Вы находитесь на странице: 1из 6

RESURSELE I UTILIZRILE PRODUSULUI INTERN BRUT

mii lei

ianuarie - septembrie

inclusiv trimestrul III

-
preuri
indici de
comparabile*
volum
preuri curente

%
2009/200
2008

2009

2009

III
preuri
indici de
comparabile*
volum
preuri curente

2008

2009

2009

2009/2008

RESURSE
Volumul produciei

105,420,950 92,420,417 91,543,076

86.8 42,202,712 34,784,806 35,702,548

84.6

Consumul intermediar

66,012,372 55,069,107 55,386,261

83.9 26,698,051 21,031,850 21,764,648

81.5

Valoarea adugat brut

39,408,578 37,351,310 36,156,815

91.7 15,504,661 13,752,956 13,937,900

89.9

Impozite nete pe produse


PRODUSUL INTERN BRUT

7,756,635

6,814,512

7,362,485

47,165,213 44,165,822 43,519,300

94.9

2,818,073

2,543,848

3,001,596

92.3 18,322,734 16,296,804 16,939,496

106.5

92.5

UTILIZRI
Consumul final al gospodriilor
populaiei
Consumul final al administraiei
publice i instituiilor fr scop lucrativ
n serviciul gospodriilor populaiei
Formarea brut de capital

47,022,937 41,477,689 42,688,182

9,554,781 10,634,175

90.8 18,034,688 15,363,843 16,705,191

92.6

9,814,477

102.7

3,078,849

3,269,202

3,237,991

105.2

15,290,475

7,156,142

7,162,892

46.8

5,419,877

2,962,229

3,111,610

57.4

12,911,083

7,775,117

7,812,549

60.5

4,684,893

2,520,566

2,605,696

55.6

2,379,392

-618,975

-649,657

734,984

441,663

505,914

68.8

Exportul net de bunuri i servicii

-24,702,980 -15,102,184 -16,146,251

-8,210,680

exportul de bunuri i servicii

19,465,461 15,388,725 17,161,801

88.2

6,293,994

89.3

importul de bunuri i servicii (-)

44,168,441 30,490,909 33,308,052

75.4 15,255,802 10,853,029 12,409,290

81.3

(-)

formarea brut de capital fix


variaia stocurilor

7,045,122

* preurile anului precedent9

-5,298,470 -6,115,296
5,554,559

VOLUMUL PRODUCIEI

.

mii lei

ianuarie - septembrie

Activiti economice

-
preuri
indici de
comparabile*
volum
preuri curente

%
2008

Bunuri - total

inclusiv trimestrul III

2009

2009

III
preuri
indici de
comparabile*
volum
preuri curente

2009/2008

2008

2009

2009

2009/2008

78.2 -

42,440,139 34,504,284

34,136,894

80.4 18,711,036 14,352,906

Agricultura, economia vnatului,


silvicultura i pescuitul

13,969,124 10,594,040

12,539,304

89.8

7,877,119

5,047,568

6,291,373

79.9

, ,

Industria - total

28,471,015 23,910,244

21,597,590

75.9 10,833,917

9,305,338

8,341,323

77.0

Industria extractiv
Industria prelucrtoare
Energie electric i termic, gaze i
ap
Servicii - total
Construcii

14,632,696

349,973

333,054

67.5

190,793

159,558

153,779

80.6

25,135,131 20,732,563

18,546,535

73.8

9,914,440

8,476,978

7,445,744

75.1

2,827,708

2,718,001

95.6

728,684

668,802

741,800

101.8

62,980,811 57,916,133

57,406,182

91.1 23,491,676 20,431,900

21,069,852

493,714

2,842,170

11,741,149

7,347,992

8,133,577

69.3

4,773,798

2,694,765

3,034,645

- ,

89.7 -
63.6

Comer cu ridicata i cu amnuntul;


repararea autovehiculelor,
motocicletelor, a bunurilor casnice i
personale

12,111,308 11,219,661

11,570,053

95.5

4,566,877

4,124,254

4,300,578

94.2

;
, ,

Transporturi i comunicaii

14,212,013 12,284,944

11,413,527

80.3

5,340,788

4,607,503

4,580,841

85.8

Alte activiti de servicii

24,916,341 27,063,536

26,289,025

105.5

8,810,213

9,005,378

9,153,788

103.9

Bunuri i servicii - total

105,420,950 92,420,417

91,543,076

86.8 42,202,712 34,784,806

35,702,548

10

84.6 -

CONSUMUL INTERMEDIAR

.

mii lei

ianuarie - septembrie

Activiti economice

-
preuri
indici de
comparabile*
volum
preuri curente

%
2008

Bunuri - total

inclusiv trimestrul III

2009

32,048,193 25,401,409

2009

25,726,241

III
preuri
indici de
comparabile*
volum
preuri curente

2009/2008

2008

2009

80.3 14,322,518 10,766,288

2009

11,221,921

2009/2008

78.4 -

Agricultura, economia vnatului,


silvicultura i pescuitul

10,521,867

7,333,241

9,458,313

89.9

6,178,416

3,765,718

4,995,232

80.8

, ,

Industria - total

21,526,326 18,068,168

16,267,928

75.6

8,144,102

7,000,570

6,226,689

76.5

176,644

167,704

67.7

98,230

82,375

78,966

80.4

19,379,505 15,995,669

14,287,199

73.7

7,594,035

6,501,876

5,688,549

74.9

1,895,855

1,813,025

95.5

451,837

416,319

459,174

101.6

32,919,021 28,950,749

28,694,442

87.2 12,048,854 10,039,235

10,345,061

Industria extractiv
Industria prelucrtoare
Energie electric i termic, gaze i
ap
Servicii - total
Construcii

247,631

1,899,190

8,621,305

5,407,156

5,975,709

69.3

3,386,182

1,916,585

2,149,439

- ,

85.9 -
63.5

Comer cu ridicata i cu amnuntul;


repararea autovehiculelor,
motocicletelor, a bunurilor casnice i
personale

5,020,384

4,657,635

4,799,039

95.6

1,929,365

1,745,039

1,810,543

93.8

;
, ,

Transporturi i comunicaii

8,259,530

6,932,509

6,342,502

76.8

2,930,726

2,506,306

2,477,877

84.5

11,017,802 11,953,449

11,577,192

105.1

3,802,581

3,871,305

3,907,202

102.8

716,949

965,578

92.4

326,679

226,327

197,666

66,012,372 55,069,107

55,386,261

83.9 26,698,051 21,031,850

21,764,648

Alte activiti de servicii


Serviciile intermediarilor financiari
indirect msurate

Bunuri i servicii - total

1,045,158

11

60.5
81.5 -

VALOAREA ADUGAT BRUT.

mii lei

ianuarie - septembrie

Activiti economice

inclusiv trimestrul III

-
preuri
indici de
comparabile*
volum
preuri curente

%
2008

2009

2009

III
preuri
indici de
comparabile*
volum
preuri curente

2009/2008

2008

2009

2009

2009/2008

10,391,946

9,102,875

8,410,653

80.9

4,388,518

3,586,618

3,410,775

77.7 -

Agricultura, economia vnatului,


silvicultura i pescuitul

3,447,257

3,260,799

3,080,991

89.4

1,698,703

1,281,850

1,296,141

76.3

, ,

Industria - total

6,944,689

5,842,076

5,329,662

76.7

2,689,815

2,304,768

2,114,634

78.6

246,083

173,329

165,350

67.2

92,563

77,183

74,813

80.8

5,755,626

4,736,894

4,259,336

74.0

2,320,405

1,975,102

1,757,195

75.7

942,980

931,853

904,976

96.0

276,847

252,483

282,626

102.1

30,061,790 28,965,384

28,711,740

95.5 11,442,822 10,392,665

10,724,791

Bunuri - total

Industria extractiv
Industria prelucrtoare
Energie electric i termic, gaze i
ap
Servicii - total
Construcii

3,119,844

1,940,836

2,157,868

93.7 -
63.8

2,490,035

94.4

;
, ,

2,101,197

2,102,964

87.3

5,007,632

5,134,073

5,246,586

104.8

-326,679

-226,327

-197,666

91.7 15,504,661 13,752,956

13,937,900

69.2

1,387,616

778,180

Comer cu ridicata i cu amnuntul;


repararea autovehiculelor,
motocicletelor, a bunurilor casnice i
personale

7,090,924

6,562,026

6,771,014

95.5

2,637,512

2,379,215

Transporturi i comunicaii

5,952,483

5,352,435

5,071,025

85.2

2,410,062

13,898,539 15,110,087

14,711,833

105.9

92.4

Alte activiti de servicii

- ,

885,206

Serviciile intermediarilor financiari


indirect msurate

-1,045,158

-716,949

-965,578

Bunuri i servicii - total

39,408,578 37,351,310

36,156,815

12

60.5
89.9 -

CONSUMUL FINAL AL GOSPODRIILOR POPULAIEI.

mii lei

ianuarie - septembrie

inclusiv trimestrul III

-
preuri
indici de
comparabile*
volum
preuri curente

%
2008

2009

2009

III
preuri
indici de
comparabile*
volum
preuri curente

2009/2008

2008

2009

2009

2009/2008

Cheltuielile gospodriilor populaiei la


procurarea bunurilor pentru consumul
final

27,241,959 23,926,964

24,756,164

90.9

9,152,437

7,982,565

8,401,39891.8

Cheltuielile pentru procurarea serviciilor


din contul bugetului individual

10,580,465 11,138,323

10,138,235

95.8

3,519,343

3,694,731

3,492,184

99.2

7,061,671

81.9

5,147,209

3,479,184

4,445,127

86.4

Consumul final de bunuri i servicii n


form natural
Cheltuieli pentru consumul final al
gospodriilor populaiei pe teritoriul
economic al republicii - total

8,625,157

5,913,125

46,447,581 40,978,412

41,956,070

90.3 17,818,989 15,156,480

16,338,709

Procurarea mrfurilor i serviciilor de


ctre rezideni peste hotare

1,860,142

1,464,689

1,667,340

89.6

674,059

559,217

673,755

Procurarea mrfurilor i serviciilor de


ctre nerezideni pe teritoriul economic al
rii

1,284,786

965,412

935,228

72.8

458,360

351,854

307,273

Consumul final al gospodriilor


populaiei - total
91.7 -

100.0

47,022,937 41,477,689

42,688,182

90.8 18,034,688 15,363,843

13

16,705,191

67.0

K
92.6 -

FORMAREA BRUT DE CAPITAL FIX.

mii lei

ianuarie - septembrie
-
preuri
comparabile*
preuri curente

2008

Investiii capitale (fr cheltuieli ce nu


majoreaz valoarea capitalului fix i a
procurrii inventarului de valoare mic
prevzute n devize de construcii)
Sporul valorii capitalului fix n vite

2009

10,565,502 6,003,847

2009

5,993,035

6,615

77,920

1,113,680

770,598

854,892

Variaia de stocuri a utilajului nemontat

435,631

334,372

Procurarea utilajului i inventarului de ctre


instituiile bugetare

220,462

Cheltuieli pentru reparaii capitale ale


mijloacelor fixe

inclusiv trimestrul III


III
preuri
indici de
comparabile*
volum
preuri curente

indici de
volum

%
2009/2008

2008

2009

56.7 3,658,335 1,878,325

52,147 de 7,9 ori

2009

1,912,099

2009/2008

( ,

,
52.3 )

16,888 de 16,7 ori

1,009

24,506

76.8

589,966

369,099

415,652

333,859

76.6

145,906

72,506

81,194

55.6

123,740

127,166

57.7

98,761

47,682

53,395

54.1

17,521

8,317

7,919

45.2

4,822

2,520

2,407

477,342

379,155

358,312

75.1

159,781

96,869

91,558

57.3

70,622

73,500

81,719

115.7

25,121

27,759

31,261

124.4

3,708

3,668

3,500

94.4

1,192

1,300

1,242

12,911,083 7,775,117

7,812,549

60.5 4,684,893 2,520,566

2,605,696

70.5

Procurarea crilor pentru biblioteci


Cheltueli pentru elaborarea i procurarea
programelor i a bazelor de date
Cheltueli pentru lucrri de prospeciuni
geologice
Procurarea originalelor operelor literare i
artistice

49.9

104.2


Formarea brut de capital fix - total

14

55.6 -