You are on page 1of 2

Kriterijum za evaluciju nastavne aktivnosti (eng.

Learning Activity) koja se


ocenjuje pri prijavi nastavnika na svetski program Microsoft Expert Educator
21 CLD Rubric Learning Activity Evaluation
Kriterijum za evaluaciju
nastavne aktivnosti
(eng. Learning Activity)
Odlino
+ 80 %
Vrlo dobro
79 60 %
Dobro
59 40 %
Dovoljno
39 20 %
/100

Planiranje i osmiljavanje okruenja za
nastavu
Kako je planirana nastava? Koji su
postavljeni ciljevi nastave i ishodi uenja?
Da li uenici planiraju, procenjuju i
revidiraju sopstvene radove? Koliko
planiranje nastave doprinosi razvoju
vetina za 21. vek kao to su izgradnja
znanja, koridenje IKT-a za uenje,
reavanje problema i inovaciju, za
saradnju, pradenje sopstvenog progresa i
vetu komunikaciju?
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 /12

Prezentacija projekta predstavljanje
produkata uenja
Kako ueniki radovi pokazuju rezultate
planiranja za nastavu? Do koje mere
radovi uenika prikazuju razliite
dimenzije vetina za 21. vek kao to su
(izgradnja znanja, koridenje IKT-a za
uenje, reavanje problema i inovaciju, za
saradnju, pradenje sopstvenog progresa i
vetu komunikaciju) ?
8 7 6 5 4 3 2 1 /8

Saradnja
Koliko ova nastavna aktivnost zahteva od
uenika da sarauju i pregovaraju i da se
dogovaraju sa drugim ljudima, da bi doli
do validnih zakljuaka koji oblikuju with
other people rezultate njihovog rada i
proces uenja? Da li je njihov rad
nezavisan?
16 15

14

13 12 11

10

9 8 7 6 5 4 3 2 1 /16
Izgradnja znanja i kritiko miljenje
Do koje mere je ova aktivnost stimulisala
uenike da grade svoje znanje i da ga
promene, i da li je tako steeno znanje
interdisciplinarno?
16 15

14

13 12 11

10

9 8 7 6 5 4 3 2 1 /16
Uenje koje prevazilazi zidove uionice
Koliko ova aktivnost zahteva od uenika da
reava probleme iz svakodnevnog ivota?
Da li su rezultati rada uenika primenjeni u
stvarnom ivotu?
16 15

14

13 12 11

10

9 8 7 6 5 4 3 2 1 /16
Korienje vrlo napredne tehnologije za
nastavu
Koliko uenici koriste IKT tako da se podri
izgradnja znanja, saradnja ili uenje i van
uionice? Da li upotreba IKT-a pomae
izgradnju znanja ili proiruje nastavu van
uionice koja se ne bi desila da nije bilo
ovakve nastavne aktivnosti? Da li su
digitalni alati bili korideni na matovit i
sutinski razliit nain, a sve u svrhu
podrke procesu uenja uenika? Da li su
uenici pasivni korisnici IKT-a, ili aktivni
korisnici, ili dizajneri nekog novog IKT
proizvoda za odreenu publiku?
16 15

14

13 12 11

10

9 8 7 6 5 4 3 2 1 /16
Nastavnik kao inovator i agent promena
Da li je nastavnik znaajno promenio
nastavni proces upotrebom IKT-a? Da li je
nastavnik uticao na promenu i van zidova
uionice?
16 15

14

13 12 11

10

9 8 7 6 5 4 3 2 1 /16