You are on page 1of 1

Hal-hal yang berbangkit STAM

1. Kurikulum dini/ Azhari dijadikan sebagai kurikulum kebangsaan.


Kandungan kurikulum :-
- Berteraskan ilmu-ilmu Agama dan bahasa arab.
- Dibina berdasarkan kurikulum yang diselaraskan oleh pihak jawatankuasa agama LEPAI,
JAKIM.
- Diuruskan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia
- Selaras bagi kegunaan semua SABK
Tujuannya adalah untuk menyelaraskan sukatan pelajaran tingkatan 1-5 bagi seluruh negeri.
2. Anugerah Kecemerlangan STAM peringkat kebangsaan.

3. Analisis keputusan STAM


GRED / TAHUN 2012 2013
MUMTAZ 386 369
JAYYID JIDDAN 1263 1091
JAYYID 1888 1720
MAQBUL 3884 3474
RASIB 1892 2303

4. Tarikh Peperiksaan STAM 2014 :-


KERJA KURSUS

MAC HINGGA JULAI

UJIAN LISAN

7, 10 ,14 JULAI

BERTULIS

13,14,15 OKTOBER
20,21 OKTOBER


5. Latihan pemeriksa STAM :

Zon Timur : 19 22 MEI
Zon Utara : 16 19 JUN

6. Mesyuarat Penyelarasan Ujian Lisan

20 -23 JUN berrsama KP/KPM/FASI yang dilantik sebagai pentaksir Ujian Lisan.
23-26 JUN