Вы находитесь на странице: 1из 626

.

--- .h ceju

J3mopoe 1

----.. -----

11


. . .11 8

81\ /\ r'l
. /. 8

1964

Pl

12

n (IBOi-

.
1 .
.

1893). ,
, (
- ),

:'.l -
11 .

(, ),
. ,
,

l\

. - .

, 11

.1

, .1

.1

,
,

10

, .

1
() .1

1807

. , ,
. , . .

, , 11

311\i!l:.tall

, ,

no

.1 , eJia,1

nn,1

, .1

).

1812

- ~1 , . n

1812

n n
,

. , n.1

n, ~1
.

.1

n,

n,

no

. ,1,

1829

n~!

. ,

n I

, ,

20-

, ,

, , ~, , , ,
. .1 n

-,

n1 ; n .
,
D n , ,

n. ~! n
,1; n

, .1 .1,

pyi<Y

. n

n,

nn:

n ,

n .1

.,

1
1915, . 2. - 277.

, .1 n

n~.- .

n ,, 1 -

n . .1
, .1r n.1

.1

, n ,

( 1828)

n,

- n n. 2
.1

n:,

, .1

,1:

: n : :

.1

. 3

, ~t n

1829

n n,, , n

.
! n n.
q n,

nn, -

n, .

n . n
: .1 n, n

nce .
, -. 4
, n, .1

. .1

.1 :

n ;

, , t- !
, .
, n

.1

n .1~1 , .

.1 .

1 .
. ;
. ; n
ii .
, 1897, .N2 3. . . n .
n
1890 n ~.
. . (n - ~

).
2
3 n
1828 .
. .: n . . .
. .,
3 . .

1916,

9.

19
1829 . . .: . . . . .
, . 2. ., 1912, . 31.
4 . . n 1890 . .1 ,
.- , 1897, .N2 3, . 1086,

~t

, .1

1837

.1

, .1 ~t
.

.1,

, . .

, . Ca~t ,,
,

. 1

.1

.1

. ,
, ,
.
. . .1 .1 ,

(,
, ).

.1,

. ,,
:

... .

.1 . 2 .1,
,

'

. . .
.

!.',
.

40- ,

, , . . . . , , ,

, , , , , ,
, , . , .1 .

, .1 ,
.1 .

n 1 -

.,

. . .

. 4.
2 .
. .
<
~;. <:. . . 12, 1949 . 9.

1929,

..

. .>- 11.

n- , . . -
n

n.

,,
n.

I<.

.1 . . :

~1,

..,

.1 -. , -
, .

.1 ... n

n.1

- ,

.% n
... n
.

..

: n

. 1 , , n ,
J n

. -
,

I<.

I<.

.1

, n, n

- .

I<.

. n
n
,

I<.

- . , , nn

I<.

.1

I<.

n:

(- n,

1833),

n n ,
,

, n

1839),

n,

: 30-- 40-

Das Nordlicht:a
n

Les preludes

(,

n , , n .

n,

. , .1 n.1 ~

:.

!77,

n.

~~!.

.,

1950,

,1

. .1 . ,,
,, ,

r.

.1

.1

.1.

,,:.

(1839)

,,

. . - ,1
)

~t,

. 1 ,1 ,
n

n, ,1, "":. 2 , .

- -

, ,
,

,,

:.. 3

,
16 1840 ,

. .

. n ,1 ,
-'. ,1

n,
, .1 ,1 n,

:~~

:~~

. 4 ~

,1 .1 : ,
n

n :.. 5 n


( ),

D,, .1, ... . 6

1 .
.

,, 11 .

..

.,

3.

.,

1953,

190.
2
3
4
5
6

.
,
.
,

. 151.
, . 620.
. 11. ., 1956, . 508.
. . 16 ,1 1840 .- .1. .
. 508. 11. ~\,1.\"l."&.~ n

., . 11,
J).

10

:11 .1 40- 11 ~

,,,

:.

n 'l':,
,

:~~,

, .

:.
. : , ~1,

,, ,

, .1 . :

, .,,

(),

, , 1 , ,
:~~ .~:. 2 ,
- ,

, . ,
, ,

. 1, .
:

, .


-.

m;

!! :~~

. ., ,
:~~ :~~ .
, -

1\

. - .,

-
.1,

. - 3

(!848)

:~~

~1, .

.1

:11

1 . .
. . .
.- . . , . 4. , !954, . 255.
2 , . 254.
. . .

11

n t -

n ,
. n

1(.

, , nn
n, .1 , ,

n, n

~1

n.1.

.
n n

1i .

n ,
,- , , n n,

. 2
, , , n

nn

~1. :.~ ~t .1

,,
n. 3 n

16

1840

n:.~ n

n . .

:,

.1 :.~, .

n n
n,

, ,

n n n

- - ,

n .

2
n ,

,- n

. - n

1 .

,, .

r.

655.
2 .

12

.,

7.

.,

1955,

n,

t!l

, . .1,
, :. :.,

, ,

!\!

,
~l , ,

. . :._
JJ ; ,

, . -

..

no

. .
- . ( :.)
,

1839

. 11

. , ,

11

.1.
I'- -,

, 1

il

, ,

, , :

, :
.1 1t
,
.

,

1 .
3.

.,

. 11 .

1953,

191.

13

.- .

.,

ncsi

n, t

n.1Ji

ero

. .

n , ,

, , .
, .1

( , , , ).
n,

nn

n , n (

).

-.

n:

.1 ,
,

.1econ

~1 .

, n :
,

~!

( ,
, 1 ).

, ,

.1

- n,

. ,
-

n.

n :
),

.1

.11, .1t-
.1

, ,

t<n n-).

. , .1 ,
i1, n JJ ~t n

n- - ,

. . .

.1

n,

.1

r 113 rft n
t

,,-

.1

. .1

pea.%HO~ty ,

1 ,
,

- , , ,
.

, ,
,
-

, .1

~.

,
.1

.11.. .

l(.

.1

.1 >

, .
... ,
20- ( ),
. . ,
, ,

,- . 1

. :

.1, ~
, ,

),

.1
- .1. ocJIOB
:


.1

~.?

1 .

486.

ii. .

15

. .-..,

1956,

,
:

!
, .1,

1 ii;
,

, .1 :

ii,
,
,
.

, ,
r :. , .
, -,

.
.
,

el'o

noc.1e

: ,

ny

.1

. -
,

.1 :
. ,

.
, n .1;

, -

, ,
.

. ,
. .
,

.1

- r

I!

.1

noo~ty,

16

11

r.,

nr

II,

t:

l(,

II

, - 1(.
,
n , :
.

,
!!.1

n ,

nn

!!,

-Dii . ~t

.1 ii ,

1(.

. ~t

-,
.1

-!!

.1!!II,

(,

),

.1~1

.1

n.1 :

, n ,
:

,
l

11 ,
, iJJ,!

, !
, .

n),

n
!I-I

!!

.1

n,

.1

l!. n .1
:.~,

S~ )

l( -n-

- -

(- -

),
. -

2 . n1111onn

17

r:I -

nr

.1, :

cocronll ,

,1I :J.

~. .1 ~1.1, ,
.1 .

.1

20-

.1
- 1 .1,

.1

( 1840),

1~

.1

. .1 , .

.1.1.1 - .1;

ii

( 1 ,

.11>). , ,
.11 :

,
,

.1 ,
, .

, , .1, .
,
. .1 , , ,

. , .1, .1
;

1 ,

~ ~1 .1 n.
, !
"" ., ,

, , ,

.1

.1.

. , .1
Ji ,
Ji , Ji .1
JJ ,

.1 .

\8

, ,

.
, .1 , u

~ .1. .1
.1 , .~
:

,
, ,

.1 ?
- .1

.1,

. -

, .1

, .

no

n .

, .1
n , ,
n, , , .

, nn n.1 :
.1

n~1

; n,

n,

, n
~!

~1 n. , .1 ~!
,-

~! ,

n. , ,

.1 40- , ,,
, n.1
. 1 , ~1 , -

1 ~ . . . . (. . . . )
1887 . n .'l
, . .

t9

. ... ,

no

.1 .

.1

, .~ .
, (
)

: ,

-
.

, ,, .1

, ,

. ~1

.1

( 1840),

:~~

40- . ,
.
.
:

...

, .
,

.1 . 1
,

, . , ,
,

,
ii

~1

.
~! .

.
,

1 .

.1,

, .

~1.

,l
.1

.,

1893,

213.

](.

.,

:. , :. (
, J<.1 . .), 1.

](.

, .

.,

.
,

- , ,

n ,

2 -

.% . . .

,
, , ,

, .
!! ,
,

, ,


11 :

:,

. .1, ,

1 .
. . :
( ):..- . ~(\.
~:~
.
:., . 2. ., 1927; .
. ~
, . 2. .-., 1936.
2 . .
r. .,~t 1
.- P)ccall , 1962, .N'2 1, . 2,

21

, , 1
.% n n.

!',

n-

n,

~,

n
,

n
,

n~10

.1

.1rr,

ii

.1

. .


, n
.

n . . ,

.1

.1

n, ~t, n
. n
n

.1

, , . , . ,
- n
.

.1 (
n ), .

, .1. ,

l(. :
, - . .1 ,

. .
n .1

, , , : n
.1 I< , n-

n . ,

~!l ,

n -

1 .
.
11 .
f! f!.- .. .

., . 7.

.
.-., 1955, . 221,

ttecoli .1. n , i
. , .1 n
. n
n:~ . : n:~ ,
.1

n ,
. .

.1 ,, .
,

, , .1 ~1,

, , , ,

. . . .1,
.1
. ,

,- ...

( 1839).

, ,

i'!,

~ 1;
,
,
, .

, , ,

.::

.1,

, - .1, .
, . .1
IJ , :
~

,
/0':-~ ~1~.
~t,

.
,

. ,
- , .1-

. . . - .1
, ,
, - .

23

n, ~1

JIII

, n, , , ,
.1 . .1, I(.
,

n .

n:., n, n
,
.

n,

: ,

.1

. ~1 .1

~1:

, ~. ,

. ., n, ,

n, n , n,

. :


n :

n ,
n,

.1.

n
n

, , .

.1

.. ~. ,

n 40 -

8
n . .1

n.

30- , .1 n ,

40-- .1 50- . n,,

n . .1,

60- .

n n,
, -

24

. .1 -

n,

- .

:. 40-

.1

ii.
,

.1

-,

11

- n.

.1

.
r ,

- ). ,

, , , n, .1

... ,

- , ,

.

. .1,
,

.1

.
, ll

, ,

. .
n

,
,

n ,

. .1,

rr - ir

25

n,,

. , , . . :
. .

n.1 n

-n.1 n, .1.1

n n

n . ii ,

n,

~1- ,

~1 , -

n~!

n;1

n.1

, nn

:. . .1

n~1,

n-

n
n

, n ( .1

).

.1 n
,

40- -

:. ,

An.

n n

(n

n
,

~!

), ~I, , n

n.1

(); , n n

n-, n

. .). 1(. , ,

n , n n
( n 40- )

, .1
.

:.

.1, , , n
, ,

n .

n .1

, n.

::.

n .i'l .1 . . r.
. ~< 1< . ,
1946, . 50-54.

26

: ,
n, n

.1

.1

~t
.1 .1,

n?

, ?

,
, ,

~t

. .1 n

-,

.1

. n

.10~1.

r.~t

.1;

.1.1

.1,

. .

.1.

,
;

,
, , .

, , , n
, n

.1 .

27

. ton t(
,,t

, . .).

(.1,

~t,

.1, .

n n n

n.1

:.~.

t .1 :.~. n
. .

, , .

.1.

, n , .
,

. .

)

40- ,

.1

.1

. n

~!

n.

n,

n.1

r.1 n

n, .nt . n

40-

( 1848).

40- , n, n<

( .1

.1 n

.1,-

.1 n).

.1

n,

no-coe~ty

. n

n.

n.1

.1

n,

n-

(, )

n:

nn

- ,

. .l

n:

n,

n,

n, n

:.~; t\ n n

28

nl!

n,

n.1 .
, n

. , ,

11

n.1 II.

.1

, .~ n. n n
.110, n1
.

- n

.1

., .1 .
,

,
-

. n, .1,
n

.1

- .

, .1

nn -

.1. n

ir )

~r ii

.1r.

r,r

~!

13

.1-& .1

n,

n.1

~1. n.1 n .

~!

<:

13

. m1,

;
.1 n ~

. .~ n -
I<
~!

29

t,

r n~. n
ii,

eii

,1

1!\1t~ ,

11i

~~ , ~
., :

(
.1

),

(,

,1,1,

,1 ~1,1) .

,1

, ,

.1,

lil

, ,111. .1

,1

i , , .1 ~1
,

, , ,

,- ,
. .

,l

,1,

.
, ,

,1

... - i_!,

, 1 .
40- . ,1
,1 , , ~! .1
,

, . .1
.1 , ,
; ~

.1, . -,

. .1, .1 , ,

,, ,

. ii - ii
.1.

.-
., 1847, . 1, . 691.

30

1847

..

.~ .

~r .1 .

. ,

.~

, 2 , ,
, .1
( . ) .1 :.!
. .1 .1
-

. . , .1
, . 3

. ,
.q, . . ,

. ,

. .1 .1:
, .1

, ,-

. 4 , ,
- .1 .1

, :.! ,

.1 . .1. ,
.1 ,
.1,

:.!r

.1,

. -

1 c~r. . . .:
. . . . ., 1939, . 439-440.

~r

1 . . . r
~! .1 .q
.

.:

.1

).

. ., 1922, . 162.
3 . 11 . .
IIUJC I!,J.aHIJ, . 12.
4 ,, .
, . 3.-
.

11.

.-.,

1935,

. ~R4.

~1

, r1 ,

.
,

Jr

. .1:

: .1, ,

I(. .

. ,
.1 .1

. .1

) ~1 .
,

.1 -

40- .
~!
,

. , .
, . .
-

40

, , ,

. .
. .

. -
.1 , .
.1 . :

( ),

- .

, . .

, .
-, ,
-
.

. .1 , Q,
( ) - ,
,

32

o1>CKTifPII

.
.J , -
. -
.

-.~ii ,

.1

.1-,

n.~

, ~.
, ,
.1 . .

11

~ -, . .
~1 , ~
11

... .

l1

,
,

, ,
~! . n . , ,

.1

.1,

.1

.
. . ,
.1
, , ~ . . ii
: - ,
, 40- .
n -
.

~111

40-50- ~I XIX ,
, ,
,

11 ,

. , , ,
. ,

40-
n

.1

1,

- n

33

. n

lr

n.

n.1,

,1

. . .1 ,,
;

~ n n

nnn n ,

n.

npecce,

. n,1

n n

nn.1

n .1,

n n

,1,

.1qii

~1

. n n,

n,

.1.1.

. .1li .1
oii n ~ , 1 ,
n n ~ .1

. 2

.1 .1 ,

.1.1

~. ~ ,

.1

, ~!,

~ nn, n . .1
,

n ,
, n . .
<!, n , n.1
,

.1 n.


n, n

. n.10

1 ,

2 ~ . .
3 , .

)848,

5,

14.

6.

34

.1

VI,

13.

!\, , ,

~ .

n ~1

n, n n.1
n 4' ,
,

n.1 n

1 .
n .1

n.1 n ,%
~1 n.

, .1.1 n

, n.1 . .
. ,

n - , . 2
, - . ~1
n . 3

.~

.1

.1.1-n

n
,1

rna

~!,

n,

.1

, , ~!
, 4 t1 n~
nn .1.

n,

, , , n

,
. 5 .1 , n
n n

.1
.

.1 n.1

n, n

1.

1847 .,
., 1847, . 696.
2 , 1848, . 2, J\2 3, , . 11.
3 ~! , . 15.
4 nJ<, 1848, . 58, i\2 5, VI, . 6.
5
n. , ~1n.1

~1

, n, .1,
J1 .

! ''.1

.1 ,

1848,

87,

3,

VI,

2.)

I< n . nft, n

( ),

.1

, n ,1

, . :
:. 1 -

.1

~r,

n )'.
- n, ,

.1 n n:., 2
.1

. ~r,

.l

no

n, n

,- n .1

n , ; 3

n,

, , , n
, , , , n

.1

.1:.. 4 -

.1,

I\ .

q
,
,

,1

~> ,

r,

ii.1

,1aepei'r.

-
:

-.

. an.1ooii:

Ji , .1. , . ,l
,

.1
:.

. .1

1 ,

.
3 , .
4 , .

r.

1848, .1\2 3, .1 11 !, . 48.

55.
60.

5 .

36

n.1

.1-

. n, 1(. n.1
.% n .

. n

, , ,

.1

JJ

, .1

~I

JJ;

n:1 n ... n

.
:J ,

I<aJ<ona

.1

1(. an,,ooii

n:


eJJ .

nJJ
.
, ~t ,
.1 n,

.1~1 ,
.

n
, n ,

, n .%

1

. n .1

, -nl!

. ,
.1 JJ.

. JJ

50- , :

...

... ~t

JJ

n .1. .1

1848

n.1 n.

, 1(.

JJ

JJ,1

nn,

nJJ,

n, , n, .

1 . .

JJ

. . n

!l .- . .,

37

1899,

106.

1'1 ~ ,
, 1
.1 :


:
,

!
, J<<,

.1

'I'

. :

.1

.1

:. . ,
~t ,
)

.1

.1-.1~. .1 :.

.1

.1 ,

1<

.111011.

t
nJJ

,
-

( ,
)

.1

:.

~!

-.1

~t,

.1-

~1 ,

(. .

1846),

:.

.1

~t oJJee ,
;

~t

,
,

.1 !

38

- ,

, n :.

, n . .1
. ,

1848

( . . .:.,

1848),

n~!
, n- n , n

.~ nl':
n n n
ll!

ii

, r, . , .,
;

~t

n,

t.

~1

t.

JJ

ca~ta

.
,

.1

.
,

1848

nn

n,

(1848) -

.~

.1ii
n

, -

.1 n n

..

tt

nn

XVII 1 .

.1~1

n;

n n

.
n

n .

, n . .1

.1

.1 ,

, t.
t. n

, ,

%, .1, nii. ii
,J n nt. J<

39

.1

~1

.1-

n -

.1,

i<.

.% ,

; :JJ,

:,

.1

i<1

.% :

,
.1
;

,
I .

.1
1~1

- , ,
,

I<,

. ,

.1

( : ii .1)

.1 .

,'v\ :JII :
1 ,
1 .111

;
1 , ,

, .

-
.
,

J .
'IJ< tii

ii, , -

4.0

m .

. :ii
, ,

, ,
5IJi, .1 ,
;

.1,
.1, ,

.~ , .1 .

,
, .1

, - ,
. ,
.
,

. .1, ,
-
-, .1- , .1

1(.

~1

.1~1

i<

.1

init

01i

.

, :

- , .

-- , ,
n , , .%

--. ,
.1 r-, ,

r,

. ~!

. .~, , . .1ii ,, 1-

41

, rt. , ~!()
.11,, eiioil . ,
1'L , .1:.
.

.1J1

n n, n .1 J!
, , .1 - n,
- .1 .

, .

, .1,

J ,
.1 ,

40- .

4
~1 ~r

fr ,

.1

1 .1

~l

.1 40- . ,
,1 ,1 it
, , .1 ,

... 1,.1

.1 !J .

1859-1861

.1

.1.

.1,
, , .1

. .

.1

~1 1(. .1 n
.

,
. . . ,
,

. . . Ji-

. -. . ., . 5-, .

42

20,

173.

.1 .1 ,
, n

, .

.1.

.1

n.1 -

.1 -
.
n.1

~.

i3.1 n n
,. n

~1. n.1

1853

, , .1 .
.1 .1 .
, , ;
.1,

, /.

. .
.1 - ;

, ,

.1 .

, ~1

.1

.
1 , i

. .
,, , l
, , ~! -
.%.

, .
,
I!

:.>,

( .1 . )

.1 ~>.

- , ..1 . .~

.1 .1

),

. ~1
.q
- .1.

caMI>1M 11 n , -

43

- n
n . .~ .
.~ 50- . i!

.1

... . , - .

.%
:

,
,
~ ;

- .1

.

.

ii .
40- ,

1851 .
1851 , ,
( JI!:, )

.1 .1

; ,

1859

, , -,

l! .
~1
: ,
~1


~!. .

.~

; .~

.1

, , .%. .1
, ;

,
,- ,

~1i1

. : 1'

44

- :11 ?
n n, ,1 ,,
,

,1 . .

,1

, --,

-,

. !-
n , n
n, :~~ -

, ,

, n n n
. n~1
- ,

, ,

( )
n. - n
- n, n
,

:.

n .

n .

, n, .1
n

, .

579)

(n

, ,
,

:~~

n ,1
. 1
, ,,'l-1 n
n

,
, , .

45

.1~

n,1

n : ,
,

. ,1
n .1 ,

- ,1.

20- )

.~l! , ,

, : ,,
, , n~. !>

11

n!>

, n

. ~1
. , ,1

..1 , .1

~1

,,, .

n~1 n,, , ,1 - -

.
n n ,

n~.

.1

.1

n,

(, n,1

.1

n.1)

(n- ,

).

.~

n :&.

no

n.1 . , .1 n

n n.1~.

~<

, n n

1851

~!

An.

cra.1o

nn

An.

.1

.1 ~

.1, .1 nn
,

.11, , -n

. 'v1
,t ,1

46

~tl<, n 11 n. ~r
. .

. , , ,
: . :.,
- ,1

~ :.,
,1

. ,1 . .
:. ,
, ,

- . . .1,

, 1 ,%1

IJ

, ,
,,<~: , IJ iJ

, , iJ,
, ,
,1 .1
.1.


l!lt:., . .1
.:., ,

( ,

. ) .
iJ .

.1

. (. .
),

.1

n.

IJ

,1

1 ii ,

IJ

. .1 r. ~r
.1,

,,

,1,

1 ,

,1:., .

1851, N2 9-10,
157-158.

47

. 1<,1;, t, n

t,

, ,1, - ,
,, ,

. ... 1 ,
, , ,

.
,

ii

mf

.1.1

,, .1,

tt;

. ~ ;

n,

, .
.

. , , ,

- n.

n.1

~1,

,1 n

. ,
.1

i<

\,

1(. ~1
.

n .
, ,
n

no

, n

- i, , .
, , ,

o:CopeMCIIIIK,

.1,

1851, N2 5, ~ 5 (: ), . 4.

48

, t r, n, , coli t,

:&.

nce,

:. l!

, .

, ,

. ,

.1,

1 .

:&, .1

, . ,
. n

. .11

, .
-
.
f<

:..
;

, .
, . ,
.1 ,

-,

40- -

,
,

. . 2

~:

.
,

, -

1 :& (. . )
1854 .- . ., . 2. ., 1915, . 333.
2 .
~. .
u
:& .: . . . . ., 1939,
. 434 . . 11
12

, .

1(.

565.

49

, IJ , .1 ~

.1

, , "r
~rr ,

,
~Jr- ...

n n -
:>.

1I

.1

, ;
.

.~

,
r

i\ .

.%.
40-

~!,

.1

.~

:> ,

;r

, , ~!

, .

. n
, .1 .

.
:>,

-
.


,
.1 n

, .

1.

, . .~

n , ,

.1

.~ - ,

J< , . n

n.1 . . ,
n ~!

. nn .
n . ,

, -,

. , 2

< .

. 1 , n

.
:- -

-,

-.

1 ,
2

. . . . ., 1939, . 15.
3 , 1854, N'2 9,

51

,
n

IV, . 37.
.- ,1

1854, N2 9,

~t-,

? 3

n.

, n

, :

4,

36.

n n .
.

n n

n n ,

n,,

. . , :.

, . , . .~ . 2 :.
( ,

, , :. ,

:.

, n

.1 . ,

:, ,

, n n .

n,
,

.1

n,

:. .

n :.

n . ,

n :. n

, ,

. , :.,
,

( :.

n . 3 ,,

. :

., :

1< . 4 ,,
,

1 . .
1923, . 101.

2 ~1 , . 159.
3 , 1854, .N'2
4
. 1, N2 17, 4, . 6.

9,

:. -

. .,

IV, . 35.
:~1:~>.- ,

52

1854,

nn : n n
t , nn


r, n .~ ,1 ? 1 ~

, .

nn-

. . , n
n n 40- , .
,
n

. n- ,

. . ,
L

, ,

An.

( , , )

n n

n.

. .

,
,

nn

n ,,

!(. ,1. 40-50- (


n , , . )
, ,

.
n,

1863

( }

. ,
n- .

. n , 50- , n

2.

~1.

. .

.,

1915,

323,

n,

nn

12

1854

.- . .,

n,.

n- n .

, n, n .

n n

, ,

, n n . .
, -
.

n , n , n
n,

n n

1853

, . n

. ,

-.

1854

.1 . ; -,

- n.
,
. 11 , -
,

1854

, .

. .
,

1861

- ,,
.

1856

, -, . ,

.
,

. . n
1863 , -, 11
;

1854

, n

, ... , n
, , .~

n.~
, n .

.~ n

.1 , . .1
50- . n n
, , ,

n. n
n, , n n

n)

n.

.1 50-

.1 n . 50- u

. .

, . , n,
,

n,

.1

n,

. .

n . -,

n . n n

, , :

,
,


, ?

..

,
, ,
, .

1 i<
n- n, .

li
,, . .

55

1i

:i! i!: 30-40- , ,


, .1 .1

, ,
:, , :. 1

, ,

50- ,

. , ,

: .
50- , n:.,
:
, ,

, !

!

.1.

, . ,
, , .
:.
,ll.

, n:.
i!. .
:, ,

.~::

10.

:.

. . . .- . .,

.,

1956,

288-289.

56

n
:

n! !
.1l
, ,
,

n,

n n

, ,

~' n

,

} !
.1 n n:

n,

e:o.ty

.~

,
.1 n n . . .

n-

,
, . n . n

.1,1

, , ,

. ,

n,

, , , n

n ,

n n . .1 ,

1863

n.1, : ,

n,

n ~1. ,
. -, n
. n

IJ,

57

11

11

CIIO~

, 1

. - ,
. .

, . ,
, , ,

. -
,

.
. , , .'l,
.

,
... . ,

, : :
,
;
, ,


, ,

, , .
, , ,

t>.

crxors

, ,
. ,

1 .
. . .: . .
. . . ., 1939, . 418. . .
.'l
: ... , ...,
... , , ... ,

***: ( ... ), ! ... , , ... ( ), ,


... ,
.1

,
... ... (, ... ). .
1863 .

- . I<aK D J II

.1

, , -
, n

..

..

1854

.1.
.1

. I( , n
, .1 n .1 :

... .

: , <!'
, .

. .

- , ,

1855

I<. ..

.1,

.1

).

.1 n, :
n

- ,
.

... ,

. .~
,

n . . -
- :t

. -

~!

, ~
,

,
<. zJ ..

.1

r , .

. ... . , (
)

.1

n ,

,
, .

59

n.

ol\:.,

- , ,
,1 ),

.
, . n

,

t.

... ,-n

, .1

,1

,.

:.. .
,

n .

n,

,- n 40-

50- .

n , ,
n, , <:.

, , n n

An.

20-30- , ,

40-50-

(,

),

60

. , ,
,

. , . .

: . 1
~:-1

, .

, ,

, .1 n-,-

. ,
,

:~


,
'

-
,

50- :>. .1 , . .1
, ,

, , , .
.

,
.

( . ,
)

. , ,
,

. .

:.

. .

, - :. -

1 . . .
. . . -.
, . . . :. ., 1928, . 18.

61

tl!eli

n .

. , , .
r.,

.1.1 (
,

~r.1

.1,

.1

50- ); . .1,

J<

An.

. ,

'\!

, , ,
. . v
- .
.1 , n :

, ,

,
,


.1 .
~1 , ;
, ,

, ,
,

n,
,

.1 ;

. .

, , ,

~,
.1

).

. -

, ), ,
, -

.1

62

, ,

.1 ... :. ) .

-,

(. . - ). , n.~

- .

, ,

-.
, .1,

An.

. .1

u ,

,
.
, ,

,
t>

.1 . -

An.

11 . .
, .

.1 . . ,

Sa\as

Homez.

, ,

, .

, ,

n ,

, .
,

, .1. 1

1 , :1
. ~1

.
, n
- ( !) n~.

63

.1 n

-
n

- .

n:

, n

~1 -

n n .
.1L

n.

:..ii

l1 1 ,

n.1

. . n-n

; n 50-
nn .1

::: n .

~1

.1

n-

n.

.1

(,~

\! n

),

).

, .

n,
,

- .

(1862,

1863

n
.

).
n,

, .

.
n

- n n
- n . .
-

n- . ,
oii ,
,

t"

\863 , , 1<

LI,

; ~1 .1 -

.
, . .1 (>, , .1

ii

. ,

50-

- ,1
t 50-- .1 60- .
:
L!.

- .

-
ii,

_.
60-

,1,

1863

>

,1

, .

, . ,

, -

. n.tJIOH,t

65

~-

:.,

1863

. :.

. :.-

, ,


. ,
,

~1.

.1

11

"

-
.~ ,

().

, (

:. ) , 1-
, ,
, (:.).

1(.

.
-

-, .
(,
,1 ... ); , , ,
, - :
, !
,
;

, .

, ,
. , , . ,
, ,

66

J<

t , J1"'. . . . ,

...
... 1

. . .~,

.1

r~ . .

,
, . -
,

, : ,

, . ,
, , . ,

, , , n-,
, J ,

, -
.
. , ,
,

<

:.

.1.

, n. ,
- . .

, , .
,- .~
, .

.~

, ,
,

20,

. . . . . . .1. . ., . 5-,
.

19.

67

, , n ,
.- .

.1 ,
.
:., .

1863

1(. .1

.1

.1

, i< tt ,

no

cJieil. 1

- .

11

.~,

. . -
2 ; ,

, .1,

. . - .
- , 3


, .
,

...

, ,

... 4
n

, n .1


. , 1

.1

81, 83.

28.
3

c.'IOBO, 1863, Ne 6,

1863,

.Ne 8,

. (. . ). . . ., .

. 314.
4 , .

1937,

315.

68

5.

.,

no

, t

.t

!!. 1

n
-

- li .

1862-

1863

.1

.1

l(
rir

1862-1863

l' n ,

.1

, Ji .

, ... . ,
, ,

. ..

1856

.~
.

- r
:

. 2 ,

; ... ,
, ; , ?

. 3 .. :

1 .
(. . ). . . ., . 5, .,
. 312.
2 . . 22 1860 .- .
.: . . .. .
. ., 1916, . 71.

1937,

73.

69

10

1860 .-

1<.

. .

23

1860

.1 ,

. n : ,
r, , , ,

,- , , , ,
,- , ,

, . ,

..

, .
,

, ,

, - , -
, .

, , . 1 ,

,1

. ,

. ,1 . .
,

noc,,e

.. n

n ,

. 2

.
-
.

.1

,, .

. . . .

. . -
n

(,

1868

). . . .1

1 .

. , . 3. ., 1892, . 353-355.
. . . 15
.- ,,

1860

70

. ,

1863

, n

, n.1 n n

. . .1

. ,

.1 .

, , . .

: ,

1893

. .1 .1 n. n

, n n

, nn
J ~I n. . .

. ,

n .

n .
n .
: n
n:J,- n

n3 , ,

. . ,

. ,

. ,

. , . .1 ?

'

no

.
-

n. .1

nn n,

, . .1, .1 , ,

, , . n
.

n-

1(. , , n: n

. ,

.1

, n

. - , ,

no

, t , , . :

... , 110
. 2 . n,

n . ,

,
. n

1 . .

., . 1. ., 1915, . 3.
2
. n .

~j\!>, ,N'g

3.

.,

1916,

198.

71

. - Hona!J

. . ,

:.

.~. -
,

- ,

(), ,

(),-

,1

.
- , -
,
. ,

. ,1, .

,

r . .

, , .

( , n-

n , .

-, .
,

n . .
1:1

n. . n
, ,1
.

, !
,

.
, , ,
, , ,
, ,
.
, ,
,
,
.
,
...
, ,
.

22

/83/

. <>

, :

,

75

, ,
, ;
,
1;1 , , .
, ,
,
;
.
,
,
,
.
,
,
, ,
!

/838

COIIET

, !
,
, .
,
;
,
- .
, , ,
;
,
;
,
.

<1839>

76

* * "'
, ,

, Ji,
? ..

, ,
,
,
.
,
,
, :
, .
, ! ,
, !
,
!
.1 ,
,

! ..

, ,

, ,
! ..

<1839>

, ,
;
,
;

77

.
:
-
;

,
,
.

1889

0.1.11)


,
, ,
., ?
q
- ,

.
,


: !
;
,
,
, .
,

, ,
, : !

1889

78

,
;
,
,
, .

,
,
,
.

,
;
, ,
:1 ,
.

,
,

.
;

, ,
,
.


:
,
,
.

1839

79

***
, J , ;
, ,
,
.

, ,
;
,
, , .

, ,- ?
, Ji ,
,
, .

1839

***
, !
, !
,
!
,

,
.

, ,
;

.

;
, ,
.

80

..

,
:
,
.

<1840>

,
?
,

, ?


?
;
,
,
.


;

,
, .

;

,
.

6 . aiiJioaa

81, ?

,
?
,

, ?

1840

,
;
,
.
, ,
,
, ,
?
, ,

,
?

, ,
,

.
,
, ,
, ,
.

82

?

?

?
, , ,
,.

, ,
.

,
,
.


;
,
.
,
. ,

1840

?
, ,
,
?
,
. ;

83


.
,
,
,

, . ?
. ,
,
?


:
,
.

;
, , ,
!

1840

***
,
;

?
, ,
,
,
?
, ,
, ,

?
,


?

1840
84

..

1

,

, !
,
:
,
;


, , ;

.

,

,
.
,
;

, .

,
;
, ,

,
, ;
,
.
,
,

.

85


,

.

,
,
.

,


.

?

2

, ,

.
?
?
, , ,

;
, ,
, ,

, ,
.
,

,
.

86

-,
,

, ,
:


,

;

,
1<
;

,


;

,
, ,
,
.-

, ,
;

, ,

-,
,
, ,
.

87

,
,
n n
.
, ,


.

1840

11.


n n,
: ,
: .
i n- , ,
n ,

.
,
n n ,


.
n ,
:
,
;
n ,
n ,

n.
,
,
n,
.

n,

88
,
,

.
1840

.
,

:
,
,

, . .

,
,
,
,
,
, ,
.;

,
,
!

1840

89

10

1840

,
,
?
?
, , ,
, ,
,
?
' ,
, ,

: !
, ,
, ,
;

;

.
, , ,
?
,
?
,
, ,

?

1840

A.JIJIA.A..

11\118
,

, , . , ,
.
,

I,

, !
:

.
:.
,

,
.

-.,
,
.
, ,
:
,
. , ,
;

.

;

.

91

,
:

.
,
,
,
, .

, ,
. ,
, ,
.

,

,
.

, ,
,
,
.

, , ...
?
?
? ..


;

:
, ,
!
,
!

92

,
;
,
.

,


!
;
,
, ,

.
,


.

<1841>

10

, ,
,
;
- .
, ,
,

.
,

,
!

93

,
,
-
, , .

, .

,
, ;


:
,
;
,
, ,
,
!

,
,
,
.

<J841>

,
, ;
,
.
; ,


.

94,
.


:
, , -!
.
, , :

,
,
:..
;
;
, :
.

, ,
, ,
,
.
,
, , ,
,
.

,
, , :
?
?

, ,
,

.

95

! -,
? ~ ,
.
!
, , !

:

!
,

.

,
;
- ,
- !
,
,
,
!

, , ,
,
,
.

, :n.,
,

.

; -
;
?
?

96

;
;
,
.
1841

1
, ,
,
,
.
, ,
;
, ,
.
,
,
,
.


, .
, ,
;
, ,
;

,-

.
,

. ~~

97

- ,
:

,
,
,
, .
,

,
?
, ,
- ?

?
, ,
;
,

:

,
, ,
;
,
,

, , .
,
;
,
, , .
,
,

;

, ;

.

98

,
,
, ,
.


,
, -
.
,
,

, ,
.

2

:

.

,
,
.

,

, .

;
, ,
.
, ?
, ,;
, ,
.
: ,
;
, ,
, .

99

n
,

.

,

, ,
.
, ,
, ;
, , .
,
,
:
;
,
;
,
- .

3
.

, ,
:
, .

. ?

.
,: ;
,
, .
,

, ,
.
, ,

100

,
, ,
.
;
,
,- -
.

4
, ,
,
,
, .
;

, ,
.
;

;
,

,

.
, ,
;

,
,- .

- ,

.
,
, ,
.'l, rr ,
.
?
!

101

(),
;

!
- ,
- .

,- , !

?
, ,
. ,
, ,
, , ?

,-
,
.

! ..
! .. ,

l

,
,
,
;
,


.

,
, ,
,
.

, :

102

, ,
!
,
,
,
.
, ,
! ..
! , ,
!
, ,
;
.
: ! !

:
.

- :

.
1841

. <'l'>

?

?

:
,
.

,

103

,
.
,
;
, .

!
, ,
?
,
?
, .
,
.

?
,
;
, ,
.
1841

***
,
, ,- !

.
,- ,
;
,- , ,
.

q !
,- , ?-

104

;
, , - !
, !
, ?
?
, ?

, ,
.:r. ?
1842

* * *
,
, ,
, Ji
.
-
,
,
.
,
;

, .
!
, ;

.

;

.

! !
,

.'l.

105

..

,
!

eaJml


,

.
!
!

.
,
;
,
.
1842

***

,

.

,
,
.

:
!


:
!-
:

106

, ,
, :
.

: !
,-
,

.
;

, ,
.
, , ,
;

.

,


, , .

\

, \


?
,
?
;
, ;
:
.
1842

107

-
;

.
- ;

,
.
, ,
, ;
,
.
, ,
, ;
, ,
,
-
, ;

.

, ;

...
?
!
,

..

, ,

,
? ..
, , ?

?
,
,

108

,
, ?!
; Ji
:


,- !
, ,
:
,
.
, ,
:

,- ,- !
,
, , :

!
~. ,
,
,
,
, ,
,

.
, n
!
<>. ,
,
- ,
n , ;

, !
.
,
.. ,
.

109

}
?

? .
,
;
, ,
.

,- ,
, ,
,
, .
,-
;
,
,
.
,
,- !

,
,

.
- ,


- !
,

, ;

.

; ?
,
.

,
,

01

110

!!
?
,
?

?
,
! ..
, ,
r .
1842

, :
I< , ,
,
, ,
, .
, :
,
, ,
I< .
, :
I<, ,
, ,
,
.
, Ji:
, ,
,
I< ,
I< , !
1842

111

. .. .. ..

,

,
.

,
,
,
.

.1, , ,
,
,
.
, ,

, ,
.
,
:
J
, !
, ,
, , :
,
.
,
,
, ,
.
!
,

, !

112

,
,
,
, ,-

!

,
!

;
, , ,
, .
1842

. .3


, ;
,-
, .
-
,

!
-
,
,
,
.

: ,

;

,

, .

8 .

113

,
, ,
,
.

!
, ,
.

!
;

- ,
!
, ,
,

!
!-
! ..

!
,
, , ,
,
!

1842


,- ;
,
.
, ,
;

114

,
.


, ;

, .

, ,
,
, , ,
!

,
, ;
,
!

?
?
?
? ..

1843

,
;
, ,
.

;
, ,
.
, ,
;

.

115

,
.
Ji oJioc
.

,
;

?

Ji
;

!

;

.

.'I
,
, ,
.

,
,

.
,
,
,
,

...
,
.

1843

116

CTPA.HIIK

,
,
n ;

, !

;
n ! ,
i< .'I !
.
,


.

n , ;
, !
, n : ?
,
, ,
n- n:
n, !
, ,

!

, ,
, ,
,
I<.
, !
,
;

,- 8,
, , , !

1843

117


,

- , ,

- -
, .

,
n:
, ,
.

, ,

,

.

;
,
.

,

;t>


;
,

1843

118

,
;

,
.
, , Kai< ,
, ,

.


,

~. .

,
, ,
, ,
;

,
,
,
.

1844

. . <>


, ,
-
.
,
, .
,
, ,

119, ,

.~t ,
,

.

,
.
! J ,
.
; ,


.
, ,
:
, : Romal 1
, : ?


,
,
;

;

;

,
.
,

.
1 (.).- .

120


,

.

/844


;
,

: !

;
,
I .


,

.
,
,

;


;
, ,
.
,
,
, ,
, .

121

, ,
;

.
.

1844

, ;

,
-,
.
, ,

,- ,
.
! !
,
: ,
.
,
,
, ,
- .

! ! ?
?
?
?
,
?
,
, ?

122

,
, ,
,
, .


,
,
?
!
J,,

, .,
: , , !
,
,

, .

1844

"' * *
,
, ;
,
!

! ..

.

1845
123

1\

***


, ;
,
.

;
, ,
.

, ,
?
,
?
, !
!
, ,
.
,
!
,
, , .

1845

,
.

,


.

:

v

.
124

.
,

, ,
.

,
..

,
, ,
.
.'I
,

. ;

, ,
,
.
.'I ,
.1 ,

,
.
,
;
,
.
.,
;

;

125

,
,
,
.
, ,
;

.

, ,
Jl, ,
.
, ,


.
-
,


.
,
,

.
,
,
,
.
, ,
:

?
?
?
,
? , ,
,
,
,
,

126

,
:
...

1845

,
,
.

, ,
, :
,
,
,
,
~
,

,
,
,
,

,
,
,
--,
,
,
-
, ,

,
-
,

127


, ,
,
,
,
,
,

,
, ,
, ,
,
, ,

i< , .1
.

<1846>

***
: , , ;
, ,
, ,
,
,
.

,
:
,
- .
, .1 ,
. .
, ;
;

128

, ,
.

?
?

- ' ,
, , ,
,
!
:-.1, ,
, ~
, , ,
,
,

, .

, ,
,
, , ,
;
-
: .

,
, ,
, ,
, .

, , !
, !
.'l!
,
;
, , , .

j
!

1\. 11

-
;
, ;
, .
!
;

;

,- !

!- !
;
, ,
,
, ,
.

!- ,
!- , !
- : ! ,
!-
.1

, , ?
n!
;
. ;- !
:
.
.
, ,
, ,
, ,
?
, ,
?
,
, .

130

!
?

, ?
.'l , ?

, l,
?
; ;
, ?
!- ,
.
, ,
;
,
, ,
,
.
1846

. .

AK<CAI\O>HY
,
.

,

.1 ,

.
n
;
,
,
!
, ,
,
,

.
)~)

...

,
, ,
,
,

, ,
r ;
, ,
,

.
,
,
,

.

.
,
,
,
.
, ,
,
,
- ,
- .
1846

.10
,
,

.

132

! !
!

!

, ,
;
, , ,
.

1846
.

Jl.

JI<Oll>Y

What is wright is wright.


(Byron)'

!
, ;

, .
,
;
,
.

,

.
, ,
,
,
.
,

, ,
,
.
,
,

.
1

133

()

(arJJ.).- .

;
, ,

.

1846

* **
, ,
;
, ,
!


;
, , ,
.
,
,
n
, ;
-,
-,
, ,
.

: ,
,
,
.

,

;

134

,
,

.

1847

, ,
:


;
,


.
,
!

;

,
,
!
? ,
?
! ,
.
,
,

.
;
, ,

! ..
k 1847

135

IC

. <.'>

n
,

n.
,
.
,
.
n ,
, n ,
n
.

1847

***

. ?
,
, n,
?

~
?
. n ,
, n ,
, ?
,
n ,
, ,

.


?

, ,
!

1848

136

1\, 11.

, , ;

,
,
.

;
,
.
,
, ,
,- ;
? ?


?
?
?

?
, ,
:
,
.
?- ?
,
, ?
- ?

;

.
,

;

.

,

.
,

137

,

;
,
;
,
;
, ;
,
,

, ,
,
.
,
, ,
,
;
,
-
, ,
, ,
,
, .
,
-;

.

,
,
,
.
;

!

!
,
- ,

, .
1848

138

II

;

;
,

, .;


.

, ,
,, ,
, ,
,
.

: ,
.1:
, ,
,
- .
, ,
,
;
, ,

.
: !
;

,

:..

139

,- ,- ;
,

;
,
.
,

,
;
,

.

;
, , ,
,

.
! ,
, ,

! !
, ,

.
,
,
;
,

...
, ;

;
, :
,- ,-
%.

140

,
,

;
, ,
., .
, ,


;
, v ,

'

.
, ,
'
, , ;
, n n,
, ,
.
, ,
, ,
n ;
,
, n,
, .

:
. ;
, ,
,

.
,
, ,

, ,

, , .

141

;

,
,
Ave! 1
.


;
;
,

.
;
,
;

:
! !

,

, :
?
- !
.
;
,
.
,
,
.

:
,
,
,

.
1 ! (.)

142

;
n
, ;
:
, ,
...

!
;
,
,
;
IIMHI .
,
, :

;
, ,
.

, ,
, ,
;
, n ,
,
n .
;
, ,

, ,
,
.
;

;


.

143

.
,
,


.

,
;
;
,
,
.


,
,
,
, ,
.

, , ,
,
;
, ,
, ,
.
,
, .
,
,

.

.-
, ,
.
, ,

.

144

,
,
.
,

.

1848

* * *

,

?

,
,

.

:
,

1849

***

, ;

, ,
.
, , ,
,
,
.
1840-

10 .

145

:1'

,
, I< ,

.

,
I< ,

,


, , ,
.
1840-

***
,
.

.

,
,
.

<1850>

, ,

, ,
.

146

, ,
, ,
!


, ,

, , ,
, ,
,

.

,
,

.
,
,
G
.

1850

LATERNA MAGICA 1

,
;
, ,
.
,
, .
, ,
;
1 (.).- .

147

,
.
, ,
- .

: ,

, ;
,
.

, ,
, >;
, ;
.
, ,
,-- .

;
,
,
, ,
: !
; ,
;
, ,
,
: ,
, , JI .

, ,
, , ,

;

1850
148

IMP.ROMPTU 1
- , /

! . ..
, , ,
/

, .

,
, , ./

22

1851

, ,
:.,
;
.
,
, ,
,
;
, ,
, , .
, ,
;

,
,
.
,
- ,
,
.

,
,
1 (.).- .

149

:

,- ?
.
.~ ,
,
, ,
, -

: , !
;
,
;
,
,
,
,, ,
: ? ..

1851

***

,

.
rn ,
;

, ? ..

1851
.

, ,

;
,
!

150

,
;
, ,
.
,
;
,
.


,
.


,
,
!

,
,
!
,

,
!

1851

***
,
,
;
n -

.

!51


, ;

;
,

1852

***

!

, !
,
.
, ,
, !
,
.
?
?
! ;
;
,
.
!
! ..

1852

***

,

, ;

152

,
,
,
!

1852

'* * *
. ,
,
, ,
.
,
,
,
i< .

,
,
,
.
,
,
, ,
.
, ,
,
,
.

, ,
,
, ,
,

153

,
,
, , ,
.

1854

***
Salut, salut, consolatrice!
Ouvre tes bras, je viens chanter.
Musset
, ,
, !

!
,
;
! !
!

, !
;

,
!
.

,
!

1854

* :/' *
,

, ,

.
1 , , !
Jfcce (.).- .

154

, , ,

:


?


?


?
, ,
, ,


!
.

30

1854

* * *
, ,
,
, , ,
.
, -,
;
...

!
,
,
, ;
,- .
,
;

155

, ,
, , .
, ,
; ;
- , -
,-

,:
;
;
:
: ,

.
; , ,

,
:
, ,
,
, ,
, , , .

,
, ,
,
.

,
.

.
, ,
, ;

!56

,
.
, , r< ;

1( , ,
, ;
, .
, ;
t,t ;
; ,
.
, ,

, - !
, -
.

1854

***

,

?
, ,
,

?
, ,
?

.11?
, ,

157

?
?
? ..

?!

1854

PA3f0BOP


, ,

.

,
,
.
, ,
,
,
-;
, ,
, .r:.,

.

.r , , ,
.'l :
, ,
,

, ,
.

158

, ,
, ,

,
,
: ,
, , .
, "1,
,
r
;

-
JI .
,

,
,
: ,
,

.

,-
,- ,
,
.
, ,
,
,
?

?

.

?

159

,
?
,- ,-
;
;
,

,- :
,
:1 .


, , ,

!

,
, ,
...
,
, ,
,
,
,
, ,
!
, ,

,
;
, ,
,

;

160

, ,
, ,
,

: " !"

: , ;

? ,
; ?
,

, ?
,
,

?
?
,

.
? 1
,


? ,
, ,


?
? ,


?
,

11

161


? 2
,
,

,
,
,
, :

! !
?
.,

?
, ,


, ?

I<


? 4

, ?

?
, ,
; 6

;

,
?
?

:
,

162

:
,
,

!


7 ,

, .
,


.

,
, , ,

: 8
.

"1 ,

:
,
,
,
.


-
.'!
; 9

, , ,

.

163


:

,
, ,
.

,
,
,

,
,
, , ,
, .


.r :

: 10
,


.
, !

, , , 11
, .
,

: !
.

,
,
,
. 12
,

164

:
,
!
, ,

l ,

, 13
,
,

.

;
,
:
, ,
,

. 14
,
,
,
:

, ,
, ,
; 15

, ,
, , , 16

;
, ,

- ,
- .
, ,

165

, ,
;

17

,
,
,
!


,
. 18
, ,


, QT .

:

,- 19.1 .


,

- .

,
,
, , !

, ,

!

,

.

166

,- :

;

:
,
!
,
,
,
,
,
,

, ,
! ..
.
:-.1 ,
,
.

, 2

.

10

1854

l'fI

1 ~ -..-
, .1 ,
, , ,
.
2 . ,
,
, (1310-1530)
.

3 . ,
, ,
(1270)
( ).
. : ! !:.

167

:.

5
,

( 1538).

:.
,

150
( 1588).

6 n,

n .
7 I< .
8 ,

IX

n n :
.
. n ,
, {) , ,
, n n ,
!iiJ nan n
F . 1
n n (964).
9 2- n n .

Ji

n n
.

(1115)


(nn,

). . .
.
10 ,

n .
, , ,
.

.
12 , n
, n -

(968).

n, ;J , , n
.
13 ..

14 n 1547 .,
IV, ,
n n,
.
15

!< ,

16 .

:: n, n 1832 .

,
n n.

(\es soupers de \ Regence).


,
1147 : n ( ) :
19

20

, , :. (n:1 n).

168

R
,
,
, ,
.

~;

.

,
,

;

, ,


,

, ,
,

.

, ,

,
;


;

.

1854

169

***
, ,
;
,
,
.

,
,

:
,
.
, ,
, ,
,

.

,
, ;
, ,
,
?.

28

1854

'* * *
, ;
,

,

.
.
;
,
,
.

170


,-

, ,

,
;
, ,
,

, ,

: !

<1855>

ii

Quousque tandem ... 1


, ,
;

,
.

;
, ,
.


;
,
, .


,
,
.1 , .

..

(.)

171


, .
, n,
, ,
l( J ,
.
,


:
!
: ,
,
, !

, .r1,
, ,
,
.
,
r;
, ,
! ..


,
, n,
, ,
.
- ,
, ,
,
, ,
.

172

,
, , ,
, ,

, .
, !
,

;

;
!-
! ..

1855

,
,

.

;
,
.

,
,

.
, ,
,
,
.

173


n ,
,
.

1855

!
n!
:
n
;

;

n n
!
,
,
n, ,
,
.

1855


n ,

n ,
,
, n, n
, n ,
.
,
, n;

174

.
.

, ,
~ .

,
;

.
1855

.
.

, .
, .

( )
?

? ?
.
.! ,
.

, ,
.

,
, ,
,

175

, ,
, .

, ,
,- ,
?

,
.

, , ,
. , ,
, .

, ?

...

176

1
()
.
.

...
, , ,
.

.
.

.
?
, .
, ,

.
.

, ,
1

, ,
, ,
, ,
.
,
?

!
, ,
.

12

177

;
: .
- .

! -,
, :
. , ,l
? , - .

( )

.

.
.

( .)
!

-,
.

()
,
.

178

, .

()

Bon soir.

; .

,
,
, ,
?
! .

; .
.
.

.
.

( )
,
?
1

(.).- .

179


- ?

: ?

? ; .
, .

, ;
, ,
;
, !

()
!

!
.

!
;
...

180


()
, .

.
.

: .
()
,

: ?
, , .

...

, ;
.
;
, .

? !
n ?

? ? , .

( )
.

( )
? ! ?
.

181


J.
,1\\. 'i .

, ?

..

.
.

, , n ?

?
?
?

( )
;
. ,
.

.
( )
, , ,
J? ?

182

; .

, .

( .)

, , ,
...

()

,
,- .
:
, ;
.

( .)

? ? .

..

,
,
, ,

, ;

183


, ,
; ,
, ?
, ,
.
. n1.

( . )
!
Jr 1855

***
, ,
,

.
,
:
, ,
!
,

n ;
, ,
.

5I


, ,

, , .
1855

184

. <RD.>

Et-si interiissent- vi\e

damum. 1

, ,
.
,
,
.

, ;
;

.

, ;
, ;
- ;
.

, ,

, ;

.

,
,, , ...

.

...
- ,
, - ,
;
.

1855

1 -

185

(.).- .

. . -

,
n
n.


n ;


,
,
, ,
, ,
n, n .

n n ,
,

;

;

.

1855

JI
. .

Vae vlctisll
,
,
n n
.
1 n!

(.)

\86

lt,
. ,
, ,
.

,
,
, ,
?
, ,
, .
,
.

,
~ ,
,
.

.
;
,
.

, ,
; .
...
.

1855

...

, ,
. ;

.

,

187

~
1( .
,
.r1

;
n n
n,

,
.
nn -


.
n,
,

;
,
,
,
n ?
?- n,


.
, ,
, .
- n
n .
, n,
? ?
,
?
,
, , n?
, ?
?
?
!
,
.

188

,
,
, ,
.

1855

* '* *
,

, ,

, ,
;

,
.
, ,
,
, ,
,
.
,
,

,
.
,
;
, :
-
!

1855

185

189

. JI

!}

~ ,
, ,
, ,
.

,
,
, ,
.

, ,
,
, .
, ,
;
, ,
.

,
, , ,
,

;

.

;
, ,
, ,
.

190

, ,
;
, ,
.

, ,
, ;

.
,
,

.
,
,
, ,
.

?
, , .
,
?
,
?
, ,
?
,
,
, , ?
,
,

.

191

. ,
,
, ,
.
, ,
;

.
, :
;

,
:

, ;
,
.
;
, ,
, ,
.
, .
;
,
.
:
, ,

.

, ! ,
! , , ,

,
!

192

..
;
-
.

, ,
, ,
,
.
, ,
, !
,
!

.
, ,
. ,
.

, ,
.
.
.
, ! !
,
, ,
!
,
, .
. ,
, ;

- ,
!
, ,
!

193

! , !
! !
, ,
!

.
: ;
, ,
.

: ;
;
, D
.
;
: ,

.
.
,
,
,
- , .
, ,
;

.

;
;

., ,
.

194

,

, ,
.

,
;

.

:
, ,
.

.
;
, ,
.

,

, .

,
, , ,
I< .

,
;
,
.
, ,
,

.

;
, ,

195

,
.
Ji;
,
,- , ,
.

12 (24)

1857

,
;
,
,
.
:
, ,
,
, ,
: ,
, , ;
, ,
,- , ;
,- ;
, ,
, ?
, !

!

1857

***

;
, ,
.

196

li
;
,
.

<1858>

!
,
!
.


;
;
.
,
,
, ,
, .
,
:
;
.
, ! ,
, ,
,
.
! ,
,
,
.
1858

197

1
n :
n ,
,

, n ,
,
, ,
.
, , ,
, ,


.
,
n;
,
, - .

.
, , ,
, ,
, ;

.'! .
, ,
, ,
.

:
! .;
.

198

,
,
,
.

,
, , ;
n ,
,

.
;
, ,
, .

2
,
:

.

,
;, ,
,
;

, ,
;
,
.

,
, ,

.

199

,

;
.
, ,
, ,
,
, .

,
,

.
, ,
,

, ,
, ,

/ ,

.
?- .
;
,
, ?

;
! ,
.
!-
. :
?

200

,
;

, , .

,
,
,
, .

,
,
.

;

, ,
.
, ,
.
,
,
,- ,
, !>_>

, ,
, ,

.
, ,
,

.

201

~<! ,
,- !

.
, ,
,

.


;
,
!

; ,

.

?- .
?
?
, , ?
,
?
- ,- .
.
/858

***
, ,
, ,
, , ,
.

202

, , ,
;
, r, ,
.

, ,
:

?
?

1858

.. . <J.J.>

, ,
,
.

,

.


,
, ,
,
,

,
! ..
1858

203

R.


, ,
,
, ,

- ,
;

, .


,
:
?- .- ?
, ,
,
.- ?
- , .

?- .
.
, ,
.

,
.
, ,
.
! :
,-.

,
.
.
,
:
?:.

204

;
, .
,
.

,
;
,
,
,


;
,

-
.
;
: ! ..
! ? -
, .
, ?- 1 ;
.- ?
:
? .

. ,
;
, ,
.
, .- ,
, .: ,
, .
, ,
;

205

, .
,
,
,

.

,

: , ,
, ,
,

?

,
:
,
, .
, ,
. ,
:
.
,
;
, ,
- .

,
,

, :
, !

. \

206

;
\


.
: ,
, .
, ,
. ;
,
.
;
:
, , :..

,
;
~ ,
, .
,
, ,
,
:
! ; !
?
,
~.

,
, ;

.
\ - ,
, .
, !
, .

207

2 .

1858

::

BPE:!III

)"

, ?
, ,
?
, carissima, perche? 1
, ,
, ,
, .;
, !
,

, :

!
, t;
?
-
, .

/859

* **
;
,

:
1

, ?

(.)

208

2.! .# '17<1J,. .._ '-./

lf#r.vt

H<J

r~ ~.-,-...... ~ .. ~~

4'4

$?".

hf;.Ji" .,~.~ / z-2r J"c~..- ~~ /,,.,_j~


...:JJ/1,// --,--- --ut~,..,,~ ;-,,~.1?~

1'.
~r
~

,-z~h

~.A.<11,rl

_,

'
~
o'/;AQ/'l'~.,_,~- ~---:.r~

7-~~ ~"""~

",,,,..~.

~)~.- ""' ~4 ,::<./~ "~...___, ,..,.~-/


..-., .. -"~~,( ~~.... .._",/
1'--d
.tf/ /1'.1-oU........~;4L ~ ...._;....__" ~ ~ ~#} ~
,/
'--'
1'Z ~- zo?. :rn+< ,;..J~~......,~ ~___,,_

L""+'l,

../#r....-1

,,,J #~

~ ,...... .. ~

,.,.-4

fl"1 :?_.-F?~

u-""""..-.v.....,.
;;;:. ""ff

.~

1.
,
, ,
;
,
: !
, , ,

;

;
,
, ,
,
;
,
: !

1856

1861 (?)

...

,
;
,
.

;
;

,- ,
.
,
;

810

,
, .
,
,

.

24

-5

1856

* **
, ,
!

.
;
;
,
.
, ,
.
, ,
.
,
;
,
.
, ,
,
,
, !
1857
l(

211

***
.
;
;
;
, .
;

: , ...
,
;
, ,

.ti
...

...
...
,
... ,
.
/857

,
;
, - ,
.

, ,


.

212

;

, ,
:v~ .
, ,


.1 :
, , ,
,
,

.
,
,

.

1857

.J ,
.- ?

- ,
.- !

;
;
,
,
.

213

,
,
,
, ,

.
1858

r..

,- ,
, ;
; ;
.
,
,

.
,
,

.
, ,
!
~ ,
;


,
,
, .

:

;

214

...
, ,

.

:
, ,
,-
.

, ,

.

frutti di mare 1

, ;
, ,
.

,
, , ;

.
!
, ,

.

..

,- :
,
.
,
;
,
.

'

(.).-.

215,
.
...
, .1 ,

.

,
:
,
.
:
.. .
..
...

,
l ;
Kai< .1

, !
...
, , ;
,
.

1858

***
,- ;
,
,
.


,-

216

, .
,
- ,
,
!

!

iJ
?
, ,
;
- ,
- .

/858

***
,
; ,
; ,
;
, ,
, ,
.- ;
! . , ,

.
, , ,
, : ,
, ,-

, , !

/858

217

.
, ;
;
,
;
,- ?

- , ,
, ,
,
,
,
, ...
!
, :
,
;

!
,
,
, , ,
. .
,
, .
1860
.

II


;

;

...

?

218

i-t,
.
,
!
,
...

?

1861
.

,

;
,

.

:

;

, ,
!
G ,

.J;
,

.;
,

? ..

1861

219


! .. - !
;
, ;
,

- ,
.

, !
, , ,
!
, ,

v .
! !
,
.1 ,
,
,
!

1861

I<, ,
<;
,
.

,
;

.

, ,
, , ;
.

220

, ,

,
.
, ,

? ,
!

1861

,-
,
:.~,
.1
.

,
,
,
,

.
!

;
, ,
!

,

,

.
1861
.

221


:
, ,
, '. ?
, ,
,

.

28

1861

*
, !
,
;

,
, ,

,
...
, ,
-
.

<1862>

***

. :
,
n ,

, ,

!

222


, ,

!

<1862>

. .

I,.

<):

!
!
,
, ;

, ,
,

;
,
,
, ,
;
, ,
,
, ,

- !

<1862>
R

, ,
,
, ,
.


,
29~~


: !
.1J ,
01 ,
: !
.


,
,
, <>,

, ,
, .'!
, .1,

.~ :
i<
, .
; , ,
,

, :
.
;
.
!
!
, ,
, .
,
;
"<
.
,
;

224


;

.1 .

:\1
- , ,
,
.
, :'.f,
,
,
?

,
:
,
.,
,

,
,

.

, , ,
,

.

1862

***


:'.f ,
.

15

225


,
, ,
?
,


.
?
,
1
- !

***

, ,
,
, .

, ,
,
.
:
,

.

, ,

.

, ,
, ,
,
.

226

8 1

. .

A.B'fOPY IIEA..'IE
! r ...
, ,
,

.
,
,
;

.

10

1856

HHOJl

n :

. II
!

Our life is twofold: Sleep has its own


world,
boundary between the things misnamed
Death and existence.
Byron.

II

:-.1 ,
,
,
.
, ,
,
, , .
!
, ,
,

.

1846
1

- ?

; , ,

1 :
,

(.).-.

, ~1 n.1 ;

de tete. 1
-
-

c'est une femme

?
! .1 , ,

n; n n? n~1.
, n ,

, ,

n n ~.

?
! .

! ~ ! .

n :.1
.

,-

, ;
.1 ,

n, ,

.1, - , n

.
D ;

~1

comme il fattt,


.1,

;
;

~t .1,

.1

, n ,

, ,
; - .

,- .
,- ,

, n .

1 (.).- .
(.). - .

232

,- n

,-

, , , .

,-

,-

?- n

1< , n

:- :.~, ?

,- .

.1 .

tete-a-tete. 1

, J, , ,
.1 ,-
Ji 1.

Cecile?- n

.
.

, .1? .1; n

; , .

0.% .1 n
.

J<

.1

, n

. .1:

, - :.~

:.~
,

J<

~r

.1

,,

~r .

.1 , ,

, .1
.,,

.1

.~ ,

, , 1

~r<1.1

- .

(.).- .

233

,- .1

.- , , ?


; ,
;

:
,

. ?
! - -

, .

.
.

?-

, ,

, ,- ,- ,

. ?

, ;

; , ,
.

,-

.- ,
; , ,

, ,
. , ,
.

,- .

? ;I

11 , , - ,
- ; , , .

,
J

.1

, -,
, ,
.
.

, ,

234

, - ,- n

, .

,-

,-

,-

,-

, .

Cecile,

-, ,- ,-

. ,
.

?-

,- ,

, .

?-

? - 11

. .

Cecile,

- , - ,

. , oif , .

, , 1,

. - ,
~1,

-,

. , ,
, , ;

; , ,

235

,1, ,
~ ,,, , ~!.

.1

ni
,

n,

n,

- ,
- , n - ~t, ...

, ,

, ~1 n n !J

n.

~ n
t ~

n. .~

n; ,1 ,

nn

n n.~ ... ?

..

..

...

..

- ...
... :-.t ...
?
? ..
!
!
,
.
,
.;
, ,
.
,
, ,

.
:-.1
?

?
?
Jl ceTJlO?
,
.
,
:
,

236

.1 .
, ,
:v~;
,
.
,
?

!
,
? ..
-
,
,
. , ,
.
,
.1 ;
.1
.

2

, ;
.

, -?
, .
,

r .

-.

-.
.

,
, , :

, -, ,

11 ,,
-:

, ,

237

J1

; ,

, , .
- ,

.~~.

, , ,

I<n, Ji 1!
.

n - ,
- n ,
.
, ,

, ,

, .1 n,

n ,

,, , -
-

,
r

iJia

~t,

,
,

? :
-

, ! ,

, ,

, .
!l
, , .1,
, , , ,
,

, , .
- , ,

,
, .

, ,

238

1; t,

partaitement bien

s. 1

; ,
,

. n

n,

n,- n

n, n

,-

n,

.1,

nn

nn

- Maman,-

, -

.1 .
:
n! - .

Ccile

, -

,-

. ,

, ; n,

,- .

,- n

,1:-

nn

, .

, -

.1.1

-1-

,,,-

,
n? !!

, : !- Ji .
1

(.).- .

239

.1;

,,,- ,-

. ii ! ,
. , , . ,

.1

, .

Cecile

Cecile

n:

n'

, n :~~; ,
, , , .

,- ~t

,-

. .1
,

:11;

.1

.1,

.1, ,

.1

?
,

maman

, :11 , .1

no

.1; ?

.1.

, ,

.1
:.~

! ?
; , .1 -.

n . ,

, ! .1 , ,

n.

, n

. n?
, n.1.

! n ~10 n.1.

.1

n,

.1,

240

, <

~; n.1 !

~ n .1 IIII.

Madame Andre?

, .1; n.1n

, n.

, !- n ;

,- n

n.1,-

?
nn :

; , n.
?
,

,- n

n,- ;

,,,

il,

n.1 .1

Maman

, : , ,

. ,

.1 .1~:

n n;

, n ; n n
n

. n

Sergel
ma tante; 1

.%;

.1.
n

propos, Serge, 2 !
ma tante?

, ,

.1

,- 1<

? n: ?

.1

ma tante.
.1, ,

1 (.).- .

2 , (.).- .

16

1(.

241

- ; 1 - ,
11 n, - .

n\

ma

tate, .

, .
\

.1 ; .

Ji
,

, , ; 1
-

. .
( ~1.
,

tt , n ~ ),

, , .1.

; ,
, .

,-

,-

, mama, ; .

, .

, ; , ;
.1

.~

, .
;

- .
- ,

--

...
, ,- ! .. !
- ! ;
,- , .

,
;
,
,
,

242

, ,
?
.1 ,
?
, ,
- . ?

,
.
, !- !
? H.'lb .r1 ?

, :-.t

?
, :-.1 ,
, .
,
,
,
- .
,
,
:
.

;


:
,
.
,
;
,
, ,

243

, ;
,
Jl
, .
J1 ,
;
, ,
.

,
,
, ,

:-.1.

;

,

J ,
,

, .

3
:
.
.1 ;

.1

, .1

,
,

n
, ,

.~. :

244

~!

, .

, n

.1 ,

.1

.1, .
, .1
,

, .
J1, .1

;~.

. ~1

,q ~1

,
,1 J, .1 ,

~1

, .

. , ~.
,
.1

, ,

n ,
,1 ; ,
n, , n

,,;

,
:..

.
,, ,

, ,

J1

,
, ;

n,

.
:

n n

, ~J,

245

n11

n,

, -

n,

, ,


.
,
,
, ,
.
,
;

.
, , ,
;
,
.
,
,

i<
,
,
,
, ,
.
n ,- .

C'est delicieuxl c'est charmantl

1-

C'est charmantl -

! -,,

-.

246

(.)- .

.1 .

.,-

~~

. ~

Jean-Baptiste Rousseau:

Le temps, cette image moblle


De \'immoblle Eternitc. 2

~:

,-

.1 .1l\.

,-

i1

ii , ,
-.
.,

.~

, ,

,-

, .
; :~,

.1~1

l<-

eii'HJT

.1 .

, !

.-

, - ,

!1,-

. .
,-

,-

, , .

,-

~1.

.1 .

, .1

.1

, .

1 - (.).- .
2 ,

(.).- .

247

,1

- ,
,

ero

.1

.1. .1 n,

11

-~1,1

.1 :

n .
.
n !
, ,- .1 -

, .1n .

~1

,1

- ,,; .1
1

<

n , .1
.

:
,

; , ,
,

~1 .

.1 , ,
, ,
, ,
.

, .1 ~1

; , , r

, , , ,
;
, , ,

.1

, ~1 ,

.1,

248

!3

, ~ , ,
.1 .1 n, I< ,1 .~ .1 .
,

~1,

, .1 ,

.1 . , , ,
.1 , n, des talents de societe, 1

~1

n ,

, n.1, -
~t n \1

.1,

n~; n.1
~ , , n
.

.1

: n .1

..

-,

n.1

.1

. n

, .1 , ,

, n.

n
,

, .1 :

.~

...

... ... - ,

.. .

, , , .1
.

.
.1
,
,
.
1

(.).- .

249

:\f, :>,
,

,
, .


, .
1 ,
,
, ,
, .

, , , .1
,

,

,
,
,
.


;

:
, , , ,
:

!
, ,
,

.1 .
,
,
,

25()


:
,
.
,

I< ;
,
.
,
:

.
, ,
,
G
.
,
1 ;
,
.
,
;
, ,
,
:
,
,
, , ,
;

.
,
;
,
;

251

,1, J! ,
.1,
;

,
, ,
,

, ,

.

4
.1 , .1
.1

, 1

~!

--

< , ,

l)

, .1.,

, ; ,
, , .

.1

, J<-

.1

, , .

,
, .
- .1 ;
,
-

J<

.1

. .1, ,

11

. ,

n.1

.1

.1

252

:,

ii

n,1,

.1, t< .11< .

n,
.
,

n.1

.1

n.1

.
.1

, , n.1 ,

JJ,

JJ

, , n t.
;

nt,

.1 .

, ,
.10~1. .1
,

.1

~t

,1

.1

n.

; .t,

.1

.1 .
,

11.1,

- :

11, ,

,
,

:~~.

, .

?- .

J,,

11

,, .

, .
l(

,-

,1

,,:- l( !

, n ,
.1 . .1

253

11

.1 .

n.1

~1

JJ.

.1

.~ .
,

n.~.

~1.

n,

.~

,
.

.
.

~!.

.~ I n, .
,

Serge

.~

,,,

, ,

, ,

n
;

n.

.1
,

( n.)

, ,

.1 n

n:

, n,
n:

?,

,- ,- n

; .
, .~ .

, ~1

, .1.

? ,, .

... ; .

254

- .1.

, .

, :

, , - .

,-

,-

;
;

.1

;
. .~

.
!

~!

JI n
n .

; n

11

n, , J
,

,
t

? , n
~10

-, n. n ,

.1.1

, ;

, , n

. ~t, n

2fi5

npu-

; ,
~.

,
\I

.1 ,

, ~

-~

.1 , .1

.1 ~ .

.1

. ;

.
.1 .1

, .

.1

~.

1.

, - , '

,-

.1 ~t :v, - .

! ,
,

, .1
. ~1 t, ~!
,

, ~1 .1
- .

.1

.1

? ,r?

.1

.1,

,,, ,

. ,

; .1 .

10 ~! ,
.

T0.1hKO

~!.1
.1

-
~!

.1,

.1

1 .

...

I<,
;

,
;
, .
, , ,
, ;
: ,
, .
,
;
, ,
, ,
Ji- .
, ,
, ,
, .

, ,
;
,
.1, ;

17

. naJJna

,
.
, ,
;
, ,
.

.
, ,

;
, ,
.
.
.
, u ,
,
,
,
i<,
:

! ! ?
?
, ,
, .

?
?
, ,
!
!
.
, ,
! - .

! ,
, ,
, , ,
- !

258

. n
"1;
, ,

.
, ,

,
, , :
, ?
, !
,
, !

,
, !
. ,
, .

, .
! ,
!
, ,
!
- ! ,
, , .
,
, :
,
.1 .
,
, ,

.

259

.1 t,
;
, i< ,
, .
, ; ,
;
, ,
, !

:viJi
, ,
.1
!

.1 .1 ,
, ,

,,,

.1
;

,1

.1

n;

~1

\1,

. n ,

.'l

.1

- n

.1,

nn, n )

n,

JI

n.1,

,
n,

n,

.1 n. .1.1

n.1

.1 , .'!, ,
, n,

n.1

. n, , , -

260

n /\

noo.\ly

n.1

n.

.1 ,- ,

.l .

Bon jour,

cheel 1 ; &

n-,

Cecile

et

n,

voila. 2

,- .1

.1?

, .1;

. ?

n .1

. ,

n .1?

, .

, n ;

( n; n :

n. s, 3

, ,- ~,

--

, n. &
, :

n ~1 ;

, n

n ,

, .

; ;

n , n, n

I< . , .
, , .

; , ,

.1

; . ?
.1 ; .
! n<: .

.1 .

1 , ! (.)
2 (.).- .

(.).-

261

, -, , ,-

. - ; ('l
.

n,

, n-;

l<. -

? -n

, , 1< .

n n
n.1 , n

npa

nn ,

. n

, , .
n

n ,

n .

, n n;

tant6t; 1

; 6 n .

n,

n, .

; ,
n

nQ

n, , , .1
n ,

r , n .

n -n ~1, .
, , n ; ,
;
n.1

.1

n.1

, n

n.

. , , n .

n , nn

, .~

.1

n,

n-

(.). -

262

n n n .

,- <.
, - .

, .1 , n.
n,- ~t,-

n , .

, , ,-
,

,-

,- n

n, l\

,- i<

.- ,

, n .

n, .

n n.1

n, n

, ,

-,

n n .

. nJi ,
n n n

n .

,
n, n n

n.

n.

} .

. , , n
n, ,

. , n

, ~ .

~63

, .1 .1'J

~t

.1

, .

, .1, -
,

.1,

~!

~1,

1'>

.1 !
.

.1 . .1 ,

? ,
1
~ ? .1

, .1

1 ~!

,,

fashion? .. 1

,,

,- -.

n.1,-

,-
n11

nn .

Monsieur Chardetl 2 monsieur

Chadet,- .1 , -, ,

?
;

>t

,- .1

,- .

- n n.

, ;

~1 .

n - .

-?-

(.).- .
(.).- .

2 (:n

264

, ;

t,- r,1

l<r,

,1,

J<,

Cecile,-

,-

; , , ;
, ,

-;
; . , !

. ,

, .

, ,

,, . ,

,1,

.1

,, ,
, ,

; - ,

, .
,

..

,
? ,

, !

- , -

, ,

! - - ~.
? -

..

.1

1(

,-
. ; .)

, , ,

265

~!

...
Jt

...
~t

n;

,-

,1 ... - ... ()
,1, .

..

, n ...

,
,
,- ,
.
,
, ,

.
, , ;
, ,
,
.
,
,

;

,

;

;
, ,

.

,
,
, ,
!

, , ;

266

,
!

,
?
?
?
? ?
:-.1 ?
?
?
?
, ?
JI ? ?
?


,
,
.
,

,
.

?
?
;
, .
,
, ,
, J1
!
, ,


?

267

,
;
,
.
, -,
,

,
, ?
?
?
.1,
, ?
!
, ,
, ,
;
:-.t
,
, ,

, !

,- .
n, n :
,

bal champetre, 1

nn,

,-

.1

~1r

n:

n n- , -

, n .

n, -

.1

, n . n

1

( n~).

(.).- .

268

,1

\!

.1 .

.1,- ,,

,-

?- .1 .

~1;

, .

, r
, ~:

-,

n ,

,,,
n

~1

, \1

. ,
, ,, -

0,1,

,
, , . ,

~1 .

nr

,1

.~

. ,

,1,

; , , .1 0,1
.

.1

,1

.1

.1

,1

, .%

269

n!

n , ,

, ,- .

nn,

, n

~.

,
~!

n ;
, n.1,
,

n.

~t,

, n ~ n, , ,

n n ;

n ;

, n;

\!

.1

.
n n
, ,

nn n

n . ;
n nn n- ;

n.

0.%! - , n

n .-
?

,-

.- ?

,-

, .

, -

, .1~1

n -
n

n;

270

.
n

n;

, , . ~
; I{Q

:i

; .1 .
, -

.1

, .
;

.11. .

, , ,
n . : .
, n; ,
, .

nn.1

;1

.
, !
1 ,
?

? n?
? n?

? n n ?

..

, !
n,

n- : ,
r n !
, n

,10;

.1

Ti:IK

n
, n. ,
n ,
,

271

, .1 . ,
; 1 , 1

.1 .

, , , 1 JJ
-

-,

ti

! ,

; .1
,

.~

. .1

;

.

~1 ~1.

.1

.1, .1

. .1 , .

.1

;
,

,1r

. , ,
r . :~~ .1 .

,1

.1 ,

, . ,

.1

.1

~ .

:11

, . n
.1

~,

n,

, .

272

,
,1;
,

, , , :, n1::

,-

11

n , n ; -
, ,

n.
,l , ,
, n , ,
.

; .

, .
.

,-

,- : ,

. ,

,- ,- ,

. ,

.~ .

, ?
;

!>

; .

,
.

:~~
, , .
, ,
?

, rrl
.
.
,

.
, . r

18

,1

273

:~~

, ,

.~

, ,1 .1;

;r J<- , .

, -
,

,

.

.1

.l ; , !<!

.1,

.
,

; .~.

,-

,- .

;
, .

. , , , ,

,,, .

,1,
, . 8.1 .1 ti
: ,
. :

. .1:

.1

.1,

, n,

. , -

274

,-

;r.o

. , ,

. ,
.
;

, ,

,- ,
, , , :


;
,
.

,
, ,
;

,

!

,
:
,
!

!
1 ,
!

!
! ,
!

0,

275

,
;
,
, .
, ,

,
.
, ,
n ,

,
.
, ,
;
,
.
, ,
!
,
.
.'! ,
!

.
, Jt
, ,
,
.
, , ,
, , ,
,
;
,
,
,
.
Ji,
,

!

276

, ,
. .~

; ,
.1 .

,
-
, ,
, ,

.
,
,

:.~

:.~.

?- .
;

? ?
. , JI

, -

Chardet

?
; .

?
; :.~.

.
, :.~ ,
:

..

! : -

.1. .1 .1l -
! ?,.
.1. .~
.

, , .1 JI

277

, , ;
, . ,

. ,
: . .

,
, , .
.

,- ,-

r.

,-

,-

:
;

,1

. .

.
, , .

, -

,- ,-

; ; .

, ?- .
,- , -

; , ,

. : ...

l(

!-

, , ,

...

, , ,-

,- - .
,

; - ,

, .
. . ,

278

. , n

! !

l .

, l

; ,
. , ,
, .

?
!

,- ,

,- .

, ,


. ,

. .
. , , ,
;
.

-, ; -,

. ... ,
?

..
-

?
: ? - .

,
. :

, .

, , . , ,

Ji

. ,
?

,-

; .

; .

,-

279

,-

,- .
,

, . ~

McJib,

, ,

, . \I

, ,

, ,

~ .
,

.1,

, .

, , .
.

. .
! - . -,

, ,

,-

.- .

,- .
,-

,-

. , .
, , ,
, ;

280

n;

, ,
-,

, n ;

n n,
n- ;

-,

,-
; .1 ;
n

. n , .1

, ,

; ,

~t,- n .

n! -
.

...

: !

,- ,-

, , , , ~t
. n,
.

,- n

, n n , -

n .
n n.

,- ,- n :

, -

. n , n

, n.)

(,

n;
, .1

281

ro

, .1
\l

rs cd

nocyn

; ,
, , ,
n .

, ~t, , '
.

n,

n n n

. ! u

r.

,-

,-

,- n ,-

nn ! , ,

, ; .
,- ,- n ,

n .

,- .

, n .
l( n

n,- n

.-

, ,- ,-

nn ,
. n .
,
, ,

n n, n.
n n

-!

n n

, n
. :

, n
, , n :
- . nn

,-

,- : n
n

...

, n .

282

.- , , , .

, , ,

11

.- ,- .

n :~~?

,- n.1 , - .

( n ,

.)

,- ,-

n,

,,

-. ;
;
, .

,- ,
.

,-

,-

,
.1 .
, .

,-

,-

. ,,

, .

,- ,- ,

. ,
?

,- ,

nn
,- ;

, ,l .
n.; .1!

283

,- ,-

? ?

,-

,-

, .
,

,-

?:.-

,-

,-

.
n.1n

.. -
? ..

? ?

t:e

? - ... ~

,- , ,-

. , !
. , , . , !',
. ,
;

, . ,

.
?-
.- ?

.. ~

~t

, , ;
. , ,
, .

, ,- ,-

? .

,-

284

,-

... - ... ,

., .1

.1

..

... ... ...

,- .1

,-

. , ,
, . .
:
, ,
,

.1

.
.1

.
, , , Ji
.

,
, .
, -
, .

.
! ,

. ,
, .
, ,
.

!- .-

. ,

ma chere

ft, 1

, ; ?
,

, \

,- ,- .

\ , ; .

1 (.).- .

285

.1

.1

i<

, , :

,-

I<, -

;
.

. ! - .

; ~1; ,

. ,, ~
;

, , .
.


: !
, .1
. n .1 .

: .
,

~
. ,
, ,

, .
;

, ? ,

. ,
.
, .1

,1.
n
.1,1

.1

...

286

.1.1,

n ...

...

. , ...

, ;
.1 .1;

.

, ,
?
,
.
, , ;
;
,
.
, ,
:
,
.

, !
;
,
.
,
:
,
!
?
,
?

, ,
, ?

287


?
,
?

, ,
;

,
.
,
;

,
.
!
~ !
,
, !
, .1,
- ;
,
- .
, -
,
,
, !

8
n , n
, ,
, .
,

n,

n.

, , nn ;

n.
,

.1

~::

n, ,
, , , -

288

: , ,
, ,

1,

, , .
; , , . ,


. ,

.
,
,

, 11
,
,

, , ,
,

- .

,
?

,
,

, , ; ,
, ,

- 1, .1

.
, ,

, ,

?
;

. ,

, -

19

289

, , ,

, , -

. . ,

-,

- , ;

, ; ,

, n,

Madam Andre,

, ,
, n ;
,

, n .

. , ,

,
;

npo

<',

n? n
? , , ,
, ,

n,
, LS;

, ,

. n
n ,

, n -
;

- :

npo

n.

, ?
, ,

comme il faut

: , n

n, n n ,

, .

n1

n
1 (.).- .

290

? ~r,
. , ,
, :
, ,
.

, - ?
?
?

, :
... ?

..

,
; ,

, ;
.10 ,
,

),

.~

, .

, 11

.1

,- ,-

. .

, ,- .~

,- ~r, ,
.

,- .~

1,- ,

-~,

~r.

, -

,1,- ,

,
.

, ,

,- ,

291

n; n

Chardet,

? - , n.

,-

,-

n,
.1.

, ,

ll-

, .

, -

,-

, "1 ,
. t .

i1 ~! .

~1,

,-

,-

n,

,-

,-

.

, ,

, . ,
,

; .,

, . : ,

~t . ,

, ,

11

; ~
, 1111 ,
, -

. .1 ,
.
n.1? ,
:~~ , , -

292

, , ,

, ,
,

: ! , !

;
, ;

, , ,
, :
.1

... , ... ~1
,

.
,

, , ..

, ~ ...

.
,

, .
,
r
cotrro;

.
; .

~!.
;
; ; ,

, ;
,

, . , ,
!

? ? ? ?
, , ,

.1

-I<,

293

li
.

, li ,

;
.1 .

, ,
. li , , coeli ,
; , , ,
,

, ,
; .

...

..

; .

...

.1

, ,

...

;
;
, ,
.
, ,
?
?
?
?
,
. , .
?
,
:
"1 ,
, , .

,
;

294

, ,
.


?
,
?
? ..
, i< ?

, , ?
! .. ! ..
, ! ..
,
!

! !
.
, , ,
?
! ~ ,
;
,
!
,
;
,
.
,
,
, ,
.

, ,
:
, ,
!

295

,
,
,
.
, ,
,
,
!


;
, ,
!

9

, ,

.
,
,

n , ,
,


, ,
.

,

,

-,

, , n.1

ll.1 ,
~ ,

.1, -.

296

,
.

. , ,

. ,
,

. ; ,
. ,
;

:-.~

; .

, ?
?

:-.~

l(o~ty .1
,

? , , ,

, ,

l(,- ,- ?

-.

, .

,
. .

:-.~

:-.~

, ,
, .1 .

297

, .

, ,

. ,
. ,
, , ,

, .

, . ,
,
, , ,
, .

! ?
.

,- ,-

. l

. ,

,

,
-

, ,

, ,

. ,
,
. , .

.
, ~1, ,
,

,-


, .
, ,

298

. , , ,
.
,

, ,
.
.


.

.
; ;

, "-- ;
,
, .

l( ,

,
- ,
, , ,

,
, ,
. ,
.
, .

, ,

- .
.
. ,

. - ,

, ,

m: , ?

299

n, - ,- n

n.

n,- n

n ,- n n
n,

no

, .1 ,

n .

, ? - .
.

?
!
, ,- ,- n-

.r
n n.
,

n.

, , ,

n,- ,-

n .

! - ,- !
,- n ,- n -

, n

,-

,-

n .

,

-n

, ,

. , ,
n , , n

. .

, , n
; n - n .

. n r. -

300

; ,

, ,

. , ,

, , , .~

, .

,
, , -
;

, , ,

, , .


.
. -
;

- , , - ,

... ,
- ,

, ... !-
,- ?

..

.. :.

.
-
, , ,
. - ,

n . ,

... ... ... ?


... ?

..

,
, .;
... , ,
, .
...
, , ;

301

..


.
,
,

, ,
.
! .. ?
? ..
? ..
? ..

, -,
:
, :
!
,
,
,

.
,
;

.

,
,

.


:

.

;

302

..

,
.


:
,
.


,
,
.
,
,

.


:

.
,
,

, .

, ,
, ,

.
,
,
,
.

,


.

303

10
, ,

, , .1

, .

, , ~!
,

, ,
. , ,
, :

? '
?

. ,
; , , ,

, ,
:

,
...

?- ,

,- ,- - ,

. , .

!- .- , ;

, .

; ,

,

304

, .

? ?

, .
!

-, ?
, .

.
,- ,

,-

; .

,- .
!- ,- ~

l .

,- .

; ,
, .
,

? -

.- .

..

.. -

,-

, ?

! - .- , .

, ,
? ;

...

.
,

, , ,
,

. , .

20

1(.

305

n ,
. n ,

,
, ;

, r .

,

.
,
,
- , ,
- .
, , :
!
?
?
,
, , ?
, ?
?

,
,
, :
! !
, .

,
.
,
.

306

,
, ! ..

;

;

, ,
I\ :
, , ,
.

1844 /847

.1
I . . .III


)!( ...
, ,

:

, ,
,
,
,
.

,

,
;
,
,
!

!

!
. ,
;

308


.
, n
?
n
n ?
?
?

, ... , ? ..


n, ,
,
n.

: ,
!

: n
!
!

.
n n
;

, n, -.
.

, ;
, ,
!
, ,
;
,

!

;

309

,
...

, i< !
,
!
;

,
,

n .
,
,

.

, ,
,
,
-?


,
,
-

,
, ?
! ,
, ,
, ,

?
,
,

.
,
:
n ,

310

~/.#/d U,...~ h~ ,.._~ 1


~~r~~ ~

FvV
r~

7/~d<-'-./J ~;

~ ~#l.d.ft.-&1'4~- 7-.-/
~ ~~"~~' ;/k.;.7~
~ ~~ lu~-~-Jd4 7 h..-,_
~iLif'_,,._} /'~.-#~/)~J .L %/~~

:;:t;i /I!)"~~HQ7 ~ffz/

/( if'/p..-_/j

IJ~.e-

._

~)f ~7::~---' .1'~

~v~

/1

-;;,._ ~;--/._

ff;;~ ,_4uJr~#~f:~~;>'7

&:.} .f--.-< _...~


~~:

.._. /-~~
~~4 /i-_ - ~Pfi')p._,.
~- 7~r
/
/
1

J7

~---.// ~#~-U-f~e> ;r.i*t4 /"&~

~ !.A-u:JN?"

ft~

~-tl

ft;U'~#nlve,l~

,.,...._?'1" /

~--~?~/

.
;
-, ,
.

, ;
,
.
, ,
,

.


.
, ,
;

;
, ,
:
,
,
.
:
,
.

, ;
, n
.
- , !

;

,
;
.

;

312


?
.1 :
, , ,
,
,
.
, ,
.

, ,

; , ,

.
, , ?

,
: ,
.
, ,
;
,

.
,
-
, ,

.
? ? ..
,
!

, ; , ,

, ;
.

- , . ,
?
313


; ,

.
! .
...
? , .
- , .

,\

Jie, ,
.

, ;
;

,
, .
, , ,
;
.

,
, , ,


,
, , ,
, ...

, ;
-, ,
,
.
:
;
; ;

.
, ,

314

, , ,
,
,
- .
,
, -
!
, ,
, ;
, ,
;
, ,

, ;
, ,
, , ,
.
, ,
,

.
, ,
,
.

,
, ,
.
.
, , ,
- ,

, , .
, ,
,

?
,
, , .

, ,
, ,
;

315


, .
, ,
:
-, ,
, .
... :
,- ,
- ,
, , ,
! -
. ,
, .
J1 :
, .
,
, , ,
,
: , .
; ,
,
: :
.

, ,
: , ,
? : ! !
! !

, :

; ;
-;
;
;

.
:
! !
;

316

,

.1 ...
, ,
, ,
, ,
.
, .1 ,
, 1 .

; ,
,
. ;
.
,
;
, , .

,
.1 ,
.
,
.

Ji ;


, ,

, ,
.
,

, ;
,
, ,
~ .
,
, ,
.

317

n .

,
, , ... ?
?

, n ,
n, ?

n
. ,
n, , ,

n I< .
, ,
maman
:'.f
,
, n
,
,
n,
, , ,
n
.

;
n
n :
, , ,
n
, .
.

;
, .
,
n ,
, ,
, .
n, ,

318

;
,
( ) -
, ,
.

, .
.1
; :
?
?

,
. ,

,
.

, ,
,
;
,
,
, , ,
,
, , -.
, , ,
,
.
; ,
, .

,
,

;
,

,
, , -
, ,
.

319


.
;
.1 ,
, .
- ;
,
.
;
;
, ,
,
,
!
, ,
,
,
!

,
.
- ;
:
,
,
;
, ,
.

.
!
,

, , ;
,

- ,
- ,

320

..

,
,
-.

,

.

,
,
.
,

, ,
.
,
, , ,
:
,

.JI ,
,
;

;
;
, ,

,
, , ,
,
.
, .

.
- "1;

, , ,
, , ,
;
, ,
-
, :

21

. n

, caballero 1,
, sombrero 2,
,
,
,
- Ji
.
,
-
.
,
,
.
;
,
, .
- .
, : , ,
, , ,
, ,
, .
,
: ?- ?
??
:
,- ,-
;
, .
,
;
,
;
.
,
, .

:
, , .
,
, .
J (.).- .
2 (.).- .

322

.

;

,
.
Ji
, JI
.
!

- -.
,
,
;
, JI
, ,

, , :
,- ,
Ji ...
, ,
. , , , ,
Ji .

Ji:
,
,
Ji .
,
,
...
, ?
, :
, ,
,
, ?
! :
Ji ,
, , !

;
.

323

, ,

, ,
, - .
. -
,
, ,

;

,

, .
, ,
: ?
l( ?
, , ? , ,
.
?
!
, ,
,
, ,
.
, ,
;
,
.

",)

_
.

!
!
, ,
,
?
- , , .
:
,
!
, ,
,
.

324

: qui vivra, verra. 1


, ?

- ! ,
.

,
,

,

.

,
:
, ,
,
,

;
,
,
, _,

;

,
,
.
- ,
.
- , !

:

, , .
- , ,
.


,
1 , (.).- .

325

t,
,
,
.
l' :

, ,
.
:
,
.
!
, ,
,
.
;
,
,
.

,
,- , 1
; .
!
, ,
?-
.
,
, ,
.

: , ,
; - ,
- , , .
,
, , ,
-
, .
,

326

.
, ,
,
-
;

,
,
! ..


:
,
;
: ,
, ,

, ,
, .
, .,
,
, -
-- !

,

.1J ,
, , ,
! ..


, ,
.


:
Ypo\VI ,
,
;

- ,
,
,

327

, ,
,
;
, ,
,
.

;

,
, ,
, ;
, - ,
,
, ,

.

;
, ;
,
, .
,
.
, ,
;
,
,
.
, ,
:
,
,
, -!

;
,
, ,
.
! ~
,

321\

( ).
, ,
,
, , , :
.
?
, .
, ,
,
.
;
,
.
(
);
, .1 ;
.
,
,
,
,
,
.
, ,
!


!
,
;
,
.
,
... ?
;
.- .
,
, , ,
.
.
:

329

.

,
;
,
- , ,- .
!
.

.

;
,
, .

!
, ,
- ;
, , ,
.1
, ,
, ,
, , ;

, .
,
:
,
? ?- !
- ,
?
- .- ,
. ! ;
?
-:
,
.- ? - !
?
,
? ?
l ..

330

!
. ,
?
- !

; ! ..
: ,
, ,

.
.
Ji ,

, ,

.
.
- ,

,
,
,
...
! ..

, ,
.
, .
, :
, ,
, ,
.

.~,t, ,
, ,
.

. , ,
, ,
, ,

. - -

331

,
.
, ,
, :
?
!
, , ,
,
.
...

...
,
!
,

, , ?

! ,
...
, .
, , ,
.
;
.

;

, ,
.

:
.

,

: , ,
, ,, ,-
? ..

332

..


.
;
.
, ,
.
,
,

;
,
.
;
.
, ,
, .
, ,
.
;
;
,
.
,

,
;
,
. ,

.
,
...
:
! !

.
; ,

, ,
, ,

333


.
:
,
;


,

, :

.-
,

;
.

;
Ji
, ,

,
,
, ,
.
...
.
-,
;


;
.
,
: ,
, .

.
, ,
, ,

; -

334


.
, -,
;
,
, ,
'

J1 .

... ,
,
.
!

, ;
, ,
,

.
!
,
,- ,
,- !
, .
, :

-
- ,
.

.. -

.
, .
. ,
:
, ?
, ?
.
.r1 ...
;
, .

;

335


, .
:

.
.

; , ,
. , ,
?- .

,- .
,
.
,
.
:
?
- !- ,
.
: .. .
... ...
,
, ,
,
.
, ,
.
;
, ;
.
:
, , ,
. :
;
. :

.
...
.
,
: ,

336

Sl

CDC()ifj(a HIII!XHJtY

, .

:1 ::
; : .
,
; ;
, ,
, .

: - un
.1
,

.1.1 .
,
,
,
.


,
, .
I<
.1 ,

n ;
.1 ,
, , ,
,
.

, ,
: ,
, ,
.

,
,

.
:
, ?

22 ,

337

<1J(~\l[)..

, ,

- D,
1\\ ~t
: ;
JJ Jl
?

?
, .:1,
.
- ; :v ?
, ,
.
- .'l,
~
;
, ,
, t
.1 .'!.
,
-
,
,

, ?
, ,
.1 ...
,
(
) .1
...
- , , ;
, .
.1,
.1 J
.1;
.
,

.

338

O.lII

... , ,
, , ,
.J ,
.1 ,
.
-.
- ,
,- ,
, ,
, ,

. .
, , .J
.J; ;
:-.t: ? 1?
.1! .1! .. , ,
;
, .J ,
, ,
,
!
.1 , .J ,
,- ,
.1, , ,
, :
, .1
.
, ,
.1 .
: , , .1,
,
, .1 ?
? . .1?
,
, , ,
; :-.1,
;
,
, .

m 1 -

339

J :

, .
, ,
,
, ,-
,
. .-- ,
, ,
, .
,
;
, ,

, .1 ?
, ,
, ,
,
!
, ,
, ,

.
;
;
: .
,
, ,
.
.

i<:
,-- .
, , ...
? !
,
,
,

.-0
, ,

310

.
,
,
Ji .
, .l:\1
,
, .'l
, ,
,
, .
J1
, .

.
,
,.

;
;
,
.'l ,
, ,
.

!
, !
! ..
, ;
- n , ,
; .
, -
.

, , ,
.

, ;
, .'l ,
.
, , ,
, .1 .1 n.
, , ,

341

, .1

I<pace.

.1 , .1 ,
; , - ,
,
, .1 ,
, .
, .1 :
, ,
, .1 ?
.1,
1 :~-1?
.1
, .1,

, ,

~ .
; .1
;
.1.
.
,

,
; .1 '
, ,
, , .1 ;
- ,

.

;
, , ,
:-. .1 .

.1
, .1
:\f .

, : ,

342

-r,
1 I
.1- , ;
, -
.1; ,
1.1 , ,
.
, ,

.1 ,
, ,
~1 .

. ,

, , ,
, ~r
; ,
,
! ,
J ,
, , .
,
; .1 :
, ;
., .
.r .
J{ , :
JI ~r, ,
.1 ;
: .1;
, ,
Ji, ,
, , .
: ,
. ;
. ,
: .'l , .
. ,
., ,
. : ;
, , .'l ,

343

:.1, ~ ~roi\,
.
( .)
, .'!
.
Ji ,
,

, r
1 ,
- ;

, .
- , :
, , .1,
;
:. ,
,
1 .
, , ,
, ,
, , ,

1 ,
:.1 !<.
:-.1 ;
1 , , n ,
;
.
:-.1 ,
:-.1 ,
. :-.t : ,
, .
,
, .

: ?
? ?
:
,
,
;
,
, !

344

'''

, ~?
?
, :-.~ ..'I -

.,1? , J.
? , :-.~
? :-.~
~1,

1<0

?!

, :
, Jimo; ? ;
, 11 ,
, i< ~1, .
.,1 ,

, ,
. ,
-1 ; , ,
:
1 .,I,
,
, :-.~ ,
~1 ,
...
, .rr,
.,1 :\I ;
, , ,
.,1J .

,
I< ,
.
,
1'i
,
,
i< ;
:-.~ ,
:-.~ ,
, ' ;
, ,
i< 111011111 .

345

.r1. ,
.1 .1 ,
Ji,
.1
.'1 .
.: ,
.'! .1,
.'1 JI
!- .1 I< .

.1.1 .1;
, ',
, ,
.
, , ,
,- :v~ c:v~ex!
,
;

:v~ :v~.
, :'lfe :'lt,
Ca:vJO .1 .'!,
.1 : .1,
, ,
.1, .1
, , :v~ .1
.'1 ,
.
, , .1
.1, .1,
.1 :v~ :v1,
, .'1 ,
.1 .
, . ,
r.
: ,
, ! ?
.'1!
! -
,

,- !
!
, ~1. l

346

, ,

uce:-.1

poActfiO.

?-


, :
.1 , ,
.1 ,
. , ,
,- ,

, ;-.r, , ,
, l\l , ,

.1?

?- ,
.

-? ! :.,
;
, ;

.
, -;
, .
, ?
:. !
:.1r, :
u ! ..
:.1 ;
, ...
:
r,
- ,
:.t-, .1 ;
,
, :

.
, .
: ? ;
! e-eii,
.1 ;
,
.
, !
, .

347

, , .-
;
, , ...
.t,- , .
G :
!
,
, !
, ,
.. ?
, 11;
< !, COII,
, ,
.
, .'I ,
,
, :
.
11~t;
l\l , JJ,
l\1 11 y~JOJ\t.
.:
, ;
.1 ...
;
;
JJ
, , .

:-1 1 :.1.- J\'\ JI. JJ


;

; .'! 1.
,
.
.
;-!
,
!
-
, , !
JJ,
.1 .-

348

..

1f

1u: 1, n

,
, ,

.
,
, , ,
;
,
. .
, ;
i,
;

, .
,
.
;
,
,

.
:
JI ,
,
, , !
!
, ,

.
.1 .
i,
, , ! .

0.1r, ,

1 I<
' .
.1 ,
:

349

r ,
r< ...

:
,
.1 ;
, ,
.1 i'r,
, ro\r,

,
~1 .
,
~1 :
~1-
;
- ~r,
,
, r< ,
,
,
, ,
,

, ,
.
, , ~r~ ,
:r ~1,
.1. , ,
?
:..1 .1 , ,
D ?
?
r?
, ,
. r
?
?
- ~r

'in

~ , ; ,
? , I<, ?
?
,
, ,
, :
,
.
1 , ,

.

.?
Ji:.r 1,
, ,
.1 ~1
?
~ 1 .:-.1,

1 ~
,1 ?

, i< ,

?
~. .1,
,

?

, .1 ,
, ,
, , ?
.1
?
~ ?
;-.1 ?
1 -? ~
?
, .n,
:'vf ii
II ?

351

, i< ,
? ?
"1J<
:-.1 ?- TaJ<
:
:\f!

"1 ;
;
i< i<,
.
"1,
:-.1 :-.1 !
,
..1 ?
:-.1 ;
, ;.t ,
1<0 , ,
:\1 ,
:\f TOJJ<O
...

<"1,
:
, ii,
.


: "1.
..1 ..1,
..1., . , .'I,
?

- ;
?
J<.
!
:\f ,
; -
.
JJ.

352

, n,
,
:.t;
:.t,
.
.1, ,
:.t n ...

.1
,
;
n, ,
coii,

-, ii,
.
:
, ,
!\l
.

I',\CCKA3

\111

- ... .1
, , ;
,
:.t
,
:.t .
;
.1,
,
.
, ,
,
;


.
, ,

)r ,

353

1"r;
, ,

r,


, :-.1

ocJie .1;

.

;
,
.
.
t,
J( ~r,
,
.

,
;
, ii
.
,
-
, ~.
.
.1 !
:-.1,

.

. ,
,
~
.
,
n; l\ll!OII:\1

:1.'i4

,
t
i< .
(
.'! .)
, , ,

:-.1 .
:

i!I<
\!.

.-1 :\! !
!
, ,

.
, ,
1"1.
6i'! i'1,
;
:\! ; :\! 1,
, , .

:
,
.
:\!
.'l<: ,
:\! !
:\! ,


, e:\Iy . 1.
:-.1 -
.
.1,
,
,
,1, I<:
,
1 ~

355

nJ ~r sroii.
;
,
, ,
.

.'l
: - ,

.
, ii ,
:
ir
.

(
, ),
, ,
.'I -,
,
-ii
cyeii
, 11
~ ,
,

.
,
!
,

:
:., J1
;
I<-
.
.1 -
:
,

- ;

- .
,
;

356

,
:

.

,
t,
,
I\i<
.
,
i~

, .

, , ,

i .

:-1,
.1 ;
~1,
JI ?
, :-1:
t,
.1,
.

,
,
.
, ,
:-1 ,

;

;

n!
01"1 -

357

, f1:
, !< eHCJ<Oii,
, . .
. Jr,

;
Jr
;
.1 .1 :"l,
.1-
, .
Ji
: .1
JI .1

,1 JI.

;

Jie :-.1 .
J\I JJ caJJo,
JJ .
.1 .1
, i<
, .
, l<;
:

,

, !

.1 .
;.~..'l :
!
JJ ,
:\! ...
:"IIOX ,
.1.1 .
, , ,
, , -
1.1 :
, ,

358

...

.
n
.
, ,
~t.
,
, ,
, .1,
.
COJiy. ~! .1
,
. ,
, ,

.1.
.1,
, , ;

.
ii,
.1 i<,
.
,

.

:
,
,
,
- .
.
,
:-.
,

359

~t
.1 :-.1 y:o.ta.
:\t
.1 .1,

,

.1 :.t
:\t .
,
, ,
n .
n
n .
,- , oii caJ\ii,
I<aopoii u
~t ;

, ,
e:\ty

.1, .
I<

, :-.1,
- :-.1 .

;
.'!

;
,

,
.
,
, :-.1,
;
, ;

>I.:: ,

300

:.~1
;
;'I! ii,
.'I ,

~1.
,

;
, ,
ii:

!- t
,
, .;
pe:-.te.'I , ,
.

:

, ,
.
- . , l\1
JJ,
, .

, ,
.

, ;
:.~ I\
ii.
i< ,
.1, ii ,
,

,
,

.'I ,
-.i

361

pLIIIOI'I abliOIO auaoi'r,


,


.1 ,

.1 .

,

:
, ,
,
.
,
,
:., :\!.
:\1 .1 .'! ;
:
,
: .1.
, ,
,


, .
, ,

,
.
,
,

:-.1 ,

,
.1
, , ,
, ,
:-.1,
:\!
.
,
,

362

:>.1 . ,
,- ;
;
,
? , , .1 :
!
, ;
:
.
1 .:1 ,

, , ;
, ,
i< :-.1,
,
!
:

,
;~
. ,
,- , ,
,
.1 ,
.
, ,
;

.
,
, ,
.

,
.
? ?
? .- :-.r.'lo
? ?
?
]-Ia

363

? ?
- ?
:\1 t ?
! .1
? ..
:

,
;

:\f , ,

!!,
.1 .
,

.1: , ,
.1, ...
, !

, ,
, .
,
, ;
, ,
,


, .

:\i :~t
- .
:\1,
:~1,
.1 ,
: ! .
, :~~,
, ,
, ,
.
1
:
,

364


, .

, ,
JI ...
, .1,

, .'!,
! !

, ,
,

,
.
redez-vous 1
' ,
, ,
,
: .
.
~
.

;
,

,
, , ,
.
,
,

,-
.

;
1

(_.).- .

365

,
.'!.
,
:
.'!

!

,
,

.10;
,
, ,
,
;
,
.
, ,
:

, .

,
.1 ,
11 ,
.
, ,
?
..1
.'! ? .

;

.
,


..1,
,
Ji .1

366

11 , c~1eeil,
,
ii

JI .l
.1:
, JI ,
~1,

,
n,

.

- :
.1 JI,
,
?


.1 ?
.
.'!
,
;
, ,
.1 .
- .1.
:.1
, , .
.1,
.
.;

.

:
!

? .. ?
, .


.

367

J\ <:1 J G ,

I3 :. :'v! n.151
:
Ji, .1,

, J<;
Ji, ,
:\ .
, , ,
:\1 . ?

:-v1 :\1?

..

1< ii,

n
"1, ,-
n
,
...
,
...
... ! .. :1?
' ()i[
.

, ... ,
: ! ..

,
,
, ,
, ,
.- ,

. ? ?
:-.1 :\1 !
, ,
.- ?
, , .
.
,
.1
.
.
, ,

368

..

,
, , ,
, .


,
,
, ...
! ..
, ,
. ,

,
, ,
, ,
, ,
, , !
, ,
,
;
,
,
. .
,
;
-,
,
! .
.

. ...
, ,

, , ,
, ,
, ,
!
- ,

24 J<,

369


!
,
,

, ,
:
, ,
.
, ,
,
, ,
- ,
,
,

...
,
, .
.1.
.

,
;


, ,
,
, ,
,
,
.
, ,
...
.

.
... ,
,

: ! .. ! .. !
-
.
;
;

370

..

, ;

- ,
- .
;
,
, ...

; ,
: !

, ,
, .
.
,
:
?- ,
,-
.
. ? !

-;

, ,
, ,
:
, n !
!
;
.
,
.

,
,

, ,
.

,

371

,
, ,
,

.
,

:
, ! .
,
.
;
.
,
,

.

1843

1859

. ..

Vorbeil Vorbei!

(Ooethe . Faust")

1
n ;

. , ,

. n ,
:
, n- n; , . , ,

n,

n,

- nn

n, n; .

, -
,

. .

n, , n
, n.
.

, . ,
, n. n
, n , n n,
!
n ,
, , n, , , n

. n
.

n :
1 ! ! (. ) (.).- .

373

, , ,
, - .
,

. ,
; , , .
, .
, !

- ; -

; - .
!

, ,- ,

. -, .
- ,

, ,

,-
: ,

. ,
: .
. - ,

?
;
;

- .

-
.

, : ,
, , , ,-

; . ?
? ,
.

,
: . ,
; - .

. , ,
: ! ! ,

, . :

374

: , . ?
, ?
?

..

...
?

. ?- .
, n.- ! n
. n, n .

?
? , ,

!
! , n
, ?

! !
! !

- . . .
, n, n n

? -

n.- ,
. .
.
, ?
.

n,

, .

.
, , .

n ,

, . , n,

.
- .

- .
. , .

. n ,

, ; -n
,

375

. ,
n. , ;
n : ,

n . n
. , , - n,
,- n.
! ...
- n.

n. n~;
. n ,
, , n. :'
n ,

, .- ?
?

.
, .

! !

n , .
n, ...

2
, . n ,
. n
. , , ,

, . n ,
. , n .
n

. :
; , .

,
; ,
,
,

.
,
!
,

376

,
?
, ,
, ,
, ,
?

3
!
~ :
.
! ;

, !
, ,
, - ,
, ,

(: ;
; -
i{ .
, ,

.
, , ,
, ,
.


,
.
:

rr .

377

- !
,
,

...
, ! ,
. !

4
: ;

- . ,
- ~ ...
...
, ,
, ...
,
n .
, n,- ,
,
. n ,
!
, : !
n ... , n!
? ...

1856 1858

: 0"011
:
I&

, n .

:
.
, ,
,

,

.

, ., .
:
,
, ,

381


;
,
.
,
, ,

, ,
.
, ,
: :
, ,

,
.

,
;
;
, ,
.

, ! ,
?
,
?

: , ,
:, ,
,
:
.

? :?- !

: , :
,- ,
,
.

382

! ?

..

()

- .

? .
?

,
,
;
,

.

.'1,
;

.


, ?

, !
,
...

383

,
,
:

~ .
:
,
.

, :
,

.
.

! ! , !
!

! ? ?

, !
!

? ?

..

!
,

. ! , !
, ! !
! ,
, !

384

! ,
? ?

,
!
!
, ,
~ , !
, , !

..

,
?
-
?- ,

?- - ?
, ?
?
, ,
- ?
! ! ... !
; ! !
,

, !
,
,
?
,
?
01 , ,
,
!

25

1(.

385

..

, !
!

, ?

: ,
, !
n.

,
.
, ,
, - !
- !
, ,
- ,
, , ?
,
.-
;
. .
?


:
, .
,
.

.'!,
.

. ;
. .
,
.
,
!

386

,
.

!
?
.

;
,
;
; ,
,- ;
: .

;
?

, ,
, .

!- ;
:
.

1840

:ur 1
( )

, .;
, .

.
.

387

;
- !
! ,
.
,

.-
, ~ .
,
!

, , ,
;
.

;
,
,
!

( )
, ,

. !

<1866>

.'I


( I! )

,
,

,

388

;

.

,

.


,

;

:

.


;
, ,
.

;

.
, !
!

!

,

.

<1839>

389

SALAS

GOMEZ

Diro,

colui che piange

dice.

Dante lnjerno
0.10

;
, ,
,
, .

,
,

.
- ,


;

,
,
.

, ,
, ,
.
-
,

.
1 ,

, n .1. :.

390

(.).

Gomez,
, , ,
,
, ,

Salas

, ,
.
, J,
,

: 1
;
, ,

<
,
.

,
.
, ,

.
,
;
.
,

,
, .

,
,- .
, ,
:
- -
- ;
- ;
: .
...
:
, ,
.
?
, ?

391

, :
, ;
,
r :1;


: , ,

, .'! ,

, ,
, ,
.
'
.
, , ,


.

,- f, ,
.
. ,
. ,
tr ,
,-
;
,- ,-
- - .
: . ,
.
,

, .
:

.

,
.
,
.

, .

392

, ,
11 , .
,
.
,-
,
! !
.
,
;
, .

.
1\
.
, ,
,
,
;

, .
,
.1,
;
,
,

.
,
, ,
.
,

.

,
.- . . . ...
1\ ,
1\ , , .1 .

393

;
.1
, ,
, , ;
, .1, ,


:
,
.
,
, .1:-.1 ,
;
.
;
:\I.'I, ,

;
,

, .
, -

.
,
, , ,
, .
n
, n .

:

;
. , .,
:-.1!

; , ,
, ,
, :
.

394

.J

, ,
:
; ,

.

, ;
,
, , ;
;
.
.

; ,
,
!. ,
.
,

.
, ! ! .. , :
, ,
,- !
! :
, !
! !
;
,-
!

; ! .. ! ..
,

!
, ,
; :
?
, ?
,
- ?
? ? ..
, : ,
, ;

395

.
,
- !
,

?

- !

..

.- ?

! - , n.
... :'vf ! .. ?
... <,> !- ,
, ...
n n ;
:-.1 .
; , ,


,
, 6,
, :'v1,
, ;
,

,
;-

, ;
,
, ,
, .

II .l.

n! - ,
,
, .
!- ,
:
; .
!- ,
,

n .

396

! , ;

, .
! ,
, , ,
, !
:
;
;- ..

:-.1 , ?
, !
;
,
, , ?- :
;
, .
,- ,
;

: - ;
, ,
.
;
, ;
, ,
.
! ?
.
, !- ,
, ;
;
.

, , ;

: , ,

397

, :
, ,
, .
, , ,
, ,

\
!
;
, . ,
.
, ,
.
1855

PIOEEEPP


!
, ;

!
!
, ,
,
, .

!
, ,
,
.

<1839>

398

. Eil
1

, ,
?

.
,
,
,
.


, ;
,
.


, ',
.
,
,
:
.
, ,
. ;

.

<1839>
1

,
,
;

, ,
,
;;: .

399

iJ

,
,
, .

;
;

I1.
,
;

.

;

.

, !
!

.
-
!
, ,
:

,

;

, ,

400

;

, ,
,
.

,
,

.

.
,
, ,
;
,
,

.

,

,

,
, ,
,
.
, ,
.

<1841>

26

401

l'DI

;
!

, , ? ?
, , .
- ! :
!
- , ,- ;
, - .
,
, ;
,

, , .
,
,
- .
;
, - .
- , ,
;
, ,
, .
, ,
, .
,
~ !
1855

MlJIEP

**
:

,
.

402

,
;
, ,
n .

,

, rop.
,
,
,
.
,
;

.1
,
,
;

.

;
,

.
;
,
: !
:-.1.

,

.

,- :
,
.
1860

403

, ,
, ,

;
.

,
, :
.- .
,
,- .
! :

!
, .
1'
.
?- ,
. - ?- .

; , ;
,

:
,
.

, ,
;
, .
, ,
:
, .- ,
!
.
,
;
, 1' ,
:
;
,- :

404


, .
, ,
.

/860

186/ (?)

***
,
;

.
,
:
, ,
.
,
;

J1.
,
,
, .
.
,
;
,
;
,
,
,
!

1861

405

,
,
,
.
,

,
?
,
;
,
,

,

?

1859

.II

D.1I

( . )

? .. ? ! .. ! ..
. , ,
; - .

!

, .
!

, ,

.
,
?
,
, ...
! !
!
,
.
.

407

- ,
, , , ;
, ; , ...
, , ;
. ,
, ,
.
,
? ?
, .
:

, ,
.
...
,
.
, ,
- ,
.

( .)
,
( !) ,
,


n n .
- , , , ,
.
- u ,
.

( ! .)
?
, .
( !)
- ?
?
- , ,
, .
( !)
- n ,
.

408

,
.
( ?)
? ?
- ,
.
,
,

.
? !
.
.
- . ,
.
, JI ;
, , ,
, ;
, , .
,
, ,
,
.
n, ,
;
'
, n ;
- ,
n,
n ...
... n ...
, -.
RJIEHE
;

,
.

( )

n
, n ,

409

,
,

.

, .

( )

, .

, ,
; ,
, , ,
, .

( )

( 1)
! !

!
- .
:
!
: ,
, .

..

( .)

?
.
; . .
, ,

1!0


( 8 )

, .

;
, .
- !
, ,
- .

( 8 )

?
...
, , ,

, .
. ?
, :
, . .
; !

. (! , .)

Ka~<aro ?

411


, .

, , -,
,
, ,
. ! .

, ,
- ,
, , ;
; .

, .
, ,

.

( )
!

, ,

, .

412

,
I< !

, ,
, .

,
.

, ,
.
, .

( )
.

( )
?

?
}{

;
, .

,
, .

?
?

413

i:!
l< , ?

, .

!
?

, .

? ?

414


?
- .

, .

- , ?

?
.

, ?

, .

!
?
, ,
?

? , ?
,
.

( )
.

'1!5


! , ! !

..

, ?

! , :
, !


...

? .
, , ;
: ,
, ,
.

:
, .

?
, .

, !

13; ,
OJioa.

416

? ?


- .
,

.
.

,

;
,
.

- ;
.

; , ,
.

( )
! !
, !
! ..

t?

27

. !l

417

Tai<,

; 1\

,
JJ; ,
, ,
?

, .

, ,
? i< ?
?
, ,
?

( )
! , ...

( )
, ;

...

, ? , ,
...

:
.

, ?

4!8

, , Ji ...

!
: .

, , ,
Ji .

: JI ?
?
?
? ?
? ? ?
,
,
,
- ?

?
.1? ?
?
?

?
, ;
, , .

, .
, .
.

,
, ,
.
:

.

419

"

!
JJ ;
;
;
, , ,
, ,
,
;
, ,
.
,
, ,
.

! , ,
, ,
, ,
.
,
, ,
, .
,
.

()
, , ,
?

;
, , .

"1 ?

420

Coc~-rt1
J.t J
, ,
.


, .

( )

. !
;
,
.
, !
,
, - .
?
, ,
, .
, .
, - .

()

,
?

...

( )
!

, ...

( )

421

fi
r,

, ,
...

( )

n
,
,
,
, ,
.

( )

, .
!
,
.
()
, ;
, . ;
.
? ,
-?

,
- ;
,
.

? .
- :
- .

( .)

422


! , , ?
( .)

! ? .
, , !
, .
- !

(.)

HIIEIIE

()
;
;
:
, ,
.

.1II

, ,
.

()
, .
, ,

.
,

.
,
; , ,
, , ;
flo ,

,
.
, ,
, , ,
, ,
.

, , ,
.
,

...

, ,
.

?
, , ?

,
? .

. ,
- ;
,
.
, , ,
;
,
,
,
- rr ,


.

,

424

,
.
.

- . .
; , , , ?
, , ?
,
?
, ,
?

? ?
:
;
,
.

, ,
, , , :

, , ;
, ,
,
:
,
, , ,
; ,
, !
, ,
,
- ,
.

!
?

.

425

n

, ...
: ,
.
. , ;
.
, . . .

. .

, .

, .
(, . ..)
!

( .. .)
II.'IEIIUE
JJ ,

iJ

( )
! : !
! , :
, ,
, .

,
.

( .)

( )
! ?
n?

426

, ;

!
, ;
, , !
.

?
,

.

, , ,
.

, !
, .
: ;
,

.
;
- .

, ,
?

427


? :
, ; -
.


, ?

, ,
,

! !
.1,
,
: .

.

.

, , .
,
, ,
.

, , ;
.
,
.

! ,
...

, ,
.

428


,
: .
, ;

.
(.)
:

()
,
.
: , ,
!

<1856>
.

.'I
r ...

! :, !
! ,
: !
, ,
. ,
,
,
, ,
, , :
?
?
,

, , , .
,

.
,- ,- ,

429

; , ,
...

- . ,: :
;
,
.
- ,- ,-
: ,
, , ;
.
, ;
- !
?
, ;
, ,
, .
1,
,
, ,
;

, , .
, , , .
, ,

, 1,
, ;
,
, ,
.
;
, !
.- !
, !{ .
: .
, !

;
, ,
, ,

430

,
.
:1
, .
, , ,
.
, , , ,
, JJ.
.
.
, ,
?
,
?

.
!(, ,

.
aeeii,ICH ...
:--- ,
l\! -.
- ,
...

! :
, ,

.
,
, ;
, ;
,
pyoii.
.1 ,

, ,
, , .

<< ! , ?
, ,

431

, ,
.

.- " !

,, ;
, ".
,
; J :

...
,
!

,
!

, ; .
.
,
.
, .1 ,
. .

,
,
.

; .
? ?
?

,
! :
, !
, , ;
, ;
.
, ,
...1 , .

432

:t , , l( ,
;
el\I.1H, ,
:.
. n
n :t .
:
,
, ,
, t< , ,
JII ,

"1!- , !
,

, .
, , "1 ,
:-v1
;
,
JI.
; ,
, , ,
:1 :
, , ,
,
- .1
.
, ,
t< .
,
;
, ,
, , l\l
Ji, ,
, ,

,
l\t ...
, :1 ,

JI ,
- ,
, ,
,

28

. .10

433

n , n;
, .1 :
i< J,
Ji , .'l ,
, .'l .
;
, JIOI,

:
, , ,
.
,
.1 :
.'l, .1,
, ,
, ,

, .
, ,
,
, , , 1 ,
~
, ,
!
, ,
;

,
.'I
.
,
:\1: ,
, ,
. , .
.1 ,
,
, , ,
,
,
.
:
! !
:1 ,

434

,
, ;
JI,

, , ;

Hecco:.r,

,
; , ,

- .r:.
,
.1, .
,
,
, ();
, ,
:
.
1 : :1,
,

,- ; R
.1, , .

~t :.r ...
, ,
;
,1 ,

, ,
...
; ,
,
, , ,
, .


, :
, ,
, .
, ,
, ,

, : , n> .

435

.1 , !

, .1 !

1852

JJ. 1'101'0

JI l\I ;

J .
, , ?
: .
.
; n I<:
i< ? ?
. .
,- ,'! .1, , ,
? .'l .
!- ,
, ! ?
,
: - !

.1- ,
.
185<6>
!<,()

9/21

.. J[ It
..

.!l.!I

( m )

.1 J.1,
! !
,
,- 0?

cooJJa ,

! !
;
, ,- 0!

,
! !
,
.- 0!
- ,
! !
,
,- !

JI .1,
! !
,
,- 0?

yJij

! !

437

:
, !

- 0!

, :-.1:,
! .!
:-"r , :'l<f:e.

, - 0?
- ,
! !

~.
, - 0!
I< ,
! !

,- 0?

! !
!
.- 0!
,
! !

v, , - 0?

h ,

l l
;
.- 0!

,
! !
,
?- 0!
- J1 ,
! !
!
!- 0!

<1839>

438

(fl1 )

, ?
.1 .
,
.

,
, ;
, ,
, .
.1 ,
, , .
, ?- .-

:
? ?
: ,
.
, ,
.

! ! !
, .
,- ;
-.
( .1):
ivle ;
, - .
- .
.1! .1! !

439

YaJI ,
, :1.
,
.

<1839>
.

JI .:1I
()

Bot - ,
, !
,
,
.1 ~ ,
,
;
, ,
G .1 .

.1 JI
, ,
.1 , :-.1
JI ;
,
t,- .'l u
,

"' :-.1, .

<1841>
J.l
1,

22

1824

,
;

!
1 ,

e),fy .

440

,
, ;

Ji.
Jr rJ.i,
;
- r(
.

Ji,
:
, .1
.

JJ,
,
.

, rr JrJiaa,
.'l ;
, ,
.
!- ,
, !
, !
!

!
!

.
Jr :r ,

.1r, ii!- ;
!
!

441


: ,
,
.

<1841>

AJIO 4 o~IABLI 1fAJI;J; .1

;
;
, , ,
.
JI , .'!
,

,
, ,
.
,
, ,
.'l,
.
:
;
, ,
,
, ,
I<..
I< ,
,
.1,
!
, ,
. ,
; , ,
,
,
.

442

n,
, ,

.1 .
!
! ,
;
. , :
,
.
:
, ,

.
, ,
,
,
, ,
,
n .

, ,
,
, ,
;
- .
:
m..1,1 ,
,

.

.1, ,
;
!-
, .
- .
...
;
!

443

. nJJ,
OJIOCOB JI .

n.1,
n ;
ii,
.

, , ,
npoc.'laBJieoo I<,
eJJOBei<.
, n,
n . nepeeJI i<,-

. , 11, n;
n
n,- ,
"1 n.
, n ,
.
? .r1
, nn n,
, ,
n ? ..
! , ,
!
n :
n n !
n Ji ;
n .
; .'l
.10.1 ... ...
, ,
n.
noo:\ty, ,
1 .
.'! , , n JJ?
;1. .1 oli ?
:\t ,
!

444

:- ,
, - :\ ,

l'.'lay Jleii :1, ,


N\ ...

:-1 ! .. JI
, , , , !
!- , ,
, n?
.1 , ,
n? ..
I-Ie ) , ,
? .. , noo:-..Iy,
t n! ..

1850

1~

...

n
n,
, ,
n ;

,

.
n
.'! n ;
v n

, ,
, ,
.1 . ,
,
.1 .


J, ,

415

1-J,
:

;
, ,

.
!
;
u,
n ;
,
.1,

,
.
,
n,

. , ,
,
n ,
.

1855

I..
(LU )

:
!
~
,

, ,
,
!

446

1 ,- l\ <,

, ;
,

,

;
, ,
> .
,- ,
,
,

.1
,
:
!

.1 i<
,
,
,
, ,
,
,
r .

<1839>

KJI.!H.!

.!

(A.CGREGOR'S

GA.TBERING) 1

, ,

, .
, ! , !
, !

Marperop, , r .1

, .

447

:1
.rrJ, .
, ! , <~!
, !
l,
.'! , ;
!- , !
, !
:1 ;

, .
, ! , !
, !
, , ...
, 1!
, ! , !
, !

JJ , ,
.1 .
, ! , !
, !

,
,
,
, .
, ! , !
, !

<1839>

, ?
?
,
.
, ,
ii.
:
.

,
JJ Ji;
J,
, .
JI, ii,

.
.1 JJ :

.
,

coi<OJia ,
;
, ,
.
:

.

;
,
.
,
,
.

<1839>

... 1

, ,
:-.r, :
,
.
1

n , n;r (,.TI1e Lay of ll1e


MislrE'l"). Sait Clair t ~
11.1 n.1 11. nr, 1

lasl

lt , 11t. 'j( ~t tt<nro-llyr, ii II:J


~tii ~., ><J~tOJ< 111 \!

29 .

11

J<

nao.l(HJa

t.

449

, , .!
, !
,
!

,
:

.

;

?
,
;

.

, ,

;
,
.

,
,
.
,
,
.1,
.
,
,
,
.

450

~.
r. I"r,
,
.r1.
iJJ
, clMOJ<, ,
,
.

.i'!
,
,

- .
,
;

n .

<1839>

IIECII

! !
!
,
.
, ,
, ,
, ,
!
, !


;
,
.

.'l. ,

451

l< 1"1:
,

~ !
!

<1839>

II
!
:

?

,
?
- !

!
,
, ,
.
, ,

?-
Eii - !
, ,
,
, caJia ,
.
, ,
;
"1 .r1
- po,1.oi'I!

<1839>

452

IIEt

,
.'l .'! ;

R I.
J{OHe
;

-:
,

.1 ;
.1
, 1 .
, , ,
;
,
\1 .
ecJI , ,
,

.
: ,
JJ .'! ;
ii
, 1 .

;
, ,
?

1Io

i'1
;
I\ ,
.
1.1

: ,
;

.

,
, ,
, :-.1 ,
.
,
i<;

.

01\
I<:\1,
uii
.
! !
;
,
!
, ,
, ,
, ,
, .
,
,

.

<1840>

454

:l

II,

. ?
.
, ?

?
, ,
, !
, ,
JI ,
, .1 ,
?
, , ,
,
,
.1 ?

, - , I
.1
?

"1 ?
,
?
,
?
, ,
?


?
, ,
, !

<1841>
1

.1I~


J\

;
N\ n.10 .
, -!
,

:
,

, ?
;-.1 :

;
,
.'1
.
1.; J,
coupaJ
:

456

UJl
U oi'r
.

Ta:-.f

,
!
.
I3 Ji ,
1>10 II(IOCTIICI,,
(JI(~ Jieii!
;
J
Jieco;

:
!

<1839>

PEBJIEPE[IECitOO

t~

, ,
,

.

J1 ,

.
,

,
.
Ji,
, ,

.
l( ,
,
,
,

458

,
.1,

.
.1
Ji ,
, -,
,-

.1 ;

.1 ,
.
,
.1 ,

.

,
;
, .
,
,- ?
; ,
.
,
;
,
, .
,
.'! ;
, .
,
.1, ;
, , ,
,
,
, .1

459

;
, JI
.

, ,

, .

,
JI ,
, Ji,
;
.1
.
, !
,- ,
.

,
; ,
,
.
,
8.1 .

.
.- ,
,
::
,
, ;

,
,
, ,
,
, .
, , ,
JJ .

460

, :1 .

, .1.

Tai<

ii BJJa.ll.KY ?

J .

.1 ?

, !

Ji I< .

! .

.1 .

, JI, ,
.
:
JI .

,
;
, I< i'I.

461

, , , .1 ,
,

, , .:

, .1 ,
; ,
,
, : ,
.1.

r..1
, Ji ocJIY .
.1 ;
. .1
.1 ?
, ,
. JI,

? .
;
, .

, ,
.


.
.1 ,

:
.

, I<(.l~. .
11

!
; .1 ...

462

liie ?
:.1
, .1
JJ .

; .

, :-.1 .

.1.

:-.1 .

, , ?

.1 .1 ,
?
, ,

463

l,
.
.1- 1;
,
!
,
.

u .iJJ, ? G .

, , u
.

.1 .>1:
,
;
caJl ,
, ,
.- !

, , ;
.
jJ
, ,
, .
,
,- .
, ,
,
. -
Ji ,
eJIO
, .

,-
, ,
46~


,
, .
,
, ,
,
, .1 .
: -
; .
;
.1 .
, ,
r.

, , ,
.1
:
.

, ,
!
.
,
;
;

; .1

;

:

- .\1 !

,
, ::
?
?
,
,

30 .

465

r n,
n
.

,
n.
!
?
:
n .1
,
.

, ;
, ,
, ,
.
! ,
, , ,
:

.

: .
,
,
; ,
n, ,
, ,
;
, , ,
,
, ,

, , !
! ,

, .
. n !

<1847>

PI'IOIREHE

1.

HEJIEKO::U:

Es \vurden in dem di.istern Erdenleben


Drei Genien aus einer besseren Welt,
Die Trost ein jedem herben Schmerze geben,
Den guten edlen Menschen zugesellt:
Doch denen nur, die il1ren Wert empfinden,
Ist es vergnnt, die Himmlischen zu finden.
Den 14. Juni 1827

Moskau

Gedenke mein, \ven Hespers Plasenschleier


Am Horizonte ausgebreitet ist
Und deine Seele freundlicher und freier
Des Erdenlebens schweren Druck vergt,
Wenn, einsam ruhend unter Bli.itenbliumen,
Du lieb\ich sinnst im gold'nen Abendschein,
dann, in deinen stillen Wonnetraumen,
Gedenke mein!
Gedenke mein, wenn sie am immel \valtet
In ernster Schnheit, die ge\veichte Nacht,
Wenn dann dein Geist die Sch\vingen ki.ihn entfaltet
Und heil'ge Sehnsucht in der Brust erwacht;
Fi.ihlst du es tief, da~ \vas sich hier gefunden,
Dort leben \Vird im e\vigen Verein,
dann, in diesen hehren Weihestunden,
Gedenke mein!
Den 27. Juli 1827

Moskau

469

8
DIE GEISTERSTUNDE
Eine Phantasie
marvel and

secret .. ,

it sol

Bvron.

Wie so still, so traut,


\Vie so liebend schaut
Der Mond durch die Baume;
Es schHift der Wind,
Und lautlos sind
Des Waldes Raume.
Geheimnisvoll steht
Der dunkle Strauch,
Und leise nur weht
Der Atemhauch
Der im sii~en Traum
Duftenden Rosen.
Horch! ..
Welch Fliistern, welch Kosen,
Vernehmlich kaum,
Tnt dort? ..
La~

mich fort, !~ mich fortl


So lispelt es bang,
Und dazwischen tnt's wie von Kiissen:
Der Weg ist lang,
Die Mutter wird mich vermissenl
Und dem Liebesgefliister
Entgegnet es diister:
So lebe denn \Vohl,
Du, mein wonniges Leben!
Morgen werden \vir uns
Den Abschiedsku~ gebenl
Nur ein einzig Mal
Uns seh'n, uns umfassen,
In Lust und in Qual
Dann auf ewig uns lassen.
Dann ist alles ausl
470

Dann geh ich hinaus,


So fern, so fern!
Ohne Wiederkehr.
Meines Lebens Stern
Seh' ich niema\s ehr! ..
Oberstrmt

von Tranen
Ist ihr Angesicht;
Mit verhal\enden Tnen
Seufzet bange sie:
0 vergi~ mein nicht!
Vergi~ mein nie!
ln Gliick und Freude,
ln bltt'rer Not,
Im schmerzlichsten Leide,
Im Leben und Tod! ..
- Lebe woh\, mein Lie!
Morgen harr' ich dein,
Einen Ku~ noch gib.
Sti\11 es rauscht im Hain ...
Horch! der Morgenwind erwacht
Morgen hier - um Mitternachtl ..
Und schon ist die Stel\e leer,
Und nur gold'ne Kafer schwirren,
Und nur su~e Diifte irre
Hin und her.
Auf den stillen F\uren lag,
Dumpf und hei~ der Sommertag.
ln den Blumen tief gebettet
Hattcn sich die Bienen,
Und die schweren Stunden schienen
Angekettet.
Und es sa~ die Maid im Garten,
Sa~ al\ein und schweigend,
Und das Haupt im truben Warten
Wie die Blumen neigend.
Und die
Auf die

hei~e
sii~e

Trane tropfte
\Vange;
471

Und das Herz voll Liebe klopfte


Schmerzlich laut und bange.
Wohl noch oft wird's bange klopfen!
Schmiicken sie im Leide,
Werden oft wohl Perlentropfen;
Schmerzliches Geschmeide! ..
Und sie wu~te nicht, empfand riicht,
die Trane rollte;
Und sie fa~te nicht, verstand nicht
Wie sie scheiden sollte! ..
Da~

Und endlich kam sie- Iangsam, stille,


In ihrer dunkeln Schonheitsfiille
Stieg sie hernieder aus der Hoh',
Mit ihren kalten Nebelszenen,
Mit ihrer stummen Geisternah',
Mit ihren unverstand'nen Tonen,
Mit ihrer unerforschten Macht.
sie, - die \vunderreiche N acht.
Und immer diist'rer dehnen
Am Himmelsbogen weit
Sich schwere Wolkenmasse;
So schaurig wird es heut,
Als wollte es die Maid
Nicht aus der Kammer lasse.
Doch schon spielt der Wind
Auf der nacht'gen Heide
Mit der Jungfrau eide.
Eile, zartes d!
Heute ist's zum letzten Male;
Eile! denn der Weg ist lang;
Schaurig dukelt es im Tale.
Siipe Maid! wird dir nicht bang? ..
Und sie eilt mit raschen Fii~en;
Schon ist sie dem Walde nah,
Diister liegt er vor ihr da,
Und in seinen Finsternissen
472

Regt es sich
Wuderlich.

Und sie gleitet durch's Gestrauche,


Durch den oden \Valdesraum,
Da~ sie schnell den Ort erreiche,
Bei der hundertjahr'gen Eiche;
Und sie eilt und atmet kaum.
Im Nacht\vinde sch\vimmen
Leis' f\Usternde Stimmen,
Es \Vehen, es sch\vanke
Die finsteren Ranken,
Sie wol\en umfangen
Die Iiebliche Maid,
Sie haschen, sie Jangen,
Sie halten das \eid.
Horch! - da knistert's, da rauscht es!
Siehe!- da hebl sich's m!
Wehe! dort schleicht es, dort \auscht es,
Beugt aus dem Busch sich hervor!
Und immer murmelt's hinter ihr:
Bieib' hier! .ieib' hier!
Und sie eilt mit Windesschnel\e,
Und sie ist zur Stel\e,
Und sinkt atemlos
In das feuchte Moos.
Und mit rascher Hel\e
Tritt des Vollmonds Pracht
Aus der Wolkenacht,
Und sie blickt umher,
Sucht im nacht'gen Wald
Ihres Freunds Gestalt;
Alles stumm und Jeer ...
Harrend unterm Eichenbaume
Sitzt die Maid;
Sitzet wie im \vache Traume,
Lange Zeit.
Und indem sie sitzt und sinnet,
Da beginnet

473

Sich zu regen, da enthit


Langsam sich in ihrem Innern
Ein verworrenes Erinner
An ein dunkles Marchenblld,
Eine schauerliche Sage
Ihrer frilhen ndheitstage,
Davor sie in tiefer Nacht
Oftmals bebend aufgewacht.
Und sie sinnt ... und es verwirren
Ihr im Sinn sich Bild und Wort ...
Eine Maid war's, ein Verirren
Und ein finst'rer Waldesort ...
Raubgeflilgel- Rab' und GeierUnd ein wacher Fiebertran,
Und ein grauevoller Baum,
Und ein filrchterlicl1er Freier ...
Und entsetzt
sie pltzlich um sich schauen:
War's nicht alles so \Vie jetzt? ..
Und sie filhlt mit tiefem Grauen
Sich im nacht'gen Hain
Nicht allein ...
Hort's in jedem Stauche \veben ...
i geheimnisvolles Leben!
Sieht sich's aus dem Grase heben,
Leise, leise, still und stumm,
Filhlt es kalt vorilberwel1en,
inter ihr es grausig stehen,
Schaut sich bebend um ...
Mu~

Und es ist nicht mehr die Eiche,


Riesig ilber dem Gestrauche
Ragt ein wunderbares Bi\d:
Halb vehilllt
Von des Haares schwarzen Fluten,
Zweier Augen helle Gluten
Schaun h
Auf und .
Schwirrt, gleich ungeheuren Schwingen,
!5eltsam sein Gewand im Wind;
4.74

hai Sausen und halb Singen,


Hrt sie's rauschen, hrt sie's klingen:
Gri.i~' dich, gri.i~' dich, zartes ind!
gestern dich im Haine

Und

Nachts erschaut;
Bist die Schnste, blst die Meine,
Bist des Geisterfi.irsten Braut!
Mit dem Liebchen will ich tronen
Auf der Baume hchsten .,
Wo es si.i~ sich minnt;
Mich mit ihr in Li.iften \viege,
Mit ihr fliegen
Auf dem wilden Wirbelwind
Um die Wette mit d Blitzen,
Sausend i.iber Bergesspitzen,
Ober Meer, und Wald, und uft;
eiden sie in Wolkenschleier,
In des Nebels wei~en Duft;
Ihr des Irrlichts wakend Feuer
In die dunkeln Locken streu'n,
Als lebend'gen Edelstein
Mit der .' aus Zaubergolde
Werd' ich schmi.icken dich, du Holde!
Sollst der Geister Herrin sein!
Und die dunkeln Riesenglieder
Beugen sich zur Jungfrau nieder,
Und die Augen gli.ihen nah ...
Und halb sinlos liegt sie da,Wild umtanzt von roten Lichtern,
Von verzerrten Angesichtern,
Grinsend aus der Strauche Nacht,
Rasch ihr vori.iber sch\virrend,
Sich verwirrend und entwirrend;
Laut umlacht
Von dem tollen Geisterschwarme,
ln der Tiefe, in der h' ...
Und die 'ungeheuren Arme
Regen sich
Fiirchter lich!
Dehnen sich

Wie t\ebelstreiie .. ,
1\ah'n ... ergreifen ...
Weh!
Singend ging er;
Ging von seinem Lieb zu scheiden;
Ging auf nachtumgeb'nem Pfad,
Durch die \Veiten, den Haiden;
Und mit miidem Schritt betrat
Er die diistern Waldesschatten.
Auf ihm \iegt,
Ihn besiegt
Unbegreifliches Eratten,
Se\tsam hemmt es seinen Fu~,
Da~ er stehen \eiben mu~;
Und sein Denken, und sein Sinnen
Fiihlt er ineinander rinnen,
Gleich den Wellen, g\eich dem Sand ...
Wie mit unsichtbarer Hand
Schliept's die sch\veren Augenlieder;
Zauberhaft
Uihmt's der G\ieder
Jugendkraft.
Schlafestrunken, miid' und miider,
Sinkt ins Gras er taume\nd nieder;
Und halb traumend hret er
Um sich her
Rauschen, sauseln, \Vehen, schwanken,
Leise f\iistern durch den Hain ...
Und die dammerden Gedanken
Schlummern ein ...
Und lange lag er.
Mit einem \
Dringt \Vie ein Strahl
Durch seines Zaubersch\afes Blei
Ein ferner Schrei! ..
Und er evacht
Aus Ohnmachtsnacbl;
Und graunerfa~t.
476

In banger Hast
Eilt er fort
Hin zum t,
Wo sie harrt.
Und die Stelle ist umflossen
Von des Mondes hellstem Schein,
Und die Stunde ist verflt>ssen,
Und er ist allein.
Od' und stumm ist's um die Eiche ...
Keine Spur ...
Leis' und seltsam im Gestrauche
Lacht es nur ...
<1833>

ALVAR DER TALADOR


JN DREJ

RO,IA~ZEX

Fuerto cua\ azero entre armas,


I cua\ cera entre las Damas.
Aguarda, aguarda! que vengo!
Que vengo, que vengo, aguardal
1

Sonne ist hinabgesunken


In der Gluten Oberma~,
N acht herrscht \Vieder \VOnnetrunken
In den Fluren Cordovp.s.
Wieder auf dem Himmelspfade
Geht der Mond so still und klar;
Wieder tont die Serenade
Vor dem Sch\o~ von Mondecar.
Vor dem Sch\o~, die sch\anken G\ieder
In den Mantel eingehit,
Singt der Ratse\hafte \vieder,
Sehnsucht\veich und lieberfit.
Und mit dem Gesange einet
Sich ein Nachtiga\lenchor;

477

Und auf dem Balkort erscheinet,


Wie ein Traumblld, Dofia Flor.
Dofia Flor, den edlen Sohnen
Cordovas zum Scl1merz er!iiht;
Flor, die Schoste aller Schoen,
Horchet auf das Liebeslied.
Siipe Blume, zarte Blume,
Duftend am Guadalquivir
Zu Castiliens Schnheitstruhme!
Neige, Holde, dich zu mirl
Flehend um ein Liebeszeiche,
Seufz' ich hier schon manche Nacht;
Hast mich, Blume sondergleichen,
Zum Gefangenen gemacht.
~

zum e\v'ge Eigentume


Schenken Herz und Seele dir,

Wunderume, Liebesume,

Duftend am Guadalquivirl!
Also schwigt zu dem Balkone
Sich des Fremdlings Lied empor;
Bei des Liedes letztem
Seufzet leise Dofia Flor.
Und vom Halse lst sie sch\veigend
Eine gold'ne Kette ;
Und, sich i.ibers Gitter beugend,
\Virft sie lachelnd sie hinab.
11
die Sierra Morena
Ziehend hin nach Cordova,
Blicken immer alle Wandrer
Angstvoll um sich, fern und nah.

Alle Wandre1 fli.istern leise:


Mog' der Engel heil'ge Schar
478

Uns beschi.itzen und behuten,


Uns behi.iten vor Alvar!
Vor Alvar, dem nie entgangen
Der, dem er Verderben schwor;
Vor Alvar, dem Blitzesschnelle,
Vor Alvar dem Talador!
Ober die Sierra Morena
Kehrt zuri.ick aus Cordova
Don Rodrigo mit dem reichsten
Zuge, den man jemals sah:
Don Rodrigo von Mendoza,
Dessen Hochzeit gestern war
Mit der schnen Grafentochter,
Dofia Flor von Mondecar.
Heimwarts zieh'n sie nach Toleclo;
Frhlich ist die ganze Schar:
Eine Einz'ge nur ist traurigDofi Flor von Mondecar.
Hrner klingen, Lieder tnen;
Doch es seufzet Dofia Flor.
Pltzlich schlagt ein wildes Rufen
Unheilki.indend an ihr Ohr.

Blitzschnell sti.irzt aus dem Geblrge


Eine Rauberschar h.
Bist verloren, Don Rodrigo,
S'ist Alvar, der Talador!
S'ist Alvar, der schwarze Reiter,
Dessen Auge di.ister brennt;
Auf der Brust die gold'ne Kette,
Welche Dofia Flor erkennt!
Weh dir, weh dir, Don Rodrigo,
Dir zum Grab wird diese Schlucht!
Bei des Taladores Namen
Wendet jeder sich zur Flucht! ..

479

111
! \vacht auf, \vacht auf, Don Pedro,
Edler Graf von Mondecar!
Eine s Kunde bring' ich;
Waffnet eure Dienerschar!

Euer Eidam ist erschlagen;


Eure Tochter, Dofia Flor,
Andalusiens Stolz und Zierde,
Ist geraut vom Talador!
Im Geblrg' liegt Don Rodrigo,
Schwimmend in dem eig'nen Blut!
Kaum entrannen von uns allen
Z\veie nur des iubers Wut!
Auf von seinem kostbar'n Lager
Springt der Graf von Mondecar,
Rufet laut nach seinem Sch\vete
Und zerrauft sein greises Haar.
Finden werd' ich dich, Verruchter!
iefverborg'ner, gift'ger Molch!
Sto~en werd' ich in die Kehle
Bis zum Herz dir meinen Dolch!!
Zwanzig Tage im Geblrge
lrrt der Graf von Mondecar;
Zwanzig Tage sucht vergeiich
Er den Talador AJ\rar.
An der Spitze seiner Dieer
Kehret auf dem miiden Ro~
Stumm der diistre Graf Don Pedro
Endlich \Vieder auf sein Schlo~!
Niemand sah in Andalusien
Jemals wieder Dofia Flor,
Die Besiegerin de1 Herzen,
Und Alvar, den Talador.
<1833>

48Q

FLUCHT UND ROCKKEHR


Parte il pie,

resta il cors!

1
}'I.CII'

Mu~
Mu~

eucl1 fliel, ih beide Sterne!


euch fliehen f, ferne,
Immer ferner! Wird doch \Vohl
Endlich hinter Nebelmassen
Euer Zauberlicht eriassen;
Macht'ge Sterne, \ebet \vohl!
Mu~
Mu~

dich fliehn, du Wunderbare!


dich meiden Iange Jahre;
Sollt' ich auch von Pol zu Pol
Rastlos suchen mir den Frieden,
Werde nimmermehr ermi.iden;
Vielge\valt'ge, lebe \vohl!
In des Si.idens Lorbeerhainen,
Wo sich tausend Wonnen einen,
Wo so gold'ne Fri.ichte gli.ih'n,
Wo so dunkle Augen brennen,
Werd' ich \vohl vergessen knnen
Einer Rose stolzes Bli.ih'n.
\Voh\ vergesse doch am Ende
Eines Hauschens \\'ei~e \Viinde,
Ein bescheidenes Gemacl1,
Einen Steinsitz unter Pappeln,
Eines Bach\eins kindisch Plappern,
Einer Laube Schattendach.
Leb' denn wohl, dtt Reizumstromte,
Die so Iang mein \Vo\len Iahmte!
Wunderschne, stolze Maid,
Die dich nimmer dn ki.immerst,
du G\i.ick und Ruh' zertri.immerst;
Lebe \vohl! Auf lage Zeit! ..
31 ~<\

11
Ri'CEit

Irrt' ich lange, irrt' ich ferne,


Um zu mehren nur mein Weh?
Floh ich dich, allmacht'ge Fee,
DaB ich nur dich lieben lerne,
HeiBer, schmerzlicher als je?
Glauble deine Macht geendet,
Dachte dein mit ruh'gem Sinn;
Und nun ich gekehret bln,
Steht der scheue Knecht ge!endet
Vor der hohen Herrscherin.
Willst du stolzer noch um\vallen
Ihrer Schultern Zauberpracbl,
Wunderbare Lockennacht?
Lippen, redende Korallen,
Obet ihr noch groB're Macht?
Edesrosen ihrer
~ mein Blick,

Wangen!
der an ettch hing
Wie ein trunk'ner Schmetterling,
Liebender an euch noch hangen,
Als bevor ich von euch ging?
Weit in ich hinausgezogen;
Sah der alten Pyrenae
Stumme Riesen mich umsteh'n,
' die Dufte eingesogen,
Die in Spaniens Fluren weh'n.
Schn prangt dort die Pomeranze
Auf dem dunklen Blattergrund;
Lust tut sich in allem kund;
Lie!ich tonet die Romanze
Aus hispan'scher Madchen Mund;

Wonnig ruht sich's unter Myrten;


Doch das Herz blieb freudenleer;
482

Ober Land und i.iber Meer,


Wider Willen, stets verirrten
Die Gedanken sich hieher.
La~t ich

denn d Hochut bii~en,


Macht'ge Augen, ernst und klar,
Wundersaes Sternenpaar!
Werd' euch wohl gehorchen iissen,
Euch gehorche imerdar!!
<1833>

SANGERS ABENDGRUSS
dios! quien supiese
que parte miras,
quando sospiras

La causa entendiesel ..
Un solo momento
Jamas vivir supe,
Sin que en ti se ocupe
Todo el pensamiento.

Der Laute
Vertraute
lch allen Schmerz in mir;
Die Tranen,
Das Sh,
Das Sehnen fort von r.
Z\vei Sterne
Gliih'n ferne
Mit liebevollem Schein;
Und blinken,
Und \vinken
In meinen Trallm herein.
Dich denk' ich;
Dir schenk' ich
Mein Gliick und mein' Ruh';
483

Oir sende
Ohn' Ende
kl1 dic

Gedaken

D icl1

zu!

gi.,

Su~e!

Von mir der Abend\vind!


Er gru~e
Und ki.isse
Statt mir mein holdes id.
Dich kose,
Rose!
Dcr Hauch der Someracht
Umspiele
Ud ki.ihle
Des Busens Liebespracht.

Und dachtest,
Und wachtest
Du lange Zeit allein,
Und mussen
Sich schlie~en
Die hellen Augelein,
Empfage,

Umfange
Alsdan dicl1 weicher Flan;
Dann \veise
Dir leise
Mein Bild ein zarter Traum.
Es tone,
Mein

Schone!
feres Lied darein;

Nicht \Veich' es,


Stil\ schleich' es
Sich in dein Herz hinein!
<1833>

484

DIE NIXE
Ds

IIIal day's li~l1t


cannot remo\'C.
Byrol/.

Es sitzt der Knabe in der Geisterstunde


An dem Gestade; ud im nacht'gen Sch\veige
Zieht in der Ufeveide dunkeln Zweigen
Ein leises Fli.istern \Vie aus Feenmunde.
Was tont so lockend aus dem Wassergr11de,
Als sange dort ein lust'ger Nixenreige?
Was sieht der Tieie er so hell entsteige?
Er beugt sich nieder, da~ er es erkunde.
Ist es ein Stern, sich spiegeld in der Welle?
Ein leuchtend Fischlein, das dort unten spielet?
Der Silberwiderschein des Monden!ichtes?
G\anzt eine Wasserlilie so helle? ..
Nein, es erhet sich, von der Flut umspi.i\et,
Die Blume eines Frauenangesicl1tes.

11

Und \vuderlieb!ich war sie anzuschaue,


Und also ihe Liebes\vorte klangen:
si.i~er Lie\ing mit den Rosen\vangen,
Nicht mog' es dir, du Schoer, vor mir g1auen!
Umfa~ mich nur mit liebendem Vertrauen;
Was nie getraumt dein heestes Verlangen,
Wirst du in meiner Zaube\velt erlangen,
Wirst du in meinem Flutenreiche schauen!

Mit bangem Staunen horet es der Knabe,


Die lauen Wellen \Vallen, rieseln, rinnen,
Ihm ist als \Vi.ird' er schon hinabgezogen

485

Zum kalten, schauerlichen Flutengrabe...


Und Grausen fa~t' ihn, und er floh von hinnen;
Und lange rief's ihn weinend aus den \Vogen!
111

Seitdem, sobald der leise Schlaf geschlossen


Des jungen Knaben mude Augenlider,
Erschien im Traume ihm die Nixe wieder,
Von Silberwellen wunderhell umflossen;
Und sprach von Wonnen, die er i genossen,
Und lockt' ihn immer su~er zu sich ieder,
Und sang ihm immer schn're Zauberlieder,
Bis sie ins Herz ihm Liebesglut gegossen.
Seit jener Zeit, vom fruhsten Morgescheine,
Bis tiefe Nacht den Himmel uberzogen,
Sieht man den Knaben an dem Ufer stehen;
Und harrend, die Nixe ihm erscheine,
Starrt er mit dunkeln Blicken in die Wogen ...
Doch niemals hat er wieder sie gesehen!
<1833>

8
LIED
Que

faut-il? Du cicl, de l'onde


ct du gazon!
J. Delorme,

War' hinter Felsenpforten


Fur mich ein stiller Ort,
Mich zu verbergen dorten,
Zu leben ruhig dort!
Und eines Hauschens Frieden,
Um, wie im sichern Port,
Von jedem Sturm geschieden,
Zu schlummern ruhig dort!
486

Und dann ein Sitz auf Hhen,


In alter Eichen Hort,
Von dort hinauszusehen,
Zu denken ruhig dortl
, fand' ich je die Pforten
Von solchem sel'gen Ort,
Zu leben einsam dorten,
Zu sterben ruhig dortl

<1833>

9
SONETT
DER AIIEND

Tanta dolcezza avea pien l'aere


e'l vento.
Petrarca.

Die Sonne sank; es flammt in Gluten-Brande


Der Horizont, die Abendwlkchen kommen
Still durch die reinen Liifte hergeschwommen
Im goldgesaumten, purpurnen Gewande.
Es weilt der Geist in eiem fernen Lande,
Die Seele hat ein fernes Wort vernommen,
Der Sehnsucht Traum ist iiber sie gekommen,
Und schmerzlich fiihlt sie ihre ird'schen Bande.
Doch diese Stille wandelt all ihr Streben,
Ihr sehnend Weh zum weichen Liebessinnen;
Das Herz erfiille milde Harmonien;
Und mit den Diiften mchte es verschweben,
Und mit des Abends Dammerlicht zerrinnen,
Und mit den Purpurwlkchen still vergliihen.
<1833>

487

10

AN

v. H<U>MB<OL>DT

Mir \vard ein Kranz v leuchtenden Sekuden,


Ein Sonnenlicht fiel in mein s!es Leben;
Doch kaum \vagte ich das Auge zu erhebe,
So \Var es schon vergangen und versch\vunden.
Im dunkeln Dasein gibl es helle Stunden,
Die, schnen Wundern gleich, herniedersch\veben;
Sie sind uns als ein e\\1 ig Gut gegeben,
Denn nimmer welket, was wir dann empfunden.
Doch \Venn der Strahleaugen!ick verglommen,
Dann fi.ihlen doppelt \vir des Lebens Leere,
Gemeincr dann erscheinet uns die Menge:
Denn als entzi.ickt Cacilie vernommen
Harmonien der sel'gen Engelchre.
Verletzten sie die irdische Gesage.
<1833>

11

Am Wintertag aus wessen Handen


Die li.ih'nden, unvethofften Spenden?
So wunderlie!ich duften sie!
Wie sollt ich's nicht verstanden haben,
Da~ es mir Gri.i~e sind und Gaben
Vom Zauberland der Poesie?
D 25. Dezember 1860

12

Nimm zum heil'gen Weihnachtsfeste


Die vollbrachte Arbeit hier:
Denn vielleicl1t ist's meine beste,
Und ge\vi~ die Iiebste mit.

1861

488

13
,

einer sangesvollen,
Warmen Dichterbrust entquollen,
Freudig macht'ger Liederklang,
Wie i Friihlingsdonerrollen
liih'nden Bergeshang.

1860-

Genug des Wortsch,valls, des sich reihenden


Zu Vers aui Vers, im nicilt'gen Spiel,
Genug des Scherzes, des ent \Veihenden,
Des schnden Tuns genug, zu viel!
An solcher Kurz\veil nicht beteilige
Der Dichter sich; es sie das Wort
Fiir ihn der Gnade Pfand, der heilige,
In frommer Treu bewal1rte Hort.
Sich freventlich an ihm versiindigen
Darf nimmer mehr, und war's im Scherz,
, der erwahlt ist ZLI verkiindigen
Der Menschenseele Gliick und Schmerz!
D. 3/sten August 1870
Pillnitz

15
Dresden steht noch an der Elbe,
Wo's gestanden hat;
Ist in allem noch dieselbe
Gute, russ'ge Stadt.
Ich auch lebe fort mit sachten
(Freilich fragt sich's: \vie?),
Mit dem Liede, dem vollbrachten,
' ich nun auf Sie.
D.

ten

Nov<ember> 1871

489

18

rede nicht vom Scheiden und ntsager1,


Von dem Gebot der unbarmherz'gen Pflicht!
l>en feuchten Blick seh' ich dich niederschlagen
lch glaube nur was deine Trane spricht.
rede nicht!

Du leibest mein, was auch die Lippen schwren,


Du hrst dein Herz sei einer Luge zeihn;
Du fUhlst es tief, da~ wir uns angehren,
Du wei~t es wohl, es kann nicht anders sein,
Du leibest meinl
1870-

11 .

2.

3 1 R

W. SHUKO WSKIJ

WEIE

Es nahte unterm Himmelsbogen


Die junge Muse mir sonst oft;
Begeist'rung kam herabgeflogen,
Sonst ungerufen, unverhofft.
Den Zauber ihres goldnen Scheines
Verlieh belebend allem sie;
Und unzertrennlich war und Eines
Mir Leben dann und Poesie.
Allein der Geber der Gesange
Besuchet langst mich schon nicht mehr;
Verstummet sind der Harfe lange,
Die Seele ist an Traumen Ieer.
Erscheint mir aufs neu hienieden?
Wird wieder sein, \Vas eh'mals \var,
Ist es auf immerdar geschieden?
Die Harfe stumm auf immerdar?
Doch was von jenen schnen Jahren,
In denen seine Gunst mir ward,
Was von den teuren, triiben, klaren
Vergang'nen Tagen ich bewahrt':
Des Geistes und des Lebens Bliiten,
Die alle will mit frommem Gru~
Mein Herz dir weihen und dir ieten,
Der reinen Schnheit Genius!
491

Wann der Begeist'rug Himmelsfeuer


Mir wiederkehrt?- lch wei~ es nicht,
Doch du liebst mir bekannt und teuer,
Mir strahlet deines Sternes Licht.
Solang die See\e noch auf Erden
Nicht dieses heil'ge Licht vermi~t.
Vermag der Zauber \\'ach zu \verdetl,
Zu kehren, \vas vergagen ist!
<1833>

PUSCHI(JN

NACHT. ZELLE lM TSCHUDOWSCHEN

im

KLOSER

Noch eine, letzte Kunde- und zu Ende


Ist meine Chronik, und erfi.illt die Pflicht,
Mir Siind'gem aufgelegt vom Herrn. Er machte
Mich nicht umsonst zum Zeugen vieler Jahre,
Und Jie~ der Schreibekust mich kundig \verden.
Einst \Vird ein flei~'ger Monch dies treu
vollfiihrte
Werk sonder Namen finden und gleich mir
Anziinden wird alsdann er seine Lampe,
Der Zeiten Staub abschiittelnd von den Bliittern,
Abschreiben treulich die wahrhaft'gen Kunden,
Da~ der Rechtgliiub'gen Enkel die vergang'ne
Geschicke ihres Landes \Vissen mogen,
Mit Lob gedenken ihrer gro~en Fiirste,
Um ihrer Mi.ihen, ihres Ruhmes \Vil\en
Ud a\Ier ihrer guten Werke, aber
Der Siinden wegen und der finstern Taten
Zum Welterloser voller Demut fleh'n.
Aufs neu' durchleb' im Alter ich mein Leben;
Vor mir zieht das Vergang'ne hin. Wie brauste
Es unliingst noch ereignisvo\1 vori.iber,
Und rastlos \vogend wie des Weltmeers Flut!
Nun ist es sti\1 und lautlos; \veig Bilder
Hat die Erinnerung mir aufbe\vahrt,
492

Und mich erreichen \venig Worte nur;


Un\viederbringlich hin ist a\les and're!
Allein es naht der Tag, die Lampe brennt
Zu Ende schon.- Noch eine, letzte Kunde.
<1833>

LIED

Ein Augen\ick ist mein ge\vesen:


Du stand'st vor mir mit einem Mal,
Ein raschentfliegend Wundevesen,
Der reinen Schonheit ldeal.
Im schmerzlich hoffungslosen Sl,
Im e\v'ge Uirm der Menscheschar,
Hort' ich die si.i~e Stimme toen,
Traumt' ich das milde Augepaar.
Allei im Kampi mit dem Geschicke
Ud in der Jahe di.isterm Gang
Verga~ ich deie Engels\icke
Und deiner si.i~e Stimme lang.

Und lange Kerkertage kt' ich,


Es war die Brust mir stumm und leer,
Fi.ir keie Gottheit mehr entbrannt' ich,
Nicht \veint' ich, lebl' ich, liebl' ich mehr.
Es darf die Seele nu geesen,
Und du erscheinst zum Z\veiten Mal,
Ein rascl1etfliegend Wunder\vesen,
Der reien Schnheit ldeal.
Und \Vieder schlagt das Herz voll Weihe
Sein Todesschlummer ist vorbei;
Fi.ir eine Gottheit gli.iht's aufs neue,
Es lebl, es \veint, es liebl aufs neu'!
<1833>

493

DER PROPHET

Ich irrt' auf unbetret'nen Wegen


Der Wildnis, und ein Seraph trat
Urpltzlich auf gekreuztem Pfad
Dreifach gefliigelt mir entgegen.
Sein Finger, leichter als ein Traum,
Beriihrete mein Auge kaum;
Und es erschlo~ sich wunderbar,
Wie bei dem aufgescheuchten Aar.
Mein Ohr beriihrte er alsdann,
Und Jautes Tnen schlug daran;
Und ich vernahm die Harmonien
Der Himmel, und der Engel Flug,
Des Meerge\viirmes dunkeln Zug,
Der Talespflanze leises Bliihen.
Und meinen Lippen tat sich kund
Sein Finger und entri~ dem Mund
Die Zunge mit dem siind'gen Hange
Zur Liige und zum eitlen Tand;
Und er verlieh, mit lut'ger Hand,
Den Stachel mir der weisen Schlange.
Die Brust zerspaltete er mir,
Das warme Herz daraus entziehend,
Und eine Kohle, feuerspriihend,
Legt' er in meine Brust dafiir.
Und sinnlos Jag ich in der Ode;
Und mir ertnte Gottes Rede:
Steh' auf, Prophet! und schau, und hre!
Mein Wille lenke dich hinfort;
Umwandle Liinder du und Meere,
Und ziindend fall' ins Herz dein Wort! ..
<1833>

.
.

'r n

.3

FRAGMENT

Toi dont le creur est pur, dont la paisile vie


Au joug des passions ne fut point asservie,
Qui connais le bonheur, et qui l'as merite,
Benis ton existence et ton obscurite!
Laisse d'autres du monde occuper la memoire:
Homme heureux, homme aime, qu'as-tu besoin de gloire?
Tes nuits passent en paix, tes jours coulent sereins,
Garde-toi d'envier ! sort de ces humains
Qui portent une flamme en leur ame inquiete;
n'est pas ! bonheur qui mOrit ! poete:
11 lui faut ! tempete, il lui faut les tourments!
n'est pas dans ! paix de ses plus doux moments,
Dans un cercle d'amis, dans les bras d'une epouse
Que grandit son genie et sa palme j alouse;
C'est lorsque ses beaux jours, ses doux reves ont fui,
Que soudain ! malheur se dresse devant lui,
Et de sa main de fer lui prend tout . qu'il aime,
Que sur lui du destin gronde l'anatheme,
Et que dans ! desert fuyant toujours en vain
L'hydre des souvenirs qui lui ronge ! sein,
11 s'assied sur un roc, seul, reveur et farouche,C'est alors que les chants jaillissent de sa bouche
BrOlants, impetueux... Et ces chants de douleur,
sont ceux qui feront palpiter chaque creur,
Que ! monde surpris d'age en age repete,
Qui d'eternels lauriers couronnent ! poete.
Oh! que de maux sans nom dans cette ame de feu!
Que cet homme souffert pour devenir un dieu!
<1834>

495

2
TOI

toi toujours, qu'aucun mot n'exprime,


Chaque pensee et chaque tendre emoi,
Et chaque espoir, et chaque \ su\ime,
Toute vie et tout mon etre- toi!
Non, monde incredule et funeste,
1'\on, je n'ai point devoile m tresor;
J'ai dans mon cCEur garde \ don ce\este,
Comme \'hostie en un calice d'or.

Toi seu\ as su comblen cCEur de iemme


Pouvait aimer et pouvait ctre aimc;
Toi seul as su que quelque sainte flamme
Devait u\ dans temple ferme!
Mon bonheur- \aisse-moi \ boire
pleine coupe chaque jour.
Poete, moi ta belle gloire?
Jeune homme, moi t doux amour!
Oh! croyons, esperons sans borne!
Oh! revons des reves divins!
Et, dans monde aride et morne,
Si nos beaux songes restet vains,
C'est beaucoup d'a,roir pu s t
Rcvcr un bonheur tl,
D'avoir sonde \ saint mystere
Et d'avoir devine \ ciel!
Oui, l'amour ,seul est \'existence,
La loi de \'ange au u de feu;
Oui, l'amour seul peut etre immense,
L'amour seul peut comprendre Dieu!
Avril 1837

496

QUAND

3
VOIX EST Sl TENDRE

Quand ta voix est si tendre,


reil si plein d'espoir,
Et j'entends sans entendre,
Je regarde sans voir;
Quand un soupir acheve
Quelques mots dits tout bas, Oh! laisse que je reve,
Ne t'en etonne pas.
Quand U11e etoiJe Janche
Luit audessus de nous,
Quand, muette, je penche
Mon front sur tes genoux;
Quand la tristesse effleure
Mon creur entre tes bras, Oh! laisse que je pleure,
Ne m'interroge pas.
Que t'importe qu'une ombre
Passe devat mes yeux,
Qu'un instant tombe, sombre,
Dans mes instats joyeux?
Mes bonheurs, mes souffrances,
M'inondant tour tour,
Mes reves, mes silences,
Mes pleurs ne sont qu'amour.
Avril 1837

4
J'AVAIS

DI

Et j'avais dit: Puisque rien ne contente,


Puisque nos jours si tot sont revolus,
Qu'importent donc, das cette vie errante,
Quelques bonheurs ou quelques pleurs de plus?
II nait parfois d'innocentes hosties,
Etres places ici par ! seigneur,
32 .

497

Pour reveler aux s perverties


Que I'h va vers un onde eilleur.
D'autres auront les iens d'un sort prospere,
Eux, il leur faut ettre ailleurs leur espoir,
Eux, etrangers, sont venus sur ! terre,
Pour passer une r du soir.
Ils devront vivre et jaais ne connaitre
qu'ici-bas ! vie de plus doux,
Mais ils sauront, ieux qu'un heureux peut-etre,
Devant Jeur dieu tober deux genoux.

Mais ils sauront qu'on peut souffrir et croire


Qu'il est la-haut un soutien eternel,
Que Ja douleur est l'ardent purgatoire,
Ou doit plonger l' qu'attend ! ciel.
Et je archais dans carriere aride,
Sans accuser n sort de sa rigueur,
Sans reculer devant J'avenir vide
Et sans perettre un reve au jeune creur.
Et
Et
Et
Et

du bonheur j'entrevoyais Ja fete,


j'entendais des mots doux et joyeux,
je passais en detournant Ja tete,
je ferais mon oreille et s yeux.

Mais seule enfin dans Je sinistre espace


Qui s'allongeait, qui s'allongeait toujours,
Je 'arretais, pale et deandant grace,
Et succobant au fardeau de s jours.
Et je copris alors dans faiiesse,
Que j'enfreignais quelque eternelle Joi,
Qu'autour de moi l'obre augentait sans cesse,
Et que Je sol allait manquer sous i.
Et j'ai voulu, frele ondine nouvelle,
Recevoir l' au souffle de J'aour,
Et , au prix de J'expier elle,
elle au oins exister un seul jour.
Octobre 1837

498

5
STANCES

Seu\ dans \ nuit quand reve \ poete,


Quand un ec\air s'al\ume dans ses yeux,
Quand tout coup de sa bouche muette
J ail\it \ flot des chants impetueux,
Quand \ genie est devenu son maitre
Et qu'i\ \'enleve aux choses d'ici-bas:
Vous comprendrez ces purs transports peut-ctre,
Peut-etre, helas! ne comprendrez-yous pas!
Quand, citoyen joyeux d'un autre monde,
11 leve au ciel ses regards triomphants,
Quand il ressent une pitie profonde
Pour cette terre et ces hommes-enfants,
Quand un mepris su\ime \ penetre
Pour tous ces blens qui lui sem\ent si bas:
Vous comprendrez beau dedain peut-etre,
Peut-etre, helas! ne comprendrez-vous pas!
Suivant, pensif, un sentier so\itaire,
Quand i\ fui loin du monde moqueur,
Quand dans son ame hablte un doux mystere,
Quand une voix resonne dans son creur,
Quand une imag~ ses yeux vient paraitre,
Et lui sourit et lui parle tout bas:
Vous comprendrez doux secret peut-etre,
Peut-etre, helas! ne comprendre.z-vous pas!
Quand, s'enivrant de celeste esperance,
Son ame dit \ mot divin: Toujours!
Et quand i\ sent toute \ joie immense
D'unir deux creurs en de saintes amours,
Et de les fondre, et d'en faire un seu\ etre,
Bravant \'absence et bravant \ trepas:
Vous comprendrez saint bonheur peut-etre,
Peut-etre, helas! ne comprendrez-vous pas!
Et quand \ vie trompe son attente,
Ne lui donnant qu'un aride rocher,
499

Qu'il parcouut, brOte de soif ardente,


Cherchant toujours ta source ou t'etancher;
Et quand it meurt sas t'avoir pu connaitre,
Brise trop tt par d'insenses combats:
Vous comprendez qu'it cherchait, peut-etre,
Peut-etre, helas! ne comprendrez-vous pas!
<1839>
6
JEANNE D'ARC

La Yoyez-vous passer, ! jeune paysanne?


La voyez-vous, ! soir, sortant de sa cabane,
S'ecarter du village ou I'on chante et I'on rit?
Elle vient se rasseoir sous I'arbre centenaire,
Baissant son chaste front, sourde aux bruits
de ! terre,
Et seule avec I'Esprit.
Elle doit ecouter, dans cette Iongue veille,
Son implaca!e voix qui lui parle I'oreille;
Elle doit revenir demain, comme aujourd'hui,
Sublr en frissonnant son approche fatate,
Durant toute ! nuit rester, muette et pale,
Face face avec lui.
Elle doit accepter ! pacte formida!e,.
Ne pas oser flechir sous ! poids qui I'!,
lgnorer toute joie et tout amour humain,
Redouta!e instrument des vengeances divies,
S'environnant de deuil, de morts et de ruines,
Poursuivre s chemin.
Malheur toi! malheur, jeune condamee!
Car tous s'ecarteront de ! Predestinee!
Car avec toi seront ! mystere et l'effroi,
Car tu seras vouee aux terri!es pissaces,
Car pour toi plus d'erreurs, pour toi plus
d'esperances!
Malheur, malheur toi!
500


Su

dieu ceinda ton font d'adentes aueoles,


tes leves viendont de sulimes paoles,
Et tu devas femi tes s accents;
Malheu toi, malheu, g ingenue!
tes yeux billeont d'une flamme inconnue
Et verront les absents.
l'arret! oheis sans mumue:
le joug d'aiain, fele tu!
Oheis! fais ton creur impitoyale et soud;
Bise tous tes bonheus, feme jamais ton ame!
Laisse tout, quitte tout: le Seigneu te eclame!
Voici veni son jou.

Obeis
t

Devouee, elle attend. Deja l'heue est pochaine,


Deja l'heue sonne u l'reuve suhumaine
Qu'a cette fai\e enfant l'Etenel sv:
Soudain elle se leve avec un i sulime,
Le souffle du tes-haut empli sa victime,
Elle s'ame! elle va! ..
11

La voyez-vous mh, l'adente vengeesse?


La voyez-vous, la-bas, dans ! melee epaisse,
Rapide, s'elaant avec son etendad?
Vole, pecipitant ses pas involontaies,
Et p\onge dans Ies angs des pales advesaies
Son fascinant gd?
Dans ! pofonde horreu des fumantes batailles
Elle mache en avant, sans creu et sans entailles,
Active consomme \'reuve du dieu vivant;
Pami les feux, le sang, les victimes sans nombe,
Terrile, secouant sa chevelure sombe,
Elle mache en avant!
De combats combats, sans elache et sans treve,
Dans sa debile main l'inevitale glaive,
Elle va poursuivant son chemin jusqu'au bout:
501

Haletante, au pouvoir d'une force cruelle,


Et partout et toujours elle sent derriere elle
L'invisiie debout.

III

La voyez-vous, helas! ! morne prisonniere,


Comme un pale fantme assise sur ! pierre?
Son destin s'accomplit impitoyaiement.
Dieu pour se signaler voulut son entremise:
Aujourd'hui l'reuvre est faite, il permet que l'on brise
L'inuti\e instrument.
Elle, qui dut quitter son humie toit de chaume
Pour delivrer un peuple et sauver un royaume,
Bergere qui marchait, dispersant les heros,
Elle est !, chaste hostie! mystere supreme!
En butte ! risee, l'insulte, au laspheme,
En proie ses bourreaux!
Et du fond de son creur, pendant ces longues heures,
S'eleve le cri sourd des voix interieures;
Tous ses deuils incompris, ses immenses douleurs,
Etreignent ! fois la victime muette,
Et trem!ante et brisee elle baisse ! tete,
Et s'inonde de pleurs.
triste delaissee! helas! que tu pleures,
n'est point ! splendeur des royales demeures,
tu viens achever ta sainte fonction;
n'est point la bruyante et vaine idolatrie
De peuple insense, qui maintenant te crie

Sa malediction.
Non, non: c'est ta vallee aux horizons immenses,
Et ton calme vi\lage, et temps d'ignorance,
tu passais tes jours regarder ! ciel,
ton creur debordait d'une paix sans melange,
Ou ton ame chantait, comme un ardent archange,
Un cantique eternel!
502

Oh! tu le savais ien, en quittant la chaumiere,


Qu'il fallait ton dieu t'immoler toute entiere,
Que tu succomberais sous la croix des E:Just
Que pour toi sur la terre il n'etait point d'asile,
Que J'heure du retour dans ton vallon tranquille
Pour toi ne viedrait plus.
Eh ien, paJe martyre, acheve ton calicel
Que l'epreuve terrile aujourd'hui s'accomplisse!
Deja Je peuple attend et s'agite en grondant.
Leve-toi! va sublr ta derniere torture!
Toi, Ja liheratrice et Ja sainte et Ja ,
Marche au bucher ardent!
<1839>

7
LES PLEURS DES FEMMES

Oh! pourquoi donc, lorsqu'a leur route


Les doux bonheurs ne manquent pas,
Pourquoi donc pleurent-elles toutes,
Ces pauvres femmes d'ici-has?
Ne jetez pas sur mystere
Votre dedain froid et cruel,
Et Je rire de Ja terre
N'offensez pas Jes pleurs du ciel!

qui soudain deborde en elles,


Nul de vous ne J'eprouverait;
Mais vous Jaissez ces esprits freles
Se bercer de Jeur deuil secret!

n'est pas crainte involontaire,


Ni regret, ni malheur reel,
Mais par Je rire de Ja terre
N'offensez pas Jes pleurs du ciel!
C'est 1 breuvage de Jeurs ames,
Une exigence nee ailleurs;
503

11 fond souvent des pleurs aux femmes


Comme il pleut de la pluie aux fleurs.
Arrose par l'ondee amere
Leur amour fleurit, eternel.
Oh! par la vie de la terre
N'offensez pas les pleurs du ciell
Savez-vous si don supreme
Luit en vain dans d'humides yeux?
Si n'est pas un saint bapteme,
Un sacrement religieux?
Ne jetez pas sur mystere
Votre dedain froid et cruel,
Et par le rire de la terre
N'offensez pas les pleurs du ciel!
22 mai 1840
Moscou

8
PLETNEFF

Vous, ame fervente et candide,


Vous, esprit tendre et serieux,
Jeune creur, que voudraient pour guide
Les creurs que le monde fait vieux;
Vous, sainte epouse et douce mere,
Vous dites demi-voix:
D'ou vient la moquerie amere
Qui vous echappe quelquefois?
D'ou vient que, croyante nature,
Vous n'osez croire qu'a moitie?
D'ou vient votre parole dure,
Votre analyse sans pitie?
D'ou vient qu'a tout bonheur de l'ame
Vous appliquez froid compas?
D'ou vient tout qu'en vous je lame,
Tout qu'en vous je n'aime pas?
504

.Et moi je repondrai peut-etre,


Que je n'ai vecu qu'a demi,
Que je n'ai rencontre qu'un maltre,
Lorsqu'il me fallait un ami.
Je repondrai que si je doute,
C'est qu'il m'est trop doux d'affirmer,
Et que je sais qu'il en coute
D'esperer, de croire et d'aimer.
Que si je scrute et si j'evite
Les elans d'un transport fervent,
Comme ! puissant Neophite
J'ai marche sur ! flot mouvant;
J'ai longtemps, sans crainte et sans treve
Luttant d'un esprit indompte,
Poursuivi celeste reve
De Justice et de Verite.
Que si je raille, triste et fiere,
Si je ferme mon coeur eteint,
J'ai de ma vie entiere
Un ardent et sub!ime instinct.
Et qu'une voix interieure
dit qu'a terri!e prix
Peut-etre encore n'ai-je cette heure
Rien <?> desappris et rien appris.

1854
9

RtPONSE
IMPROVISE EN DISCUTANT (INUILEMENT) AVEC UNE JEUNE

PROORESSISTE ,OLOA IR~ff

Qui, dans ces temps anciens, qu'on dedaigne


et qu'on raille,
Ou le droit du plus fort etait seul de saison,
Dans ces barbares temps de corvee et de taille
Ou le fouet du seigneur chatiait la canaille,
Ou pour oser etre homme il fal!ait un lason;

505

Oui, dans ces sombres jours remplis de boucheries

Je vois se relever pourtant de toutes parts,


Et lutter de nouveau les victimes meurtries,
Je vois contre les grands marcher l_es jacqueries,
Les hauts barons tremler devant les camisards;
Je vois l'esprit de dieu traverser les campagnes,
Des patres, repoussant l'inique oppression,
Boucher avec leurs corps l'acces de leurs montagnes,
Des tisserands vainqueurs du maitre des Espagnes,
Partout ardent vouloir et puissante action.
Et maintenant je vois des faiseurs de systemes! ..
Le 23 Mars 1859
Dresde

4:.
.

3II

V. JOUKO VSKI

LA MER
Traduit du

usse

mer d'azur! mer profonde et muette!


Tu retiens, fascine, devant toi.
En toi respire une vie inquiete,
Un sourd desir, un vague et tendre emoi.
Muette mer! quel mystere t'anime?
Revele-moi tes secretes amours:
De quoi tressaille ainsi ton vaste ablme?
De quoi ton sein palpite-t-il toujours?
'attire-t-il, puissante prisonniere,
ciel lointain, ciel splendide et pur?
Son doux aspect calme ta vague altiere,
Tu te revets de son limpide azur;
De ses reflets mollement tu te voiles,
Quand du matin l'eclat l'empourpre encore,
Tu resplendis des feux de ses etoiles,
Tu t'embellis de ses nuages d'or.
Et quand parfois les ombres de J'orage
Du firmament t'enlevent. les splendeurs,
voix gemit, tu t'elances, sauvage,
Pour dechirer ces jalouses vapeurs ...
Et l'ombre fuit; mais ton trou!e te reste,
flot s'agite et s'enfle plein d'effroi;
Avec l'eclat de ! voOte celeste
L'ancien repos ne renait pas en toi;
De tes dehors longtemps ! paix est feinte,

507

Longtetnps iremit ton gouffre teferme,


Et tu ne peux bannir ! vague crainte
De perdre r I'aspect du ciel aime.
<1839>

ALEXANDRE POUCHKINE
LE

Gf:N~RAL D'ARM~E

Traduit da russe

Au palais du tsar russe est une vaste salle:


La ne brille nul or, nulle splendeur royale,
La couronne en lien ne se conserve pas;
Mais dans tout son pourtour, du haut jusques en bas,
Un peintre au pinceau large, I'reil vif et rapide,
Decora ses lambris sans Iaisser de vide
Et ! ne sont point saintes aux traits divins,
Ni nymphes des bosquets, ni faunes et sylvains,
Mais sabres reluisants et manteaux militaires,
Et des fronts pleins d'audace, et des faces guerrieres.
L'artiste en rangs serres place sous nos yeux
Les chefs de notre armee et ces braves nombreux
Que recouvre jaais de sa gloire jalouse
L'imortel souvenir de l'an mil huit cent douze.
Devant eux pas lents je passe mainte fois;
Je contemple leurs traits si connus, et je crois
Oui'r leur cri de guerre au milieu du carnage.
Beaucoup d'entr'eux sont morts; d'autres, dont ! visage
Brille si frais encore sur ! toile mur,
Inclinent, deja vieux, dans un repos obscur,
Leur front charge d'honneur.
Dans leur troupe vaillante
11 en est un surtout dont I'image imposante
M'attire... La, toujours, je m'arrete, reveur;
Et plus je ! contemple, et plus je sens au creur
Un douloureux regret, une tristesse amere.
Cet homme est peint en pied. Son front haut et severe
Luit comme un crane nu; c'est quelque deuil profond
508

Qu 1on crolt devi11er. Derrlere, tout au iond,


Est un camp; l'entour la nuit etend s ombre.
Dans s dedai reveu il est la, calme et sombre.
L'artiste, rs regards le presetant ainsi,
renrde sa pensee a-t-il blen 1eussi,
Ou l'inspiration fut-elle involontaire?
Mais Dawe son taleau donna caractere.
cl1ef infortune! Cruel fut ton destin!
la terre etrangere immolant tout en vain,
lmpenetra\e aux yeux de \ foule isesee,
Tu t'avaais, muet, seul avec ta pensee;
Et plei d'inimitie pour ton nom etranger,
peuple, qu'en secret tu sauvais du danger,
poursuivant de cris et d'insolents murmures,
tes saints cheveux lancs prodiguait ses injures:

Et l'homme penetrant qui te comprenait mieux,


Joignait ces clameus son lame astucieux ...
ta conviction restant toujours fidele,
Longtemps tu bravas seul l'erreur universelle;
Enfin, mi-chemin, il te fallut, guerrie1,
Ceder et ton pouvoir, et ton nole Iaurier,
Et ton profond dessein, longtemps muri d'avance,
Et dans les rangs obscurs te cacher en silence.
Pres des jeunes conscrits a\ors, comme un d'entr'eux
Qui vient d'ou'ir du plomb le sifflement joyeux,
Le vieux chef, travers \ cohorte serree,
Se jetait au-devant de la mor.t desiree.
En vain!
Race triste et risi\e, pauvre. race humaine!
Du seul succes present adoratrice vaine!
Que de fois devant toi passe un homme incompris,
Que son aveugle siecle l de mepris,
Tandis qu'au temps futur son image muette
D'ardente emotion remplira le poete!
<1839>

5. ~1
3

~I

1
Ha~t .1
,
!(

, ~t , .
.1 , ,
, .

17

/827

2
, , ,

,
!(
- .

, ,
.1 , ,
!( ,
, ~I t!
~t, , -
11 ii

510

.1 ,
.

,
, ?
, .1 ,
, !

27

1827

3
Al\08

11 ..

,
.1
;
,


.

;
- ,


.
!

,

, ?
! !

--

.'!
.
!
-
:

511

0,

, n,

,
!

,
n , !
.


, ,
.

.
,
,

,
n :

!


,

, ,

, .
, .
- - ...

.
, :.
, ,
,

.


) , ;

fil2

.1
.1,

.1
.

,

, ,
, .

11.1),
, ,
1.

- !

,
,

,
.
,

,
,

,

.11 ,
,
.
,

,

,

.

,

33

513

n
n, !

, n. n o.1orl
- n !
n.1,

?
;
,
n ,
JJ ,
,
I<.
.1 CJ<,10Hy,
,1 ,
.1, .1 ,
, ,
, n.


,
, n ,

n, ,
n,

n .
!

- TpecJ<

- ,
-, n, ,

- ,

- :

! !
.
,

, ,
n .


,

.514

;
, ,

...
. .1 ...
~! .11

,
,

, ,

I< ,
.1 t.
,
,

.1,

, ,

.

... t:
, .
.1,
I< .
,

:
,
.

:
, , l~.
1, ,
,
.

1 :,
, , ,
- t.
,
, .1,
- ,
:

515

6 J ,

n 1 i\
n .
,


~, r,
...

, n
:

! , !
, ,

, n .
n n,
, !
, ,
,

n ,

,
,
;
,

nn,

, ,
.


;!
11
;

; ,
, ,

516

Jl 1! yt'I<Ix, ::
, ,


;
,

, ,

- .
... ...

!
Ule , 11 ,
, ,
,

.

.

.
- , ,

,
: , n;


- .
,

.

, ,
;
,

:
, , , ,
,

- .
, ...
n,
- ,

517

ll

\l1

11
,
, ,
~t ,
~ ,
, .1

13

:1 .1
.
,
, , .
~ ,
.1.
- .1 ,

...

<:"1833'>

4
A.JI.A.OP

- ll,
- .
, ! 11 !
, 11 - !

.11 ~t

.1yrax

' .

;, .1 .1
, ,

.

518

.1 J< ,
11 ,
~1: .

, n,
J. .

.1,
n

n n,

1 .1 .

, :,

.1 ,
JJ,
!

.1n , ,
.
,

n,
, .1 n,
, !:.

JJ,

.
~t

519

11
.
,
-
.

,
,
, ,
!
-


.
,
, ,

,
, ,
-
~> .1 .

, ,

.1.

.


.
n, l
l

520

,
.

, , ,
.

!

111

0,

, n, ,

.
,

.
,
, ,

,
.


,

:..

,
,
.

, ,
, !


l:.

,
,

, .1.

521

, n neol'1,
,


~ ~.


)
, ,

<:"!813'>

1)

11

!
EI'CTIIO

.

,1 .
, ,- !

, ,
n;

,
n
.

, !

n.1 ,

,
r
.1 ,

, r,
.

522

~t
,
,

,

,1 .

TaJ<

, ,

,
, , ;
.1,

.
- !

11
110311

. .1, ,, ,1,

.1 ;

, ,
.
- ,
,
~, ,

.
.1,
.,
?
.1 , -,,

,1?

, ,

,
.1 ,
, ,

523

, , ophl
,
,

.

,
,

:
,
,
.

, ,

, ,
,

6
.
. ,
,
,
!
5I r
:
, ,
1' ,

m

eaJII.o,
,

524

.
,

:~~.

, ,

!

;
,

.
,

nyx

525

,
,

7
I~'CA.lli\A
.

!i.

:~~
.
n
n- .

?
?
?

, .
, ?
?
.1 ?

1 .% ?
, ,

, .1 .

11
!

:~~.

, !

526

r.
, ,

, .1 .

, ,
.1 , , ,
- .

1( .1, , .1...
, , ,

1- .

111
,
1 ,
,

.
, ,
, .1;

..1

.1 ,
,
.

11 ?

. .

527

~,
,


~.


~.

i< .

0,

,1

~ ,
, COI<OIIO,
.

JIE'IEP

11

r.

. ,1
,
~ .
:it ,

.
, ,

.
;
, ,

,
~ ,
l( i< r .

528

10
.. . <:> ~JI>
,
,

nn,
, n .

, ,
n,
.

,
.
, n,

,
.

11
n
, , ,

?
!
n

, .
15

1860

12
n
;

, ,
- .

34 .

18i1

529

18
,
:~~
,

/86/

, ,
,
, ,
- !

,
, .

, ,
- .1
,
.

31

JIPO

to
,
,

.11
( ),
, ,
.
17 Jlfl/

530

18
, ,

, .
, ,

, .

.~!
!

-
: , ,
-

1870-z

, ,
,
, ,
.
:
, - !
, .
, , ,
:
,

, ;

,
,
, ,

! , ,


, ,
,

531

, , ,
n,

nn .
, n .

n n ,
n n.

, !
, , , !

< 1834 >

, ,
, , ,
,
, - !

, ,
, ,

,
.

, n
, ;
,

, .

, ,

!
, !

- !

, , ,

!
, n n,

,-

532

,
.
- ,
- /!,

- ,

eAI

1837

, ,

;
, ,

, ,
,
!

,

,

,
, ,
!

,
,

?

,
, ;
,

1887

533

4:
.
.1 : ,
r .

t ,
!
,
.1 ,
,
.
, ,

, , ~! ,
.
, ,
,

, , ,
.
, ,
, ,

11 ,

,
,
.
, ,

,
, ,, ,

, .

,
,

534

n,
,

-n .
, ,
,
, , ,

!:.
.~

/837

1)


,

,
n

, n ,
, ,
, .
, ,
,
, ,_
,

, ,
~1 , ,
, .
, ,
,
,

,
,

, , ,
, .

535

, n,
: !
l(

,
l( ,

, ,

, ,
, .
l( ,

,
, , ,
,
l(
, , ,
, !

6
A.IIIlA. ' A.PI~

, , ?
- ,

, ,
, ,
, , ,

, ,
, ,

,
,
.

, ,
,
, ,

536

, , - n
n .

! !
,
n,
n ,
, .

.1,
,
.
, n ,
n, n,

, .

n, ,
, ,
, ,
, n ,
, n! n !

. ,
.
;
.
n .

! .

11
?

, , ,

, ,
?

537


.1, ,
, ,
, , ,
,

! , ,
,

, ,
, ,
,
.

111
, , , ,
, ?
.1 :
.1.

,
.

, . ,
, ,
,

- , , !
, ,
n!
,

, ,
,
, n

,
,
,

538

1-le
li ,
.

, coli , li .1,
, li,

li
,

,
.1 .
, , ,
.,,
,
li,
.1
\

, , 11 ,

:
.

li, ,
, , ,
\

'1
EIICRE
, ,
,
,

.1?
,
.
-
, \

539

, !

,
- :r

, .

, ,

, !
,

n
, ?
,
.
-
, !

8
... . JI
,
, ,

- ,
.
,
:

?
, ,

540

, ?


?
, ,
, ?:.

?
n,


, .

,
,


::. ,

,
.

n,
,

, , -

, :

, .

,
, ,
, ,
, J< , .

541

9
l't13.
(BECOJI:E3BOrO)

r- OJIrO
, , .1 ,
;
, , , ,


n :.,


, ,
,

,
;
, .1 ,

.1 , ,
,
,

.
, ,- !

28

1659

..

II:

. . n
n

n.1 n

Das Nordlicbl. Proben der neueren russischen Literatur von Karoline von Jaenisch. Erste Lieferung. Dresden und Leipzig, 1833

( . n
.. . n, 1833).
n
Les pre\udes par m-me Caroline
Pav\of, nee Jacnich. Paris, 1839 ( n
, . . , 1839).
n n
': Jeann d'Arc, tragedie de Schiller, traduite en vers fraais par m-me Caroline Pavlof, nee Jaenich.
Paris, 1839. .
n: (., 1848),
(., 1863). n
(1854). ,
,

n
,

n ,
.

n n
. .. . 1915 . ,

n n .
126 ,
n. n ,
n n (.
), n n: n
, , n
. n
n .
. .. n

, 1

n .

1 (. 1, . 160)
n , n
nn . ., n .

35

. i!Q

545

, n
(., 1939). n

Ji

17 .
, 1 1939 .
nJi ,
!!_ .1 .
n n
n.
n.1 n
: , n n
: n n ... , Es \Vurden, in dem diistern
Erdenleben ... , Gedenke mein, wenn Hespers Plasenschleier ...
n, n : n
. . n ..1
Les pleurs des femmes.
.'l n
n~l

n , ,
n nJi , n

.1

.'l n - n
, 2 , , .
, no . . 3 . . , 4

n.1

n

n n , n . . .
JI , . n n
N2 12 1894 .
.

.1

, n . n
n n

1 n no n
n , . ,
n, n
1863 ., n n n
1880 . . . .
. (1840) n 1863 .,
n n ,
1840 . n .
2 . . . .- n, 1918, N2 4-5,
. 24.
3 . < >.
,

.
.- , 1893, 5 .
4 . < >. . . .- , 1894,
1\"2 1, . 122,

546

lta

,1 .

,
.
1863 . .1
Ji, .~ .

. . , 1 ~
. . .
Les preludes
. . .
,,- .
. . - .1 ,
.l , n
,
, .

. . .
~1 ,
,
.

n
. n .1.
, :
<' , , ;
.

.1

, . .
,
Jii

.
Ji. ~!
.

. ,
., .
~!.
.

.1
. n.1 : , ,
.
, , . .:
, -
( .1
. . . , . ).

547

R.

. 75

().

-
. . . ().

1915 .- . , . 1 2.
1915.
. 1939 .- .
. :t, . ., 1939.
.,

. . . .
- :..
03- i<.
- ( ) .
. 1863 .- . . ., 1863.
- :t.
-

cDas Nordlicht- cDas Nordlicht. r der ur russische


Literatur v Karolie von Jaenisch:o. Dresden und Leipzig,
1833.
cLes preludes- cLes preludes, par m-me Carolie Pavlof, nee
Jaeich. Paris, 1839.
1'
. - . 1863 ., . 61-62, :
, N2 7 03
.
. . ()
03,
. . : . .
:., 1880, .N'2 15, . 1 ( . . ,
), .
. . , . . . 1863 ., ,

1847,
1855 .

40- r.
, ,
, .

, . 1\-\ 1
: .
, - . ,
& . . ,
, ,
( ),
.

548

1( ctfJ. 15--7]
l!!lJ . rluJJc

1830-1831 .,

n ,
n, . . 1855 .,
n ,

, , : n
. :.. .
(. .)- n ,
, ,
n , n.

. < >

.. ,:t).

(,

- 03, 1839, N'2 5,


:. n: -

133,

-. . . 1863 .,
. 3, . i ,
. . . .
3 n 1839 .,
03 n n . . ,
n n : ,
... . .1
n . ,
:

,
,
n, ,
.

(1815-1846

1847)

, n . 1837 .
n
.
40- . ,
n

,
n, n
. n
.1 n,
.

( n ... :t).
n- 03, 1839, N2 10, . 43, nn:- -. .
1863 . . n
J! .1 2-
. (. 3, 4), n
n n, 1868, N2X2 7 8.

,

.. ,:t.
. 209, nn: - -.

03, 1839, N'2 11,


.

549

, 1863 .

J<

77-88

.
.

. 5-6,

1839,

43-44,

1840 :.. ,
- -. . . 1863 .,
n ,
:

.1 ,
.1 ;
n ,
.

, , .1 ,
.1 ~t < . Das

NordliciJt.

1863

., .

,,
4-5.

- .

1863

.,

6-7.

... .

- .

, , ... .
- 03, 1840, .r-."2 2, . 193, nn: - -.
~t
. . . ,
(. . 1915 ., . 2, . 305-306).

, ! .. . - 03,
. 82-83, : - -. . 1863 .

1840, N2 3,
.

. - .

1863

., .

16-17.


.
- ,
1841, N2 11, . 1-3,
: . - . . . 1863 ., . 14-16,

.1 .
-
,
.
- , ,

. - , 1841, Jlj2 10, . 334, :


.. - . . . 1863 ., . 8-9, .1t>
:

. , ~1
;
. ,
...

)'
( ), .
(
).
-

60- . n . -

550

83-90

,
,
.

21-22,

... . -, 1841, .N'2


: . - . . . 1863 ., .

5,
9,

-
, . . . . .
Russische Dichte-

innen.

Ausgewiihlte Dichtungen. Leipzig, 1907, s. 5-6.

.
- ,
1841, 2 12, . 290-293,
: . - .

- ,
1855, 9, . 107-110. . . 1863 ., . 10-13.

. . ( ... ).
- , 1841, N2 2, . 350-351, : II. .
. . . 1863 ., . 30-31. - ,
, :
.

16

17

31


( ... ). - , 1841, .N'2 8,
. 291-292, : . - . -
: 16 1843, 1844 16
1863. 1840 .
. 1863 .

1 1 8 4 (
... ). - . 1863 ., . 7-8.
. ,
. :
.

10

11

12

: !

551

90-97

. . ~::
:.- /0 1827 .,
.

. - , 1841, ,Ng 4, . 299-302, :


. - . . 1863 . . - ,
. . , : ! 1854:..
. V (15001558)-
( 1).
,
:.. 1556 .,

10 ( , ... ).
- . 1939 ., . 153. - ,
.
. - 10 1827 . . . .

10

1840:., . 551.

. - , 1844, ,Ng 1, . 1-3. . .


., . 25-28,
:., , n .

1863

,
, ,


. i- , .
- , 40- .
.

. - , 1842, ,Ng 1, . 6-12, :


1(. - . . . 1863 ., . 18-25,

. , -,
,
1810-1830 . .
n 1670 .
,
.
,
.

r
. . ,
cAsichten von die Nachtseite der Naturwissenschaft:. (Dresden,
1808, . 215-216), n
: , n
:. cDie Bergwerl<e zu Falum:., ,

cDie Runenberge:.,

552

1<. . 97-106
pyccoli : n
" ":. N2N2 17 18 1831 . n n
n. :. ( .), 1834 .
(N2 10) n
. ,1

. ,
,
.

<>.
-.
1863 .,
. 28-29. 40- .- .
(1811-1855) -.
1840 .: :. :.,

.
... :.. - .
., . 43-44. ,
. .

1863


... .
- ,
. 29, . 419-421, : . . . . 1863 .,

1843,
.

40-41,


,
,
.

,

., ,
.
. . ,
, n ,

...>.
:., 1847, 20 , .

553

}\ . 106-JJS
.

1863

., .

37-39.

.1 , ,

. , ,
,
. .1 , , ,
, .
, : ! ?
.1, .

. - . 1863 ., . 33-37.
.
.

1(. -

-,

1843, N2 2,

356,

. . . - . 1863 ., . 41-43.

(1842).
( ...,
, ,
, ).
.1 ... .
. (. .) - , .
, .1 ,
, . ,
.

. .

-

( ... ).
, . .

. ., 1844, . 163-165. . . 1863 ., . 31-32.


n . . :. (
, ... ), ,
,
. . :.

... ). <r:Ayf-
. - .
- .

1831

... ). - ,
.1: . . .
- .
,

1843, J\"2 9, . 16,


1863 ., . 44-45.


( .1, ... ). - , 1845,
. 63-64, . . . 1863 ., . 158-159.
. . 1863 .
: .

N2 2,

. {i,
.

554

117-122

1843, Ng 12, . 287-288,


- ,
.
: . - . . 1863 . . (
)- ;
: :.

( ... ).

ll 1846 .. ., 1846,
. 47-48, , : ... . . . 1863 .,
. 45-46. .
10 , . . 551.
( ... :.). -,
. 57-58. . . 1863 ., . 52. ,
]ll'g 1 , ,

1845, .N'g 2,

Ji

. . . :..
v . .
. . : ...
, , .10
. , , ,

: " : " (. .
. . . ., . 8. ., 1904, . 74).
J\g 1 ~1 -
. . . . - . .
28 1845 . (. . . . . .
., . 2. ., 1911, . 235).

. . < > ( ... ).


- . 1863 ., . 49-50. n
, ...

, ... , 18 21
1844 . , , 9
(. .) n
. - , ,
~1 - .

( ... ). - .


. . . . , . 3. ., 1854, . 198, .
. . 1863 ., . 51-52,

. (. .)- ;
, ,
,
.

. - .

. . . . , .

555

3.

KI!CTp. 122-124

1854, . 196-197, :
.,
. . :.. . . 1863 ., .

47-48,

7,

:..

11 ....

:., 1912, . 1, N!! 2, . 317, ,


. . : . .
. ( , 1858 .).
. . (. . . clmpromptu:.
. 563), , ,

:..

50- . ( - 29 1857

1860).

,
, ,
,
, !
,
! ..


.

. :.. ,
, . .
,
, 40- ., .
. . (1806-1864)- ,
. ,
. . ,
:.. .

( ...). -
:., 1847, 1 , . 2,
. .. . . 1863 ., . 56-57,
. , . (.
. 1939 ., . 414), ,

: :..

.

. . .,

- .
185Q,

1850 .:., . 3,
. 212-215,

: '
-, :.. .
. 1863 ., . 53-56,

556

124-127

. 9. - 8- . .
(. . 1939 ., . 414) ,
. . .


().
. , .
: , ,
:.. , . (.
. 1939 ., . 414),
(1808-1825).
:. (1830, N2 19, . 147149). ,
,
:..
,
:.. -
, ,

(1811),

. - , 1850, .N'2 8, . 320-322,


. . ,
... ,
. . 1863 .
. , , 1846 . ,
(, 1854,
.N'2 9), , ,
:
,

! , ,
, ,
, ,
(. 1915 .,
. 2, . 331). ,

,
.
(, 1854, N2 9)
,
.'! . :
, ,
...
? ? . .
, >.
~t- . .-
. , ~t -
;
- . -
1 . .
- ,

557

127-131

79 . -t-
.1 ,
. ,\!- .~
. -- . -
. . ,
( )
. - .

.1
-
.

().
,

3 : , , .. "
-. . ., 1901, . 71-74,
, .

,
, , ,

,
.
5-7-
, . . (. . 1915 .,
. 1, . 313), ,
.
.1 ,

( .1
), . . 1826 . 8-11
.J (.
1829 .), . ,
,
. 12, 14 15
. . , 1844 . 13
.1
. . .
- -.'l 4-
-.%
-
.

. . <> ( ... ).
- if

1847 . ., 1847, . 591-592. . . 1863 ., . 57-59.

, ,
. (18231886) -, , .1
60-80- ., . . .
1846 . . . ~!
(! ... ),
if
, . .
nepeooif
40- r.

558

}(

132-136

. n
- . 1863 r., . 59-60. , n-, n
. . ( 1824-1883), n
1846 . .
.

< >

(,

... ).

n- . 1863 ., . 60-61. n
, . . , n
: .
n 28 n
1846 .
n ... , n
n, n ,

. . , . . , . .
( , ,
). n , n
n n
, n n
.1.

,
... . n-
. ., 1899, . 110-111. . . 1939 .,
. 161-162, n n 1847 . ().

(.

553),

. n n n
(. n. :., . 566). n
, nn . . ,

. n

lmpromptu:.

(n:.),


.1, n .
, -,
- -.

... ).

. 1850 ., . 3. ., 1850, . 215-216. ,


n (. . 552),
n . . . . ,
n n (:
n ... , 1842; : ,

... , 1842). n.1


, , .

. . < >
-

:.

( n ... ).

. . :., . 1. .,

(1847),
559

1915, . 642.
. .
n

1<.

136-139

n11

n (
)
)
.
, .
n;

-,
n

n .
? ,
.
n
n .
( 1817-1860) -n, ,
, . . .
. . ,
,
.

... :.. n-
, 1859, , . 2, . 176.
1848 . , n
n . , .

1863

., .

64-67.

...:. ) .

. (1766-1858) -
, 1831 .
n

1848

, , , .
n-,
, n ,
, .
(1790-1869)- n n , 1848 .
n .
(1808-1861)- , n
1848 . n n
. - n .

XIX

n
,

560

- . n
1861, nn

.
,

/39-142

, . . . 1863 ., . 67-75.
, , - , , - - ,
. . .
, , , . 1863 .
. ,
. . . . . :
<> , 11

<. .

>,

, ?
\'. ,
. . .
29 1849 .
.
. ~1
. , .1,
: ""
, .1
. . : ?
,' , ii
. .
, , ~

(, . ). -

.1

XVI, 21 1793 .
. - . -
.1 ( 1743-1795),
;

,

. .1 ( 1749-
XVIII .; .1 ,
.% . .1
.1 , , n,
(
) . -

1791)

.1

, n,
, , ii

, .
- , ,
- . -
. Ave!.
t Ave, Ceasarl
Morituri te salutat
(, ! n),

561

!( . 142-145

. - J<, 11 .
. . ~1. - .1. - :
.
-
,
:

, ,

,
-n
.1 .

(54-68), .1
.
!!

.1,

; ~1
. - t
, r
. -

.1 n ;
IJJ . (. .) -

~-.
,

.1:

. ...
. , . n (1452-

1498)

.l . ,
. - ,
. 1. ,
. 1310 .
.

' (1412-1431),
, ;
n :J, v ,

' -


. (24 1572 .).

. t.
,
. . !(.11 (1599-1658)-
: .1 XVI 1 .,

(1519-1572),

. 1 (1600-1649)-
,
XVII ., 1649 . -
11 (1630-1685), , 1,
,, .1.
!( . .1
XVIII .

... . n- 03, 1855, .'V2 8,


. 255. l' - , . .
. n

562

145-149

, :
, 1848 .
n n. n

n,

ca~ta

,,

.1,

-,1 ... n n


. 106-107).

.,

\899,

3 ... . n
, 1912, 1, .J\2 2, . 317. n~t
. . , . . .1, n
. n
. n

n.1.1

n~t

n~t

, _, ... . n -
, 1912, . 1, .\" 2, . 317. Ko~ty n1,
; , . . ,
40- . .
n ii ... . n- , 1850,
. 322, ~! ,
. . , n :
n. . 1863 . .

Ne 8,

n .
n-

.:, . 3. ., 1850, . 193, : n


n. . . 1863 ., . 78-79. n
- I', .1~1 . . (
). - . n . . ,
. 557.

1850

L t r n g i . n- .
n n. . . .
, . 3. ., 1854, . 195-196 . Laterna ma
gica" n. n
, ~t .1
.

1
.

tu

(- , !
n,

.. 7>).

. .

JII:,

. . . n , n

n,

~t

(
)
(1840-1925), n,
. n
. . , n
. n n
n : (
).
56

149-154

. - . 1863 ., . 79-81.
-
.1
.

. . . .1 1825 .

:.>.

(1585-1642)- , ,
iji .1

79.

XIII.

... . - .
- .

1863

.,

. ( , ... ) - ,
, .N'2 22, . 221-222. . . ,
, , .1:
, - . ,
. ECJi ,

1851,

(, . ). :. . .

ero


....
-.
1863 .,
. 83. : . . <
> . . (. . ).
: . .
. :. (. .
., . 585). - .
., 1899, . 106-108.

... .
- .
., . 84. .1
, .1 . , 7
1853 . . .
- . . .

1863


, 1859, , . 2, .

... .

356.

(. 1.).

.

... . - . 1863 ., . 110-111. 11
(1831-1872), ,
~l : . 18501854 . .
, IJb!-11!11
r -. ,
, .
.1.1, :~g !fcq,
. . .

,
~1 . . --:
t: , 1856, , . 2, . 332, . .

564

/(
110 . 1863 ., .
La uit d'aout.

154-JSB

- .

84-85.

,, ... . - .
86-87. . . , . . 564.

1863

.,

, ... .
- , 1859, , . 2, . 698-700,
. . (. . , . . 564). . .
., . 87-90, .

1863

~t ... ,
Words \vhich are things ( - ),

.1

...

... .

, ,
, ,
.1.

3 ... . - . 1863 .,
. 85-86. . , 1880, N2 15, . 1.
, . . . ,
... .

.
-
,
: .1. . .1.

.,

1854.

1853

(.

.1,

. .1,

~t.

.%.
~t ,
. . 4 1853 .
(.: 1892 .. .,
1895. , . 152-153). ~t .1
,
, .1 .
.1
40- . ,
, ,
.
t,
. . ,
.

. .1
,
. -

1419

565

158

r
i.
ponc;tCIIIIC'
u

.~ : 03 ( 1854, J\"2 9),


(1854, .N'2 9), (1854, .N'2 17), (1855, , . 1)
: ,1 (1854, N2 266), -
( 1854, N2 176). , ,
. . . , I
, 1854 .,
,1,
~! .
(- ,
- ,
- ,
- ),

: ~! , ~1
?
,1Ji ?..


. . . .1 .1

? ?

.
IJ ""
( 1854, N2 11,
. 130), .
: < >
.1,1, ,
, , .
, .1 ,
,

, , , .1 , -,
J1. , .1 ,
: ,
I\ .

(. 1915 .,
. 2, . 333-334).
. . r -
(. . . . .
., 1948, . 279-280), .
, ,
: .1 ... .
(. 1. . 11
, . 557), ,1:
,
!
.1,
.1
, ,
,
-
,

566

CT{J.

158-164

1 no~oii l<
caHCI<piiCIfl n ...
(-, n-n
~t !)

Cooii

, o;typcii, ~ , ~ ;
n n
~. .1 ...

1!

; .1 ~1,
n.
,
, n! 1 !


n.1 ;
- ~
n.
n ,
n!
n,1~1,
!

- (15 ).
.- ,
~ n n I.

,

XIV .
. . - ~ .

n . t
, , .

(466-511)
-. ,
. . .. . .
t .
(1639-1699)- .
1 , t
11 , n . -
n (714-768), ,
J. - t
. n ().
- .1,
. - . ,
.. 1240 . .
- , ,
, . (1476--1524), .1 VIII,
, ~ .
(. 1040-1099)- ,

567

164-171

i<

n~

!!ir

11

tl

,


(1636). -

--, .'!
~ .1

:
. -

XVI

.1 , , .'! ,
,1.1 , (. .
) : . , -
.

(.

1611)-

,
. 1611 . .

- 1612 .,
~1.
- ~,
( 1606-1612).

t t -

I.

. .
I ,
.'! . . - .
, . 567. -
, XVI-XVIII . .1

- ;
,,
-

:. t- ,
1370 . .

*** ( ... ). - . 1863 .,


. 91-92. . . ~', . . 564.
(79-42 . . .) - JJ,
, ,

, , ... . - 03,
. 377. : ,
,
~,eii . . (1. . 564) .1

1855, ,N'Q 8,

~ .

, ... . - 03, 1855,


. 118. . . 1863 ., . 157--158,

11,

117.

. .

. -03, 1855, 2 11, . 1151863 ., . 92-95, ,1

:
, ,

:
,1~1 ,
.1.

568

171-174

.
.
~1 ,
.

.1 ;
;
~1 ,
.
,
:

Coii .

ii , , '
~1 ?
, ,
~1 , ~1 !
,
~1 .1,
, ,

1 :r,
.


.r ,
, -,

1863 .
,
.1 Quousque tadem ... . .l
: ,
, .1 .
- ;

. liepo- . .

~1.1,

562.

- ~1.
. , Ateu.
r\ , .1
, .1 .

.
- , 1859, ,
.
2, . 328. , i
. . , . . 564.

aii! ... .
1863 ., . 112-113. . .

569

174--187

.. " - 03, 1855,


N~ 10, . 240. . , 1880, N~ 20, . 10.
. (. .) ,

.1.

(. .) - .1, n n , J<
.
.1 (
.'!) 11 (- ).
. - .

1863

., .

115-126.

, ... . - .
., . 111-112. , n
. . .

1863

~1
. <>.
106-107. . . 549.

- .

- .

1863

- .

.,

107-108.

1863

.,

.1. ,

: , . . , . . , . .
, . . .
n.1, , , , ,
.1 n ,
. . . n 18
1853 . . . : , , ,
. n :
n , .1 , ,
n, , n
, ~1 ,
12 , .1 ,
, ; ..
, , (
1892 .. ., 1895. , . 141-142).
.
- .
1863 ., . 128-129.
(1819-1875) -n,
. . ; 1848-1852 . , 18591865 .- ,1 . Vae victis! .1, n, n r,1
~10~1, ,
.1 n
;
~1 .1,
; .

.. (,
126-128. . .

... ). -. 1863 .,
, . . 564.

570

.
,

.1

,,

187-196

Ji 1857 .,
,,.
- (1184-1291)

, ... . -

,1. ~!, . . (.
. 564), , ceii , 1855
,1 1856 .

1863

1'., .

fl

156-157,


.
-
,
1858,
, . 1, . 464-470. . . 1863 ., . 130-135
. .
1863 . 1857 ., : 1855.
, 1856 .,
. .1
;

.
. . n (1852) (18721881). (1826-1903) -.1,
,,

(
),

,
. (75 . .4 . .) - 1 , , ,
.
:
, . - . .- ,

,

..
r (. .) - . -
~1 . (. .)
, '.' ,
~1 , .
- .1.
(469-399 . .) - -,
, . .-
. (41-81) -

, , ~1

70 . .~1; 79 .- .
-. - ~1
; .1
.

,,

~~ 1 ,

... .

- , 1862, 6 , . 3. .
. , ,
>.~ .1.

571

196-208

... .
:., 1858, , . 1, . 536. .

n-
. .1.

1863

! n- , 1858, , . 2,
. 717-718. . . 1863 ., . 150-151. n
n .1 n .1
. n .1
n


, . 2, .

n- , 1859,
. . 1863 ., . 138-144.

673-678.

, ii ... . n - cu.
., . 149. n n.1n
; . . . !.

1863

,
-
< > .
. 1863 . . . 1915 .,
. . , eJie

1859, . 16, . 11-12.


. 1,

, ...1
. . . ,
. . . n n,
.
.1 .
( 1816( :.1)

1889) - . . , . .
. 1832 .
.
. . . . .
ncaJI : ,
.1.

Ji .: ,
( ti . ., 1899, . 63).
,, . - , 1860,
, . 1, . 156-160. . . 1863 ., . 144-149,
1 7 .
- .1
(. 742-814), , ,
. (. 1007) - ,
.1 ~f. , .1

,
Ji
Ji
,
~ .
, n <.' .


n-

( n , n, ? .. ).
. . n. .1 .1

572

1916,

. .,

86,

208-2/4

, , : Dresde, Htel
de Pologne, .1'<2 6, 6 1889.

. . . - . . .

1859
.

Impromptu,

563.... .
- .
., . 191-192, ,
,1 . ,
. ( . 1939 ., . 435),

1939

,
,,1.1

. 1863 ., . 160-174 !
13 , 1,1
,
, ,
1856 1861 .

.
-
,
1858, ,
. 2, . 630, ,
. . .
1863 ., . 160-161. - (
.1).

, ... .
- , .

~~

., . 162.
. 1. . .

1863

631-632.

1863

. .

1863

., .

....

161.
- .

- , 1880, N2 15,
., ,

,, .

.
.

631.

- ,
1858, , . 2,
. . 1863 ., . 163. . . .

.
-
,
1858, ,
. 411. . . . .
- . ,
X-XI . -
. - ,

N2 2,

, ,
~t .

J.

,, .
-
,
1858, ,
. 412-414, , -

2,

573

214-220

.1 . . . . 1863 .,
. 165-168. - .
() - .1 ,
.1. - . . 567. .
1453 . .1
. - .
. - .
- .1 ( ).
- . . - (
.1). - . -
. , - .
- .
.1

,- ... .
-
, 1859, , . 1, . 175, .1: .
. . 1863 ., . 168-169, .

- ,

. . (. . 564).

, ... .
1863 ., . 169, : 1859. .1

~! , .1
. . , :

.

1863 .

, . . 1856 .,
1858, 1859, .

. - . 1863 ., . 170-171.
- , .

- .

1863

.,

171.


, .1

,
15 1862 . . . . . .1,
().

.
- ,
1862, 21 ,
. 5, . . . 1863 .,
. 172. - . -
,
.

. - , 1862,
, . 2, . .
1863 ., . 173. - . .
.

- ,

574

1862,

24

, .

4.

22/-225

*"*. - , 1861, 4 , . 2- , . . ,

3.

.'I

... .

. . -. . .,

. . . -

(1829-1902),

1899,

87,

~t

1860-1861 .
, t
.

,
, 1862, 20 , . 2.

20 , . 2.

... .

.. .

1862,

. . . < > . - . 1863 ., . 154 .,18601861 .

-.
,

155.


.
.


.
n - , 1911, 19 .1,
. 10, : .
.1
. 1865 . . .
, .
( . 1939 ., . 436). . 4
: ,
,
. , ,
, . - . . 571.

... . . ,
. . , .1
. - ( . . ).
, ,
,
~.
. ,
-, .

575

226-231

: li ... . - .
., . 192, . .. ,
. . .
, , ,
, 50- .1 60- .

1939

, . .

: . - , 1856,
. 2, . 17, .1 1855
. .1
: ": "- , ,

.1

... . :
. 1939 ., . 198,
, ,
, .1 . . . .
: . 1939 .
~t
. . . . . ( ., 1878, . 306).
: .1- ( 1796-1871),
, .1. :
n.

:!
. - .1 :
. :. . ., 1848.
- 13 1847 .
. .1 1 , 1845, 2 3, . 1-7,
.1 .
5-
. ., 1847, . 689700. , :\1 ,
(03, 1847, N2 5; , 1847, N2 6;
, 1847, N2:V2 4 183; , 1847, N2 9).

, ,
. . . :\!
, , ,
( ; 1848, J\2 5, .
6). !J . : , 1848, N2 3, . 3;
03, 1848, N2 5, . 6; , 1848, N2 3, . ;
, 1848, J\"2 3, . 6.

, .

576

.
: , ,

23/-267

~1.

:r . . ,
.1 r< .

, ,1 ,,
,

, ,
, , .~,
, ,

1 .
,
,, ( , :.),
. . ( .).

. ,
,1 . . (. . 549);

, ,1 . . (.
. 558); ,1
, - ,
(1785-1846).
. .
- The dream.
. - r
,
,,.

1. - .
- , . . . ,
, .1 . -
.

,,

2.

11 . n

3. - . .
,1- 1830- .

(1788-1855), .

. Jean-Baptist Rossea (1670-1741) - .
S.A.S. moseigeur le price
Euge de Savoie (c~f. Oeuvres choisies de J.-B. Rousseau, t. 1.
Paris, 1816, . 34). , ~t!, -
. .1 ,
.
4. - .

J' - ,
, ,
,, .
5. - (.

. 561). .

- .

37 . .1

577

1<. . 268-Ofi

6. . - r rir
. .1 (1811-1869) - .1 ,
1844 . - .

7. . . J.rt,
.w -
n I, ,
1800 .

8.

, , .
.1 9. -
(1777-1843), ,
; .1 ,
. - . (.
.) - , ,
; .1
.

1859,

, . 1, . 181-196; . 2, . 337-349; , . 1,
. 501-514 . 2, . 691-708.
.1 . -
, 1844, . 1, N2 2, . 330-333. .~

. .:
.: , , :
. , ,
, ~! . .1 .
:

,

...

.
. !
:

;:

~1 !
Lise, .%?
. .1
r :


n,1;
, , ,
, ,

r.~.1 .

578

.1

. .

308

. . n.1 .'!
nJt. . . , . 1. ., 1851,
. 313-327, .1 ,
. . 19 .1
:


.
n n,

, n.'! ;>,~ .'!,


, ,
n ! ..
n, ...
. 11 n :
.

344

:

n, ;
.1 ,
Ji
, ,
.

449

01<11:

.1 n ;>,~:
n ,
;
n ;
n,
n n.'l,
, .
, n,
.1, , ;
, OJI!IO ,
, .1 ! ..

, n

01
.
n

n ( .
1939 .), n
. , n
(1851, N'e 5), II no-

579

308-339

t . .
~ . .1 . 11.

11

(. . . ., . 9. ., 1950, . 222-236).
n (1851, J\2 5),
(1851, .N'2 7).
< n n, 1.1

, , , ~1
:

.. .
.1 ,
, .
n .1

( 1859,

-g

24).

< n > ( ... ).


. . . 1844 . -
, . -.
. - . - ~1. . 568.

. - n
n , .

, , -

. - n.
- (1818) n
. -- ( 1818)
.

(.
.) -
;

~1
- ,
.
- n
( ), , n ,
.~ . .
n ~ ,
nr .
.
(), n n

.
-
. -n .
- .%~!. - ,
1 ,
n . - n
, n

XVIII-XIX

.,

- . ~t- n

. ; n
. - n , n

. - nJI
,
(17471748), .1 i
.1, .1 . -
n .1
(1265-1321),

580

.
. n
n .

339-381

.%

( 1599-

-n n. .
- .
- . . 561. -
( 1775-1793) -

1660)

, n
.
- n 1,
n; n n n
(1797) n (1809),

.

n
, n 1836 . - :
.
.
n-
,
1894,
. 964-970. n- 5-ro 2-
. n . .
~!. nn li n
,
,

~1 n . . ,
, , 1861 ..
. . nn:
1856 ., n ,
. n,
n , n

:fg 12,

..

2-

rn:

ll

...

n n
( 1704). 3- n n

n: t , , .11
. . - (17631826) - r. - , .
. . n,
1700 . Xl 1 .
- n.

I
.

JI .1
~~
.

2- Demetrius. n- , 1841, ~2 1,
. 67-74. . 1863 . ~ .

581

387-390

.

4-
. 11. . n-
.1i1
, . 1. ., 1867, . 62, , nn
: ..
. (. . n .1 ,
n 11 1859 . n . .
~~). . n, 1868. N~ 8, . 498-499.
. 4 1866 . . . .
. . , <:

,,

.

.
1000
. ;
, , .
n ,
, .1 ~1 :
(, . . ). n
, , , ,
- : n,
n
, .1, ,
.
n .: n, 1868, N~J\~ 7 8.
. . n 7 1864 .:

... ( ,

1897,

N~

6,

632).

~~

10- n n (1789-1817) Ciici!ia:o. - .11 1840 . , 1839,


. 525-527, :
- - -. . 1863 . .
,
, n 11
. 1863 ., n .1.

J1.

S 1 s G z. n
n ( 1781-1835).
. 1863 ., . 95-105. - . 126 n
( ~1).

"

, . . . ~!
- . ~1
~ Salas
Gomez, .1 .
Reise um die Welt>

582

n11~1

390-400

. - r

.1

113

eii n11.
.

ii u ! Die Liebe sprach:


l der gelieten Blicke ... (1788-1866).
- 03, 1839, .\"~ 5, 249, , : - -. .
1863 . .10.
.

>1.

( 1797 .1 lch wei~ nicht, was
soll es bedeutrn . .. - 03, 1839, J\"g 7, . 141-142,
n: - -. . 1863 . .~.
.1

n.

. n
. 03 . . ,
: ...
'l -;
n n'l n-.
nn: ... n11,
- 1 n.1: ( n
,1 1892 .. ., 1895.
, . 97).

1856)

JJ

11

eJ.!CIIO

.1
(1810-1876) o:Der i\valo>. - 1\<\, 1841, J\"g 7, . 9-11,
r : . - . . 1863 . .1.
- 11 .1 (,
, , . , . . ~1, . .
.) npaxa n .
II , 15 1840 . ,1
n. .1r
~ ,
. ( 1753-1800) -
. -- ,1,
~ n.1 n .
ttap (529-523 . .),
525 . . . .1- ~ .
t. .1
.1 ; n
. - .

583

400-407

- .
>.,- n 1;
. k-
1,
331 . . .
n :11 -:~~ ,
, ~t ( .1).

1< .

- . 1863 ., .

len.

Die Schreingesel

113-114.

:11 ... .
. ~t Vertraue dicl1 dem Licht dcr
Sterne ... . - ,1. n "
", 1911, 12 .1, . 9-10, n \!.
. . ~t :
.11, n
1865 .
IJ ( ). ~t t~t (1810-1862),
:~~ , .
n

.
.r:. - , 1880, N~ 20, . 10.
.1 n, ~t
.1 n. - .
.1 ... .
Fiieh endlich deiner Sch\\'ermuth Nacht ... .
- , 1862, 8 , . 2.

r
n ... . r. \t n.1. - . 1863 ., . 152.
lji' (. ~.) -
,
n
t<
,,; t>: IJ.1.~.

I3t:

.
n- 03, 1856, .1\11 10, . 255-269.
1-ro ~t Amphitryon.

n
n.1

(C\t.
. 570). t- - 11
ii.
.1 n r.
. .11<

584

407-429

(),
. % (-
,1), - .

, .
.1, .
, .

. ,
.
,
, ,
.
,1 , .
. ..
!!, .
,

(1762-1794)
- 03, 1855, J\"2 4, . 231-238. . 1863 I',
. 1852 .
. . ,

L'Aveugle.

, , :-.~
... ,
. 1863 . 1852 .
: ,
<> <>,
. ,
- : Dieu dot
1'arc est d'argent, Dieu de Claros ecot~te!- ,

, ! n .
. n.1

<

n
>. n
n n, n ,
.
. ~1
<> <>, 11
, <> <,1n> n,
, n

(). :-.~, <>


<n> ,1 <>
<> . ,1 ,
.1 n ,
"J; ... "
(
. ., 1899, . 107-108). . . ,
, JI

.1 (,

1419

585

1855, N2 5,

1<

. 429-134

~r ,

128-129).

ii

;.1r1

.1,

r<o

r\n

. oJ.tep (), r,
.1. (. .) - .1; K;Iapoc-
J

.1
.1.1.

-
(.
t. 549) i!JI coeii . (m (.
.) - iiii , 1\ ocJietiJie , ~t
J.1 ~1 .
.
.1. - ,
. (. .) - ,
, . -
t , .
, .
, , -
- ; .1.1
. - .
(. .)- . - . .

(.

.)-

t{

~t . (. .) - .
(. .) - .

, , - ;


.
(.
.) - .
(. .)
.
. (. .), 11

;r;

. . : ,
; - , ,
,
. .
:
(), ~r
. . . .
. (),

.
; ,

. -

, . -
, . -
. . :
, , ,
. - ,
, .'!
,
.
. -

586

434-437

.1 . Teeii
.
,
. - , ,
.'! ; .'!
~ i

, . . (
) - , , ,
.'! .1 . - ,
,,.1,

. - .
. , , ., ,
, , , , , ,
~, - . - (. . 570).
- ;
. - .

. . Apparition. - , 1858, , . 2, . 718719. . 1863 .:


I<, 9/12 1858 .. I(.1
1856 . 1857.
: 9 12,
21 . ,
1858 . ,
. 1939, . 423.

..'I .U

Edward. - 03, 1839, N2 11, . 159-161, :


- -. . 1863 . .
:

. ,


0!,
. 0/
- .'!li , n
.1 ,
, . .
ii n
n . I(. .1.

587

439-445
.

. G1enara n
( 1777-1844). - 03, 1839, J\9 5, . 247,
: - -. . 1863 . .1. -
.

. 161- 163-
-.
1841, .N2 12, . 294-295, : . - . .
1863 . . .-
, (
2- IV . . .); . t
. . 571.
4-
,

On this day I comp1ete my thirty sixth year.


1841, J\"2 3, . 110-111, : . - .

- ,
. 1863 . .

Jie,

.1

, .
- , 1824 .
,
. , -
.

.1
4 - - .

1-10 134-135 4- .1
-. - 1850 , . 3. .,
1850, . 203-206. . 1863 . . ,
. . , (
, 1894, J\"2 12, . 963) ,
4- Ji, .'!.
- ,
.1 . (. .)- ~1
,
. -
. -
(1544-1595)


( 1575), . lj
. XVIII .

-, . - . .

574.

- .
-1.10, epoti .

I( . . . ( ... ).

i\

Stanzas to Augusta. 6
5, 4- . n-

.1

588

/(

445-451

, 1859, , . 2, . 347-348, 4-
, . . . 1863 ., . 109-110.
4- .1, ,

, .1
.
(1860, N~ 4, . 403-406).
.

.1 n Noras
N~ 5, . 246-247, :
.1.
:
, , .~ .~n!
... . n
n : n
. , n 5 ~
- ...
- .1n ( ) n

n
... ( n ) n
; n ,
, .1;1( ,
n (. . ., . 3.
., 1953, . 191).
n

. n l)

VO\V. - 03, 1839,


- -. . 1863 .

, . .- . .

587.

.
Macgregors Gathering.
- 03,
1839, N~ 9,
. 254-255, : - -. . 1863 . .
.- . .
. Jock of Hazeldean,
. n- 03, 1839, N~ 10,
. 43-44, n: - -. . 1863 . .

13-

6-

The Lay of the Jast minstrel. n- 03,


. 131-133, , nn: - -.
. - n
. - n .

1839, ~ 12,
. 1863 .

(0 ! ! .. ).
3- n n~t Rokeby. n
1840 . , 1839, . 633-634.
. 1863 . .

589

452-458

cThe maid of
.

-. 1840 . ., 1839,
1863 . .
. 356-357, : - -. .
.1 n . .
. . < 21 1839 (.
.1 1892 .. ., 1895. , . 100).

Isla.

( ... ).

3- n Rokeby. n- 03, 1840, J\"g 5,
. 3-4, nn: - -. . 1863 . .
n . . .1
?; n - .
.

n .
(1779-1852) ,, .1 Has
sarrow thy yong days s11aded ... . n- , 1841, N2 9,
. 8-9, : . - . . 1863 . .
,

.ii


n .
- ( 1804-1891) cZuch (Piesii litewska) . 03, 1839, N2 7, . 142-143, , n: - . .
1863 . .
'I

1850, N2 7,
n-,
.

. 153-161. . 1863 . . 1847-1849 .,. . 1847 .
22 , 1849 ., noc.1e
n, . . . . n

.1

(. n. . ,
. 561). , nn,
n, , , ,
n. nn,
. onaJie 1849 . n
, n

. JJ n
. n
. (1840, Ng 17-18, . 5-8}:
.'t J< .

uo

590

1( . 458-469
. ,1 n; D
, .

,1

.~t
n,
:
.1

~! . (525-456 . .) - n
-.
(.
.)- ,
.,
. 571. (. .) -, ,
. -
. - n,
. (. .) -, n
. (. .) - n
.
(.
.) -
. (. .) - .
() (. .) - (), n
.% .1.1 n; n
,1, n n.
(. .) - nn. - ,
, n . n
n ,
, .

,1 .'
Das Nodlicht Les preludes,

,
.

n .
n :
,

Nordlicht

Das

n, n , n
. n

,l

n , , n
n n n
.
n , n

n , ,
n n n;
n JI
n
n .
n n ,
n , , ,
- n n
- . n,
n , . ,

Ji

591

/(

469

~I ~
, ~ , .1 .~
, .1
.

.1 ,
.1 ~
, .1,
n .


11
, .1

. ,

~!

, ,
.
, ,
,

.1

,
,

. , n
n

.1
n n

,l n

, n n,
n
n

. , 1832.
. Les preludes
-. , ,
n , n
. Das Nordlicht Les preludes n
n n. n
n.1 , . ,
. , n
. . 1 (. 03, 1839, 2 5),
. . .1 ,
n
~ . . . . . , , ,

n-,

(
, 03, 1839, .N211, . 94). 3.1 n
, n,, Les preludes
Jeane d'Arc (.: , 1841, J\2 1, . 300).

.
. . n :

592

469-483

.l .1
, ~! , Das
Nodlicht, , ,
t
.1. ,
I<
. . . .'! ,
~1.1 ,

(. . ., . 2. ., 1911, . 73-74).
, .'! Les peludes,
.1.1 (1839, . 2, J\~ 4, . 100138) ,


(.
.
. .1 ii, . 589).
, .1
, . . . . , , .1
, ,
(. . ., . 7. ., 1955,
. 656).
.'!!! . . ,
. . , . . , . . ,

. , . ~ 11 . (.1. . ., . 4. .,
1948, . 505).

1,

'I I

1. Es \Vude i d duste
. , .
: Caroli J.

2. G d k i n, \V
e ... . . ,
:
.

3. D i
217-230.

Carolia.

Erdelebe ... .
.

s r s 1 s s h 1 i .

G i s t s t u d .

Das

Nordlicht:.,

4. 1v d 1 d r.
- Das
Nordlicht,
. 231-237. - . -
.:l . - .
- . - .1
.
.

5. F 1u h t
238-242.

6. S ii g r s
243-245.

38

. ~Q~

und

R u k k h .

d g u s s.
593

Das

1'\odlicht,

Das

Nordlicht,

485-490

7. D i N i

. -

Das Nordlicht,

246-249.

8. L i d. - Das Nordlicht, . 250-251.


i Paul F ... . . -
- (1804-1869).
9. S

t t.

- Das Nordlicht,

252-253.

10. n . v. <u> < l> d t. - Das Nordlicht,


. 254. (1769-1859) ,
, , , . no
.1 1 .1 .1 .
1829 . , .1
.1,

. .1
19 1858 ., .
., 1899, . 112-113.
11. W i n t r t g u s w s s n ii n d n... .
- . 1939 ., . 375.
- .
. . ,
. . . . . . 1(. <>, . 573.
12. N i z u h i 1 ' g n W i h n h t s f s t ... >.
- . 1939 ., . 375. - ,

. . -. 1861 .,
.1 :_,
.

5 n ,
in
s n g s v ll n ... . - .
., . 375. - , .
, , . .

13.

1939

60- .

14. Genug des Wotsch\\1 alls, des sich reihend n... . -11. 1939 ., . 375. - ,
. . .

15. D r s d n s t h t n h n d r 1 ... .
1939 ., . 376. - .

. .

16. 0 r d n i h t v S 11 i d n n d n t s g n... .
- . 1939 ., . 376. - , .
, . .
, , 70- .

594

. 491-496

2. II CJIR
W. SHUKO\VSIOJ

W i h . - Da5 Nordlicht, . 94-95.


... .
, ,
, .
.

Pt:SCHION

N h t. Z 11 i m 5 h d \V 5 h n : 1 5 t r.
- Da5 Nordlicht, . 1-14. . :
. . ~t.
, 20 .,
noc,le 1827 . .
L i d (Ein
Da5 Nordlicht,

Augenblick i5t mein gewe5en ... ).


. 186-187.
n1 ... , n

1827 .

D r r 11 t. - Das Nordlicbl, . 22-23.


ilpopo, n
u , 1828 .
8,
.

. .3

1. F r g m n t.
40, :

~t,

-.
.

J.

La Queteu5e.

1834,

, .

2. t i. - Les prelude5, . 87-88.


toi
, . Les preludes

, . . :
: ,l
; n- ,
',
.
n

, ,
, n
, .

. n . Les prelude5.
n . 1939 ., . 443. >
n .
. . .

595

497-5013

3. Q d t
ldes, . 88-89.

v i

4. t j ' v i s
- . . 578.
5. S t

s.

st si t

d i t.

preldes,

Les

preldes. .

Les

- Les pre
.

89-91.

91-93.

6. J d ' . - Les preldes, . 93-98.


, ,
n 1111 ',
1939 . .
7. L s 1 s d s f s. -
: Les pleurs d fs. R.
Paroles de d li Pavloff. Msique de F. List, dediee
d li Pavloff. ., 1844 ( . .

).

- Pleteff. -. 1939 ., . 373- , . pyoii

8.
374.

1854 .1 1855 .

<,

(1826-1901),

1 .

9. R

s .

n- .

1939

.,

374-375.

- . . . -1-li (.
. . lproptu, . 563. -
1358 . -
( 1702-1704).

4. IIA
V.

JOt:KOVSI

L . - Lcs preludes, . 75-76.


, r
11 1828 .
ALEXA:\'DRE

L g n r 1 d '

POt:CHI~E

. - Les preludes, . 45 ,1,


n 1836 . . n. ,
. 10.

47.

.JI .10,
IIE I\JIIO:EIIIIE .
IIA II

COI'IIKA DS :-IORDLIC:II

u s !1 k i n

1. Scene aus Boris Godunow


2. Vier Bruchstiicke aus Zigeunern
3. Tcherkessischen Lied
4. Echo

Von Shukowskij
5. Der Sonntagsmorgen im Dorfe
6. Bruchstiicke aus dem Gedichte Der Siinger im
schen Krieger

Lage

der russi

Von Baron Delwig


7. .Romanze
8. Enttaiischung
9. .Romanze
Von Baratinsky
10.
11.
12.
13
14.

Lied ( Grauenvoll, mit lauten Heulen ... )


Einem jungen Miidchen, Namens Aurora ...
Die Seelen\vanderung
Lied (Wenn sich die Sonne golden hebt und gliihend ... )
Bruchstiick aus dem Ball
597

Von Jasikoff
15. Der Dichter
egie (Der Seelensptache miichtig Gliilten ... )
17. Gebet
18. Elegie (Der azurnen Himmelsgaben ... :t-)
19. Das Rosz
IG.

n \V n

\V

iti

11

ff

20.
21.
22.
23.

Elegie (Du Zauberinn, \Vie scltmelzend sangest dLJ ... )


Gesang eines Griechen
Die Sch\vingen des Lebens
Drei Russisclte Volkslieder (\Venn der Nebel sank auf das latle
... , Du mein Liebchen su~ ... , Aus dem \Vald llerYor,
aus dem dunkeln Wald ... ).
24. Drei einrussische Lieder
II :

25. Don Jua, Yon Graf Alexis Tolstoy. Dramatisches Gedicltt,


Dresden, 1863.
IIA. .I3 SI3K

IJ!( oLES PRELUDES.

Waltcr Scott

26. La Croix de feu (Fragment de la dame du \)


27. La Coronach
28. Pibroch de Danil (Chant de Guerre mon-tagnar<l)

Campbell

29. Lochiel

Thomas

30. L'origine de la
31. L'adie la

Goethc

32. Le Dieu et la bayadere. Legencle


33. Le clisciple d Magicien

indiee

Schiller

34. Jeanne d'Arc

598

Par Gri11parzer
35. Mono1ogue de

Sappl.

Fragment de

tragedie

Par Ruckert
36. Le feuillet lanc
37. Deux fragmentes de Dante. L'enfer (chant troisieme, cl1ant
cinquieme)
38. Deux sonnets de Petzarque (Voi ch'Ascoltate, Cili vuol veder)
Par Adam Mickie\vicz
39. Cl1ant du Waydelote Litlanien. Fragment de Conrad Wallcn
rod
40. Alpuxara. Fragment de Conrad Wallenrod
41. Chant Lithuanien

1.

h dzk

42. Le chant de

jcune arabe. Fragment de derar

Par Komiakof
43.

*** (Lorsquc je vois

front ... )

Par Benedictof
44. La fleur
:

45.

J d', tragedie de Schiller,


- Caroline Pavlof. Jaenich.

traduite en vers
Paris, 1839.

fraais

par

Ii

J.II..][

1. . . (~t)
. . -, . . (1840
). .
2. . 80 81. . .
( 1820- ),
r~t .1 t,
. JI .
3. . 112 113. . . (.1)
. (1841). .
4. . . . . . .

( 1854).
5. . 209. . ... .
. . . . .
6. . 311. .
. 1 . . . .

..;I.. ..3 113 1


n (! n ... ) 227
<> . . ( .. ,") 131
<> . . ( n.1 ... ) 136
( ~1 ) 407
n . ( - ... ) 440
440
, (, n.1! .. ) 90
<> . . ( n ... ) 203
. . (,1, ... ) 112
,, , n ... 217
. (n n ... ) 400
... () 81
... () 94
, .1 n ... ( 1
. ) 404
.1 ... 105

n ~1 ... ( 4-ii .1 J!
. ) 442
n ... ( ) 190
... 212
... ( ) 124
n! ... ( ) 158
~. n , ... (n) 97
n.1 ~r ... ( n .
) 388
~ ... () 218
... (***) 124
n ... 225
~t ... (. . <>) 131
( ... ) 127
( .1 n ... ) 213
. ( .1 ... ) 436
n .1 . . ( ,
~! ... ) 447

1 n, n
lt n . .
601

... 146
... 406
- ... ( .1.
) 440
t. ... ( . . ) 446
: ... ( ) 171
,- ... () 214
~1 ... () 114
402
4' ... ( ) 127
399
. (0, ~
? .. ) 439
, ...
( . <>) 185
( ,- ... ) 214

. . 1(. <> ( ! ... ) 223


<> ( .1 ... )
.

... ) 402
... () 89
436

103

,- .1 ... ('l' ***) 221


,

...
(.
<<
>) 75
, ; ... (.1 i<. ) 387
( /f ... ) 78
q, , ...' 80
q,al ... ( .1) 227
, ... 202
, ... ( ... ) 187
( ... ) 173
. . 231
.1 ... ( ) 219
, ... () 122
1 1840 ( n ... ) 90
(
) 381
( , ... ) 111
('l' , .1 ... ) 220
( ... ) 82
( . ... ) 218
( ... ) 114
( Be'l'ep ... ) 89
( ... ) 118
( ... ) 119
( ... ) 121
( , ... ) 115
( , n ... ) 135

602

. <n>

(., n 1!

~ ...

79

npi!IO'I' cnoil

111 ... )

JJaTb .1 ... 145


. ... ( ) 78
, ... 189

...
(,
.1
) 455
t ... 157
, ! .. (.1) 90
... ( . ) 456
: , , ... 128

75

, ... (. ) 399
(- , ! .. )
... ( ) 204

lrnprornptu

149

* ( ... ) 124
. .. (, ii ... ) 187
*** ( ... ) 169
1( ... ( ... ) 445
'< olr ... !50
. . . ( , , ... ) 137
~ ... 104
<' ... 145
11.1. 308
... (. r ) 437
- , ! .. (Irnprornptu) 149
r ... ( <>) 103
. . ( ... ) 446
... () 118
< ... 226
... 174
... (!(***) 169
< , ... !55
.1 ... () 186

... (. . )

453

439

( , ... )

146

Laterna rnagica.

( .1, ... ) 147


t< . ( ... ) 456
r. ( , ... ) 399
~ , ~r ... ( ,
. . ) 447
~ , .1r ... 170.

, r, r< ... (Latena magica) 147


... !54
<> . (, ... )
... 152

603

75

...

407

151

( /i ... ) 81
.

(,

~t;
... ) 387
~! .. - !- ... ( ) 220
( , .1 ... ) 122
( ? .. ) 83
455
:\! ... () 212
, ... 134
~ r,. ... 153
. . - ( ... ) 186
10 ( :\!, ... )

93

(, , ... )

223

... () 210
ll 4- . (
... ) 442
( ... ) 210
... 84
... (. . . 1) 88
~ ... () 85
:\1 ... 222
r< ... () 76
! (! ... ) 197
... 152
... (:\!) 119
, ... (.. . ) 449
... (. . - ) 186
! ... ( !) 197
, ! .. 80

! ... (. . <>)

.~ ( .~ ... ) 204
.1 ... ( )

0
0
0
0

,
) 458

lr ...

133
139

.1:\1, , :\! ... 170


! ... (. . ) 451
! ... ( . . )

(.~

.1 ... )

452

94

.1 ( ... ) 219
... (. ) 400
, e:\ly ... () 77
, .1 ... ( ) 111
, , ... ( ) 223
n w .1 ... ( ) 132
0, ? .. (. K~ttl!
) 439

604

, ... ( II :'.!n) 146


*** (,- ,1 ... )

221

. <>
(,l

1,
... ) 185
... () 213
. . (0 ! !

.. ) 451

~! ... ) 388
. . ( ... ) 453
( ... ) 218
... (. . <>) 203
( J< ... ) 186
~~J ! ... ( ) 398
...
( ) 440

(! .. -
! - 5I

... ) 220
(n , ... ) 149

1
(

... ) 440
( , n ... ) 77
( : ... ) 171
... ( ) 405
,1 . . (0 ! ... ) 452
... 123
... (. . 5I. ) 113
, . (
... ) 455
... (.
) 402
,1 , ... 184
:~ (n
... ) 132

, , ... ( . . .) 137
( .1 ... ) 158
( ... ) 139
... (Salas Gomez. !) 390
( - ... ) 108
( ... ) 212
. . ( , ~! ... ) 449
( ~1, ... ) 97
398
.1 ... () 117
Gomez. a.tuLco (
... ) 390
. a.I!Atepa (.1 , ,1~1
... ) 404
,1,1 ... (. . <>) 136

Salas

605

.1

.. (n. -

) 429
( , ~... ) 150
. 446
n. ( ! .1, !

.. ) 429

, ... (. . ) 112
. ... () 218
, n n ... 211
( n ... ) 76
n ! ... (. . . <>) 223
, ... () 149
n ( n ... ) 198
... ( 10 1840) 90
.. ... 136
, ... 196
n ... (. . <>) 119
... 196
( ... ) 85
<- , ... 222
( ... ) 117
( , ! : ... ) 75
... () 121
( ? .. ) 175
n J<ii / i'l
381

(0 , ~l ... ) 458

? .. () 175
... ( ) 173
<> . . . ( ! ... )
... ( ) 82
( ... ) 124
, ! .. 222
4'. , ... () 220
, ... () 150
... ( . .) 402
! ... 174
, ... 154

212

... (. )
.1 ( ... ) 190
YMO;lK ,- 216
. 373
. 13-

210

400

456
f: , ... ()

115

, ... (... )

? .. () 83
- ... (J<)

606

108

445

436

q ... 106
.1 , ? .. (. . ) 448
, ? .. (
.1) 208

390

429
, ...
381
388

77

. (
... ) 437
, ! ... () 75
.1 ( ,
0.% ? .. ) 208
458
... 208
, .1 ... 146
, ... ( 10 ) 93
, ... () 135
<~ ... ( ) 198
. . ( ... ) 88
<> . . (! ... ) 133
. . ( ... ) 113
<> . . ( ... ) 119
. . ( Ji , ? .. ) 448

m-me Pleteff (Vous, ame fevete et cadide ... )


toi ( toi toujous, qu'aucu mot 'exprime ... )
Alva d Talador (S ist hiabgesuken ... ) 477
Am Wintertag aus wessen Hiinde ... 488
. v. H<u>mb<ol>dt (i \Vad ein Kranz von

504

496

leuchtenden
Seku11den ... ) 488
Au palais du tsar russe est une vaste salle... (Le general d'armee.
Par . Pouchkine) 508

Die Geisterstunde (Wie so still, so traut ... ) 470


Der Laute ... (Siingers Abendgruss) 483
Der Prophet. V . Puschki (Ich irrt' auf !fnbetret'nen Wege ... ) 494
Die Nixe (Es sitzt der Knabe in der Geisterstunde... ) 485
Die Sonne sank; es flammt in Gluten-Brande... (Sonett. Der
Abend) 487
Dresden stellt nocl1 an der Elbe ... 489
:i Augenlick ist mein ge\vese ... (Lied. Von . Pusc!Jl;in) 493
Es nahte tterm Himmelsbogen ... (Weihe. Von Shuko\vskij) 491
l2s sitzt der Knabe in der Geisterstunde ... (Die Nixe) 485
Es wurden in dem diistern Erdenleben ... 469
8t j'avais dit 497

II07

Flucl1t und Riickkehr (Mu~ euch fliehn, ihr beiden Sterne! .. ) 481
Fragment (Toi dont le creur est pur, dont la paisiie vie ... ) 495
cGedenke mein, \Venn Hespers Plasensc!Jieier... 469
Genug des Wortschwalls, des sicl1 rei11enden ... 489
clcl1 irrt' auf unbetret'neu Wegen ... (Der Propl1et. Von
l<in) 494
Jeanne d'Arc (La voyez-vous passer,

Puscll

jeune paysanne? .. ) 500

La mer. Par Joukovski (0 mer d'azurl mer profonde et muette! .. )


507

La voyez-vous passer, \ jeune paysanne? .. (Jeanne d'Arc) 500


Le general d'armee. Par . Poucl1kine (Au palais du tsar russe est
une vaste salle ... ) 508
Les pleurs des femms (Ohl pourquoi donc, lorsqu'a leur route... )
503

Lied. Von . Puschkin (Ein Augenlick ist mein gewesen ... ) 493
Lied (\V iir' hinter Felsenpforten ... ) 486
\\'ard ein Kranz von leuchtenden Sekunden ... (n
v. H<u>mb<ol>dt) 488
Mu/3 euch fliehn, ihr beiden Sterne! .. (Fiuclit und Riickkehr) 481

Mir

Nacht. Zelle im Tscldo\vschen oster. Von


l\imm zum l1eil'gen Weihnacl1tsfeste... 488

Puschkin 492

0 mer d'azur! mer profonde et muette! .. (La mer. Par Joukovski) 507
rede nicl1t vom Scheiden und Entsagen ... 490
Oh! pourquoi donc, \orsqu'a leur route... (Les pleurs des femcs)
503

Quand ta voix est si tendre 497


Qui, dans ces teps anciens, qu'on dedaigne et qu'on raille...
(Reponse) 505
Reponse (Qui, dans ces temps anciens, qu'on dedaigne et qu'on
raille... ) 505
Siingers Abendgruss (Der Laute ... ) 483
Seu\ dans \ nuit quand reve le poete... (Stanccs) 499
Sonne ist 11inabgesunken... (Aivar der Talador) 477
Sonett. Der Abend (Die Sonnc sank; es flammt in Gluten-Brande.. ) 487
Stances (cSeul dans \ nuit quand revc \ poete... ) 499
Toi dont \ cceur est pur, dont
, einer sangesvollen ... 489

\ paisiie

Vous, Ame fervente et candide...

vie... (Fragment) 495

m-me Pletneff) 504

Wiir' hintcr Felsenpforten ... (Lied) 486


Weihe. Von Shuko\vskij (Es nahte unterm immelsbogcn ... ) 491
Wie so still, so traut ... (Die Geisterstunde) 470

. . . . Jr

I
. . . . .
. . . . . .
. <> .
. . . . . .
( .1 ... )
, ~: ...

. . . . ...... .
. . . . . . . . . .
.1u ii ... . .
, , .1 ...
, ii ! ..
.
.
.
,1 . .
.
.1' ...
.
. . . . . . . . . . . . . . ~ . . .
. . . ( ... )
( ... ) . . . . . . . . . .
1 1840 ( ... )
. 1558
. . . .
. . . . .
1 ( ~, .1 .1 ... )

. .
<>
.
...
~ ... . .
.1 ...

548
549
549
549
550
550
550
550
550
550
82 550
83 550
84 551
85 551
88 551
89 551
90 551
90 552
93 552
94 552
97 552
103 553
104 553
105 553
106 553

1
) - .

39

J{, n.1

609

75
75
76
77
77
78
79
80
80
81

. . J<~J . . .
. . .
... )

. , . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .

(JJil

\08 554
111 554

112 554

113
114
115
117
118
119
119
121
122
123
124
124
127
128
131
. . <> . . . . . . . . . . .

. . .
132
. . <> (! ... )
133
, ... . . . . . .
134
( , ... )
135
136
. . <> . . . . . .
. . . .
q. ...
136
. . . .
.
..
137
. . . .
139
... . . . . .
. 145
.1 ...
: 145
.- , .1 ... .
146
... .
146
~ . . . . .
146
Laterna magica. . . . . . . . . . . . . 147
lmpromptu (- , ! .. ) 149
149
.
. . . . . . . .
...
150
!50
( , ... )
151
...
.
.
... . .
152
152
.~ ... .
!53
. ...
154
, . ... .
154
~ ...
155
, ...
157
... . . . .
!58
~1 . . . .
169
*"'*( ... ) .
0 , , ...
170
, ,~ ... . .
170
171

. . . . . . . .
173
. . . . . . . . . .
174
! ...
.

( ~J ... )
( , .1 .. ,)) )
. .
. . . . . . . . . . . . . .
( ... )
( ... ) . . . . . .
. . <> ( ... )
( ... ) . .
.
. .
. ........ .
,1 1"1 ...
. . . .
!(*** ( .1 ... )
. . . . . . . , . . . .
. . . . . . . . . .
.
: , , ... ))

610

554
554
554
555
555
555
555
555
555
556
556
556
557
558
558
559
559
559
559
559
560
560
560
562
563
563
56.'3
563
563
563
564
564
564
564
564
564
564
564
565
565
565
56'5
568
568
568
568
569
569

.1 ... . . .
. . . . . . . . . . . .
.- , ...
. <,l> .
. . - . . .
.
. . . . . . .
. .
. . . (, ... )
, ... .
~' . . . . . .
,, , i< ...
... .
!
. . . .... .
. . . . . . . . .
, ii ...
. . <>
. . . .

. . . . . . . . .
.~
... . .

,1
. . . .
, n ...
...
.

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
,- ...
. .
, n ...

.
.

. .
.

. . . . . . . . . .
*** (,- ... )
...
, ! .. .
... . .
. . . <>
. . .
, . . . .

... . . .
...
,


.
.


. . , . . . . . . ,

174
175
184
185
186
186
187
189
190
196
196
197
. 198
202
203
204
208
208

570
570
570
570
570
570
570
571
571
571
572
572
572
572
572
572
572
573

210 573
.211573
212 573
212 573
213 573
214 573
216 574
217 574
218 574
. 218 574
219 574
. 220 574
220 574
. 221 575
. 222 575
. 222 575
222 575
223 575
223 575

. 225 575
. 226 576

. 227 576

n
.. 11:

Ji

1.

2. , ,

' '
611

231
231
231
237

576
577
577
571

3
4
.1 5 .
r 6 .
7
.
.1 8 . .
.1 9 . .
., 10 .
l(.1 . . , ,
.
. . . . .
. . ~1

<> ( ... )
.
. . .
.1 . . .
.
. . . .

. 244 577
. 252 577

.
.
.
.
.

260
268
277
288
296

577
578
578
578
578

. 304

. 308 578
. 308
. 308 580
314 580
. 326 580
. 339 580
. 353 581
. 373 58/

:'!I

.1 . . . . . . . . . . . . . . .
.1 .1 ( t) . . . . . . . . .

381 581
387 582

a:IIOCIIII~I
etjUU) .

IIOMt

Gomez . . . .
.

. .

. 390 582

. . . . . . . . 398 583

oiiMII !
.

. . . 388 582
JJ.

S.alas

. . . . . . . 399 583

.
. 1

. 400 583
. 402 58~

612

; ... . . .
.

...

...

. 402 584
. 404 584
. 405 584

. . . . . . 406 584

301'0

. . . . . . . . 407 584
.

. . . . . . . . 429 585
.

. . . . 436 587
JI JI

( t )

. . . . . . 437 587

( )
.

,1 ()
.1
4- .%-,1
... ( ..
.

. . . . . . . . 439 588

.
.
.
.

440
440
442
445

588
588
588
588

.
.
.
.
.
.

446
447
448
449
451
452
453

589
589
589
589
589
590
59Q

.1 ( ')

. .
. ..... .
.
. . . . . . . . . . .
(0 ! peGii 1"1 ! .. )
. . . . . . . . . . .
Il ( 6.~ ii ... )

613

455 590

456 590

OJILCEOO
.

. .

. .

. .

. .

. 458 590

JI

1.

CTHXOTBOPEBSI . DEliiEitOJII 3I&

1. Es

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

wuden in dem diistern Erdenleben ...


Gcdenke mein, wenn Hespers Plasenschleicr ...
Die Geisterstunde ( Eine Phantasie) . . . . .
Alvar der Talador (ln drei Romanzen)
Flucht und Riickkehr . . . . . . .
Siingers Abendgruss . . . . . .
Die Nixe . . . . . . . . . . . .
Lied (Wiir' hinter Felsenpforten ... )
Sonett. Der Abend . . . . . . . .
An . v. H<u>mb<ol>dt . . . .
Am Wintertag aus wessen Hiinden ... .
Nimm zum heil'gen Weihnachtsfeste... .
, einer sangesvollen ... .
. . . . . .
Genug des Wortschwalls, des sich reil1edc.
Dresdcn steht noch an der Elbe... . . . .
0 rede nicht vom Scheiden und Entsagen ...

. 469 593
. 469 593
. 470 593
477 593
. 481 593
. 483 593
. 485 594
. 486 594
. 487 594
. 488 594
. 488 594
. 488 594
. 489 594
. 489 594
. 489 594
. 490 594

2. . BEJIEit 83LIE

W.

SHUKOWSIJ

Weil1e .

. .

. . 491 595

Nacht. Zelle im Tscldo\vscl1en oster


Lied (Ein Augenlick ist mein ge\vesen .. .)
Der Prophet .
, . . . . . . ,

492 595
. 493 595

. rl:SCI!IN

614

. 494 595

8.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

RI IIKR

:ragrnent

(Toi dont \ cre ur est pur, dont \ paisible


vie... )
.
toi
. . . . .
. . . .
Quand ta voix est si t~d1~
. . . . .
Et j'avais dit . . . . .
. . . . .
Stances (Seu\ dans \ nuit quand \ ) roete ... )
Jeanne d'Arc . . .
.
Les p\eurs des femrnes .
.
m-me Pletneff . . . . .
.
Reponse improvisee en discutant (intilment) une
jene progressiste. 0\ga Kireeff
. .

495
496
497
497
499
500
503
504

595
595
596
596
596
596
596
596

505 596

4. l' IILIK
V. JOt:KOVSIO

La mer . . .

. . . . . . 507 596
ALEXANDRE POUCHIONE

Le general d'armee

. . 508 596

li. ~I DJI R
!JIJI

. . . .
. .

. 510
. 531

. 543

. .
. . . . . . . .

ii,

. 597
. . . 600
. . . 601

. . ( )
. . , .

. ,

. . (. ),
. . ,, . . 1, . . ,

. . , . . , . . ,
. . ,

. . ,

. . n

CTIIXOTBOPEH~l

. . .t
.

. r .

.
.

3.

24/ 1963 . n nr 7/11 1964 .


84XI08 1/.,. . . 191J, + 3 .1. (31,88). .-.
32,11. 25 000. . 1\ 1419. 1 . 14 .

<

, ,

np., 28

n No 5 nn
'
n, .1., 1/3

.\1\!-I
.

15
19
40
40
?.10
290
59

590

597
1\.

21
5

11
17
14
10
5
16
8

CIJ.
.
.
Cfl.
Cl3.

.
.
.
.

!('~I

cnoei'r

CJJOil

Madam
cnrcle
S3\V

Tcher!,essiscl1en

. li

i'1

Macla111e
renclre
sorrow
Tscherkcssisches

Оценить