You are on page 1of 42

19 OKTOBER 2012M / 3 ZULHIJJAH 1433H

Marilah kita
bertakwa kepada
Allah

Dengan
bersungguh
sungguh

Menjauhi
segala
laranganNya

Mematuhi
PerintahNya

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Memastikan agar mereka mempunyai prinsip yang


teguh dan jatidiri yang kuat.
Pendidikan agama serta menyemai akhlak mulia.

21

22

23

PERANAN

IBU BAPA

24

SAMBUTAN HARI
KANAK- KANAK SEDUNIA

25

26

27

28

29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36

37 37

38

39 39

Wahai Tuhan kami; berilah kami


kebaikan di dunia dan kebaikan di
akhirat, dan peliharalah kami dari
azab neraka

40 40

41 41

42 42