You are on page 1of 2

=================================================================

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =


= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 CB04A1 MP. 150.000
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN
SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA
PLACI SI GRINZI

002 CB04B1 MP. 45.000
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN
SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA
STILPI SI CADRE

00! CA02J1 M.C. 4."00
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<!5M#IN PLANSEE$GRINZI#STILPI#PLACI%CU
GROS.PLACII&10CM

00! 2100'0 M.C. 5.1'
BETON DE CIMENT B !50 C20/25

004 CC02C1 (G 1!!00.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<!5M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<1)MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS

005 CZ0!02P1 (G )'0.000
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI
PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE
CENTRAL.PC 52 D= 10*12

00" CZ0!02E1 (G 12410.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=10*

00 CC0"B1 BUC. 1)0.000
INADIREA PRIN SUDARE LA BANC A
ARMATURILOR E+ECUTATE PRIN SUPRAPUNERE
LA BARE CU D=1)*2)MM

00) CB41B1 MP. 2".000
SUSTINERI DIN SCHELA METALICA#SARCINA
1000 DAN/MP#CU INALTIMEA DE !*"M#LA
PARTER


00' AUT!!12 ORA 2!.000
AUTOPOMPA HIDRAULICA DE BETON 40*"0MC/H

010 TRA0"A10 TONA 1'.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI*
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5#5MC
DIST. =10(M

011 TRA02A10 TONA 1!.!00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR#
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 (M.

012 TRB05A15 TONA 1!.!00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 (G
DISTANTA 50M

NOTA :
LA INTOCMIREA DOCUMENTATIEI DE LICITATIE OFERTANTUL ARE OBLIGATIE SA VERIFICE LISTA
DE CANTITATI CORELATA CU PARTEA DESENATA A PREZENTULUI PROIECT. ORICE NECONCORDANTA
VA FI ADUSA OBLIGATORIU LA CUNOSTINTA PROIECTANTULUI CONFORM LEGISLATIEI IN
VIGOARE.ORICE MODIFICARE DE SOLUTIE TEHNICA SE VA FACE NUMAI CU AVIZUL
PROIECTANTULUI.
DECONTAREA LUCRARILOR SE VA FACE PE BAZA SITUATIILOR DE LUCRARI E+ECUTATE , IN
CONFORMITATE CU PREVEDERILE DIN PROIECT , SI ATASAMENTELOR# INTOCMITE DE
CONSTRUCOR# VERIFICATE SI ACCEPTATE DE DIRIGINTELE DE SANTIER.
PREZENTA ANTEMASURATOARE SE VA CITI IMPREUNA CU MEMORIUL TEHNIC# CAIETUL DE SARCINI
SI PIESELE DESENATE.