You are on page 1of 22

SIU 2014

zlem Tufe Demir, T. Engin Tuncer


Sensr Dizileri ve ok Kanall Sinyal leme
Laboratuar
Elektrik ve Elektronik Mhendislii Blm
Orta Dou Teknik niversitesi
Ankara, Trkiye

Anten Seimi ile Ayrk Sadece-Faz Snrlamal
Tme Gnderim Hzme ekillendirme
ERK
Problem Tanm
Problem Modeli
Ayrk Problem
Dorusal Formda Ayrk Problem
Benzetim Sonular
Sonu

PROBLEM TANIMI

30
210
60
240
90
270
120
300
150
330
180 0
Bir tme gnderim verici hzmenin
kutupsal izimi
Tme gnderim verici hzme
tasarmnda, ortak bir bilgiyi tayan tek
bir hzme vektr kullanlr.

Farkl kullanclara farkl gler
ayrlmaldr.PROBLEM TANIMI
VERC
ALICILAR
Max-min tarz verici hzme tasarmnda ama btn
kullanclara iletilen minimum gc bytmektir.

Optimum zm garanti deildir. Yar kesin geveme (YKG)
ile rasgeleletirme optimum olmayan zmler iin
kullanlmaktadr.


PROBLEM TANIMI
retim tekniklerinin gelimesiyle byk anten dizilimleri ucuz ve
olanakl hale gelmektedir.

En uygun anten altkmesi iin verici anten seimi nemli bir
problemdir.

Pratik radar ve iletiim sistemlerinin donanmlar ayrk faz
kaydrclarnda olumaktadr.

Ayrk faz hzme tasarm iin bilinen en iyi yaklam hzme
arlk vektrnn elemanlarn ayrk hale getirmektir. Bu yntem
alclara iletilen maksimum g asndan kayplara sebep
olmaktadr.PROBLEM TANIMI
Bu bildiride, optimum ayrk verici hzme tasarm anten seimi
ile birlikte incelenmektedir.

nerilen yntem belli sayda anten ierisinden en iyi sonu
veren daha az sayda anteni ve sadece-faz snrlamal verici hzme
vektrnn faz katsaylarn bulmaktadr.

Anten seimi ile max-min ltl verici hzme tasarm problemi,
karma tamsayl programlama modeline uygun olarak dorusal
yapya dntrlmektedir.

Yntemin karmakl stel olmasna ramen, olas btn
zmleri aramaya gre ok daha dktr.


PROBLEM MODEL
letilen sinyal
(Mx1)
Karmak kanal vektr
(Mx1)
Kaynak Sinyali
k
kullancsnn
ald sinyal

k
2
varyansna
sahip eklenmi
grlt
k kullancs iin
karmak kanal
vektr
k alcs iin
sinyal grlt
oran

Kaynak
sinyalinin
varyans

Ortak bir sinyali N tane alcya iletmek iin, M verici antenle donatlm bir
merkez dnelim.
PROBLEM MODEL
Korelasyon
matrisi
k alcs iin
SNR arl
Bu problemi zmek olas NP-zor problemi zmeyi

gerektirmektedir.

anten gc
AYRIK PROBLEM
Hzme arlk vektrnn iinci eleman
anten seim katsays
AYRIK PROBLEM
Hermit simetrik matris olduundan, optimizasyon problemindeki
eitsizlik yle yazlabilir:
AYRIK PROBLEM
DORUSAL FORMDA AYRIK PROBLEM
DORUSAL FORMDA AYRIK PROBLEM
Sadece bir eleman 1, dier elemanlar 0 olan vektrler
DORUSAL FORMDA AYRIK PROBLEM
vektrleri birbirinden bamsz deildir. Bu vektrler,
hzme arlk vektrnn elemanlar arasndaki ikili ilikiyi
gstermektedir.

Bu vektrler arasndaki iliki, hzme arlk vektrnn faz ve
bykln simgeleyen vektrleri ile kurulabilir. Benzer
ekilde, bu vektrlerin de sadece bir eleman 1, dierleri 0dr.
DORUSAL FORMDA AYRIK PROBLEM
DORUSAL FORMDA AYRIK PROBLEM
Bu eitlik hem i hem de p antenleri kullanldnda geerlidir.


Fazladan bir deiken yardmyla dier durumlarda da eitlik salanabilir.

DORUSAL FORMDA AYRIK PROBLEM
BENZETM SONULARI
nerilen yntem dorusal anten dizilimi iin incelenmitir.

Her bir anten dizilimi M antenden olumakta ve bunlarn L tanesi
iletim iin seilmektedir.

ve SNR katsaylar

olarak alnmtr.


BENZETM SONULARI
BENZETM SONULARI
BENZETM SONULARI
SONU
Tme gnderim senaryosu iin sadece-faz snrlamal ayrk
verici hzme tasarm anten seimi problemi ile birlikte ele
alnmtr.

Ayrk hzme arlk vektr ve anten altkmesi iin
optimum sonu veren bir yntem nerilmitir.

nerilen yntem anten seimi olmadan bulunan hzmeye
gre ok daha iyi sonu vermektedir.

nerilen problemin karmakl, olas btn zmleri
denemeye gre ok daha dktr.