You are on page 1of 4

CALENDARI ESCOLAR CURS 2014/15

Nivells dE. INFANTIL, E. PRIMRIA, E. ESPECIAL


Aprovat per OC. d11 de juny de 1998 (DOGV 18.06.1998)
i Resoluci de 20 de maig de 2014 (DOCV 23.05.2014)

dc.

dj.

dv.

ds.

dg.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
2

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

dt.

dc.

dj.

dv.

ds.

dg.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
1

FEBRER

dl.

OCTUBRE

dt.

DESEMBRE

dl.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ABRIL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

24

25

26

27

28

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

22

23

25

26

27

28

29

30

31

29

30

Festiu (no lectiu) o vacances


Matriculacions, proves alumnes pendents, avaluacions, actes
acadmics, activitats extraescolars

Sessi nica
Jornada normal de classe
L'
alumnat del 1r cicle d'
ESO en un centre que, de forma provisional, impartisca
aquestes ensenyances acomodar l'
inici i finalitzaci de les seues activitats al que
estableix el punt 1 de l'
apartat segon de la Resoluci per la qual es fixa el
calendari escolar per al curs 2014-15.

JUNY

MAIG

MAR

GENER

NOVEMBRE

SETEMBRE

DIRECCI TERRITORIAL DALACANT


INSPECCI DEDUCACI

Festivo (no lectivo) o vacaciones


Matriculaciones, pruebas alumnos pendientes, evaluaciones, actos
acadmicos, actividades extraescolares

Sesin nica
Jornada normal de clase.
El alumnado del 1r ciclo de ESO en un centro que, de forma provisional, imparta
estas enseanzas acomodar el inicio y finalizacin de sus actividades a lo
establecido en el punto 1 del apartado segundo de la Resolucin por la que se fija
el calendario escolar para el curso 2014-15.

CALENDARI ESCOLAR CURS 2014/15


Nivells dEDUCACI SECUNDRIA OBLIGATRIA i
BATXILLERAT
Aprovat per OC. d11 de juny de 1998 (DOGV 18.06.1998)
i Resoluci de 20 de maig de 2014 (DOCV 23.05.2014)

dc.

dj.

dv.

ds.

dg.

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
2

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

dt.

dc.

dj.

dv.

ds.

dg.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
1

FEBRER

dl.

OCTUBRE

dt.

DESEMBRE

dl.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ABRIL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

19

30

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Festiu (no lectiu) o vacances


Matriculacions, proves alumnes pendents, avaluacions, actes
acadmics, activitats extraescolars

Jornada normal de classe

JUNY

MAIG

MAR

GENER

NOVEMBRE

SETEMBRE

DIRECCI TERRITORIAL DALACANT


INSPECCI DEDUCACI

Festivo (no lectivo) o vacaciones


Matriculaciones, pruebas alumnos pendientes, evaluaciones, actos
acadmicos, actividades extraescolares

Jornada normal de clase.

CALENDARI ESCOLAR CURS 2014/15


Nivells FORMACI PROFESSIONAL

Aprovat per OC. d11 de juny de 1998 (DOGV 18.06.1998)


i Resoluci de 20 de maig de 2014 (DOCV 23.05.2014)

dc.

dj.

dv.

ds.

dg.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
2

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

dt.

dc.

dj.

dv.

ds.

dg.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
1

FEBRER

dl.

OCTUBRE

dt.

DESEMBRE

dl.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ABRIL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

19

30

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

JUNY

MAIG

MAR

GENER

NOVEMBRE

SETEMBRE

DIRECCI TERRITORIAL DALACANT


INSPECCI DEDUCACI

Festiu (no lectiu) o vacances

Festivo (no lectivo) o vacaciones

Matriculacions, proves alumnes pendents, avaluacions, actes


acadmics, activitats extraescolars

Matriculaciones, pruebas alumnos pendientes, evaluaciones, actos


acadmicos, actividades extraescolares

Jornada normal de classe


El primer curs de FP sinicia el 12 desetembre

Jornada normal de clase.


12

El primer curso de FP se inicia el 12 de septiembre

CALENDARI ESCOLAR CURS 2014/15

Nivells dENSENYANCES ARTSTIQUES,


dIDIOMES i FORMACI DE PERSONES ADULTES
Aprovat per OC. d11 de juny de 1998 (DOGV 18.06.1998)
i Resoluci de 20 de maig de 2014 (DOCV 23.05.2014)

dc.

dj.

dv.

ds.

dg.

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
2

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

dt.

dc.

dj.

dv.

ds.

dg.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
1

FEBRER

dl.

OCTUBRE

dt.

DESEMBRE

dl.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ABRIL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

19

30

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Festiu (no lectiu) o vacances


Matriculacions, proves alumnes pendents, avaluacions, actes
acadmics, activitats extraescolars

Jornada normal de classe

JUNY

MAIG

MAR

GENER

NOVEMBRE

SETEMBRE

DIRECCI TERRITORIAL DALACANT


INSPECCI DEDUCACI

Festivo (no lectivo) o vacaciones


Matriculaciones, pruebas alumnos pendientes, evaluaciones, actos
acadmicos, actividades extraescolares

Jornada normal de clase.