Вы находитесь на странице: 1из 698

!

(www.legionr.ru)
. . -2014. II.
.
/ ,
,
.
.
1. . . -2014. II. ( ) (
). ,
, 4, 70, 71, , . 146,
, . 7.12.
2. (, )
(www.legionr.ru) / .
3. (, ) , .
4.
(, ) .
.

: . . ..-..,
. . .
:
. ., . ., . ., . ., . .,
. ., . ., . ., . .,
. ., . ., . ., . .
M34 . . -2014 : - / . . , . . . --: , 2013. 240 . (
)
. . -2014
.. , .. .
.
I , . -
- . 2014 . . , . .
, .
II , ,
www.legionr.ru
() . ,
.
.
.

c , 2013.

www.legionr.ru

9
12
12
1. 59 612 : 309 = 5 9 2 9 39 = 23 33 = 63 = 216.
5 2 3
: 216.
2
b4,44
1
b4,44
6 2 = 36 : 5 = 7,2.
2. 3,11
3,33 = 6,44 = 2 ,
b
b
b
b ( 5)
: 7,2.
4
5
4
5
3. 34 75 : 214 = 3 7 4 = 34 74 = 71 = 7.
(3 7)
3 7
: 7.
6
2
(3a2 )3 (4b)2
= 27a 616b
= 3.
4.
3 2
2
(12a b)
144a b

: 3.

p
p

5. a = 1 . 2 3 2 + 3 = 4 3 = 1.
:
1.

14
6 = 14 14 6 + 14 6 + 6 = 20 = 2,5.
+
6.
14 6
8
14 + 6
14 6
: 2,5.

45 +
65 = 45( 65 + 45) + 65( 65 45) =
7.
65 45
65 45
65 + 45

= 45 + 65 = 5,5.
20
: 5,5.

8. 23 2 23+ 2 100 = 23 2+3+ 2 100 = 26 100 = 64 100 = 36.


:
36.

9. 32+ 3 32 3 + 32 = 3(2+ 3)+(2 3) + 32 = 34 + 32 = 81 + 9 = 90.


: 90.

11

10. 3 3 216 4 = 3 6 4 = 8.
9
9
: 8.
20 32 = 5 4 32 = 9 = 1,8.
11.
5
4 52
5
1024 52
: 1,8.

11
33
11

5 a7
533 a337
53 a21
12.
=
=
= 53 = 125.
21
21
a
a
a21
:
125. q
q

1
1
11
4 m 11
81 m
3
32 m 22 = 4 1 = 4,5.
q
=
=
13. q
1

11
1
2
11
2 m 22
2048 m
211 m 2

: 4,5.
p

14. 2x 7 + 4x2 20x + 25 = 2x 7 + (2x 5)2 = 2x 7 + |2x 5|.


x = 2,5, 2x 7 + |2x 5| = 2.
: 2.
15.
3 < p
a < 7,5, :
p p
(a 2)2 + (a 3)2 + (2a 15)2 = |a 2| + |a 3| + |2a 15| =
= a 2 + a 3 2a + 15 = 10.
:
p
p 10.

65 33
18
ap
11 15 143 a
18 2145 a
11 2145 a
16.
=
=

14 2145 a
14 39 55 a

(18 11)2145 a
=
= 7 = 0,5.
14 2145 a
14
: 0,5.

37 x 3 x
3 x 7x 3 x

=
= 7.
17.
x
x
x
:
7.
! r
r
r

126 34 =
5
7
7 = 56
18.
3 7
:

17
17
34
17
7

8 18 2 = 16 36 = 4 6 = 2.
=
: 2.

312
1 1 1
10 30 15
30
25 10 2m
=
25

(2m)
19. 30
=
25

(2m)
= 25.

2m 15 2m
: 25.

www.legionr.ru

5
p

20. t2 16t + 64 + t = (t 8)2 + t = |t 8| + t. t 6 8,


|t 8| = 8 t |t 8| + t = 8.
: 8.
p
p
21. (b 12)2 + (b 7)2 = |b 12| + |b 7|. 7 6 b 6 12,
|b12| = 12b |b7| = b7. |b12|+|b7| = 12b+b7 = 5.
: 5.

4 3 2
3
b
7b
4
22.
=
b
7b2 b2,75 = 7b0,75+22,75 = 7.
b2,75
: 7.
23. log7 21 log7 21 log7 (7 21) log7 3 =
= (log7 (7 3))2 log7 (72 3) log7 3 =
= (log7 7 + log7 3)2 (log7 72 + log7 3) log7 3 =
= (1 + log7 3)2 (2 + log7 3) log7 3 =
= 1 + 2 log7 3 + log27 3 2 log7 3 log27 3 = 1.
: 1.
log2 12 log2 144

= log2 2 3 + log2 2 12 log2 144 log2 3 =


24. log2 2 3 +
log12 2
log3 2
= log2 2 3+log2 2 122 log2 12log2 3 = (log2 12log2 3)2 = log2 2 4 = 22 = 4.
: 4.
25. (3 log27 3,5 log3 10,5 1) 53 log5 2 =

= (log3 3,5 log3 10,5 1) 8 = log3 1 1 8 = 2 8 = 16.


3
: 16.
26. 5 log3 49 log7 81 + 17log17 8 = 10 log3 7 4 log7 3 + 8 =
log3 7
= 40
+ 8 = 48.
log3 7
: 48.
27. :
loga b logb c = loga blogb c = loga c. :
log3 5 log2 7 log5 8 log7 9 = log3 5 log2 7 log5 23 log7 32 =
6 log3 5 log5 2 log2 7 log7 3 = 6 log3 2 log2 3 = 6.
: 6.
28. :
loga b logb c = loga blogb c = loga c. :
log36 5 log8 3 log25 2 log
3 3 6 = log62 5 log23 3 log52 2 log 1 6 =
21

0, 25 log6 5 log5 2 log2 3 log3 6 = 0, 25 log6 2 log2 6 = 0, 25.


: 0,25.

33

www.legionr.ru

30

lg 2
log2 5 = log5 2log2 5 = 1.
29. lg 2log5 10log2 5 = lg 2 1 log2 5 =
lg 5
lg 5
: 1.
1
log7
49
= 98 1 = 2.
30. 98 7
49
: 2.
1
log4
64
= 256 1 = 28 26 = 22 = 4.
31. 256 4
64
: 4.

1
32. 11 3 log3 3 = 11 3 log3 3 2 = 11 3 1 = 11 1,5 = 9,5.
2
: 9,5.

1
33. 13 3 log2 8 = 13 3 log2 8 2 = 13 3 log2 23 = 13 4,5 = 8,5.
2
: 8,5.
34. 49log7 4 = (72 )log7 4 = (7log7 4 )2 = 42 = 16.
: 16.
35. 42+log4 7 = 42 4log4 7 = 16 7 = 112.
: 112.
36. 52+log5 12 = 52 5log5 12 = 25 12 = 300.
: 300.
37. 52+log5 4 = 52 5log5 4 = 25 4 = 100.
: 100.
38. 2log2 7+3 = 2log2 7 23 = 7 8 = 56.
: 56.
39. 8log2 5 = (23 )log2 5 = (2log2 5 )3 = 53 = 125.
: 125.
ln 6
40. 9 ln 3 = (32 )log3 6 = (3log3 6 )2 = 62 = 36.
:
36.

log7 5 35
= 1 = 0,2; .. log7 5 35 = 1 log7 35.
41.
log7 35
5
5
: 0,2.
42 = ln 42 = 1 = 3.
42. ln
ln 3 42
1 ln 42
1
3
3
: 3.

www.legionr.ru

44

43. log4 5 log5 64 =

1 log 43 = 3 log5 4 = 3.
5
log5 4
log5 4

: 3.
44. log625 7 log7 5 =

log7 5
1
log7 5 =
= 1 = 0,25.
log7 625
log7 54
4

: 0,25.

45. 102 log5 6 5 = 102 1 log5 5 = 102 = 17.


6
6
: 17.

46. 108 log11 8 11 = 108 log11 11 = 108 = 13,5.


8
8
: 13,5.
47. log81 log7 343 = log81 log7 73 = log81 3 = log34 3 = 1 log3 3 =
4
= 1 = 0,25.
4
: 0,25.
48. 5 4log2 3+1 = 5 (22 )log2 3+1 = 5 22(log2 3+1) = 5 22 log2 3+2 =
= 5 2log2 9 22 = 5 9 4 = 180.
: 180.
3
49. 73 log7 4 = 7log7 4 = 43 = 64.
: 64.
12
50. 144log12 14 = 122 log12 14 = 12log12 14 = 142 = 196.
: 196.
51. log4 25,6 + log4 10 = log4 256 = 4.
: 4.
52. 4 + log3 6 = log3 81 + log3 6 = log3 486, 3log3 486 = 486.
: 486.
53. 2 + log4 121 = log2 4 + log2 11 = log2 44, 2log2 44 = 44.
: 44.

54. log3 81 + log3 1 = log3 81 1 = log3 9 = 2.


9
9
: 2.
55. log4 8 + log9 81 = 3 log2 2 + 2 = 3,5.
2
: 3,5.
42 = 42 = 6.
56. log
7
5 57
: 6.

www.legionr.ru

57

57. log5 12,5 + log5 10 = log5 (12,5 10) = log5 125 = 3.


: 3.
58. (1 log9 45)(1 log5 45) = (log9 45 log9 9)(log5 45 log5 5) =
= log9 45 log5 45 = log9 5 log5 9 = 1.
9
5
: 1.
59. log0,2 7 log7 0,04 = log0,2 0,04 = 2.
: 2.
60. log0,7 10 log0,7 7 = log0,7 10 = log0,7 7 = 1.
7
10
: 1.

log3 4
= log13 1 + log13 4 = log13 1 4 = 0.
61. log13 0,25 +
log3 13
4
4

: 0.
cos 71 cos 10 + cos 80 cos 19
=
62.
2 cos 69 cos 8 + 2 cos 82 cos 21
cos 71 cos 10 + sin 10 sin 71
cos 61
=
= 1 = 0,5.

=
2
2(cos 69 cos 8 + sin 8 sin 69 )
2 cos 61
: 0,5.
3(sin 10 + sin 80 )(cos 80 cos 10 )
63.
=
2 sin 70
2
2

3 sin 70 2
2
3 2 sin 45 cos 35 2 sin 45 sin 35
=
=
=
2 sin 70
2 sin 70
3 sin 70
=
= 1,5.
2 sin 70
: 1,5.
64. sin 30 (sin 12 cos 18 + cos 12 sin 18 ) = sin 30 sin 30 = 1 = 0,25.
4
: 0,25.
65. cos 60 (cos 25 cos 35 sin 25 sin 35 ) = cos 60 cos 60 =
= 1 = 0,25.
4
: 0,25.
66. sin 10 sin 50 sin 70 = sin 10 cos 20 cos 40 =
2 sin 20 cos 20 cos 40
2 sin 10 cos 20 cos 40 cos 10
=
=
=
2 cos 10
4 cos 10

www.legionr.ru

67

2 sin 40 cos 40
sin 80
=
= 1 = 0,125.

8
8 cos 10
8 sin 80
: 0,125.
cos 70 cos 10 + cos 80 cos 20
=
67.
cos 68 cos 8 + cos 82 cos 22
cos 70 cos 10 + sin 10 sin 70
cos 60
=
= 1.

=
cos 68 cos 8 + sin 8 sin 68
cos 60
: 1.
4(sin 72 2 sin 36 sin 18 )
8 sin 36 (cos 36 sin 18 )
=
=
68.
cos 54
cos 54
4(cos 18 cos 18 + cos 54 )
=
= 4.
cos 54
:
4.

3
3 cos 40 + sin 40
1
=
69.
+
=
sin 40
cos 40
sin 40 cos 40

3
1
2
cos 40 + sin 40
2
2
2(cos(40 30 ))
4 cos 10
=
=
=
= 4.
cos 10
1
1
sin 80
sin 80
2
2
: 4.
70. cos 15 cos 45 cos 45 cos 75 = cos 15 cos 45 sin 45 sin 15 =
= cos 60 = 0,5.
: 0,5.
7
cos 75 cos 15 cos 15 cos 105
71.

=
2 sin 18 sin 63 + sin 108 sin 27
7
cos 75 cos 15 + sin 75 sin 15
=

=
2 sin 18 sin 63 + cos 18 cos 63
7 cos 60
712
= 7 = 3,5.
=
=
2
2 cos 45
22 2
: 3,5.
p

72. 0 < < , cos > 0 cos = 1 sin2 = 1 0,36 = 0,8;


2

tg( + 7) cos 2 + = tg + sin 2 = sin + 2 sin cos =


2
cos
=

0,6
+ 2 0,6 0,8 = 1,71.
0,8
: 1,71.

www.legionr.ru

10

74

73. 5 sin 3 + 2 cos( + 3) = 5 cos 2 cos = 3 = 0,75,


2
4
cos = 1 .
4
: 0,75.
74. < < 0, sin < 0. cos 5 ,
2
13
s
2
5
sin = 1 2 = 12 ;
13
13

2 tg( 5) + ctg + = 2 tg tg = tg = 12 = 2,4.


2
5
: 2,4.

75. 2 cos + + 3 sin2 ( ) = 2 sin + 3 sin2 =


2
= 2 0,5 + 3 0,52 = 1 + 0,75 = 0,25, sin = 0,5.
: 0,25.

76. sin 2 2 sin sin( ) + cos2 ( + ) = 2 sin cos


2

2
3 = 3 = 0,75, cos = 3 .
2 sin cos + cos2 =
2
4
2
: 0,75.
sin4 x cos4 x
(sin2 x cos2 x)(sin2 x + cos2 x)
= cos 2x =
77.
=
sin 2x
sin 2x
sin 2x
= ctg 3 = 1, x = 3 .
4
8
: 1.
78. 1 (cos 45 cos 15 sin 15 sin 45 )2 = 1 (cos(45 + 15 ))2 =
= 1 cos2 60 = 1 0,25 = 0,75.
: 0,75.

2
79. (sin 75 cos 15 sin 15 cos 75 )2 + 0,5 = sin(75 15 ) +
2
3 + 0,5 = 0,75 + 0,5 = 1,25.
+ 0,5 = (sin 60 )2 + 0,5 =
2
: 1,25.

2 2 sin 70 + 20 cos 70 20

2
2
2(sin 70 + sin 20 )
=
=
80.
cos 25
cos 25

www.legionr.ru

11

81

2 2 sin 45 cos 25 = 2 2 2 = 2.
cos 25
2
: 2.
50 + 40 cos 50 40
2
cos

2
2
+ cos 40 =

81. cos 50
=
2 cos 5
2 cos 5

5 = 2 2 = 1.
45 cos
= 2 cos

2 cos 5
2 2
: 1.
82. sin2 t + cos2 t 3 sin + 7 cos = 1 3 0 + 7 (1) = 6.
: 6.

83. cos cos 2 + 4 = cos cos + 4 =


3
3
3
3

cos
+ 4 = 2 + 4 = 5.
= cos
3
3
2
: 5.

84. 2 3 sin cos = 2 3 1 sin = 2 3 1 = 5, 5.


12
12
2
6
4
: 5, 5.
=

85. < < 2, , cos < 0.


2
s
p
2
cos = 1 sin = 1 24 = 1 = 0,2.
25
5

: 0,2.

2 3
9

86. 8 6 sin
sin = 8 6 sin sin = 8 6

= 2 6 = 12.
4
3
4
3
2
2
: 12.

53 = 6 sin 37 sin(90 37 ) = 3 cos 37 = 3.


87. 6 sin 37 sin

sin 74
2 sin 37 cos 37
cos 37
: 3.
88. 17 cos + 3 sin = 2; 17 cos + 3 sin = 12 sin 64 cos ;
6 sin 32 cos
9 sin = 81 cos ; tg = 9.
: 9.

89. 16 sin( + ) cos 3 + = 16( sin ) sin = 16 sin2 =


2

www.legionr.ru

90

12

= 16 1 = 4.
2
: 4.
1 = 1 ; cos2 = 1 sin2 = 19 ; ctg2 = cos2 = 19.
45
20
20
sin2
:
19.

3
2 sin
+ cos( )
2

= 2 cos cos = 3.
91.

cos
+
sin
2
: 3.
p

92. 0,04+log4 2 2+2log2 3 = (0,2)2 + 1 log2 2 2 +3 = 0,2+ 3 +3 = 3,95


2
4
: 3,95.

1 = 2 p(0,3)2 3 1 log 3
3
3=
93. 3log3 2 0,09 + 3 log9
3
2
333
90. sin2 =

1
= 2 0,3 3 log3 31 3 = 1,7 3 4 = 1,7 2 = 0,3.
2
2 3
: 0,3.
94. 53x1 2575x = 0,2; 53x1+1410x = 51 ; 7x + 13 = 1; x = 2.
: 2.
95. 82x+3 43x+2 = 62; 26x+9 26x+4 = 62; 26x+4 (25 1) = 62;
26x+4 31 = 62; 26x+4 = 2; 6x + 4 = 1; x = 0,5.
: x = 0,5.
96. 725 4 5x = 5x+2 ; 5x+2 + 4 5x = 725; 5x (52 + 4) = 725;
5x 29 = 725; 5x = 25; x = 2.
: 2.
97. 4x2 + 2 4x1 = 9; 4x2 (1 + 2 4) = 9; 4x2 9 = 9; 4x2 = 1;
4x2 = 40 x 2 = 0, x = 2.
: 2.
x
2
98. 9x = 8 3x+1 + 81; 32 8 3 3x 81 = 0; 3x 24 3x 81 = 0.
t = 3x > 0.

t2 24t 81 = 0; t1,2 = 12 144 + 81 = 12 15 t1 = 27, t2 = 3 < 0
t = 27. , 3x = 27; 3x = 33 x = 3.
: 3.
99. 22x+1 . , 22x+1 (1 + 21 + 22 + 23 ) = 240;
22x+1 (1 + 2 + 4 + 8) = 240; 22x+1 = 16; 2x + 1 = 4; x = 1,5.
: 1,5.

www.legionr.ru

101

13100. log4 log2 1 = 1; log2 1 = 4; 1 = 16; x = 1 .
x
x
x
16
: log4 log2 16 = log4 4 = 1. , x = 1 = 0,0625.
16
: 0, 0625.
101. log3 (x + 5) = 3.
x + 5 = 33 , x + 5 = 27, x = 22.
, x = 22 .
: 22.
102. lg(10 x) = 2, 10 x = 102 ,
x = 10 100, x = 90.
: 90.
x+1 3
x+1
= 64. 1
= 1
; x + 1 = 3; x = 4.
103. 1
4
4
4
: 4.
3
3
104. 7 x = 343. 7 x = 73 , 3 = 3, x = 1.
x
: 1.
105. 4x4 = 64; 4x4 = 43 ; x 4 = 3; x = 7.
: 7.
106. 5x+2 = 125; 5x+2 = 53 ; x + 2 = 3; x = 1.
: 1.
107. log3 (4 x) = 4; 4 x = 81; x = 77.
: 77.
108. 5x24 = 1 , 5x24 = 53 , x 24 = 3, x = 3 + 24, x = 21.
125
: 21.
109. 4x11 = 1 , 4x11 = 43 , x 11 = 3, x = 8.
64
: 8.
10x2 3
10x2
= 1; 1
= 1 ; 10x 2 = 3; x = 1 .
110. 1
3
27 3
3
2
: 0,5.
3x+2
3x+2 4
111. 1
= 625; 1
= 1
; 3x + 2 = 4; 3x = 6; x = 2.
5
5
5
: 2.

www.legionr.ru

14

113

112. log3 (x + 4) = log3 (5x + 2); x + 4 = 5x + 2; 2 = 4x; x = 1 .


2
: 0,5.
113. log 1 (1 3x) = 2; 1 log2 (1 3x) = 2; log2 (1 3x) = 4;
2
4
1 3x = 16; 3x = 15; x = 5.
: 5.
114. log17 (5x + 7) = log17 22; 5x + 7 = 22; x = 3.
: 3.
115. log3 (7x + 1) = 3 log9 4; log3 (7x + 1) = 3 log3 4;
2
3

log3 (7x + 1) = log3 4 2 ; 7x + 1 = 8; x = 1.


: 1.
116. 2x+3 = 4x1 ; 2x+3 = (22 )x1 ; 2x+3 = 22x2 ; x + 3 = 2x 2;
x = 5.
: 5.
x4
= 27; (31 )x4 = 33 ; 34x = 33 ; 4 x = 3; x = 1.
117. 1
3
: 1.
118. 53x+7 = 0,04; 53x+7 = 52 ; 3x + 7 = 2; 3x = 9; x = 3.
: 3.
x 2(2x9)
x
2x9
= 1 ; 1
= 1 ; 4x 18 = x; 3x = 18;
119. 1
16
4
4
4
x = 6.
: 6.
120. log2 (x + 1) = 2. : x + 1 > 0; x > 1.
x + 1 = 22 , x + 1 = 4; x = 3.
: 3.
121. 22x4 = 16; 22x4 = 24 ; 2x 4 = 4; 2x = 8; x = 4.
: 4.
122. 17x16 = 17 x 16 = 1 x = 17.
: 17.
2x
= 36. , 1 = 61 ; 6x2 = 62 ; x 2 = 2; x = 4.
123. 1
6
6
: 4.
124. log15 (2x + 11) = log15 4; 2x + 11 = 4; 2x = 7; x = 3,5.
: 3,5.
125. log0,5 (5x 1) = log0,5 14; 5x 1 = 14; 5x = 15; x = 3.
: 3.

www.legionr.ru

15
119x
119x 2
126. 1
= 1; 1
= 1 ; 11 9x = 2; 9x = 9; x = 1.
4
16 4
4
: 1.
4x17
= 125; 5174x = 53 ; 17 4x = 3; 4x = 14; x = 3,5.
127. 1
5
: 3,5.
128. log6 (12 5x) = 2; 12 5x = 62 ; 5x = 24; x = 4,8.
: 4,8.
129. log7 (3x 8) = 2; 3x 8 = 72 ; 3x = 57; x = 19.
: 19.
130. 35x17 = 27; 5x 17 = 3; 5x = 20; x = 4.
: 4.
127

131. 2122x = 1 ; 12 2x = 3; 2x = 15; x = 7,5.


8
: 7,5.
(4x 7)
(4x 7)
132. cos
= 1;
= 2 + 2k; 4x 7 = 2 + 6k;
3
2
3
3

4x = 9 + 6k,
k Z.
4x = 5 + 6k;

4x = 3, k = 1,
:
4x = 5, k = 0;
3
x= .
4
: 0,75.
133. sin 2x = 1 ; 2x = +2k 2x = 5 +2k, k Z; x = 1 +3k
3
2 3
6
3
6
4
x = 5 +3k, k Z. x = 1 = 0,25.
4
4
: 0,25.
134. tg 5x = 1; 5x = + k, k Z; x = 1 + 4k , k Z.
4
4
4
5
5
x = 1 = 0,2.
5
: 0,2.
135. 3 x = 6 3 , 3 x = 45 , x = 15.
7
7 7
7
: 15.

www.legionr.ru

16

137

136. 1 2x = 3.
x + 13
. x 6= 13.
1 2x = 3(x + 13), 1 2x + 3x + 39 = 0, x + 40 = 0, x = 40.
: 40.
137. : x 6= 4 .
3
x + 6 ; 3x2 + 4x = x + 6; 3x2 + 3x 6 = 0; x = 1, x = 2.
1
2
3x 4
2.
: 2.

138. x2 + 2x 8 = 0; x1,2 = 1 1 + 8 = 1 3; x1 = 2, x2 = 4.
4.
: 4.
p

9 92 4 2 (35)
2
= 9 361 =
139. 2x 9x 35 = 0; x1,2 =
22
4

x =

= 9 19 ; x1 = 2,5, x2 = 7.
4
x1 + x2 = 4,5.
: 4,5.
140. (3x 14)2 = (3x + 2)2 ; (3x + 2)2 (3x 14)2 = 0;
(3x + 2 3x + 14)(3x + 2 + 3x 14) = 0; 16(6x 12) = 0; x = 2.
: 2.

141. (8x 5)2 = (8x + 5)2 ; (8x + 5)2 (8x 5)2 = 0;


(8x + 5 8x + 5)(8x + 5 + 8x 5) = 0; 10 16x = 0; x = 0.
: 0.
2
3 = 0;
142. 15x
= 5; 2x
+ 1 = 0; x + 2x
2
2
6x 9
2x 3
2x 3

2x2 + x 3 = 0; x = 1 1 + 4 2 3 = 1 5 ;
1,2
2
2x 3
22
4
x1 = 1; x2 = 1,5, , .
x2 = 1,5.
: 1,5.
2
2
2
143. 16x 9 = x; 16x 9 12x x = 0; 4x 9 = 0;
12x
12x
12x
(2x 3)(2x + 3)
= 0; x1 = 1,5; x2 = 1,5.
12x

www.legionr.ru

17

144

x1 = 1,5.
: 1,5.
144.

5x = x; 5x x(x 12) = 0; x(5 x + 12) = 0;


x 12
x 12
x 12

x(17 x)
= 0; x1 = 0; x2 = 17. x2 = 17.
x 12
: 17.
2
145. 14 3x = x; 14 3x 2x x = 0; 2x + 3x 14 = 0;
2x
2x
2x

x1,2 = 3 9 + 4 2 14 = 3 11 ; x1 = 2;
22
4
x2 = 3,5. x2 = 3,5.
: 3,5.

146. x 3 = x 3 . x = 3 .
9x + 4
4x + 9

5x = 5,
9x + 4 = 4x + 9,
1
1 ;
x 6= 3
=
4
9x + 4 6= 0;
9x + 4
4x + 9
x 6= .
9
, x1 = 3 x2 = 1.
x1 = 3.
: 3.
147. : 128 x2 = (x)2
128 = x2 + x2 p
2x2 = 128 x2 =

64 x = 8.
: x = 8, 128 (8)2 = 128 64 = 64 = 8 = (8).

x = 8 , 128 82 = 128 64 = 8 6= 8.
, x = 8.
: 8.

x 6 > 0,
148. x 6 = 8 x

x2
12x + 36 = 8 x;

x
> 6,
x > 6,
x1 = 7, x = 7.

x2 11x + 28 = 0;

x2 = 4;
: 7.

x 3 > 0,
x > 3,

149. x 3 = 9 x
x2 6x + 9 = 9 x;
x2 5x = 0;

www.legionr.ru

18

x
> 3,
x1 = 0, x = 5.

x2 = 5;
: 5.
150. 1). 5x + 2 > 0; x > 0,4.
2) 5x + 2 = 10; 5x + 2 = 100; 5x = 98; x = 19,6
.
: 19,6.

151. . 4x 6 > 0; x > 1,5. 4x 6 = 12; 4x 6 = 144; 4x = 150;


x = 37,5 .
:
37,5.

152. 7x + 1 = 6 7x + 1 = 36 7x = 35 x = 5.
:
5.

153. 10 2x = 4 10 2x = 16 2x = 6 x = 3.
: 3.

x > 0,
154. 5x 3 = 2 x. :
x > 0,6.
5x 3 > 0;
, 5x 3 = 4x, x = 3.
x = 3 .
:
3.

155. 4 2x = 2 1 x.
4 2x > 0,
x 6 2,
:
x 6 1.
1 x > 0;
x 6 1;
:
4 2x = 4(1 x), 2x + 4x = 4 4, x = 0.
: 0.

57 3x > 0,
156. 57 3x = 3
57 3x = 9 x = 16.
57 3x = 9;
:
16.
r
157. 3x 17 = 4. , :
7
3x 17
= 16; 3x 17 = 16 7; 3x = 129; x = 43. ,
7
x = 43 .
:
43.
r
11 = 1 ;
44 = 1; 44 = 6 4x; 4x = 38;
11 = 1 ;
158.
6 4x
2 6 4x
4 6 4x
150

x = 38 = 9,5. , x = 9,5 4

www.legionr.ru

19

159

y
1
O

. 1.
.
:9,5.
159. x = 15 2x; x2 = 15 2x; x2 + 2x 15 = 0; x1 = 5; x2 = 3.
, x = 5 .
:
5.

+ 3x = 49; 3x =49 + 41; 3x = 90; x = 30.


160. ( 41+ 3x)2 = 72 ; 41
: 41 + 3 30 = 7; 41 + 90 = 7; 49 = 7; 7 = 7.
: 30.
161. :
27 x = 112 ; 27 x = 121; 27 121 = x; x = 148.
:
148.
r

162. 2x 8 = 3; 2x 8 = 6; 2x 8 = 36; 2x = 44; x = 22.


4
s
r

: 2 22 8 = 44 8 = 9 = 3.
4
4
:
22.
r
4
4
163.
= 1;
= 1; 5x 2 = 4; 5x = 6; x = 1,2.
5x 2
5x 2
r
r
4
4 = 1.
:
=
5 1,2 2
62
: 1,2.
164. , , OX
.
g(x) = f (x) x 2 (4; 6) g 0 (x) = f 0 (x) 1. , g(x)
y = f 0 (x) y = 1 .
1 , 4.
: 4.

www.legionr.ru

20

166

165. x0 f (x),
f 0 (x) +. f 0 (x) ,
x = 0 .
: 0.
166. f (x) , f 0 (x)
"+" "", .
2 f 0 (x) [4; 1], f (x) , , , x0 = 4.

. 2.
: 4.
167. f (x) , f 0 (x)
+, . ,
3 f 0 (x) [2; 5], f (x) , , , x0 = 2.

-3

1
O

-1

5 x

. 3.
: 2.
168. , [6; 0] , [0; 4] . ,

www.legionr.ru

169

21

0 ,
[6; 4].
: 0.
169. 3 (,
). ,
+ -.
.
: 0.
170. 3 (,
). , - +. .
: 1.
171. 4 (,
). ,
, . +, + .
.
: 3.
172. : 60 /
.
: 4.
173. 6 , 6 .
45,5 .
: 45,5.
174. , 12 /.
: 12.
175. t, t
[37; 39]. , t [0; 6] [7,5; 8,5] [10; 12], 9 .
: 9.
176. : 80 .
: 80.
177. , , , .

www.legionr.ru

178

22

, 2- 6- 12- 26-
, 18 .
: 18.
178. 70 .
25- .
: 25.
179. ,
1 30 . 2-
.
: 2.
180. ,
1 30 . 30-
.
: 30.
181. [17; 28]. : 18 C.
: 18.
182. 300n 200n = 2700, 100n = 2700, n = 2700 = 27.
100
: 27.
183. 9 30 150 = 4 500 (). , 4 500 + 4 500 = 9 000 ().
, 9 000 : 30 = 300 ().
, 13 .
: 13.
184. 10; 10 18 = 180 ().
80; 80 18 = 1 440 ().
: 1 440 180 = 1 260 ().
: 1 260.
185. 4 20 105 ,
20 105 = 2 100 (). 12 120 , 20 120 = 600 ().
4
15 60 , 3 20 60 = 900 (). 4

www.legionr.ru

186

23

2 100 (600 + 900) = 600 ().


: 600.
186. : 5 .
: 5.
187. 14 19 ,
18 ;
756.
: 756.
188. 12 15 . 5 C,
14 .
: 5.
189. 12 19
71%. 19 .
: 71.
190. 2 4, 10, 11 15 . 4 .
: 4.
191. 5000 , 1-
5-, 10 .
: 10.
192. 16 7,5 C.
: 7,5.
193. 01.09.2011 1716 , 22.09.2011 1617 . 99 .
: 99.
194. 15 C 6-, 7- 8- ,
3 .
: 3.
195.
2009 32 .
: 32.
196. 3-, 4-, 7-, 10-
11- , 5 .
: 5.
197. , 2005 .
: 2005.

www.legionr.ru

24

199

198. 1,2 3 ,
0,8 18 . 18 3 = 15 .
: 15.
199. 16 30 C.
: 30.
200. 6 .
: 6.
201. 50 C 5 , 90 C 9 .
9 5 = 4 ().
: 4.

202. , , 14 C, 6 C.
14 6 = 8( C).
: 8.
203. 520,3 . , 470,2 . .
520,3 + 470,2 = 990,5 (. ).
: 990,5.
204. 5 C 5- 10- ,
6 .
:

0
0
6.
(11x + 2)2 ex (ex )0 (11x + 2)2
(11x + 2)2
0
=
=
205. y =
ex
(ex )2
=

2 11(11x + 2) ex ex (11x + 2)2


(11x + 2)(22 11x 2)
=
=
e2x
ex

(11x + 2)(20 11x) 0


; y (0) = 2 020 = 40.
ex
e
:
40.

0
(2x + 3)3 ex (ex )0 (2x + 3)3
(2x + 3)3
0
206. y =
=
=
ex
(ex )2

(2x + 3)2 (6 (2x + 3)


3 2(2x + 3)2 ex ex (2x + 3)3
=
=
=
e2x
ex

2
(2x + 3)2 (3 2x) 0
; y (0) = 3 0 3 = 27.
ex
e
: 27.

www.legionr.ru

208

25

0
207. ln x3x2 +5x+2 = 1 6x+5. x = 5
x

1 6 5 + 5 = 24, 8.
5
: 24, 8.

6 ctg x
=
;
208. f (x) = 3 ctg2 x; x0 = . f 0 (x) = 3 2 ctg x 12
6
sin x
sin2 x

12
sin2 x ctg x 2 sin x cos x
sin
x
6 ctg x 0
y=
; y = 6
=
sin2 x
sin4 x

= 64 (1 + ctg x sin 2x); y 0 = 6 1 + ctg sin =


6
6
3
sin x
sin4
6


= 6 16 1 + 3 3 = 6 16 2,5 = 240; k = 240.
2
: 240.
209. tg 120 = 3.
f 0 (x) = 3. ,
3 .
: 3.
210.
f 0 (x) = tg 150 , f 0 (x) = 1 .
3
y = 1 , , 2.
3
: 2.
211. x = x0 ,
f 0 (x0 ) = k, k . x0 N ,
f 0 (x0 ) < 0. , x0 = 3 x0 = 4.
: 2.
212. y = f (x) x0 = 3 ,
: f 0 (3) = 1 = tg = 45 .
: 45.
213. k. = f 0 (x0 ) = f 0 (3).
f 0 (3) = 1.
: 1.

www.legionr.ru

215

26

214. k. = f 0 (x0 ) = f 0 (4).


f 0 (4) = 3.
: 3.
215. ,
f 0 (x) = 10x 7, f 0 (x) = 13.
: 13.
216. ,
f 0 (x) = 4x + 3, f 0 (3) = 15.
: 15.
217. , f 0 (x) =
= tg 45 = 1. , : x = 2.
: 1.
218. tg = f 0 (x0 ), x0 = 1, f 0 (x0 ) = 1, tg = 1, = 135 .
: 135.
219. , , tg 45 = 1. 1.
: 1.
220.
, 3
. .
y = f 0 (x) y = tg 30 =
3
: 1.
221. ,
y = x2 + 4x + 11 A, y = 1 2x,
y 0 (x0 ) = 2, x0 A.
y 0 (x) = 2x + 4, y 0 (x0 ) = 2x0 + 4, 2x0 + 4 = 2, x0 = 3,
y0 = 32 + 4 3 + 11 = 14, A
(3; 14), 17.
: 17.
222. f 0 (x0 ) = k, k
y = f (x) x0 . : (2; 1) (0; 3).
y2 y 1
, k = 3 + 1 = 2.
k=
02
x2 x 1
: 2.
223. tg = f 0 (x0 ), , y = f (x), Ox
x0 = 2. f 0 (2) = 1, tg = 1,

www.legionr.ru

224

27

= 45 .
: 45.
224. f 0 (x) = 2e2x+1 12x3 . , x0 = 0,5
f 0 (0,5) = 2e2(0,5)+1 12(0,5)3 = 2e0 + 1,5 = 3,5.
: 3,5.
225. f 0 (x) = 2e5x2 5 + 15x2 . , x0 = 2
5
2

2
f 0 2 = 10e5 5 2 + 15 2 = 10e0 + 60 = 12,4.
5
5
25
: 12,4.
226. x0 , x0 .
y = kx + b,
. (1; 4) (1; 3) .

:
4 = k + b,
b = 3,5,
3 = k + b;
k = 0,5.
, f 0 (x0 ) = k = 0,5.
: 0,5.
227. x0 , x0 .
y = kx + b,
. (3; 1) (1; 2)
.

:

1 = 3k + b,
2k = 3,
k = 1,5,
2 = k + b;
b = k + 2;
b = 3,5.
, f 0 (3) = k = 1,5.
: 1,5.
228. y = 38x 28 ,
38. , 3x2 + 8x 2 x0 38.
(3x2 + 8x 2)0 = 6x + 8; 6x0 + 8 = 38; x0 = 5.
: 5.

www.legionr.ru

28

230

229. f (x) x0 ,
Ox. tg = 7 = 1,4.
5
: 1,4.
230. f (x) x0 ,
Ox. tg = 7 = 3,5.
2
: 3,5.
231. f 0 (x0 ) = tg ,
Ox. 4 , tg = BC = 4 = 0, 4.
AB
10

. 4.
: 0,4.
232. f 0 (x0 ) = tg ,
Ox. 5 , tg = BC = 2 = 0,2.
AB
10

. 5.

www.legionr.ru

233

29

: 0,2.
233. , (0; 0) (5; 5). f 0 (5)
, f 0 (5) = 5 0 = 1.
50
: 1.
234. ,
(0; 0) (6; 3). f 0 (6)
, f 0 (6) = 3 0 = 0,5.
60
: 0,5.
235. y = 1, 0 0. ,
x = 5.
: 5.
236. y = 1, 0 0. ,
x = 2.
: 2.
237. y = 3x10 y(x),
. , y 0 (x) = 3,
y(x) = x2 + 5x 7. 2x + 5 = 3; 2x = 2; x = 1.
: 1.
238. x0

2 ,
y 0 (x0 ) = 1,
3x0 7x0 + 1 = 1,
y(x0 ) = x0 3;
x30 3,5x20 + x0 1 = x0 3.
x01 = 1 , x02 = 2.
3
x0 = 2.
: 2.
239. ,
- ,
, (
Ox) (, 7). : 7, 4,
3, 2, 1, 0, 4, 5, 6. 9.
: 9.
240. y = 15,

www.legionr.ru

241

30

Ox, , , f (x) . .
( ).
.
: 5.
241. [7; 3] f (x) , , f (x) , ,
x = 3.
: 3.
242. f (x)
y = x + 2,
, f 0 (x) = 1.
, f 0 (x) 1 .
: 2.
243. [2; 6] f (x) . ,
f (x) , ,
x = 6.
: 6.
244. (1; 5) f (x)
, f 0 (3) = 0. , x = 3 (
).
: 3.
245. y = 3x + 5 3. , f (x) y = 3x + 5
x0 , f 0 (x0 ) = 3.
, y = f 0 (x) y = 3 .
: 4.
246. ,
- , , ( Ox) . : 2, 1, 0, 1, 4, 5. 6.
: 6.
247. f 0 (x) < 0 x [4; 1], f (x) [4; 1] , x = 4.
: 4.
248. , 3 (6; 5), 2 .

www.legionr.ru

31

249

.
: 2.
249. ,
, , , .
, y 0 < 0 : 5; 4; 3; 2;
1; 0; 1; 2; 3. 54321+1+2+3 = 9.
: 9.
250. y = 0 x + 15, . , .
: 5.
251. [3; 10] y = f (x)
. : (2) + (1) + 2 + 4 + 8 = 11.
: 11.
252. y = f (x) [2; 9]
. f 0 (x) = 0 , f (x) (. . 6).

. 6.
: 2.
253. , [7; 2]
x = 6 x = 0,
x = 6 . , ,
x = 6 f (x) .
: 1.
254. Ox (. . 7). ,

www.legionr.ru

32

255

f 0 (x0 ) = tg = tg( ABC) = tg ABC = AC = 9 .


BC
10

. 7.
: 0,9.
255. [2; 3], . 5.
: 5.
256. [1; 4],
. 5.
: 5.
257. f (x) x0 ,
Ox. ABC (. . 8):
tg = tg(CAB) = CB = 7 = 1,75.
AB
4

. 8.

www.legionr.ru

258

33

: 1,75.
258. ,
- , , (
Ox) .
: 5, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 5.
8.
: 8.
259. y = f (x) , Ox.
, 4 ( 6, 2, 1 4).
: 4.
260. [6; 8] f (x) : 5 7
( y = f (x) ).
: 2.
261. , . , 3, 2, 1, 0, 1, 2, 7, 8 9.
21.
: 21.
262. ,
. , [7; 2] 5.
: 5.
263. y = 9x + 5 y = x2 + bx 11
. , 9x + 5 = x2 + bx 11; x2 + (9 b)x + 16 = 0.
, D = (9 b)2 4 16 = 0.
(9 1)
= 4.
b = 1 b = 17. b = 1 x =
2
(9 17)
= 4. ,
2
1, b = 17.
: 17.
264.
y = 3x 2, 3. (x2 + 4x 5)0 = 2x + 4,
2x + 4 = 3, x = 0,5.
: 0,5.
b = 17 x =

www.legionr.ru

34

266

265. , y = 3x + 30
. , k = 3. ,
k = y 0 (x0 ), y 0 (x) = (x3 + 5x2 5x 18)0 = 3x2 + 10x 5. ,
3x20 + 10x0 5 = 3.
x0 = 4 x0 = 2 . 4.
3
: 4.
266. , . , ,
, [2; 4].
6.
: 6.
267. y = f 0 (x) , [4; 10]
x1 x2 (. . 9),
+.
.

. 9.
: 2.
268. f 0 (x) < 0 y = f (x). x2 , x3 , x6 .
: 3.
269. y = x + 5
y = f (x), k = 1.
y 0 (x) = 1.
y 0 (x) = 3x2 + 6x + 2, 3x2 + 6x + 2 = 1, x2 + 2x + 1 = 0, (x + 1)2 = 0,
x = 1.
: 1.

www.legionr.ru

35

271

270. (6; 7) f 0 (x) < 0, , y = f (x) , , [4; 5] f (x)


, x = 5.
: 5.
271. f 0 (x) = 0 : x2 , x3 , x5 , x6
f (x).
: 4.
272. f 0 (x) ,
f (x) . , : x2 x4 .
: 2.
273. f (x) x0 , Ox. ABC (. . 10)
tg = tg(180 ) = tg = BC = 6 = 2.
AB
3

. 10.
: 2.
274. f (x) y = 2x 8, ,
2, f 0 (x) = 2. y = 2 y = f 0 (x)
(. . 11).
: 6.
0

275. y 0 (x) = 1 f (x) + 7 = 1 f 0 (x).


2
2
y = 2x 6, k = f 0 (x0 ) = 2. x0 = 1: y 0 (x0 ) = 1 f 0 (x) =
2

www.legionr.ru

36

276

. 11.
= 1 2 = 1.
2
: 1.
276. y = 4. ,
y = f (x) y = 4 6 (.
. 12).

. 12.
: 6.
277. [5; 3] x = 1
. , x = 1 .
: 1.
278. , x < 2 f 0 (x) < 0, x > 2
f 0 (x) > 0, , x = 2 . ,
x = 2 .
: 2.
279. , f (x) x1 , x2 x3 , , f (x)
(. . 13).
: 3.
280. (3; 0) (0; 1,5)

www.legionr.ru

37

281

. 13.
(. . 14). f 0 (x) =

y2 y 1
1,5 0
f 0 (x) =
= 0,5.
x2 x 1
0+3

. 14.
: 0,5.

281. (4; 7) f 0 (x) > 0, , f (x) , , [2; 6] , x = 6.


: 6.
282. (4; 0) (0; 2).
y y1
f 0 (x) = 2
f 0 (x) = 2 0 = 0,5.
x2 x 1
0+4
: 0,5.
283. x(t) = 1,5t2 3t + 7; v(t) = x0 (t); v(t) = 3t 3, v(t) = 12;
3t 3 = 12, 3t = 15, t = 5.
: 5.
284. x(t) = 0, 75t2 + t 7. v(t) = x0 (t), v(t) = 1,5t + 1, 1,5t + 1 = 19,
1,5t = 18, t = 12.
: 12.

www.legionr.ru

286

38

285. x(t) = 2t2 +20t7; v(t) = x0 (t) = 4t+20.


v(t) = 0; 4t + 20 = 0; t = 5; x(5) = 2 25 + 20 5 7 =
50 + 100 7 = 43.
: 43.
286. t0 , ,
t = t0 .
t0 . : S 0 (5) = 50 = 25.
2
: 25.
287. t0 , ,
t = t0 .
t0 . S 0 (8) = 30 = 15.
2
. , t = 8 15.
: 15.
288. . , , , 2. (4,5; 2), 4,5.
: 4,5.
289. . , , , 3. (5; 3), 5.
: 5.
290. ,
.

S 00 (t) = 6t, S 00 (1) = 6 2 .

: 6.
R
291. , S(t) = v(t)dt, , 6 ,

www.legionr.ru

39

292

6
R6

(36t 3t2 )dt = (18t2 t3 ) = 648 216 = 432.


0

: 432.
292. ,
.
s00 (t) = 3t, s00 (3) = 9 2

: 9.
R
293. , S(t) = v(t)dt, ,

2
3 9
R9
9 , (9t t2 )dt = 9 t t =
2
3 0
0
= 364,5 243 = 121,5.
: 121,5.
294.
:
v(t) = x0 (t) = (4t2 34t + 5)0 = 8t 34.
t = 9 c: v(9) = 8 9 34 = 38.
: 38.
295.
:
v(t) = x0 (t) = (0,4t3 2t2 + t)0 = 1,2t2 4t + 1.
t = 5 c: v(5) = 1,2 52 4 5 + 1 = 11.
: 11.
296. ,
v(t) = x0 (t) = t4 + 4t3 3t2 + 5.
t = 2 c. v(2) = x0 (2) = 24 +423 322 +5 = 16+3212+5 = 9 (/c).
: 9.
297. v(t) = x0 (t) = t2 5t 2. v(t) = 4, t > 0, ,
t2 5t 2 = 4, t2 5t 6 = 0, t1 = 6, t2 = 1
t > 0.
: 6.
298. : a(t) = v 0 (t) = f 0 (t). v = f (t)
, a(t) = f 0 (t) : t1 , t2 , . . . , t7 v = f (t) (. . 15).
: 7.
2

299. 4x 1 = t, t > 0. 4x 1 = t2 , x = t + 1 .
4

www.legionr.ru

300

40

. 15.

y = t t + 1 = 1 4t t2 1 = 1 (t 2)2 3 = 1 (t 2)2 + 3 .
4
4
4
4
4
2

y = 1 (t 2)2 + 3 , 0,75( 4
4
, t = 2, x = 1,25, x = 1,25
).
: 0,75.
3
=
300. 1. g(x) = log4 2
x + 4x + 12
x2 + 4x + 12
= log 1
. 1 1, 4
3
4
g(x) [6; 0] ,
x2 + 4x + 12
.
f (x) =
3
2. f (x) 2x + 4 0
x = 2,
. , f 0 (x) =
, f (x) = 0

x (6; 0).
3
x = 2. , . , f (6) = 8, f (2) = 8 , f (0) = 4. ,
3
f (x) [6; 0] 8.
3. , g(x) [6; 0]
log 1 8 = 1,5.
4

: 1,5.
301. f 0 (x) = 1

1 ; 1 1 = 0; x = 1 . 2 < e ln 2 < 1
x ln 2
x ln 2
ln 2

1
1 > 1 e < 4 e 2 < 2 1 < ln 2 1 < 2, x = 1
ln 2
2
ln 2
ln 2
h
i

, 1 ; 2 . f 1 = 3 ,
2
2
2

www.legionr.ru

41

302

1 = 1 + log (ln 2) f (2) = 1 3 ,


2
ln 2
2
2
2

2 < e ln 2 < 1 log2 (ln 2) < 0 1 + log2 (ln 2) < 1 .


2
2
: 1, 5.
302. y 0 = 2(x 4)(x 1) + (x 4)2 = (x 4)(3x 6).
1) .
y 0 (x) = 0 x1 = 4, x2 = 2.
2) .
y(4) = 0; y(2) = 4; y(1, 5) = 3, 125; y(4, 5) = 0, 875.
, y = (x 4)2 (x 1)
[1, 5; 4, 5] 4.
: 4.
2

4
4
303. y 0 = 5x 3x2 = x 3x2 = x2 x 3 .
15
3
3
1) .
y 0 (x) = 0 x1 = 0, x2 = 3, x3 = 3
/ [0; 4].
2) , [0; 4], .
y(0) = 0; y(3) = 10, 8; y(4) = 4 4 .
15
5
, y = x x3
15
[0; 4] 10, 8.
: 10, 8.
304. 1. y 0 = 6x2 + 4x 10.
2. y 0 = 0, x = 1, x = 5 , 1 [1; 2], 5
/ [1; 2].
3
3
3. y(1) = 2 + 2 + 10 + 1 = 11,
y(1) = 2 + 2 10 + 1 = 5,
y(2) = 2 8 + 2 4 10 2 + 1 = 5.
11, 5, 5 5.
: 5.
4x 4
,
305. y 0 =
2
(2x 4x + 3) ln 0,5
y 0 = 0, x = 1, 1 [0; 2],
y(0) = log 1 3, y(1) = log 1 1 = 0, y(2) = log 1 (2 4 4 2 + 3) = log 1 3.
2

www.legionr.ru

306

42

log 1 3 0 0.
2

: 0.
306. f (x) = 3(5x 4)2 (5x 4)3 .
1) .
f 0 (x) = 6(5x 4) 3(5x 4)2 = 3(5x 4)(2 5x + 4) = 3(5x 4)(6 5x).
f 0 (x) = 0; 3(5x 4)(6 5x) = 0; x1 = 4 ; x2 = 6 .
5
5
2) |2x 3| 6 1; 1 6 2x 3 6 1; 2 6 2x 6 4; 1 6 x 6 2. x = 4
5
.
3) f (x) x = 6 5
[1; 2].

f (1) = 2; f 6 = 4; f (2) = 108. ,
5
x, |2x 3| 6 1, 4.
: 4.
307. f (x) = 4(2x 3)3 + (2x 3)4 .
1) .
f 0 (x) = 12(2x 3)2 2 + 4(2x 3)3 2 = (2x 3)2 (24 + 16x 24) =
= (2x 3)2 16x. f 0 (x) = 0 x1 = 1,5; x2 = 0.
2) |2x + 1| 6 1; 1 6 2x + 1 6 1; 2 6 2x 6 0; 1 6 x 6 0. x = 1,5
.
3) f (x) [1; 0].
f (1) = 4(5)3 + (5)4 = 53 (1) = 53 = 125.
f (0) = 4 (3)3 + (3)4 = 33 = 27. ,
x, |2x+1| 6 1,
27.
: 27.
308. y = x3 + 3x + 5. y 0 (x) =
= 3x2 + 3; y 0 (x) = 0; 3x2 + 3 = 0; x2 1 = 0; x1 = 1, x2 = 1.
[1; 2]
, : y(1) = 3, y(1) = 7, y(2) = 3.
3, 7 7.
: 7.
309. y = x3 3x + 8.
y 0 (x) = 3x2 3; y 0 (x) = 0; 3x2 3 = 0; x2 1 = 0; x1 = 1, x2 = 1.

www.legionr.ru

310

43

[3; 2]
, .
y(3) = 10, f (1) = 10, f (1) = 6, f (2) = 10.
10, 10, 6 10.
: 10.
310. : y 0 = e(x+2) + (x + 3)ex+2 =
= (x + 4)ex+2 . y 0 = 0 x = 4. ,
y(3), y(4) y(5). y(3) = 0; y(4) =
= e2 < 0; y(5) = 2e3 < 0. 0.
: 0.
0

311. y 0 = 5 cos x 24 x + 3 = 5 sin x 24 . y 0 < 0,

h
i
y(x) 2 ; 0 .
3

y 2 = 5 cos 2 24 2 + 3 = 16,5.
3
3

3
: 16,5.

0
312. y 0 = 2 cos x 18 x + 1 = 2 sin x 18 . y 0 < 0,

h
i
2
y(x) ; 0 .
3

y 2 = 2 cos 2 18 2 + 1 = 2 1 + 12 + 1 = 12.
3
3

3
2
: 12.

313. y 0 = (4 ctg x + 4x + 3 2)0 = 42 + 4 = 4 1 12


=
sin x
sin x

= 4 1 1 + ctg2 x
= 4 ctg2 x. , y 0 (x) < 0
h
i
h
i
x , 3 . , y(x) , 3 . 2 4
2 4
y x = 3.
2
: 3.

0
=
314. y 0 = 3x + 4 ctg x 1 3 = 3 32 = 3 1 12
4
sin x
sin x

= 3 1 1 + ctg2 x
= 3 ctg2 x. , y 0 (x) < 0

www.legionr.ru

44

315

x , . , y(x) , 4 2
4 2

y = 3 + 3 1 1 3 = 2.
4
4
4
: 2.
315. y 0 = e2x (5 x)e2x = (x 6)e2x .
y 0 = 0 x = 6; y 0 < 0 x < 6; y 0 > 0 x > 6. x = 6
.
: 6.
316. y 0 = ex6 + (x 7)ex6 = (x 6)ex6 .
y 0 = 0 x = 6. y(1) = 6e5 ; y(6) = 1; y(7) = 0.
1.
: 1.
317. y = (x 8)e5x , y 0 = e5x (x 8)e5x = (1 x + 8)e5x =
= (9 x)e5x ; y 0 = 0 x = 9.
x = 9 (. . 16).

y
y

. 16.
: 9.
318. y = (x 7)ex8 , x [7; 8].
y 0 = ex8 + (x 7)ex8 = ex8 (1 + x 7) = ex8 (x 6).
, ,
x. y. = y(7) = 0.
: 0.
319. y = (x 12)ex11 ; y 0 = ex11 + (x 12)ex11 = ex11 (x 11);
y 0 = 0, x = 11 .
.
y(10) = 2e1 , y(11) = 1, y(12) = 0.
: 1.
320. y = 2(x 7)ex6 ; y 0 = 2ex6 + 2(x 7)ex6 = 2(x 6)ex6 .
y 0 = 0 x = 6, x = 6 .

.

www.legionr.ru

321

45

y(5) = 4e1 , y(6) = 2, y(7) = 0.


: 2.

321. y 0 = 6 sin x + 3 3; y 0 = 0; sin x = 3 ; x = (1)n + n, n Z.


2
3
i
h

0; x = . y(0) = 14 3,
2
3y = 11, y = 8 + 3 11.
3
2
2
: 11.

322. y 0 = 4 2 sin x + 4; y 0 = 0; sin x = 2 ; x = (1)n + n, n Z.


2
4
i
h

0; x = . y(0) = 4 2 1,
2
4

y
= 3, y
= 1 3.
4
2
: 3.
h
i
323. y 0 (x) = 6 sin x 10, y 0 (x) < 0 x 3 ; 0 , , y(x)
2
h
i
3 ; 0 , ,
2
y(0) = 6 cos 0 10 0 + 1 = 7.
: 7.
i
h
324. y 0 (x) = 5 sin x7, y 0 (x) < 0 x 3 ; 0 , , y(x)
2
h
i
3 ; 0 , , x = 0.
2
y(0) = 5 cos 0 7 0 + 4 = 9.
: 9.
325. y 0 = 15 4 cos x. y 0 > 0, y(x)
h
i
; 0 . , y(0) = 1504 sin 0+6 = 6.
2
: 6.
326. y 0 = 2 cos x 8. y 0 < 0, y(x)
i
h
; 0 . , y(0) = 2 sin 0 8 0 + 3 = 3.
2
: 3.
327. y 0 = 2 cos x 3; y 0 < 0, y(x)

www.legionr.ru

328

46

3 ; 0 . , y(0) = 2 sin 0302 = 2.


2
: 2.
328. y 0 = 2 cos x 6 . 2 cos x 6 = 0

h
i
x0 = arccos 3 , 5 ; 0 .

6
h

y 0 (x) < 0 x 5 ; x0 y 0 (x) > 0 x (x0 ; 0], x0


6
y(x)
h
i
5 ; 0 , . ,
6
y(x) .

y 5 = 2 sin + 6 5 + 1 = 2 sin + 5 + 1 =
6
6
6
6
= 2 1 + 6 = 1 + 6 = 5; y(0) = 2 sin 0 6 0 + 1 = 1.
2

5.
: 5.
329. y 0 = 62 2. 62 > 6, y 0 > 0. , cos x
cos x
i
h
y(x) ; 0 . ,
4
y(0) = 6 tg 0 2 0 + 3 = 3.
: 3.
330. y 0 = 72 2. 72 > 7, y 0 > 0. , cos x
cos x
h
i
y(x) . , y(x) 0;
4
y(0) = 7 0 2 0 + 5 = 5.
: 5.
331. y = (x + 4) ex4 .

0
y 0 = (x + 4)0 ex4 + (x + 4) ex4 = ex4 + (x + 4) ex4 = ex4 (x + 5).
y 0 = 0, x + 5 = 0, x = 5.
x = 5
, , x = 5
.
: 5.

www.legionr.ru

333

47

332. y = (2 x) e2x .

0
y 0 = (2x)0 e2x +(2x) e2x = e2x (2x)e2x = e2x (x3).
y 0 = 0, x = 3.
x = 3
, , x = 3
.
: 3.
2
.
333. y = 6x log2 (x + 6)2 = 6x 2 log2 (x + 6), y 0 = 6
(x + 6) ln 2
x [5,5; 0] y 0 (x) > 0. ,
[5,5; 0] y(x) . ,
,
y. = y(5,5) = 6 (5,5) log2 (0,5)2 = 33 + 2 log2 2 = 31.
: 31.
2
.
334. y = 8x log2 (x + 3)2 = 8x 2 log2 (x + 3); y 0 = 8
(x + 3) ln 2
x [2,5; 0] y 0 (x) > 0. ,
[2,5; 0] y(x) . ,
,
y. = y(2,5) = 8 (2,5) log2 (0,5)2 = 20 + 2 log2 2 = 18.
: 18.
335. y 0 = 5 5 . y 0 = 0 x = 3.
x+4
y(3) = 5 (3) 5 ln 1 + 2 = 13; y(0) = 5 0 5 ln 4 + 2 = 2 10 ln 2.
ln 2 < 1; 10 ln 2 > 10; 2 10 ln 2 > 8, y(x) [3; 0] 13.
: 13.

0
336. y 0 = 3x 3 ln(x + 2) = 3 3 . y 0 = 0 x+2
x = 1. y 0 < 0 x [1,5; 1), y(x) [1,5; 1]. ,
y(1) = 3 (1) ln 13 = 3.
: 3.
i
h
337. g(x) = log2 x, g(x) 1 ; 2 .
2
p(g) = g 2 4g 3, p(g)
h
i
log2 1 ; log2 2 = [1; 1]. , y(x) = p(g(x))
2

www.legionr.ru

48

338

1 ; 2 , , x = 1 .
2
2

y 1 = log22 1 4 log2 1 + 3 = 1 + 4 + 3 = 8.
2
2
2
: 8.
338. g(x) = 22x p(x) = 2x 2 [1; 2]. y = p(x) + g(x) [1; 2], , x = 1.
y(1) = 22 + 21 2 = 1 + 1 2 = 1,25.
4 2
: 1,25.
339. y.
y 0 (x) = 6 6 = 6 6x 36 = 6x 30 .
x+6
x+6
x+6
y 0 (x) = 0 x = 5 [5,5; 0].

. 17.
[5,5; 0] x = 5 (. . 17), ,

y(5) = 6 ln(5 + 6) 6 (5) + 11 = 41.
: 41.
340. 1) :
y(3) = 6 27 3 (3)3 = 6 81 + 27 = 48,
y(4) = 6 + 27 4 64 = 6 + 108 64 = 50.
2) : y 0 = 27 3x2 = 3(9 x2 ).

3) x, :
3(9 x2 ) = 0 x1,2 = 3.
4) x = 3 [3; 4], y(3) 1-
, y(3) = 6 + 27 3 27 = 60.
5) :
y(3) = 48.
: 48.
341. 1) :

www.legionr.ru

342

49

y(2) = 5 + 6 (2) 4 = 5 12 4 = 5 16 = 11,


y(4) = 5 + 6 4 16 = 5 + 24 16 = 29 16 = 13.
2) : y 0 = 6 2x.
3) x, :
6 2x = 0, x = 3.
4) x = 3 [2; 4],
x = 3: y(3) = 5 + 18 9 = 23 9 = 14.
5) : y(3) = 14.
: 14.
342. y 0 = 30x 3x2 = 3x(10 x). y 0 = 0 x = 0; x = 10.
1) x < 0 y 0 < 0, 0 < x < 10 y 0 > 0, , x = 0
.
2) 0 < x < 10 y 0 > 0, x > 10 y 0 < 0, , x = 10
.
: 0.
343. y 0 = 30x 3x2 = 3x(10 x). y 0 = 0 x = 0; x = 10.
1) x < 0 y 0 < 0, 0 < x < 10 y 0 > 0, , x = 0
.
2) 0 < x < 10 y 0 > 0, x > 10 y 0 < 0, , x = 10
.
: 10.

344. 1) y 0 = ex+27 +ex+27 (27x) = ex+27 (1+27x) = (26x)ex+27 .


2) y 0 = 0 x = 26.
3) x = 26
, , x = 26 .
: 26.
345. 1) : y(1) = 1 + 16 = 17;
1
y(8) = 8 + 16 = 10.
8
2) : y 0 = 1 162 .
x
3) : 1 162 = 0, x2 = 16, x = 4.
x
4) x = 4 . x = 4 [1; 8] .

www.legionr.ru

346

50

5) , :
y(4) = 4 + 16 = 8.
4
6) 1 5 .
8.
: 8.
2
346. y 0 = 1 162 = x 2 16 , x 6= 0. y 0 = 0 x = 4.
x
x
1. y 0 > 0 x < 4 x > 4;
2. y 0 < 0 4 < x < 4.
x = 4 .
: 4.
!

2
1 (x2 + 169) (2x x)
0
= x2 169 2 . y 0 = 0
347. y =
(x2 + 169)2
(x + 169)
x = 13.
1. y 0 > 0 x < 13 x > 13;
2. y 0 < 0 13 < x < 13.
x = 13 .
: 13.
2
2x x (x2 + 49)
348. y 0 =
= x 2 49 . y 0 = 0, x2 49 = 0, x = 7.
x2
x
7
/ (1; 7), 7
/ (1; 7).
: y(1) = 1 + 49 = 50,
1
y(7) = 49 + 49 = 49 2 = 14.
7
7
: 50.
349. y = (x 2)2 e5x ; y 0 = 2(x 2)e5x (x 2)2 e5x =
= (x 2)(x 4)e5x . y 0 = 0 x = 2 x = 4; y 0 < 0
x (; 2) (4; +). y(x) (; 2], [2; 4],
[4; +]. x = 2.
: 2.
350. y 0 = (2x 10)ex+2 + (x2 10x + 17)ex+2 =
= (x2 8x + 7)ex+2 = (x 1)(x 7)ex+2 . y 0 = 0 x = 1 x = 7;

www.legionr.ru

351

51

y 0 > 0 x (; 1) (7; +); y 0 < 0 x (1, 7). y(x)


(; 1], [1; 7], [7; +).
x = 1.
: 1.
351. y 0 = 2x 8 + 6 ; y 0 = 0 2x2 8x + 6 = 0; x2 4x + 3 = 0;
x
i
h
i
h
x1 = 1, x2 = 3. x1 15 ; 19 ; x2
/ 15 ; 19 ; y 0 > 0 x (0; 1),
17 17
17 17
0
y < 0 x (1; 3), x = 1 y(x)
x = 1;
y(1) = 1 8 + 0 + 19 = 12.
: 12.
352. y 0 = 24 4x 20 ; y 0 = 0 4x2 + 24x 20 = 0; x2 6x + 5 = 0;
x
h
i
h
i
x1 = 1; x2 = 5; x1 1 ; 13 , x2
/ 1 ; 13 . y 0 < 0 x (0; 1),
7 7
7 7
0
y > 0 x (1; 5), x = 1 y(x)
h
i
y(x) 1 ; 13 x = 1;
7 7
y(1) = 3 + 24 2 0 = 25.
: 25.

353. y 0 =

4(x + 5)3
10 = 4 10; y 0 = 0 4 = 10; x + 5 = 0,4;
(x + 5)4
x+5
x+5

x = 4,6.

. 18.
x = 4,6 (. . 18).
: 4,6.
; y 0 = 0 x = 4; x2 8x + 21 =
354. y 0 = 2 2x 8
(x 8x + 21) ln 4
= (x 4)2 + 5 > 0, x = 4 (. . 19).
: 4.

355. y 0 = 4 32 ; y 0 = 0 cos2 x = 3 ; cos x = 3 . cos x


4
2

www.legionr.ru

356

52

. 19.
i
h
; x = .
4 4
6
y(x) .

y = 3 (1) + 2 3 = 3 3.
4
3
3

y = 2 3 ( 1 ) + 2 3 = 0.
6
3
3
3

y = 2 3 1 + 2 3 = 4 2 3.
6
3
3
3
3

y = 3 1 + 2 3 = 5 3 3.
4
3
3
0.
: 0.

356. y 0 = 24 cos x 12 3; y 0 = 0 cos x = 3 x = + 2k, k Z.


2
6
h
i
0; x = .
2
6
y(x) .

y(0) = 2 3 + 2; y = 24 1 2 3 + 2 3 + 2 = 14;
6
2

y = 24 6 3 + 2 3 + 2 = 26 4 3.
2
14.
: 14.
357. . y 0 = ex9 + (10 x)ex9 =
= (9 x)ex9 . y 0 = 0 x = 9, y 0 > 0 x < 9, y 0 < 0 x > 9. y(x) [8; 9] [9; 10]. x = 9; y(9) = (10 9)e99 = 1.
: 1.
358. . y 0 = (8x+24)ex +(4x2 +24x24)ex =
= (4x2 + 32x)ex = 4x(x + 8)ex . y 0 = 0 x = 0 x = 8,
[1; 2] x = 0. [1; 0) y 0 (x) < 0, (0; 2] y 0 (x) > 0. y(x)

www.legionr.ru

53

359

[1; 0] [0; 2]. x = 0; y 0 (0) = 24.


: 24.
359. y 0 = 6x2 150; y 0 = 0 6x2 = 150; x2 = 25; x = 5.

. 20.
x = 5 (. . 20).
: 5.

360. y 0 = 3 x + 9; y 0 = 0 3 x = 9; x = 3; x = 9.

. 21.
x = 9 (. . 21).
: 9.
361. y 0 = (6x + 18)53x

+18x24

ln 5; y 0 = 0 x = 3.

. 22.
y(3) = 527+5424 = 53 = 125 (. . 22).
: 125.
362. y 0 = 162 + 1; y 0 = 0 x2 = 16; x = 4. y(4) y(8).
x
y(4) = 16 + 4 = 8; y(8) = 16 + 8 = 10.
4
8
10.
: 10.
363. : x2 8x + 17 > 0, (x 4)2 + 1 > 0, x (; +).

www.legionr.ru

54

364

y 0 = 2x 8
, y 0 = 0 x = 4.
2 x2 8x + 17

. 23.
x = 4 (. . 23).
: 4.
2
364. y = x + 361 = x 361 .
x
x

; y 0 = 0 x2 = 361; x = 19.
y 0 = 1 + 361
x2

. 24.
x = 19 (. . 24).
: 19.
365. y 0 = 4 sin x + (4x 3) cos x 4 sin x = (4x 3) cos x.

0; . y 0 = 0; (4x3) cos x = 0;
2
x = 0,75. x (0; 0,75)

y 0 (x) < 0; x 0,75; y 0 (x) > 0. x = 0,75


2
.
: 0,75.
366. y 0 = 2 cos x 2 cos x + (2x 7) sin x = (2x 7) sin x.

; 3 y 0 = 0 x = 3,5.
2

x (; 3,5) y 0 > 0; x 3,5; 3 y 0 < 0.


2
x = 3,5 .
: 3,5.

www.legionr.ru

55

368

367. y 0 = 16 1 ; y 0 = 0 x = 1
/ 1 ; 1 . x > 1 y 0 > 0,
x
16
8 3
16
h
i
, 1 ; 1 y
8 3

. y 1 = 2 ln 1 + 4 = 6.
8
: 6.
368. y 0 = 10 4; y 0 = 0 10 = 4; x + 3 = 2,5; x = 0,5,
x+3
x+3
0,5
/ (2; 0,5). (2; 0,5) y 0 > 0 y(x) , , [2; 0,5]
x = 2. y(2) = 10 ln 1 + 8 + 2 = 10.
: 10.

369. S =

Z2
1
2

3
(24x 9x2 )dx = (12x2 3x3 ) 1 = 48 24 3 + = 21,375.
8
2

: 21,375.
ln 5
2

370. S =

Z
0

ln 5
5
2
5
ex dx = ex
= eln 2 e0 = 1 = 1,5.
0
2

: 1,5.

371. y = 1 1 ,
x

. 25.

www.legionr.ru

56

372

y = 1 .
x
x = 1,
1
, 1 = 0. , ,
x
, 25.
S = SABC + SCDE (. . 25). y = 1 1 x
(1; 4] , CDE

R4
SCDE = y(x) dx, ABC
1

SABC =

R1

y(x) dx.

1
4

,
1
4

R1 1
R4 1

S=
1 dx
1 = (ln x x) 1 (ln x x) =
x
x
1
1
1
4
4

= ln 1 1 ln 1 + 1 ln 4 + 4 + ln 1 1 = 2,25.
4 4
: 2,25.
h
i
h
i
372. ; sin x > 0, ; 4 sin x 6 0.
2
3
S=

sin xdx

Z3

3
sin xdx = cos x + cos x =
2

1
+ cos +
cos = 1 + 0 + 1 = 1,5.
2
3
2
: 1,5.
373. x2 = x + 2,
x2 x 2 = 0: x1 = 1, x2 = 2. x1 = 1 x2 = 2 .
2
2
Z2
x3
8 1
1
x
2
+ 2x
= 2 + 4 + 2 = 4,5.
S = (x + 2 x )dx =
2
3 1
3 2
3
cos + cos

: 4,5.

www.legionr.ru

57

375

374. .

3x2 3x = 9x 9, x2 2x 3 = 0, x1,2 = 1 12 + 3 = 1 2,
x1 = 1, x2 = 3. ,
[1; 3]. y = 3x2 3x, ,
y + 9x + 9 = 0, y = 3x2 3x
,
. ,

R3
R3
3x2 3x (9x 9) dx =
3x2 + 6x + 9) dx =
1

3
= (x + 3x + 9x)1 = 27 + 27 + 27 (1 + 3 9) = 32.
3

: 32.

375. , y =

x, y = x.

. 26.

. y = 3 x, y = x .
, , ,
, . ,
.

3

y
=
x,
y = x,

x. ,
x=0
, 3 x =

x = 1. 0 6 x 6 1, 3 x > x, x > 1, 3 x < x,(. 26),
y = 3 x, y = x
[0; 1]. ,
,

www.legionr.ru

58

1
1
R1 1
R1
R1
1
3 4
1
3 1
( 3 xx)dx = x 3 dx xdx = x 3 x2 = = .
4
2
4
2
4
0
0
0
0
0
1
, , S = 2 = 0,5.
4
: 0,5.
376.
x3 x = 8x, x(x 3)(x + 3) = 0: x1 = 0, x2 = 3, x3 = 3. y = x3
y = 8x , , , Z3
. S = 2 (8x x3 + x)dx =
376

Z3
0

x4
81 81
81
9x2

=
2

=2
= 40,5.
(9x x3 )dx = 2
2
4 0
2
4
4

: 40,5.
377. y = x2 + |x| + 1 y = 3|x| + 4 , ,
, Oy.
x > 0.
x2 + x + 1 = 3x + 4, x2 2x 3 = 0, x1 = 1, x2 = 3. x1 = 1
x > 0.
Z3
Z3
2
S = 2 (3x + 4 x x 1)dx = 2 (2x + 3 x2 )dx =

0
0

3 3
x
= 2(9 + 9 9) = 18.
= 2 x2 + 3x
3 0
: 18.
378. , y = 3x4 6x2 + 3,
y = 3 3x2 .
,
.
, :
3x4 6x2 + 3 = 3 3x2 , 3x4 3x2 = 0, x2 (x2 1) = 0, x1 = 1,
x2 = 0, x3 = 1.
,
. , :
x = 1, x = 0,
x = 0, x = 1. ,

www.legionr.ru

59

379

. 27.
(3x4 6x2 + 3) (3 3x2 ) [1; 0] [0; 1],
(. 27) , 1 6 x 6 0
0 6 x 6 1 3x4 6x2 + 3 6 3 3x2 .

R0
R1
((3 3x2 ) (3x4 6x2 + 3))dx + ((3 3x2 ) (3x4 6x2 + 3))dx =
1

R0

=3

R1

(3x2 3x4 )dx + (3x2 3x4 )dx =

R0

x2 dx 3

R0

x4 dx + 3

R1
0

x2 dx 3

R1

x4 dx =

0
0
1
1
1 5
1 3
1 5
1 3
= 3 x 3 x + 3 x 3 x =
3 1
5 1
3 0
5 0

3
3
4
+ 1 = = 0,8.
5
5
5
: 0,8.
379. :
3x3 9x2 + 9x = 3x2 , 3x3 12x2 + 9x = 0, 3x(x2 4x + 3) = 0,
3x(x 1)(x 3) = 0, x1 = 0, x2 = 1, x3 = 3.
[0; 1] y = 3x(x2 3x + 3)
y = 3x2 , [1; 3] y = 3x2
y = 3x(x2 3x + 3).
Z3
Z1
3
2
2
S = (3x 9x + 9x 3x )dx + (3x2 3x3 + 9x2 9x)dx =
=1

Z1
0

(3x3 12x2 + 9x)dx +

Z3
1

(12x2 3x3 9x)dx =


www.legionr.ru

380

60

. 28.

3
1
9x2
3x4
9x2
3x4
3
4x3 +
+
4x

=
4
2 0
4
2 1

9
243 81
3 9
3
4 + + 108

4 + + = 9,25.
4
2
4
2
4 2
: 9,25.
380. , y = 3 cos 2x,

x=
, x = y = 0.
12
4

.
6 x 6 ,
6 2x 6 . y = cos t
12
4
6
2


;
, , y = 3 cos 2x

6 2; .
12 4

4
R4
R4
1
3 cos 2xdx = 3 cos 2xdx = 3 sin 2x =
2

12
12
12

3
1
3
=
sin sin
= 1
= .
2
2
6
2
2
4
: 0,75.
1
381. , y =
x,
2
1
y = , y = 2 .
2
. y x, , x
1
x y. y =
2
. , x y, ,
=

www.legionr.ru

61

382

x = 4y 2 y [0; +]. (.
28) ,
1
x = 4y 2 , Oy y = , y = 2 ,
2

2

R2
R2 2
1
1
21
4 3
4 63
4y dy = 4 y 2 dy = 4 y 3 =
2 3 =
=
.
3
3
3
8
2
2
1
1
1
2

: 10,5.

382. S = 2 sin xdx = 2 cos x = 2 cos + 2 cos = 2.


2

. 29.
: 2.
383. , F 0 (x) = f (x). y = F (x) x0 =

2
3 + 1 = 0,75 + 1 = 1,75.
F 0 () = f () = sin2 2 + 1 =
3
2
: 1,75.
384. f (x) = F 0 (x) , F (x)
[3; 2], f (x) > 0 . ,
:
Z2
S = f (x) dx = F (2) F (3) = 2 (2) = 4.
3

: 4.
385. 1) 10%- x ,
: x .
10
2) 600 15%-

www.legionr.ru

386

62

: 600 15 = 90 .
100
3) 30%- :

90 x 100 = 300 x .
10
30
3
4) 10%- :

600 300 x = 300 + x .


3
3
.
x = 300 + x , 2 x = 300, x = 450 .
3 3
: 450.
386. 24 x , (24+x) 40%- ,
0,4(24 + x) . 45%- 24 24 0,45 = 10,8 ;
.
: 0,4(24 + x) = 10,8; 24 + x = 27, x = 3.
, 3 .
: 3.
387. 1- x% , 2- (x 40)%.
4 x% , 1-
4 : x = 400 (); 2- 6 , (x 40)%
100
x
, , :

6 : x 40 = 600 (). 400 + 600


, 100
x 40
x
x 40

20 . : 400 + 600 = 20;


x
x 40
= 1; 20(x 40) + 30x = x(x 40);
x(x 40) 6= 0; 20 + 30
x
x 40

20x 800 +
30x = x2 40x; x2 90x + 800 = 0; x1,2 = 45 2025 800;
x1,2 = 45 1225; x1 = 45 35; x2 = 45 + 35; x1 = 10; x2 = 80.
. x > 40,
, x = 80. 80% 1- .
: 80.
388. x .
x 5 ;

www.legionr.ru

389

63

x5
100 ,
x
x5
100 .
x + 15
:
(x 5) 100
(x 5) 100

= 30, 10(x 5)(x + 15 x) = 3x(x + 15),


x
x + 15
p
35 352 250 4
2
50(x 5) = x(x + 15), x 35x + 250 = 0, x1,2 =
,
2

35 15
35 5 49 40
=
, x1 = 25, x2 = 10.
x1,2 =
2
2
, x < 20, x = 10 .
: 10.
389. x . (x 80)
, 80 100% .
x
100 (x+100) ; 80 + 100 100%
x + 100
, 20% .
: 180 100 80 100 = 20;
x + 100
x
180 5 80 5 = 1; x(x+100) 6= 0; 1805x805(x+100) = x(x+100);
x + 100
x
x2 + 100x = 900x 400x 40000; x2 400x + 40000 = 0; (x 200)2 = 0;
x = 200 ( x(x + 100) 6= 0).
200 , 200 80 = 120 ().
: 120.
390. x 1- ,
40%, , 2- 60% x, 0,6x ; 3- 60% 0,6x, 0,36x . . ,

: 1- b1 = x, q = 0,6, n = 5, b5 = x q 4 , b5 = 324, x 0,64 = 324, x = 3244 ; x = 2500, b1 = 2500.
0,6
b1 (1 q 5 )
,
1q

www.legionr.ru

391

64

5
2500 1 3

5
.
= 6250 1 243 =
1 0,6
3125

= 6250 2882 = 5764.


3125
: 5764.
391. x 6%- ,
x = 2 6 = 0,12 .
100
y 1%- ,
y = 3 1 = 0,03 .
100
(x + y) , 0,12 + 0,03
x+y
100% =
100% = 3%.

2+3
5
: 3.
392. x ,
y .
(x + y) , 0,6(x + y)
. , x + 0,2y. : 0,6(x + y) = x + 0,2y;
y
0,4y = 0,4x;
100% = 100%.
x
: 100.
393. x . 1,3x
, 0,9 1,3x . ,
(0,9x 1,3x x)

100% = 17%.
x
: 17.
394. v , c1 , c2 , e
c1 , e
c2
.
1,1v, s = v (c2 c1 ) ..,
se = 1,1v (e
c2 e
c1 ) .. , e
c2 = 1,15c2 , c1 = 0,75c2 , e
c1 = 1,2c1
s = v (c2 0,75c2 ) = 0,25v c2 , e
c2 e
c1 = 1,15c2 1,2c1 =
= 1,15c2 1,2 0,75c2 = 1,15c2 0,9c2 = 0,25c2 , se = 1,1v (e
c2 e
c1 ) =

www.legionr.ru

65

395

= 1,1v 0,25c2 se = 1,1, 10%.


s
: 10.
395. v , c
, vc .
3v, 0,5c,
3v 0,5c = 1,5vc.

1,5vc vc = 0,5vc. , 6vc, (6vc) : (0,5vc) = 12 .


: 12.
396. a , b
, 1,2a ,
1,05b . , 15%, :
1,2a + 1, 05b = 1,15(a + b), 1,2a 1,15a = 1,15b 1,05b, 0,05a = 0,1b,
b = 0,5a.
x , y , a
x
1 , b 1
y
. 1 18 1 , 18 0,5a
: a = 18b , a =
, y = 9x. ,
x
y x
y
:

x
= 1 = 0,1.
x + 9x
10

: 0,1.
397. 100 ,
10 90 . 1 ,
3
200 , 20 . ,
3
3
100 5 = 250 (). .
6
3

20 : 250 100% = 8%.


3
3
: 8.

www.legionr.ru

66

399

398. 100 , x ,
2 , 3 x . 5
5
7 , 9
700 . 27% . :
9
3
x
5

= 27 , x = 35.
100
700
9
: 35.
399. a1 = 100 , x%
, a2 , 2 a3 = 200.
a2 = 100 + 100 x = 100 + x; a3 = a2 + a2 x = 100 + x + 100 + x x;
100
100
100
2
10000 + x + 200x
; a3 = 200; 10000 + x2 + 200x = 20000;
a3 =
100

x2 + 200x 10000
= 0; x1,2 = 100 10000 + 10000. x > 0:

x = 100 + 20000; x ' 100 + 141,42 41%.


: 41%.
400. ai , i- , a1 = 42, a2 = 38, an
, n = 10, a1 = 42, d = 4, S10 = 2a1 + 9d 10 =
2
= 2 42 36 10 = 24 10 = 240. 240
2
.
: 240.
401. , ,
, ,
90 . ., . s
. 1000 .
, , 90
. . , 1,2 s 90.
1,2 (1,2 s 90), , , 90 . . : 1,2 (1,2 s 90) = 90,

www.legionr.ru

402

67

1, 44 s 108 = 90, s = 19800 = 2200 = 275 = 137,5. ,


144
16
2
, ,
137500 .
: 137500.
402. p 100% . , 30 . .,
(1 + p) 20 + 30 . . , , (1+p)((1+p)20+30)
. ., , , 60,95 . .
: (1 + p)2 20 + (1 + p) 30 = 60,95, 20p2 + 70p 10,95 = 0,
D = 702 + 4 20 10,95 = 5776 = 762 , p > 0,
p = 70 + 76 = 0,15. , ,
40
, 15% .
: 15.
403. p . , (1 0,2)p = 0,8p.
0,85 0,8p = 0,68p,
, 0,9 0,68p = 0,612p. , 0,388p,
0,388p
100% = 38, 8% p.
p
: 38, 8.
404. S , v , . S v. ,
20% 10% ,
1,1 1,2S = 1,32S. ,
30%, 1, 3v. ,
1,32S 1, 3v = 1,716S v. ,
0,716S v
100% = 71,6%
0,716S v,
Sv
.
: 71,6.
405. x , 1,1x. y
(1,1x y) , 1,25y

www.legionr.ru

406

68

0,85(1,1x

y) .
1,25y + 0,85(1,1x y) . :
1,25y + 0,85(1,1x y) = x; 1,25y + 0,935x 0,85y = x; 0,4y = 0,065x;
y = 0,1625x; y = (0,1625 : 1,1) (1,1x).
y 0,15 (1,1x), 15% .
: 15.
406. x , 1,2x.
y (1,2x y)
, 1,1y
0,75(1,2x y) . 1,1y + 0,75(1,2x y)
.
: 1,1y + 0,75(1,2x y) = x; 1,1y + 0,9x 0,75y = x;
0,35y = 0,1x; x = 3,5y.
1,1y
100% 31%, 31%
x
.
: 31.
407. 20 y .
0,4 20 + 0,2 y . 30% 20 + y ,
0,420+0,2y = 0,3(20+y), 8+0,2y = 6+0,3y,
0,1y = 2 y = 20.
: 20.
408. x . 150 150
, x 150 + x 250 ,
100
100
30% (400 ) . , x 150 + x 250 = 0,3 400, 4x = 120 x = 30.
100
100
100 26 30 = 44% . ,
150 0,4 150 = 60 , 250
0,44 250 = 110 . ,
60 + 110 = 170 .
: 170.
409. x ,
2x .

www.legionr.ru

410

69

300 400 ,
, 2x 300 + x 400 , 100
100
30% 700 . ,
2x 300 + x 400 = 0,3 700, 10x = 210 x = 21.
100
100
1001042 = 48% . , 300
0,48 300 = 144 , 400 0,4 400 = 160 . ,
144 + 160 = 304 .
: 304.
410. x , y .
0,5(0,05x + 0,1y)
= 0,07; 0,05x + 0,1y = 0,07(x + y); 0,02x = 0,03y;
0,5(x + y)
x : y = 3 : 2.
: 1,5.
411. x , y . 0,01x , 0,05 .

x+y
,

2
0,01x + 0,05y
. ,
2

0,01x + 0,05y
100%, 2%.
x+y

0,01 + 0,05y = 0,02(x + y); 0,01x = 0,03y; x = 3 .


y
1
, 3 , .
: 3.
412. x, y,
(x + y).
1,15x,
1,05(x + y). : 1,15x + y = 1,05(x + y), 0,1x = 0,05y,
x
= 1 , 1 100% = 33,(3)%.
y = 2x, x =
x+y
x + 2x
3 3
, , 33%
.
: 33.

www.legionr.ru

414

70

413. x,
y, (x + y). 1,5x, 1,01(x + y). : 1,5x + y = 1,01(x + y),
x
0,49x = 0,01y, y = 49x, x =
= 0,02. , x+y
x + 49x
2% .
: 2.
414. 4% , 96%. 15 15 0,96 = 14,4
. 40% , 60%. , 15 , 14,4 , 60%. , 100%
14,4 100 = 24 .
60
: 24.
415. x y , P .
P x ,
100
P

y
. 12 ,
100

y
P x + P
= 12. 100
100
y
2P , 2P x + P
,
100
100
, , 16 . ,
5% , y

= 12,
P x +P

100
100

= 16,
2P x + P

100
100

y x = 5.
, , y = x + 5.

www.legionr.ru

416

71

x + (x + 5)
= 12 , 2x + 5 = 3 ,
2x + (x + 5)
16 3x + 5
4
4(2x + 5) = 3(3x + 5), x = 5. , y = 10. P
: P 5 + P 10 = 12 P = 12 100 = 80.
100
100
15
,
160 12 . ,
12 100 = 7,5%.
160
:

: 7,5.
416. P , x% , y% . y
.
P x , P
100
100
3 ,
y
= 3. 2P , P x +P
100
100
100 y
P 100 x + 2P
,
100
100
11 . , ,

20% ,

P x +P
= 3,

100
100


100 y

P 100 x + 2P
= 11,

100
100

x y = 20.
x y: x = y +20, . P
(y + 20 + y)
100
= 3,

11
P
(100 y 20 + 2(100 y))
100
2y + 20
= 3 11(2y + 20) = 3(280 3y) y = 20. , x = 40.
280 3y
11

P P 40 + P 20 = 3
100
100

www.legionr.ru

72

417

P = 3 100 = 5. , ,
60
5 , 10 3 .
, 10 3 = 7 .
: 7.
417. 1- :
1056 100% = 1056 100% = 1056 % = 96%.
1056 + 44
1100
11
2- :
756
100% = 756 100% = 756 % = 36%.
756 + 1344
2100
21
x (1500 x) .
:
96 x ;
100

36(1500 x)
;
100

40 1500 .
100
:
96x + 36(1500 x) = 40 1500 , 96x + 36(1500 x) = 40 1500,
100
100
100
8x + 3(1500 x) = 5000, 5x = 500, x = 100.
: 100.
418. 600 85 .
100
1
2

x
(600 x)
x 92 (600 x) 80
100
100
: x 92 + (60 x) 80 .
100
100
x 92 + (600 x) 80 = 600 85 ; x = 250.
100
100
100
: 250.
419. x , 0,8 x 0,75 =

www.legionr.ru

420

73

= 0,6x 0,75
. 0,25 1,8x 0,4, 0,25x (0,72 1) = 0,07x
( ). : 0,6x 0,07x = 0,53x, 53% .
: 53.
420. x , 2,4x , . . 0,85
2,4x 0,85 = 2,04x, 2,04x 0,85x = 1,19x.
1 0,85 = 0,15 . k% ,
2,4x (1 0,01k) 0,15 0,15 ,

2,4x (1 0,01k) 0,15 0,15x = 0,21x 0,0036xk.
1,13x. 1,19x + 0,21x 0,0036xk = 1,13x; k = 75.
: 75.
421. x , y ,
1,4(x + y) . 1,35x
, , 1,6y , . : 1,35 + 1,6y = 1,4(x + y), x = 4.
y
, 4 .
: 4.
422. x , ,
0,25x1,1+0,4x+0,35x1,2 = 1,095x,
1,095x x

100% = 9,5%.
x
: 9,5.
423. x . 0,6x. y% , (x 0,01xy) .

xy
xy
y
2,5y
. ,
+
1
(x 0,01xy)
100
100
40
100
, 0,6x.

www.legionr.ru

74

424

y
y2
y
+

= 0,6, y 2 140y + 2400 = 0, y1 = 120, y2 = 20.


100 40 4000
y = 20.
: 20.
424. 1 , x% ,
1,5x% . :
1 + 0,01x + (1 + 0,01x) 0,015x = 1,56; 3x2 + 500x 11200 = 0; x1 = 20,
x2 < 0 .
: 20.
425. x , (20 x) . 20 x .
20

x(20 x)
20 x
, :
20
x(20 x)
20
(20 x)2
=
, 0,36.
20
400
:

20 x

(20 x)2
= 0,36 x1 = 8, x2 = 32, x < 20 x = 8.
400
: 8.
426. x , (10 x)
. 10 x . 10

x(10 x)
(10 x2 )
10 x
=
,
10
100
0,81.
:
(10 x)2
= 0,81 x1 = 1, x2 = 19, x < 10 x = 1.
100
: 1.
427. 12 45 = 5,4 . 12 .
100
5,4
100 = 13,5 () .
40

www.legionr.ru

428

75

13,5 12 = 1,5 . .
: 1,5.
428. x , y 30 ,
x+y
1,5x 1,25x

= 1,25x; y = 1,5x;
= 0,2 100% = 20%.
2
1,25x
: 20.
429. x , :
0,6 1,45x + 0,4 1,45x 0,6 = 1,218x. ,
1,218x x = 0,218x.
: 21,8.
430. x , y .
0,8x 0,6y. 0,75(x + y).
0,75(x + y) = 0,8x + 0,6y, y = 1 x. 3
100x : 4 x = 75%.
3
: 75.
431. x .
:
20000 + 200x + 0,01x(20000 + 200x) = 22050; x2 + 200x 1025 = 0.
: x1 = 5, x2 = 205. x ,
x = 5.
: 5.
432. 12,5 0,4 = 5 () .
12,5 5 = 7,5 () .
7,5 5 = 2,5 () ,
.
: 2,5.
433. 600 0,18 = 108 () ,
108 100 = 8 () .
: 8.
434. 2 , 120 , 0,25 / 120 =
= 30 . 30 30 100% = 40% 75.
75
: 40.
1,5
/ = 1 /. 435.
27
18

www.legionr.ru

76

436

20% 1 1,2 / = 1 /.
18
15
80 80 : 1 = 1200 , 20
15
.
: 20.
436. 90 = 100
0,9
, 100 + 30 = 190 .
: 190.
437. x , (19 x) .
5 100%,
x

2 100%.
19 x

2
4 ,
, 5 100% 3 =
100%, 15 =
x
2
19 x
x
19 x
15(19 x) = 4x, 15 19 = 19x, x = 15.
: 15.
438. 32 1200 1,6 = 1920 ,
1200 + 1920 = 3120 .
: 3120.
439. x ,
(44x) . 7 100%,
x

5 100%. ,
44 x

7 100% = 3 5 100%, 7 = 15 , 7(44 x) = 15x, 7 44 = 22x,


x
44 x
x
44 x
x = 14.
: 14.
440. 30 0, 4 30 = 18() = 1800 ().
1800 : 2 = 900 (), 900 : 40 = 22, 5 ().
, , 23 .
: 23.
441. 15%
420 1, 15 = 483 (.). ,
5000 : 5000 : 483 10, 35.

www.legionr.ru

442

77

, 5000 10 .
: 10.
442. 900 : 20 = 45 (.).
45 0, 9 = 40, 5 (.).
,
900 . 900 : 40, 5 22, 2. , 900
22- .
: 22.
443. 87 : (20 0,9) = 4,8. 5 .
: 5.
444. 2 2 60 = 12 , 10
12 100% = 40% .
30
: 40.
445. , , 2 + 5
3 6

2
5
1
.
+
1 = 3 6
2

, . 1 100% = 50%.
2
: 50.
446. , ,
, , 3 + 7
5
10

. 3 + 7 1 = 0,3
5 10
.
0,3 100% = 30%.
: 30.
447. 20 1,25 = 25 (.) . 200 : 25 = 8, ,
8 .
: 8.
448. 100,9 = 9 (.) . 300 : 9 = 33 1 ,
3
, 33 .
: 33.

www.legionr.ru

450

78

449.
81,25 = 10 , , 120
120 = 12 .
10
: 12.
450. 12 0,75 = 9 .
50 : 9 = 5 5 , , 5 .
9
: 5.
451. 10%, 30 + 30 10 = 33 ();
100
360 : 33 = 10 10 . , 10 .
11
: 10.
452. 20%, 100 20 = 20 (.).
100
80 (.); 500 : 80 = 6 1 . .
4
: 6.
453. 1,2 120 = 144
. 1400 : 144 = 9 13 , 9.
18
: 9.
454. 0,950 = 45 .
570 : 45 = 12 2 , 12.
3
: 12.
455. 5852 100% = 88% , ,
6650
12%.
: 12.
456. 1000 (1 0,76) = 240,
240 (1 0,65) = 84 .
: 84.
457.
1,14 100 000 = 114 000 . , 114 000 : 12 = 9 500 .
: 9 500.

www.legionr.ru

459

79

458. 100% 13% = 87%; 13 485 100 = 15 500.


87
: 15 500.
459. 5 1,6 = 8 .
100 100 : 8 = 100 = 12 4 , 12 .
8
8
: 12.
460. 21 : 1,4 = 15 .
70 : 15 = 4 2 , 4 .
3
: 4.
461.
32,2 : 1,15 = 28 (.).
: 28.
462. 13%- (1 0,13) 35 000 = 30 450 ().
: 30 450.
463. 180 1,15 = 207 .
1000 : 207 = 4 172 , , 4 .
207
: 4.
464. x% ,
2
100 + x . 100 + x
100
100

2
100
+
x
100
+
x
, , 2000
= 4380,8;
= 2,1904;
100
100
100 + x = 1,48, 100 + x = 148, x = 48.
100
: 48.
465. 500 1,15 = 575 .
5000 : 575 = 8 400 , , 8 .
575
: 8.
466. x% ,
2
100 + x . 100 + x
100
100

2
, , 1500 100 + x
= 1949,4; 100 + x
= 1,2996;
100
100

www.legionr.ru

80

467

100 + x = 1,14, 100 + x = 114, x = 14.


100
: 14.
467. 10 000 .
11 200 .
11 200 + 11 200 12 = 12 544 (.). ,
100
(12 544 10 000) 100
= 2544 100 = 25,44 (%).
10 000
10 000
: 25,44.
468. 180 100 25 = 135 .
100

1050 = 7 105 , 7 .
135
135
: 7.
469.
20 100 + 30 = 26 . 1600 = 61 14 .
100
26
26
, 61 .
: 61.
470. 8 100 = 160 .
5
: 160.
471. 6 15%- 0,9 , 0,9
0,9 100%

100% =
= 9%.
6+4
10
: 9.
472. x ,
, a1 = 40 000, a2 =

2
. :
= 40 000 1 x , a3 = 40 000 1 x
100
100
r
2

= 35 344; 1 x = 35 344 = 188 ; x = 6.


40 000 1 x
40 000
100
100
200
: 6.
473. 100%10% = 90% , 200 000 90 = 180 000
100
. 100% 50% = 50%, 180 000 50 =
100

www.legionr.ru

81

474

= 90 000.
: 90 000.
474. 16

100
= 12,5 .
100 + 28

: 12,5.
475. 1632 100 = 68 .
2400
100 68 = 32 .
: 32.
476. 120 100 + 35 = 162 . 900 =
100
162
= 5 90 . , , 162
900 , 5.
: 5.
477. 100% 7% = 93% ,
220 100 = 236 52 . 93
93
, 10 ,
240 .
: 240.
478. 240 000 . 15% , 240 000 0,15 = 36 000 . 43 200 , 0,25, 240 000 0,25 = 60 000 , 240 000 (36 000 + 43 200 + 60 000) = 100 800 ,
100 800 : 240 000 = 0,42, 42% .
820 000 0,42 = 344 400 , .
: 344 400.
479. , 1-
a1 = 720, d = 40, n , i
, i- .
Sn = 5040 . n :
2 720 40(n 1)
n = 5040. :
2
(720 20(n 1)) n = 5040;
720n 20n2 + 20n 5040 = 0; n2 37n
+ 252 = 0;
361 ; n = 37 19 ; n = 9;
37

2
D = 37 4 252 = 361; n1,2 =
1,2
1
2
2

www.legionr.ru

480

82

n2 = 28 ( ).
9 .
: 9.
480. : 90 54 = 36 ();
x /, 36 . -
x
5 . = 1 , (x + 6) / 36 12
36 . , :
x+6
36 + 1 = 36 . : 36 12x + x(x + 6) = 36 12(x + 6);
x + 6 12
x

x2 + 6x = 36 12 6; x2 + 6x 2592 = 0; x1,2 = 3 9 + 2592; x1 = 54;


x2 = 48.
x(x + 6) 6= 0, x = 54
.
48 / .
: 48.
481. t , C , v1 , v2 1- 2- . 1- A C (
AC) t , C B ( BC) 15 t
, v1 t = AC, v1 (15 t) = BC. 2-
: v2 t = BC, v2 4 = AC. , v1 , v2 , t v1 t = v2 4,
:
v2 t = v1 (15 t).
v1 v2 ,
, t2 = (15t)4, t2 +4t60 = 0, t1 = 10, t2 = 6.
t , t = 6 .
: 6.
482. t , , , C
, v1 , v2 .
, B 45 ,
3 , , C B 3 t . 4
4

www.legionr.ru

83

483

: AC = v1 t, BC = v1 3 t . ,
4
, :
BC = v2 t, AC = v2 1. , v1 , v2 , t

v1 3 t = v2 t,
:
4

v2 = v1 t.
v1 v2 ,
: 3 t = t2 , 4t2 + 4t 3 = 0, t1 = 3 , t2 = 1 . 4
2
2
t , t = 1 ,
2
30 .
: 30.
483. t ( ), 1-
2- . 2(t + 25)
, 1- . v1 , v2
1- 2- , A ,
B C .
: v1 t = BC, v1 25 = AC; v2 t = AC,
v2 (36 t) = BC. , v1 , v2 , t :
v1 t = v2 (36 t),
v2 t = v1 25.
v1 v2 , : t2 = (36t)25,
t2 +25t900 = 0, t1 = 45, t2 = 20. t . t = 20, , 1-
2 (25 + 20) = 90 , 1,5 .
: 1,5.
484. v / . (v 5) /,
(v + 5) /. 10 ,
v5

45 . : 10 + 45 = 2.
v+5
v5
v+5

: 10 + 45 = 2
v5 v+5

10(v + 5) + 45(v 5) = 2(v 2 25) 2v 2 55v + 125 = 0, v1 = 5 , v2 = 25.


2
v1 ,

www.legionr.ru

84

485

. , v = 25 /.
: 25.
485. 20 2 = 2 . x ,
60
3
20 /, , .
5 /, , x x = 1 , x = 1 . ,
5 20
60
9
, 2 + 1 = 7 /. 7 /
3
9
9
9
20 /, 7 140 .
180
: 140.
486. 5 ,
, 6 / , 2 / 5 . 6 / = 3, 5 2 ,
3
2 /
, 7,5 .
7,5 + 5 = 12,5.
: 12,5.
487. x , y , - .
y. , ,
y
= 10 .
10x x = 9x. ,
9x

y
y
= 9
= 9 .
10x
10 9x

: 9.
488. 40 = 40 = 2 .
60
3
x / , x > 2.

www.legionr.ru

85

489

v (/) t () s ()
16

x+2
16
x+2
16
x 2
16
x2
2 . 3
:
16 16 = 2 ; 24(x + 2) 24(x 2) = x2 4; x2 4 = 96,
x2
x+2
3
x2 = 100; x1 = 10, x2 = 10 x > 2.
v = 10 / , v = 2 / .
v = 10 / = 5
v
2 /
5 .
: 5.
489. x / ,
(x+4) /, (x4) /.
30 30 = 7,5 . ,
4
, 42 + 1 + 12 . : 42 + 1 + 12 = 7,5;
x+4
x4
x+4
x4

42(x 4) + 12(x + 4) = 6,5(x2 16); 13x2 108x + 32 = 0; x1 = 4 ,


13
x2 = 8.
,
8, 2 .
: 2.
490. x / , y /
, S A B.
S = 3(x + y), S = 4(x y), S .
y
3(x + y) = 4(x y), x = 7y, S = 3(x + y) = 24y, S = 24.
y
: 24.

www.legionr.ru

86

492

491. , 1 , 1 .
3
5
1 + 1 = 8 , ,
3 5
15
2 : 8 = 15 = 3,75 .
15
4
: 3,75.
492. x / , y / . 180 180 , x
180 . , 27
y
. , 180 180 = 27 = 9 .
x
y
60
20
180

180 ,
x + 10

180 . 180 = 180 .


y 10
x + 10
y 10

180 180 = 9 , y = x + 20,

x
y
20
20 20 = 1 .

1
1

x
x + 20
20

=
;
x + 10
y 10

2
: x + 20 x = x + 20x ; x2 + 20x 8000 = 0; x1 = 100;
400
x2 = 80.
x > 0,
80 /.
: 80.
493. V1 / , V2 / , S
(. . 30). ,
.
S , S .
V1
V2
30 -

www.legionr.ru

87

494

. 30.
, S S = 30 . , V2
V1
60
, S , 1 . , V1 1 = S ; S = 2V1 .
120
60
120
1 , ,
S 0,146
S

120
S 0,146 . , 120
=
;
120
V2
V1
S 120 0,146
= S . , S = 2V1 , V2
V1
:

2V
2V1 2V1 = 1 ,

V2 = 1 ,

V2
V1
2
2,5

2V

120

0,146
2V
1

V2 = 1 120 0,146 ;
= 2V1 ;
V2
V1
2

2V1 = V 8,76.
1
2,5
0,5V1 = 21,9; V1 = 43,8 /.
: 43,8.
494. s A B, v / . s v

0,5s
0,5s
+
. B ,
30
v + 20
,
1 ; 60(v + 20) =
s = 0,5s + 0,5s , v > 0. 2 = 1 +
v
30
v + 20
v
30
v + 20
= v(v + 20) + 30v; v 2 10v 1200 = 0; v1,2 = 5 35. v > 0,

www.legionr.ru

495

88

v = 5 + 35 = 40 /.
: 40.
495. x / , (12 + x) / , (12 x) /
. , B A. , A B, 20 .
12 x
, B A, B, 1 + 20 . 4 . 4 12 + x
20 + 1 + 20 = 4 (, 12 x 4 12 + x
),
4 20 (12 x) + (12 + x)(12 x) + 4 20 (12 + x) = 4 4(122 x2 ),
960 80x + 122 x2 + 960 + 80x = 16(122 x2 ),
960 + 960 + 144 2304 = 15x2 , 15x2 = 240, x2 = 16, x = 4.
x = 4 .

: 4.

496. x / , (5+x) /
, (5 x) / . 8 . ,
A B. , A B,

14 + 1 1 . ,
B,
5+x
3

14
B A,
. :
5x
14 +1 1 + 14 = 8 (, 5+x
3 5x

14 + 14 6 2 = 0, 7 + 7 10 = 0,
5+x 5x
3
5+x 5x 3
3(7(5 x) + 7(5 + x)) 10(52 x2 ) = 0, 10x2 = 40, x = 2.
x = 2 .
),

: 2.

497. x /. x + 40
. : 30 30 = 1;
x
x + 40

www.legionr.ru

498

89

2
30(x + 40) 30x x(x + 40)
= 0; x 40x + 1200 = 0; x1 = 60,
x(x + 40)
x(x + 40)
x2 = 20.
, x = 20.
: 20.
498. x /. (x 60)
. 50 50 = 2 2 ;
x 60
x
3
x1 = 15, x2 = 75. , x = 75.
: 75.
499. (/).
( + 10), 60 60 . :
+ 10

60 = 60 + 0,5 + 0,5; 60 + 600 = 60 + 2 + 10; 2 + 10 600 = 0;

+ 10
1 = 20 2 = 30. , = 20.
: 20.
500. x A B .
x = x + 1; 3x = 2x + 60; x = 60 ().
20
30
: 60.
501. 20 ()= 1 (), 10
40
2
1 , c
4
1 30 . , 30 : 1 = 120 /,
4
4
120 40 = 80 /.
: 80.
502. v , S .
S
+ S .
S ,
v
2(v + 15) 2 50
B ,
S
+ S = S.
2(v + 15) 2 50
v
2 50v(v + 15) S,

www.legionr.ru

503

90

50v + v(v + 15) = 2 50(v + 15); v 2 35v 1500 = 0; v1,2 = 35 85 ;


2
v1 = 25, v2 = 60.
v > 0, , v = 60.
: 60.
503. v A B, t ,
. :

(v + 3)(t 3) = 108,
vt + 3t 3v 9 = vt; t = v + 3.
vt = 108;
t , : v(v + 3) = 108;
v 2 + 3v 108 = 0; v1 = 12, v2 = 9. v > 0,
v = 9.
: 9.
504. v A B, t ,
. :

(v 2)(t + 2) = 120,
vt 2t + 2v 4 = vt; t = v 2.
vt = 120;
t , : v(v 2) = 120;
v 2 2v 120 = 0; v1 = 10, v2 = 12. v > 0,
v = 12.
: 12.
505. x / ,
(x 5) / . 84 , 84 , 84 = 84 5.
x
x5
x
x5
, x 6= 0 x 6= 5,
84(x 5) = 84x 5x(x 5); x(x 5) = 84; x2 5x 84 = 0;
(x 12)(x + 7) = 0.
x > 0, x = 12.
, , 7.
: 7.
506. x /.
144 , 144 . x2
x+2

, 144 = 144 + 3.
x2
x+2

www.legionr.ru

91

507

x > 2,
48(x + 2) = 48(x 2) + (x 2)(x + 2); x2 = 49 4; x = 14.
: 14.
507. x / .

t ()

140
17 + x
17 x 140
17 x

17 + x

S ()
140
140

140 140 = 3;
17 x 17 + x
140x + 2380 + 140x 2380 = 3x2 + 867;

x12 = 140 19600 + 2601 = 140 149 ;


3
3
:

x1 = 3, x2 = 289 (x2 ).
3
: 3.
508. v / .
(v 2) / , (v + 2) /
. 221 221 = 4.
v2 v+2
221v + 442 221v + 442 = 4v 2 16, 4v 2 = 16 + 884, 4v 2 = 900, v 2 = 225,
v = 15. v > 0, v = 15.
: 15.
509. x / . (18 + x) / , (18 x) /
. , ,
315 . , , 315 .
18 + x
18 x
315 + 315 = 36.
18 + x 18 x
: 315(18 x) + 315(18 + x) = 36(182 x2 );
315(18x+18+x) = 36(182 x2 ); 31536 = 36(182 x2 ); x2 = 324315;
x2 = 9; x1 = 3, x2 = 3. x2 ,
:

www.legionr.ru

510

92

.
: 3.
510. x / , (x 3) /
. 418 ,
x3
418 . 3 .
x

: 418 418 = 3, x 6= 3; 418x 418(x 3) = 3x(x 3);


x3
x

3x2 9x = 1254; x2 3x 418 = 0; x1,2 = 3 9 + 1672 = 3 41 ;


2
2
x1 = 22, x2 = 19, x2 x > 0.
: 22.
511. x , (x + 2)
. , 255 = 255 + 2.
x
x+2
255x + 2x2 + 4x 255x 510 = 0; x2 +2x255 = 0; x = 15, x = 17.
1
2
x(x + 2)
x2 < 0, x = 15.
: 15.
512. , t ,
.
.

( + 25) (t 1,5) = 156,


t + 25t 1,5 37,5 = 156,

t = 156;
t = 156;
25t 1,5 37,5 = 0; = 50t 75 . .
3
50t2 75t = 156; 50t2 75t 468 = 0; t = 3,9, t = 2,4. t > 0,
1
2
3
t = 3,9. = 156 = 40.
3,9
: 40.
513. x / , (x + 40) / . 90 , 90 x
x + 40

. 90 90
A
x
x + 40

www.legionr.ru

93

514

B , , 3 . :
90 90 = 3, x > 0.
x
x + 40
30 30 = 1,
x
x + 40
30x + 1200 30x = x2 + 40x,
x2 + 40x 1200 = 0,
x = 20, x = 60 .
x > 0 x = 20.
20 / .
: 20.
514. x / , S
A B. S .
x
S ,
2 30

S
, 2 (x + 20)

S
S
+
,
.
60 2(x + 20)
A B. B . :
S = S +
S
, x>0
x
60 2(x + 20)
,

1 = 1 +
1
,
x
60 2(x + 20)
60x + 1200 = x2 + 20x + 30x,
x2 10x 1200 = 0,
x = 40, x = 30 .
x = 30 x > 0.

40 + 20 = 60 /.
: 60.
515. v . = S .
t

www.legionr.ru

516

v . =

94

432 + 150 + 66
= 72 (/).
432 : 72 + 150 : 75 + 1

: 72.
516. x / ,
(x + 4) /, (x 4) /, 24 .
180 + 180 = 24, x > 4. 180x 720 + 180x + 720 = 24(x2 16),
x+4
x4

225 + 64 , x = 16.
15

2
2
24x 360x 384 = 0, x 15x 16 = 0, x =
2
: 16.
517. 70 + 80 = 150 (/), 720 : 150 = 4,8 ().
: 4,8.
518. x / ,
(x + 4) / , (x 4) /
, 8 .
60 + 60 = 8, x > 4. 60x 240 + 60x + 240 = 8(x2 16),
x+4
x4

8x2 120x128 = 0, x2 15x16 = 0; x1,2 = 15 225 + 64 = 15 17 ,


2
2
x = 16.
: 16.
519. x / , (x 20) / , , , 105 ,
x
105 . : 105 105 = 4,
x 20
x 20
x
105x 105x + 2100 = 4x2 80x, 4x2 80x 2100 = 0, x2 20x 525 = 0.
x > 20, x = 10 25, x = 35.

: 35.

520. x / , (x 3) / . , 158 2
3
, ,
,
x

www.legionr.ru

95

521

158 2
3
,
. ,
x3

158 2
158 2
3
3
:

= 2, x > 3. :
x3
x

158 2 x 158 2 (x 3) = 2x(x 3), 476 x 476 x + 476 3 = 2x2 6x,


3
3
3
3
3

2x2 6x 476 = 0, x2 3x 238 = 0, x1,2 = 3 9 + 238 4 = 3 31 ,


2
2
x1 = 17, x2 = 14 .
: 17.
521. x / A B,
(x+8) / B A. :
S() v(/) t()
570
570
x
x
570
570
x+8
x+8
: 570 570 = 4, x > 0; 570 (x + 8) 570 x = 4x(x + 8),
x
x+8
2
2
570x + 4560 570x = 4x2 + 32x, 4x
+ 32x 4560 = 0, x + 8x 1140 = 0,
x1,2 = 4 16 + 1140 = 4 1156 = 4 34. x1 = 30, x2 = 38
.
: 30.
522. 2 65 + 80 + 3 70 = 420 () ,
. , , 6 .
420 : 6 = 70 (/).
: 70.
523. 60 3 = 45 (); 4
45 15 = 30 ();
30 : 3 = 40 (/).
4
: 40.

www.legionr.ru

525

96

524. x / (x > 4), 120 , ,


x4

120 , . x+4

120 120 = 4. 120x 120x + 960 = 4(x2 16),


x4
x+4
4x2 64 960 = 0, x2 256 = 0, x = 16 (x = 16
x > 4).
: 16.
525. x / , (16 + x) / , (16 x) /
, 126 , .
16 + x
126 , .
16 x

126 + 126 + 3 = 19, x (0; 16).


16 + x 16 x
126(16 x) + 126(16 + x) = 16(256 x2 ); 16x2 = 4096 4032; x2 = 4,
x = 2 (x = 2 x (0; 16)).
: 2.
526. 150 + 210 + 150 = 510 ().
, , 150 + 210 + 150 = 2,5+3+2 =
60
70
75
= 7,5 (). () 510 : 7,5 = 68 (/).
: 68.
527. x , 90 (/) =
= 1500 (/) 0,3 .
x = 1500 0,3 = 450 ().
: 450.

528. x / , (x + 15) / , 150 , 150 .


x
x + 15
150 150 = 2 15 , 150(x + 15) 150x =
x
x + 15
60
= 2,25x(x + 15); 2,25x2 + 33,75x 2250 = 0; x2 + 15x 1000 = 0, x > 0.

www.legionr.ru

529

97

x = 15 65 , x = 25.
2
: 25.
529. 63 (/) = 63 1000 = 17,5 (/c)
3600
62 ,
17,5 62 600 = 485 ().
: 485.
530.
80 50 = 30 / = 25 (/c). 3 6
3
25 (3 60 + 6) = 1550 (),
3
1550 1100 = 450 ().
: 450.
531. A B x /,
, , 120 . x
(x + 2) /, , B A, (

) 120 + 2 . 120 = 120 + 2;


x+2
x
x+2

120x + 240 120x = 2x2 + 4x; x2 + 2x 120 = 0. x1,2 = 1 1 + 120,


x = 10 ( ).
: 10.
532. x A . x , 75
641 x . x 641 x = 4.
80
75
80
16x 641 15 + 15x = 4 1200, 31x = 15(80 4 + 641), 31x = 14 415,
x = 465.
: 465.
533. 1. : 1-
x ; 2- 4x ; 3- (x 9) .
1
; 2-
: 1-
x

www.legionr.ru

534

98

1
1
; 3-
.
4x
x9


( ):

1
1
1
+
+
.
x 4x x 9
1
1
1
4(x 9) + (x 9) + 4x
9x 45
+
+
=
=
.
x 4x x 9
4x(x 9)
4x(x 9)
( )

9x 45
4x(x 9)
1:
=
, 18 .
4x(x 9)
9(x 5)
4x(x 9)
= 18, 4x(x 9) = 9 18 (x 5),
9(x 5)
2x(x 9) = 81(x 5),
2x2 18x

81x
+ 81 5 = 0, 2x2 p
99x + 81 5 = 0.
p
2
99 92 (112 4 2 5)
99 99 4 2 81 5
=
=
x1,2 =
4
4

99 9 121 40
99 9 9
180
18
9
=
=
. x1 =
= 45, x2 =
= .
4
4
4
4
2

9
, 2
, . , x = 45 .
, 1- 3- ,
2- . , .
: 1- 45 , 31
36 . : 1-
, 345
1

. 1- 3- :
36
1
1
4+5
9
1
+
=
=
=
. 1- 3- 45
36
180
180
20
1
= 20 .
1 :
20
: 20.
534. 1. 30 , , 1 1 ,
30

x2 =

www.legionr.ru

535

99

6 6 = 1 . 6
30
5
1 1 = 4 , 2- 40 .
5
5
4 : 40 = 1 , 1-
5
50
1 1 = 1 . 1- 30 50
75
1 : 1 = 75 .
75
: 75.
535. 1. 1- x , 1 ,
x
1
27

, 2- 1 1 .
27 x
1 : 1 = x . 1- 1 ,
3 x
3
3

2- 1 1 x , 1 + 1 1 x = x
27
x 3
3
27
x 3
81

. 1 x 1-
81

8 1 , , x

8 . : 1 x = 8 , x > 0; 81x x2 = 8 81;


x
81
x
x2 81x+648 = 0; D = 812 4648 = 65612592 = 3969; x1,2 = 81 63 ;
2
x1 = 9; x2 = 72. x > 0.
x = 72.
72 1- .
: 72.
536.
: a1 = 18, d = 1, Sn = 100, n

www.legionr.ru

537

100

2 18 + (n 1)
n = 100; n2 + 35n 200 = 0.
2
, , n1 = 40 (
: n N .), n2 = 5.
5 .
: 5.
537. , , : a1 = 1,8, d = 0,2,
Sn1 = 7,8, n .
2a + d(n 2)
2 1,8 0,2(n 2)
Sn1 = 1
(n 1);
(n 1) = 7,8;
2
2
(1,8 0,1(n 2))(n 1) = 7,8; (2 0,1n)(n 1) = 7,8;
2n 2 0,1n2 + 0,1n = 7,8; 0,1n2 2,1n + 9,8 = 0; n2 21n + 98 = 0;
D = 441 392 = 49; n1,2 = 21 7 ; n1 = 7, n2 = 14.
2
, an > 0. : a1 + d(n 1) > 0, 1,8 0,2(n 1) > 0,
0,2(n 1) > 1,8, n 1 < 9, n < 10. 7 < 10, , 7- ; 14 > 10, 14- . 7
.
: 7.
538. ,
an , n-
. , d
. 20
20 a1 + a20 20, 2
(a1 + a20 ) 10. (1)
, 10 ,
10 (bn ) :
b1 = a21 , b10 = a30 : b1 + b10 5 (2)
(1) (2)
: (a1 + a20 ) 10 = (a21 + a30 ) 5. , an = a1 + d(n 1),
(2a1 + 19d) 2 = 2a1 + 49d; 4a1 + 38d = 2a1 + 49d; 2a1 = 11d;
a1 = 11 d. , 15
2
.

: a1 + a15 15 = (a1 +7d)15; a16 + a30 15 = (a1 +22d)15. ,


2
2
15

www.legionr.ru

101

539

15- :
11 d + 22d
2

(a1 + 22d) 15
= a1 + 22d .
(a1 + 7d) 15
a1 + 7d

a1 = 11 d,
= 11d + 44d = 55d = 2,2.
2
11d + 14d
25d
11 d + 7d
2
: 2,2.
539. 200%
,
. 1- x , 2-
: x+2x = 3x, 12, x = 4; 3- 3x+6x = 9x;
4- 9x + 18x = 27x, . . .
, , n , : b1 = 4, q = 3, bn = 4 3n1 ,
2916. : 4 3n1 = 2916, 4 3n1 = 4 36 , 3n1 = 36 ,
n 1 = 6, n = 7.
7 .
: 7.
540. x ,
(x 5). 40 40
x
, 30

30 , 2
x5

30 40 = 2, x(x 5) 6= 0 15 20 = 1;
x5
x
x5
x
15x 20(x 5) = x(x 5); x2 5x = 15x 20x + 100; x2 = 100; x1 = 10,
x2 = 10. x(x 5) 6= 0, ,
(1). x > 5 x = 10. 10
, : 10 5 = 5 (
), : 10 + 5 = 15 , , 120
120 : 15 = 8 .
: 8.
541. x 1 , (x + 7). 45
45 , 20 20 ,
x
x+7

. :

5 , 45 .
x

www.legionr.ru

542

102

20 + 5 = 45 , x(x 7) 6= 0. (1)
x+7
x

4 + 1 = 9 ; 4x + x(x + 7) = 9(x + 7); 4x + x2 + 7x = 9x + 63;


x+7
x

x2 + 2x 63 = 0; x1,2 = 1 1 + 63; x1,2 = 1 8; x1 = 9, x2 = 7.


9 7 x(x + 7) 6= 0, ,
(1), x = 9 , x = 7.
105 105 = 15 ().
7
: 15.
542. x ,
360 .
x
360 (x + 1) , 360 ,
x+1
4 , 360 . : 360 + 4 = 360 , x(x + 1) 6= 0;
x
x+1
x
90 + 1 = 90 ; 90x + x2 + x = 90x + 90; x2 + x 90 = 0;
x+1
x

x1,2 = 1 1 + 360 ; x1,2 = 1 19 ; x1 = 10, x2 = 9. x1 = 10,


2
2
x2 = 9, x(x + 1) 6= 0. x = 9 .
9 .
: 9.
543. ,
an n- ; 6 . n ,
Sn n ,
:
2 60 6(n 1)
2a + d(n 1)
n = 324, Sn = 1
n;
2
2
(60 3(n 1))n = 324; 60n 3n2 + 3n = 324; 3n2 + 63n 324 = 0;
n2 21n + 108 = 0.
, , n1 = 12, n2 = 9. ,
n . an > 0,
a1 + d(n 1) > 0 1) > 0; (an = a1 + d(n 1)) 60 6n + 6 > 0;
6n > 66; n < 11. , n = 9.

www.legionr.ru

103

544

9 .
: 9.
544. x, y z , . x = 3 , x + y = 4z
y
5
6(x + y + z) = V , V . : x =
z =

3y
,
5

x+y
, x + y + z = 5 (x + y) = 5 3 + 1 y = 2y. ,
4
4 5
4

3y
V = 6(x + y + z) = 12y y = V . x =
= V , z = 1 (x + y) =
12
5
20
4

V
V
V
1
+
=
. 3 36 3,6 ,
=
4 20
12
30
3,6(x + z) .

3,6(x + z) = 3,6 V + V = 0,36 5V = 0,3V .


20 30
6
3 36 30% .
: 30.
545. x, y z , y
.
= 2 , 3x = y + z
z
3
y+z
5(x + y + z) = V , V . , y = 2z , x =
,
3
3

x + y + z = 4 (y + z) = 4 2 + 1 z = 20z . , V = 5(x + y + z) =
3
3 3
9
= 100z z = 0,09V . y = 2z = 0,06V , x = 1 (y + z) =
9
3
3

= 1 (0,06V + 0,09V ) = 0,05V .


3
6 , 5 , , , :
6x + 5y = 6 0,05V + 5 0,06V = 0,6V .
60% .
: 60.
546. , B9 3.
x y , V , t ,

www.legionr.ru

547

104

,
(5x + 2y)t = V .

x = 2 x = 2y V = 5 2 + 2 yt = 28 yt yt = 9V .
y
9
9
9
9
28

(6x + y)t = 6 2 + 1 yt = 21 yt = 21 9V = 0,75V .


9
9
9 28
. . t 75% .
: 75.
547. 3x
, 4x, 5x . , (3x + 4x + 5x) 5 = 60x . 3x ,
12x . 45x ,
9x . ,
5 . 7 .
: 7.
548. . x , y , (x + y)

6(x + y) = 1,
. :
3(x + y) + 4x = 1;

x = 1 , y = 1 . ,
8
24
24 .
: 24.
549. . 2x,
x. 10(2x + x) = 1, x = 1 .
30
y . :
y 2 + (11 y) 3 = 1, 2y + 33 3y = 30, y = 3.
30
30
: 3.
550. , 1.
a 4 , b
4 . , , 3 , 4
5
,

www.legionr.ru

105

551

a+b= ,
5
a

= 4;
b
5

4b + b = 3 ,

5
5

a = 4b .
5

, b = 1 , a = 4 . V1 ,
3
15
Vn .
V1
V1 = a = 1 , Vn =
= 1 .
4
15
30
2
. 1, 20% , 80%,
4 . , 4 3 = 1 .
5
5
5
5
t, : t =

0,2
= 1 30 = 6 .
Vn
5

: 6.
551. x , y . S,

S1 , S2 .
S = 10x, S1 = 2(x + y), S2 = 6x.
S = S1 + S2 ,
S = 10x,
S = 2(x + y) + 6x.
S = 2(x + y) + 6x.
, 10x = 2(x + y) + 6x, 10x 2x 6x = 2y, x : y = 1.
: 1.
552. pi i- (i {1, 2}),
, ; ti
, i- .

t 1 p1 = 1 ,

t 2 p2 = 1 ,

t
+
t
=
8 60,
2

1
(p1 + p2 )(3 60 + 45) = 1.
.
: p1 = 1 , t1 = 180, p2 = 1 , t2 = 300; 360
600

www.legionr.ru

553

106

. 1
2 .
,
360 .
: 360.
553. x 3 , (x 5) 3
. 45 3

50
45 , 50 3
x
x5

50 45 = 1 , x > 5.
x5
x
2
x2 15x450 = 0, x1 = 30, x2 = 15, x2
x > 5.
30 3 .
: 30.
554. . x , (x > 0),
(x + 6) .
1 1 .
x x+6
. :

1 + 1 = 1 , x > 0,
x x+6
4
4x + 24 + 4x = x2 + 6x; x2 2x 24 = 0,
x1 = 6, x2 = 4.
x2 x > 0.
6 , .
: 6.
555. , :

5x + 5y = 1,
3x + 7,5y = 1;
x , y .
, : x = 5 , y = 4 ,
45
45
45 .
4
: 11,25.

www.legionr.ru

557

107

556.
, :
15x1 + 15x2 = 1,
7x1 + 21x2 = 1,
x1 , x2 . , : x1 = 1 , x2 = 4 ,
35
105
35 .
: 35.
557. x, y, z ,
. 4 ,
1 1 , x + y + z = 1 . 4
4
: x + y = 1 . z = 1 (x + y)
6
4
x + y = 1 , : z = 1 1 = 1 . ,
6
4
6
12
12 .
: 12.
558. x, y, z , . , 1 = 4, 1 = 6,
x+y
y+z
1
1 = 12.
. :
x+z
x+y+z

x + y = 1,

, :
y + z = 1,
6

x+z = 1 .
12

1
= 4.
2(x + y + z) = 1 + 1 + 1 ; x + y + z = 1 ;
4 6 12
4 x+y+z
4 .
: 4.
559. x ,
(x 2) . 2
, : 99 = 99 + 2; x1 = 9, x2 = 11.
x2
x

www.legionr.ru

560

108

x > 0, x = 11.
: 11.
560. x ,
(x + 2) . 360 , , 360 ,
x
360 . :
x+2
360 = 360 2; 360x = 360x + 720 2x2 4x; 2x2 + 4x 720 = 0;
x+2
x

2
x + 2x 360 = 0; x1,2 = 1 1 + 360; x1 = 18, x2 = 20.
x > 0, , x = 18.
: 18.
561. x , (x + 1) ; 126 126 ,
x+1
143 143 . x
: 126 + 2 = 143 ; 126x + 2x(x + 1) = 143(x + 1); 2x2 15x 143 = 0;
x+1
x
x1 = 13, x2 = 5,5.
x > 0, x = 13.
: 13.
562. x ,
(x 6) . 264 ,
x
256 .
x6

: 256 264 = 4, (x 6) 6= 0, x 6= 0.
x6
x
256x 264(x 6) = 4x(x 6); 4x2 16x 1584 = 0; x2 4x 396 = 0;
x1 = 22, x2 = 18 .
: 22.
563. x ,
(x 2) . 675 675 ,
x2

www.legionr.ru

564

109

675 . : 675 675 = 2;


x
x2
x
2
675x 675x + 1350 = 2x(x 2); 2x 4x 1350 = 0; x2 2x 675 = 0;
x1 = 27, x2 = 25. x > 0 x = 27 (.).
: 27.
564. x , (x + 4) ; t ,
375 .

x(t + 1) = 336,
xt + x = 336,

4t x = 39; x = 4t 39.
(x + 4)t = 375;
xt + 4t = 375;
x , : 4t2 35t 375 = 0; t1 = 15, t2 = 6,25. t2 < 0, t = 15.
x(15 + 1) = 336; x = 21.
: 21.
565. x , (x + 4)
. 189 , 189
x
, 189 ,
x+4
189 . : 189 189 = 3;
x
x+4
x > 0; 189(x + 4) 189 x = 3(x2 + 4x); 756 = 3x2 + 12x;

3x2 + 12x 756 = 0; x2 + 4x 252 = 0; x = 2 4 + 252; x = 14.


: 14.
566. x ,
. ,
8 ,
16 .
, 1 ,
16
1 .
x
: 1 + 1 = 1 , 1 = 1 1 , x = 48.
16 x
12 x
12 16
: 48.
567. x , x 12

www.legionr.ru

110

568

, x
15
.

: x x = 1 , 1 = 15 .
12 15
4 4
5x 4x = 15, x = 15.
: 15.
568. x 2- , (x 15) 1- . 300 x
300 ,

300 .
x 15

300 300 = 18. .


x 15
x
300x 300(x 15) = 18x(x 15); 4500 = 18x2 270x;
18x2 270x 4500 = 0; x2 15x 250 = 0; x1 = 25, x2 = 10.
x ,
x = 25.
: 25.
569. 1. v1
, v2 , v3 .
v1 + v2 = 1 ; v2 + v3 = 1 ; v1 + v3 = 5 . 8
12
48
, :
2(v1 + v2 + v3 ) = 1 + 1 + 5 ; v1 + v2 + v3 = 1 15 = 15 . ,
8 12 48
2 48
96
,

1 : 15 = 6,4 .
96
: 6,4.
570. 6 = 3 (/), 4
2
6 = 3 (/), 1 4,5 . 2
27 , 27 : 4,5 = 6 ().
: 6.
571. 1 ,
10

www.legionr.ru

572

111

1 , 1
15
12
. , ,
1 + 1 + 1 = 1 . ,
10
15
12
4
4 .
: 4.
572. x , x ,
15
, x , 12

. x x = 20 , x 1 1 = 1 ,
12
15
60
12
15
3

x = 1 : 1 1 , x = 20.
3
12 15
: 20.
573. , .
1- : 10 20 + 5 7 = 235 ;
2- : 7 20 + 13 7 = 231 ;
3- : 11 20 + 2 7 = 234 .
, 1- ,
235 500 = 117500 (.) = 117,5 . .
: 117,5.
574. , .
: t = 80 = 1 ;
80
C: t = AC + BC = 60 + 50 = 1,5 .
60
100
60 100
, 1 .
: 1.
575. 2t2 + 8 > 6 t > 0.
2t2 + 8 > 6, 2t2 6 2, t2 6 1, 1 6 t 6 1. t > 0, t [0, 1], 1 .
: 1.
576. , .
: t = AB = 60 = 1 ;
60
60

www.legionr.ru

112

577

C: t = AC + BC = 50 + 20 = 0,75 .
100
80
100 80
1 .
: 1.
577. 1 t2 + 5 > 3 t > 0.
2
1 t2 + 5 > 3, t2 > 4, t2 6 4, 2 6 t 6 2. t > 0,
2
t [0, 2], 2 .
: 2.
578. 31 , ` = 20 + 5 cos t ` = 18 t [0; 12].

. 31.
: 4.
579. (. . 32) , , .
, 8- ADC,
38 .
: 38.
580. h = 0, d : 3 0, 48d2 = 0.

www.legionr.ru

113

581

. 32.
d = 2, 5.
: 2, 5.
581. x y .
:

3x 7 = y,
x = 4, y = 5.
3y 11 = x.
, 5 5 5x + 5y = 45 .
: 45.
582. , ,
3000 + 2700 + 1500 = 7200 ().
,
, 480 + 450 + 270 = 1200 ().
, : 7200 60 = 360 (/).
1200
: 360.
583.
: v(t) = S 0 (t) = 30 10t.
0 /,
30 10t = 0; t = 3 c.
: 3.
584. 1 6 I :
20 + 1, 5 + 20 + 1, 5 + 25 + 1, 5 + 26 + 1, 5 + 20 = 117 ().
II :
20 + 1, 5 + 25 + 1, 5 + 24 + 1, 5 + 25 + 1, 5 + 20 = 120 ().
, II , I. 1 6 117 ,

www.legionr.ru

585

114

II
117 60 = 58, 5 (/).
120
: 58, 5.
585. ,
3 , 4t t2 > 3. 1 6 t 6 3. ,
2 .
: 2.
586. A:
(42 + 13 + 87 + 23) 103 = 165 103 = 1,65 105 (..)
B:
(63 + 47 + 22 + 37) 103 = 169 103 = 1,69 105 (..)
: 4000.
587. a(t0 ) = s00 (t0 ),
s0 (t) = t3 24t 3,
s00 (t) = 3t2 24,
s00 (t) = 3, 3t2 24 = 3, t2 = 9, t = 3, t > 0.
: 3.
588. : 19 + 23 + 26 + 18 + 20 + 20+
+20 + 20 + 32 + 27 + 35 + 40 = 300 .
120000 300 = 144000 (..) .
250
: 144000.
589. a(t0 ) = S 00 (t0 ), S 0 (t) = t2 4t + 3, S 00 (t) = 2t 4,
S 00 (3) = 2 3 4 = 2 (/2 ).
: 2.
590. , .
S1 (t) = S2 (t); t2 + 6t = 4t; t2 2t = 0; t = 0, t = 2.
t = 0 ,
t = 2 S1 (2) = 8 .
: 8.
591. a , 2a. b,
1,5b. , a + 2a = b + 1,5b,
b = 1,2a, 1,2 .
: 1,2.
592. a , 2 a. b ,
3

www.legionr.ru

115

593

5 b. , 2 a + a = 5 b + b,
6
3
6
5a = 11b , a = 1,1b,
3
6
1,1 , .
: 1,1.
593. : 2+4tt2 > 5; t2 4t+3 6 0;
1 6 t 6 3. , 5 2 .
: 2.
594. 840+26 = 866 , ,
866 = 12 2 . , 72
72
13.
: 13.
595. 0 1,2 950 =
= 1140 , 800 650+(950800)2 =
= 950 , 900 . ,
900 .
: 900.
596.
1 x2 + 1 x + 1 > 13 x2 150x + 5400 6 0.
450
3
60 90,
x [60; 90]. x = 60.
: 60.
597. 10 2,5 = 25 2 . :
25 2
()
10 ()
220 25 = 5 500
185 10 = 1 850
240 25 = 6 000
125 10 = 1 250
260 25 = 6 500
120 10 = 1 200

()
7 350
7 250
7 700

: 7 250.
598. : 50 2300 + 4500 = 119 500 ().
: 50 2250 = 112 500 ().
: 50 2350 + 3700 = 121 200 ().

www.legionr.ru

599

116

112 500 .
: 112 500.
599. 149 = 5 .
30 2 = 60 , 60 5 = 300
.
: 300.
600. 12 12 15,5 = 186 < 200 , 13 201,5 > 200 , 12 ,
12 1,5 = 18 .
: 18.
601. 60+107 = 130 ,
( ) 130 2 3 =
= 780 . ( ) 8 3 2 = 48 .
780 48 = 732 , .
: 732.

602. V > 3 ; 1 h(S1 + S1 S2 + S2 ) > 3 ; 1 1 (1 + S2 + S2 ) > 7 ;


7 3
7 3
3

1( S + S ) > 7 1;
S2 + S2 6 > 0; ( S2 + 3)( S2 2) > 0;
2
2
3
3
3

S2 > 2; S2 > 4.
S2 , , 4.
: 4.
603. 40 6,7 40 = 2,68 .
100
22 , , 2,6822 = 58,96
.
32 2 = 64 , , 64 58,96 = 5,04 .
: 5,04.

604. V > 19 ; 1 h(S1 + S1 S2 + S2 ) > 19 ; 1 1 (4 + 2 S2 + S2 ) > 19 ;


3 3
3 3
3

1 (2 S + S ) > 19 4 ; 2 S + S 15 > 0; ( S + 5)( S 3) > 0;


2
2
2
2
2
2
3
3
3

S2 > 3; S2 > 9.
S2 , , 9.
: 9.

www.legionr.ru

606

117

605. :
: 315 (35 0,24) + 20 35 = 2 646 + 700 = 3 346;
: 330 (35 0,24) + 17 35 = 2 772 + 595 = 3 367;
: 400 (35 0,24) = 3 360.
3 346 .
: 3 346.
606. 11 10000 = 1100 .
100
: 1100 21,2 = 23 320 .
: 23 320.
607. .
: 5 70 17 = 5 950.
: 4 100 17 = 6 800.
: 3 120 17 = 6 120.
: 5 950.
608. 1 700 = 1,7 . 1,7 1,7 35 = 59,5 , 100 59,5 = 40,5
.
: 40,5.
609.
2400 70 + 16400 = 184 400.
70 2 2 600 70 = 182 000 < 190 000,
,
182 000 + 2 300 = 184 300.
: 2 700 70 = 189 000 > 170 000,
189 000.
, 184 300.
: 184 300.
610. 1609 = 1,609 , 75 (/) = 75 1,609 =
= 120,675 (/). , 121 /.
: 121.
611.
2 200 110 + 17 400 = 259 400.
1103
2 300 110 = 253 000 > 250 000. ,
253 000.
110 3 > 100 3 , ,
,

www.legionr.ru

118

612

2 500 110 = 275 000.


, 253 .
: 253.
612. : 4 700 + 45 250 = 2 800 + 11 250 = 14 050.
: 2 200 6 + 3 250 = 13 200 + 750 = 13 950.
: 13 950.
613. 5 5 : 0,7 = 7 5 7
700 . , 7 . 9
9 : 0,7 = 12 6 700 .
7
, 12 . : 7 + 12 = 19.
: 19.
614. 50 : 6,8 = 7,35. 7.
: 7.
615. .

100 .
250 .
330 .

600
600 0, 4 = 240 () (600480)0, 3 = 36 () 0 .
:
100+240 = 340 () 250 + 36 = 286 ()
330 .
,
600 . 500 250 + 0,3 (500 480) = 256 ().
: 256.
616. 53 + 48 = 101 (). 101 : 19 = 5 6 . 6 19
.
: 6.
617. .

www.legionr.ru

119

618

():

()
()
0
0
3 700 = 2100
2100
400
500 .
2 (700 400) = 600
1100
400
800
750 .
0
750
800
,
700 800. 600 750 .
: 750.
618. : 830 4 = 3 320 ().
: 9 1 600 21,3 = 9 16 21,3 = 3 067,2 ().
100
: 3 067,2.
619. 7 320 7 = 2240, , 2240 1870 = 370 .
: 370.
620. : 6,5 15 16 + 3 670 2 = 8 900.
: 9,6 20 15 + 3 200 2 = 9 280.
: 13,2 15 15 + 3 250 2 = 9 470.
: 8 900.
621. 300 . 0,4 300 = 120 ; 52
52 120 = 6 240 . (73 52) 300 =
= 6 300 . , 6 240 + 6 300 = 12 540 .
: 12 540.
622. 500,3 = 15 (2 ) . :

15 2
(.) 50 (.)
380 15 = 5 700
50 81 = 4 050
410 15 = 6 150
50 78 = 3 900
415 15 = 6 225
50 73 = 3 650

(.)
9 750
10 050
9 875
www.legionr.ru

120

623

9 750 .
: 9 750.
623. ( ), .
: 1 + 2 1 + 1 = 2 + 27 + 4 = 2 3 = 2,75 .
6
4 3
12 12 12
4
: 1 + 1 + 3 = 2 + 4 + 3 = 9 = 2,25 .
2
4
4 4 4
4
: 1 + 1 5 + 5 = 3 + 22 + 5 = 30 = 2,5 .
4
6 12
12 12 12
12
2,25 .
: 2,25.
624. 7 3 = 21 .
4 . 100 : 21 = 4 16 , 21 4 = 84 21
4 4 = 16 100 84 = 16
2 . ,
18 .
: 18.
625. .

1200 (.) (.) (.)


()
12 9 = 108 108 21 = 2268 3300 2 = 6600 8868

1212 = 144 144 22 = 3168 3100 2 = 6200


1215 = 180 180 17 = 3060 3000 2 = 6000

9368
9060

: 8868.
626. 800 3 = 2400 , 2400 = 4,8
500
. 5 .
: 5.
627. 420 0,3 = 126 ();
280 0,15 = 42 ();
460 0,25 = 115 ().

www.legionr.ru

121

628

,
420 + 280 + 460 126 = 1034 ().
: 1034.
628. , .
700 Super
60 + 350 = 410 (), Extra 320 + 80 = 400 (), Super Extra
420 (), Extra 320 . Super 500 60 + 250 = 310 (), Super
Extra 420 (). (320 310) = 10 ().
: 10.
629. C 105 = 1,5 ()=
70
= 90 (), B 60 = 1 = 60 (), 60
150 = 5 ()= 100 ().
90
3
90 , B 20 80
C 90 .
, 100 .
C, , 110 .
: 1,5.
630. --
. 1400 2 + 1400 0,9 2 =
= 5320 (.), 1320 4 = 5280 (.).
5280 . -
, 820 2 + 820 0,9 2 = 3116 (.).
27 4 = 108 (.).
: , - 5280 + 108 + 3116 = 8504 (.), ,
- 5320 + 3116 = 8436 (.).
,
8436 .
: 8436.
631. 0,15 450 50 = 17,5 (.),
(700 0,08 120) = 64,
. 500 0,2 60 = 40 (.),
,

www.legionr.ru

122

632

40 + 17,5 = 57,5 (.).


: 57,5.
632. 8124 7381 = 743 . 2,6 743 = 1931,8 .
: 1931,8.
633. : 5 33 + 4 42 + 7 128 = 1229 (.).
: 5 29 + 4 44 + 7 130 = 1231 (.).
: 5 36 + 4 46 + 7 124 = 1232 (.).
1229 .
: 1229.
634. 3,3 40 = 132 ,
1000 132 = 868 .
: 868.
635. : 5600 0,07 = 392 (.).
: 5300 0,12 = 636 (.).
: 4800 0,11 = 528 (.).
: 5200 0,09 = 468 (.).
.
636 .
: 636.
636.

63,5
= 25 ().
2,54

: 25.
637. 3000 = 750 (). 4
.
: 17,5 750 = 13 125 (.).
: 16 750 + 1500 0,5 = 12 750 (.).
: 15,5 750 + 1200 = 12 825 (.).
12 750 .
: 12 750.
638. 400 13 =
= 5200 . 5200 4500 = 700 .
: 700.
639. : 600 0,38
=
228 (.), :
150 + (600 350) 0,26 =
= 215 (.), : 250 (.). 215

www.legionr.ru

640

123

.
: 215.
640. 0,6 42 = 25,2 . 25,2
0,2 12 = 2,4 .
= 10,5,
2,4
11 .
: 11.
641. : 16 5 17,8 + 3400 = 4824 (.),
: 16 9 26,5 + 1100 = 4916 (.),
: 16 12 14 + 2100 = 4788 (.).
4788 .
: 4788.
642. 2,98 201 = 598,98 < 600; 2,98 202 = 601,96 > 600. ,
, 600 ,
201.
: 201.
643. 17 ,
4100 17 8 = 557 600 (.), 7 ,
930078 = 520 800 (.), 830088 = 531 200 (.).
520 800 .
: 520 800.
644. 6 80 = 480 ,
. , 6 + 3 = 9 .
: 9.
645. 800 60 = 480 .
100
480 16 + 800 2 = 9280 .
: 9280.
646. : 77 + 79 = 3,25 (). : 99 + 99 = 3,6 (). 48
55
: 270 = 3 12 ().
82
41
3,25 .
: 3,25.
647. 0,4 143 = 57,2 , 8 57,2 8 =
= 457,6 . 458 .
: 458.

www.legionr.ru

649

124

648. : 4,23 120 = 507,6 (.).


: 164 120 = 492 (.).
40
122,4
4 = 489,6 (.).
30
, 120 ,
489,6 .
: 489,6.
649. : 78 (/c), : 79 (/c), 63
64
:

: 77 (/c). 62
. 462 : 77 = 372 c.
62
: 372.
650. : 4,5 120 12 = 6480 (.). : (1,3 180 + 3,2 79) 12 = 5841,6 (.).
6480 5841,6 = 638,4 (.).
: 638,4.
651. : 3 1360 = 4080 (.),
: 1700 9 26,5 = 4054,5 (.).
100
4054,5 .
: 4054,5.
652. 21 230 21 = 4830 . 4830 = 9,66,
500
10 .
: 10.
653. : 3 750 + 30 260 = 10 050 (.);
: 4,5 2200 + 2 260 = 10 420 (.).
10 050 .
: 10 050.
654.
.
: 100 + 9 50 = 550 (.).
: 150 + (50 15) 11 = 535 (.).

www.legionr.ru

125

655

: 50 + 150 + (50 15) 10 = 550 (.).


,
, 535 .
: 535.
655. 7 4 = 28 .
1 28, 29 56, 57 84.
.
: 3.
656. .
: 1220 10 + 240 12 = 15 080 (.).
: 680 6 + 240 46 = 15 120 (.).
15 080 .
: 15 080.
657. 1. SABC = 1 PABC r, SABC = 1 AC BC sin C,
2
2
1P
r = 1 AC BC sin C, r = 1, AC = 5, sin C = 0,6,
2 ABC
2
PABC = 5 0,6 BC, PABC = 3BC (. . 33).
2. AB < AC, C < B. , C . -

. 33.
, cos C > 0.
s
s
p
9
2
= 16 = 4 = 0,8.
cos C = 1 sin C = 1
25
25
5
3. AB BC.

AB 2 =

= BC 2 + AC 2 2 BC AC cos C, AB= BC 2 + 25 8BC.


4. PABC = AB + BC + AC, PABC = BC 2 + 25 8BC + BC + 5,
PABC = 3BC. a BC, a > 0,
a :

www.legionr.ru

126

2
2
(1)
2 a + 25 8a + a + 5 2= 3a
2 a + 25 8a = 2a 5
a + 25 8a = (2a 5) ,
3a 12a = 0,
a = 4.
2a 5 > 0;
a > 2,5;
a = 4 (1). BC = 4.
: 4.
658. : 4ABC , B = 30 , O
4ABC, AD , r = AO =
= 7 2.
: , 4AEC.
658

. 34.
. (. 34).
1. 4ABC , B = 30 , A = C = 75 .
2. ABC ADC
AC, ADC = ABC = 30 .

3. ACD = 90 . 4ACD , AC = 1 AD = 7 2,
2
ADC = 30 .
4. 4AEC: EAC = 60 , ECA = 75 , AEC = 45 .
AC
EC
AE
=
=
.
AE EC .
sin C
sin E
sin A

7 2 sin 75
AE =
= 7 2 sin 75 2 = 14 sin 75 .

sin 45

7 2 3 2
7 2 sin 60
=
= 7 3.
EC =
sin 45
2

SAEC = 1 AE AC sin EAC, SAEC = 1 14 sin 75 7 2 3 =
2
2
2

49 6
=
sin 75 . d , 4AEC.
2

www.legionr.ru

127

659

d = a b c , a,b,c 4AEC.
2 SAEC

sin 75 7 3 = 14.
d = 7 2 14
49 6
2
sin 75
2
: 14.
659. ABC AC, O , T , K, H AB, BC, AC
(. . 35), ABC r,
R. , HC = KC,
HA = AT , BT = BK. KC = AT p= AH = HC =
2x,
BK = BT = 3x, AB = BC = 5x. BH = (5x)2 (2x2 )2 = 21x.

ABC 1 BH AC = 1 21x 4x = 2 21x2 .


2
2
, SABC = 1 r (AB + BC + CA) = 1 15 14x = 105x,
2
2

105x = 2 21x2 , x = 15 7 = 2,5 21.


2 3
AB
= AB = AB BC =
2 sin ACB
2BH
2 BH
BC

2
25 = 5 21
25 = 125 . ,
= x
= 25x
2
4
2 21x
2 21
2 21
R =

ABC, 2R = 125 = 62,5.


2
, , , 62,5 .

T
O
A

. 35.

www.legionr.ru

128

660

: 62,5.
660. ABC AC, O , T , K, H AB, BC, AC (. . 36), ABC r. , HC = KC, HA = AT ,
BT = BK. KC = AT p
= AH = HC = 2x,BK = BT = 5x,
AB = BC = 7x. BH = (7x)2 (2x2 )2 = 3 5x.

ABC 1 BH AC = 1 3 5x 4x = 6 5x2 .
2
2

, SABC = 1 r (AB + BC + CA) = 1 2 5 18x = 18 5x,


2
2

18 5x = 6 5x2 , x = 3, AB = BC = 7x = 21.

. 36.
: 21.
661. (. . 37), -

A
O

. 37.

= 90 , A
= 60 , C = 30 .
1 : 2 : 3, 4ABC B
OA = 2, AC = 2 2; AB = 2; BC = 6.

www.legionr.ru

129

662

S4ABC = AB BC = 2 3 = 3.
2
2
a,

S = a 3 . S4ABC = 3, a2 = 4, a = 2.
4
a2 = 4; a = 2.
: 2.
662. ABCp
(. . 38) C = 90 , AC = 6, BC = 8.
AB = AC 2 + BC 2 = 10. r = AC + CB AB = 2.
2

. 38.
: 2.
663. ABCD (. . 39),
AB + CD = BC + AD, 17 + 22 = 14 + AD, AD = 25.

. 39.
: 25.
664. CBD = CAD , .
ABD = ABC CBD = ABC CAD = 125 55 = 70 .
: 70.
665. a, R =

a
8
3
3
3 3 = 12.
a
= 8, a = 8 3. h
=
=
3
2
2
: 12.

www.legionr.ru

130

666

666. SABC = 1 AC BC (. . 40). AC BC = 48. BC = a,


2
AC = 48 ; P = AB + BC + AC = 24; AB = 24 a 48 .
a
a
, AB 2 = AC 2 + BC 2 ;

O
A
. 40.

2
24 a 48 = a2 + 482 ; a2 14a + 48 = 0; a1 = 6; a2 = 8.
a
a
, AC = 6, BC = 8, AC = 8,
BC = 6. AB = 10. AO = 1 AB = 5.
2
: 5.
667. 4ABD 4ABC ( 2 ) (. . 41). AB = AC ,
AD
AB
AB 2
=
AD AC
=
4 9, AB
=
6.

. 41.
SABD = 1 AB AD sin 30 = 1 6 4 1 = 6.
2
2
2
: 6.
668. M N = M P , M B
(. . 42). 4ABC , (B, M , K BK). 4BM P :

BM = M P = 3 2 = 2 3, BK = 2 3 + 3 = 7 3 . 4BKC:
sin 60
3
3
3

www.legionr.ru

131

669

. 42.
KC = BK tg 60 ,

3 3 = 7, AC = 2KC = 14.
7
KC =
3
: 14.
669. , (. . 43).
, S4ABC
=
96, SBM C
=
48,

. 43.
SBM C

1 BM BC sin M BC, 48 = 6 297 sin M BC,


2

4 4 ;
6 2 97 97
s
81 = 9 . 4BM C :
cos M BC =
97
97
2
2
2
M C = BM + BC 2BM BC cos M BC,

M C 2 = 144 + 388 2 12 2 97 9 , M C 2 = 100, M C = 10; AC = 20.


97
1
24 ;
4ABC : SABC =
BC AC sin C, sin C =
2
5 97
sin M BC =

www.legionr.ru

132

670

43 . ,
=
1 576
25 97
5 97
BC > BM . BM C = BCM . , BCM < 90 ;
43 . BC > M C, M BC < BM C.
cos C =
5 97
cos C

, M BC = 90 ; cos M BC = 9 .
27
4ABC : AB 2 = BC 2 + AC 2 2AC BC cos C,

43 = 100; AB = 10.
AB 2 = 4 97 + 400 2 2 97 20
5 97
: 10.
670. 1. 4ABC (. . 43).

. 44.
SABC

1 AB AC sin A; 96
2

1 10 20 sin A,
2

sin A = 96 2 = 0,96;
10 20
p
p
cos A
=

1 0,962 = (1 0,96)(1 + 0,96) =

= 0,04 1,96 = 0,2 1,4 = 0,28. A ,


cos A = 0,28.
2. 4ABM : BM 2 = AB 2 + AM 2 2AB AM cos A,
BM 2 = 100 + 100 2 10 10 0,28; BM 2 = 144; BM = 12.
: 12.
671. 1 AB = x; 1 BC = y, AB = 7x, M B = 4x,
7
8
BN = 3y, BC = 8y (. . 45).

www.legionr.ru

133

672

. 45.
1
AB BN sin B
2

1. SABN =
= 7.
SM BN
4
1
M B BN sin B
2
SM BN = SABN SAM N = SABN 9,
SABN = 7 ; 4SABN = 7SABN 63; SABN = 21, SBM N = 12.
SABN 9
4
1
BM BN sin B
2

2. SBM N =
; 12 = 4 3 ; SABC = 56.
SABC
SABC
78
1
AB BC sin B
2
: 56.
672. (. 46).

. 46.
1 AB = x, 1 BC = y, AB = 5x, BM = 3x,
5
13
BN = 2y, BC = 13y. SABC = 1 AB BC sin B = 1 5x 13y sin B =
2
2
=

65xy
sin B,
2

www.legionr.ru

134

673

SBN M = 1 BM BN sin B = 1 3x 4y sin B = 1 xy sin B,


2
2
2
SABC = 65xy sin B , S
= SABC 12 = 130 12 = 24.
SM BN
12xy sin B M BN
65
65
SAM N C = 130 24 = 106.
: 106.
673. (. . 47).

. 47.
ABC + ADB = 180 , ADB BDC , BDC + ADB = . , ABC = BDC.
4ABC 4BDC (ABC = BDC, C ). , BC
AC

=
, BC 2 = AC DC. DC = x > 0.
DC
BC
4 = (3 + x)x, x2 + 3x 4 = 0; x1 = 4 ( y > 0),
x2 = 1. , DC = 1; AC = AD + DC = 4, ABC , :
AC 2 = AB 2 + BC 2 2AB BC cos ABC.
ABC = BDC, cos ABC = cos BDC = 13 . 20
13
, AB = y, (y > 0). : 16 = y 2 + 4 4y
,
20
5y 2 13y 60 = 0, y1 = 5, y2 = 2,4 ( y > 0).
, AB = 5, ABC 2 + 4 + 5 = 11.
: 11.
674. 4KOH 4M OP (. . 48) (KOH = M OP ;
KHO = OM P ). HO = KO , 4 = KO ,
OM
OP 5
OP
MH

KP

9;

OK

4 OP ;
5

www.legionr.ru

135

675

. 48.
9 = P K = OK + OP = 4 OP + OP = 9 OP ; OP = 5, KO = 4.
5
5
, M KHP , POKM = 1.
POHP
: 1.
675.
OD

4ABC
1 AO; BD =
1 BC
=
2
2

(. . 49)

6 5. 4BOD :

. 49.
BD2 = BO 2 + OD2 = BO2 + 1 AO2 . OE = 1 BO; AE = 1 AC = 15.
4
2
2
4AOE : AE 2 = AO 2 + OE 2 = AO 2 + 1 BO2 .
4

180 = BO 2 + 1 AO2 ,

BD2 = BO 2 + AO2 ,
4
4

1
1

225 = AO 2 + BO2 ;
AE 2 = AO 2 + BO2 ;
4
4
405

(AO 2 + BO 2 ) + 1 (AO2 + BO 2 ). 4ABO


4

www.legionr.ru

136

676

AO2 + BO 2 = AB 2 , 405 =

5 AB 2 , AB 2 = 324;
4

AB = 18.
: 18.
676. CBA = (. . 50), CAB = 2.

. 50.
BC
AC
=

sin CBA
sin CAB
10
12
sin 2
12 2 sin cos
6
3
=

=
;
= cos = .
sin
sin 2
sin
10
sin
5
5
: AC 2 = AB 2 +BC 2 2AB BC cos . AB = x, x > 0, 3
, : 100 = x2 +144212 x;
5
72
22
x2 x + 44 = 0; 5x2 72x + 220 = 0; x1 = 10, x2 =
.
5
5
AB = 10, 4ABC (AB = AC), ACB = CBA = . ,

2
3

CAB+ACB+CBA = 180 4 = 180 ; = 45 ; cos =


6= .
2
5
.
22
, AB 6= 10. AB =
= 4,4.
5
: 4,4.

2,
60
677. : 4ABC, B , BD , SABD =
11

SBDC = 50 2 .
11
: AC.
. (. . 51).
ABC:

www.legionr.ru

137

678

. 51.
SABD = AB BD = AB = 6 , BC = 5, , AB = 6.
SBDC
BC BD
BC
5

SABC = 1 AB BC sin ABC, AB BC sin ABC =


2

= 2 110 2 , sin ABC = 2 110 2 = 2 2 ;


11
11 6 5
3
s
cos ABC = 1 4 2 = 1 . :
9
3
1
AC 2 = AB 2 + BC 2 2AB BC cos ABC; AC 2 = 36 + 25 + 2 6 5 ,
3
AC 2 = 81, AC = 9.
: 9.
678. 4ABC AB = BC; AC = 6 (. . 52). r
; R .

. 52.
BC = x, x > 3, BD =

x2 9, SABC = 1 AC BD.
2

SABC = 1 PABC r. AC BD = PABC r;


2

6 x2 9 = (2x+6)1; 36 x2 9 = 4x2 +24x+36; 32x2 24x360 = 0;


4x2 3x45 = 0; x1 = 3,75, x2 = 3 x > 3.

www.legionr.ru

138

679

SABC = 1 3,75 + 3,75 + 6 1 = 6,75;


2

3,75 3,75 6
R = AB BC AC =
= 3,125.
4SABC
4 6,75
: 3,125.
p
679. 1) 4ABB1 (. . 53): B1 = 90 ; AB = AB12 + BB12 ;
AB = 322 + 242 = 40.

. 53.
2) AB = AC. , B1 C = AC AB1 ;
B1 C = 40 24 = 16.
p
3) 4BB1 C: B1 =90 ; BC = BB12 + B1 C 2 ;
BC = 322 + 162 = 16 5.

4) r4AOB: O = 90 ; AO = AB 2 BO 2 ;
2

AO = 402 8 5 = 16 5.

5) 4AOC 4AB
(A , O = B1 = 90 ),
1M
OC 16 5
8 5
AO
=
;
=
; M B1 = 12, M C1 = 12.
AB1
M B1 24
M B1

6) SABM = 1 AB M C1 ; SABM = 1 40 12 = 240.


2
2
: 240.
680.1) LP = LO + OP (. . 54). , LP = 5 + 4 = 9.
2) 4M LP 4OLB (L , P = B = 90 ),
LP = P M , P M = KP ; 9 = KP , LB = 9BO .
LB
BO
LB
BO
KP
3) 4KOP 4LOB (1 = 2 , P = B = 90 ),
, OP = KP ; 4 = KP ,
OB
LB OB
LB

www.legionr.ru

139

681

LB = OB KP .
4
4) 2) 3) , 9BO = OB KP , KP 2 = 36; KP = 6.
KP
4
5) SKLO = SKLP SKOP = 1 KP LP 1 KP OP =
2
2
= 1 6 9 1 6 4 = 15.
2
2

. 54.
: 15.
681. O 4ABC , (. . 55)
AM BN A B
4ABC.

. 55.
A, B C , , . , CAN = CBN = /2, ,
. , BN A = BCA = , M N B = M AB = /2.
AM = M N M AN = M N A. M AN
M N A , , : M AN = M AC + CAN = /2 + /2,
M N A = M N B + BN A = /2 + . :
/2+/2 = /2+; = 2. , = 30 , + + = 180 = 2, : 3 = 150 ,

www.legionr.ru

140

682

= 50 .
: 50.
682. 4ABC (. . 56).

. 56.
BD
5
AB
=
=
AB = 5 AC.
8
AC
DC
8
S
ABC
, p
AC = x, x > 0, AB = BC = 5 x. r =
8
p

5
5
x+ x+x
8
8
AB + BC + AC
4ABC, p =
=
= 9 x. H
8
2
2
AC. AB
=
BC,

BH

AC.

s

2
25 x2 x = 3 x. ,
4ABH BH = AB 2 AH 2 =
64
4
8
SABC

3 2
x
16
1
S
ABC
3
2
= BH AC =
x . , r =
=
= x.
16
6
2
p
9
x
8

r = 2, x = 2; x = 12.
6
: 12.
683. SAN M B = 1 AM BN sin AON (. 57).
2
4ACB C = 120 , A = B = 30 . AM
BN M AB = N BA = 15 , AON = 30 .
SAN M B = 1 5 5 1 = 6,25.
2
2
: 6,25.

www.legionr.ru

141

685

. 57.
684. 1. 4ABC C = 120 ,
BAC = ABC = 30 .
2. AM BN , , M AB = N BA = 15 ,
AON = 30 , 4AOB (. . 57).
3. SAN M B = 1 AM BN sin AON AM BN = 2SAN M B =
2
sin AON
2 12,25
= 49. , AM = BN = 7.
0,5
: 7.
685. CD ACB (. . 58),
CB = AC = 6 = 2 . , AC = 2x;
BD
AD
3
1
AD = x, x > 0. 4ABC :
62 + (3 + x)2 = (2x)2 ; x2 2x 15 = 0.
: x1 = 5; x2 = 3. , x > 0,
x = 5. S4ACD = 1 x 6 = 15.
2

. 58.
: 15.
686. AD

BAC

(. . 59),
www.legionr.ru

142

687

. 59.
AC
DC
2
1 .
=
=
=
AB
DB
4
2
AB = 2x, AC = x, x > 0. 4ABC :
BC 2 = AB 2 + AC 2 2AB AC cos BAC; 36 = 4x2 + x2 2 2x x 1 .
2

x = 2 3.
ABC
.

, , (2 3)2 + 62 = (4 3)2
, 4ABC AC
AB. ABC = 30 .
: 30.
687. ABC (. . 60),
BH, AC, ,
. BH.
SABC = 1 AC BH = 300 = 1 25BH. BH = 24. 4BCH 2
2

: CH = BC 2 BH 2 = 252 242 = 7.
, AH = AC CH = 25 7 = 18. ABH

:
AB = BH 2 + AH 2 = 242 + 182 = 30.
: 30.
688. 1. , :

CM = M B , AC = CM AB = 10 21 2 = 152 (. . 61).
AC
AB
MB
14
2. 4ABC :

www.legionr.ru

143

689

C
H

A
. 60.

p(p a)(p b)(p c), p = a + b + c =


2

= 24 + 15 2 + 21 2 , SABC = (18 2 + 12)(18 2 + 12 24)


2
q

(18 2 + 12 15 2)(18 2 + 12 21 2) = 252.


SABC =

. 61.
3. S = a b c :
4R

R = a b c = 24 15 2 21 2 = 15.
4SABC
4 252
: 15.
689. Oxy ABC (.
. 62).
BH AC. SABC = 1 AC BH.
2
AC , AC = 3 (4) = 7.
BH , BH = 2 (1) = 3.
SABC = 1 7 3 = 10,5.
2
: 10,5.
690. Oxy ABC

www.legionr.ru

144

691

. 62.
(. . 63). AH BC, SABC = 1 AH BC.
2

C(3;5)

1 A(0;1)
O

B(3;2)
H

. 63.
BC , BC = 5 2 = 3.
AH , AH = 3 0 = 3.
SABC = 1 3 3 = 4,5.
2
: 4,5.
691. KH . s

KH = P K sin P = P K 1 cos2 P = 13 1 105 = 13 8 = 8.


169
13
: 8.
692. cos A = AC , AB = 20; AC = AB cos A = 20 3 = 12. BC
AB
5
4ABC: BC 2 = AB 2 AC 2 , BC 2 = 400 144 = 256, BC = 16.
: 16.
693. cos B = BC , 4 = BC , BC = 4 15 , BC = 12. AC 2 =
AB 5
15
5

www.legionr.ru

145

694

. 64.
2

= AB BC , AC = 225 144 = 81, AC = 9.

. 65.
: 9.
694. AC =
cos A = AC = 0, 6 (. . 66).
AB

AB 2 BC 2 =

102 82 = 6.

. 66.
: 0,6.

695. AC = AB 2 BC 2 = 292 212 = 20 (.


. 67). tg A = BC = 21 = 1,05.
AC
20
: 1,05.
696. A = B, 4ABC AB;
CH . AH = AB = 4;
2
r

sin A = 1 cos2 A = 1 16 = 3 . tg A = sin A = 3 . 25


5
cos A
4

www.legionr.ru

146

697

. 67.
4AHC: CH = AH tg A = 4 3 = 3.
4
: 3.
697. CH 4ABC, ,
. AB =
2AH = 2AC cos A = 2 10 0,6 = 12.
sin A = 1 cos2 A = 1 0,36 = 0,8. 4ACH:
CH = AC sin A = 10 0,8 = 8. S4ABC = 1 AB CH =
2
= 1 12 8 = 48.
2
: 48.
698. BH = BC sin C (. . 68).

. 68.
r
r

BH = BC 1 cos2 C = BC 1 96 = BC 25 =
121
121

www.legionr.ru

147

699

= BC 5 = 10.
11
: 10.
699. cos A = AH (. . 69).
AD

8
3 7

. 69.

AH = AB 2 BH 2 = 64 63 = 1,
cos A = 1 = 0,125.
8
: 0,125.

700. BC = AB 2 AC 2 = 13 32 = 2 (.
. 70). ctg A = AC = 3 .
BC
2

. 70.
: 1,5.

701. AB = BC 2 + AC 2 = 27 + 32 = 6 (.
. 71). sin B = AC = 1 .
AB
2
: 0,5.

www.legionr.ru

148

703

. 71.
702. AC = x (. . 72), AB = AC = 5x.
sin B
AB 2 = AC 2 + BC 2 , 25x2 = x2 + 216; x2 = 9; x = 3.

A
x
C

6 6

. 72.
: 3.
703. AC = AB cos A = 25 0,28 = 7 (. . 73), BC 2 = AB 2 AC 2 = 252 72 = 576 = 242 , BC = 24.

. 73.
: 24.
704. sin A = 12 , cos A =
13

p
1 sin2 A = 5 , tg A = 12 : 5 = 12 .
13
13
13
5

CH = AH tg A = 5 12 = 12 (. . 74).
5
: 12.

705. cos BAK = cos(180o BAC) = cos BAC (. . 75).


www.legionr.ru

149

706

5 H

. 74.
sin BAC = 12 = 120 = 24 ,
12,5
125
25

12

12,5

. 75.
s
p
cos BAC = 1 sin2 BAC = 625 576 = 7 = 0,28.
625
25
cos BAK = 0,28.
: 0,28.
706. sin ACD = AD (. . 76).
AC

D
. 76.
2

AD = AC 2 CD2 ,

www.legionr.ru

150

707

AD = 1,2 sin ACD =

1,2
= 0,6.
2

: 0,6.
707. cos ABC = cos(180 CBH) = cos CBH (. . 77).

. 77.
cos CBH = BH AB = BC, cos CBH = 2 = 0,8.
BC
2,5
cos ABC = 0,8.
: 0,8.
708. ctg ABC = ctg(180 CBH) = ctg CBH
(. . 78).

4CBH BH : BH = CB 2 CH 2 =

= 132 52 = 12. ctg CBH = BH = 12 = 2,4;


CH
5
ctg ABC = 2,4.

. 78.
: 2,4.

709. CH = AC 2 AH 2 = 262 102 = 576 = 24 (. . 79).


4ABC , ACB = CAB. ,
tg ACB = tg CAB = CH = 24 = 2,4.
AH
10
: 2,4.
710. CH 2 = CB 2 HB 2 = 64 28 = 36, CH = 6 (. . 80).
4ABC 4CHB A = HCB

www.legionr.ru

151

711

. 79.

. 80.
cos A = cos HCB = CH = 6 = 0,75.
CB
8
: 0,75.
711. AB
5 2,4 = 12 (. . 81);
= BC tg C =
AC = BC 2 + AC 2 = 169 = 13.

. 81.
: 13.
712. sin = sin( B) = sin B (. . 82),

www.legionr.ru

152

713

2
sin B = 1 cos B = 1 15 = 1 = 0,25.
16
4

. 82.
: 0,25.

713. AH = cos A (. . 83), AH = 5 3.


AB
BH 2 = AB 2 AH 2 = 100 75 = 25, BH = 5.

. 83.
: 5.

714. CH = sin B (. . 84), CH = 16 3 23 = 3 23.


CB
16
HB 2 = CB 2 CH 2 = 256207 = 49. AB = 2HB = 27 = 14.

. 84.
: 14.
715. sin A = BC (. . 85), BC = AB sin A = 144 7 = 28.
AB
36
: 28.
716. CB 2 = AB 2 AC 2 = 74 25 = 49; CB = 7,

www.legionr.ru

153

717

ctg B = CB = 7 = 1,4.
AC
5

. 85.

. 86.
: 1,4.
717. ACB = CAB (. . 87).
AH 2 = AC 2 CH 2 = 64 28 = 36, AH = 6, cos CAB = AH =
AC
= 6 = 0,75.
8

. 87.
: 0,75.
718. BC = 0,2 (. . 88), AB = x, BC = 0,2x.
AB
AC 2 = AB 2 BC 2 , 216 = x2 0,04x2 = 0,96x2 , ,
x2 = 216 = 225, x = 15, BC = 0,2x = 3.
0,96
: 3.
719. sin = sin A (. . 89). sin A = x,

x
= 4 , 3x = 4 1 x2 , 9x2 = 16(1 x2 ), x2 = 16 ,
2
3
25
1x

www.legionr.ru

154

720

. 88.
x = 4 = 0,8.
5

. 89.
: 0,8.
720. AC 2 = AB 2 + BC 2 2 AB BC cos B;
AC 2 =
9 + 9 + 2 3 3 0,28
p = 23,04; AC = 4,8;
BH = AB 2 AH 2 = 32 2,42 = 1,8 (. . 90).
1 AC BH = 1 P r; r = 4,8 1,8 = 0,8.
2
2
3 + 3 + 4,8

. 90.
: 0,8.

721. tg A = tg B = BH = 21 (. . 91). BH = 21 CH.


2
CH
2
2
4CHB BC 2 = CH 2 + BH 2 ;

www.legionr.ru

155

722

. 91.
25 = CH 2 + 21 CH 2 ; 25 CH 2 = 25; CH 2 = 4; CH = 2.
4
4
: 2.
722. 4ABC (. . 92) sin A = BC ; 8 = 1 AB = 32;
BA BA
4
sin A = cos(90 A) = cos B = BH ; BH = 1 BH = 2;
BC
8
4
AH = AB BH = 32 2 = 30.

. 92.
: 30.
723. 4ADF 4ABC (CAB , F DA = CBA
F D CB AB),
, 4F AD F D = AF (. . 93). CF +F D =
= CF + AF = 9. , CE + ED = 9, CF + F D + CE + ED = 18.

. 93.

www.legionr.ru

156

724

: 18.
724. AH ABC (. . 94).

cos BAH = sin BAH = sin CBA = sin BAC = 0,2.


2

: 0,2.

. 94.

725. ACH (. . 95) CH = sin HAC =


AC
s
2
= 1 4 = 3 ; CH = 3 AC = 27 = 5,4.
5
5
5
5

. 95.
: 5,4
726. ACB = 180 CAB CBA = 36 (. . 96), ACK =
= 1 ACB = 18 , CKA = 180 ACK CAK = 98 . OAK =
2
= 1 CAB = 32 , AOK = 180 OAK OKA = 50 .
2

. 96.

www.legionr.ru

157

727

: 50.
727. BAC = 52 , CBA = 38 , CK AB, , KCA =
= 90 CAK = 38 . CN , CK (. . 97). N
, , CN = AN , N CA =
= CAN = 52 .
N CK = N CA KCA = 52 38 = 14 .

. 97.
: 14.
728. CAB + ABC + KCB = 70 (. . 98).
CAB + ABC = 180 BCA = KCB, 2KCB = 70 ,
KCB = 35 , BCA = 180 KCB = 145 .

. 98.
: 145.
729. BAC (. . 99)
BC 2 = BA2 AC 2 = 302 182 = 576, BC = 24. sin BAD =
= sin BAC = 24 = 0,8.
30

. 99.

www.legionr.ru

158

730

: 0,8.
730. 1) CLD = BCL, , (. . 100). CL -

. 100.
C, DCL = BCL. CLD = DCL;
DL = CD. , AL = AB. AB = CD,
, AL = DL,
, , AL = 1 AD. h
2
ABCD, AD. SABCD = h AD,
SABL = 1 h AL = 1 h AD. , SABCD = 4SABL = 60.
2
4
, p ABCD : p = 2(AB + AD) = 2 3 AD = 3AD = 3BC.
2
2) BCL = 1 C, CBL = 1 B, B + C = 180 . ,
2
2
BCL + CBL = 90 , BLC = 180 BCL CBL = 90 . , 4BCL . , 2SBCL = BL CL = h BC =
60
= SABCD = 60, BL =
= 5.
CL

4BCL : BC = BL2 + CL2 = 13. ,


p = 3BC = 39.
: 39.
731. 1) CLD = BCL DCL = BCL, CLD = DCL,
(. . 101). , DL = CD, , , AL = AB. -

. 101.

www.legionr.ru

159

732

CD = AB, DL = AL = 1 AD.
2
2) BCL = 1 C, CBL = 1 B, BCL + CBL =
2
2
= 1 C + 1 B = 90 BLC = 90 . CL = x, (x > 0),
2
2

4BLC : BC = 36 + x2 . ,

DL = CD = 1 36 + x2 CL + CD + DL = x + 36 + x2 .
2

4BCL = 18, x + 36 + x2 = 18, 36 + x2 = 18 x.


x = 8. , SBCL = 1 BL CL = 24, SABCD = 2SBCL = 48.
2
: 48.
732. 1) ABL = CBL = BLA, AB = AL. ,
CD = DK. , , :
LK = AD AL DK = 3AB 2AB = AB, (. .
102). P BL CK.

. 102.
AL + DK = 2AB = 2 AD < AD, P 3
. LK k BC,
LK
4LKP v 4BCP k =
= 1 . :
3
BC
1
2
3
P L = BP , BL = BP , BP = BL = 9. ,
3
3
2
CP = 3 CK = 12.
2
2) P BC = 1 B, P CB = 1 C, P BC + P CB =
2
2
= 1 (B + C) = 90 , BP C = 90 .
2

www.legionr.ru

160

733

3) SBCP = 1 BP CP = 54, SLKP = k 2 SBP C = 1 54 = 6. ,


2
9
SBCKL = SBCP SLKP = 48, SBCKL = h (BC + LK) = h 4 BC =
2
2 3
= 2 SABCD ( h ). 3
, SABCD = 3 SBCKL = 72. : 72.
2
733. ABL = CBL = BLA, AB = AL. ,
CD = DK. AL + DK = 2AB = 4 AD > AD,
3
BL CK .
P = BLCK (. .103). KL = AL+DK AD = 2AB AD =
= 2 2 AD AD = 1 AD. KL = AL + DK AD = 1 AD. h
3
3
3

. 103.
ABCD AD.
SBCLK = 1 h (BC + KL) = 1 h(BC + 1 AD) = 1 h 4 BC = 2 SABCD ,
2
2
3
2
3
3
SABCD = 3 SBCLK .
2
2) , BP C = 90 , P BC + P CB =
= 1 (B + C) = 90 . SBCLK = 1 BL CK sin 90 = 30.
2
2
SABCD = 3 SBCLK = 3 30 = 45.
2
2
: 45.
734. M L M EC. KL F ECD (. . 104).
M EC M F D. ECM F DM

www.legionr.ru

161

735

. 104.
, CEM DF M , CM E DM F
. , 4CM E 4F M F . , , EC : F D = 2, M L : KM = 2. , EC = 2F D, M L = 2KM . C , LK = M L KM =
2KM KM = KM , SF ECD = EC + F D KL = 3F D KM .
2
2
SECM = 1 EC M L = 2F D 2KM = 2F D KM . ,
2
2
SF ECD
= 3F D KM = 3 = 0,75.
4F D KM
4
SECM
: 0,75.
735. PABD = AB + AD + BD. AB,
AD BD (. . 105).

. 105.
AD = AF + F D. F D , BOE
F OD . EBO ODF , BOE F OD

www.legionr.ru

162

736

, BO = OD O . , 4BOE = 4F OD
. F D = BE = 1,6. , AD = 6,4 + 1,6 = 8.
AB. BM E AM F .
M BE M AF , BM E AM F .
, 4BM E 4AM F . 1 6,4
= 4.
M B = BE , AM = M B AF =
AM
AF
BE
1,6
, AB = AM BM = 4 1 = 3.
BD.
BD2 = AB 2 + AD 2 2AB AD cos BAD = 32 + 82 2 3 8 cos 60 = 49,
BD = 7.
, PABD = 3 + 8 + 7 = 18.
: 18.
736. 1) 4BKP 4CDP ( ).
PK
6
=
= 2 .
, BK = P K =
CD
PD
P K + DK
6+9
5
BK = 2 CD = 4.
5
2) , 4BKP (. . 106).
BP K = P DA ( AD,
P C P D), BKP = CDP ( AB, CD P D), P DA = CDP (DP D). , BP K = BKP BP = BK = 4.
3) PBKP = BP + BK + P K = 4 + 4 + 6 = 14.

. 106.

www.legionr.ru

163

737

: 14.
737. 1) 4ABN 4DM N ( ) (. . 107). ,
AB = BN = BM + M N = 6 + 4 = 5 . AB = 5 M D = 12,5.
MD
MN
MN
4
2
2
2) AN B = N BC ( ), ABN = N BC,
BN B. , AN B = ABN , ,
4ABN , AN = AB = 12,5.
3) PABN = AN + AB + BN = 12,5 + 12,5 + 10 = 35.

. 107.
: 35.

738. cos B = cos(180 A) = cos A = 5 (. . 108).


5
AH1 , CB.

. 108.

BH1 = 2 5 cos B = 2; AH1 = CH = 4. 4AHK 4KBC,


AK = AH = 3 . AH = 3x, BC = 5x. KC
BC
5
AHCH1 , AH = CH1 = 3x
BH1 = BC CH1 = 2x = 2 x = 1, BC = 5.
SABCD = BC AH1 = 5 4 = 20.
: 20.

www.legionr.ru

164

740

739. CDN = DN A ( ), CDN = N DA (DN


D). ADN = DN A.
4ADN
(. .
109). AD
= AN = AB BN =
= DC BN = 3 3 3 = 2 3, ADN = BM N
( ), BN M = DN A ().
N DA = DN A, BN A
= BM N . , 4N BM . BN = BM = 3. 4DCM 4N BM ( :
M , CDM = BN M ), DC = DM .
BN
NM
BN DM , N M = 3. 4BN M
DC
M N 2 = BN 2 + BM 2 2BN BM cos N BM ,
cos N BM = 1 , N BM = 120 . N BC = 180 120 = 60 .
2
4CBN
CN 2 = BC 2 + BN 2 2BC BN cos N BC, CN 2 = 9, CN = 3.
NM

. 109.
: 3.
740. h1 = 5, h2 = 7, AB = b, AD = a (. . 110).
SABCD = ah1 = bh2 5a = 7b,

5a 7b = 0,
a = 14,
2(a + b) = 48. :

a + b = 24;
b = 10.
sin = h1 = 1 .
b
2
: 0,5.

741. h1 = 3 2, h2 = 5 2 (. . 110). SABCD = ah1 = bh2 ,


www.legionr.ru

165

742

. 110.

3a 2 = 5b 2,
3a 2 = 5b 2, 2(a + b) = 32.
,
a + b = 16.

a = 10, b = 6. sin = h1 = 2 tg = 1.
b
2
: 1.
742. 1. (. . 111). SABCD = AB 2 sin A,
AB > 0,
s
s
AB =

SABCD =
sin A

135 5 = 15.
3

2. DK. SABCD = BC DK, DK = SABCD =


BC
= 135 = 9.
15

. 111.
3. sin A . cos A = 4 , 2 sin2 A = 1 cos A =
2
5
2
= 1 0,8 = 0,2, A , sin A = 1 .
2
10

www.legionr.ru

166

743

4. OB BD. OB = AB sin A = 15 1 = 1,5 10,


2
10

BD = 2 OB = 3 10.
5. DL. 4DKB 4DOL (D ,
DKB = DOL = 90 ), BD = DK , DL = BD DO =
DL
DO
DK

3 10 1,5 10
= 5.
=
9
: 5.
743. S4ABC = AH BH (. . 112).
2

. 112.
BH = AB sin A = AB sin C = 20 3 = 12,
5

AH = AB 2 BH 2 = 16. S4ABH = 16 12 = 96.


2
: 96.
744. 4CDH = 4ABE (. . 113), S4CDH = S4ABE = BE AE .
2

. 113.

AE = AB cos A = 20 4 = 16; BE = AB 2 AE 2 = 400 256 =


5

= 144 = 12.

www.legionr.ru

167

745

S4ABE = 1 16 12 = 96.
2
: 96.
745. 114 ABCD.

. 114.

p
cos B = cos(180 A) = cos A = 1 0, 282 = 0, 96.
: 0, 96.

746. ABCD, BH = 2 ABC = 150

(. . 115). BAD = 180 ABC = 30


,
ABH
: AB = 2BH = 2 2, ABCD ,
AD = AB = 2 2 SABCD = BH AD = 2 2 2 = 4.

H D
. 115.

: 4.
747. K, L, M N AD, DC, CB BA (. . 116). KL = 1 AC (
2
ADC), M N = 1 AC ( BAC). 2
, M L = KN = 1 BD. KLM N
2
KL + LM + M N + N K = AC + BD = 15.
: 15.
748. BD = 3x, AC r
= 4x.
AOD
r

25 x2 = 5 x (. . 117).
4x2 + 9 x2 =
AD = AO2 + OD2 =
4
4
2

www.legionr.ru

168

749

. 116.
4 5 x = 10x = 300, x = 30. AC = 4x = 120.
2
3x
2

= 3,
4AOD 4ACH, , CH = OD =
AC
AD
5
5x
2
CH = 3 AC = 3 120 = 72.
5
5

: 72.

. 117.

749. x,
SM BCN = 3x, SAM N D = 5x, SABCD = 8x. AD = a, a > 10.

. 118.
M N = BC + AD ( ), BC =
2

www.legionr.ru

169

750

= 2M N AD = 20 a. BK = h1 + h2 , h1
M BCN , h2 AM N D (. . 118).
SM BCN = M N + BC h1 ; 3x = 10 + 20 a h1 ; h1 = 6x .
2
2
30 a

SAM N D = M N + AD h2 ; 5x = 10 + a h2 ; h2 = 10x .
2
2
10 + a

SABCD = 10 (h1 + h2 ); h1 + h2 = 8x = 4x , 6x + 10x = 4x ;


10
5 30 a
10 + a
5
3 + 5
= 2 ; a2 25a + 150 = 0; a1 = 15, a2 = 10 30 a
10 + a
5
a > 10. AD = 15.
: 15.
750. : ABCD , ,
AD = 21, BC = 9, BH , BH = 8 (. . 119).
: .

. 119.
O
(. . 119). M N , O.
OC = OB ( ), 4OBC . OM 4BOC, .
BM = M C; M C = BC = 9 . , N D = AN . N D = AD = 21 .
2
2
2
2
M O = x, x > 0, ON = 8 x. M N , CM O = 90 , ON D = 90 . , 4CM O 4ON D
. 4M OC :
OC 2 = M C 2 + M O2 . R .

www.legionr.ru

170
2
R2 = OC 2 = 9 + x2 (1). 4N OD :
2
2
OD2 = ON 2 + N D2 , R2 = OD2 = (8 x)2 + 21
(2). (1) (2)
2
2
2
: 9 + x2 = (8 x)2 + 21 ; 81 + x2 = 441 + 64 16x + x2 ;
2
2
4
4
2 2
77
5
9
16x = 154; x =
= 9 . (1) : R2 =
+ 77
= 7225 ;
8
8
2
8
64
751

R = 85 . D = 2R = 85 = 21,25.
8
4
: 21,25.
751. C CE k BD (. . 120).
AD CE. DBCE -

. 120.
,
CE = BD = 12, DE = BC = 5. SABCD = SACE . SACE
. AC = 9, CE = 12, AE = 15. 4ACE
p
p = 9 + 12 + 15 = 18. SACE p(p AC)(p CE)(p AE) =
2
p
= 18(18 9)(18 12)(18 15) = 3 18 = 54. SABCD = 54.
: 54.
752. O ABCD .
O (. . 121) M N , AD BC. BAD = 90 , OM A
. , M . , M O = 5. H CD. N HO = 90 , OH = 5.
OHN ON = 2OH = 10,
M N = M O + ON = 15.
: 15.
753. 1. O AC. AO = KO

www.legionr.ru

171

754

. 121.
, 4AOK . OM ,
OM 4KOA AK = 2AM = 2AO cos = 18 cos (.
. 122).

. 122.
2. ABCD DF CK (CKA = 90
AC). 2 = 90 , DB DF = F K. , , CK = DB.
CK =18 cos = 18 cos 45 =
= 9 2 6= 16 = DB. , 2 6= 90 . 4AKC,
CK = AC sin =
=
18 sin . 4BF D : 1) 2
<
90 ,
DF
=
BD sin 2
=
16 sin 2; 2) 2
>
90 ,

DF = BD sin(180 2) = BD sin 2 =
= 16 sin 2. CK = DF ; 18 sin = 32 sin cos ; cos = 9 .
16
3. AK = 18 9 = 81 = 10,125.
16
8
: 10,125.
754. AC = 12; DB = 10; OAB = x, OBA = 2x (.
. 123).

www.legionr.ru

172

755

1.

AC sin x.

. 123.

90 , DB . , ,

AC sin x = 12 2 = 6 2 6= 10 = DB. , 2x 6= 90 .
2
2. 2x > 90 , DB sin(180 2x) =
= DB sin 2x. 2x < 90 , DB sin 2x.
, . 1, AC sin x = DB sin 2x; 12 sin x = 10 sin 2x,
1
sin x
= 10 ,
= 5 , cos x = 3 , sin x = 4 .
2 sin x cos x
12 2 cos x
6
5
5
2x

3. SADCB = 1 AC DB sin AOB = 1 12 10 sin (180 (x + 2x)) =


2
2
= 60 sin 3x. sin 3x = sin(2x + x) = sin 2x cos x + cos 2x sin x =
= 2 sin xcos2 x + cos2 x sin x sin3 x = 3cos2 x sin x sin3 x =
= 108 64 = 44 . SADCB = 60 44 = 21,12.
125 125
125
125
: 21,12.
755.

. 124.
M N
AD
(. . 124). M N

www.legionr.ru

173

756

BC AD .
M C = CK = 2 DK = DN = 8 .
BM = BP = P A = AN = x (). CH.
HD = DN N H = 82 = 6. 4HCD: CH 2 = 102 62 = 82 ; CH = 8.
BA k CH, BAD = 90 . , BA = CH
( , ). ,
2x = 8; x = 4. PABCD = 4x + 2 + 10 + 8 = 20 + 16 = 36.
: 36.
756. 1. 125, SABD = SABO + SAOD ;
SACD = SCOD + SAOD .
SABD = SACD = H AD , SABO + SAOD = SCOD + SAOD ;
2

. 125.
SABO = SCOD .
2. BOC AOD ,
k ; S4AOD
3. OC = 1 AO, S4BOC =
3

S4BOC
= k2 = 1 ,
S4AOD
9

= 9S4BOC .
1 h OC = 1 h 1 AO =
2
2
3

= 1 S4AOB = 1 6 = 2. S4AOB = 3S4BOC . :


3
3
SABCD = S4AOB + S4BOC + S4COD + S4AOD = 6 + 2 + 6 + 18 = 32.
: 32.
757. BC = x, AD = 2x (. . 126). 4BOC 4AOD
( ), OH1 = BC = 1 . BC = 1 AD,
OH2
AD
2
2
BC 4AP D. 4BCC
P H = H1 H2 = 3OH1 . x OH1 = 3,
2

www.legionr.ru

174

758

SBOC = x 3OH1 = 9 = S4BP C .


2
SP COB = S4BP C + S4BOC = 9 + 3 = 12.

. 126.
: 12.
758. ABC ADC (. . 127) M E F N

. 127.
. , M E k N F , M E = N F , M EN F . AC BD M E EN M EN F . , EF = M N = 9.
: 9.
759. tg BAD = BE (. . 128). AE = AD BC = 17 7 = 5.
AE
2
2

BE = AB 2 AE 2 = 169 25 = 12. tg BAD = 12 = 2,4.


5
: 2,4.
760. AH = BH ctg BAH = 5 1,4 = 7 (. . 129).

www.legionr.ru

175

761

. 128.

. 129.
AD = 2AH + BC = 14 + 3 = 17.
: 17.
761.
AD = 27; AB = 25; sin A = 0,96 (. . 130).
p

cos A = 1 sin2 A = 1 0,9216 = 0,28. AH = AB cos A = 7;


BC = AD 2AH = 27 14 = 13.

. 130.
: 13.
762. AH = M D = AD BC = 2 (. . 131), AH = cos A = 1 ,
2
AB
4
AB = 4AH = 8.
: 8.
763. ABCD AKD = 60 ,

www.legionr.ru

176

764

. 131.
4AKD . RC = tg 30 = 1 (. . 132),
KR
3

RC = 2 3 1 = 2, BC = 2RC = 4.
3
KL = tg 30 = 1 , LD = 63 1 = 6, AD = 2LD = 12,
LD
3
3
AD + BC = 16.

. 132.
: 16.
764. DC = 5, AB = 7 (. . 133). M
KN CB. KM
ACB, KM = 1 AB = 7 , N M DCB,
2
2
N M = 1 DC = 5 . , KN = M K M N = 7 5 = 1.
2
2
2 2

. 133.
: 1.

www.legionr.ru

177

766

765. AK = LD, AK = AD BC = 27 11 = 8 (. . 134).


2
2

. 134.

BKA BK = 172 82 = 15. tg BAD =


= BK = 15 = 1,875.
AK
8
: 1,875.

766. = 360 = 30 (. . 135) HOB = 15 ;


12

r = cos 15 ; cos2 15 = 1 + cos 30 = 2 + 3 ,


R
2
4

6
2
6
p
3
+
+ 2

2
2
2
2
2 + 3 = cos 15 . R =
r
p
=6 p

= 6,
=
2
cos 15
2+ 3
2+ 3
2

6 + 2 2 = 6 + 2 + 2 12 = 2 + 3.

2
2
4 4
4

. 135.
: 6.
767. AP H ADP ,

www.legionr.ru

178

768

P AH 90 (. . 136).

. 136.
AP H = 30 . AP = AH = 4.
sin 30

P D = AP ctg 30 = 4 3 (. ). DAC DBC ,


. BP C = AP D ( ). , ADP BCP .

AP : P D = BP : P C. BP = AP P C = 2 3.
DP
1 DP AC
SADC = 2
= DP = 2.
SABC
BP
1 P B AC
2
: 2.
768. O1 A = 3, O2 A = 4, O1 O2 = 5, 4O1 O2 A , (. . 137).
2 1 O1 A O 2 A
2
2 S O1 O2 A
1
SO1 O2 A = O1 O2 AH AH =
=
= 12 .
2
O1 O2
O1 O2
5
AB = 2 AH = 24 .
5
: 4,8.
769. M KF = 1 M OF ,
2
. M OF = 2M KF = 76 . F ON M OF ,

www.legionr.ru

179

770

. 137.
F ON = 180 M OF = 104 .
: 104.
770. a = R 2 (. . 138),
(M Q)2 = (2R)2 = M P 2 + QP 2 = 2a2 , 4R2 = 2a2 ; a2 = 2R2 ,

r = a . AB = 2r = a = 11 2; AC = 7.
2
CB
2
2
2
2
AB = CB + AC = 50CB , 121 2 = 50CB 2 , CB = 2,2, AC = 15,4.
S = 1 AC CB = 16,94.
2

. 138.
: 16,94.
771. ^ BKC+ ^ BLC = 360 (. . 139). ^ BKC = 6,
^ BLC = 30, 36 = 360 , = 10 , ^ BKC = 60 , 4BOC
, BC = BO = 14.
: 14.
772. ACB = 26 (. . 140), KAL = 180 AKC BCA =
= BKA 26 = 1 ^ AB 26 = 40 26 = 14 .
2

www.legionr.ru

180

773

. 139.

. 140.
: 14.
773. 141, AB .

. 141.
4ABC , AB 2 = AC 2 +
+ BC 2 , AB 2 = 32 + 42 , AB 2 = 25, AB = 5.
: 5.
774. : A(1; 1), B(3; 5), C(3; 2).

AB(3 1; 5 1), AB(2; 4); AC(3 1; 2 1), AC(2; 1). |AB| =

= 22 +42 = 20, |AC| = 22 + 12 = 5. , |AB||AC| =


= 20 5 = 100 = 10.
: 10.

www.legionr.ru

181

776

. 142.
775. M BC, :
y + yC
= 4 + 2 = 3.
x M = x B + x C = 2 + 3 = 5 ; yM = B
2
2
2
2
2
A: xA = 0; yA = s
3.

2
p
0 5 + (3 3)2 = 6, 5.
AM = (xA xM )2 + (yA yM )2 =
2
: 6, 5.

776. 4 , 1 , 7 .
1 , 4 (1 + 7) 1 = 16 (2 ).
2
: 16.
777. , A(0; 0), B(3; 6) C(7; 2) (. . 143).

y
B
6

2
A
0

. 143.

AB = (3 0) + (6 0) = 45, AB = 3 5;
BC 2 = (7 3)2 + (2 6)2 = 32, BC =
4 2;
AC 2 = (7 0)2 + (2 0)2 = 53, AC = 53.
2

www.legionr.ru

182

778
2
2
2
cos = AB + AC BC = 33 .
2 AB AC
3 5 53
s
s

sin = 1 cos2 = 1 1089 = 1296 = 36 ,


2385
2385
3 5 53

SABC = 1 AB AC sin = 1 3 5 53 36 = 18.


2
2
3 5 53
: 18.
778. , .

. 144.
SABCD = S4ABM + S4BN C + SM N CD ; SM N CD = M D CD = 4 2 = 8;
S4ABM = 1 BM AM = 1 6 3 = 9; S4BN C = 1 BN N C = 1 4 4 = 8;
2
2
2
2
SABCD = 8 + 9 + 8 = 25.
: 25.
779. : ABC S = BC AD = 7 5 = 17,5 2 . : 2
2
BEF C: SBEF C = S4ABC + S4ABE +
+ S4ACF . , S4ABC = SBEF C S4ABE S4ACF = 7 5
5 1 6 5 = 17,5 2 .
2
2
: 17,5.
780. ABC
S = AB CD = 4 5 = 10 2 .
2
2
: 10.
781. , ( ) 6, 6. ,

www.legionr.ru

183

782

. 145.

. 146.
1 6 6 = 18.
2
: 18.
782. , . 2 , 4 , 1 2 4 = 4 (2 ).
2
: 4.
783. SABCD = SAM CN S4AM B S4CDN = AN AM 1 4 3
2
1 4 2 = 6 4 6 4=24 6 4=14 (. . 147).
2
: 14.
784. S4ABC = 1 AC BH = 1 2 3 = 3 (. . 148).
2
2
: 3.
785. ABCD AD BC (. . 149).

www.legionr.ru

184

786

. 147.

. 148.
SABCD = 1 (BC + AD) h = 1 (7 + 10) 5 = 42,5.
2
2

B
h

A
. 149.

: 42,5.
786. O(0; 0), A(5; 6), B(9; 4), C(0; 6), D(9; 6), E(9; 0).
SOAB = SOCDE SOCA SADB SOBE (. . 150).
OCDE , OCA, ADB, OBE ,
SOAB = 9 6 1 6 5 1 4 2 1 9 4 = 54 15 4 18 = 17.
2
2
2
: 17.
787. : S = AB DH = 3 8 = 24 (. . 151).

www.legionr.ru

185

788

. 150.

. 151.
: 24.
788. SABCD = SM F EN 2SAM B 2SAF D = 8 6 2 1 1 5 2 1 1 7 =
2
2
= 48 5 7 = 36 (. . 152).

. 152.
: 36.

www.legionr.ru

186

790

789. S = S. 2S4 ; S. = 8 6 = 48; S4 =

82
= 8;
2

S = 48 16 = 32.
: 32.
(11 2) + (8 3)
790. S =
(6 1) = 35.
2
: 35.
791. SEKLT = 11 6 = 66 (. . 153); SCDL = 4 3 = 6;
2
SCKB = 3 7 = 10,5; SEBA = 4 5 = 10; SAT D = 1 7 = 3,5.
2
2
2

. 153.
SABCD = SEKT L SCDL SCKD SEBA SAT D =
= 66 6 10,5 10 3,5 = 36.
: 36.
792. SBT C = 3 4 = 6; SAKB = 6 3 = 9; SAED = 2 10 = 10;
2
2
2
SEKT D = 10 5 = 50 (. . 154).

. 154.

www.legionr.ru

187

793

SABCD = SEKT D SBT C SAKB SAED =


= 50 6 9 10 = 25.
: 25.

793.
= AH 2 + DH 2 = 2 5 (. . 155),
AD
(2 5)2 = 20.

. 155.
: 20.
794. . , , 6 10.
, S = 1 6 10 = 30.
2
: 30.
795. SABCD = SM N EF SAM B SBN C SDCE SADF (. . 6).
SM N EF = 10 7 = 70; SAM B = 2 5 = 5; SBN C = 2 6 = 6;
2
2
SDCE = 1 4 = 2; SADF = 8 6 = 24.
2
2
, SABCD = 70 5 6 2 24 = 33.
: 33.
796. SABCD = BH AD = 4 8 = 32 (. . 156).

4
A

. 156.

www.legionr.ru

188

797

: 32.
797. ABCD , SABCD = AH BC =
= 8 4 = 32 (. . 157).

B
A
8

H
4
C

D
. 157.
: 32.
798. BC = 3, AD = 7, BH = 5 (. . 158).
SABCD = BC + AD BH = 3 + 7 5 = 25.
2
2

. 158.
: 25.
799. AC = BD = 4 (. . 159). ,
: S = AC BD = 4 4 = 8.
2
2
: 8.
800. SABCD = 1 BH (BC + AD) = 1 4 (3 + 8) = 22 (. . 160).
2
2
: 22.
801. SABCD = SOKLM SOAD SAKB SBLC SCM D (. . 161).
SABCD = 11 7 1 5 7 1 4 2 1 5 7 1 4 2 = 77 8 35 = 34.
2
2
2
2
: 34.

www.legionr.ru

189

803

. 159.

y
B

7
3
O

H
2 4

10 x

. 160.

y
K
7
A
5

2
O

D
7

C
M
11 x

. 161.
802. :
S = 1 7 4 = 14 (2 ).
2
: 14.
803. 7 1, 5.
7 + 1 5 = 20 (2 ).
2
: 20.

804. a (6; 2), b (7; 5). a b


(6 7; 2 5), (1; 3). 1 3 = 4.
: 4.

805. ABCD , DO = OB AO OB .

www.legionr.ru

190

AO + DO = AO + OB = AB . r r

2 2
2
p

1,5
3 +1=
AOB |AB | = AO2 + OB 2 =
+ 2 =
2
2
4
r
= 9 + 16 = 5 = 1,25.
16
4
806

: 1,25.

806. 8, 7 3 = 4,
8 1 = 7, 8 + 4 7 = 42.
2
: 42.
807. (. . 162),
7 7 = 49 (2 ). S1 S2 .
S1 = 1 6 1 = 3 (2 ); S2 = 1 4 3 = 6 (2 ).
2
2
49 4S1 S2 = 49 12 6 = 31 (2 ).

. 162.
: 31.
808. , Oy, ,
6 2 = 4. 10 2 = 8. 1 4 8 = 16.
2
: 16.

809. sin BOK = BK (. . 163). OB = BK 2 + OK 2 = 13,


OB

www.legionr.ru

191

810

sin AOB = sin(180 BOK) = sin BOK = 3 . ,


13

3
13, 13 = 3.
13

. 163.
: 3.
810. (. . 164), 67 = 42.
S1 S2 . S1 = 1 6 1 = 3;
2
S2 = 1 51 = 2,5. 422S1 2S2 = 4265 = 31.
2

. 164.
: 31.
811. , 6 9 = 54 (2 ) (.
. 165). S1 , S2 , S3 .
S1 = 1 6 3 = 9 (2 ); S2 = 1 6 3 = 9 (2 ); S3 = 1 9 3 = 13,5 (2 ).
2
2
2
54 9 9 13,5 = 22,5 (2 ).
: 22,5.
812. (. . 166),
5 7 = 35 (2 ). S1 S2 .

www.legionr.ru

192

813

. 165.
S1 = 1 1 3 = 1,5 (2 ); S2 = 1 6 2 = 6 (2 ).
2
2
35 2S1 2S2 = 35 3 12 = 20 (2 ).

. 166.
: 20.
813. 7 3 = 4,
9 7 = 2. 7 1 = 6.
4 + 2 6 = 18.
2
: 18.
814. (. . 167),
(9 1) 10 =
= 80. S1 , S2 , S3 , S4 S5 . S1 = 1 10 (9 5) = 20; S2 = 1 (10 6) (5 1) = 8;
2
2
S3 = 1 (6 3) (3 1) = 3; S4 = 1 3 (9 3) = 9; S5 = (3 1) 3 = 6.
2
2
80 20 8 3 6 9 = 34 (2 ).
: 34.

www.legionr.ru

193

816

. 167.
815. 4 + 4 = 8 6 + 6 = 12, 1 8 12 = 48. 2 + 2 = 4
2
2 + 2 = 4, 1 4 4 = 8.
2
48 8 = 40 (2 ).
: 40.
816. : 5 + 2 = 1,5.
2
: 1,5.
817. 4, 16.
2, 4. S = 16 4 = 12; S = 12.

: 12.
818. (. . 168),
(5 + 4) 8 =
= 72. S1 , S2 , S3 , S4 S5 . S1 = 1 (2 + 4) 8 = 8; S2 = 1 (5 + 2) (8 5) = 10,5;
2
2
S3 = 1 (5 2) (5 3) = 3; S4 = 1 (2 + 4) 3 = 9; S5 = (5 2) 3 = 9.
2
2
72 8 10,5 3 9 9 = 32,5.
: 32,5.
819. (. . 169), 8 6 =

www.legionr.ru

194

820

. 168.
= 48 (2 ). S1 , S2 , S3 .
S1 = 1 3 2 = 3 (2 ); S2 = 1 6 3 = 9 (2 ); S3 = 1 8 3 = 12 (2 ).
2
2
2
2
48 3 9 12 = 24 ( ).

. 169.
: 24.
820. (. . 170),
8 5 = 40 (2 ). S1 , S2 ,
S3 S4 . S1 = 1 6 4 = 12 (2 ); S2 = 1 8 1 = 4 (2 );
2
2
S3 = 1 3 3 = 4,5 (2 ); S4 = 3 + 2 2 = 5 (2 ).
2
2
40 12 4 4,5 5 = 14,5 (2 ).
: 14,5.
821. S = lr , l
2

www.legionr.ru

195

822

. 170.
, r . l = 2S , l = 2 9 = 4,5.
r
4
: 4,5.
822. .


p

: (4 + 2)2 + (4 + 4)2 = 100 = 10., , 10 = 5.
2
: 5.
823. S. = S. + S. (. . 171).
S. = SABCD = 82 = 64, S. = 4SSDC = 4 DC SK .
2
r

2
= 52 42 = 3. S. = 4 8 3 = 48.
SK = SD2 DC
2
2
S. = 48 + 64 = 112.

. 171.
: 112.

824. 132 52 = 12 (. . 172).


1 10 12 = 60. 2

www.legionr.ru

196

825

6 60 = 360.

. 172.
: 360.
825. S , h ,

1 Sh = V1 , , V2 = 1 (6S) 1 h = 2V1 = 224 = 48 3 .
3
3
3
: 48.
826. DABC , DO (. . 173).
, O 4ABC, OB

OB = AB 3 ; AB = OB 3.
3
2
2
2
2
2
4DOB

OB = DB DO = 16 8 =
2
= 3 8 ; OB = 8 3, AB = 8 3 3 = 24.

. 173.
: 24.
827. EABCD (. . 174), ABCD

AC = AB 2 = 6 2; AO = AC = 3 2.
2
4AOE AE 2 = AO 2 + OE 2 = 18 + 126 = 144; AE = 12.
: 12.

www.legionr.ru

197

829

. 174.
828. EABCD ECD ABC, EH
(. . 175). EH ABC HD AD,
ED AD EDH = 30 ,
EDA

.
4EDH HD = EH

ctg 30 = 5 3.
HC = 5 3, CD = HC + HD = 10 3.

. 175.
H HK AB,
EKH = 30
EBA . 4EKH
KH = EH ctg 30 = 5 3.

S. = AD CD = KH CD = 5 3 10 3 = 150.
V = 1 S. h = 1 150 5 = 250.
3
3
: 250.
829. SABCD , O
ABCD AO = AC = 12. SO , SO AO
2
4AOS SO 2 = AS 2 AO 2 =
= 132 122 = 25; SO = 5.
: 5.

www.legionr.ru

198

831

830. 1,7
1,72 = 2,89 .
: 2,89.
831. DABC , DO , DH . , O 4ABC (.

. 176), OH OH = AB 3 =
6

= 3 3. 4DOH

DO2 = DH 2 OH 2 = 142 (3 3)2 = 169, DO = 13.

. 176.
: 13.
832. 2 ,
4 . , 4 : 20 : 4 = 5.
: 5.

4 = 0,5.
833. V = S h = 3 3, h = 3 3 = 3 32
S
62 3
: 0,5.
834.

, 52 + 122 = 169 = 13 (.
. 177). S. . = 13 4 20 = 1040.
: 1040.
835. a , h .
S = 2S + 4S = 2a2 + 4 a h = 2a2 + 4ah =
= 2 100 + 4 10 6 = 200 + 240 = 440.
: 440.
836. SAA1 C1 C = 2SAA1 N1 N , SAA1 B1 B = 2SAA1 M1 M
SBB1 C1 C = 2SM M1 N1 N (. . 178),
S.ABCA1 B1 C1 = SAA1 C1 C + SAA1 B1 B + SBB1 C1 C =

www.legionr.ru

199

837

. 177.
= 2SAA1 N1 N + 2SAA1 M1 M + 2SM M1 N1 N =
= 2S.AM N A1 M1 N1 = 2 18 = 36.

. 178.
: 36.
837. DCC1 (. . 179)
DC12 = DC 2 + CC12 = AB 2 + AA21 = 62 + 92 = 117.

. 179.
: 117.
838. 18 720 3 ,

www.legionr.ru

200

839

720 = 40 (2 ).
18
21 , 2140 = 840 (3 ).
, 840 720 = 120 (3 ).
: 120.
839. A1 B1 C1 D1 E1 F1 9,3 (. . 180). O . C1 F1 O, C1 O = OF1 = A1 B1 (

). C1 F1 = 2A1 B1 = 18,6.

. 180.
: 18,6.
840. CA1 B1 C1 D1 A1 B1 C1 D1 C.

1 S
CC1 = 1 B1 C1 D1 C1 CC1 = 1 12 8 4 = 128.
3 A 1 B1 C 1 D1
3
3
: 128.
841.

60 , h = 8 3 sin 60 = 12.
V = S. h = 2,52 12 = 75.
: 75.
842. B1 CB (. . 181)
= 1 . B1 CB = 30 .
tg B1 CB = BB1 = AA1 = 17
BC
AD
17 3
3
: 30.
843. AD22 = AA21 + A1 D22 = AA21 +
+ (AD D1 D2 )2 = 28 + (11 5)2 = 64; AD2 = 8. AB AD2 ,
ctg ABD2 = AB = A1 B1 = 4 = 0,5.
AD2
AD2
8
: 0,5.

www.legionr.ru

201

845

. 181.
844. CDEF
ABCDEF (. . 182), CDEF C1 D1 E1 F1
,
1 17 8 = 68.
2

. 182.
: 68.
845. BA22 = BB12 + A2 B12 = AD12 +
+ (AB D1 A2 )2 = 62 + 82 = 100; BA2 = 10. BA23 = (AB D1 A2 )2 +
+ (AD1 + B2 B3 )2 = 82 + 92 = 145; A2 A3 = B2 B3 = 3.
4BA2 A3 BA23 = A2 A23 +BA22 2A2 A3 BA2 cos BA2 A3 ;
145 = 32 + 102 2 3 10 cos BA2 A3 ; 60 cos BA2 A3 = 36;
cos BA2 A3 = 0,6.
: 0,6.
846. 1 AB AD AA1 = 1 4 22 6 = 264.
2
2
: 264.

www.legionr.ru

202

848

2
847. AB22 = AA22 +
A22B2 =
2
2
2
= (AD A2 D2 ) +(AA1 C2 D1 ) +A2 B2 = (2 3) +62 +42 = 12+36+
+ 16 = 64; AB2 = 8. BB22 = (AD A2 D2 )2 + (AA1 C2 D1 )2 +
+ (AB A2 B2 )2 = (2 3)2 + 62 + 42 = 64; BB2 = 8. ,
4ABB2 AB2 B = 60 .
: 60.
848. ,
23,5 2 = 47. 473 = 103 823.
: 103 823.

849. A1 E 2 = A1 F 2 +F E 2 = A1 A2 +AF 2 +F E 2 =
= A1 A2 + (BC + DE)2 + (AB + CD)2 = 22 + 112 + 102 = 225; AE = 15.
: 15.
850. AA22 = (AD E1 D1 )2 + (AA1 B2 E1 )2 =
= (7 2)2 + (6 1)2 = 50; AB22 = AA22 + A2 B22 = 50 + 4 = 54.
: 54.
851. 120 ,
AF E = 120 4AF E (. . 183)
AE 2 = AF 2 + F E 2 2 AF F E cos AF E =
= 22 + 22 2 2 2 (0,5) = 12.
AEE1
AE12 = AE 2 + EE12 = 12 + 192 = 373.

. 183.
: 373.
852.

S. = 1 48 14 = 336, 482 + 142 = 2500 = 50,


2
P. = 48+14+50 = 112. S. = S. +2S. ,
S. = 728 2 336 = 56. S. = P. h

www.legionr.ru

203

853

112h = 56; h = 0,5.


: 0,5.
853. 120 ,
ABC = 120 4ABC (. . 184) AC 2 = AB 2 + BC 2

2 AB BC cos ABC = 82 + 82 2 8 8 (0,5) = 192; AC = 8 3.

4AC1 C tg AC1 C = AC = 8 3 = 3,
CC1
8
AC1 C = 60 .

. 184.
: 60.
854. 4ABC (. . 185) AC 2 = AB 2 +BC 2 =

= 42 + 42 = 32; AC = 4 2. K AA1 .

AK = AA1 = 4 2. 4CAK
2
CK 2 = AC 2 + AK 2 = 32 + 32 = 64; CK = 8.

. 185.
: 8.
855. DB1 ,

www.legionr.ru

856

204

DB12 = AB 2 + AA21 + AD 2 = 17,52 + 17,52 + 2 17,52 = 4 17,52 = 352 ;


DB1 = 35.
: 35.
856. a .
2
a2 + a2 = 3 2 . , a = 3. V = a3 = 27.
: 27.
857. a , 6a2 .
144, 6a2 +144. x
a. 6(a+x)2 = 6a2 +144;
6(5 + x)2 = 6 25 + 144; 6(5 + x)2 = 294; (5 + x)2 = 49; 5 + x = 7; x = 2.
: 2.
858. VABCDA1 B1 C1 D1 = 3VA1 BC1 D = 3 3 = 9.
: 9.
859. V = 1 r2 h, r , h
3

, l l = h2 + r2 .
V1 = 1 r12 h1 , h2 = 2h1 , l2 = 2l1 .
3

l2 = h2 + r2 , r22 = l22 h22 = (2l1 )2 (2h1 )2 = 4(l12 h21 ) = 4r12 , r2 = 2r1 .


:
V2 = 1 r22 h2 = 1 (2r1 )2 2h1 = 8 1 r12 h1 = 8V1 = 8 6 = 48.
3
3
3
: 48.

860. 30 = 1 .
360
12
V = 10 36 = 120. V = 1 V = 10. V = 10.
3
12

: 10.
861. R , h ,
1 R2 h = V , , V = 1 h (2R)2 = 1 R2 h = V = 18 3 .
1
2
1
3
3
4
3
: 18.
862. S = r(r + l) 90 = 5(l + 5); l + 5 = 18; l = 13 (. . 186).
h2 = l2 r2 ; h2 = 132 52 = 144; h = 12.
: 12.

www.legionr.ru

205

864

. 186.

863. V = 1 42 93 360 45 = 434; V = 434.


3
360

: 434.
864. S , SO1 SO2 , O1 A1
O2 A2 (. . 187). 4SO1 A1 4SO2 A2
, O1 A1 = SO1 = 1 .
O2 A 2
SO2
2

1 O1 A21 SO1 = 13,5. :


3
V = 1 O2 A22 SO2 = 1 (2O1 A1 )2 (2SO1 ) = 8 1 O1 A21 SO1 =
3
3
3
= 8 13,5 = 108.

. 187.
: 108.
865.

, 24 2.
, V = 1 r2 h = 1 d2 h = 1 242 22,5 =
3
12
12
= 240; V = 240.

: 240.

www.legionr.ru

867

206

866. S. = 2rh. 8 = 2 r 2; r = 2. ,
d = 2r = 4.
: 4.

867. V = 142 9 360 72 = 1411,2; V = 1411,2.


360

: 1411,2.
868. 5 7 5 3.
V = 52 7 + 1 52 3 = 212,5; V = 212,5.
2

: 212,5.
869. ,
. r , l - .
S.. = 2 r 2 + 2r 10 = 2(r 2 + 10r), S.. = r2 + rl.
S.. = 2 S.. , 2r(r + 10) = 2r(r + l), r + 10 = r + l, l = 10.
: 10.
870. , 1 S.. h. =
3
= S.. h. , S.. , S.. , h. h.
. S.. =
h
= 3S.. . = 3 15 1 = 22, 5.
h.
2
: 22,5.
871. ,
S = 4R2 = 4S = 4 24 = 96, R, S S ,
.
: 96.
2
872. ABCD , AD = 4,
4
AD = 4. ACD = . AC = AD = 4 = 20 = 2r, r
sin
0,2
S
.
= 400 = 100.
, r = 10. S. = 4r 2 = 400;
4
S.
: 100.
873. DABC (. . 189).

www.legionr.ru

207

873

4
D

A
. 188.

. 189.

. 190.

www.legionr.ru

874

208

AB = a, BC = AC = DA = DB = DC = a. 4ABC

2
, SABC = a 3 , 4

2
S.. = SABC + S
3.
ADB + SADC + SBDC = 4SABC = a
S.. = 18 2 , a2 3 = 18.
, ,
a .
2
(. . 190).
a ,
2

2
a 3 . 8 , 16

2
2
3
a
3 = 18 = 9.
a
=
S = 8
16
2
2
: 9.
874. ,
.

3 2,

3
3
2 2. (2
2)2 . ,

3 2.

3
3
, (2 2)2 2 = 8.
: 8.
875. VABCDA1 B1 C1 D1 = S. AA1 = AB AD AA1 , AD = 2R = 6,
VABCDA1 B1 C1 D1 = 72, AA1 = 72 = 72 = 2.
66
36
: 2.
876. V. = S. h. 2R,
S. = (2R)2 = 4R2 = 4 25 = 100, R .
V. = 100 7 = 700.
: 700.
877.
,
: d = 52 + 122 = 13.
V = r 2 h =
2
= d h = 1 132 4 = 169, r ,
2
4

www.legionr.ru

209

878

. 191.
h , .
: 169.
878. , ,
, a = 2R, R .
V = a3 = (2R)3 = (2 2, 5)3 = 53 = 125.
: 125.
879. V = S h, V = 1 S h,
3
V = 3V = 3 15 = 45.
: 45.
880. h.
V. = R2 h

: R2 = V = 3 = 3 .
h
h
h

3
3 . 2
2
: a = 3R =
h


2
: S4 = a 3 = 3 3 3 = 9 . :
4
4h
4h
V. = 1 S4 h = 1 9 h = 3 = 0,75.
3
3 4h
4
: 0,75.
881. V = R2 h, VDABC = 1 DO S4ABC (. . 192).
3

S4ABC = 3R2 3, VDABC = 1 h 3R2 3 = R2 h 3 = 3 ,


3

www.legionr.ru

210

882

R2 h = 1 . V = R2 h = 1 = 1.

B
O

C
. 192.

: 1.

882. V = R2 h = 3, R2 h = 3.

VDABC = 1 DO S4ABC (. . 193).


3

S4ABC = 3R2 3, VDABC = 1 h 3R2 3 = R2 h 3 = 3.


3

B
O

C
. 193.

: 3.
883. V. = 1 R2 h, V. = R2 h, V. = 1 V. = 1 12 = 4.
3
3
3
: 4.
884. a , h ( ), R .
S. . = 4ah, 4ah = 12, 8a = 12, a = 1,5.

www.legionr.ru

885

211

1,5
= 0,75.
2R = a, R = a =
2
2
: 0,75.
885. ,
, a = 2R,
R ; a = 2 1 = 2. h ; h = 1.
V = a2 h; V = 22 1 = 4.
: 4.
886. V = r2 h = 9.
V = 1 r2 h = 1 (3r )2 1 h = 1,5r2 h = 1,5V = 1,5 9 = 13,5.
3
3
2
: 13,5.
887. 48 30 = 18 - . , ,
18 = 0,375.
48
: 0,375.
888. , c
, 4 = 0,16.
25
: 0,16.
889. , ,
, 1 , , 6
, 0,17.
: 0,17.
890. . 10, 1 = 0,1. ,
10
1 0,1 = 0,9.
: 0,9.
891. , 4 , ,
,
.

www.legionr.ru

212

892

1 ; 2

: 1 1 1 1 = 1 = 0,0625.
2 2 2 2
16
: 0,0625.
892. , ,
. , 1 . 5

1 . 1 1 = 0,05.
4
5 4
: 0,05.
893. 1000 , 999 449 = 550
449.
449 550 = 0,55.
1000
: 0,55.
894. , , 3,
1 = 0,25.
4
: 0,25.
895. 400 36 = 364 .
364 = 0,91.
400
: 0,91.
896. 16 = 0,4.
40
: 0,4.
897. 1050 630 = 420 .
420 = 0,4.
1050
: 0,4.
898. , ,

www.legionr.ru

899

213

4 + 5 = 0,45.
20
: 0,45.
899. , , , , , .
24 = 16, 4
1 . 4 = 0,25.
16
: 0,25.
900.
, 1-, 2- 3- .
63 = 216. 12 :
(1; 5; 6), (1; 6; 5), (2; 4; 6), (2; 5; 5), (2; 6; 4), (3; 3; 6), (3; 4; 5), (3; 5; 4),
(3; 6; 3), (4; 2; 6), (4; 3; 5), (4; 4; 4), (4; 5; 3), (4; 6; 2), (5; 1; 6), (5; 2; 5),
(5; 3; 4), (5; 4; 3), (5; 5; 2), (5; 6; 1), (6; 1; 5), (6; 2; 4), (6; 3; 3), (6; 4; 2),
(6; 5; 1). 25. 25 0,12.
216
: 0,12.
901. 13- . 13- 12 =
75
= 0,16.
: 0,16.
902. 1 0,9 = 0,1.
0,1 0,1 0,1 0,1 = 0,0001.
: 0,0001.
903.
: , , ,
. 36 (1; 1), (1; 2),
(1; 3), . . . , (1; 6), (2; 1), (2; 2),. . . , (6; 6).
11 : (5; 6), (6; 5) (6; 6).
3 = 1 0,08.
36
12
: 0,08.
904. 75 6 = 69. ,
, 69 = 0,92.
75

www.legionr.ru

905

214

: 0,92.
905. 15 8 = 7 .
15
15
, 14-, 6 .
( 1-) 6 .
14
7 6 = 0,2. 1 0,2 = 0,8 15 14
.
: 0,8.
906.
3 = 1 . ,
6
2
, 2 , 2- 2 . , 5
, 1 2 = 0,2.
2 5
: 0,2.
907.B10. 30 6 ,
6 = 0,2.
30
: 0,2.
908.B10. 12 = 0,48 ,
25
, .
: 0,48.
909.B10. 20 7 = 13 = 0,65 , 20
20
XVII .
: 0,65.
910.B10. 40 8 = 32 = 0,8 ,
40
40
.
: 0,8.

www.legionr.ru

912

215

911.B10. 36 (6 + 3) = 27. ,
, 27 = 3 = 0,75.
36
4
: 0,75.
912.B10. 4 + 6 + 11 + 9 = 30 . 6 , , ,
6 = 1 = 0,2.
30
5
: 0,2.
913.B10. 5 + 3 + 4 = 12 .
, , 3 = 0,25.
12
: 0,25.
914.B10. 16 , 6 .
6 = 0,375.
16
: 0,375.
915.B10. 1200, 6. 1 6 = 0,995.
1200
: 0,995.
916.B10.
1 30 = 1 0,02 = 0,98.
1500
: 0,98.
917.B10. 1 8 = 0,996.
2000
: 0,996.
918.B10. 4
, , , .
. , 2 : 4 = 0,5.
: 0,5.
919.B10. . , 4
, 1 = 1 = 0,0625.
2
16
: 0,0625.
920.B10. 50 3 14 = 8 ().

www.legionr.ru

921

216

, . , , . ,
8 = 0,16.
50
: 0,16.
921.B10. , , 40 12 = 28 = 0,7. 4 40
40
, 28 : 4 = 7 . , , 7 = 0,25.
28
0,7 0,25 = 0,175.
: 0,175.
922.B10. 36 .
35
, 7 .
7 = 0,2.
35
: 0,2.
923.B10. ,
, 3,
1 = 0,25.
4
: 0,25.
924.B10. 6 ,
,
6 6 = 36 . , 12 6 + 6. ,
1 = 0,027... 0,03.
36
: 0,03.
925.B10.
, 1-, 2- . 62 = 36.
4 : (1; 3), (3; 1), (2; 2).
3. 3 = 1 0,08.
36
12
: 0,08.

www.legionr.ru

927

217

926.B10. (50 + 7)
50 , 50 0,88.
57
: 0,88.
927.B10. 12 3 = 9 . , , ,
9 = 3 = 0,75.
12
4
: 0,75.
928.B10. 50, 12,
, , 12 = 0,24.
50
: 0,24.
929.B10. 20 15 = 5 . ,
5 = 0,25.
20
: 0,25.
930.B10. 12 + 5 + 3 + 4 = 24 . 5 3 . , 3 . 24
, , 1 .
2
1 3 = 0,0625.
2 24
: 0,0625.
931.B10. 20 ,
3-, 4- 5- 24 , .. 8 ,
, .
, 8 = 1 = 0,125.
64
8
: 0,125.
932.B10. 48 12 = 36 . , ,

www.legionr.ru

933

218

36 = 3 = 0,75.
48
4
: 0,75.
933.B10. ,
, 18 ,
461 = 45. .
.
, , - , 18 = 0,4.
45
: 0,4.
934.B10. 400 48 = 352 (), . , , 352 = 0,88.
400
: 0,88.
935.B10. 3 + 5 = 8 ( ).
20 ,
8 = 2 = 0,4.
20
5
: 0,4.
936.B10. 12 = 0,15,
80
.
: 0,15.
937. 15 9 = 6 . ,
, 6 = 2 = 0,4.
15
5
: 0,4.
938. 19 = 0,38.
50
: 0,38.
939. 9 + 11 = 20 .
11 .
: 11 = 0,55.
20
: 0,55.
940. 16 + 9 = 25 .
16 . ,

www.legionr.ru

219

941

16 = 16 = 0,64.
16 + 9
25
: 0,64.

941. 80321412 = 22 .
22 = 0,275.
80
: 0,275.
942. 25 75 + 25 = 100 ,
25 = 0,25.
100
: 0,25.
943. ,
, ,
14
= 14 = 7 = 0,35.
26 + 14
40
20
: 0,35.
944.
6 + 7 + 8 + 4 = 25 , 7 . ,
, :
25 7 = 18 = 0,72.
25
25
: 0,72.
945. , 1 ,
21 + 15 = 36 = 3 = 0,375.
96
96
8
: 0,375.
946. (25 7 6) : 3 = 4 (). ,
, 4 : 25 = 0,16.
: 0,16.
947.
: y > 1, y 6= 0.

log y + log (y + 1) = log 3,


2
2
2
x

22x+2y 22y 2y2 = 0;

log (y + 1) x = log 3,
2
2
y
2x+4y
2

2
= 2y ;

www.legionr.ru

220

948

(y + 1) x
= 3,
y

2x + 4y = y 2 ;

x=

3y
,
y+1
y 2 4y

x=
;
2

x=

3y
,
y+1
2

3y = y 4y .
y+1
2

y 2 4y
3y
=
, 6y = y 3 4y 2 + y 2 4y,
y+1
2
y 3 3y 2 10y = 0. y 6= 0, y.
y 2 3y 10 = 0; y1 = 5, y2 = 2 y > 1.
y = 5, x = 5 .
2
:
. log0,5 2 + log2 (5 + 1) = log2 2 + log2 6 =
= log2 3, log2 3 = log2 3.
. 47,5 45 225 = 225 225 = 0, 0 = 0.

: 5 ; 5 .
2
948.
x
>
0.

2.

y log2 x = 6,
y(y 1) = 6,
log2 x = y 1;
log2 x + 1 = y.
. y 2 y 6 = 0; y1 = 3, y2 = 2.
1) y = 3, log2 x = 3 1, x = 4. (4; 3) .

2) y = 2, log2 x = 3, x = 1 . 1 ; 2 .
8
8

1
: (4; 3);
; 2 .
8

x > 0,

x 6= 1,
949. :
y > 0,

y 6= 1.
(
2
2
yx 4y 2 3y = 0,
y y logy x 4y 2 3y = 0,
2
1
+ logx y = 2 logy x;
logx (xy) = logy x ;

2
y(x2 4y 3) = 0,
x 4y 3 = 0 (),
1
= 2 logy x;
logy x + 1 = 2 log2y x.
1+
logy x
. logy x + 1 = 2 log2y x, 2 log2y x logy x 1 = 0.

logy x = t, 2t2 t 1 = 0; t1 = 1, t2 = 1 .
2

www.legionr.ru

950

221

1) logy x = 1, x = y. x = y (). y 2 4y 3 = 0,

3; y1 = 2 + 7, y2 = 2 7
y1,2 = 2 4 +
y > 0. x = 2 + 7, y = 2 + 7.
1
2) logy x = 1 . x = , (). 1 4y 3 = 0,
2
y
y
1 4y 2 3y = 0, 4y 2 + 3y 1 = 0; y1 = 1, y2 = 1 . y = 1
4
1
1
y > 0. y = , x = s , x = 2.
4
1
4
.

(2 + 7; 2 + 7); 2; 1 .
4


: (2 + 7; 2 + 7); 2; 1 .
4

950. : x > 0. .
xy+1 312 x = 0, x(xy 312 ) = 0. x 6= 0, xy 312 = 0,
xy = 312 .
xy = 312 . y 2 log3 312 = y, y 2 y 12 = 0,
y1 = 4; y2 = 3.
1) y = 4, x4 = 312 ; x4 = 274 ; x = 27. x > 0, (27; 4)
.

3
= 813 , 1 = 81, x = 1 . 1 ; 3
2) y = 3, x3 = 312 , 1
x
x
81
81
. , .

: (27; 4); 1 ; 3 .
81
(
2
(xy) +x
x+1
,
951. 4x+y1 =2 4
5
=5 .
a > 0, a 6= 1,
af (x) = ag(x)

2
(x y) + x = x + 1,
f (x) = g(x),

x + y 1 = 2;

x y = 1,
(x y)2 = 1,
x y = 1;

x + y = 3;

x + y = 3;

www.legionr.ru

222

952

x y = 1,
x = 2,
x + y = 3;
y = 1;

x y = 1, x = 1,
x + y = 3;
y = 2.
(2; 1); (1; 2) .
: (2; 1), (1; 2).
y

952. 3x =a, a > 0; 2 2 = b, b > 0,

3a2 3b2 = 231,


a2 b2 = 77,
(a b)(a + b) = 77,
2a 2b = 14;
a b = 7;
a b = 7;

7(a + b) = 77,
a + b = 11,
a = 9,
a b = 7;
a b = 7;
b = 7.
y
y
= 1, y = 2.
, 3x = 9, 3x = 32 , x = 2, 2 2 = 2,
2
. (2; 2) .
: (2; 2).
953. : x > 6.
log2 (x5) t, t2 +t20 = 0, t1 = 4, t2 = 5.
1) log2 (x 5) = 4 x = 21, ;
2) log2 (x 5) = 5 x = 5 + 1 .
32
: 21.
954. : 2 < x < 6. :
log2 (6 x) log3 (2x + 4) + 3 = log2 (6 x) + 3log3 (2x + 4);

log2 (6 x) log3 (2x + 4) 1 3 log3 (2x + 4) 1 = 0;

log (6 x) 3 log3 (2x + 4) 1 = 0;


2

log2 (6 x) 3 = 0,
6 x = 23 ,
x = 2,
log3 (2x + 4) 1 = 0;
2x + 4 = 31 ;
x = 0,5.
x = 0,5.
: 0,5.

955. : 2 1 < x < 2. :


3
log3 (2 x) log2 (3x + 7) + 4 = 4 log3 (2 x) + log2 (3x + 7);

log3 (2 x) log2 (3x + 7) 4 log2 (3x + 7) 4 = 0;

log (2 x) 1 log2 (3x + 7) 4 = 0;


3

log3 (2 x) 1 = 0,
2 x = 31 ,
x = 1,
log2 (3x + 7) 4 = 0;
3x + 7 = 24 ;
x = 3.

www.legionr.ru

223

956

x = 1.
: 1.
956. 5 sin 6x 5 cos 6x 2 sin 12x + 4 = 0;
(5 sin 6x 5 cos 6x) +2(1 sin 12x) + 2 = 0;

5(sin 6x cos 6x) + 2 sin2 6x + cos2 6x 2 sin 6x cos 6x + 2 = 0;


2
2(sin 6x
sin 6x cos 6x = t,
cos 6x)
+ 5(sin 6x cos 6x) + 2 = 0.
2 6 t 6 2, 2t2 + 5t + 2 = 0; t1 = 2,
t2 = 1 . sin 6x cos 6x :
2

t = sin 6x cos 6x = 2 sin 6x cos =


2 sin 6x ,
4
4
4

= , sin 6x
= 2,
2
/ 2; 2 . : 2 sin 6x
4
2
4
4
6x =
4

= (1)k+1 arcsin
k Z.
:

2 + k, k Z; x = (1)k+1 arcsin 2 + + k ,
4
6
4
24
6

(1)k+1
arcsin 2 + + k , k Z.
6
4
24
6

957. : x 6= k, x 6= + n, k, n Z. cos x 1 + 2 cos x = 0;


2
cos x
2 cos2 x + cos x 1 =
= 0; cos x = t; 1 6 t 6 1; 2t2 + t 1 = 0; t1 = 1, cos x = 1
. t2 = 1 , cos x = 1 , x = + 2m, m Z.
2
2
3
: + 2m, m Z.
3

sin x 6= 0,
958. :
x 6= k , k Z.
cos x 6= 0,
2

3 sin x 2 sin x + 1 = 0; 3 sin2 x 2 sin x 1 = 0; sin x = t; 3t2 2t 1 = 0;


sin x
t1 = 1 , t2 = 1 .
3

www.legionr.ru

959

224

sin x = 1 , x = (1)n+1 arcsin 1 + 2n, n Z.


3
3
: x = (1)n+1 arcsin 1 + 2n, n Z.
3
959. : x 6= m , m Z.
2
, sin 2x = 2 sin x cos x ctg x = cos x ,
sin x
2
2
4 sin x + 3 cos x = 1 2 cos x,
cos2 x2 cos x3 = 0. cos x = t, 1 6 t 6 1. t2 2t 3 = 0 t1 = 1, t2 = 3,
1 6 t1 6 1. cos x = 1
x = + 2n, n Z, x
,
.
: .
960. : x 6= k, k Z.
4 cos2 x + 4 = 2 cos2 x 9 cos x. cos x = t, t [1; 1],
2t2 +9t+4 = 0. t1 = 4 t [1; 1], t2 = 1 .
2
cos x = 1 ; x = 2 + 2n, n Z.
2
3
: 2 + 2n, n Z.
3
2
961. 2 sin x +11 sin x 6 = 0.
1 3 tg x
:

2
2 sin
x + 11 sin x 6 = 0,
1 3 tg x 6= 0.

. sin x = t, |t| 6 1.

1
t= ,
t = 6 |t| 6 1.
2t2 +11t6 = 0
2
t = 6;

x = 6 + 2n, n Z.
1

, sin x = ,
2
x = 5 + 2n, n Z.
6

www.legionr.ru

225

962

, tg x 6= 1 (. . 194), x = 5 + 2n, n Z.
6
3

. 194.
: 5 + 2n, n Z.
6
2
2
962. sin x cos x = 0.
1 tg x

sin2 x cos2 x = 0,

1 tg x 6= 0;

2
tg x = 1,
2
2
tg x = 1,
sin x = cos x,
tg x = 1,

tg x 6= 1;
tg x 6= 1;

tg x 6= 1;
tg x = 1 x = + n, n Z.
4

: + n, n Z.
4
tg3 x 1

= 0.
cos2 x 1 + 2 cos x + 2
2
2

: cos2 x 1 + 2 cos x + 2 6= 0, cos x 6= 1, cos x 6= 2 .


2
2
2

963.

, x 6= 2k x 6= + 2k, k Z.
4

,
tg3 x 1 = 0 : tg3 x = 1 tg x = 1

www.legionr.ru

226

964

x = + k, k Z. , , x = 5 + 2k, k Z.
4
4
: 5 + 2k, k Z.
4
ctg5 x + 1
= 0.

sin2 x 1 2 sin x 2
2
2

: sin2 x 1 2 sin x 2 6= 0, sin x 6= 1, sin x 6= 2 .


2
2
2
964.

, x 6= + 2k, x 6= 5 + 2k, x 6= 7 + 2k, k Z.


2
4
4
,
ctg5 x + 1 = 0 : ctg5 x = 1 ctg x = 1
x = 3 +k, k Z. , , x = 3 +2k, k Z.
4
4
: 3 + 2k, k Z.
4

sin x 1 sin x + 1
2

cos x

2
965. 2 sin x sin x 1 = 0
cos x

sin x = 1,
cos x < 0,

sin x = 1 ,

cos x < 0.

sin x = 1,
1)
.
cos x < 0;

sin x = 1 ,
5 + 2n, n Z (. . 195).
2)
2 x=
6

cos x < 0;

: x = 5 + 2n, n Z.
6

4
2
4
966. 12 cos x cos 2x 3 = 0, 12 cos x 2 cos x 2 = 0.
sin x
sin x
: sin x > 0, x (2n; + 2n), n Z.
12 cos4 x 2 cos2 x 2 = 0.

www.legionr.ru

227

967

y
1

O
5
6

1
2

. 195.
cos2 x = t, t [0; 1), 12t2 2t 2 = 0,
t1 = 1 , t2 = 1 . t1 = 1
3
2
3
t [0; 1).

cos2 x = 1 , | cos x| = 2 , x = + 2n, x = 3 + 2n, n Z.


2
2
4
4
, x = + 2n, n Z.
2
4
: + 2n, n Z.
2
4
967.

2 cos2 x 2 cos x + 2 1 = 0,
cos x = t cos2 x sin2 x 6= 0.
sin2 x = 1 cos2 x,

2,

t
=
1

2t 2t + 2 1 = 0,
2
2.

t
=
1

t
=
t2 1 + t2 6= 0;
2
2

t 6= 2 ;
2

, cos x = 1 2 .
2

1 2 [1; 1],
2

www.legionr.ru

228

x = arccos 1 2 + 2n, n Z.
2

: arccos 1 2 + 2n, n Z.
2
968.

4 sin2 x 4 sin x + 2 3 3 = 0,
sin x = t sin2 x 3 cos2 x 6= 0.
cos2 x = 1 sin2 x,

3,

t
=
1

4t 4t + 2 3 3 = 0,
3
,
t = 1 3.

t=
t2 3 + 3t2 6= 0;
2
2

t 6= 3 ;
2

, sin x = 1 3 .
2

1 3 [1; 1],
2

x = (1)n arcsin 1 3 + n, n Z.
2

: (1)n arcsin 1 3 + n, n Z.
2
969. ) 2 cos2 x2 sin 2x+1 = 0; 2 cos2 x4 sin x cos x+sin2 x+cos2 x = 0;
sin2 x 4 sin x cos x + 3 cos2 x = 0. x,
cos x = 0, , , cos2 x,
tg2 x 4 tg x + 3 = 0. z = tg x. z 2 4z + 3 = 0 z1 = 1 z2 = 3. , tg x = 1,
x = + n tg x = 3, x = arctg 3 + k, n, k Z .
4
968

) 0 6 + n 6
4
2
1 6 n 6 1 , n = 0 x = .
4
4
4
196 ,
0 6 arctg 3 + k 6 arctg 3, k = 0.
2

www.legionr.ru

970

229

. 196.
i
h
, x 0; x1 =
2
4
x2 = arctg 3.
: ) + k, arctg 3 + k, k Z; ) ; arctg 3.
4
4

2
970. ) (2 3 4) cos x (2 3 + 1) sin 2x + 4 = 0;

(2 3 4) cos2 x 2(2 3 + 1) sin x cos x + 4 sin2 x + 4 cos2 x = 0;

2 sin2 x (2 3 + 1) sin x cos x + 3 cos2 x = 0.


x, cos x = 0, , ,
cos2 x,

2
2 tg x (2 3 + 1) tg x + 3 = 0. z = tg x.

2z 2 (2 3 + 1)z + 3 = 0 z1 = 3 z2 = 1 . ,
2

tg x = 3, x = + k tg x = 1 , x = arctg 1 + n, n, k Z
3
2
2
.
) 6 + k 6 3
3
2
2 6 k 6 7 , k = 1 x = 4 . 0 6 arctg 1 6 ,
3
6
3
2
2

6 arctg 1 + 6 3 , arctg 1 0; , n 6= 1
2
2
2
2
h
i
/ ; 3 .
arctg 1 + n
2
2
h
i
, x ; 3 x =
2
3

www.legionr.ru

230

971

x = arctg 1 + .
2
: ) + k, arctg 1 + k, k Z. ) 4 , arctg 1 + .
3
2
3
2

sin x 6= 0,
971. a) :
x 6= k , k Z.
cos x 6= 0;
2
sin2 2x + sin 2x = 3 cos x sin 2x; sin 2x2 cos2 x 3 cos x + 1 = 0.
tg x
1. sin 2x = 0 .
2. 2 cos2 x 3 cos x + 1 = 0; (cos x 1)(2 cos x 1) = 0;
cos x = 1 .
cos x = 1 x = + 2n, n Z.
2
3

) x = + 2n, n Z [2; 3].


3

5
8
3 6 2n 6 3 ,

1
2 6 + 2n 6 3; 2 6 + 2n 6 3;
7
3
3
6 2n 6 10 ;
3
3

5
6 6n6

7
6n6
6

4,
3
10 ;
6

n = 1, x = + 2 = 7 .
3
3

: ) + 2n, n Z; ) 7 .
3
3
972. ) , x, cos x = 0, . cos2 x, 2
x 3 cos2 x = 0. ,
2 sin2 x + sin x cos
2
cos x
cos x
cos2 x
2
2 tg x + tg x 3 = 0. t = tg x, 2t2 + t 3 = 0

t = 1,
. ,

t = 3
2
1) tg x = 1 x = + k, k Z;
4

www.legionr.ru

231

973

2) tg x = 3 x = arctg 3 + k, k Z.
2
2

h
i
) x = + k 2; 5 .
4
2

2 6 + k 6 5 ; 7 6 k 6 9 ; 7 6 k 6 9 ; k = 2 x = 9 .
4
2 4
4 4
4
4

x = arctg 3 + k II- IV- , 2


h
i
2; 5 , I- .
2
: ) + k, arctg 3 + k, k Z; ) 9 .
4
2
4

973. a) : cos x 6= 0, x 6= + 2t, t Z.


2

cos x + 3 tg x + 1 = 0
2
cos2 x
2
cos2 x sin2 x
2
2
+ 3 tg x + 3 = 0,
2
2 x
cos
2
1 tg2 x + 3 tg x + 3 = 0, tg2 x 3 tg x 4 = 0, tg x = 1,
2
2
2
2
2
tg x = 4.
2
tg x = 1 x = + n, n Z, 2
2
4
x = + 2n, n Z. tg x = 4
2
2
x = arctg 4 + n, n Z, x = 2 arctg 4 + 2n, n Z.
2
.
x = + 2n, x = 2 arctg 4 + 2n,
2
n Z.
) , [3; 4].

www.legionr.ru

232

974

x = + 2n, n Z 3 6 2n 6 4; 7 6 n 6 9 ,
2
2
4
4
n , n = 2, x = 4 = 7 .
2
2
x = 2 arctg 4 + 2n, n Z 3 6 2 arctg 4 + 2n 6 4;

3 1 arctg 4 6 n 6 2 1 arctg 4. arctg 4 0; , 1 < n < 2,


2

2
n , , .
: ) + 2n, 2 arctg 4 + 2n, n Z; ) 7 .
2
2
974. ) : sin x 6= 0, x 6= 2l, l Z.
2

cos
x
4 ctg x 1 = 0

2
sin2 x
2
cos2 x sin2 x
2
2
4 ctg x 1 = 0,
2
2 x
sin
2
ctg2 x 1 4 ctg x 1 = 0, ctg2 x 4 ctg x + 3 = 0,
2
2
2
2
ctg x = 1 ctg x = 3.
2
2
ctg x = 1 x = + 2n, n Z.
2
2
ctg x = 3 x = 2 arcctg 3 + 2n, n Z.
2
.
) , [6; 7].
x = + 2n [6; 7] n = 3,
2
x = 6 + = 13 .
2
2
x = 2 arcctg 3 + 2n [6; 7]
n = 3, 2 arcctg 3 (0; ), x = 6 + 2 arcctg 3.
: ) + 2n, 2 arcctg 3 + 2n, n Z; ) 13 , 6 + 2 arcctg 3.
2
2

www.legionr.ru

233
q
q
975. ( x + 3 + 2)2 + ( x + 3 + 2)2 7 = 3;
q

x + 3 + 2 + ( x + 3 + 2)2 7 = 3.

t = x + 3 + 2, t > 2, t + t2 7 = 3; t2 7 = 3 t.
3 t > 0, t 6 3.
t 6 3 : t2 7 = (3 t)2 ; t2 7 = 9 6t + t2 , t = 2 2 . t = 2 2
3
3

2
2 6 t 6 3. : x + 3 + 2 = 2 ;
3

x + 3 = 2 ; x + 3 = 4 ; x = 23 = 2 5 .
3
9
9
9
975

: 2 5 .
9
976.


2
4x + 14x 98 > 0,
(x + 7)(x 3,5) > 0,
x 6= 0,25,
8x + 2 6= 0,

2x 7 6= 0;
x 6= 3,5.
, : (; 7] (3,5; +).
,

1 1
= 0;
8x + 2 2x 7

p
6x 9
4(x + 7)(x 3,5)
= 0.
(8x + 2)(2x 7)
: x1 = 7, x2 = 3,5, x3 = 1,5. , c x = 7.
: 7.

977. (2x 5) 2x2 9x + 4 + 10 = 4x; (2x 5) 2x2 9x + 4 = 2(2x 5);

2x 5 = 0,
x = 2,5,
2x2 9x + 4 > 0, (2x 1)(x 4) > 0,

2x2 9x + 4 = 4;
2x2 9x + 4 = 2;

x = 0,
x(2x 9) = 0;
x = 4,5.

4x2 + 14x 98

: 0; 4,5.

978. (x + 1) 3x2 + 17x + 10 4 = 4x; (x + 1) 3x2 + 17x + 10 = 4(x + 1);


www.legionr.ru

234

979

x + 1 = 0,
2
3x + 17x + 10 > 0,
3x2 + 17x + 10 = 4;

x = 1,
(3x + 2)(x + 5) > 0,
3x2 + 17x + 10 = 16;

3x2 + 17x 6 = 0; (3x 1)(x + 6) = 0; x = 6, x = 1 .


3

: 6; 1 .
3
979. x2 2x + 2 = (x 1)2 + 1 > 1, log3 (x2 2x + 2) > 0.
2
2
x2 2x + 1 = (x 1)2 > 0, 3x 2x+1 > 1, log0,3 3x 2x+1 6 0.
,
log3 (x2 2x + 2) = 0, x2 2x + 2 = 1, x = 1; x = 1
, x = 1 .
: 1.
980. x2 4x + 5 = (x 2)2 + 1 > 1, log4 (x2 2x + 2) > 0.
2
1 = 1 1 < 1, log x2 1 > 0. ,
x
0,4
x2
x2
x2
,
x.
: .
981. : 53x+4y 252x3y = 0,
53x+4y = = 54x6y , 3x + 4y = 4x 6y, x = 10y. ,

x
x
= 10y,

= 10y,
12 20y + 19y + 10y 9y + 2 = 5;
12 y + y + 2 = 5.

12 y + y + 2 = 5 (1),

2
2

12 y = 5 y + 2 , 12 y = 25 10 y + 2 + y + 2,

2
10 y + 2 = (2y + 15)2 , 100y + 200 = 4y 2 + 60y + 225,

20

400

100
10

5
3 .
2
4y 40y + 25 = 0; y1,2 =
, y1,2 =
4
2

(1). x1,2 = 50 25 3.

: 50 25 3; 10 5 3 .
2

13x + 10 > 0,
982. .
13x + 10 6= 1;
q
p

8(2 y 2x), 4 (2x + y) =


8 2 (y + 2x) .
4 2x y =

www.legionr.ru

235
p
2x + y = t 4 t =
8(2 t), 16 8t + t2 = 8(2 t),
2
2
16 8t + t = 16 8t, t = 0, t = 0. 2x + y = 0, y = 2x.
2x + y= 0 , , .
y = 2x,
,
ctg(5y + 3x 7) tg(2 + 4x y) = 1.
. , tg(2 + 4x y) 6= 0, ctg(5y + 3x 7) 6= 0.
ctg(7x 7) tg(6x + 2) = 1,
1
, tg(6x + 2) + tg(7x + 7) = 0,
tg(6x + 2) =
ctg(7x + 7)
983

sin(6x + 2 + 7x + 7)
= 0, sin(13x + 9) = 0, 13x + 9 = k, k Z,
cos(6x + 2) cos(7x + 7)
13x = k 9, k Z, x = 9 + k , k Z, y = 18 2k ,
13
13
13
13

13x + 10 > 0,
k Z. k,
13x + 10 6= 1;

9 + k + 10 > 0,
k > 1,
k > 1,

k > 1.
9 + k + 10 6= 1;

k 6= 0;
k 6= 0;

9 + k ; 18 2k , k Z, k > 1.
13
13 13
13

: 9 + k ; 18 2k , k Z, k > 1.
13
13 13
13
983. :
23yx+3 (1+2) = 6, 23yx+3 = 2, 3yx+3
= 1, 3yx+2 = 0, x = 3y+2.

:
3y
+
2
8y + 3 = 6y + 4 y + 1,

5 5y = 5y + 5. (1)
5 5y = 25y 2 + 50y + 25, 25y 2 + 55y + 20 = 0, 5y 2 + 11y + 4 = 0;

y1,2 = 11 121 80 = 11 41 , y1 = 11 + 41 ,
10
10
10

y2 = 11 41 ,
10

(1) y = 11 41 .
10

y = 11 + 41 , x = 33 + 3 41 + 2 = 13 + 3 41 .
10
10
10

: 13 + 3 41 ; 11 + 41 .
10
10

www.legionr.ru

236

985

y + 3 > 0,
y > 3,
984. :
5 x 6 0;
x 6 5.

y+2x
y+2x

2
2
+4
= 6,
2 2y+2x + 2y+2x
= 24,

2
4

y + 3 = 1 + 5 x.
y + 3 = 1 + 5 x;
: 2y+2x = t, t > 0, 2t + t2 = 24, t2 + 2t 24 = 0;
t1 = 6 t > 0, t2 = 4. 2y+2x = 4, 2y+2x = 22 ,
y + 2x = 2,
y + 2x = 2. , :
y + 3 = 1 + 5 x;

y= 2 2x,

:
2 2x + 3 = 1 + 5 x.

2
2

5 2x = 1 + 5 x,
5 2x = 1 + 5 x ,

5 2x = 1 + 2 5 x + 5 x, x 1 = 2 5 x, (2)
2

(x 1)2 = 2 5 x , x2 + 2x + 1 = 4(5 x), x2 + 2x + 1 = 20 4x,

x2 + 6x 19
= 0; x1,2 = 3 9 + 19, x1 = 3 + 2 7, x2 = 3 2 7.
x1 = 3 +
(2). x = 3 2 7,
2 7

y = 8 + 4 7. 3 2 7; 8 + 4 7 .

: 3 2 7; 8 + 4 7 .

y > 0,
y > 0,
985. :
x 2 > 0;
x > 2.
(
2 3x2y
3x2y
3
6 = 0,
p
p 3
:
y x 2 = 1.
33x2y = t, t > 0, t2 t 6 = 0; t1 = 2 t > 0, t2 = 3. 33x2y
= 3, 3x 2y = 1. ,

3x 2y =
1,
y = 3x 1 ,

2

y = 1 + x 2;
1,5x 0,5 = 1 + x 2.

:
1,5x 0,5 = 1 + x 2, (1)
2
2

1,5x 0,5 = 1 + x 2 , 1,5x 0,5 = 1 + 2 x 2 + x 2,2

0,5x + 0,5 = 2 x 2, (x + 1)2 = 4 x 2 , x2 + 2x + 1 = 16(x 2),


x2 14x + 33 = 0, x1 = 11, x2 = 3.
(1). x = 11, y = 33 1 = 16. x = 3, y = 9 1 = 4.
2
2
x y . (11; 16) (3; 4)

www.legionr.ru

986

237

.
: (3; 4), (11; 16).
986. : x > 0, y > 2. :
lg(2 +
y) + 2 lg 2 = lg 2x, lg(8 + 4y) = lg 2x, 8 + 4y = 2x.
x = 4 + 2y,
: p 2
y + 2 = 4 + 2y + y 4;

p
x
=
4
+
2y,
p
:
y 2 + 2 = 3y,
(1)
y 2 + 2 = 3y.

y 2 + 2 = 9y 2 , y 2 = 1 , y1 = 1 , y2 = 1 . 1 1
4
2
2
2 2

(1) 1 . y = 1 , x = 2 1 + 4 = 5.
2
2
2

5; 1 .
2

: 5; 1 .
2
2y+3x+1
3
+ 332y3x = 82,

987.
22 5x + 4y = 2 2y 3x.
, 2y + 3x 6 2. :
27
3 32y+3x + 2y+3x = 82. : 32y+3x = t, t > 0. 3t + 27 = 82,
t
3

3t2 82t + 27 = 0; t1,2 = 41 1681 81 , t1,2 = 41 40 , t1 = 1 ,


3
3
3

t2 = 27. : ) 32y+3x = 1 , 2y + 3x = 1, y = 1 3x ;
3
2
) 32y+3x = 27, 2y +
3x = 3 2y + 3x 6 2.

y = 1 3x ,
:
2

22 5x + 4y = 2 2y 3x.

22 5x + 4y = 2 (2y + 3x),
:

22 5x 2 6x = 2 + 1, 20 11x = 3, 20 11x = 9, 11x = 11,


x = 1. x = 1, y = 2. (1; 2) .
: (1; 2).
988. : x 3y > 3. :
2x3y + 16
= 5. : 2x3y = t, t > 0. t + 16 = 5,
4
2x3y
4
t

t2 20t + 64 = 0; t1,2 = 10 100 64, t1 = 16, t2 = 4.

www.legionr.ru

989

238

: ) 2x3y = 16, x 3y = 4;) 2x3y = 4, x 3y = 2


x
3y = 4,
. :
7y 4x + 2 = x 3y 3;

x = 4 + 3y, 7y 16 12y + 2 = 4 3, 5y 14 = 1, 5y 14 = 1,
5y = 15, y = 3. y = 3, x = 4 3 3 = 5. (5; 3)
.
: (5; 3).
989.
:

2 23x2y + 2y2x = 16,
2xy + 4 + 2y2x = 2 23x2y + 6.
, x y = (3x 2y) + (y 2x).

2 23x2y + 2y2x = 16,

: 23x2y = a,
23x2y 2y2x + 4 + 2y2x = 2 23x2y + 6.

2a
+ b = 16,
b
a > 0, 2y2x = b, b > 0.
ab + 4 + b = 2a + 6.
b = 16 2a .
p
p
a(16

2a)
+
4
+
16

2a
=
2a
+
6,
a(16 2a) + 4 = 4a 10,

a(16 2a) + 4 = (4a 10)2 ,


16a 2a2 + 4 = 16a2 80a + 100,
4a 10 > 0;
a > 2,5.
: 18a2 96a + 96 = 0,

3a2 16a + 16 = 0; a1,2 = 8 64 48 , a1 = 4, a2 = 4


3
3

a
>
2,5.

a
=
4,

b
=
16

4 = 8.
3x2y

2
= 4,
3x 2y = 2,
y = 3 + 2x,
:
2y2x = 8;
y 2x = 3;
3x 6 4x = 2;

y = 3 + 2x,
y = 13,
x = 8;
x = 8.
: (8; 13).
990. , tg
:
x > 0, tg x 6= 1.

sin 2x 3 tg x cos x + 1= 1; 2 sin x cos x 3 sin x = 0, cos x 6= 0;


x = n, n Z,
sin x = 0,

sin x 2 cos x 3 = 0;
x = + 2k, k Z.
cos x = 3 ;
2
6

x = n, n Z tg x = 0 x = + 2k, k Z tg x = 1 ,
6
3
tg x > 0. , x = n, n Z

www.legionr.ru

991

239

x = + 2k, k Z . :
6
x = + 2k, k Z.
6
: + 2k, k Z.
6
991. , ctg x > 0, ctg x 6= 1. :
sin 2x + ctg x sin x + 1 = 1, 2 sin cos x + cos x = 0, cos x(2 sin x + 1) = 0;

cos x = 0,
x = 2 + k, k Z,

x = + k, k Z
sin x = 1 ;
2
2
x = (1)n+1 + n, n Z.
6

ctg x = 0 x = + 2n, n Z ctg x = 3, 6


ctg x > 0. x = + k, k Z
2
x = + 2n, n Z . :
6
x = 7 + 2n, n Z.
6
: 7 + 2n, n Z.
6
992. : x R.
, :

log4 (|x| + 3) = x,
|x| + 3 = 4x ,
| log4 (|x| + 3)| = |x|

log4 (|x| + 3) = x;
|x| + 3 = 4x ;

x = 1,
x = 1.
: 1.
993. : x > 0, x 6= 1, x 6= 10. , :
1 = log x. , :
2
logx 2

1
1 = 0.
log2 x
log3 |x 10| 2
x 6= 1 (x = 1 ), log 2 x 6= 0 ,
1
log2 x, :
1 = 0, log3 |x 10| = 2,
log3 |x 10|
2

www.legionr.ru

994

240

x 10 = 9,
x1 = 1, x2 = 19.
x 10 = 9,
x = 1 .
, x = 19
.
: 19.
994. : cos x 6= 1 , sin x < 0.
6
: 6 cos 2x 8 cos x + 7 = 0,
, : 12 cos2 x 8 cos x + 1 = 0.
cos x = t: 12t2 8t + 1 = 0. : t1 = 1 ,
2
|x 10| = 9,

t2 = 1 .
6
, , .
1. cos x = 1 , sin x < 0 (. ), x = + 2n, n Z.
2
3
2. cos x = 1 .
6
: + 2n, n Z.
3

2
y
5x 2 = 3 + 5x x2 ,
5x 2log2 (x 1) = 3 + 5x x2 ,
995.

y log2 (x2 1) = 0;
y = log2 (x2 1);

2
5x x + 1 5x x2 3 = 0,

y = log2 (x2 1);

5x x2 5x x2 2 = 0,
( 5x x2 + 1)( 5x x2 2) = 0,

2
y = log2 (x 1);
y = log2 (x2 1);

2
5x x = 2,

y = log2 (x2 1);

2
x = 1,
x 5x + 4 = 0,
x = 4,

y = log2 (x2 1);

y = log2 (x2 1).


, x2 1 > 0, (4; log2 15).
: (4; log2 15).
p
2
y + 3x = 4 + y 2 y + 3,
996.
x log3 (1 y) = 0.
3x = 1 y.

www.legionr.ru

997

241

3x = 1 yp p
.
y 2 y + 1 =p4 + y 2 y + 3, (y 2 y + 3) y 2 y + 3 6 = 0.
y 2 y + 3 = t, t > 0,
t2 t 6 = 0, pt1 = 3, t2 = 2, t2 t > 0.
: y 2 y + 3 = 3; y 2 y + 3 = 9; y 2 y 6 = 0;
y1 = 2, y2 = 3.
1) y = 2, 3x = 1 (2), 3x = 3, x = 1.
2) y = 3, 3x = 1 3, 3x = 2, .
, (1; 2).
: (1; 2).
997. . 3x2 + x + 1 > 0, x R.
log23 (3x2 + x + 1) log 1 (9x2 + 3x + 3) = 18,5;
9

2
2
log3 (3x + x + 1) 1 log3 (3(3x2 + x + 1)) = 18,5;
2

2 log23 (3x2 + x + 1) + log3 (3x2 + x + 1) + 1 = 37;


2 log23 (3x2 + x + 1) + log3 (3x2 + x + 1) 36 = 0.
log3 (3x2 + x + 1) = t,
2
2t + t 36 = 0, (2t + 9)(t 4) = 0, t1 = 4,5, t2 = 4.
.

1
2
2
4,5
2
1) log3 (3x +x+1) = 4,5; 3x +x+1 = 3
; 3x +x+ 1
= 0.
81 3

D = 143 1 1
= 4 11. 4 < 1, D < 111 < 0,
81 3
27 3
27 3
.
2) log3 (3x2 + x + 1) = 4; 3x2 + x + 1 = 34 ; 3x2 + x 80 = 0;
(3x + 16)(x 5) = 0; x = 16 , x = 5.
3
: 16 , 5.
3

15 + x 5 > 0,
998. . 15 + x 5 6= 1, x > 5,

x 5 > 0;

log5 (15 + x 5) + logx5+15 (25( x 5 + 15)) = 4;

log5 (15 + x 5) + logx5+15 52 + 1 = 4;

2
log5 (15 + x 5) +
3 = 0.
log5 (15 + x 5)

www.legionr.ru

242

log5 (15 + x 5) = t, t > 1 + log5 3,


t + 2 3 = 0; t2 3t + 2 = 0, (t 1)(t 2) = 0, t1 = 1,
t
t2 = 2. t1 = 1 t > 1 + log5 3.

.

log5 (15 + x 5) = 2, 15 + x 5 = 25, x 5 = 10, x = 105.


:
2 105.

2 x 6x23 = 6 x2 6x 23,
999.
log3 x = y.
x > 0,
.
x2 6x 23 > 0.

.
x2 6x 23 = t, t > 0, 2t = 6 t,
2t + t 6 = 0. f (t) = 2t + t 6 t > 0
, f (0) = 5 < 0, f (t) = 0 . , t = 2 f (t) = 0.

x2 6x 23 = 2; x2 6x 23 = 4; x2 6x 27 = 0; (x 9)(x + 3) = 0;
x1 = 3; x2 = 9.

x1 = 3 .
x = 9,
x = 9,
log3 x = y;
y=2
: (9; 2).
2

3 x 7x7 = 5 2 x2 7x 7,
1000.
log2 x = y.

x > 0,
.
x2 7x 7 > 0.

.
x2 7x 7 = t, t > 0, 3t = 5 2t,
3t + 2t 5 = 0. f (t) = 3t + 2t 5 t > 0
, f (0) = 4 < 0, f (t) = 0
. , t = 1 f (t) = 0.

x2 7x 7 = 1; x2 7x 7 = 1; x2 7x 8 = 0; (x + 1)(x 8) = 0;
x1 = 1; x2 = 8.

x1 = 1 .
x = 8,
x = 8,
log2 x = y;
y=3
: (8; 3).
1001. : x > 0, y > 0.
999

www.legionr.ru

243

1002

x log2 (xy) x = 10,


3x x2 = 10; x1 = 5, x2 = 2.
log2 (xy) = 3;

, x = 2. log2 (2y) = 3; y = 1 .
16

: 2; 1 .
16
1002. . x R. 9x6 + 6
8 sin y = 24x3 26 8 sin y; 9x6 24x3 + 512 = 0. t = x3 81
81
9t2 24t + 512 = 0; t1 = 8 , t2 = 64 . ,
81
27
27
x1 = 2 , x2 = 4 .
3
3
8 sin y = 24x3 4x4 3x 26 . x = 4 ,
81
3
8. x = 2 :
3
sin y = 1 ; y = (1)n + n, n Z.
2
6

2 ; (1)n + n , n Z .
3
6

: 2 ; (1)n + n , n Z.
3
6
1003. 1) u = xy, v = x + y, 2v 2 = 2(x2 + 2xy + y 2 ) =
= 2x2 + 4xy + 2y 2 . , 2x2 + 2y 2 = 2v 2 4u.
,
2x2 + 2y 2 + x2 y 2 = 2v 2 4u + u2 .

2v 4u + u2 = 62,
u = 11 v,
u + v = 11;
2v 2 = 4(11
v)
(11 v)2 + 62;

u = 10

u
= 11 v, v = 1,
u = 11 v,

v = 1,
u = 6,
3v 2 18v + 15 = 0;
v = 5;
v = 5.

xy = 10,
xy = 6,
2)

x + y = 1;
x + y = 5.
, x2 + x 10 = 0.

www.legionr.ru

244

1004

.
,

x1 = 3,

y1 = 2,

x2 = 2,
y2 = 3.

: (3; 2), (2; 3).


1004. 1) u = xy, v = x + y. v 2 = x2 + 2xy + y 2 .
x2 +y 2 = v 2 2u. , x2 +y 2 +x2 y 2 8xy = v 2 2u+u2 8u =
= v 2 + u2 10u.

:

v 2 + u2 10u = 20,
u = 14 v,
u + v = 14;
v 2 + (14 v)2 10(14 v) = 20;

v = 3,

u = 11,
u = 14 v,

2(v 3)(v 6) = 0; v = 6,
u = 8.

x + y = 3,
x + y = 6,
2)

xy = 11,
xy = 8.

, y 2 3y + 11 = 0. .
: x1 = 4, y1 = 2; x2 = 2, y2 = 4.

: (4; 2), (2; 4).


2x+1
36
+ 16 42x1 = 24 122x ,
1005.
sin y = x;
2x+1
2x+1
36
+ 42x+1 2 122x+1 = 0,
9
2 32x+1 + 1 = 0,
sin y = x;
sin y = x;

2x+1

x = 0,5,
(3
1)2 = 0,
2x + 1 = 0,
sin y = x;
sin y = x; y = (1)n + n, n Z.
6

: 0,5; (1)n + n , n Z.
6
2x1
2x1
49
+9
2 212x1 = 0,
1006.
cos y = x;


2x1

2x1

49
7
7 2x1 1 2 = 0,
2
+ 1 = 0,
9
3
3

cos y = x;
cos y = x;

www.legionr.ru

245

x = 0,5,
2x 1 = 0,

cos y = x;
y = + 2n, n Z.
3

: 0,5; + 2n , n Z.
3

1007.

a = x, b = y,

2
16 = (2a + b) ,
64 = (4a2 b2 )2 ;
a > 0 b > 0.
4 = (2a b)2 ;
2a b = 2;
b = 2a 2.
b = 2a 2 :
16 = (4a 2)2 , a1 = 1,5, a2 = 0,5, b1 = 1, b2 = 3.
x1 = (1,5)2 = 2,25, x2 = (0,5)2 = 0,25;
y1 = (1)2 = 1, y2 = (3)2 = 9.
: (0,25; 9), (2,25; 1).

25 = (a + 3b)2 ,
;
1008. a = x, b = y,
25 = (a2 9b2 )2
a > 0 b > 0.
1 = (a 3b)2 ,
a 3b = 1,
a = 3b 1.
a = 3b 1 :
25 = (6b 1)2 , b1 = 1, b2 = 2 , a1 = 2, a2 = 3.
3
x1 = (2)2 = 4, x2 = (3)2 = 9;
2
y1 = (1)2 = 1, y2 = 2 = 4 .
3
9

4
: (4; 1), 9; .
9
2
1009.
.
x(x
+
4)

1
>
0,
x
+ 4x 1 > 0.
p
2
x + 4x + 2 x(x + 4) 1 = 9,
4 sin y cos y = x;
2

(x + 4x 1) + 2 x2 + 4x 1 8 = 0,
2 sin 2y = x.

. x2 + 4x 1 = t,
t > 0, t2 + 2t 8 = 0; : t1 = 4,
1007

www.legionr.ru

1010

246

t2 = 2. t = 4 t > 0.

.
x2 + 4x 1 = 2; x2 + 4x 1 = 4; x2 + 4x 5 = 0; x1 = 5, x2 = 1.
x .
x .
1) 2 sin 2y = 5, sin 2y = 2,5 ,
1 6 sin 2y 6 1.
2) 2 sin 2y = 1, sin 2y = 1 ; 2y = (1)n + n, n Z; y = (1)n + n ,
2
6
12
2
n Z.

n
n
+
, n Z.
, 1; (1)
12
2

n
n
: 1; (1)
+
, n Z.
12
2
1010.
. 2x2 5x + 3 > 0.

x(2x 5) + 2x2 5x + 3 = 1,
cos2 y sin2 y = x;

(2x2 5x + 3) + 2x2 5x + 3 2 = 0,
cos 2y = x.

2x2 5x + 3 = t, t > 0, :
t2 + t 2 = 0; t1 = 2, t2 = 1. t = 2 t > 0.

.2
2x2 5x + 3 = 1; 2x 5x + 3 = 1; 2x2 5x + 2 = 0; (2x 1)(x 2) = 0;
x1 = 1 , x1 = 2; x1 x2 .
2
x :
1) cos 2y = 1 ; 2y = + 2n, n Z; y = + n, n Z.
2
3
6
2) cos 2y = 2 , 1 6 cos 2y 6 1.

, 1 ; + n , n Z.
2
6

: 1 ; + n , n Z.
2
6

www.legionr.ru

247

1012

y = cos x,
6cos x 1 = 0,

y
cos x = 0,

1011.

y = cos x,
(6 cos x 1)(5y + 4) = 0;

5y + 4 = 0,

cos x > 0;

y
=
cos
x,

cos x = 1 ,

36

1,

y=

36
4

y= ,

x = arccos 1 + 2n, n Z.

36
4
cos x = ,

cos x > 0;

: arccos 1 + 2n; 1 , n Z.
36
36

y
= sin x,
8 sin x 1 = 0,

y
sin x = 0,
1012.

y = sin x,
(8 sin x 1)(3y 4) = 0;

3y 4 = 0,

0 6 sin x 6 1;

y = sin x,

sin x = 1 ,

64

1,

y=

64
4

y = 3,

x = (1)n arcsin 1 + n, n Z.

64
sin x = 4 ,

0 6 sin x 6 1;

: (1)n arcsin 1 + n; 1 , n Z.
64
64

1013. : cos x > 0. : y = 8


3
cos x =

1 . y = 8 , cos x = 8 .
25
3
3

, | cos x| 6 1. cos x =

1 ,
25

www.legionr.ru

1014

248

x = arccos 1 + 2n, n Z, : y = 1 .
25
25
x y .

: arccos 1 + 2n; 1 , n Z.
25
25

1014. : sin x > 0. : y = 4


5
sin x = 4 . y = 4 , sin x = 4 9
5
5
. sin x = 4 , x = (1)n arcsin 4 + n, n Z
9
9

: y = 4 .
9

: (1)n arcsin 4 + n; 4 , n Z.
9
9

1015. sin x = t, 0 6 t 6 1. y = t2 , : (3t 2)(6t2 3) = 0 (t 2 )(t2 + 1 ) = 0


3
2
t2 + 1 = 0 , t = 2 ;
2
3
y = 4 ; sin x = 4 ; x = (1)n arcsin 4 + n, n Z.
9
9
9

: (1)n arcsin 4 + n; 4 , n Z.
9
9
1016. : cos x > 0. : ln(cos x) + 1 = 0
y 1 = 0.
1) ln(cos x) + 1 = 0; ln(cos x) = 1; cos x = 1 . x = arccos 1 + 2n,
e
e
n Z; y = 3 cos x = 3 .
2
2e
2) y 1 = 0; y = 1; cos x = 2 .
3

: arccos 1 + 2n; 3 , n Z.
e
2e

y + sin x = 0,
1017.
(ln | sin x| 2)(2 sin y 1) = 0;

www.legionr.ru

1018

249

y + sin x = 0,

y + sin x = 0,

n
2 sin y = 1,
y = (1) 6 + n, n Z,

ln(sin x) 2 = 0;
sin x = e2 ;

sin x = y,
sin x = y,
n
y = (1)
+ n, n Z; y = ;
6
6

x = (1)n+1 arcsin + n, n Z,
6

y = .
6

: (1)n+1 arcsin + n; , n Z.
6
6

y cos x = 0,

1018.
( cos x 3)(2 sin y 2) = 0,

y
y = cos x,
cos x = 0,

cos x
3 = 0,
2;

sin x =
2 sin y 2 = 0;
2

cos x = y,
cos x = y,

y = (1)n + n, n Z; y = ;
4
4

x = arccos + 2n, n Z,

y= .

4
: arccos + 2n; , n Z.
4
4
2x+2
x
1019.
(3

28

3
+
3)

4x2 = 0
2x+2
x
3
28 3 + 3 = 0,
9 4x2 > 0;
9 4x2 = 0.
i
h
1. 9 4x2 > 0; x 3 ; 3 .
2 2
t = 3x , t > 0.
9t2 28t + 3 = 0. : t1 = 1 , t2 = 3.
9
h
i
3x = 1 , x = 2 x 3 ; 3 ;
9
2 2

www.legionr.ru

1020

250

3x = 3, x = 1.
2. 9 4x2 = 0; x1 = 3 ; x2 = 3 .
2
2
: 3 ; 1.
2

2x+3
1020.
(2
17 2x + 2) 16 4x2 = 0

2x+3
2
17 2x + 2 = 0,
16 4x2 > 0;
16 4x2 = 0.

1) t = 2x , t > 0. 8 t2 17t + 2 = 0, : t1 = 1 , t2 = 2.
8

2x = 1 , x = 3 16 4x2 > 0.
8
2x = 2, x = 1.
2) 16 4x2 = 0; x1,2 = 2.
:
2x 2; 1.x+1
2
4 24
+ 12 = 0,
4x 8 4x + 12 = 0,
1021.

sin y = x;
sin y = x.
. t = 4x , t > 0.
t2 8t + 12 = 0. t1 = 2, t2 = 6.
1
1) 4x1 = 2; 4x1 = 4 2 ; x1 = 1 .
2
2) 4x2 = 6; log4 4x2 = log4 6; x2 = log4 6.
x1 , x2 , |x1 | 6 1; |x2 | 6 1.
x2 = log4 6 > 1, ,
.
x1 = 1 ,
2
sin x = 1 . y = (1)n + n, n Z.
2
6

: 1 ; (1)n + n , n Z.
2
6
2y
2
y+1
9 39
+ 72 = 0,
9y 27 9y + 72 = 0,
1022.

cos x = y;
cos x = y.
. t = 9y , t > 0.
t2 27t + 72 = 0. t1 = 3, t2 = 24.

www.legionr.ru

1023

251

1
1) 9y1 = 3; 9y1 = 9 2 ; y1 = 1 .
2
y2
y2
2) 9 = 24; log9 9 = log9 24; y2 = log9 24.
y1 , y2 , |y1 | 6 1; |y2 | 6 1.
y2 = log9 24 > 1, ,
.

y1 = 1 ,
2
cos x = 1 . x = + 2n, n Z.
2
3

: + 2n; 1 , n Z.
3
2
1023. (log3 x + logx 3 + 2)(log3 x log3x x) = 6.
: x > 0, x 6= 1, x 6= 1 .
3

1 + log 3 + 2
1
1
= 6.
x
logx 3
logx 3 1 + logx 3
logx3= t, t 6= 1,

t 6= 0.
1 1
1 +t+2
= 6.
t
t
1+t
(t + 1)2
1

= 6. t 6= 0,
t
t(t + 1)
t + 1 = 6t2 ;
6t2 t 1 = 0;
1
t1 = 1 , logx 3 = 1 , x 2 = 3, x = 9;
2
2

1
t2 = 1 , logx 3 = 1 , x 3 = 3, x = 1 .
3
3
27

: 9; 1 .
27
1024. (log2 x + 2 logx 2)(log2 x 2 logx 2) = 3.
: x > 0, x 6= 1.
log
x 2 = t, t 6= 0.

1 2t = 3.
1 + 2t
t
t

www.legionr.ru

252

1025

1 4t2 = 3. t 6= 0,
t2
1 4t4 = 3t2 ;
4t4 + 3t2 1 = 0;
(4t2 1)(t2 + 1) = 0;
1
t1 = 1 , logx 2 = 1 , x 2 = 2, x = 4;
2
2
1
t2 = 1 , logx 2 = 1 , x 2 = 2, x = 1 .
2
2
4

: 4; 1 .
4

x 1 3 y = 3,
2x 2 3y = 3,

xy
x+y
xy
x+y

1025.

6x

6y
5x
+
5y
x

y
x+y

+
= 7;
+5
= 7.
x1
y
x1
y

y
: x 6= y, x 6= 1, y 6= 0. x 1 = U ,
=V.
xy
x+y

U = 1,5(V + 1),
2U 3V = 3,
:
4 + 5 = 7;
6 + 5 = 7;

U
V
V +1 V

V = 1,

U
U = 3,
= 1,5(V + 1),

V = 1,
5

V = 7,

5
V = ;

U = 3.
7

x 1 = 3,

x = 0,

x 1 = 3x 3y,

y = 1,
y

x = 0,

3
= 1,

x+y

4x = 7 3y,

28

x 1 = 3,
x = 11 ,

12y

;
x=

xy
7

y = 35 .
y
5

33

= ;
x+y
7

: 0; 1 , 28 ; 35 .
3
11 33

www.legionr.ru

253

1027

3x 1 3y 1 = 2,
3x 1 3y 1 = 2,

y+1
x+1
y+1
x+1
1026.

3y + 3 2x + 2

y
+
1

3
+
= 1;
+ 2 x + 1 = 1.
3x 1 3y 1
3x 1
3y 1

. x 6= 1, y 6= 1, x 6= 1 , y 6= 1 .
3
3

3y 1
3x 1 = U ,
=V.
y+1
x+1

U V = 2,
U = 2 + V,
:
3 + 2 = 1;
3 + 2 = 1;

U
V
2+V
V

V = 1,
U
U = 1,
= 2 + V,

V = 1,

V = 4,
;

V =4
U = 6.

3x 1 = 1,

x= ,
y+1

3x y = 2,
3y

= 1,

y = 5,
x
+
1
x
+
3y
=
0,

3x 6y = 7,

x = 17 ,
3x 1 = 6,

4x 3y = 5;

y+1
5

3y

1
43

y= .

= 4;
15
x+1

: 3 ; 1 , 17 ; 43 .
5 5
5
15

3 sin y cos2 y + 6 cos x = 0,


1027.
2 sin2 x + 5 cos x = 4.
.
2 sin2 x + 5 cos x 4 = 0,
2 2 cos2 x + 5 cos x 4 = 0,
2 cos2 x 5 cos x + 2 = 0.
cos x = t, t [1; 1] 2t2 5t + 2 = 0,
/ [1; 1].
t1 = 1 , t2 = 2, t2
2
cos x = 1 , x = + 2k, k Z.
2
3

www.legionr.ru

1028

254

cos x = 1
2
.
3 sin y cos2 y + 6 1 = 0,
2
3 sin y 1 + sin2 y + 3 = 0,
sin2 y + 3 sin y + 2 = 0.
sin y = v, v [1; 1].
v 2 + 3v + 2 = 0;
v1 = 1,
v2 = 2;
sin y = 1,
v2
/ [1; 1].
y = + 2n, n Z.
2

: + 2k; + 2n ; k, n Z.
3
2

2 sin2 y + 9 cos y 3 sin x = 0,


1028.
2 cos2 x 5 sin x = 5.

.
2 cos2 x 5 sin x = 5;
2 2 sin2 x 5 sin x = 5;
2 sin2 x + 5 sin x + 3 = 0.
sin x = t, t [1; 1];
2t2 + 5t + 3 = 0;
t1 = 1,
t2 = 1,5;
sin x = 1,
t2
/ [1; 1].

x = + 2k, k Z.
2

sin x = 1 .
2 sin2 y + 9 cos y + 3 = 0;
2 2 cos2 y + 9 cos y + 3 = 0;
2 cos2 y 9 cos y 5 = 0.
cos y = v, v [1; 1];
2v 2 9v 5 = 0;
v1 = 0,5,
v2 = 5;
cos y = 0,5,
v2
/ [1; 1].

www.legionr.ru

255

1029

y = 2 + 2n, n Z.
3

: + 2k; 2 + 2n ; k, n Z.
2
3

2x + 5y
y 2x
+
= 2,5,
1029.
2y
x

x|y| + x2 + y 2 = 1 + 2x;
: x 6= 0, y 6= 0.
y x. :
2x2 + 5xy + 2y 2 4xy = 5xy,
(x y)2 = 0,
x = y.
y = x . :
x|x| + x2 + x2 = 1 + 2x.
1. x > 0: x2 + x2 + x2 =
1 + 2x,
x = 1,
3x2 2x 1 = 0
x = 1;
3

x = 1 x > 0.
3

2. x < 0: x2 + x2 + x2 = 1 + 2x,

x = 1 + 2,
x2 2x 1 = 0
x = 1 2;

x = 1 + 2 x < 0.

: (1; 1) (1 2, 1 2)
.
:
(1;
1),
(1

2;
1

2).

3x y
3y + 4x
+
= 3,
1030.
y
x

x|y| + x2 y 2 3 = 2x;
: x 6= 0, y 6= 0.
x y. :
3x2 xy + 3y 2 + 4xy = 3xy,
3x2 + 6xy + 3y 2 = 0,
(x + y)2 = 0,
x = y.

www.legionr.ru

1031

256

x = y . :
y|y| + y 2 y 2 3 = 2y,
y|y| + 2y 3 = 0.
1. y > 0: y 2 2y + 3 = 0.
.

y = 1,
2
2. y < 0: y + 2y 3 = 0
y = 3;
y = 1 y < 0.
, (3; 3) .
:
(3; 3).

(x + 2)2 + x2 + 4x + 19 = 57,
1031.
y 2 = x 1.
: x > 1.

.
x2 + 4x + 4 + x2 + 4x + 19 = 57;
2
x2 + 4x + 19
+ x + 4x + 19 72 = 0.
x2 + 4x + 19 = t, t > 0.
t2 + t 72 = 0,
t1 = 8, t2 = 9 < 0.
x2 + 4x + 19 = 8,
x2 + 4x + 19 = 64,
x2 + 4x 45 = 0,
x1 = 5, x2 = 9,
x2 x > 1.
y 2 = 5 1,
y = 2.
:
2 (5;
2), (5; 2).
x x2 x + 10 = x + 2,
1032.
y 2 = x 2.
: x > 2.

.
x2 x + 10 x2 x + 10 12 = 0.
x2 x + 10 = t, t > 0.
t2 t 12 = 0,
t1 = 4, t2 = 3 < 0.
x2 x + 10 = 4,
x2 x + 10 = 16,
x2 x 6 = 0,
x1 = 3, x2 = 2,
x2 x > 2.

www.legionr.ru

1033

257

y 2 = 3 2,
y = 1.
:
(3; 1), (3; 1).
(

2 cos x y + 1 = 0,

1033.
1
22 sin x + 4 2 = 2sin x+2 + 2sin x+ 2 .
: y + 1 > 0; y > 1.
sin x

:
t = 2 , t >2 0.

2
t + 4 2 = 4t + 2t; t (4 + 2)t + 4 2 = 0. t1 = 4, t2 = 2.
,

sin x
sin x = 2,
2
= 4,

x = (1)k + k, k Z (
sin x
sin x = 1 ;
2
= 2;
6
2
sin x = 2 , | sin x| 6 1).

2 cos x = y + 1.
, cos x > 0. , x = + 2k, k Z
6
, cos x > 0.


cos x = cos + 2k = 3 :
6
2

2 3 = y + 1. y = 2.
2

: + 2k; 2 , k Z.
6

|x 2 2| 2 sin y = 0,
1034.
3ctg y+1 + 8 = 31ctg y .
t = 3ctg y , t > 0. :
3t + 8 = 3 ; 3t2 + 8t 3 = 0. t1 = 3, t2 = 1 , t1 t
3
t > 0. , 3ctg y = 1 ; ctg y = 1; y = + k,
3
4
k Z.

|x 2 2| = 2 sin y.
, sin y > 0. , y = 3 + 2k, k Z
4
, sin y > 0.

sin y = sin 3 + 2k = 2 ,
4
2

www.legionr.ru

258

x > 2 2,

x = 3 2,
x 2 2 = 2,
: |x 2 2| = 2 2 ;
2 x< 2 2,
x = 2.
2 2 x = 2;

: 3 2; 3 + 2k ,
2; 3 + 2k , k Z.
4
4
1035. : x > 0, x 6= 1, y > 0, y 6= 1.
t = logx y, t 6= 0

(t + 2) 1 1 = 2; t1 = 1, t2 = 2.
t
1) logx y = 2; y = x2 .
2) logx y = 1; y = 1 .
x
, x2 + 4y 2 5 = 0.
1) y = x2 4x4 + x2 5 = 0; z = x2 ; 4z 2 + z 5 = 0; z1 = 5
4
z > 0;
z2 = 1; x2 = 1; x = 1 .
2) y = 1 x2 + 42 = 5;
x
x
2

x = 1,
x = 1,

x = 2 .
x2 = 4;
x = 2.
1035

y = 1 = 1 .
x
2

: 2; 1 .
2
1036. : x > 0, x 6= 1, y > 0, y 6= 1.
t = logx y, t 6= 0

(t 6) 1 1 = 2; t1 = 2, t2 = 3.
t
1) logx y = 2; y = x2 .
2 log2 x = 3; log2 x = 1; x = 1 ; y = x2 = 1 .
2
4
2) logx y = 3; y = x3 .
3 log2 x = 3; log2 x = 0; x = 1 .

: 1 ; 1 .
2 4

www.legionr.ru

259

1038

1037.

25 = 30 5 ,
6 3 cos y = x + 2.

t = 5x ,

t
=
5,
5x
(5x )2 = 305x , t2 = 30t, t2 +t30 = 0,

t = 6,
5x
x = 1.
x = 1 ,

6 3 cos y = 3, cos y = 3 , y = arccos 3 + 2k, k Z.


6
6

: 1; arccos 3 + 2k , k Z.
6
x
x
9= 3 + 72,
1038.
2 3 sin y = x + 1.
t = 3x ,
t = 9,
3x
(3x )2 = 3x + 72, t2 = t + 72, t2 t 72 = 0,
t = 8;
3x
x = 2.

x = 2 , 2 3 sin y = 3,

sin y = 3 , y = (1)k + k, k Z.
2
3

: 2; (1)k + k , k Z.
3

2
1039. (4 cos x 12 cos x + 5) 7 sin x = 0.
1. 7
sin x2 = 0 sin x = 0 x = n, n Z.
4 cos x 12 cos x + 5 = 0,
2.
sin x 6 0.
.
4 cos2 x 12 cos x + 5 = 0.
cos x = t, |t| 6 1.

t = 1,
: 4t2 12t + 5 = 0
2
t = 2,5.
t = 2,5 |t| 6 1.
: cos x = 1 , x = + 2n.
2
3

= 5,
= 6;

= 9,
= 8;

sin x 6 0 x = + 2n, n Z (. . 197).


3

www.legionr.ru

260

1040

. 197.
: n, + 2n, n Z.
3

2
1040. (6 sin x 11 sin x + 4) 5 cos x = 0.
1. 5 cos x = 0 cos x = 0 x = + n, n Z.
2

6 sin2 x 11 sin x + 4 = 0,
2.
cos x 6 0.
.
6 sin2 x 11 sin x + 4 = 0.
sin x = t, |t| 6 1.
:

1
t = 2,
2

6t 11t + 4 = 0
t = 4.
3

t = 4 |t| 6 1.
3

:

x = + 2n, n Z,

x = 5 + 2n, n Z,
sin x = 1 ,
2
6

+ 2n 6 x 6 3 + 2n, n Z;
2
2

x = 5 + 2n, n Z (. . 198).
6

: + n, 5 + 2n, n Z.
2
6

www.legionr.ru

261

1042

. 198.

3,
2

4 cos x 3 = 0,
cos x =
2
2
4
cos
x

3
log5 ( tg x) 6= 0,
=0
1041.
log5 ( tg x)

tg x 6= 1,

tg x < 0;

tg x < 0;

x = + k, k Z,

x = 5 + k, k Z.
x 6= + k, k Z,

4
6

x
+ k; (k + 1) , k Z;
2

: 5 + k, k Z.
6

2
1042.
(2 cos 2x 5 cos x 3)(1 log2 (
sin
x)) = 0
2 cos x 5 cos x 3 = 0,
2 cos2 x 5 cos x 3 = 0,
log2 ( sin x) = 1,
sin x = 2,

sin x < 0;
sin x < 0;

2 cos2 x 5x 3 = 0,

sin x < 0.

t = cos x, |t| 6 1.
2t 5t 3 = 0 t = 3 t = 1 . , |t| 6 1
2
2

, cos x = 1 . x = 2 + 2k,
2
3
k Z. sin x < 0 x ( + 2k; 2(k + 1)), k Z.

www.legionr.ru

262

1043

, x = 2 + 2k, k Z.
3
: 2 + 2k, k Z.
3
2

x x + 1 = x + 1,
x(x 2) = 0,
1043.

cos
x
=
1,
cos x = 1,

x = 0,
x = 2,

x = 0.

x = 2k, k Z.
:
2 0.

x x + 4 = 4(2x + 1),
x(x 9) = 0,
1044.

sin
x
=
0,
sin x = 0,

x = 0,
x = 9,

x = 0.

x = k, k Z.
: 0.
1045. : x > 100. log8 (x 3) t,
t2 5t + 6 = 0, :
1) t = 2, log8 (x 3) = 2, .. x = 67 ;

2) t = 3, log8 (x 3) = 3, .. x = 515 .
: 515.
1046. : cos x > 0.
sin x = t, 1 5t + 2(1 t2 ) = 0, 2t2 + 5t 3 = 0,
t1,2 = 5 7 , t1 = 3, t2 = 1 .
4
2
) sin x = 3 ;
) sin x = 1 (. . 199),
2

. 199.

www.legionr.ru

1047

263

x = + 2k, x = 5 + 2k, k Z.
6
6
x = + 2k, k Z.
6
: + 2k, k Z.
6
1047. : sin x > 0.
cos x = t, 4 5t 2(1 t2 ) = 0, 2t2 5t + 2 = 0,
t1,2 = 5 3 , t1 = 1 , t2 = 2.
4
2
) cos x = 1 (. . 200), x = + 2k, k Z.
2
3
x = + 2k, k Z;
3
) cos x = 2 .

. 200.

: x = + 2k, k Z.
3

3x 1 > 0,
1048. :
x > 1.
x > 0;
3

2 x = t.
2
t3 7t + 7t 1 = 0; 2t3 7t2 + 7t 2 = 0, 2(t3 1) 7(t2 t) = 0,
2
2
2(t 1)(t2 + t + 1) 7t(t 1) = 0; (t 1)(2t2 + 2t + 2 7t) = 0;
(t 1)(2t2 5t + 2) = 0; (t 1)(2t 1)(t 2) = 0,
t1 = 1 = 2 x , x = 0 ,

t2 = 1 = 2 x , x = 1, .
2

t > 1, t3 = 2 = 2 x , x = 1.
: 1.

www.legionr.ru

264

1050

1049. : x2 x > 0, x(x 1) > 0, x (; 0) (1; +).


2
3x = t > 1.
2
t3 13t + 13t 1 = 0;
3
3
3t3 13t2 + 13t 3 = 0; 3(t3 1) 13(t2 t) = 0;
3(t 1)(t2 + t + 1) 13t(t 1) = 0; (t 1)(3t2 + 3t + 3 13t) = 0;
(t 1)(3t2 10t + 3) = 0; (t 1)(3t 1)(t 3) = 0;
2
t1 = 1 = 3x , x = 0 .
2
t2 = 1 = 3x t > 1.
3

x = 1,
x2
2
t3 = 3 = 3 , x = 1,
x = 1 .
: 1.

1050. , cos2 x = 1 sin2 x,2
2
1 = 0, 8 sin x 2sin x 1 = 0,
p x 2 sin x
8 sin

3 cos x + 2 2 > 0;
3 cos x + 2 2

sin x = 2 ,

sin x = 1 ,
4

cos x > 2 .
3
(. . 201).

I- IV- cos x > 2 2 (


3
). II- III-

. cos x > 2 2
3

cos2 x < 8 1 sin2 x < 8 sin2 x > 1 | sin x| > 1 .


9
9
9
3
5 II- , 6
sin x = 1 ; + arcsin 1 , 2
4
sin x = 1 , | sin x| > 1 .
4
3

www.legionr.ru

265

1051

x = (1)n + n,
6
x = arcsin 1 + 2n, n Z.
4

. 201.
: (1)n + n, arcsin 1 + 2n, n Z.
6
4
1051. , sin2 x = 1 cos2 x,

2
12 cos2 x 4 cos x 5,
12
cos
x

4
cos
x

5
= 0,

2 3 sin x > 0;
2 3 sin x

cos x = 2 ,

cos x = 5 ,
6

sin x < 2 .
3
(. . 202).
III IV sin x < 2 . 3
I II . sin x < 2 3
sin2 x < 4 1 cos2 x < 4 cos2 x > 5 .
9
9
9
x = 2 : cos2 x = 1 < 5 . x = arccos 5 3
4
9
6

www.legionr.ru

266

1052

: cos2 x = 25 > 20 = 5 . sin x < 2 36


36
9
3
( I, III IV ).
x = 2 + 2k, x = arccos 5 + 2k, k Z.
3
6

. 202.
: 2 + 2k, arccos 5 + 2k, k Z.
3
6
1052.

22 cos x 2 2 cos x 2 2 cos x 4 22 cos x + 4 = 0,

(2 sin x 1)(1 2 cos x) > 0;

(22 cos x 1)(2 2 cos x 4) = 0,

(2 sin x 1)(1 2 cos x) > 0;


2 cos x
= 20 ,
2

2 2 cos x = 22 ,

(2 sin x 1)(1 2 cos x) > 0;

cos x = 0,

cos x = 2,

(2 sin x 1)(1 2 cos x) > 0;

x = + k, k Z,
x = + 2k, k Z.

2
2

2 sin x 1 > 0;
: + 2k, k Z.
2

1053.

www.legionr.ru

1054

sin x

267

sin x+1

25
+ 5 6 = 0,

(2 cos x 1)( 3 2 sin x) > 0;


2 sin x
x
5
+ 5 5sin
6 = 0,

(2 cos x 1)( 3 2 sin x) > 0;


sin x
x
(5
+ 6)(5sin
1) = 0,

(2 cos x 1)( 3 2 sin x) > 0;


sin x
5
= 1,

(2 cos x 1)( 3 2 sin x) > 0;

sin x = 0,

(2 cos x 1)( 3 2 sin x) > 0;

x = n, n Z,

x = 2n, n Z.
2 cos x 1 > 0;
: 2n, n Z.

1054. sin 12x1 6 0, (| sin 2x|cos 6x)2 > 0,

sin 12x 1 = 0,

| sin 2x| = cos 6x.

xk = + k , k Z. 6x = + k, cos 6x > 0, k
24
6
4

, xn = + 2n , n Z. cos 6x = 2 ,
24
6
2

sin 2x = 2 , n = (3p + 1), p Z


2
x = 3 + p, p Z.
8
: 3 + p, p Z.
8

1055. cos 6x 1 6 0, (| cos x| sin 4x)2 > 0,

cos 6x = 1,
xk = k ,
| cos x| = sin 4x.
3
k Z.

cos k sin 4k = 0, k Z.
3
3

www.legionr.ru

268

k = 3n, n Z, cos k sin 4k = | cos n| sin 4n =


3
3

= 1 0 6= 0. k = 3n + r, r = 1 r = 2, cos k sin 4k =
3
3

= cos n + r sin 4n + 4r = 1 3 6= 0. 3
3
2
2
, ,
.
1056

: .
2

1056. 51y = a,

tg x < 0, (1)

5a2 25 1 a + 1 = 0, (2)
5

4 cos2 x

= 2 a.(3)
5
5

(2), a1 = 1 ; a2 = 5. (3) :
25
4 cos2 x
4 cos2 x
4 cos2 x
3
= 2 5, ; 3
= 2 1; 3
= 9;
5
5
5
5
25 5
25

4 cos2 x = 2; cos x = 2 ; x = + k, k Z. (1),


2
4
2
x = + k, k Z. y: 51y = 1 ; 1 y 2 = 2; y 2 = 3,
4
25

y1,2 = 3.: + k; 3 , + k; 3 , k Z.
4
4

4 sin2 x

a
+
= 5 , (1)

3
3

2
1057. 6y 2 = a,

a2 36 1 a + 6 = 0, (2)

5 sin x + 1 > 0. (3)


4 sin2 x
= 5 a; a = 36
(2) a1 = 36, a2 = 1 , (1) 2
6
3
3
4 sin2 x
, a = 1 2
= 3 ; 4 sin2 x = 1; sin x = 1 .
6
3
2
2

www.legionr.ru

1058

269

(3), sin x > 1 , sin x = 1 ;


5
2
2
x = (1)n + n, n Z. y. 6y 2 = 1 ; y 2 2 = 1; y 2 = 1;
6
6
y1,2 = 1.

: (1)n + n; 1 , (1)n + n; 1 , n Z.
6
6

1 + 1 = tg2 x,
1058. )
cos x

tg x > 0;

1 + 1 = 12 1,

cos x
cos x

tg x > 0;

1 1
1 +1 1+ 1
= 0,

cos x
cos x
cos x

tg x > 0;

1 +1
1 1 1 = 0,

cos x
cos x

tg x > 0;

1 +1
1 2 = 0,

cos x
cos x

tg x > 0;

1
cos x = 1,
+ 1 = 0,

cos x
tg x > 0,

tg x > 0,

cos x = 1 ,

2
=
0,

cos x
tg x > 0;

tg x > 0;

x = + 2n, n Z,

x = + 2n, n Z.
3

x = + 2n, x = + 2n, n Z (.
3
. 203).
h
i
) 3; 3 .
2

www.legionr.ru

270

1058

. 203.
1. x = + 2n, n Z.
3 6 + 2n 6 3 ,
2
3 6 1 + 2n 6 1,5,
4 6 2n 6 2,5,
2 6 n 6 1,25,

n = 2, n Z.

n = 2 x = 4 = 3.

2. x = + 2n, n Z.
3
3 6 + 2n 6 3 ,
3
2
3 6 1 + 2n 6 3 ,
3
2
3 1 6 2n 6 11 ,
3
6
5 6 n 6 11 ,
3
12
n = 1, n Z.
n = 1 x = 2 = 5 .
3
3

www.legionr.ru

271

1059

, , i
h
3; 3 , 3 5 .
2
3

: a) + 2n, + 2n, n Z; ) 3; 5 .
3
3

1059. ) , 1 cos 2x = 2 sin2 x cos + x = sin x,


2

2 2 sin2 x = sin x, 2 sin2 x + sin x 2 = 0.

sin x = t, t [0; 1].

2 t2 + t 2 = 0, t1,2 = 1 1 + 8 = 1 3 , t1 = 1 , t2 = 2 .
2 2
2 2
2
2
t2 t [0; 1].

sin x = 1 , sin x = 1 ,
2
2

sin x = 1 , x = (1)n+1 + n, n Z.
2
6
) ,

. 204).

5 ; 7
2 2

i
5 ; 7 .
2 2

19 (.
6

. 204.
: a) (1)n+1 + n, n Z; ) 19 .
6
6

www.legionr.ru

272
p
p
1060. a) (cos 5x 5)2 (7 cos 5x 10)2 = 8,
| cos 5x 5| |7 cos 5x 10| = 8, |5 cos 5x| |10 7 cos 5x| = 8.
cos 5x [1; 1], 5 cos 5x > 0 10 7 cos 5x > 0 x.
1060

5 cos 5x 10 + 7 cos 5x = 8, 6 cos 5x = 3, cos 5x = 1 ,


2

5x = 2 + 2n, n Z. x = 2 + 2 n, n Z.
3
15
5
) : x = 2 + 2 n,
15
5
x = 2 + 2 n, n Z. 15
5

h
; .
3

6 2 + 2 n < ; 5 6 2 + 6n < 15; 3 6 6n < 13;


3
15
5

0,5 6 n < 2 1 . n = 1 x = 2 + 2 = 8 ;
6
15
5
15
n = 2 x = 2 + 4 = 14 .
15
5
15
6 2 + 2 n < ; 5 6 2 + 6n < 15;
3
15
5
7 6 6n < 17; 1 1 6 n < 2 5 . n = 2
6
6
x = 2 + 4 = 2 .
15
5
3
: ) 2 + 2 n, n Z; ) 8 , 2 , 14 .
15
5
15 3
15
p
p
1061. a)
(sin 3x 3)2
(5 sin 3x 8)2
=
7,
| sin 3x 3| |5 sin 3x 8| =
= 7, |3 sin 3x| |8 5 sin 3x| = 7. sin 3x [1; 1],
3 sin 3x > 0 8 5 sin 3x > 0 x. 3 sin 3x 8 + 5 sin 3x = 7,
4 sin 3x = 2, sin 3x = 1 , 3x = (1)n+1 + n, n Z,
2
6

x = (1)n+1 + n , n Z.
18
3

www.legionr.ru

273

1062

) : x = + 2n ,
18
3

2n
+ +
, n Z.
x=
18
3
3
h

2; 5 .
2
2 6 + 2n < 5 ; 36 6 2 + 12n < 45;
18
3
2
38 6 12n < 47; 2 2 6 n < 2 11 . n, 12
12
.
2 6 + + 2n < 5 ; 36 6 1 + 6 + 12n < 45;
18
3
3
2
29 6 12n < 38; 2 5 6 n < 3 2 . n = 3
12
12
x = + + 2 = 43 .
18
3
18
: ) (1)n+1 + n , n Z; ) 43 .
18
3
18

5 x > 0,

5 x 6= 1, x 3 ; 5 1 5 1; 5 .
1062. :
2
2 2
2
2

x 3 > 0;
2

8 cos2 x + 2 sin x 7 = 0,
8 sin2 x 2 sin x 1 = 0,

log 5 x x 3 = 0;
x 3 = 1;
2
2
2

1 sin x 1 = 0,
8
sin
x
+

4
2

x = 3 + 2 ;
2

www.legionr.ru

274

1063

1
k
x = (1) arcsin 4 + k, k Z,

x = (1) 6 + k, k Z,

x = 3 + 2 .
2

x = (1)k arcsin 1 + k, x = (1)k + k, k Z


4
6

x = 3 + 2 , 3 ; 5 .
2
2 2

x = 2 + arcsin 1 = 2 arcsin 1 , x = 2 + x = 3 + 2 .
4
4
6
2
,
2 arcsin 1 ; 13 ; 3 + 2 , 5 1.
4 6
2
2
: 2 arcsin 1 ; 13 ; 3 + 2 .
4 6
2
2
1063. ) (5 sin x + 4 cos x 4) ln(x 7) = 0

5 cos2 x 4 cos x 1 = 0,
5 sin2 x + 4 cos x 4 = 0,

x > 7,

x 7 > 0,
x = 8;
x 7 = 1;

1 (cos x 1) = 0,
5
cos
x
+

x > 7,
x = 8;

x = arccos 5 + 2k, k Z,

x = 2k, k Z,
x > 7,
x = 8;

1) 2k > 7 (k Z) k > 1.

2) arccos 1 + 2n > 7 (n Z)
5

1
3 arccos n = 1 arccos 1 + 2n n > 1.
5
5
, 8;

www.legionr.ru

275

1064

3 arccos 1 ; 2k, arccos 1 + 2k, k Z, k > 1.


5
5
h
i
) x = 8 3 ; 3 . 3 < 7,
2
2

x = arccos 1 + 2k x = 2k, k Z ,
5
[7; 3]. 3 arccos 1 .
5

, , i
h
3 ; 3 , 8 3 arccos 1 .
2
5

: ) 8; 3 arccos 1 , 2k, 2k arccos 1 , k Z, k > 1;


5
5
) 8; 3 arccos 1 .
5

1064.
)

3 cos2 x 2 sin x 2 =
= 0; 33 sin2 x2 sin x2 = 0; 3 sin2 x+2 sin x1 = 0, sin x = 1
sin x = 1 . sin x = 1 x = 3 + 2n, n Z.
3
2
sin x = 1 x = (1)k arcsin 1 + k, k Z.
3
3
, 3 + 2n, n Z,
2
(1)k arcsin 1 + k, k Z.
3
) , h
i
5 ; 7 .
2 2

x = 3 + 2n, n Z 5 6 3 + 2n 6 7 ; 6 2n 6 2;
2
2
2
2
1 6 n 6 1. n Z, n = 1 x = 7 .
2
2

x = (1)k arcsin 1 + k, k Z
3

www.legionr.ru

276

1065

5 6 (1)k arcsin 1 + k 6 7 ;
2
3
2
5 (1)k arcsin 1 6 k 6 7 (1)k arcsin 1 ;
2
3
2
3
5 (1)k arcsin 1 6 k 6 7 (1)k arcsin 1 .
2

3
2

3
k Z 0 < arcsin 1 < , k = 3 x = 3 arcsin 1 .
3
2
3
: ) 3 +2k, (1)k arcsin 1 +k, k Z; ) 7 , 3arcsin 1 .
2
3
2
3
1065.
)

2 sin2 x + cos x 1 = 0; 2 2 cos2 x + cos x 1 = 0; 2 cos2 x cos x 1 = 0,


cos x = 1 cos x = 1 . cos x = 1
2
x = 2n, n Z. cos x = 1 x = 2 + 2k,
2
3
k Z. , 2n, n Z,
2 + 2k, k Z.
3
) , [4; 5].
x = 2n, n Z 4 6 2n 6 5; 2 6 n 6 2,5.
n Z, n = 2 x = 4.
x = 2 + 2k, k Z 4 6 2 + 2k 6 5;
3
3

2 6 k + 1 6 5 ; 1 2 6 k 6 2 1 . k Z, k = 2 x = 14 .
3
2 3
6
3
x = 2 + 2k, k Z 4 6 2 + 2k 6 5;
3
3
2 6 k 1 6 5 ; 2 1 6 k 6 2 5 . k Z,
3
2 3
6
[4; 5].
: ) 2n, n Z; 2 + 2k, k Z; ) 4, 14 .
3
3
1066. ) 4162 sin x cos x 916sin x cos x +2 = 0. 16sin x cos x = y, y > 0,

www.legionr.ru

277

1067

4y 2 9y + 2 = 0; y1,2 = 9

81 4 4 2 = 9 7 ; y = 1 ; y = 2.
1
8
8
4 2

1. 16sin x cos x = 1 ; sin x cos x = 1 ; 2 sin x cos x = 1; sin 2x = 1;


4
2
2x = + 2k; x = + k, k Z.
2
4
2. 16sin x cos x = 2; sin x cos x = 1 ; 2 sin x cos x = 1 ; sin 2x = 1 ;
4
2
2
2x = + 2k 2x = 5 + 2k; x = + k x = 5 + k, k Z.
6
6
12
12
i
h
) , ; 2 .
5

1: 6 + k 6 2 1 6 1 + k 6 2 3 6 k 6 13 k = 0,
4
5
4
5
4
20
k Z x = .
4
2: 6 + k 6 2 1 6 1 + k 6 2 13 6 k 6 19 k = 1
12
5
12
5
12
60
k = 0, k Z x = 11 x = .
12
12
6 5 + k 6 2 17 6 k 6 1 k = 1, k Z
12
5
12
60
x = 7 .
12

h
i
, ; 2 11 , 7 ,
5
12
12

.
4 12

: ) + k, + k, 5 + k, k Z;
4
12
12
) 11 , 7 , , .
12
12
4 12
1067. ) 3 92 cos 2x 28 9cos 2x + 9 = 0. 9cos 2x = y, y > 0,

3y 2 28y + 9 = 0; y1,2 = 14 196 3 9 = 14 13 ; y1 = 1 ; y2 = 9.


3
3
3

www.legionr.ru

278

1068

1. 9cos 2x = 1 ; cos 2x = 1 ; 2x = 2 + 2k; x = + k, k Z.


3
2
3
3
cos 2x
2. 9
= 9; cos 2x = 1; 2x = 2k; x = k, k Z.
, x = k , k Z.
3
4
k
5
<
<
, k Z 4 < k < 5 ,
)
3
3
12
3
3
12
k Z 4 < k < 5 , k Z k = 3, k = 2, k = 1, k = 0, k = 1.
4

4 ; 5 , 2 , , 0 .
3 12
3
3
3

: ) k , k Z; ) , 2 , , 0, .
3
3
3
3
1068. SO SABC, H M
, K BC (. . 205). HN

. 205.
M N , M N H .
M H k SO AM = M S, M H 4ASO.

AH = HO = 1 AO = 1 AB 3 = 1 (AO , 2
2 3
2
r

2
AS AH 2 = 39 .
4ABC). M H =
2
2
1
1
OK = AO = (OK ,
2
2

www.legionr.ru

279

1069

4ABC). , HK = HO + OK = 1.

1 BC
3 .
=
, BN
=
3
3
N K = BK BN
=

BC
=
BN = 3 3 = 3 . 4HKN :
2
2
3
6

39
HN =
N K 2 + HK 2 =
. , 4M HN
6
, tg M N H = M H = 3; M N H = arctg 3.
HN
: arctg 3.
1069. H N , SO , M BC (. . 206). N CH .

. 206.
4AN H 4ASO (
A), N H = AN = 1 N H = SO .
SO
AS
2
2
AO = 2 AM (O 4ABC),
3

www.legionr.ru

280

AO = 2 AC 2 M C 2 = 1. N H = 1 SO = 1 AS 2 AO 2 = 7 .
3
2
2
2
1070

AN H ASO , HO = 1 AO = 1 .
2
2
CO = AO = 1. 4AOC , AO OC 4ABC, AOC = HOC = 120 .
HOC :

1
1
1
2
2
2
= 7;
CH = HO +CO 2HOCOcos HOC = +12 1
4
2
2
4

CH = 7 . tg N CH = N H = 1; N CH = 45 .
2
CH
: 45 .
1070. 207 P M N .

. 207.
P N ABC P M N ,

www.legionr.ru

1071

281

P M N BD, ABC,
P N k BD.
AC BD , P N k BD, AC P N .
H M .
AM P N , M AC
.
, ,
SAC ,
= 60 , . M A
6
,
M AC = .
6
: .
6
1071. M SE (. . 208), H
M . O
. SE
OE, H OE.

. 208.

4SOE: SO = SE 2 OE 2 = 4 1 = 3. (OE = 1,

www.legionr.ru

1072

282

, 1).
4EM H 4ESO ( E).

M H = EM = M H = 3 ; EH = EM = 1 = EH = HO = 1 .
SO
SE
2 HO
MS
2
OK 4EOD. 4EOD 1 =

OK = 3 . OL = 3 , OL 4AOB.
2
2

AB k ED = K, O, L , KL = 3.
H HN OK.
HN k EK,

KN = EH = 1 = KN = OK = 3 ,
NO
HO
2
4

3
3
3
=
.
N L = KL KN = 3
4
4
H HT AB.

3
3.
HT LN = HT = LN =
4
M T H
( M H AB, M H HT , HT k AE, M T ABM ).

4 = 2.
tg M T H = M H = 3 .
TH
2 3 3
3
: 2 .
3
1072. M SD (. . 209), DM = M S = 1.
SABCD , SO ABC, O
ABCD.
4ADB

BD = AB 2 + AD 2 = 2, DO = BD = 1 .
2
2
M M H ABC. DO DS ABC, H DO.
DH = DM = 1 ( M H k OS HO
MS
ABCD).
3 .
1 ; BH = HO + OB =
DH = DO =
2
2 2
2 2

www.legionr.ru

283

1073

. 209.
H HK AB. HK k AD,
BHK = BDA () 4BHK 4BDA ( ).
HK = BH ; HK = AD BH = 1
3 1 = 3 .
AD
BD
BD
4
2 2
2
4SOD
r
r

SO = SD2 OD2 = 4 1 = 7 ;
2
2
r
1
M H 4SDO = M H = SO = 7 .
8
2
4M HK :
r

M K = M H 2 + HK 2 = 7 + 3 = 23 .
8
4
4
r
r
sin M KH = M H = 7 4 = 14 .
8
23
MK
23
,
M K ABM , HK k AD, M H AB, M H HK.
r
14 .
:
23
1073. .
AB = BC = AC = DH = 1.
K KM ABC. AH
AD ABC, M AH. KHA

www.legionr.ru

284

1074

. 210.
. AH ABC

, AH = 3 .
3
KM 4HAD ( AK = KD KM k DH
KM ABC DH ABC). KM = DH = 1 ;
2
2

AH
3
MH =
=
.
2
6
6 = 3, , KHM = 60 .
tg KHM = KM =
MH
2 3
: 60 .
1074. SH . AC = BD = 2, AH = AC = 1
2
( H ABCD).
K KM ABCD. : KM k SH;
AS ABC AH
M AH.

4ASH : AS = AH 2 + HS 2 = 2.
4AKM 4ASH ( A).
AM = KM = AK = 1 (.. K AS 1 : 2).
AH
SH
AS
3
AM = AH = 1 ; KM = SH = 1 ; M H = AH M A = 1 1 = 2 .
3
3
3
3
3
3
KHM 4KHM :

www.legionr.ru

285

1075

K
B
C
H
M
A

D
. 211.

tg KHM = KM = 1 , KHM = arctg 1 .


MH
2
2
: arctg 1 .
2
1075. 1) CN , AB,
AN = N B ( M ABC , . . 212).
SABC , S
ABC O N C. , OC SC
ABC. SN C ABC.

C
O

N
B

. 212.
2) N N K SC. N K .

www.legionr.ru

286

1076

3)

N CB
N C = BC 2 N B 2 = 16 4 = 2 3.
4) , SN = N C N K
N SC SK = KC = 2.

5)

N
CK

N
K
=
N C 2 KC 2 =

= 12 4 = 2 2.

: 2 2.
1076. , , ABCDEF
, O , SO (. . 213).
BE k AF , SEB . cos SEB = OE . SE
,
OE = EF = 3. cos SEB = 3 = 0,6. SEB = arccos 0,6.
5

. 213.
: arccos 0,6.
1077. a, O
(. . 214). SABC , S M
ABC, A N . O SM O AN , OM = ON = r. r a. SH AH SBC ABC.

SH = a 3 , SN = a 3 , M H = a 3 , SM = SH 2 M H 2 = a 6 .
2
3
6
3
4SON 4SM H, OSN = M SH SN O = SM H

www.legionr.ru

287

1078

SN = ON , r = a 6 . , SM
MH
12
SABC. 4SKH (.
. 215) (SH SK ) KH = a 2
a. P N . 4SP N 4SKH , ,
P N = SN = 2 , P N = a . ,
KH
SH
3
3
, , ,

R = a 6 , r = 1.
12
R

N
C

O
A

M
B
. 214.

. 215.
: 1.
1078. a, O
(. . 216). SABC

www.legionr.ru

288

1079

, S
M ABC, A
N . O SM O AN , AO = OS = R.

R a. SH AH. SH = a 3 , SN = a 3 ,
2
3

M H = a 3 , SM = SH 2 M H 2 = a 6 . 4SON 4SM H,
6
3

OSN = M SH SN O = SM H SO = SN , R = a 6 .
SH
SM
4
,
SABC. 4SKH (. . 217) (SH SK ) KH = a 2
a. P N . 4SP N 4SKH
, P N = SN = 2 , P N = a .
KH
SH
3
3
, , ,

a
6 , R = 9.
, r =
36
r

N
C

O
A

M
B
. 216.

: 9.
1079. , 4ABC O
4ABC (. . 218). AK

4ABC, AK = 3 3 AO = 2 AK = 2 3. 3

AOP : P O = P A2 OA2 = 28 12 = 4

www.legionr.ru

289

1080

. 217.
2 = 1 , ,
N O = 1 P O = 2. tg OAN =
2
2 3
3
OAN = 30 .

. 218.
: 30 .
1080. , 4ABC O
4ABC (. . 219). BK

4ABC, BK = 3 3 BO = 2 BK = 2 3. P O = 108,
3

N O = 1 P O = 2 3 tg BN O = 23 = 1, ,
3
2 3
BN O = 45 .
: 45 .
1081. a SABC, AB = a (. . 220). AH SC,
3
, BH SC.

www.legionr.ru

290

1081

. 219.
s

SK 4ASC, SK =

2
a2 a = a 35 .
36
6

SCA = ,

sin = SK = a 35 = 35 .
SC
6a
6

sin = AH AH = AC sin = a 35 = a 35 = BH.


AC
3
6
18
AHB =
.
4ABH:
AB 2 = AH 2 + BH 2 2 AB BH cos ; AB 2 = 2AH 2 (1 cos );
a2 = 2 a2 35 (1 cos ); 18 = 1 cos cos = 1 18 = 17 ;
9
182
35
35
35
= arccos 17 .
35

. 220.

www.legionr.ru

291

1082

. 221.
: arccos 17 .
35

1082. AB = 4, BD = 4 2 , BF = DF ,
BF D = 60 , ,
4BF D .

F D = BF = BD = 4 2, F D 4SDC (. . 221).

F D = 1 2SD 2 + 2DC 2 SC 2 , SC = SD, F D = 1 32 + SD 2 ;


2
2

4 2 = 1 32 + SD 2 ; SD = 96 = 4 6.
2

4SOD: SO = SD2 OD2 = 96 8 = 88 = 2 22.

: 2 22.
1083. 1. SA = SB = SC = AB = BC = AC = a.
SM = M N = N B = a (. . 222).
3
2
2
2
CM 2 = SC 2 + SM 2 2SC SM cos 60 = a2 + a a = 7a ;
9
3
9

CM = CN = 7 a.
3

2. HM = HN = CM 2 CH 2 = 19 a.
6
3. 4HM N
19 + 19 1
2
2
2
36 36 9
HM
+
HN

M
N
= 34 = 17 .
=
cos M HN =
2HM HN
38
19
19
2
36

4. (AM\
C, AN C) = arccos 17 .
19

www.legionr.ru

292

1084

. 222.
: arccos 17 .
19
1084. 1) SA = SB = SC = SD = AB = BC = CD = AD = a,
SM = M N = N C = a (. . 223).
3

2
DM 2 = SD2 + SM 2 2SD SM cos 60 = 7a ; DM = DN = 7 a.
9
3
2) M M 0 kAD, M 0 SB. M M 0 = a .
3
AM 0 M D M H1 (. . 224), HG
.
0

H1 D = AD M M = a ; HG = M H1 = DM 2 H1 D2 =
2
3
0
N N kAD, RH N H2 AN 0 N D.
0
N N 0 = 2 a (. . 225); H2 D = AD N N = a ;
3
2
6
s

p
RH = N H2 = DN 2 DH22 = 7 1 a = 3 a.
9 36
2

2 a.
3

a
3,
3) SL BCS (. . 226): SL =
2

GR = 1 SL = a 3 .
3
6
2
2
2
4) 4GHR, , cos GHR = GH + RH GR =
2GH RH

= 2 2 . (AM\
D, AN D) = arccos 2 2 .
3
3

www.legionr.ru

293

1085

. 223.

. 224.

. 225.

: arccos 2 2 .
3
1085. R . 4 R3 = 36, R = 3.
3
O , a , h . (. . 227).

www.legionr.ru

294

1086

. 226.

. 227.

OBH , BH = a = OB 2 OH 2 =

= R2 OH 2 = 2 2, S = 6 1 a a 3 = 3a 3 = 12 3,
2
2
2
V = 1 h S .
3

:
h = R+OH = 4 V = 16 3,

h = R OH =2 V= 8 3.
: 8 3; 16 3.
1086. R , 4 R3 = 36, R = 3.
3
O , H , r . A
,
4OHA r 2 = HA2 = R2 1,

r = 2 2 (. 228).

www.legionr.ru

1087

295

. 228.

S = 8 1 r2 sin 45 = 16 2.
2
O ,

R + 1 V = 64 2 , R 1 V = 32 2 .
3
3

: 32 2 ; 64 2 .
3
3
1087. ABCD (. . 229).
AB , CD.
: K AB, C1 D1 k CD,
, AB C1 D1 .
, CD AB.
.


, , 4 2. , , , ,

1 4 2 = 2.
2
2
: 2.
1088. ABCD (. 230).
AB , CD. , : K AB, K C1 D1 ||CD,
, AB C1 D1 , . , CD
AB. . , ,

www.legionr.ru

296

1089

. 229.
. , ,

2
=
6
2,

3

6 2 2 = 12 .

. 230.
: 12.
1089. (. . 231)
BK AC.
B(2; 0; 0), C(2; 0; 0). OA2 = AC 2 OC 2 = 42 22 = 12,

A(0; 2 3; 0). OS1 = 1 AO = 2 3 ;


3
3
s

SS1 = SA2 S1 A2 = 42 4 3 = 4 2 ;
3
3

S 0; 2 3 ; 4 2 , K 0; 3 ; 2 2 ,
3
3
3
3

o
n

BK 2; 3 ; 2 2 , AC {2; 2 3; 0}.
3
3

www.legionr.ru

297

1090

. 231.

| BK AC |
.
, cos =
|BK| |AC|

BK AC= 2 2 3 2 3 + 0 = 4 2 3 = 2,
3
3
s
s
2 2
3 + 2 2 = 4 + 1 + 8 = 7;
|BK| = 22 +
3
3 3
3

|AC| = 4; cos = 2 = 7 ; = arccos 7 .


14
14
4 7

: arccos 7 .
14
1090.
SABCD 1,
, AC = 2 ABCD. BS
K (. . 232), SK = KB, AK CK.
SAB SCB , AK SB,
CK SB, , AKC .

. 232.

www.legionr.ru

298

1091

AKC
AC 2 = AK 2 + KC 2 2AK KC cos AKC,
2
2
2
cos AKC = AK + KC AC ,
2AK KC

3
.
AK = KC =
2
2 2
3 +
3 (2)2
2
2
cos AKC =
= 1 . ,

3
2 3 3
2
2

AKC = arccos 1 = arccos 1 .


3
3

: arccos 1 .
3
1091. , , ABCD , SO . BE OK (. . 233).
SO ABC SO AC, AC BD
ABCD AC DSB AC BE BE AKC, ,
BE .

SOB

SO
=
SB 2 OB 2 =
s

2
2
= 2 . KF k SO, SO BD KF BD,
= 1
2
2

SK = BK, OF = 1 OB = 2 KF = 1 SO = 2 .
2
4
2
4

KF O tg KOF = KF = 1,
OF
KOF = 45 . BEO

BE

; BE = OB sin 45 = 2 2 = 0,5.
sin BOE =
OB
2
2
: 0,5.
1092. M K AD BC (.
. 234).
KH ASD. KM AD,
HM AD; HM 4ASD, S HM .
M O = 1 M K = 1 AB = 2. 4SOM 2
2

www.legionr.ru

299

1093

. 233.

. 234.
, SM O = 45 . 4KHM

KH = M K sin KM H = 4 2 .
2

: 2 2.
1093. M K AD BC (.
. 235).
KH ASD. KM AD,
HM AD.
HK 30 4KHM , HK = 1 KM =
2
= 1 AB = 1,5.
2
: 1,5.
1094. B

www.legionr.ru

1095

300

. 235.
ABC SABC, K SP ASC (. . 236).

3 . SO
2
, BKSP , tg KBP =
3
SABC, S ABC.
VSABC = 1 SABC SO. SABC
3
, BP 4ABC BP = BA sin 60 = 6.
SABC = 1 BP AC = 12 3. BP 4ABC,
2
OP = 1 BP = 2. 4BKP 4SOP ( ). , OSP =
3

= KBP . tg OSP = OP = 2 3 . SO = 3, , SO
3

, VSABC = 1 12 3 3 = 12.
3
: 12.

1095. a, a = 2. M N
DC AB , DO M H ,
ABC (. . 237).

4ABC N C = a 3 .
2
DO k M H DM = M C HC = 1 OC, 2

N H = 2 N C = a 3 ; OC = a 3 , CN
3
3
3

www.legionr.ru

301

1096

. 236.
ABC O 2 : 1, C.

a
1
2 = a .
1
2
2

DC OC =
M H = DO =
2
2
6
2 3

2
2
4N
r N M = N H + M H =
rM H
2
2
2
= a + a = 3a = a = 1.
3
6
6
2

. 237.
: 1.

1096. AC ABCD, AC = AB 2 = 4 2,

AO = 1 AC = 2 2. 4AOS SO = 16 8 =
2

= 2 2. ABS = 60 , ABS .
KSB = ABS = 60 SK AB SB. BS = BK = 4, 4SBK
60 ,, 4SBK

www.legionr.ru

302

1097

SK = SB = BK = 4, SO ABC, , SO AB, AB k SK,


SO SK. OK

OSK. OK = SO2 + SK 2 = 24 = 2 6.

. 238.

: 2 6.
1097. SO SABC, AR ABC (. . 239).

. 239.

AR = 3 AB = 3 3. , AR = SK, ,
2
AR k SK , , ARKS (. . 240)
.

AR 4ABC, AO = 2 AR = 2 3.
3
KM k SO ( M AR), OSKM . SO ABC, , SO AR,
OSKM . 4AOS

www.legionr.ru

303

1098

. 240.
2
SO2 = AS 2 AO 2 = 36 12 = 24; KM 2 = SO2 ; AK 2 = AM 2 + KM
=
2
2
2
2
= (AR+RM ) +KM = (AR+AO) +KM = 75+24 = 99; AK = 3 11.

: 3 11.

1098. 1. ABD
(. . 241).
BD = AB 2 + AD 2 = 122 + 162 = 20.
2. A AK B1 D1 ;
AK B1 D1 . KH ABD. KH A1 B1 D1 ,
A1 B1 D1 k ABD. , AKH -

B1

C1

K
D1

A1

. 241.
BDD1 AB1 D1 .
3. 4ABD AH: SABD = 1 BD AH = 10AH;
2
SABD = 1 AB AD = 1 12 16 = 96; 10AH = 96; AH = 48 .
2
2
5
4. 4AKH :
tg AKH = AH = 48 = 16 . , AKH = arctg 16 .
KH
59
15
15
: arctg 16 .
15

www.legionr.ru

304

1100

1099. 1. A BD;
AK BD (. . 242).
AK A1 K . AK BD, A1 K BD . AKA1
ABD A1 BD.

. 242.

2. 4ABD , BD = AB 2 + AD 2 = 5.
3. 4ABD AK: SABD = 1 BD AK, SABD = 1 AB AD;
2
2
BD AK = AB AD; AK = AB AD = 3 4 = 12 .
BD
5
5
4. 4AA1 K : tg AKA1 = A1 A = 3,75;
AK
AKA1 = arctg 3,75.
: arctg 3,75.
1100. ABCDA1 B1 C1 D1 ,
CAA1 = BDD1 = 90 . 4CAA1 4BDD1 :
AC = AA1 ctg ACA1 = CC1 ctg ACA1 = 1 2 = 2.
BD = DD1 ctg DBD1 = CC1 ctg DBD1 = 1 4 = 4.
SABCD = 1 AC BD = 1 2 4 = 4.
2
2
V = SABCD CC1 = 4 1 = 4.
: 4.
1101. ABCDA1 B1 C1 D1 ,
CAA1 = BDD1 = 90 . 4CAA1 4BDD1 :
AC = AA1 ctg ACA1 = CC1 ctg ACA1 = 2 3 = 6.

www.legionr.ru

305

1102

BD = DD1 ctg DBD1 = CC1 ctg DBB1 = 2 4 = 8.

2
2
: AB 2 = AC + BD = 32 +42 = 25; AB = 5.
2
2
PABCD = 4AB = 20. : S. = CC1 PABCD = 2 20 = 40.
: 40.
1102. BE AD (. . 243), F E AD F EB .
AB = a, F B = a . ABE = = , BE = a .
2
2
6
3
2
tg F EB = 1, F EB = .
4

. 243.
: .
4
1103. CC1 ABCD CD AD, C1 D AD (
). C1 DC (.
. 244).

AC1 = 2 5; AB = BC = 2.

AC12 = AB 2 + BC 2 + CC12 , 20 = 4 + 4 + CC12 ; CC12 = 12; CC1 = 2 3.

4DC1 C : tg C1 DC = CC1 = 2 3 = 3.
CD
2

www.legionr.ru

306

1104

. 244.
C1 DC = arctg

3 = .
3

: .
3
1104. DD1 A1 B1 C1 D1 D1 C1 B1 C1 , DC1 B1 C1
( ).
DC1 D1 (. . 245).

. 245.

B1 D = 21. 4B1 DC1 :


2
2
2
DC12 = B
1 D B1 C1 = 21 3 = 12.
DC1 = 2 3.

3 = 3,
4DC1 D1 : cos DC1 D1 = C1 D1 ; cos DC1 D1 =
C1 D
2
2 3

www.legionr.ru

307

1105

DC1 D1 = .
6
: .
6
1105. S = 4BC CC1 (. . 246).

B1

D1

A1

60

A
. 246.

SABCD = SAB1 C1 D cos HDK = 5 3 cos 60 = 5 3 .


2

SABCD = BC DH, BC = SABCD = 5 3 .


DH
2DH

tg HDK = KH , KH = DH tg 60 = DH 3.
DH

S = 4 5 3 DH 3 = 30.
2DH
: 30.
1106. V = SABCD BB1 (. . 247).
B1 AD DB1 A = 30 , , AD = 1 DB1 ,
2

DB1 = p
6 2. BB1 D
2
BB1 = DB12 BD
2= 6 (BD = 6 ).
, V = (3 2) 6 = 108.
: 108.

www.legionr.ru

308

1107

. 247.
1107. 4ABC AB 2 = BC 2 +AC 2 (. . 248).
, , , BCA = 90 .
cos A = AC = 3 .
AB
5

. 248.

AN = BN , AN = 2,5. CM = 1 CC1 = 6.
2
4CN A:

www.legionr.ru

309

1108

CN 2 = AC 2 + AN 2 2 AC AN cos A = 9 + 6,25 2 3 2,5 3 = 6,25.


5
4M CN .
,

M
CN
=
90
.

M
N
=
CN 2 + M C 2 =

= 6,25 + 6 = 3,5.
: 3,5.
1108. a , , M AB. a CM1 (.
. 249).

. 249.
ABCA1 B1 C1 , CC1 ABC.
AM ABC, AM CC1 .
CM AM ABC.
, AM CC1 . , AM M M1 C, , , AM CM1 .
CM1 k a, AM a.
AM M M1 C, AM a a k M M1 C, AM
a CC1 . , AM = 1 AB = 5.
2
: 5.
1109. CH DE HH1 k CC1 . CC1 (ABC), ,
HH1 (ABC), CH1 , CH .
CH1 ED (. . 250).
E1 D1 k ED, CH1 E1 D1 , , CH1
.

www.legionr.ru

310

1110

. 250.
ABCDEF , CDE = 120 ,
CDH = 60 .
CHD:

sin D = CH , CH = CD sin D = 5 3 .
CD
2

CHH
:
1
s

p
2
CH1 = CH 2 + HH1 = 75 + 25 = 5 7 .
4
2

: 5 7 .
2
1110. 1. BH DC HH1 k BB1 , BB1 (ABC), ,
HH1 (ABC), BH1 , BH .
BH1 DC (. . 251).

. 251.
D1 C1 k DC, BH1 D1 C1 , , BH1
.

www.legionr.ru

311

1111

2. 4BHC H = 90 , BCH = 180 BCD. BCD = 120 ,


ABCDEF , BCH = 180 120 = 60 .

sin BCH = BH , BH = BC sin BCH = 7 sin 60 = 7 3 .


BC
2
3. 4BHH1 , H = 90 : s
2

p
7 3
BH1 = BH 2 + HH12 =
+ 72 = 7 7 .
2
2

: 7 7 .
2
1111. 1)
AEF (. . 252).
ABCDEF , F = 120 ,
AF = F E, , F EA = F AE = 30 .
AED = F ED F EA =
= 120 30 = 90 .
E1
D1

F1

C1
A1

B1
E

C
A

B
. 252.

2) EE1 F EA EE1 EA
EE1 AE1 EE1 D. EE1 E1 D1 , AE1
.
3) AEF
AE 2 = F E 2 +F A2 2F
E F Acos F EA = 236236cos 120 = 363.
, AE = 6 3.
4)
p
AEE1
AE1 = AE 2 + EE12 = 36 3 + 36 = 12.
: 12.
1112. , , ABCD . BD AD1 . BC1 k AD1 ,

www.legionr.ru

312

1113

C1 BD (. . 253). 4BC1 D BC1 = DC1


p
, ,
4BC1 D

. BC1 = DC1 =
BC 2 + CC12 = 42 + 32 = 5. BD = 4 2
ABCD.

. 253.
O BD.

BOC1 cos C1 BO = OB = 2 2 ; C1 BO = arccos 2 2 .


BC1
5
5

: arccos 2 2 .
5
1113. KL 4AA1 C1 KLkAC1 . , KM kAB,
KLM AC1 B . , BB1 kCC1 ,
AC1 B BB1
(. . 254). BB1 ABC,
AC1 B BB1 AC1 B ABC.
CH AB. C1 C ABC, C1 H AB. C1 HC

AC1 B ABC. : CH = 4 3 = 2 3
2

4.

4HCC1 : C1 H = CC12 + CH 2 = 12 + 16 = 2 7.

4
2
CC
7.
1

=
=
sin C1 HC =
C1 H
7
2 7

: 2 7 .
7

www.legionr.ru

313

1114

. 254.
1114. AKM (. . 255). A AH. SAKM = 1 AH M K. A1 B1 C1
2
A1 M K , B1 A1 C1 A1 M = A1 B1 ,
A1 K
A 1 C1

M K = A1 M = 1 M K = 3 .
B 1 C1
A1 B1
3
3

. 255.
AH. A1 L A1 B1 C1 . A1 LN A (. . 256). A1 L = 3 , A1 H = A1 L = 1 .
2
3
2
AH 2 = AA21 + A1 H 2 2AA1 A1 H cos 150 =

= 3 + 1 + 2 3 1 3 = 13 + 3 = 19 , AH = 19 .
4
2 2
4
2
4
2
, SAKM = 1
2

19 3 = 57 .
2
3
12
www.legionr.ru

314

1115

A1

30
A

N
. 256.

57 .
12

1115. , B1 F1 k EC (. . 257).
, , B1 DF1 ED1 C,
EC.
AA1 D1 DEC, HM D, M
AA1 D1 D , B1 DF1 ED1 C. AA1 D1 D (.
. 258). EDC EDC = 120
, DCH = 30 DH = DC = 4
2
30 4DHC.

. 257.
A1 K = 4. A1 D1 = 2A1 B1 = 16 , .
KD1 = A1 D1 A1 K = 12. 4HDD1
p

4KDD1 : HD1 = HD2 + DD12 = 42 + 32 = 5;


www.legionr.ru

1116

315

. 258.
p

KD = KD12 + DD12 = 122 + 32 = 3 17.


4HDM 4D1 KM (HDM = D1 KM DHM = KD1 M
). M D = M H = HD .
KM
M D1
KD1

HD = 4 = 1 , HM = HD1 = 5 , DM = KD = 3 17 .
KD1
12
3
4
4
4
4
4HM D:
HD2 = HM 2 +
M D2 2 HM
M D cos HM D;
2
2
3
5
5
17
3
17 cos HM D;
2
+
2
4 =
4
4
4
4

13 .
256 = 25 + 153 30 17 cos HM D; cos HM D =
5 17
, HM D .
, 13 .
cos(180 HM D) =
5 17
13 .

5 17
1116. , B1 F1 k CE k C1 E1 (. . 259).
, , CEB1
AE1 C1 , EC.
AA1 D1 D EC, AN M , N
CEB1 , AE1 C1 AA1 D1 D, M EC AD.
4EDC : EDC = 120 , DCM = 30 DM = DC = 4
2
30 4DCM .
:

www.legionr.ru

316

1116

A1 K = D1 L = 4. , A1 D1 = AD = 2AB = 16
, . AM = AD DM = 12,
KL = A1 D1 A1 K LD1 = 8.

260).
AA1 D1 D (. .
2 + M L2 =
AM
122 + 52 = 13; 4M LK:
4AM
L:
AL
=

2
2
2
2
M K = KL + M L = 8 + 5 = 89. 4AN M 4LN K
(N AM = N LK N M A = N KL ).
AN = M N = AM = 12 = 3 . AN = 3 AL = 3 13 = 39 ;
NL
NK
KL
8
2
5
5
5

M N = 3 KM = 3 89.
5
5
4AN M :
AM 2 = AN 2 + M N 2 2 AN M N cos AN M ;
2
2

122 = 3 132 + 3 89 2 3 13 3 89 cos AN M ;


5
5
5
5

.
400 = 169 + 89 26 89 cos AN M ; cos AN M = 71
13 89
, AN M .
, .
cos(180 AN M ) = 71
13 89

. 259.

www.legionr.ru

317

1117

. 260.
:

71
.
13 89

1117. A1 B CB1 ,
: ABC
AA2 = AA1 (. . 261). A1 B CB1
A1 B C2 B, C2 B k CB1 ( ). A1 BC2
, ABC a.

. 261.

1) 4AA1 C: A1 C = AC = 2a 3 ; AA1 = AC = a 3 .
sin 60
3
tg 60
3
r
p
2
2) 4A1 A2 C2 : A1 C2 = (2AA1 )2 + (A2 C2 )2 = 4a 3 + a2 =
9
r
r

2
a
21
7a
7
=a
=
.
=
3
3
3
3) 4A1 C2 B A1 C22 = A1 B 2 + C2 B 2

2
2
2
2A1 B C2 B cos ; 21a = 4a 3 + 4a 3 2 2a 3 2a 3 cos ,
9
9
9
3
3

www.legionr.ru

318

1118

7a2 = 8a2 8a2 cos ; cos = 1 . = arccos 1 , = arccos 0,125.


3
3
3
8
8
: arccos 0,125.
1118. BC1 AA1 C1 C (. . 262). 4ABC BK. C1 C ABC, BK CK, C1 K BK. BK KC, BK C1 K,
BK AA1 C1 C.

. 262.
1) ABC , ABC AA1 C1 C.

2) 4BKC BK = AB sin BCK = 4 3 = 2 3.


2
3) 4C
CB

p1

BC1 = C1 C 2 + BC 2 = 128 + 16 = 144 = 12.


r

3
3
BK
2
3
4) sin BC1 K =
=
=
. cos BC1 K = 1
= 33 .
36
C1 B
12
6
6

: 33 .
6
1119. 1. KLP D1 , P L k KD1
(. . 263).
p

2. 4KA1 D1 KD1 = A1 K 2 + A1 D12 = 4 2.

3. 4LB1 P 4KA1 D1 P L = B1 L P L = B1 L KD1 = 3 2.


KD1
A1 K
A1 K
4. BC = A1 D1 = 4, A1 K = 4 4A1 KD1 . 4A1 KD1 4B1 LP B1 L = B1 P A1 D1 P B1 = A1 KLB1 ,

www.legionr.ru

319

1120

. 263.
, D1 P = KL KLP D1 .P H D1 K, D1 H = 1 (D1 K P L) = 1 4 2 3 2 = 2 .
2
2
2
p

2
2
4P D1 C1 P D1 = D1 C1 + P C1 = 5.
p
4P HD1 P H = P D12 D1 H 2 = 3 .
2

5. SKLP D1 = 1 (KD1 + P L) P H = 10,5.


2
: 10,5.

1120. 4ABA1 AA1 = 62 + 92 = 3 13 (. . 264). BH AA1 ; BH = AB A1 B = 6 9 = 18 . 4AHB


AA1
3 13
13

AH 2 = AB 2 BH 2 = 81 324 = 729 ; AH = 27 . 4A1 B1 C1


13
13
13

B1 C1 = 92 + 122 = 15; A1 K 4A1 B1 C1 A1 K =


= A1 B1 A1 C1 = 9 12 = 36 . 3-
B 1 C1
15
5
A1 B A1 B1 C1 A1 K rB1 C1 BKr B1 C1 .
2
4A1 B1 K: B1 K = 92 36 = 729 = 27 .
5
25
5
r
2 r

4BB1 K: BK = (3 13)2 27 = 117 25 729 = 6 61.


5
25
5
BN CC1 . SBB1 C1 C = B1 C1 BK = CC1 BN ,

www.legionr.ru

320

1121

. 264.
r

B
C

BK
15

6
61
1
1

BN =
=
= 6 61 .
13
CC1
5 3 13
4BN C: CN 2 = BC 2 BN 2 = 152 36 61 = 729 ; CN = 27 =
13
13
13
= AH, HN = AC = 12. BH AA1 BN CC1 ,
BH BB1 BN BB1 , HBN . 4HBN : HN 2 =
= BH 2 + BN 2 2 BH BN cos HBN ;

144 = 324 + 2196 216 61 cos HBN ; cos HBN = 3 ;


13
13
13
61

HBN = arccos 3 = arccos 3 61 .


61
61

: arccos 3 61 .
61
1121. CC1 D1 D , A1 B1 CD
. ( ) . HK CD, 3-x C1 K CD
= C1 KH (. . 265).
ABCD , CH = AC = 3; DH = BD = 4;
2
2

CH DH; CD = CH 2 + HD2 = 5; HK CD = CH HD;


www.legionr.ru

321

1122

. 265.
HK = 3 4 = 12 ; tg = C1 H = 3 5 = 5 .
5
5
HK
12
4
B1 M , M Q CD. B1 M HC1 , M H k B1 C1 M H = B1 C1 , , M BCH (. . 266). M H CD P . 4M QP 4HKP (
MQ
)
= M P = 3; M Q = 3HK = 36 .
HK
HP
5
3- B1 Q CD = B1 QM ;
tg = B1 M = 3 5 = 5 .
MQ
36
12
tg tg
tg( ) =
=
1 + tg tg

5 5
4 12

= 5 12 5 4 = 40 .
48 + 5 5
73
1+ 5 5
4 12

= arctg 40 .
73
: arctg 40 .
73


1122. cos , P O CA1 .
a, a > 0. a = 10,
.
D (. . 267). O(0; 0; 2),

www.legionr.ru

322

1123

. 266.

z
D1

C1

A1
O
D
x

B1
C
P

y
B

. 267.

P (5; 5; 0), P O(5; 5; 2), A1 (10; 0; 10), C(0; 10; 0), CA1 (10; 10; 10),


2.
1 PO =
cos = CA

9
|CA1 | |P O|

: 2 .
9
1123. , . 268.

. 268.

www.legionr.ru

323

1124

K(10; 0; 4), M (0; 7; 10), KM (10; 7; 6);

B(10; 10; 0), D1 (0; 0; 10), BD1 (10; 10; 10).KM BD1
. cos = =
|KM | |BD1 |
9
(10) (10) + 7 (10) + 6 10
p
=
.
=p
555
102 + 72 + 62 102 + 102 + 102
: 9 .
555

1124. P K k BD, BD AA1 C1 P K AA1 C1 ,


C1 K C1 P AA1 C1 KC1 P
(. . 269).

. 269.
sin KC1 P = KP .
C1 P
a.

KP = 1 BD = 1 a 2 = a 2 ; C1 P = CC12 + CP 2 =
4
4
4

www.legionr.ru

324

2
= a2 + a = a 5 , sin KC1 P = a 2 2 = 2 = 10 .
4
2
10
4a 5
2 5

: 10 .
10
1125. KQ k BD, BD AA1 C1 KQ AA1 C1 ,
C1 K C1 Q AA1 C1 KC1 Q
KQ
(. . 270). sin KC1 Q =
.
C1 Q
1125

B1

1
D1

A1

K
A

. 270.
a.
s

p
2
1
a
2
2
2
KQ = BD =
, C1 Q = C1 C + CQ = a2 + a2 + a = 3a ,
4
4
4
2

sin KC1 Q = a 2 2 = 2 .
4 3a
6

2
:
.
6
1126. (. . 271),

p 4A1 B1 D1 :
B1 A21 + A1 D12 = 6, AB1 = AD1 = 6 B 1 D1 =
6,
2

6 3 = 9 3.
4

: 9 3.
1127. ,

www.legionr.ru

325

1128

. 271.
, .
.
, 6 = 2 3. ABCDEF
3
, O (. . 272).

. 272.
V = 2VEABCD = 2 EO SABCD =
3

= 2 1 EF 1 AC BD = 1 (2 3 )3 = 4 3.
3 2
2
6

: 4 3.
1128. , , .

www.legionr.ru

326

1129

.
, x. ABCDEF ,
O (. . 273). AC = BD = EF = x.

. 273.
V = 2VEABCD = 2 EO SABCD =
3
= 2 1 EF 1 AC BD = 1 x3 . V = 4,5, 1 x3 = 4,5;
3 2
2
6
6
3
2
2
x = 27; x = 3. 6x = 6 3 = 54.
: 54.
1129. a = AB = AC = BC.
2 OC = 2 a = a (. . 274).
2

. 274.

www.legionr.ru

327

1130

BM B 0 a,
A a 2a, , BM B 0
. , 180 .
: 180 .
1130. r (c. . 275). 1 (2r) = r. , BO = r
2
2
. , 4ABC .
60 .

. 275.
: 60 .
1131. O , R = OA = 24 = 12,
2

AB
AC =
= 8 (. . 276). OC = OA2 AC 2 = 144 64 = 80.
2
OS , , OC OS , OC AB, SC AB, , OCS .
r
tg OCS = 125 = 1,25.
80
: 1,25.
1132. O , R = OA = 26 = 13,
2

AC = AB = 12 (. . 277). OC = OA2 AC 2 = 169 144 = 5.


2
OS = R tg OKS = 13 8 = 104.
OS , OC CS

www.legionr.ru

328

1132

. 276.

. 277.

www.legionr.ru

329

1133

, , OC AB, CS AB, , OCS .


tg OCS = 104 = 20,8.
5
: 20,8.
1133. O (. . 278).
4 5, OO1 = 3 ( 4COO1 ).
AB CD AB = CD. AOB
COD 4COD 4AOB, . HOH1
. HOH1 = 2HOO1 . tg HOO1 = O1 H = O1 H =
OO1
3

2 CH 2
16

4
O
C
3
2
1
=
=
=
.
3
3
3

HOH1 = 2 arctg 2 3 .
3

. 278.

: 2 arctg 2 3 .
3
1134. AB BC
, AB = BC, ABC = 90 , AB = r 2 = 3 2 (r
).
AOB BOC
AOB COB,
OB. AHC (. . 279).
ON COB,

www.legionr.ru

330

1135

. 279.
CB; CH , OB (. . 280).

OC = 16 + 9 = 5; sin OBC = CH = ON ; CH = CB ON =
BC
OB
OB
r

3 2 25 9
2
= 3 2 ON =
= 3 2 41 = 3 41 .
5
5
5
5 2

. 280.
AHC = 2O1 HC; sin O1 HC = O1 C = 3 5 = 5 ;
CH
3 41
41
O1 HC = arcsin 5 ; AHC = 2 arcsin 5 .
41
41
: 2 arcsin 5 .
41
1135. O , CH , C (.
. 281). HO AB CO AB, AB CHO.

www.legionr.ru

331

1136

, COH ABC
ABH. BO = 1 AB = 1 10 = 5. COB
2
2

CO = CB 2 OB 2 = 132 52 = 12. cos COH = OH = 5 .


CO
12

. 281.
: 5 .
12
1136. O , CH , C (.
. 282). HO AB CO AB, AB CHO. , COH
ABC ABH . r. COB CO 2 = CB 2 OB 2 = 412 r2 . 4CHO
HO = cos COH; r
= 0,225;
CO
412 r2

40r = 9 412 r2 ; 402 r2 + 92 r2 = 92 412 ; 412 r2 = 92 412 ; r = 9.

. 282.

www.legionr.ru

332

1137

: 9.
1137. 1. AK ABC, A BC (. . 283). 4ABC (AB = AC = 10) A, B, C ,
O ABC O1 ABC O1 AK. ,
AO OAK.

. 283.
2. 4ABC (. . 284). l AC L = l AC. AL = LC,
O1 l, 4ALO1 .

. 284.
4AO1 L 4KAC (A , ALO1 = AKC = 90 ).
AK = AC
AL
AO1

www.legionr.ru

333

1138

AO1 = AC AL = r
AK

AC 1 AC
10 1 10
2
2
25
2 = r

2 = 4 .
AC 2 BC
102 12
2
2

3. 4AOO1 cos O1 AO = AO1 = 25 = 1 . AO


4 12,5
2
, OAK = O1 AO = 60 .
: 60 .
1138. O1 O ABC (. . 285).
AO ABC OAO1 .

. 285.
AO = BO = CO = OD ( A, B, C, D ), AO1 = BO1 = CO1 = DO1 . , O1
ABCD.

. 286.

www.legionr.ru

334

1139

O2 AD, BK AD, AB = BC = CD = x
(. . 286). 4ABK AK = AB cos BAK = x cos 60 = x .
2
, AK

AD BC
2

2AO2 x , ,
2

2AO2 x = x ; AO = x. , ABCO , O C = x;
2
2
2
2
2
BO2 DC , BO2 = x. , O1 = O2 .
AD = AO. AO = 2x. 4OAO1 (. . 285)
cos OAO1 = AO1 = x = 1 ; OAO1 = 60 .
AO
2x
2
: 60 .
1139. T (. . 287).
, OA
, . , O ,
OT ,
. , OAT .

. 287.

OA, OA2 = 16; OA = 4 .

T A2 = 12; T A = 2 3 .

3 .
4OAT cos OAT = T A =
OA
2
OAT = 30 .

www.legionr.ru

335

1140

: 30.
1140. O , T
(. . 288). O , OT
, . ,
OT .

. 288.

OA, OA2 = 200; OA2 = 200 .
T A2 = 100; T A2 = 100 .

4OAT OT 2 = OA2 T A2 =
10 .
= 200 100 = 100 . OT =

10
: .

1141. (. . 289).
ABC:
10 ; O A = AB =
20 .
O1 B = AB tg 30 =
1
cos 30
3
3

!
10 +
20 = 100.
10
S=
3
3
3
: 100.
1142. AB , BK , AK AB

www.legionr.ru

336

1142

. 289.
BAK (. . 290).

. 290.
ABCD (. . 291),
AD = 2R BC = 2r.

. 291.
, ,

www.legionr.ru

337

1143


BK M N .
1 : 4, R2 = 4r 2 ,
R = 2r. AB = BM + AN , AB = r + R = 3r,
AK = AN KN = R r = r. 4ABK:
cos = AK = r = 1 , = arccos 1 .
BA
3r
3
3
: arccos 1 .
3
1143. CD (C D ), CK , DK CD , CDK
(. . 292).

. 292.
M CDN (. . 293),
AD = 2b BC = 2a.
, , .

. 293.
9 , (2b)2 = 9(2a)2 b = 3a.

www.legionr.ru

338

1144

CD = CM + DN , CD = a + 3a = 4a.
DK = DN N K = 3a a = 2a. 4CKD:
cos = KD = 2a = 1 , = .
CD
4a
2
3
: .
3
1144.
BD AP (. . 294, 295).
A(0; 1; 0), D1 ( cos 45 ; sin 45 ; 2), E(0; 1; 0), P (0; 1; 1),
B( cos 45 ; sin 45 ; 0),

D1 2 ; 2 ; 2 , B 2 ; 2 ; 0 , BD1 {0; 2; 2}; AP {0; 2; 1};


2
2
2
2
q

|BD1 | = 02 + 2 + 22 = 6; |AP | = 0 + 22 + 12 = 5.

BD1 AP
, cos =
=
|BD1 | |AP |

0 0 + (2) (2) + 2 1
+ 2.
= 2 2 + 2 = 2
=
6 5
30
15

. 294.

+ 2.
: arccos 2
15
1145. |x| 6 1.
x = cos t, t [0; ]. , sin t > 0 t.

www.legionr.ru

339

1146

. 295.

: cos t(1 2 cos2 t) 1 cos2 t = 1 , cos t cos 2t sin2 t = 1 ;


8
8

cos t cos 2t| sin t| = 1 ; | sin t| = sin t, . . sin t > 0. sin t cos t cos 2t = 1 ;
8
8

4t = 6 + 2k, k Z,
sin 2t cos 2t = 1 ; sin 4t = 1 ;
4
2
4t = 7 + 2k.
6

k
t = 24 + 2 ,

t = 7 + k .
24
2

, t [0; ], t = 11 ; 23 ; 7 ; 19 .
24 24 24 24

: x = cos t, cos 11 ; cos 23 ; cos 7 ;


24
24
24
cos 19 .
24

: cos 11 ; cos 23 ; cos 7 ; cos 19 .


24
24
24
24

www.legionr.ru

340

1147

1146. |x| 6 1, sin x = t, t ; . 2 2

2
2
1 x = cos t = | cos t| = cos t, cos t > 0
t. : 3 sin t 4 sin3 t = cos t(1 4 sin2 t)
sin 3t = cos t(1 4(1 cos2 t)); sin 3t = 4 cos3 t 3 cos t; sin 3t = cos 3t;
h
i
tg 3t = 1; 3t = + k, k Z; t = + k ; t ; , t = ;
4
12
3
2 2
4
t = ; t = 5 .
12
12

. x = sin t; x = sin = 2 ;
4
2

x = sin ; x = sin 5 .
12
12

: 2 ; sin ; sin 5 .
2
12
12
1147.
logb a = logc a ,

a > 0,

a = 1,

b = c,
b, c > 0,
b > 0,

b, c 6= 1

b 6= 1.
1) sin x = 1 x = + 2k, k Z;
2
2x + 2 > 0 x > 1;

11 + 10x x2 > 0 1 < x < 11.

x1 = , x2 = 5 .
2
2

2) 2x + 2 = 11 + 10x x2 ;
x2 8x 9 = 0;

x1 = 1, x2 = 9.
sin(1) < 0, x = 1 .
sin 9 > 0, 2 < 9 < 3;
2 9 + 2 6= 1 x = 9 .
: 9; ; 5 .
2 2

www.legionr.ru

1149

341

1148.
logb a = logc a ,

a > 0,

a = 1,

b = c,
b, c > 0,
b > 0,

b, c 6= 1

b 6= 1.
1) cos x = 1 x = 2k, k Z;
3x + 14 > 0 x > 14 ;
3
20 + 8x x2 > 0 2 < x < 10.

x1 = 0, x2 = 2.

2) 3x + 14 = 20 + 8x x2 ;
x2 5x 6 = 0;

x1 = 1, x2 = 6.

cos(1) > 0, < 1 < 0;


2

3 (1) + 14 6= 1 x = 1 .
cos(6) > 0, 3 < 6 < 2;
2
3 6 + 14 6= 1 x = 6 .
: 1; 0; 6; 2.
1149. b = 26t 5 22t (2t + 22t )
c = 26t + 6 23t + 7 9,
b > 9 c > 9.
,
6t2t
2
52
(2t + 22t ) > 9,
:
6t
3t
2 + 6 2 + 7 > 9;
6t
2
5 23t + 4 > 0,
(23t 4)(23t 1) > 0,
6t
3t
2 6 2 16 6 0;
(23t 8)(23t + 2) 6 0;
3t
3t
2
> 4, 2
6 1,
, y = 2x ,
2 6 23t 6 8;

3t > 2, 3t 6 0,
, :
3t 6 3;

t 6 2 , t > 0, t 6 2 , t > 0,
(. . 296).
3
3

t 6 1;
0 6 t 6 1;

www.legionr.ru

342

1150

2
3

. 296.
:

; 2 [0; 1].
3

1150. 1. log2 (6x 2x2 ) + log 1 (x 3)2 > 1.


4

6x 2x2 > 0,
.
0 < x < 3. x < 2, 0 < x < 2.
x 3 6= 0;

0 < x < 2,
0 < x < 2,

log2 (2x(3 x)) log2 (3 x) > 1;


log2 (2x) > 1;
1 < x < 2.
1
1
> 1;
1 > 0;
log4 (5x + 6x2 )
log4 (5x + 6x2 )

1 log4 (5x + 6x2 ) > 0,


2
2

1 log4 (5x + 6x )
log4 (5x + 6x ) >2 0,
> 0;

1 log4 (5x + 6x ) < 0,


log4 (5x + 6x )
log4 (5x + 6x2 ) < 0;
2
6x + 5x > 0,

4 x 1 < 0,

6x2 + 5x < 4,
x+

3
2
6x + 5x > 1,

6x2 + 5x > 0,

(x + 1) x
> 0;

6x2 + 5x > 4,
6
2
6x + 5x < 1;

4 < x < 1,

2
3

x < 1,
x 4 ; 1 1 ; 1 .
3
6 2

x > 1;
6

: 4 ; 1 1 ; 1 (1; 2).
3
6 2

: 4 ; 1 1 ; 1 (1; 2).
3
6 2
2.

1151. x,

www.legionr.ru

343

1151

a > 0,
b 6 0,

a 6 0,
b > 0.
1. a > 0,
lg x + 7 3 + logx 7 > 0. . x > 0, x 6= 1.
ln x
t = lg x,
7 lg e lg 7
t+
+
> 0;
3t
t
3t2 + 7 lg e + 3 lg 7
> 0.
3t
2
3t + 7 lg e + 3 lg 7 > 0, 3t > 0; t > 0. lg x > 0; x > 1.
x . , a > 0 x > 1.
2. a 6 0,
lg x + 7 3 + logx 7 6 0. . x > 0, x 6= 1.
ln x
, a > 0 x > 1, , a 6 0
0 < x < 1.
3. b > 0,
(2 log3 x 1 3 logx 9)(log3 x + 3) > 0. . x > 0, x 6= 1.
t = log3 x,

3 log3 9
2t 1
(t + 3) > 0; 2t 1 6 (t + 3) > 0;
t
t

(t 2) t + 3 (t + 3)
2
(2t2 t 6)(t + 3)
> 0;
> 0.
t
t
(. . 297),

. 297.

www.legionr.ru

344

1152

log3 x < 3,
1
3
t < 3,
< log3 x < 0,
0 < x < 27 ,

3
2
< t < 0,

1 < x < 1,
2
log3 x > 2,

27

t > 2,

x > 0,

x > 9.
x 6= 1;
4. b 6 0, x,

b > 0, :

1
1
27 6 x 6 27 ,
1 < x 6 9.

a > 0,
5.

b60

x > 1,

1
1
27 6 x 6 27 , 1 < x 6 9.

1 < x 6 9;

a 6 0,
6.

b>0

0 < x < 1,

0<x< 1 ,

0 < x < 27 ,
27

1 < x < 1,
< x < 1.

27
27

x > 9;

, x 0; 1 1 ; 1 (1; 9].
27
27

0; 1 1 ; 1 (1; 9].
27
27

1152. x,

x
> 2,
a > 3,

b > 3.
1) a > 3,
2 logx 27 log3 (81x) > 3. . x > 0, x 6= 1.

www.legionr.ru

345

1152

2 log3 27
(log3 81 + log3 x) > 3;
log3 x
6 4 log x > 3.
3
log3 x

t = log3 x, t 6= 0,
6 t 1 > 0; t2 + t 6 < 0; (t + 3)(t 2) < 0;
t
t
t

t < 3,
0 < t < 2.

3
log
log
3 x < 3,
3 x < log3 3 ,2

log3 x < 2,
log3 x < log3 3 ,
:
log3 x > 0;
log3 x > log3 30 ;

1
0 < x < 27 ,
1 < x < 9.

x 0; 1 (1; 9).
27
2) b > 3,
log23 x3 28 log3 x > 3. . x > 0.
9 log23 x 28 log3 x + 3 > 0.

t = log3 x,

t < 1,
9t2 28t + 3 > 0; (9t 1)(t 3) > 0;
9
t > 3.

"
1
1,
log
x
<
log3 x < log3 3 9 ,
3
:
9
log3 x > log3 33 ;
log3 x > 3;

0 < x < 9 3,
x > 27.

, : x (0; 9 3) (27; +).


3)

www.legionr.ru

346

1153

> 2,

1,

0<x<
2 < x < 9,
27

x > 27.

1 < x < 9,

0 < x < 3,

x > 27;
: (2; 9) (27; +).
1153. 1 log4+x (x2 + 2x + 1) + logx1 (x2 5x 4) 6 3.
2
2

x + 2x + 1 > 0,

x > 4,

x 5x 4 > 0,
x 6= 3,

x + 4 > 0,
:
x < 1,
x

x 6= 2,
+ 4 6= 1,

1
>
0,

x 6= 1.

x 1 6= 1,
x (4; 3) (3; 2) (2; 1).
:
log4+x |x + 1| + logx1 ((x 1)(x + 4)) 6 3;
log4+x (x 1) + logx1 (x 1) + logx1 (x + 4) 6 3;
logx+4 (x 1) +

1
2 6 0;
logx+4 (x 1)

log2x+4 (x 1) 2 logx+4 (x 1) + 1
6 0;
logx+4 (x 1)
(logx+4 (x 1) 1)2
6 0;
logx+4 (x 1)

x
1 = x + 4,
0 < x + 4 < 1,

logx+4 (x 1) 1 = 0,

x 1 > 1,
logx+4 (x 1) < 0;
x + 4 > 1,
x 1 < 1;

x
=
2,5,

4 < x < 3,
x = 2,5,

4 < x < 3,
x
<
2,

x > 3,
x > 2.
x > 2;
: x (4; 3) {2,5} (2; 1).
: (4; 3) {2,5} (2; 1).

www.legionr.ru

347

1155

1154. log1x (1 x)(1 + 2x) + 1 log1+2x (x 1)4 > 1.


4

1 x > 0,

1
1 x 6= 1,
< x < 1,
x (0,5; 0) (0; 1).
.
;
2
1
+
2x
>
0,

x 6= 0;

1 + 2x 6= 1

1 + log1x (1 + 2x) + 1 4 log1+2x |x 1| > 1;


4
x (0,5; 0) (0; 1) |x 1| = 1 x,

1
> 2.
log1x (1 + 2x)
log1x (1 + 2x) = t, x (0,5; 0) (0; 1) t < 0 (
x (0,5; 0) 1 x > 1, 0 < 1 + 2x < 1, log 1x (1 + 2x) < 0;
x (0; 1) 0 < 1x < 1, 1+2x > 1, log 1x (1+2x) < 0).
t + 1 > 2; t2 + 1 6 2t ( t < 0); t2 + 2t + 1 6 0; (t + 1)2 6 0;
t
t = 1.
, : log1x (1 + 2x) = 1 ; 1 + 2x = 1 ;
1x
log1x (1+2x)+log1+2x (1x) > 2; log1x (1+2x)+

(1 + 2x)(1 x) = 1; 2x2 + x = 0; x1 = 0, x2 = 1 . x = 0
2

, x = 1 .
2
: 0,5.
1155. logx2 log3 x + 3 > log 1 log 1 x 3 .
x3
x2
3 x+3

2
>
0,

x 2 6= 1,

x 6= 3,

x 6= 3,
x > 3.
.

x + 3 > 0,

x3

log3 x + 3 > 0
x3

www.legionr.ru

1156

348

logx2 log3 x + 3 > logx2 log3 x + 3 ,


x3
x3

x > 3;

2 x+3

1
log3 x 3 1
log3 x + 3 >

x3
> 0,
log3 x + 3 ,
x+3

3
log

x3

x > 3;
x > 3;

log23 x + 3 > 1,

x3

x+3

x
+
3
log3
> 1,
> 3,

1)
x

3
x3

log3 x + 3 > 0,

x
>
3;
x
>
3;

x > 3;
x < 6,

x > 3.

x + 3 > 1,
x + 3 > 1,
2 x+3

<
1,
log
log

3
3

x3
x3
3

x3
2)

x
+
3
x
+
3
x
+
3
log3
log3

< 0,
< 0,
< 1,

x3
x3
x3

x > 3;
x > 3;
x > 3.
.
: (3; 6).
1156. logx+6 log 1 x 5 < log 1 log2 x + 5 .
x5
2 x+5
x+6

x
+
6
>
0,

x + 6 6= 1,

x 6= 5,

x 6= 5,
x > 5.
.

x 5 > 0,

x+5

log2 x + 5 > 0;
x5
.

logx+6 log2 x + 5 < logx+6 log2 x + 5 ,


x5
x5

x > 5;

www.legionr.ru

349

log22 x + 5 1

x+5 <
1

x5
,

log2
x5
< 0,
x
+
5
log2
x+5

5
log

x5

x > 5;
x > 5.

x
+
5
x
+
5
x + 5 < 2,
2

< 1,
< 1,
log2
log2

x5
x5

x5
1)

x + 5 > 1, x > 15.

log2 x + 5 > 0,
log2 x + 5 > 0,

5
x

5
x5

x > 5;
x > 5;
x > 5;

log22 x + 5 > 1,

x5

x+5

x
+
5
< 1,
< 1,
log2

2)
x5
x5
2
x
+
5

< 0,
log2

x
>
5;
x
>
5;

x > 5;
x > 15,
x < 5,

x > 5.
.
: (15; +).
1157

1157. . x > 0. 3log3 x < 6,

log3 x
3log3 x
+ xlog3 x < 6, 2xlog3 x < 6, xlog3 x < 3.

3. ,
y = log3 t , :
log3 xlog3 x < log3 3, log23 < 1, | log3 x| < 1,
log3 1 < log3 x < log3 3, 1 < x < 3.
3
3

: 1 ; 3 .
3
1158. . x > 0.
2
7log7 x + xlog7 x < 14,

log7 x
7log7 x
+ xlog7 x < 14,

2xlog7 x < 14, xlog7 x < 7.


7. ,
y = log7 t , :

www.legionr.ru

350

1159

log7 xlog7 x < log7 7, log27 x < 1, | log7 x| < 1, log7 1 < log7 x < log7 7,
7
1 < x < 7.
7

1; 7 .
7

x < 0,

x 6= 1 ,
1159. :
27 x (; 1) 1; 1 1 ; 0 .
27
27

x 6= 1,

x 6= 1;
:
1 log 27
3
x1
1
.
6
log3 (x log3 3)
1 log 27 + log (x)
3
3
x1
:

3
1
6
.
3 + log3 (x)
log3 (x)

log3 (x) = t, t 6= 3; t 6= 0.

3 1 6 0;
3+t
t

2t 3 6 0. 298 , t (; 3) (0; 1,5].


t(3 + t)

+
3

1,5

. 298.

log3 (x) < log3 1 ,


27
(
log3 (x) > log3 1,

1
x > 27 ,

x < 1,

3
x > 3 3;
log3 (x) 6 log3 3 2 ;

x [3 3; 1) 1 ; + .
27

, x [3 3; 1) 1 ; 0 .
27

: [3 3; 1) 1 ; 0 .
27
log

3 (x) < 3,
log3 (x) > 0,

log3 (x) 6 1,5;

www.legionr.ru

351

1161

x < 0,

x 6= 1 ,
1160. :
4

x 6= 1,

x 6= 8;

x (; 8) (8; 1) 1; 1 1 ; 0 .
4
4
:
1 log 4
2
x+8

1
log2 4 + log2 (x)
x+8
:
1
2
6
.
2 + log2 (x)
log2 (x)

1
.
log2 (x log2 2)

log2 (x) = t, t 6= 2; t 6= 0.

2 1 6 0;
2+t
t

t 2 6 0. 299 , t (; 2) (0; 2].


t(2 + t)

. 299.

1
1
log
log2 (x) < log2 4 ,
x > 4,
2 (x) < 2,

log2 (x) > 0,


log (x) > log 1, x < 1,
2
2
log2 (x) 6 2;
log2 (x) 6 log2 4;
x > 4;

x [4; 1) 1 ; + .
4

, x [4; 1) 1 ; 0 .
4

: [4; 1) 1 ; 0 .
4

1161. t = 5x , 0 < t 6 1. :

log3 (t 7)(59 t 1) + log3 9t 7 log3 (25t 1)2 > 0.


5 t1

www.legionr.ru

352

1162

1 . t 7 < 0, 59 t 1 < 0; 0 < t <


59

log3 (t 7)2 > log3 (25t 1)2 ,


(t 7)2 > (25t 1)2 ,

9
0<t<5 ;
0 < t < 59 ;

7 t > 1 25t,
t > 1

0 < t < 59 . ,
4
0 < t < 59 ;

9
0<t<5 ,
x2
9
2
5
< 5 x > 9 x (, 3) (3, +).
: (, 3) (3, +).
2
1162. t = 3x , 0 < t 6 1. :

log7 26t 8 + log7 t 8 326 t 3 > log7 (27t 1)2 .


3 t3
t 8 < 0, 326 t 3 < 0; 0 < t < 125 .
3

2
2
log
(8

t)
>
log
(27t

1)
,

(8 t)2 > (27t 1)2 ,


7
7

1
1
0 < t < 25 ;
0 < t < 25 ;
3
3

8 t > 1 27t,
t> ,
26

0 < t < 125 .


1
3
0 < t < 25 ;

3
0 < t < 125 ;
3
2
, 3x < 325 x2 > 25 x (; 5) (5; +).
: (; 5) (5; +).

x5
x 6= 5

4
=
6
1

x<0
x<0

256x
>
0

1163. : 256xx6= 1
x 6= 1
x 6= 1
256
256

log
1 4 >0

x
<
0
x
=
6
1

log 1 4x 6= 1

x 6= 1
4
:
1
3
1
1
6

log64 (256x)
log4 (x)
log4 (256x)
log4 (x)

1
3
6
. log4 (x) = t,
4 + log4 (x)
log4 (x)

3 6 1 3t t 4 6 0 2t 4 6 0
4+t
t
t(4 + t)
t(t + 4)
t < 4; 0 < t 6 2

www.legionr.ru

353

1164

+
0

-4

. 300.
log4 (x) < 4; 0 < log4 (x) 6 2
x < 44 ; 1 < x 6 16
x > 1 ; 16 6 x < 1.
256
, :

x [16; 1) 1 ; 0 .
256

: [16; 1) 1 ; 0 .
256

x+4

6= 1
2
x 6= 4
x<0

x<0

16x > 0

x 6= 1
1
1164. : 16x 6=

x 6= 1
16
x
16

log 1 3 > 0

x
=
6
1

x<0

log 1 3x 6= 1

x 6= 4.
x 6= 1
3
:
1
3
1
1
6

6
.
log8 (16x)
log2 (x)
4 + log2 (x)
log2 (x)
log2 (x) = t,

3 6 1 2t 4 6 0.
4+t
t
t(t + 4)

+
-4

+
0

. 301.
301 , t < 4; 0 < t 6 2;
log2 (x) < 4; 0 < log2 (x) 6 2;
x < 24 ; 1 < x 6 22 ;
x > 1 ; 4 6 x < 1.
16

, : x (4; 1) 1 ; 0 .
16

: (4; 1) 1 ; 0 .
16

www.legionr.ru

354
2

2
2
2x 4 > log 25x2 82 .
1165. log2 2x 4 2x +1 1 log2 x
2
2
2 +1 1
(
(

2
2
2
2x 4 2x +1 1 > 0,
2x +1 1 < 0,
.
2
5x2
2
8 6= 0;
25x 6= 23 ;

|x| > 1,
x2 + 1 < 0,

x2 6= 2;
|x| 6= 2.
x2

2
2

2
2
2
4 2x +1 1 2x +1 1
x2

> log2 32 2x 8 ,
log2
2
4

2
2
2
log2 2x +1 1 > log2 32 2x 8 ,
2
2
|2x +1 1| > |32 2x 8|,
2
2
1 2 2x > |32 2x 8|,

(
|x| 6 2,
2
32 2x 8 > 0,

2x2 6 9 ,
2
2
1 2 2x > 32 2x 8,

34
2

|x| > 2,
x
32

8
<
0,

2
2

2
1 2 2x > 8 32 2x ;
2x > 7 ;
30

|x| 6 2,
|x| 6 r2,

9
2
x 6 log2 ,
|x| > log 34 ,
2

34
9

|x| > 2,
|x| > 2,

7
2
|x| 6 log2 30 ;
x > log2 ;
30
7
r
r
log2 34 6 |x| 6 log2 30 .
9
7 r
r

34
, log2
6 |x| < 2, 2 < |x| 6 log2 30 .
7
r
r 9

: log2 34 6 |x| 6 log2 30 , |x| 6= 2.


9
7

x2 +2

2
2
2
1166. log0,5 2x 8 2x +2 1 log0,5 2 x2 1 > log0,5 21x 2 .
2
8
(
(

2
2
2
2x 8 2x +2 1 > 0,
2x +2 1 < 0,
.
2
1x2
2
2 6= 0;
21x 6= 21 ;

x2 + 2 < 0,
|x| > 2,
|x| > 2.
2
x 6= 0;
x 6= 0;
1166

www.legionr.ru

355

1167

x2

2
2

2
2
2
8 2x +2 1 2x 8
x2 +2

> log0,5 2 2x 2 ,
log0,5
2
1
x2
2

2
2
log0,5 2
8 > log0,5 2 2x 2 ,
2
2
|2x 8| 6 |2 2x 2|,
2
2
8 2x 6 2 2 2x ,
x2
2
6 6.
, , , .
: .
1167. . : x > 8.

x > 8:
log25 (x 8) 6 log5 x 8 4 + 25(x 8) (log5 (x 8) 4) = 0.
x 8 = 5t
t2 3t 4 + 25 5t (t 4) = 0,
(t + 1)(t 4) + 25 5t (t 4) = 0,
t
(t
4)(t + 1 + 25 5 ) = 0,
t = 4,
25 5t = t 1.

5t = t + 1 . ( 25
, , .) :t = 2.

x = 633,
x 8 = 54 ,

x 8 = 52 ;
x=8 1 .
25

8 251

633

. 302.

8; 8 1 [633; +).
25
1168. : x > 2.

.
log23 (x 2) + 3(x 2)(2 log3 x 2 + 3) 7 log3 (x 2) 30 = 0
x > 2.
x 2 = 3t
2
t 7t 30 + 3 3t (t + 3) = 0,
(t + 3)(t 10) + 3 3t (t + 3) = 0,
:

www.legionr.ru

356

1169

t
(t
+ 3)(t 10 + 3 3 ) = 0.
t = 3,
3 3t = 10 t.
33t = 10t t = 1. ,
, .

3
x2=3 ,
x=2 1 ,

27
1
x2=3 ;
x = 5.

. 303.
i
2; 2 1 [5; +).
27
2x 5x
1169. 718 1
> 1.
1
7
7
: x > 0.


718 72x 75 x > 70 ;

7182x5 x > 70 ; 18 2x 5 x > 0.

t = x, t > 0.

2
9
2t + 5t 18 < 0,
< t < 2,

0 6 t < 2.
2
t > 0;

t > 0;

x, 0 6 x < 2.
0 6 x < 4.
: [0; 4).
3x 2x
1170. 533 1
> 1. : x > 0.
1
5
5
:


533 53x 52 x > 1;

5333x2 x > 50 ; 33 3x 2 x > 0.

11

33 3t2 2t > 0,

< t < 3,

t = x, t > 0.
3
t > 0;

t > 0;

0 6 t < 3. x, 0 6 x < 3.
0 6 x < 9.
: [0; 9).

www.legionr.ru

357

1172
2|x3|
+ 4 < 2|x3| .
1171. 2
5
2|x3| = t.
t2 + 4 < t;
5
2
t 5t + 4 < 0;
(t 1)(t 4) < 0;
1 < t < 4;
20 < 2|x3| < 22 ;
0< |x 3| < 2;

x 6= 3,
x 6= 3,
=
2 < x 3 < 2;
1 < x < 5.
: (1; 3) (3; 5).
2|x+1|
+ 5 < 5|x+1| .
1172. 5
6
5|x+1| = t.
t2 + 5 < t;
6
t2 6t + 5 < 0;
(t 1)(t 5) < 0;
1 < t < 5;
50 < 5|x+1| < 51 ;
0< |x + 1| < 1;

x 6= 1,
x 6= 1,

1 < x + 1 < 1;
2 < x < 0.
: (2; 1) (1; 0).
1173. log3 log4 4x 1 < log 1 log 1 x + 1 .
x+1
3
4 4x 1

4x 1 > 1,

log4 4x 1 > 0,

x+1
x+1

4x 1 > 1,

x+1
x
+
1
x
+
1

: log 1
> 0,
< 1,
4x 1

x+1

4 4x 1

<
1;

4x 1

4x 1 > 0;
4x 1 > 0;
x+1
x+1

3x 2 > 0,

x < 1,

x+1

x > 2.

3
3x 2 > 0;
4x 1

www.legionr.ru

358

1174

1
, log4 4x 1 < log4 4x 1
.
log3 log4 4x 1 < log3 log 1 x + 1
x+1
x+1
x+1
4 4x 1

log4 4x 1 = t. :
x+1

(t 1)(t + 1)
< 0; t < 1; 0 < t < 1.
t < 1 , t 1 < 0,
t
t
t

+
1

+
0

. 304.

4x

1
1
4x

< 1,
< ,
1 < x < 1 ,
log

4
3
x + 1

4 x+1
x < 1,
x < 1,
x < 1,

1.

x > 2;
x > 2.
x > 2;
3
3
3

4x 1 > 1,

log4 4x 1 > 0,

x < 1,
x+1
x+1

4x 1
x > 2,
log4 4x 1 < 1,
< 4,
3
2.

x > 2.
x
+
1
x
+
1

x < 1,

x < 1,

2;

x
>

x > 2;
x > 2;
3
3

: 2 ; + .
3
s
1174. log29 x > log23 1 x
4

x > 0,
0 < x < 4.
:
x
1 > 0;
4
s
1 log2 x > log2 1 x ,
3
3
4
4

log23 x > log23 1 x ,


4

www.legionr.ru

359

1175

log23 x log23 1 x > 0,


4

log3 x log3 1 x
log3 x + log3 1 x
> 0,
4
4

log 4x > 0,

4x

log x(4 x) > 0,

3
4

x(4 x)
0 < x < 4,
4x

log3
>0
log3
4x
4

4x

log3
6 0,

4x

x(4 x)

6 0,
log3

0 < x < 4;

4x

> 1,

0,8 6 x26 4,
4x

(x 2) 6 0,

x(4 x) > 4,

0 < x < 4,
x = 2,
0 < x < 4,
x 6 0,8,

0 < x 6 0,8.

4x 6 1,

x > 4,

4x
2

(x 2) > 0,

x(4 x) 6 4,

0 < x < 4;

0 < x < 4;
: (0; 0,8] {2}.
3

2,
1175. 32x 2x+ 2 > 2x+ 2 + 9x1 , 32x 9x1 > 2x+ 2 + 2x+

9x 1 1 > 2x (2 2 + 4 2), 9x 8 > 2x 6 2, 9x > 9 6 2 ,


9
9
2
8
x 1,5
x
9 > 27
, 9
> 9
, x > 1,5.
2x
2
2
2 2

: [1,5; +).
2

1176. 5x+ 3 8x > 2x 4x1 + 5x 3 ,

2
1
5x+ 3 5x 3 > 8x + 1 8x ,
4

2
1
1
1
5x 5 3 5 3 > 5 8x , 5x 5 3 (5 1) > 5 8x , 5x 4 5 3 > 5 8x ,
4
4
4

www.legionr.ru

360

1177


4
8x 6 4 4 5 34 , 8 x 6 8 3 , x 6 4 .
5x
5
5
3
:

i
; 4 .
3

1177. log|2x+3| (x2 10x+9) > 2. .


log|2x+3| (x2 10x + 9) = 2.

x 6= 3 ,

2
|2x + 3| 6= 0,

: |2x + 3| 6= 1,

x 6= 1,
2

x 10x + 9 > 0;

x 6= 2,

x (; 1) (9; +).

x2 10x + 9 = (2x + 3)2 ; 3x2 22x = 0; x1 = 0, x2 = 22 .
3
f (x) = log|2x+3| (x2 10x + 9) 2.
x, f (x) > 0 (. . 305).

. 305.
h

: 22 ; 2 (1; 0].
3
1178. .
log|3x+2| (x2 5x + 4) = 2.

x 6= 2 ,

|3x + 2| 6= 0,

: |3x + 2| 6= 1,
x 6= 1 ,
2

x 5x + 4 > 0;

x
=
6
1,

x (; 1) (4; +).

x2 5x + 4 = (3x + 2)2 ; 8x2 17x = 0; x1 = 0, x2 = 17 .
8
f (x) = log|3x+2| (x2 5x + 4) 2. x, f (x) > 0 (. . 306).

www.legionr.ru

1179

361

. 306.
h

i
: 17 ; 1 1 ; 0 .
3
8 2
1 x > 0,
1 < x < 1,
1179. : x + 1 > 0,
x 6= 0.

x + 1 6= 1;

4 logx+1 (1 x2 ) 1 16 log2x+1 |x 1| > 5;


4
4(logx+1 (1 x) + logx+1 (x + 1) log2x+1 |x 1|) > 5.
, |x 1| = 1 x.
logx+1 (1 x) + 1 log2x+1 (1 x) > 5 ;
4
log2x+1 (1 x) logx+1 (1 x) + 1 6 0.
4
logx+1 (1 x) = t,
t2 t + 1 6 0; 4t2 4t + 1 6 0; (2t 1)2 6 0; t = 1 .
4
2

: log x+1 (1 x) = 1 ; 1 x = x + 1;
2
1 2x + x2 = x + 1; x2 3x = 0; x1 = 0, x2 = 3.
, , .
: .
4 x2 > 0,
2 < x < 2,
1180. : x + 2 > 0,
x 6= 1.

x + 2 6= 1;
2 logx+2 (4 x2 ) 1 4 log2x+2 |x 2| > 3;
4
2 logx+2 (2 x) + 2 logx+2 (x + 2) log2x+2 |x 2| > 3.
, |x 2| = 2 x.
2 logx+2 (2 x) + 2 log2x+2 (2 x) > 3;
log2x+2 (2 x) 2 logx+2 (2 x) + 1 6 0.
logx+2 (2 x) = t,
t2 2t + 1 6 0; (t 1)2 6 0, t = 1.

www.legionr.ru

362

1181

: log x+2 (2 x) = 1; x + 2 = 2 x;
x = 0.
x = 0 .
: 0.
(x 3)5
1181. 5 log11 (x2 x 6) 6 6 + log11
.
x+2
2

x x 6 > 0,
(x 3)(x + 2) > 0,
x < 2,
5
5
:

(x 3)
(x 3)
x > 3.
> 0,
> 0,

x+2
x+2
.

(x 3)5
6 6,
5 log11 (x 3)(x + 2) log11
x+2
(x 3)5 (x + 2)5 (x + 2)
6 6,
(x 3)5
log11 (x + 2)6 6 6,
6 log11 |x + 2| 6 6,
log11 |x + 2| 6 1,
|x + 2| 6 11,
11 6 x + 2 6 11,
13 6 x 6 9.
, 13 6 x < 2, 3 < x 6 9 (. . 307).

log11

. 307.
: [13; 2) (3; 9].

(x 2)7
1182. 7 log9 (x2 + 3x 10) 6 8 + log9
.
x+5

(x 2)(x + 5) > 0,
x + 3x 10 > 0,
x < 5,
7
7

:
(x 2)
(x 2)
x > 2.
> 0,
> 0,

x+5
x+5
.
(x 2)7
6 8,
7 log9 (x + 5)(x 2) log9
x+5
log9

(x + 5)7 (x 2)7 (x + 5)
6 8,
(x 2)7

www.legionr.ru

363

1183

log9 (x + 5)8 6 8,
8 log9 |x + 5| 6 8,
log9 |x + 5| 6 1,
|x + 5| 6 9,
9 6 x + 5 6 9,
14 6 x 6 4.
, 14 6 x < 5, 2 < x 6 4 (. . 308).

. 308.
:
[14; 5) (2; 4].
x2 5x > 0,
1183. : x2 6= 1,
x (; 1) (1; 0) (5; +).

x 6= 0;

log2 (x2 5x) log2 x2


log2 (x2 5x)
61
6 0.
2
log2 x
log2 x2

2
log2 (x2 5x) log2 x2 6 0,
x 5x 6 x2 ,
1)

2
log
x
>
0;
x2 > 1;
2

x
> 0,
x < 1,

x > 1.

x > 1;

, x > 5.

2
log2 (x2 5x) log2 x2 > 0,
x 5x > x2 ,
2)

2
log2 x < 0;
x2 < 1;

x 6 0,
x > 1, x (1; 0].

x < 1;
, x (1; 0).
,
x (1; 0) (5; +).
: (1; 0) (5; +).
2

x 6= 1,
x 6= 1,

x 6= 6,
2
(x 5) 6= 1,
x 6= 4,
1184. :

2
x 6= 0,

2
x 6= 0,
(x 5) 6= 0;

x 6= 5.

www.legionr.ru

1185

364


1
logx2 (x 5)2 +
6 2.
logx2 (x 5)2

t = logx2 (x 5)2 , t 6= 0, t2 + 1 2 6 0
t
2
t 2t + 1 6 0,

t > 0,
2
t = 1,
2

t 2t + 1 6 0
t 2t + 1 > 0,
t < 0.
t
t < 0;
,

(x

5)
=
x2 ,

5
2

(x2 5) < 1,
x = 2,
logx2 (x 5)2 = 1,

x > 1,
4 < x < 6,
logx2 (x 5)2 < 0;
(x 5)2 > 1,
1 < x < 1.
x2 < 1;
x 6= 0 x 6= 5, x (1; 0) (0; 1) {2,5} (4; 5) (5; 6).
: (1; 0) (0; 1) {2,5} (4; 5) (5; 6)

1
1185. log 1 71+log35 x 1+log
> log35 x 1.
35 x
5
5

1+log35 x
351+log35 x 1
1
7
1+log35 x > 0,
> 0,
:

5
51+log35 x

x > 0;
x > 0.
1+log35 x
,
> 0 x > 0,
5
35x 1 > 0,

x> 1 .
x > 0;
35
.


1 > log x 1; 35x 1 6 1 log35 x1 .
log 1 35x
35
1+log35 x
1+log35 x
5
5
5 5
51+log35 x , 35x 1 6 52 ; 35x 1 6 25;
35x 6 26; x 6 26 .
35
, 1 < x 6 26 .
35
35
i

: 1 ; 26 .
35 35

1
1186. log 1 31+log6 x 1+log
> 1 + log6 x.
6x
2
2

www.legionr.ru

365

1187

31+log6 x

1
21+log6 x

x > 0;

6 6log6 x 1
> 0,
21+log6 x

x > 0.

61+log6 x 1
> 0,
> 0,

21+log6 x

x > 0;

,
21+log6 x > 0 x > 0,

6x 1 > 0,
x > 1.

x > 0;
6


1 > 1 + log x; 6x 1 6 1 1+log6 x . log 1 6x
6
1+log6 x
1+log6 x
2
2
2 2
1+log6 x
;
21+log6 x , 6x 1 6 21+log6 x 1
2
6x 1 6 20 ; 6x 1 6 1; 6x 6 2; x 6 1 .
3
, 1 < x 6
6
i

: 1 ; 1 .
6 3
2(x2)
3
4 3x2 + 3 > 0,
1187.
x
log16 2 < 1.
2
t > 3,
t 4t + 3 > 0,
t 6 1,

x < 4,

x < 4,
x (; 2] [3; 4).
: (; 2] [3; 4).
2(3x)
2
+ 3 23x 4 6 0,
1188.
x
log81 3 < 0.

1.
3

t = 3x2 .

x 2 > 1,
x 2 6 0,

x < 4.

t = 23x , t > 0.
2

x > 3,
4 6 t 6 1,
t + 3t 4 6 0,

x [3; 4).
x < 4.
x < 4,
x < 4,
: [3; 4).
1189. log3(x4) (x + 4) 4 log2(x4) (x + 4)3 + 5 log(x4) (x2 16) > 7.
9

www.legionr.ru

366

1189

x + 4 > 0,

2
x 16 > 0,

x 4 6= 1,

x 4 > 0;
x (4; 5) (5; +).
, :
log3(x4) (x + 4) 4 log2(x4) (x + 4) + 5 log(x4) (x + 4) + 5 > 7.

t = log(x4) (x + 4), t3 4t2 + 5t 2 > 0;


t3 4t2 + 5t 2 = (t 1)(t2 3t + 2) = (t 1)2 (t 2) > 0 t > 2.
,
log(x4) (x + 4) > 2 log(x4) (x + 4) > log(x4) (x 4)2

x 4 > 1,
x > 5,
x + 4 > (x 4)2 ;
x2 9x + 12 < 0;

0 < x 4,
4 < x,

x 4 < 1,
x < 5,

2
x + 4 < (x 4)2 ;
x 9x + 12 > 0;

x > 5,

x 9 33 x 9 + 33 < 0;

2
2

4
<
x,

x < 5,

33
9
+
33 > 0.

x
x
2
2

5; 9 + 33 (. . 309).
2

. 309.
(. . 310).

. 310.

www.legionr.ru

367

1190


, , x 5; 9 + 33 .
2

: 5, 9 + 33 .
2

1190. 1 log3(x+2) (x 2)3 1 log2(x+2) (x 2)5 + 8 log(x+2) (x2 4) < 12.


27
5

x 2 > 0,

2
x 4 > 0,

x + 2 6= 1,

x + 2 > 0;
x (2; +).
, :
log3(x+2) (x 2) 5 log2(x+2) (x 2) + 8 log(x+2) (x 2) + 8 < 12.

t = log(x+2) (x 2), t3 5t2 + 8t 4 < 0;


t3 5t2 + 8t 4 = (t 1)(t2 4t + 4) = (t 1)(t 2)2 < 0 t < 1.
, log (x+2) (x 2) < 1.
x + 2 > 1,

x2 < x+2, x, ,
x (2; +).
: (2; +).
1191.

logx+2 (x 2) + 1
logx+2 (x2)+logx2 (x+2) > log(x+2)(x2) (x+2)2 .
2
logx+2 (x 2) + 1

x + 2 (0; 1) (1; +),


x 2 (0; 1) (1; +),

2
x 4 (0; 1) (1; +),

x (2; 5) ( 5; 3) (3; +).logx+2 (x 2)+1
1
2
logx+2 (x2)+
>
.
logx+2 (x 2)
logx+2 (x + 2)(x 2)
log2x+2 (x 2)+1
logx+2 (x 2) = t,

t + 1 t + 1 > 2 ; t + 1 t2 + 1 > 2 ; (t + 1)2 2t > 0;


t
t + 1 t2 + 1
t
t+1
t(t + 1)
t2 + 1
t2 + 1 > 0. t (; 1) (0; +).
t(t + 1)

www.legionr.ru

368

1192

logx+2 (x 2) < 1,

logx+2 (x 2) > 0.

x + 2 > 1,

1
x 2 < x + 2 , x + 2 > 0, x 2 > 1.
2

x 4 < 1,
5 < x < 5,

x > 3;
x > 3.

, x (2; 5) (3; +).

: (2; 5 ) (3; +).


:

1192.

logx+3 (x3)+2
logx+3 (x3)+2 logx3 (x+3) > 3 log(x+3)(x3) (x+3)2 .
2
2
logx+3 (x3)+2

x + 3 (0; 1) (1; +),


x 3 (0; 1) (1; +),

2
x 9 (0; 1) (1; +),

x (3; 10) ( 10; 4) (4; +).


logx+3 (x 3) + 2
2

log
(x

3)
+
>
x+3
logx+3 (x 3)
log2x+3 (x 3) + 2
3
.
logx+3 (x + 3)(x 3)
logx+3 (x 3) = t,

t + 2 t + 2 > 3 ; t + 2 t2 + 2 > 3 ; (t + 1)(t + 2) 3t > 0;


t
t + 1 t2 + 2
t
t+1
t(t + 1)
t2 + 2

>

t2 + 2 > 0. t (; 1) (0; +).


t(t + 1)

logx+3 (x 3) < 1,
:

logx+3 (x 3) > 0.

x + 3 > 1,

1
x 3 < x + 3 , x + 3 > 0, x 3 > 1.
2

x 9 < 1,
10 < x < 10,

x > 4;
x > 4.

www.legionr.ru

369

1193

,
x (3; 10) (4; +).

: (3; 10 ) (4; +)
1193.
(x 1)(x 3)
(x 1)(x 3)
> 0 2x
> 0
3 52x + 5 3x 52x 3x 5 3
5 (3 3x ) 5(3 3x )
(x 1)(x 3)
> 0.
(52x 5)(3 3x )
. :
x1 = 1 x2 = 3; 52x3 = 5
3x4 = 3: x3 = 1 x4 = 1. 2
(. . 311).

. 311.
, x (0,5; 1) (1; 3].
: (0,5; 1) (1; 3].
1194.
2x 3x 3 2x 21 3x + 21 3 6 0
(x + 1)(x + 2)
2x (3x 3) 21 (3x 3)
(2x 21 )(3x 3)
60
6 0.
(x + 1)(x + 2)
(x + 1)(x + 2)
. 2x1 = 21 3x2 = 3: x1 = 1 x2 = 1; : x3 = 1 x4 = 2.
(. . 312).

. 312.
, x (2; 1) (1; 1].
: (2; 1) (1; 1].
1195. :
2
2
32x (3x 34 ) 2x (3x 34 ) > 0,
2
(32x 2x )(3x 34 ) > 0,

www.legionr.ru

370

1196
2

(9x 2x )(3x 34 ) > 0.


,
.
x
x
x
= 1 x = 0.
9 2 =0 9
2
2
3x = 34 x2 = 4 x = 2.
(. . 313).

-2

. 313.
x [2; 0] [2; +).
: x [2; 0] [2; +).
1196.
2

7x 2x+1 72x 72x+1 5x 7x 2x+1 + 7 5x 6 0;


2
2
72x (7(x1) 7) 5x (7(x1) 7) 6 0;
2

(72x 5x )(7(x1) 7) 6 0.

(72x 5x )(7(x1) 7) = 0.
:
x
= 1, x = 0.
1) 72x 5x = 0 49
5
2

2) 7(x1) = 71 (x 1)2 = 1 x = 2 x = 0.
(. . 314).

. 314.
, x (; 2].
: (; 2].
x 1 > 0,

x + 1 > 0,

x + 1 > 0,
x > 1.
1197. :
x1

x + 1 6= 1;
x1

www.legionr.ru

371

1197

log2 x 1 +
x+1

1
> 0, t = log2 x 1 ,
x+1
x
+
1
log2
x1

(t 1)(t + 1)
t 1 > 0,
> 0 (. . 315).
t
t

. 315.

x1

log2 x + 1 > 1,

t > 1,

x1

t < 0,

log2 x + 1 < 0,

t > 1;

log2 x 1 > 1;
x+1

1
1

x3
x + 1 > 2,
x + 1 > 0,

(. . 316)
x1
2


< 1,

<
0,

x+1
x+1

x1
x 3
> 2;
> 0; (. . 317)
x+1
x+1

. 316.

. 317.
x > 3,
3 < x < 1.

www.legionr.ru

372

1198

: x > 3.
: (3; +).

x 3 > 0,

x + 3 > 0,

x 3 > 0,
1198. :
x > 3.
x
+3

x 3 6= 1,
x+3

log0,5 x 3 + log x3 2 > 0,


x+3
x+3
log2 x 3 +
x+3

1
> 0,
x

3
log2
x+3

log2 x 3 = t,
x+3
(t 1)(t + 1)
t + 1 > 0, t 1 < 0,
< 0 (. . 318),
t
t
t

. 318.

x3
log2 x + 3 < 1,
t < 1,

0 < t < 1,
0 < log2 x 3 < 1,
x+3

x9
x + 3 < 0,
x 3 < 1,

6
x+3
2

x + 3 > 0,
x

1<
< 2,
x 9
x+3

< 0.
x+3


(. . 319, 320).

3 < x < 9,

x < 9.

www.legionr.ru

373

1199

. 319.

. 320.
: 3 < x < 9.
: (3; 9).
1199. 1 x2+log2 x 2 log22 x 4 log2 x + 4 6 0.
4
: x > 0.

x 2+log2 x
22 2log2
2(log22 x + 2 log2 x 2) 6 0;
2

2log2 x+2 log2 x2 2(log22 x + 2 log2 x 2) 6 0.


t = log22 x + 2 log2 x 2. 2t 2t 6 0.
f (t) = 2t 2t. t f 0 (t) = 2t ln 2 2;
f 0 (t0 ) = 0 t0 = log2 2 . f 0 (t) < 0 t < t0 f 0 (t) > 0 t > t0 .
ln 2
f (1) = f (2) = 0, f (t) t < t0
f (t) t > t0 2t 2t 6 0
t [1; 2] (. . 321). 1 6 log22 x +
2 x 2 6 2.
2 log
2
s
+
2s 3 > 0,
log2 x = s. 1 6 s2 + 2s 2 6 2;
s2 + 2s 4 6 0;

s (; 3]

[1; +),

s [1 5; 3] [1; 1 + 5];
s [1 5; 1 + 5];
h
i

log2 x [1 5; 3] [1; 1 + 5]; x 2 51 ; 1 [2; 2 51 ].


8
h
i
: 2 51 ; 1 2; 2 51 .
8
1200. 1 x3+log3 x 2 log23 x 6 log3 x + 7 6 0.
81

www.legionr.ru

374

1201

. 321.
: x > 0.

3+log3 x
34 3log3 x
2(log23 x + 3 log3 x 4) 1 6 0;
2
3log3 x+3 log3 x4 2(log23 x + 3 log3 x 4) 1 6 0.
t = log23 x + 3 log3 x 4. 3t 2t 1 6 0.
f (t) = 3t 2t 1. t f 0 (t) = 3t ln 3 2;
f 0 (t0 ) = 0 t0 = log3 2 ; f 0 (t) < 0 t < t0 f 0 (t) > 0 t > t0 .
ln 3
f (0) = f (1) = 0, f (t) t < t0
f (t) t > t0 3t 2t 1 6 0
t [0; 1] (. . 322). 0 6 log23 x
+ 3 log3 x 4 6 1.
s2 + 3s 4 > 0,
log3 x = s. 0 6 s2 + 3s 4 6 1;
s2 + 3s 5 6 0;

[1; +),
s (; 4]

i
h

29
; 3 + 29
s
2
2

i
h
i Sh
29
29 . x = 3s ,
3

3
+
s
; 4
1;
2
2

h 329
i Sh
3+ 29 i
3; 3 2
x 3 2
; 1
.
81

: 3

3
2

. 322.

i
h
29 1 S
3+ 29 i
;
3; 3 2
.
81
2

1201. x 6= 0 2 2x 1 > 0
2
32x 1 > 0, :

www.legionr.ru

375

1202
2

log5 (34x 232x +4)

2x2

log5 ((32x 1)2 + 3)

2x2

> log5 (22(x


> log5 ((2x

+1)

+1

22x

+1

+4)

1)2 + 3)

1
2x

1
2x

+1

+1

1 .
t1
f (t) t > 1, t1 > 1,
t2 > 1, f (t1 ) > f (t2 ) , t1 > t2 .
2
2
2
2
f (32x ) > f (2x +1 ), 32x > 30 = 1, 2x +1 > 21 = 2,
2
2
2
2
2
32x > 2x +1 , 9x > 2 2x , 4,5x > 2, x2 > log4,5 2,
p
Sp
x (; log4,5 2) ( log4,5 2; +).
p
Sp
: x (; log4,5 2) ( log4,5 2; +).
1202. :

1
1
> log0,5 ((2 x+3 2)2 +1)+ x+3
log0,5 ((2|x|+1 2)2 +1)+ |x|+1
.
2
1
2
1
f (t) = log5 ((t 1)2 + 3)

1 .
t1
t > 2 f (t) ,
, t1 > 2, t2 > 2 f (t1 ) > f (t2 ) t1 < t2 .
:

f (2|x|+1 ) > f (2 x+3


);
3
2|x|+1 > 21 = 2, 2 x+3
> 2 = 8,

|x|+1
x+3
2
<2
; |x| x 2 < 0, ( x 2)( x + 1) < 0, x < 2; x [0; 4).
: x [0; 4).

(x + 2)(x + 4) > 0,
x + 2 > 0,
x > 2,
1203. :

x + 4 > 0;
x + 4 > 0;
x > 4;
x > 2.
.

log3 (x + 2)(x + 4) + log3 (x + 4) > log3 13,


x+4
x+4
log3
> log3 1 ,
> 1, 1 > 1,
(x + 2)(x + 4)
13 (x + 2)(x + 4)
13 x + 2
13
13 > x + 2, x < 11.
, x (2; 11)
f (t) = log0,5 ((t 2)2 + 1) +

: (2; 11).

x 5 6= 0,
1204. :
x < 5.
15 3x > 0;

www.legionr.ru

376

1205

1) .

log23 (x 5)2 4 log3 (15 3x) 6 4; 4 log23 |x 5| 4 log3 3(5 x) 6 4;


4 log23 (5 x) 4 log3 (5 x) 8 6 0. t = log3 (5 x).
4t2 4t 8 6 0; t2 t 2 6 0; 1 6 t 6 2; 1 6 log3 (5 x) 6 2;

1 6 5 x 6 9; 4 6 x 6 14 .
3
3
2) : 4x 2x+4 6 6 2x + 75;
2x
2 16 2x 6 2x 75 6 0; (2x )2 22 2x 75 6 0. t = 2x , t > 0.
t2 22t 75 6 0; 3 6 t 6 25; 0 < 2x 6 25; x 6 log2 25.
3) 14 log2 25, 3

, 14 > log2 25; 7 > log2 5; 7 > log2 125; 27 > 125; 128 > 125.
3
3
log2 25 > 4 .
, [4; log 2 25].
: [4; log2 25].

2
8 x2 > 0,

x < 8,
1205. : 10 x > 0,

8 < x < 8.
x
<
10;

(x 10)2 > 0;
1) : 4x 2x+1 6 2x + 10;
2x
2 2 2x 2x 10 6 0; (2x )2 3 2x 10 6 0. t = 2x , t > 0.
t2 3t 10 6 0; 2 6 t 6 5; 0 < 2x 6 5; x 6 log2 5.
2) :
log2 (8 x2 ) + log2 (x2 20x + 100) > 2 log2 (10 x).
log2 (8 x2 ) + log2 (x 10)2 log2 (10 x)2 > 0;
2
log2 (8 x2 ) > 0; 8
x2 6 7. ,
x > 1;
7 6 x 6 7.

3)
, 7 > log2 5.

2 7 > 5, 2 7 > 22,5 = 4 2 > 5.

, [ 7; log2 5].

: [ 7; log2 5].

x > 0,

1206. : x 6= 1 ,
3

x 6= 1.

www.legionr.ru

377

1207

1
+ 3 > 11 .
1 + log3 x log3 x
6

t = log3 x.

1 + 3 > 11 ;
1+t
t
6

24t + 18 > 11; 11t2 13t 18 6 0; (11t + 9)(t 2) 6 0.


t(t + 1)
t(t + 1)
t(t + 1)

i
t 1; 9 (0; 2].
11
.
9

1) 1 < log3 x 6 9 , log3 31 < log3 x 6 log3 3 11 , 31 < x 6 3 11 ,


11

1 <x6 1 .

11 9
3
3
2) 0 < log3 x 6
2, log3 1 <#log3 x 6 log3 9, 1 < x 6 9.
1
x 1 ; 11
(1; 9].
3
39

#
1
: 1 ; 11
(1; 9].
3
39

1207.

log52x (5 2x)(2x + 1) +
log
(5

2x)2 6 4.
2x+1

5 2x > 0,
x < 2,5,

5 2x 6= 1,
x 6= 2,
:
x (0,5; 0) (0; 2) (2; 2,5).
2x + 1 > 0,
x > 0,5,

2x + 1 6= 1;
x 6= 0;

1 + log52x (2x + 1) + 2 log2x+1 (5 2x) 6 4;
2
6 3.
log52x (2x + 1) +
log52x (2x + 1)
2
log52x (2x + 1) = t, t + 2 6 3; t 3t + 2 6 0;
t
t

(t 1)(t 2)
6 0; t (; 0) [1; 2].
t
x, log52x (2x + 1) (; 0) [1; 2].

log52x (2x + 1) < 0,


1 6 log52x (2x + 1) 6 2.

www.legionr.ru

378

1208

1) x (0,5; 0)(0;2), 52x > 1


2x
x < 0,
+ 1 < 1,

5 2x 6 2x + 1,
x > 1,
2x + 1 6 (5 2x)2 ;
2x2 11x + 12 > 0.
x (; 1,5] [4; +),
x [1; 1,5] [4; +), x (; 0) [1; 1,5] [4; +).
x (0,5; 0) (0; 2), x (0,5; 0) [1; 1,5].
2) x (2; 2,5), 5 2x < 1, 2x + 1 > 1,
log52x (2x + 1) <
< 0. , x (2; 2,5) ,
x log52x (2x + 1) (; 0) [1; 2].
1 2 ,
x (0,5; 0) [1; 1,5] (2; 2,5).
: (0,5; 0) [1; 1,5] (2; 2,5).
x
9 > 3 3x + 18,

1208.
log2 (x3 7x2 + 14x 8) 6 1 + log2 (x 1);
x 2
(3 ) 3 3x 18 > 0,

log2 (x 1)(x2 6x + 8) 6 1 + log2 (x 1);


x

(3 + 2 3)(3x 3 3) > 0,

log2 (x 1)(x2 6x + 8) 6 log2 2(x 1) ;


x

3 >3 3,

log2 (x 1)(x2 6x + 8) 6 log2 2(x 1) ;

x > 1,5,
x > 1,5,
x2 6x + 8 > 0,

log2 (x2 6x + 8) 6 log2 2;


2
x 6x + 8 2 6 0;

x > 1,5,
(x 2)(x

4) > 0,

(x (3 + 3))(x (3 3)) 6 0;

x [1,5; 2) (4; 3 + 3] (. . 323).

. 323.

www.legionr.ru

379

1209

: [1,5; 2) (4; 3 + 3].

x x
12 4 + 1 > 42x1 + 3x1 ,

1209.
12

log1x (x2 5x + 4) > 2;

3x 42x 3x1 > 42x1 1 ,

12

1 x > 0,

1 x 6= 1,

x2 5x + 4 > 0,

(1 x 1)((x2 5x + 4) (1 x)2 ) > 0;


3x 42x 1 > 1 42x 1 ,

3
4
3

x < 1,

x 6= 0,

(x 1)(x 4) > 0,

x(x 1) > 0;

x 1
3
42x 1 > 0,

4
3

x < 0;

log3 4 > 1, log4 3 < 1 x (; log3 4) 1 log4 3; 0 (.


2
. 324).

. 324.

: (; log3 4) 1 log4 3; 0 .
2

1210. . 2
: 9x 6 3x+2 20; 3x 93x +20 6 0; (3x 4)(3x 5) 6 0;
4 6 3x 6 5; log3 4 6 x 6 log3 5.

> 4x 2 + 8;

:3 21+x 2

x 2
x 2
x 2
2
62
+ 8 6 0; (2
2)(2
4) 6 0; 2 6 2x 2 6 4;

x 2 2

www.legionr.ru

380

1211

1 6 x 2 6 2;

2 6 x 6 2.
2
,

log3 4, log3 5, 2 , 2. log3 4 > 1, 2 < 1,


2
2

2 < log3 4. , log3 4 < 2 < log3 5.


2

log3 4 < 2
4 < 3 2 .
, 2 > 1,4 ( 1,42 = 1,96 < 2)

1
3
3
> 1,4 ( 1,43 = 2,744 < 3). 3 2 > 31,4 > 31 3 =
= 3 3 3 > 3 1,4 > 4.

:
log
5
>
2

5
>
3

2
5 2
5
5 2
51,4
7
5
5
> 95
> 9 . 5
> 5
= 5 > 9 .
, 57 = 625 125 = 78 125, 95 = 729 81 = 59 049.

, 2 < log3 4 < 2 < log3 5, 2


[log3 4; 2].

: [log3 4; 2].
1211. . : 4x0,5 + 15 < 11 2x1 ; 2x )2 11 2x + 30 < 0;
(2x 5)(2x 6) < 0; 5 < 2x < 6; log2 5 < x < log2 6.

: 5

x 6
6

x 6
3

+ 125 < 30 5

x 6
6

. t2 30t +
125 < 0; (t 5)(t 25) < 0; 5 < t < 25.

x 6

: 5 < 5 6 < 25; 1 < x 6 < 2; 6 < x < 2 6.


6
,


6,
2
6.

log
6
<
3,

2
6 > 3,

log
5,
log
6,
2
2
2

log2 6 < 2 6. , log2 5 < 6 < log2 6.

, 6 > 2,4(
2,42 = 5,76 < 6).
: log 2 5 < 6

6
2
> 5 25 6 > 55 . 25 6 > 252,4 = 212 = 4096 > 55 ,
t=5

www.legionr.ru

381

1212

55 = 3125.

6
6 < log2 6

2
< 6.
2
, 6 < 2,5 (

2,5
=
6,25 > 6)

2 < 1,5 ( 1,52 = 2,25 > 2). 2 6 < 22,5 = 4 2 < 41,5 =
= 6.

, log2 5 < 6 < log2 6 < 2 6,


( 6; log2 6).

: ( 6; log2 6).
1212. 3x(x 1) + 9 >

8 5 ;
x+1 x2

3(x2 x + 3)(x2 x 2) 8(x 2) + 5(x + 1)


> 0;
(x + 1)(x 2)

x4 x3 2x2 x3 + x2 + 2x + 3x2 3x 6 x + 7 > 0;


(x + 1)(x 2)
x4 2x3 + 2x2 2x + 1 > 0;
(x 2)(x + 1)

x2 (x2 2x + 1) + (x2 2x + 1)
> 0;
(x 2)(x + 1)
2

(x + 1)(x 1)
> 0.
(x 2)(x + 1)
(. . 325).

. 325.
(; 1) {1} (2; +).
: (; 1) {1} (2; +).
1213. x(x + 1) + 4 < 2 4 ;
x+2 x1
(x2 + x + 4)(x2 + x 2) 2(x 1) + 4(x + 2)
< 0;
(x + 2)(x 1)

x4 + x3 2x2 + x3 + x2 2x + 4x2 + 4x 8 2x + 2 + 4x + 8 < 0;


(x + 2)(x 1)

x4 + 2x3 + 3x2 + 4x + 2 < 0;


(x 1)(x + 2)

www.legionr.ru

382

1214

x2 (x2 + 2x + 1) + 2(x2 + 2x + 1)
< 0;
(x 1)(x + 2)
2

(x + 2)(x + 1)
< 0.
(x 1)(x + 2)
(. . 326).
(2; 1) (1; 1).
: (2; 1) (1; 1).

. 326.
p
p
(x 1)2
x2 + 0,5x + 2x
+
6 0;
1214.
x
x
p
x2 + 0,5x + 2x + |x 1|
6 0;
x

x 6 0,5,
.
x > 0.
p
x2 + 0,5x + 3x 1
1) x > 1;
6 0.
x
p
x2 + 0,5x > 0, 3x 1 > 0 x > 1,
x > 1 .
p
x2 + 0,5x + x + 1
2) x < 1;
6 0.
x
0 < x < 1 .
1 6 x 6 0,5 , ,
1 6 xp6 0,5 .
x < 1: x2 + 0,5x + x + 1 > 0.
:
2
x + 0,5x > 0,
x 1 > 0,
2
x + 0,5x > (x 1)2 ;

x ; 1 (0; +),

x 6 1,

x < 2;
3

www.legionr.ru

383

1215

, x < 1 0, 0, 0 x < 1 .
1 6 x 6 0,5 x < 1, x 6 0,5.
i

: ; 1 .
2
p

2
(2x 1)2
1215. x + 3x + 3x +
6 0;
2x
2x

x2 + 3x + 3x + |2x 1|
6 0;
2x

x 6 3,
.
x > 0.
1) x > 0 , ,
.
2) x 6 3 , ,
, :
2
x + 3x + 3x + 1 2x > 0;
x2 + 3x > x 1;
2
x + 3x > x2 + 2x + 1;
x > 1 x 6 3, , x 6 3 .
: .

3
x 6 2,
(x + 2)(x2 2x + 4)
x
+
8
1216. .
> 0;
> 0;
x > 0.
x
x

s
3
x + 8 > (x + 2)2 ,
x3 + 8 x > 2;
x
x
x + 2 6 0;

(x + 2)(x2 2x + 4)
> (x + 2)2 ,

x
x 6 2.
:
(x + 2)(x2 2x + 4) x(x + 2)2
> 0;
x
(x + 2)(4x + 4)
(x + 2)(x2 2x + 4 x(x + 2))
> 0;
> 0;
x
x
(x + 2)(x 1)
6 0.
x
,

www.legionr.ru

384

1217

x (; 2] (0; 1] (. . 327). x
.

+
2

+
0

. 327.
: (; 2] (0; 1].

(x 1)3 + 8
1217. . (x 1)2 + 8 > 0;
> 0;
x1
x1

(x 1 + 2) (x 1)2 2(x 1) + 4
(x + 1) x2 4x + 7
> 0;
> 0.
x1
x1
x2 4x + 7 ,
x x2 4x + 7 > 0. x + 1 > 0.
x1
s

x>1
(x 1)2 + 8 6 x + 1;
x 6 1,
x1

2
(x + 1)(x 4x + 7)
6 (x + 1)2 ,
x1

x + 1 > 0.
x = 1 ,
2
x 4x + 7 6 x + 1 x > 1.
x1
x2 4x + 7 (x2 1)
6 0;
x1

4x + 8 6 0;
x1

x 2 > 0. x > 1, x (1; 1) [2; +).


x1
: x {1} [2; +).
: {1} [2; +).

1
1
1
+
+
> 0,3,
1218.
|(x 1)(x 2)| |(x 2)(x 3)| |(x 3)(x 4)|

|2x 5| > 3.
: x 6= 1; x 6= 2; x 6= 3; x 6= 4.
.

www.legionr.ru

385

1219

2x 5 > 3,
2x > 8,
x > 4,

2x 5 6 3;
2x 6 2;
x 6 1.
, x (; 1) (4; +). . ,
x 1, x 2, x 3, x 4 , :
1
1
1
+
+
> 0,3;
(x 1)(x 2) (x 2)(x 3) (x 3)(x 4)

1 1
1 1
1 1
+
+
> 0,3;
x2 x1
x3 x2
x4 x3
|2x 5| > 3

1 1 > 0,3. x 1 x 4 ,
x4 x1
(x 1)(x 4) > 0.
x 1 x + 4 > 0,3(x 1)(x 4);
0,3(x 1)(x 4) 6 3;
(x 1)(x 4) 6 10;
x2 5x 6 6 0;
(x + 1)(x 6) 6 0;
x [1; 6].
x (; 1) (4; +),
x (; 1) (4; +),
x [1; 6].

. 328.
:
[1; 1) (4; 6].

1
1
1
+
+
> 3,
1219.
|(x 2)(x 3)| |(x 3)(x 4)| |(x 4)(x 5)|
40

|2x 7| > 3.
: x 6= 2; x 6= 3; x 6= 4; x 6= 5.

.

2x 7 > 3,
2x > 10,
x > 5,
|2x 7| > 3

2x 7 6 3;
2x 6 4;
x 6 2.
, x (; 2) (5; +). . ,
x 2, x 3, x 4, x 5 , :

www.legionr.ru

386

1220

1
1
1
+
+
> 3;
(x 2)(x 3) (x 3)(x 4) (x 4)(x 5)
40

1 1
1 1
1 1
+
+
> 3;
x3 x2
x4 x3
x5 x4
40

1 1 > 3 . x 5 x 2 ,
x5 x2
40
(x 2)(x 5) > 0.
x 2 x + 5 > 3 (x 2)(x 5);
40
3 (x 2)(x 5) 6 3;
40
x2 7x + 10 6 40;
x2 7x 30 6 0;
(x 10)(x + 3) 6 0;
x [3; 10]. x (; 2) (5; +),
x (; 2) (5; +),
x [3; 10].

. 329.
: [3; 2) (5; 10].
1220. : |x + 2| 2 6= 0, |x + 2| 6= 2, x 6= 0 x 6= 4.
4 |x| (|x + 2| 2)
4
> |x|
> 0.
|x + 2| 2
|x + 2| 2
) x > 0
4 x x > 0 (x 2)(x + 2) 6 0.
x
x

. 330.
x (0; 2].
) 2 6 x < 0

www.legionr.ru

387

1221

4 + x x > 0 x2 + 4 > 0. 2 6 x < 0.


x
x
) x < 2

4 + x(x 4)
> 0 x + 4x 4 > 0. x [2 2 2; 4).
x 4
x+4

. 331.

: [2 2 2; 4) (0, 2].
1221. : |x + 2| 1 6= 0, |x + 2| 6= 1, x 6= 1 x 6= 3.
3 |x + 1| (|x + 2| 1)
3
> |x + 1|
> 0.
|x + 2| 1
|x + 2| 1
x
, .
) x > 1
2
3 (x + 1)(x + 1)
> 0 x + 2x 2 6 0.
x+1
x+1

. 332.
x (1;

3 1] (. . 332).

) 2 6 x < 1

3 + (x + 1)(x + 1)
(x + 1)2 + 3
> 0
> 0.
x+1
x+1
2 6 x < 1.

) x < 2
x(x + 4)
3 + (x + 1)(x 3)
> 0
> 0. x [4; 3) (.
x 3
x+3
. 333).

www.legionr.ru

388

1222

. 333.
: [4; 3) (1;

3 1].

1222.

(sin x 2) 16 x2

log (x + 1) 4 > 0,
2
2

log
(x
+2) 2 log3 (x + 2)

6 0.
3 x2x

16 x > 0,

x
+
1
>
0,

log2 (x + 1) 4 6= 0,

.
x + 2 > 0,

2
>
0,

3 x 2 x 6= 0;

4 6 x 6 4,
x > 1,
x 6= 15,
x > 2,
2 6 x 6 4.
x
>
2,

x 6= 3,
x 6= 6;

, , x 6= 4,
x [2; 4).

(sin x 2) 16 x2 > 0,

log2 (x + 1) 4
log3 (x +
2)(log3 (x + 2) 2)

6 0,

3
x2x

2 6 x < 4.

| sin x| 6 1, sin x 2 < 0. 2 6 x < 4 :


16 x2 >0, 1 < log3 (x + 2) < 2, 1 < log3 (x + 2) 2 < 0.
(sin x 2) 16 x2 < 0, log3 (x + 2)(log3 (x + 2) 2) < 0.

2
(x
+
1)

4
<
0,
x
<
15,
log

2
x 9x + 18 < 0,

9(x 2) > x2 ,
3 x 2 x > 0,
2 6 x < 4.

2 6 x < 4;
2 6 x < 4.

(x + 3)(x 6) < 0,
3 < x < 6,

3 < x < 4.
2 6 x < 4;
2 6 x < 4;
,
x 2(x 2,5)(x 8) 6 0,
2
2x 21x + 40 6 0, :

3 < x < 4;

www.legionr.ru

389

1223

2,5 6 x 6 8,
3 < x < 4.
3 < x < 4;
: (3; 4).

1223. 1.

log3 (3x 1)
> 1,
x1

log3 (3x 1) x + 1
> 0,
x1
x

3 1 > 0,
x

log3 (3 1) x + 1 > 0,

xx 1 > 0,

3 1 > 0,

log3 (3 1) x + 1 6 0,

x 1 < 0;

x
3 > 3,
2

x > 1,
x
>
1,

0 < x < log3 3 .


3x < ,
2
2

x
>
0,

x < 1;
3x2 +2
x
+
4
6x+
6x
x > 0,
3 33
1+ 4
6x
3 (1 3 x ) > 0,

2. 272x 3 9

3x 1 > 3x1 ,
x x> 1,
3 1 6 3x1 ,
x > 0,

x < 1;

1 > 1,

1 31+ x > 0,
4

31+ x 6 30 ,
1 + 4 6 0,
x

x + 4 6 0, 4 6 x < 0.
x
3. :

[4; 0) 0; log3 3 (1; +).


2

: [4; 0) 0; log3 3 (1; +).


2

www.legionr.ru

390

1225

x > 1,
1224. . x > 0,

|x + 1| |x 13| 6= 0;
log 1 x
4
3

x
4

x > 1,
|x + 1| |x 13| 6= 0.

4
x

= 4 ; |x + 1| = x + 1 x > 1,
x
:

2 x1 4
x
> 0.
x + 1 |x 13|

= 3 log3

= 3log3

1) 2

x1

4 > 0. f (x) = 2 x1 4
x
x

x > 1 f (2) = 0, 2

x1

4 > 0 x > 2
x

4 6 0 1 6 x 6 2.
x
2)

x + 1 |x

13| > 0:

x + 1 (x 13) > 0,
0 x > 14,
x 13 > 0,
x > 13,


x (6; +).
x + 1 + (x 13) > 0,
x > 6,
x 13 < 0;
x < 13;
x,

2 x1 4 x+1|x13| .
x
x [1; 2] (6; +).
2

x1

: [1; 2] (6; +).

x > 3,
x > 3,
1225. : x > 0,

|x + 2| |2x 23| 6= 0.

|x + 2| |2x 23| 6= 0;

5log25 x = 5 2 log5 x = 5log5 x = x; |x + 2| = x + 2 x > 3,:

x 2 x3
6 0.
x + 2 |2x 23|

1) x2 x3 > 0. f (x)
= x2 x3

x > 3 f (4) = 0, , x 2 x3 > 0

3 6 x 6 4 x 2 x3 6 0 x > 4.
2) x + 2 |2x 23| > 0:

www.legionr.ru

1226

391

x + 2 (2x 23) > 0,

2x 23 > 0,
11,5 6 x < 25,

x (7; 25).
x + 2 + (2x 23) > 0,
7 < x < 11,5;
2x 23 < 0;

x,
x 2 x3 x + 2 |2x 23| > 0 .
x [3; 4] (7; 25).
: [3; 4] (7; 25).

|3x +175|(x 22)(5 x)

> 0,

4
17x x2 42
p
1226.

11 x 6 (11 x)3

> 0.

|11 x|

2
17x x2 42 > 0,
x 17x + 42 < 0,
:

3 < x < 11.


11 x > 0;
x < 11;
.
|3x + 175| = 3x + 175, |11 x| = 11 x.
, x
(3;
11).
, 4 17x x2 42 > 0, :

(3x + 175)(x 22)(5 x) > 0,


x > 3,
5 6 x < 11.

x < 11;
: [5; 11).

|7x 123|(x
+ 15)(x 8)

> 0,

4 x2 + 3x 28
p
1227.

x + 9 6 (x + 9)3

> 0.

|x + 9|

2
x < 7,
x + 3x 28 > 0,
x > 4,
:

x (9; 7) (4; +).


x + 9 > 0;

x > 9;
,
x,

. , 4 x2 + 3x 28 < 0,
|7x 123|(x + 15)(x 8) 6 0. ,
o
n
x [15; 8] 123 .
7

www.legionr.ru

392

1228

, x (9; 7) (4; 8]

o
123 .
7

n
o
: (9; 7) (4; 8] 17 4 .
7

2
1228. x 2 log|x3| (x + x 5) 6 0.

x > 2,

x 6= 4, x 6= 2, x 6= 3,
x

2
>
0,

x > 2,

|x 3| 6= 0,
1 21 ,
x
<
x 6= 3,
:

2
|x 3| 6= 1,

x 6= 4.
2

x + x 5 > 0;

x > 1 + 21 ;
2

x 2 > 0,
log|x3| (x2 + x 5) 6 0, :

2 < x < 4,

x 6 3,
|x 3| < 1,

x2 + x 5 > 1, x > 2,
2 < x < 4,

x > 4,
|x 3| > 1,
3 6 x < 2.

x < 2,
x2 + x 5 6 1;

3 6 x 6 2;
, x (2; 3) (3; 4).
: (2; 3) (3; 4).

log|x2| (3x + 3 x2 )

6 0.
3x x2

0 < x < 3,
3x x2 > 0,

3x + 3 x2 > 0,
3 21 < x < 3 + 21 ,
:
|x 2| 6= 0,
2
2

|x 2| 6= 1;
x
=
6
2,
x
=
6
3,
x
=
6
1;

0 < x < 3,
x 6= 1,

x 6= 2.

3x x2 > 0, log|x2| (3x + 3 x2 ) 6 0, :


1229.

www.legionr.ru

393

1230

1 < x < 3,
1 < x < 3,

x2 3x 2 6 0,

x 6 3 17 ,
x < 1,

x > 3,
2
x > 3 + 17 .
x 3x 2 > 0;
2
, x (1; 2) (2; 3).
: (1; 2) (2; 3).
1230.
1)2 :
2
x 17x + 67 > 0,
x 17x + 67 > 1,
log11 (x2 17x + 67) > 0,

x > 0;

x > 0;

x > 11,
x 17x + 66 > 0,
(x 6)(x 11) > 0,
x 6 6,

x > 0;
x > 0;

x > 0;
x (0; 6] [11; +).
x = 6 x = 11 .
p
2) x (0; 6) (11; +) log11 (x2 17x + 67) > 0, ,
17x (log17 x 1) 17(log17 x 1) 6 0,
(log17 x 1)(17x 17) 6 0.
, 1 6 x 6 17.
x [1; 6] [11; 17].
: [1; 6] [11;
17].
x2 5x + 7 > 0,
log5 (x2 5x + 7) > 0,
1231. 1) :

x > 0;
2
2

x 5x + 7 > 1,
x 5x + 6 > 0,
(x 2)(x 3) > 0,

x
>
0;
x
>
0;
x > 0;

x > 3,
x 6 2,

x (0; 2] [3; +). x = 2 x = 3

x > 0;
.p
log5 (x2 5x + 7) > 0,
2) x (0; 2) (3; +)
,
9x log9 x + 9 9 log9 x 9x 6 0,
9x (log9 x 1) 9(log9 x 1) 6 0,
(log9 x 1)(9x 9) 6 0.
|x 2| < 1,
3x + 3 x2 > 1,

|x 2| > 1,
3x + 3 x2 6 1;

www.legionr.ru

1232

394

, : 1 6 x 6 9.
, x [1; 2] [3; 9].
: [1; 2] [3; 9].
log7 (2x + 15)
2 log3x2 |x|
1232.
>
.
log
(x
+
6)
log
3x2
7
(x + 6)
2x + 15 > 0,
x > 7,5 ,

x
+
6
>
0,

x > 6,
: x + 6 6= 1,
x 6= 5,

x
=
6
0,
x
=
6
0,

x2

3
6= 1;
x 6= 2;

x (6; 5) (5; 0) (0; 2) (2; +).


log7 (2x + 15)
log3x2 |x|
= logx+6 |x|.
= logx+6 (2x + 15),

log3x2 (x + 6)
log7 (x + 6)
logx+6 (2x + 15) > 2 logx+6 |x|,
2
log
x+6 (2x + 15) > log x+6
x .
0 < x + 6 < 1,
6 < x < 5,

1)
2x + 15 6 x2 ;
x2
2x 15 > 0;

6
< x < 5,
6 < x < 5,
x 6 3,
6 < x < 5.

(x 5)(x + 3) > 0;

x > 5;

x + 6 > 1,
x > 5,
x > 5,
2)

2
2
2x
+
15
>
x
;
x

2x

15
6
0;
(x 5)(x + 3) 6 0;

x > 5,

3 6 x 6 5.
3 6 x 6 5;
1) 2) x (6; 5) [3; 5].
x (6; 5) [3; 0) (0; 2) (2; 5].
: (6; 5)
[3; 0) (0; 2) (2; 5].

(x2 2x35)3
2
1233. 9(x+5) (x7) 1
6 1.
2

x 6 5,
2
: x 2x 35 > 0, (x + 5)(x 7) > 0

x > 7;
x (; 5] [7; +).

x2 2x35 x+5
9
x2 2x35 x2 2x35 6 1;
2

www.legionr.ru

395

1234

1
x2 2x35 x2 2x35 x2 2x35 x5 6 1. (1)
2
9

1) x 6 5 : x 5 > 0,

2
2
x2 2x 35 > 0, 2x 2x35 > 1, 9x 2x35 > 1, ,
x2 2x35 x2 2x35 x2 2x35 x5
9
> 1, , 2
(1) x (; 5].

2) x > 7. ,

x+5 > x2 2x 35 ( x2 +10x+25 > x2 2x35,


12x > 60, x > 5).

2
2
, 9x 2x35 > 2x 2x35 > 1, x + 5 > x2 2x 35
x2 2x35 x+5
x2 2x35 x+5
9
9
x + 5 > 0,
>

(x+5) > 1.
2 2x35
2
2
x
2x 2x35
2x 2x35

1 x = 7. x > 7 . , [7; +) x = 7.
1) 2), x (; 5] {7}.
: (; 5] {7}.

1234.

x
x
19 log19 x + 19 19 log19 x 19 6 0,
log13 (x2 19x + 49) > 0,

x > 0;

1 6 x 6 19,
x
(log19 x 1)(19 19) 6 0,

x > 16,
(x 3)(x 16) > 0,
x < 3,

x > 0;

x > 0.
, x [1; 3) (16; 19]
(. . 334).

: [1; 3) (16; 19].


. 334.

www.legionr.ru

396

1236

1235.

2x
3x +
16
7 x3
16 121

>

0. -

(3x )2 16 3x + 7 9
x
3x (3x > 0),
>
0,
16 121
x 2
(3 ) 16 3x + 7 9 > 0,
x
16x 121 x> 0;

(3 7)(3 9) > 0,
x (; log3 7) (2; +),
16x > 121;
x > log4 11.
, log3 7 > log4 11. log3 (74 ) > log4 (114 ), log3 2401 > log4 14 641.
37 = 2187, 47 = 16 384, log3 2401 > 7 > log4 14 641
log3 7 > log4 11 .
x (log4 11; log3 7) (2; +).
: (log4 11; log3 7) (2; +).

2x
x
3+x
3x
8 2x + 7 8 2x 6 0.
6 0; 2 7
1236. 4 7 2 x + 7 2
3 4
3x 4
x
x

2 (2 > 0),
2x
3x
2x
x
2
(2x 8) 7(2x 8) 6 0,
2 8 2 7 2 + 7 8 6 0;
x
3 4 > 0;
3x 4
2x

x
(2 7)(2 8) 6 0,
x [log4 7; 3],
3x > 4;
x > log3 4.
, log4 7 > log3 4. log4 (73 ) > log3 (43 ), log4 343 > log3 64. 44 = 256,
34 = 81, log4 343 > 4 > log3 64 log4 7 > log3 4 .
x [log4 7; 3].

: [log4 7; 3].

1237. .
1 log x
2

2
1) x

1 (log x)2
2

> 24

, : x > 0.
4
2.

2
2

2
log2 x 1 log2 x 2 > 1 log2 x ; 1 1 log2 x > 2; log2 x > 8;
2
4
2
4

log2 x > 2 2 log2 x 6 2 2; x 0; 22 2 22 2 ; + .


www.legionr.ru

397

1238

2
2) 27x + 6x 1 > 0, : x 6= 8 .
3x 8
3

27x2 + 6x 1 = 0; x1,2 = 3 9 + 27 = 3 6 ; x1 = 1 , x2 = 1 ;
27
27
3
9

x+ 1 x 1
3
9
> 0;

8
x
3

. 335.

335 , x 1 ; 1 8 ; + .
3 9
3

22 22

2
; + ,
x 0; 2

1 222 ; + ,

0;
9
x 1 ; 1 8 ; + ;
3 9
3

> 23 = 1 > 1 , 22 2 > 22 = 4 > 8 .


8
9
3

h
: 0; 1 22 2 ; + .
9

22

1238. .
3x2 2,6x + 23

150

1)
> 0, : x 6= 3 .
2
x 2 3

1,3 1,69 0,46


1,3 1,23
23
2
3x 2,6x +
= 0; x1,2 =
=
;
150
3
3

1,3 + 1,23
1,3 1,23
, x2 =
.
x1 =
3
3
.

h
1,3 1,23 1,3 + 1,23
;
3 ; + .
336 , x
3
3
2
2) x2 > 1 x (; 1) (1; +).

www.legionr.ru

398

1239

. 336.
2
x 1 > 1,

2 + x > 5x 3,
(x2 1)2+x > (x2 1)5x3
0 < x2 1 < 1,
2 + x < 5x 3.

2
x (; 2) ( 2; +),
x 1 > 1,

a)

2 + x > 5x 3;
x < 5;
4

x (; 2) (. . 337).

. 337.

x ( 2; 1) (1; 2)

0 < x2 1 < 1
)

x 5; 2
5
2 + x < 5x 3
4
x>
4
(. . 338).

. 338.

2 = 32 > 25 = 5 ;
4
16
16
r
r

5 =
25 >
24 = 3 > 1 > 1,3 + 1,23 > 1,3 1,23 > 0,
16
16
4
3
3
2

x 5 ; 2 (. . 339).
4

: 5 ; 2 .
4

www.legionr.ru

399

1240

. 339.
1239. 1) arctg 4x > 1 x R. arctg 4x > arctg(tg 1). y = arctg x
, 4x > tg 1 x > 1 tg 1.
4
x
2) log2 (7 + 5) + log7x +5 8 6 4
x R, 7x + 5 > 5 > 1.
3
4 6 0.
log2 (7x +5)+3 log7x +5 2 6 4, log2 (7x +5)+
log2 (7x + 5)
7x + 5 > 2 x, log2 (7x + 5) > 0, log22 (7x + 5) 4 log2 (7x + 5) + 3 6 0.
. t = log2 (7x + 5), t2 4t + 3 6 0, (t 1)(t 3) 6 0; 1 6 t 6 3.
, 1 6 log 2 (7x + 5) 6 3,
2 6 7x + 5 6 8; 3 6 7x 6 3; 7x > 0 x R,
, x 6 log7 3.
3) log7 3 1 tg 1.
4

1 tg 1 < 1 tg = 1 3 < 1 3,24 = 1 1,8 = 0,45 < 1 =


4
4
3
4
4
4
2

= log7 7 < log7 9 = log7 3, , 1 tg 1 < log7 3.


4

i
: 1 tg 1; log7 3 .
4

i
: 1 tg 1; log7 3 .
4

1240. 1) 10 arcctg 4 5x > 7 x R.


15

5x > arcctg ctg 7 .


4
arcctg
15
10

y = arctg x , 4 5x 6 ctg 0,7;


15

www.legionr.ru

1241

400

x 6 3 5 ctg 0,7.
4
2) log3 (5x + 16) 6 log5x +16 3 > 1 x R, 5x + 16 > 16 > 1.
6
1 > 0. 5x + 16 > 1 x,
log3 (5x + 16)
log3 (5x + 16)
log3 (5x + 16) > 0 log23 (5x + 16) log3 (5x + 16) 6 > 0.
. t = log 3 (5x +16), t > 0,
t2 t 6 > 0, (t 3)(t + 2) > 0, t > 3 t < 2.
, t > 0, t > 3.
, log 3 (5x + 16) > 3,
5x + 16 > 27, 5x > 11, , x > log5 11.

3) 3 5 ctg 0,7 log5 11. 0,7 < ,


4
4

3 5 ctg 0,7 > 3 5 ctg = 3 5 > 3 4,84 > 6,6 > 3 = log 55 >
5
4
4
4
4
4
4
2

> log5 (5 2,2) = log5 11, , 3 5 ctg 0,7 > log5 11.
4

i
: log5 11; 3 5 ctg 0,7 .
4

i
: log5 11; 3 5 ctg 0,7 .
4
1241. k log3 x2 + 3k logx 3 + logx 9 = 2k + 8.
. x > 0, x 6= 1.

2k log3 x + 3k 1 + 2 = 2k + 8.
log3 x log3 x
1. t = log3 x, t 6= 0,
2kt + 3k + 2 2k 8 = 0;
t
t
2kt2 (2k + 8)t + 3k + 2 = 0. ()
k 6= 0, .
2. x1 , x2 x2 = 3x1 , log3 x2 =
log3 3x1 , log3 x2 = 1 + log3 x1 . t = log3 x t2 = 1 + t1 .
()

www.legionr.ru

401

3k + 2 ,
3k + 2 ,

t2 t 1 =
t1 (1 + t1 ) =
2k
2k

t2 + t1 = 2k + 8 ;
t1 + 1 + t1 = 2k + 8 ;
2k
2k

3k + 2 ,

t1 2 + t 1 =
2k

2t1 + 1 = 2k + 8 .
2k
, .

3
1 = 3;
1) t = 3 , k = 4 . log3 x1 = 3 ; x1 = 3 2 = 1 3 =
2
3
2
9
3 3
3

x2 = 3x1 = 3 3 = 3 .
9
3
2) t = 1; k = 2. log3 x1 = 1; x1 = 3; x2 = 3x1 = 9.
1242

. k = 3 k = 2 ()
4
.

: k = 4 , x1 = 3 , x2 = 3 ; k = 2, x1 = 3, x2 = 9.
3
9
3
1242. . x > 0, x 6= 1; p > 1 .
5

2p
5p 1 log3 x +
5 7 + 5p = 0.
log3 x log3 x

2p 5
7 + 5p = 0;
t = log3 x. 5p 1t +
t

5p 1t2 (7 5p)t + 2p 5 = 0. () , , ,
.
1. . 5p2 6p + 2 = 0. D = 36 40 < 0,
p, .
2. .
5p2 6p + 2 = 1; 5p2 6p + 1 = 0; p1 = 1; p2 = 1 .
5
p = 1 () 2t2 2t 3 = 0;
D = 4 + 24 = 28 > 0, , ,

www.legionr.ru

402

1243

. .
p = 1 () 6t + 2 5 = 0. ,
5
5
, . p = 1 5
.
3. . 5p2 6p + 2 = 2;
p(5p 6) = 0; p1 = 0; p2 = 6 .
5
p = 0 p > 1 .
5

p = 6 () 5t2 t + 12 5 = 0;
5
5

D = 1 + 4 13 5 > 0, , ,
5
. , p = 6 = 1 1
5
5
.
: 1 ; 1 1 .
5 5
1243. sin2 x + 2m sin2 x = 5m + 4; (1 + 2m) sin2 x = 5m + 4.
1) 1 + 2m = 0, m = 1 .
2
2) 1 + 2m 6= 0, m 6= 1 , sin2 x = 5m + 4 .
2
2m + 1
sin2 x [0; 1], 0 6 5m + 4 6 1, ,
2m + 1
, , 5m + 4 > 1 5m + 4 < 0.
2m + 1
2m + 1
a) 5m + 4 > 1, 5m + 4 2m 1 > 0, 3m + 3 > 0, m + 1 > 0, m < 1,
2m + 1
2m + 1
2m + 1
2m + 1
m > 1.
2
) 5m + 4 < 0, 4 < m < 1 (. . 340).
2m + 1
5
2
:

www.legionr.ru

403

1244

. 340.

m (; 1) 4 ; 1 1 ; + . 5 2
2
m 2.
: 2.
1244. , y = x10 px2 + 4x + p
y = x10 4x2 + px, , ,
x10 px2 + 4x + p = x10 4x2 + px, .
x10 px2 + 4x + p px + p = 0; (4 p)x2 +(4 p)x + p = 0.
4 p 6= 0,

D > 0;
2
D = (4 p)2 4(4 p) p = 16 8p + p2 16p + 4p
= 5p2 24p + 16;
12 144 80
;
5p2 24p + 16 > 0; 5p2 24p + 16 = 0; p1,2 =
5
p1 = 12 + 8 = 4, p2 = 12 8 = 4 = 0,8;
5
5
5
5(p 4)(p 0,8) > 0; p < 0,8, p > 4 (. .341).

+
0,8

. 341.
: (; 0,8) (4; +).

3a + 8 (a 1)x
=
x+1
= a2 +2a+3 (1) (a3)x2 (a2)x1 = 0 (2)
a , .
1. a = 3 :
) 17 2x = 18, 20x = 1, x = 1 ;
x+1
20
) x 1 = 0, x = 1.
(1) (2) , .
2. a 6= 3. .
1245.

www.legionr.ru

404

1246

3a + 8 (a 1)x
= a2 + 2a + 3.
x+1
. x 6= 1.
3a + 8 (a 1)x = (a2 + 2a + 3)x + a2 + 2a + 3,
x(a2 + 3a + 2) = a + 5 a2 .
a2 + 3a + 2 = 0, a = 1, a = 2 .
2
a2 + 3a + 2 6= 0, x = a2 + 5 a .
a + 3a + 2
)

2
a, x = 1. 1 = a2 + 5 a ,
a + 3a + 2

a2 3a 2 = a + 5 a2 , a = 7 . a = 7
4
4
.
: a = 2, a = 7 , a = 1 (1) .
4

a (; 2) 2; 7 7 ; 1 (1; 3) (3; +) 4
4
(1) .
) (a 3)x2 (a 2)x 1 = 0.
D = b2 4ac = (a 2)2 +
4(a 3) = a2 4a + 4 + 4a 12 = a2 8.
2
D < 0: a 8 < 0, a (2 2; 2 2), .
D = 0: a2 8 = 0, a = 2 2,

D > 0: a2 8 > 0, a (; 2 2) (2 2; +),


.
: 1) 2)
3a + 8 (a 1)x
= a2 + 2a + 3
x+1

(a 3)x2 (a 2)x 1 = 0 a = 2, a = 7 , a = 1, a = 2 2,
4
a = 3.

: 2, 7 , 1, 2 2, 3.
4
1246. a 6= 0. . x 6= 3; x 6= 3. ,
a(6 + a)(3 x) a(6 a)(3 + x) = 6(3 + x)(3 x); 6a2 12ax = 54 6x2 ;
x2 2ax + a2 9 = 0. :
x1 = a + 3 x2 = a 3.
,

www.legionr.ru

1247

405

, .
1) x1 = 3, a + 3 = 3; a = 0
a 6= 0.
x1 = 3, a + 3 = 3; a = 6. x2 = 6 3 =
= 9 .
2) x2 = 3, a 3 = 3; a = 6. x1 = 6 + 3 = 9
.
x2 = 3, a 3 = 3; a = 0
a 6= 0.
, a = 6
a = 6.
: 6; 6.
1247. u v x3 5x2 + 7x a = 0, u 6= v.
x3 5x2 +7xa = (xu)2 (xv). ,
: (v + 2u)x2 + (2uv + u2 )x u2 v = 5x2 + 7x a.

v + 2u = 5,
2uv + u2 = 7,
2
u v = a.
v = 5 2u
: 2u(5 2u) + u2 = 7; 3u2 10u + 7 = 0;
u1 = 1, u2 = 7 . v v1 = 3, v2 = 1 .
3
3
, (u, v)
x3 13x + b = 0 b.
b = 13uu3 = 13v v 3 . (u1 , v1 ): 13113 = 13333
: b = 12, a = 13 3 = 3.
3
3
(u2 , v2 ): 13 7 7 6= 13 1 1 . u2
3
3
3
3
v2 x3 13x + b = 0.
:
2 a = 3, b = 12. 2
x (3a 1)x + 2a a 6 0,
1248.
ax = 1.

2
x (3a 1)x + 2a2 a = 0;

2
2
3a 1 (a 1)
;
x1,2 = 3a 1 9a 6a + 1 8a + 4a =
2
2
x1 = 2a 1, x2 = a.

www.legionr.ru

406

1249

, :

(x a)(x 2a + 1) 6 0,
ax = 1.

Oax x = a,
x = 2a 1 x = 1 . (a, x), a
(x a)(x 2a + 1) 6 0. 342
, , a [a1 ; a2 ] {a3 }. a1
a3 a = 1 : a2 = 1, a1 = 1, a3 = 1. a2
a

a = 1,
a(2a 1) = 1, 2a2 a 1 = 0
a2 < 0, a2 = 1 .
a = 1.
2
2
i
h
, a 1; 1 {1}.
2

. 342.
h
i
: 1; 1 {1}.
2
2
x (4a 1)x + 3a2 a < 0,
1249.
ax = 4.

www.legionr.ru

407

1249

.
x2 (4a 1)x + 3a2 a = 0;

2
2
4a 1 (2a 1)
x1,2 = 4a 1 16a 8a + 1 12a + 4a =
;
2
2
x1 = 3a 1, x2 = a.

(x a)(x 3a + 1) < 0,
:
ax = 4.
Oax x = a,
x = 3a 1 x = 4 . (a, x), a
(x a)(x 3a + 1) < 0. 343
, , a (a1 ; a2 ) (a3 ; a4 ). a1
a4 a2 = 4: a1 = 2,
a4 = 2. a2 a3
a = 1,
a2 = 1, a3 = 1 1 .
a(3a 1) = 4. 3a2 a 4 = 0
a = 11;
3
3

, a (2; 1) 1 1 ; 2 .
3

. 343.

www.legionr.ru

408

1250

: (2; 1) 1 1 ; 2 .
3
3
2
1250. f (x) = x 2ax + a2 x 3 = 0. :
f 0 (x) = 3x2 4ax+a2 . f 0 (x) = 0 :
x1 = a x 2 = a .
3
f (a) = a3 2a3 + a3 3 = 3;

3
3
3
3
f a = a 2a + a 3 = 4a 3.
3
27
9
3
27
f (x) = 0 2 ,

3

f a = 0 4a = 3, a3 = 27 3 = 27 6 ; a = 1,5 3 6.
3
27
4
8

: 1,5 3 6.
2
3
1251. f (x) = x2 2x +x3 = 0. :
a
a
2
f 0 (x) = 3x2 4x + 1. f 0 (x) = 0
a
a

x1 = a, x2 = a .
3
f (a) = a 2a + a 3 = 3;

f a = a 2a + a 3 = 4a 3.
3
27
9
3
27
f (x) = 0 2 ,

f a = 0 4a = 3, a = 20,25.
3
27
: 20,25.

(x a)2 + (y a)2 = a2 ,

2
2
2

(x a) + (y a) = a ,
y = x 3,
1252.

(x a)2 + (y a)2 = a2 , (1)


y 2 = (x 3)2 ;
y = 3 x.

(x a)2 + (y a)2 = a2 ,
1)
y = x 3.
(x a)2 + (x 3 a)2 = a2 ,
x2 2ax + a2 + x2 + 9 + a2 6x + 6a 2ax = a2 ,
2x2 4ax 6x + a2 + 6a + 9 = 0,
D = (2a + 3)2 2(a2 + 6a + 9) = 4a2 + 12a + 9 2a2 12a 18 = 2a2 9,
4

www.legionr.ru

409


, D = 0 a = 3 2 ; D < 0 a 3 2 ; 3 2 .
2
2
2

2
2
2
(x a) + (y a) = a ,
2)
y = 3 x.
(x a)2 + (3 x a)2 = a2 ,
x2 2ax + a2 + 9 + x2 + a2 6x + 2ax 6a = a2 ,
2x2 6x + a2 6a + 9 = 0,

, D = 92(a2 6a+9) = 2a2 +12a9; D = 0 a = 31,5 2,


4
4

D < 0 a (; 3 1,5 2) (3 + 1,5 2; +).


3) :

3 2 < 3 1,5 2 < 3 2 < 3 + 1,5 2.


2
2
, (1)
, .

a = 3 2 , a = 3 2
2
2
,

a = 3 1,5 2 ,
a = 3 + 1,5 2 ,
.
, :

a = 3 1,5 2, a = 3 2 .
2
. ,
y = 0, x = 3, a = 3, a .

: 3 1,5 2; 3 2 .
2

2
2

x + 1 + y + 1 = 12 ,
1253.

a
a
a
2
y = (x 3)2 ;

1 2+ y+ 1 2= 1 ,
x
+

a
a
a2

y = x 3,
(1)

1 2+ y+ 1 2= 1 ,

x
+
2

a
a
a

y = 3 x.
:
1253

www.legionr.ru

410

1253

x + 1 + y + 1 = 12 ,
a
a
a

y = x 3.

2
2
x + 1 + x 3 + 1 = 12 ,
a
a
a

1)

x2 + 2x + 12 + x2 6x + 9 + 12 6 + 2x = 12 ,
a
a
a
a
a
a
2x2 + 4x 6x + 12 6 + 9 = 0,
a
a
a

D = 2 3 2 2 1 6 + 9 = 4 12 + 9 2 + 12 18 = 2 9,
4
a
a2 a
a2
a
a2
a
a2

2 ; + .
, D = 0 a = 2 ; D < 0 a ; 2
3
3
3

2
2

x + 1 + y + 1 = 12 ,
2)
a
a
a

y = 3 x.

2
2
x + 1 + 3 x + 1 = 12 ,
a
a
a
x2 + 2x + 12 + 9 + x2 + 12 6x 2x + 6 = 12 ,
a
a
a
a
a
a

2x2 6x + 12 + 6 + 9 = 0,
a
a

, D = 92 12 + 6 +9 = 22 12 9; D = 0 a = 2 2 ,
4
a
a
a
a
4
3

2
+
2
2
D < 0 a ;

; 0 (0; +).
3
3
3) :

2 2 < 2 < 2 + 2 < 2 .


3
3
3
3
, (1)
, .

a = 2 , 3

, a = 2 .
3

www.legionr.ru

411

1254

a = 2 2 ,
3

a = 2 + 2 , .
3

, : a = 2 , a = 2 2 .
3
3

: 2 ; 2 2 .
3
3
1254.
0; a > 16.
16 + a >

16

x
=
16
+
a

a2 x.

g(x) = 16 x, f (x) = 16 + a a2 x.
y = g(x) y = f (x) (. . 344).

. 344.
1) y = g(x) (;16].
.
2) y = f (x)
(; a2 ]. .
y = f (x) Ox
x = a2 (16 + a)2 = 32a 162 . 32a 162 6 a2
a R, Ox .
3) ,
. , y = f (x) Ox

www.legionr.ru

412

1255

y = g(x), 32a 162 6 16, a > 8,5.


:
[8,5; +).

x + 4 > 0,
1255.

4(1 m(x + 2)) = x2 + 8x + 16;

x > 4,
4 4mx 8m = x2 + 8x + 16;
2
x + x(8 + 4m) + 8m + 12 = 0;
D = (4 + 2m)2 8m 12 = 4(m + 1)2 .
4
m = 1 x = 2, x > 4.
p
m 6= 1, x1,2 = 2m 4 4(m + 1)2 ; x1 = 2, x2 = 4m 6.
, x2 < 4, , m > 1 .
2

: {1} 1 ; + .
2

y2 p
1256. y = 2x + p > 0, x =
.
2
2
3y 6y + 2 = 3p.
z = 3y 2 6y + 2, y > 0 z = 3p (. . 345).

. 345.
: z0 = 1. , p
1 < 3p 6 2, 1 < p 6 2 .
3
3
i

: 1 ; 2 .
3 3
1257.

a,
8x2 9a = a 3x .
a 3x > 0,

www.legionr.ru

413

1258

x 6 a (1). 8x2 9a = (a 3x)2 ; 8x2 9a = a2 6ax + 9x2 ;


3
2
x 6ax + a2 + 9a = 0.
1) ,
, (1). x = 3a,
D = 4(8a2 9a) = 0, a = 0 a = 9 . a = 0 8
(1) , a = 9 .
8
2) , ,
(1).

D = 4(8a2 9a) > 0, a (; 0) 9 ; + ,


8

x1,2 = 3a 8a2 9a.

a (; 0) x1 = 3a 8a2 9a 6 a ,
3

2
8a 3 8a 9a < 0. , a (; 0)

x2 = 3a + 8a2 9a > a .
3

3 8a2 9a > 8a, 8a2 81a > 0, a (; 0).

a 9 ; + x2 (1),
8

8a < 3 8a2 9a. a 9 ; + , x1 6 a .


8
3

8a 6 3 8a2 9a; 64a2 6 72a2 81a; 8a2 81a > 0; 8a a 81 > 0,


8
a [10,125; +).
1) 2) ,
a (; 0] [10,125; +).
: (; 0] [10,125; +).
1258. y = px4 + |p 4|x2
y = 0 , ,
px4 + |p 4|x2 = 0 .

www.legionr.ru

1259

414

x2 (px2 + |p 4|) = 0; x1 = 0, px2 + |p 4| = 0.


, 0:

p 6= 0,

p < 7,
|p 4|
p 6= 4,
|p 4| > 0,
> 0 p > 0,
p

|p

4|

.
x2 =
p
s
s

0 < p < 7,
|p 4|
|p 4|
; x3 =
.

x1 = 0; x2 =
p 6= 4.
p
p
p = 1, 2, 3, 5, 6; 1 + 2 + 3 + 5 + 6 = 17.
: 17.

1259. ax3 a3 + 2 |2a2 + a|x = 0 (1).


, a = 0 2x = 0,
. a > 0
x = 0.

x 6= 0 ax2 a3 + 2 |2a2 + a| = 0 (2).


(1) , (2) , , ,
a3 + 2 |2a2 + a| = 0, a > 0.
a > 0 |2a2 + a| = 2a2 + a, : a3 2a2 a + 2 = 0;
a2 (a 2) (a 2) = 0; (a2 1)(a 2) = 0; (a + 1)(a 1)(a 2) = 0;
a = 1 a > 0; a = 1, a = 2.
: 0; 1; 2.

1260. ax6 a3 + 4 |4a + a2 |x4 = 0 (1).


, a = 0 (1) 4x4 = 0,
. (1) a > 0.

x = 0. x 6= 0
a > 0 (1)
ax2 a3 + 4 |4a + a2 | = 0 (2).
(1) ,
(2) , , ,
a3 + 4 |4a + a2 | = 0. a > 0 |4a + a2 | = 4a + a2 , :
a3 a2 4a + 4 = 0; a2 (a 1) 4(a 1) = 0; (a 1)(a2 4) = 0;
(a 1)(a 2)(a + 2) = 0; a = 2 a > 0;
a = 1, a = 2.
: 0; 1; 2.
1261. .
(a + 3)(a + 8x x2 10) |x 4|(a + 8x x2 10) = 10,

www.legionr.ru

415

1261
2
(a
+2 8x x 10)(a + 3 |x 4|) = 0,
x 8x + 10 = a,
|x 4| 3 = a.

y = x2 8x + 10 y = |x 4| 3
(. . 346).

. 346.
:
6 < a < 3 x, x2 8x + 10 = |x 4| 3,
(x2 8x + 16) 16 + 10 |x 4| + 3 = 0,
(x 4)2 |x 4| 3 = 0.

|x 4| = t, t > 0. :
t2 t 3 = 0,

t1 = 1 + 13 ,
2

t2 = 1 13 t > 0.
2
.

|x 4| = 1 + 13 ,
2

x1 = 1 + 13 + 4, x2 = 1 + 13 + 4.
2
2

y = x2 8x + 10 y = |x 4| 3
x = 4, y(x1 ) = y(x2 ).

www.legionr.ru

416

1262

y(x2 ) = y 1 + 13 + 4 y = |x 4| 3.
2

1 + 13

1 + 13 3 = 13 5 .
+
4

3
=

2
2
2

, a = 13 5 .
2
n
o
13 5 .
: (3; 6)
2
1262.
(a + 2)(a + 4x x2 1) |x 2|(a + 4x x2 1) = 0,
2
(a
+2 4x x 1)(a + 2 |x 2|) = 0,
x 4x + 1 = a,
|x 2| 2 = a.

y = x2 4x + 1 y = |x 2| 2
(. . 347).

. 347.
:
3 < a < 2 x, x2 4x + 1 = |x 2| 2,
(x2 4x + 4) 4 + 1 |x 2| + 2 = 0,
(x 2)2 |x 2| 1 = 0.

|x 2| = t, t > 0. t2 t 1 = 0,

t1 = 1 + 5 ,
2

www.legionr.ru

417

t2 = 1 5 t > 0.
2
:

|x 2| = 1 + 5 ,
2

1
+
5
1
+
5 + 2.
x1 =
+ 2, x2 =
2
2
y = x2 4x + 1 y = |x 2| 2
x = 2, y(x1 ) = y(x2 ).

y(x1 ) = y 1 + 5 + 2 y = |x 2| 2:
2

1 + 5
1
+
5
+ 2 2 2 =
2 = 5 3.

2
2
2

, a = 5 3 .
2
n
o
53 .
: (3; 2)
2
1263. |x + a| + ||x 3| 4| = 1; ||x 3| 4| 1 = |x + a|.
,
f (x) = ||x 3| 4| 1 g(x) = |x + a| .
y = f (x) y = g(x) (. . 348).
1263

. 348.
a y = g(x)
Ox. , y = f (x) y = g(x)
, y = g(x)

www.legionr.ru

418

1264

, , a (2; 0)
a (6; 8). , a (8; 6) (0; 2).
: (8; 6) (0; 2).
1264. |x b| + ||x + 2| 5| = 2; ||x + 2| 5| 2 = |x b|.
,
f (x) = ||x + 2| 5| 2 g(x) = |x b| .
y = f (x) y = g(x) (. . 349).

. 349.
b y = g(x)
Ox. , y = f (x) y = g(x)
, y = g(x)
, , b (9; 5) b (1; 5).
, b (9; 5) b (1; 5).
: (9; 5) (1; 5).

1265. 16|x3|8x+ 6x|x+a| = 0.

f (x) = 16|x3|8x+ 6x|x+a|


x > 3, :
f (x) = 16x 48 8x 6x x a = kx + l, k > 16 8 6 1 > 0.
f (x) x 6 3,
:
f (x) = 16x + 48 8x 6x x a = kx + l, k 6 16 8 + 6 + 1 < 0.
, f (x) x = 3, f (x) = 0 , f (3) 6 0.

www.legionr.ru

419

: 18 |3 + a| 6 24; 24 6 |3 + a| 18 6 24;
|3 + a| 6 42; 45 6 a 6 39.
: a [45; 39].
1266.

13|x 2| 5x + 4x + |3x a|
=
0.

f (x) = 13|x 2| 5x + 4x + |3x a| x > 2,


: f (x) = 13x265x4x3xa = kx+l, k > 13543 > 0.
f (x) x 6 2,
:
f (x) = 13x + 26 5x 4x 3x a = kx + l, k 6 13 5 + 4 + 3 < 0.
, f (x) x = 2,
f (x) = 0
,

f (2) 6 0. : 8 + |6 a| 6 10; 8 + |6 a| 6 10;


|6 a| 6 2; 4 6 a 6 8.
: a [4; 8].
1267. (x; y). x 6= 0,
(x; y). , ,
, x= 0.

a(y 1) = 2,
y = 2 + a,

x = 0

a
2
y = 9;

|y| = 3;

2+a
a = 1,
a = 3,

1
2+a
a= .
2
= 3;
a
1)
a
= 0,5.

0,5(y 1) = 2 2|x|,
y = 4|x| 3,

x2 + y 2 = 9;
x2 + y 2 = 9.
y = 4|x| 3 x2 + y 2 = 9
(. . 350). , a = 0,5
.
2)
a = 1.

y 1 = 2 2|x|,
y = 2|x| + 3,
x2 + y 2 = 9;
x2 + y 2 = 9.
y = 2|x| + 3 x2 + y 2 = 9
1266

www.legionr.ru

420

1268

. 350.
(. . 350), ,
.
: 0,5; 1.

1268. z = x + 1, x = z 1. (z 1)2 + y 2 = a2 ,

y + a2 = |z|.
y z, y = |z| a2 .
y ,

2
(z 1)2 + |z| a2
= a2 . , a, .
2z 2 2z 2a2 |z| + a4 a2 + 1 = 0. ,
, : z 6 0 z > 0.
z 6 0
2z 2 + 2(a2 1)z + a4 a2 + 1 = 0. , 4,
D = a2 12 2a4 + 2a2 2 = a4 1 < 0 a.
4
z 6 0 .
z > 0
2z 2 2(a2 + 1)z + a4 a2 + 1 = 0. , 4,
D = a2 + 12 2a4 + 2a2 2 = a4 + 4a2 1. a2 = t
4

t1,2 = 2 3

www.legionr.ru

421
p

t2 + 4t 1 = 0, : D = 0 |a| = 2 3 D > 0
4
4
p

p
|a|
2 3; 2 + 3 . D = 0 2
z = a + 1 , , 2
. D > 0

2
4
2
z1,2 = a + 1 a + 4a 1 . , 2
(,
). .

a2 + 1 > a4 + 4a2 1,
( D > 0)
a4 + 2a2 + 1 > a4 + 4a2 1 a4 a2 + 1 > 0

2
(4a4 4a2 +1)+3 > 0 2a2 1 +3 > 0, .
,

p
p
p

|a| = 2 3, a = 2 3 a = 2 3.
p
p

: 2 3, 2 3.
1269. z = x + 1, x = z + 1. (z 1)2 + 4y 2 = b,


2y + b = |z|.
y z, y = 0,5(|z| b).
y ,

2
= b. , (z 1)2 + |z| b
b, .
2z 2 2z 2b|z| + b2 b + 1 = 0. ,
, : z 6 0 z > 0.
z 6 0 2z 2 +2(b1)z+b2 b+1 = 0.

2
, 4, D = b1 2b2 +2b2 = b2 1 < 0
4
b. z 6 0
.
z > 0 2z 2 2(b+1)z+b2 b+1 = 0.

2
, 4, D = b+1 2b2 +2b2 = b2 +4b1.
4

b1,2 = 2 3, D = 0
4
1269

www.legionr.ru

422

1270

b = 2

3 D > 0 b (2 3; 2 + 3). D = 0
4

z = b + 1 , ,
2
. D > 0
b
+
1

b2 + 4b 1 . ,
z1,2 =
2
(,
). .

b + 1 > b2 + 4b 1,
(
D > 0) b2 +2b+1 > b2 +4b1 b2 b+1 > 0

2
(4b2 4b + 1) + 3 > 0 2b 1 + 3 > 0, .
,
b = 2 3.

: 2 3.

1270. |a| (0; a) ( a ). , a > 0.

(. . 351) , , ,
, , , A (, y = x2 3).

. 351.

www.legionr.ru

1271

423

,

A c (x; y). , x > 3
y > 0. ,
y = x2 3, x2 = y + 3. x2
: y +3+(y a)2 = a2 , y +3+y 2 2ay +a2 = a2 ,
y 2 + (1 2a)y + 3 = 0. ,
D = (1 2a)2 12 = 4a2 4a 11 = 0.

a1,2 = 2 4 + 4 11 = 1 2 3 . , a > 0, a = 1 + 2 3
4
2
2

( y = a 0,5 = 3 > 0).


,

a > 1 + 2 3.
2

1
+
2
3 ; + .
:
2
1271. |a|
(0; 8 a) ( a (0; 8)). , a > 0,
4 , A, B (. . 352).

. 352.
,
B. (2; 0),
x = 2 y = 0 : 4 + (a 8)2 = a2 ,
4 + a2 16a + 64 = a2 , a = 68 = 4,25.
16

www.legionr.ru

1272

424

a, , , A c (x; y) (, y = x2 4). , x > 2 y > 0.


x2 4 = y, x2 = y + 4.
x2 :
y + 4 + (y + a 8)2 = a2 , y + 4 + y 2 + 2y(a 8) + (a 8)2 = a2 ,
y 2 + (2a 15)y 16a + 68 = 0.
, D = (2a 15)2 4(68 16a) = 4a2 + 4a 47 = 0,

a1,2 = 1 4 3 , a > 0, a = 1 + 4 3 (
2
2

y = 7,5 a = 7,5 1 + 4 3 > 0).


2
, 4 a = 4,25

a = 1 + 4 3 .
2

: 4,25; 1 + 4 3 .
2
1272. |x 1| + x2 + (a 3)x + 6 = a t = x 1. |t| + (t + 1)2 + (a 3)(t + 1) + 6 = a,
|t| + t2 + 2t + 1 + at + a 3t 3 + 6 a = 0; |t| + t2 + (a 1)t + 4 = 0.
1) t > 0: t2 + at + 4 = 0. ,
. t = 0 t2 + at + 4 = 4, a 6 0
2
a > 0 .
a < 0. ,
2
2
t = a t2 + at + 4 6 0. a a + 4 6 0,
2
4
2

a
6
4,
16 6 a2
a > 4.
, a < 0, a (; 4].
2) t < 0: t2 + (a 2)t + 4 = 0.
a 6 2 .
a > 2 16 6 (a 2)2 a [6; )
1) 2) a (; 4] [6; +).
: (; 4] [6; +).

www.legionr.ru

425

2
a+3
1273. f (x) = 94x 4ax6a8 8 g(x) =
.
2x a
1) f (x) x R. t = 4x2 4ax 6a 8;
x0 = 4a = 1 a,
24
2
1273

x = 1 a. f (1,5) = 99+6a6a8 8 = 1, 2
a (1,5; 1).
2) g(x) x, x = 1 a,
2
x = 1 a,
2

g(1,5) = a + 3 = 1, a 6= 3.
3 a
3) (1,5; 1).
1,5
/ [1; 1], x = 1,5
.

x
-1 1
2a

. 353.
x = 1 a,
2

a + x = 1,5,
2
a = 1,5 + x; x = a + 1,5; x = 1,5 0,5a.

1 a x = x;
2
[1; 1],
1 6 a + 1,5 6 1; 2,5 6 a 6 0,5. (. . 353)

www.legionr.ru

426

1274

4) a = 3, f (x)
, g(x) = 0 x, x = 1,5,
(. . 354).

y
y = f(x)

y = g(x)
x
1,5 0
. 354.
: [2,5; 0,5].
1274. 1) p 6= 2, x300
= x + 3; (p + 2)2 > 0; (p + 2): (p + 2)2 1
3
, [3; +)
, n n = 0 n = 1.
x , p, ,
;
, x = 3

(p + 2)2 3303 > 0, x + 3 = 0. , [3; +) , : n = 1.

2) x2 + p 6= 0 x 6= p,
. x4 2(3 + p)x + (2p2 3p + 4) = x4 p2 + 17x2 + 17p;
17x2 + 2(3 + p)x (3p2 20p + 4) = 0. .
k = 0; k = 1 k = 2.
3) , p + 1 + n = k, n = 1, p + 2 = k; p = k 2.
:
a) p = 2, .
) p = 1, :
17x2 + 4x 27 = 0, D = 4 + 17 27 6= 0. k = 1. p = 1
.
x4 6x + 4
= x2 + 17; x4 6x + 4 = x4 + 17x2 ;
) p = 0, k = 2;
x2
17x2 + 6x 4 = 0, D = 9 + 68 > 0, 2,

www.legionr.ru

427

1275

.
: x1 + x2 = 6 .
17
: p = 0; x1 + x2 = 6 .
17

p+2 x
p
1275. 4(p + 1)x 8p 12 = 2x + p 1 2 + 2 p1
= 21 6x, p 6= 1.
p+2

1) a = 2 + 2 p1 , a > 1 y = ax
. y = 21 6x ,
6 < 0. n n = 0 n = 1.

2) x < 0, ax < 1 < 21 6x, y = ax y = 21 6x. x > 3,5, ax > 0 > 21 6x,
y = ax . , (0; 3,5) ,
: n = 1. 3)
, k = 0,
k = 1 k = 2. , 0,5(p + 2) = k n, , n = 1,
0,5(p + 2) = k, k {0, 1, 2}, , p .

) k = 0, p = 2, , ,

x 6 1,
, 4x + 4 = 2x 3. :
x > 1,5;
,
.

) k = 1, p = 0. ,
:

x > 3,

4x 12 = 2x 1. :
1 x > 3. 4x 12 = 4x2 4x + 1;
x> ;
2
4x2 8x + 13 = 0; D = 16 52 < 0. . p = 0
. ) k = 2, p = 2.
,
: 12x 28 = 2x + 1.

x>2 ,
3
x > 2 1 ; 12x 28 = 4x2 + 4x + 1; 4x2 8x + 29 = 0;
:
3

x> ;
2
D = 16 4 29 < 0 . ,
p = 2, 3x = 21 6x

www.legionr.ru

428

1276

, , x = 2; 9 = 21 12.
: 2.

1276.1) : x 6= 0 y = 7 x2 y 1 = 7 (x2 +1).


x
x
y 1 > 0 , 7 > x2 + 1. x 6= 0,
x
x2 + 1 > 1 7 > 1 0 < x < 7.
x
2)
p x > 0, :

y1
x+
1 + y 1 = 0, x2 1 + y 1 x + y 1 = 0.
x

x = 1 x = y 1.
) x = 1. y = 6. (1; 6) .
) x =

y 1. x2 + x2 + 1 = 7 ,
x

2x2 + 1 = 7 . f (x) = 2x2 + 1, g(x) = 7 .


x
x
y = f (x) ,
, (0; 1). y = g(x) , .
, y = f (x) y = g(x) x0 ,
0 < x0 < 7. .
: 2 ..
1277. : y > 5, x 6= 1.
y x
.

(x + 1)y = x3 3x2 9x = (x + 1) x2 2x 7 + 7. ,
x = 1 y . y = x2 2x 7 + 7 (*), y + 5 = x2 2x 2 + 7 > 0
x+1
x+1
7 > (x + 1)2 + 1 0 < x + 1 < 7. x + 1 = t. ,
x+1
p
(2) :
(x +1)2 = |x +1| = x + 1 = t,

t2 1 + y +5 t + y + 5 = 0;
t = 1, t = y + 5. t = 1
x = y = 0. t = y + 5 x+1 = y + 5, y = (x+1)2 5.

www.legionr.ru

429

1278

(*)
(x + 1)2 5 = (x + 1)2 6 +

y = (x + 1)2 5,

y = (x + 1)2 6 +

7 .
x+1

7 2(x + 1)2 + 1 = 7 (**).


x+1
x+1

7 ,
x+1
, (**) x0 , (0; 1). , y1 (0) < y2 (0),
y1 (1) > y2 (1).
: 2.

2
1278. 3sin x > 1 1 + cos y > 0, , sin2 x = 0
1 + cos y = 0, x = k y = 2n + 1; k, n Z. , x
, y . , , 11 + 41x 12x2 > 0.
: 1 < x < 11 .
4
3
x ,
: x = 0; x = 1; x = 2; x = 3. x
log3 (11 + 41x 12x2 )
6=
0.
,

x3 4xy + y 2 y 2x + 1 = 0.
1) x = 0: y 2 y + 1 = 0. .
2) x = 1: 1 4y + y 2 y 2 + 1 = 0; y 2 5y = 0; y1 = 0,
y2 = 5. y ,
x = 1; y = 5.
3) x = 2: 8 8y + y 2 y 4 + 1 = 0; y 2 9y + 5 = 0;
D = 81 20 = 61. .
4) x = 3: 27 12y + y 2 y 6 + 1 = 0; y 2 13y + 22 = 0; y1 = 2,
y2 = 11. y ,
x = 3; y = 11.
: (1; 5), (3; 11)..

1279. cos2 x = 0 1 cos y = 0 x = 2k + 1,


2
y = 2n; k, n Z. x ; y
. : 17y + 10 6y 2 > 0; 1 6 y 6 10 .
2
3
: y = 0 y = 2. y = 0
y1 = 2(x + 1)2 + 1 y2 =

www.legionr.ru

430

1280

y = 2 17y + 10 6y 2 6= 0, y 3 2xy + x2 2x + 1 = 0. y = 0:
x = 1 . y = 2: x2 6x + 9 = 0, x = 3
.
: (1; 0) , (3; 2)..
1280.

x: x2 + (2 4y)x + 2y 2 + 1 = 0. D = 8 y 2 2y .
, ( ) , ,
y 2 2y > 0. 2y y 2 > 0.
2y y 2 = 0, y1 = 0; y2 = 2. :
1) y = 0: x2 + 2x + 1 = 0; x = 1;
2) y = 2: x2 6x + 9 = 0; x = 3. x y,
z:
1)

z 1 + z = 1; z = 1; (1; 0; 1) ;

2) z + 3 + z 2 = 1 .
: (1; 0; 1)..
1281. x: x2 + (1 3y)x + 2y 2 y + 1 = 0.

D = (1 3y)2 4 2y 2 y + 1 = y 2 2y 3.
D > 0, , ,
. , ,
, 3 + 2y y 2 > 0.
, y 2 2y 3 = 0.
y1 = 1; y2 = 3. y = 1: x2 + 4x + 4 = 0 x = 2;
y = 3: x2 8x + 16 = 0 x = 4. x1 = 2, y1 = 1 x2 = 4,
y2 = 3. z.
1) x =2, y = 1 :
z 1 + z = z 4. z > 4. ,
z > 4 .
.

z + 3 + z = z + 8. ,
2) x = 4, y = 3 :
z = 1 . ,

. :
z + 8 z + 3 = z;
= z
z+8+ z+3

www.legionr.ru

431

1282

( z + 8 + z + 3 6= 0). , ,

. z + 3 + z = z + 8
.
: (4; 3; 1)..
1282.

x2 y 23x 64 + (x + 1)3 64 23x = 0, 23x 64 x2 y (x + 1)3 = 0.


: 23x = 64 x2 y = (x + 1)3 .
(x + 1)3
x = 2 y =
. x = 2 ,
x2
y = 8.
(2; 8).

4x x2 ,
y
=
6
+

0 < x 6 4,
3
:
:
(x + 1)
6 6 y 6 8.
y=
.
x2
(.
. 355). , ,

y
8
27
4
6
x
2

. 355.
x y . .
: 3.
1283. t = 3y > 0, :
3x2 12t(x 1) 3x = 0 3(x 1)(x 4t) = 0. x = 1 x = 4t.
1) x = 1 1 + y + 3 = 0 y = 4,
(1; 4) .
2) x = 4t 64t3 + y + 3 = 0. ,
t = 3y , y = log3 t. f (t) = 64t3 + log3 t + 3,

www.legionr.ru

432

1284

1 > 0 t > 0,
t ln 3

f (t) . f 1 < 0
81

f (1) > 0, 1 ; 1 t0 81
f (t) = 0. (4t0 ; log3 t0 ) .
: 2..
1284. 1. : x 6= 3. t = 4y > 0, 2x2 6tx + 4x 12t = 0, 2x(x + 2) 6t(x + 2) = 0,
2(x + 2)(x 3t) = 0. x = 2 x = 3t.
2. x = 2 1 |y 2| = 0.
y = 3 y = 1. : (2; 3) (2; 1).
1
|y 2| = 0.
3. x = 3t
(3t + 3)3
t > 0. f 0 (t) = 64 3 t2 +

t = 4y , y = log4 t. f (t) =
t > 0.

1
| log4 t 2|,
(3t + 3)3

1
9
+ 2 log4 t. f 0 (t) =
1 <0
(3t + 3)3
(3t + 3)4 t ln 4
t > 16 f (t) . f (16) > 0
f (64) < 0, t1 (16; +)
f (t) = 0. , (3t1 ; log4 t1 ) .
1
9
2 + log4 t. f 0 (t) = 1
=
) 0 < t < 16 f (t) =
(3t + 3)3
t ln 4 (3t + 3)4

) t > 16 f (t) =

(3t + 3)4 9t ln 4
. g(t) = (3t + 3)4 9t ln 4, t [0; 16).
(3t + 3)4 t ln 4
g 0 (t) = 12(3t + 3)3 9 ln 4. g 00 (t) = 12 32 (3t + 3)2 > 0 (g 0 (t)
) g 0 (0) > 0, g 0 (t) > 0. , g(t)
g(0) > 0, g(t) > 0 . ,
f 0 (t) > 0, f (t) t (0; 16). f (1) < 0
f (16) > 0, t2 (1; 16)
f (t) = 0. , (3t2 ; log4 t2 ) .
: 4.
x > 2,
1285. :
y 6= 0.
y log2 (x 2)
= 1 + 1 log2 (x 2);
: +
2
y
2
=

www.legionr.ru

1286

433

y 2 + 2 log2 (x 2) 2y y log2 (x 2)
= 0; (y 2) y log2 (x 2) = 0.
2y
y1 = 2, y2 = log2 (x 2).

1) y = 2 : 4 x2 + 2x + 1 + 1 x = 0;
4x2 + 7x + 5 = 0; D < 0 .
2)

y
=
log2 (x 2) :
log22 (x 2) = x 1 2 . f (x) = x 1 2 , g(x) = log22 (x 2);
(x + 1)
(x + 1)
f 0 (x) = x 3 3 , , x > 3 f (x)
(x + 1)
log2 (x 2)
, g(x)
(x 2) ln 2
x > 3 x < 3. f (2,5) g(2,5) < 0,
f (3) g(3) > 0 f (4) g(4) < 0 x > 3 x < 3,
f (x) = g(x) 2 .
: 2.
1286. 1) :

x + y = 1 4xy + 3y 7x 5 4xy + 3y 7x 5 = 1 x y. (*)


(*) : 4xy + 3y 7x 5 = (1 x y)2
y 2 2xy 5y + x2 + 5x + 6 = 0. y: y1,2 = 2x + 5 1 , y1 = x + 3, y2 = x + 2.
2
2) 3. x + y log3 2 = 2.
3)

x + y log3 2 = 2,
x + y log3 2 = 2,

y =x+3
y = x + 2.
( log 6 72; log6 3). (2; 0).
4) , .
: (2; 0), ( log6 72; log6 3).
1287. ) : x3 + 5x2 + 8x + 4 = (x + 1)(x + 2)2 .
: (x + 1)(x + 2)2 > 0, x + 1 6= 0,
, x < 3 ; g 0 (x) = 2

www.legionr.ru

434

1287

x {2} (1; +).


) f (x) = 4x3 + 9x2 12x + 2 ( ). f 0 (x) = 12x2 + 18x 12.
f 0 (x) = 0. x = 2, x = 1 . :
2

f 0 (x) = 6(x + 2) x 1 . x = 2 , x = 1 2
2
(. . 356).

f (2) = 30, f 1 = 1 1 , f (0) = 2 (. . 357).
2
4

+
1
2

-2

. 356.
x3 < 2, x3
/ . 0 < x1 < 1 , x2 > 1 . x1 x2 2
2

y
30

x3

-2

2 1
2
O x1 x2

. 357.
.
x1 = 1 , 0 < 1 < 1 ; x2 = 2 , 2 > 1 . ,
2
2
:
p
y
+ 5 = 21 y 12 (1 + 5) + 4(21 + 1) 1 y. 1 > 0,
1 + 1

www.legionr.ru

435

1288

.
y p
y
+ 1 y + 5 = 2 1 1
12 (1 + 5) + 4(21 + 1);
1 + 1
2

1 + + 5 = 21 1 y p2 ( + 5) + 4(2 + 1)
y
1
1
1
1
1 + 1
2

1 +
B =
1
1 + 1
p
A = 21 12 (1 + 5) + 4(21 + 1),
y
By + 5 = A 1 , A > 0, B > 0. 2
, . ,
, , x = 1 y. x2 = 2 . ,
.
: 2.
1288.
)
:
4x3 3x 1 = (x 1)(2x + 1)2 ( , x = 1 ,
4 3 1 = 0).
:

x > 1,
x > 0, :
(x 1)(2x + 1)2 > 0;
x = 1.
2
x > 1.
) f (x) = 2x3 3x2 12x 3. :

f (x)
f(x)

+
-1

. 358.
f 0 (x) = 6(x + 1)(x 2). : x = 1 ,
x = 2 (. . 358). f (1) = 4; f (2) = 23.
x1 , x2 , x3 f (x) = 0. x1 < 1,
1 < x2 < 0, x3 > 2 (. . 359). x1 x2
x >
1. x3 = . x3 =
:
y 43 3 1 = y 1. 43 3 1 = A.

www.legionr.ru

436

1289

y
4
x1

-1 x2

2
x3

-3
y = f(x)
-23
. 359.
y
= y 1, (A > 0, > 2).
A 1

, .
, . , .
2
x
1289.
= 0;
2
: y (y2)32 (y2)
x
(y 2) y 3 = 0, , y = 2 y = 3x . .
1. y = 2. :
1 27x 2 9x + 3 3x 1 = 0, 27x 6 9x + 9 3x 3 = 0.
3
3x = t (t > 0). t3 6t2 + 9t 3 = 0. , t > 0.
f (t) = t3 6t2 + 9t 3 (.
. 360).

f 0 (t) = 3t2 12t + 9 = 3 t2 4t + 3 = 3(t 1)(t 3). f (1) = 1,


f (3) = 3, f (0) = 3. , t3 6t2 +9t3 = 0
(t > 0) . ,
y = 2 .
2. y 2 = 3x . :
27x 6 9x + 12 3x 15 = 0.
1: 3x = t (t > 0), t3 6t2 + 12t 15 = 0.
f 0 (t) = 3t2 12t + 12 = 3 t2 4t + 4 = 3(t 2)2 . t = 2 , t = 2 , f (t) (f 0 (t) > 0).
f (0) = 15, f (2) = 7. 361 ,
t3 6t2 + 12t 15 = 0 (t > 0).

www.legionr.ru

437

1290

1
O

-3

. 360.

f(t)
2
t

-15
. 361.
y 2 = 3x , y =
.

x
3 2 .

, . -

: 5.

sin x cos y > 0,


1290. :
:
sin x + cos y > 0.

log2 sin2 x cos2 y = 1, sin2 x cos2 y = 1 . ,


2
cos x
cos y
5
=5
, cos x = cos y,

2
2
2
cos x = cos y. : 1 cos x cos2 y = 1 ; 1 2 cos2 y = 1 ,
2
2

www.legionr.ru

438

1291

cos2 y = 1 , cos y = 1 .
4
2
1. cos y = 1 , y = + 2n, n Z; cos x = 1 , x = 2 + 2k, k Z.
2
3
2
3

2 + 2k; + 2n , k, n Z.
3
3

2. cos y = 1 , y = 2 + 2n, n Z; cos x = 1 , x = + 2k, k Z.


2
3
2
3

+ 2k; 2 + 2n , k, n Z.
3
3

: 2 + 2k; + 2n ; + 2k;
3
3
3

2
pm
+ 2n , k, n Z.
3

x = 1,
3
2
2
1291. 1) : x x 5x 3 > 0; (x + 1) (x 3) > 0,
.
x > 3.
2) f (x) = x3 2x2 4x1. f 0 (x) = 3x2 4x4;
f 0 (x) = 0 x = 2, x = 2 . x > 3 f (x) (. . 362), ,
3
, 0 .
, x1 = 1 . :

f
f

-2
3

+
2

. 362.
3

x 2x 4x 1 = (x + 1)(x 3x 1); x2 =

3+

13
3 13
, x3 =
.
2
2

x3 .
3) x = 1 : 3 + 111y = y;
1y
11
= y 3.
y
1
11y + 33 .
f (y) =
11
3
4
f (3) = 1
> 0, f (4) = 1
44 + 33 < 0. f (y) 11
11
0 (3; 4), y (3; 4).

www.legionr.ru

1292

13
, 3 < x2 < 4. x 2
: k by = y + c, 1 < k < 3, 3 < b < 4, 3 < c < 2.
, . y = 2: k b+2 > 0,
: y + c < 0. y = 4: k b4 < 1,
y + c > 1. , y2 , 2 < y2 < 4.
: (x2 ; y2 ). ,
.
:
2.
sin x + cos y > 0,
1292. :
cos x sin y > 0.

cos x = sin y,
cos x = sin y,

(sin
x
+
cos
y)(cos
x

sin
y)
=
2;
cos
x(sin x + cos y) = 1;

| sin x| = | cos y|,


cos(sin x + cos y) = 1;

sin x = cos y,
sin x = cos y,
1.

0 6= 1, .
cos x(sin x sin x) = 1;
0 = 1.

sin x = cos y,
sin x = cos y,
x = + k, k Z

2.
cos x(sin x + sin x) = 1;
sin 2x = 1;
4

cos y = 2 , y = + n , n Z.
2
4
2

2 , cos y = 2 ,

sin
x
=

2
2

x = + 2k,
:
4

2
2

cos x =
, sin y =
;
2
2
x2 =

3+

439

y = + 2n, k, n Z.
4

: x = + 2k, y = + 2n, k, n Z.
4
4
1293.
y , x, y x , : y = x
y = 3x. ,
y , : y = tg x
y = 8 x2 . ,
:

www.legionr.ru

440

1293

y = x,

y 2 = 8 x2 , y > 0
1)

x 6= + k, k Z;
2

y = x,
3) y = tg x,

8 x2 > 0;

y = 3x,

y 2 = 8 x2 , y > 0
2)

x 6= + k, k Z;
2

y = 3x,
4) y = tg x,

8 x2 > 0.

, :

(2; 2) 2 ; 6 . , x = 0, y = 0
5
5
. , .
y = x y = tg x ,

3) x. ;
2
tg x , y = x
y = tg x . 2 > 9, x >

x2 6 8. , 0; 2
3), d(x) = tg x x

: d 0 (x) = 12 1 > 0 x 0; d(x) cos x


2

, d(0) = 0, d(x) > 0, tg x > x x 0; ,


2
. . 363.

y
1
0 1

. 363.

0; y = tg x y = 3x 2
, x0 .
: (0; 0), (x0 ; tg x0 ).
, x

www.legionr.ru

441

1294

, 5 .
: 5.
1294. f (x). f 0 (x) = 4x3 32 = 4(x3 8) =
= 4(x 2)(x2 + 2x + 4). x2 + 2x + 4 > 0 x,
f 0 (x) > 0 x > 2 f 0 (x) < 0 x < 2.
f (x) x = 2 f (2) = 24 32 2 + 50 = 2.
, f (x) > 2, f (x) + 3 > 5.

g f (x)
+
3
=
4.

f
g(x)
+
1

g
f
(x)
+
3
= 6

f g(x) + 1 = 2. t = g(x) + 1, f (t) = 2;


t = 2,
t4 32t + 50 = 2; (t 2)2 (t2 + 4t + 12) = 0 2
t = 2.
t + 4t + 12 = 0;
g(x) + 1 = 2; g(x) = 1.

x

4; 5
3

2 + log (3x 4) = 1; log (3x 4) = 1 2 .


8
8
5x
5x

log8 (3x 4) ,

2 , , 5x
. x = 2.
.
: 2.
(x 3)(x + 2)
1295. h(x) = 1f (x) = 1 x2 + 8 =
.
x +2
x2 + 2
x2 + 2 > 0 x, h(x) .
h(x) g(x) :
1

1. h(x) (; 4],

(x 3)(x + 2)
6 4
x2 + 2

2. h(x) (4; 2], 4 <

(x 3)(x + 2)
62
x2 + 2

x.
3. , h(x) > 2
.

, g 1 f (x) = 2 (1 f (x)) = 1 + f (x)

x. ,

f g(x) + 1 + f (x) = f (x) + 2, f g(x) = 1.


g(x) = t f (t) = 1.

www.legionr.ru

1296

442

t + 8 = 1, t2 t 6 = 0, t = 2, t = 3.
1
2
t2 + 2
.
1. g(x) = 2.
x (; 4] x2 6x 10 = 2.
2
x + 6x + 8 = 0, x1 = 4, x2 = 2. x2
/ (; 4], x = 4
.
x (4; 2] 2 x = 2. x = 4
(4; 2].
x (2; +) x + 1 + log3 (x + 6) 1 = 2,
2
x + 1 + log (x + 6) = 1. 3
2
, x + 1 + log3 (x + 6) > 0 x > 2.
2
2. g(x) = 3.
x (; 4] x2 6x 10 = 3,
2
x + 6x + 13 = 0. .
x (4; 2] 2 x = 3. x = 1
.
x (2; +) x + 1 + log3 (x + 6) 1 = 3,
2
x + 1 + log (x + 6) = 4, log (x + 6) = 4 x + 1 . log (x + 6)
3
3
3
2
2
, 4 x + 1 2
. , log3 (x + 6) = 4 x + 1
2
. , x = 3 .
3 (2; +), x = 3 .
: 4; 1; 3.
1296. f (x) = x6 + 32x + 5. f 0 (x) = 6x5 + 32,
2
0
2 f 0 (x) > 0
f 0 (x) = 0, x =
5 . f (x) > 0 x < 5
6
6
2
2 ,
x>
5 , x = 5
6
6

www.legionr.ru

1297

443

2 = 320
+5. f (x) 6 320
+5, f (x)44 6 320
39,
f
5
6
656
656
656

f(x) 44 61, g f (x)

44 = 3.

g f (x) 44 + f g(x) = 8 f g(x) = 5.


g(x) = t, f (t) = 5, t6 + 32t + 5 = 5, t6 + 32t = 0,
t1 = 0, t2 = 2. g(x) 6= 3,
x 6 1. x > 1 .
1. g(x) = 0, log2 x + (x 1)3 = 0, log2 x = (x 1)3 . x > 1
log2 x , (x 1)3 . ,
. x = 1.
1
/ (1; ).
2. g(x) = 2, log2 x + (x 1)3 = 2, log2 x = 2 (x 1)3 . x > 1
log2 x , 2(x1)3 . ,
. x = 2.
.
: 2.
1297. 1. f (x). x < 3,
2x 1 < 5. x > 3, 5 6 3 cos x 2 6 1. , f (x) < 5
x. an+1 = f (an ) an > 0, 0 < an < 5
n > 1.
2. a40 = 1, .
) 0 < a39 < 3. a39 2a39 1 = 1, a39 = 1 (0; 5).
) 3 6 a39 < 5. a39 3 cos(a39 ) 2 = 1, cos(a39 ) = 1,
a39 = 2n, n Z. n Z, 2n
/ (0; 5). ,
.
, a38 = a37 = . . . = a2 = 1. , a5 + a8 + a11 = 1 + 1 + 1 = 3.
: 3.
1298. 1. a2 = f (a1 ), , a2 f . .
x < 2, x 2 < 0 2x + 8 = 2 + 12 < 2.
x2
x2
s
s
x > 2, 5 x 5 = 5 1 4 < 1,
x1
x1
s
8x 7 = 4 19 > 4 19 > 0. , 8x 7
2x + 3
2x + 3
7
2x + 3

www.legionr.ru

444

1299

8x 7 = 4 19 < 2. , 5 x 5 + 8x 7 < 3
2x + 3
2x + 3
x1
2x + 3
x > 2. f (x) < 3 x. , a2 < 3.
2. a3 = f (a2 ) = f (f (a1 )), a3 f (f (x)). .
f (x) < 2, f (f (x)) < 2.
2 6 f (x) < 3,
s
s
s

f (x) 5
8f (x) 7
19
< 0,
= 4
< 2. ,
f (x) 1
2f (x) + 3
2f (x) + 3
f (f (x)) < 2 x. a3 < 2.
an < 2, n = 3, 4, . . . , 99.
2a98 + 8
= 0; 2a98 = 8;
3. a99 = 0, a98 < 2 f (a98 ) = a99 ,
a98 2
a98 = 4.
2a97 + 8
a98 = 4, a97 < 2 f (a97 ) = a98 ,
= 4;
a97 2
2a97 + 8 = 4a97 + 8, a97 = 0.
a96 = 4, a95 = 0, a94 = 4, a93 = 0, . . ., a40 = 4, . . .,
a33 = 0. , a33 + a40 = 4.
: 4.
1299. 1. an+1 = f (an ), n = 1, 2, . . . , 25. , an
f (x) 1 < n 6 25.
.
x < 0, f (x) = 4 cos x 2. 1 6 cos x 6 1;
12
12
4 6 4 cos x 6 4; 6 6 4 cos x 2 6 2; 6 6 f (x) 6 2.
12
12
x > 0 f (x) =
3x + 16 > 16;

32
6. , , 3x > 0;
3x + 16

32
32
6 2;
6 6 4; f (x) 6 4.
3x + 16
3x + 16

32
32
> 0;
6 > 6; f (x) > 6. ,
3x + 16
3x + 16
6 < f (x) 6 4.
, E(f ) = [6; 2].
2. a26 = 0, f (a25 ) = 0. a25 f (x) = 0.
,

www.legionr.ru

1300

445

x < 0 4 cos x 2 = 0.
12
x = 4 + 24n, n Z. x < 0 x E(f ), x = 4.
32 6 = 0. x = 32
x > 0
3x + 16
9
x > 0.
, a25 = 4.
3. a25 = 4, f (a24 ) = 4. a24
f (x) = 4. x < 0 4 cos x 2 = 4.
12
x = 8+24n, n Z. x < 0 x E(f ), .
32
6 = 4. x = 0
x > 0
3x + 16
x > 0 E(f ).
, a24 = 0.
4. , a23 = 4, a22 = 0 . .,
a2k+1 = 4, a2k = 0, k = 1, 2, 3, . . . , 12. , a3 +a4 +a5 = 4+04 =
= 8.
: 8.
1300. 1. a30 = 2, f (a29 ) = 2. a29 f (x) = 2.
= 2. x = 2
x < 3 4 8
x+2
x < 3.
2
x > 3 x + 1 = log3 x . x > 0.
x+1
2
f1 (x) =

x2 + 1 f (x) = log x x > 3.


2
3
x+1
2

2
f10 (x) = x + 2x2 > 0 x > 3, f1 (x) x > 3.
(x + 1)

f20 (x) = 1 < 0 x > 3, f2 (x) x > 3.


x ln 3
f1 (3) = 13 , f2 (3) = log3 3 = 1 + log3 2 < 0, f1 (3) > f2 (3).
4
2
, f1 (x) = f2 (x) x > 3.
, a29 = 2.
2. , a28 = a27 = a26 = . . . = a1 = 2.
, 7a9 2a17 = 7 2 2 2 = 10.
: 10.

www.legionr.ru

446

1301

.
1301. f (x) + f (x) = 3x + 2x ln 5 + 3x + 2(x) ln 5 =
= 3x + 3x 2 ln 5.
(3x )2 + 1 2 3x + 2 3x
f (x) + f (x) = 3x + 1x 2 ln 5 =
2 ln 5 =
3
3x
(3x 1)2 + 2 3x
(3x 1)2
2 ln 5 =
+ 2 2 ln 5 > 2 2 ln 5.
x
3
3x
ln 5 < 2, 2 ln 5 > 4, 2 2 ln 5 > 2 f (x) + f (x) > 2
g(f (x)+f (x)) = ln 5. : f (g(x))+ln 5 = 5;
2
3g + 2g ln 5 + ln 5 = 5; 3g + 2g = 5, g = 5x +2x2 4.
y = 3g + 2g , , ;
y(1) = 31 + 2 1 = 5 g = 1
3g + 2g = 5.
2
g(x) = 1 x < 2; 5x +2x2 4 = 1;
2
5x +2x2 = 5; x2 + 2x 2 = 1; x2 + 2x 3 = 0; x1 = 1; x2 = 3.
x < 2, x = 3 .
: 3.
=


1302. t = x 2

2
2
2t
5t
2t
5t
+
=
t,
t
+

1
= 0.
5t2 7t + 6 5t2 t + 6
5t2 7t + 6 5t2 t + 6
, t = 0 ,
x = 0 ( ).
2t
2 5t
+
= 1.
5t 7t + 6 5t2 t + 6
t = 0 ,
5
2
t:
+
= 1.
6
6
5t + 7 5t + 1
t
t

u = 5t + 6 . :
t
5 + 2 = 1. :
u7 u1

2
5(u 1) + 2(u 7) = (u 7)(u 1),
u 15u + 26 = 0,

u 6= 1, u 6= 7,
u 6= 1, u 6= 7.
u1 = 13, u2 = 2. t,

www.legionr.ru

1303

447

: 1) 5t + 6 = 13; 5t2 13t + 6 = 0; t1 = 2, t2 = 0,6;


t
2) 5t + 6 = 2; 5t2 2t + 6 = 0
t
.
,r
:

3
3
3
x 2 = 2 x = 4; x 2 = 0,6 x = 3 9 .
25
r

3
4 x2 = 3 9
, x1 =
25
.
r

: 0; 3 9 ; 3 4.
25
1303. :
6
2
2
2x cos x3 = 2(2x +x) cos(2x2 + x).
1. , :
2
f (x3 ) = f (2x2 + x), f (t) = 2t cos t. f (t) .
2. , f (t) (0; +).
2
f 0 (t) = 2 ln 2 t 2t + sin t.
2
) 0 < t 6 1 0 < sin t < t; 2t > 1
f 0 (t) > 2 ln 2 sin t 1 + sin t = sin t(2 ln 2 + 1) > 0.
2
) t > 1 2 ln 2 t 2t > 4 ln 2; sin t > 1
2
f 0 (t) = 2 ln 2 t 2t + sin t > 4 ln 2 1 = ln 16 ln e = ln 16 > 0,
e
e > 1 16 > 1. , f 0 (t) > 0 (0; +) f (t)
e
(0; +).
3. f (t) (0; +) , f (t1 ) = f (t2 )
t1 = t2 .
,
:
x = 0,
3

x = 1 + 2,
x = 2x2 + x,
x(x2 2x 1) = 0,

x = 1 2,
x3 = 2x2 x;
x(x2 + 2x + 1) = 0;
x = 1.

: 0, 1, 1 2.
1304. x12 + 82 cos(10x 21) = 82 cos(x2 ) + (10x 21)6 ,
x12 82 cos(x2 ) = (10x 21)6 82 cos(10x 21).
1. ,

www.legionr.ru

1305

448

f (x2 ) = f (10x 21), f (t) = t6 82 cos t.


f (t) .
2. , f (x) (0; +), f 0 (t) > 0
t > 0. f 0 (t) = 6t5 + 82 sin t,
a) 0 < t 6 , 6t5 > 0, 82 sin t > 0, 6t5 + 82 sin t > 0;
) t > 0, 6t5 > 6 5 , 82 < 82 sin t < 82, 6t5 + 82 sin t > 0.
, f 0 (t) > 0 t (0; +).
3. f (t) (0; +) , f (t1 ) = f (t2 )
t1 = t2 .
, :

x = 3,
2
2

x = 10x 21,
x 10x + 21 = 0,

x = 7,


2
2

x = 21 10x;
x + 10x 21 = 0;
x = 5 46,
x = 5 + 46.

: 5

46;
5
+
46;
3;
7.
p

1305. x4 (x2 + a2 a 1) + |8 a| + |27 + a| (8 a)(27 + a) = 21.


1. a.

a 6 1 5,

2
2

a a 1 > 0,

1 + 5,
(a 8)(a + 27) 6 0;

a
>

27 6 a 6 8;

5,
27 6 a 6
2

1 + 5
6 a 6 8.
2
p

2. x4 (x2 + a2 a 1) + 8 a + 27 + a (8 a)(a + 27) = 21,


p

x4 (x2 + a2 a 1) (8 a)(a + 27) + 14 = 0 (1).


p

3. f (x) = x4 (x2 + a2 a 1) (8 a)(a + 27) + 14 , f (x) = 0, f (x) = 0. , f (x) = 0


, 0. a, x = 0

p (1). :
(8 a)(a + 27) + 14 = 0,
(8 a)(a + 27) = 196, a2 + 19a 20 = 0, a = 20,
a = 1 a.
a = 20 (1)

www.legionr.ru

1306

449

.
p
p
x4 (x2 + (20)2 + 20 1) (8 + 20)(20 + 27) + 14 = 0,

x4 (x2 + 419) 14 + 14 = 0,

x4 (x2 + 419) = 0,
x = 0 (1).
a = 20.
: 20.
1306. N1 (p) ( p), N2 (p)
. , p, N1 (p) = N2 (p).

p. p = 0, :
3x + 4 = 0, x = 4 . p 6= 0. 3
2
2
D = (p + 3) 16p = p 10p + 9 = (p 1)(p 9). , p (1; 9) ( ), p = 1; 9 ,
p (; 1) (9; +) .
. x x > 5. x > 5 , 16p > 0, p < 16
( x 1>0 x > 5). p < 16
, . ,
:
N2 (p) 6 1.
N1 (p) = N2 (p) , p, N1 (p) = 1 N2 (p) = 1. N1 (p) = 1
p = 0; 1; 9. , .
1
x1
=
, x = 5 .
p=0:
16
x5+4
1
x1
x1
1
=
> 4 > 1 >
p = 1:
.

15
4
15
15
x5+4
x5+4
x > 5. .
x1
1
x1
1
.
x > 5.
=
>4 > 1>
p=9:
7
4
7
7
x5+4
x5+4

www.legionr.ru

450

1307

.
: 0.
1307. x2 2a sin(cos x) + a2 sin 2 = 0 (1)
.
1. a = 0 (1) x = 0.
2. a > 0.

x2 + a2 sin 2 = 2a sin(cos x).
(1) ,
f (x) = x2 +a2 sin 2 g(x) = 2a sin(cos x) .
f (x) g(x) , , .
E(f ) = [a2 sin 2; +), E(g) = [2a sin 1; 2a sin 1].
, (1) a2 sin 2 = 2a sin 1 (. . 364).

. 364.
a > 0, a = 2 sin 1 = 2 sin 1 = 1 .
sin 2
2 sin 1 cos 1
cos 1
3. a < 0. f (x) g(x) ,
. (1) ,
(. . 365).
: 0; 1 .
cos 1
1308. b4 8b cos(cos x) 9x2 = 0 (1).
.
1. b = 0 (1) x = 0.
2. b > 0.
b4 9x2 = 8b cos(cos x).
(1) ,

www.legionr.ru

451

1309

. 365.
4

f (x) = b 9x g(x) = 8b cos(cos x) .


f (x) g(x) , .
E(f ) = (; b4 ], E(g) = [8b cos 1; 8b], (1) b4 = 8b cos 1 (. . 366).

. 366.

b > 0, b = 2 3 cos 1.
3. b < 0. f (0) = b4 , g(0) = 8b cos 1 < 0, f (0) 6= g(0) f (x)
g(x) , f (x) = g(x) b < 0
, .

: 0; 2 3 cos 1.

x > 0,
1309. : y > 0,

z > 0.

u = lg x, v = lg y, w = lg z ,
lg x + lg y + lg z = 1,
:

www.legionr.ru

452

1309

u + v + w = 1,

u2 + v 2 + w2 = 17 ,
2

uvw = 9 .
2

()

(u + v + w)2 = u2 + v 2 + w2 + 2(uv + uw + vw) u + v + w = 1,

u + v + w = 1,
v + w = 1 u,

uv + uw + vw = 15 ,
vw = 15 u(1 u),
4
4

()

9
15
9

u u(1 u) = .
uvw = ;
2
4
2

:
15
u u2 + u3 + 9 = 0;
4
2
4u3 4u2 15u + 18 = 0.

u = 2 ,
:
(u + 2)(2u 3)2 = 0; u1 = 2, u2 = 3 .
2
u = 2 ()
:

v + w = 3,
v = 3 w,
v = 3 w,

9
9
4w2 12w + 9 = 0;
vw = ;
w(3 w) = ;
4
4

v= ,
2

, ():

w= .
2

2; 3 ; 3 .
2 2
u = 3 ():
2

3 ; 3 ; 2 3 ; 2; 3 .
2 2
2
2

x, y z, -

www.legionr.ru

1310

453

1 ; 1010; 1010 , 1010; 1 ; 1010


100
100

10 10; 10 10; 1 .
100

1 ; 1010; 1010 , 1010; 1 ; 1010 ,


:
100
100

10 10; 10 10; 1 .
100

4
1310.

x3 x = |x k|
4
3
f (x) = x x. f (x)
[0; +). f (x) = 0: x1 = 0; x2 = 1. f 0 (x) = 0;

3 1 = 0 x = 3 4 = 81 . 367

1
4
4 x
4
256
f (x).

. 367.
f 0 (1) = 3 1 = 1 > 1, 368 ,
4
4
k = 1.
k

f 0 (x0 ) = 1,
(. . 369):
k = x0 f (x0 ).
4
3 1 = 1; x = 3 .
f 0 (x0 ) = 1;
0
4 4 x0
8
s
4
12 4
3
4
k = x0 f (x0 ) = 3 4 3
+ 3 = 3 +2 3 =
8
8
8
8
8

3
3 1 = 27 .
= 3
8
4
2048
: 27 ; 1.
2048

1311. 1) h(x) = x2

5a
+ 10.
2 cos x 3
www.legionr.ru

454

1311

y
1

0,8

0,6
y = |x - k|, k =1
0,4

0,2

y = f(x)

0,2

0,4

0,6

0,8

. 368.
5a
5a
+10 = x2
+10 = h(x),
2 cos(x) 3
2 cos x 3
h(x) . ,
, x = 0
. x : 5a + 10 = 0; a = 2.
1
2) , a = 2 , x = 0, . a
10
x2 + 10 =
.
2 cos x 3
h(x) = (x)2

10
.
2 cos x 3
g(x) f (x).
1
6 1;
3) 2 6 2 cos x 6 2; 5 6 2 cos x 3 6 1; 1 6
2 cos x 3
5
g(x) = x2 + 10, f (x) =

26

10
6 10, f (x) 6 10.
2 cos x 3

www.legionr.ru

455

1312

. 369.
4) g(x) = x2 + 10 ,
, (0; 10).
g(x) > 10 x R. ,

f (x) = 10,
g(x) f (x)

g(x) = 10,
x = 0. , a = 2
.
: 2.
1312. 1) h(x) = 15 + 7x2 3 sin cos x .
4a
3 sin cos(x)
= 15 + 7x2 3 sin cos x = h(x),
4a
4a
h(x) . ,
, x = 0 . x :
15 3 sin 1 = 0; a = sin 1 .
4a
20
h(x) = 15 + 7(x)2

www.legionr.ru

1313

456

2) , a = sin 1 , x = 0, .
20
a
15 + 7x2 = 15 sin cos x .
sin 1
3) 1 6 cos x 6 1. f(t) = sin t, t [1, 1].
sin t 6 sin 1. ,
15 sin cos x 6 15 sin 1 = 15.
sin 1
sin 1
15 + 7x2 > 15, 15 + 7x2 = 15 sin x cos x sin 1

15 + 7x2 = 15,
15 sin cos x = 15.

sin 1
x = 0. ,
a = sin 1 .
20
: sin 1 .
20
1313. 1) ax2 + 2x 2,25 = 0.

D = 4 + 9a, x1 = 2 9a + 4 , x2 = 2 + 9a + 4 . a > 0,
2a
2a

x2 > x1 , |x2 x1 | = x2 x1 = 9a + 4 .
a
2) f (x).
f 0 (x) = 6x2 18x 6a, f 0 (x) = 0, 6x2 18x 6a = 0, x2 3x a = 0,

D = 9 + 4a, x1 = 3 4a + 9 , x2 = 3 + 4a + 9 , |x2 x1 | = x2 x1 =
2
2

= 4a + 9.

3) 9a + 4 6 4a + 9. a > 0,
a

9a + 4 6 a 4a + 9, a2 (4a+9) > 9a+4, 4a3 +9a2 9a4 > 0,


4(a 1)(a2 + a + 1) + 9a(a 1) > 0, (a 1)(4a2 + 4a + 4 + 9a) > 0,
(a 1)(4a2 + 13a + 4) > 0. a > 0 4a2 + 13a + 4 > 0,
a 1 > 0, a > 1.
: [1; +).

www.legionr.ru

1315

457

1314. 1) f (x).
f 0 (x) = 3x2 + 12x 9a, f 0 (x) = 0, x2 + 4x 3a = 0, D = 16 + 12a,

x1,2 = 4 2 4 + 3a = 2 4 + 3a, |x2 x1 | = 2 4 + 3a.


2

2) ax2 + 2 6x 2 = 0.

D = 24 + 8a, x1 = 2 6 24 + 8a , x1 = 2 6 + 24 + 8a .
2a
2a

24
+
8a
a > 0, |x2 x1 | = x2 x1 =
.
a

3) 2 4 + 3a 6 2 24 + 8a .
a
a > 0, :

a 4 + 3a 6 24 + 8a, a2 (4 + 3a) 6 24 + 8a,


3a3 + 4a2 8a 24 6 0,
3(a 2)(a2 + 2a + 4) + 4a(a 2) 6 0,
(a 2)(3a2 + 6a + 12 + 4a) 6 0,
(a 2)(3a2 + 10a + 12) 6 0. a > 0 3a2 + 10a + 12 > 0,
a 2 6 0, 0 < a 6 2.
: (0; 2].
1315. 1) .
cos x = t,
1 6 t 6 1.
41 + 9t = at.

(. . 370).
f
(t)
=
41
+
9t,
g(t)
=
at,
f
(1)
=
5
2, f (1) = 4 2,

E(f ) = [4 2; 5 2].
,

f (t) g(t)

, a > 5 2 a 6 4 2.
2) .
x > 2:
) h(x) = x a + 7x + 14 + 5x = 13x a + 14,
) h(x) = a x + 7x + 14 + 5x = 11x + a + 14.
h(x) x > 2.
x < 2:
) h(x) = x a 7x 14 + 5x = x a 14,
) h(x) = a x 7x 14 + 5x = 3x + a 14.
h(x) x < 2 (. . 370).
x = 2 h(x). h(x) = 0 ,
h(2) 6 0.
| 2 a| 10 6 0, 10 6 2 a 6 10, 12 6 a 6 8.
a

www.legionr.ru

458

1316

. 370.

. 371.

a > 52,

a 6 4 2, a [12; 4 2] [5 2; 8].

a > 12,

a 6 8;

: [12; 4 2] [5 2; 8].
1316. 1) .
sin x = t,
1 6 t 6 1. 145 + 24t = at. (.
. 372):
f (t) = 145 + 24t, g(t) = at.
f (1) = 13, f (1) = 11. E(f ) = [11; 13].
, f (t) g(t)
, a < 11 a > 13.
2) .
x > 1
) h(x) = 3x 9x + 9 x a = 7x + 9 a
) h(x) = 3x 9x + 9 + x + a = 5x + 9 + a.
h(x) x > 1 (. . 373).
x < 1
) h(x) = 3x + 9x 9 x a = 11x 9 a
) h(x) = 3x + 9x 9 + x + a = 13x 9 + a.
h(x) x < 1.

www.legionr.ru

459

1317

. 372.

. 373.
x = 1 h(x).
h(x) = 0 ,
h(1) < 0.

a > 2,
3 |1 + a| < 0, |a + 1| > 3;
a < 4.

a
>
2,

a < 4,
a (13; 4) (2; 11).
a < 11,

a > 13;
: (13; 4) (2; 11).
1317. . a,
f (x) > 2 x.
f (x) > 2
ax + 4 > |x2 + 6x + 5|.
1) g(x) = ax + 4 h(x) = |x2 + 6x + 5|.
374 g(x) h(x).
2) , y = g(x) a B (0; 4).
g(x) > h(x) x ,
y = g(x) y = h(x),
y = g(x) ABD.

www.legionr.ru

460

1318

y
B

,8

(x)

g
y=

0
a=

1
x

12

y = h(x

y = g(x), a =

. 374.
a2 < a < a1 , y = a1 x + 4 (5; 0) ( AB), y = a2 x+4 y = x2 6x5
x0 x0 > 0 ( BD).
3) 0 = a1 (5) + 4, a1 = 0,8. , (5; 0)
g(x) = 0,8x + 4 h(x).
, , 0,8x + 4 = h(x).
4)
h(x) = |x2 + 6x + 5|, B (0; 4)
(x0 ; y0 ) x0 > 0:
x 0 = y 4 ; y = y0 4 x + 4.
x0 0
y0 4
x0
y0 4
= h0 (x0 ) = (x20 6x0 5)0 = 2x0 6; y0 4 = x0 (2x0 + 6);
x0
(x20 6x0 5) 4 = 2x20 6x0 ; x20 = 9. x0 > 0, x0 = 3.
a2 3 + 4 = (32 + 6 3 + 5); a2 = 12.
: (12; 0,8).
1318. . a,
f (x) < 1 .
f (x) < 1,
2ax + 4 < |x2 + 6x + 5|.
g(x) = 2ax + 4 h(x) = |x2 + 6x + 5|.

www.legionr.ru

461

1318

375 g(x) h(x).

y
B

,4

(x)

g
y=

0
a=

1
x

y = h(x

y = g(x), a =

. 375.
, y = g(x) a B (0; 4).
g(x) < h(x) ,
y = g(x) y = h(x),
y = g(x) ABD. .
1) y = g(x) ABC.
a (a1 ; +), a1 a, y = 2a1 x+4 (5; 0). 0 = 2a1 (5)+4,
a1 = 0,4. , (5; 0) g(x) = 2 0,4x + 4 h(x). , ,
2 0,4x + 4 = h(x).
2) y = g(x) CBD.
a (; a2 ), a2 a, y = 2a2 x + 4 y = h(x).
h(x) = |x2 + 6x + 5|,
B (0; 4) (x0 ; y0 ) x0 > 0:
x 0 = y 4 ; y = y0 4 x + 4.
x0 0
y0 4
x0

www.legionr.ru

462

1319

y0 4
= h0 (x0 ) = (x20 6x0 5)0 = 2x0 6; y0 4 = x0 (2x0 + 6);
x0
(x20 6x0 5) 4 = 2x20 6x0 ; x20 = 9. x0 > 0, x0 = 3.
2a2 3 + 4 = (32 + 6 3 + 5); a2 = 6.
: (; 6) (0,4; +).
2
x 18x + 5a2 , x > a2 ;
1319. f (x) = x2 5|x a2 | 13x =
x2 8x 5a2 , x < a2 .
f (x) ,
.
x = a2 .

. 376.
x = a2 , ,
(. . 376). x0 = 18 = 9. x0 = 8 = 4.
2
2
, a2 (4; 9) a (3; 2) (2; 3).
: (3; 2) (2; 3).
2
x 18x + 5a2 , x < a2 ;
2
2
1320. f (x) = x + 5x|x a | 13x =
x2 8x 5a2 , x > a2 .
f (x) ,

, a2 ; f (a2 ) .
377 , a2
, f (x) .
: a .
1321.
f2 (x) = 4ax + |(x 3)(x 5)| =
x + (4a 8)x + 15, x (; 3) (5; +),
=
x2 + (4a + 8)x 15, x [3; 5].

www.legionr.ru

463

1321

. 377.
.
: 1) x = 3. f (3) = 12a.
2) x = 5. f (5) = 20a.
: 1) x = 4 2a 4 2a (; 3) (5; +),
a (; 0,5) (0,5; +) |a| > 0,5.
f (4 2a) = (4 2a)2 + 2(2a 4)(4 2a) + 15 = 4a2 + 16a 1.
2) x = 2a + 4 2a + 4 (3; 5) |a| < 0,5.
f (2a + 4) = (2a + 4)2 + 2(2a + 4)2 15 = 4a2 + 16a + 1.

f (x) 1, , f (x)

1. :

f (3) < 1
12a < 1
f (5) < 1
20a < 1

f (4 2a) < 1
4a2 + 16a 1 < 1

|a| > 0, 5
|a| > 0, 5

2
f (2a + 4) < 1
4a + 16a + 1 < 1
|a| < 0,5
|a| < 0,5

1
a < 12

2a2 8a + 1 > 0

|a| > 0,5,


0,5 < a < 0.
2
2a 8a + 1 > 0,

:
|a| > 0,5.

a1,2 = 8 64 8 = 4 14 = 2 14 . :
4
2
2

www.legionr.ru

464

1322

. 378.

a (; 0,5) 2 + 14 ; + (. . 378). 2

: a ; 1 2 + 14 ; + .
12
2

: ; 1 2 + 14 ; + .
12
2

1322.
f2 (x) = 4ax + |(x 3)(x 5)| =
x + (4a 8)x + 15, x (; 3) (5; +),
=
x2 + (4a + 8)x 15, x [3; 5].

, [2,75; 5,25].
: 1) x = 3. f (3) = 12a.
2) x = 5. f (5) = 20a.
: 1) x = 4 2a 4 2a (2,75; 3) (5; 5,25)
2a (1,25; 1) (1; 1,25) a (0,625; 0,5) (0,5; 0,625)
f (4 2a) = (4 2a)2 + 2(2a 4)(4 2a) + 15 = 4a2 + 16a 1.
2) x = 2a + 4 2a + 4 (3; 5) |a| < 0,5.
f (2a + 4) = (2a + 4)2 + 2(2a + 4)2 15 = 4a2 + 16a + 1.
f (x) [2,75; 5,25] 1, , f (x) , 1.

f (2,75) < 1

f (3) < 1

f (5) < 1

f (5,25) < 1

f (4 2a) < 1

/ (0,625; 0,5) (0,5; 0,625)

f
(2a
+ 4) < 1

|a| > 0,5


www.legionr.ru

465

1322

11a + 9 < 1

16

12a < 1
20a < 1

21a + 9 < 1
16

4a2 + 16a 1 < 1


a 2 (; 0,625] [0,5; 0,5] [0,625; +)
4a + 16a + 1 < 1
|a| > 0,5

a< 7

176

a< 1

12

a< 1

20

a< 1
2 48
2a 8a + 1 > 0
a (; 0,625] [0,5; 0,5] [0,625; +)
a(a + 4) < 0
|a| > 0,5.

. 2a2 8a+1

a1,2 = 2 14 . a (; 0,5] [0,625; +).


2

-0,625

-0,5

14
2

0,5

0,625

2+

14
2

. 379.
: a (; 0) [0,5; +).

-4

-0,5

0,5

. 380.
:

www.legionr.ru

466

1323

a<
176
a (; 0,5] [0,625; +)

a (; 0) [0,5; +).
a (; 0).
: a (; 0).
1323. f (x) = x2 2|x a2 | 3x.
1. x > a2 , f (x) = x2 2(x a2 ) 3x = x2 5x + 2a2 .
f 0 (x) = 2x 5, f 0 (x) = 0, x = 5 .
2
2. x < a2 , f (x) = x2 + 2(x a2 ) 3x = x2 x 2a2 .
f 0 (x) = 2x 1, f 0 (x) = 0, x = 1 .
2
x > a2 , x = 5 .
2
x < a2 , x = 1 .
2
(a2 ; f (a2 )).
y = f (x)

(. . 381): 1 < a2 < 5 , 0,5 < |a| < 2,5.


2
2

. 381.

: 0,5 < |a| < 2,5.


1324. f (x) = x2 2|x a2 | 3x.
1. x > a2 , f (x) = x2 2(x a2 ) 3x = x2 5x + 2a2 .

www.legionr.ru

467

1325

f 0 (x) = 2x 5, f 0 (x) = 0, x = 5 .
2
2. x < a2 , f (x) = x2 + 2(x a2 ) 3x = x2 x 2a2 .
f 0 (x) = 2x + 1, f 0 (x) = 0, x = 1 .
2
x > a2 , x = 5 .
2
2
x < a , x = 1 .
2

(a2 ; f (a2 )).
y = f (x) a
(. . 382):
1. a2 > 5 x = 1 ;
2
2
2. a2 6 1 x = 5 ;
2
2
3. 1 < a2 < 5 x = 1 x = 5 .
2
2
2
2

. 382.
: a (; +).

1325.

3
2
8x(2 x)
= 3a , 2
sin x + 3 cos x + a 3a + 4 = 0.

sin x + 3 cos x = 2 1 sin x + 3 cos x =


2
2

www.legionr.ru

468

1326

= 2 sin x cos + sin cos x = 2 sin x + ,


3
3
3

2
: sin x + = a + 3 a 2.
3
2
2
2

1 6 a + 3 a2 6 1 a [1; 2],
2 2
a [1; 2]. . a
.
f (x) = 8x(2 x)3 . x < 0, f (x) < 0; x > 2,
f (x) < 0. 3a2 > 0 a. ,
x (; 0) (2; +) 8x(2 x)3 = 3a2 .
f (x) x [0; 2].
f 0 (x) = 16(2 x)2 (1 2x). f 0 (x) = 0 x1 = 1 ,
2

x2 = 2. f (0) = f (2) = 0; f 1 = 27 ,
2
2
f (x) 27 . , f (x) = 3a2 ( 2

[0; 2], ), 3a2 6 27 ;


2
i
h
a 3 2; 3 2 .
2
2
i
h

3
2
3
2 .
:
; 1 2;
2
2
1326.


sin2 x 5 sin x 2a(sin x 3) + 6 = 0,
2x 2x2 > 0,

2a + 8x 2x 2x2 = 0.
sin x = t, t [1; 1]

t2 (5 + 2a)t + 6(a + 1) = 0,
D = (5 + 2a)2 4 6 (a + 1) = 4a2 4a + 1 = (2a 1)2 > 0.
5 + 2a (2a 1)
5 + 2a |2a 1|
=
.
t1,2 =
2
2
t1 = 5 + 2a + 2a 1 = 2a + 2.
2

www.legionr.ru

1327

469

t2 = 5 + 2a 2a + 1 = 3 t [1; 1].
2
sin x = 2a + 2 , 1 6 2a + 2 6 1. , :
2x 2x2 > 0 0 6 x 6 1, 0 6 2a + 2 6 sin 1,
h
i
a 1; sin 1 1 .
2

8x x x2 = a f (x) = 8x x x2 .
: xx2 > 0; x [0; 1].
4x(4x 3)
f (x). f 0 (x) = p
; f 0 (x) = 0 x = 3 ; x = 0 x = 1
4
x (1 x)
.


f (0) = f (1) = 0; f 3 = 3 3 .
4
2

f (x) 0, 3 3 ,
2

f (x) = a , 3 3 6 a 6 0.
2
i
h
3
3
;0 .
a
2
h
i
: 3 3 ; 0 .
2
1327. , a,
x [4; 16]
log22 x + 2a 6 (a + 2) log2 x log22 x (a + 2) log2 x + 2a 6 0
p

2
a + 2 (a + 2)2 8a
log2 x1,2 =
= a + 2 a 4a + 4 =
2
2
p
2
a + 2 (a 2)
a + 2 (a 2)
=
;
=
2
2
log2 x1 = a + 2 + a 2 = a; log2 x2 = a + 2 a + 2 = 2.
2
2
, x1 = 2a , x2 = 4.
.
1. 2a 6 4, 2a 6 x 6 4. , ,
x [4; 16]. , .
2. 2a > 4, 4 6 x 6 2a .

www.legionr.ru

470

1328

x [4; 16], 2a > 16; a > 4.


: [4; +).
1328. , a,
x [3; 9] .
log23 x + a 6 (a + 1) log3 x log23 x (a + 1) log3 x + a 6 0
p

a + 1 (a + 1)2 4a
a
+
1

a2 2a + 1 =
log3 x1,2 =
=
2
2
p
a + 1 (a 1)2
a + 1 (a 1)
=
=
;
2
2

log3 x1 = a + 1 + a 1 = a; log3 x2 = a + 1 a + 1 = 1.
2
2
, x1 = 3a , x2 = 3.
.
1. 3a 6 3, 3a 6 x 6 3. , ,
x [3; 9]. , .
2. 3a > 3, 3 6 x 6 3a .
x [3; 9], 3a > 9; a > 2.
: [2; +).
1329. a 6 0. x [2; 3] : x a > 0, x 6a > 0, =
x a > 0, .
x 6a

, a > 0. x a < 0
x 6a
x (a; 6a).

[2;
3]

(a;
6a)

a < 2,
a < 2,

1 a (0,5; 2).
6a > 3;
a> ;
2
: (0,5; 2).

1330. a = 0 .
a 6= 0. x 2a < 0
x+a

www.legionr.ru

1331

471

x 2a < 0,

x+a
x (a; 2a),
a > 0;
a > 0;


x (2a; a),
x 2a < 0,
a < 0.
x+a
a < 0;

1 6 x 6 1,

a
< 1,

2a
>
1,
[1; 1] (a; 2a),

a > 0;

a > 0;
a > 1,

2a < 1,
[1; 1] (2a; a),
a < 1.

a > 1,
a < 0,

a < 0;
:
(;
1)

(1;
+).
x+y
2
22xy = 1 2a ,
1331.
4x
2 2x+3y+1 = 3 2a+2y 22y+2 .
x+y
2
22xy = 1 2a ,
4x
2 2 2x+3y = 22y (3 2a 4).

22y , , 22y > 0.


x+y
2xy
2
2
= 1 2a ,
2xy 2
(2
) 2 2x+y = 3 2a 4.
22xy = U , 2x+y = V . :

V U = 1 2a ,
()
U 2 2V = 3 2a 4.


.
2

U 2U + 2 2a = 0,
U1,2 = 1 2a 1,
:

U > 0;
U > 0.
() , 2a 1 = 0,
a
a = 0,
a 1 2 1 < 0, a > 1, U =a 1,
U = 1 + 2 1. V = U + 1 2 .
1) U = 1 a = 0, V = 1. .

2) U =1 + 2a 1, a > 1 V = 2 + 2a 1 2a .
2 + 2a 1 2a > 0,
:
a > 1.

2a 1 > 2a 2.
2a = t, t > 2, a > 1.

www.legionr.ru

472

1332

t 1 > t 2, t2 5t + 5 < 0,

5 5 < t < 5 + 5 . t > 2, 2 6 t < 5 + 5 .


2
2
2
:

2 6 2a < 5 + 5 , 1 6 a < log2 5 + 5 .


2
2

: a = 0; 1 6 a < log2 5 + 5 .
2
x
2 (y + 1)(1 y 2x ) = a3 ,
1332.
(1 + 2x )(1 y 2x ) = a.
1. , a = 0. , 2x > 0
x, 1 y 2x = 0, y = 1x x R. ,
2
a = 0 .
2. , a 6= 0, y 6= 1. 2x = t, t > 0.

t(y + 1)(1 yt) = a3 ,


t(y + 1) = a2 (t + 1),

(1 + t)(1 yt) = a;
(t + 1)(1 ty) = a;

y = t +2 1 a ,
t +t
2 2
t (a 1) + 2t(a2 1) + a2 + a 1 = 0.

(1)

|a| = 1 (1), , ,
, .
a2 1 6= 0 (1) :
t2 + 2t + 1 + 2 a = 0.
a 1
(t + 1)2 =

a
1 a2

(2)

(2) :
1) a 2 < 0,
1a

a > 0 t 6 0.
1 a2
:
2)

www.legionr.ru

473

1333

. 383.
1)

2)

a < 0. a (1; 0) (1; +).


1 a2

1 a2 > 0,
s

1 +

0 < a < 1,

a < 1,

a2 + a 1 > 0.
a 6 0;

2
a2 1
1a

2
a 1 > 0.
a +
a2 1

1
+
4
5.
1

2
a + a 1 = 0, a1,2 =
=
2
2

. 384.
a 6 1
2

5 ; 1 < a 6 1 + 5 ; a > 1.
2

,
0 < a < 1,
a < 1
1

5
1
+
5 , a > 1.
a6
,0<a6
2
2
, :

5
5 ; a > 1.
1

1
+
; 1 6 a < 0; 0 < a 6
a6
2
2
:

1333.

; 1
2

i
i

5 [1; 0) 0; 1 + 5 [1; +).


2

log24a7 x2 + log 4a7 x4 loga x + log2a x


4

(x 1)2

6 0.
www.legionr.ru

474

4a 7 > 0,

a > 7,

4a

6 1,
=
4
:
a 6= 11 ,

4
a > 0,

a 6= 1,
x > 0,

x > 0,
x 6= 1.

x 6= 1;
,
.
22 log24a7 x + 4 log 4a7 x loga x + log2a x 6 0;
1334

(2 log 4a7 x + loga x)2 6 0;


4

2 log 4a7 x + loga x = 0;


4

log 4a7 x = 1 loga x;


2
4
log 4a7 x = log 1 x.
4

a2

1
4
x 6= 1, 4a 7 = 2 ; 4a 7 = 2 ; a = 2 4
a
a
. a > 0 : f (a) = 4a 7 ,
4
g(a) = 2 . , f (a) = g(a)
a
.
: a = 2.
log2a+1 x3 + log a+1 x6 loga x + log2a x
108
108
1334.
60
(x 1)2

a > 0,

a 6= 1,
: a 6= 107,

x > 0,

x 6= 1.
,
.
log2a+1 x3 + 2 log a+1 x3 loga x + log2a x 6 0;
108

108

(log a+1 x3 + loga x)2 6 0;


108

3 log a+1 x + loga x = 0;


108

www.legionr.ru

1335

475

log a+1 x = 1 loga x;


3
108
1
108
x. x 6= 1, a + 1 = 3 ; a + 1 = 3 ; a = 3
108
a
a
108
. a > 0 : f (a) = a + 1
108
, g(a) = 3 . ,
a
f (a) = g(a) .
log a+1 x = log

1
a3

: a = 3.

2
1
+
4x

6x
+
15x
3 2 + 5x + 3x

= 8a
.
1335.
2 + 5x 3x
1 + 4x + 6x + 15x2
: x > 0.
2, :

(2 + 5x 3x)2
3 2 + 5x + 3x
=
8a
.
( 2 + 5x + 3x)2
2 + 5x 3x

, 2 + 5x+ 3x > 0 2 + 5x 3x > 0,


a > 0.

2 + 5x 3x , :
2 + 5x + 3x

2 + 5x 3x = 2a.
2 + 5x + 3x

2+ 5x 3x
5x +
3x),
= 2a( 2 +
2a
2
+
5x

2
+
5x
+
2a
3x
+
3x = 0,

2
+
5x(2a

1)
+
3x(2a
+
1)
=
0,

2 + 5x(1 2a) = 3x(2a + 1). a > 0, 2a + 1 > 0, ,


1 2a > 0. 0 < a 6 1 .
2
x(4a2 16a + 1) = (1 2a)2 ,
x(16a 4a2 1) = (1 2a)2 ,
x > 0, 16a 4a2 1 > 0. ,
, , 16a 4a2 1 > 0.

15
2
< a < 2 + 15 .
4a 16a + 1 < 0; 2
2
2

0 < a 6 1 2 15 < a 6 1 ,
2
2
2

www.legionr.ru

1336

x=

476

(1 2a)2
.
16a 4a2 1

(1 2a)2
15 < a 6 1 .
: x =

16a 4a2 1
2
2

2
2
+
5x
+
5x
.
1336. 1 + 5x 10x + 25x2 = 1 c3
8
2 + 5x 5x
1 + 5x + 10x + 25x
: x > 0.
2 :

(2 + 5x 5x)2
1 c3 2 + 5x + 5x .
=
8
( 2 + 5x + 5x)2
2 + 5x 5x

, 2 + 5x+ 5x > 0 2 + 5x 5x > 0,


c > 0.

2
+
5x

5x , :


2 + 5x + 5x

2 + 5x 5x = 1 c.
2
2 + 5x + 5x

2(
2 + 5x 5x)= c( 2 + 5x + 5x),
2 + 5x(c 2) + 5x(c + 2) = 0,
2 + 5x(2 c) = 5x(2 + c), c > 0, c + 2 > 0, , 2 c > 0.
0 < c 6 2.
(2 c)2
20cx = (2c)2 . , c (0; 2], x =
0 < c 6 2.
20c
(2 c)2
0 < c 6 2.
20c
1337. x1 x2 .
a b.
.
2
2x ax 8 = 0, x2 a x 4 = 0.
2

,
1
2

a
x1 + x 2 = ,
2

x1 x2 = 4.
x3 + bx 16 = 0 x1 x2
x3 . , x
x3 + bx 16 = (x x1 )(x x2 )(x x3 ) =
= x3 (x1 + x2 + x3 ) x2 + (x1 x2 + x1 x3 + x2 x3 ) x x1 x2 x3 =
: x =

www.legionr.ru

1338

477

= x3 (x1 + x2 + x3 ) x2 + (x1 x2 + x3 (x1 + x2 )) x x1 x2 x3 .


x1 + x2 a , x1 x2 4,
2

x3 + bx 16 = x3 a + x3 x2 + 4 + a x3 x + 4x3 .
2
2
x,

a + x = 0,

a = 8,
2
b = 20,
a

4 + x3 = b,

x3 = 4.

4x3 = 16;
a = 8 ,
x2 4x 4 = 0.

x1 = 2 2 2, x2 = 2 + 2 2.

: a = 8, b = 20, x1,2 = 2 2 2.
1338. x1 , x2 x3
(x x1 )(x x2 )(x x3 ) = 0;
x3 (x1 + x2 + x3 ) x2 + (x1 x2 + x3 (x1 + x2 )) x x1 x2 x3 = 0.
x1 x2 ,
3x3 + bx2 25 = (x x1 )(x x2 )(3x x3 )
x3 ax + 15 = (x x1 )(x x2 )(x x4 ),
x3 x4 .
c = (x1 + x2 ), d = x1 x2 , (x x1 )(x x2 ) = x2 + cx + d,

3x3 +bx2 25 = (x2 +cx+d)(3xx3 ) = 3x3 +(3cx3 )x2 +(3dcx3 )xdx3
x3 ax + 15 = (x2 + cx + d)(x x4 ) = x3 + (c x4 )x2 + (d cx4 )x dx4 .

3c x3 = b, (1)
c x4 = 0, (4)
3d cx3 = 0, (2)
d cx4 = a, (5)

dx3 = 25; (3)


dx4 = 15. (6)
(1), (3), (4) (6).

b = 14 c,

x3 = 3c b,
3(3c b) = 5c,

x4 = c,
x4 = c,
x4 = c,
dx
=
25,
x3 = 3c b,
x3 = 5 c,

3x3 = 5x4 ;
dx3 = 25;

d = 15 .
c

www.legionr.ru

478

1339

(2):

2
3 15 c 5 c = 0, 9 + c = 0, c = 3.
c
3
c
3
c = 3 , b = 14, d = 5, a =
14.
(x x1 )(x x2 ) = x2 + cx + d = x2 + 3x 5,
x
=
1,5

0,5
29.
1,2

: a = 14, b = 14, x1,2 = 1,5 0,5 29.


1339. f (x) = 4x2 4x (a2 4a + 3)
g(x) = ax(a 2 + x) = ax2 + a(a 2)x. a 6= 0
. D = 16 + 4 4 (a2 4a + 3) = 16(a 2)2 > 0
f (x) = 0.
I. D = 0, f (x) 6 0 . a = 2 x0 = 1 f (x) = 0.
2
x g(x) = 2x2 > 0.
, a = 2 .
II. D > 0, f (x) 6 0
o
n
[x1 ; x2 ], x1 , x2 f (x) = 0; x1 , x2 3 a ; a 1 .
2
2
1) a = 0, g(x) > 0, f (x) 6 0
[0,5; 1,5]. , a = 0 .
2) a 6= 0 a 6= 2, a < 0 g(x) > 0
[x01 ; x02 ], a > 0 g(x) > 0
(; x01 ] [x02 ; +), x01 , x02 {0; 2 a}
g(x) = 0.
f (x) 6 0
g(x) > 0, x1 , x2
x01 , x02 . .
) 3 a = 0. a = 3. 385 , a = 3
2
.

. 385.
) 3 a = 2a. a = 1. 386 ,
2
x = 0 x = 1 f (x) 6 0
g(x) > 0. , a = 1 .

www.legionr.ru

1340

479

. 386.
a

1
)
= 0. a = 1. .
2
) a 1 = 2 a; a = 5 . 387 , a = 5 2
3
3

. 387.
.
: 2.
1340. f (x) = x2 + (10 + 3a)x + (2a2 + 12a + 16)
g(x) = ax(x 8 a) = ax2 a(a + 8)x. a 6= 0
. D = (10+3a)2 4(2a2 +12a+16) = (a+6)2 > 0
f (x) = 0.
I. D = 0, f (x) 6 0 .
a = 6 x0 = 4 f (x) = 0.
g(x) 6 0 (; 0] [2; +),
x0 . , a = 6 .
II. D > 0, f (x) 6 0
[x1 ; x2 ], x1 , x2 f (x) = 0; x1 , x2 {82a; 2a}.
1) a = 0, g(x) 6 0, f (x) 6 0
[8; 2]. , a = 0 .
2) a 6= 0 a 6= 6, a < 0 g(x) 6 0
(; x01 ] [x02 ; +), a > 0 g(x) 6 0 [x01 ; x02 ], x01 , x02 {0; a + 8}
g(x) = 0.
f (x) 6 0
g(x) 6 0, x1 , x2
x01 , x02 . .
) 8 2a = 0; a = 4. 388 , a = 4 .
) 8 2a = a + 8; a = 16 . 389 , a = 16
3
3
.

www.legionr.ru

480

1341

. 388.

. 389.
) 2 a = 0; a = 2. 390 , a = 2 .

. 390.
) 2 a = a + 8; a = 5. 391 , a = 5
.

. 391.
: 4; 5; 6.
1341. f (x) = exa2 g(x) = x2 5x + a. f (x) 6 g(x) ,
f (x) = g(x)
(. . 392).

f (x0 ) = g(x0 ),
x = x0
f 0 (x0 ) = g 0 (x0 ).
0
xa2
0
f (x) = f (x) = e
, g(x0 ) = g (x0 ). , x0
g(x) = g 0 (x); x2 5x + a = 2x 5;

29 + 4a .
2
x + 3x (a + 5) = 0; x0 =
2
7 1

f (x0 ) = g 0 (x0 ), e 2 2 29+4aa = 2 + 29 + 4a.


2

t = 29 + 4a, a = t 29
4
7

e 2 2

t2 29
4

= 2 + t; e

t2 2t+15
4

= t 2;
www.legionr.ru

481

1342

. 392.
2

t 2t + 15 = 4 ln(t 2); (t + 5)(t 3) =


4 ln(t 2). , t = 3
. , 29 + 4a = 3; a = 5.
: 5.
1342. f (x) = ex+b+3 g(x) = x2 3x + b. f (x) 6 g(x) ,
f (x) = g(x) (. . 393).

. 393.

f (x0 ) = g(x0 ),
f 0 (x0 ) = g 0 (x0 ).
f (x) = f 0 (x) = ex+b+3 , g(x0 ) = g 0 (x0 ). , x0
g(x) = g 0 (x); x2 3x + b = 2x 3;

4b + 13 .
1

2
x + x (b + 3) = 0; x0 =
2

5 1
f (x0 ) = g(x0 ), e 2 2 4b+13+b = 2 + 4b + 13.
x = x0

www.legionr.ru

482

1343

t=
5

4b + 13, b = t 13
4
t

t2 13

t2 2t3

= t 2;
e 2 2 + 4 = 2 + t; e 4
t2 2t 3 = 4 ln(t 2); (t + 1)(t 3) = 4ln(t 2). , t = 3
. , 4b + 13 = 3; b = 1.
: 1.
1343.

a:

2
2
15 2a
a
>
0,
a
+
2a

15 6 0,

5 (cos 15 2a a2 + 4) 6= 0;
cos 15 2a a2 6= 1;
a2 + 2a 15
< 0; 5 < a < 3.

1 6 cos 15 2a a2 < 1, 0 < 5(cos 15 2a a2 +4) 6 2.


, , x (2; 1) x2 + 4(a 1)x + 4a2 > 0.
f (x) = x2 + 4(a 1)x + 4a2 . .
.
1) D < 0 x.
D = (4(a 1))2 4 4a2 < 0; 16a2 32a + 16 16a2 < 0; 32a > 16;
a > 1.
2
2) D = 0, 32a = 16, a = 1 .
2
f (x) = x2 2x + 1 = (x 1)2 f (x) > 0
x (2; 1).
3) D > 0. (. . 394):
) 2 f (2) > 0;
) 1 f (1) > 0.
:

a > 2,

a R,
2(a 1) < 2,

a2 2a + 3 > 0;

a < 2,
2(a 1) > 1,

a 6 1,5,
1 + 4a 4 + 4a2 > 0;

a > 0,5;
a (; 1,5] (2; +).
, , a, (5; 1,5] [0,5; 3).

www.legionr.ru

483

1344

. 394.
: (5; 1,5] [0,5; 3).
1344.

a:

a2 +a 6 6 0,
6 a a2 > 0,
a2 +a6 < 0;
cos 6 a a2 6= 1;
3 (cos 6 a a2 + 2) 6= 0;
3 < a < 2.

1 6 cos 6 a a2 < 1, 0 < 3 (cos 6 a a2 + 2) 6 2.


,
, x (1; 1)
x2 + 2(a 1)x + a2 > 0.
f (x) = x2 +2(a1)x+a2 .
.
.
1) D < 0 x.
D = (2(a 1))2 4 a2 < 0; 4a2 8a + 4 4a2 < 0; 8a > 4; a > 1 .
2
2) D > 0; a 6 1 . (.
2
. 395):
) 1 f (1) > 0;
)
1 f (1) > 0.

a > 2,
(a 1) 6 1,

1 2a + 2 + a2 > 0;
a R,

a 6 0,

(a 1) > 1,

a 6 1 2,
2
1 + 2a 2 + a > 0;

a > 1 + 2;

a (; 1 2] [2; +). a 6 1 ,
2

a (; 1 2].

www.legionr.ru

484

1345

, ,
a, (3; 1 2] (0,5; 2).

. 395.

: (3; 1 2] (0,5; 2).


1345.
3, (7; 2) (7; 2).
(3; 1) a.
,
:
1. a ( I) :
(x + 7)2 + (y 2)2 = 9;
2. a ( II) :
(x 7)2 + (y 2)2 = 9 (. . 396).

. 396.
1.
a

www.legionr.ru

485
p

(7 + 3)2 + (2 (1))2 = 16 + 9 = 5,
3 + a = 5, a = 2.
2. a
p

(7 (3))2 + (2 (1))2 = 102 + 9 = 109.


, a = 109 + 3.
, a = 2 a = 109 + 3

.
: 2; 3 + 109.
1346.
4,
(5; 8) (5; 8).
(3; 2) a.
, ,
.
1. a ( I), : (x 5)2 + (y 8)2 = 16;
2. a ( II), c: (x 5)2 + (y + 8)2 = 16 (. . 397).
.
1.

p

(5 (3))2 + (8 2)2 = 64 + 36 = 10,
a + 4 = 10, a = 6.
2.
p


(5 (3))2 + (2 (8))2 = 64 + 100 = 164 = 2 41 ,
, a = 2 41 + 4. ,

a = 6 a = 4 + 2 41
.

: 6; 4 + 2 41.
1347. 4 (3; 5). (. . 398) (a; 2). ,
: ,
; .
1) y = x a + 2 (y > 2)
, 2x2 2(6 + a)x + a2 + 6a + 2 = 0; D1 = 32 a2 .
4
1346

www.legionr.ru

486

1347

. 397.
y

1
O

x
1

. 398.
2) y = x + a + 2 (y > 2)
2x2 2ax + a2 6a + 2 = 0; D2 = a2 + 12a 4.
4
, 3 a,

www.legionr.ru

487

1348

6
+
a

2 a + 2 > 2,

32 a2 = 0,

a2 + 12a 4 > 0,
a = 4 2,

a
a = 6 4 2.

2 + a + 2 > 2,

32 a2 > 0,

a2 + 12a 4 = 0;
3)
, (a 3)2 + 9 = 16;
a 3 = 7; a = 3 7.
,
a ,
.

3
: 4 2; 6 4 2; 3 7.
1348. 1) ,
(5; 4) (5; 4), Ox x = 5 (. . 399).
( a 6= 0) (5; 0)
r = |a|.

. 399.
2) , ,
.
Ox x = 5, : (5; 4) ( , (5; 4)) ,
a2 = 16; a = 4.
: 4.
1349. 1.
1. x2 + 2x + y 2 + 4y = 25a2 5 (x + 1)2 + (y + 2)2 = 25a2 .

www.legionr.ru

488

1349

2.
: x1 = |x + 1|, y1 = |y + 2|.

x1 + y1 = 2,
x1 > 0, y1 > 0 x21 + y12 = 25a2 .
4 . x1 = 0 (y1 = 0) .

x1 + y1 = 2,

3.
2
2
x1 + y1 = 25a2 .

x1 = y1 (x1 > 0, y1 > 0). x1 = y1 = 1; 2 = 25a2 , a = 2 .


5
, a

(x
1 > 0, y1 > 0). x1 = t1 , y1 = t2 , t1 , t2 > 0,
t1 + t2 = 2,
t41 + (2 t1 )4 = 2.

(t41 +(2t1 )4 )0 = 4t31 4(2t1 )3 = 0 t1 = 2t1 t1 = 1


, t1 = 1 t41 + (2 t1 )4 = 2, t41 + (2 t1 )4 > 2,
t1 = t2 = 1 x1 = y1 = 1.
4. x1 = 0. y1 = 4, 16 = 25a2 , a = 4 . y1 = 0.
5
x1 = 4, 16 = 25a2 , a = 4 . (0; y1 ), y1 > 0,
5
2 . (x1 ; 0), x1 > 0, 2 . , .

x1 + y1 = 2,
x1 = t1 , y1 = t2 ; t1 , t2 > 0
x21 + y12 = 16.

t1 + t2 = 2,
(t1 + t2 )4 = t41 + t42 , 3t1 t2 (t1 + t2 ) = 0,
t41 + t42 = 24 ,
t1 = 0 t2 = 0. , a = 4
5
4 .

: 4 ; 2 ; 2 ; 4 .
5
5
5 5
2.
. x = x + 1, y = y + 2.
, 4

p ,p
|x| + |y| = 2,

x2 + y 2 = 25a2 .

www.legionr.ru

1349

489

x, y x y.
p
|y| = (2 |x|)2 .

p :
y = (2 |x|)2 , Oy,
p
Ox y = (2 |x|)2 .

x2 0
f (x) = (2 x)2 . f (0) = 4, f (4) = 0. f 0 (x) =
, f (x) = 0
x
0
x = 4, f (x) > 0 x > 4, f (x) < 0 0 < x < 4. ,
x = 4 f (x).
1 > 0 x > 0, , y = f (x)
f 00 (x) =
x x
.
Oxy ,
(. . 400).

. 400.
5|a|
.
,
(. . 401)
I 4, 25a2 = 16,
a = 4.
5
II y = f (x)

x (0; 4) ( f (x) = (2 x)2 ).
y = f (x) (0; 4), , ,

y = x, x2 y2 , x2 = (2 x2 )2

www.legionr.ru

490

1350

. 401.
x2 = y2 = 1. , II

25a2 = 2, a = 2 .
5

: 4 ; 4 ; 2 ; 2 .
5 5
5
5

2,

1350. 1) x2 6x + y 2 2y = 16a2 10 (x 3)2 + (y 1)2 = 16a2 .


2)
: x1 = |x 3|, y1 = |y 1|.

x1 + y1 = 4,
x21 + y12 = 16a2 .

(x1 ; y1 ): x1 > 0, y1 > 0 4 (x; y).


x1 + y1 = 4,
3)
x21 + y12 = 16a2 .
(x1 ; y1 ):
x1 > 0, y1 > 0 x1 = y1 (- ). x1 = y1 = 4,
32 = 16a2 , a = 2. ,
x1 = y1 = 4

x1 + y1 = 4,
a ( x1 y1 ),
x1 = t1 ,
2
2
x1 + y1 = 32.

y1 = t2 , t1 > 0, t2 > 0.
(t41 + (4 t1 )4 )0 = 4t31 4(4 t1 )3 = 0 t1 = 4 t1 t1 = 2
. t1 = t2 = 2 x1 = y1 = 4, t1 > 2
t41 + t42 > 32.
4) x1 = 0, y1 = 16, a = 4. y1 = 0, x1 = 16,
a = 4. (0; y1 ) (y1 > 0) 2 ,
(x1 ; 0), (x1 > 0) 2 .

x1 + y1 = 4,
, .
x21 + y12 = 16 16.

www.legionr.ru

491

1351

t1 + t2 = 4,
t41 + t42 = 44 ;
(t1 + t2 )4 = t41 + t42 . , , t1 = 0 t2 = 0 ( x = 0 y = 0 ). , a = 4 4 .

: 2; 4.
1351. g1 (x) g2 (x) , x = 0.

x1 g1 (x), x21 f 1 + 1 = 0 f 1 + 1 = 0,
x1
x1

x1 = t 1 ,

y1 = t2 , t1 , t2 > 0,

1 + 1 f (x). , g1 (x) x1
f (x), g(x)
f (x).
g2 (x).
, f (x) x0 ,
( )
g1 (x) g2 (x).
1 ). , f
1 ,x =
x0 = 1 ( x1 =
x0 1 2
x0 + 1
x0 = 1. 1|m2|+52m = 0; |m2| = (2m6);

m = 4,
m 2 = 2m 6,

m 2 = 6 2m;
m = 8.
3
: 2 2 ; 4.
3
1352. g1 (x) x =
6 1, g2 (x)
x 6= 0.

1
1
x1 g1 (x), (x1 1)2 f
=0f
= 0,
x1 1
x1 1

1
f (x). , g1 (x) x1 1
f (x), g1 (x)
f (x).
g2 (x).
, f (x) x0 ,
( )
g1 (x) g2 (x).

www.legionr.ru

492

1353

1 ). , f
x0 = 0 x0 = 1 ( x1 = 1 + 1; x2 =
x0
x0 + 1
0 1.

f (0) = 0,
m + 4 = 0,
m = 4,

f (1) = 0;
1 + |3 m| m + 4 = 0;
|m 3| = m 5;

m
= 4,
m 5 > 0,
m = 4.
3 m = m 5;
: 4.
1353. :
s (x a)(x + a + 2)(x 2a + 3) > 0. . (. . 402). x2 + a2 = 36 ,
,
.

:

x a = 0,
x + a + 2 = 0,
x 2a + 3 = 0,
x2 + a2 = 36;
x2 + a2 = 36;
x2 + a2 = 36.

a1,2 = 3 2, a3,4 = 1 17 a5,6 = 6 171 5

. a (1 17; 6].

. 402.

: a (1 17; 6].
1354. :
(x + a)(x 3a 2)(2x + a + 3) < 0.
. .
x2 + a2 = 9 ,

www.legionr.ru

1355

493

x + a = 0,
(. 403). :
x2 + a2 = 9;

x 3a 2 = 0,
2x + a + 3 = 0,

x2 + a2 = 9;
x2 + a2 = 9.

a1,2 = 3 2 , a3,4 = 6 86 a5,6 = 3; 9 .


2
10
5

i
S
6 86 ; 3 .
a 3; 3 2
2
10

. 403.

S 6 86 i
: 3; 3 2
;3 .
2
10

x > 0,
x > 0,
x > 0,
1355. :

|x 2| 6 1;
1 6 x 2 6 1;
1 6 x 6 3;
x [1; 3].
,
log23 x 2(5a 2) log3 x + 25a2 20a + 4 + arccos(x 2) = 0;
(log3 x 5a + 2)2 + arccos(x 2) = 0.
2
(log3 x 5a +
2) > 0 arccos(x 2) > 0,
log3 x 5a + 2 = 0,
arccos(x 2) = 0,

1
6
x
6
3;

log3 x 5a + 2 = 0,
log3 x 5a + 2 = 0,
x 2 = 1,

x = 3;

1 6 x 6 3;

www.legionr.ru

494

1356

log3 3 5a + 2 = 0,
a = 0,6,

x = 3;
x = 3.
, a
=
0,6 x
=
3.
a (; 0,6) (0,6; +) .
: a = 0,6 x = 3; a (; 0,6) (0,6; +)
.
1356.
log2 (3 x y) + log24 = log2 (8 3x 5y), log2 (12 4x
4y) =
12 4x 4y = 8 3x 5y,
y = x 4,
= log2 (8 3x 5y),

3 x y > 0;
x + y < 3.
2
(x a) = y x + a + 9, y = x 4. (x a)2 = x 4 x + a + 9, (x a)2 = a + 5.
, a + 5 > 0,
1. a + 5 = 0, a = 5. a = 5 (x a)2 = 0, x + 5 = 0,
x = 5, y = 5 4 = 9. x + y = 9 5 = 14 < 3.
(5; 9), .

2. a + 5 > 0,
a > 5. a > 5 |x a| = a + 5

x1 = a a + 5,

y1 = a a + 5 4 = a 4 a + 5,
x2 = a + a + 5;

y2 = a + a + 5 4 = a 4 + a + 5
(x1 ; y1 ), (x2 , y2 ),

x + y < 3.

a)
(a

a
+
5;
a

a
+
5).

a a+ 5 + a 4 a + 5 < 3.
2a 2 a +
5 7 < 0.
2a

7
<
2
a + 5.

2a 7 < 0,
a < 3,5,
a + 5 > 0,
a > 5,

2a 7 > 0,
a > 3,5,
(2a 7)2 < 4(a + 5);
4a2 32a + 29 < 0.
4a2 32a + 29 < 0, 4a2 32a + 29 = 0,

a1,2 = 16 256 116 = 16 140 = 8 35 ,


4
4
2

35
8
+
35
8

;
. , a
2
2

5 < a < 8 + 35 .
2

www.legionr.ru

495

) (a + a + 5; a 4 + a + 5).

a+ a+5+a4+ a+5<
3, 2 a + 5 < 7 2a,
a 6 3,5,

a > 5,

7 2a > 0,

35 ,
a + 5 > 0,

a<
2

4a + 20 < 49 28a + 4a ;

a > 8 + 35 ;
2

35
5 < a <
.
2
,

5 < a < 8 35 .
2

: 5; 8 35 .
2
p
1357. y = |x|
y = |x + 3| + a a
(. . 404). y = |x + 3| + a
p
x = 3, y(3) = a. , y = |x|
y = |x+3|+a a > a1 ;
a = a1 ; a1 < a < a2 ;
a = a2 ( );
a2 < a < a3 ;
a = a3 ; a < a3 . ,
a (; a3 ) (a2 ; a1 ). a1 ,
a2 , a3 .
1357

. 404.

www.legionr.ru

496

1358

a1 = 3 x = 3.
a2 :

x= ,
1 ,
4
(x + 3 + a2 )0
= ( x)0 ,
1=
2 x
x + 3 + a2 = x;

a2 = x x 3;
a2 = 1 1 3;
2 4
a2 = 2,75.
a3 y = |x + 3| + a3
(0; 0). a3 = 3.


a (; 3) (2,75; 3).

: (; 3) (2,75; 3).
p
1358. y = |x|
y = |x 2| + a a
(. . 405). y = |x 2| + a
p
x = 2, y(2) = a. , y =
|x|
y = |x2|+a a > a1 ;
a = a1 ; a1 < a < a2 ;
a = a2 ( );
a2 < a < a3 ;
a = a3 ; a < a3 . ,
a (; a3 ) (a2 ; a1 ). a1 ,
a2 , a3 .

. 405.

a1 = 2 x = 2.
a2 :

www.legionr.ru

497

1 = 1 ,

(2 x + a2 )0
= ( x)0 ,
2 x + a2 = x;
2 x

a2 = x + x 2;

x= ,
4
a2 = 1,75.

a2 = 1 1 2;
2 4
a3 y = |x 2| + a3
(0; 0). a3 = 2.

a (; 2)
(1,75; 2).

: (; 2) (1,75; 2).
1359

1359. .
x(x 2a) + cos(x + a) sin a + 1 = sin(x + a) cos a a2 ;
x2 2ax + a2 + 1 = sin(x + a) cos a cos(x + a) sin a;
(x a)2 + 1 = sin x.

. 406.
x (x a)2 + 1 > 1, x = a. x
sin x 6 1, x = 2n + 1 ,
2
n Z. y = (x a)2 + 1 y = sin x (.
. 406) a = 2n + 1 , n Z,
2
, a .
: a = 2n + 1 , n Z.
2

www.legionr.ru

498

1361

1360. .
x(x + 2b) cos(x + b) cos b + 1 = sin(x + b) sin b b2 ;
x2 + 2bx + b2 + 1 = cos(x + b) cos b + sin(x + b) sin b;
2
(x + b) + 1 = cos x.

. 407.
x (x + b)2 + 1 > 1, x = b. x
cos x 6 1, x = 2n, n Z.
y = (x+b)2 +1 y = cos x (. . 407)
b = 2n, n Z,
b = 2n, n Z.
b = 2n, n Z. b
.
: b = 2n, n Z.
1361. x 1 = t; x = t + 1; 2 t2 + 4a cos(2t + 2) + 4a4 = 0;
2 t2 + 4a cos(2t) + 4a4 = 0.
t0 , t = t0
, t0 = t0 , t0 = 0.
2 0 + 4a cos(2 0) + 4a4 = 0; 4a + 4a4 = 0; a(a3 + 1) = 0; a = 0,
a = 1.
1) a = 0 2 t2 = 0 t = 0 ( ).
2) a = 1 2 t2
4 cos 2t + 4 = 0. t = y; y 2 4 cos 2y + 4 = 0;
f (y) = 4 cos 2y 6 4,
4 cos 2y = y 2 + 4;
f (y) = g(y) y = 0
g(y) = y 2 + 4 > 4;
( ), g(y) > 4 y 6= 0.
: 0; 1.

www.legionr.ru

499

1363

1362. , cos x 6 1, log3 (4 | sin p x|) > 1,


6
4 | sin px| > 3, 1.

cos x = 1 x = 2k; x = 2k + 1 , k Z; x [2; 3]


6
6
6

x = 21.
6
log3 (4 | sin p x|) = 1 4 | sin p x| = 3 | sin p x| = 1
sin p x = 1 p x = + k, k Z. , px = 13 p.
2
6
p = 3 + 6k , k Z.
13

: 3 + 6k , k Z.
13
1363. logx (x a) > 2. x = a ,
loga (2a) > 2. (1)

a > 0,
a < 0,
a 6= 1,
:
(2)
a 6= 1.

2a > 0;

(1)

1 < a < 0,
0 < a < 1,
a(a + 2) > 0,
2a < (a)2 ,

:
a > 1,
a < 1,
2
2a > (a) ;
a(a + 2) < 0;

1 < a < 0,
a < 2, a > 0,

a < 1,
2 < a < 0.
, , . :
(2; 1).
: (2; 1).
1364. ax2 + 3a > 4x; ax2 4x + 3a > 0. (1)
a, x = a
(1). , x = a a a2 4 a + 3a 6 0;
a(a2 1) 6 0; a(a 1)(a + 1) 6 0; a 6 1; 0 6 a 6 1.

www.legionr.ru

500

1365

+
-1

+
1

. 408.
: (; 1] [0; 1].
1365. 2x2 + x(a 6) 5(a + 4) = 0.

D = (a 6)2 + 2 5(a + 4) 4 = a2 + 28a + 196 = (a + 14)2 , x1 = a 2;


2
x2 = 5.
(x; a),
2(x + 0,5a + 2)(x 5) > 0, (1)
(a2 + x2 4)(a2 + x2 16) 6 0. (2)
, (1), , x = 5 x = a 2. ,
2
2
x + a2 = 4 x2 + a2 = 16
(. . 409), (2) . .
a A D:

x = a 2, a2
+ 2a + 4 + a2 = 16; 5a2 + 8a 48 = 0; a1 = 4,
2
4
2
2
x + a = 16;
a2 = 2,4.
a [4; 2,4].
: a [4; 2,4].
1366. , (a; x) , .

D = (a + 5)2 4(4a + 4) = a2 6a + 9 = (a 3)2 .

x = 4,
(x + 4)(x + a + 1) 6 0. ,
x = a 1,
, ,
x = 4 x = a 1. (a2 + x2 9)(a2 + x2 4x 5) = 0,
a2 + x2 = 9; a2 + (x 2)2 = 9, 3 (0; 0) (2; 0). ,
, ,
(. . 410). , ,
(1) (2) (. . 411). a A D.

www.legionr.ru

501

1366

. 409.

x = a 1,
2a2 + 2a 8 = 0; a2 + a 4 = 0;
x2 + a2 9 = 0;

a = 1 + 17 , a = 1 17 . A , 2
2

1
+
17
, a =
.
2
A:

D (0; 3).

1
+
17 , AD ;
3 6 a 6
2

a > 1 + 17 a < 3 .
2

. 410.

www.legionr.ru

1367

502

i
: a 3; 1 + 17 .
2
h

. 411.

1367. x2 + ax > x 2. x [4; 7], x 2 > 0.2
x2 + ax > (x 2)2 ,
x2 + ax > x2 4x + 4
x2 + ax > 0.
(a + 4)x 4 > 0.
[4; 7]
, y = (a + 4)x 4, , 4 7
.

a > 3,
(a + 4) 4 4 > 0,
a + 4 1 > 0,
24 a > 3.
(a + 4) 7 4 > 0;
7a + 24 > 0;
a> ;
7

a > 3 x2 + ax > 0 x [4; 7] .


: (3; +).
1368. : x R.

x2 3x + 3 6= a x2 3x + 6 x (1; 5].

x2 3x + 3 = t. t 6= a t + 3.
t(x) x (1; 5].

t = x2 2 3 x + 9 9 + 3 = x 3 + 3 . 3 (1; 5]. t 3 = 3 ,
2
4
4
2
4 2
2
4
i
h
t(1) = 1, t(5) = 13. , x (1; 5], t 3 ; 13 .
4

, a 6 0 ( x2 3x +
+ 3 > 0 x R).

www.legionr.ru

1369

503

a > 0. t2 6= a2 (t + 3).
. a, i
h
f (t) = t2 a2 t 3a2 3 ; 13 .
4
2
y = f (t)

f
(0)
=
3a
<
0,

3
f
> 0,
,
4
f (13) < 0.
, a > 0.

9 3 a2 3a2 > 0,
15a2 < 9 ,
15 a < 3 ,
16 4
4
16
2
4
169 13a2 3a2 < 0;
16a2 > 169;
4a > 13;

15 ,
3 ,
a
<
a
<

10
2 15

a > 13 .
a > 13 ;
4
4
, a 6 0 , .


: ; 15 (3,25; +).
10
1369. 3 |x a| > x2 . . : 3 x2 > |x a|. (1)
y = 3 x2
y = |x a|. x,
y = |x a| (. . 412).
y = |x a| y = |x| Ox. (a; 0). . 412 ( ) y = |x a|. AB B.

x, (1). x
y = |x a| , DC .
a, DC . (1)
, . , a
(xA ; xD ). B y = 3 x2

www.legionr.ru

504

1370

K
A

x0 0 1

y=3-x 2

. 412.
x0 . AB Ox
45 , 1. x0 : y = 3 x2 ;
y 0 = 2x; 2x0 = 1; x0 = 1 . 4AKB , 2
. AK = KB = 3 x20 = 3 1 = 2 3 . OA = AK + KO = 2 3 + 1 = 3 1 .
4
4
4 2
4
, xA = 3 1 . : 4OCD 4
. C(0; 3) . xD = 3. ,

a 3 1 ; 3 .
4

: 3 1 ; 3 .
4
2
x 7x + 13 > 0,
1370.
1)

.
log7 (x2 7x + 13) > 0;
2
x 7x + 13 > 0,
x2 7x + 13 > 1;

x > 4,
2
x 7x + 12 > 0; (x 3)(x 4) > 0;
x 6 3.
2)
x
=
3

x
=
4

,
x
p
log7 (x2 7x + 13) > 0, , .
12x log12 x+1212 log12 x12x 6 0; 12x (log12 x1)12(log12 x1) 6 0;
12(12x1 1)(log12 x 1) 6 0. ,
(. . 413). [1; 3] [4; 12].

www.legionr.ru

505

1371

. 413.
3) a , a < 1
a > 12. a > 12 : 3a2 > 3 + 310 a
3 + 3a2 . a > 12 a < 1. , a = 0
, .
: 0.
1371. :
12
10a + 2
3x 6a + 3
+
6
,
a2
(a 2)(3x 3 + a)
3 a 3x
(3x 6a + 3)(3x + a 3) + (a 2)(10a + 2) + 12
6 0,
(a 2)(3x 3 + a)
(3x )2 2x 5a + 4a2 + 3a 1
6 0. t = 3x > 0,
(a 2)(3x 3 + a)
t2 t 5a + 4a2 + 3a 1

6 0.
(a 2)(3x 3 + a)
p
5a 25a2 4 (4a2 + 3a 1)
2
2
t t 5a + 4a + 3a 1: t1,2 =
,
2
p
p
5a 9a2 12a + 4
5a (3a 2)2
t1,2
=
, t1,2
=
,
2
2
5a (3a 2)
t1,2 =
t1 = a + 1, t2 = 4a 1. ,
2
(t (a + 1))(t (4a 1))
6 0.

(a 2)(t (3 a))
.
(a 2), :
1) a < 2, a 2 < 0. t [t0 ; +), t0 > 0,
x

www.legionr.ru

506

1372

[log3 t0 ; +) .

. 414.
2) a > 2, a 2 > 0. (4a 1) (a + 1) = 3a 2 > 0,
(a + 1) (3 a) = 2a 2 > 0, , 3 a < a + 1 < 4a 1.
(. 414) t (; 3 a) [a + 1; 4a 1], t > 0,
0 (; 3 a) [a + 1; 4a 1), t (0; t0 ]. , (; log3 t0 ]
. , , 3 a 6 0,
0 [3 a; a + 1)
a > 3.
a+1>0
t [a + 1; 4a 1],
x [log3 (a + 1); log3 (4a 1)].
log3 (4a 1) log3 (a + 1) = log3 4a 1 , 1.
a+1
, a log 3 4a 1 < 1
a+1
0 < 4a 1 < 3. a > 3 0 < 4a 1 < 3 a 4 < 0
a+1
a+1
a+1
a [3; 4) a > 3.
: [3; 4).

1372. 3 x > 1,
:

0,5|x 5| 1,5 > 0,5,

log0,5 (0,5|x 5| 1,5) < 1,

0,5|x
5| 1,5 < 1,
log0,5 (0,5|x 5| 1,5) > 0,

x
<
2,

3 x > 1,

x > 0;
x > 0;
|x 5| > 4,

|x 5| < 5,
x < 4,

x > 0.

www.legionr.ru

507

1372

x 5, x > 5,

5 x, x < 5.
x
, x < 5.
< 4,

x
>
4,
x
<
1,

5 x < 5,
x > 0,

x (0; 1).
x
<
4,
x < 4,

x > 0;
x > 0.

0 < 3 x < 1,
:

log0,5 (0,5|x 5| 1,5) > 1,


0,5|x 5| 1,5 < 0,5,

log0,5 (0,5|x

5|

1,5)
>
0,
0,5|x
5| 1,5 > 0,

x
>
2,
0
<
3

x
<
1,

x < 3;
x > 0;
|x

5|
<
4,

|x 5| > 3,
x > 4,

x < 9.

x > 5

5
<
4,
x < 9,

x 5 > 3,
x > 8,

x (8; 9).
x
>
4,
x > 4,

x < 9;
x < 9.

x
<
5

5 x < 4,
x > 1,

5 x > 3,
x < 2,

.
x
>
4,

x > 4,

x < 9;
x < 9.

: |x 5| =

,
x (0; 1) (8; 9).


2
1+a .
a+1 +2 a+1 = a+1 1+ 2
=
a1
a1
a1
1a
(a 1)2
a, :

1+a
1 + a < 1,

0
<
8 < 1 a < 9,

1a

8< 1+a
0< 1+a
< 1;
< 9;
1a
1a

www.legionr.ru

508

1+a
1+a

0 < 1 a < 1,
8 < 1 a < 9,
2
2

1
+
a

8< 1+a

< 9;
< 1.
0<
1a
1a
.
:

0 < 1 + a < 1,

1a
0 < t < 1,

2
: t = 1 + a .
0
< t2 < 1;
1

1
+
a
0<

< 1;
1a
, , t (0; 1).

.
1+a >0

1a
a > 1,

a < 0.

1 + a < 1;
1a
: (1; 0).
1373. |x a| + |y| 6 2 (1),
(y + 3)(y x + 2)(x2 8x + 12 y) > 0 (2).

(1) (. . 415).
1373

. 415.
(x; y) (1)
2 6 y 6 2, y y + 3 > 0 (2)
(y x + 2)(x2 8x + 12 y) > 0,
(y (x 2))(y (x2 8x + 12)) 6 0 (3).
y = x 2
y = x2 8x + 12 (. . 416).

www.legionr.ru

509

1374

. 416.
(3) (x; y),
y x 2 x2 8x + 12,
416.
, a, (1), 415,
, 416.
, a a 6 0, a = 4.
: a 6 0, a = 4.
1374. |x a| + 2|y 3| 6 1,5 (1),
(xy 6)(x + 1)(2y x 4) 6 0 (2).
(1) (. . 417).
(x; y) (1)
y > 2,25, (2)

x 6 (x + 1)(x (2y 4)) > 0 (3).


y

x = 6 , x = 1
y
x = 2y 4 (. . 418).
y > 0 (3) 418.
a,
(1), 417,

www.legionr.ru

510

1375

. 417.

x
y=2y-4

1
O

6
x= y
1

y
x=-1

. 418.
, 418. , a a > 3,5, a = 0,5.
: a = 0,5, a > 3,5.
1375. 2- x = a,
x

= 3a 3,
(x 2)2 + a2 = 52 ,
(x a)(x (3a 3)) 6 0,

|x| + |a| > 4.

,
a, x (.
. 419). 5
(0; 2).
x = 3a 3 x = a, AEB CEF .
(4; 0),
(0; 4), (4; 0), (0; 4). ,

www.legionr.ru

1376

511

, AB CD .
a.

(x 2)2 + a2 = 25,
A:
(3a 5)2 + a2 = 25;
x = 3a 3;
9a2 30a + 25 + a2 = 25; 10a2 30a = 0; a(a 3) = 0. a > 0,
a = 3.

(x 2)2 + a2 = 25,
B C:
(a2)2 +a2 = 25; a2 4a+4+a2 = 25;
x = a;

2a2 4a 21 = 0; a1,2 = 2 46 . C a = 2 46 ,
2
2

B a = 2 + 46 .
2

(x 2)2 + a2 = 25,
D:
(a+6)2 +a2 = 25; 2a2 +12a+36 = 25;
x = a 4;

2a2 + 12a + 11 = 0; a1,2 = 6 14 .


2

x = a 4

a, a = 6 + 14 . ,
2

i h
i
h
a 2 46 ; 6 + 14 3; 2 + 46 .
2
2
2

i h
i
h
: 2 46 ; 6 + 14 3; 2 + 46 .
2
2
2
1376. 2- x = a
2

x
=
4a
+
4,

(x + 3)2 + a2 = 49,

x + a (x + 4a 4) 6 0,
2

|x| + |a| > 6.


,
a, x (.
. 420). 7 (0; 3). x = a x = 4a + 4, AEB CEF .
2

www.legionr.ru

512

1376

. 419.
(6; 0), (0; 6), (6; 0), (0; 6).

. 420.
,
, AB CD . a.

www.legionr.ru

513

1377

x = 4a + 4,
(4a 7)2 + a2 = 49;
(x + 3)2 + a2 = 49;

16a2 56a + 49 + a2 = 49; 17a2 56a = 0; a a 56 = 0. a > 0,


17

A:

a = 56 .
17

B C:

x = a,
2

(x + 3)2 + a2 = 49;

a 3
2

+ a2 = 49;

a2 3a + 9 + a2 = 49; 5a2 12a 160 = 0; a = 6 2 209 .


1,2
4
5

C a = 6 2 209 , B a = 6 + 2 209 .
5
5

x = a + 6,
D:
(a + 9)2 + a2 = 49; 2a2 + 18a + 81 = 49;
(x + 3)2 + a2 = 49;

a2 + 9a + 16 = 0; a1,2 = 9 17 .
2
x = a+6
9
+
17 .
a, a =
2
,

i h

h
S 56 6 + 2 209 i
6

2
209
9
+
17
a
;
;
.
5
2
17
5

h
i Sh
i
6

2
209
9
+
17
56
6
+
2
209 .
:
;
;
5
2
17
5
1377. sin x > 0, sin x 6 1, 0 < sin x 6 1, log 2 sin x 6 0.
(sin x)log2 sin x|a| > 2log4 (1cos

x)+a(a2)

1 log sin2 x+a(a2)


2
2

(2log2 sin x )log2 sin x|a| > 2


,
log2 sin x (log2 sin x |a|) > log2 sin x + a(a 2).
log2 sin x = m, (m 6 0), m2 m|a| > m + a(a 2),
m2 |a|mma(a2) > 0. m 6 0.
y(m) = m2 |a|m m a(a 2),
m 6 0, y 0 (m) = 2m |a| 1 < 0, ,
y(m) (; 0],
y. = y(0) = a(a 2). , y. = y(0)
, m 6 0 y(m) > 0. y(0) > 0,

www.legionr.ru

514

1378

a(a 2) > 0, a(a 2) < 0, a (0; 2)


: (0; 2).
1378.
sin a > 0, sin a 6= 1.

0 < sin a < 1, a 2k; + 2k + 2k; + 2k , k Z.


2
2
a

x > 2,

x 2 > 0,
x > 2,
x 6 9 97 ,
2
5x + 8 > 0,
x > 1,6,

(x 2) > 5x + 8;
x 9x 4 > 0;

x > 9 + 97 .
2

2k; + 2k + 2k; + 2k , k Z, x > 9 + 97 .


2
2
2

: x 9 + 97 ; + a 2k; + 2k
2
2

+ 2k; + 2k , k Z.
2
1379. 1) , a = 1, .
2) 0 < a < 1.
log2 a
y =
, log2 a < 0. x2 + y 2 6 4
x
2 (.
. 421).

. 421.
log2 a
y =
. A B
x
y = x.

www.legionr.ru

515

1379

, AB
, 4.
A(x1 , y1 ) B(x2 , y2 ). A B , p
log2 a
. x2 = log2 a; x1,2 = log2 a.
x =
x
p
y1,2 = log2 a.
p
, AB 6 4; (x2 x1 )2 + (y2 y1 )2 6 4;
p
p
4 log2 a 4 log2 a 6 4;
8 log2 a 6 4; 8 log2 a 6 16; log2 a > 2;
a > 1.
4

h
, a 1 ; 1 .
4
3) a > 1.
log2 a
log2 a
, log2 a > 0. y =

y =
x
x
(. . 422). A B -

. 422.
y = x. ,
AB , 4.
A(x1 , y1 ) B(x2 , y2 ). A B , p
log2 a
x =
. x2 = log2 a; x1,2 = log2 a.
x
p
y1,2 = log2 a.
p
2
2
,
AB
6
4;
(x2
px1 ) + (y2 y1 ) 6 4;
p
4 log2 a + 4 log2 a 6 4; 8 log2 a 6 4; 8 log
i 2 a 6 16; log2 a 6 2; a 6 4.
, a 1; 4 .
a 6 0 , , 2xy > 0.

www.legionr.ru

516

1380

, a 1 ; 4 .
4
h
i
: 1 ; 4 .
4
1380. 1) , a = 1, .
2) 0 < a < 1.
log2 a
+ 3, log2 a < 0.
y=
x3
(x 3)2 + (y 3)2 6 9.
(3; 3) 3 (.
. 423).

. 423.
log2 a
+ 3 . A B
x3
y = x + 6. , AB
, 6.
A(x1 , y1 ) B(x2 , y2 ). A B , log2 a
log2 a
x + 6 =
+ 3. x + 3 =
;
x3
x3
p
p
(x 3)2 = log2 a; x1,2 = log2 a + 3. y1,2 = log2 a + 3.
p
, AB 6 6; (x2 x1 )2 + (y2 y1 )2 6 6;
p
p
4 log2 a 4 log2 a 6 6; 8 log2 a 6 6; 8 log2 a 6 36; log2 a > 9 ;
2

9
a > 2 2 ; a > 2.
32
h

2; 1 .
, a
32
y =

www.legionr.ru

517

1381

3) a > 1.
log2 a
log2 a
y =
+ 3, log2 a > 0. y =
+3
x3
x3
(. . 424). A B

. 424.
y = x. ,
AB , 6.
A(x1 , y1 ) B(x2 , y2 ). A B , log2 a
x =
+ 3. (x 3)2 = log2 a;
x3
p
p
x1,2 = log2 a + 3. y1,2 = log2 a + 3.
p
, AB 6 6; (x2 x1 )2 + (y2 y1 )2 6 6;
p
p
4 log2 a + 4 log2 a 6 6;
8 log2 a 6 6; 8 log2 a 6 36; log2 a 6 9 ;
2
9

a 6 2 2 ; a 6 16 2.

i
, a 1; 16 2 .
i
h
2 ; 162 . a 6 0 , a
32
, , .
h
i
2 ; 162 .
:
32
0,5

(2x+3) logx a
.
1381. y = x
+ ( 4 x)12 a8 x3+2x logx a a(a5 ) log2 (0,25)
0,5 :
12
(1)
x(2x+3) logx a + 4 x a8 x3+2x logx a a(a5 ) log2 (0,25) > 0.
(1), ,
, x > 0, x 6= 1.

www.legionr.ru

518

1381

:
a2x+3 + x3 a8 x3 a2x a11 > 0; a2x (a3 x3 ) + a8 (x3 a3 ) > 0;
(a3 x3 )(a2x a8 ) > 0; (a x)(a2 + ax + x2 )(a2x a8 ) > 0.

x a, 0,
(a x)(a2x a8 ) > 0. (2)
(2) . a. ,
(2) 0 x = a x = 4.
:
1) 0 < a < 1.
0 < a < 1 (.
. 425). , x > 0, x 6= 1. (2)

. 425.
0 < a < 1 : 0 < x < a; x > 4.
. C,
0 < a < 1.
2) 1 < a 6 4 (. . 426). a < x < 4 . ,

. 426.
x > 0, x 6= 1. (a; 4)
2 . 2 3, a < 2.
, 1 < a < 2 .

3) a > 4 (. . 427).

. 427.
x > 0, x 6= 1. (4; a)
5 6, 6 < a 6 7. ,

www.legionr.ru

519

1382

1 < a < 2 6 < a 6 7.


: (1; 2) (6; 7].

0,5

1382. y = ax x(x+3) logx a + a8+3 loga x ( 3 x)9+6x logx a a22


.
0,5 . :

ax x(x+3) logx a + a8+3 loga x ( 3 x)9+6x logx a a22 > 0.


, x > 0, x 6= 1; a > 0, a 6= 1.
,
ax xx+3 + a8 x3 x3 a2x a11 > 0; a2x (a3 x3 ) + a8 (x3 a3 ) > 0,
(a3 x3 )(a2x a8 ) > 0, (ax)(a2 +ax+x2 )(a2x a8 ) > 0. a2 + ax + x2
x a,

(a x)(a2x a8 ) > 0. (1)


(1) 0 x = a x = 4.
(2) , 3 , .
1) 0 < a < 1 (. . 428). x < a; x > 4. x > 0,

. 428.
(1) : 0 < x < a; x > 4. (4; )
.
2) 1 < a 6 4 (. . 429). (1)

. 429.
(a; 4). x > 0, x 6= 1 . a > 1,
(a; 4) (2 3) . , 1 < a 6 4 .
3) a > 4 (. . 430). (4; a) x > 0, x 6= 1

www.legionr.ru

520

1383

. 430.
. 3
(5, 6, 7) 7 < a 6 8.
: (7; 8].
1
ax + 1 2
1383. y = loga a x10 a 12 x10
. 1

ax +

a x10 a 12 x10 > 0.


(1)
a , a > 0,
a 6= 1. (1): x 6= 10.
1
ax
(1) : a x10 1 a 12 2 > 0.
1

ax

ax

a x10 > 0, 1 a 12 2 > 0; a 12 2 < a0 . (2)


(2) :

1) 0 < a < 1. (2) : ax 2 > 0;


12
ax > 2; x > 24 . ,
12
a

24 ; 10 (.
a
) .
, ,

24 ; , , a
, .
2) a > 1. (2) : ax 2 < 0,
12

x < 24 . a ; 24 a
a

: 1 < 24 6 12.
a
11, 10
. ,
2 6 a < 24.
:p[2; 24).
1384. y = n (5n 6 x)3 (2x 32 + 3n)7n5 . ,

www.legionr.ru

1385

521

n > 2.
: (5n 6 x)3 (2x 32 + 3n)7x5 > 0. ,
(5n 6 x)(2x 32 + 3n) > 0. (1)
: x1 = 5n 6 x2 = 32 3n .
2
[x1 ; x2 ] [x2 ; x1 ].
, x1 x2 n:

32 3n n; |13n 44| = 2n; 13n 44 = 2n; 11n = 44; n = 4.


5n 6
=
2
: 4.

1385. . ,
,
x 3 > 0,

17x 66 x2 4 log625 5 x3
p
> 0;

(x 5)2 8

x > 3,

(x 11)(x 6) x 3,
> 0.

|x 5| 8

2 :

x < 6,
(x 11)(x 6) > 0, 6 6 x 6 11. (x 11)(x 6) < 0,
x > 11.

x 5 > 8,
x > 13,
|x 5| > 8,
|x 5| < 8, 8 < x 5 < 8,
5 x > 8;
x < 3.
3 < x < 13.
,
.

x > 3,

3 6 x 6 6,
(x 11)(x 6) x 3

,
11 6 x < 13.
> 0;

|x 5| 8
4
12
+ 10 = log25 a
+ 10 = log25 a 4 log5 5a + 10 =
log25 a
log5a 125
log5a 5
= log25 a 4log5 a + 6.
log5 a = t, (t + 2),

t2 4t + 6 .
, t

www.legionr.ru

1386

522

3 6 t + 2 6 6,
1 6 t 6 4,
11 6 t + 2 < 13;
9 6 t < 11.
, t
:

3 6 t2 4t + 6 6 6, (1)
11 6 t2 4t + 6 < 13; (2).
2
2

t 4t + 6 > 3,
t 4t + 3 > 0,
(t 1)(t 3) > 0,
(1):
2
2
t

4t
+
6
6
6;
t

4t
6
0;
t(t 4) 6 0;

t 6 1,
0 6 t 6 1,
t > 3,
3 6 t 6 4.

0
6 t 6 4;
2
t2 4t + 6 > 11,
t 4t 5 > 0,
(2):
t2 4t + 6 < 13;
t2 4t 7 < 0;

, :

t 6 1,
6 1,
2 11 < t
t>

5,

5 6 t < 2 + 11.
2 11 < t < 2 + 11;

0 6 t 6 1,

3 6 t 6 4,
3 6 t2 4t + 6 6 6,

2 11 < t 6 1,
11 6 t2 4t + 6 < 13;

5 6 t < 2 + 11.
t,

0
6
t
6 1,

3
6
t
6

4,

2 11 < t 6 1,
t = 1,

:
3
6 t 6 4.

5 6 t < 2 + 11,

1 6 t 6 4,

9 6 t < 11;
: t = 1, log5 a = 1, a = 5. 3 6 t 6 4, 3 6 log5 a 6 4,
53 6 a 6 54 , 125 6 a 6 625.
: {5} [125; 625].
1386. f (x) = x3 3x2 3a(a2)x+a; g(x) = x3 3x2 3(a2 1)x+a+1.
.
f 0 (x) = 3x2 6x 3a(a 2);

2
x 2x a(a 2) = 0; (x a) x (2 a) = 0; x = a, x = 2 a.
2
2
g 0 (x) = 3x2
6x 3(a 1); x 2x + (a + 1)(1 a) = 0;
x (a + 1) x (1 a) = 0; x = a + 1, x = 1 a.
.

www.legionr.ru

523

1387

1) a > 2 a, . . a > 1 (. . 431). f (a) > g(1 a);


a3 3a2 3a2 (a 2) + a > (1 a)3 3(1 a)2 3(a2 1)(1 a) + a + 1.
, 4a3 6a2 +2 < 0;
(a 1)2 (2a + 1) < 0, a > 1.

. 431.
2) a + 1 < 1 a, a < 0 (. . 432). f (2 a) > g(a + 1);
(2 a)3 3(a 2)2 + 3a(a 2)2 + a >
> (a + 1)3 3(1 + a)2 3(a + 1)2 (a 1) + a + 1; 4a3 6a2 + 12a 6 > 0
a < 0. 6a2 6 < 0 a, 4a3 + 12a < 0 a < 0,
.

. 432.
3) 0 < a < 1 (. . 433). f (2 a) > g(1 a);
(2 a)3 3(a 2)2 + 3a(a 2)2 + a >
> (1 a)3 3(1 a)2 + 3(a 1)(a2 1) + a + 1;
6a2 + 12a 6 > 0; 6(a 1)2 > 0, .

. 433.
a = 0 a = 1 , ,
.
: a .
1387. f (x) = x3 3x2 + 3(a 1)(3 a)x + 2a2 5a + 29;
2
p
(2a 1)(a 2) . , g(x) = 2x3 3x2 + 6a(1 a)x +
a a 6 1 a > 2,
2
(2a 1)(a 2) > 0. a g(x)
g(x) = 2x3 3x2 + 6a(1 a)x + 2a2 5a + 2.
. f 0 (x) = 3x2 6x + 3(a 1)(3 a);

www.legionr.ru

524

1388

x2 2x + (a 1)(3 a) = 0; x = a 1, x = 3 a.
g 0 (x) = 6x2 6x + 6a(1 a); x2 x + a(1 a) = 0; x = a, x = 1 a.
.
1) a > 2 (. . 434). f (a 1) > g(1 a);
(a1)3 3(a1)2 +3(a1)2 (3a)+27 > 2(1a)3 3(a1)2 +6a(a1)2 ;
3(a 1)3 + (a 1)2 (9 3a 6a) + 27 > 0; 2(a 1)3 + 9 > 0;
(a 1)3 < 4,5; a < 1 + 3 4,5. , a > 2, a (2; 1 + 3 4,5).

. 434.
2) a < 1 (. . 435). f (3 a) > g(a);
2
3
(3 a) 3(3 a)2 + 3(a 1)(3 a)2 + 27 > 2a3 3a2 + 6a2 (1 a);
6a3 18a2 + 36a > 0; a(a2 3a + 6) > 0; a > 0. , a < 1 ,
2
a (0; 0,5).

. 435.
a = 1 a = 2 , ,
2
.

: a (0; 0,5) (2; 1 + 3 4,5).


p
1388.
,

f
(x)
=
x g1 (a) +
p
+ x g2 (a), g1 (a) = 2a2 14a 3, g2 (a) =a2 2a 21,
x > g1 (a),
f (x)
x > g2 (a).
, f (x) ( ).
f f (x),
:

p
g1 (a) > g2 (a), f = f g1 (a) = g1 (a) g2 (a),

p
g1 (a) < g2 (a), f = f g2 (a) = g2 (a) g1 (a).
p
, a f = |g1 (a) g2 (a)|.
,

www.legionr.ru

1389

525

|a2 12a + 18| > 3 |a2 12a + 18| > 9

2
2
a > 6 + 33,
a 12a + 18 > 9,
a 12a + 9 > 0,
2

a 6 6 3 3,
a 12a + 18 6 9;
a2 12a + 27 6 0;
3 6 a 6 9;

a (; 6 3 3] [3; 9] [6 + 3 3; +).

: (; 6 3 3] [3; 9] [6 + 3 3; +).
p
1389.
,

f
(x)
=
g1 (a) x +
p
2
2
+ g2 (a) x, g1 (a) = 2a 8a + 16, g2 (a) =3a + 8a + 7,
g1 (a) > x,
f (x)

g2 (a) > x;

x 6 g1 (a),

x 6 g2 (a).
, f (x) ( ). f f (x),
p :
g1 (a) > g2 (a), f = f g2 (a) = g1 (a) g2 (a),

p
g1 (a) < g2 (a), f = f g1 (a) = g2 (a) g1 (a).
p
, a f = |g2 (a) g1 (a)|.

p, |a2 + 16a 9| < 5 |a2 + 16a 9| < 25


2
a + 16a + 16 > 0,
2
25 < a + 16a 9 < 25

a2 + 16a 34 < 0;

a > 8 + 43,

a < 8
4 3,

8 7 2 < a < 8 + 7 2;

a (8 7 2; 8 4 3) (8 + 4 3; 8 + 2).

: (8 7 2; 8 4 3) (8 + 4 3; 8 + 7 2).

1390. a|x + 2| 4a + 1 > ax(x + 4) + |x + 2|.


a(x + 2)2 (a 1)|x + 2| 1 6 0. (1)
,
a,
4,8 0 0 (, ), ,
( 0).

www.legionr.ru

526

1390

- 4,8

a5 a4 a3 a2 0
. 436.

a
a3

a2

-4,8
. 437.

, . 436 . 437. ai
, a1 = 0. x = 4,8 x = 0.
. a.
1) a = 0. (1)
|x + 2| 6 1, 3 6 x 6 1. 0, 4,8
.
2) a > 0. (1) |x + 2| = t, t > 0, ,
(x + 2)2 = |x + 2|2 : f (t) = at2 (a 1)t 1 6 0. (2)

f(t)

2,8

. 438.
x = 0, t = 2. x = 4,8, t = 2,8. f (t)
, (. . 438).
, :

www.legionr.ru

527

2
(a + 1) > 0,

D > 0,
(a 1) + 4a > 0,
a 6 1,
2
f (2) 6 0,
4a 2(a 1) 1 6 0,

f (2,8) 6 0;
7,84a 2,8(a 1) 1 6 0;

a6 5 .
14
a > 0, a, .
1391

f(t)

2,8

. 439.
3) a < 0, a 6= 1. y = f (t) (.
. 439). ,

a6 ,

i
2
f (2) 6 0,
a 6 1 . , a ; 1 .

f (2,8) 6 0;
2
2

a6 5 ;
14

i
1) 3), a ; 1 .
2
, a = 1, D = 0.
a = 1 (2). : t2 2t + 1 > 0; (t 1)2 > 0.
t. , a = 1 .
i

: ; 1 .
2
1391. | log2 (|x 6| a)| a < 0; loga (|x 6| a)| < a. (1)
, a > 0.

www.legionr.ru

1391

528

|x 6| > a. (3)
(1) a < log 2 (|x 6| a) < a;
log2 2a . 2

2a < |x 6| a < 2a ; a + 2a < |x 6| < a + 2a . (4).


, (3) .
.
a, (4) 9 1 [0; ],
8
k an (a1 = 0)
. x < 6 (4)
k1
a + 2a < x + 6 < a + 2a ; 6 a 2a < x < 6 a 2a1 . x > 6:
a + 2a < x 6 < a + 2a ; a + 6 + 2a < x < a + 6 + 2a .
, (6 a 2a ; 6 a 2a )
[0; ], > 0, (a + 6 + 2a ; a + 6 + 2a )
9 1 . , :
8

a
6 a 2 < 0,

6
a 2a > 0,

2 < 6 a < 2a ,

1
a
a+6+2 <9 ,
(5)
1
8

2a < 3 a < 2a .

a + 6 + 2a > 9 1 ;
8
(5). Oay y = 2a , y = 2a , y = 6a , y = 3 1 a. ,
8
a > 0 (. 440).
, .
( ).
y = 2a
y = 2a . y = 2a y = 6 a
A(2; 4). .
y = 2a y = 3 1 a B(3; 1 ),
8
8
. (5)
, y = 2a

www.legionr.ru

529

1392

1 -a
y=3 8

y=2

A
-a
y=2

y=6-a

2
1
0

B
1

2 3

. 440.
y = 2a . , xa < a < xb , 2 < a < 3.
: (2; 3).

1392. x + 4a > 5 ax. (1)


, a = 0 . a = 0 : x > 0. ,
a, 0.

(1)
a 6= 0. (1)

x + 4a > 0,
x > 4a,
ax > 0,
ax > 0,
(2)

2
2
2
(x
+
4a)
>
25ax;
x

17ax
+
16a
>
0;

x > 4a,
ax > 0,
(3)

(x a)(x 16a) > 0.


.

x > 4a,
1) a < 0, x 6 0,

x < 16a, x > a.


www.legionr.ru

530

1393

16 a

- 4a

. 441.

(. . 441).
x > 4a,
x > 0,
2) a > 0. :

x < a, x > 16a.

- 4a

16a

. 442.
, a > 0 : [0; a) (16a; ).

[0; a) a1 < a, .
(16a; ) , 0 16a
, 16a a < 225; 15a < 225;
a < 15.
,
0 < a < 15.
: (0; 15).
1393. an n- , d .
a1 , a2 6 (8; 10), a5 (8; 10) ( ) a3 , a4 (8; 10), . , a1 , a2 (1; 3).
, a2 < 3 a6 > 10 , ,
a6 a2 = (a1 + 5d) (a1 + d) = 4d > 7, d > 7 ,
4

a1 = a2 d, a2 < 3, d > 7 , a1 < 3 7 = 5 .


4
4
4
, a1

1; 5 . , 4
a1 (1; 1,25) d,
an = a1 + d(n 1) .
a1 = 5 l, l = 5 a1 , 0 < l < 1 . d = 7 + l , :
4
4
4
4 2

www.legionr.ru

1394

531

a2 = a 1 + d = 5 l + 7 + l = 3 l ,
4
4 2
2
a3 = a2 + d = 3 l + 7 + l = 19 ,
2 4 2
4
a4 = a3 + d = 19 + 7 + l = 26 + l < 26 + 1 < 8,
4
4 2
4
2
4
2
a5 = a4 + d = 26 + l + 7 + l = 33 + l < 33 + 1 < 10,
4
2 4 2
4
4
8
a6 = 33 + l + 7 + l = 10 + 3 l.
4
4 2
2
, .
: (1; 1,25).

x 3 > 0, x 3 6= 1,

2x + 1 > 0, 2x + 1 6= 1,
1394. : 3x + 1 > 0, 3x + 1 6= 1, x > 3, x 6= 4.

x2 > 0,

6,2x 8,4 > 0.


logx3 (2x + 1) log2x+1 x2 > logx3 (3x + 1) log3x+1 (6,2x 8,4) .
x
logx3 x2 > logx3 (6,2x 8,4). .
1) x 3 > 1.

logx3 x2 > logx3 (6,2x 8,4),
,

x3>1
2

x 6,2x + 8,4 > 0,


x1,2 = 3,1 9,61 8,4 = 3,1 1,1 x1 = 2,
x > 4.
2

x 6,2x + 8,4 > 0,


(x 2)(x 4,2) > 0,
x2 = 4,2.

x
>
4
x>4

x (; 2] [4,2; +),
x [4,2; +) .
x>4
2) 0 < x 3 < 1.
logx3 x2 > logx3 (6,2x 8,4),
,
0<x3<1
2

x 6,2x + 8,4 6 0,
(x 2)(x 4,2) 6 0,
x [2; 4,2],

3<x<4
3<x<4
3<x<4
x (3; 4) .
1) 2), ,

www.legionr.ru

532

1394

x (3; 4) [4,2; +). {an } , . a


, d(> 0) . ,

(3; 4) [4,2; +),

a1 6 3,
a 6 3,

3 < a2 < 4,
3 < a + d < 4,
3 < a3 < 4,
3 < a + 2d < 4,

4 6 a4 < 4,2,
4 6 a + 3d < 4,2,

a5 > 4,2,
a + 4d > 4,2.

a 6 3,

3 a < d < 4 a,

4a
3a

2 <d< 2 ,
a 6 3,
4 a 6 d < 4,2 a ,

3
3

d > 4,2 a .
4

3 a < d < 4 a,

3 a < d < 4 a,

2
2

4 a 6 d < 4,2 a ,

3
3

4,2 a

6d
4
d,
4,2 a
4,2 a
} < min{4 a, 4 a ,
}.
max{3 a, 3 a , 4 a ,
2
3
4
2
3
4,2 a
4 a > 4 a a 6 3, 3 a > 3 a a 6 3, 4 a
=
2
2
3
4
=

3,4 a
4,2 a
3,6 a
> 0 a 6 3, 4 a
=
> 0 a 6 3,
12
2
3
6

max{3 a, 3 a , 4 a ,
2
3

4,2 a
4,2 a
} < min{4 a, 4 a ,
}
4
2
3

max{3 a, 4 a } <
3

4,2 a
a 6 3. 3

www.legionr.ru

533

4,2 a

> 4 a,

3
3
0,2 > 0,

a > 2,4. 2a > 4,8,
4,2 a

> 3 a,
3
, (2,4; 3].
: (2,4; 3].

4x + 3a2 .
1395.
5a
> 4x + 2a 5a

2
2
2
5a 4x 2a 5a 4x
3a > 0, ( 5a 4x) 2a 5a 4x 3a > 0.
t = 5a 4x >0.
t2 2at 3a2 > 0. t1,2 = a a2 + 3a2 = a 2a t1 = a, t2 = 3a.
, t2 2at 3a2 > 0 (t + a)(t 3a) > 0.
a > 0 a < 0.
1) a > 0. 3a > 0 > a.
(t + a)(t 3a) > 0 (; a) (3a; +).
,
t > 0, , t > 3a. x: 5a 4x > 3a
2
5a4x > 9a2 x < 5a 9a . , 4
,
|a| 4,5, , 0,5,
2
, a > 0: ; 5a 9a ,
4
: ,

2
|a| 4,5 = a 4,5, ; 5a 9a , 4
, |a| 4,5 + 9 0,5 = a
2
; 5a 9a . ,
4

2
2

9a 9a 18 < 0, 2
a 4,5 < 5a 9a ,

4
4
a a 2 < 0,

2
2
a2 a > 0,
5a

9a
9a

9a

6 a,
> 0,

a > 0,

4
4

a
>
0,
a
>
0,

(a 2)(a + 1) < 0, a (1; 2),


a(a 1) > 0,
a (; 0] [1; +), a {0} [1; 2).

a > 0,
a > 0,
2) a < 0. 3a < 0 < a.
1395

www.legionr.ru

534

1396

(t + a)(t 3a) > 0 (; 3a) (a; +).


,
t > 0, , t > a. x: 5a 4x > a
2
5a 4x > a2 x < 5a a . , 4
,
|a| 4,5, , 0,5,
2
, a < 0: ; 5a a ,
4
: ,

2
|a| 4,5 = a 4,5, ; 5a a , 4
, |a| 4,5 + 9 0,5 = a
2
; 5a a . ,
4

a 4,5 < 5a a ,

2
5a

6 a,

a < 0,

a2 a 18 < 0,

4
a2 a 18 < 0,

2
a2 a > 0,
a a > 0,

a < 0,

a < 0,

1 73
1 + 73
1 73 1 + 73

a
a
< 0, a
;
,
2
2
2
2

a(a 1) > 0,
a (; 0] [1; +),

a < 0,
a<0

1 73
a
;0 .
2

1) 2),

1 73
; 0 [1; 2).
a
2

1 73
:
; 0 [1; 2).
2

www.legionr.ru

535

1397

1396. :
1) .
2) .
3) d a, a .
4) d
.

6 x > 0,
x 6 6,
1) :
x 6 6.
log3 x 2 6= 0;
x 6= 9;
(22x 5 2x + 4)(log2 x 2)
6 0;
2)
log3 x 2
(2x 1)(2x 4)(log2 x 2)
6 0. (.
log3 x 2
. 443). , [0; 2] [4; 6].

. 443.
3) a .
a d: d > 0;
a > 0; a + d 6 2; a + 2d > 2; a + 3d < 4; a + 4d > 4; a + 5d 6 6;
a + 6d> 6.

a > 0,
a + d 6 2,
4)
d 6 6 .
d > 4 .
a + 5d 6 6;
a + 6d > 6;
5
5
, d .
1 < d 6 6 a = 0. , a, a + d, . . . ,
5
a + kd, . . . 3).
4 < d 6 1 a = 2 d. , a, a + d,
5
. . . , a + kd, . . . 3).
:
d ,
( ), , d.
: 4 < d 6 6 .
5
5
1397. y = x2 (a + 6)|x| + 6a 6 0. (1)

www.legionr.ru

1397

536

|x| = t, t > 0, x2 = |x|2 = t2 . (1)


t2 (a + 6)t + 6a 6 0, t > 0. (2)

t2 (a + 6)t + 6a = 0. D = a2 + 12a + 36 24a = (a 6)2 ;
a + 6 (a 6)
; t1 = a, t2 = 6. ,
t1,2 =
2
, : a 6. a (2)
a 6 t 6 6, 6 6 t 6 a. a, x
, .
1) a < 0, t > 0 0 6 t 6 6,
0 6 |x| 6 6, 6 6 x 6 6.
an . ,
bn , 0 < bn < 7,5.
6 < 6 + bn 6 1,5, 6 < an 6 1,5. ,
a < 0.
2) 0 6 a < 6, (2) a 6 t 6 6.
, a 6 |x| 6 6 6 6 x 6 a, a 6 x 6 6.
a1 = 6 + 7,5 = 1,5
, . a 6 1,5. , 0 6 a 6 1,5.
q , [6; a]. , a2 : 6 6 6 + 7,5q 6 a,
2(6 a)
2(b a)
. , 0 6 a 6 1,5, 3 6
6 4,
0<q 6
15
5
15
5
|q| < 1. , , an n > 2 [6; a].
6 6 an 6 a, 0 6 bn 6 6 a. n 2 > 0, n > 2. 0 6 bn 6 (6 a)q n2
6 6 6 + bn 6 (6 a)q n2 6. (6 a)q n2 6
n > 2 a, ,
(6 a)q n2 6 (a) = (q n2 1)(6 a) < 0. , (0 < q < 1, 0 6 a 6 1,5). ,
0 6 a 6 1,5 .
3) a > 6. (2) 6 6 t 6 a.
6 6 |x| 6 a, a 6 x 6 6 6 6 x 6 a.
a1 = 1,5.

www.legionr.ru

1398

537

. 1 3 , a 6 1,5.
: (; 1,5].
1398. (x 2)2 (a + 2)|x 2| + 2a 6 0. (1)
|x 2| = t, t > 0. (x 2)2 = |x 2|2 = t2 ,
:
f (t) = t2 (a + 2)t + 2a 6 0, t > 0. (2)

(1)

2,9 .
x (0; 2,9]. |x 2| = t, t [0,9; 2).
, : a, (2) t [0,9; 2).
: D > 0; f (0,9) 6 0; f (2) 6 0.
:

D = (a + 2)2 4 2a = (a 2)2 > 0,


a 6= 2,
f (2) = 4 2(a + 2) + 2a 6 0,
0 6 0,

f
(0,9)
=
0,81

0,9(a

2)
+
2a
6
0;
1,1a
6
0,99;

a 6= 2,
a 6 0,9.
, a 6 0,9 .
: (; 0,9].
1399. x(x 10) 6 (a + 5)(|x 5| 5). :
x2 10x + 25 (a + 5)|x 5| + 5a 6 0,
(x 5)2 (a + 5)|x 5| + 5a 6 0. (1)
(1) :
|x 5| = t; t > 0. t2 (a + 5)t + 5a 6 0. (2)
, (2) a
5. , a, (2)
a 6 t 6 5 5 6 t 6 a.
t > 0. (1) , . 3 .
1) a 6 0, a 6 t 6 5. t > 0, 0 6 t 6 5.
x : |x 5| 6 5; 0 6 x 6 10. , 9,8
, , .
2) 0 < a < 5. a 6 t 6 5; a 6 |x 5| 6 5.

www.legionr.ru

1400

538

x : 0 6 x 6 5 a
a + 5 6 x 6 10. 9,8 a + 5 6 9,8, a 6 4,8.
, [0; 5 a].
, a2 = 9,8 q . 0 6 9,8q 6 5 a, q 6 5 a . , 5 a < 1
9,8
9,8
0 < a 6 4,8.
0 a2 .
3) a > 5; 5 6 t 6 a; 5 6 |x 5| 6 a. x:
5 a 6 x 6 0 10 6 x 6 x + 5.
.
, . 1) 2): a 6 4,8.
: (; 4,8].
1400. b = b1 , x

, 0 < x < 1. b1 , b2 6 1 ; 1 , b4 1 ; 1
9 7
9 7

b3 1 ; 1 , . b1 , b2 1 ; 1 , 1 < b < 1,
9 9
3
3
1 < bx < 1.
3

b4
1 < bx3 < 1 .
9
7

b3

1 ; 1 , b 1 ; 1 , b 1 ; 1 ,
3
4
3
3
9 7

i
1 ; 1 , 1 6 bx2 6 1 . b 0; 1 ,
5
7 3
7
3
9

0 < bx4 6 1 .
9
:
b, 1 < b < 1,
3

www.legionr.ru

539

1400

1 < bx < 1,

1
1

6 bx2 6 ,
7
3

< bx3 < 1 ,

9
7

bx4 6 1 ;

9
(0; 1).

bx2 6 1 ,

bx < 1 ,

bx4 6 ,
9
:

bx > 1 ,

bx > 7 ,

bx3 > .
9

x2 6 1 ,

3b

x3 < 1 ,

7b

x4 6 ,
9b
.

x> 1,

3b

x2 > 1 ,

7b

x3 > ;
9b

x 6 1 ,

3b

x<
,

7b

1 ,

x6
4
9b

x> ,

3b

x > 1 ,

7b

;
x>
3
9b

1. : 1 ,
3b

1 ,

3
7b

1 , ,

4
9b
www.legionr.ru

1400

540

1 < b < 1.
3

3
1 < 1 .
1.1)
7b > 3b, 72 b2 > 33 b3 ,
3
7b
3b

1 < 1 1 ; 1 .
b < 49
3
27
3
7b
3b

3
1 < 1 .
7b > 4 9b, 74 b4 > 93 b3 ,
1.2)
3
4
7b
9b

3
3
1
9
1 < 1 . b > 94 . 4 < , 1 ; 1
3
4
7
3
3
7
7b
9b
,
1 .
, x <
3
7b

1 1 ; 1 .
2. 1 , 1 ,
3
3b
3
7b
9b

3
1 > 1 .
2.1)
9b < 7b, 81b2 < 73 b3 ,
3
9b
7b

1 > 1 1 ; 1 .
b > 81 . 81 < 1 ,
3
343
343
3
3
9b
7b
3
1 > 1.
2.2)
9b 6 3b, 9b 6 27b3 , b2 > 1 ,
3
3b
3
9b

3
1
3
b>
. <
< 1, :
3
3
3

1
3


;1 ;
3
3
9b

1
1
3
;
.
3b
3 3
,

1
3


;1 ;
: x > 3
3
9b

1
1
3
;
. .
x>
3b
3 3

3
I. b
; 1 .
3

www.legionr.ru

541

,
3
x<
7b
,
1

x> 3 ;
9b
1
1

<
. . 9b > 7b, b > 0
3
3
9b
7b
h 3
b
;1 .
3

3
1
;
.
II. b
3 3

,
x<
3
7b
,

x> ;
3b

1
1
<
. . 3b > 3 7b, 27b3 > 7b, b2 > 7 ,
3
27
3b
7b

1
7
21
21
3
.
<
<
, b > , b >
9
3
9
3
3 3

21
3
b
;
. I II
9
3

21
b
;1 .
9

21
;1 .
:
9
1401

1401. 4ABC (. . 444).

. 444.

www.legionr.ru

542

1402

4KCB CH , 4KCB
, CH KH = HB = 1 AB. 4ACH CK
4
, CH = KH = 1 , CH = 1 AC 4ACH AC
AK
2
2
AC, HAC = 30 , ACH = 60 , 2 = 60
= 30 .
, 4ABC AB 30
(. . 445).

. 445.
O 4ABC, CL BN . OM = r 4ABC.

3 =
OCM = 45 , CM = OM = r, OC = r 2, r = 3
3+ 3

= 3 . OBM = 1 ABC = 30 , BM = OM 3 = r 3,
2
3+1


BC = r + r 3 = r( 3 + 1), AC = BC 3 = r 3( 3 + 1).

SABC = 1 AC BC = 1 r2 3( 3 + 1)2 = 1 9 3 2 ( 3 + 1)2 =


2
2
2 ( 3 + 1)

= 4,5 3.

: 4,5 3.
1402. 4ABC (. . 446).

4KCB CH , , 4KCB
, CH KH = HB = 1 AB. 4ACH CK
4

www.legionr.ru

543

1402

. 446.
, CH = KH = 1 , CH = 1 AC 4ACH AC
AK
2
2
AC, HAC = 30 , ACH = 60 , 2 = 60 ;
= 30 .

, 4ABC AB 30
(. . 447).

. 447.
O 4ABC, CL BN , OM = r 4ABC.
OCM = 45 , CM = OM = r.

OBM = 1 ABC = 30 , BM = OM 3 = r 3, BC = r + r 3 =
2

= r( 3 + 1), AC = BC 3 = r 3( 3 + 1).

SABC = 1 AC BC = 1 r2 3( 3 + 1)2 = 1,5 + 3.


2
2

www.legionr.ru

544

1403

r2 3( 3 + 1)2 = 3 + 2 3, r2 ( 3 + 1)2 = 3 + 2, r 2 = 1 , r = 2 .
2
2

: 2 .
2
1403. :
I
(. . 448). 30 (AB
=
BC
=
a).

B
=
120

2
2
AC = AB + BC 2 AB BC cos B = a2 + a2 + 2 1 a2 =
2

= a 3.
r . ,

S4ABC = 1 AB BC sin B = 1 a2 sin 120 = 3 a2 , ,


2
2
4

S4ABC = p r = a + a + a 3 r. 3 a2 = 2 + 3 ar
2
4
2

a 3(2 3)
(2 + 3)r = a 3 r = a 3 =
.
2
2
4+2 3

. 448.
II (. . 449). , AC,
30 . cos B = 3 :
2
p

AC p
= AB 2 + BC 2 2 cos B AB BC = a2 + a2 a2 3 =

= a 2 3.

r . , ,
2
S4ABC = 1 AB BC sin B = 1 a2 1 = a . C ,
2
2
2
4
p
p

2
a
+
a
+
a
2

2a
+
a
2 3 r
3
a
S4ABC = p r =
r.
=
2
4
2

www.legionr.ru

545
p

p
a 2 2 3 (2 3)

pa
.
(2+ 2 3)r = a r =
=
2
2
4+2 2 3
1404

. 449.
p

a
2

3 (2 3)
a 3(2 3)
;
.
:
2
2
1404. :
I (. . 450). 30 (AB = BC = a). R
a
= 2R a = R
. AB =
sin C
sin 30

. 450.
II (. . 451). , ,
30 . AB = BC = a. B = 30 .

AC = AB 2 + BC 2 2 AB BC cos B =

www.legionr.ru

546
p
p

= a2 + a2 a2 3 = a 2 3.
pR

a
2

3 = 2R
AC
.
=
sin B
sin 30
p

R = a 2 3.
1405

. 451.
p

: a; a 2 3.

1405. SABC = r p, SABC = 1 AC BK (. . 452),


2

. 452.

16

400

64
AC

BK

2
16

336
8
21 .
r =
=
=
=
2(AB + BC + AC)
(40 + 16)
56
7
4ABK 4ODM (BAK = DOM, AKB = OM D = 90 ),

BK = AB , DM = BK DO = 4 21 8 21 = 21 8 = 24 = 4,8.
DM
DO
AB
7 20
35
5
DE = 4,8 2 = 9,6.
: 9,6.
1406. AB = x, M E = 4 (. . 453),

www.legionr.ru

547

1407

. 453.
= r.
4M EO 4BF A, M E = M O , M O = r, 24
AF
AB
x
x 81

2
SABC = r p, SABC = 1 AF BC = BF AF , r = x 81 9 .
2
x+9

2
2
4 x = x 81 9 x 81 ,
x+9
4x = (x 9) 9; 5x = 81, x = 16,2.
AB = 16,2; P = 2 16,2 + 18 = 50,4.
: 50,4. T
1407. AR BC = K (. . 454). AB AC
120 , BRA ARC 60 .
BR R D , RD = RC.
4RCD KR k DC. 4RBK 4DBC,
BR = BD = BR + RD =
RK
DC
DC
= BR + RD = BR + 1; RC > RB. BR = BR + 1; RC 40 =
DC
DC
DC
RK
RC
21
= RC 40 + 1; RC 2 82RC + 840 = 0; RC = 70, RB = 30. RC = 12 (
RC
). RC < RB, RB = 70.
: 30 70.
1408. AB = 5, BC = 9, AC = 7, O , M N , 4ABC
M N C.
CM + CN + N M = (9 BM ) + (7 AN ) + (BM + AN 5) = 11
( , ).

www.legionr.ru

548

1409

. 454.

. 455.
: 11.
1409. BP = 15, M O = 6, BO = BP OP = 15 6 = 9 (. . 456).
O , sin BAP = BP ,
AB
r

5,
1 4 =
sin ABP = AP = M O = 6 = 2 . cos ABP =
9
AB
BO
9
3
3

tg ABP = 2 3 = 2 5 .
5
3 5

5 = 65,
2
AP 4ABP : AP = BP tg ABP = 15
5

AC = 2AP = 12 5.
ABC = 2ABP ; sin(2ABP ) = 2 sin ABP cos ABP =

= 2 2 5 = 4 5 , sin ABC = 4 5 .
3 3
9
9

AC

= 2R, 12 5 9 = 2R, 2R = 27,
sin ABC
4 5

www.legionr.ru

549

1410

R = 27 = 13,5.
2

. 456.
: 13,5.
1410. , BCD,
AC, AC BCD. O (. . 457).

. 457.
BCD , A
BD ( AB = BD),
AC BCD, A .
1) COB = 55 ;
CDB = CAB = 180 BOA ABD =
= 180 (180 COB) 1 (180 BAD) = 55 35 = 20 .
2
2) COD = 55 .
CDB = 125 35 = 90 .

www.legionr.ru

550

1411

: 20 ; 90 .
1411. ABCD ,
ABC + ADC = 180 , ABC = 180 50 = 130 . ,
AC BD 65 .
O (.
. 458).
^ AB =^ BC ( DB CDA), ,
BAC = BCA.
1) COB = 65 . DCB = DCA + ACB = DCA + CAB =
= DCA + CDB = COB = 65
2) BOA = 65 . DCB = COB = 180 65 = 115 .

. 458.
: 65 ; 115 .

SABC = SAP C + SBP C ,


1412.
(. . 459),
1
SABC = AC BC;
2

1
36
36
1
40
AC
+ BC
= 30,
AC + 40 BC = 60,
2
11 2
11
11
11

AB BC = 60;
AB BC = 60;

540 + 10BC = 165,

9AC
+
10BC
=
165,

BC
60 ;

AC =

BC
AC = 60 ;
BC

BC = 12,
BC = 4,5;
2BC 2 33BC + 108 = 0,
AC = 5,

60
BC = 12;
;

AC =
60

;
BC
AC =
BC

www.legionr.ru

551

1413

AC = 13 ,
3

BC = 4 1 .
2

36
11

40
11
C

. 459.
: 5; 12 13 1 ; 4 1 .
3 2

1413. 1. ABC , M N kAC, AM N C . AH = x, N H = y,


AD = HC = z, M N = DH = x z (. . 460).

. 460.

www.legionr.ru

552

1414

2. SAM N C = M N + AC N H,
2
x z + x + z y = 60, xy = 60.
2
3.
: AN 2 = AH2 + N H 2 , x2 + y 2 = 169.
4AHN
2
2
x + y = 169,
(x y)2 = 49,
4.

xy = 60;
xy = 60;

x y = 7,
x = 12,
xy = 60;
y = 5;

x y = 7,
x = 5,
xy = 60;
y = 12.
: N H = 12 N H = 5.
: 12 5.
1414. , SABC = (p a)ra , p 4ABC,
a , ra , a (. . 461).

H
A

M
O

. 461.
AB = b, BC = c, CA = a, OM = OH = ON = ra ,
SABC = SAOB + SCOB SAOC = 1 b ra + 1 c ra 1 a ra =
2
2
2

= 1 (a + b + c) a ra = (p a) ra .
2

SABC = 7,5 3,5 2,5 1,5 = 15 7.


4

www.legionr.ru

553

1415

, a = 4, b = 6, c = 5;
15 7 = (7,5 4)r , r = 15 7; 15 7 = (7,5 5)r , r = 15 7;
a a
c c
4
14
4
10

15 7 = (7,5 6)r , r = 15 7;
b b
4
6

ra rb rc = 225 7.
8

7.
225
:
8
1415. , SABC = (p a)ra , p 4ABC,
a , ra , a (. . 462).

H
A

M
O

. 462.
AB = b, BC = c, CA = a, OM = OH = ON = ra ,
SABC = SAOB + SCOB SAOC = 1 b ra + 1 c ra 1 a ra =
2
2
2

= 1 (a + b + c) a ra = (p a) ra .
2
9, 18 21.
, :

www.legionr.ru

554

S = (p a) 9,

S = (p b) 18,
S = (p c) 21,

p = (a + b + c).
2
S 2 = p(pa)(pb)(pc),
a, b c p
, p = 27. , a = 13, b = 20 c = 21, 132021 = 5460.
: 5460.
1416. 1) AA1 , BB1 CC1 4ABC; O ; F ,
A CC1 , , A1
BB1 . , AF = C1 C B1 B = A1 F (. . 463).
1416

. 463.
2) K BB1 AF .
4AB1 K = 4OB1 C ( AB1 K = OB1 C ,
OCB1 = B1 AK , AB1 = B1 C). ,
AK = OC; OB1 = B1 K;
OK = 2OB1 = 2 BB1 . O ,
3
AO : OA1 = 2 : 1. OK k A1 F ,
AK : KF = 2 : 1. : KF = AK = OC = OC1 ;
2
2
AF = AK + KF = CO + OC1 = CC1 .
4AA1 F 4AOK (A1 AF , OK k A1 F ). ,
A1 F = A1 A = 3 ;
OK
AO
2
A1 F = 3 OK = 3 2 BB1 = BB1 .
2
2 3

www.legionr.ru

555

1417

3) BK k A1 F CC1 k AF , AF A1 = 180 BKF =


= 180 BOC; sin AF A1 = sin BOC.
AA1 F = AOK = 180 BOA; sin A1 AF = sin BOA.
A1 AF = A1 OC = 180 AOC; sin A1 AF = sin AOC.
4) AA1 = x, CC1 = y, BB1 = z.
S = SAA1 F = 1 AA1 AF sin A1 AF = 1 xy sin AOC; sin AOC = 2S ;
2
2
xy
S = 1 AA1 A1 F sin AA1 F = xz sin BOA; sin BOA = 2S ;
2
2
xz
yz
sin BOC; sin BOC = 2S .
S = 1 AF A1 F sin AF A1 =
2
2
yz
5) SABC = SAOB + SBOC + SCOA =
= 1 AO OB sin AOB + 1 OB OC sin BOC + 1 OC AO sin AOC =
2
2
2
= 1 4 (xy sin AOB + yz sin BOC + xy sin AOC) =
2 9

!
yz 2S
xy 2S
2
xz

2S
=
+
+
= 4 S.
9
xz
yz
xy
3
SABC = 18, 4 S = 18; S = 13,5.
3
: 13,5.
1417. 4ABC AB = BC = 17, AC = 16,

BH = BC 2 HC 2 = 172 82 = 15. SABC = 1 PABC r, r


2
, 4ABC.
2 1 AC BH
2
2S
ABC =
r=
= 16 15 = 4,8.
PABC
AB + BC + AC
50
M N . OE BC, OK M N
, M N BC , OK = OE,
, KOEN .
:
1. M N BC, AC (. . 464).
EC = HC = 8 , . EN = OK = 4,8, N C = EC EN = 8 4,8 = 3,2.
HBC N M C C , ,

www.legionr.ru

556

1417

. 464.
M HBC M N M C.
HC = BH , M N = N C BH = 3,2 15 = 6.
NC
MN
HC
8
SAM N B = SABC SM N C = 1 AC BH 1 M N N C =
2
2
= 1 16 15 1 6 3,2 = 120 9,6 = 110,4.
2
2
2. M N BC, AB (. . 465).

. 465.
AF = AH = 8, BF = AB AF = 17 8 = 9, EN = OK = 4,8,
HC = EC = 8, BN = BC EC N E = 17 8 4,8 = 4,2.
M K = x, M K = M F , M N = 4,8 + x, M B = 9 x.
4M BN : M B 2 = M N 2 + BN 2 , (9 x)2 = (4,8 + x)2 + 4,22 .
81 18x + x2 = 23,04 + 9,6x + x2 + 17,64,

www.legionr.ru

557

1418

27,6x = 40,32; x = 4032 = 168 ;


2760
115
M N = 24 + 168 = 720 = 144 .
5
115
115
23
SAM N C = SABC SM BN = 120 1 M N BN =
2
= 120 1 144 21 = 120 1512 = 12288 = 106 98 .
2 23 5
115
115
115
: 110,4; 106 98 .
115
1418. DH CDE (. . 466).
DH = 2SCDE = 2 84 = 11,2,
CE
15

11,2
= 4. SCDE = p r (p 4CDE, r 1,4 2

), p = SCDE = 84 = 21,
r
4
CD + DE = 2p CE = 2 21 15 = 27.

CD = x, DE = 27 x. ,
842 = 21 (21 15)(21 x)(21 27 + x), 842 = 21 6 (21 x)(x 6),
x2 27x + 182 = 0, x1 = 13, x2 = 14. , CD = 13 CD = 14.

. 466.
: 13 14.
1419.

BC
= 2R, R
sin BAC
www.legionr.ru

558

1420

ABC . R = 3 BC. 2
BC.
:

1) cos BAC > 0, cos BAC = 2 2


3

2
2;
2
2
2
2
BC = AB + AC 2AB AC cos BAC; BC = 288 288
3
p
p

BC = 4 18 12 2; R = 6 18 12 2.
2) cos BAC < 0, cos BAC = 2 2 .
3
p

R = 6 18 + 12
p 2.

: 6 18 12 2.
1420. 2 :

1) BH = 4
(. . 467). AH = 64 16 = 4 3;

CH = AC AH = 8 4p 3,
p

BC = BH 2 + CH 2 = 16 + 64 64 3 + 16 3 = 8 2 3.

. 467.

2) BH = 4
(. . 468). AH = 64 16 = 4 3;

CH = AC + AH = 8 + 4p 3,
p

2
BC = BH 2 +
pCH = 16 + 64 + 64 3 + 16 3 = 8 2 + 3.
: 8 2 3.
1421. AP C QBC (. . 469) ,
P N = AC , P N QC = AC BH, 1 P N QC = 1 AC BH = SABC ,
BH
QC
2
2
SQP C = 13.
: 13.
1422. 4M N P (. . 470) ,
. M N . AM C BN C

www.legionr.ru

559

1422

. 468.
B

N H

. 469.
( ACB , AM C = BN C = 90 ), BC = AC .
NC
MC
, 4M N C 4ABC (ACB , , , ).
AB = 7, BC = 5, AC = 6, R
4ABC, R1 4M N C , M N = 7 ,
R1
R
M N = 7R1 ; R = 5 6 7 , S 4ABC, R1 = OC (
R
4S
2
, 4M N C O, OC
, OM C = ON C = 90 ).
7(P C P O)
M N = 7R1 = 7 OC =
= 7P C 7P O =
R
2R
2R
2R
=
PM =

2S 2S4ABO
.
2R

NP

S S4BCO
,
R

S S4ACO

P = MN + NP + PM =

3S (S4ABO + S4BCO + S4ABC )


=
R
www.legionr.ru

560

1423

2
8( 9 4 3 2)2
= 2S = 8S
=
= 288 (S
R
567
567
35
).

. 470.
: 288 .
35
1423. 4ABC AC = 10, AB = 4, BC = 8,
CM , AN , BH 4ABC. 4ABC : 16 = 100 + 64 2 10 8 cos BCA, cos BCA = 37 .
40
s

2
BH = BC 2 HC 2 = 82 372 = 231 . 5
5

(. . 471), H(0; 0), A 13 ; 0 ,


5

C 37 ; 0 , B 0; 231 .
5
5

AB, A 13 ; 0
5

B 0; 231 , y = 231 x + 231 . 5


13
5
CN 13 ,
231

37
481 . C
; 0 , y = 13 x +
5
231
5
231
T
N , , N = AB CN .

www.legionr.ru

1423

561

. 471.

231
231

y = 13 x + 5 ,
481 ;
231 x + 231 = 13 x +
13
5

231
5
231
13
481

x+
;
y =
231
5 231

400
250 ; x = 13 ; y = 13 231 N 13 ; 13 231 .

x=
8
40
8
40
13 231
5 231

BC, B 0; 231
5

C 37 ; 0 , y = 231 x + 231 . 5
37
5

AM 37 ,
231

481 . A 13 ; 0 , y = 37 x +
5
231
5
231
T
M , , M = BC AM .

231
231

y = 37 x + 5 ,

481 ;
37 x +

y=
231
5 231

481 ; 1600

x = 50 ; x = 37 ,
231 x + 231 = 37 x +
37
5
32
231
5 231 37 231
231

y = 37 231 M 37 ; 37 231 .
160
32
160
N H, M H, M N :

www.legionr.ru

562

1424
2
2
2
N H 2 = 132 + 13 2231 = 262 ;
8
40
5

N H = 26 ;
5
2
2
2
2
2
2
= 37 2 (52 + 231) = 37 16
= 372 ;
M H 2 = 372 + 37 231
32
1602
160
1602
10

M H = 37 ;
10

2
2
2
M N 2 = 37 + 13 + 37 231 13 231 = 252 ; M N = 25 .
32
8
160
10
8
8

P = N H + M H + M N = 26 + 37 + 25 = 481 .
5
10
8
40
: 481 .
40

1424. AC = x, AB = BC = 3 x; QC = y,
2
AP = 2y, AKP QN C ABC AK = KP = 3y, QN = N C = 3 y.
2
.
1) P Q AC, 472
(x > 3y). BT = OL = QN = 3 y, BL = OT = KP = 3y,
2
OP = KT = 3 x 3y 3 y = 3 x 4,5y, P Q = x 3y
2
2
2

PBLOT = 2 3 y + 3y = 9y, PP OQ = 3x 9y + (x 3y) = 4x 12y,


2

9y
9y
y
PBLOT =
= 7;
= 7; 9y = 7x21y; 30y = 7x; = 7 : 30.
PP OQ
4x 12y
4 x 3y
x
2) P Q AC, 473
(x < 3y). P C = x 2y > 0, , x > 2y. BT = QN = OL = 3 y;
2
QP = 3y x; OP = 3 (3y x), P C = QC QP = y (3y x) = x 2y;
2
LC = 3 (x 2y) = 3 x 3y.
2
2

www.legionr.ru

563

1425

PBLOT

. 472.

= 2BT + 2BL = 3y + 2 3 x LC = 3y + 3x 2LC =


2

9y
= 3y + 3x 3x + 6y = 9y. PP OQ = 4(3y x). PBLOT =
= 7;
PP OQ
4(3y x)
4
9y
y
= 7; 9y = 21y 7x; 7x = 12y, = 7 , x > 2y .
3y x
x
12

. 473.
: 7 : 30.

1425. P T : T L : LQ (. . 474). 4P RT 4P KQ, 4AP R 4AM O 4AP K 4AM C , P T = P R = M O . O ,


PQ
PK
MC

www.legionr.ru

564

1426

P T = M O = 1 . QL = 1 , P T = T L = LQ.
PQ
MC
3
QP
3

: 1 : 1 : 1.

. 474.

1426. BKC
, ,
BKC = 90 BK = BC 2 KC 2 (. . 475), BC = 10 + 9 = 19.

. 475.
KE k AD, DE = AK
DC
AC
OK = DE , DE = AK DC OK = DE BK .
BK
BE
AC
BE
2 :

192 52 = 4 21; DE = 1 9 =
6

1,5 4 21
= 12 21 ;
= 1,5; BE = BD + DE = 11,5; OK =
11,5
23
1) AK = 1, KC = 5. BK =

2) AK = 5, KC = 1. BK =

192 12 = 6 10; DE = 5 9 =
6
www.legionr.ru

565

1427

= 7,5; BE = BD + DE = 17,5; OK =

7,5 6 10
= 18 10 .
17,5
7

: 18 10 12 21 .
7
23
1427. 4 ( 8).
2 (. .476).

. 476.
4ABC . CP ,

CP = 3 AB, AP = 1 AB.
2
2
:
1 (. . 477).

. 477.

AB = x. CP = 3 x, AP = x .
2
2

SAP C = 1 AP P C = 3 x2 . SAP C = 1 P r, P
2
8
2
4ABC, r .

www.legionr.ru

566

P = x + x + 3 x = x (3 + 3). 3 x2 = x (3 + 3), x > 0,


2
2
2
8
2

3x = 4(3 + 3), x = 4( 3 + 1).


1428

2 (.. 478).

. 478.
H , EF CP , ,
EF k AB. 4CEF 4CAB , ,
4CEF ,
O. O 4CEF , CH
, CO = 2OH = 2 2 = 4; HP = 4

2. CP = CO + OH + HP = 4 + 2 + 4 = 10. CP = 3 AB,
2

20 = 20 3 .
=
AB = 2CP
3
3
3

: 4( 3 + 1) 20 3 .
3
1428. .
1) BA1 = CA1 (. . 479).
B C, O BC.
BOB1 (BO = B1 O),
O A1 L r
A1 B1 C1 . AAr
1 = x,
2
2
= 9 + x ,
AO = 3 x, OB = OB1 = OC = OC1 = A1 C 2 + x
2
4
2
r

2
2
OA = OB; 9 + x = 3 x; 9 + x = 9 x2 ; 2x2 = 9; x = 3 2 .
4
2
4
4
2

www.legionr.ru

567

1428

. 479.
p
AB = BA21 + AA21 =

9 + 9 = 3 6.
2
2

2) BA1 < CA1 , A1 6= B (. . 480). O


BC, O
B1 C1 , .

. 480.
3) BA1 > CA1 , A1 6= C 2)
.
4) A1 B. O
B1 A
C1 C, C1 C k B1 A, , ,
(. . 481).
4BKC1 = 4BKC B1 B = BC1 = 6,
ABC AB = 6.
5) A1 C.

www.legionr.ru

568

1429

. 481.
.

: 6; 3 6 .
2
1429. ABCD (. . 482). CH h, C AD.
2CH = AC, CAD = 30 , CAD, . ,
ABCD .

. 482.
BD. BAD = BCD = 60 , ABD =
= ADB = CBD = CDB = 60 , , ABD BDC

SABCD = BD BD sin 60 = 2 3,
BD = 2.
( 2CH = BD, BDA = 30 ,
, 482 , AC.)
: 2.
1430. .
1) BDA = 60 (. . 483). AD

www.legionr.ru

569

1430

, 2 :
a) AOD = 3OAD; OAD + 3OAD + 60 = 180 ; OAD = 30 .
) DOC = 3OAD; OAD + (180 3OAD) + 60 = 180 ;
OAD = 30 .
AOD = 90 , , ABCD .

. 483.

OCH = 90 BCA = 60 (BCA = CAD


BCA =

= CAD = 30 ). AC = CH = 2CH, OC = CH = 4 3.
sin 30

, 4OCH , OH = CH = 4 3.

2) CAD = 60 (. . 484), 1- BDC = 30 , 90 , , , ABCD .

. 484.

DB = CH = 2CH; OB = CH = 4 3;
sin 30

CB = OB = 4 3 : 3 = 8. CO 2 = CB 2 OB 2
sin 60
2

CO = 64 16 3 = 4. CHO HCO = 30 , CO = 4
CH = 4 3. HO 2 = CH 2 +CO2 2CHCOcos 30 ;

www.legionr.ru

570

1431

HO2 = 48 + 16 2 4 4 3 3 = 48 + 16 48 = 16; HO = 4.
2

: 4 3; 4.
1431. 1. BD M C (. . 485). O
. M O OC = BO OD, M O 4 = 2 2,
M O = 1, AM = 3.
2. N D , 4AM D. AM
AM
2N D =
, ND =
= 3.
sin ADM
2 sin ADM
3. , BDN D. M O OC= M O OA = OD 2 OD
(OA ). BN = BD 2 + N D2 = 5.

. 485.
: 5.
1432. 1) O . BD,
M C (. 486). M O OC = BO OD, M O 9 = 3 3, M O = 1,
AM = 8.
AM
AM
; NB =
=
2) 2N B =
sin ABM
2 sin ABM
= 8 : 2 = 12.
3

3) N BBD, . . OM OA = OB 2 , N D = BD2 + N B 2 =

www.legionr.ru

571

1433

= 36 + 144 = 6 5.

. 486.

: 6 5.
1433. AB = CD = BD, DBC = DCB.
BCK BDT (. . 487) , DH = BT ,
NK
BC
N K BT = DH BC = SABCD , SBKT = 1 N K BT = 12,5.
2

. 487.
: 12,5.
1434. BD BAD
DCB, O1 O2 BD, BD , O1 O2 BD BK = KD, K O1 O2 BD.
, O1 O2 = 2O1 K.
.
1. BAD = 30 , O1 BAD (. . 488).

www.legionr.ru

572

1435

BAD , BO1 D , ,
BO1 D = 2BAD = 60 , 4BO1 D , O1 K

, O1 K = BD 3 , , O1 O2 = BD 3.
2
BD 4ABD :
BD2 = AB 2 + AD 2 2AB AD
cos BAD;

2
2
BD = 5 + (7 3) 2 5 7 3 3 = 67; BD = 67.
2

, O1 O2 = 67 3 = 201.
2. ABC = 30 , BAD = 150 O1 4BAD (. . 489). BO1 D = 360 2BAD = 60 .

O1 K = BD 3 , O1 O2 = BD 3.
2
1. BD 4ABD .


BD2 = 52 + (7 3)2 2 5 7 3 3 = 227; BD = 277.
2

, O1 O2 = 3 277 = 831.

. 488.

: 201; 831.
1435. .
1) BC AD (. . 490).
M N . M K N F
M BC AN D. KF k AB, KF = AB (
).

www.legionr.ru

573

1435

. 489.

KF E = BAD = 60 , F K = 2, KE = 2 sin 60 = 3;
F E = 2 cos 60 = 1. M K = N F
. KM C = 1 BM C = 1 120 = 60 ; CK = 1 BC = 2;
2
2
2

M K = KC = 2 = 2 3 .
tg 60
3
3
4M HN M N 2 = M H 2 + HN 2 =
2

= (M K + KE + N F )2 + EF 2 = 2 3 + 3 + 2 3 + 1;
3
3
r

2
7 3 + 1 = 2 39 .
MN =
3
3

. 490.
2) AB DC (. . 491).

M N . F K k AD F K = AD = 4. KE = 4 sin 60 = 2 3,

www.legionr.ru

574

1436

EF = 4 cos 60 = 2. KM C = 1 BM C 1 120 = 60 ;
2
2

CK = 1 DC = 2; M K = KC = 3 .
2
tg 60
3
4M HN M N 2 = M H 2 + HN 2 =
2

3
2
2
+ 2 3 + 3 + 22 ;
= (M K + KE + N F ) + EF =
3
3
r

2
8 3 + 4 = 2 57 .
MN =
3
3

. 491.

: 2 39 ; 2 57 .
3
3
1436. a, S = a2 sin A,

a2 = S
= 10 = 50 , a = 5 6 . A C sin A
0,6
3
3
BE, BE

BCE = 90 .
p

2
2
2
CE = BE BC = (2R) a2 , R
. , sin B = sin(180 A) = sin A = 0,6.
2 (. . 492).

1) B . cos B = 1 sin2 B = 0,64 = 0,8.


2
4ABC AC 2 = a2 + a2 2ar
cos B = 2a2 (1 cos B) =
= 2a2 0,2 = 0,4a2 = 2 a2 ; AC = a 2 .
5
5

www.legionr.ru

575

1437

. 492.
r

5a
AC
a
2
=

=
2 = a 10 .
2R =
5
5
sin B
0,6
3
3
r
r

2
CE = a2 10 a2 = a = a = 5 6 .
9
9
3
9
p

2) B . cos B = 1 sin2 B = 0,64 = 0,8.


4ABC AC 2 = a2 + a2 2a2 cos B = 2a2 1,8 = 3,6a2 = 18 a2 ;
5
r

AC = 3a 2 = 3a 10 . 2R = AC = 3a 10 =
5
5
sin B
5 0,6

= a 10. CE = 10a2 a2 = 3a = 5 6.

: 5 6 ; 5 6.
9
1437. 1) DC > AB (. . 493). AK = KB = x,
DM = M C = y. x < y.
r

2) DK ADC, ADK = KDM ;


KDM = AKD ( ). , 4ADK
ADK = AKD AD = AK = x.
4M BC, :
BC = M C = y.

www.legionr.ru

576

1438

P M L

. 493.
3) BP k AD. BP = AD = x < y = BC
BP C > BCP ADC > BCD ADC = 60 .
4) P C = DC DP = 2y 2x.
5) 4BP C
BC 2 = BP 2 + P C 2 2BP P C cos BP C;
y 2 = x2 + (2y 2x)2 2x(2y 2x) cos 60 ;
y 2 = x2 + 4y 2 8xy + 4x2 4xy 1 + 4x2 1 ;
2
2
3y 2 + 7x2 10xy = 0.

6) 4BP L BL = BP sin BP L = x 3 .
2

x 3
BL = 3 3;
= 3 3; x = 6.
2
3y 2 + 7 62 10 6y = 0; y1 = 6; y2 = 14.
y = 6 y > x.
, y = 14.
7) PABCD = DC + BC + AB + AD = 2y + y + 2x + x = 3(14 + 6) = 60.
: 60.
1438. : ABCD ; AB, DC ; AK =
= KB; DM = M C; PABCD = 30; DK ADC; BM
ABC. 3 .
4
: KM .
. 1) DC > AB (. . 494). AK = KB = x,
DM = M C = y. x < y.
2) DK ADC, ADK = KDC; KDC =
= DKA ( ).
, 4DAK DAK = AKD AD = AK = x.
4M BC, M C = BC = y.

www.legionr.ru

577

1438

P M

. 494.
3) BP k AD. BP = AD = x < y = BC BP C >
> BCP ADC > BCD. , cos BCD = 3 .
4
4) P C = DC DP = 2y 2x.
5) 4BP C
BP 2 = BC 2 + P C 2 2BC P C cos BCP
x2 = y 2 + (2y 2x)2 2y(2y 2x) 3 ;
4
x2 = y 2 + 4y 2 8xy + 4x2 3y 2 + 3xy;
2y 2 + 3x2 5xy = 0.
6) PABCD = 30.
PABCD = AB + BC + CD + AD = 3x + 3y, 3x + 3y = 30;
x + y = 10.
7)


2y 2 + 3x2 5xy = 0,
x = 10 y,

x + y = 10;
10(y 5)(y 6) = 0;
x1 = 5, y1 = 5, x2 = 4, y2 = 6.
x1 y1 x < y.
, x = 4, y = 6.
8) M K BC T .
4T KB 4T M C (T , T BK = T CM T KB = T M C
y
= 6 = 3
). , T C = T M = M C =
TB
TK
KB
x
4
2
T C = 3 T B. , T C = T B + BC = T B + y = T B + 6.
2
T B + 6 = 3 T B; T B = 12; T C = 18.
2
9) 4T M C

www.legionr.ru

578

1439

T M 2 = T C 2 + M C 2 2T C M C cos T CM ;
T M 2 = 182 + 62 2 18 6 3 = 198;
4

T M = 198 = 3 22.

3
2T
M
2

3
22 = 222.
T
M
= , T K =
=

TK
2
3
3

KM = T M
T K = 3 22 2 22 = 22.
: 22.
1439. : ABCD ; BC = 12; AD = 18; AC BD.
1 .
3
: SABCD .
. 1) CK k AB (. . 495).

. 495.
tg KCD = 1 .
3
2) h ABCD.
SKCD = AD AK h = AD BC h = 18 12 h = 3h;
2
2
2
h = SKCD .
3
SABCD = AD + BC h = 18 + 12 h = 15h = 15 SKCD = 5SKCD .
2
2
3
3) O .
AC BD, 4ABO, 4BOC, 4COD 4AOD .
4ABO: AB 2 = AO 2 + BO 2 ;
4BOC: BO 2 = BC 2 OC 2 AB 2 = AO 2 + BC 2 OC 2 .
4COD: CD 2 = OD2 + OC 2 ;
4AOD: OD 2 = AD 2 AO 2 CD2 = AD 2 AO 2 + OC 2 .
KD 2 = KC 2 + CD2 2KC CD cos KCD

www.legionr.ru

579

1440
2
2
2
2
2
2
KC CD = KC + CD KD = AB + CD KD =
2 cos KCD
2 cos KCD
2
2
2
2
2
2
2
= AO + BC OC + AD AO + OC KD =
2 cos KCD

BC 2 + AD 2 (AD BC)2
122 + 182 (18 12)2
216
=
=
.
2 cos KCD
2 cos KCD
cos KCD

, SKCD = 1 KC CD sin KCD = 216 sin KCD =


2
2 cos KCD
= 108 tg KCD = 108 = 36.
3
: SABCD = 5SKCD = 5 36 = 180.
: 180.
1440. Q , P F = x, F T = y,
T K = z. M P = AK, AM = P K. F P T ,
x = 3 < 1.
y
5
.
1. Q (. . 496).
M P T AKF ( AKF :

P
x
F

Q
3

1
2

K
. 496.

1 = 2, AF A; 1 = 3 AM KP . M P T
).
x + y = M P = 24; y + z = AK = 24; x = z; x = 3 ; x = 9;
y
5
y = 15; z = 9; P K = x + y + z = 9 + 15 + 9 = 33.

www.legionr.ru

580

1441

2. Q (. . 497).

P
x
F
y
T

1
2

K
. 497.

M P F AKT . x = M P = 24; z = AK = 24;


x = 3 ; y = 5 x = 40; P K = x + y + z = 24 + 40 + 24 = 88.
y
5
3
: 33; 88.
1441. Q , P F = x, F T = y,
T K = z. M P = AK, AM = P K. F P T ,
x = 2 < 1.
y
11
.
1. Q (. . 498).
M P T AKF ( AKF :
1 = 2, AF A; 1 = 3
AM KP . M P T ). x + y = M P = 26; y + z = AK = 26; x = 2 ; x = 4; y = 22;
y
11
z = 4; AM = x + y + z = 4 + 22 + 4 = 30.
2. Q (. . 499).
M P F AKT . x = M P = 26; z = AK = 26;
x = 2 ; y = 11 26 = 143; AM = P K = x + y + z = 26 + 143 + 26 = 195.
y
11
2
: 30; 195.
1442. .
1. D BC (. . 500). BD = 2 BC = 4,
5

www.legionr.ru

581

1442

. 498.

. 499.
DC = BC BD = 6.

. 500.
ADC:
AD2 = AC 2 + DC 2 2 AC DC cos C;

www.legionr.ru

582

1443

102 + 62 2 10 6 1 = 2 19. ,
2
, ,
ADC , 2DE = AD + DC AC;
DE = AD + DC AC . ABD :
2
AD =

2DF = AD + BD AB; DF = AD + BD AB . EF = DF +
2

+DE = 1 (2AD +BD +DC AC AB) = 1 (22 19+4+61010) =


2
2

= 2 19 5.
2. D BC (. . 501).

. 501.
x
, BD = x, : BD =
= 2 .
DC
x + 10
3
x = BD = 20, DC = 30. .1 :
DE = AD + DC AC , DF = AD + BD AB . EF =
2
2
= DE DF = 1 (AD + DC AC AD BD + AB) =
2
= 1 (AB + DC AC BD) = 1 (10 + 30 10 20) = 5.
2
2

: 2 19 5; 5.
1443. .

1. D BC (. . 502).
BD = 2 BC = 4; DC = BC BD = 10. 7
ABC: AB 2 = BC 2 + AC 2 2 BC AC cos C;

www.legionr.ru

583

1443

. 502.
2
2
2
2
2
cos C = BC + AC AB = 14 + 10 4 39 = 1 . 2 BC AC
2 14 10
2
2
2
2

ADC:
AD
=
DC
+
AC

2 DC AC cos C;
s

102 + 102 2 10 10 1 = 10. ,


2
, ,
ADC , 2DE = AD + DC AC; DE = AD + DC AC = 5.
2
, ABD : 2DF = AD + BD AB;

DF = AD + BD AB = 7 39. EF = DF + DE = 12 39.
2
AD =

2. D BC (. . 503).

. 503.
x
, BD = x, : BD =
= 2.
DC
x + 14
5
x = BD = 28 , DC = 70 . . 1 :
3
3

www.legionr.ru

584

1444

DE = AD + DC AC , DF = AD + BD AB .
2
2

EF = DE DF = 1 AD + DC AC AD BD + AB =
2= 1 AB + DC AC BD = 1 2 39 + 70 10 28 = 39 + 2.
2
2
3
3

: 12 39; 2 + 39.
1444. .
1) AD (. . 504). DAN = BN A ( AD k BC

A
. 504.

AN ) 4ABN : BN = AB = 20. , M C = CD = 20. BM : M N = 2 : 3, M N = 1,5BM ;


BN = BM + M N = 2,5BM ; 2,5BM = 20; BM = 8; M N = 1,5 8 = 12;
BC = BM + M C = 8 + 20 = 28.
2) AD (. . 505). BM = AB = 20

. 505.
CN = CD = 20. BM : M N = 2 : 3, M N = 1,5BM = 30.
BC = BM + M N + CN = 20 + 30 + 20 = 70.
: 28 70.
1445. .
1) AD

www.legionr.ru

585

1446

(. . 506). DAN = BN A ( AD k BC
AN ) 4ABN BN = AB = 40. , M C = CD = 40. BM : M N = 3 : 5, M N = 5 BM ;
3
BN = BM + M N = 8 BM ; 8 BM = 40; BM = 15; M N = 5 15 = 25;
3
3
3
BC = BM + M C = 15 + 40 = 55.

A
. 506.

2) AD (. . 507). BM = AB = 40

. 507.
CN = CD = 40. BM : M N = 3 : 5, M N = 5 BM = 200 .
3
3
BC = BM + M N + CN = 40 + 200 + 40 = 146 2 .
3
3
: 55; 146 2 .
3
1446. ABC AC 2 +BC 2 = AB 2 ,
, C.
.
1) D BC (. . 508).
DB = x, CD = 4 + x. BC : BD = 3 : 1,
(4 + x): x = 3 : 1, 4 + x
= 3x, x = 2. , DB = 2, CD = 6.
AD = AC 2 + DC 2 = 3 5.

www.legionr.ru

586

1447

,
, ,
HC = 3 a, DH = DE = DA

AE
=
3
5 a. DC = CH + DH,

3
5

3
6 = (3 a) + (3 5 a), a =
.
2

b = 3 5 3
2
EF = AD AE F D = AD a b = 3.

. 508.
2) D CB (. . 509).

, BD = 1, AD = 3 2,

AE = 3 2 , F D = 3 2 2 EF = AD AE F D = 2.
2
2
: 2; 3.
1447. .
1) D BC (. . 510).
BC = 5, BD : DC = 2 : 3, , BD = 2, DC = 3.
AE = x, DF = y. ,

, , x = AD ED = AD 3 (7 x) = AD + 4 x,
x = AD + 2.
2

www.legionr.ru

587

1447

. 509.

D
. 510.
y = AD 3, EF = AD x y = 1.
2
2) D BC, BC (. . 511).
BD = 10, AE = AD 4,
2

www.legionr.ru

588

1448

D
. 511.
F D = AD + 1, EF = AD AE F D = 3.
2
: 1; 3.
1448. , K, L, M, N
. , KLM N , . :
1) ABD 2) ABD . . 512 2).

. 512.
= ABD, = BAD.
4ABD :
2
6
3
AB

sin

= 8.
=
AD =
sin 30
1
2
BH = 1 BD , 30
2
4BHD.

www.legionr.ru

589

1449

sin = sin +
6

= sin +
6

= sin cos + cos sin .


6
6
p
s
, cos = 1 sin2 .

sin = 2 3 1 1 4 = 2 3 5 .
3 2
2
9
6

4ABH: sin = BH ; BH = AB sin = 2 3 5.


AB
, SKLM N = 1 SABCD = 1 1 (AD + BC) BH =
2
2 2

= 1 (8 + 6) (2 3 5) = 7 (2 3 5).
4
2

: 7 (2 3 5).
2
1449. 2 : 1)
(. . 513); 2)
(. . 514).

. 513.
1) h = OL + OK = 4 + 3 = 7 .
AOD = 2ACD ,
.
4AOD , OK . , KOD =
1
= AOD = ACD.
2
4OKD , AD = 2KD = 2OK tg =

www.legionr.ru

590

1450

. 514.
0,8
= 2OK p sin 2 = 2 3 p
= 8.
1 0,82
1 sin

2
2
= 4, BO = OD = KD + OK =
4BOL OL
2
2
2
2
= 4 + 3 = 5. , BL = OB OL = 3, BC = 2BL = 6 (OL
4BOC).
SABCD = 1 (AD + BC) h = 1 (8 + 6) 7 = 49.
2
2
S = 1 SABCD = 49 = 24,5.
2
2
2) h = OL OK = 4 3 = 1.
^

AM D = , ABD + AM D= 2.
KOD = 1 AOD = AM D = .
2

OK
= OK = p 3
=5
cos( )
cos
1 0,82
(cos < 0,
).
AD = 2 KD = 2 OD2 OK 2 = 8.
4BOC (. . 515) BC = 2LC = 2 OC 2 OL2 = 6.

(AD + BC)
h = 3,5.
S = 1 SABCD = 1
2
2
2
: 3,5; 24,5.
1450. .
4OKD OD =

www.legionr.ru

591

1450

. 515.
1. BC < AD (. . 516). , 1 : 2.
, , OC : AO = 1 : 2.

. 516.
4BOC 4AOD (BOC = AOD ,
BCO = OAD , CO : AO = 1 : 2). ,
BC = 1 , AD = 2BC.
AD
2
ON 4BOC, OK 4AOD. ON = 1 ,
OK
2
OK = 2ON .
SABCD = 1 (BC + AD) N K = 1 (BC + 2BC) (N O + OK) =
2
2
= 3 BC (N O + 2N O) = 9BC N O = 9SBOC .
2
2
, SBOC = 8, , SABCD = 9 8 = 72.
2. BC > AD (. . 517).
OD : OB = 1 : 2. , 1, 4AOD 4COD; CB = 2AD;
ON = 2KO; ,

www.legionr.ru

592

1451

. 517.

SABCD = 1 (AD + CB) N K = 1 1 CB + CB (KO + ON ) =


2
2 2

= 3 CB 1 ON + ON = 9 CB ON = 9 SCOB = 9 8 = 18.
4
2
8
4
4
: 18; 72.
1451. 1. N CD N K , AB(. . 518).

. 518.
, N K = 5.
2. M N ABCD, BH ,
F = M N BH.
BN M BM = 1 AB = 3,5.
2
SBN M = 1 BM N K = 1 M N BF . ,
2
2
1 3,5 5 = 1 M N BF ; M N BF = 17,5.
2
2
3. SABCD = 1 (AD+BC)BH = M N BH = M N 2BF = 217,5 = 35.
2
: 35.
1452. A 4, B

www.legionr.ru

593

1452

8, K M
KM . 2 .
1) KM AB (. . 519).

. 519.
A AH BM . , , , AK KM
BM KM AKM H , AH = KM = 5,
M H = AK = 4.
4ABH
p
p
:
AB= AH 2 + BH 2 = AH 2 + (BM M H)2 = 52 + (8 4)2 =
= 41.
2) KM AB , KM AB = T (. . 520).

. 520.
4AKT 4BM T ( : AKT = BM T = 90 ,
AT K = BT M ).
AT = KT = AK = 4 ;
BT
TM
BM
8
AB = 3AT , KT = KM = 5 .
3
3
4AKT :

www.legionr.ru

594

1453

AT 2 = AK 2 + KT 2 , AB = 3 AK 2 + KT 2 = 3 42 + 25 = 169 = 13.
9

: 41, 13.
1453. A 1, B
7, K M
KM . AK KM BM KM
, . 2 .
1) KM AB (. . 521).

. 521.
A AH BM . AKM H , AH = KM , M H = AK = 1.
4AHB

AH = AB 2 BH 2 = 100 36 = 8; KM = 8.
2) KM AB , KM AB = T (. . 522).

. 522.
4AKT 4BM T ( : AKT = BM T = 90 ,
AT K = BT M ).
AT = KT = AK = 1 ;
BT
TM
BM
7
KM = 8KT , AT = AB = 5 .
8
4

www.legionr.ru

595

1454

4AKT
KT 2 = AT 2 AK 2 , KM = 8

25 1 = 8
16

9 = 6.
16

: 6; 8.
1454. ABC a.
.
1. (. 523).

O1

O2

. 523.
O1 AB = , 0 < < 90o , O2 AC = 120o .
O1 AB :
a
= R , a = 2R cos , a = 10 cos , cos = a .
sin(180o 2)
sin
10
, O2 AC a = 2r cos(120o ).

: a = 2r 1 cos + 3 sin =
2
2


= 2r 1 cos + 3 1 cos2 = r( cos + 3 1 cos2 ).
2
2
r


2
a = 3a + 3 3 1 a , 13a = 3 3 100 a2 , 169a2 = 27(100 a2 ),
100
10

15
3
a > 0, a =
.
7
2. (.524).
O1 AB = , O2 AC = 60o . , O1 AB O2 AC
cos = a , a = 3(cos + 3 1 cos2 ),
10
r


2
a = 3a + 3 3 1 a , 7a = 3 3 100 a2 , 49a2 = 27(100 a2 ), a > 0,
100
10

www.legionr.ru

596

1455

. 524.

3.
a = 15
19

3
3.
15
15

:
;
7
19
1455. , : .
AC O1 O2 .
1. AC O1 O2 (. 525).

. 525.
AC O2 C.
O1 C1 k O2 C, O1 A1 k C1 C, O1 C1 CA1 . O1 C1 4AO1 B, , AC1 = C1 B.
AC1 = C1 B = x, O1 C1 = y. AB = 2BC,
, BC1 = BC = x. 4O1 C1 B x2 + y 2 = 252 , 4O1 A1 O2

www.legionr.ru

597

1456

(2x)2 + (30 y)2 = 502 ,


4(252 y 2 ) + (30 y)2 = 2500, y 2 +
20y 300 = 0, y > 0, y = 10,
x = 252 102 = 5 21, AB = 2x = 10 21.
2. AC O1 O2 .

O1

O2
B

. 526.

p2 AC O1 O2 . 4ACO1
C O1 O
AC = O1 A2 O1 C 2 = 252 (50 30)2 = 15. AB = 2AC = 30.

: 10 21 30.
1456.

4ABH

:
AH 2 = AB 2 BH 2 = 925 900 = 25 (. . 527). AH = 5.
4CBH :
CH 2 = BC 2 BH 2 = 1000900 = 100; CH = 10. AC = AH +HC = 15.

. 527.
D.
1) D AC (. . 528). AD : DC = 3 : 2,

www.legionr.ru

598

1457

AD = 3 AC = 9; DC = 2 AC = 6.
5
5
DH = AD AH = 9 5 = 4.
4BDH : BD 2 = BH 2 + DH 2 = 900 + 16 = 916.

BD = 2 229.

. 528.

= 3 .
4CBH: sin C = BH = 30
BC
10 10
10
R 4BCD:

2R = BD ; R = 2 229 10 = 2290 .
sin C
23
3
2) D AC (. . 529). AD > DC, D
AC C; AD = AC + CD = 3 CD.
2
CD = 2AC = 30.
DH = HC + CD = 40.
4BDH : BD 2 = BH 2 +DH 2 = 302 +402 = 502 .
BD = 50.
4BDH: sin D = BH = 30 = 3 .
BD
50
5
4BCD :

10
25
BC
10

5
10 .
;R=
=
2R =
sin D
23
3

: 25 10 2290 .
3
3
1457.

4ABH

:
AH 2 = AB 2 BH 2 = 109 100 = 9; AH = 3.
4CBH : CH 2 = BC 2 BH 2 = 101100 = 1;

www.legionr.ru

599

1457

. 529.
CH = 1. AC = AH + HC = 4 (. . 530).

. 530.
D.
1) D AC (. . 531). AD : DC = 4 : 3,
AD = 4 AC = 16 ; DC = 3 AC = 12 . DH = DC HC = 5 .
7
7
7
7
7
4BDH :

BD2 = BH 2 + DH 2 = 100 + 25 = 25 4 + 1 = 25 197 . BD = 5 197 .


49
49
49
7
4CBH: sin C = BH = 10 .
BC
101

R 4BCD:

www.legionr.ru

600

1457

. 531.

2R = BD ; R = 5 197 101 = 19897 .


sin C
72
10
28

. 532.
2) D AC (. . 532). AD > DC, D
AC C; AD = AC + CD = 4 CD.
3
CD = 3AC = 12. DH = HC + CD = 13. 4BDH : BD 2 = BH 2 + DH 2 = 102 + 132 = 269. BD = 269.
4BDH: sin D = BH = 10 .
BD
269
4BCD :

www.legionr.ru

601

1458

2R = BC ; R = 101 269 = 27169 .


sin D
2 10
20

: 19897 27169 .
28
20
1458. x ,
. .

A
D

B
O3
E

O1

O2

. 533.
1. O2 F k AB DE k AB (. . 533), ABO2 F
ABED . O2 F O1
p

O2 F = O1 O22 (O1 A O2 B)2 = 452 272 = 36,


AB = O2 F = 36.

O1
DO3 O2 EO3 :
p
DO3 = p (36 + x)2 (36 x)2 = 12 x,

EO3 = (9 + x)2 (9 x)2 = 6 x.

DE = DO3 + EO3 = 18 x, DE = AB = 36,


18 x = 36, x = 4.
4 3,

(4 3)2 3
= 12 3.
S=
4

www.legionr.ru

602

1459

D
A
F

B
O2
E

O3

O1

. 534.
2. O1 F k BC DE k BC (. . 534), CBO1 F
CBED . O1 F O3
O2 DO3 p
:
p

2 =
O1 F = O3 O12
O
F
(x + 36)2 (x 36)2 = 12 x,
3

BC = Op
1 F = 12 x.

O2 D = (x + 9)2 (x
9)2 = 6 x.

DE = DO2 + EO2 = 6 x + 36, 6 x + 36 =12 x, x = 36.


36 3,

(36 3)2 3
S=
= 972 3.
4

: 12 3 972 3.
1459. x ,
. .
1. O2 F k AB DE k AB (. . 535), ABO2 F
ABED . O2 F O1 ,
O1 DO3
O2 EO3 :
p

F O2 = p1602 1282 = 96, DO3 = (144 + x)2 (144 x)2 = 24 x.

EO3 = (16 + x)2 + (16 x)2 = 8 x,


DE
= DO3 + EO3 = 32 x, DE = F O2 = 96.
32 x = 96, x = 9.

www.legionr.ru

603

1459
A
D

B
O3
E
O2

O1

. 535.

. 536.

9 3,
2

(9 3) 3
= 60,75 3.
S=
4
2. O1 F k BC DE k BC (. . 536), CBO1 F
CBED . O1 F O3 ,
O2 DO3 p
O1 O2 E :

O1 F = (x + 144)2 (x 144)2 = 24 x,

www.legionr.ru

604
p

O2 D = (x + 16)2 (x 16)2 =
8 x, EO2 = 1602
1282 = 96;
DE = DO2 + EO2 = 8 x + 96; 8 x + 96 =24 x; 16 x = 96, x = 36.
36 3,

(36 3)2 3
= 972 3.
S=
4

: 60,75 3 972 3.
1460. A,
Ox Oy, B D
(. . 537). A(0; 0), B(2; 0), C(2; 1), D(0; 1).
1460

. 537.

K(x; 0). KA = (x; 0), KD = (x; 1), KC = (2 x; 1).


AKD = CKD,
cos AKD = cos CKD. , :
2
x(2p
x) + 1
x
= 2
,
|x| x2 + 1
x + 1 (2 x)2 + 1

2
|x| = x 2 2x + 1 ,
x 4x + 5

|x| x2 4x + 5 = x2 2x + 1.
, |x| > 0 x2 2x + 1 > 0,
2 2
x (x 4x + 5) = x4 + 4x2 + 1 4x3 + 2x2 4x,
x2 4x + 1= 0,

x1,2 = 4 12 = 2 3.
2

: AK = 2 3. CL = 2 3.
AK = CL : AKCL
,

SAKCL = AK AD = 2 3.
AK 6= CL : AKCL ,

www.legionr.ru

605

1461

SAKCL = 1 (AK + CL) AD = 1 (2 + 3 + 2 3) = 2.


2
2

: 2 3; 2; 2 + 3.

1461. A,
K Ox, D Oy (. . 538).

. 538.
BC = AD = k. AB = 3k A(0; 0), B(3k; 0),
C(3k; k), D(0; k).

K(x; 0). KA(x; 0); KD(x; k); KC(3k x; k).

AKD = CKD,
cos AKD = cos CKD. , :
2
x(3kp x) + k 2
x

=
,
|x| x2 + k 2
x2 + k 2 (3k x)2 + k 2

2
2
|x| = 2x 3kx + k2
,
x 6kx + 9k + k 2

|x| x2 6kx + 10k 2 = x2 3kx + k 2 ,


x2 (x2 6kx + 10k 2 ) = x4 + 9k 2 x2 + k 4 6kx3 + 2k 2 x2 6k 3 x,
k 2 x2 6k 3 x + k 4 = 0,
2
x 6 x + 1 = 0.
k
k

x
32 = 3 22,
2
= t. t 6t + 1 = 0, t1,2 =
k
2

x1,2 = (3 2 2)k.

AK = (3 2 2)k. CL = (3 2 2)k.

AK = CL : AKCL
,

SAKCL = AK AD = (3 2 2)k 2 = 3 ( ).

www.legionr.ru

606

1462

(3 + 2 2)k 2 = 3,
(3 2 2)k 2 = 3,
3 ,
3 ,
k2 =
k2 =
3+2 2
32 2

3(3 + 2 2)
3(3 2 2)
2
2
k =
, k > 0,
k =
,
p 9 8
p 9 8
k =p 9 6 2 =
k =p 9 + 6 2 =


2 6 3+3=
= 6 +
2 6 3+3=
= 6
= 6 3.
= 6 + 3.
AK 6= CL : AKCL ,

SAKCL = 1 (AK + CL) AD = 1 (3 + 2 2 + 3 2 2)k 2 = 3,


2
2
3k 2 = 3, k 2 =
1,
k
=
1.

: 6 3; 1; 6 + 3.
1462. (. . 539).

. 539.
1. O .
M N ABCD, . ,
,
:

AC = AH 2 + CH 2 ; r

2 3 2
5
= 11 ;
OM = OC 2 CM 2 =
2
2
q

2
ON = OD2 DN 2 =
5 22 = 1.

www.legionr.ru

607

1463

CH = M N = OM + ON = 11 + 1,
2
s

2
2 p
1 +3 +
11 + 1 = 16 + 11.
AC =
2
2

2. O .
. 1 ,

CH = M N = OM ON = 11 1. AC = 16 11.
2
p

: 16 11.
1463. (. . 540).

. 540.
1. O .
M N ABCD, . ,
, :

CD = DH 2 + CH 2 ;
r

2 1 2
5
= 19 ;
OM = OC 2 CM 2 =
2
2
q

2
ON = OD2 DN 2 =
5 22 = 1.

CH = M N = OM + ON = 19 + 1,
2

www.legionr.ru

608

1464

s
2

p
3 +
19 + 1 2 = 8 + 19.
CD =
2
2

2. O .

. 1 ,

CH = M N = OM ON = 19 1. CD = 8 19.
2
p

: 8 19.

1464. BE = EC AH = HD (. . 541).

. 541.
4HP L 4HCB, HL = HP = 1 (L P HB
HC
3
) BHC . , LP k BC.
, KF k AD. , LP F K .

E1 H1 ABCD, O.
4EKF 4EAD KF = KE = 1 (K )
AD
AE
3
KF = 1 AD = 4 . LP = 1 BC = 1 .
3
3
3
3

www.legionr.ru

609

1465

4KOF 4LOP E2 O = KF = 4.
OH2
LP
OH2 = x, E2 O = 4x. H1 H2 = z, E1 H2 = 2z,
E1 E2 = y E2 H1 = 2y (H1 H2 4LHP , E1 H1
4BHC 4LHP 4BHC;
E1 E2 E2 H1 ).
2z = y + 5x,
2y = z + 5x,

3z = 3y.
y = z = 5x. , E1 O = E1 E2 + E2 O = y + 4x = 9x;
OH1 = OH2 + H1 H2 = x + z = 6x.
Q1 E1 4QBC.
Q E + E 1 H1
Q H
= 1 + E1 H1 = AD = 4
4QBC 4QAD 1 1 = 1 1
Q 1 E1
Q 1 E1
Q 1 E1
BC
E1 H1 = 3 Q1 E1 = 1 E1 H1 = 1 (E1 O + OH1 ) = 1 (9x + 6x) = 5x.
Q 1 E1
3
3
3
Q1 O
5x + 9x
4QM N 4QAD M N =
=
= 7
AD
Q 1 H1
5x + 9x + 6x
10
M N = 7 AD = 7 4 = 2,8.
10
10
: 2,8.
1465. BE = EC AH = HD (. . 542).

. 542.

www.legionr.ru

610

1466

4HP L 4HCB, HL = HP = 1 (L P HB
HC
3
) BHC . , LP k BC.
, KF k AD. , LP F K .
E1 H1 ABCD, O.
4EKF 4EAD KF = KE = 1 (K )
AD
AE
3
KF = 1 AD = 5 . LP = 1 BC = 2 .
3
3
3
3
4KOF 4LOP E2 O = KF = 5 .
OH2
LP
2
OH2 = 2x, E2 O = 5x; H1 H2 = z, E1 H2 = 2z; E1 E2 = y,
E2 H1 = 2y (H1 H2 4LHP , E1 H1 4BHC
4LHP 4BHC; E1 E2 E2 H1 ).
2z = y + 7x,
2y = z + 7x,

3z = 3y.
y = z = 7x. , E1 O = E1 E2 + E2 O = y + 5x = 12x;
OH1 = OH2 + H1 H2 = 2x + z = 9x.
E1 O = 12 = 4 .
OH1
9
3
: 4 : 3.
1466. BC C AK (.
. 543). F AD = AF B = BAF , AB = BF = 4.
4BF K 4AKD
k = AD = 12 = 3. AK = 3; KF = 1,6; AF = 6,4.
BF
4
KF

. 543.
4ABF cos ABF .

www.legionr.ru

611

1467

AF 2 = AB 2 + BF 2 2 cos ABF AB BF ;
40,96 = 16 + 16 32 cos ABF ; cos ABF = 0,28.
cos BAD = cos ABF = 0,28; sin BAD = 0,96,
BH = AB sin BAD = 4 0,96 = 3,84.
SABCD = BC + AD BH = 3 + 12 3,84 = 28,8.
2
2
: 28,8.
1467. BH (. . 544).
4ABH BH 30 ,

BH = 1 AB = 1,5 3. AD = SABCD = 9 3 = 6.
2
BH
1,5 3

4ACD ADC = 150 , cos ADC = 3 .


2
:
2
AC 2 = AD 2 + CD
ADC AD CD =
2 cos

3
= 36 + 27 + 2
6 3 3 = 63 + 54 = 117; AC = 117.
2

. 544.

: 117.

1468.
4ABC C

= 90 , AC = 8, BC = 15,
AB = AC 2 + BC 2 = 82 + 152 = 17.
OE AB, OK M N ,
M N AB , OK = OE, , KOEN .
SABC = 1 PABC r, r , 4ABC.
2
2 1 AC BC
2
= 8 15 = 3.
r = 2SABC =
PABC
AC + BC + AB
40
.

www.legionr.ru

612

1468

1. M N , AB, BC
(. . 545).

. 545.
BE = BF ,
. BF = BC CF , CF = r = 3, BE = BF = 15 3 = 12,
BN = BE EN , EN = r = 3, BN = 12 3 = 9.
4BN M 4BCA (N = C = 90 , B ).

BN = M N , M N = BN AC = 9 8 = 4,8.
BC
AC
BC
15
SACM N = SABC SM N B = 1 AC BC 1 M N BN =
2
2
= 1 8 15 1 4,8 9 = 60 21,6 = 38,4.
2
2
2. M N , AB, AC
(. . 546).

. 546.
AP = AE = AC P C = 8 3 = 5, AN = AE EN = 5 3 = 2.
4AN M 4ACB (N = C = 90 , A ).

www.legionr.ru

613

1469

AN = M N , M N = AN BC = 2 15 = 3,75.
AC
BC
AC
8
SCM N B = SABC SAM N = 60 1 AN M N = 60 1 2 3,75 = 56,25.
2
2
: 38,4; 56,25.
1469. ABCD (. . 547). r , AB = CD = b; BC = a; AD = c,
a + c = 2b; a + c + 2b = 40, 2b = a + c = 20; b = 10.
SABCD = 1 (a + c) BL = 1 20 8 = 80 (BL = 2r = 2 4 = 8).
2
2

. 547.
AL2 = BA2 BL2 = 102 82 = 36 AL = 6.
BC + AD = 2 BC + 2 AL = 2a + 12 = 20; a = 4; c = 16.
1) AP , P CD, P Q AD,
AQ
= AG = 8 = 2 AQ = 2P Q;
PQ
OG
4
DQ
= DM = 6 = 3 DQ = 3 P Q;
PQ
CM
8
4
4
AQ + DQ = 11 P Q = 16 P Q = 64 .
4
11

SAP D = 1 16 64 = 512 ; SAF D = 32 .


2
11
11 SABCD
55
2) BM ( M AD C AD, F O 4ABM
AM = a + c , M D = c a ). SBAM ,
2
2
SABCD

www.legionr.ru

614

1470

SBAM = 1 AM BL = 1 10 8 = 40 SBAM = 1 .
2
2
SABCD
2
: 1 ; 32 .
2 55
1470. 1. BC < AD (. . 548).
1) O = BD AC. BDC = BAC COD =
= BOA = 90 M ABO M COD.

. 548.
2) h ABCD, , SABC = 1 BC h =
2
= SBCD . SABC = SBCO + SBOA SBCD = SBCO + SCOD ,
SBOA = SCOD M ABO =M COD ABCD AC = BD = d.
2
3) SABCD = 1 AC BD sin BOC = 1 d2 sin 90 = d .
2
2
2

SABCD = 20 d = 2 10.

4) BN CO BOC = 90 , BN C = 30 ,

360 (30 + 90 )
N BO = N CO N BO =
= 240 = 120 .
2
2
BD
ND
=

sin N BD
sin BN D

10 3
2

2
= 2 30.
N D = DB sin 120
=
sin 30
1
2
BN D

www.legionr.ru

615

1471

5) SBN C = SAN D SABCD = 1 N D N A sin 30 20 =


2
= 1 4 30 20 = 10.
4
2. BC > AD (. . 549).

. 549.
, 1) 4) 1,

N C = 2 30. SBN C = 1 N C N B sin 30 = 1 (2 30)2 1 = 30.


2
2
2
: 10; 30.
1471. AD , AD = 9.
4BEC 4AED (. . 550) (E , EBC = EAD 2
BC AD AE). SBEC = 1 ,
SAED
2

SAED SABCD = 1 , SAED 27 = 1 , S


= 36. BC = 1 , BC = 4,5.
SAED
4
SAED
4 AED
AD
2
AB = x, CD = y (AE = 2x, DE = 2y),
x + y = BC + AD = 9 + 4,5 = 13,5
, . 4AED, , 2x + 2y + 9
= 18.
p =
2

18 9(18 2x)(18 2y) = 362 ,


2x + 2y = 27.
2y = 27 2x (18 2x)(18 2y) = 8

www.legionr.ru

616

1472

. 550.
x.
(9x)(2x9) = 4 2x2 27x+85 = 0

x = 5,
, AB = 5
x = 8,5.

AB = 8,5.
: 5 8,5.
1472. 4AOB

4COD (. . 551)
(AOB = COD =
= 90 , BAO = DCO AB k CD
AC). AB = AO = BO = k.
CD
OC
OD

AO OC + BO OD = k OC OC + k OD OD = k OC 2 + OD2 .

DOC

CD2 = OC 2 +OD2 , k OC 2 +OD2 = k CD 2 = (k CD)CD =


= AB CD = 8 5,5 = 44.

. 551.
: 44.

www.legionr.ru

617

1474

1473. 4AOB

4COD (. . 552)
(AOB = COD =
= 90 , BAO = DCO AB k CD
AC). AB = AO = BO = k.
CD
OC
OD

AO OC + BO OD = k OC OC + k OD OD = k OC 2 + OD2 .

DOC

CD2 = OC 2 +OD2 , k OC 2 +OD2 = k CD 2 = (k CD)CD =


= AB CD. , AB CD = AO OC + BO OD = 23
CD = 23 = 23 = 4,6.
AB
5

: 4,6.

. 552.

1474. BP CQ ABCD. AP = QD.


x = AP (. . 553).

. 553.
ABD AB , BP , 2
, , AB
= AD AP = 25x; BC = AD 2AP =
= 252x. AB +BC
= 5 x+(252x).
AB +BC = 27.

5
x
+
(25

2x)
=
27,

2x

5
x+2=0

x = 4,
x = 2,

BC = 25 2 1 = 24,5

x = 1.
x = 1;
4
2
4
BC = 25 2 4 = 17.
: 17; 24,5.

www.legionr.ru

618

1475

1475. ,
AB + DC = 8 (. . 554). DC : AB = 3 : 5,
2
DC = 6, AB = 10. , AD + BC = AB + DC, AD = BC = 8.
AB k CD, 4EDC 4EAB EC = DC = 6 ;
EB
AB
10
10EC = 6(EC + CB); 10EC = 6EC + 48; EC = 12. EB = EC + CB =
= 12+8 = 20. : ED = EC = 12, EA = EB = 20.

. 554.
: 20; 12.
1476. BAC = CAD, CDB = BDA (. . 555).
, BCA = CAD CBD = BDA BC k AD AC BD.
BAC = BCA, CDB = CBD; ABC BCD ,
AB = BC = CD. COD 4AOD,
CAD + CDA = 30 . ,
BAD + CDA = 60 . ABCD
, BAD = CDA = 30 .

. 555.

www.legionr.ru

619

1477

BH CK, .
1) AD = 8. AB = BC = CD = x,

AH = KD = x cos 30 = x 3 , AH + HK + KD = AD
2

=
x 3 + x + x 3 = 8; x( 3 + 1) = 8; x = 8
2
2
3+1

= 4( 3 1). BH = x sin 30 = 2( 3 1).


ABCD S = 1 (AD + BC) BH =
2

= 1 8 + 4( 3 1) 2( 3 1) = 1 4 2 ( 3 + 1)( 3 1) = 8.
2
2

2) BC = 8. BH = AB sin 30 = 8 1 = 4,
2

AH = KD
=
8
cos
30
=
4
3,

AD = 4 3 + 8 + 4 3 = 8( 3 + 1).

S = 1 (AD + BC) BH = 1 8 + 8( 3 + 1) 4 = 16(2 + 3 ).


2
2

: 8 16(2 + 3 ).
1477. BAC = CAD, CDB = BDA (. . 556).
, BCA = CAD CBD = BDA BC k AD AC BD.
BAC = BCA, CDB = CBD; ABC BCD ,
AB = BC = CD. COD 4AOD,
CAD + CDA = 45 . ,
BAD + CDA = 90 . ABCD
, BAD = CDA = 45 .

. 556.
BH CK, .
1) AD = 6. AB = BC = CD = x,

www.legionr.ru

1478

620

AH = KD = x cos 45 = x 2 ,
2

AH + HK + KD = AD x 2 + x + x 2 = 6;
2
2

= 6( 2 1).
x( 2 + 1) = 6; x = 6
2+1

BH = x sin 45 = 3(2 2). ABCD

S = 1 (AD + BC) BH = 1 6 + 6( 2 1) 3(2 2) =


2
2

= 1 6 2 3(2 2) = 18( 2 1).


2
2) BC = 6.

BH = AB sin 45 = 6 2 = 3 2, AH = KD = 6 cos 45 = 3 2,
2

AD = 3 2 + 6 + 3 2 = 6( 2 + 1).


S = 1 (AD + BC) BH = 1 6 + 6( 2 + 1) 3 2 = 18 2 + 1.
2
2

: 18( 2 1) 18( 2 + 1).


1478. O , A1 A2 23-, OH ( ), O A1 A2 (.
. 557).

. 557.
A1 A2 2a .
: S = OA21
OH 2 = (OA21 OH 2 ). A1 OH
OA21 OH 2 = A1 H 2 = a2 , S = a2 .
SA1 OA2 = 1 A1 A2 OH = 1 A1 A2 A1 H ctg A1 OH =
2
2

www.legionr.ru

621

1479

= 1 2a a ctg = a2 ctg .
2
23
23
B1 B2 ...B23 , B1 , B2 , ..., B23 : OA1 ,
OA2 , ..., OA23 ( B10 B20 ) OA1 , OA2 ,
..., OA23 ( B100 B200 ).
B10 OB20 A1 OA2 ( )
B0 O
k = 1 = 4 . SB10 OB20 = k 2 SA1 OA2 = 16 a2 ctg .
A1 O
3
9
23
0 0
0
B1 B2 ...B23 23 0
, B10 OB20 , SB10 B20 ...B23
=
= 23 16 a2 ctg = 368 a2 ctg .
9
23
9
23
0
SB10 B20 ...B23
= 368 ctg .
S
9
23

B100 OB200 A1 OA2 ( )


B 00 O
k = 1 = 2 . SB100 OB200 = k 2 SA1 OA2 = 4 a2 ctg .
A1 O
3
9
23
, 92 ctg .
9
23
: 368 ctg 92 ctg .
9
23
9
23
1479. O , A1 A2 29-, OH ( ), O A1 A2 (.
. 558).

. 558.

www.legionr.ru

622

1480

A1 A2 2a .
: S = OA21
OH 2 = (OA21 OH 2 ). A1 OH
OA21 OH 2 = A1 H 2 = a2 , S = a2 .
SA1 OA2 = 1 A1 A2 OH = 1 A1 A2 A1 H ctg A1 OH =
2
2

= 1 2a a ctg = a2 ctg .
2
29
29
B1 B2 ...B29 ,
B1 , B2 , ..., B29 : OA1 , OA2 ,
..., OA29 ( B10 B20 ) OA1 , OA2 , ...,
OA29 ( B100 B200 ).
B10 OB20 A1 OA2 ( )
B0 O
k = 1 = 5 . SB10 OB20 = k 2 SA1 OA2 = 25 a2 ctg .
A1 O
4
16
29
0
B10 B20 ...B29
29 0
, B10 OB20 , SB10 B20 ...B29
=
= 29 25 a2 ctg = 725 a2 ctg .
16
29
16
29
S
= 16 tg .
0
SB10 B20 ...B29
725
29
B100 OB200 A1 OA2 ( )
B0 O
k = 1 = 3 . SB100 OB200 = k 2 SA1 OA2 = 9 a2 ctg .
A1 O
4
16
29
, 16 tg .
261
29
: 16 tg 16 tg .
725
29
261
29
1480. AN M , AN M = 30 , ^ AM = 60 .
ABN , ^ AM N =^ AM + ^ N M = 60 + 180 = 240 ,
ABN = 120 . ABF ABN ,
ABF = 180 120 = 60 (. . 559).
AF B AF = BF , ABF = 60 , , ABF ,
AB = AF = BF = 3,

www.legionr.ru

623

1481

ABF = BAF = AF B = 60 . AF B = ^ M AN ^ AnB


2
, ,
^ AnB =^ M AN 2AF B = 180 2 60 = 60 . AOB , AOB = 60 . AOB OA = OB ,
AOB = 60 , , AOB ,
AO = OB = AB = 3.

. 559.
: 3.
1481. K (. . 560).
O C D, 4OCD
OC = OD, ODC = OCD = 60 , COD = 180 2OCD = 60 ,
4OCD .
ACD , ACD = 60 , ^ ABD = 120 .
^ CAB = 120 .
^ CAB =^ ABD = 120 , ^ CAB ^ AnB =^ ABD
^ AnB, ^ AC =^ BD, AC = BD.
OC = OD, OC AC = OD BD, OA = OB, O = 60 , 4OAB
, OAB = OBA = 60 , ABkCD.
AK = CK = BK = DK , AKC

www.legionr.ru

624

1482

O
n

60

D
K

. 560.
BKD KAC = 60 , KBD = 60 .
BAK = 180 OAB KAC = 60 , ABK = 60 ,
4ABK r = AK = AB = 2.
: 2.

1482. AQ = 2 AB = 6, AB = 9, BQ = 3. BAC = 60 , AC = 4,5,


3

BC = 4,5 3. 2 .
1) , 561.

B
Q
H
K
C

. 561.
2

BK = AB BQ,
BK = 3 3.

4BHQ 4BCA, BH = 1 BC = 1,5 3, BH = HK, 3


4BQK
BKQ
= KBQ = 30 .
p

2
2
4AKC
AK = KC + AC = (BC BK)2 + AC 2 =
q

= (1,5 3)2 + 4,52 = 27 = 3 3. KC = 1,5 3; AK = 3 3,


AK = 2KC, AKC = 60 . AKQ = 180 QKB AKC =

www.legionr.ru

625

1483

= 90 .
4AKQ ,
, 1 AQ = 3.
2
2) , 562.

O
R

R
H

A
Q
C

. 562.
CK , OK CK.

2
BK
= AB BQ, BK = 3 3.
AH = CK = 7,5 3, HK = AC = 4,5.
4OAH :
2
AH 2 + OH 2 = OA2 ; 15 3 + (R 4,5)2 = R2 ,
2
225 3 + R2 9R + 81 = R2 , 9R = 189, R = 21.
4
4
: 3; 21.
1483. AQ = 2 AB = 4, AB = 6, BQ = 2. BAC = 60 , AC = 3,
3

BC = 3 3. .
1) , .563.

B
Q
H
K
C

. 563.
BK 2 = BQ AB,

www.legionr.ru

626

1484

BK = 2 3.

4BHQ 4BCA, BH = 1 BC = 3, BH = HK,


3
4BQK
BKQp
= KBQ = 30 .

2 + AC 2 =
4AKC
AK
=
KC
(BC BK)2 + AC 2 =
q

= ( 3)2 + 32 = 2 3, AK = 2KC, AKC = 60 .


AKQ = 180 QKB AKC = 90 .
4AKQ ,
, 1 AQ = 2.
2
2) , 564.

O
R

R
H

A
Q
C

. 564.
CK , OK CK.

2
: BK
=
AB

BQ,

BK
=
2
3.

AH = CK = 5 3, HK = AC = 3.
OAH :
2
AH 2 + OH 2 = OA2 ; 5 3 + (R 3)2 = R2 ,
75 + R2 6R + 9 = R2 , 6R = 84, R = 14.
: 2; 14.

1484. ABC (. . 565) :


p
AM = 1 2(AB 2 + AC 2 ) BC 2 .
2
p

BC = 2(AB 2 + AC 2 2AM 2 ) = 2 33.


p
SABC = p(p AB)(p AC)(p BC),
p = 1 (AB + AC + BC) 4ABC. ,
2

: SABC = 4 6.
,

www.legionr.ru

627

1485

C
B

M
. 565.

= 2 6.

SABM = SACM = SABC


2

: 2 6.

1485. AB CD , , AB
CD, AB = CD. ABCD
, , ABCD (. . 566).

. 566.
BCA = DBC AC
BD BC, 4AKC , AK = KC.
,
AK = KC = BK = KD, BAK =
p ABK, BAC = CAB,

2
2
, ABCD .
AD
=

(3 1) + (7 5) = 2 2,
DC = AD sin DAC = 2, BD = AC = 6.
B C.
1) B , 567.
ADH = 45 , BDH = 45 30 = 15 . yB B
yB = yD + BH = 5 + BH. s yB > 6,

BH > 1. BH = BD sin BDH = 2 sin 15 = 2 1 cos 30 =


2
s

= 1 3 < 1, , .
2

www.legionr.ru

628

1486

y
A

7
C
6

B
30
5
D

4
O

. 567.
2) B , 568.

B
A

7
6
5
4
O

30
D

C
1

. 568.
yB > 6 .
C
s xC = xD + CL =
s

3 +1=1+
= 1 + CD cos 15 = 1 + 2 cos 30 + 1 = 1 +
2
2
s

+ 4 + 2 3 = 1 + 3 + 1 = 3 + 3.
2
2
2

: 3 + 3 .
2
1486.

www.legionr.ru

629

1487

(. . 569). sin =

15 ; cos =
4

1 sin2 = 1 .
4

. 569.
, 4AO1 O 4BO2 O (O2 BO = OAO1 = 90 ,
, , , BOO2 = AOO1 , O1 O2 );

O1 A = 2, O1 O = 2; O1 O + O2 O = 12 2,
O2 B
O2 O
s

O2 O = 4 2, sin BOO2 = sin = 1 cos .


2
2
:

1) sin BOO2 = 1 3 ;
2 2

2) sin BOO2 =
5.
2 2

,
r = 4 2 sin BOO2 ,

d = 8 2 sin BOO2 .4 3 4 5.

: 4 3 4 5.
1487. (. . 570).
, 4M1 O1 O 4M2 O2 O ( O2 OM2 =
= O1 OM1 , OM1 O1 = OM2 O2 , O1 M1

www.legionr.ru

630

1488

. 570.
O2 M2 ), , OM1 = 8; OM2 = 24 (
4O2 OM2 4O1 OM1 3 : 1).
OO1 = 10. M1 L1 ,
r.
rO1 L1
2
= 15 .
M1 L1 = r ctg O1 M1 L1 ; cos K1 M1 L1 = 1 8
17
17
ctg = sin , ctg O1 M1 L1 = 8 =
2
1 cos
32

= 1 . M1 L1 = r , , OL1 = 8 r .
4
4
4
2

4OO1 L1 8 r +r2 = 102 , 17r2 64r 576 = 0, r = 32 104 ;


4
17
r = 8.
: 8.
1488. O1 , O2 S1 S2 (. . 571, 572).

. 571.
: C AB

www.legionr.ru

631

1489

. 572.
S2 , BF = x . : x2 = AB BC.
, 4ABM 4ACN (ABM = ACN = 90 , , BAM = CAN ).
AB = AM = 2AO1 = AO1 ; AC = AB AO2 ;
AC
AN
2AO2
AO2
AO1
AB(AO1 + AO2 )
BC = AB + AC = AB + AB AO2 =
= AB O1 O2 .
AO1
AO1
AO1
, x2 = AB BC = AB 2 O1 O2 = AB 2 R r = 9 5 2 , R
R
R
5
r S1 S2 .
. ,
4O1 AB, 4O1 O2 B, O2 B. , , .
r
r
3
3 7 .
: 3
5
5
1489. O1 , O2 S1 S2 (. . 573, 574).
: C AB S2 . BF 2 = AB BC = 16. ACK = ABD = 90 ,
. 4ACK 4ABD, C = B = 90 ,
CAK = BAD ( ). AK = AC = 6 = 3 . AB = 7x, AC = 3x,
AD
AB
14
7
4 ;
1) BC = AB AC = 4x, 7x 4x = 16, x2 = 16 , x =
28
2 7
14 = 27;
AB = 7x =
7

www.legionr.ru

632

1490

. 573.

. 574.
2) BC = AB + AC = 10x, 7x 10x = 16, x2 = 16 , x = 4 ;
70
70

4 7 = 2 70 .
AB = 7x =
5
70

: 2 7 2 70 .
5
1490. (. . 575) x, y, z
, .
K, L M , (. . 576). P , ABLP ,

www.legionr.ru

633

1491

M H AB, M C AP , M D BL. KM = x + z,
LM = y + z, KL = x + y, AC = BD = M H = z, AK = x, BL = y,
KC = AK AC = x z, DL = BL BD = y z,
P K = AP
4KCM :
p = y x.
AK = BLAK

(x z)2 = 2 xz;
CM = KM 2 KC 2 = (x + z)2 p

4DLM : M D = M L2 DL2 = (y + z)2 (y z)2 = 2 yz;


p

2
2 xy.
4KLP : P L = KL2 P K 2 = (x + y)2 (y
x) =

P L = CD = CM + M D, 2 xy = 2 xz + 2 yz;
1 = 1 + 1 . z
x
y
z, z = 64 ( x, y, z)
1 = 1 1 = 1 1 =
x
8 10
64
100
= 5 4 = 1 ; x = 1600. 40
40
z, 1 = 1 + 1 =
z
64
100
= 1 + 1 = 5+4 = 9 .
8 10
40
40
2
z = 40 = 1600 = 19 61 .
9
81
81

. 575.
: 1600 19 61 .
81
1491. S,
O, x,
T . KM ,

www.legionr.ru

634

1491

. 576.
T S = KM = 1. OT ST 2
, T , S, O
OS = OT ST = x 1 (. . 577).

. 577.
:
1) AB K M A, K, M , B (.
. 578). AB = AK + KM + M B = 3 + 2 + 4 = 9.
OH AB. 4OAB
(OA = OB = x), AH = HB = AB = 9 .
2
2
4OHB : OH 2 = OB 2 HB 2 ; OH 2 = x2 81 .
4
4OHS: OS 2 = OH 2 +SH 2 . SH = SM +M BBH = 1+4 9 = 1 ,
2 2
(x 1)2 = x2 81 + 1 ; x2 2x + 1 = x2 20; 2x = 21; x = 10,5.
4
4
2) AB K M A, M , K, B (.

www.legionr.ru

635

1492

. 578.
. 579). AB = AK + BM KM = 3 + 4 2 = 5.

. 579.
OH AB. 4OAB
(OA = OB = x), AH = HB = AB = 5 .
2
2
4OHB: OH 2 = OB 2 HB 2 = x2 25 .
4
4OHS: OS 2 = OH 2 +HS 2 . HS = BM M SBH = 41 5 = 1 ,
2 2
(x 1)2 = x2 25 + 1 ; x2 2x + 1 = x2 6; 2x = 7; x = 3,5.
4
4
: 3,5 10,5.
1492. M B M D (. . 580) M CD, M KD, M CD = BM D. M BD = M DC. 4M CD 4DM B, M C = CD
DM
MB

www.legionr.ru

636

1493

M D = CD . , M C = DC 2 .
DB M B
BD M B 2
M C = x, BD = 45 (10 + 20 + x) = 15 x.
2
x
= 10 ; 4x = 15 x; x = 3. M C = 3.
15 x
20

. 580.
: 3.
1493. a ABC, r
O.
1) (. . 581). KDE.

. 581.
O , r = OH = 1 CH. 3

, CK = CD = CH 2r = r, r = a 3 = 6 + 2 3 = 3 + 3 .
6
6
3
OH AH CK EK (,

www.legionr.ru

637

1494

), AH k EK,
CAH CEK . , AH = AC = CH = 3. ,
EK
EC
CK

EC = AC = 2 3 + 2 , EK = 1 AH = a = 2 3 + 2 = 3 + 1 .
3
3
3
6
6
3
, KED = CAH = 60 .

ED = EC CD = 2 3 + 2 3 + 3 = 3 1 .
3
3
3

, SKDE = 1 EK ED sin KED = 1 3 + 1 3 1 3 =


2
2
3
3
2

= 1 (3 1) 3 = 3 .
18
2
18
2) (. . 582). KAD.

. 582.

a
AK = = 3 + 1. AD = AC CD = AC CK = a a 3 =
2
2

= a 1 3 = (2 3 + 2) 1 3 = 3 1.
2
2

1
3
1

= 3.
SKAD = AK AD sin 60 = ( 3 + 1)( 3 1)
2
2
2
2

: 3 ; 3 .
18 2
1494. a ABCD, S .

www.legionr.ru

638

1494

S = a2 sin A. sin A = S2 = 8 23 = 3 . , A = 60
a
4
2
A = 120 .
(. . 583).
1) A = 60 , AB AD.
R = OK = 1 AO 2
AOK, OAB = 30 . OB = a ( 2

AOB

OB

OAB
= 30 ),
r

2
AO = a2 a = a 3 = 2 3, R = 1 AO = 3.
4
2
2

. 583.
M N k BD , M N
. AM = AN , 4AM N
M AN = 60 . O1 4M AN ,

r = O1 H = 1 AH = 1 AO = 3 .
3
6
3
2) B = 120 , AB BC.

r1 , 4ABC. S = 1 SABCD = 4 3.
2

p = AB + AO = 4 + 2 3. r1 = S =
p

3 . r ,
4 3 = 2
=
4+2 3
2+ 3

www.legionr.ru

639

1495

4P BQ, P Q k AC
. 4BP Q 4BAC, r = BT = BO R =
r1
BO
BO

3 = (7 4 3) 3 = 7 3 12.
= 2 3; r = 2 3 2
2
2
2+ 3

: 3 ; 7 3 12.
3
1495. M N K
M K = 145 81 = 8. O , Q L
M K M N , r
(. . 584).

A
r

r
L

r
O

r
r

. 584.
OT P OT = LN = 9 r, T P = 8 r,
OP = r, OP 2 = OT 2 +T P 2 , r2 = (9r)2 +(8r)2 , r2 34r+145 = 0,
r1 = 5, r2 = 29. r < M K = 8,
5.
AOP ,
AP = 2HP = 2OT = 2(9 r) = 8, AK = 9 8 = 1.
M N AK
S = 1 M K(AK + M N ) = 1 8 (1 + 9) = 40.
2
2
: 40.
1496. N M P = , , P M K = .
N KP = N M P = ,
(. . 585). P N K = P M K = .
P N K = P KN , N P K ,

www.legionr.ru

640

1497

M
. 585.

N P = P K.
M N P K , N P + M K = P K + M N , M N = M K.
N M K , M A , , , M P N K. 4M N A 4N P A, N M A =
= AN P = , M AN = N P A = 90 . AP = x, M N A N P A M A = AN ,
AN
AP

2
9
= 36 x , 9x = 36x2 , x2 +9x36 = 0, (x+12)(x3) = 0.
x
36 x2
x > 0, x = 3. , AP = 3.
: 3.
1497. CC1 A1 B1
(. . 586).

C1

g
b

b
O g
a
b
B1

A1
ag
a
a

. 586.
BCC1 = C1 CA = .
OA1 CB1 ,
A1 CO = A1 B1 O = , OCB1 = OA1 B1 = .
A1 OC = , B1 OC = , A1 B1 C = , B1 A1 C = .
A1 B1 C 2 + + = 180 .

www.legionr.ru

641

1498

AOB1 = 180 A1 OB1 = 2, OB1 A = 180 OB1 C = + ,


OAB1 = 180 AOB1 OB1 A = 2 + + 2 ( + ) = .
AA1 , BAA1 = A1 AC = .
, :
BA1 O = + , OBA1 = ABO = .
OC1 A C1 BO, ,
OC1 A = C1 OB + C1 BO = 2 . AC1 O + C1 OA + OAC1 =
= 180 AC1 O.
2 + 2 2 = 180 , 2 + + = 180 , + = 120 , = 30 ,
BCA = 60 . ABC

SABC = 1 AC BC sin BCA = 1 4 3 5 3 = 15.


2
2
2
: 15.
1498. KK1 A1 B1
(. . 587). BKK1 = K1 KA = . -

A1

K1

g
b

b
O g
a
B1

a
a

. 587.
OA1 KB1 , A1 KO =
= A1 B1 O = , OKB1 = OA1 B1 = . A1 OK = ,
B1 OK = , A1 B1 K = , B1 A1 K = . A1 B1 K
2 + + = 180 .
AOB1 = 180 A1 OB1 = 2, OB1 A = 180 OB1 K = + ,
OAB1 = 180 AOB1 OB1 A = .
AA1 , BAA1 = A1 AK = .
, :
BA1 O = + , OBA1 = ABO = .
OK1 A K1 BO, ,
OK1 A = K1 OB + K1 BO = 2 .
AK1 O + K1 OA + OAK1 = 180 , + = 120 , = 30 ,

www.legionr.ru

642

1499

BKA = 60 .
AB 2 = BK 2 + AK 2 2AK BK cos BKA =
= 25 + 9 2 5 3 1 = 19.
2
SABCD = AB 2 = 19.
: 19.
1499. ,
(3a 7)2 6 1, |3a 7| 6 1, 1 6 3a 7 6 1, 2 6 a 6 8 .
3
h
i
a 2; 8 ,
3
27(2 a)
.
4(a 1)3
f (a).
27 4(a 1)3 4 3(a 1)2 27(2 a)
27(2a 5)
=
.
f 0 (a) =
16(a 1)6
4(a 1)4

f (a) =

. 588.
, f (a) a = 5
2
h
i
(. . 588). a 2; 5 f (a) , f (2) = 0,
2

f 5 = 1,
2

a = 2 a = 5 .
2
i

a 5 ; 8 f (a) , f 8 = 243 , 2 3
3
250
.
a 2 5 .
2
: 2; 5 .
2

www.legionr.ru

643

1501

1500. ,
(3p 2)2 6 1, |3p 2| 6 1, 1 6 3p 2 6 1, 1 6 p 6 1.
3
h
i
p 1 ; 1 ,
3
f (p) =

1 3p
. 4p3

f (p). f 0 (p) =

3 4p3 4 3p2 (1 3p)


3 (2p 1)
=
.
16p6
4p4

. 589.
, f (p) p = 1
2
h
i

1
1
1
(. . 589). p
;
f (p) , f
= 0,
3 2
3

f 1 = 1,
2
p = 1 p = 1 .
3
2

i
p 1 ; 1 f (p) , f (1) = 1 ,
2
2
.
p 1 1 .
3 2
: 1 ; 1 .
3 2
1501. y = 2 sin x+abbx
. x1 x2 , x1 < x2 . 3 : (; x1 ), (x1 ; x2 ), (x2 ; +). y(x) ,
.
, (; x1 ) (x2 ; +) y(x)

www.legionr.ru

644

1502

. , b > 0. x > ab + 2 b
: y 6 2 + ab bx < 0,
(x2 ; +), , (; x1 ).
(; x1 ), (x1 ; x2 ) (x1 ; x2 ),
(x2 ; +) y(x) , x1 , x2
y 0 (x) = 2 cos x b .
:
sin 2x = b sin x; 2 sin x cos x b sin x = 0; sin x(2 cos x b) = 0. , x1 , x2 ,
.
: .
1502. :

3 cos x = sin + 1,5 x 12.


2

f (x) = 3 cos x g(x) = sin +


2

+1,5 x12 . g(x) = kx12, 1 6 k 6 2,


1 6 sin 6 1 . f (x) g(x).
2
2
2

y
3
-p O
-3

3p
2
p
2

5p
2
2p B

7p
2
3p

A
4p

9p
2

-12
. 590.
g(x) , .
f (3) = 3, g(3) > 3 12, g(3) > f (3).

www.legionr.ru

645

1503

, g(x)
f (x), 590.
g(x), .
. g(x) f (x), sin a + 1,5
2
f 0 (x) A(x0 ; y0 ), (3 cos x)0 =
= sin + 1,5; 3 sin x0 + sin + 1,5 = 0. x0
2
2
,
.

1
sin x + 0,5 + sin
6

f (x) g(x)
B(x1 , y1 ). , 2 < x1 < 3. .
0 < sin x1 < 1, sin x1 > 0; 1 < sin < 1 ,
6
6
6
sin x1 + 0,5 + sin > 0,
6

> 0,
sin x1 + 0,5 + sin
6
|b| sin x1 < 0, , x1
.
: .
2

33
=
1503. f (x) =
3
3 x3

u
f f (x) = u
t
3

9
3

9
3 x3
s

3
9 ; x 6=
3.
3 x3
q
r
3
3
3(3 x3 )
3(3 x )
=

; x 6= 0.
= 3
x
x3
3

3 3 9 3

3x
f f f (x) =
r
9
3
3

x3

f f f (x) = x,
3

9 x3
3 x3
= r
= x.
9
3
3 x3
3

www.legionr.ru

646

1504

p
3

3(3 x3 )
;
f f (. . . f (x)) . . . = f f (x) =
x
{z
}
|
2012
p
3
p
3(3 x3 )

= 3; 3 3(3 x3 ) = 3x; 9 3x3 = 27x3 ; 8x3 = 3;


x

3
x = 3.
2

3
: 3 .
2
1504.

20 6 5n + 1 < 21; 19,5 6 5n < 20,5; 380,25 6 5n < 420,25,


2
76,05 6 n < 84,05.
, n N , n = 77, 78, ..., 84. 8 n
.
: 8.
1505.

15 6 4n + 2 < 16,
225 6 4n + 2 < 256,
223 6 4n < 254,
55,75 6 n < 63,5.
, n N , n = 56, 57, ..., 63. 8 n
.
: 8.
1506. 2n ,

1, 3, 5, ..., 2n 3, 2n 1.
3. , n , 1. f (n) ,
( n ),
f (2n) = 2f (n) 1. , ,
2n + 1, 1 : 3, 5, 7, ..., 2n 1, 2n + 1.
f (2n + 1) = 2f (n) + 1.
211 , ,

www.legionr.ru

1507

647

f (211) = 2f (105) + 1; f (105) = 2f (52) + 1; f (52) = 2f (26) 1;


f (26) = 2f (13) 1; f (13) = 2f (6) + 1; f (6) = 2f (3) 1; f (3) = 2f (1) + 1;
f (1) = 1.
f (3) = 21+1 = 3; f (6) = 231 = 5; f (13) = 25+1 = 11;
f (26) = 2 11 1 = 21; f (52) = 2 21 1 = 41; f (105) = 2 41 + 1 = 83;
f (211) = 2 83 + 1 = 167.
: 167.
1507. 2n .
1, 3, 5, . . . , 2n 3,
2n 1.
3. , n , 1. f (n) ,
( n ),
f (2n) = 2f (n) 1. , ,
2n + 1, 1, : 3, 5, 7, ..., 2n 1, 2n + 1.
f (2n + 1) = 2f (n) + 1.
100 , , f (100) = 2 f (50) 1; f (50) = 2 f (25) 1; f (25) =
= 2 f (12) + 1; f (12) = 2 f (6) 1; f (12) = 2 f (3) 1; f (3) = 2 f (1) + 1;
f (1) = 1. f (3) = 2 1 + 1 = 3; f (6) = 2 3 1 = 5;
f (12) = 2 5 1 = 9; f (25) = 2 9 + 1 = 19; f (50) = 2 19 1 = 37;
f (100) = 2 37 1 = 73.
, 73.
: 73.
1508. n N .
n+1, n+2, n+3, n+4 .
, :
n2 + (n + 1)2 + (n + 2)2 = (n + 3)2 + (n + 4)2 ;
n2 = (n + 3)2 (n + 2)2 + (n + 4)2 (n + 1)2 ;
n2 = 2n + 5 + 3(2n + 5) = 8n + 20;
n2 8n 20 = 0;
n1 = 2
/ N , n2 = 10.
n = 10,
S = n + n + 4 5 = 5n + 10 = 60.
2
: 60.

www.legionr.ru

648

1510

1509. n N .
n + 2, n + 4, n + 6, n + 8, n + 10 . ,
n2 + (n + 2)2 + (n + 4)2 + (n + 6)2 = (n + 8)2 + (n + 10)2 ;
n2 + (n + 2)2 = (n + 8)2 (n + 6)2 + (n + 10)2 (n + 4)2 ;
2n2 + 4n + 4 = 2(2n + 14) + 6(2n + 14);
n2 + 2n + 2 = 8n + 56;
n2 6n 54

= 0;
/ N , n2 = 3 + 3 7
/ N.
n1 = 3 3 7
, ,
, .
: .
1510. 1. a1 = 0, a2 = 1,
a3 = 11, a4 = 102, . . . a1 a2 .
2. an . un = an+1 an , n > 1.
un
un+1 = an+2 an+1 = 9an+1 + (n + 1) 9an n = 9(an+1 an ) + 1 =
= 9un + 1. , un u1 = 1, u2 = 10, u3 = 91.
, a1 = 0, a2 = a2 a1 = u1 ,
a3 = (a3 a2 ) + (a2 a1 ) = u2 + u1 ,
an+1 = (an+1 an ) + (an an1 ) + . . . + (a2 a1 ) = un + un1 + . . . + u1 .
, un . , vn = un+1 un .
vn = 9un + 1 9un1 1 = 9(un un1 ) = 9vn1 . , vn v1 = 9, v2 = 81, . . . , vn = 9n . un :
u1 = 9 0 ,
u2 = 90 + 91 , u3 = 90 + 91 + 92 , . . . , un = 90 + 91 + . . . 9n1 =
n
n
= 9 1 = 9 1.
91
8
1
n1
1 =
an = u1 + . . . + un1 = 9 1 + . . . + 9
8
8

n1
1 (n 1) =
= 1 (91 + . . . + 9n1 (n 1)) = 1 9 9
8
8
91

= 1 (9n 8n 1).
64
3. an 9n 8n 1 . n > 2
(3n 1)2 < 9n 8n1 < (3n )2 , . . 23n 1 > 8n+1 ( ,

www.legionr.ru

649

1511

, ). , n > 2 an .
: 0; 1.
1511. 1) : a1 = 0, a2 = 1,
a3 = 6, a4 = 27, . . . a1 a2 .
2) an . un = an+1 an ,
n > 1. un
un+1 = an+2 an+1 = 4an+1 + (n + 1) 4an n = 4(an+1 an ) + 1 =
= 4un + 1. , un u1 = 1, u2 = 5, u3 = 21.
, a2 = a2 a1 = u1 , a3 = (a3 a2 ) + (a2 a1 ) = u2 + u1 ,
an+1 = (an+1 an ) + (an an1 ) + . . . + (a2 a1 ) = un + un1 + . . . + u1 .
, un . vn = un+1 un .
vn = 4un +14un1 1 = 4(un un1 ) = 4vn1 . vn v1 = 4, v2 = 16, . . . , vn = 4n . un : u1 = 40 , u2 = 40 +41 ,
n
n
u3 = 40 + 41 + 42 , . . . , un = 40 + 41 + . . . 4n1 = 4 1 = 4 1 .
41
3
1
n1
0
1 =
an = u1 + . . . + un1 = 4 1 + 4 1 + . . . + 4
3
3
3

n1
1 (n 1) =
= 1 (41 + . . . + 4n1 (n 1)) = 1 4 4
3
3
41

= 1 (4n 3n 1).
9
3) an 4n 3n 1 . n > 2
(2n 1)2 < 4n 3n 1 < (2n )2 , 2 2n 1 > 3n + 1 n > 2 (
, , ). ,
n > 2 an .
: 0; 1.
1512. c = a + b, 0 < b < 1. b = c a,
0 < c a < 1, a < c < a + 1.
c a (2c 3)2 = 3a2 12c + 46.
4c2 12c + 9 = 3a2 12c + 46,

2
2
4c2 = 3a2 + 37, |c| = 3a + 37 , c > 0, c = 3a + 37 .
2
2

2
: a < 3a + 37 < a + 1, a N .
2

2
2
3a + 37 > 4a2 ,
3a + 37 > 2a,

2
4a2 + 8a + 4 > 3a2 + 37;
3a + 37 < 2a + 2;

www.legionr.ru

650

1513

|a| < 37,

(a 3)(a + 11) > 0;

a < 37,

a2 + 8a 33 > 0;

|a| < 37,

3 < a < 37 (. . 591).


a > 3,

a < 11;

. 591.
, a , : a = 4; 5; 6.

2
a = 4, c = 3 4 + 37 = 85 ;
2
2

2
a = 5, c = 3 5 + 37 = 112 = 2 7;
2
2

2
a = 6, c = 3 6 + 37 = 145 .
2
2

: 85 ; 2 7; 145 .
2
2
1513. , 0 < ca < 1, a < c < a+1.
c a 2c2 + c = 20a + 10.
2c2 + c (20a + 10) = 0; D = 1 + 8(20a + 10) = 160a + 81;

c1,2 = 1 160a + 81 , c > a > 0, c = 1 + 160a + 81 .


4
4

a < 1 + 160a + 81 < a + 1, a N .


4

160a + 81 > 4a + 1,
160a + 81 < 4a + 5,

a
>
0;

160a + 81 > 16a2 + 8a + 1,


160a + 81 < 16a2 + 40a + 25,

0;
a>
2
2a

19a 10 < 0,

2a2 15a 7 > 0,

a > 0.
.

www.legionr.ru

1514

651

1. 2a2 19a 10 < 0, (2a + 1)(a 10) < 0, 1 < a < 10.
2
2
2
2. 2a 15a
7 > 0, D = 15 + 56
= 281,

15

281
15

281 ( 15 + 281 ; +).


a1,2 =
, a ;
4
4
4

, a 15 + 281 ; 10 .
4
, a , a = 8; 9.

a = 8 c = 1 + 160 8 + 81 = 1361 1 ;
4
4

a = 9 c = 1 + 160 9 + 81 = 1 + 39 = 9,5
4
4
.

: 1361 1 .
4
1514. b b = ka + c, c, k N , c < a.
a + b = a + ka + c = k + 1 + c , 0 < c < 1. ,
a
a
a
a
ba = k+1; ka+ca = k+1; k(a1) = 1+ac; k = a c + 1 = 1+ 2 c .
a1
a1

k N , 2 c ,
a1
c = 0, 1, 2.
1) c = 0, b = k a a b .
2) c = 1, k = 1 + 1 , k N a = 2, k = 2,
a1
b = 2 2 + 1 = 5. , a = 2, b = 5 .
3) c = 2, k = 1, b = a + 2.
b n (n N ), ba+ bn = a + b ; 2+ bn = 2a + 2 ; bn = 2 ; ab = 10n 2;
10
a
10
a
10
a
ab = 5n 2n+1 .
a b a < b, .
1. a = 1, b = 210n . , b = a+2, 3 = 210n ,
n N .
2. a = 2n+1 , b = 5n , 5n = 2n+1 + 2, 5n = 2 (2n + 1)

www.legionr.ru

1515

652

n N , , .
: a = 2, b = 5.
1515. 1) n2
b2 , b n, ,
b = 1 b = 9 (12 = 1, 92 = 81).
2) a n, a = 1, a = 3, a = 4,
12 42 , , 32 = 9, n2

.
3) a = 1, n
10000 < n2 < 20000. , 100 < n < 100 2 141, 1
101 6 n 6 141. , ,
:
S1 = (101+111+121+131+141)+(109+119+129+139) = 101 + 141 5+
2
+ 109 + 139 4 = 605 + 496 = 1101.
2

4) a = 3 a = 4, 100000 < n2 < 200000; 100 10 < n < 200 5;


316 < n < 447. , ,
:
S2 = (319 + 329 + ... + 439) + (321 + 331 + ... + 441) = 319 + 439 13 +
2
+ 321 + 441 13 = 4927 + 4953 = 9880.
2
5) S1 + S2 = 1101 + 9880 = 10981.
: 10981.
1516. 1) x ,
:
x = x5 104 + x4 103 + x3 102 + x2 10 + x1 = x5 x4 x3 x2 x1 , 1 6 xi 6 9,
i = 1, 5.
2) , , x , B = 105 1.
x4 x3 x2 x1 x5 = x5 x4 x3 x2 x1 0 x5 00000 + x5 = x 10 x5 (105 1) =
= x 10 x5 B.
x 10 B, , , , x x4 x3 x2 x1 x5 ,
B.
, , x

www.legionr.ru

1517

653

, B.
x ( ) 5 .
3) , , x ,
.
-
x,
x = x5 x4 x3 x2 x1 = xk xk1 ...x1 x5 ...xk+1 , k 6 5.

x(10k 1) = xk xk1 ...x1 x5 ...xk+1 10k x5 x4 x3 x2 x1 = xk xk1 ...x1 105 +
+ x5 ...xk+1 10k x5 x4 x3 x2 x1 = xk xk1 ...x1 105 xk xk1 ...x1 =
= xk xk1 ...x1 (105 1) = xk xk1 ...x1 B.
x B , (10k 1)
B = 105 1.
, k = 5, . , x .
: 5.
1517. 1) n m . n = n21 , m = m21 .
n21 m21 = 111a; (n1 + m1 )(n1 m1 ) = 111a = 3 37a.
37 , (n1 + m1 ) (n1 m1 )
37.

2) n m
, n1 < 1000 m1 < 1000.

, n1 m1 < 1000 < 37. , (n1 m1 )


37. (n1 m1 )
3a (n1 + m1 ) 37.

, 37 6 n1 + m1 < 2 1000 < 74.


3)

n1 + m1 = 37,
n1 = 37 + 3a ,

n1 m1 = 3a,
n21 < 1000,
2
n < 1000,

12
m1 = 37 n1 ,

m1 > 100;
2
m1 > 100.
, a .
1 6 a 6 9.
:
a = 9: n1 = 37 + 27 = 32; n21 = 1024 > 1000;
2
a = 7: n1 = 37 + 21 = 29; n21 = 841 < 1000;
2

www.legionr.ru

1518

654

m1 = 37 29 = 8; m21 = 64 < 100;


+ a = 5: n1 = 37 + 15 = 26; n21 = 676 < 1000;
2
m1 = 37 26 = 11; m21 = 121 > 100;
+ a = 3: n1 = 37 + 9 = 23; n21 = 529 < 1000;
2
m1 = 37 23 = 14; m21 = 196 > 100;
+ a = 1: n1 = 37 + 3 = 20; n21 = 400 < 1000;
2
m1 = 37 20 = 17; m21 = 289 > 100.
a {1; 3; 5}.
: 1; 3; 5.
1518. b ,
a b, , a + b . ,
100
a b , 100a + b ( a , b
). :

4 a+ b
= 100a + b; 4 (100a + b) = 100a + b; 100a + b = 25;
100
100
100a + b = 625.
, a , b
100a + b = 625, , a = 6, b = 25.
: (6; 25).
1519. S(n) > 0 S(n) 6 S(1999) = 28, 1984 6 n < 2012.
n = 2011 n+S(n) = 2015, n = 2010 n+S(n) = 2013.
200a, 199a, 198a, a
n.
1. n = 200a, n + S(n) = 2000 + a + 2 + a = 2002 + 2a,
2002 + 2a = 2012, a = 5, n = 2005.
2. n = 199a, n + S(n) = 1990 + a + 19 + a = 2009 + 2a,
2009 + 2a = 2012, a = 1,5 .
3. n = 198a, n + S(n) = 1980 + a + 18 + a = 1998 + 2a,
1998 + 2a = 2012, a = 7, n = 1987.
: 1987; 2005.
1520. 100a + b = 3ab. , 3ab
a, , 100a + b a. b = ma, m 6 9.
100a + ma = 3a2 m, 100 + m = 3am. 3am , , 100 + m

www.legionr.ru

1521

655

, , m = 2, m = 5, m = 8 m 6 9,
100 + m 3. m, a b
.
1. m = 2, 100 + 2 = 3a 2, a = 102 : 6, a = 17, b = 17 2 = 34.
2. m = 5, 100 + 5 = 3a 5, a = 7
.
3. m = 8, 100 + 8 = 3a 8, a = 4,5
.
: a = 17, b = 34.
1521. , , 1234567789 ,
.
2, 8;
3, 7; 4, 6; 9, 1.
, .
: .
1522. x , x + 46 .
1) x + 46 , 2 3
1 6 ( 6). , : 23,
32, 16, 61. ,
46. x + 46 = 61, x = 15,
6 14.
2) x + 46 , 1, x + 46
. ,
, 2 3 1 6. : 123, 132,
116 161.
x + 46 = 123; x = 77, 7 + 7 = 14;
x + 46 = 132; x = 86, 8 + 6 = 14;
x + 46 = 116; x = 70, 7 + 0 = 7 6= 14;
x + 46 = 161; x = 115 .
77 86.
: 77; 86.
1523. a, b,
a = 107 b; 41a = 107b. 107 , a
41
107. , 107.
107, 214, 321, 428, 535, 642, 749, 856, 963. 642

www.legionr.ru

1524

656

12. , 642 = 107 246.


41
: 642.
1524. n = 13 6n2 n + 1 1002, 3.
, .
: m = 6n2 n + 1
5 n. n 5. n 0
5, m 1. n 1, m
, 6 12 1 + 1 = 6, 1. n
2, m , 6 22 2 + 1 = 23, 3.
n 3, m , 6 32 3 + 1 = 52,
2. n 4, m ,
6 42 4 + 1 = 93, 3.
, m = 6n2 n + 1 5 n. , m . , m = 6n2 n + 1
3. , m 10k + 1, k ( , ).
6n2 n + 1 = 10k + 1; n(6n 1) = 10k . n 6n 1
6n 1 > n n, :
1) n = 1, 6n 1 = 10k , 6n 1 = 6 1 1 = 5 6= 10k .
2) n = 2k , 6n 1 = 5k . k
6 2k 1 = 5k . k = 0 , 6 1 6= 1.
k = 1 , 6 2 1 6= 5. k > 2
5k = 25 5k2 > 24 2k2 > 6 2k 1. , k > 2
6 2k 1 = 5k .
m = 6n2 n + 1 3
. , 3.
: 3.
1525. n = 16 8n2 3n + 1 2001, 3.
, .
: m = 8n2 3n + 1
5 n. n 5. n 0
5, m 1. n 1, m
, 8 12 3 1 + 1 = 6, 1. n

www.legionr.ru

1526

657

2, m , 8 22 3 2 + 1 = 27,
2. n 3, m ,
8 32 3 3 + 1 = 64, 4. n 4, m
, 8 42 3 4 + 1 = 117, 2.
, m = 8n2 3n + 1 5 n. , m . , m = 8n2 3n + 1
3. ,
m 10k + 1, k ( , ). 8n2 3n + 1 = 10k + 1; n(8n 3) = 10k .
(8n 3, n) = (3, n), 1
3. , 8n 3 > n n.
n(8n 3) = 10k :
1) n = 1, 8n 3 = 10k , 8n 3 = 8 1 3 = 5 6= 10k .
2) n = 2k , 8n 3 = 5k . k 8 2k 3 = 5k . k = 0 ,
8 3 6= 1. k = 1 , 8 2 3 6= 5.
k = 2 , 8 4 3 6= 25. k > 3
5k = 125 5k3 > 64 2k3 > 8 2k 3. , k > 3
8 2k 3 = 5k .
m = 8n2 3n + 1 3
. , 3.
: 3.
.
1526. x . x2 x .. 1000;

x = 8k,

..
..
..
x = 8k + 1,
x(x 1) . 1000; x(x 1) . 8 x(x 1) . 125,
x
= 125m,

x = 125m + 1.
125, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257;
125 + 1, 125 2 + 1, 125 3 + 1, 125 4 + 1, 125 5 + 1, 125 6 + 1, 125 7 + 1
8k 8k + 1 (k N ). 125 5 = 625 = 78 8 + 1
125 3 + 1 = 376 = 47 8.
, ,
: 376 625.
: 376; 625.
1527. x , .
.
.
x3 x .. 100; (x 1) x (x + 1) .. (52 22 ).

www.legionr.ru

1528

658

x 1, x, x + 1 5, 52 .
x, x 1, x, x + 1 52 .
24, 25, 26, 49, 50, 51, 74, 75, 76, 99. x
.
, (x 1) x (x + 1) .. 4. :
.
x = 24; 23 24 25 .. 4;
.
x = 25; 24 25 26 .. 4;
.
x = 26; 25 26 27 \.. 4, x = 26 ;
.
x = 49; 48 49 50 .. 4;
.
x = 50; 49 50 51 \.. 4, x = 50 ;
.
x = 51; 50 51 52 .. 4;
.
x = 74; 73 74 75 \.. 4, x = 74 ;
.
x = 75; 74 75 76 .. 4;
.
x = 76; 75 76 77 .. 4;
.
x = 99; 98 99 100 .. 4.

, 7 , (24, 25, 49, 51, 75, 76, 99).


: 7.
1528. x [x]
, , 0 6 x [x] < 1.
. x > 0
b (0; 1) p q, p > 0, q > 0, 0 < px q < b.
. [0; 1] , b.
k, x [x], 2x [2x], . . ., (k + 1)x [(k + 1)x],
, . ix [ix] jx [jx], ix [ix] > jx [jx].
= (ix [ix]) (jx [jx]) = (i j)x ([ix] [jx]).
0 6 < b. , 6= 0,
[ix] [jx]
. p0 = i j,
x =
ij
q0 = [ix] [jx]. = p0 x q0 0 < p0 x q0 < b. p0
q0 ,
p0 q0 > 0. 2 :

www.legionr.ru

1529

659

1) p0 > 0, q0 > 0. , p = p0 , q = q0 .
2) p0 < 0, q0 6 0. k, k
h i
1, 1 . k = 1 .
h i
, 1 < 1 = 1;

h i
h i

h i
1 +> 1 + 1 1
= 1. : 1 < k < 1,

1 < k < 1 + ,
0 < 1 k < ,
0 < 1 k < b,
0 < kp0 x (kq0 1). p = kp0 , q = kq0 1.
.
. 3842561 = c.
p q, p > 0, q > 0,
0 < p lg 2 q < lg(c + 1) lg c. , N , lg c < N (p lg 2 q) < lg(c + 1);
N q + lg c < N p lg 2 < N q + lg(c + 1); 10N q c < 2N p < 10N q (c + 1),
N p 2.
: .
1529. x [x]
, , 0 6 x [x] < 1.
. x > 0
b (0; 1) p q, p > 0, q > 0, 0 < px q < b.
. [0; 1] , b.
k, x [x], 2x [2x], . . ., (k + 1)x [(k + 1)x],
, . ix [ix] jx [jx], ix [ix] > jx [jx].
= (ix [ix]) (jx [jx]) = (i j)x ([ix] [jx]).
0 6 < b. 6= 0,
[ix] [jx]
. : p0 = i j,
x=
ij
q0 = [ix] [jx]. = p0 x q0 0 < p0 x q0 < b. p0
q0 ,
p0 q0 > 0.
2 :
1) p0 > 0, q0 > 0. , p = p0 , q = q0 .

www.legionr.ru

660

1530

2) p0 < 0, q0 6 0. k, k
h i
1, 1 . k = 1 .
h i
, 1 < 1 = 1;

h i
h i

h i
1 +> 1 + 1 1
= 1. : 1 < k < 1,

1 < k < 1 + ,
0 < 1 k < ,
0 < 1 k < b,
0 < kp0 x (kq0 1). p = kp0 , q = kq0 1.
.
. 100032452 = c. p q, p > 0, q > 0,
0 < p lg 7 q < lg(c + 1) lg c. ,
N , lg c < N (p lg 7 q) < lg(c + 1);
N q + lg c < N p lg 7 < N q + lg(c + 1); 10N q c < 7N p < 10N q (c + 1),
N p 7.
: .
1530. n = 1, 14 . n = 2, 144 = 122 ; n = 3,
1444 = 382 . n > 4, 144
. . . 4} = m2 , m N , m . m = 2p,
| {z
n

p N . A = 144
. . . 4} = 4p2 .
| {z
n

A = 144 0| .{z
. . 0}

+ 44
. . . 4} = 4(36 11
. . . 1} ).
| {z
| {z
n2
n2
n2

A = 36 1 . . . 1 = p2 , p = 2t + 1. 36 1 . . . 1
| {z }
| {z }
4
n2

n2

= 4t2 + 4t + 1;

36 1| .{z
. . 1} 0 = 4(t2 + t) 4. 4,
n3

10. . , n > 4
A .
: n = 2; n = 3.

1531. xyz , z 2 = xy. xyz yxz = 270,


100x + 10y + z 100y 10x z = 270. 90x 90y = 270, x = 3 + y.

www.legionr.ru

661

1532

.
.
y .. 4,
z 2 = (3 + y)y z , y(y + 3) .. 4,
.
(y + 3) .. 4;
y = 0,
y = 4,
y + 3 = 4,
y + 3 = 8.

, y = 0 y = 1, xyz = 300, xyz = 412.


: 300 412.
1532. xyz = 100x + 10y + z,
xyz xzy
= m, m > 0, m Z.
72

4x = y + z,

100x + 10y + z (100x + 10z + y) = 72m;

4x = y + z,
4x = y + z,
4x = y + z,
y z 6 8,
9y 9z = 72m;
y z = 8m;
y = 8m + z.
m 6 1, m = 0 m = 1.

x = 2,
4x = y + z,
4x = y + z,
y = 8,
1) m = 1:
y = 8 + z;
8 = y z;
z = 0.
.
2) m = 0: y = z, 4x = 2y, 2x = y, y .. 2.
y 0, 2, 4, 6, 8.

y = 0,
a) 4x = z, , x 6= 0;

z = 0;

y = 2, x = 1,
y = 2,
) 4x = 4,

z = 2;
z = 2.

y = 4, x = 2,
y = 4,
) 4x = 8,

y = z;
z = 4.

y = 6,
x = 3,
y = 6,
) 4x = 12,

y = z;
z = 6.

www.legionr.ru

1533

662

y = 8,
x = 4,
y = 8,
) 4x = 16,

y = z;
z = 8.

: 280, 122, 244, 366, 488.


1533. x , a x, c
x, axc. x
(n + 1)- ( ). axc = a 10n+1 + x 10n + c.
x ac = a 10n + c. :
n+1
+ x 10n + c , c < 10n .
r = a 10
a 10n + c
10 ,
n
r 10 = x 10 n 9c 6 x 6 9 6 9.
a 10 + c
a
a
l = r 10.
, (x la) 10n = (l + 9)c.
l 6 0, , , l + 9 > 0. , 8 6 l 6 9. , l 6= 0 (
c ).
, a (.. a < 10). :
l > 0 l < 0.
l > 0. , x la > 0, , a < x 6 9 6 9.
l
l
l < 0, x la =

n
(l + 9)c
< 9 10
= 9, (la) < 9, ,
10n
10n

, a < 9.
, n+2 . , , n.
c , c
, .
1) c .
. 1 6 l + 9 6 18, l + 9 4-
(l + 9 = 16), 5- (25 = 32 > 18).
n 6 4. n = 4, l + 9 = 16
(x 7a) 54 = c.
x , a = 1, x = 8 x = 9. x = 9

www.legionr.ru

1534

663

c . x = 8 c = 625,
axc = 180 625.
2) c . l + 9
, n 6 1, , , .
: 180 625.
1534. N = 100x + 10y + z ,
N = x! + y! +
+ z!. 7! = 5040 , N
6, N 700.
N 5, 6! = 720. 3 4! = 72 < 100
, N 5. x 6= 5, 3 5! = 360 < 500. , x 6 3.
, x 6 2, 3! + 2 5! = 246 < 300. 255 , 5,
x 6 1, 2!+5!+4! = 146 < 200. 1!+5!+4! = 145 < 150,
y 6 4. , z = 5. , x = 1 0 6 y 6 4,
N = 145.
: 145.
1535. A = xyz1, x, y, z , x 6= 0. xy; z; 1
10x + y + d = z,
, d Z.
z + d = 1.
10x + y > 10, 10x + y = 1 2d; z = 1 d; xy = 1 2d; 1 2d > 10;
2d 6 9; d 6 4,5. z 6 9, 1 d 6 9; d > 8.
d Z d: 8, 7, 6, 5.
1) d = 8; z = 9, xy = 17; A = 1791.
2) d = 7; z = 8, xy = 15; A = 1581.
3) d = 6; z = 7, xy = 13; A = 1371.
4) d = 5; z = 6, xy = 11; A = 1161.
1791.
: 1791.
1536. , , . , . , , . (m, n), ,

www.legionr.ru

1537

664

, (m1 , n1 ). : m = n ; mn1 = nm1 . mn1 n. m n


m1
n1
, n1 n, n1 < n.
, ,
.
.
, m 1 n 1
. . ,
, ,
(m 1) + (n 1) + 1 = m + n 1 .
mn m n + 1 = (m 1)(n 1) . ,
(m 1)(n 1) = 116, .
116 1, 2, 4, 29, 58, 116.
:
m > n,

m 1 = 116,
m = 117,

n = 2.
n 1 = 1;
m 1 = 58,
m = 59,

1
=
2;

n = 3.
m = 30,
m 1 = 29,

n = 5.
n 1 = 4;

, (30, 5) = 5 6= 1.
: (117; 2), (59; 3).
1537. 1. ,
(7 + 8 + . . . + 15)(3 + 4 + . . . + 8) = 7 + 15 9 3 + 8 6 = 3267.
2
2
2. . , 3267,
. ,
. ,
. , , :
(789+1011+12+1314+15)(3+45+6+78) = 11 = 1.
: 1; 3267.

www.legionr.ru

1539

665

1538. 1. , .
(5 + 6 + . . . + 13)(11 + 12 + . . . + 20) = 5 + 13 9 11 + 20 10 = 12 555.
2
2
2. . , 12 555, . ,
. ,
. , ,
:
(5 + 6 7 + 8 9 + 10 11 + 12 13)
(11 + 12 13 + 14 15 + 16 + 17 18 + 19 20) = 1 1 = 1.
: 1; 12 555.
1539. 1. ,
,
11 (10 + 11 + . . . + 18) 9 (2 3 . . . 12) =

= 11 10 + 18 9 + 9 2 + 12 11 = 2079.
2
2
2. ,
, . , 0.
3. 1 , ,
:
11 (10 11 + 12 13 + 14 15 16 + 17 + 18)
9 (2 3 + 4 5 + 6 + 7 8 + 9 + 10 11 12) = 11 (4) 9 (5) =
= 44 + 45 = 1.
: 1; 2079.
1540. 1. +,
,
9 (2 + 3 + + 8) 7(20 21 28) =
= 9 2 + 8 7 + 7 20 + 28 9 = 1827.
2
2
2. ,
,
. ,
.

www.legionr.ru

1541

666

3. 1 , , :
9 (2 + 3 4 + 5 + 6 7 8) + 7 (20 + 21 + 22 + 23 + 24 25
26 27 28) = 9 (3) + 7 4 = 27 + 28 = 1.
: 1; 1827.
1541. ,
:
Smax = (3 + 4 + . . . + 11) (13 + 14 + 15 + 16 + 17) = 63 75 = 4725.
, ,
k, 2k
. ,
, , .
, , :
Smin = 3 (13 14 + 15 16 + 17) + 4 (13 14 + 15 16 + 17)+
+(5 + 6 + 7 8 9 + 10 11) (13 + 14 + 15 + 16 + 17) =
= 3 15 + 4 (11) + 0 75 = 45 44 = 1.
: 1 4725.
1542. , 2,3,. . . ,6,7 1 ,
8
1 ,. . . , 1 9
17
2, 3,. . . , 6, 7 8, 9,. . . , 17. ,
:
Smax = (2 + 3 + . . . + 7) (8 + 9 + . . . + 17) = 27 125 = 3375.
, , k, 2k,
. ,
, ,
.
, , 1:
Smin = (2+34+567+8)(8910+11+121314+1516+17) =
= 1 1 = 1.
: 1 3375.
1543. , 5 (
),
, 9 ( ).
,

www.legionr.ru

667

1544

. , :
5 (3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) + 9 (13 + 14 + 15 + 16 + 17) =
= 315 + 675 = 990.
0
:
5 (3 4 5 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) + 9 (13 + 14 15 + 16 17) = 0.
: 0; 990.
1544. , 10 ( ), , , 6 (
).
, . , , :
10(2+3+4+5+6+7)+6(8+9+10+11+12+13+14+15+16+17) =
= 750 + 270 = 1020.
0
:
10(23+45+67)6(89+1011+1213+1415+1617) = 0.
: 0; 1020.
1545. n .
n = 4x51 = 5y14 , x1 , y1 N .
.
.
, x51 .. 5 x1 .. 5, x1 = 5x2 , x2 N .
.
.
, y14 .. 4 y1 .. 2 y1 = 2y2 , y2 N .
4x51 = 5y14 4 55 x52 = 5 24 y24 ;
54 x52 = 22 y24 .
.
.
.
, x52 .. 4 x2 .. 2 x2 = 2x3 , x3 N y24 .. 54
.
y .. 5 y = 5y , y N .
2

54 25 x53 = 22 54 y34 ; 23 x53 = y34 .


.
.
y34 .. 23 y3 .. 2 y3 = 2y4 , y4 N .
.
23 x53 = 24 y44 ; x53 = 2y44 . , x53 .. 2
.
x3 .. 2 x3 = 2x4 , x4 N .
.
.
25 x54 = 2y44 ; 24 x54 = y44 y44 .. 24 y4 .. 2

www.legionr.ru

1546

668

y4 = 2y5 , y5 N .
24 x54 = 24 y54 ; x54 = y54 .
, : x4 = 1, y5 = 1. ,
n = 4x51 = 455 x52 = 455 25 x53 = 455 25 25 x4 = 455 25 25 = 55 212 =
= 12 800 000.
: 12 800 000.
1546. n .
n = 2x51 = 5y12 , x1 , y1 N .
.
.
x51 .. 5 x1 .. 5, x1 = 5x2 , x2 N ;
.
.
y12 .. 2 y1 .. 2, y1 = 2y2 , y2 N .
2x51 = 5y12 2 55 x52 = 5 22 y22 ;
.
.
54 x52 = 2y22 . x52 .. 2 x2 .. 2 x2 = 2x3 , x3 N ,
.
.
y22 .. 54 y2 .. 52 y2 = 52 y3 , y3 N .
54 25 x53 = 2 54 y32 ; 24 x53 = y32 .
.
.
y32 .. 24 y3 .. 22 y4 = 22 y3 , y4 N .
24 x53 = 24 y42 ; x53 = y42 .
,
: x3 = 1, y1 = 1.
, n = 2 x51 = 2 55 x52 = 2 55 25 x53 = 55 26 = 200 000.
: 200 000.
1547. (a, b), a, b N ,
a2 b2 = 33; (a b) (a + b) = 33. , x = a b
y = a + b, x < y, 33.

:

a b = 1,
a = 1 + b,
a = 17,
1) x = 1, y = 33,

a + b = 33;
2b = 32;
b = 16.

a = 7,
a = 3 + b,
a b = 3,

2) x = 3, y = 11,
b = 4.
2b = 8;
a + b = 11;
: (17; 16), (7; 4).
1548. (a, b), a, b N ,
a2 b2 = 77; (a b) (a + b) = 77. , x = a b
y = a + b, x < y, 77.

:

a b = 1,
a = 1 + b,
a = 39,
1) x = 1, y = 77,

a + b = 77;
2b = 76;
b = 38.

www.legionr.ru

669

1549

2) x = 7, y = 11,

a b = 7,

a + b = 11;

: (9; 2), (39; 38).

2
.
1549. n + 13 N n2 + 13 ..
n+1
.
13 n .. n + 1 13 n + n + 1

a = 7 + b,

2b = 4;

a = 9,
b = 2.

.
n + 1 n2 + 13 n(n + 1) .. n + 1

..
.
. n + 1 14 .. n + 1.

n + 1 = 2,
n = 1,
n + 1 N , n + 1 > 2, n + 1 = 7,
n = 6,
n + 1 = 14;
n = 13.
: 1; 6; 13.

2
.
.
1550. m 4 Z m2 4 .. m + 3 m2 4 m(m + 3) .. m + 3
m+3
.
..
..
3m + 4 ..
m + 3 3m + 4 3(m
+ 3) . m + 3 5 . m + 3.
m + 3 = 5,
m = 8,

m + 3 = 1,
m = 4,
:

m
+
3
=
1,
m = 2,

m + 3 = 5;
m = 2.

: 8; 4; 2; 2.

1551. 3xy 10x + 13y + 35 = 0.


3. :
9xy + 30x 39y 105 = 0; 3x(3y + 10) 13(3y + 10) + 130 105 = 0;
(3y + 10)(3x 13) = 25.
25: 1, 5, 25.
:

1)

14 ,

x=
3
3x 13 = 1,


3y + 10 = 25;

y = 35 ;
3

x, y Z.

3x 13 = 1,
x = 4,
2)

3y + 10 = 25;
y = 5.

3x 13 = 5,
x = 6,
3)

3y + 10 = 5;
y = 5.

www.legionr.ru

670

x= ,
3
3x 13 = 5,
4)


3y + 10 = 5;

y = 5;
3
x, y Z.

38 ,

x=
3
3x 13 = 25,
5)


3y + 10 = 1;

y = 11 ;
3
x, y Z.

3x 13 = 25,
x = 4,
6)

3y + 10 = 1;
y = 3.
: (4; 3), (4; 5), (6; 5).
1552. 3xy + 16x + 13y + 61 = 0.
3. :
9xy + 48x + 39y + 183 = 0,
3y(3x + 13) + 16(3x + 13) 208 + 183 = 0,
(3x + 13)(3y + 16) = 25.
25: 1, 5, 25.
:

x = 4,
3x + 13 = 1,

1)
y = 3.
3y + 16 = 25;

14

x= ,
3
3x + 13 = 1,

2)

3y + 16 = 25;

41

y= ;
3
x, y Z.

x= ,
3
3x + 13 = 5,

3)

3y + 16 = 5;

y = 11 ;
3
x, y Z.

3x + 13 = 5,
x = 6,
4)

3y + 16 = 5;
y = 7.

3x + 13 = 25,
x = 4,
5)

3y + 16 = 1;
y = 5.
1552

www.legionr.ru

671

38

x= ,
3
3x + 13 = 25,
6)


3y + 16 = 1;

y = 17 ;
3
x, y Z.
: (6; 7), (4; 3), (4; 5).
1553. : 1000a + a + 1 = b2 1001a = b2 1, a, b N ,
100 6 a 6 999. 100101 6 b2 6 1000000; 316 6 b 6 1000.
1001a = b2 1; 7 11 13 a = (b 1)(b + 1). b 1 b + 1
p > 2, .
.
(b + 1) (b 1) .. p; 2 .. p, .
.
(b 1)(b + 1) .. (7 11 13) 8 :
.
1) b 1 .. 7 11 13 b 1 > 1001 b > 1002.
b 6 1000.
.
.
2) b 1 .. 7 11, b + 1 .. 13 b = 77k + 1, k N , 5 6 k 6 12.
1553

b + 1 = 77k + 2 k + 2(mod 13); k + 2 6 0(mod 13) 5 6 k 6 12.


.
k, b + 1 .. 13.

.
.
3) b 1 .. 7 13, b + 1 .. 11 b = 91k + 1, k N , 4 6 k 6 10.
b + 1 = 91k + 2 3k + 2(mod 11); 3k + 2 6 0(mod 11) 4 6 k 6 10.
.
k, b + 1 .. 11.
.
.
4) b 1 .. 7, b + 1 .. 11 13 b = 143k 1, k N , 3 6 k 6 7.
b 1 = 143k 2 3k 2(mod 7); 3k 2 0(mod 7) k = 3. :
b + 1 = 143 3, b 1 = 143 3 2 = 427 = 61 7; 1001a = 143 3 61 7;
a = 3 61 = 183.
.
.
5) b 1 .. 11, b + 1 .. 7 13 b = 91k 1, k N , 4 6 k 6 11.

b 1 = 91k 2 3k 2(mod 11); 3k 2 0(mod 11) k = 8. :


b + 1 = 91 8, b 1 = 91 8 2 = 726 = 66 11; 1001a = 91 8 66 11;
a = 8 66 = 528.
.
.
6) b 1 .. 11 13, b + 1 .. 7 b = 143k + 1, k N , 3 6 k 6 6.
b + 1 = 143k + 2 3k + 2(mod 7); 3k + 2 0(mod 7) k = 4. :
b 1 = 143 4, b + 1 = 143 4 + 2 = 574 = 82 7; 1001a = 143 4 82 7;
a = 4 82 = 328.
.
.
7) b 1 .. 13, b + 1 .. 7 11 b = 77k 1, k N , 5 6 k 6 13.

www.legionr.ru

1554

672

b 1 = 77k 2 k 2(mod 13); k 2 0(mod 13) k = 11. :


b + 1 = 77 11, b 1 = 77 11 2 = 845 = 65 13; 1001a = 77 11 65 13;
a = 11 65 = 715.
.
8) b + 1 .. 7 11 13 b + 1 > 1001 b > 1000. b 6 1000 :
.
b = 1000. : b+1 = 1001 .. 71113; b1 = 999; 1001a = 1001999;
a = 999.
: 183, 328, 528, 715, 999.
1554. : 1000a + a + 4 = b2 1001a = b2 4, a, b N ,
100 6 a 6 999. 100104 6 b2 6 1000003; 316 6 b 6 1000.
1001a = b2 4; 7 11 13 a = (b 2)(b + 2). b 2 b + 2
p > 4, ..
.
.
(b + 2) (b 2) .. p; 4 .. p, .
.
(b 2)(b + 2) .. (7 11 13) 8 :
.
1) b 2 .. 7 11 13 b 2 > 1001 b > 1003.
b 6 1000.
.
.
2) b 2 .. 7 11, b + 2 .. 13 b = 77k + 2, k N , 5 6 k 6 12.

b + 2 = 77k + 4 k + 4(mod 13); k + 4 6 0(mod 13) 5 6 k 6 12.


.
k, b + 2 .. 13.
.
.
3) b 2 .. 7 13, b + 2 .. 11 b = 91k + 2, k N , 4 6 k 6 10.
b + 2 = 91k + 4 3k + 4(mod 11); 3k + 4 0(mod 11) k = 6. :
b 2 = 91 6, b + 2 = 91 6 + 4 = 550 = 11 50; 1001a = 91 6 11 50;
a = 6 50 = 300.
.
.
4) b 2 .. 7, b + 2 .. 11 13 b = 143k 2, k N , 3 6 k 6 7.

b 2 = 143k 4 3k 4(mod 7); 3k 4 0(mod 7) k = 6. :


b + 2 = 143 6, b 2 = 143 6 4 = 854 = 122 7; 1001a = 143 6 122 7;
a = 6 122 = 732.
.
.
5) b 2 .. 11, b + 2 .. 7 13 b = 91k 2, k N , 4 6 k 6 11.

b 2 = 91k 4 3k 4(mod 11); 3k 4 0(mod 11) k = 5. :


b + 2 = 91 5, b 2 = 91 5 4 = 451 = 41 11; 1001a = 91 5 41 11;
a = 5 41 = 205.
.
.
6) b 2 .. 11 13, b + 2 .. 7 b = 143k + 2, k N , 3 6 k 6 6.
b + 2 = 143k + 4 3k + 4(mod 7); 3k + 4 6 0(mod 7) 3 6 k 6 6.
.
k, b + 2 .. 13.

www.legionr.ru

1555

673

.
.
7) b 2 .. 13, b + 2 .. 7 11 b = 77k 2, k N , 5 6 k 6 13.
b 2 = 77k 4 k 4(mod 13); k 4 0(mod 13) k = 9. :
b + 2 = 77 9, b 2 = 77 9 4 = 689 = 53 13; 1001a = 77 9 53 13;
a = 9 53 = 477.
.
8) b + 2 .. 7 11 13 b + 2 > 1001 b > 999. 999 6 b 6 1000

b + 2 = 1001. b = 999; b 2 = 997. 1001a = 1001 997; a = 997.


: 205, 300, 477, 732, 997.
1555. ( d > 0)
a1 , a2 , . . . , an .
S(x) = |a1 x| + |a2 x| + . . . + |an x|.
S(0) = S(1) = S(2) = 175.
,

nx + c0 , x 6 a1 ,
(2i n)x + ci , ai 6 x 6 ai+1 , 1 6 i 6 n 1,
S(x) =

nx + cn , x > an ;
ci , i = 0, 1, . . . , n .
n = 2k + 1 (), S(x) x 6 ak+1 x > ak+1 ,
.
n = 2k (), S(x) x 6 ak ,

[ak ; ak+1 ], x > ak+1 . S ak + d = 175.


2
: ak ai = (k i)d;


S ak + d = (k 1)d d + (k 2)d d + . . . + d + d + . . .
2
2
2
2
2

. . . + (k 1)d + d = |d|((2k 1) + (2k 3) + . . . + 1) = k 2 d = n d


2
4
n2 d = 175; n2 d = 1 n2 d = 175 = 7.
4
100
25 4
25
2
n d = 7.
100
: 7; 7.
1556. ( d > 0),
a1 , a2 , . . . , an .
S(x) = |a1 x| + |a2 x| + . . . + |an x|.
S(0) = S(1) = S(2) = 325.

www.legionr.ru

1557

674

nx + c0 , x 6 a,
(2i n)x + ci , ai 6 x 6 ai+1 , 1 6 i 6 n 1,
S(x) =

nx + cn , x > an ;
ci , i = 0, 1, . . . , n .
n = 2k + 1 (), S(x) x 6 ak+1
x > ak+1 , .
n = 2k (), S(x) x 6 ak , a

[ak ; ak+1 ], x > ak+1 . S ak + d = 325.


2
: ak ai = (k i)d;


S ak + d = (k 1)d d + (k 2)d d + . . . + d + d + . . .
2
2
2
2
2

d
. . . + (k 1)d + = |d|((2k 1) + (2k 3) + . . . + 1) = k 2 d = n d .
2
4

2
2
2
, n d = 325; n d = 1 n d = 325 = 13.
4
100
25 4
25
2
n d = 13.
100
: 13; 13.
1557. , (x, y) , (x, y) , y > 0.
.
1) x , x = 2n, n N .
4 32n y 2 = 35, (2 3n y)(2 3n + y) = 35.

2 3n + y ,

2 3n y = 5,
4 3n = 12,
n = 1,
2 3n + y = 7,
2y = 2,
y = 1,


2 3n y = 1,
4 3n = 36, n = 2,
2 3n + y = 35;
2y = 34;
y = 17.
,
(2; 1), (2; 1), (4; 17), (4; 17).
2) x , x = 2n + 1, n N . 4 32n+1
5 2 3. y 2 5

www.legionr.ru

1558

675

0, 1 4 ( )
y 2 +35. , 43x = y 2 +35
.
: (2; 1), (2; 1), (4; 17), (4; 17).
1558. , (x, y) , (x, y) , y > 0.
.
1) x , x = 2n, n N .
22n y 2 = 63, (2n y)(2n + y) = 63.
2n +y
,
n

2 y = 7,
2 2n = 16,
n
2 + y = 9,
2y = 2,
n

2 y = 3,
2 2n = 24,

n
2 + y = 21,
2y = 18,
n

n
2 y = 1,
2 2 = 64,
n
2
+
y
=
63;
2y = 62;

n = 3,
y = 1,

n = log2 3 + 2,

y = 9,

n = 5,
y = 31.
,
(6; 1), (6; 1), (10; 31), (10; 31).
2) x , x = 2n + 1, n N . 22n+1
2, y 2 3 1 0 (
), 63 3 . ,
2x y 2 = 63 .
: (6; 1), (6; 1), (10; 31), (10; 31).
n
k
1
1
=
1559.
5
n
k5
5
5


1 n , 1 k = 1 n
1 k
=
,
n
k
n
k

k ln 1 = n ln 1 1 ln k = 1 ln n f (k) = f (n), f (x) = 1 ln x,


n
k
k
n
x

www.legionr.ru

1560

676

x > 0.
f 0 (x) = 12 ln x + 1 1 = ln x 2 ln e ,
x
x x
x
0
f (x) > 0, 0 < x 6 e,
f 0 (x) 6 0, x > e.
, f (x) (0; e] [e; +). k < n, f (n) = f (k)
, k < e < n, k = 1 k = 2.
k n.
k = 1. f (n) = f (1); 1 ln n = 0. , n = 1.
n
, k < n.
k = 2. f (n) = f (2); 1 ln n = 1 ln 2.
n
2
n = 4.
: k = 2; n = 4.
n
k
n5
=
k 5 ,
1560.
5
5
2
2
nk
= k n , nk = k n k ln n = n ln k
1 ln k = 1 ln n f (k) = f (n), f (x) = 1 ln x, x > 0.
k
n
x

f 0 (x) = 12 ln x + 1 1 = ln x 2 ln e ,
x
x x
x
0
f (x) > 0, 0 < x 6 e,
f 0 (x) 6 0, x > e.
, f (x) (0; e] [e; +). k < n, f (n) = f (k)
, k < e < n, k = 1 k = 2.
k n.
k = 1. f (n) = f (1); 1 ln n = 0. , n = 1.
n
, k < n.
k = 2. f (n) = f (2); 1 ln n = 1 ln 2.
n
2
n = 4.
: k = 2; n = 4.
1561. k .
k 2 = 100m2 + n2 , m, n N . 1 6 n2 < 100, 1 6 n 6 9.

www.legionr.ru

1562

677

1) n , n {2, 3, 5, 7}.
k 2 100m2 = (k 10m)(k + 10m) = n2 . k 10m < k + 10m,


k 10m = 1,
k = 10m + 1,

k + 10m = n2 ;
20m + 1 = n2 .
,
20m + 1 1, n2
.
2) n , n {4, 6, 8}; n = 2l, l N .
k , k = 2p, p N . (p 5m)(p + 5m) = l 2 ,
l {2, 3, 4}.
l {2, 3}, ,
l p 5m < p + 5m,
p 5m = 1,
p = 5m + 1,

p + 5m = l2 ;
10m + 1 = l2
1).
2
l = 4, l = 16 = 1 16 = 2 8,
p = 5m + 1,
10m + 1 = 16,

1).
p = 5m + 2,
10m + 2 = 8;
2
3)
92 = 3 27.
n = 9, n =1
k 10m = 1,
k = 10m + 1,
k + 10m = 92 ,
20m + 1 = 81,

k 10m = 3,
k = 10m + 3,
k + 10m = 27;
20m + 3 = 27.
m = 4, k = 41.
k 2 = 1681. .
4) n = 1, n2 = (k 10m)(k + 10m) = 1 1.
, k 10m < k + 10m.
: 1681.
1562. k 2 .
k 2 = 1000n2 + m2 , k, n, m N . k 2 , 100 000 6 k 2 < 1000 000; 317 6 k 6 999. n2
, m2 , , 100 6 n2 6 999;
10 6 n 6 31 1 6 m2 6 999; 1 6 m 6 31.
n2 k 2 , , , n.
1) n = 10. k 2 m2 = 1000n2 ;

www.legionr.ru

678

1563

(k m)(k + m) = 100 000 = 25 55 .


, k m, :
k m < k + m; 286 6 k m 6 998; 318 6 k + m 6 1030;
317 6 k 6 999; 1 6 m 6 31.

(1)

, 25 55 (1).
2) n = 11. (k m)(k + m) = 1000 112 = 23 53 112 .
, 23 53 112 (1).
3) n = 12. (k m)(k + m) = 1000 122 = 27 32 53 .

5 , (1):

k m = 3 53 = 375,
k + m = 27 3 = 384,

k m = 22 3 52 = 300,

k, m
/ Z,
k + m = 25 3 5 = 480,

m
=
90,
k = 390,
k m = 23 32 5 = 360,

m
=
20,
k = 380,

k + m = 24 52 = 400,

m
=
106,
k = 394,
k m = 25 32 = 288,

m
=
65,
k
= 385.
k + m = 22 53 = 500,

k m = 26 5 = 320,
k + m = 2 32 52 = 450,
k = 380 (1). ,
k 2 = 3802 = 144 400.
: 144 400.
1563. y = b ax ,
x2 4(b ax)2 = 1;
x2 4b2 + 8abx 4a2 x2 = 1;
2 2
2
(1 4a )x + 8abx 4b 1 = 0.
b ,
b .
.
1. a = 0,5. 4bx = 4b2 + 1
b = 0, .
2. a 6= 0,5. b D > 0.
(4ab)2 (4a2 1)(4b2 + 1) > 0;
16a2 b2 16a2 b2 4a2 + 4b2 + 1 > 0;
4a2 6 4b2 + 1.

www.legionr.ru

1564

679

b, 4a2 6 1; |a| 6 0,5. a = 0,5 ,


0,5 < a < 0,5.
: (0,5; 0,5).
1564. y = axa+b = a(x1)+b ,
x2 = a2 (x 1)2 + 2ab(x 1) + b2 + 2;
x2 = a2 x2 2a2 x + a2 + 2abx 2ab + b2 + 2;
(a2 1)x2 + (2a2 + 2ab)x + (a b)2 + 2 = 0.
b ,
b .
.
1. a = 1.
a = 1 2x(1b)+(b1)2 +2 = 0.
b = 1.
a = 1
2x(1 + b) + (b + 1)2 + 2 = 0. b = 1.
, a = 1 .
2. a 6= 1.
b D > 0.
(a + ab)2 ((a b)2 + 2)(a2 1) > 0;
a2 (b 1)2 + ((a b)2 + 2)(1 a2 ) > 0.
b.
b = 1, ((a 1)2 + 2)(1 a2 ) > 0,
1 a2 > 0; a2 6 1; |a| 6 1.
a a2 (b 1)2 + ((a b)2 + 2)(1 a2 ) > 0
b, , a , .
, a 6= 1, 1 < a < 1.
: (1; 1).
1565. , a b . ,
p. a b

a = a1 pm , a1 p, m N ;
b = b1 pn , b1 p, n N .
m > n
a31 p3m + b1 pn = c(a21 p2m + b21 p2n ),
a31 p3mn + b1 = cpn (a21 p2m2n + b21 ),
b1 = cpn (a21 p2m2n +b21 )a31 p3mn , ,

www.legionr.ru

1566

680

p, .
m < n
a1 = dpm (a21 + b21 p2n2m ) b31 p3nm , .
, a b .

b(ab 1) = a(a2 + b2 ) (a3 + b) = a(a2 + b2 ) c(a2 + b2 ) = (a c)(a2 + b2 ).
a2 + b2 . a b
b a2 + b2 , ab 1 a2 + b2 .
ab > 1, a2 + b2 > 2ab > ab 1.
, ab = 1 a = b = c = d = 1.
: (1; 1; 1; 1).
1566. ) , .
a , 7a. a + 7a = 8a.
, 1935 8. 1935
8. . , .
) , . , :
215; 1505; 215.
) 8 ( 7 1).
1935 = 8 241 + 7.
,
241 2 + 1 = 483. :
7, 1, 7, 1, . . . , 7.
: ) ; ) ; ) 483.
1567. m = p2 + 29, p ( P ).
m = 22 33 . . . nn , i = 0, 1, 2 . . .
n m.
m
N = (2 + 1)(3 + 1)(5 + 1) . . . (n + 1).
m 4 , , m = pi pj , pi 6= pj , pi , pj P ( m 1, pi , pj , pi pj )
m = p3k , pk P ( m 1, pi , p2i , p3i ).
p = 2 m = 33 = 3 11 4
.
p = 3 m = 38 = 2 17 4
.

www.legionr.ru

681

1568

p 6= 2, 3, m = p2 1+30 = (p1)(p+1)+30.
(p 1)(p + 1) 6 ( 2, ,
, , 3,
p 6= 3 p1 p+1 3). (p1)(p+1) = 6k,
k N . , m = 2 3 (k + 5) ( m 1, 2, 3, 6, k + 5, 6k + 30 , ,
).
: 2; 3.
1568. P P = 22 33 55 . . .nn ,
n i = 0, 1, 2, . . .
P t , 2 = t, 5 > t, 2 > t,
5 = t.
k P :
k = (2 + 1)(3 + 1)(5 + 1) . . . (n + 1) > (t + 1)2 , k
t + 1.

1. k . k m; P
2
m
, P , k

P 2 .
2. k . k 1

m; P , P .
m
k1
k
P 2 P = P 2 .
, P
tk . tk = 96, tk = 192. , k > (t + 1)2 ,
2
2
192 = tk > t(t + 1)2 , , t 192
t 6 5 ( 5 , t3 + 2t2 + t 6 192). , t = 5
192 = tk.
P ,
, 5 2, 0.
t: 1, 2, 3, 4. 192 = tk ,
192 t + 1. t = 1, 2, 3.
k = 192 = 96, = 95
5
t+1
2
1
95
1
95
P = 2 5 ( 5 = t P = 5 2 ).
1. 2 = t = 1, k = 192 : t = 192, 5 + 1 =

www.legionr.ru

1569

682

2. 2 = t = 2, k = 192 : t = 96, 5 +1 = 96 = 32, 5 = 31 P = 22 531


3
2
31
( 5 = t P = 5 2 ).
3. 2 = t = 3, k = 192 : t = 64, 5 +1 = 64 = 16, 5 = 15 P = 23 515
4
( 5 = t P = 53 215 ).
, t = 1, 2, 3 P , t ,
96 .
: 1, 2, 3.
1569. , n,
2
n Sn = n + 1 n = n + n
2
2
2
123456789. n + n 9,
2
.
.
n2 + n 8. n2 + n 8 .. 10 4n2 + 4n 32 .. 10
.
.
4n2 + 4n 2 .. 10 (2n + 1)2 3 .. 10. ,

(2n + 1)2 3. , 0, 1, 4, 5, 6 9.
, n .
: .
1570. a 10n + 2, n Z, n > 0,
, 5 a 2, 10n 5
. = 2. 9 a
2, a 9m + 2, m Z, m > 0.
, a = 10n + 2 a = 9m + 2, 10n + 2 = 9m + 2
10n = 9m, 10n 9, (10; 9)
1, n 9, n = 9k, k Z, k > 0, ,
a = 90k + 2. :
1) k (k = 2s, s Z, s > 0), a = 180s + 2, 180s
4 , a 4 2, = 2, ,
7 a 2, a = 7r + 2,
r Z, r > 0, 180s + 2 = 7r + 2, 180s = 7r, (180; 7)
1, s 7, s = 7t, t Z, t > 0,
a = 180 7 t + 2 = 1260t + 2. , a < 5000 t = 0, 1, 2, 3,
a: 2, 1262, 2522, 3782.

www.legionr.ru

683

1571

2) k (k = 2s+1, s Z, s > 0), a = 90k+2 = 180s+92,


180 4 , 92, 4 a
, = 0. , a
7 , a = 7r, r Z, r > 0,
180s+92 = 7r; 180(s4)+1804+92 = 7r; 180(s4) = 7(r116).
s4 7, s s = 7t+4,
t Z. a = 180s + 92 = 1260t + 812. 0 < a 6 5000,
a t = 0, 1, 2, 3, : 812, 2072,
3332, 4592.
: 2; 1262; 2522; 3782; 812; 2072; 3332; 4592.
1571. b 6= 1 (bm am ) = (bn an )b, bm am
b, bm b , , am b.
p b, p .
a, b pk s, s N , s /.. p, a
.
pl r, r N , r /.. p, l, k N . , k 6= l. ,
p, , p , a 6= b.

(pkm sm plm rm ) = pk s(pkn sn pnl rn ).
2 :
1) k < l, pkm (sm p(lk)m rm ) = spk+kn (sn p (lk)n rn ),
km = k + kn m = n + 1 ( sm p(lk)m rm p ,
, sn p(lk) rn ), bn+1 an+1 = bn+1 an b a = b,
.
2) k > l, plm (sm p(kl)m rm ) = pk s pln (sn p(kl)n rn ),
lm = k + ln, l, ,
, (k + ln) l, k = ql, q N , lm = ql + ln,
m = q + n ( q > 1, k = ql > l).
t 6= p b a.
k l , k l p,
, k > l (, m = n + 1,
, m = q + n, q > 1), , b = au, u N .

an+1 u(un 1)
auan (un 1)
b(bn an )
=
=
1= m
m =
m m
b a
a (u 1)
am (um 1)
=

n+1
n+1
un+1 u
< u m u < u m 1 < 1, m > n + 1.
m
a
(u 1)
u 1
u 1
: .
mn1

www.legionr.ru

1573

684

1572. : 6x2 24 = 50 5y 2 , 6(x2 4) = 5(10 y 2 ),


x2 4 = 5u, 10 y 2 = 6v, u = v (u, v Z).
, x2 = 5u + 4, 5u + 4 > 0, u > 4 . 10 y 2 = 6u,
5
10 6u > 0, u 6 5 .
3
, u 4 6 u 6 5 u = 0
5
3
u = 1. u = v = 0 10 = y 2 , y , .
u = v = 1 x2 = 9, y 2 = 4.
: (3, 2), (3, 2), (3, 2), (3, 2).
.
.
.
1573. a b a2 + b2 .. 3 a .. 3 b .. 3
.
.
.
.
19 \.. 3 28 \.. 3, , x .. 3 y .. 3,
x = 3u, y = 3v (u, v Z). ,
19u2 +28v 2 = 81. ,
19t2 + 28s2 = 9 (u = 3t, v = 3s, s, t Z),
.
: .
1574. p. p n a , m
b , n = pa q, q p; m = pb s, s p. n ,
m, m5 n2 m30 n17 ,
p b ,

b > 2 a,

5
5b > 2a,
b 2 a; 17 a .

30b < 17a;


5 30

b < 17 a;
30
, a b. a = 0 b .

h
a = 1 b 2 ; 17 .
5 30
, , b . a = 2
h

h
b 4 ; 1 4 . b = 1. a = 3 b 1 1 ; 21 .
5 30
5 30
h

. a = 4 b 1 3 ; 2 8 .
5 30

www.legionr.ru

1575

685

b = 2. a = 5 b = 2. a > 6

a 17 2 = a 17 12 = a 1 > 1. ,
30 5
30
6
.
, n ,
p, a = 2
a > 4 . n, 60. n :
1) p = 2, a = 2, n = 22 q, q . 4, 12, 20, 28, 36, 44,
52 7 .
2) p = 2, a = 4, n = 24 q, q . 16 48
2 .
3) p = 2, a = 5, n = 25 q, q . 32.

4) p = 3, a = 2, n = 32 q, q 3. 9, 18, 36,
45. 36 ,
3 .
5) p = 5, a = 2, n = 52 q, q 5. 25 50
2 .
6) p = 7, a = 2, n = 72 q, q 7.
49.
, 7 + 2 + 1 + 3 + 2 + 1 = 16 . ,
60, 59, 59 16 = 43
.
: 43.
1575. p. p n a , m
b , n = pa q, q p; m = pb s, s
p.
n , m, m5 n m40 n13 , p b,
b > 1 a,

5
5b > a,
b 1 a; 13 a .

40b < 13a;


5 40

b < 13 a;
40

www.legionr.ru

1576

686

, a b. a = 0 b .

h
a = 1 b 1 ; 13 , , , 5 40
h

b . a = 2 b 2 ; 26
5 40

h
. a = 3 b 3 ; 39 .
5 40
h

. a = 4 b 4 ; 52 b = 1. a = 5
5 40

h
b 5 ; 65 b = 1. a = 6 b 6 ; 78 .
5 40
5 40

h
. a = 7 b 7 ; 91 b = 2. a > 8 5 40

13 1 a = 5 a > 1. ,
40
5
40
.
, n ,
p, a = 4,
a = 5 a > 7 .
n, 200. n :
1) p = 2, a = 4, n = 24 q, q . 16, 48, 80, 112, 144,
176 6 .
2) p = 2, a = 5, n = 25 q, q . 32, 96, 160
3 .
3) p = 2, a = 7, n = 27 q, q . 128.
4) p = 3, a = 4, n = 34 , q 3. 81 162
2 .
, 6 + 3 + 1 + 2 = 12 . ,
200, 199, 199 12 = 187 .
: 187.
1576. p 1 + 1 = 1 ;
m n
p
m + n = 1 ; p(m + n) = mn; mn np mp = 0, (m p)(n p) = p2 .
mn
p

www.legionr.ru

687

1577

p ,
:
m p = 1,
m = p + 1,
1)

n p = p2 ;
n = p2 + p.
m n m2 + 2n2 = k 2 ,
(p + 1)2 + 2p2 (p + 1)2 = k 2 , (p + 1)2 (2p2 + 1) = k 2 ,
, 2p2 + 1 = l2 , l N .
l2 1 = 2p2 ; (l 1)(l + 1) = 2p2 , :

l 1 = 1,
l + 1 = 2p2 ,

l 1 = 2,

l + 1 = p2 ,

l 1 = p,
l + 1 = 2p;

p =2, m = 3, n = 6, k = 9.
m p = p,
m = 2p,
2)

n p = p;
n = 2p.
m2+ 2n2 = k 2 , 12p2 =k 2 , .
m = p2 + p,
m p = p2 ,
3)

n = p + 1.
n p = 1;
m2 + 2n2 = k 2 ; p2 (p + 1)2 + 2(p + 1)2 = k 2 , (p + 1)2 (p2 + 2) = k 2 ,
, p2 + 2
.
: m = 3, n = 6, k = 9.
1577. p 1 + 1 = 1 ;
m n
p
m + n = 1 ; p(m + n) = mn; mn np mp = 0, (m p)(n p) = p2 .
mn
p
p ,
:
m p = 1,
m = p + 1,
1)

n p = p2 ;
n = p2 + p.
m n 4m2 + 3n2 = k 2 ,
4(p + 1)2 + 3p2 (p + 1)2 = k 2 , (p + 1)2 (3p2 + 4) = k 2 ,
, 3p2 + 4 = l2 , l N .
3p2 + 4 = l2 ; 3p2 = (l 2)(l + 2);

www.legionr.ru

1578

688

l 2 = 3,
l + 2 = p2 ,

l 2 = p,

l + 2 = 3p,

l 2 = 1,
l + 2 = 3p2 ;
p = 2, m = 3, n = 6, k = 12.
m p = p,
2)
m = n = 2p 4m2 + 3n2 = k 2 , 7 4p2 = k 2 ,
n p = p;
.

m p = p2 ,
m = p2 + p,
3)

n p = 1;
n = p + 1;
4m2 + 3n2 = k 2 ; 4p2 (p + 1)2 + 3(p + 1)2 = k 2 , (p + 1)2 (4p2 + 3) = k 2 ,
, (2p)2 + 3
p.
: m = 3, n = 6, k = 12.

1578. n 6 8, A = 28 +211 +2n = 2n (1+28n +211n )


2n
1 + 28n + 211n . A , n . , n = 2, 4, 6, 8 . n = 9,
A = 28 (1+2+23 ) = 28 11, . n = 10, A = 28 (1+4+23 ) = 28 13
. n > 10, A = 28 (1 + 2n8 + 23 ) = (24 )2 (9 + 2n8 ).
A , 9 + 2n8 2p + 1,
p N . 9 + 2n8 = (2p + 1)2 = 4p2 + 4p + 1, 2n8 = 4(p2 + p 2);
2n10 = p2 + p 2 = (p 1)(p + 2). 2n10 1
, p1 p+2 3, , .
p 1 = 1, p = 2, 2n10 = 1 4 = 22 ; n 10 = 2, n = 12.
: n = 12.
1579. ) 4m 2100 = 4m 450 . ,
m > 50. , 4m 450 = 450 (4m50 1).
450 3, 3 4m50 1,
m = 51.
) 4m 462 ,
m > 62. , 4m 462 = 462 (4m62 1). 462
3, 4m62 1 27 = 33 .
k = m 62. k N 4m62 1 = 4k 1 = (2k 1)(2k + 1).
2k + 1 2k 1 2,
3, 27.

www.legionr.ru

1580

689

k, 27.
k 6 4 2k 1 < 2k + 1 < 27, 27.
k = 5 2k 1 = 31, 2k + 1 = 33, 27 .
k = 6 2k 1 = 63 = 7 32 , 2k 1 = 65, 27 .
k = 7 2k 1 = 127, 2k + 1 = 129 = 43 3, 27 .
k = 8 2k 1 = 255 = 85 3, 2k + 1 = 257, 27 .
k = 9 2k 1 = 511, 2k + 1 = 513 = 19 27, 29 + 1
27.
k 9. m k + 62 = 9 + 62 = 71.
) . n N ,
n
43 1 3n+1 . n. : n = 1, 43 1 = 63 32 . . :
n
n 43 1 3n+1 .
n+1
n
n
n
n
n
43
1 = 433 1 = (43 )3 1 = (43 1)(423 + 43 + 1). 3n+1 .
3. , 4 1
3, , 4
1 3.
1 3,
n+1
n
n
n
3. , 43
1 = (43 1)(423 + 43 + 1)
3n+1 3 = 3n+2 .
8
, 43 1 = 46561 1
8
39 . 453 (43 1) = 46614 453 39 .
m = 6614 .
: ) 51; ) 71; ) 6614.
1580. ) 4m 840 = 4m 2120 = 4m 460 . , m > 60. , 4m 460 =
= 460 (4m60 1). 460 3, 3
4m60 1, m = 61.
) 4m 439 ,
m > 39. , 4m 439 = 439 (4m39 1). 439
3, 4m39 1 27 = 33 .
k = m 39. k N 4m39 1 = 4k 1 = (2k 1)(2k + 1).
2k + 1 2k 1 2,
3, 27. k, 27.

www.legionr.ru

1581

690

k 6 4 2k 1 < 2k + 1 < 27, 27.


k = 5 2k 1 = 31, 2k + 1 = 33, 27 .
k = 6 2k 1 = 63 = 7 32 , 2k 1 = 65, 27 .
k = 7 2k 1 = 127, 2k + 1 = 129 = 43 3, 27 .
k = 8 2k 1 = 255 = 85 3, 2k + 1 = 257, 27 .
k = 9 2k 1 = 511, 2k + 1 = 513 = 19 27, 29 + 1
27.
k 9. m k + 39 = 9 + 39 = 48.
) . n N ,
n
43 1 3n+1 . n. : n = 1, 43 1 = 63 32 . . :
n
n 43 1 3n+1 .
n+1
n
n
n
n
n
43
1 = 433 1 = (43 )3 1 = (43 1)(423 + 43 + 1). 3n+1 .
3. , 4 1
3, , 4
1 3.
1 3,
n+1
n
n
n
3. , 43
1 = (43 1)(423 + 43 + 1)
3n+1 3 = 3n+2 .
9
, 43 1 = 419 683
9
310 . 444 (43 1) = 419 727 453 310 .
m = 19 727 .
. 4 : ) 1 ; ) 1 ; ) 2 .
: ) 61; ) 48; ) 19 727.
1581. , x = 1 xy = x3 y
. x 6= 1.
3
3
3
3
y = x . x = x + 1 1 = x + 1 1 =
x+1
x+1
x+1
x+1
x+1
1 . y = x2 x + 1 1 ,
x+1
x+1
x2 x+1 x, , 1
(x + 1) , x + 1 = 1. x + 1 = 1; x = 0; y = 0.
x + 1 = 1; x = 2; y = 8.
: (0; 0), (2; 8).
= x2 x + 1

www.legionr.ru

1583

691

1582. , x = 2 xy + 2 = 3x + 2y
. x 6= 2.
3(x 2)
+
y = 3x 2 . 3x 2 = 3x 6 2 + 6 =
x2
x2
x2
x2

4 = 3 + 4 . y = 3 + 4 . x2
x2
x2
, 4 (x 2) , x 2 {1; 2; 4}.
x 2 = 1; x = 3, y = 7.
x 2 = 1; x = 1, y = 1.
x 2 = 2; x = 4, y = 5.
x 2 = 2; x = 0, y = 1.
x 2 = 4; x = 6, y = 4.
x 2 = 4; x = 2, y = 2.
+

: (2; 2), (0; 1), (1; 1), (3; 7), (4; 5), (6; 4).
1583. a) n = 1 2 . . . s1 s .
, 79 , s1 s [1; 22].
40 , 0,
1, . . . , 9, ( + 1)0, . . . , ( + 1)9, ( + 2)0, . . . , ( + 2)9, ( + 3)0, . . . ,
( + 3)9, [1; 6],
, + 1, . . . , + 12.
, 40 ,
13.
, , . ,
, 13,
n0 , Sn0 . n0 1 Sn0 1 . n0 , n0 + 1, . . . n0 + 39
Sn0 Sn0 + 12, , , 13 ( 0 39 0
12). n0 40, n0 39, . . . , n0 1
Sn0 1 Sn0 1 12, , ,
13. , 79
39 , , , 40 , ,
.

www.legionr.ru

1584

692

, , 13.
) 78 ,
13, 38 ( 39), 60 ( 61). ,
38, 1
13. 10...038, 999...960 13.
9k + 6 = 13n, n, k N , , , n = 6
k = 8. ,
9 999 999 960 ( 9 999 999 961).
: a) ; ) 9 999 999 960, 9 999 999 961
1584. n
n = pa1 1 pa2 2 ...pakk . d(n) = (a1 + 1)(a2 + 1)...(ak + 1) ,
i- n
0 ai .
) d(m2 196) = 2, m2 196 = p, p . p = (m 14)(m + 14). ,
p , m 14 m + 14 1,
. m 14 = 1; m = 15; m + 14 = 29 .
) m = 15.
) d(m2 + 24) = 3, m2 + 24 = p2 , p
. (p m)(p + m) = 24. p m p + m
2 , p m p + m .
, p m < p + m, 2
24 p m p + m:

p m = 2,
p = 7,
1)

p + m = 12;
m = 5.

p m = 4,
p = 5,
2)

p + m = 6;
m = 1.

) m = 1 m = 5.
) m = 2, m = 3 m > 3.
m = 2 d(m2 + 23) = d(27) = d(33 ) = 4. m = 3
d(m2 + 23) = d(32) = d(25 ) = 6. m > 3
m2 + 23 = (m 1)(m + 1) + 24. m , 3,
m1 m+1 , ,
4, (m 1)(m + 1) 8. , m

www.legionr.ru

1585

693

3, 3 m 1 m + 1. , (m1)(m+1) 83 = 24 m2 +23 = (m1)(m+1)+24


24. d(m2 + 23) > d(24) = d(23 3) = 4 2 = 8.
) m = 3.
. 4 : ) 1 ; ) 1 ; ) 2 .
: ) 15; ) 1 5; ) 3.
1585. n
n = pa1 1 pa2 2 ...pakk . d(n) = (a1 + 1)(a2 + 1)...(ak + 1) ,
i- n
0 ai .
) d(m2 324) = 2, m2 324 = p, p
. p = (m18)(m+18). , p , m 18 m + 18 1,
. m 18 = 1; m = 19; m + 18 = 37 . )
m = 19.
) d(m2 + 40) = 3, m2 + 40 = p2 , p
. (p m)(p + m) = 40. p m p + m
2 , p m p + m .
, p m < p + m, 2

40 p m p + m:
p m = 2,
p = 11,
1)

p + m = 20;
m = 9.

p m = 4,
p = 7,
2)

p + m = 10;
m = 3.
) m = 3 m = 9.
) m = 2, m = 3 m > 3.
m = 2 d(m2 + 35) = d(39) = d(3 13) = 2 2 = 4.
m = 3 d(m2 + 35) = d(44) = d(22 11) = 3 2 = 6.
m > 3 m2 + 35 = (m 1)(m + 1) + 36. m
, 3, m 1 m + 1 , (m 1)(m + 1)
4. , m 3, 3
m 1 m + 1. , (m 1)(m + 1)
4 3 = 12 m2 + 35 = (m 1)(m + 1) + 36 12.
m2 + 35 12 ( 1, 2, 3, 4,
6, 12), m2 + 35 > 12. d(m2 + 35) > 7.
) m = 3.
. 4

www.legionr.ru

1586

694

: ) 1 ; ) 1 ; ) 2 .
: ) 19; ) 3 9; ) 3.
1586. n : n
n
n
n 32 , 52 , 62 7
2, 4, 1.
1
1
: n = 1. 32 = 9, 2 7; 52 = 25,
1
4 7; 62 = 36, 1 7.
: n N . n+1
n
n+1
n
n+1
n
n + 1. 32
= (32 )2 , 52
= (52 )2 , 62
= (62 )2 ,
7 n
n
n
7 32 , 52 , 62 . 2, 4 1 ( ). 4, 16 1. 4 7 4; 16
2; 1 1. , .
, n n
n
n
32 + 52 + 62 7, , .
: 0.
1587. n
n = 2a 3b 11d . . . pk , ,
. n 8 = 23 , 9 = 32 11 = 111 , a > 3,
b > 2, d > 1.
n
(a+1)(b+1) . . . (d+1) . . . (k +1) = 30, 30
235,
a+1, b+1 d+1 2, 3 5 .
, ,
n .
, a > 3, b > 2, d > 1, :
a + 1 = 5,
b + 1 = 3, a = 4, b = 2 d = 1, n = 24 32 111 = 1584.

d + 1 = 2,
: 1584.
1588. n
n = 2a 3b 5c 7d pk , ,
. n 4 = 22 , 9 = 32 49 = 72 , a > 2, b > 2,
d > 2.
n
(a + 1)(b + 1)(c + 1)(d + 1) . . . (k + 1) = 45, 45

www.legionr.ru

1589

695

3 3 5,
a + 1, b + 1 d + 1 3, 3 5 . , ,
n .
:
a + 1 = 3,
1) b + 1 = 3, a = 2, b = 2 d = 4, n = 22 32 74 = 86 436.

d + 1 = 5,

a + 1 = 3,
2) b + 1 = 5, a = 2, b = 4 d = 2, n = 22 34 72 = 15 876.

d + 1 = 3,

a + 1 = 5,
3) b + 1 = 3, a = 4, b = 2 d = 2, n = 24 32 72 = 7056.

d + 1 = 3,

: 7056, 15 876, 86 436.


1589. , a1 , a2 , . . . , an ,
a1 = 2 q 1 , a 2 = 2 q 2 , . . . , a n = 2 q n ; q1 , q 2 , . . . , q n N , q 1 < q 2 < < q n .
q1 +q2 ++qn

n
,
8 = 23 = n 2q1 2q2 2qn = 2
q1 + q 2 + + q n
q1 + q 2 + + q n
= 3.
>
n
n

(1 + n)n
> 1 + 2 + + n =
= 1 + n . , 3 > 1 + n , n 6 5.
n
2n
2
2
:
1) n = 1 a1 = 8, 8, n = 1 .
5
2) n = 2 a1 a2 = 82 = 26 = 21 25 , 2 + 2 = 17, n = 2
2
.
3
5
3) n = 3 a1 a2 a3 = 83 = 29 = 21 23 25 , 2 + 2 + 2 = 14,
3
n = 3 .
4) n = 4 a1 a2 a3 a4 = 84 = 212 . q2 > q1 > 1 ,
q2 > 2, q4 > q3 > q2 > 2, , 2q2 + 2q3 + 2q4 4 (
q1
q2
q3
q4
4). 2 + 2 + 2 + 2 N ,
4

www.legionr.ru

1590

696

q1 > 2, q1 > 2, q2 > 3, q3 > 4, q4 > 5, q1 + q2 + q3 + q4 > 14


a1 a2 a3 a4 > 214 , .
5) n = 5 2q1 2q2 2q3 2q4 2q5 = 215 , q1 + q2 + q3 + q4 + q5 = 15,
q1 + q2 + q3 + q4 + q5 > 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15. q1 = 1, q2 = 2, q3 = 3, q4 = 4, q5 = 5,
21 + 22 + 23 + 24 + 25 = 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 62
/ N.
5
5
5
: 1, 2, 3.
1590. , , a1 , a2 , . . . , an ,
a 1 = 2 p1 , a 2 = 2 p2 , . . . , a n = 2 pn ; p1 , p 2 , . . . , p n N , p 1 < p 2 < < p n .
a1 + a2 + + an = 112,
n
2p1 (1+2p2 p1 + +2pn p1 ) = 24 7n, , p1 > 4. b1 = 2p1 4 =
= 2q1 , b2 = 2p2 4 = 2q2 , . . . , bn = 2pn 4 = 2qn (q1 , q1 , . . . , qn Z,
0 6 q1 < q2 < < qn ). b1 + b2 + + bn = 7n. ,
b1 + b2 + + bn > 20 + 21 + + 2n1 = 2n 1, 7n > 2n 1.
, n > 6 2n 1 > 7n.
.
. n = 6 26 1 > 7 6.
n = k ( 2k 1 > 7k), n = k + 1
2k+1 1 > 2k 1 + 2k 1 > 7k + 7k > 7k + 7 = 7(k + 1), ,
n N , n > 6.
. f (x) = 2x 7x 1, x R,
f 0 (x) = 2x ln 2 7, f 0 (x0 ) = 0, 2x0 = 7 , x0 = log2 7 log2 ln 2 <
ln 2

< log2 7 log2 log4 2 < log2 8 log2 1 = 4, f 0 (x) > 0 x > 4,
2
f (x) [4; +), f (6) = 64 42 1 > 0, f (n) > f (6) > 0,
, 2n 1 > 7n n > 6.
:
1) n = 1; 2q1 = 7 .
2) n = 2; 2q1 + 2q2 = 14; 2q1 (1 + 2q2 q1 ) = 2 7; 1 + 2q2 q1 = 7;
= 6 .

q2 q1

q1

3) n = 3; 2q1 + 2q2 + 2q3 = 21. q1 = 0, q2 = 2 q3 = 4


+ 2q2 + 2q3 = 1 + 4 + 16 = 21, n = 3 .

www.legionr.ru

1590

697

4) n = 4; 2q1 +2q2 +2q3 +2q4 = 47; 2q1 (1+2q2 q1 +2q3 q1 +2q4 q1 ) =


= 22 7; 2q2 q1 + 2q3 q1 + 2q4 q1 = 6; 2q2 q1 (1 + 2q3 q2 + 2q4 q2 ) = 2 3;
2q3 q2 + 2q4 q2 = 2 .
5) n = 5; 2q1 + 2q2 + 2q3 + 2q4 + 2q5 = 35; 2q5 6 32. 2q5 = 32,
q1
2 + 2q2 + 2q3 + 2q4 = 3 . 2q5 < 32,
0 6 q1 < q2 < < qn , 2q1 = 1; 2q2 = 2; 2q3 = 4; 2q4 = 8; 2q5 = 16
.
: 3.

www.legionr.ru