Вы находитесь на странице: 1из 6

Anexa nr.

PRODUSUL INTERN BRUT.

mii lei

ianuarie - septembrie
-
preuri
comparabile*
preuri curente

2009

2010

2010

inclusiv trimestrul III


III
preuri
indici de
comparabile*
volum
preuri curente

indici de
volum


%
2010/2009

2009

2010

2010

2010/2009

RESURSE
Volumul produciei

92,766,549 106,345,249

97,924,396

105.6 34,982,955

42,220,109 37,897,930

108.3

Consumul intermediar

54,926,766

62,647,262

58,285,430

106.1 20,989,765

25,028,492 22,963,784

109.4

Valoarea adugat brut

37,839,783

43,697,987

39,638,966

104.8 13,993,190

17,191,617 14,934,146

106.7

Impozite nete pe produse

6,814,512

8,516,124

7,910,347

114.8

PRODUSUL INTERN BRUT

44,654,295

52,214,111

47,549,313

UTILIZRI
Consumul final al gospodriilor
populaiei
Consumul final al administraiei publice
i instituiilor fr scop lucrativ n
serviciul gospodriilor populaiei
Formarea brut de capital
formarea brut de capital fix
variaia stocurilor
Exportul net de bunuri i servicii

116.1

2,543,848

106.5 16,537,038

3,302,319

2,920,372

20,493,936 17,854,518

108.0

42,180,639

49,789,890

44,277,328

105.0 15,475,982

19,342,579 16,428,798

106.2

10,603,975

11,941,609

10,746,782

101.3

3,343,189

3,683,307

3,423,757

102.4

7,020,890

10,742,104

10,191,562

145.2

3,040,588

4,543,660

4,189,961

137.8

7,639,866

8,723,386

8,613,990

112.8

2,598,926

3,614,215

3,561,140

137.0

-618,976

2,018,718

1,577,572

2)

441,662

929,445

628,821

142.4

-15,151,209 -20,259,492 -17,666,359

2)

-5,322,721

-7,075,610

-6,187,998

2)

5,601,936

7,155,105

6,428,012

114.7

14,230,715 12,616,010

115.5

(-)

exportul de bunuri i servicii

15,521,031

19,088,413

16,746,698

107.9

importul de bunuri i servicii (-)

30,672,240

39,347,905

34,413,057

112.2 10,924,657

* preurile perioadei respective a anului precedent

Anexa nr. 7

VOLUMUL PRODUCIEI

.

mii lei

ianuarie - septembrie

Activiti economice

-
preuri
comparabile* indici de volum
preuri curente

%
2009

Bunuri - total

inclusiv trimestrul III

34,962,076

2010

41,355,901

2010

37,545,544

III
preuri
comparabile* indici de volum
preuri curente

2010/2009

107.4

2009

2010

14,505,611

17,745,630

2010

15,679,350

2010/2009

108.1 -

Agricultura, economia vnatului,


silvicultura, pescuitul i piscicultura

10,592,427

13,926,500

11,598,531

109.5

5,047,392

7,318,762

5,649,033

111.9

, ,

Industria - total

24,369,649

27,429,401

25,947,013

106.5

9,458,219

10,426,868

10,030,317

106.0

409,800

408,264

400,847

97.8

179,745

202,625

198,258

110.3

20,814,909

23,655,168

22,407,879

107.7

8,510,251

9,482,561

9,122,989

107.2

3,144,940

3,365,969

3,138,287

99.8

768,223

741,682

709,070

92.3

Servicii - total

57,804,473

64,989,348

60,378,852

104.5

20,477,344

24,474,479

22,218,580

Construcii

7,309,659

7,560,797

7,486,063

102.4

2,698,142

3,212,795

3,199,995

Industria extractiv
Industria prelucrtoare
Energie electric i termic, gaze i
ap

- ,

108.5 -
118.6

Comer cu ridicata i cu amnuntul;


repararea autovehiculelor,
motocicletelor, a bunurilor casnice i
personale

11,241,072

12,705,958

11,946,538

106.3

4,124,254

4,806,489

4,508,902

109.3

;
, ,

Transporturi i comunicaii

12,186,313

14,170,447

12,990,004

106.6

4,620,960

5,842,783

4,934,252

106.8

Alte activiti de servicii 1)

27,067,429

30,552,146

27,956,247

103.3

9,033,988

10,612,412

9,575,431

106.0

1)

Bunuri i servicii - total

92,766,549

106,345,249

97,924,396

105.6

34,982,955

42,220,109

37,897,930

10

108.3 -

Anexa nr. 8

CONSUMUL INTERMEDIAR

.

mii lei

ianuarie - septembrie

Activiti economice

-
preuri
indici de
comparabile*
volum
preuri curente

%
2009

Bunuri - total

inclusiv trimestrul III

25,705,614

2010

29,814,340

2010

27,689,282

III
preuri
comparabile* indici de volum
preuri curente

2010/2009

107.7

2009

10,836,199

2010

12,670,787

2010

11,786,764

2010/2009

108.8 -

7,332,258

9,160,399

8,123,288

110.8

3,765,542

4,869,605

4,278,828

113.6

, ,

18,373,356

20,653,941

19,565,994

106.5

7,070,657

7,801,182

7,507,936

106.2

206,607

206,025

202,586

98.1

92,759

104,264

102,202

110.2

16,062,882

18,225,509

17,275,328

107.5

6,500,013

7,237,260

6,965,402

107.2

2,103,867

2,222,407

2,088,080

99.2

477,885

459,658

440,332

92.1

Servicii - total

28,540,292

31,739,271

29,635,348

103.8

9,923,440

11,973,832

10,830,564

Construcii

5,353,333

5,506,160

5,452,703

101.9

1,896,408

2,264,669

2,252,797

Agricultura, economia vnatului,


silvicultura, pescuitul i piscicultura
Industria - total
Industria extractiv
Industria prelucrtoare
Energie electric i termic, gaze i
ap

- ,

109.1 -
118.8

Comer cu ridicata i cu amnuntul;


repararea autovehiculelor,
motocicletelor, a bunurilor casnice i
personale

4,638,201

5,238,733

4,928,231

106.3

1,728,345

2,026,788

1,895,993

109.7

;
, ,

Transporturi i comunicaii

6,774,249

7,786,546

7,120,551

105.1

2,547,839

3,236,105

2,678,737

105.1

11,774,509

13,207,832

12,133,863

103.1

3,750,848

4,446,270

4,003,037

106.7

1)

680,860

1,093,651

960,800

141.1

230,126

383,873

346,456

54,926,766

62,647,262

58,285,430

106.1

20,989,765

25,028,492

22,963,784

Alte activiti de servicii

1)

Serviciile intermediarilor financiari


indirect msurate

Bunuri i servicii - total

11

150.6
109.4 -

Anexa nr. 9

VALOAREA ADUGAT BRUT.

mii lei

ianuarie - septembrie

Activiti economice

-
preuri
indici de
comparabile*
volum
preuri curente

%
2009

Bunuri - total

inclusiv trimestrul III

9,256,462

2010

11,541,561

2010

9,856,262

III
preuri
indici de
comparabile*
volum
preuri curente

2010/2009

2009

106.5

3,669,412

2010

5,074,843

2010

3,892,586

2010/2009

106.1 -

Agricultura, economia vnatului,


silvicultura, pescuitul i piscicultura

3,260,169

4,766,101

3,475,243

106.6

1,281,850

2,449,157

1,370,205

106.9

, ,

Industria - total

5,996,293

6,775,460

6,381,019

106.4

2,387,562

2,625,686

2,522,381

105.6

203,193

202,239

198,261

97.6

86,986

98,361

96,056

110.4

Industria prelucrtoare

4,752,027

5,429,659

5,132,551

108.0

2,010,238

2,245,301

2,157,587

107.3

Energie electric i termic, gaze i


ap

1,041,073

1,143,562

1,050,207

100.9

290,338

282,024

268,738

92.6

29,264,181

33,250,077

30,743,504

105.1

10,553,904

12,500,647

11,388,016

Construcii
Comer cu ridicata i cu amnuntul;
repararea autovehiculelor,
motocicletelor, a bunurilor casnice i
personale

1,956,326

2,054,637

2,033,360

103.9

801,734

948,126

947,198

6,602,871

7,467,225

7,018,307

106.3

2,395,909

2,779,701

Transporturi i comunicaii

5,412,064

6,383,901

5,869,453

108.5

2,073,121

Alte activiti de servicii 1)

15,292,920

17,344,314

15,822,384

103.5

-680,860

-1,093,651

-960,800

37,839,783

43,697,987

39,638,966

Industria extractiv

Servicii - total

Serviciile intermediarilor financiari


indirect msurate

Bunuri i servicii - total

- ,

107.9 -
118.1

2,612,909

109.1

;
, ,

2,606,678

2,255,515

108.8

5,283,140

6,166,142

5,572,394

105.5

1)

2)

-230,126

-383,873

-346,456

2)

104.8

13,993,190

17,191,617

14,934,146

12

106.7 -

Anexa nr. 10

CONSUMUL FINAL AL GOSPODRIILOR POPULAIEI.

mii lei

ianuarie - septembrie

inclusiv trimestrul III

-
preuri
comparabile* indici de volum
preuri curente

%
2009

2010

2010

III
preuri
indici de
comparabile*
volum
preuri curente

2010/2009

2009

2010

2010

2010/2009

Cheltuielile gospodriilor populaiei la


procurarea bunurilor pentru consumul
final

23,921,717

26,580,485

24,918,141

104.2

8,290,708

9,232,128

8,655,926104.4

Cheltuielile pentru procurarea serviciilor


din contul bugetului individual

11,638,777

13,366,564

12,129,581

104.2

3,959,243

4,681,510

4,197,138

106.0

6,010,187

9,094,991

6,616,279

110.1

2,983,977

5,184,172

3,352,766

112.4

Consumul final de bunuri i servicii n


natur
Cheltuieli pentru consumul final al
gospodriilor populaiei pe teritoriul
economic al rii - total

Procurarea mrfurilor i serviciilor de


ctre rezideni peste hotare
Procurarea mrfurilor i serviciilor de
ctre nerezideni pe teritoriul economic al
rii

Consumul final al gospodriilor


populaiei - total106.4 -

41,570,681

49,042,040

43,664,001

105.0

15,233,928

19,097,810

16,205,830

1,595,310

2,171,489

1,900,490

119.1

602,216

809,733

737,614

122.5


142.9

985,352

1,423,639

1,287,163

130.6

360,162

564,964

514,646

42,180,639

49,789,890

44,277,328

105.0

15,475,982

19,342,579

16,428,798

13

106.2 -

Anexa nr. 11

FORMAREA BRUT DE CAPITAL FIX.

mii lei

ianuarie - septembrie
-
preuri
comparabile*
preuri curente

2009

Investiii capitale
Sporul valorii capitalului fix n vite

2010

5,976,622 6,761,892

2010

6,727,267

inclusiv trimestrul III


III
preuri
comparabile*
preuri curente

indici de
volum

%
2010/2009

2009

2010

112.6 1,923,612 2,744,589

2010

2,716,447

indici de
volum

%
2010/2009

141.2
52.2

77,919

48,966

60,725

77.9

24,506

4,933

12,780

770,598

974,901

951,895

123.5

369,099

513,431

509,599

Variaia de stocuri a utilajului nemontat

73,259

92,926

90,219

123.2

25,033

36,721

35,755

Procurarea utilajului i inventarului de


ctre instituiile bugetare

123,740

73,355

71,531

57.8

47,682

30,272

29,476

8,317

14,972

14,541

174.8

2,520

6,237

6,061

532,241

675,137

622,857

117.0

177,414

260,249

234,882


132.4

73,502

77,308

71,139

96.8

27,760

16,493

14,886

53.6

3,668

3,929

3,816

104.0

1,300

1,290

1,254

Formarea brut de capital fix - total 7,639,866 8,723,386

8,613,990

112.8 2,598,926 3,614,215

3,561,140

Cheltuieli pentru reparaii capitale ale


mijloacelor fixe

Procurarea crilor pentru biblioteci


Cheltueli pentru elaborarea i procurarea
programelor i a bazelor de date
Cheltueli pentru lucrri de prospeciuni
geologice
Procurarea originalelor operelor literare i
artistice


138.1

142.8

61.8
240.5


96.5

14

137.0 -

Оценить