Вы находитесь на странице: 1из 21

Затверджую:

Директор колегіуму Єршова В.О.


«____»___________________ 2009 р.

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ


ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ
2009-2010 н.р.

Назва заходу Термін Відмітка про


виконання виконання
1. Організаційна робота
Аналіз роботи центру за попередній навчальний рік Травень
Перспективне та річне планування роботи центру Серпень
Провести технічне обслуговування всіх комп’ютерів в До 31.08
колегіумі
Систематично слідкувати за новинами ОС Windows XP і Протягом року
своєчасно через Internet поновлювати її.
Вести реєстр електроних підручників Протягом року
Вести реєстр власних розробок вчителів та учнів Протягом року
Вести реєстр проведення уроків з використанням ІКТ Протягом року
вчителями-предметниками
Створити стенд «Безпека в Інтернет» До 2.11
2. Навчально-методична робота

Систематично слідкувати в педагогічній пресі за новим Протягом року


програмним забезпеченням для викладання інформатики та
інших предметів і приймати міри для його придбання
На належному науково-методичному рівні провести Протягом року
апробацію електронних навчальних посібників
Приймати активну участь у роботі шкільного МО вчителів Постійно
математики та інформатики
Прийняти участь в обласному конкурсі проектів з Вересень
української мови та літератури
Прийняти участь в обласному конкурсі проектів з
художньої культури
Прийняти участь в семінарах та тренінгах ЗІППО Згідно плану
ЗІППО
Поповнення бази ППЗ Протягом року
Перевіряти наявність нових електронних підручників в Протягом року
ЗІППО
Працювати над оновленням інформації шкільного сайту Протягом року
Провести тренінги «Веб 2.0» для вчителів інтернатів Серпень
Запорізької області
Проводити обласні семінари для вчителів Запорізької Протягом року
області
Провести тренінги для учнів «Безпека в Інтернет» До 1.01
Участь в педагогічних нарадах, щодо інформатизації Згідно річного
закладу плану
колегіуму
Залучити учнів та вчителів до участі в ЗапоВікі Протягом року
Залучати учнів до участі в Інтернет-конкурсах Протягом року
Робота з інтерактивною дошкою Протягом року
Тренінг для вчителів колегіуму «Робота з інтерактивною Грудень
дошкою»

ПЛАН РОБОТИ

на 2007-2008 навчальний рік


(спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням
інформаційних технологій м.Білої Церкви)

АНАЛІЗ ЗМІСТУ РОБОТИ НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ЗА 2006-2007 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Зміст роботи був спрямований на вирішення науково-методичної проблеми


«Інформатизація навчально-виховного процесу та управлінської діяльності», на продовження
розробки, апробації та впровадження сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у
навчально-виховний процес і управлінську діяльність керівника загальноосвітнього закладу, на
апробацію оптимальних інструментів для застосування інформаційних технологій навчання в
сучасних умовах функціонування більшості закладів освіти, на розробку технологій
використання інформаційного комплексу школи та на відповідну підготовку педагогічних
працівників щодо вільного володіння інформативно-комунікаційними засобами навчання.

З цією метою за планами лабораторії проводилася відповідна робота, а саме:

- дослідження впливу комплексного застосування інформаційних технологій в


загальноосвітньому навчальному закладі на результативність його роботи;

- порівняння ефективності поширених у освітніх закладах шляхів застосування інформаційних


методів навчання з метою вибору оптимальних, розроблені відповідні рекомендації;

- розробка рекомендацій та проведення навчання вчителів області по використанню


персонального комп'ютера у роботі предметного кабінету (на базі кабінетів історії, біології,
української літератури, географії, музики, початкових класів);

- апробація ЕЗНП та розробка й апробація авторських ППЗ створених вчителями школи;

- дослідження та вироблення рекомендації щодо необхідної оптимальної інформаційної


бази для реалізації знань та вмінь набутих випускниками курсів “Intel Навчання для
майбутнього”.

- зміцнення бази шкільного інформаційно-бібліотечного центру та розроблені


рекомендації по організації вільного доступу учасників навчально-виховного процесу до
світових інформаційних ресурсів;
За планами лабораторії проводилася робота з питань інформатизації управлінської
діяльності:

- створено АРМ заступника директора з адміністративно-господарської

частини;

- проведена апробація модернізованої аналітико-пошукової системи “Дидакт”. Дана


програма зручна та ефективна, може бути рекомендована в усі освітні заклади;

- постійно проводилось навчання керівників закладів освіти з питань інформатизації


навчально-виховного процесу та управлінської діяльності.

З метою створення умов для подальшої роботи лабораторії та зміцнення інформаційного


комплексу школи протягом року продовжувалось оснащення комп'ютерами з відповідною
периферією предметних кабінетів, а саме: біології, технічної праці, двох кабінетів початкових
класів, мультимедійного кабінету для викладання спеціалізованих предметів у початкових
класах. За рахунок міського бюджету додатково до існуючих встановлено п’ятий навчально-
комп’ютерний комплекс та придбано додатковий сервер. Всього для роботи лабораторії
залучена база дев’яти предметних кабінетів, мультимедійного класу, одного навчально-
комп’ютерного комплексу, бібліотечно-інформаційного центру, комп’ютерна база
адміністративної та соціально-педагогічної частин школи, шкільна локальна мережа та
додаткова виділена мережа Інтернет. Придбане програмне забезпечення для інформатизації
окремих видів адміністративної та господарської діяльності. Розміщено у мережі Інтернет
оновлений шкільний сайт.

Бібліотечно-інформаційний центр школи визнано щколою передового педагогічного досвіду


завідуючої бібліотеки Литвин Н.В. в області. На його базі постійно проводяться консультації та
навчання бібліотечних працівників області.

За планами інституту проводились практичні заняття на яких демонструвалося застосування


мультимедійних технологій навчання для слухачів курсів підвищення кваліфікації КОІПОПК.
Зустрічі, консультації, семінарські заняття. Працівники лабораторії взяли участь у організації та
проведенні обласних семінарів та є учасниками міжнародних семінарів з проблеми
інформатизації навчально-виховного процесу. Проводились майстер-класи тренерів програми
“Інтел. Навчання для майбутнього” та навчання вчителів за даною програмою.

На базі лабораторії проводилось навчання керівників закладів освіти області з питань


впровадження інформативних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний
процес, а також вибору оптимальних шляхів створення інформаційних комплексів. Протягом
року були проведені авторські курси з проблеми “Інформаційні технології в управлінській
діяльності керівника (для директорів, заступників з НВР та НМР).

Підготовлено ряд публікацій з результатів роботи лабораторії, які були надруковані у


матеріалах наукових конференцій, всеукраїнських фахових виданнях, науково-методичному
посібнику “Організація та зміст діяльності наукових лабораторій інституту. Випуск 3”. Ряд
публікацій була представлена на десятій міжнародній виставці “Сучасна освіта України –
2008”.

Залишилась не виконаною апробація використання інформаційних технологій в


позанавчальній діяльності освітнього закладу, а саме в роботі шкільних музеїв, оскільки музеї
не були обладнані інформаційними (комп’ютерними) засобами за нестачею коштів. Потребує
перенесення на новий навчальний рік й робота по створенню предметної лабораторії з метою
розвитку практичних навичок учнів з хімії та біології. Кабінет біології було інформатизовано,
але умов для застосування комп’ютерних технологій безпосередньо під час лабораторних та
практичних занять учнів ще не створено. Також зупинена робота по апробації автоматизованих
робочих місць з метою розповсюдження в заклади освіти області, оскільки подібна робота
безперспективна за конкурентнонездатністю порівняно з професійними розробниками та за
відсутністю зацікавленості в розпорядників коштів. Використання різноманітних АРМ у закладі
продовжується, але вважати це напрямом діяльності роботи лабораторії недоцільно.

ІІ. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

Оскільки будь-яка робота лабораторії інформаційних технологій навчання залежить від


відповідної комп’ютерної бази, щорічно виникає потреба розширення та зміцнення діючого
інформаційного комплексу школи. Дано робота проводиться системно, відповідно до
перспективного плану розвитку закладу. Першочерговість та термін виконання завдань
визначається за згодою батьківського колективу школи, який є основним джерелом
надходження позабюджетних коштів. Тому напрями діяльності лабораторії обираються таким
чином, щоб мати на кінець визначеного терміну (в основному навчального року) певний
результат, який задовольняє батьків та учнів закладу. Цей чинник не дозволяє проводити
експериментальну роботу лабораторії з довгоочікуваним результатом та таким результатом, що
може бути негативним або малоефективним.

З метою створення умов для виконання перспективних напрямів роботи лабораторії


протягом 2007-2008 навчального року планується:

- провести обладнання всіх кабінетів початкових класів інформаційними засобами


навчання. На початок року таких кабінетів три, передбачено ще дев’ять;

- обладнати інформаційними засобами кабінет предмету “Захист Вітчизни”;

- апробувати тип інформаційного оснащення та обладнати ним шкільний музейний


комплекс;

- провести переобладнання шкільної локальної мережі з метою включення до неї всіх


навчальних кабінетів та апробації застосування соціальних сервісів Веб 2.0 ;

- покращити умови роботи опорного бібліотечно-інформаційного центру з метою


ефективного та зручного навчання шкільних бібліотекарів області;

- створити лекційну залу з мультимедійними та іншими інформаційними засобами для


організації заходів, що передбачені планами роботи школи, та для проведення
навчальних занять зi слухачами курсів КОІПОПК.

Враховуючи існуючу та заплановану матеріально-технічну базу, а також кадровий


потенціал з працівників школи, що пройшли навчання впродовж чотирьох попередніх років,
та здобутий досвід з інформатизації навчально-виховного процесу, лабораторія в 2007-2008
ріці буде працювати за наступними напрямами:
Завдання Напрями діяльності Очікувані результати
дослідження
Вплив 1.Системне застосування1.1.Розробка авторських ППЗ для застосування при вивченні
комплексного мультимедійних навчальних предметів на базі інформатизованого предметного
супроводів при вивченнякабінету
застосування навчальних предметів
інформаційних - образотворчого мистецтва;
технологій в
навчально- - історії
виховному
процесі на - географії
результативність
роботи - музики
освітнього
закладу - біології

1.2. Розробка та апробація системного застосування інформаційних


технологій в роботі вчителів початкових класів.

1.3. Апробація та розробка рекомендацій вчителям технічної праці


та предмету “Захист Вітчизни” по застосуванню мультимедійних
супроводів на базі предметного кабінету.

1.4.Розробка мультимедійного супроводу уроків з використанням


результатів проектної діяльності учнів.

1.5.Апробація доцільних форм організації та проведення


лекційних занять з широким залученням інформаційних
засобів.
2.Застосування 2.1.Апробація методів використання інформаційних
інформаційних технологій в роботі шкільних музеїв.
технологій в поза-
навчальній діяльності
освітнього закладу 2.2. Визначення оптимальної технічної бази для
інформатизації музейної роботи в загальноосвітньому
закладі.

2.3.Рекомендації по застосуванню методу проектів в


створенні мультимедійних супроводів для вивчення
Київщинознавства.

2.4.Апробація напрямів та методів роботи гуртка


“Видавнича діяльність” по широкому застосуванню
інформаційних технологій.
3.Організація вільного 3.1.Проведення навчання працівників закладів освіти на базі
доступу всіх учасників опорного бібліотечно-інформаційного центру.
навчально-виховного
процесу до світових 3.2.Створення та апробація користування єдиною інформаційною
інформаційних ресурсів базою закладу.

3.3.Підготовка посібника для завідуючих бібліотечно-


інформаційними центрами закладів освіти.

3.4.Визначення можливостей створення спільнот на базі мережевих


сервісів Веб 2.0 для реалізації завдань загальноосвітнього закладу.
4.Підготовка 4.1.Розробка рекомендацій по створенню ППЗ для роботи в
вчителів до предметних кабінетах.
комплексного
застосування 4.2.Проведення навчання користуванню
інформаційних інформатизованими предметними кабінетами.
технологій
4.3. Завершення реалізація програми експерименту “Intel® Навчання
для майбутнього” в межах школи.

4.4.Визначення необхідних вимог до вмінь педпрацівників щодо


користуванню локальною мережею школи.

4.5.Підготовка групи вчителів школи до роботи у викладацьких


спільнотах на базі мережевих сервісів.
5.Апробація 5.1.Визначення вимог та розробка сайту для організації
дистанційного навчання дистанційного навчання учнів.
учнів
5.2.Створення творчих груп по розробці змісту матеріалів для
дистанційного навчання.
6.Апробація 6.1.Створення та випробування розгалуженої шкільної локальної
можливостей мережі.
розгалуженої шкільної
мережі 6.2.Вивчення ефективності застосування локальної мережі для
створення вільного доступу до інформаційних ресурсів.

6.3.Апробація напрямів та доцільності організації форумів для всіх


учасників НВП школи.
7.Розробка та апробація 7.1. Створення предметної лабораторії з біології що обладнана
застосування інформаційними засобами, апробація її діяльності та дослідження
інформаційних засобів ефективності застосування інформаційних засобів для розвитку
для розвитку практичних вмінь учнів.
практичних вмінь учнів
7.2.Визначення оснащення, необхідного для інформатизації
проведення лабораторних та практичних занять з фізики.

Буде продовжена робота за такими напрямами:

1. Апробація ЕЗНП.

2. Розробка та апробація авторських ППЗ.

3. Реалізація програми експерименту “Intel® Навчання для майбутнього” щодо навчання


вчителів та ефективному використанню вчителями інформаційно-комунікаційних
технологій у навчально-виховному процесі. Заплановано протягом року провести
навчання чотирьох груп, таким чином буде здійснена підготовка всіх педагогічних
працівників закладу та частини вчителів міста.
4. Підвищення пізнавальної активності школярів засобами новітніх освітніх технологій.

5. Комплексне застосування інформаційних технологій в роботі управлінської ланки


закладу.

ІІІ. РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ ТА КЕРІВНИМИ КАДРАМИ

1. Робота шкільних творчих об’єднань з метою реалізації напрямів діяльності лабораторії.

Творчі групи:

«Використання інноваційних технологій навчання у школі І ступеня»

Протягом 2007-2008 р.

Керівник Саражинська Н.А.

«Доцільність комплексного застосування інформаційно-комунікаційних технологій у


навчально-виховному процесі школи І ступеня»

Протягом 2007-2008 р.

Керівник Аркуша Н.М.

«Організація та проведення державної підсумкової атестації з інформатики у формі


захисту творчих робіт»

Протягом 2007-2008 р.

Керівник Журибеда О.А.

«Апробація діяльності предметної лабораторії з біології, що обладнана інформаційними


засобами, та дослідження ефективності застосування інформаційних засобів для
розвитку практичних вмінь учнів».

Протягом 2007-2008 р.

Керівник Пильник О.О.

«Апробація методів використання інформаційних технологій в роботі шкільних музеїв»

Протягом 2007-2008 р.

Керівник Вітюк Н.С.

«Визначення можливостей створення спільнот на базі мережевих сервісів Веб 2.0 для
реалізації завдань загальноосвітнього закладу»

Протягом 2007-2008 р.
Керівник Бодрик О.О.

Творчі лабораторії:

«Оптимальні шляхи використання інформаційних технологій на базі природничих


кабінетів природничо-математичного циклу»

Протягом 2007-2008 р.

Керівник Радченко В.С.

«Формування інформаційної культури та інтересу до читання через інноваційні


технології»

Протягом 2007-2008 р.

Керівник Литвин Н.В.

«Створення та підтримка шкільного веб-сайту»

Протягом 2007-2008 р.

Керівник Мимренко В.В.

«Використання можливостей інформатизованого предметного кабінету на уроках


української мови та літератури»

Протягом 2007-2008 р.

Керівник Дуб Г.М.

«Розробка та апробація модулів автоматизованого робочого місця соціального педагога»

Протягом 2007-2008 р.

Керівник Коломієць Т.В.

«Апробація та розробка рекомендацій вчителям технічної праці та

предмету “Захист Вітчизни” по застосуванню мультимедійних супроводів на базі


предметного кабінету.

Протягом 2007-2008 р.

Керівник Юрченко І.М.

2. Авторська школа директора школи Вітюка О.П.

«Комплексне застосування інформаційних технологій в навчально-виховному процесі»

Протягом 2007-2008 р.
3. Консалтинговий центр

«Організація навчання вчителів гуманітарного циклу з використанням інформаційних


технологій»

Протягом 2007-2008 р.

Прохоровська В.В.

4. Консультації з проблем:

“Використання методу проектів на уроках математики ”

Протягом 2007-2008 р.

Керівник Цибко В.В

«Застосування інформаційних технологій на уроках хімії»

Протягом 2007-2008 р.

Керівник Бєлова Н.А.

«Розробка матеріалів для створення електронних підручників із зарубіжної літератури»

Протягом 2007-2008 р.

Керівник Макарова О.Є.

5. Майстер-класи:

вчителя початкових класів Решетової І.В.

«Комплексне застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-


виховному процесі школи І ступеня»

Протягом 2007-2008 р.

вчителя української мови та літератури Воробцової В.В.

«Проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках літератури у


школі ІІІ ступеня»

Протягом 2007-2008 р.

6. Педагогічні студії:

вчителя початкових класів Яременко О.В.

вчителів музики Майбороди З.Г., Коломієць Т.В.


7. Інтернет-студія

Практичне застосування вчителями знань та вмінь, набутих на курсах Інтел

Протягом 2007-2008 р.

Керівник Бодрик О.О.

8. Відкриті засідання-звіти творчих об’єднань, вироблення рекомендацій (за планом роботи


об’єднань).

Протягом 2007-2008 р.

Кер. об’єднань

9. Презентація авторських розробок ППЗ:

- Коломієць Т.В., Саражинська Н.А.

Жовтень 2007 р.

- Пильник О.О.

Жовтень,

грудень 2007 р.

- Калашнікова Г.В., Міханова В.П.;

Квітень 2007 р.

- Майборода З.Г.

Січень 2007 р.

- Шевченко С.М.

Вересень 2007 р.

- Аркуша Н.М., Зіменкова Н.М.

Грудень 2007 р.

- Цибко В.В., Григор’єва Н.Ю.

Лютий 2007 р.

- Воробцова В.В.; Дуб Г.М., Макарова О.Є., Литвин Н.В.

Березень 2007 р.

- Бондаренко І.І.
Листопад 2007 р.

- Вітюк Н.С.

Травень 2008 р.

10. Виставка педагогічної творчості – методична палітра інноваційної діяльності.

Березень 2008 р.

Прохоровська В.В.

11. «Круглий стіл» - про підсумки апробації ЕЗНП у 2007 – 2008н.р.

Травень 2007 р.

Бодрик О.О.

12. Реалізація програми експерименту “Intel® Навчання для майбутнього” щодо навчання
вчителів на курсах

Протягом 2007-2008 р.

Бодрик О.О.

Саражинська Н.А.

Мимренко В.В.

13. Заняття для випускників програми “Intel® Навчання для майбутнього” для підвищення
кваліфікації щодо використання інформаційних технологій в навчально-виховному процесі
та обмін досвідом практичного застосування вчителями знань та вмінь, набутих на курсах
“Intel”

Протягом 2008 р.

Бодрик О.О.

ІV. УЧАСТЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

1. Авторські курси Вітюка О.П. з проблеми “Інформаційні технології в управлінській


діяльності керівника (для директорів, заступників з НВР та НМР) за розкладом КОІПОПК”

2. Проведення навчальних занять для слухачів курсів підвищення кваліфікаціїї (директорів


закладів освіти, заступників з навчально-виховної роботи), учасників програми підготовки
резерву управлінських кадрів "Дайте мені шанс" за темами: “Впровадження нових
інформаційних технологій в навчально-виховний процес та управлінську діяльність керівника
загальноосвітнього навчального закладу”, “Створення та використання інформаційно-
статистичного центру школи”, “Впровадження мультимедійних засобів навчання на базі
лекційної зали”, “Використання АРМ керівника школи”, “Проведення педагогічного
моніторингу освітньої діяльності учителів, адміністрації школи, навчального закладу”,
“Організація навчання вчителів методам створення мультимедійних проектів та інших
програмних засобів навчання”, «Застосування інформаційних технологій в позанавчальній
діяльності освітнього закладу», «Підготовка вчителів до комплексного застосування
інформаційних технологій», «Організація вільного доступу всіх учасників навчально-виховного
процесу до світових інформаційних ресурсів», «Системне застосування мультимедійних
супроводів при вивчення навчальних предметів».

3. Проведення практичних занять для слухачів курсів підвищення кваліфікаціїї ( вчителів-


предметників та вчителів початкових класів ) з тем: “ Використання інформаційних технологій
в роботі предметного кабінету.”, „Використання електронних тестових завдань для проведення
тематичних атестацій”, “Використання шкільного інформаційного центру для самостійної
навчальної та позакласної роботи учнів”, ”Використання інформаційних технологій у роботі з
обдарованими дітьми”.

За розкладом КОІПОПК

Вітюк О.П.

Радченко В.С.

Бодрик О.О.

Литвин Н.В.

Прохоровська В.В.

Рибак Н.І.

4. Відкриті навчальні заняття на базі лекційної зали та предметних кабінетів, що обладнані


комп’ютерами.

За розкладом КОІПОПК Вітюк О.П., заступники з НВР,.

Вчителі

5. Продовжити навчання вчителів школи та міста за програмою "Intel" Навчання для


майбутнього" з метою ефективного застосування сучасних комп'ютерних технологій у
навчальному процесі.

Впродовж року

Бодрик О.О., Саражинська Н.А., Мимренко В.В.


V. УЧАСТЬ У ПРОВЕДЕННІ ЗАХОДІВ МІЖКУРСОВОГО ПЕРІОДУ

1. Проведення занять та консультацій для вчителів школи та міста, які закінчили курси за
програмою "Intel" Навчання для майбутнього", з метою підвищення кваліфікації щодо
використання інформаційних технологій в навчально-виховному процесі та обмін досвідом
ефективного застосування сучасних комп'ютерних технологій у навчальному процесі.

Впродовж2007-2008 н.р.

Бодрик О.О.

2.Проведення семінарів-практикумів для педагогічних працівників міста Білої Церкви з питань впровадження інформаційних технологій
навчання.

Протягом 2007-2008 н.р. Вітюк О.П., заступники з НВР


3. Проведення семінарів з питань впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність керівників закладу освіти (за запитами
освітян).

Протягом 2007-2008 н.р. Вітюк О.П.


4.Робота консультпункту:

• для заступників директорів, директорів загальноосвітніх шкіл з питань створення та використання мультимедійних комплексів
школи та інформатизації управлінської діяльності;

Протягом 2007-2008 н.р. Вітюк О.П., заступники з НВР

5. Робота Школи передового педагогічного досвіду завідуючої бібліотекою Литвин Н.В.

• для завідуючих шкільними бібліотеками з питань створення та використання інформаційних центрів.

Протягом 2007-2008 н.р.

Вітюк О.П., Литвин Н.В.

VІ. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА, НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Спрямувати діяльність наукової лабораторії на вирішення таких проблем:

1. Розробка та апробація системного застосування інформаційних технологій у роботі


вчителів початкових класів, в процесі вивчення навчальних предметів у предметних кабінетах,
що обладнані комп’ютерами, та в позашкільній діяльності..

Вітюк О.П., заступники з НВР, вчителі

2. Поповнення та використання шкільних медіатек для мультимедійного супроводу уроків .

Протягом 2007-2008 н.р.

ПрохоровськаВ.В..,
Литвин Н.В..

3. Поповнення бази даних та використання ресурсів шкільного інформаційно-бібліотечного


центру.

Протягом 2007-2008 н.р.


Литвин Н.В.

4. Апробація аналітико-пошукових систем “Шкільний контингент” та «Педкадри»,


запропоновані Головним управлінням освіти й науки Київської обласної державної
адміністрації, з метою розробки рекомендацій по її застосуванню в управлінській діяльності.

Протягом 2007-2008 н.р

Відповідальні Вітюк О.П.,

Бодрик О.О.

5. Використання в єдиному комплексі автоматизації управління навчальним закладом нових


напрямів діяльності керівників школи; розробка науково-методичних основ сучасної
системи збору, зберігання й транспортування первинних даних; обробки й комплексного
аналізу статистичних даних та інформації про якість освіти в навчальному закладі;
поновлення шкільної бази для дослідження розвитку учнів.

Протягом 2007-2008 н.р.

Відповідальні Вітюк О.П., Радченко В.С., Бодрик О.О.

6. Розробка методичних рекомендацій для користувачів ресурсами інформаційно-


бібліотечного центру.

Протягом 2007-2008 н.р.

Литвин Н.В., Бодрик О.О.

7. Провести апробацію педагогічних програмних засобів згідно наказу МОН України


(Додаток 1).

Протягом 2007-2008 н.р.

Бодрик О.О
VІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

1. Впровадження програм спецкурсів:

- “Програмування», 9-11 класи ”

Журибеда О.А., Бондар В.В.,

Мимренко В.В.

- «Основи Інтернету», 10 клас

- «Основи комп’ютерної безпеки», 10 клас

Литвин Н.В.
- «Основи комп’ютерної графіки», 10 клас

- «Основи створення комп’ютерних презентацій, 9 клас

Бондар І.І.

- “Початки інформаційних технологій. 5-6 класи”.

Саражинська Н.А.

- «Прикладна математика, 8-11 класи»

Вітюк О.П., Радченко В.С.,

Слупян Л.М., Цибко В.В.,

Юрченко І.А., Кіянчук Н.Г.

- «Фінансова математика», 10-11 клас

Калашнікова Г.В.

Міханова В.П.

- «Методи розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем», 10-11 клас

Вітюк О.П.

2. Впровадження авторських програм:

- «Розв’язування функціональних рівнянь», 11 клас

Слупян Л.М.

- «Комп’ютер в економічних розрахунках», 11 клас

Бодрик О.О., Бондар І.І.

- «Комп’ютерне моделювання» , 10 клас

Бондар І.І.

- «Комп’ютер в інженерних розрахунках» , 10 клас

Журибеда О.А.

3. Апробація авторських програм спецкурсів:

- «Нові інформаційні технології», 9 клас

Протягом 2007-2008 н.р.


Журибеда О.А

- «Основи програмування», 7-8 клас

Протягом 2007-2008 н.р.

Бодрик О.О.

- «Алгоритмічна мова АЛГО», 5-6 клас

Протягом 2007-2008 н.р.

Саражинська Н.А., Юрченко І.А.

- «Розв’язування експериментальних задач»

Протягом 2007-2008 н.р.

Грищук Л.О.

4. Апробація авторської програми гуртка «Юний акваріауміст» дослідницького спрямування

Протягом 2007-2008 н.р.

Пильник О.О.

5. Створення авторських програм:

- спецкурсу «Прикладна математика», 8 клас

Березень 2008 р.

Цибко В.В.

- спецкурсу «Розвиток мислення та творчих здібностей!, 1-4 клас

грудень 2008 р.

Салівон Т.Л.

- гуртка дослідницького спрямування «Юний тваринник»

Лютий 2008 р.

Пильник О.О.

- клубу дослідницького спрямування «Юний еколог»

Лютий 2008 р.

Калашнікова Г.В.
- гуртка дослідницького спрямування «Комп’ютер – мій друг і помічник»

Грудень 2007 р.

Саражинська Н.А.

- гуртка дослідницького спрямування «Любителі образотворчого мистецтва»

Грудень 2007 р.

Коломієць Т.В.

6. Апробація посібників:

- ППЗ «Образотворче мистецтво, 5-7 клас»

Протягом 2007-2008 н.р.

Коломієць Т.В.

- навчального посібника «Комп’ютер в економічних розрахунках» (10,11 кл)

Протягом 2007-2008 н.р.

Бодрик О.О.

- лабораторного практикуму курсу «Комп’ютер в економічних

розрахунках» (10,11 кл)

Протягом 2007-2008 н.р.

Бодрик О.О.

- методичного посібника «Використання методу проектів на уроках

математики»

Протягом 2007-2008 н.р.

Цибко В.В.

- методичного посібника «Впровадження інформаційних технологій в

освітній процес початкової школи»

Протягом 2007-2008 н.р.

Рибак Н.І.

- методичного посібника «Використання мультимедійних технологій в школі І ступеня


як важливий чинник розвитку пізнавальної активності учнів»
Протягом 2007-2008 н.р.

Аркуша Н.М.

7. Створення методичних посібників:

- «Умовиводи в шкільному курсі логіки»

Протягом 2007-2008 н.р.

Муляр Л.В.

- «Навчання учнів методу аналогії у процесі викладання математики»

Протягом 2007-2008 н.р.

Вітюк О.П., Радченко В.С.

- «Впровадження програми рівний –рівному» у виховний процес

навчального закладу»

Протягом 2007-2008 н.р.

Куракіна В.В.

8. Створення методичних збірників:

- «Узагальнення та систематизація навчального матеріалу з фізики в

схемах та таблицях»

Протягом 2007-2008 н.р.

Грищук Л.О.

- «Навчально-виховний комплекс предметів природничого циклу»

Протягом 2007-2008 н.р.

Радченко В.С.,

Пильник О.О., Калашнікова Г.В.

- «Впровадження музико-терапевтичної педагогіки «Піснезнайка» в школі

І ступеня»

Протягом 2007-2008 н.р.

Чорноводська Л.В.
- «Збірка відкритих виховних заходів у школі І ступеня»

Протягом 2007-2008 н.р.

Рибак Н.І., Саражинська Н.А.

- Лабораторний практикум курсу «Основи комп’ютерної графіки» з теми «Corel


Draw»

Протягом 2007-2008 н.р.

Бондар І.І.

9. Створення саморобних навчальних приладів з фізики, розробка методичних рекомендацій та


інструктивних листів щодо їх використання:

- Прилад для дослідження відносності руху, 9 клас.

- Прилад для дослідження кінематичних характеристик рівномірного руху по колу, 9 клас.

Протягом 2007-2008 н.р.

Пономаренко С.І.

10. Створення та реалізація цільового проекту для позакласної роботи з використанням


інформаційних технологій для 4 класу «Посадіть калину коло серця»

Протягом 2007-2008 н.р.

Аркуша Н.М.

11. Створення авторських ППЗ:

- «Розв’язування задач на рух»

Протягом 2007-2008 н.р.

Кіянчук Н.Г.

- Мультимедійний супровід уроків зарубіжної літератури у 8 класі.

Протягом 2007-2008 н.р.

Куракіна В.В.

- Елетронний посібник «Я і Україна», 3 клас

Протягом 2007-2008 н.р.

Саражинська Н.А.

9. Створення робочих зошитів


- учня з курсу «Сходинки до інформатики», 3 клас

Протягом 2007-2008 н.р.

Саражинська Н.А.

- учня з інформатики для 10 класу. І частина. Microsoft Office»

Протягом 2007-2008 н.р.

Журибеда О.А.

VIІІ. ПРЕЗЕНТАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ РОБОТИ НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ НА ОБЛАСНІЙ


ВИСТАВЦІ “ОСВІТА КИЇВЩИНИ”

Представити на обласну педагогічну виставку такі методичні матеріали:

1. Збірники авторських та адаптованих програм елективних курсів.

Квітень 2008 р.

Вітюк О.П., Прохоровська В.В.

2. Збірники авторських програм гуртків дослідницького спрямування

Квітень 2008 р.

Вітюк О.П., Прохоровська В.В.

3. Досвіди вчителів, які атестуються у 2007-2008 н.р.

Березень 2008 р.

Вітюк О.П., Прохоровська В.В.

4. Методичні посібники та збірники, створені за результати впровадження інноваційних


технологій.

Квітень 2008 р.

Вітюк О.П., заступники з НВР

5. Авторські ППЗ з методичними рекомендаціями та інструктивними листами щодо їх


використання

Травень 2008 р.

Вітюк О.П., заступники з НВР

6.Науково-методичний посібник з питань діяльності лабораторії.

Грудень 2007 р.