Вы находитесь на странице: 1из 4

SJK(T) BATU CAVES

LEMBARAN MARKAH MURID


PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR TAHUN 2014

Bi
l
NAMA MURID
BIT1 BMKT BMPT BTK BTP KH KT M3T1 PI PJK PM PMZ PS PSK SNT
M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G
1
BRINTHA A/P
ELAMARAN
90 A 65 B 80 A 68 B 87 A 80 A 88 A
2
DANNIYA SRI A/P
PARIDARSON
43 C 40 C 30 D 45 C 43 C 45 C 50 C
3
DARRSHAN A/L
A.SUBRAMANIAM
68 B 70 B 68 B 68 B 74 B 70 B 60 B
4
DHAKSINAMURTH
Y A/L
ANNATHURAI
55 C 78 B 40 C 55 C 66 B 70 B 66 B
5
ENDRA A/P
MURUGAIAH
41 C 13 E 08 E 45 C 43 C 20 D 34 D
6
JEYAKUMAR A/L
KANAPATHY
55 C 78 B 40 C 70 B 87 A 70 B 70 B
7
KAYETHRI A/P
MAHENDRAN
50 C 40 C 53 C 50 C 85 A 40 C 58 C
8
KISHEN RAJ
SHANMUGAM
T
H
T
H
25 D
T
H
T
H
T
H
T
H
T
H
T
H

T
H
T
H
TH
T
H
9
KUGANESAN A/L
SUBRAMANIAM
19 E 25 D 08 E 43 C 9 E 30 D 40 C
1
0
LAEISHA A/P POO
PALAN
46 C 48 C 27 D 40 C 63 B 30 D 40 C
1
1
LAVANYHA A/P
LINGGAM
71 B 70 B 68 B 70 B 87 A 50 C 80 A
1
2
LINGESH A/L
KARTHIGESAN
40 C 35 D 23 D 45 C 25 D 30 D 40 C
1
3
MAALINI A/P
KUMAR
45 C 40 C 35 D 45 C 63 B 30 D 54 C
1
4
MAGALATCHUMY
A/P RAHKUMAR
T
H
T
H
T
H
T
H
T
H
T
H
T
H
T
H
T
H
T
H

T
H
T
H
TH
T
H
1
5
MAITHLI A/P
PANNIRSELVAM
66 B 55 C 65 B 65 B 88 A 50 C 80 A
1
6
MUHAMMAD
FAUZI BIN
MOHAMED
RAFIDIN SUDIN
50 C 80 A 33 D 82 A 75 B 75 B 72 B
1
7
MYTHILI A/P
SUNDRARAJAN
89 A 83 A 82 A 85 A 89 A 85 A
10
0
A
1
8
NISHATINI A/P
EDWIN ISRAEL
30 D 40 C 12 E 30 D 30 D 40 C 24 D
1
9
NIVETAAN A/L
BALASUBRAMANI
AM
46 C 63 B 40 C 45 C 40 C 60 B 50 C
2
0
PRAVEAN
GANASH A/L
BALAKRISHNAN
64 B 58 C 28 D 45 C 32 D 70 B 68 B
2
1
PRIYADARSHINI
A/P RAVI CHANDE
51 C 50 C 55 C 60 B 82 A 30 D 48 C
2
2
PUGAL ARASU A/L
MUNUCHAMY
44 C 53 C 15 E 42 C 20 D 50 C 62 B
2
3
RISHENKUMAR
A/L
GOPALAKRISHNA
N
26 D 58 C 18 E 45 C 10 E 50 C 60 B
2
4
SASIKUMAR A/L
VEERASAMY
31 D 33 D 13 E 25 D 31 D 40 C 40 C
2
5
SATHISRAJ A/L
MURUGAN
21 D 48 C 12 E 42 C 10 E 20 D 20 D
2
6
SEHRWIN
PRASAD A/L
THAMILSELVAM
66 B 40 C 27 D 42 C 64 B
T
H
T
H
58 C
2
7
SHARVINT A/L
A.VINCENT
25 D 63 B 08 E 45 C 12 E 25 D 40 C
2
8
SHOBANA A/P
VIJAYA KUMARAN
63 B 63 B 62 B 53 C 82 A 50 C 76 B
2
9
SUGANNRAJ A/L
RAJA SEGAR
34 D 50 C 10 E 30 D 10 E 34 D 34 D
3
0
TAMILMURUGAN
A/L KUMAR
71 B 65 B 72 B 63 B 85 A 73 B 94 A
3
1
THANUSHA A/P
GOBU
34 D 33 D 12 E 42 C 23 D 25 D 34 D
3
2
THRESA A/P
M.PANDIAN
53 C 33 D 40 C 80 A 80 A
T
H
T
H
62 B
3
3
VISHVANRAJ A/L
SHANKAR
14 E 18 E 08 E 26 D 20 D 25 D 40 C
3
4
YAMUNARANI A/P
PARAMISWARAN
50 C 40 C 35 D 70 B 85 A 55 C 76 B
3 YUVATHARAN A/L T T T T T T T T T T T T TH T
5 PARAS RAM H H H H H H H H H H H H H