Вы находитесь на странице: 1из 698

!

(www.legionr.ru)
. . -2014. II.
.
/ ,
,
.
.
1. . . -2014. II. ( ) (
). ,
, 4, 70, 71, , . 146,
, . 7.12.
2. (, )
(www.legionr.ru) / .
3. (, ) , .
4.
(, ) .
.

: . . ..-..,
. . .
:
. ., . ., . ., . ., . .,
. ., . ., . ., . .,
. ., . ., . ., . .
M34 . . -2014 : - / . . , . . . --: , 2013. 240 . (
)
. . -2014
.. , .. .
.
I , . -
- . 2014 . . , . .
, .
II , ,
www.legionr.ru
() . ,
.
.
.

c , 2013.

www.legionr.ru

9
12
12
1. 59 612 : 309 = 5 9 2 9 39 = 23 33 = 63 = 216.
5 2 3
: 216.
2
b4,44
1
b4,44
6 2 = 36 : 5 = 7,2.
2. 3,11
3,33 = 6,44 = 2 ,
b
b
b
b ( 5)
: 7,2.
4
5
4
5
3. 34 75 : 214 = 3 7 4 = 34 74 = 71 = 7.
(3 7)
3 7
: 7.
6
2
(3a2 )3 (4b)2
= 27a 616b
= 3.
4.
3 2
2
(12a b)
144a b

: 3.

p
p

5. a = 1 . 2 3 2 + 3 = 4 3 = 1.
:
1.

14
6 = 14 14 6 + 14 6 + 6 = 20 = 2,5.
+
6.
14 6
8
14 + 6
14 6
: 2,5.

45 +
65 = 45( 65 + 45) + 65( 65 45) =
7.
65 45
65 45
65 + 45

= 45 + 65 = 5,5.
20
: 5,5.

8. 23 2 23+ 2 100 = 23 2+3+ 2 100 = 26 100 = 64 100 = 36.


:
36.

9. 32+ 3 32 3 + 32 = 3(2+ 3)+(2 3) + 32 = 34 + 32 = 81 + 9 = 90.


: 90.

11

10. 3 3 216 4 = 3 6 4 = 8.
9
9
: 8.
20 32 = 5 4 32 = 9 = 1,8.
11.
5
4 52
5
1024 52
: 1,8.

11
33
11

5 a7
533 a337
53 a21
12.
=
=
= 53 = 125.
21
21
a
a
a21
:
125. q
q

1
1
11
4 m 11
81 m
3
32 m 22 = 4 1 = 4,5.
q
=
=
13. q
1

11
1
2
11
2 m 22
2048 m
211 m 2

: 4,5.
p

14. 2x 7 + 4x2 20x + 25 = 2x 7 + (2x 5)2 = 2x 7 + |2x 5|.


x = 2,5, 2x 7 + |2x 5| = 2.
: 2.
15.
3 < p
a < 7,5, :
p p
(a 2)2 + (a 3)2 + (2a 15)2 = |a 2| + |a 3| + |2a 15| =
= a 2 + a 3 2a + 15 = 10.
:
p
p 10.

65 33
18
ap
11 15 143 a
18 2145 a
11 2145 a
16.
=
=

14 2145 a
14 39 55 a

(18 11)2145 a
=
= 7 = 0,5.
14 2145 a
14
: 0,5.

37 x 3 x
3 x 7x 3 x

=
= 7.
17.
x
x
x
:
7.
! r
r
r

126 34 =
5
7
7 = 56
18.
3 7
:

17
17
34
17
7

8 18 2 = 16 36 = 4 6 = 2.
=
: 2.

312
1 1 1
10 30 15
30
25 10 2m
=
25

(2m)
19. 30
=
25

(2m)
= 25.

2m 15 2m
: 25.

www.legionr.ru

5
p

20. t2 16t + 64 + t = (t 8)2 + t = |t 8| + t. t 6 8,


|t 8| = 8 t |t 8| + t = 8.
: 8.
p
p
21. (b 12)2 + (b 7)2 = |b 12| + |b 7|. 7 6 b 6 12,
|b12| = 12b |b7| = b7. |b12|+|b7| = 12b+b7 = 5.
: 5.

4 3 2
3
b
7b
4
22.
=
b
7b2 b2,75 = 7b0,75+22,75 = 7.
b2,75
: 7.
23. log7 21 log7 21 log7 (7 21) log7 3 =
= (log7 (7 3))2 log7 (72 3) log7 3 =
= (log7 7 + log7 3)2 (log7 72 + log7 3) log7 3 =
= (1 + log7 3)2 (2 + log7 3) log7 3 =
= 1 + 2 log7 3 + log27 3 2 log7 3 log27 3 = 1.
: 1.
log2 12 log2 144

= log2 2 3 + log2 2 12 log2 144 log2 3 =


24. log2 2 3 +
log12 2
log3 2
= log2 2 3+log2 2 122 log2 12log2 3 = (log2 12log2 3)2 = log2 2 4 = 22 = 4.
: 4.
25. (3 log27 3,5 log3 10,5 1) 53 log5 2 =

= (log3 3,5 log3 10,5 1) 8 = log3 1 1 8 = 2 8 = 16.


3
: 16.
26. 5 log3 49 log7 81 + 17log17 8 = 10 log3 7 4 log7 3 + 8 =
log3 7
= 40
+ 8 = 48.
log3 7
: 48.
27. :
loga b logb c = loga blogb c = loga c. :
log3 5 log2 7 log5 8 log7 9 = log3 5 log2 7 log5 23 log7 32 =
6 log3 5 log5 2 log2 7 log7 3 = 6 log3 2 log2 3 = 6.
: 6.
28. :
loga b logb c = loga blogb c = loga c. :
log36 5 log8 3 log25 2 log
3 3 6 = log62 5 log23 3 log52 2 log 1 6 =
21

0, 25 log6 5 log5 2 log2 3 log3 6 = 0, 25 log6 2 log2 6 = 0, 25.


: 0,25.

33

www.legionr.ru

30

lg 2
log2 5 = log5 2log2 5 = 1.
29. lg 2log5 10log2 5 = lg 2 1 log2 5 =
lg 5
lg 5
: 1.
1
log7
49
= 98 1 = 2.
30. 98 7
49
: 2.
1
log4
64
= 256 1 = 28 26 = 22 = 4.
31. 256 4
64
: 4.

1
32. 11 3 log3 3 = 11 3 log3 3 2 = 11 3 1 = 11 1,5 = 9,5.
2
: 9,5.

1
33. 13 3 log2 8 = 13 3 log2 8 2 = 13 3 log2 23 = 13 4,5 = 8,5.
2
: 8,5.
34. 49log7 4 = (72 )log7 4 = (7log7 4 )2 = 42 = 16.
: 16.
35. 42+log4 7 = 42 4log4 7 = 16 7 = 112.
: 112.
36. 52+log5 12 = 52 5log5 12 = 25 12 = 300.
: 300.
37. 52+log5 4 = 52 5log5 4 = 25 4 = 100.
: 100.
38. 2log2 7+3 = 2log2 7 23 = 7 8 = 56.
: 56.
39. 8log2 5 = (23 )log2 5 = (2log2 5 )3 = 53 = 125.
: 125.
ln 6
40. 9 ln 3 = (32 )log3 6 = (3log3 6 )2 = 62 = 36.
:
36.

log7 5 35
= 1 = 0,2; .. log7 5 35 = 1 log7 35.
41.
log7 35
5
5
: 0,2.
42 = ln 42 = 1 = 3.
42. ln
ln 3 42
1 ln 42
1
3
3
: 3.

www.legionr.ru

44

43. log4 5 log5 64 =

1 log 43 = 3 log5 4 = 3.
5
log5 4
log5 4

: 3.
44. log625 7 log7 5 =

log7 5
1
log7 5 =
= 1 = 0,25.
log7 625
log7 54
4

: 0,25.

45. 102 log5 6 5 = 102 1 log5 5 = 102 = 17.


6
6
: 17.

46. 108 log11 8 11 = 108 log11 11 = 108 = 13,5.


8
8
: 13,5.
47. log81 log7 343 = log81 log7 73 = log81 3 = log34 3 = 1 log3 3 =
4
= 1 = 0,25.
4
: 0,25.
48. 5 4log2 3+1 = 5 (22 )log2 3+1 = 5 22(log2 3+1) = 5 22 log2 3+2 =
= 5 2log2 9 22 = 5 9 4 = 180.
: 180.
3
49. 73 log7 4 = 7log7 4 = 43 = 64.
: 64.
12
50. 144log12 14 = 122 log12 14 = 12log12 14 = 142 = 196.
: 196.
51. log4 25,6 + log4 10 = log4 256 = 4.
: 4.
52. 4 + log3 6 = log3 81 + log3 6 = log3 486, 3log3 486 = 486.
: 486.
53. 2 + log4 121 = log2 4 + log2 11 = log2 44, 2log2 44 = 44.
: 44.

54. log3 81 + log3 1 = log3 81 1 = log3 9 = 2.


9
9
: 2.
55. log4 8 + log9 81 = 3 log2 2 + 2 = 3,5.
2
: 3,5.
42 = 42 = 6.
56. log
7
5 57
: 6.

www.legionr.ru

57

57. log5 12,5 + log5 10 = log5 (12,5 10) = log5 125 = 3.


: 3.
58. (1 log9 45)(1 log5 45) = (log9 45 log9 9)(log5 45 log5 5) =
= log9 45 log5 45 = log9 5 log5 9 = 1.
9
5
: 1.
59. log0,2 7 log7 0,04 = log0,2 0,04 = 2.
: 2.
60. log0,7 10 log0,7 7 = log0,7 10 = log0,7 7 = 1.
7
10
: 1.

log3 4
= log13 1 + log13 4 = log13 1 4 = 0.
61. log13 0,25 +
log3 13
4
4

: 0.
cos 71 cos 10 + cos 80 cos 19
=
62.
2 cos 69 cos 8 + 2 cos 82 cos 21
cos 71 cos 10 + sin 10 sin 71
cos 61
=
= 1 = 0,5.

=
2
2(cos 69 cos 8 + sin 8 sin 69 )
2 cos 61
: 0,5.
3(sin 10 + sin 80 )(cos 80 cos 10 )
63.
=
2 sin 70
2
2

3 sin 70 2
2
3 2 sin 45 cos 35 2 sin 45 sin 35
=
=
=
2 sin 70
2 sin 70
3 sin 70
=
= 1,5.
2 sin 70
: 1,5.
64. sin 30 (sin 12 cos 18 + cos 12 sin 18 ) = sin 30 sin 30 = 1 = 0,25.
4
: 0,25.
65. cos 60 (cos 25 cos 35 sin 25 sin 35 ) = cos 60 cos 60 =
= 1 = 0,25.
4
: 0,25.
66. sin 10 sin 50 sin 70 = sin 10 cos 20 cos 40 =
2 sin 20 cos 20 cos 40
2 sin 10 cos 20 cos 40 cos 10
=
=
=
2 cos 10
4 cos 10

www.legionr.ru

67

2 sin 40 cos 40
sin 80
=
= 1 = 0,125.

8
8 cos 10
8 sin 80
: 0,125.
cos 70 cos 10 + cos 80 cos 20
=
67.
cos 68 cos 8 + cos 82 cos 22
cos 70 cos 10 + sin 10 sin 70
cos 60
=
= 1.

=
cos 68 cos 8 + sin 8 sin 68
cos 60
: 1.
4(sin 72 2 sin 36 sin 18 )
8 sin 36 (cos 36 sin 18 )
=
=
68.
cos 54
cos 54
4(cos 18 cos 18 + cos 54 )
=
= 4.
cos 54
:
4.

3
3 cos 40 + sin 40
1
=
69.
+
=
sin 40
cos 40
sin 40 cos 40

3
1
2
cos 40 + sin 40
2
2
2(cos(40 30 ))
4 cos 10
=
=
=
= 4.
cos 10
1
1
sin 80
sin 80
2
2
: 4.
70. cos 15 cos 45 cos 45 cos 75 = cos 15 cos 45 sin 45 sin 15 =
= cos 60 = 0,5.
: 0,5.
7
cos 75 cos 15 cos 15 cos 105
71.

=
2 sin 18 sin 63 + sin 108 sin 27
7
cos 75 cos 15 + sin 75 sin 15
=

=
2 sin 18 sin 63 + cos 18 cos 63
7 cos 60
712
= 7 = 3,5.
=
=
2
2 cos 45
22 2
: 3,5.
p

72. 0 < < , cos > 0 cos = 1 sin2 = 1 0,36 = 0,8;


2

tg( + 7) cos 2 + = tg + sin 2 = sin + 2 sin cos =


2
cos
=

0,6
+ 2 0,6 0,8 = 1,71.
0,8
: 1,71.

www.legionr.ru

10

74

73. 5 sin 3 + 2 cos( + 3) = 5 cos 2 cos = 3 = 0,75,


2
4
cos = 1 .
4
: 0,75.
74. < < 0, sin < 0. cos 5 ,
2
13
s
2
5
sin = 1 2 = 12 ;
13
13

2 tg( 5) + ctg + = 2 tg tg = tg = 12 = 2,4.


2
5
: 2,4.

75. 2 cos + + 3 sin2 ( ) = 2 sin + 3 sin2 =


2
= 2 0,5 + 3 0,52 = 1 + 0,75 = 0,25, sin = 0,5.
: 0,25.

76. sin 2 2 sin sin( ) + cos2 ( + ) = 2 sin cos


2

2
3 = 3 = 0,75, cos = 3 .
2 sin cos + cos2 =
2
4
2
: 0,75.
sin4 x cos4 x
(sin2 x cos2 x)(sin2 x + cos2 x)
= cos 2x =
77.
=
sin 2x
sin 2x
sin 2x
= ctg 3 = 1, x = 3 .
4
8
: 1.
78. 1 (cos 45 cos 15 sin 15 sin 45 )2 = 1 (cos(45 + 15 ))2 =
= 1 cos2 60 = 1 0,25 = 0,75.
: 0,75.

2
79. (sin 75 cos 15 sin 15 cos 75 )2 + 0,5 = sin(75 15 ) +
2
3 + 0,5 = 0,75 + 0,5 = 1,25.
+ 0,5 = (sin 60 )2 + 0,5 =
2
: 1,25.

2 2 sin 70 + 20 cos 70 20

2
2
2(sin 70 + sin 20 )
=
=
80.
cos 25
cos 25

www.legionr.ru

11

81

2 2 sin 45 cos 25 = 2 2 2 = 2.
cos 25
2
: 2.
50 + 40 cos 50 40
2
cos

2
2
+ cos 40 =

81. cos 50
=
2 cos 5
2 cos 5

5 = 2 2 = 1.
45 cos
= 2 cos

2 cos 5
2 2
: 1.
82. sin2 t + cos2 t 3 sin + 7 cos = 1 3 0 + 7 (1) = 6.
: 6.

83. cos cos 2 + 4 = cos cos + 4 =


3
3
3
3

cos
+ 4 = 2 + 4 = 5.
= cos
3
3
2
: 5.

84. 2 3 sin cos = 2 3 1 sin = 2 3 1 = 5, 5.


12
12
2
6
4
: 5, 5.
=

85. < < 2, , cos < 0.


2
s
p
2
cos = 1 sin = 1 24 = 1 = 0,2.
25
5

: 0,2.

2 3
9

86. 8 6 sin
sin = 8 6 sin sin = 8 6

= 2 6 = 12.
4
3
4
3
2
2
: 12.

53 = 6 sin 37 sin(90 37 ) = 3 cos 37 = 3.


87. 6 sin 37 sin

sin 74
2 sin 37 cos 37
cos 37
: 3.
88. 17 cos + 3 sin = 2; 17 cos + 3 sin = 12 sin 64 cos ;
6 sin 32 cos
9 sin = 81 cos ; tg = 9.
: 9.

89. 16 sin( + ) cos 3 + = 16( sin ) sin = 16 sin2 =


2

www.legionr.ru

90

12

= 16 1 = 4.
2
: 4.
1 = 1 ; cos2 = 1 sin2 = 19 ; ctg2 = cos2 = 19.
45
20
20
sin2
:
19.

3
2 sin
+ cos( )
2

= 2 cos cos = 3.
91.

cos
+
sin
2
: 3.
p

92. 0,04+log4 2 2+2log2 3 = (0,2)2 + 1 log2 2 2 +3 = 0,2+ 3 +3 = 3,95


2
4
: 3,95.

1 = 2 p(0,3)2 3 1 log 3
3
3=
93. 3log3 2 0,09 + 3 log9
3
2
333
90. sin2 =

1
= 2 0,3 3 log3 31 3 = 1,7 3 4 = 1,7 2 = 0,3.
2
2 3
: 0,3.
94. 53x1 2575x = 0,2; 53x1+1410x = 51 ; 7x + 13 = 1; x = 2.
: 2.
95. 82x+3 43x+2 = 62; 26x+9 26x+4 = 62; 26x+4 (25 1) = 62;
26x+4 31 = 62; 26x+4 = 2; 6x + 4 = 1; x = 0,5.
: x = 0,5.
96. 725 4 5x = 5x+2 ; 5x+2 + 4 5x = 725; 5x (52 + 4) = 725;
5x 29 = 725; 5x = 25; x = 2.
: 2.
97. 4x2 + 2 4x1 = 9; 4x2 (1 + 2 4) = 9; 4x2 9 = 9; 4x2 = 1;
4x2 = 40 x 2 = 0, x = 2.
: 2.
x
2
98. 9x = 8 3x+1 + 81; 32 8 3 3x 81 = 0; 3x 24 3x 81 = 0.
t = 3x > 0.

t2 24t 81 = 0; t1,2 = 12 144 + 81 = 12 15 t1 = 27, t2 = 3 < 0
t = 27. , 3x = 27; 3x = 33 x = 3.
: 3.
99. 22x+1 . , 22x+1 (1 + 21 + 22 + 23 ) = 240;
22x+1 (1 + 2 + 4 + 8) = 240; 22x+1 = 16; 2x + 1 = 4; x = 1,5.
: 1,5.

www.legionr.ru

101

13100. log4 log2 1 = 1; log2 1 = 4; 1 = 16; x = 1 .
x
x
x
16
: log4 log2 16 = log4 4 = 1. , x = 1 = 0,0625.
16
: 0, 0625.
101. log3 (x + 5) = 3.
x + 5 = 33 , x + 5 = 27, x = 22.
, x = 22 .
: 22.
102. lg(10 x) = 2, 10 x = 102 ,
x = 10 100, x = 90.
: 90.
x+1 3
x+1
= 64. 1
= 1
; x + 1 = 3; x = 4.
103. 1
4
4
4
: 4.
3
3
104. 7 x = 343. 7 x = 73 , 3 = 3, x = 1.
x
: 1.
105. 4x4 = 64; 4x4 = 43 ; x 4 = 3; x = 7.
: 7.
106. 5x+2 = 125; 5x+2 = 53 ; x + 2 = 3; x = 1.
: 1.
107. log3 (4 x) = 4; 4 x = 81; x = 77.
: 77.
108. 5x24 = 1 , 5x24 = 53 , x 24 = 3, x = 3 + 24, x = 21.
125
: 21.
109. 4x11 = 1 , 4x11 = 43 , x 11 = 3, x = 8.
64
: 8.
10x2 3
10x2
= 1; 1
= 1 ; 10x 2 = 3; x = 1 .
110. 1
3
27 3
3
2
: 0,5.
3x+2
3x+2 4
111. 1
= 625; 1
= 1
; 3x + 2 = 4; 3x = 6; x = 2.
5
5
5
: 2.

www.legionr.ru

14

113

112. log3 (x + 4) = log3 (5x + 2); x + 4 = 5x + 2; 2 = 4x; x = 1 .


2
: 0,5.
113. log 1 (1 3x) = 2; 1 log2 (1 3x) = 2; log2 (1 3x) = 4;
2
4
1 3x = 16; 3x = 15; x = 5.
: 5.
114. log17 (5x + 7) = log17 22; 5x + 7 = 22; x = 3.
: 3.
115. log3 (7x + 1) = 3 log9 4; log3 (7x + 1) = 3 log3 4;
2
3

log3 (7x + 1) = log3 4 2 ; 7x + 1 = 8; x = 1.


: 1.
116. 2x+3 = 4x1 ; 2x+3 = (22 )x1 ; 2x+3 = 22x2 ; x + 3 = 2x 2;
x = 5.
: 5.
x4
= 27; (31 )x4 = 33 ; 34x = 33 ; 4 x = 3; x = 1.
117. 1
3
: 1.
118. 53x+7 = 0,04; 53x+7 = 52 ; 3x + 7 = 2; 3x = 9; x = 3.
: 3.
x 2(2x9)
x
2x9
= 1 ; 1
= 1 ; 4x 18 = x; 3x = 18;
119. 1
16
4
4
4
x = 6.
: 6.
120. log2 (x + 1) = 2. : x + 1 > 0; x > 1.
x + 1 = 22 , x + 1 = 4; x = 3.
: 3.
121. 22x4 = 16; 22x4 = 24 ; 2x 4 = 4; 2x = 8; x = 4.
: 4.
122. 17x16 = 17 x 16 = 1 x = 17.
: 17.
2x
= 36. , 1 = 61 ; 6x2 = 62 ; x 2 = 2; x = 4.
123. 1
6
6
: 4.
124. log15 (2x + 11) = log15 4; 2x + 11 = 4; 2x = 7; x = 3,5.
: 3,5.
125. log0,5 (5x 1) = log0,5 14; 5x 1 = 14; 5x = 15; x = 3.
: 3.

www.legionr.ru

15
119x
119x 2
126. 1
= 1; 1
= 1 ; 11 9x = 2; 9x = 9; x = 1.
4
16 4
4
: 1.
4x17
= 125; 5174x = 53 ; 17 4x = 3; 4x = 14; x = 3,5.
127. 1
5
: 3,5.
128. log6 (12 5x) = 2; 12 5x = 62 ; 5x = 24; x = 4,8.
: 4,8.
129. log7 (3x 8) = 2; 3x 8 = 72 ; 3x = 57; x = 19.
: 19.
130. 35x17 = 27; 5x 17 = 3; 5x = 20; x = 4.
: 4.
127

131. 2122x = 1 ; 12 2x = 3; 2x = 15; x = 7,5.


8
: 7,5.
(4x 7)
(4x 7)
132. cos
= 1;
= 2 + 2k; 4x 7 = 2 + 6k;
3
2
3
3

4x = 9 + 6k,
k Z.
4x = 5 + 6k;

4x = 3, k = 1,
:
4x = 5, k = 0;
3
x= .
4
: 0,75.
133. sin 2x = 1 ; 2x = +2k 2x = 5 +2k, k Z; x = 1 +3k
3
2 3
6
3
6
4
x = 5 +3k, k Z. x = 1 = 0,25.
4
4
: 0,25.
134. tg 5x = 1; 5x = + k, k Z; x = 1 + 4k , k Z.
4
4
4
5
5
x = 1 = 0,2.
5
: 0,2.
135. 3 x = 6 3 , 3 x = 45 , x = 15.
7
7 7
7
: 15.

www.legionr.ru

16

137

136. 1 2x = 3.
x + 13
. x 6= 13.
1 2x = 3(x + 13), 1 2x + 3x + 39 = 0, x + 40 = 0, x = 40.
: 40.
137. : x 6= 4 .
3
x + 6 ; 3x2 + 4x = x + 6; 3x2 + 3x 6 = 0; x = 1, x = 2.
1
2
3x 4
2.
: 2.

138. x2 + 2x 8 = 0; x1,2 = 1 1 + 8 = 1 3; x1 = 2, x2 = 4.
4.
: 4.
p

9 92 4 2 (35)
2
= 9 361 =
139. 2x 9x 35 = 0; x1,2 =
22
4

x =

= 9 19 ; x1 = 2,5, x2 = 7.
4
x1 + x2 = 4,5.
: 4,5.
140. (3x 14)2 = (3x + 2)2 ; (3x + 2)2 (3x 14)2 = 0;
(3x + 2 3x + 14)(3x + 2 + 3x 14) = 0; 16(6x 12) = 0; x = 2.
: 2.

141. (8x 5)2 = (8x + 5)2 ; (8x + 5)2 (8x 5)2 = 0;


(8x + 5 8x + 5)(8x + 5 + 8x 5) = 0; 10 16x = 0; x = 0.
: 0.
2
3 = 0;
142. 15x
= 5; 2x
+ 1 = 0; x + 2x
2
2
6x 9
2x 3
2x 3

2x2 + x 3 = 0; x = 1 1 + 4 2 3 = 1 5 ;
1,2
2
2x 3
22
4
x1 = 1; x2 = 1,5, , .
x2 = 1,5.
: 1,5.
2
2
2
143. 16x 9 = x; 16x 9 12x x = 0; 4x 9 = 0;
12x
12x
12x
(2x 3)(2x + 3)
= 0; x1 = 1,5; x2 = 1,5.
12x

www.legionr.ru

17

144

x1 = 1,5.
: 1,5.
144.

5x = x; 5x x(x 12) = 0; x(5 x + 12) = 0;


x 12
x 12
x 12

x(17 x)
= 0; x1 = 0; x2 = 17. x2 = 17.
x 12
: 17.
2
145. 14 3x = x; 14 3x 2x x = 0; 2x + 3x 14 = 0;
2x
2x
2x

x1,2 = 3 9 + 4 2 14 = 3 11 ; x1 = 2;
22
4
x2 = 3,5. x2 = 3,5.
: 3,5.

146. x 3 = x 3 . x = 3 .
9x + 4
4x + 9

5x = 5,
9x + 4 = 4x + 9,
1
1 ;
x 6= 3
=
4
9x + 4 6= 0;
9x + 4
4x + 9
x 6= .
9
, x1 = 3 x2 = 1.
x1 = 3.
: 3.
147. : 128 x2 = (x)2
128 = x2 + x2 p
2x2 = 128 x2 =

64 x = 8.
: x = 8, 128 (8)2 = 128 64 = 64 = 8 = (8).

x = 8 , 128 82 = 128 64 = 8 6= 8.
, x = 8.
: 8.

x 6 > 0,
148. x 6 = 8 x

x2
12x + 36 = 8 x;

x
> 6,
x > 6,
x1 = 7, x = 7.

x2 11x + 28 = 0;

x2 = 4;
: 7.

x 3 > 0,
x > 3,

149. x 3 = 9 x
x2 6x + 9 = 9 x;
x2 5x = 0;

www.legionr.ru

18

x
> 3,
x1 = 0, x = 5.

x2 = 5;
: 5.
150. 1). 5x + 2 > 0; x > 0,4.
2) 5x + 2 = 10; 5x + 2 = 100; 5x = 98; x = 19,6
.
: 19,6.

151. . 4x 6 > 0; x > 1,5. 4x 6 = 12; 4x 6 = 144; 4x = 150;


x = 37,5 .
:
37,5.

152. 7x + 1 = 6 7x + 1 = 36 7x = 35 x = 5.
:
5.

153. 10 2x = 4 10 2x = 16 2x = 6 x = 3.
: 3.

x > 0,
154. 5x 3 = 2 x. :
x > 0,6.
5x 3 > 0;
, 5x 3 = 4x, x = 3.
x = 3 .
:
3.

155. 4 2x = 2 1 x.
4 2x > 0,
x 6 2,
:
x 6 1.
1 x > 0;
x 6 1;
:
4 2x = 4(1 x), 2x + 4x = 4 4, x = 0.
: 0.

57 3x > 0,
156. 57 3x = 3
57 3x = 9 x = 16.
57 3x = 9;
:
16.
r
157. 3x 17 = 4. , :
7
3x 17
= 16; 3x 17 = 16 7; 3x = 129; x = 43. ,
7
x = 43 .
:
43.
r
11 = 1 ;
44 = 1; 44 = 6 4x; 4x = 38;
11 = 1 ;
158.
6 4x
2 6 4x
4 6 4x
150

x = 38 = 9,5. , x = 9,5 4

www.legionr.ru

19

159

y
1
O

. 1.
.
:9,5.
159. x = 15 2x; x2 = 15 2x; x2 + 2x 15 = 0; x1 = 5; x2 = 3.
, x = 5 .
:
5.

+ 3x = 49; 3x =49 + 41; 3x = 90; x = 30.


160. ( 41+ 3x)2 = 72 ; 41
: 41 + 3 30 = 7; 41 + 90 = 7; 49 = 7; 7 = 7.
: 30.
161. :
27 x = 112 ; 27 x = 121; 27 121 = x; x = 148.
:
148.
r

162. 2x 8 = 3; 2x 8 = 6; 2x 8 = 36; 2x = 44; x = 22.


4
s
r

: 2 22 8 = 44 8 = 9 = 3.
4
4
:
22.
r
4
4
163.
= 1;
= 1; 5x 2 = 4; 5x = 6; x = 1,2.
5x 2
5x 2
r
r
4
4 = 1.
:
=
5 1,2 2
62
: 1,2.
164. , , OX
.
g(x) = f (x) x 2 (4; 6) g 0 (x) = f 0 (x) 1. , g(x)
y = f 0 (x) y = 1 .
1 , 4.
: 4.

www.legionr.ru

20

166

165. x0 f (x),
f 0 (x) +. f 0 (x) ,
x = 0 .
: 0.
166. f (x) , f 0 (x)
"+" "", .
2 f 0 (x) [4; 1], f (x) , , , x0 = 4.

. 2.
: 4.
167. f (x) , f 0 (x)
+, . ,
3 f 0 (x) [2; 5], f (x) , , , x0 = 2.

-3

1
O

-1

5 x

. 3.
: 2.
168. , [6; 0] , [0; 4] . ,

www.legionr.ru

169

21

0 ,
[6; 4].
: 0.
169. 3 (,
). ,
+ -.
.
: 0.
170. 3 (,
). , - +. .
: 1.
171. 4 (,
). ,
, . +, + .
.
: 3.
172. : 60 /
.
: 4.
173. 6 , 6 .
45,5 .
: 45,5.
174. , 12 /.
: 12.
175. t, t
[37; 39]. , t [0; 6] [7,5; 8,5] [10; 12], 9 .
: 9.
176. : 80 .
: 80.
177. , , , .

www.legionr.ru

178

22

, 2- 6- 12- 26-
, 18 .
: 18.
178. 70 .
25- .
: 25.
179. ,
1 30 . 2-
.
: 2.
180. ,
1 30 . 30-
.
: 30.
181. [17; 28]. : 18 C.
: 18.
182. 300n 200n = 2700, 100n = 2700, n = 2700 = 27.
100
: 27.
183. 9 30 150 = 4 500 (). , 4 500 + 4 500 = 9 000 ().
, 9 000 : 30 = 300 ().
, 13 .
: 13.
184. 10; 10 18 = 180 ().
80; 80 18 = 1 440 ().
: 1 440 180 = 1 260 ().
: 1 260.
185. 4 20 105 ,
20 105 = 2 100 (). 12 120 , 20 120 = 600 ().
4
15 60 , 3 20 60 = 900 (). 4

www.legionr.ru

186

23

2 100 (600 + 900) = 600 ().


: 600.
186. : 5 .
: 5.
187. 14 19 ,
18 ;
756.
: 756.
188. 12 15 . 5 C,
14 .
: 5.
189. 12 19
71%. 19 .
: 71.
190. 2 4, 10, 11 15 . 4 .
: 4.
191. 5000 , 1-
5-, 10 .
: 10.
192. 16 7,5 C.
: 7,5.
193. 01.09.2011 1716 , 22.09.2011 1617 . 99 .
: 99.
194. 15 C 6-, 7- 8- ,
3 .
: 3.
195.
2009 32 .
: 32.
196. 3-, 4-, 7-, 10-
11- , 5 .
: 5.
197. , 2005 .
: 2005.

www.legionr.ru

24

199

198. 1,2 3 ,
0,8 18 . 18 3 = 15 .
: 15.
199. 16 30 C.
: 30.
200. 6 .
: 6.
201. 50 C 5 , 90 C 9 .
9 5 = 4 ().
: 4.

202. , , 14 C, 6 C.
14 6 = 8( C).
: 8.
203. 520,3 . , 470,2 . .
520,3 + 470,2 = 990,5 (. ).
: 990,5.
204. 5 C 5- 10- ,
6 .
:

0
0
6.
(11x + 2)2 ex (ex )0 (11x + 2)2
(11x + 2)2
0
=
=
205. y =
ex
(ex )2
=

2 11(11x + 2) ex ex (11x + 2)2


(11x + 2)(22 11x 2)
=
=
e2x
ex

(11x + 2)(20 11x) 0


; y (0) = 2 020 = 40.
ex
e
:
40.

0
(2x + 3)3 ex (ex )0 (2x + 3)3
(2x + 3)3
0
206. y =
=
=
ex
(ex )2

(2x + 3)2 (6 (2x + 3)


3 2(2x + 3)2 ex ex (2x + 3)3
=
=
=
e2x
ex

2
(2x + 3)2 (3 2x) 0
; y (0) = 3 0 3 = 27.
ex
e
: 27.

www.legionr.ru

208

25

0
207. ln x3x2 +5x+2 = 1 6x+5. x = 5
x

1 6 5 + 5 = 24, 8.
5
: 24, 8.

6 ctg x
=
;
208. f (x) = 3 ctg2 x; x0 = . f 0 (x) = 3 2 ctg x 12
6
sin x
sin2 x

12
sin2 x ctg x 2 sin x cos x
sin
x
6 ctg x 0
y=
; y = 6
=
sin2 x
sin4 x

= 64 (1 + ctg x sin 2x); y 0 = 6 1 + ctg sin =


6
6
3
sin x
sin4
6


= 6 16 1 + 3 3 = 6 16 2,5 = 240; k = 240.
2
: 240.
209. tg 120 = 3.
f 0 (x) = 3. ,
3 .
: 3.
210.
f 0 (x) = tg 150 , f 0 (x) = 1 .
3
y = 1 , , 2.
3
: 2.
211. x = x0 ,
f 0 (x0 ) = k, k . x0 N ,
f 0 (x0 ) < 0. , x0 = 3 x0 = 4.
: 2.
212. y = f (x) x0 = 3 ,
: f 0 (3) = 1 = tg = 45 .
: 45.
213. k. = f 0 (x0 ) = f 0 (3).
f 0 (3) = 1.
: 1.

www.legionr.ru

215

26

214. k. = f 0 (x0 ) = f 0 (4).


f 0 (4) = 3.
: 3.
215. ,
f 0 (x) = 10x 7, f 0 (x) = 13.
: 13.
216. ,
f 0 (x) = 4x + 3, f 0 (3) = 15.
: 15.
217. , f 0 (x) =
= tg 45 = 1. , : x = 2.
: 1.
218. tg = f 0 (x0 ), x0 = 1, f 0 (x0 ) = 1, tg = 1, = 135 .
: 135.
219. , , tg 45 = 1. 1.
: 1.
220.
, 3
. .
y = f 0 (x) y = tg 30 =
3
: 1.
221. ,
y = x2 + 4x + 11 A, y = 1 2x,
y 0 (x0 ) = 2, x0 A.
y 0 (x) = 2x + 4, y 0 (x0 ) = 2x0 + 4, 2x0 + 4 = 2, x0 = 3,
y0 = 32 + 4 3 + 11 = 14, A
(3; 14), 17.
: 17.
222. f 0 (x0 ) = k, k
y = f (x) x0 . : (2; 1) (0; 3).
y2 y 1
, k = 3 + 1 = 2.
k=
02
x2 x 1
: 2.
223. tg = f 0 (x0 ), , y = f (x), Ox
x0 = 2. f 0 (2) = 1, tg = 1,

www.legionr.ru

224

27

= 45 .
: 45.
224. f 0 (x) = 2e2x+1 12x3 . , x0 = 0,5
f 0 (0,5) = 2e2(0,5)+1 12(0,5)3 = 2e0 + 1,5 = 3,5.
: 3,5.
225. f 0 (x) = 2e5x2 5 + 15x2 . , x0 = 2
5
2

2
f 0 2 = 10e5 5 2 + 15 2 = 10e0 + 60 = 12,4.
5
5
25
: 12,4.
226. x0 , x0 .
y = kx + b,
. (1; 4) (1; 3) .

:
4 = k + b,
b = 3,5,
3 = k + b;
k = 0,5.
, f 0 (x0 ) = k = 0,5.
: 0,5.
227. x0 , x0 .
y = kx + b,
. (3; 1) (1; 2)
.

:

1 = 3k + b,
2k = 3,
k = 1,5,
2 = k + b;
b = k + 2;
b = 3,5.
, f 0 (3) = k = 1,5.
: 1,5.
228. y = 38x 28 ,
38. , 3x2 + 8x 2 x0 38.
(3x2 + 8x 2)0 = 6x + 8; 6x0 + 8 = 38; x0 = 5.
: 5.

www.legionr.ru

28

230

229. f (x) x0 ,
Ox. tg = 7 = 1,4.
5
: 1,4.
230. f (x) x0 ,
Ox. tg = 7 = 3,5.
2
: 3,5.
231. f 0 (x0 ) = tg ,
Ox. 4 , tg = BC = 4 = 0, 4.
AB
10

. 4.
: 0,4.
232. f 0 (x0 ) = tg ,
Ox. 5 , tg = BC = 2 = 0,2.
AB
10

. 5.

www.legionr.ru

233

29

: 0,2.
233. , (0; 0) (5; 5). f 0 (5)
, f 0 (5) = 5 0 = 1.
50
: 1.
234. ,
(0; 0) (6; 3). f 0 (6)
, f 0 (6) = 3 0 = 0,5.
60
: 0,5.
235. y = 1, 0 0. ,
x = 5.
: 5.
236. y = 1, 0 0. ,
x = 2.
: 2.
237. y = 3x10 y(x),
. , y 0 (x) = 3,
y(x) = x2 + 5x 7. 2x + 5 = 3; 2x = 2; x = 1.
: 1.
238. x0

2 ,
y 0 (x0 ) = 1,
3x0 7x0 + 1 = 1,
y(x0 ) = x0 3;
x30 3,5x20 + x0 1 = x0 3.
x01 = 1 , x02 = 2.
3
x0 = 2.
: 2.
239. ,
- ,
, (
Ox) (, 7). : 7, 4,
3, 2, 1, 0, 4, 5, 6. 9.
: 9.
240. y = 15,

www.legionr.ru

241

30

Ox, , , f (x) . .
( ).
.
: 5.
241. [7; 3] f (x) , , f (x) , ,
x = 3.
: 3.
242. f (x)
y = x + 2,
, f 0 (x) = 1.
, f 0 (x) 1 .
: 2.
243. [2; 6] f (x) . ,
f (x) , ,
x = 6.
: 6.
244. (1; 5) f (x)
, f 0 (3) = 0. , x = 3 (
).
: 3.
245. y = 3x + 5 3. , f (x) y = 3x + 5
x0 , f 0 (x0 ) = 3.
, y = f 0 (x) y = 3 .
: 4.
246. ,
- , , ( Ox) . : 2, 1, 0, 1, 4, 5. 6.
: 6.
247. f 0 (x) < 0 x [4; 1], f (x) [4; 1] , x = 4.
: 4.
248. , 3 (6; 5), 2 .

www.legionr.ru

31

249

.
: 2.
249. ,
, , , .
, y 0 < 0 : 5; 4; 3; 2;
1; 0; 1; 2; 3. 54321+1+2+3 = 9.
: 9.
250. y = 0 x + 15, . , .
: 5.
251. [3; 10] y = f (x)
. : (2) + (1) + 2 + 4 + 8 = 11.
: 11.
252. y = f (x) [2; 9]
. f 0 (x) = 0 , f (x) (. . 6).

. 6.
: 2.
253. , [7; 2]
x = 6 x = 0,
x = 6 . , ,
x = 6 f (x) .
: 1.
254. Ox (. . 7). ,

www.legionr.ru

32

255

f 0 (x0 ) = tg = tg( ABC) = tg ABC = AC = 9 .


BC
10

. 7.
: 0,9.
255. [2; 3], . 5.
: 5.
256. [1; 4],
. 5.
: 5.
257. f (x) x0 ,
Ox. ABC (. . 8):
tg = tg(CAB) = CB = 7 = 1,75.
AB
4

. 8.

www.legionr.ru

258

33

: 1,75.
258. ,
- , , (
Ox) .
: 5, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 5.
8.
: 8.
259. y = f (x) , Ox.
, 4 ( 6, 2, 1 4).
: 4.
260. [6; 8] f (x) : 5 7
( y = f (x) ).
: 2.
261. , . , 3, 2, 1, 0, 1, 2, 7, 8 9.
21.
: 21.
262. ,
. , [7; 2] 5.
: 5.
263. y = 9x + 5 y = x2 + bx 11
. , 9x + 5 = x2 + bx 11; x2 + (9 b)x + 16 = 0.
, D = (9 b)2 4 16 = 0.
(9 1)
= 4.
b = 1 b = 17. b = 1 x =
2
(9 17)
= 4. ,
2
1, b = 17.
: 17.
264.
y = 3x 2, 3. (x2 + 4x 5)0 = 2x + 4,
2x + 4 = 3, x = 0,5.
: 0,5.
b = 17 x =

www.legionr.ru

34

266

265. , y = 3x + 30
. , k = 3. ,
k = y 0 (x0 ), y 0 (x) = (x3 + 5x2 5x 18)0 = 3x2 + 10x 5. ,
3x20 + 10x0 5 = 3.
x0 = 4 x0 = 2 . 4.
3
: 4.
266. , . , ,
, [2; 4].
6.
: 6.
267. y = f 0 (x) , [4; 10]
x1 x2 (. . 9),
+.
.

. 9.
: 2.
268. f 0 (x) < 0 y = f (x). x2 , x3 , x6 .
: 3.
269. y = x + 5
y = f (x), k = 1.
y 0 (x) = 1.
y 0 (x) = 3x2 + 6x + 2, 3x2 + 6x + 2 = 1, x2 + 2x + 1 = 0, (x + 1)2 = 0,
x = 1.
: 1.

www.legionr.ru

35

271

270. (6; 7) f 0 (x) < 0, , y = f (x) , , [4; 5] f (x)


, x = 5.
: 5.
271. f 0 (x) = 0 : x2 , x3 , x5 , x6
f (x).
: 4.
272. f 0 (x) ,
f (x) . , : x2 x4 .
: 2.
273. f (x) x0 , Ox. ABC (. . 10)
tg = tg(180 ) = tg = BC = 6 = 2.
AB
3

. 10.
: 2.
274. f (x) y = 2x 8, ,
2, f 0 (x) = 2. y = 2 y = f 0 (x)
(. . 11).
: 6.
0

275. y 0 (x) = 1 f (x) + 7 = 1 f 0 (x).


2
2
y = 2x 6, k = f 0 (x0 ) = 2. x0 = 1: y 0 (x0 ) = 1 f 0 (x) =
2

www.legionr.ru

36

276

. 11.
= 1 2 = 1.
2
: 1.
276. y = 4. ,
y = f (x) y = 4 6 (.
. 12).

. 12.
: 6.
277. [5; 3] x = 1
. , x = 1 .
: 1.
278. , x < 2 f 0 (x) < 0, x > 2
f 0 (x) > 0, , x = 2 . ,
x = 2 .
: 2.
279. , f (x) x1 , x2 x3 , , f (x)
(. . 13).
: 3.
280. (3; 0) (0; 1,5)

www.legionr.ru

37

281

. 13.
(. . 14). f 0 (x) =

y2 y 1
1,5 0
f 0 (x) =
= 0,5.
x2 x 1
0+3

. 14.
: 0,5.

281. (4; 7) f 0 (x) > 0, , f (x) , , [2; 6] , x = 6.


: 6.
282. (4; 0) (0; 2).
y y1
f 0 (x) = 2
f 0 (x) = 2 0 = 0,5.
x2 x 1
0+4
: 0,5.
283. x(t) = 1,5t2 3t + 7; v(t) = x0 (t); v(t) = 3t 3, v(t) = 12;
3t 3 = 12, 3t = 15, t = 5.
: 5.
284. x(t) = 0, 75t2 + t 7. v(t) = x0 (t), v(t) = 1,5t + 1, 1,5t + 1 = 19,
1,5t = 18, t = 12.
: 12.

www.legionr.ru

286

38

285. x(t) = 2t2 +20t7; v(t) = x0 (t) = 4t+20.


v(t) = 0; 4t + 20 = 0; t = 5; x(5) = 2 25 + 20 5 7 =
50 + 100 7 = 43.
: 43.
286. t0 , ,
t = t0 .
t0 . : S 0 (5) = 50 = 25.
2
: 25.
287. t0 , ,
t = t0 .
t0 . S 0 (8) = 30 = 15.
2
. , t = 8 15.
: 15.
288. . , , , 2. (4,5; 2), 4,5.
: 4,5.
289. . , , , 3. (5; 3), 5.
: 5.
290. ,
.

S 00 (t) = 6t, S 00 (1) = 6 2 .

: 6.
R
291. , S(t) = v(t)dt, , 6 ,

www.legionr.ru

39

292

6
R6

(36t 3t2 )dt = (18t2 t3 ) = 648 216 = 432.


0

: 432.
292. ,
.
s00 (t) = 3t, s00 (3) = 9 2

: 9.
R
293. , S(t) = v(t)dt, ,

2
3 9
R9
9 , (9t t2 )dt = 9 t t =
2
3 0
0
= 364,5 243 = 121,5.
: 121,5.
294.
:
v(t) = x0 (t) = (4t2 34t + 5)0 = 8t 34.
t = 9 c: v(9) = 8 9 34 = 38.
: 38.
295.
:
v(t) = x0 (t) = (0,4t3 2t2 + t)0 = 1,2t2 4t + 1.
t = 5 c: v(5) = 1,2 52 4 5 + 1 = 11.
: 11.
296. ,
v(t) = x0 (t) = t4 + 4t3 3t2 + 5.
t = 2 c. v(2) = x0 (2) = 24 +423 322 +5 = 16+3212+5 = 9 (/c).
: 9.
297. v(t) = x0 (t) = t2 5t 2. v(t) = 4, t > 0, ,
t2 5t 2 = 4, t2 5t 6 = 0, t1 = 6, t2 = 1
t > 0.
: 6.
298. : a(t) = v 0 (t) = f 0 (t). v = f (t)
, a(t) = f 0 (t) : t1 , t2 , . . . , t7 v = f (t) (. . 15).
: 7.
2

299. 4x 1 = t, t > 0. 4x 1 = t2 , x = t + 1 .
4

www.legionr.ru

300

40

. 15.

y = t t + 1 = 1 4t t2 1 = 1 (t 2)2 3 = 1 (t 2)2 + 3 .
4
4
4
4
4
2

y = 1 (t 2)2 + 3 , 0,75( 4
4
, t = 2, x = 1,25, x = 1,25
).
: 0,75.
3
=
300. 1. g(x) = log4 2
x + 4x + 12
x2 + 4x + 12
= log 1
. 1 1, 4
3
4
g(x) [6; 0] ,
x2 + 4x + 12
.
f (x) =
3
2. f (x) 2x + 4 0
x = 2,
. , f 0 (x) =
, f (x) = 0

x (6; 0).
3
x = 2. , . , f (6) = 8, f (2) = 8 , f (0) = 4. ,
3
f (x) [6; 0] 8.
3. , g(x) [6; 0]
log 1 8 = 1,5.
4

: 1,5.
301. f 0 (x) = 1

1 ; 1 1 = 0; x = 1 . 2 < e ln 2 < 1
x ln 2
x ln 2
ln 2

1
1 > 1 e < 4 e 2 < 2 1 < ln 2 1 < 2, x = 1
ln 2
2
ln 2
ln 2
h
i

, 1 ; 2 . f 1 = 3 ,
2
2
2

www.legionr.ru

41

302

1 = 1 + log (ln 2) f (2) = 1 3 ,


2
ln 2
2
2
2

2 < e ln 2 < 1 log2 (ln 2) < 0 1 + log2 (ln 2) < 1 .


2
2
: 1, 5.
302. y 0 = 2(x 4)(x 1) + (x 4)2 = (x 4)(3x 6).
1) .
y 0 (x) = 0 x1 = 4, x2 = 2.
2) .
y(4) = 0; y(2) = 4; y(1, 5) = 3, 125; y(4, 5) = 0, 875.
, y = (x 4)2 (x 1)
[1, 5; 4, 5] 4.
: 4.
2

4
4
303. y 0 = 5x 3x2 = x 3x2 = x2 x 3 .
15
3
3
1) .
y 0 (x) = 0 x1 = 0, x2 = 3, x3 = 3
/ [0; 4].
2) , [0; 4], .
y(0) = 0; y(3) = 10, 8; y(4) = 4 4 .
15
5
, y = x x3
15
[0; 4] 10, 8.
: 10, 8.
304. 1. y 0 = 6x2 + 4x 10.
2. y 0 = 0, x = 1, x = 5 , 1 [1; 2], 5
/ [1; 2].
3
3
3. y(1) = 2 + 2 + 10 + 1 = 11,
y(1) = 2 + 2 10 + 1 = 5,
y(2) = 2 8 + 2 4 10 2 + 1 = 5.
11, 5, 5 5.
: 5.
4x 4
,
305. y 0 =
2
(2x 4x + 3) ln 0,5
y 0 = 0, x = 1, 1 [0; 2],
y(0) = log 1 3, y(1) = log 1 1 = 0, y(2) = log 1 (2 4 4 2 + 3) = log 1 3.
2

www.legionr.ru

306

42

log 1 3 0 0.
2

: 0.
306. f (x) = 3(5x 4)2 (5x 4)3 .
1) .
f 0 (x) = 6(5x 4) 3(5x 4)2 = 3(5x 4)(2 5x + 4) = 3(5x 4)(6 5x).
f 0 (x) = 0; 3(5x 4)(6 5x) = 0; x1 = 4 ; x2 = 6 .
5
5
2) |2x 3| 6 1; 1 6 2x 3 6 1; 2 6 2x 6 4; 1 6 x 6 2. x = 4
5
.
3) f (x) x = 6 5
[1; 2].

f (1) = 2; f 6 = 4; f (2) = 108. ,
5
x, |2x 3| 6 1, 4.
: 4.
307. f (x) = 4(2x 3)3 + (2x 3)4 .
1) .
f 0 (x) = 12(2x 3)2 2 + 4(2x 3)3 2 = (2x 3)2 (24 + 16x 24) =
= (2x 3)2 16x. f 0 (x) = 0 x1 = 1,5; x2 = 0.
2) |2x + 1| 6 1; 1 6 2x + 1 6 1; 2 6 2x 6 0; 1 6 x 6 0. x = 1,5
.
3) f (x) [1; 0].
f (1) = 4(5)3 + (5)4 = 53 (1) = 53 = 125.
f (0) = 4 (3)3 + (3)4 = 33 = 27. ,
x, |2x+1| 6 1,
27.
: 27.
308. y = x3 + 3x + 5. y 0 (x) =
= 3x2 + 3; y 0 (x) = 0; 3x2 + 3 = 0; x2 1 = 0; x1 = 1, x2 = 1.
[1; 2]
, : y(1) = 3, y(1) = 7, y(2) = 3.
3, 7 7.
: 7.
309. y = x3 3x + 8.
y 0 (x) = 3x2 3; y 0 (x) = 0; 3x2 3 = 0; x2 1 = 0; x1 = 1, x2 = 1.

www.legionr.ru

310

43

[3; 2]
, .
y(3) = 10, f (1) = 10, f (1) = 6, f (2) = 10.
10, 10, 6 10.
: 10.
310. : y 0 = e(x+2) + (x + 3)ex+2 =
= (x + 4)ex+2 . y 0 = 0 x = 4. ,
y(3), y(4) y(5). y(3) = 0; y(4) =
= e2 < 0; y(5) = 2e3 < 0. 0.
: 0.
0

311. y 0 = 5 cos x 24 x + 3 = 5 sin x 24 . y 0 < 0,

h
i
y(x) 2 ; 0 .
3

y 2 = 5 cos 2 24 2 + 3 = 16,5.
3
3

3
: 16,5.

0
312. y 0 = 2 cos x 18 x + 1 = 2 sin x 18 . y 0 < 0,

h
i
2
y(x) ; 0 .
3

y 2 = 2 cos 2 18 2 + 1 = 2 1 + 12 + 1 = 12.
3
3

3
2
: 12.

313. y 0 = (4 ctg x + 4x + 3 2)0 = 42 + 4 = 4 1 12


=
sin x
sin x

= 4 1 1 + ctg2 x
= 4 ctg2 x. , y 0 (x) < 0
h
i
h
i
x , 3 . , y(x) , 3 . 2 4
2 4
y x = 3.
2
: 3.

0
=
314. y 0 = 3x + 4 ctg x 1 3 = 3 32 = 3 1 12
4
sin x
sin x

= 3 1 1 + ctg2 x
= 3 ctg2 x. , y 0 (x) < 0

www.legionr.ru

44

315

x , . , y(x) , 4 2
4 2

y = 3 + 3 1 1 3 = 2.
4
4
4
: 2.
315. y 0 = e2x (5 x)e2x = (x 6)e2x .
y 0 = 0 x = 6; y 0 < 0 x < 6; y 0 > 0 x > 6. x = 6
.
: 6.
316. y 0 = ex6 + (x 7)ex6 = (x 6)ex6 .
y 0 = 0 x = 6. y(1) = 6e5 ; y(6) = 1; y(7) = 0.
1.
: 1.
317. y = (x 8)e5x , y 0 = e5x (x 8)e5x = (1 x + 8)e5x =
= (9 x)e5x ; y 0 = 0 x = 9.
x = 9 (. . 16).

y
y

. 16.
: 9.
318. y = (x 7)ex8 , x [7; 8].
y 0 = ex8 + (x 7)ex8 = ex8 (1 + x 7) = ex8 (x 6).
, ,
x. y. = y(7) = 0.
: 0.
319. y = (x 12)ex11 ; y 0 = ex11 + (x 12)ex11 = ex11 (x 11);
y 0 = 0, x = 11 .
.
y(10) = 2e1 , y(11) = 1, y(12) = 0.
: 1.
320. y = 2(x 7)ex6 ; y 0 = 2ex6 + 2(x 7)ex6 = 2(x 6)ex6 .
y 0 = 0 x = 6, x = 6 .

.

www.legionr.ru

321

45

y(5) = 4e1 , y(6) = 2, y(7) = 0.


: 2.

321. y 0 = 6 sin x + 3 3; y 0 = 0; sin x = 3 ; x = (1)n + n, n Z.


2
3
i
h

0; x = . y(0) = 14 3,
2
3y = 11, y = 8 + 3 11.
3
2
2
: 11.

322. y 0 = 4 2 sin x + 4; y 0 = 0; sin x = 2 ; x = (1)n + n, n Z.


2
4
i
h

0; x = . y(0) = 4 2 1,
2
4

y
= 3, y
= 1 3.
4
2
: 3.
h
i
323. y 0 (x) = 6 sin x 10, y 0 (x) < 0 x 3 ; 0 , , y(x)
2
h
i
3 ; 0 , ,
2
y(0) = 6 cos 0 10 0 + 1 = 7.
: 7.
i
h
324. y 0 (x) = 5 sin x7, y 0 (x) < 0 x 3 ; 0 , , y(x)
2
h
i
3 ; 0 , , x = 0.
2
y(0) = 5 cos 0 7 0 + 4 = 9.
: 9.
325. y 0 = 15 4 cos x. y 0 > 0, y(x)
h
i
; 0 . , y(0) = 1504 sin 0+6 = 6.
2
: 6.
326. y 0 = 2 cos x 8. y 0 < 0, y(x)
i
h
; 0 . , y(0) = 2 sin 0 8 0 + 3 = 3.
2
: 3.
327. y 0 = 2 cos x 3; y 0 < 0, y(x)

www.legionr.ru

328

46

3 ; 0 . , y(0) = 2 sin 0302 = 2.


2
: 2.
328. y 0 = 2 cos x 6 . 2 cos x 6 = 0

h
i
x0 = arccos 3 , 5 ; 0 .

6
h

y 0 (x) < 0 x 5 ; x0 y 0 (x) > 0 x (x0 ; 0], x0


6
y(x)
h
i
5 ; 0 , . ,
6
y(x) .

y 5 = 2 sin + 6 5 + 1 = 2 sin + 5 + 1 =
6
6
6
6
= 2 1 + 6 = 1 + 6 = 5; y(0) = 2 sin 0 6 0 + 1 = 1.
2

5.
: 5.
329. y 0 = 62 2. 62 > 6, y 0 > 0. , cos x
cos x
i
h
y(x) ; 0 . ,
4
y(0) = 6 tg 0 2 0 + 3 = 3.
: 3.
330. y 0 = 72 2. 72 > 7, y 0 > 0. , cos x
cos x
h
i
y(x) . , y(x) 0;
4
y(0) = 7 0 2 0 + 5 = 5.
: 5.
331. y = (x + 4) ex4 .

0
y 0 = (x + 4)0 ex4 + (x + 4) ex4 = ex4 + (x + 4) ex4 = ex4 (x + 5).
y 0 = 0, x + 5 = 0, x = 5.
x = 5
, , x = 5
.
: 5.

www.legionr.ru

333

47

332. y = (2 x) e2x .

0
y 0 = (2x)0 e2x +(2x) e2x = e2x (2x)e2x = e2x (x3).
y 0 = 0, x = 3.
x = 3
, , x = 3
.
: 3.
2
.
333. y = 6x log2 (x + 6)2 = 6x 2 log2 (x + 6), y 0 = 6
(x + 6) ln 2
x [5,5; 0] y 0 (x) > 0. ,
[5,5; 0] y(x) . ,
,
y. = y(5,5) = 6 (5,5) log2 (0,5)2 = 33 + 2 log2 2 = 31.
: 31.
2
.
334. y = 8x log2 (x + 3)2 = 8x 2 log2 (x + 3); y 0 = 8
(x + 3) ln 2
x [2,5; 0] y 0 (x) > 0. ,
[2,5; 0] y(x) . ,
,
y. = y(2,5) = 8 (2,5) log2 (0,5)2 = 20 + 2 log2 2 = 18.
: 18.
335. y 0 = 5 5 . y 0 = 0 x = 3.
x+4
y(3) = 5 (3) 5 ln 1 + 2 = 13; y(0) = 5 0 5 ln 4 + 2 = 2 10 ln 2.
ln 2 < 1; 10 ln 2 > 10; 2 10 ln 2 > 8, y(x) [3; 0] 13.
: 13.

0
336. y 0 = 3x 3 ln(x + 2) = 3 3 . y 0 = 0 x+2
x = 1. y 0 < 0 x [1,5; 1), y(x) [1,5; 1]. ,
y(1) = 3 (1) ln 13 = 3.
: 3.
i
h
337. g(x) = log2 x, g(x) 1 ; 2 .
2
p(g) = g 2 4g 3, p(g)
h
i
log2 1 ; log2 2 = [1; 1]. , y(x) = p(g(x))
2

www.legionr.ru

48

338

1 ; 2 , , x = 1 .
2
2

y 1 = log22 1 4 log2 1 + 3 = 1 + 4 + 3 = 8.
2
2
2
: 8.
338. g(x) = 22x p(x) = 2x 2 [1; 2]. y = p(x) + g(x) [1; 2], , x = 1.
y(1) = 22 + 21 2 = 1 + 1 2 = 1,25.
4 2
: 1,25.
339. y.
y 0 (x) = 6 6 = 6 6x 36 = 6x 30 .
x+6
x+6
x+6
y 0 (x) = 0 x = 5 [5,5; 0].

. 17.
[5,5; 0] x = 5 (. . 17), ,

y(5) = 6 ln(5 + 6) 6 (5) + 11 = 41.
: 41.
340. 1) :
y(3) = 6 27 3 (3)3 = 6 81 + 27 = 48,
y(4) = 6 + 27 4 64 = 6 + 108 64 = 50.
2) : y 0 = 27 3x2 = 3(9 x2 ).

3) x, :
3(9 x2 ) = 0 x1,2 = 3.
4) x = 3 [3; 4], y(3) 1-
, y(3) = 6 + 27 3 27 = 60.
5) :
y(3) = 48.
: 48.
341. 1) :

www.legionr.ru

342

49

y(2) = 5 + 6 (2) 4 = 5 12 4 = 5 16 = 11,


y(4) = 5 + 6 4 16 = 5 + 24 16 = 29 16 = 13.
2) : y 0 = 6 2x.
3) x, :
6 2x = 0, x = 3.
4) x = 3 [2; 4],
x = 3: y(3) = 5 + 18 9 = 23 9 = 14.
5) : y(3) = 14.
: 14.
342. y 0 = 30x 3x2 = 3x(10 x). y 0 = 0 x = 0; x = 10.
1) x < 0 y 0 < 0, 0 < x < 10 y 0 > 0, , x = 0
.
2) 0 < x < 10 y 0 > 0, x > 10 y 0 < 0, , x = 10
.
: 0.
343. y 0 = 30x 3x2 = 3x(10 x). y 0 = 0 x = 0; x = 10.
1) x < 0 y 0 < 0, 0 < x < 10 y 0 > 0, , x = 0
.
2) 0 < x < 10 y 0 > 0, x > 10 y 0 < 0, , x = 10
.
: 10.

344. 1) y 0 = ex+27 +ex+27 (27x) = ex+27 (1+27x) = (26x)ex+27 .


2) y 0 = 0 x = 26.
3) x = 26
, , x = 26 .
: 26.
345. 1) : y(1) = 1 + 16 = 17;
1
y(8) = 8 + 16 = 10.
8
2) : y 0 = 1 162 .
x
3) : 1 162 = 0, x2 = 16, x = 4.
x
4) x = 4 . x = 4 [1; 8] .

www.legionr.ru

346

50

5) , :
y(4) = 4 + 16 = 8.
4
6) 1 5 .
8.
: 8.
2
346. y 0 = 1 162 = x 2 16 , x 6= 0. y 0 = 0 x = 4.
x
x
1. y 0 > 0 x < 4 x > 4;
2. y 0 < 0 4 < x < 4.
x = 4 .
: 4.
!

2
1 (x2 + 169) (2x x)
0
= x2 169 2 . y 0 = 0
347. y =
(x2 + 169)2
(x + 169)
x = 13.
1. y 0 > 0 x < 13 x > 13;
2. y 0 < 0 13 < x < 13.
x = 13 .
: 13.
2
2x x (x2 + 49)
348. y 0 =
= x 2 49 . y 0 = 0, x2 49 = 0, x = 7.
x2
x
7
/ (1; 7), 7
/ (1; 7).
: y(1) = 1 + 49 = 50,
1
y(7) = 49 + 49 = 49 2 = 14.
7
7
: 50.
349. y = (x 2)2 e5x ; y 0 = 2(x 2)e5x (x 2)2 e5x =
= (x 2)(x 4)e5x . y 0 = 0 x = 2 x = 4; y 0 < 0
x (; 2) (4; +). y(x) (; 2], [2; 4],
[4; +]. x = 2.
: 2.
350. y 0 = (2x 10)ex+2 + (x2 10x + 17)ex+2 =
= (x2 8x + 7)ex+2 = (x 1)(x 7)ex+2 . y 0 = 0 x = 1 x = 7;

www.legionr.ru

351

51

y 0 > 0 x (; 1) (7; +); y 0 < 0 x (1, 7). y(x)


(; 1], [1; 7], [7; +).
x = 1.
: 1.
351. y 0 = 2x 8 + 6 ; y 0 = 0 2x2 8x + 6 = 0; x2 4x + 3 = 0;
x
i
h
i
h
x1 = 1, x2 = 3. x1 15 ; 19 ; x2
/ 15 ; 19 ; y 0 > 0 x (0; 1),
17 17
17 17
0
y < 0 x (1; 3), x = 1 y(x)
x = 1;
y(1) = 1 8 + 0 + 19 = 12.
: 12.
352. y 0 = 24 4x 20 ; y 0 = 0 4x2 + 24x 20 = 0; x2 6x + 5 = 0;
x
h
i
h
i
x1 = 1; x2 = 5; x1 1 ; 13 , x2
/ 1 ; 13 . y 0 < 0 x (0; 1),
7 7
7 7
0
y > 0 x (1; 5), x = 1 y(x)
h
i
y(x) 1 ; 13 x = 1;
7 7
y(1) = 3 + 24 2 0 = 25.
: 25.

353. y 0 =

4(x + 5)3
10 = 4 10; y 0 = 0 4 = 10; x + 5 = 0,4;
(x + 5)4
x+5
x+5

x = 4,6.

. 18.
x = 4,6 (. . 18).
: 4,6.
; y 0 = 0 x = 4; x2 8x + 21 =
354. y 0 = 2 2x 8
(x 8x + 21) ln 4
= (x 4)2 + 5 > 0, x = 4 (. . 19).
: 4.

355. y 0 = 4 32 ; y 0 = 0 cos2 x = 3 ; cos x = 3 . cos x


4
2

www.legionr.ru

356

52

. 19.
i
h
; x = .
4 4
6
y(x) .

y = 3 (1) + 2 3 = 3 3.
4
3
3

y = 2 3 ( 1 ) + 2 3 = 0.
6
3
3
3

y = 2 3 1 + 2 3 = 4 2 3.
6
3
3
3
3

y = 3 1 + 2 3 = 5 3 3.
4
3
3
0.
: 0.

356. y 0 = 24 cos x 12 3; y 0 = 0 cos x = 3 x = + 2k, k Z.


2
6
h
i
0; x = .
2
6
y(x) .

y(0) = 2 3 + 2; y = 24 1 2 3 + 2 3 + 2 = 14;
6
2

y = 24 6 3 + 2 3 + 2 = 26 4 3.
2
14.
: 14.
357. . y 0 = ex9 + (10 x)ex9 =
= (9 x)ex9 . y 0 = 0 x = 9, y 0 > 0 x < 9, y 0 < 0 x > 9. y(x) [8; 9] [9; 10]. x = 9; y(9) = (10 9)e99 = 1.
: 1.
358. . y 0 = (8x+24)ex +(4x2 +24x24)ex =
= (4x2 + 32x)ex = 4x(x + 8)ex . y 0 = 0 x = 0 x = 8,
[1; 2] x = 0. [1; 0) y 0 (x) < 0, (0; 2] y 0 (x) > 0. y(x)

www.legionr.ru

53

359

[1; 0] [0; 2]. x = 0; y 0 (0) = 24.


: 24.
359. y 0 = 6x2 150; y 0 = 0 6x2 = 150; x2 = 25; x = 5.

. 20.
x = 5 (. . 20).
: 5.

360. y 0 = 3 x + 9; y 0 = 0 3 x = 9; x = 3; x = 9.

. 21.
x = 9 (. . 21).
: 9.
361. y 0 = (6x + 18)53x

+18x24

ln 5; y 0 = 0 x = 3.

. 22.
y(3) = 527+5424 = 53 = 125 (. . 22).
: 125.
362. y 0 = 162 + 1; y 0 = 0 x2 = 16; x = 4. y(4) y(8).
x
y(4) = 16 + 4 = 8; y(8) = 16 + 8 = 10.
4
8
10.
: 10.
363. : x2 8x + 17 > 0, (x 4)2 + 1 > 0, x (; +).

www.legionr.ru

54

364

y 0 = 2x 8
, y 0 = 0 x = 4.
2 x2 8x + 17

. 23.
x = 4 (. . 23).
: 4.
2
364. y = x + 361 = x 361 .
x
x

; y 0 = 0 x2 = 361; x = 19.
y 0 = 1 + 361
x2

. 24.
x = 19 (. . 24).
: 19.
365. y 0 = 4 sin x + (4x 3) cos x 4 sin x = (4x 3) cos x.

0; . y 0 = 0; (4x3) cos x = 0;
2
x = 0,75. x (0; 0,75)

y 0 (x) < 0; x 0,75; y 0 (x) > 0. x = 0,75


2
.
: 0,75.
366. y 0 = 2 cos x 2 cos x + (2x 7) sin x = (2x 7) sin x.

; 3 y 0 = 0 x = 3,5.
2

x (; 3,5) y 0 > 0; x 3,5; 3 y 0 < 0.


2
x = 3,5 .
: 3,5.

www.legionr.ru

55

368

367. y 0 = 16 1 ; y 0 = 0 x = 1
/ 1 ; 1 . x > 1 y 0 > 0,
x
16
8 3
16
h
i
, 1 ; 1 y
8 3

. y 1 = 2 ln 1 + 4 = 6.
8
: 6.
368. y 0 = 10 4; y 0 = 0 10 = 4; x + 3 = 2,5; x = 0,5,
x+3
x+3
0,5
/ (2; 0,5). (2; 0,5) y 0 > 0 y(x) , , [2; 0,5]
x = 2. y(2) = 10 ln 1 + 8 + 2 = 10.
: 10.

369. S =

Z2
1
2

3
(24x 9x2 )dx = (12x2 3x3 ) 1 = 48 24 3 + = 21,375.
8
2

: 21,375.
ln 5
2

370. S =

Z
0

ln 5
5
2
5
ex dx = ex
= eln 2 e0 = 1 = 1,5.
0
2

: 1,5.

371. y = 1 1 ,
x

. 25.

www.legionr.ru

56

372

y = 1 .
x
x = 1,
1
, 1 = 0. , ,
x
, 25.
S = SABC + SCDE (. . 25). y = 1 1 x
(1; 4] , CDE

R4
SCDE = y(x) dx, ABC
1

SABC =

R1

y(x) dx.

1
4

,
1
4

R1 1
R4 1

S=
1 dx
1 = (ln x x) 1 (ln x x) =
x
x
1
1
1
4
4

= ln 1 1 ln 1 + 1 ln 4 + 4 + ln 1 1 = 2,25.
4 4
: 2,25.
h
i
h
i
372. ; sin x > 0, ; 4 sin x 6 0.
2
3
S=

sin xdx

Z3

3
sin xdx = cos x + cos x =
2

1
+ cos +
cos = 1 + 0 + 1 = 1,5.
2
3
2
: 1,5.
373. x2 = x + 2,
x2 x 2 = 0: x1 = 1, x2 = 2. x1 = 1 x2 = 2 .
2
2
Z2
x3
8 1
1
x
2
+ 2x
= 2 + 4 + 2 = 4,5.
S = (x + 2 x )dx =
2
3 1
3 2
3
cos + cos

: 4,5.

www.legionr.ru

57

375

374. .

3x2 3x = 9x 9, x2 2x 3 = 0, x1,2 = 1 12 + 3 = 1 2,
x1 = 1, x2 = 3. ,
[1; 3]. y = 3x2 3x, ,
y + 9x + 9 = 0, y = 3x2 3x
,
. ,

R3
R3
3x2 3x (9x 9) dx =
3x2 + 6x + 9) dx =
1

3
= (x + 3x + 9x)1 = 27 + 27 + 27 (1 + 3 9) = 32.
3

: 32.

375. , y =

x, y = x.

. 26.

. y = 3 x, y = x .
, , ,
, . ,
.

3

y
=
x,
y = x,

x. ,
x=0
, 3 x =

x = 1. 0 6 x 6 1, 3 x > x, x > 1, 3 x < x,(. 26),
y = 3 x, y = x
[0; 1]. ,
,

www.legionr.ru

58

1
1
R1 1
R1
R1
1
3 4
1
3 1
( 3 xx)dx = x 3 dx xdx = x 3 x2 = = .
4
2
4
2
4
0
0
0
0
0
1
, , S = 2 = 0,5.
4
: 0,5.
376.
x3 x = 8x, x(x 3)(x + 3) = 0: x1 = 0, x2 = 3, x3 = 3. y = x3
y = 8x , , , Z3
. S = 2 (8x x3 + x)dx =
376

Z3
0

x4
81 81
81
9x2

=
2

=2
= 40,5.
(9x x3 )dx = 2
2
4 0
2
4
4

: 40,5.
377. y = x2 + |x| + 1 y = 3|x| + 4 , ,
, Oy.
x > 0.
x2 + x + 1 = 3x + 4, x2 2x 3 = 0, x1 = 1, x2 = 3. x1 = 1
x > 0.
Z3
Z3
2
S = 2 (3x + 4 x x 1)dx = 2 (2x + 3 x2 )dx =

0
0

3 3
x
= 2(9 + 9 9) = 18.
= 2 x2 + 3x
3 0
: 18.
378. , y = 3x4 6x2 + 3,
y = 3 3x2 .
,
.
, :
3x4 6x2 + 3 = 3 3x2 , 3x4 3x2 = 0, x2 (x2 1) = 0, x1 = 1,
x2 = 0, x3 = 1.
,
. , :
x = 1, x = 0,
x = 0, x = 1. ,

www.legionr.ru

59

379

. 27.
(3x4 6x2 + 3) (3 3x2 ) [1; 0] [0; 1],
(. 27) , 1 6 x 6 0
0 6 x 6 1 3x4 6x2 + 3 6 3 3x2 .

R0
R1
((3 3x2 ) (3x4 6x2 + 3))dx + ((3 3x2 ) (3x4 6x2 + 3))dx =
1

R0

=3

R1

(3x2 3x4 )dx + (3x2 3x4 )dx =

R0

x2 dx 3

R0

x4 dx + 3

R1
0

x2 dx 3

R1

x4 dx =

0
0
1
1
1 5
1 3
1 5
1 3
= 3 x 3 x + 3 x 3 x =
3 1
5 1
3 0
5 0

3
3
4
+ 1 = = 0,8.
5
5
5
: 0,8.
379. :
3x3 9x2 + 9x = 3x2 , 3x3 12x2 + 9x = 0, 3x(x2 4x + 3) = 0,
3x(x 1)(x 3) = 0, x1 = 0, x2 = 1, x3 = 3.
[0; 1] y = 3x(x2 3x + 3)
y = 3x2 , [1; 3] y = 3x2
y = 3x(x2 3x + 3).
Z3
Z1
3
2
2
S = (3x 9x + 9x 3x )dx + (3x2 3x3 + 9x2 9x)dx =
=1

Z1
0

(3x3 12x2 + 9x)dx +

Z3
1

(12x2 3x3 9x)dx =


www.legionr.ru

380

60

. 28.

3
1
9x2
3x4
9x2
3x4
3
4x3 +
+
4x

=
4
2 0
4
2 1

9
243 81
3 9
3
4 + + 108

4 + + = 9,25.
4
2
4
2
4 2
: 9,25.
380. , y = 3 cos 2x,

x=
, x = y = 0.
12
4

.
6 x 6 ,
6 2x 6 . y = cos t
12
4
6
2


;
, , y = 3 cos 2x

6 2; .
12 4

4
R4
R4
1
3 cos 2xdx = 3 cos 2xdx = 3 sin 2x =
2

12
12
12

3
1
3
=
sin sin
= 1
= .
2
2
6
2
2
4
: 0,75.
1
381. , y =
x,
2
1
y = , y = 2 .
2
. y x, , x
1
x y. y =
2
. , x y, ,
=

www.legionr.ru

61

382

x = 4y 2 y [0; +]. (.
28) ,
1
x = 4y 2 , Oy y = , y = 2 ,
2

2

R2
R2 2
1
1
21
4 3
4 63
4y dy = 4 y 2 dy = 4 y 3 =
2 3 =
=
.
3
3
3
8
2
2
1
1
1
2

: 10,5.

382. S = 2 sin xdx = 2 cos x = 2 cos + 2 cos = 2.


2

. 29.
: 2.
383. , F 0 (x) = f (x). y = F (x) x0 =

2
3 + 1 = 0,75 + 1 = 1,75.
F 0 () = f () = sin2 2 + 1 =
3
2
: 1,75.
384. f (x) = F 0 (x) , F (x)
[3; 2], f (x) > 0 . ,
:
Z2
S = f (x) dx = F (2) F (3) = 2 (2) = 4.
3

: 4.
385. 1) 10%- x ,
: x .
10
2) 600 15%-

www.legionr.ru

386

62

: 600 15 = 90 .
100
3) 30%- :

90 x 100 = 300 x .
10
30
3
4) 10%- :

600 300 x = 300 + x .


3
3
.
x = 300 + x , 2 x = 300, x = 450 .
3 3
: 450.
386. 24 x , (24+x) 40%- ,
0,4(24 + x) . 45%- 24 24 0,45 = 10,8 ;
.
: 0,4(24 + x) = 10,8; 24 + x = 27, x = 3.
, 3 .
: 3.
387. 1- x% , 2- (x 40)%.
4 x% , 1-
4 : x = 400 (); 2- 6 , (x 40)%
100
x
, , :

6 : x 40 = 600 (). 400 + 600


, 100
x 40
x
x 40

20 . : 400 + 600 = 20;


x
x 40
= 1; 20(x 40) + 30x = x(x 40);
x(x 40) 6= 0; 20 + 30
x
x 40

20x 800 +
30x = x2 40x; x2 90x + 800 = 0; x1,2 = 45 2025 800;
x1,2 = 45 1225; x1 = 45 35; x2 = 45 + 35; x1 = 10; x2 = 80.
. x > 40,
, x = 80. 80% 1- .
: 80.
388. x .
x 5 ;

www.legionr.ru

389

63

x5
100 ,
x
x5
100 .
x + 15
:
(x 5) 100
(x 5) 100

= 30, 10(x 5)(x + 15 x) = 3x(x + 15),


x
x + 15
p
35 352 250 4
2
50(x 5) = x(x + 15), x 35x + 250 = 0, x1,2 =
,
2

35 15
35 5 49 40
=
, x1 = 25, x2 = 10.
x1,2 =
2
2
, x < 20, x = 10 .
: 10.
389. x . (x 80)
, 80 100% .
x
100 (x+100) ; 80 + 100 100%
x + 100
, 20% .
: 180 100 80 100 = 20;
x + 100
x
180 5 80 5 = 1; x(x+100) 6= 0; 1805x805(x+100) = x(x+100);
x + 100
x
x2 + 100x = 900x 400x 40000; x2 400x + 40000 = 0; (x 200)2 = 0;
x = 200 ( x(x + 100) 6= 0).
200 , 200 80 = 120 ().
: 120.
390. x 1- ,
40%, , 2- 60% x, 0,6x ; 3- 60% 0,6x, 0,36x . . ,

: 1- b1 = x, q = 0,6, n = 5, b5 = x q 4 , b5 = 324, x 0,64 = 324, x = 3244 ; x = 2500, b1 = 2500.
0,6
b1 (1 q 5 )
,
1q

www.legionr.ru

391

64

5
2500 1 3

5
.
= 6250 1 243 =
1 0,6
3125

= 6250 2882 = 5764.


3125
: 5764.
391. x 6%- ,
x = 2 6 = 0,12 .
100
y 1%- ,
y = 3 1 = 0,03 .
100
(x + y) , 0,12 + 0,03
x+y
100% =
100% = 3%.

2+3
5
: 3.
392. x ,
y .
(x + y) , 0,6(x + y)
. , x + 0,2y. : 0,6(x + y) = x + 0,2y;
y
0,4y = 0,4x;
100% = 100%.
x
: 100.
393. x . 1,3x
, 0,9 1,3x . ,
(0,9x 1,3x x)

100% = 17%.
x
: 17.
394. v , c1 , c2 , e
c1 , e
c2
.
1,1v, s = v (c2 c1 ) ..,
se = 1,1v (e
c2 e
c1 ) .. , e
c2 = 1,15c2 , c1 = 0,75c2 , e
c1 = 1,2c1
s = v (c2 0,75c2 ) = 0,25v c2 , e
c2 e
c1 = 1,15c2 1,2c1 =
= 1,15c2 1,2 0,75c2 = 1,15c2 0,9c2 = 0,25c2 , se = 1,1v (e
c2 e
c1 ) =

www.legionr.ru

65

395

= 1,1v 0,25c2 se = 1,1, 10%.


s
: 10.
395. v , c
, vc .
3v, 0,5c,
3v 0,5c = 1,5vc.

1,5vc vc = 0,5vc. , 6vc, (6vc) : (0,5vc) = 12 .


: 12.
396. a , b
, 1,2a ,
1,05b . , 15%, :
1,2a + 1, 05b = 1,15(a + b), 1,2a 1,15a = 1,15b 1,05b, 0,05a = 0,1b,
b = 0,5a.
x , y , a
x
1 , b 1
y
. 1 18 1 , 18 0,5a
: a = 18b , a =
, y = 9x. ,
x
y x
y
:

x
= 1 = 0,1.
x + 9x
10

: 0,1.
397. 100 ,
10 90 . 1 ,
3
200 , 20 . ,
3
3
100 5 = 250 (). .
6
3

20 : 250 100% = 8%.


3
3
: 8.

www.legionr.ru

66

399

398. 100 , x ,
2 , 3 x . 5
5
7 , 9
700 . 27% . :
9
3
x
5

= 27 , x = 35.
100
700
9
: 35.
399. a1 = 100 , x%
, a2 , 2 a3 = 200.
a2 = 100 + 100 x = 100 + x; a3 = a2 + a2 x = 100 + x + 100 + x x;
100
100
100
2
10000 + x + 200x
; a3 = 200; 10000 + x2 + 200x = 20000;
a3 =
100

x2 + 200x 10000
= 0; x1,2 = 100 10000 + 10000. x > 0:

x = 100 + 20000; x ' 100 + 141,42 41%.


: 41%.
400. ai , i- , a1 = 42, a2 = 38, an
, n = 10, a1 = 42, d = 4, S10 = 2a1 + 9d 10 =
2
= 2 42 36 10 = 24 10 = 240. 240
2
.
: 240.
401. , ,
, ,
90 . ., . s
. 1000 .
, , 90
. . , 1,2 s 90.
1,2 (1,2 s 90), , , 90 . . : 1,2 (1,2 s 90) = 90,

www.legionr.ru

402

67

1, 44 s 108 = 90, s = 19800 = 2200 = 275 = 137,5. ,


144
16
2
, ,
137500 .
: 137500.
402. p 100% . , 30 . .,
(1 + p) 20 + 30 . . , , (1+p)((1+p)20+30)
. ., , , 60,95 . .
: (1 + p)2 20 + (1 + p) 30 = 60,95, 20p2 + 70p 10,95 = 0,
D = 702 + 4 20 10,95 = 5776 = 762 , p > 0,
p = 70 + 76 = 0,15. , ,
40
, 15% .
: 15.
403. p . , (1 0,2)p = 0,8p.
0,85 0,8p = 0,68p,
, 0,9 0,68p = 0,612p. , 0,388p,
0,388p
100% = 38, 8% p.
p
: 38, 8.
404. S , v , . S v. ,
20% 10% ,
1,1 1,2S = 1,32S. ,
30%, 1, 3v. ,
1,32S 1, 3v = 1,716S v. ,
0,716S v
100% = 71,6%
0,716S v,
Sv
.
: 71,6.
405. x , 1,1x. y
(1,1x y) , 1,25y

www.legionr.ru

406

68

0,85(1,1x

y) .
1,25y + 0,85(1,1x y) . :
1,25y + 0,85(1,1x y) = x; 1,25y + 0,935x 0,85y = x; 0,4y = 0,065x;
y = 0,1625x; y = (0,1625 : 1,1) (1,1x).
y 0,15 (1,1x), 15% .
: 15.
406. x , 1,2x.
y (1,2x y)
, 1,1y
0,75(1,2x y) . 1,1y + 0,75(1,2x y)
.
: 1,1y + 0,75(1,2x y) = x; 1,1y + 0,9x 0,75y = x;
0,35y = 0,1x; x = 3,5y.
1,1y
100% 31%, 31%
x
.
: 31.
407. 20 y .
0,4 20 + 0,2 y . 30% 20 + y ,
0,420+0,2y = 0,3(20+y), 8+0,2y = 6+0,3y,
0,1y = 2 y = 20.
: 20.
408. x . 150 150
, x 150 + x 250 ,
100
100
30% (400 ) . , x 150 + x 250 = 0,3 400, 4x = 120 x = 30.
100
100
100 26 30 = 44% . ,
150 0,4 150 = 60 , 250
0,44 250 = 110 . ,
60 + 110 = 170 .
: 170.
409. x ,
2x .

www.legionr.ru

410

69

300 400 ,
, 2x 300 + x 400 , 100
100
30% 700 . ,
2x 300 + x 400 = 0,3 700, 10x = 210 x = 21.
100
100
1001042 = 48% . , 300
0,48 300 = 144 , 400 0,4 400 = 160 . ,
144 + 160 = 304 .
: 304.
410. x , y .
0,5(0,05x + 0,1y)
= 0,07; 0,05x + 0,1y = 0,07(x + y); 0,02x = 0,03y;
0,5(x + y)
x : y = 3 : 2.
: 1,5.
411. x , y . 0,01x , 0,05 .

x+y
,

2
0,01x + 0,05y
. ,
2

0,01x + 0,05y
100%, 2%.
x+y

0,01 + 0,05y = 0,02(x + y); 0,01x = 0,03y; x = 3 .


y
1
, 3 , .
: 3.
412. x, y,
(x + y).
1,15x,
1,05(x + y). : 1,15x + y = 1,05(x + y), 0,1x = 0,05y,
x
= 1 , 1 100% = 33,(3)%.
y = 2x, x =
x+y
x + 2x
3 3
, , 33%
.
: 33.

www.legionr.ru

414

70

413. x,
y, (x + y). 1,5x, 1,01(x + y). : 1,5x + y = 1,01(x + y),
x
0,49x = 0,01y, y = 49x, x =
= 0,02. , x+y
x + 49x
2% .
: 2.
414. 4% , 96%. 15 15 0,96 = 14,4
. 40% , 60%. , 15 , 14,4 , 60%. , 100%
14,4 100 = 24 .
60
: 24.
415. x y , P .
P x ,
100
P

y
. 12 ,
100

y
P x + P
= 12. 100
100
y
2P , 2P x + P
,
100
100
, , 16 . ,
5% , y

= 12,
P x +P

100
100

= 16,
2P x + P

100
100

y x = 5.
, , y = x + 5.

www.legionr.ru

416

71

x + (x + 5)
= 12 , 2x + 5 = 3 ,
2x + (x + 5)
16 3x + 5
4
4(2x + 5) = 3(3x + 5), x = 5. , y = 10. P
: P 5 + P 10 = 12 P = 12 100 = 80.
100
100
15
,
160 12 . ,
12 100 = 7,5%.
160
:

: 7,5.
416. P , x% , y% . y
.
P x , P
100
100
3 ,
y
= 3. 2P , P x +P
100
100
100 y
P 100 x + 2P
,
100
100
11 . , ,

20% ,

P x +P
= 3,

100
100


100 y

P 100 x + 2P
= 11,

100
100

x y = 20.
x y: x = y +20, . P
(y + 20 + y)
100
= 3,

11
P
(100 y 20 + 2(100 y))
100
2y + 20
= 3 11(2y + 20) = 3(280 3y) y = 20. , x = 40.
280 3y
11

P P 40 + P 20 = 3
100
100

www.legionr.ru

72

417

P = 3 100 = 5. , ,
60
5 , 10 3 .
, 10 3 = 7 .
: 7.
417. 1- :
1056 100% = 1056 100% = 1056 % = 96%.
1056 + 44
1100
11
2- :
756
100% = 756 100% = 756 % = 36%.
756 + 1344
2100
21
x (1500 x) .
:
96 x ;
100

36(1500 x)
;
100

40 1500 .
100
:
96x + 36(1500 x) = 40 1500 , 96x + 36(1500 x) = 40 1500,
100
100
100
8x + 3(1500 x) = 5000, 5x = 500, x = 100.
: 100.
418. 600 85 .
100
1
2

x
(600 x)
x 92 (600 x) 80
100
100
: x 92 + (60 x) 80 .
100
100
x 92 + (600 x) 80 = 600 85 ; x = 250.
100
100
100
: 250.
419. x , 0,8 x 0,75 =

www.legionr.ru

420

73

= 0,6x 0,75
. 0,25 1,8x 0,4, 0,25x (0,72 1) = 0,07x
( ). : 0,6x 0,07x = 0,53x, 53% .
: 53.
420. x , 2,4x , . . 0,85
2,4x 0,85 = 2,04x, 2,04x 0,85x = 1,19x.
1 0,85 = 0,15 . k% ,
2,4x (1 0,01k) 0,15 0,15 ,

2,4x (1 0,01k) 0,15 0,15x = 0,21x 0,0036xk.
1,13x. 1,19x + 0,21x 0,0036xk = 1,13x; k = 75.
: 75.
421. x , y ,
1,4(x + y) . 1,35x
, , 1,6y , . : 1,35 + 1,6y = 1,4(x + y), x = 4.
y
, 4 .
: 4.
422. x , ,
0,25x1,1+0,4x+0,35x1,2 = 1,095x,
1,095x x

100% = 9,5%.
x
: 9,5.
423. x . 0,6x. y% , (x 0,01xy) .

xy
xy
y
2,5y
. ,
+
1
(x 0,01xy)
100
100
40
100
, 0,6x.

www.legionr.ru

74

424

y
y2
y
+

= 0,6, y 2 140y + 2400 = 0, y1 = 120, y2 = 20.


100 40 4000
y = 20.
: 20.
424. 1 , x% ,
1,5x% . :
1 + 0,01x + (1 + 0,01x) 0,015x = 1,56; 3x2 + 500x 11200 = 0; x1 = 20,
x2 < 0 .
: 20.
425. x , (20 x) . 20 x .
20

x(20 x)
20 x
, :
20
x(20 x)
20
(20 x)2
=
, 0,36.
20
400
:

20 x

(20 x)2
= 0,36 x1 = 8, x2 = 32, x < 20 x = 8.
400
: 8.
426. x , (10 x)
. 10 x . 10

x(10 x)
(10 x2 )
10 x
=
,
10
100
0,81.
:
(10 x)2
= 0,81 x1 = 1, x2 = 19, x < 10 x = 1.
100
: 1.
427. 12 45 = 5,4 . 12 .
100
5,4
100 = 13,5 () .
40

www.legionr.ru

428

75

13,5 12 = 1,5 . .
: 1,5.
428. x , y 30 ,
x+y
1,5x 1,25x

= 1,25x; y = 1,5x;
= 0,2 100% = 20%.
2
1,25x
: 20.
429. x , :
0,6 1,45x + 0,4 1,45x 0,6 = 1,218x. ,
1,218x x = 0,218x.
: 21,8.
430. x , y .
0,8x 0,6y. 0,75(x + y).
0,75(x + y) = 0,8x + 0,6y, y = 1 x. 3
100x : 4 x = 75%.
3
: 75.
431. x .
:
20000 + 200x + 0,01x(20000 + 200x) = 22050; x2 + 200x 1025 = 0.
: x1 = 5, x2 = 205. x ,
x = 5.
: 5.
432. 12,5 0,4 = 5 () .
12,5 5 = 7,5 () .
7,5 5 = 2,5 () ,
.
: 2,5.
433. 600 0,18 = 108 () ,
108 100 = 8 () .
: 8.
434. 2 , 120 , 0,25 / 120 =
= 30 . 30 30 100% = 40% 75.
75
: 40.
1,5
/ = 1 /. 435.
27
18

www.legionr.ru

76

436

20% 1 1,2 / = 1 /.
18
15
80 80 : 1 = 1200 , 20
15
.
: 20.
436. 90 = 100
0,9
, 100 + 30 = 190 .
: 190.
437. x , (19 x) .
5 100%,
x

2 100%.
19 x

2
4 ,
, 5 100% 3 =
100%, 15 =
x
2
19 x
x
19 x
15(19 x) = 4x, 15 19 = 19x, x = 15.
: 15.
438. 32 1200 1,6 = 1920 ,
1200 + 1920 = 3120 .
: 3120.
439. x ,
(44x) . 7 100%,
x

5 100%. ,
44 x

7 100% = 3 5 100%, 7 = 15 , 7(44 x) = 15x, 7 44 = 22x,


x
44 x
x
44 x
x = 14.
: 14.
440. 30 0, 4 30 = 18() = 1800 ().
1800 : 2 = 900 (), 900 : 40 = 22, 5 ().
, , 23 .
: 23.
441. 15%
420 1, 15 = 483 (.). ,
5000 : 5000 : 483 10, 35.

www.legionr.ru

442

77

, 5000 10 .
: 10.
442. 900 : 20 = 45 (.).
45 0, 9 = 40, 5 (.).
,
900 . 900 : 40, 5 22, 2. , 900
22- .
: 22.
443. 87 : (20 0,9) = 4,8. 5 .
: 5.
444. 2 2 60 = 12 , 10
12 100% = 40% .
30
: 40.
445. , , 2 + 5
3 6

2
5
1
.
+
1 = 3 6
2

, . 1 100% = 50%.
2
: 50.
446. , ,
, , 3 + 7
5
10

. 3 + 7 1 = 0,3
5 10
.
0,3 100% = 30%.
: 30.
447. 20 1,25 = 25 (.) . 200 : 25 = 8, ,
8 .
: 8.
448. 100,9 = 9 (.) . 300 : 9 = 33 1 ,
3
, 33 .
: 33.

www.legionr.ru

450

78

449.
81,25 = 10 , , 120
120 = 12 .
10
: 12.
450. 12 0,75 = 9 .
50 : 9 = 5 5 , , 5 .
9
: 5.
451. 10%, 30 + 30 10 = 33 ();
100
360 : 33 = 10 10 . , 10 .
11
: 10.
452. 20%, 100 20 = 20 (.).
100
80 (.); 500 : 80 = 6 1 . .
4
: 6.
453. 1,2 120 = 144
. 1400 : 144 = 9 13 , 9.
18
: 9.
454. 0,950 = 45 .
570 : 45 = 12 2 , 12.
3
: 12.
455. 5852 100% = 88% , ,
6650
12%.
: 12.
456. 1000 (1 0,76) = 240,
240 (1 0,65) = 84 .
: 84.
457.
1,14 100 000 = 114 000 . , 114 000 : 12 = 9 500 .
: 9 500.

www.legionr.ru

459

79

458. 100% 13% = 87%; 13 485 100 = 15 500.


87
: 15 500.
459. 5 1,6 = 8 .
100 100 : 8 = 100 = 12 4 , 12 .
8
8
: 12.
460. 21 : 1,4 = 15 .
70 : 15 = 4 2 , 4 .
3
: 4.
461.
32,2 : 1,15 = 28 (.).
: 28.
462. 13%- (1 0,13) 35 000 = 30 450 ().
: 30 450.
463. 180 1,15 = 207 .
1000 : 207 = 4 172 , , 4 .
207
: 4.
464. x% ,
2
100 + x . 100 + x
100
100

2
100
+
x
100
+
x
, , 2000
= 4380,8;
= 2,1904;
100
100
100 + x = 1,48, 100 + x = 148, x = 48.
100
: 48.
465. 500 1,15 = 575 .
5000 : 575 = 8 400 , , 8 .
575
: 8.
466. x% ,
2
100 + x . 100 + x
100
100

2
, , 1500 100 + x
= 1949,4; 100 + x
= 1,2996;
100
100

www.legionr.ru

80

467

100 + x = 1,14, 100 + x = 114, x = 14.


100
: 14.
467. 10 000 .
11 200 .
11 200 + 11 200 12 = 12 544 (.). ,
100
(12 544 10 000) 100
= 2544 100 = 25,44 (%).
10 000
10 000
: 25,44.
468. 180 100 25 = 135 .
100

1050 = 7 105 , 7 .
135
135
: 7.
469.
20 100 + 30 = 26 . 1600 = 61 14 .
100
26
26
, 61 .
: 61.
470. 8 100 = 160 .
5
: 160.
471. 6 15%- 0,9 , 0,9
0,9 100%

100% =
= 9%.
6+4
10
: 9.
472. x ,
, a1 = 40 000, a2 =

2
. :
= 40 000 1 x , a3 = 40 000 1 x
100
100
r
2

= 35 344; 1 x = 35 344 = 188 ; x = 6.


40 000 1 x
40 000
100
100
200
: 6.
473. 100%10% = 90% , 200 000 90 = 180 000
100
. 100% 50% = 50%, 180 000 50 =
100

www.legionr.ru

81

474

= 90 000.
: 90 000.
474. 16

100
= 12,5 .
100 + 28

: 12,5.
475. 1632 100 = 68 .
2400
100 68 = 32 .
: 32.
476. 120 100 + 35 = 162 . 900 =
100
162
= 5 90 . , , 162
900 , 5.
: 5.
477. 100% 7% = 93% ,
220 100 = 236 52 . 93
93
, 10 ,
240 .
: 240.
478. 240 000 . 15% , 240 000 0,15 = 36 000 . 43 200 , 0,25, 240 000 0,25 = 60 000 , 240 000 (36 000 + 43 200 + 60 000) = 100 800 ,
100 800 : 240 000 = 0,42, 42% .
820 000 0,42 = 344 400 , .
: 344 400.
479. , 1-
a1 = 720, d = 40, n , i
, i- .
Sn = 5040 . n :
2 720 40(n 1)
n = 5040. :
2
(720 20(n 1)) n = 5040;
720n 20n2 + 20n 5040 = 0; n2 37n
+ 252 = 0;
361 ; n = 37 19 ; n = 9;
37

2
D = 37 4 252 = 361; n1,2 =
1,2
1
2
2

www.legionr.ru

480

82

n2 = 28 ( ).
9 .
: 9.
480. : 90 54 = 36 ();
x /, 36 . -
x
5 . = 1 , (x + 6) / 36 12
36 . , :
x+6
36 + 1 = 36 . : 36 12x + x(x + 6) = 36 12(x + 6);
x + 6 12
x

x2 + 6x = 36 12 6; x2 + 6x 2592 = 0; x1,2 = 3 9 + 2592; x1 = 54;


x2 = 48.
x(x + 6) 6= 0, x = 54
.
48 / .
: 48.
481. t , C , v1 , v2 1- 2- . 1- A C (
AC) t , C B ( BC) 15 t
, v1 t = AC, v1 (15 t) = BC. 2-
: v2 t = BC, v2 4 = AC. , v1 , v2 , t v1 t = v2 4,
:
v2 t = v1 (15 t).
v1 v2 ,
, t2 = (15t)4, t2 +4t60 = 0, t1 = 10, t2 = 6.
t , t = 6 .
: 6.
482. t , , , C
, v1 , v2 .
, B 45 ,
3 , , C B 3 t . 4
4

www.legionr.ru

83

483

: AC = v1 t, BC = v1 3 t . ,
4
, :
BC = v2 t, AC = v2 1. , v1 , v2 , t

v1 3 t = v2 t,
:
4

v2 = v1 t.
v1 v2 ,
: 3 t = t2 , 4t2 + 4t 3 = 0, t1 = 3 , t2 = 1 . 4
2
2
t , t = 1 ,
2
30 .
: 30.
483. t ( ), 1-
2- . 2(t + 25)
, 1- . v1 , v2
1- 2- , A ,
B C .
: v1 t = BC, v1 25 = AC; v2 t = AC,
v2 (36 t) = BC. , v1 , v2 , t :
v1 t = v2 (36 t),
v2 t = v1 25.
v1 v2 , : t2 = (36t)25,
t2 +25t900 = 0, t1 = 45, t2 = 20. t . t = 20, , 1-
2 (25 + 20) = 90 , 1,5 .
: 1,5.
484. v / . (v 5) /,
(v + 5) /. 10 ,
v5

45 . : 10 + 45 = 2.
v+5
v5
v+5

: 10 + 45 = 2
v5 v+5

10(v + 5) + 45(v 5) = 2(v 2 25) 2v 2 55v + 125 = 0, v1 = 5 , v2 = 25.


2
v1 ,

www.legionr.ru

84

485

. , v = 25 /.
: 25.
485. 20 2 = 2 . x ,
60
3
20 /, , .
5 /, , x x = 1 , x = 1 . ,
5 20
60
9
, 2 + 1 = 7 /. 7 /
3
9
9
9
20 /, 7 140 .
180
: 140.
486. 5 ,
, 6 / , 2 / 5 . 6 / = 3, 5 2 ,
3
2 /
, 7,5 .
7,5 + 5 = 12,5.
: 12,5.
487. x , y , - .
y. , ,
y
= 10 .
10x x = 9x. ,
9x

y
y
= 9
= 9 .
10x
10 9x

: 9.
488. 40 = 40 = 2 .
60
3
x / , x > 2.

www.legionr.ru

85

489

v (/) t () s ()
16

x+2
16
x+2
16
x 2
16
x2
2 . 3
:
16 16 = 2 ; 24(x + 2) 24(x 2) = x2 4; x2 4 = 96,
x2
x+2
3
x2 = 100; x1 = 10, x2 = 10 x > 2.
v = 10 / , v = 2 / .
v = 10 / = 5
v
2 /
5 .
: 5.
489. x / ,
(x+4) /, (x4) /.
30 30 = 7,5 . ,
4
, 42 + 1 + 12 . : 42 + 1 + 12 = 7,5;
x+4
x4
x+4
x4

42(x 4) + 12(x + 4) = 6,5(x2 16); 13x2 108x + 32 = 0; x1 = 4 ,


13
x2 = 8.
,
8, 2 .
: 2.
490. x / , y /
, S A B.
S = 3(x + y), S = 4(x y), S .
y
3(x + y) = 4(x y), x = 7y, S = 3(x + y) = 24y, S = 24.
y
: 24.

www.legionr.ru

86

492

491. , 1 , 1 .
3
5
1 + 1 = 8 , ,
3 5
15
2 : 8 = 15 = 3,75 .
15
4
: 3,75.
492. x / , y / . 180 180 , x
180 . , 27
y
. , 180 180 = 27 = 9 .
x
y
60
20
180

180 ,
x + 10

180 . 180 = 180 .


y 10
x + 10
y 10

180 180 = 9 , y = x + 20,

x
y
20
20 20 = 1 .

1
1

x
x + 20
20

=
;
x + 10
y 10

2
: x + 20 x = x + 20x ; x2 + 20x 8000 = 0; x1 = 100;
400
x2 = 80.
x > 0,
80 /.
: 80.
493. V1 / , V2 / , S
(. . 30). ,
.
S , S .
V1
V2
30 -

www.legionr.ru

87

494

. 30.
, S S = 30 . , V2
V1
60
, S , 1 . , V1 1 = S ; S = 2V1 .
120
60
120
1 , ,
S 0,146
S

120
S 0,146 . , 120
=
;
120
V2
V1
S 120 0,146
= S . , S = 2V1 , V2
V1
:

2V
2V1 2V1 = 1 ,

V2 = 1 ,

V2
V1
2
2,5

2V

120

0,146
2V
1

V2 = 1 120 0,146 ;
= 2V1 ;
V2
V1
2

2V1 = V 8,76.
1
2,5
0,5V1 = 21,9; V1 = 43,8 /.
: 43,8.
494. s A B, v / . s v

0,5s
0,5s
+
. B ,
30
v + 20
,
1 ; 60(v + 20) =
s = 0,5s + 0,5s , v > 0. 2 = 1 +
v
30
v + 20
v
30
v + 20
= v(v + 20) + 30v; v 2 10v 1200 = 0; v1,2 = 5 35. v > 0,

www.legionr.ru

495

88

v = 5 + 35 = 40 /.
: 40.
495. x / , (12 + x) / , (12 x) /
. , B A. , A B, 20 .
12 x
, B A, B, 1 + 20 . 4 . 4 12 + x
20 + 1 + 20 = 4 (, 12 x 4 12 + x
),
4 20 (12 x) + (12 + x)(12 x) + 4 20 (12 + x) = 4 4(122 x2 ),
960 80x + 122 x2 + 960 + 80x = 16(122 x2 ),
960 + 960 + 144 2304 = 15x2 , 15x2 = 240, x2 = 16, x = 4.
x = 4 .

: 4.

496. x / , (5+x) /
, (5 x) / . 8 . ,
A B. , A B,

14 + 1 1 . ,
B,
5+x
3

14
B A,
. :
5x
14 +1 1 + 14 = 8 (, 5+x
3 5x

14 + 14 6 2 = 0, 7 + 7 10 = 0,
5+x 5x
3
5+x 5x 3
3(7(5 x) + 7(5 + x)) 10(52 x2 ) = 0, 10x2 = 40, x = 2.
x = 2 .
),

: 2.

497. x /. x + 40
. : 30 30 = 1;
x
x + 40

www.legionr.ru

498

89

2
30(x + 40) 30x x(x + 40)
= 0; x 40x + 1200 = 0; x1 = 60,
x(x + 40)
x(x + 40)
x2 = 20.
, x = 20.
: 20.
498. x /. (x 60)
. 50 50 = 2 2 ;
x 60
x
3
x1 = 15, x2 = 75. , x = 75.
: 75.
499. (/).
( + 10), 60 60 . :
+ 10

60 = 60 + 0,5 + 0,5; 60 + 600 = 60 + 2 + 10; 2 + 10 600 = 0;

+ 10
1 = 20 2 = 30. , = 20.
: 20.
500. x A B .
x = x + 1; 3x = 2x + 60; x = 60 ().
20
30
: 60.
501. 20 ()= 1 (), 10
40
2
1 , c
4
1 30 . , 30 : 1 = 120 /,
4
4
120 40 = 80 /.
: 80.
502. v , S .
S
+ S .
S ,
v
2(v + 15) 2 50
B ,
S
+ S = S.
2(v + 15) 2 50
v
2 50v(v + 15) S,

www.legionr.ru

503

90

50v + v(v + 15) = 2 50(v + 15); v 2 35v 1500 = 0; v1,2 = 35 85 ;


2
v1 = 25, v2 = 60.
v > 0, , v = 60.
: 60.
503. v A B, t ,
. :

(v + 3)(t 3) = 108,
vt + 3t 3v 9 = vt; t = v + 3.
vt = 108;
t , : v(v + 3) = 108;
v 2 + 3v 108 = 0; v1 = 12, v2 = 9. v > 0,
v = 9.
: 9.
504. v A B, t ,
. :

(v 2)(t + 2) = 120,
vt 2t + 2v 4 = vt; t = v 2.
vt = 120;
t , : v(v 2) = 120;
v 2 2v 120 = 0; v1 = 10, v2 = 12. v > 0,
v = 12.
: 12.
505. x / ,
(x 5) / . 84 , 84 , 84 = 84 5.
x
x5
x
x5
, x 6= 0 x 6= 5,
84(x 5) = 84x 5x(x 5); x(x 5) = 84; x2 5x 84 = 0;
(x 12)(x + 7) = 0.
x > 0, x = 12.
, , 7.
: 7.
506. x /.
144 , 144 . x2
x+2

, 144 = 144 + 3.
x2
x+2

www.legionr.ru

91

507

x > 2,
48(x + 2) = 48(x 2) + (x 2)(x + 2); x2 = 49 4; x = 14.
: 14.
507. x / .

t ()

140
17 + x
17 x 140
17 x

17 + x

S ()
140
140

140 140 = 3;
17 x 17 + x
140x + 2380 + 140x 2380 = 3x2 + 867;

x12 = 140 19600 + 2601 = 140 149 ;


3
3
:

x1 = 3, x2 = 289 (x2 ).
3
: 3.
508. v / .
(v 2) / , (v + 2) /
. 221 221 = 4.
v2 v+2
221v + 442 221v + 442 = 4v 2 16, 4v 2 = 16 + 884, 4v 2 = 900, v 2 = 225,
v = 15. v > 0, v = 15.
: 15.
509. x / . (18 + x) / , (18 x) /
. , ,
315 . , , 315 .
18 + x
18 x
315 + 315 = 36.
18 + x 18 x
: 315(18 x) + 315(18 + x) = 36(182 x2 );
315(18x+18+x) = 36(182 x2 ); 31536 = 36(182 x2 ); x2 = 324315;
x2 = 9; x1 = 3, x2 = 3. x2 ,
:

www.legionr.ru

510

92

.
: 3.
510. x / , (x 3) /
. 418 ,
x3
418 . 3 .
x

: 418 418 = 3, x 6= 3; 418x 418(x 3) = 3x(x 3);


x3
x

3x2 9x = 1254; x2 3x 418 = 0; x1,2 = 3 9 + 1672 = 3 41 ;


2
2
x1 = 22, x2 = 19, x2 x > 0.
: 22.
511. x , (x + 2)
. , 255 = 255 + 2.
x
x+2
255x + 2x2 + 4x 255x 510 = 0; x2 +2x255 = 0; x = 15, x = 17.
1
2
x(x + 2)
x2 < 0, x = 15.
: 15.
512. , t ,
.
.

( + 25) (t 1,5) = 156,


t + 25t 1,5 37,5 = 156,

t = 156;
t = 156;
25t 1,5 37,5 = 0; = 50t 75 . .
3
50t2 75t = 156; 50t2 75t 468 = 0; t = 3,9, t = 2,4. t > 0,
1
2
3
t = 3,9. = 156 = 40.
3,9
: 40.
513. x / , (x + 40) / . 90 , 90 x
x + 40

. 90 90
A
x
x + 40

www.legionr.ru

93

514

B , , 3 . :
90 90 = 3, x > 0.
x
x + 40
30 30 = 1,
x
x + 40
30x + 1200 30x = x2 + 40x,
x2 + 40x 1200 = 0,
x = 20, x = 60 .
x > 0 x = 20.
20 / .
: 20.
514. x / , S
A B. S .
x
S ,
2 30

S
, 2 (x + 20)

S
S
+
,
.
60 2(x + 20)
A B. B . :
S = S +
S
, x>0
x
60 2(x + 20)
,

1 = 1 +
1
,
x
60 2(x + 20)
60x + 1200 = x2 + 20x + 30x,
x2 10x 1200 = 0,
x = 40, x = 30 .
x = 30 x > 0.

40 + 20 = 60 /.
: 60.
515. v . = S .
t

www.legionr.ru

516

v . =

94

432 + 150 + 66
= 72 (/).
432 : 72 + 150 : 75 + 1

: 72.
516. x / ,
(x + 4) /, (x 4) /, 24 .
180 + 180 = 24, x > 4. 180x 720 + 180x + 720 = 24(x2 16),
x+4
x4

225 + 64 , x = 16.
15

2
2
24x 360x 384 = 0, x 15x 16 = 0, x =
2
: 16.
517. 70 + 80 = 150 (/), 720 : 150 = 4,8 ().
: 4,8.
518. x / ,
(x + 4) / , (x 4) /
, 8 .
60 + 60 = 8, x > 4. 60x 240 + 60x + 240 = 8(x2 16),
x+4
x4

8x2 120x128 = 0, x2 15x16 = 0; x1,2 = 15 225 + 64 = 15 17 ,


2
2
x = 16.
: 16.
519. x / , (x 20) / , , , 105 ,
x
105 . : 105 105 = 4,
x 20
x 20
x
105x 105x + 2100 = 4x2 80x, 4x2 80x 2100 = 0, x2 20x 525 = 0.
x > 20, x = 10 25, x = 35.

: 35.

520. x / , (x 3) / . , 158 2
3
, ,
,
x

www.legionr.ru

95

521

158 2
3
,
. ,
x3

158 2
158 2
3
3
:

= 2, x > 3. :
x3
x

158 2 x 158 2 (x 3) = 2x(x 3), 476 x 476 x + 476 3 = 2x2 6x,


3
3
3
3
3

2x2 6x 476 = 0, x2 3x 238 = 0, x1,2 = 3 9 + 238 4 = 3 31 ,


2
2
x1 = 17, x2 = 14 .
: 17.
521. x / A B,
(x+8) / B A. :
S() v(/) t()
570
570
x
x
570
570
x+8
x+8
: 570 570 = 4, x > 0; 570 (x + 8) 570 x = 4x(x + 8),
x
x+8
2
2
570x + 4560 570x = 4x2 + 32x, 4x
+ 32x 4560 = 0, x + 8x 1140 = 0,
x1,2 = 4 16 + 1140 = 4 1156 = 4 34. x1 = 30, x2 = 38
.
: 30.
522. 2 65 + 80 + 3 70 = 420 () ,
. , , 6 .
420 : 6 = 70 (/).
: 70.
523. 60 3 = 45 (); 4
45 15 = 30 ();
30 : 3 = 40 (/).
4
: 40.

www.legionr.ru

525

96

524. x / (x > 4), 120 , ,


x4

120 , . x+4

120 120 = 4. 120x 120x + 960 = 4(x2 16),


x4
x+4
4x2 64 960 = 0, x2 256 = 0, x = 16 (x = 16
x > 4).
: 16.
525. x / , (16 + x) / , (16 x) /
, 126 , .
16 + x
126 , .
16 x

126 + 126 + 3 = 19, x (0; 16).


16 + x 16 x
126(16 x) + 126(16 + x) = 16(256 x2 ); 16x2 = 4096 4032; x2 = 4,
x = 2 (x = 2 x (0; 16)).
: 2.
526. 150 + 210 + 150 = 510 ().
, , 150 + 210 + 150 = 2,5+3+2 =
60
70
75
= 7,5 (). () 510 : 7,5 = 68 (/).
: 68.
527. x , 90 (/) =
= 1500 (/) 0,3 .
x = 1500 0,3 = 450 ().
: 450.

528. x / , (x + 15) / , 150 , 150 .


x
x + 15
150 150 = 2 15 , 150(x + 15) 150x =
x
x + 15
60
= 2,25x(x + 15); 2,25x2 + 33,75x 2250 = 0; x2 + 15x 1000 = 0, x > 0.

www.legionr.ru

529

97

x = 15 65 , x = 25.
2
: 25.
529. 63 (/) = 63 1000 = 17,5 (/c)
3600
62 ,
17,5 62 600 = 485 ().
: 485.
530.
80 50 = 30 / = 25 (/c). 3 6
3
25 (3 60 + 6) = 1550 (),
3
1550 1100 = 450 ().
: 450.
531. A B x /,
, , 120 . x
(x + 2) /, , B A, (

) 120 + 2 . 120 = 120 + 2;


x+2
x
x+2

120x + 240 120x = 2x2 + 4x; x2 + 2x 120 = 0. x1,2 = 1 1 + 120,


x = 10 ( ).
: 10.
532. x A . x , 75
641 x . x 641 x = 4.
80
75
80
16x 641 15 + 15x = 4 1200, 31x = 15(80 4 + 641), 31x = 14 415,
x = 465.
: 465.
533. 1. : 1-
x ; 2- 4x ; 3- (x 9) .
1
; 2-
: 1-
x

www.legionr.ru

534

98

1
1
; 3-
.
4x
x9


( ):

1
1
1
+
+
.
x 4x x 9
1
1
1
4(x 9) + (x 9) + 4x
9x 45
+
+
=
=
.
x 4x x 9
4x(x 9)
4x(x 9)
( )

9x 45
4x(x 9)
1:
=
, 18 .
4x(x 9)
9(x 5)
4x(x 9)
= 18, 4x(x 9) = 9 18 (x 5),
9(x 5)
2x(x 9) = 81(x 5),
2x2 18x

81x
+ 81 5 = 0, 2x2 p
99x + 81 5 = 0.
p
2
99 92 (112 4 2 5)
99 99 4 2 81 5
=
=
x1,2 =
4
4

99 9 121 40
99 9 9
180
18
9
=
=
. x1 =
= 45, x2 =
= .
4
4
4
4
2

9
, 2
, . , x = 45 .
, 1- 3- ,
2- . , .
: 1- 45 , 31
36 . : 1-
, 345
1

. 1- 3- :
36
1
1
4+5
9
1
+
=
=
=
. 1- 3- 45
36
180
180
20
1
= 20 .
1 :
20
: 20.
534. 1. 30 , , 1 1 ,
30

x2 =

www.legionr.ru

535

99

6 6 = 1 . 6
30
5
1 1 = 4 , 2- 40 .
5
5
4 : 40 = 1 , 1-
5
50
1 1 = 1 . 1- 30 50
75
1 : 1 = 75 .
75
: 75.
535. 1. 1- x , 1 ,
x
1
27

, 2- 1 1 .
27 x
1 : 1 = x . 1- 1 ,
3 x
3
3

2- 1 1 x , 1 + 1 1 x = x
27
x 3
3
27
x 3
81

. 1 x 1-
81

8 1 , , x

8 . : 1 x = 8 , x > 0; 81x x2 = 8 81;


x
81
x
x2 81x+648 = 0; D = 812 4648 = 65612592 = 3969; x1,2 = 81 63 ;
2
x1 = 9; x2 = 72. x > 0.
x = 72.
72 1- .
: 72.
536.
: a1 = 18, d = 1, Sn = 100, n

www.legionr.ru

537

100

2 18 + (n 1)
n = 100; n2 + 35n 200 = 0.
2
, , n1 = 40 (
: n N .), n2 = 5.
5 .
: 5.
537. , , : a1 = 1,8, d = 0,2,
Sn1 = 7,8, n .
2a + d(n 2)
2 1,8 0,2(n 2)
Sn1 = 1
(n 1);
(n 1) = 7,8;
2
2
(1,8 0,1(n 2))(n 1) = 7,8; (2 0,1n)(n 1) = 7,8;
2n 2 0,1n2 + 0,1n = 7,8; 0,1n2 2,1n + 9,8 = 0; n2 21n + 98 = 0;
D = 441 392 = 49; n1,2 = 21 7 ; n1 = 7, n2 = 14.
2
, an > 0. : a1 + d(n 1) > 0, 1,8 0,2(n 1) > 0,
0,2(n 1) > 1,8, n 1 < 9, n < 10. 7 < 10, , 7- ; 14 > 10, 14- . 7
.
: 7.
538. ,
an , n-
. , d
. 20
20 a1 + a20 20, 2
(a1 + a20 ) 10. (1)
, 10 ,
10 (bn ) :
b1 = a21 , b10 = a30 : b1 + b10 5 (2)
(1) (2)
: (a1 + a20 ) 10 = (a21 + a30 ) 5. , an = a1 + d(n 1),
(2a1 + 19d) 2 = 2a1 + 49d; 4a1 + 38d = 2a1 + 49d; 2a1 = 11d;
a1 = 11 d. , 15
2
.

: a1 + a15 15 = (a1 +7d)15; a16 + a30 15 = (a1 +22d)15. ,


2
2
15

www.legionr.ru

101

539

15- :
11 d + 22d
2

(a1 + 22d) 15
= a1 + 22d .
(a1 + 7d) 15
a1 + 7d

a1 = 11 d,
= 11d + 44d = 55d = 2,2.
2
11d + 14d
25d
11 d + 7d
2
: 2,2.
539. 200%
,
. 1- x , 2-
: x+2x = 3x, 12, x = 4; 3- 3x+6x = 9x;
4- 9x + 18x = 27x, . . .
, , n , : b1 = 4, q = 3, bn = 4 3n1 ,
2916. : 4 3n1 = 2916, 4 3n1 = 4 36 , 3n1 = 36 ,
n 1 = 6, n = 7.
7 .
: 7.
540. x ,
(x 5). 40 40
x
, 30

30 , 2
x5

30 40 = 2, x(x 5) 6= 0 15 20 = 1;
x5
x
x5
x
15x 20(x 5) = x(x 5); x2 5x = 15x 20x + 100; x2 = 100; x1 = 10,
x2 = 10. x(x 5) 6= 0, ,
(1). x > 5 x = 10. 10
, : 10 5 = 5 (
), : 10 + 5 = 15 , , 120
120 : 15 = 8 .
: 8.
541. x 1 , (x + 7). 45
45 , 20 20 ,
x
x+7

. :

5 , 45 .
x

www.legionr.ru

542

102

20 + 5 = 45 , x(x 7) 6= 0. (1)
x+7
x

4 + 1 = 9 ; 4x + x(x + 7) = 9(x + 7); 4x + x2 + 7x = 9x + 63;


x+7
x

x2 + 2x 63 = 0; x1,2 = 1 1 + 63; x1,2 = 1 8; x1 = 9, x2 = 7.


9 7 x(x + 7) 6= 0, ,
(1), x = 9 , x = 7.
105 105 = 15 ().
7
: 15.
542. x ,
360 .
x
360 (x + 1) , 360 ,
x+1
4 , 360 . : 360 + 4 = 360 , x(x + 1) 6= 0;
x
x+1
x
90 + 1 = 90 ; 90x + x2 + x = 90x + 90; x2 + x 90 = 0;
x+1
x

x1,2 = 1 1 + 360 ; x1,2 = 1 19 ; x1 = 10, x2 = 9. x1 = 10,


2
2
x2 = 9, x(x + 1) 6= 0. x = 9 .
9 .
: 9.
543. ,
an n- ; 6 . n ,
Sn n ,
:
2 60 6(n 1)
2a + d(n 1)
n = 324, Sn = 1
n;
2
2
(60 3(n 1))n = 324; 60n 3n2 + 3n = 324; 3n2 + 63n 324 = 0;
n2 21n + 108 = 0.
, , n1 = 12, n2 = 9. ,
n . an > 0,
a1 + d(n 1) > 0 1) > 0; (an = a1 + d(n 1)) 60 6n + 6 > 0;
6n > 66; n < 11. , n = 9.

www.legionr.ru

103

544

9 .
: 9.
544. x, y z , . x = 3 , x + y = 4z
y
5
6(x + y + z) = V , V . : x =
z =

3y
,
5

x+y
, x + y + z = 5 (x + y) = 5 3 + 1 y = 2y. ,
4
4 5
4

3y
V = 6(x + y + z) = 12y y = V . x =
= V , z = 1 (x + y) =
12
5
20
4

V
V
V
1
+
=
. 3 36 3,6 ,
=
4 20
12
30
3,6(x + z) .

3,6(x + z) = 3,6 V + V = 0,36 5V = 0,3V .


20 30
6
3 36 30% .
: 30.
545. x, y z , y
.
= 2 , 3x = y + z
z
3
y+z
5(x + y + z) = V , V . , y = 2z , x =
,
3
3

x + y + z = 4 (y + z) = 4 2 + 1 z = 20z . , V = 5(x + y + z) =
3
3 3
9
= 100z z = 0,09V . y = 2z = 0,06V , x = 1 (y + z) =
9
3
3

= 1 (0,06V + 0,09V ) = 0,05V .


3
6 , 5 , , , :
6x + 5y = 6 0,05V + 5 0,06V = 0,6V .
60% .
: 60.
546. , B9 3.
x y , V , t ,

www.legionr.ru

547

104

,
(5x + 2y)t = V .

x = 2 x = 2y V = 5 2 + 2 yt = 28 yt yt = 9V .
y
9
9
9
9
28

(6x + y)t = 6 2 + 1 yt = 21 yt = 21 9V = 0,75V .


9
9
9 28
. . t 75% .
: 75.
547. 3x
, 4x, 5x . , (3x + 4x + 5x) 5 = 60x . 3x ,
12x . 45x ,
9x . ,
5 . 7 .
: 7.
548. . x , y , (x + y)

6(x + y) = 1,
. :
3(x + y) + 4x = 1;

x = 1 , y = 1 . ,
8
24
24 .
: 24.
549. . 2x,
x. 10(2x + x) = 1, x = 1 .
30
y . :
y 2 + (11 y) 3 = 1, 2y + 33 3y = 30, y = 3.
30
30
: 3.
550. , 1.
a 4 , b
4 . , , 3 , 4
5
,

www.legionr.ru

105

551

a+b= ,
5
a

= 4;
b
5

4b + b = 3 ,

5
5

a = 4b .
5

, b = 1 , a = 4 . V1 ,
3
15
Vn .
V1
V1 = a = 1 , Vn =
= 1 .
4
15
30
2
. 1, 20% , 80%,
4 . , 4 3 = 1 .
5
5
5
5
t, : t =

0,2
= 1 30 = 6 .
Vn
5

: 6.
551. x , y . S,

S1 , S2 .
S = 10x, S1 = 2(x + y), S2 = 6x.
S = S1 + S2 ,
S = 10x,
S = 2(x + y) + 6x.
S = 2(x + y) + 6x.
, 10x = 2(x + y) + 6x, 10x 2x 6x = 2y, x : y = 1.
: 1.
552. pi i- (i {1, 2}),
, ; ti
, i- .

t 1 p1 = 1 ,

t 2 p2 = 1 ,

t
+
t
=
8 60,
2

1
(p1 + p2 )(3 60 + 45) = 1.
.
: p1 = 1 , t1 = 180, p2 = 1 , t2 = 300; 360
600

www.legionr.ru

553

106

. 1
2 .
,
360 .
: 360.
553. x 3 , (x 5) 3
. 45 3

50
45 , 50 3
x
x5

50 45 = 1 , x > 5.
x5
x
2
x2 15x450 = 0, x1 = 30, x2 = 15, x2
x > 5.
30 3 .
: 30.
554. . x , (x > 0),
(x + 6) .
1 1 .
x x+6
. :

1 + 1 = 1 , x > 0,
x x+6
4
4x + 24 + 4x = x2 + 6x; x2 2x 24 = 0,
x1 = 6, x2 = 4.
x2 x > 0.
6 , .
: 6.
555. , :

5x + 5y = 1,
3x + 7,5y = 1;
x , y .
, : x = 5 , y = 4 ,
45
45
45 .
4
: 11,25.

www.legionr.ru

557

107

556.
, :
15x1 + 15x2 = 1,
7x1 + 21x2 = 1,
x1 , x2 . , : x1 = 1 , x2 = 4 ,
35
105
35 .
: 35.
557. x, y, z ,
. 4 ,
1 1 , x + y + z = 1 . 4
4
: x + y = 1 . z = 1 (x + y)
6
4
x + y = 1 , : z = 1 1 = 1 . ,
6
4
6
12
12 .
: 12.
558. x, y, z , . , 1 = 4, 1 = 6,
x+y
y+z
1
1 = 12.
. :
x+z
x+y+z

x + y = 1,

, :
y + z = 1,
6

x+z = 1 .
12

1
= 4.
2(x + y + z) = 1 + 1 + 1 ; x + y + z = 1 ;
4 6 12
4 x+y+z
4 .
: 4.
559. x ,
(x 2) . 2
, : 99 = 99 + 2; x1 = 9, x2 = 11.
x2
x

www.legionr.ru

560

108

x > 0, x = 11.
: 11.
560. x ,
(x + 2) . 360 , , 360 ,
x
360 . :
x+2
360 = 360 2; 360x = 360x + 720 2x2 4x; 2x2 + 4x 720 = 0;
x+2
x

2
x + 2x 360 = 0; x1,2 = 1 1 + 360; x1 = 18, x2 = 20.
x > 0, , x = 18.
: 18.
561. x , (x + 1) ; 126 126 ,
x+1
143 143 . x
: 126 + 2 = 143 ; 126x + 2x(x + 1) = 143(x + 1); 2x2 15x 143 = 0;
x+1
x
x1 = 13, x2 = 5,5.
x > 0, x = 13.
: 13.
562. x ,
(x 6) . 264 ,
x
256 .
x6

: 256 264 = 4, (x 6) 6= 0, x 6= 0.
x6
x
256x 264(x 6) = 4x(x 6); 4x2 16x 1584 = 0; x2 4x 396 = 0;
x1 = 22, x2 = 18 .
: 22.
563. x ,
(x 2) . 675 675 ,
x2

www.legionr.ru

564

109

675 . : 675 675 = 2;


x
x2
x
2
675x 675x + 1350 = 2x(x 2); 2x 4x 1350 = 0; x2 2x 675 = 0;
x1 = 27, x2 = 25. x > 0 x = 27 (.).
: 27.
564. x , (x + 4) ; t ,
375 .

x(t + 1) = 336,
xt + x = 336,

4t x = 39; x = 4t 39.
(x + 4)t = 375;
xt + 4t = 375;
x , : 4t2 35t 375 = 0; t1 = 15, t2 = 6,25. t2 < 0, t = 15.
x(15 + 1) = 336; x = 21.
: 21.
565. x , (x + 4)
. 189 , 189
x
, 189 ,
x+4
189 . : 189 189 = 3;
x
x+4
x > 0; 189(x + 4) 189 x = 3(x2 + 4x); 756 = 3x2 + 12x;

3x2 + 12x 756 = 0; x2 + 4x 252 = 0; x = 2 4 + 252; x = 14.


: 14.
566. x ,
. ,
8 ,
16 .
, 1 ,
16
1 .
x
: 1 + 1 = 1 , 1 = 1 1 , x = 48.
16 x
12 x
12 16
: 48.
567. x , x 12

www.legionr.ru

110

568

, x
15
.

: x x = 1 , 1 = 15 .
12 15
4 4
5x 4x = 15, x = 15.
: 15.
568. x 2- , (x 15) 1- . 300 x
300 ,

300 .
x 15

300 300 = 18. .


x 15
x
300x 300(x 15) = 18x(x 15); 4500 = 18x2 270x;
18x2 270x 4500 = 0; x2 15x 250 = 0; x1 = 25, x2 = 10.
x ,
x = 25.
: 25.
569. 1. v1
, v2 , v3 .
v1 + v2 = 1 ; v2 + v3 = 1 ; v1 + v3 = 5 . 8
12
48
, :
2(v1 + v2 + v3 ) = 1 + 1 + 5 ; v1 + v2 + v3 = 1 15 = 15 . ,
8 12 48
2 48
96
,

1 : 15 = 6,4 .
96
: 6,4.
570. 6 = 3 (/), 4
2
6 = 3 (/), 1 4,5 . 2
27 , 27 : 4,5 = 6 ().
: 6.
571. 1 ,
10

www.legionr.ru

572

111

1 , 1
15
12
. , ,
1 + 1 + 1 = 1 . ,
10
15
12
4
4 .
: 4.
572. x , x ,
15
, x , 12

. x x = 20 , x 1 1 = 1 ,
12
15
60
12
15
3

x = 1 : 1 1 , x = 20.
3
12 15
: 20.
573. , .
1- : 10 20 + 5 7 = 235 ;
2- : 7 20 + 13 7 = 231 ;
3- : 11 20 + 2 7 = 234 .
, 1- ,
235 500 = 117500 (.) = 117,5 . .
: 117,5.
574. , .
: t = 80 = 1 ;
80
C: t = AC + BC = 60 + 50 = 1,5 .
60
100
60 100
, 1 .
: 1.
575. 2t2 + 8 > 6 t > 0.
2t2 + 8 > 6, 2t2 6 2, t2 6 1, 1 6 t 6 1. t > 0, t [0, 1], 1 .
: 1.
576. , .
: t = AB = 60 = 1 ;
60
60

www.legionr.ru

112

577

C: t = AC + BC = 50 + 20 = 0,75 .
100
80
100 80
1 .
: 1.
577. 1 t2 + 5 > 3 t > 0.
2
1 t2 + 5 > 3, t2 > 4, t2 6 4, 2 6 t 6 2. t > 0,
2
t [0, 2], 2 .
: 2.
578. 31 , ` = 20 + 5 cos t ` = 18 t [0; 12].

. 31.
: 4.
579. (. . 32) , , .
, 8- ADC,
38 .
: 38.
580. h = 0, d : 3 0, 48d2 = 0.

www.legionr.ru

113

581

. 32.
d = 2, 5.
: 2, 5.
581. x y .
:

3x 7 = y,
x = 4, y = 5.
3y 11 = x.
, 5 5 5x + 5y = 45 .
: 45.
582. , ,
3000 + 2700 + 1500 = 7200 ().
,
, 480 + 450 + 270 = 1200 ().
, : 7200 60 = 360 (/).
1200
: 360.
583.
: v(t) = S 0 (t) = 30 10t.
0 /,
30 10t = 0; t = 3 c.
: 3.
584. 1 6 I :
20 + 1, 5 + 20 + 1, 5 + 25 + 1, 5 + 26 + 1, 5 + 20 = 117 ().
II :
20 + 1, 5 + 25 + 1, 5 + 24 + 1, 5 + 25 + 1, 5 + 20 = 120 ().
, II , I. 1 6 117 ,

www.legionr.ru

585

114

II
117 60 = 58, 5 (/).
120
: 58, 5.
585. ,
3 , 4t t2 > 3. 1 6 t 6 3. ,
2 .
: 2.
586. A:
(42 + 13 + 87 + 23) 103 = 165 103 = 1,65 105 (..)
B:
(63 + 47 + 22 + 37) 103 = 169 103 = 1,69 105 (..)
: 4000.
587. a(t0 ) = s00 (t0 ),
s0 (t) = t3 24t 3,
s00 (t) = 3t2 24,
s00 (t) = 3, 3t2 24 = 3, t2 = 9, t = 3, t > 0.
: 3.
588. : 19 + 23 + 26 + 18 + 20 + 20+
+20 + 20 + 32 + 27 + 35 + 40 = 300 .
120000 300 = 144000 (..) .
250
: 144000.
589. a(t0 ) = S 00 (t0 ), S 0 (t) = t2 4t + 3, S 00 (t) = 2t 4,
S 00 (3) = 2 3 4 = 2 (/2 ).
: 2.
590. , .
S1 (t) = S2 (t); t2 + 6t = 4t; t2 2t = 0; t = 0, t = 2.
t = 0 ,
t = 2 S1 (2) = 8 .
: 8.
591. a , 2a. b,
1,5b. , a + 2a = b + 1,5b,
b = 1,2a, 1,2 .
: 1,2.
592. a , 2 a. b ,
3

www.legionr.ru

115

593

5 b. , 2 a + a = 5 b + b,
6
3
6
5a = 11b , a = 1,1b,
3
6
1,1 , .
: 1,1.
593. : 2+4tt2 > 5; t2 4t+3 6 0;
1 6 t 6 3. , 5 2 .
: 2.
594. 840+26 = 866 , ,
866 = 12 2 . , 72
72
13.
: 13.
595. 0 1,2 950 =
= 1140 , 800 650+(950800)2 =
= 950 , 900 . ,
900 .
: 900.
596.
1 x2 + 1 x + 1 > 13 x2 150x + 5400 6 0.
450
3
60 90,
x [60; 90]. x = 60.
: 60.
597. 10 2,5 = 25 2 . :
25 2
()
10 ()
220 25 = 5 500
185 10 = 1 850
240 25 = 6 000
125 10 = 1 250
260 25 = 6 500
120 10 = 1 200

()
7 350
7 250
7 700

: 7 250.
598. : 50 2300 + 4500 = 119 500 ().
: 50 2250 = 112 500 ().
: 50 2350 + 3700 = 121 200 ().

www.legionr.ru

599

116

112 500 .
: 112 500.
599. 149 = 5 .
30 2 = 60 , 60 5 = 300
.
: 300.
600. 12 12 15,5 = 186 < 200 , 13 201,5 > 200 , 12 ,
12 1,5 = 18 .
: 18.
601. 60+107 = 130 ,
( ) 130 2 3 =
= 780 . ( ) 8 3 2 = 48 .
780 48 = 732 , .
: 732.

602. V > 3 ; 1 h(S1 + S1 S2 + S2 ) > 3 ; 1 1 (1 + S2 + S2 ) > 7 ;


7 3
7 3
3

1( S + S ) > 7 1;
S2 + S2 6 > 0; ( S2 + 3)( S2 2) > 0;
2
2
3
3
3

S2 > 2; S2 > 4.
S2 , , 4.
: 4.
603. 40 6,7 40 = 2,68 .
100
22 , , 2,6822 = 58,96
.
32 2 = 64 , , 64 58,96 = 5,04 .
: 5,04.

604. V > 19 ; 1 h(S1 + S1 S2 + S2 ) > 19 ; 1 1 (4 + 2 S2 + S2 ) > 19 ;


3 3
3 3
3

1 (2 S + S ) > 19 4 ; 2 S + S 15 > 0; ( S + 5)( S 3) > 0;


2
2
2
2
2
2
3
3
3

S2 > 3; S2 > 9.
S2 , , 9.
: 9.

www.legionr.ru

606

117

605. :
: 315 (35 0,24) + 20 35 = 2 646 + 700 = 3 346;
: 330 (35 0,24) + 17 35 = 2 772 + 595 = 3 367;
: 400 (35 0,24) = 3 360.
3 346 .
: 3 346.
606. 11 10000 = 1100 .
100
: 1100 21,2 = 23 320 .
: 23 320.
607. .
: 5 70 17 = 5 950.
: 4 100 17 = 6 800.
: 3 120 17 = 6 120.
: 5 950.
608. 1 700 = 1,7 . 1,7 1,7 35 = 59,5 , 100 59,5 = 40,5
.
: 40,5.
609.
2400 70 + 16400 = 184 400.
70 2 2 600 70 = 182 000 < 190 000,
,
182 000 + 2 300 = 184 300.
: 2 700 70 = 189 000 > 170 000,
189 000.
, 184 300.
: 184 300.
610. 1609 = 1,609 , 75 (/) = 75 1,609 =
= 120,675 (/). , 121 /.
: 121.
611.
2 200 110 + 17 400 = 259 400.
1103
2 300 110 = 253 000 > 250 000. ,
253 000.
110 3 > 100 3 , ,
,

www.legionr.ru

118

612

2 500 110 = 275 000.


, 253 .
: 253.
612. : 4 700 + 45 250 = 2 800 + 11 250 = 14 050.
: 2 200 6 + 3 250 = 13 200 + 750 = 13 950.
: 13 950.
613. 5 5 : 0,7 = 7 5 7
700 . , 7 . 9
9 : 0,7 = 12 6 700 .
7
, 12 . : 7 + 12 = 19.
: 19.
614. 50 : 6,8 = 7,35. 7.
: 7.
615. .

100 .
250 .
330 .

600
600 0, 4 = 240 () (600480)0, 3 = 36 () 0 .
:
100+240 = 340 () 250 + 36 = 286 ()
330 .
,
600 . 500 250 + 0,3 (500 480) = 256 ().
: 256.
616. 53 + 48 = 101 (). 101 : 19 = 5 6 . 6 19
.
: 6.
617. .

www.legionr.ru

119

618

():

()
()
0
0
3 700 = 2100
2100
400
500 .
2 (700 400) = 600
1100
400
800
750 .
0
750
800
,
700 800. 600 750 .
: 750.
618. : 830 4 = 3 320 ().
: 9 1 600 21,3 = 9 16 21,3 = 3 067,2 ().
100
: 3 067,2.
619. 7 320 7 = 2240, , 2240 1870 = 370 .
: 370.
620. : 6,5 15 16 + 3 670 2 = 8 900.
: 9,6 20 15 + 3 200 2 = 9 280.
: 13,2 15 15 + 3 250 2 = 9 470.
: 8 900.
621. 300 . 0,4 300 = 120 ; 52
52 120 = 6 240 . (73 52) 300 =
= 6 300 . , 6 240 + 6 300 = 12 540 .
: 12 540.
622. 500,3 = 15 (2 ) . :

15 2
(.) 50 (.)
380 15 = 5 700
50 81 = 4 050
410 15 = 6 150
50 78 = 3 900
415 15 = 6 225
50 73 = 3 650

(.)
9 750
10 050
9 875
www.legionr.ru

120

623

9 750 .
: 9 750.
623. ( ), .
: 1 + 2 1 + 1 = 2 + 27 + 4 = 2 3 = 2,75 .
6
4 3
12 12 12
4
: 1 + 1 + 3 = 2 + 4 + 3 = 9 = 2,25 .
2
4
4 4 4
4
: 1 + 1 5 + 5 = 3 + 22 + 5 = 30 = 2,5 .
4
6 12
12 12 12
12
2,25 .
: 2,25.
624. 7 3 = 21 .
4 . 100 : 21 = 4 16 , 21 4 = 84 21
4 4 = 16 100 84 = 16
2 . ,
18 .
: 18.
625. .

1200 (.) (.) (.)


()
12 9 = 108 108 21 = 2268 3300 2 = 6600 8868

1212 = 144 144 22 = 3168 3100 2 = 6200


1215 = 180 180 17 = 3060 3000 2 = 6000

9368
9060

: 8868.
626. 800 3 = 2400 , 2400 = 4,8
500
. 5 .
: 5.
627. 420 0,3 = 126 ();
280 0,15 = 42 ();
460 0,25 = 115 ().

www.legionr.ru

121

628

,
420 + 280 + 460 126 = 1034 ().
: 1034.
628. , .
700 Super
60 + 350 = 410 (), Extra 320 + 80 = 400 (), Super Extra
420 (), Extra 320 . Super 500 60 + 250 = 310 (), Super
Extra 420 (). (320 310) = 10 ().
: 10.
629. C 105 = 1,5 ()=
70
= 90 (), B 60 = 1 = 60 (), 60
150 = 5 ()= 100 ().
90
3
90 , B 20 80
C 90 .
, 100 .
C, , 110 .
: 1,5.
630. --
. 1400 2 + 1400 0,9 2 =
= 5320 (.), 1320 4 = 5280 (.).
5280 . -
, 820 2 + 820 0,9 2 = 3116 (.).
27 4 = 108 (.).
: , - 5280 + 108 + 3116 = 8504 (.), ,
- 5320 + 3116 = 8436 (.).
,
8436 .
: 8436.
631. 0,15 450 50 = 17,5 (.),
(700 0,08 120) = 64,
. 500 0,2 60 = 40 (.),
,

www.legionr.ru

122

632

40 + 17,5 = 57,5 (.).


: 57,5.
632. 8124 7381 = 743 . 2,6 743 = 1931,8 .
: 1931,8.
633. : 5 33 + 4 42 + 7 128 = 1229 (.).
: 5 29 + 4 44 + 7 130 = 1231 (.).
: 5 36 + 4 46 + 7 124 = 1232 (.).
1229 .
: 1229.
634. 3,3 40 = 132 ,
1000 132 = 868 .
: 868.
635. : 5600 0,07 = 392 (.).
: 5300 0,12 = 636 (.).
: 4800 0,11 = 528 (.).
: 5200 0,09 = 468 (.).
.
636 .
: 636.
636.

63,5
= 25 ().
2,54

: 25.
637. 3000 = 750 (). 4
.
: 17,5 750 = 13 125 (.).
: 16 750 + 1500 0,5 = 12 750 (.).
: 15,5 750 + 1200 = 12 825 (.).
12 750 .
: 12 750.
638. 400 13 =
= 5200 . 5200 4500 = 700 .
: 700.
639. : 600 0,38
=
228 (.), :
150 + (600 350) 0,26 =
= 215 (.), : 250 (.). 215

www.legionr.ru

640

123

.
: 215.
640. 0,6 42 = 25,2 . 25,2
0,2 12 = 2,4 .
= 10,5,
2,4
11 .
: 11.
641. : 16 5 17,8 + 3400 = 4824 (.),
: 16 9 26,5 + 1100 = 4916 (.),
: 16 12 14 + 2100 = 4788 (.).
4788 .
: 4788.
642. 2,98 201 = 598,98 < 600; 2,98 202 = 601,96 > 600. ,
, 600 ,
201.
: 201.
643. 17 ,
4100 17 8 = 557 600 (.), 7 ,
930078 = 520 800 (.), 830088 = 531 200 (.).
520 800 .
: 520 800.
644. 6 80 = 480 ,
. , 6 + 3 = 9 .
: 9.
645. 800 60 = 480 .
100
480 16 + 800 2 = 9280 .
: 9280.
646. : 77 + 79 = 3,25 (). : 99 + 99 = 3,6 (). 48
55
: 270 = 3 12 ().
82
41
3,25 .
: 3,25.
647. 0,4 143 = 57,2 , 8 57,2 8 =
= 457,6 . 458 .
: 458.

www.legionr.ru

649

124

648. : 4,23 120 = 507,6 (.).


: 164 120 = 492 (.).
40
122,4
4 = 489,6 (.).
30
, 120 ,
489,6 .
: 489,6.
649. : 78 (/c), : 79 (/c), 63
64
:

: 77 (/c). 62
. 462 : 77 = 372 c.
62
: 372.
650. : 4,5 120 12 = 6480 (.). : (1,3 180 + 3,2 79) 12 = 5841,6 (.).
6480 5841,6 = 638,4 (.).
: 638,4.
651. : 3 1360 = 4080 (.),
: 1700 9 26,5 = 4054,5 (.).
100
4054,5 .
: 4054,5.
652. 21 230 21 = 4830 . 4830 = 9,66,
500
10 .
: 10.
653. : 3 750 + 30 260 = 10 050 (.);
: 4,5 2200 + 2 260 = 10 420 (.).
10 050 .
: 10 050.
654.
.
: 100 + 9 50 = 550 (.).
: 150 + (50 15) 11 = 535 (.).

www.legionr.ru

125

655

: 50 + 150 + (50 15) 10 = 550 (.).


,
, 535 .
: 535.
655. 7 4 = 28 .
1 28, 29 56, 57 84.
.
: 3.
656. .
: 1220 10 + 240 12 = 15 080 (.).
: 680 6 + 240 46 = 15 120 (.).
15 080 .
: 15 080.
657. 1. SABC = 1 PABC r, SABC = 1 AC BC sin C,
2
2
1P
r = 1 AC BC sin C, r = 1, AC = 5, sin C = 0,6,
2 ABC
2
PABC = 5 0,6 BC, PABC = 3BC (. . 33).
2. AB < AC, C < B. , C . -

. 33.
, cos C > 0.
s
s
p
9
2
= 16 = 4 = 0,8.
cos C = 1 sin C = 1
25
25
5
3. AB BC.

AB 2 =

= BC 2 + AC 2 2 BC AC cos C, AB= BC 2 + 25 8BC.


4. PABC = AB + BC + AC, PABC = BC 2 + 25 8BC + BC + 5,
PABC = 3BC. a BC, a > 0,
a :

www.legionr.ru

126

2
2
(1)
2 a + 25 8a + a + 5 2= 3a
2 a + 25 8a = 2a 5
a + 25 8a = (2a 5) ,
3a 12a = 0,
a = 4.
2a 5 > 0;
a > 2,5;
a = 4 (1). BC = 4.
: 4.
658. : 4ABC , B = 30 , O
4ABC, AD , r = AO =
= 7 2.
: , 4AEC.
658

. 34.
. (. 34).
1. 4ABC , B = 30 , A = C = 75 .
2. ABC ADC
AC, ADC = ABC = 30 .

3. ACD = 90 . 4ACD , AC = 1 AD = 7 2,
2
ADC = 30 .
4. 4AEC: EAC = 60 , ECA = 75 , AEC = 45 .
AC
EC
AE
=
=
.
AE EC .
sin C
sin E
sin A

7 2 sin 75
AE =
= 7 2 sin 75 2 = 14 sin 75 .

sin 45

7 2 3 2
7 2 sin 60
=
= 7 3.
EC =
sin 45
2

SAEC = 1 AE AC sin EAC, SAEC = 1 14 sin 75 7 2 3 =
2
2
2

49 6
=
sin 75 . d , 4AEC.
2

www.legionr.ru

127

659

d = a b c , a,b,c 4AEC.
2 SAEC

sin 75 7 3 = 14.
d = 7 2 14
49 6
2
sin 75
2
: 14.
659. ABC AC, O , T , K, H AB, BC, AC
(. . 35), ABC r,
R. , HC = KC,
HA = AT , BT = BK. KC = AT p= AH = HC =
2x,
BK = BT = 3x, AB = BC = 5x. BH = (5x)2 (2x2 )2 = 21x.

ABC 1 BH AC = 1 21x 4x = 2 21x2 .


2
2
, SABC = 1 r (AB + BC + CA) = 1 15 14x = 105x,
2
2

105x = 2 21x2 , x = 15 7 = 2,5 21.


2 3
AB
= AB = AB BC =
2 sin ACB
2BH
2 BH
BC

2
25 = 5 21
25 = 125 . ,
= x
= 25x
2
4
2 21x
2 21
2 21
R =

ABC, 2R = 125 = 62,5.


2
, , , 62,5 .

T
O
A

. 35.

www.legionr.ru

128

660

: 62,5.
660. ABC AC, O , T , K, H AB, BC, AC (. . 36), ABC r. , HC = KC, HA = AT ,
BT = BK. KC = AT p
= AH = HC = 2x,BK = BT = 5x,
AB = BC = 7x. BH = (7x)2 (2x2 )2 = 3 5x.

ABC 1 BH AC = 1 3 5x 4x = 6 5x2 .
2
2

, SABC = 1 r (AB + BC + CA) = 1 2 5 18x = 18 5x,


2
2

18 5x = 6 5x2 , x = 3, AB = BC = 7x = 21.

. 36.
: 21.
661. (. . 37), -

A
O

. 37.

= 90 , A
= 60 , C = 30 .
1 : 2 : 3, 4ABC B
OA = 2, AC = 2 2; AB = 2; BC = 6.

www.legionr.ru

129

662

S4ABC = AB BC = 2 3 = 3.
2
2
a,

S = a 3 . S4ABC = 3, a2 = 4, a = 2.
4
a2 = 4; a = 2.
: 2.
662. ABCp
(. . 38) C = 90 , AC = 6, BC = 8.
AB = AC 2 + BC 2 = 10. r = AC + CB AB = 2.
2

. 38.
: 2.
663. ABCD (. . 39),
AB + CD = BC + AD, 17 + 22 = 14 + AD, AD = 25.

. 39.
: 25.
664. CBD = CAD , .
ABD = ABC CBD = ABC CAD = 125 55 = 70 .
: 70.
665. a, R =

a
8
3
3
3 3 = 12.
a
= 8, a = 8 3. h
=
=
3
2
2
: 12.

www.legionr.ru

130

666

666. SABC = 1 AC BC (. . 40). AC BC = 48. BC = a,


2
AC = 48 ; P = AB + BC + AC = 24; AB = 24 a 48 .
a
a
, AB 2 = AC 2 + BC 2 ;

O
A
. 40.

2
24 a 48 = a2 + 482 ; a2 14a + 48 = 0; a1 = 6; a2 = 8.
a
a
, AC = 6, BC = 8, AC = 8,
BC = 6. AB = 10. AO = 1 AB = 5.
2
: 5.
667. 4ABD 4ABC ( 2 ) (. . 41). AB = AC ,
AD
AB
AB 2
=
AD AC
=
4 9, AB
=
6.

. 41.
SABD = 1 AB AD sin 30 = 1 6 4 1 = 6.
2
2
2
: 6.
668. M N = M P , M B
(. . 42). 4ABC , (B, M , K BK). 4BM P :

BM = M P = 3 2 = 2 3, BK = 2 3 + 3 = 7 3 . 4BKC:
sin 60
3
3
3

www.legionr.ru

131

669

. 42.
KC = BK tg 60 ,

3 3 = 7, AC = 2KC = 14.
7
KC =
3
: 14.
669. , (. . 43).
, S4ABC
=
96, SBM C
=
48,

. 43.
SBM C

1 BM BC sin M BC, 48 = 6 297 sin M BC,


2

4 4 ;
6 2 97 97
s
81 = 9 . 4BM C :
cos M BC =
97
97
2
2
2
M C = BM + BC 2BM BC cos M BC,

M C 2 = 144 + 388 2 12 2 97 9 , M C 2 = 100, M C = 10; AC = 20.


97
1
24 ;
4ABC : SABC =
BC AC sin C, sin C =
2
5 97
sin M BC =

www.legionr.ru

132

670

43 . ,
=
1 576
25 97
5 97
BC > BM . BM C = BCM . , BCM < 90 ;
43 . BC > M C, M BC < BM C.
cos C =
5 97
cos C

, M BC = 90 ; cos M BC = 9 .
27
4ABC : AB 2 = BC 2 + AC 2 2AC BC cos C,

43 = 100; AB = 10.
AB 2 = 4 97 + 400 2 2 97 20
5 97
: 10.
670. 1. 4ABC (. . 43).

. 44.
SABC

1 AB AC sin A; 96
2

1 10 20 sin A,
2

sin A = 96 2 = 0,96;
10 20
p
p
cos A
=

1 0,962 = (1 0,96)(1 + 0,96) =

= 0,04 1,96 = 0,2 1,4 = 0,28. A ,


cos A = 0,28.
2. 4ABM : BM 2 = AB 2 + AM 2 2AB AM cos A,
BM 2 = 100 + 100 2 10 10 0,28; BM 2 = 144; BM = 12.
: 12.
671. 1 AB = x; 1 BC = y, AB = 7x, M B = 4x,
7
8
BN = 3y, BC = 8y (. . 45).

www.legionr.ru

133

672

. 45.
1
AB BN sin B
2

1. SABN =
= 7.
SM BN
4
1
M B BN sin B
2
SM BN = SABN SAM N = SABN 9,
SABN = 7 ; 4SABN = 7SABN 63; SABN = 21, SBM N = 12.
SABN 9
4
1
BM BN sin B
2

2. SBM N =
; 12 = 4 3 ; SABC = 56.
SABC
SABC
78
1
AB BC sin B
2
: 56.
672. (. 46).

. 46.
1 AB = x, 1 BC = y, AB = 5x, BM = 3x,
5
13
BN = 2y, BC = 13y. SABC = 1 AB BC sin B = 1 5x 13y sin B =
2
2
=

65xy
sin B,
2

www.legionr.ru

134

673

SBN M = 1 BM BN sin B = 1 3x 4y sin B = 1 xy sin B,


2
2
2
SABC = 65xy sin B , S
= SABC 12 = 130 12 = 24.
SM BN
12xy sin B M BN
65
65
SAM N C = 130 24 = 106.
: 106.
673. (. . 47).

. 47.
ABC + ADB = 180 , ADB BDC , BDC + ADB = . , ABC = BDC.
4ABC 4BDC (ABC = BDC, C ). , BC
AC

=
, BC 2 = AC DC. DC = x > 0.
DC
BC
4 = (3 + x)x, x2 + 3x 4 = 0; x1 = 4 ( y > 0),
x2 = 1. , DC = 1; AC = AD + DC = 4, ABC , :
AC 2 = AB 2 + BC 2 2AB BC cos ABC.
ABC = BDC, cos ABC = cos BDC = 13 . 20
13
, AB = y, (y > 0). : 16 = y 2 + 4 4y
,
20
5y 2 13y 60 = 0, y1 = 5, y2 = 2,4 ( y > 0).
, AB = 5, ABC 2 + 4 + 5 = 11.
: 11.
674. 4KOH 4M OP (. . 48) (KOH = M OP ;
KHO = OM P ). HO = KO , 4 = KO ,
OM
OP 5
OP
MH

KP

9;

OK

4 OP ;
5

www.legionr.ru

135

675

. 48.
9 = P K = OK + OP = 4 OP + OP = 9 OP ; OP = 5, KO = 4.
5
5
, M KHP , POKM = 1.
POHP
: 1.
675.
OD

4ABC
1 AO; BD =
1 BC
=
2
2

(. . 49)

6 5. 4BOD :

. 49.
BD2 = BO 2 + OD2 = BO2 + 1 AO2 . OE = 1 BO; AE = 1 AC = 15.
4
2
2
4AOE : AE 2 = AO 2 + OE 2 = AO 2 + 1 BO2 .
4

180 = BO 2 + 1 AO2 ,

BD2 = BO 2 + AO2 ,
4
4

1
1

225 = AO 2 + BO2 ;
AE 2 = AO 2 + BO2 ;
4
4
405

(AO 2 + BO 2 ) + 1 (AO2 + BO 2 ). 4ABO


4

www.legionr.ru

136

676

AO2 + BO 2 = AB 2 , 405 =

5 AB 2 , AB 2 = 324;
4

AB = 18.
: 18.
676. CBA = (. . 50), CAB = 2.

. 50.
BC
AC
=

sin CBA
sin CAB
10
12
sin 2
12 2 sin cos
6
3
=

=
;
= cos = .
sin
sin 2
sin
10
sin
5
5
: AC 2 = AB 2 +BC 2 2AB BC cos . AB = x, x > 0, 3
, : 100 = x2 +144212 x;
5
72
22
x2 x + 44 = 0; 5x2 72x + 220 = 0; x1 = 10, x2 =
.
5
5
AB = 10, 4ABC (AB = AC), ACB = CBA = . ,

2
3

CAB+ACB+CBA = 180 4 = 180 ; = 45 ; cos =


6= .
2
5
.
22
, AB 6= 10. AB =
= 4,4.
5
: 4,4.

2,
60
677. : 4ABC, B , BD , SABD =
11

SBDC = 50 2 .
11
: AC.
. (. . 51).
ABC:

www.legionr.ru

137

678

. 51.
SABD = AB BD = AB = 6 , BC = 5, , AB = 6.
SBDC
BC BD
BC
5

SABC = 1 AB BC sin ABC, AB BC sin ABC =


2

= 2 110 2 , sin ABC = 2 110 2 = 2 2 ;


11
11 6 5
3
s
cos ABC = 1 4 2 = 1 . :
9
3
1
AC 2 = AB 2 + BC 2 2AB BC cos ABC; AC 2 = 36 + 25 + 2 6 5 ,
3
AC 2 = 81, AC = 9.
: 9.
678. 4ABC AB = BC; AC = 6 (. . 52). r
; R .

. 52.
BC = x, x > 3, BD =

x2 9, SABC = 1 AC BD.
2

SABC = 1 PABC r. AC BD = PABC r;


2

6 x2 9 = (2x+6)1; 36 x2 9 = 4x2 +24x+36; 32x2 24x360 = 0;


4x2 3x45 = 0; x1 = 3,75, x2 = 3 x > 3.

www.legionr.ru

138

679

SABC = 1 3,75 + 3,75 + 6 1 = 6,75;


2

3,75 3,75 6
R = AB BC AC =
= 3,125.
4SABC
4 6,75
: 3,125.
p
679. 1) 4ABB1 (. . 53): B1 = 90 ; AB = AB12 + BB12 ;
AB = 322 + 242 = 40.

. 53.
2) AB = AC. , B1 C = AC AB1 ;
B1 C = 40 24 = 16.
p
3) 4BB1 C: B1 =90 ; BC = BB12 + B1 C 2 ;
BC = 322 + 162 = 16 5.

4) r4AOB: O = 90 ; AO = AB 2 BO 2 ;
2

AO = 402 8 5 = 16 5.

5) 4AOC 4AB
(A , O = B1 = 90 ),
1M
OC 16 5
8 5
AO
=
;
=
; M B1 = 12, M C1 = 12.
AB1
M B1 24
M B1

6) SABM = 1 AB M C1 ; SABM = 1 40 12 = 240.


2
2
: 240.
680.1) LP = LO + OP (. . 54). , LP = 5 + 4 = 9.
2) 4M LP 4OLB (L , P = B = 90 ),
LP = P M , P M = KP ; 9 = KP , LB = 9BO .
LB
BO
LB
BO
KP
3) 4KOP 4LOB (1 = 2 , P = B = 90 ),
, OP = KP ; 4 = KP ,
OB
LB OB
LB

www.legionr.ru

139

681

LB = OB KP .
4
4) 2) 3) , 9BO = OB KP , KP 2 = 36; KP = 6.
KP
4
5) SKLO = SKLP SKOP = 1 KP LP 1 KP OP =
2
2
= 1 6 9 1 6 4 = 15.
2
2

. 54.
: 15.
681. O 4ABC , (. . 55)
AM BN A B
4ABC.

. 55.
A, B C , , . , CAN = CBN = /2, ,
. , BN A = BCA = , M N B = M AB = /2.
AM = M N M AN = M N A. M AN
M N A , , : M AN = M AC + CAN = /2 + /2,
M N A = M N B + BN A = /2 + . :
/2+/2 = /2+; = 2. , = 30 , + + = 180 = 2, : 3 = 150 ,

www.legionr.ru

140

682

= 50 .
: 50.
682. 4ABC (. . 56).

. 56.
BD
5
AB
=
=
AB = 5 AC.
8
AC
DC
8
S
ABC
, p
AC = x, x > 0, AB = BC = 5 x. r =
8
p

5
5
x+ x+x
8
8
AB + BC + AC
4ABC, p =
=
= 9 x. H
8
2
2
AC. AB
=
BC,

BH

AC.

s

2
25 x2 x = 3 x. ,
4ABH BH = AB 2 AH 2 =
64
4
8
SABC

3 2
x
16
1
S
ABC
3
2
= BH AC =
x . , r =
=
= x.
16
6
2
p
9
x
8

r = 2, x = 2; x = 12.
6
: 12.
683. SAN M B = 1 AM BN sin AON (. 57).
2
4ACB C = 120 , A = B = 30 . AM
BN M AB = N BA = 15 , AON = 30 .
SAN M B = 1 5 5 1 = 6,25.
2
2
: 6,25.

www.legionr.ru

141

685

. 57.
684. 1. 4ABC C = 120 ,
BAC = ABC = 30 .
2. AM BN , , M AB = N BA = 15 ,
AON = 30 , 4AOB (. . 57).
3. SAN M B = 1 AM BN sin AON AM BN = 2SAN M B =
2
sin AON
2 12,25
= 49. , AM = BN = 7.
0,5
: 7.
685. CD ACB (. . 58),
CB = AC = 6 = 2 . , AC = 2x;
BD
AD
3
1
AD = x, x > 0. 4ABC :
62 + (3 + x)2 = (2x)2 ; x2 2x 15 = 0.
: x1 = 5; x2 = 3. , x > 0,
x = 5. S4ACD = 1 x 6 = 15.
2

. 58.
: 15.
686. AD

BAC

(. . 59),
www.legionr.ru

142

687

. 59.
AC
DC
2
1 .
=
=
=
AB
DB
4
2
AB = 2x, AC = x, x > 0. 4ABC :
BC 2 = AB 2 + AC 2 2AB AC cos BAC; 36 = 4x2 + x2 2 2x x 1 .
2

x = 2 3.
ABC
.

, , (2 3)2 + 62 = (4 3)2
, 4ABC AC
AB. ABC = 30 .
: 30.
687. ABC (. . 60),
BH, AC, ,
. BH.
SABC = 1 AC BH = 300 = 1 25BH. BH = 24. 4BCH 2
2

: CH = BC 2 BH 2 = 252 242 = 7.
, AH = AC CH = 25 7 = 18. ABH

:
AB = BH 2 + AH 2 = 242 + 182 = 30.
: 30.
688. 1. , :

CM = M B , AC = CM AB = 10 21 2 = 152 (. . 61).
AC
AB
MB
14
2. 4ABC :

www.legionr.ru

143

689

C
H

A
. 60.

p(p a)(p b)(p c), p = a + b + c =


2

= 24 + 15 2 + 21 2 , SABC = (18 2 + 12)(18 2 + 12 24)


2
q

(18 2 + 12 15 2)(18 2 + 12 21 2) = 252.


SABC =

. 61.
3. S = a b c :
4R

R = a b c = 24 15 2 21 2 = 15.
4SABC
4 252
: 15.
689. Oxy ABC (.
. 62).
BH AC. SABC = 1 AC BH.
2
AC , AC = 3 (4) = 7.
BH , BH = 2 (1) = 3.
SABC = 1 7 3 = 10,5.
2
: 10,5.
690. Oxy ABC

www.legionr.ru

144

691

. 62.
(. . 63). AH BC, SABC = 1 AH BC.
2

C(3;5)

1 A(0;1)
O

B(3;2)
H

. 63.
BC , BC = 5 2 = 3.
AH , AH = 3 0 = 3.
SABC = 1 3 3 = 4,5.
2
: 4,5.
691. KH . s

KH = P K sin P = P K 1 cos2 P = 13 1 105 = 13 8 = 8.


169
13
: 8.
692. cos A = AC , AB = 20; AC = AB cos A = 20 3 = 12. BC
AB
5
4ABC: BC 2 = AB 2 AC 2 , BC 2 = 400 144 = 256, BC = 16.
: 16.
693. cos B = BC , 4 = BC , BC = 4 15 , BC = 12. AC 2 =
AB 5
15
5

www.legionr.ru

145

694

. 64.
2

= AB BC , AC = 225 144 = 81, AC = 9.

. 65.
: 9.
694. AC =
cos A = AC = 0, 6 (. . 66).
AB

AB 2 BC 2 =

102 82 = 6.

. 66.
: 0,6.

695. AC = AB 2 BC 2 = 292 212 = 20 (.


. 67). tg A = BC = 21 = 1,05.
AC
20
: 1,05.
696. A = B, 4ABC AB;
CH . AH = AB = 4;
2
r

sin A = 1 cos2 A = 1 16 = 3 . tg A = sin A = 3 . 25


5
cos A
4

www.legionr.ru

146

697

. 67.
4AHC: CH = AH tg A = 4 3 = 3.
4
: 3.
697. CH 4ABC, ,
. AB =
2AH = 2AC cos A = 2 10 0,6 = 12.
sin A = 1 cos2 A = 1 0,36 = 0,8. 4ACH:
CH = AC sin A = 10 0,8 = 8. S4ABC = 1 AB CH =
2
= 1 12 8 = 48.
2
: 48.
698. BH = BC sin C (. . 68).

. 68.
r
r

BH = BC 1 cos2 C = BC 1 96 = BC 25 =
121
121

www.legionr.ru

147

699

= BC 5 = 10.
11
: 10.
699. cos A = AH (. . 69).
AD

8
3 7

. 69.

AH = AB 2 BH 2 = 64 63 = 1,
cos A = 1 = 0,125.
8
: 0,125.

700. BC = AB 2 AC 2 = 13 32 = 2 (.
. 70). ctg A = AC = 3 .
BC
2

. 70.
: 1,5.

701. AB = BC 2 + AC 2 = 27 + 32 = 6 (.
. 71). sin B = AC = 1 .
AB
2
: 0,5.

www.legionr.ru

148

703

. 71.
702. AC = x (. . 72), AB = AC = 5x.
sin B
AB 2 = AC 2 + BC 2 , 25x2 = x2 + 216; x2 = 9; x = 3.

A
x
C

6 6

. 72.
: 3.
703. AC = AB cos A = 25 0,28 = 7 (. . 73), BC 2 = AB 2 AC 2 = 252 72 = 576 = 242 , BC = 24.

. 73.
: 24.
704. sin A = 12 , cos A =
13

p
1 sin2 A = 5 , tg A = 12 : 5 = 12 .
13
13
13
5

CH = AH tg A = 5 12 = 12 (. . 74).
5
: 12.

705. cos BAK = cos(180o BAC) = cos BAC (. . 75).


www.legionr.ru

149

706

5 H

. 74.
sin BAC = 12 = 120 = 24 ,
12,5
125
25

12

12,5

. 75.
s
p
cos BAC = 1 sin2 BAC = 625 576 = 7 = 0,28.
625
25
cos BAK = 0,28.
: 0,28.
706. sin ACD = AD (. . 76).
AC

D
. 76.
2

AD = AC 2 CD2 ,

www.legionr.ru

150

707

AD = 1,2 sin ACD =

1,2
= 0,6.
2

: 0,6.
707. cos ABC = cos(180 CBH) = cos CBH (. . 77).

. 77.
cos CBH = BH AB = BC, cos CBH = 2 = 0,8.
BC
2,5
cos ABC = 0,8.
: 0,8.
708. ctg ABC = ctg(180 CBH) = ctg CBH
(. . 78).

4CBH BH : BH = CB 2 CH 2 =

= 132 52 = 12. ctg CBH = BH = 12 = 2,4;


CH
5
ctg ABC = 2,4.

. 78.
: 2,4.

709. CH = AC 2 AH 2 = 262 102 = 576 = 24 (. . 79).


4ABC , ACB = CAB. ,
tg ACB = tg CAB = CH = 24 = 2,4.
AH
10
: 2,4.
710. CH 2 = CB 2 HB 2 = 64 28 = 36, CH = 6 (. . 80).
4ABC 4CHB A = HCB

www.legionr.ru

151

711

. 79.

. 80.
cos A = cos HCB = CH = 6 = 0,75.
CB
8
: 0,75.
711. AB
5 2,4 = 12 (. . 81);
= BC tg C =
AC = BC 2 + AC 2 = 169 = 13.

. 81.
: 13.
712. sin = sin( B) = sin B (. . 82),

www.legionr.ru

152

713

2
sin B = 1 cos B = 1 15 = 1 = 0,25.
16
4

. 82.
: 0,25.

713. AH = cos A (. . 83), AH = 5 3.


AB
BH 2 = AB 2 AH 2 = 100 75 = 25, BH = 5.

. 83.
: 5.

714. CH = sin B (. . 84), CH = 16 3 23 = 3 23.


CB
16
HB 2 = CB 2 CH 2 = 256207 = 49. AB = 2HB = 27 = 14.

. 84.
: 14.
715. sin A = BC (. . 85), BC = AB sin A = 144 7 = 28.
AB
36
: 28.
716. CB 2 = AB 2 AC 2 = 74 25 = 49; CB = 7,

www.legionr.ru

153

717

ctg B = CB = 7 = 1,4.
AC
5

. 85.

. 86.
: 1,4.
717. ACB = CAB (. . 87).
AH 2 = AC 2 CH 2 = 64 28 = 36, AH = 6, cos CAB = AH =
AC
= 6 = 0,75.
8

. 87.
: 0,75.
718. BC = 0,2 (. . 88), AB = x, BC = 0,2x.
AB
AC 2 = AB 2 BC 2 , 216 = x2 0,04x2 = 0,96x2 , ,
x2 = 216 = 225, x = 15, BC = 0,2x = 3.
0,96
: 3.
719. sin = sin A (. . 89). sin A = x,

x
= 4 , 3x = 4 1 x2 , 9x2 = 16(1 x2 ), x2 = 16 ,
2
3
25
1x

www.legionr.ru

154

720

. 88.
x = 4 = 0,8.
5

. 89.
: 0,8.
720. AC 2 = AB 2 + BC 2 2 AB BC cos B;
AC 2 =
9 + 9 + 2 3 3 0,28
p = 23,04; AC = 4,8;
BH = AB 2 AH 2 = 32 2,42 = 1,8 (. . 90).
1 AC BH = 1 P r; r = 4,8 1,8 = 0,8.
2
2
3 + 3 + 4,8

. 90.
: 0,8.

721. tg A = tg B = BH = 21 (. . 91). BH = 21 CH.


2
CH
2
2
4CHB BC 2 = CH 2 + BH 2 ;

www.legionr.ru

155

722

. 91.
25 = CH 2 + 21 CH 2 ; 25 CH 2 = 25; CH 2 = 4; CH = 2.
4
4
: 2.
722. 4ABC (. . 92) sin A = BC ; 8 = 1 AB = 32;
BA BA
4
sin A = cos(90 A) = cos B = BH ; BH = 1 BH = 2;
BC
8
4
AH = AB BH = 32 2 = 30.

. 92.
: 30.
723. 4ADF 4ABC (CAB , F DA = CBA
F D CB AB),
, 4F AD F D = AF (. . 93). CF +F D =
= CF + AF = 9. , CE + ED = 9, CF + F D + CE + ED = 18.

. 93.

www.legionr.ru

156

724

: 18.
724. AH ABC (. . 94).

cos BAH = sin BAH = sin CBA = sin BAC = 0,2.


2

: 0,2.

. 94.

725. ACH (. . 95) CH = sin HAC =


AC
s
2
= 1 4 = 3 ; CH = 3 AC = 27 = 5,4.
5
5
5
5

. 95.
: 5,4
726. ACB = 180 CAB CBA = 36 (. . 96), ACK =
= 1 ACB = 18 , CKA = 180 ACK CAK = 98 . OAK =
2
= 1 CAB = 32 , AOK = 180 OAK OKA = 50 .
2

. 96.

www.legionr.ru

157

727

: 50.
727. BAC = 52 , CBA = 38 , CK AB, , KCA =
= 90 CAK = 38 . CN , CK (. . 97). N
, , CN = AN , N CA =
= CAN = 52 .
N CK = N CA KCA = 52 38 = 14 .

. 97.
: 14.
728. CAB + ABC + KCB = 70 (. . 98).
CAB + ABC = 180 BCA = KCB, 2KCB = 70 ,
KCB = 35 , BCA = 180 KCB = 145 .

. 98.
: 145.
729. BAC (. . 99)
BC 2 = BA2 AC 2 = 302 182 = 576, BC = 24. sin BAD =
= sin BAC = 24 = 0,8.
30

. 99.

www.legionr.ru

158

730

: 0,8.
730. 1) CLD = BCL, , (. . 100). CL -

. 100.
C, DCL = BCL. CLD = DCL;
DL = CD. , AL = AB. AB = CD,
, AL = DL,
, , AL = 1 AD. h
2
ABCD, AD. SABCD = h AD,
SABL = 1 h AL = 1 h AD. , SABCD = 4SABL = 60.
2
4
, p ABCD : p = 2(AB + AD) = 2 3 AD = 3AD = 3BC.
2
2) BCL = 1 C, CBL = 1 B, B + C = 180 . ,
2
2
BCL + CBL = 90 , BLC = 180 BCL CBL = 90 . , 4BCL . , 2SBCL = BL CL = h BC =
60
= SABCD = 60, BL =
= 5.
CL

4BCL : BC = BL2 + CL2 = 13. ,


p = 3BC = 39.
: 39.
731. 1) CLD = BCL DCL = BCL, CLD = DCL,
(. . 101). , DL = CD, , , AL = AB. -

. 101.

www.legionr.ru

159

732

CD = AB, DL = AL = 1 AD.
2
2) BCL = 1 C, CBL = 1 B, BCL + CBL =
2
2
= 1 C + 1 B = 90 BLC = 90 . CL = x, (x > 0),
2
2

4BLC : BC = 36 + x2 . ,

DL = CD = 1 36 + x2 CL + CD + DL = x + 36 + x2 .
2

4BCL = 18, x + 36 + x2 = 18, 36 + x2 = 18 x.


x = 8. , SBCL = 1 BL CL = 24, SABCD = 2SBCL = 48.
2
: 48.
732. 1) ABL = CBL = BLA, AB = AL. ,
CD = DK. , , :
LK = AD AL DK = 3AB 2AB = AB, (. .
102). P BL CK.

. 102.
AL + DK = 2AB = 2 AD < AD, P 3
. LK k BC,
LK
4LKP v 4BCP k =
= 1 . :
3
BC
1
2
3
P L = BP , BL = BP , BP = BL = 9. ,
3
3
2
CP = 3 CK = 12.
2
2) P BC = 1 B, P CB = 1 C, P BC + P CB =
2
2
= 1 (B + C) = 90 , BP C = 90 .
2

www.legionr.ru

160

733

3) SBCP = 1 BP CP = 54, SLKP = k 2 SBP C = 1 54 = 6. ,


2
9
SBCKL = SBCP SLKP = 48, SBCKL = h (BC + LK) = h 4 BC =
2
2 3
= 2 SABCD ( h ). 3
, SABCD = 3 SBCKL = 72. : 72.
2
733. ABL = CBL = BLA, AB = AL. ,
CD = DK. AL + DK = 2AB = 4 AD > AD,
3
BL CK .
P = BLCK (. .103). KL = AL+DK AD = 2AB AD =
= 2 2 AD AD = 1 AD. KL = AL + DK AD = 1 AD. h
3
3
3

. 103.
ABCD AD.
SBCLK = 1 h (BC + KL) = 1 h(BC + 1 AD) = 1 h 4 BC = 2 SABCD ,
2
2
3
2
3
3
SABCD = 3 SBCLK .
2
2) , BP C = 90 , P BC + P CB =
= 1 (B + C) = 90 . SBCLK = 1 BL CK sin 90 = 30.
2
2
SABCD = 3 SBCLK = 3 30 = 45.
2
2
: 45.
734. M L M EC. KL F ECD (. . 104).
M EC M F D. ECM F DM

www.legionr.ru

161

735

. 104.
, CEM DF M , CM E DM F
. , 4CM E 4F M F . , , EC : F D = 2, M L : KM = 2. , EC = 2F D, M L = 2KM . C , LK = M L KM =
2KM KM = KM , SF ECD = EC + F D KL = 3F D KM .
2
2
SECM = 1 EC M L = 2F D 2KM = 2F D KM . ,
2
2
SF ECD
= 3F D KM = 3 = 0,75.
4F D KM
4
SECM
: 0,75.
735. PABD = AB + AD + BD. AB,
AD BD (. . 105).

. 105.
AD = AF + F D. F D , BOE
F OD . EBO ODF , BOE F OD

www.legionr.ru

162

736

, BO = OD O . , 4BOE = 4F OD
. F D = BE = 1,6. , AD = 6,4 + 1,6 = 8.
AB. BM E AM F .
M BE M AF , BM E AM F .
, 4BM E 4AM F . 1 6,4
= 4.
M B = BE , AM = M B AF =
AM
AF
BE
1,6
, AB = AM BM = 4 1 = 3.
BD.
BD2 = AB 2 + AD 2 2AB AD cos BAD = 32 + 82 2 3 8 cos 60 = 49,
BD = 7.
, PABD = 3 + 8 + 7 = 18.
: 18.
736. 1) 4BKP 4CDP ( ).
PK
6
=
= 2 .
, BK = P K =
CD
PD
P K + DK
6+9
5
BK = 2 CD = 4.
5
2) , 4BKP (. . 106).
BP K = P DA ( AD,
P C P D), BKP = CDP ( AB, CD P D), P DA = CDP (DP D). , BP K = BKP BP = BK = 4.
3) PBKP = BP + BK + P K = 4 + 4 + 6 = 14.

. 106.

www.legionr.ru

163

737

: 14.
737. 1) 4ABN 4DM N ( ) (. . 107). ,
AB = BN = BM + M N = 6 + 4 = 5 . AB = 5 M D = 12,5.
MD
MN
MN
4
2
2
2) AN B = N BC ( ), ABN = N BC,
BN B. , AN B = ABN , ,
4ABN , AN = AB = 12,5.
3) PABN = AN + AB + BN = 12,5 + 12,5 + 10 = 35.

. 107.
: 35.

738. cos B = cos(180 A) = cos A = 5 (. . 108).


5
AH1 , CB.

. 108.

BH1 = 2 5 cos B = 2; AH1 = CH = 4. 4AHK 4KBC,


AK = AH = 3 . AH = 3x, BC = 5x. KC
BC
5
AHCH1 , AH = CH1 = 3x
BH1 = BC CH1 = 2x = 2 x = 1, BC = 5.
SABCD = BC AH1 = 5 4 = 20.
: 20.

www.legionr.ru

164

740

739. CDN = DN A ( ), CDN = N DA (DN


D). ADN = DN A.
4ADN
(. .
109). AD
= AN = AB BN =
= DC BN = 3 3 3 = 2 3, ADN = BM N
( ), BN M = DN A ().
N DA = DN A, BN A
= BM N . , 4N BM . BN = BM = 3. 4DCM 4N BM ( :
M , CDM = BN M ), DC = DM .
BN
NM
BN DM , N M = 3. 4BN M
DC
M N 2 = BN 2 + BM 2 2BN BM cos N BM ,
cos N BM = 1 , N BM = 120 . N BC = 180 120 = 60 .
2
4CBN
CN 2 = BC 2 + BN 2 2BC BN cos N BC, CN 2 = 9, CN = 3.
NM

. 109.
: 3.
740. h1 = 5, h2 = 7, AB = b, AD = a (. . 110).
SABCD = ah1 = bh2 5a = 7b,

5a 7b = 0,
a = 14,
2(a + b) = 48. :

a + b = 24;
b = 10.
sin = h1 = 1 .
b
2
: 0,5.

741. h1 = 3 2, h2 = 5 2 (. . 110). SABCD = ah1 = bh2 ,


www.legionr.ru

165

742

. 110.

3a 2 = 5b 2,
3a 2 = 5b 2, 2(a + b) = 32.
,
a + b = 16.

a = 10, b = 6. sin = h1 = 2 tg = 1.
b
2
: 1.
742. 1. (. . 111). SABCD = AB 2 sin A,
AB > 0,
s
s
AB =

SABCD =
sin A

135 5 = 15.
3

2. DK. SABCD = BC DK, DK = SABCD =


BC
= 135 = 9.
15

. 111.
3. sin A . cos A = 4 , 2 sin2 A = 1 cos A =
2
5
2
= 1 0,8 = 0,2, A , sin A = 1 .
2
10

www.legionr.ru

166

743

4. OB BD. OB = AB sin A = 15 1 = 1,5 10,


2
10

BD = 2 OB = 3 10.
5. DL. 4DKB 4DOL (D ,
DKB = DOL = 90 ), BD = DK , DL = BD DO =
DL
DO
DK

3 10 1,5 10
= 5.
=
9
: 5.
743. S4ABC = AH BH (. . 112).
2

. 112.
BH = AB sin A = AB sin C = 20 3 = 12,
5

AH = AB 2 BH 2 = 16. S4ABH = 16 12 = 96.


2
: 96.
744. 4CDH = 4ABE (. . 113), S4CDH = S4ABE = BE AE .
2

. 113.

AE = AB cos A = 20 4 = 16; BE = AB 2 AE 2 = 400 256 =


5

= 144 = 12.

www.legionr.ru

167

745

S4ABE = 1 16 12 = 96.
2
: 96.
745. 114 ABCD.

. 114.

p
cos B = cos(180 A) = cos A = 1 0, 282 = 0, 96.
: 0, 96.

746. ABCD, BH = 2 ABC = 150

(. . 115). BAD = 180 ABC = 30


,
ABH
: AB = 2BH = 2 2, ABCD ,
AD = AB = 2 2 SABCD = BH AD = 2 2 2 = 4.

H D
. 115.

: 4.
747. K, L, M N AD, DC, CB BA (. . 116). KL = 1 AC (
2
ADC), M N = 1 AC ( BAC). 2
, M L = KN = 1 BD. KLM N
2
KL + LM + M N + N K = AC + BD = 15.
: 15.
748. BD = 3x, AC r
= 4x.
AOD
r

25 x2 = 5 x (. . 117).
4x2 + 9 x2 =
AD = AO2 + OD2 =
4
4
2

www.legionr.ru

168

749

. 116.
4 5 x = 10x = 300, x = 30. AC = 4x = 120.
2
3x
2

= 3,
4AOD 4ACH, , CH = OD =
AC
AD
5
5x
2
CH = 3 AC = 3 120 = 72.
5
5

: 72.

. 117.

749. x,
SM BCN = 3x, SAM N D = 5x, SABCD = 8x. AD = a, a > 10.

. 118.
M N = BC + AD ( ), BC =
2

www.legionr.ru

169

750

= 2M N AD = 20 a. BK = h1 + h2 , h1
M BCN , h2 AM N D (. . 118).
SM BCN = M N + BC h1 ; 3x = 10 + 20 a h1 ; h1 = 6x .
2
2
30 a

SAM N D = M N + AD h2 ; 5x = 10 + a h2 ; h2 = 10x .
2
2
10 + a

SABCD = 10 (h1 + h2 ); h1 + h2 = 8x = 4x , 6x + 10x = 4x ;


10
5 30 a
10 + a
5
3 + 5
= 2 ; a2 25a + 150 = 0; a1 = 15, a2 = 10 30 a
10 + a
5
a > 10. AD = 15.
: 15.
750. : ABCD , ,
AD = 21, BC = 9, BH , BH = 8 (. . 119).
: .

. 119.
O
(. . 119). M N , O.
OC = OB ( ), 4OBC . OM 4BOC, .
BM = M C; M C = BC = 9 . , N D = AN . N D = AD = 21 .
2
2
2
2
M O = x, x > 0, ON = 8 x. M N , CM O = 90 , ON D = 90 . , 4CM O 4ON D
. 4M OC :
OC 2 = M C 2 + M O2 . R .

www.legionr.ru

170
2
R2 = OC 2 = 9 + x2 (1). 4N OD :
2
2
OD2 = ON 2 + N D2 , R2 = OD2 = (8 x)2 + 21
(2). (1) (2)
2
2
2
: 9 + x2 = (8 x)2 + 21 ; 81 + x2 = 441 + 64 16x + x2 ;
2
2
4
4
2 2
77
5
9
16x = 154; x =
= 9 . (1) : R2 =
+ 77
= 7225 ;
8
8
2
8
64
751

R = 85 . D = 2R = 85 = 21,25.
8
4
: 21,25.
751. C CE k BD (. . 120).
AD CE. DBCE -

. 120.
,
CE = BD = 12, DE = BC = 5. SABCD = SACE . SACE
. AC = 9, CE = 12, AE = 15. 4ACE
p
p = 9 + 12 + 15 = 18. SACE p(p AC)(p CE)(p AE) =
2
p
= 18(18 9)(18 12)(18 15) = 3 18 = 54. SABCD = 54.
: 54.
752. O ABCD .
O (. . 121) M N , AD BC. BAD = 90 , OM A
. , M . , M O = 5. H CD. N HO = 90 , OH = 5.
OHN ON = 2OH = 10,
M N = M O + ON = 15.
: 15.
753. 1. O AC. AO = KO

www.legionr.ru

171

754

. 121.
, 4AOK . OM ,
OM 4KOA AK = 2AM = 2AO cos = 18 cos (.
. 122).

. 122.
2. ABCD DF CK (CKA = 90
AC). 2 = 90 , DB DF = F K. , , CK = DB.
CK =18 cos = 18 cos 45 =
= 9 2 6= 16 = DB. , 2 6= 90 . 4AKC,
CK = AC sin =
=
18 sin . 4BF D : 1) 2
<
90 ,
DF
=
BD sin 2
=
16 sin 2; 2) 2
>
90 ,

DF = BD sin(180 2) = BD sin 2 =
= 16 sin 2. CK = DF ; 18 sin = 32 sin cos ; cos = 9 .
16
3. AK = 18 9 = 81 = 10,125.
16
8
: 10,125.
754. AC = 12; DB = 10; OAB = x, OBA = 2x (.
. 123).

www.legionr.ru

172

755

1.

AC sin x.

. 123.

90 , DB . , ,

AC sin x = 12 2 = 6 2 6= 10 = DB. , 2x 6= 90 .
2
2. 2x > 90 , DB sin(180 2x) =
= DB sin 2x. 2x < 90 , DB sin 2x.
, . 1, AC sin x = DB sin 2x; 12 sin x = 10 sin 2x,
1
sin x
= 10 ,
= 5 , cos x = 3 , sin x = 4 .
2 sin x cos x
12 2 cos x
6
5
5
2x

3. SADCB = 1 AC DB sin AOB = 1 12 10 sin (180 (x + 2x)) =


2
2
= 60 sin 3x. sin 3x = sin(2x + x) = sin 2x cos x + cos 2x sin x =
= 2 sin xcos2 x + cos2 x sin x sin3 x = 3cos2 x sin x sin3 x =
= 108 64 = 44 . SADCB = 60 44 = 21,12.
125 125
125
125
: 21,12.
755.

. 124.
M N
AD
(. . 124). M N

www.legionr.ru

173

756

BC AD .
M C = CK = 2 DK = DN = 8 .
BM = BP = P A = AN = x (). CH.
HD = DN N H = 82 = 6. 4HCD: CH 2 = 102 62 = 82 ; CH = 8.
BA k CH, BAD = 90 . , BA = CH
( , ). ,
2x = 8; x = 4. PABCD = 4x + 2 + 10 + 8 = 20 + 16 = 36.
: 36.
756. 1. 125, SABD = SABO + SAOD ;
SACD = SCOD + SAOD .
SABD = SACD = H AD , SABO + SAOD = SCOD + SAOD ;
2

. 125.
SABO = SCOD .
2. BOC AOD ,
k ; S4AOD
3. OC = 1 AO, S4BOC =
3

S4BOC
= k2 = 1 ,
S4AOD
9

= 9S4BOC .
1 h OC = 1 h 1 AO =
2
2
3

= 1 S4AOB = 1 6 = 2. S4AOB = 3S4BOC . :


3
3
SABCD = S4AOB + S4BOC + S4COD + S4AOD = 6 + 2 + 6 + 18 = 32.
: 32.
757. BC = x, AD = 2x (. . 126). 4BOC 4AOD
( ), OH1 = BC = 1 . BC = 1 AD,
OH2
AD
2
2
BC 4AP D. 4BCC
P H = H1 H2 = 3OH1 . x OH1 = 3,
2

www.legionr.ru

174

758

SBOC = x 3OH1 = 9 = S4BP C .


2
SP COB = S4BP C + S4BOC = 9 + 3 = 12.

. 126.
: 12.
758. ABC ADC (. . 127) M E F N

. 127.
. , M E k N F , M E = N F , M EN F . AC BD M E EN M EN F . , EF = M N = 9.
: 9.
759. tg BAD = BE (. . 128). AE = AD BC = 17 7 = 5.
AE
2
2

BE = AB 2 AE 2 = 169 25 = 12. tg BAD = 12 = 2,4.


5
: 2,4.
760. AH = BH ctg BAH = 5 1,4 = 7 (. . 129).

www.legionr.ru

175

761

. 128.

. 129.
AD = 2AH + BC = 14 + 3 = 17.
: 17.
761.
AD = 27; AB = 25; sin A = 0,96 (. . 130).
p

cos A = 1 sin2 A = 1 0,9216 = 0,28. AH = AB cos A = 7;


BC = AD 2AH = 27 14 = 13.

. 130.
: 13.
762. AH = M D = AD BC = 2 (. . 131), AH = cos A = 1 ,
2
AB
4
AB = 4AH = 8.
: 8.
763. ABCD AKD = 60 ,

www.legionr.ru

176

764

. 131.
4AKD . RC = tg 30 = 1 (. . 132),
KR
3

RC = 2 3 1 = 2, BC = 2RC = 4.
3
KL = tg 30 = 1 , LD = 63 1 = 6, AD = 2LD = 12,
LD
3
3
AD + BC = 16.

. 132.
: 16.
764. DC = 5, AB = 7 (. . 133). M
KN CB. KM
ACB, KM = 1 AB = 7 , N M DCB,
2
2
N M = 1 DC = 5 . , KN = M K M N = 7 5 = 1.
2
2
2 2

. 133.
: 1.

www.legionr.ru

177

766

765. AK = LD, AK = AD BC = 27 11 = 8 (. . 134).


2
2

. 134.

BKA BK = 172 82 = 15. tg BAD =


= BK = 15 = 1,875.
AK
8
: 1,875.

766. = 360 = 30 (. . 135) HOB = 15 ;


12

r = cos 15 ; cos2 15 = 1 + cos 30 = 2 + 3 ,


R
2
4

6
2
6
p
3
+
+ 2

2
2
2
2
2 + 3 = cos 15 . R =
r
p
=6 p

= 6,
=
2
cos 15
2+ 3
2+ 3
2

6 + 2 2 = 6 + 2 + 2 12 = 2 + 3.

2
2
4 4
4

. 135.
: 6.
767. AP H ADP ,

www.legionr.ru

178

768

P AH 90 (. . 136).

. 136.
AP H = 30 . AP = AH = 4.
sin 30

P D = AP ctg 30 = 4 3 (. ). DAC DBC ,


. BP C = AP D ( ). , ADP BCP .

AP : P D = BP : P C. BP = AP P C = 2 3.
DP
1 DP AC
SADC = 2
= DP = 2.
SABC
BP
1 P B AC
2
: 2.
768. O1 A = 3, O2 A = 4, O1 O2 = 5, 4O1 O2 A , (. . 137).
2 1 O1 A O 2 A
2
2 S O1 O2 A
1
SO1 O2 A = O1 O2 AH AH =
=
= 12 .
2
O1 O2
O1 O2
5
AB = 2 AH = 24 .
5
: 4,8.
769. M KF = 1 M OF ,
2
. M OF = 2M KF = 76 . F ON M OF ,

www.legionr.ru

179

770

. 137.
F ON = 180 M OF = 104 .
: 104.
770. a = R 2 (. . 138),
(M Q)2 = (2R)2 = M P 2 + QP 2 = 2a2 , 4R2 = 2a2 ; a2 = 2R2 ,

r = a . AB = 2r = a = 11 2; AC = 7.
2
CB
2
2
2
2
AB = CB + AC = 50CB , 121 2 = 50CB 2 , CB = 2,2, AC = 15,4.
S = 1 AC CB = 16,94.
2

. 138.
: 16,94.
771. ^ BKC+ ^ BLC = 360 (. . 139). ^ BKC = 6,
^ BLC = 30, 36 = 360 , = 10 , ^ BKC = 60 , 4BOC
, BC = BO = 14.
: 14.
772. ACB = 26 (. . 140), KAL = 180 AKC BCA =
= BKA 26 = 1 ^ AB 26 = 40 26 = 14 .
2

www.legionr.ru

180

773

. 139.

. 140.
: 14.
773. 141, AB .

. 141.
4ABC , AB 2 = AC 2 +
+ BC 2 , AB 2 = 32 + 42 , AB 2 = 25, AB = 5.
: 5.
774. : A(1; 1), B(3; 5), C(3; 2).

AB(3 1; 5 1), AB(2; 4); AC(3 1; 2 1), AC(2; 1). |AB| =

= 22 +42 = 20, |AC| = 22 + 12 = 5. , |AB||AC| =


= 20 5 = 100 = 10.
: 10.

www.legionr.ru

181

776

. 142.
775. M BC, :
y + yC
= 4 + 2 = 3.
x M = x B + x C = 2 + 3 = 5 ; yM = B
2
2
2
2
2
A: xA = 0; yA = s
3.

2
p
0 5 + (3 3)2 = 6, 5.
AM = (xA xM )2 + (yA yM )2 =
2
: 6, 5.

776. 4 , 1 , 7 .
1 , 4 (1 + 7) 1 = 16 (2 ).
2
: 16.
777. , A(0; 0), B(3; 6) C(7; 2) (. . 143).

y
B
6

2
A
0

. 143.

AB = (3 0) + (6 0) = 45, AB = 3 5;
BC 2 = (7 3)2 + (2 6)2 = 32, BC =
4 2;
AC 2 = (7 0)2 + (2 0)2 = 53, AC = 53.
2

www.legionr.ru

182

778
2
2
2
cos = AB + AC BC = 33 .
2 AB AC
3 5 53
s
s

sin = 1 cos2 = 1 1089 = 1296 = 36 ,


2385
2385
3 5 53

SABC = 1 AB AC sin = 1 3 5 53 36 = 18.


2
2
3 5 53
: 18.
778. , .

. 144.
SABCD = S4ABM + S4BN C + SM N CD ; SM N CD = M D CD = 4 2 = 8;
S4ABM = 1 BM AM = 1 6 3 = 9; S4BN C = 1 BN N C = 1 4 4 = 8;
2
2
2
2
SABCD = 8 + 9 + 8 = 25.
: 25.
779. : ABC S = BC AD = 7 5 = 17,5 2 . : 2
2
BEF C: SBEF C = S4ABC + S4ABE +
+ S4ACF . , S4ABC = SBEF C S4ABE S4ACF = 7 5
5 1 6 5 = 17,5 2 .
2
2
: 17,5.
780. ABC
S = AB CD = 4 5 = 10 2 .
2
2
: 10.
781. , ( ) 6, 6. ,

www.legionr.ru

183

782

. 145.

. 146.
1 6 6 = 18.
2
: 18.
782. , . 2 , 4 , 1 2 4 = 4 (2 ).
2
: 4.
783. SABCD = SAM CN S4AM B S4CDN = AN AM 1 4 3
2
1 4 2 = 6 4 6 4=24 6 4=14 (. . 147).
2
: 14.
784. S4ABC = 1 AC BH = 1 2 3 = 3 (. . 148).
2
2
: 3.
785. ABCD AD BC (. . 149).

www.legionr.ru

184

786

. 147.

. 148.
SABCD = 1 (BC + AD) h = 1 (7 + 10) 5 = 42,5.
2
2

B
h

A
. 149.

: 42,5.
786. O(0; 0), A(5; 6), B(9; 4), C(0; 6), D(9; 6), E(9; 0).
SOAB = SOCDE SOCA SADB SOBE (. . 150).
OCDE , OCA, ADB, OBE ,
SOAB = 9 6 1 6 5 1 4 2 1 9 4 = 54 15 4 18 = 17.
2
2
2
: 17.
787. : S = AB DH = 3 8 = 24 (. . 151).

www.legionr.ru

185

788

. 150.

. 151.
: 24.
788. SABCD = SM F EN 2SAM B 2SAF D = 8 6 2 1 1 5 2 1 1 7 =
2
2
= 48 5 7 = 36 (. . 152).

. 152.
: 36.

www.legionr.ru

186

790

789. S = S. 2S4 ; S. = 8 6 = 48; S4 =

82
= 8;
2

S = 48 16 = 32.
: 32.
(11 2) + (8 3)
790. S =
(6 1) = 35.
2
: 35.
791. SEKLT = 11 6 = 66 (. . 153); SCDL = 4 3 = 6;
2
SCKB = 3 7 = 10,5; SEBA = 4 5 = 10; SAT D = 1 7 = 3,5.
2
2
2

. 153.
SABCD = SEKT L SCDL SCKD SEBA SAT D =
= 66 6 10,5 10 3,5 = 36.
: 36.
792. SBT C = 3 4 = 6; SAKB = 6 3 = 9; SAED = 2 10 = 10;
2
2
2
SEKT D = 10 5 = 50 (. . 154).

. 154.

www.legionr.ru

187

793

SABCD = SEKT D SBT C SAKB SAED =


= 50 6 9 10 = 25.
: 25.

793.
= AH 2 + DH 2 = 2 5 (. . 155),
AD
(2 5)2 = 20.

. 155.
: 20.
794. . , , 6 10.
, S = 1 6 10 = 30.
2
: 30.
795. SABCD = SM N EF SAM B SBN C SDCE SADF (. . 6).
SM N EF = 10 7 = 70; SAM B = 2 5 = 5; SBN C = 2 6 = 6;
2
2
SDCE = 1 4 = 2; SADF = 8 6 = 24.
2
2
, SABCD = 70 5 6 2 24 = 33.
: 33.
796. SABCD = BH AD = 4 8 = 32 (. . 156).

4
A

. 156.

www.legionr.ru

188

797

: 32.
797. ABCD , SABCD = AH BC =
= 8 4 = 32 (. . 157).

B
A
8

H
4
C

D
. 157.
: 32.
798. BC = 3, AD = 7, BH = 5 (. . 158).
SABCD = BC + AD BH = 3 + 7 5 = 25.
2
2

. 158.
: 25.
799. AC = BD = 4 (. . 159). ,
: S = AC BD = 4 4 = 8.
2
2
: 8.
800. SABCD = 1 BH (BC + AD) = 1 4 (3 + 8) = 22 (. . 160).
2
2
: 22.
801. SABCD = SOKLM SOAD SAKB SBLC SCM D (. . 161).
SABCD = 11 7 1 5 7 1 4 2 1 5 7 1 4 2 = 77 8 35 = 34.
2
2
2
2
: 34.

www.legionr.ru

189

803

. 159.

y
B

7
3
O

H
2 4

10 x

. 160.

y
K
7
A
5

2
O

D
7

C
M
11 x

. 161.
802. :
S = 1 7 4 = 14 (2 ).
2
: 14.
803. 7 1, 5.
7 + 1 5 = 20 (2 ).
2
: 20.

804. a (6; 2), b (7; 5). a b


(6 7; 2 5), (1; 3). 1 3 = 4.
: 4.

805. ABCD , DO = OB AO OB .

www.legionr.ru

190

AO + DO = AO + OB = AB . r r

2 2
2
p

1,5
3 +1=
AOB |AB | = AO2 + OB 2 =
+ 2 =
2
2
4
r
= 9 + 16 = 5 = 1,25.
16
4
806

: 1,25.

806. 8, 7 3 = 4,
8 1 = 7, 8 + 4 7 = 42.
2
: 42.
807. (. . 162),
7 7 = 49 (2 ). S1 S2 .
S1 = 1 6 1 = 3 (2 ); S2 = 1 4 3 = 6 (2 ).
2
2
49 4S1 S2 = 49 12 6 = 31 (2 ).

. 162.
: 31.
808. , Oy, ,
6 2 = 4. 10 2 = 8. 1 4 8 = 16.
2
: 16.

809. sin BOK = BK (. . 163). OB = BK 2 + OK 2 = 13,


OB

www.legionr.ru

191

810

sin AOB = sin(180 BOK) = sin BOK = 3 . ,


13

3
13, 13 = 3.
13

. 163.
: 3.
810. (. . 164), 67 = 42.
S1 S2 . S1 = 1 6 1 = 3;
2
S2 = 1 51 = 2,5. 422S1 2S2 = 4265 = 31.
2

. 164.
: 31.
811. , 6 9 = 54 (2 ) (.
. 165). S1 , S2 , S3 .
S1 = 1 6 3 = 9 (2 ); S2 = 1 6 3 = 9 (2 ); S3 = 1 9 3 = 13,5 (2 ).
2
2
2
54 9 9 13,5 = 22,5 (2 ).
: 22,5.
812. (. . 166),
5 7 = 35 (2 ). S1 S2 .

www.legionr.ru

192

813

. 165.
S1 = 1 1 3 = 1,5 (2 ); S2 = 1 6 2 = 6 (2 ).
2
2
35 2S1 2S2 = 35 3 12 = 20 (2 ).

. 166.
: 20.
813. 7 3 = 4,
9 7 = 2. 7 1 = 6.
4 + 2 6 = 18.
2
: 18.
814. (. . 167),
(9 1) 10 =
= 80. S1 , S2 , S3 , S4 S5 . S1 = 1 10 (9 5) = 20; S2 = 1 (10 6) (5 1) = 8;
2
2
S3 = 1 (6 3) (3 1) = 3; S4 = 1 3 (9 3) = 9; S5 = (3 1) 3 = 6.
2
2
80 20 8 3 6 9 = 34 (2 ).
: 34.

www.legionr.ru

193

816

. 167.
815. 4 + 4 = 8 6 + 6 = 12, 1 8 12 = 48. 2 + 2 = 4
2
2 + 2 = 4, 1 4 4 = 8.
2
48 8 = 40 (2 ).
: 40.
816. : 5 + 2 = 1,5.
2
: 1,5.
817. 4, 16.
2, 4. S = 16 4 = 12; S = 12.

: 12.
818. (. . 168),
(5 + 4) 8 =
= 72. S1 , S2 , S3 , S4 S5 . S1 = 1 (2 + 4) 8 = 8; S2 = 1 (5 + 2) (8 5) = 10,5;
2
2
S3 = 1 (5 2) (5 3) = 3; S4 = 1 (2 + 4) 3 = 9; S5 = (5 2) 3 = 9.
2
2
72 8 10,5 3 9 9 = 32,5.
: 32,5.
819. (. . 169), 8 6 =

www.legionr.ru

194

820

. 168.
= 48 (2 ). S1 , S2 , S3 .
S1 = 1 3 2 = 3 (2 ); S2 = 1 6 3 = 9 (2 ); S3 = 1 8 3 = 12 (2 ).
2
2
2
2
48 3 9 12 = 24 ( ).

. 169.
: 24.
820. (. . 170),
8 5 = 40 (2 ). S1 , S2 ,
S3 S4 . S1 = 1 6 4 = 12 (2 ); S2 = 1 8 1 = 4 (2 );
2
2
S3 = 1 3 3 = 4,5 (2 ); S4 = 3 + 2 2 = 5 (2 ).
2
2
40 12 4 4,5 5 = 14,5 (2 ).
: 14,5.
821. S = lr , l
2

www.legionr.ru

195

822

. 170.
, r . l = 2S , l = 2 9 = 4,5.
r
4
: 4,5.
822. .


p

: (4 + 2)2 + (4 + 4)2 = 100 = 10., , 10 = 5.
2
: 5.
823. S. = S. + S. (. . 171).
S. = SABCD = 82 = 64, S. = 4SSDC = 4 DC SK .
2
r

2
= 52 42 = 3. S. = 4 8 3 = 48.
SK = SD2 DC
2
2
S. = 48 + 64 = 112.

. 171.
: 112.

824. 132 52 = 12 (. . 172).


1 10 12 = 60. 2

www.legionr.ru

196

825

6 60 = 360.

. 172.
: 360.
825. S , h ,

1 Sh = V1 , , V2 = 1 (6S) 1 h = 2V1 = 224 = 48 3 .
3
3
3
: 48.
826. DABC , DO (. . 173).
, O 4ABC, OB

OB = AB 3 ; AB = OB 3.
3
2
2
2
2
2
4DOB

OB = DB DO = 16 8 =
2
= 3 8 ; OB = 8 3, AB = 8 3 3 = 24.

. 173.
: 24.
827. EABCD (. . 174), ABCD

AC = AB 2 = 6 2; AO = AC = 3 2.
2
4AOE AE 2 = AO 2 + OE 2 = 18 + 126 = 144; AE = 12.
: 12.

www.legionr.ru

197

829

. 174.
828. EABCD ECD ABC, EH
(. . 175). EH ABC HD AD,
ED AD EDH = 30 ,
EDA

.
4EDH HD = EH

ctg 30 = 5 3.
HC = 5 3, CD = HC + HD = 10 3.

. 175.
H HK AB,
EKH = 30
EBA . 4EKH
KH = EH ctg 30 = 5 3.

S. = AD CD = KH CD = 5 3 10 3 = 150.
V = 1 S. h = 1 150 5 = 250.
3
3
: 250.
829. SABCD , O
ABCD AO = AC = 12. SO , SO AO
2
4AOS SO 2 = AS 2 AO 2 =
= 132 122 = 25; SO = 5.
: 5.

www.legionr.ru

198

831

830. 1,7
1,72 = 2,89 .
: 2,89.
831. DABC , DO , DH . , O 4ABC (.

. 176), OH OH = AB 3 =
6

= 3 3. 4DOH

DO2 = DH 2 OH 2 = 142 (3 3)2 = 169, DO = 13.

. 176.
: 13.
832. 2 ,
4 . , 4 : 20 : 4 = 5.
: 5.

4 = 0,5.
833. V = S h = 3 3, h = 3 3 = 3 32
S
62 3
: 0,5.
834.

, 52 + 122 = 169 = 13 (.
. 177). S. . = 13 4 20 = 1040.
: 1040.
835. a , h .
S = 2S + 4S = 2a2 + 4 a h = 2a2 + 4ah =
= 2 100 + 4 10 6 = 200 + 240 = 440.
: 440.
836. SAA1 C1 C = 2SAA1 N1 N , SAA1 B1 B = 2SAA1 M1 M
SBB1 C1 C = 2SM M1 N1 N (. . 178),
S.ABCA1 B1 C1 = SAA1 C1 C + SAA1 B1 B + SBB1 C1 C =

www.legionr.ru

199

837

. 177.
= 2SAA1 N1 N + 2SAA1 M1 M + 2SM M1 N1 N =
= 2S.AM N A1 M1 N1 = 2 18 = 36.

. 178.
: 36.
837. DCC1 (. . 179)
DC12 = DC 2 + CC12 = AB 2 + AA21 = 62 + 92 = 117.

. 179.
: 117.
838. 18 720 3 ,

www.legionr.ru

200

839

720 = 40 (2 ).
18
21 , 2140 = 840 (3 ).
, 840 720 = 120 (3 ).
: 120.
839. A1 B1 C1 D1 E1 F1 9,3 (. . 180). O . C1 F1 O, C1 O = OF1 = A1 B1 (

). C1 F1 = 2A1 B1 = 18,6.

. 180.
: 18,6.
840. CA1 B1 C1 D1 A1 B1 C1 D1 C.

1 S
CC1 = 1 B1 C1 D1 C1 CC1 = 1 12 8 4 = 128.
3 A 1 B1 C 1 D1
3
3
: 128.
841.

60 , h = 8 3 sin 60 = 12.
V = S. h = 2,52 12 = 75.
: 75.
842. B1 CB (. . 181)
= 1 . B1 CB = 30 .
tg B1 CB = BB1 = AA1 = 17
BC
AD
17 3
3
: 30.
843. AD22 = AA21 + A1 D22 = AA21 +
+ (AD D1 D2 )2 = 28 + (11 5)2 = 64; AD2 = 8. AB AD2 ,
ctg ABD2 = AB = A1 B1 = 4 = 0,5.
AD2
AD2
8
: 0,5.

www.legionr.ru

201

845

. 181.
844. CDEF
ABCDEF (. . 182), CDEF C1 D1 E1 F1
,
1 17 8 = 68.
2

. 182.
: 68.
845. BA22 = BB12 + A2 B12 = AD12 +
+ (AB D1 A2 )2 = 62 + 82 = 100; BA2 = 10. BA23 = (AB D1 A2 )2 +
+ (AD1 + B2 B3 )2 = 82 + 92 = 145; A2 A3 = B2 B3 = 3.
4BA2 A3 BA23 = A2 A23 +BA22 2A2 A3 BA2 cos BA2 A3 ;
145 = 32 + 102 2 3 10 cos BA2 A3 ; 60 cos BA2 A3 = 36;
cos BA2 A3 = 0,6.
: 0,6.
846. 1 AB AD AA1 = 1 4 22 6 = 264.
2
2
: 264.

www.legionr.ru

202

848

2
847. AB22 = AA22 +
A22B2 =
2
2
2
= (AD A2 D2 ) +(AA1 C2 D1 ) +A2 B2 = (2 3) +62 +42 = 12+36+
+ 16 = 64; AB2 = 8. BB22 = (AD A2 D2 )2 + (AA1 C2 D1 )2 +
+ (AB A2 B2 )2 = (2 3)2 + 62 + 42 = 64; BB2 = 8. ,
4ABB2 AB2 B = 60 .
: 60.
848. ,
23,5 2 = 47. 473 = 103 823.
: 103 823.

849. A1 E 2 = A1 F 2 +F E 2 = A1 A2 +AF 2 +F E 2 =
= A1 A2 + (BC + DE)2 + (AB + CD)2 = 22 + 112 + 102 = 225; AE = 15.
: 15.
850. AA22 = (AD E1 D1 )2 + (AA1 B2 E1 )2 =
= (7 2)2 + (6 1)2 = 50; AB22 = AA22 + A2 B22 = 50 + 4 = 54.
: 54.
851. 120 ,
AF E = 120 4AF E (. . 183)
AE 2 = AF 2 + F E 2 2 AF F E cos AF E =
= 22 + 22 2 2 2 (0,5) = 12.
AEE1
AE12 = AE 2 + EE12 = 12 + 192 = 373.

. 183.
: 373.
852.

S. = 1 48 14 = 336, 482 + 142 = 2500 = 50,


2
P. = 48+14+50 = 112. S. = S. +2S. ,
S. = 728 2 336 = 56. S. = P. h

www.legionr.ru

203

853

112h = 56; h = 0,5.


: 0,5.
853. 120 ,
ABC = 120 4ABC (. . 184) AC 2 = AB 2 + BC 2

2 AB BC cos ABC = 82 + 82 2 8 8 (0,5) = 192; AC = 8 3.

4AC1 C tg AC1 C = AC = 8 3 = 3,
CC1
8
AC1 C = 60 .

. 184.
: 60.
854. 4ABC (. . 185) AC 2 = AB 2 +BC 2 =

= 42 + 42 = 32; AC = 4 2. K AA1 .

AK = AA1 = 4 2. 4CAK
2
CK 2 = AC 2 + AK 2 = 32 + 32 = 64; CK = 8.

. 185.
: 8.
855. DB1 ,

www.legionr.ru

856

204

DB12 = AB 2 + AA21 + AD 2 = 17,52 + 17,52 + 2 17,52 = 4 17,52 = 352 ;


DB1 = 35.
: 35.
856. a .
2
a2 + a2 = 3 2 . , a = 3. V = a3 = 27.
: 27.
857. a , 6a2 .
144, 6a2 +144. x
a. 6(a+x)2 = 6a2 +144;
6(5 + x)2 = 6 25 + 144; 6(5 + x)2 = 294; (5 + x)2 = 49; 5 + x = 7; x = 2.
: 2.
858. VABCDA1 B1 C1 D1 = 3VA1 BC1 D = 3 3 = 9.
: 9.
859. V = 1 r2 h, r , h
3

, l l = h2 + r2 .
V1 = 1 r12 h1 , h2 = 2h1 , l2 = 2l1 .
3

l2 = h2 + r2 , r22 = l22 h22 = (2l1 )2 (2h1 )2 = 4(l12 h21 ) = 4r12 , r2 = 2r1 .


:
V2 = 1 r22 h2 = 1 (2r1 )2 2h1 = 8 1 r12 h1 = 8V1 = 8 6 = 48.
3
3
3
: 48.

860. 30 = 1 .
360
12
V = 10 36 = 120. V = 1 V = 10. V = 10.
3
12

: 10.
861. R , h ,
1 R2 h = V , , V = 1 h (2R)2 = 1 R2 h = V = 18 3 .
1
2
1
3
3
4
3
: 18.
862. S = r(r + l) 90 = 5(l + 5); l + 5 = 18; l = 13 (. . 186).
h2 = l2 r2 ; h2 = 132 52 = 144; h = 12.
: 12.

www.legionr.ru

205

864

. 186.

863. V = 1 42 93 360 45 = 434; V = 434.


3
360

: 434.
864. S , SO1 SO2 , O1 A1
O2 A2 (. . 187). 4SO1 A1 4SO2 A2
, O1 A1 = SO1 = 1 .
O2 A 2
SO2
2

1 O1 A21 SO1 = 13,5. :


3
V = 1 O2 A22 SO2 = 1 (2O1 A1 )2 (2SO1 ) = 8 1 O1 A21 SO1 =
3
3
3
= 8 13,5 = 108.

. 187.
: 108.
865.

, 24 2.
, V = 1 r2 h = 1 d2 h = 1 242 22,5 =
3
12
12
= 240; V = 240.

: 240.

www.legionr.ru

867

206

866. S. = 2rh. 8 = 2 r 2; r = 2. ,
d = 2r = 4.
: 4.

867. V = 142 9 360 72 = 1411,2; V = 1411,2.


360

: 1411,2.
868. 5 7 5 3.
V = 52 7 + 1 52 3 = 212,5; V = 212,5.
2

: 212,5.
869. ,
. r , l - .
S.. = 2 r 2 + 2r 10 = 2(r 2 + 10r), S.. = r2 + rl.
S.. = 2 S.. , 2r(r + 10) = 2r(r + l), r + 10 = r + l, l = 10.
: 10.
870. , 1 S.. h. =
3
= S.. h. , S.. , S.. , h. h.
. S.. =
h
= 3S.. . = 3 15 1 = 22, 5.
h.
2
: 22,5.
871. ,
S = 4R2 = 4S = 4 24 = 96, R, S S ,
.
: 96.
2
872. ABCD , AD = 4,
4
AD = 4. ACD = . AC = AD = 4 = 20 = 2r, r
sin
0,2
S
.
= 400 = 100.
, r = 10. S. = 4r 2 = 400;
4
S.
: 100.
873. DABC (. . 189).

www.legionr.ru

207

873

4
D

A
. 188.

. 189.

. 190.

www.legionr.ru

874

208

AB = a, BC = AC = DA = DB = DC = a. 4ABC

2
, SABC = a 3 , 4

2
S.. = SABC + S
3.
ADB + SADC + SBDC = 4SABC = a
S.. = 18 2 , a2 3 = 18.
, ,
a .
2
(. . 190).
a ,
2

2
a 3 . 8 , 16

2
2
3
a
3 = 18 = 9.
a
=
S = 8
16
2
2
: 9.
874. ,
.

3 2,

3
3
2 2. (2
2)2 . ,

3 2.

3
3
, (2 2)2 2 = 8.
: 8.
875. VABCDA1 B1 C1 D1 = S. AA1 = AB AD AA1 , AD = 2R = 6,
VABCDA1 B1 C1 D1 = 72, AA1 = 72 = 72 = 2.
66
36
: 2.
876. V. = S. h. 2R,
S. = (2R)2 = 4R2 = 4 25 = 100, R .
V. = 100 7 = 700.
: 700.
877.
,
: d = 52 + 122 = 13.
V = r 2 h =
2
= d h = 1 132 4 = 169, r ,
2
4

www.legionr.ru

209

878

. 191.
h , .
: 169.
878. , ,
, a = 2R, R .
V = a3 = (2R)3 = (2 2, 5)3 = 53 = 125.
: 125.
879. V = S h, V = 1 S h,
3
V = 3V = 3 15 = 45.
: 45.
880. h.
V. = R2 h

: R2 = V = 3 = 3 .
h
h
h

3
3 . 2
2
: a = 3R =
h


2
: S4 = a 3 = 3 3 3 = 9 . :
4
4h
4h
V. = 1 S4 h = 1 9 h = 3 = 0,75.
3
3 4h
4
: 0,75.
881. V = R2 h, VDABC = 1 DO S4ABC (. . 192).
3

S4ABC = 3R2 3, VDABC = 1 h 3R2 3 = R2 h 3 = 3 ,


3

www.legionr.ru

210

882

R2 h = 1 . V = R2 h = 1 = 1.

B
O

C
. 192.

: 1.

882. V = R2 h = 3, R2 h = 3.

VDABC = 1 DO S4ABC (. . 193).


3

S4ABC = 3R2 3, VDABC = 1 h 3R2 3 = R2 h 3 = 3.


3

B
O

C
. 193.

: 3.
883. V. = 1 R2 h, V. = R2 h, V. = 1 V. = 1 12 = 4.
3
3
3
: 4.
884. a , h ( ), R .
S. . = 4ah, 4ah = 12, 8a = 12, a = 1,5.

www.legionr.ru

885

211

1,5
= 0,75.
2R = a, R = a =
2
2
: 0,75.
885. ,
, a = 2R,
R ; a = 2 1 = 2. h ; h = 1.
V = a2 h; V = 22 1 = 4.
: 4.
886. V = r2 h = 9.
V = 1 r2 h = 1 (3r )2 1 h = 1,5r2 h = 1,5V = 1,5 9 = 13,5.
3
3
2
: 13,5.
887. 48 30 = 18 - . , ,
18 = 0,375.
48
: 0,375.
888. , c
, 4 = 0,16.
25
: 0,16.
889. , ,
, 1 , , 6
, 0,17.
: 0,17.
890. . 10, 1 = 0,1. ,
10
1 0,1 = 0,9.
: 0,9.
891. , 4 , ,
,
.

www.legionr.ru

212

892

1 ; 2

: 1 1 1 1 = 1 = 0,0625.
2 2 2 2
16
: 0,0625.
892. , ,
. , 1 . 5

1 . 1 1 = 0,05.
4
5 4
: 0,05.
893. 1000 , 999 449 = 550
449.
449 550 = 0,55.
1000
: 0,55.
894. , , 3,
1 = 0,25.
4
: 0,25.
895. 400 36 = 364 .
364 = 0,91.
400
: 0,91.
896. 16 = 0,4.
40
: 0,4.
897. 1050 630 = 420 .
420 = 0,4.
1050
: 0,4.
898. , ,

www.legionr.ru

899

213

4 + 5 = 0,45.
20
: 0,45.
899. , , , , , .
24 = 16, 4
1 . 4 = 0,25.
16
: 0,25.
900.
, 1-, 2- 3- .
63 = 216. 12 :
(1; 5; 6), (1; 6; 5), (2; 4; 6), (2; 5; 5), (2; 6; 4), (3; 3; 6), (3; 4; 5), (3; 5; 4),
(3; 6; 3), (4; 2; 6), (4; 3; 5), (4; 4; 4), (4; 5; 3), (4; 6; 2), (5; 1; 6), (5; 2; 5),
(5; 3; 4), (5; 4; 3), (5; 5; 2), (5; 6; 1), (6; 1; 5), (6; 2; 4), (6; 3; 3), (6; 4; 2),
(6; 5; 1). 25. 25 0,12.
216
: 0,12.
901. 13- . 13- 12 =
75
= 0,16.
: 0,16.
902. 1 0,9 = 0,1.
0,1 0,1 0,1 0,1 = 0,0001.
: 0,0001.
903.
: , , ,
. 36 (1; 1), (1; 2),
(1; 3), . . . , (1; 6), (2; 1), (2; 2),. . . , (6; 6).
11 : (5; 6), (6; 5) (6; 6).
3 = 1 0,08.
36
12
: 0,08.
904. 75 6 = 69. ,
, 69 = 0,92.
75

www.legionr.ru

905

214

: 0,92.
905. 15 8 = 7 .
15
15
, 14-, 6 .
( 1-) 6 .
14
7 6 = 0,2. 1 0,2 = 0,8 15 14
.
: 0,8.
906.
3 = 1 . ,
6
2
, 2 , 2- 2 . , 5
, 1 2 = 0,2.
2 5
: 0,2.
907.B10. 30 6 ,
6 = 0,2.
30
: 0,2.
908.B10. 12 = 0,48 ,
25
, .
: 0,48.
909.B10. 20 7 = 13 = 0,65 , 20
20
XVII .
: 0,65.
910.B10. 40 8 = 32 = 0,8 ,
40
40
.
: 0,8.

www.legionr.ru

912

215

911.B10. 36 (6 + 3) = 27. ,
, 27 = 3 = 0,75.
36
4
: 0,75.
912.B10. 4 + 6 + 11 + 9 = 30 . 6 , , ,
6 = 1 = 0,2.
30
5
: 0,2.
913.B10. 5 + 3 + 4 = 12 .
, , 3 = 0,25.
12
: 0,25.
914.B10. 16 , 6 .
6 = 0,375.
16
: 0,375.
915.B10. 1200, 6. 1 6 = 0,995.
1200
: 0,995.
916.B10.
1 30 = 1 0,02 = 0,98.
1500
: 0,98.
917.B10. 1 8 = 0,996.
2000
: 0,996.
918.B10. 4
, , , .
. , 2 : 4 = 0,5.
: 0,5.
919.B10. . , 4
, 1 = 1 = 0,0625.
2
16
: 0,0625.
920.B10. 50 3 14 = 8 ().

www.legionr.ru

921

216

, . , , . ,
8 = 0,16.
50
: 0,16.
921.B10. , , 40 12 = 28 = 0,7. 4 40
40
, 28 : 4 = 7 . , , 7 = 0,25.
28
0,7 0,25 = 0,175.
: 0,175.
922.B10. 36 .
35
, 7 .
7 = 0,2.
35
: 0,2.
923.B10. ,
, 3,
1 = 0,25.
4
: 0,25.
924.B10. 6 ,
,
6 6 = 36 . , 12 6 + 6. ,
1 = 0,027... 0,03.
36
: 0,03.
925.B10.
, 1-, 2- . 62 = 36.
4 : (1; 3), (3; 1), (2; 2).
3. 3 = 1 0,08.
36
12
: 0,08.

www.legionr.ru

927

217

926.B10. (50 + 7)
50 , 50 0,88.
57
: 0,88.
927.B10. 12 3 = 9 . , , ,
9 = 3 = 0,75.
12
4
: 0,75.
928.B10. 50, 12,
, , 12 = 0,24.
50
: 0,24.
929.B10. 20 15 = 5 . ,
5 = 0,25.
20
: 0,25.
930.B10. 12 + 5 + 3 + 4 = 24 . 5 3 . , 3 . 24
, , 1 .
2
1 3 = 0,0625.
2 24
: 0,0625.
931.B10. 20 ,
3-, 4- 5- 24 , .. 8 ,
, .
, 8 = 1 = 0,125.
64
8
: 0,125.
932.B10. 48 12 = 36 . , ,

www.legionr.ru

933

218

36 = 3 = 0,75.
48
4
: 0,75.
933.B10. ,
, 18 ,
461 = 45. .
.
, , - , 18 = 0,4.
45
: 0,4.
934.B10. 400 48 = 352 (), . , , 352 = 0,88.
400
: 0,88.
935.B10. 3 + 5 = 8 ( ).
20 ,
8 = 2 = 0,4.
20
5
: 0,4.
936.B10. 12 = 0,15,
80
.
: 0,15.
937. 15 9 = 6 . ,
, 6 = 2 = 0,4.
15
5
: 0,4.
938. 19 = 0,38.
50
: 0,38.
939. 9 + 11 = 20 .
11 .
: 11 = 0,55.
20
: 0,55.
940. 16 + 9 = 25 .
16 . ,

www.legionr.ru

219

941

16 = 16 = 0,64.
16 + 9
25
: 0,64.

941. 80321412 = 22 .
22 = 0,275.
80
: 0,275.
942. 25 75 + 25 = 100 ,
25 = 0,25.
100
: 0,25.
943. ,
, ,
14
= 14 = 7 = 0,35.
26 + 14
40
20
: 0,35.
944.
6 + 7 + 8 + 4 = 25 , 7 . ,
, :
25 7 = 18 = 0,72.
25
25
: 0,72.
945. , 1 ,
21 + 15 = 36 = 3 = 0,375.
96
96
8
: 0,375.
946. (25 7 6) : 3 = 4 (). ,
, 4 : 25 = 0,16.
: 0,16.
947.
: y > 1, y 6= 0.

log y + log (y + 1) = log 3,


2
2
2
x

22x+2y 22y 2y2 = 0;

log (y + 1) x = log 3,
2
2
y
2x+4y
2

2
= 2y ;

www.legionr.ru

220

948

(y + 1) x
= 3,
y

2x + 4y = y 2 ;

x=

3y
,
y+1
y 2 4y

x=
;
2

x=

3y
,
y+1
2

3y = y 4y .
y+1
2

y 2 4y
3y
=
, 6y = y 3 4y 2 + y 2 4y,
y+1
2
y 3 3y 2 10y = 0. y 6= 0, y.
y 2 3y 10 = 0; y1 = 5, y2 = 2 y > 1.
y = 5, x = 5 .
2
:
. log0,5 2 + log2 (5 + 1) = log2 2 + log2 6 =
= log2 3, log2 3 = log2 3.
. 47,5 45 225 = 225 225 = 0, 0 = 0.

: 5 ; 5 .
2
948.
x
>
0.

2.

y log2 x = 6,
y(y 1) = 6,
log2 x = y 1;
log2 x + 1 = y.
. y 2 y 6 = 0; y1 = 3, y2 = 2.
1) y = 3, log2 x = 3 1, x = 4. (4; 3) .

2) y = 2, log2 x = 3, x = 1 . 1 ; 2 .
8
8

1
: (4; 3);
; 2 .
8

x > 0,

x 6= 1,
949. :
y > 0,

y 6= 1.
(
2
2
yx 4y 2 3y = 0,
y y logy x 4y 2 3y = 0,
2
1
+ logx y = 2 logy x;
logx (xy) = logy x ;

2
y(x2 4y 3) = 0,
x 4y 3 = 0 (),
1
= 2 logy x;
logy x + 1 = 2 log2y x.
1+
logy x
. logy x + 1 = 2 log2y x, 2 log2y x logy x 1 = 0.

logy x = t, 2t2 t 1 = 0; t1 = 1, t2 = 1 .
2

www.legionr.ru

950

221

1) logy x = 1, x = y. x = y (). y 2 4y 3 = 0,

3; y1 = 2 + 7, y2 = 2 7
y1,2 = 2 4 +
y > 0. x = 2 + 7, y = 2 + 7.
1
2) logy x = 1 . x = , (). 1 4y 3 = 0,
2
y
y
1 4y 2 3y = 0, 4y 2 + 3y 1 = 0; y1 = 1, y2 = 1 . y = 1
4
1
1
y > 0. y = , x = s , x = 2.
4
1
4
.

(2 + 7; 2 + 7); 2; 1 .
4


: (2 + 7; 2 + 7); 2; 1 .
4

950. : x > 0. .
xy+1 312 x = 0, x(xy 312 ) = 0. x 6= 0, xy 312 = 0,
xy = 312 .
xy = 312 . y 2 log3 312 = y, y 2 y 12 = 0,
y1 = 4; y2 = 3.
1) y = 4, x4 = 312 ; x4 = 274 ; x = 27. x > 0, (27; 4)
.

3
= 813 , 1 = 81, x = 1 . 1 ; 3
2) y = 3, x3 = 312 , 1
x
x
81
81
. , .

: (27; 4); 1 ; 3 .
81
(
2
(xy) +x
x+1
,
951. 4x+y1 =2 4
5
=5 .
a > 0, a 6= 1,
af (x) = ag(x)

2
(x y) + x = x + 1,
f (x) = g(x),

x + y 1 = 2;

x y = 1,
(x y)2 = 1,
x y = 1;

x + y = 3;

x + y = 3;

www.legionr.ru

222

952

x y = 1,
x = 2,
x + y = 3;
y = 1;

x y = 1, x = 1,
x + y = 3;
y = 2.
(2; 1); (1; 2) .
: (2; 1), (1; 2).
y

952. 3x =a, a > 0; 2 2 = b, b > 0,

3a2 3b2 = 231,


a2 b2 = 77,
(a b)(a + b) = 77,
2a 2b = 14;
a b = 7;
a b = 7;

7(a + b) = 77,
a + b = 11,
a = 9,
a b = 7;
a b = 7;
b = 7.
y
y
= 1, y = 2.
, 3x = 9, 3x = 32 , x = 2, 2 2 = 2,
2
. (2; 2) .
: (2; 2).
953. : x > 6.
log2 (x5) t, t2 +t20 = 0, t1 = 4, t2 = 5.
1) log2 (x 5) = 4 x = 21, ;
2) log2 (x 5) = 5 x = 5 + 1 .
32
: 21.
954. : 2 < x < 6. :
log2 (6 x) log3 (2x + 4) + 3 = log2 (6 x) + 3log3 (2x + 4);

log2 (6 x) log3 (2x + 4) 1 3 log3 (2x + 4) 1 = 0;

log (6 x) 3 log3 (2x + 4) 1 = 0;


2

log2 (6 x) 3 = 0,
6 x = 23 ,
x = 2,
log3 (2x + 4) 1 = 0;
2x + 4 = 31 ;
x = 0,5.
x = 0,5.
: 0,5.

955. : 2 1 < x < 2. :


3
log3 (2 x) log2 (3x + 7) + 4 = 4 log3 (2 x) + log2 (3x + 7);

log3 (2 x) log2 (3x + 7) 4 log2 (3x + 7) 4 = 0;

log (2 x) 1 log2 (3x + 7) 4 = 0;


3

log3 (2 x) 1 = 0,
2 x = 31 ,
x = 1,
log2 (3x + 7) 4 = 0;
3x + 7 = 24 ;
x = 3.

www.legionr.ru

223

956

x = 1.
: 1.
956. 5 sin 6x 5 cos 6x 2 sin 12x + 4 = 0;
(5 sin 6x 5 cos 6x) +2(1 sin 12x) + 2 = 0;

5(sin 6x cos 6x) + 2 sin2 6x + cos2 6x 2 sin 6x cos 6x + 2 = 0;


2
2(sin 6x
sin 6x cos 6x = t,
cos 6x)
+ 5(sin 6x cos 6x) + 2 = 0.
2 6 t 6 2, 2t2 + 5t + 2 = 0; t1 = 2,
t2 = 1 . sin 6x cos 6x :
2

t = sin 6x cos 6x = 2 sin 6x cos =


2 sin 6x ,
4
4
4

= , sin 6x
= 2,
2
/ 2; 2 . : 2 sin 6x
4
2
4
4
6x =
4

= (1)k+1 arcsin
k Z.
:

2 + k, k Z; x = (1)k+1 arcsin 2 + + k ,
4
6
4
24
6

(1)k+1
arcsin 2 + + k , k Z.
6
4
24
6

957. : x 6= k, x 6= + n, k, n Z. cos x 1 + 2 cos x = 0;


2
cos x
2 cos2 x + cos x 1 =
= 0; cos x = t; 1 6 t 6 1; 2t2 + t 1 = 0; t1 = 1, cos x = 1
. t2 = 1 , cos x = 1 , x = + 2m, m Z.
2
2
3
: + 2m, m Z.
3

sin x 6= 0,
958. :
x 6= k , k Z.
cos x 6= 0,
2

3 sin x 2 sin x + 1 = 0; 3 sin2 x 2 sin x 1 = 0; sin x = t; 3t2 2t 1 = 0;


sin x
t1 = 1 , t2 = 1 .
3

www.legionr.ru

959

224

sin x = 1 , x = (1)n+1 arcsin 1 + 2n, n Z.


3
3
: x = (1)n+1 arcsin 1 + 2n, n Z.
3
959. : x 6= m , m Z.
2
, sin 2x = 2 sin x cos x ctg x = cos x ,
sin x
2
2
4 sin x + 3 cos x = 1 2 cos x,
cos2 x2 cos x3 = 0. cos x = t, 1 6 t 6 1. t2 2t 3 = 0 t1 = 1, t2 = 3,
1 6 t1 6 1. cos x = 1
x = + 2n, n Z, x
,
.
: .
960. : x 6= k, k Z.
4 cos2 x + 4 = 2 cos2 x 9 cos x. cos x = t, t [1; 1],
2t2 +9t+4 = 0. t1 = 4 t [1; 1], t2 = 1 .
2
cos x = 1 ; x = 2 + 2n, n Z.
2
3
: 2 + 2n, n Z.
3
2
961. 2 sin x +11 sin x 6 = 0.
1 3 tg x
:

2
2 sin
x + 11 sin x 6 = 0,
1 3 tg x 6= 0.

. sin x = t, |t| 6 1.

1
t= ,
t = 6 |t| 6 1.
2t2 +11t6 = 0
2
t = 6;

x = 6 + 2n, n Z.
1

, sin x = ,
2
x = 5 + 2n, n Z.
6

www.legionr.ru

225

962

, tg x 6= 1 (. . 194), x = 5 + 2n, n Z.
6
3

. 194.
: 5 + 2n, n Z.
6
2
2
962. sin x cos x = 0.
1 tg x

sin2 x cos2 x = 0,

1 tg x 6= 0;

2
tg x = 1,
2
2
tg x = 1,
sin x = cos x,
tg x = 1,

tg x 6= 1;
tg x 6= 1;

tg x 6= 1;
tg x = 1 x = + n, n Z.
4

: + n, n Z.
4
tg3 x 1

= 0.
cos2 x 1 + 2 cos x + 2
2
2

: cos2 x 1 + 2 cos x + 2 6= 0, cos x 6= 1, cos x 6= 2 .


2
2
2

963.

, x 6= 2k x 6= + 2k, k Z.
4

,
tg3 x 1 = 0 : tg3 x = 1 tg x = 1

www.legionr.ru

226

964

x = + k, k Z. , , x = 5 + 2k, k Z.
4
4
: 5 + 2k, k Z.
4
ctg5 x + 1
= 0.

sin2 x 1 2 sin x 2
2
2

: sin2 x 1 2 sin x 2 6= 0, sin x 6= 1, sin x 6= 2 .


2
2
2
964.

, x 6= + 2k, x 6= 5 + 2k, x 6= 7 + 2k, k Z.


2
4
4
,
ctg5 x + 1 = 0 : ctg5 x = 1 ctg x = 1
x = 3 +k, k Z. , , x = 3 +2k, k Z.
4
4
: 3 + 2k, k Z.
4

sin x 1 sin x + 1
2

cos x

2
965. 2 sin x sin x 1 = 0
cos x

sin x = 1,
cos x < 0,

sin x = 1 ,

cos x < 0.

sin x = 1,
1)
.
cos x < 0;

sin x = 1 ,
5 + 2n, n Z (. . 195).
2)
2 x=
6

cos x < 0;

: x = 5 + 2n, n Z.
6

4
2
4
966. 12 cos x cos 2x 3 = 0, 12 cos x 2 cos x 2 = 0.
sin x
sin x
: sin x > 0, x (2n; + 2n), n Z.
12 cos4 x 2 cos2 x 2 = 0.

www.legionr.ru

227

967

y
1

O
5
6

1
2

. 195.
cos2 x = t, t [0; 1), 12t2 2t 2 = 0,
t1 = 1 , t2 = 1 . t1 = 1
3
2
3
t [0; 1).

cos2 x = 1 , | cos x| = 2 , x = + 2n, x = 3 + 2n, n Z.


2
2
4
4
, x = + 2n, n Z.
2
4
: + 2n, n Z.
2
4
967.

2 cos2 x 2 cos x + 2 1 = 0,
cos x = t cos2 x sin2 x 6= 0.
sin2 x = 1 cos2 x,

2,

t
=
1

2t 2t + 2 1 = 0,
2
2.

t
=
1

t
=
t2 1 + t2 6= 0;
2
2

t 6= 2 ;
2

, cos x = 1 2 .
2

1 2 [1; 1],
2

www.legionr.ru

228

x = arccos 1 2 + 2n, n Z.
2

: arccos 1 2 + 2n, n Z.
2
968.

4 sin2 x 4 sin x + 2 3 3 = 0,
sin x = t sin2 x 3 cos2 x 6= 0.
cos2 x = 1 sin2 x,

3,

t
=
1

4t 4t + 2 3 3 = 0,
3
,
t = 1 3.

t=
t2 3 + 3t2 6= 0;
2
2

t 6= 3 ;
2

, sin x = 1 3 .
2

1 3 [1; 1],
2

x = (1)n arcsin 1 3 + n, n Z.
2

: (1)n arcsin 1 3 + n, n Z.
2
969. ) 2 cos2 x2 sin 2x+1 = 0; 2 cos2 x4 sin x cos x+sin2 x+cos2 x = 0;
sin2 x 4 sin x cos x + 3 cos2 x = 0. x,
cos x = 0, , , cos2 x,
tg2 x 4 tg x + 3 = 0. z = tg x. z 2 4z + 3 = 0 z1 = 1 z2 = 3. , tg x = 1,
x = + n tg x = 3, x = arctg 3 + k, n, k Z .
4
968

) 0 6 + n 6
4
2
1 6 n 6 1 , n = 0 x = .
4
4
4
196 ,
0 6 arctg 3 + k 6 arctg 3, k = 0.
2

www.legionr.ru

970

229

. 196.
i
h
, x 0; x1 =
2
4
x2 = arctg 3.
: ) + k, arctg 3 + k, k Z; ) ; arctg 3.
4
4

2
970. ) (2 3 4) cos x (2 3 + 1) sin 2x + 4 = 0;

(2 3 4) cos2 x 2(2 3 + 1) sin x cos x + 4 sin2 x + 4 cos2 x = 0;

2 sin2 x (2 3 + 1) sin x cos x + 3 cos2 x = 0.


x, cos x = 0, , ,
cos2 x,

2
2 tg x (2 3 + 1) tg x + 3 = 0. z = tg x.

2z 2 (2 3 + 1)z + 3 = 0 z1 = 3 z2 = 1 . ,
2

tg x = 3, x = + k tg x = 1 , x = arctg 1 + n, n, k Z
3
2
2
.
) 6 + k 6 3
3
2
2 6 k 6 7 , k = 1 x = 4 . 0 6 arctg 1 6 ,
3
6
3
2
2

6 arctg 1 + 6 3 , arctg 1 0; , n 6= 1
2
2
2
2
h
i
/ ; 3 .
arctg 1 + n
2
2
h
i
, x ; 3 x =
2
3

www.legionr.ru

230

971

x = arctg 1 + .
2
: ) + k, arctg 1 + k, k Z. ) 4 , arctg 1 + .
3
2
3
2

sin x 6= 0,
971. a) :
x 6= k , k Z.
cos x 6= 0;
2
sin2 2x + sin 2x = 3 cos x sin 2x; sin 2x2 cos2 x 3 cos x + 1 = 0.
tg x
1. sin 2x = 0 .
2. 2 cos2 x 3 cos x + 1 = 0; (cos x 1)(2 cos x 1) = 0;
cos x = 1 .
cos x = 1 x = + 2n, n Z.
2
3

) x = + 2n, n Z [2; 3].


3

5
8
3 6 2n 6 3 ,

1
2 6 + 2n 6 3; 2 6 + 2n 6 3;
7
3
3
6 2n 6 10 ;
3
3

5
6 6n6

7
6n6
6

4,
3
10 ;
6

n = 1, x = + 2 = 7 .
3
3

: ) + 2n, n Z; ) 7 .
3
3
972. ) , x, cos x = 0, . cos2 x, 2
x 3 cos2 x = 0. ,
2 sin2 x + sin x cos
2
cos x
cos x
cos2 x
2
2 tg x + tg x 3 = 0. t = tg x, 2t2 + t 3 = 0

t = 1,
. ,

t = 3
2
1) tg x = 1 x = + k, k Z;
4

www.legionr.ru

231

973

2) tg x = 3 x = arctg 3 + k, k Z.
2
2

h
i
) x = + k 2; 5 .
4
2

2 6 + k 6 5 ; 7 6 k 6 9 ; 7 6 k 6 9 ; k = 2 x = 9 .
4
2 4
4 4
4
4

x = arctg 3 + k II- IV- , 2


h
i
2; 5 , I- .
2
: ) + k, arctg 3 + k, k Z; ) 9 .
4
2
4

973. a) : cos x 6= 0, x 6= + 2t, t Z.


2

cos x + 3 tg x + 1 = 0
2
cos2 x
2
cos2 x sin2 x
2
2
+ 3 tg x + 3 = 0,
2
2 x
cos
2
1 tg2 x + 3 tg x + 3 = 0, tg2 x 3 tg x 4 = 0, tg x = 1,
2
2
2
2
2
tg x = 4.
2
tg x = 1 x = + n, n Z, 2
2
4
x = + 2n, n Z. tg x = 4
2
2
x = arctg 4 + n, n Z, x = 2 arctg 4 + 2n, n Z.
2
.
x = + 2n, x = 2 arctg 4 + 2n,
2
n Z.
) , [3; 4].

www.legionr.ru

232

974

x = + 2n, n Z 3 6 2n 6 4; 7 6 n 6 9 ,
2
2
4
4
n , n = 2, x = 4 = 7 .
2
2
x = 2 arctg 4 + 2n, n Z 3 6 2 arctg 4 + 2n 6 4;

3 1 arctg 4 6 n 6 2 1 arctg 4. arctg 4 0; , 1 < n < 2,


2

2
n , , .
: ) + 2n, 2 arctg 4 + 2n, n Z; ) 7 .
2
2
974. ) : sin x 6= 0, x 6= 2l, l Z.
2

cos
x
4 ctg x 1 = 0

2
sin2 x
2
cos2 x sin2 x
2
2
4 ctg x 1 = 0,
2
2 x
sin
2
ctg2 x 1 4 ctg x 1 = 0, ctg2 x 4 ctg x + 3 = 0,
2
2
2
2
ctg x = 1 ctg x = 3.
2
2
ctg x = 1 x = + 2n, n Z.
2
2
ctg x = 3 x = 2 arcctg 3 + 2n, n Z.
2
.
) , [6; 7].
x = + 2n [6; 7] n = 3,
2
x = 6 + = 13 .
2
2
x = 2 arcctg 3 + 2n [6; 7]
n = 3, 2 arcctg 3 (0; ), x = 6 + 2 arcctg 3.
: ) + 2n, 2 arcctg 3 + 2n, n Z; ) 13 , 6 + 2 arcctg 3.
2
2

www.legionr.ru

233
q
q
975. ( x + 3 + 2)2 + ( x + 3 + 2)2 7 = 3;
q

x + 3 + 2 + ( x + 3 + 2)2 7 = 3.

t = x + 3 + 2, t > 2, t + t2 7 = 3; t2 7 = 3 t.
3 t > 0, t 6 3.
t 6 3 : t2 7 = (3 t)2 ; t2 7 = 9 6t + t2 , t = 2 2 . t = 2 2
3
3

2
2 6 t 6 3. : x + 3 + 2 = 2 ;
3

x + 3 = 2 ; x + 3 = 4 ; x = 23 = 2 5 .
3
9
9
9
975

: 2 5 .
9
976.


2
4x + 14x 98 > 0,
(x + 7)(x 3,5) > 0,
x 6= 0,25,
8x + 2 6= 0,

2x 7 6= 0;
x 6= 3,5.
, : (; 7] (3,5; +).
,

1 1
= 0;
8x + 2 2x 7

p
6x 9
4(x + 7)(x 3,5)
= 0.
(8x + 2)(2x 7)
: x1 = 7, x2 = 3,5, x3 = 1,5. , c x = 7.
: 7.

977. (2x 5) 2x2 9x + 4 + 10 = 4x; (2x 5) 2x2 9x + 4 = 2(2x 5);

2x 5 = 0,
x = 2,5,
2x2 9x + 4 > 0, (2x 1)(x 4) > 0,

2x2 9x + 4 = 4;
2x2 9x + 4 = 2;

x = 0,
x(2x 9) = 0;
x = 4,5.

4x2 + 14x 98

: 0; 4,5.

978. (x + 1) 3x2 + 17x + 10 4 = 4x; (x + 1) 3x2 + 17x + 10 = 4(x + 1);


www.legionr.ru

234

979

x + 1 = 0,
2
3x + 17x + 10 > 0,
3x2 + 17x + 10 = 4;

x = 1,
(3x + 2)(x + 5) > 0,
3x2 + 17x + 10 = 16;

3x2 + 17x 6 = 0; (3x 1)(x + 6) = 0; x = 6, x = 1 .


3

: 6; 1 .
3
979. x2 2x + 2 = (x 1)2 + 1 > 1, log3 (x2 2x + 2) > 0.
2
2
x2 2x + 1 = (x 1)2 > 0, 3x 2x+1 > 1, log0,3 3x 2x+1 6 0.
,
log3 (x2 2x + 2) = 0, x2 2x + 2 = 1, x = 1; x = 1
, x = 1 .
: 1.
980. x2 4x + 5 = (x 2)2 + 1 > 1, log4 (x2 2x + 2) > 0.
2
1 = 1 1 < 1, log x2 1 > 0. ,
x
0,4
x2
x2
x2
,
x.
: .
981. : 53x+4y 252x3y = 0,
53x+4y = = 54x6y , 3x + 4y = 4x 6y, x = 10y. ,

x
x
= 10y,

= 10y,
12 20y + 19y + 10y 9y + 2 = 5;
12 y + y + 2 = 5.

12 y + y + 2 = 5 (1),

2
2

12 y = 5 y + 2 , 12 y = 25 10 y + 2 + y + 2,

2
10 y + 2 = (2y + 15)2 , 100y + 200 = 4y 2 + 60y + 225,

20

400

100
10

5
3 .
2
4y 40y + 25 = 0; y1,2 =
, y1,2 =
4
2

(1). x1,2 = 50 25 3.

: 50 25 3; 10 5 3 .
2

13x + 10 > 0,
982. .
13x + 10 6= 1;
q
p

8(2 y 2x), 4 (2x + y) =


8 2 (y + 2x) .
4 2x y =

www.legionr.ru

235
p
2x + y = t 4 t =
8(2 t), 16 8t + t2 = 8(2 t),
2
2
16 8t + t = 16 8t, t = 0, t = 0. 2x + y = 0, y = 2x.
2x + y= 0 , , .
y = 2x,
,
ctg(5y + 3x 7) tg(2 + 4x y) = 1.
. , tg(2 + 4x y) 6= 0, ctg(5y + 3x 7) 6= 0.
ctg(7x 7) tg(6x + 2) = 1,
1
, tg(6x + 2) + tg(7x + 7) = 0,
tg(6x + 2) =
ctg(7x + 7)
983

sin(6x + 2 + 7x + 7)
= 0, sin(13x + 9) = 0, 13x + 9 = k, k Z,
cos(6x + 2) cos(7x + 7)
13x = k 9, k Z, x = 9 + k , k Z, y = 18 2k ,
13
13
13
13

13x + 10 > 0,
k Z. k,
13x + 10 6= 1;

9 + k + 10 > 0,
k > 1,
k > 1,

k > 1.
9 + k + 10 6= 1;

k 6= 0;
k 6= 0;

9 + k ; 18 2k , k Z, k > 1.
13
13 13
13

: 9 + k ; 18 2k , k Z, k > 1.
13
13 13
13
983. :
23yx+3 (1+2) = 6, 23yx+3 = 2, 3yx+3
= 1, 3yx+2 = 0, x = 3y+2.

:
3y
+
2
8y + 3 = 6y + 4 y + 1,

5 5y = 5y + 5. (1)
5 5y = 25y 2 + 50y + 25, 25y 2 + 55y + 20 = 0, 5y 2 + 11y + 4 = 0;

y1,2 = 11 121 80 = 11 41 , y1 = 11 + 41 ,
10
10
10

y2 = 11 41 ,
10

(1) y = 11 41 .
10

y = 11 + 41 , x = 33 + 3 41 + 2 = 13 + 3 41 .
10
10
10

: 13 + 3 41 ; 11 + 41 .
10
10

www.legionr.ru

236

985

y + 3 > 0,
y > 3,
984. :
5 x 6 0;
x 6 5.

y+2x
y+2x

2
2
+4
= 6,
2 2y+2x + 2y+2x
= 24,

2
4

y + 3 = 1 + 5 x.
y + 3 = 1 + 5 x;
: 2y+2x = t, t > 0, 2t + t2 = 24, t2 + 2t 24 = 0;
t1 = 6 t > 0, t2 = 4. 2y+2x = 4, 2y+2x = 22 ,
y + 2x = 2,
y + 2x = 2. , :
y + 3 = 1 + 5 x;

y= 2 2x,

:
2 2x + 3 = 1 + 5 x.

2
2

5 2x = 1 + 5 x,
5 2x = 1 + 5 x ,

5 2x = 1 + 2 5 x + 5 x, x 1 = 2 5 x, (2)
2

(x 1)2 = 2 5 x , x2 + 2x + 1 = 4(5 x), x2 + 2x + 1 = 20 4x,

x2 + 6x 19
= 0; x1,2 = 3 9 + 19, x1 = 3 + 2 7, x2 = 3 2 7.
x1 = 3 +
(2). x = 3 2 7,
2 7

y = 8 + 4 7. 3 2 7; 8 + 4 7 .

: 3 2 7; 8 + 4 7 .

y > 0,
y > 0,
985. :
x 2 > 0;
x > 2.
(
2 3x2y
3x2y
3
6 = 0,
p
p 3
:
y x 2 = 1.
33x2y = t, t > 0, t2 t 6 = 0; t1 = 2 t > 0, t2 = 3. 33x2y
= 3, 3x 2y = 1. ,

3x 2y =
1,
y = 3x 1 ,

2

y = 1 + x 2;
1,5x 0,5 = 1 + x 2.

:
1,5x 0,5 = 1 + x 2, (1)
2
2

1,5x 0,5 = 1 + x 2 , 1,5x 0,5 = 1 + 2 x 2 + x 2,2

0,5x + 0,5 = 2 x 2, (x + 1)2 = 4 x 2 , x2 + 2x + 1 = 16(x 2),


x2 14x + 33 = 0, x1 = 11, x2 = 3.
(1). x = 11, y = 33 1 = 16. x = 3, y = 9 1 = 4.
2
2
x y . (11; 16) (3; 4)

www.legionr.ru

986

237

.
: (3; 4), (11; 16).
986. : x > 0, y > 2. :
lg(2 +
y) + 2 lg 2 = lg 2x, lg(8 + 4y) = lg 2x, 8 + 4y = 2x.
x = 4 + 2y,
: p 2
y + 2 = 4 + 2y + y 4;

p
x
=
4
+
2y,
p
:
y 2 + 2 = 3y,
(1)
y 2 + 2 = 3y.

y 2 + 2 = 9y 2 , y 2 = 1 , y1 = 1 , y2 = 1 . 1 1
4
2
2
2 2

(1) 1 . y = 1 , x = 2 1 + 4 = 5.
2
2
2

5; 1 .
2

: 5; 1 .
2
2y+3x+1
3
+ 332y3x = 82,

987.
22 5x + 4y = 2 2y 3x.
, 2y + 3x 6 2. :
27
3 32y+3x + 2y+3x = 82. : 32y+3x = t, t > 0. 3t + 27 = 82,
t
3

3t2 82t + 27 = 0; t1,2 = 41 1681 81 , t1,2 = 41 40 , t1 = 1 ,


3
3
3

t2 = 27. : ) 32y+3x = 1 , 2y + 3x = 1, y = 1 3x ;
3
2
) 32y+3x = 27, 2y +
3x = 3 2y + 3x 6 2.

y = 1 3x ,
:
2

22 5x + 4y = 2 2y 3x.

22 5x + 4y = 2 (2y + 3x),
:

22 5x 2 6x = 2 + 1, 20 11x = 3, 20 11x = 9, 11x = 11,


x = 1. x = 1, y = 2. (1; 2) .
: (1; 2).
988. : x 3y > 3. :
2x3y + 16
= 5. : 2x3y = t, t > 0. t + 16 = 5,
4
2x3y
4
t

t2 20t + 64 = 0; t1,2 = 10 100 64, t1 = 16, t2 = 4.

www.legionr.ru

989

238

: ) 2x3y = 16, x 3y = 4;) 2x3y = 4, x 3y = 2


x
3y = 4,
. :
7y 4x + 2 = x 3y 3;

x = 4 + 3y, 7y 16 12y + 2 = 4 3, 5y 14 = 1, 5y 14 = 1,
5y = 15, y = 3. y = 3, x = 4 3 3 = 5. (5; 3)
.
: (5; 3).
989.
:

2 23x2y + 2y2x = 16,
2xy + 4 + 2y2x = 2 23x2y + 6.
, x y = (3x 2y) + (y 2x).

2 23x2y + 2y2x = 16,

: 23x2y = a,
23x2y 2y2x + 4 + 2y2x = 2 23x2y + 6.

2a
+ b = 16,
b
a > 0, 2y2x = b, b > 0.
ab + 4 + b = 2a + 6.
b = 16 2a .
p
p
a(16

2a)
+
4
+
16

2a
=
2a
+
6,
a(16 2a) + 4 = 4a 10,

a(16 2a) + 4 = (4a 10)2 ,


16a 2a2 + 4 = 16a2 80a + 100,
4a 10 > 0;
a > 2,5.
: 18a2 96a + 96 = 0,

3a2 16a + 16 = 0; a1,2 = 8 64 48 , a1 = 4, a2 = 4


3
3

a
>
2,5.

a
=
4,

b
=
16

4 = 8.
3x2y

2
= 4,
3x 2y = 2,
y = 3 + 2x,
:
2y2x = 8;
y 2x = 3;
3x 6 4x = 2;

y = 3 + 2x,
y = 13,
x = 8;
x = 8.
: (8; 13).
990. , tg
:
x > 0, tg x 6= 1.

sin 2x 3 tg x cos x + 1= 1; 2 sin x cos x 3 sin x = 0, cos x 6= 0;


x = n, n Z,
sin x = 0,

sin x 2 cos x 3 = 0;
x = + 2k, k Z.
cos x = 3 ;
2
6

x = n, n Z tg x = 0 x = + 2k, k Z tg x = 1 ,
6
3
tg x > 0. , x = n, n Z

www.legionr.ru

991

239

x = + 2k, k Z . :
6
x = + 2k, k Z.
6
: + 2k, k Z.
6
991. , ctg x > 0, ctg x 6= 1. :
sin 2x + ctg x sin x + 1 = 1, 2 sin cos x + cos x = 0, cos x(2 sin x + 1) = 0;

cos x = 0,
x = 2 + k, k Z,

x = + k, k Z
sin x = 1 ;
2
2
x = (1)n+1 + n, n Z.
6

ctg x = 0 x = + 2n, n Z ctg x = 3, 6


ctg x > 0. x = + k, k Z
2
x = + 2n, n Z . :
6
x = 7 + 2n, n Z.
6
: 7 + 2n, n Z.
6
992. : x R.
, :

log4 (|x| + 3) = x,
|x| + 3 = 4x ,
| log4 (|x| + 3)| = |x|

log4 (|x| + 3) = x;
|x| + 3 = 4x ;

x = 1,
x = 1.
: 1.
993. : x > 0, x 6= 1, x 6= 10. , :
1 = log x. , :
2
logx 2

1
1 = 0.
log2 x
log3 |x 10| 2
x 6= 1 (x = 1 ), log 2 x 6= 0 ,
1
log2 x, :
1 = 0, log3 |x 10| = 2,
log3 |x 10|
2

www.legionr.ru

994

240

x 10 = 9,
x1 = 1, x2 = 19.
x 10 = 9,
x = 1 .
, x = 19
.
: 19.
994. : cos x 6= 1 , sin x < 0.
6
: 6 cos 2x 8 cos x + 7 = 0,
, : 12 cos2 x 8 cos x + 1 = 0.
cos x = t: 12t2 8t + 1 = 0. : t1 = 1 ,
2
|x 10| = 9,

t2 = 1 .
6
, , .
1. cos x = 1 , sin x < 0 (. ), x = + 2n, n Z.
2
3
2. cos x = 1 .
6
: + 2n, n Z.
3

2
y
5x 2 = 3 + 5x x2 ,
5x 2log2 (x 1) = 3 + 5x x2 ,
995.

y log2 (x2 1) = 0;
y = log2 (x2 1);

2
5x x + 1 5x x2 3 = 0,

y = log2 (x2 1);

5x x2 5x x2 2 = 0,
( 5x x2 + 1)( 5x x2 2) = 0,

2
y = log2 (x 1);
y = log2 (x2 1);

2
5x x = 2,

y = log2 (x2 1);

2
x = 1,
x 5x + 4 = 0,
x = 4,

y = log2 (x2 1);

y = log2 (x2 1).


, x2 1 > 0, (4; log2 15).
: (4; log2 15).
p
2
y + 3x = 4 + y 2 y + 3,
996.
x log3 (1 y) = 0.
3x = 1 y.

www.legionr.ru

997

241

3x = 1 yp p
.
y 2 y + 1 =p4 + y 2 y + 3, (y 2 y + 3) y 2 y + 3 6 = 0.
y 2 y + 3 = t, t > 0,
t2 t 6 = 0, pt1 = 3, t2 = 2, t2 t > 0.
: y 2 y + 3 = 3; y 2 y + 3 = 9; y 2 y 6 = 0;
y1 = 2, y2 = 3.
1) y = 2, 3x = 1 (2), 3x = 3, x = 1.
2) y = 3, 3x = 1 3, 3x = 2, .
, (1; 2).
: (1; 2).
997. . 3x2 + x + 1 > 0, x R.
log23 (3x2 + x + 1) log 1 (9x2 + 3x + 3) = 18,5;
9

2
2
log3 (3x + x + 1) 1 log3 (3(3x2 + x + 1)) = 18,5;
2

2 log23 (3x2 + x + 1) + log3 (3x2 + x + 1) + 1 = 37;


2 log23 (3x2 + x + 1) + log3 (3x2 + x + 1) 36 = 0.
log3 (3x2 + x + 1) = t,
2
2t + t 36 = 0, (2t + 9)(t 4) = 0, t1 = 4,5, t2 = 4.
.

1
2
2
4,5
2
1) log3 (3x +x+1) = 4,5; 3x +x+1 = 3
; 3x +x+ 1
= 0.
81 3

D = 143 1 1
= 4 11. 4 < 1, D < 111 < 0,
81 3
27 3
27 3
.
2) log3 (3x2 + x + 1) = 4; 3x2 + x + 1 = 34 ; 3x2 + x 80 = 0;
(3x + 16)(x 5) = 0; x = 16 , x = 5.
3
: 16 , 5.
3

15 + x 5 > 0,
998. . 15 + x 5 6= 1, x > 5,

x 5 > 0;

log5 (15 + x 5) + logx5+15 (25( x 5 + 15)) = 4;

log5 (15 + x 5) + logx5+15 52 + 1 = 4;

2
log5 (15 + x 5) +
3 = 0.
log5 (15 + x 5)

www.legionr.ru

242

log5 (15 + x 5) = t, t > 1 + log5 3,


t + 2 3 = 0; t2 3t + 2 = 0, (t 1)(t 2) = 0, t1 = 1,
t
t2 = 2. t1 = 1 t > 1 + log5 3.

.

log5 (15 + x 5) = 2, 15 + x 5 = 25, x 5 = 10, x = 105.


:
2 105.

2 x 6x23 = 6 x2 6x 23,
999.
log3 x = y.
x > 0,
.
x2 6x 23 > 0.

.
x2 6x 23 = t, t > 0, 2t = 6 t,
2t + t 6 = 0. f (t) = 2t + t 6 t > 0
, f (0) = 5 < 0, f (t) = 0 . , t = 2 f (t) = 0.

x2 6x 23 = 2; x2 6x 23 = 4; x2 6x 27 = 0; (x 9)(x + 3) = 0;
x1 = 3; x2 = 9.

x1 = 3 .
x = 9,
x = 9,
log3 x = y;
y=2
: (9; 2).
2

3 x 7x7 = 5 2 x2 7x 7,
1000.
log2 x = y.

x > 0,
.
x2 7x 7 > 0.

.
x2 7x 7 = t, t > 0, 3t = 5 2t,
3t + 2t 5 = 0. f (t) = 3t + 2t 5 t > 0
, f (0) = 4 < 0, f (t) = 0
. , t = 1 f (t) = 0.

x2 7x 7 = 1; x2 7x 7 = 1; x2 7x 8 = 0; (x + 1)(x 8) = 0;
x1 = 1; x2 = 8.

x1 = 1 .
x = 8,
x = 8,
log2 x = y;
y=3
: (8; 3).
1001. : x > 0, y > 0.
999

www.legionr.ru

243

1002

x log2 (xy) x = 10,


3x x2 = 10; x1 = 5, x2 = 2.
log2 (xy) = 3;

, x = 2. log2 (2y) = 3; y = 1 .
16

: 2; 1 .
16
1002. . x R. 9x6 + 6
8 sin y = 24x3 26 8 sin y; 9x6 24x3 + 512 = 0. t = x3 81
81
9t2 24t + 512 = 0; t1 = 8 , t2 = 64 . ,
81
27
27
x1 = 2 , x2 = 4 .
3
3
8 sin y = 24x3 4x4 3x 26 . x = 4 ,
81
3
8. x = 2 :
3
sin y = 1 ; y = (1)n + n, n Z.
2
6

2 ; (1)n + n , n Z .
3
6

: 2 ; (1)n + n , n Z.
3
6
1003. 1) u = xy, v = x + y, 2v 2 = 2(x2 + 2xy + y 2 ) =
= 2x2 + 4xy + 2y 2 . , 2x2 + 2y 2 = 2v 2 4u.
,
2x2 + 2y 2 + x2 y 2 = 2v 2 4u + u2 .

2v 4u + u2 = 62,
u = 11 v,
u + v = 11;
2v 2 = 4(11
v)
(11 v)2 + 62;

u = 10

u
= 11 v, v = 1,
u = 11 v,

v = 1,
u = 6,
3v 2 18v + 15 = 0;
v = 5;
v = 5.

xy = 10,
xy = 6,
2)

x + y = 1;
x + y = 5.
, x2 + x 10 = 0.

www.legionr.ru

244

1004

.
,

x1 = 3,

y1 = 2,

x2 = 2,
y2 = 3.

: (3; 2), (2; 3).


1004. 1) u = xy, v = x + y. v 2 = x2 + 2xy + y 2 .
x2 +y 2 = v 2 2u. , x2 +y 2 +x2 y 2 8xy = v 2 2u+u2 8u =
= v 2 + u2 10u.

:

v 2 + u2 10u = 20,
u = 14 v,
u + v = 14;
v 2 + (14 v)2 10(14 v) = 20;

v = 3,

u = 11,
u = 14 v,

2(v 3)(v 6) = 0; v = 6,
u = 8.

x + y = 3,
x + y = 6,
2)

xy = 11,
xy = 8.

, y 2 3y + 11 = 0. .
: x1 = 4, y1 = 2; x2 = 2, y2 = 4.

: (4; 2), (2; 4).


2x+1
36
+ 16 42x1 = 24 122x ,
1005.
sin y = x;
2x+1
2x+1
36
+ 42x+1 2 122x+1 = 0,
9
2 32x+1 + 1 = 0,
sin y = x;
sin y = x;

2x+1

x = 0,5,
(3
1)2 = 0,
2x + 1 = 0,
sin y = x;
sin y = x; y = (1)n + n, n Z.
6

: 0,5; (1)n + n , n Z.
6
2x1
2x1
49
+9
2 212x1 = 0,
1006.
cos y = x;


2x1

2x1

49
7
7 2x1 1 2 = 0,
2
+ 1 = 0,
9
3
3

cos y = x;
cos y = x;

www.legionr.ru

245

x = 0,5,
2x 1 = 0,

cos y = x;
y = + 2n, n Z.
3

: 0,5; + 2n , n Z.
3

1007.

a = x, b = y,

2
16 = (2a + b) ,
64 = (4a2 b2 )2 ;
a > 0 b > 0.
4 = (2a b)2 ;
2a b = 2;
b = 2a 2.
b = 2a 2 :
16 = (4a 2)2 , a1 = 1,5, a2 = 0,5, b1 = 1, b2 = 3.
x1 = (1,5)2 = 2,25, x2 = (0,5)2 = 0,25;
y1 = (1)2 = 1, y2 = (3)2 = 9.
: (0,25; 9), (2,25; 1).

25 = (a + 3b)2 ,
;
1008. a = x, b = y,
25 = (a2 9b2 )2
a > 0 b > 0.
1 = (a 3b)2 ,
a 3b = 1,
a = 3b 1.
a = 3b 1 :
25 = (6b 1)2 , b1 = 1, b2 = 2 , a1 = 2, a2 = 3.
3
x1 = (2)2 = 4, x2 = (3)2 = 9;
2
y1 = (1)2 = 1, y2 = 2 = 4 .
3
9

4
: (4; 1), 9; .
9
2
1009.
.
x(x
+
4)

1
>
0,
x
+ 4x 1 > 0.
p
2
x + 4x + 2 x(x + 4) 1 = 9,
4 sin y cos y = x;
2

(x + 4x 1) + 2 x2 + 4x 1 8 = 0,
2 sin 2y = x.

. x2 + 4x 1 = t,
t > 0, t2 + 2t 8 = 0; : t1 = 4,
1007

www.legionr.ru

1010

246

t2 = 2. t = 4 t > 0.

.
x2 + 4x 1 = 2; x2 + 4x 1 = 4; x2 + 4x 5 = 0; x1 = 5, x2 = 1.
x .
x .
1) 2 sin 2y = 5, sin 2y = 2,5 ,
1 6 sin 2y 6 1.
2) 2 sin 2y = 1, sin 2y = 1 ; 2y = (1)n + n, n Z; y = (1)n + n ,
2
6
12
2
n Z.

n
n
+
, n Z.
, 1; (1)
12
2

n
n
: 1; (1)
+
, n Z.
12
2
1010.
. 2x2 5x + 3 > 0.

x(2x 5) + 2x2 5x + 3 = 1,
cos2 y sin2 y = x;

(2x2 5x + 3) + 2x2 5x + 3 2 = 0,
cos 2y = x.

2x2 5x + 3 = t, t > 0, :
t2 + t 2 = 0; t1 = 2, t2 = 1. t = 2 t > 0.

.2
2x2 5x + 3 = 1; 2x 5x + 3 = 1; 2x2 5x + 2 = 0; (2x 1)(x 2) = 0;
x1 = 1 , x1 = 2; x1 x2 .
2
x :
1) cos 2y = 1 ; 2y = + 2n, n Z; y = + n, n Z.
2
3
6
2) cos 2y = 2 , 1 6 cos 2y 6 1.

, 1 ; + n , n Z.
2
6

: 1 ; + n , n Z.
2
6

www.legionr.ru

247

1012

y = cos x,
6cos x 1 = 0,

y
cos x = 0,

1011.

y = cos x,
(6 cos x 1)(5y + 4) = 0;

5y + 4 = 0,

cos x > 0;

y
=
cos
x,

cos x = 1 ,

36

1,

y=

36
4

y= ,

x = arccos 1 + 2n, n Z.

36
4
cos x = ,

cos x > 0;

: arccos 1 + 2n; 1 , n Z.
36
36

y
= sin x,
8 sin x 1 = 0,

y
sin x = 0,
1012.

y = sin x,
(8 sin x 1)(3y 4) = 0;

3y 4 = 0,

0 6 sin x 6 1;

y = sin x,

sin x = 1 ,

64

1,

y=

64
4

y = 3,

x = (1)n arcsin 1 + n, n Z.

64
sin x = 4 ,

0 6 sin x 6 1;

: (1)n arcsin 1 + n; 1 , n Z.
64
64

1013. : cos x > 0. : y = 8


3
cos x =

1 . y = 8 , cos x = 8 .
25
3
3

, | cos x| 6 1. cos x =

1 ,
25

www.legionr.ru

1014

248

x = arccos 1 + 2n, n Z, : y = 1 .
25
25
x y .

: arccos 1 + 2n; 1 , n Z.
25
25

1014. : sin x > 0. : y = 4


5
sin x = 4 . y = 4 , sin x = 4 9
5
5
. sin x = 4 , x = (1)n arcsin 4 + n, n Z
9
9

: y = 4 .
9

: (1)n arcsin 4 + n; 4 , n Z.
9
9

1015. sin x = t, 0 6 t 6 1. y = t2 , : (3t 2)(6t2 3) = 0 (t 2 )(t2 + 1 ) = 0


3
2
t2 + 1 = 0 , t = 2 ;
2
3
y = 4 ; sin x = 4 ; x = (1)n arcsin 4 + n, n Z.
9
9
9

: (1)n arcsin 4 + n; 4 , n Z.
9
9
1016. : cos x > 0. : ln(cos x) + 1 = 0
y 1 = 0.
1) ln(cos x) + 1 = 0; ln(cos x) = 1; cos x = 1 . x = arccos 1 + 2n,
e
e
n Z; y = 3 cos x = 3 .
2
2e
2) y 1 = 0; y = 1; cos x = 2 .
3

: arccos 1 + 2n; 3 , n Z.
e
2e

y + sin x = 0,
1017.
(ln | sin x| 2)(2 sin y 1) = 0;

www.legionr.ru

1018

249

y + sin x = 0,

y + sin x = 0,

n
2 sin y = 1,
y = (1) 6 + n, n Z,

ln(sin x) 2 = 0;
sin x = e2 ;

sin x = y,
sin x = y,
n
y = (1)
+ n, n Z; y = ;
6
6

x = (1)n+1 arcsin + n, n Z,
6

y = .
6

: (1)n+1 arcsin + n; , n Z.
6
6

y cos x = 0,

1018.
( cos x 3)(2 sin y 2) = 0,

y
y = cos x,
cos x = 0,

cos x
3 = 0,
2;

sin x =
2 sin y 2 = 0;
2

cos x = y,
cos x = y,

y = (1)n + n, n Z; y = ;
4
4

x = arccos + 2n, n Z,

y= .

4
: arccos + 2n; , n Z.
4
4
2x+2
x
1019.
(3

28

3
+
3)

4x2 = 0
2x+2
x
3
28 3 + 3 = 0,
9 4x2 > 0;
9 4x2 = 0.
i
h
1. 9 4x2 > 0; x 3 ; 3 .
2 2
t = 3x , t > 0.
9t2 28t + 3 = 0. : t1 = 1 , t2 = 3.
9
h
i
3x = 1 , x = 2 x 3 ; 3 ;
9
2 2

www.legionr.ru

1020

250

3x = 3, x = 1.
2. 9 4x2 = 0; x1 = 3 ; x2 = 3 .
2
2
: 3 ; 1.
2

2x+3
1020.
(2
17 2x + 2) 16 4x2 = 0

2x+3
2
17 2x + 2 = 0,
16 4x2 > 0;
16 4x2 = 0.

1) t = 2x , t > 0. 8 t2 17t + 2 = 0, : t1 = 1 , t2 = 2.
8

2x = 1 , x = 3 16 4x2 > 0.
8
2x = 2, x = 1.
2) 16 4x2 = 0; x1,2 = 2.
:
2x 2; 1.x+1
2
4 24
+ 12 = 0,
4x 8 4x + 12 = 0,
1021.

sin y = x;
sin y = x.
. t = 4x , t > 0.
t2 8t + 12 = 0. t1 = 2, t2 = 6.
1
1) 4x1 = 2; 4x1 = 4 2 ; x1 = 1 .
2
2) 4x2 = 6; log4 4x2 = log4 6; x2 = log4 6.
x1 , x2 , |x1 | 6 1; |x2 | 6 1.
x2 = log4 6 > 1, ,
.
x1 = 1 ,
2
sin x = 1 . y = (1)n + n, n Z.
2
6

: 1 ; (1)n + n , n Z.
2
6
2y
2
y+1
9 39
+ 72 = 0,
9y 27 9y + 72 = 0,
1022.

cos x = y;
cos x = y.
. t = 9y , t > 0.
t2 27t + 72 = 0. t1 = 3, t2 = 24.

www.legionr.ru

1023

251

1
1) 9y1 = 3; 9y1 = 9 2 ; y1 = 1 .
2
y2
y2
2) 9 = 24; log9 9 = log9 24; y2 = log9 24.
y1 , y2 , |y1 | 6 1; |y2 | 6 1.
y2 = log9 24 > 1, ,
.

y1 = 1 ,
2
cos x = 1 . x = + 2n, n Z.
2
3

: + 2n; 1 , n Z.
3
2
1023. (log3 x + logx 3 + 2)(log3 x log3x x) = 6.
: x > 0, x 6= 1, x 6= 1 .
3

1 + log 3 + 2
1
1
= 6.
x
logx 3
logx 3 1 + logx 3
logx3= t, t 6= 1,

t 6= 0.
1 1
1 +t+2
= 6.
t
t
1+t
(t + 1)2
1

= 6. t 6= 0,
t
t(t + 1)
t + 1 = 6t2 ;
6t2 t 1 = 0;
1
t1 = 1 , logx 3 = 1 , x 2 = 3, x = 9;
2
2

1
t2 = 1 , logx 3 = 1 , x 3 = 3, x = 1 .
3
3
27

: 9; 1 .
27
1024. (log2 x + 2 logx 2)(log2 x 2 logx 2) = 3.
: x > 0, x 6= 1.
log
x 2 = t, t 6= 0.

1 2t = 3.
1 + 2t
t
t

www.legionr.ru

252

1025

1 4t2 = 3. t 6= 0,
t2
1 4t4 = 3t2 ;
4t4 + 3t2 1 = 0;
(4t2 1)(t2 + 1) = 0;
1
t1 = 1 , logx 2 = 1 , x 2 = 2, x = 4;
2
2
1
t2 = 1 , logx 2 = 1 , x 2 = 2, x = 1 .
2
2
4

: 4; 1 .
4

x 1 3 y = 3,
2x 2 3y = 3,

xy
x+y
xy
x+y

1025.

6x

6y
5x
+
5y
x

y
x+y

+
= 7;
+5
= 7.
x1
y
x1
y

y
: x 6= y, x 6= 1, y 6= 0. x 1 = U ,
=V.
xy
x+y

U = 1,5(V + 1),
2U 3V = 3,
:
4 + 5 = 7;
6 + 5 = 7;

U
V
V +1 V

V = 1,

U
U = 3,
= 1,5(V + 1),

V = 1,
5

V = 7,

5
V = ;

U = 3.
7

x 1 = 3,

x = 0,

x 1 = 3x 3y,

y = 1,
y

x = 0,

3
= 1,

x+y

4x = 7 3y,

28

x 1 = 3,
x = 11 ,

12y

;
x=

xy
7

y = 35 .
y
5

33

= ;
x+y
7

: 0; 1 , 28 ; 35 .
3
11 33

www.legionr.ru

253

1027

3x 1 3y 1 = 2,
3x 1 3y 1 = 2,

y+1
x+1
y+1
x+1
1026.

3y + 3 2x + 2

y
+
1

3
+
= 1;
+ 2 x + 1 = 1.
3x 1 3y 1
3x 1
3y 1

. x 6= 1, y 6= 1, x 6= 1 , y 6= 1 .
3
3

3y 1
3x 1 = U ,
=V.
y+1
x+1

U V = 2,
U = 2 + V,
:
3 + 2 = 1;
3 + 2 = 1;

U
V
2+V
V

V = 1,
U
U = 1,
= 2 + V,

V = 1,

V = 4,
;

V =4
U = 6.

3x 1 = 1,

x= ,
y+1

3x y = 2,
3y

= 1,

y = 5,
x
+
1
x
+
3y
=
0,

3x 6y = 7,

x = 17 ,
3x 1 = 6,

4x 3y = 5;

y+1
5

3y

1
43

y= .

= 4;
15
x+1

: 3 ; 1 , 17 ; 43 .
5 5
5
15

3 sin y cos2 y + 6 cos x = 0,


1027.
2 sin2 x + 5 cos x = 4.
.
2 sin2 x + 5 cos x 4 = 0,
2 2 cos2 x + 5 cos x 4 = 0,
2 cos2 x 5 cos x + 2 = 0.
cos x = t, t [1; 1] 2t2 5t + 2 = 0,
/ [1; 1].
t1 = 1 , t2 = 2, t2
2
cos x = 1 , x = + 2k, k Z.
2
3

www.legionr.ru

1028

254

cos x = 1
2
.
3 sin y cos2 y + 6 1 = 0,
2
3 sin y 1 + sin2 y + 3 = 0,
sin2 y + 3 sin y + 2 = 0.
sin y = v, v [1; 1].
v 2 + 3v + 2 = 0;
v1 = 1,
v2 = 2;
sin y = 1,
v2
/ [1; 1].
y = + 2n, n Z.
2

: + 2k; + 2n ; k, n Z.
3
2

2 sin2 y + 9 cos y 3 sin x = 0,


1028.
2 cos2 x 5 sin x = 5.

.
2 cos2 x 5 sin x = 5;
2 2 sin2 x 5 sin x = 5;
2 sin2 x + 5 sin x + 3 = 0.
sin x = t, t [1; 1];
2t2 + 5t + 3 = 0;
t1 = 1,
t2 = 1,5;
sin x = 1,
t2
/ [1; 1].

x = + 2k, k Z.
2

sin x = 1 .
2 sin2 y + 9 cos y + 3 = 0;
2 2 cos2 y + 9 cos y + 3 = 0;
2 cos2 y 9 cos y 5 = 0.
cos y = v, v [1; 1];
2v 2 9v 5 = 0;
v1 = 0,5,
v2 = 5;
cos y = 0,5,
v2
/ [1; 1].

www.legionr.ru

255

1029

y = 2 + 2n, n Z.
3

: + 2k; 2 + 2n ; k, n Z.
2
3

2x + 5y
y 2x
+
= 2,5,
1029.
2y
x

x|y| + x2 + y 2 = 1 + 2x;
: x 6= 0, y 6= 0.
y x. :
2x2 + 5xy + 2y 2 4xy = 5xy,
(x y)2 = 0,
x = y.
y = x . :
x|x| + x2 + x2 = 1 + 2x.
1. x > 0: x2 + x2 + x2 =
1 + 2x,
x = 1,
3x2 2x 1 = 0
x = 1;
3

x = 1 x > 0.
3

2. x < 0: x2 + x2 + x2 = 1 + 2x,

x = 1 + 2,
x2 2x 1 = 0
x = 1 2;

x = 1 + 2 x < 0.

: (1; 1) (1 2, 1 2)
.
:
(1;
1),
(1

2;
1

2).

3x y
3y + 4x
+
= 3,
1030.
y
x

x|y| + x2 y 2 3 = 2x;
: x 6= 0, y 6= 0.
x y. :
3x2 xy + 3y 2 + 4xy = 3xy,
3x2 + 6xy + 3y 2 = 0,
(x + y)2 = 0,
x = y.

www.legionr.ru

1031

256

x = y . :
y|y| + y 2 y 2 3 = 2y,
y|y| + 2y 3 = 0.
1. y > 0: y 2 2y + 3 = 0.
.

y = 1,
2
2. y < 0: y + 2y 3 = 0
y = 3;
y = 1 y < 0.
, (3; 3) .
:
(3; 3).

(x + 2)2 + x2 + 4x + 19 = 57,
1031.
y 2 = x 1.
: x > 1.

.
x2 + 4x + 4 + x2 + 4x + 19 = 57;
2
x2 + 4x + 19
+ x + 4x + 19 72 = 0.
x2 + 4x + 19 = t, t > 0.
t2 + t 72 = 0,
t1 = 8, t2 = 9 < 0.
x2 + 4x + 19 = 8,
x2 + 4x + 19 = 64,
x2 + 4x 45 = 0,
x1 = 5, x2 = 9,
x2 x > 1.
y 2 = 5 1,
y = 2.
:
2 (5;
2), (5; 2).
x x2 x + 10 = x + 2,
1032.
y 2 = x 2.
: x > 2.

.
x2 x + 10 x2 x + 10 12 = 0.
x2 x + 10 = t, t > 0.
t2 t 12 = 0,
t1 = 4, t2 = 3 < 0.
x2 x + 10 = 4,
x2 x + 10 = 16,
x2 x 6 = 0,
x1 = 3, x2 = 2,
x2 x > 2.

www.legionr.ru

1033

257

y 2 = 3 2,
y = 1.
:
(3; 1), (3; 1).
(

2 cos x y + 1 = 0,

1033.
1
22 sin x + 4 2 = 2sin x+2 + 2sin x+ 2 .
: y + 1 > 0; y > 1.
sin x

:
t = 2 , t >2 0.

2
t + 4 2 = 4t + 2t; t (4 + 2)t + 4 2 = 0. t1 = 4, t2 = 2.
,

sin x
sin x = 2,
2
= 4,

x = (1)k + k, k Z (
sin x
sin x = 1 ;
2
= 2;
6
2
sin x = 2 , | sin x| 6 1).

2 cos x = y + 1.
, cos x > 0. , x = + 2k, k Z
6
, cos x > 0.


cos x = cos + 2k = 3 :
6
2

2 3 = y + 1. y = 2.
2

: + 2k; 2 , k Z.
6

|x 2 2| 2 sin y = 0,
1034.
3ctg y+1 + 8 = 31ctg y .
t = 3ctg y , t > 0. :
3t + 8 = 3 ; 3t2 + 8t 3 = 0. t1 = 3, t2 = 1 , t1 t
3
t > 0. , 3ctg y = 1 ; ctg y = 1; y = + k,
3
4
k Z.

|x 2 2| = 2 sin y.
, sin y > 0. , y = 3 + 2k, k Z
4
, sin y > 0.

sin y = sin 3 + 2k = 2 ,
4
2

www.legionr.ru

258

x > 2 2,

x = 3 2,
x 2 2 = 2,
: |x 2 2| = 2 2 ;
2 x< 2 2,
x = 2.
2 2 x = 2;

: 3 2; 3 + 2k ,
2; 3 + 2k , k Z.
4
4
1035. : x > 0, x 6= 1, y > 0, y 6= 1.
t = logx y, t 6= 0

(t + 2) 1 1 = 2; t1 = 1, t2 = 2.
t
1) logx y = 2; y = x2 .
2) logx y = 1; y = 1 .
x
, x2 + 4y 2 5 = 0.
1) y = x2 4x4 + x2 5 = 0; z = x2 ; 4z 2 + z 5 = 0; z1 = 5
4
z > 0;
z2 = 1; x2 = 1; x = 1 .
2) y = 1 x2 + 42 = 5;
x
x
2

x = 1,
x = 1,

x = 2 .
x2 = 4;
x = 2.
1035

y = 1 = 1 .
x
2

: 2; 1 .
2
1036. : x > 0, x 6= 1, y > 0, y 6= 1.
t = logx y, t 6= 0

(t 6) 1 1 = 2; t1 = 2, t2 = 3.
t
1) logx y = 2; y = x2 .
2 log2 x = 3; log2 x = 1; x = 1 ; y = x2 = 1 .
2
4
2) logx y = 3; y = x3 .
3 log2 x = 3; log2 x = 0; x = 1 .

: 1 ; 1 .
2 4

www.legionr.ru

259

1038

1037.

25 = 30 5 ,
6 3 cos y = x + 2.

t = 5x ,

t
=
5,
5x
(5x )2 = 305x , t2 = 30t, t2 +t30 = 0,

t = 6,
5x
x = 1.
x = 1 ,

6 3 cos y = 3, cos y = 3 , y = arccos 3 + 2k, k Z.


6
6

: 1; arccos 3 + 2k , k Z.
6
x
x
9= 3 + 72,
1038.
2 3 sin y = x + 1.
t = 3x ,
t = 9,
3x
(3x )2 = 3x + 72, t2 = t + 72, t2 t 72 = 0,
t = 8;
3x
x = 2.

x = 2 , 2 3 sin y = 3,

sin y = 3 , y = (1)k + k, k Z.
2
3

: 2; (1)k + k , k Z.
3

2
1039. (4 cos x 12 cos x + 5) 7 sin x = 0.
1. 7
sin x2 = 0 sin x = 0 x = n, n Z.
4 cos x 12 cos x + 5 = 0,
2.
sin x 6 0.
.
4 cos2 x 12 cos x + 5 = 0.
cos x = t, |t| 6 1.

t = 1,
: 4t2 12t + 5 = 0
2
t = 2,5.
t = 2,5 |t| 6 1.
: cos x = 1 , x = + 2n.
2
3

= 5,
= 6;

= 9,
= 8;

sin x 6 0 x = + 2n, n Z (. . 197).


3

www.legionr.ru

260

1040

. 197.
: n, + 2n, n Z.
3

2
1040. (6 sin x 11 sin x + 4) 5 cos x = 0.
1. 5 cos x = 0 cos x = 0 x = + n, n Z.
2

6 sin2 x 11 sin x + 4 = 0,
2.
cos x 6 0.
.
6 sin2 x 11 sin x + 4 = 0.
sin x = t, |t| 6 1.
:

1
t = 2,
2

6t 11t + 4 = 0
t = 4.
3

t = 4 |t| 6 1.
3

:

x = + 2n, n Z,

x = 5 + 2n, n Z,
sin x = 1 ,
2
6

+ 2n 6 x 6 3 + 2n, n Z;
2
2

x = 5 + 2n, n Z (. . 198).
6

: + n, 5 + 2n, n Z.
2
6

www.legionr.ru

261

1042

. 198.

3,
2

4 cos x 3 = 0,
cos x =
2
2
4
cos
x

3
log5 ( tg x) 6= 0,
=0
1041.
log5 ( tg x)

tg x 6= 1,

tg x < 0;

tg x < 0;

x = + k, k Z,

x = 5 + k, k Z.
x 6= + k, k Z,

4
6

x
+ k; (k + 1) , k Z;
2

: 5 + k, k Z.
6

2
1042.
(2 cos 2x 5 cos x 3)(1 log2 (
sin
x)) = 0
2 cos x 5 cos x 3 = 0,
2 cos2 x 5 cos x 3 = 0,
log2 ( sin x) = 1,
sin x = 2,

sin x < 0;
sin x < 0;

2 cos2 x 5x 3 = 0,

sin x < 0.

t = cos x, |t| 6 1.
2t 5t 3 = 0 t = 3 t = 1 . , |t| 6 1
2
2

, cos x = 1 . x = 2 + 2k,
2
3
k Z. sin x < 0 x ( + 2k; 2(k + 1)), k Z.

www.legionr.ru

262

1043

, x = 2 + 2k, k Z.
3
: 2 + 2k, k Z.
3
2

x x + 1 = x + 1,
x(x 2) = 0,
1043.

cos
x
=
1,
cos x = 1,

x = 0,
x = 2,

x = 0.

x = 2k, k Z.
:
2 0.

x x + 4 = 4(2x + 1),
x(x 9) = 0,
1044.

sin
x
=
0,
sin x = 0,

x = 0,
x = 9,

x = 0.

x = k, k Z.
: 0.
1045. : x > 100. log8 (x 3) t,
t2 5t + 6 = 0, :
1) t = 2, log8 (x 3) = 2, .. x = 67 ;

2) t = 3, log8 (x 3) = 3, .. x = 515 .
: 515.
1046. : cos x > 0.
sin x = t, 1 5t + 2(1 t2 ) = 0, 2t2 + 5t 3 = 0,
t1,2 = 5 7 , t1 = 3, t2 = 1 .
4
2
) sin x = 3 ;
) sin x = 1 (. . 199),
2

. 199.

www.legionr.ru

1047

263

x = + 2k, x = 5 + 2k, k Z.
6
6
x = + 2k, k Z.
6
: + 2k, k Z.
6
1047. : sin x > 0.
cos x = t, 4 5t 2(1 t2 ) = 0, 2t2 5t + 2 = 0,
t1,2 = 5 3 , t1 = 1 , t2 = 2.
4
2
) cos x = 1 (. . 200), x = + 2k, k Z.
2
3
x = + 2k, k Z;
3
) cos x = 2 .

. 200.

: x = + 2k, k Z.
3

3x 1 > 0,
1048. :
x > 1.
x > 0;
3

2 x = t.
2
t3 7t + 7t 1 = 0; 2t3 7t2 + 7t 2 = 0, 2(t3 1) 7(t2 t) = 0,
2
2
2(t 1)(t2 + t + 1) 7t(t 1) = 0; (t 1)(2t2 + 2t + 2 7t) = 0;
(t 1)(2t2 5t + 2) = 0; (t 1)(2t 1)(t 2) = 0,
t1 = 1 = 2 x , x = 0 ,

t2 = 1 = 2 x , x = 1, .
2

t > 1, t3 = 2 = 2 x , x = 1.
: 1.

www.legionr.ru

264

1050

1049. : x2 x > 0, x(x 1) > 0, x (; 0) (1; +).


2
3x = t > 1.
2
t3 13t + 13t 1 = 0;
3
3
3t3 13t2 + 13t 3 = 0; 3(t3 1) 13(t2 t) = 0;
3(t 1)(t2 + t + 1) 13t(t 1) = 0; (t 1)(3t2 + 3t + 3 13t) = 0;
(t 1)(3t2 10t + 3) = 0; (t 1)(3t 1)(t 3) = 0;
2
t1 = 1 = 3x , x = 0 .
2
t2 = 1 = 3x t > 1.
3

x = 1,
x2
2
t3 = 3 = 3 , x = 1,
x = 1 .
: 1.

1050. , cos2 x = 1 sin2 x,2
2
1 = 0, 8 sin x 2sin x 1 = 0,
p x 2 sin x
8 sin

3 cos x + 2 2 > 0;
3 cos x + 2 2

sin x = 2 ,

sin x = 1 ,
4

cos x > 2 .
3
(. . 201).

I- IV- cos x > 2 2 (


3
). II- III-

. cos x > 2 2
3

cos2 x < 8 1 sin2 x < 8 sin2 x > 1 | sin x| > 1 .


9
9
9
3
5 II- , 6
sin x = 1 ; + arcsin 1 , 2
4
sin x = 1 , | sin x| > 1 .
4
3

www.legionr.ru

265

1051

x = (1)n + n,
6
x = arcsin 1 + 2n, n Z.
4

. 201.
: (1)n + n, arcsin 1 + 2n, n Z.
6
4
1051. , sin2 x = 1 cos2 x,

2
12 cos2 x 4 cos x 5,
12
cos
x

4
cos
x

5
= 0,

2 3 sin x > 0;
2 3 sin x

cos x = 2 ,

cos x = 5 ,
6

sin x < 2 .
3
(. . 202).
III IV sin x < 2 . 3
I II . sin x < 2 3
sin2 x < 4 1 cos2 x < 4 cos2 x > 5 .
9
9
9
x = 2 : cos2 x = 1 < 5 . x = arccos 5 3
4
9
6

www.legionr.ru

266

1052

: cos2 x = 25 > 20 = 5 . sin x < 2 36


36
9
3
( I, III IV ).
x = 2 + 2k, x = arccos 5 + 2k, k Z.
3
6

. 202.
: 2 + 2k, arccos 5 + 2k, k Z.
3
6
1052.

22 cos x 2 2 cos x 2 2 cos x 4 22 cos x + 4 = 0,

(2 sin x 1)(1 2 cos x) > 0;

(22 cos x 1)(2 2 cos x 4) = 0,

(2 sin x 1)(1 2 cos x) > 0;


2 cos x
= 20 ,
2

2 2 cos x = 22 ,

(2 sin x 1)(1 2 cos x) > 0;

cos x = 0,

cos x = 2,

(2 sin x 1)(1 2 cos x) > 0;

x = + k, k Z,
x = + 2k, k Z.

2
2

2 sin x 1 > 0;
: + 2k, k Z.
2

1053.

www.legionr.ru

1054

sin x

267

sin x+1

25
+ 5 6 = 0,

(2 cos x 1)( 3 2 sin x) > 0;


2 sin x
x
5
+ 5 5sin
6 = 0,

(2 cos x 1)( 3 2 sin x) > 0;


sin x
x
(5
+ 6)(5sin
1) = 0,

(2 cos x 1)( 3 2 sin x) > 0;


sin x
5
= 1,

(2 cos x 1)( 3 2 sin x) > 0;

sin x = 0,

(2 cos x 1)( 3 2 sin x) > 0;

x = n, n Z,

x = 2n, n Z.
2 cos x 1 > 0;
: 2n, n Z.

1054. sin 12x1 6 0, (| sin 2x|cos 6x)2 > 0,

sin 12x 1 = 0,

| sin 2x| = cos 6x.

xk = + k , k Z. 6x = + k, cos 6x > 0, k
24
6
4

, xn = + 2n , n Z. cos 6x = 2 ,
24
6
2

sin 2x = 2 , n = (3p + 1), p Z


2
x = 3 + p, p Z.
8
: 3 + p, p Z.
8

1055. cos 6x 1 6 0, (| cos x| sin 4x)2 > 0,

cos 6x = 1,
xk = k ,
| cos x| = sin 4x.
3
k Z.

cos k sin 4k = 0, k Z.
3
3

www.legionr.ru

268

k = 3n, n Z, cos k sin 4k = | cos n| sin 4n =


3
3

= 1 0 6= 0. k = 3n + r, r = 1 r = 2, cos k sin 4k =
3
3

= cos n + r sin 4n + 4r = 1 3 6= 0. 3
3
2
2
, ,
.
1056

: .
2

1056. 51y = a,

tg x < 0, (1)

5a2 25 1 a + 1 = 0, (2)
5

4 cos2 x

= 2 a.(3)
5
5

(2), a1 = 1 ; a2 = 5. (3) :
25
4 cos2 x
4 cos2 x
4 cos2 x
3
= 2 5, ; 3
= 2 1; 3
= 9;
5
5
5
5
25 5
25

4 cos2 x = 2; cos x = 2 ; x = + k, k Z. (1),


2
4
2
x = + k, k Z. y: 51y = 1 ; 1 y 2 = 2; y 2 = 3,
4
25

y1,2 = 3.: + k; 3 , + k; 3 , k Z.
4
4

4 sin2 x

a
+
= 5 , (1)

3
3

2
1057. 6y 2 = a,

a2 36 1 a + 6 = 0, (2)

5 sin x + 1 > 0. (3)


4 sin2 x
= 5 a; a = 36
(2) a1 = 36, a2 = 1 , (1) 2
6
3
3
4 sin2 x
, a = 1 2
= 3 ; 4 sin2 x = 1; sin x = 1 .
6
3
2
2

www.legionr.ru

1058

269

(3), sin x > 1 , sin x = 1 ;


5
2
2
x = (1)n + n, n Z. y. 6y 2 = 1 ; y 2 2 = 1; y 2 = 1;
6
6
y1,2 = 1.

: (1)n + n; 1 , (1)n + n; 1 , n Z.
6
6

1 + 1 = tg2 x,
1058. )
cos x

tg x > 0;

1 + 1 = 12 1,

cos x
cos x

tg x > 0;

1 1
1 +1 1+ 1
= 0,

cos x
cos x
cos x

tg x > 0;

1 +1
1 1 1 = 0,

cos x
cos x

tg x > 0;

1 +1
1 2 = 0,

cos x
cos x

tg x > 0;

1
cos x = 1,
+ 1 = 0,

cos x
tg x > 0,

tg x > 0,

cos x = 1 ,

2
=
0,

cos x
tg x > 0;

tg x > 0;

x = + 2n, n Z,

x = + 2n, n Z.
3

x = + 2n, x = + 2n, n Z (.
3
. 203).
h
i
) 3; 3 .
2

www.legionr.ru

270

1058

. 203.
1. x = + 2n, n Z.
3 6 + 2n 6 3 ,
2
3 6 1 + 2n 6 1,5,
4 6 2n 6 2,5,
2 6 n 6 1,25,

n = 2, n Z.

n = 2 x = 4 = 3.

2. x = + 2n, n Z.
3
3 6 + 2n 6 3 ,
3
2
3 6 1 + 2n 6 3 ,
3
2
3 1 6 2n 6 11 ,
3
6
5 6 n 6 11 ,
3
12
n = 1, n Z.
n = 1 x = 2 = 5 .
3
3

www.legionr.ru

271

1059

, , i
h
3; 3 , 3 5 .
2
3

: a) + 2n, + 2n, n Z; ) 3; 5 .
3
3

1059. ) , 1 cos 2x = 2 sin2 x cos + x = sin x,


2

2 2 sin2 x = sin x, 2 sin2 x + sin x 2 = 0.

sin x = t, t [0; 1].

2 t2 + t 2 = 0, t1,2 = 1 1 + 8 = 1 3 , t1 = 1 , t2 = 2 .
2 2
2 2
2
2
t2 t [0; 1].

sin x = 1 , sin x = 1 ,
2
2

sin x = 1 , x = (1)n+1 + n, n Z.
2
6
) ,

. 204).

5 ; 7
2 2

i
5 ; 7 .
2 2

19 (.
6

. 204.
: a) (1)n+1 + n, n Z; ) 19 .
6
6

www.legionr.ru

272
p
p
1060. a) (cos 5x 5)2 (7 cos 5x 10)2 = 8,
| cos 5x 5| |7 cos 5x 10| = 8, |5 cos 5x| |10 7 cos 5x| = 8.
cos 5x [1; 1], 5 cos 5x > 0 10 7 cos 5x > 0 x.
1060

5 cos 5x 10 + 7 cos 5x = 8, 6 cos 5x = 3, cos 5x = 1 ,


2

5x = 2 + 2n, n Z. x = 2 + 2 n, n Z.
3
15
5
) : x = 2 + 2 n,
15
5
x = 2 + 2 n, n Z. 15
5

h
; .
3

6 2 + 2 n < ; 5 6 2 + 6n < 15; 3 6 6n < 13;


3
15
5

0,5 6 n < 2 1 . n = 1 x = 2 + 2 = 8 ;
6
15
5
15
n = 2 x = 2 + 4 = 14 .
15
5
15
6 2 + 2 n < ; 5 6 2 + 6n < 15;
3
15
5
7 6 6n < 17; 1 1 6 n < 2 5 . n = 2
6
6
x = 2 + 4 = 2 .
15
5
3
: ) 2 + 2 n, n Z; ) 8 , 2 , 14 .
15
5
15 3
15
p
p
1061. a)
(sin 3x 3)2
(5 sin 3x 8)2
=
7,
| sin 3x 3| |5 sin 3x 8| =
= 7, |3 sin 3x| |8 5 sin 3x| = 7. sin 3x [1; 1],
3 sin 3x > 0 8 5 sin 3x > 0 x. 3 sin 3x 8 + 5 sin 3x = 7,
4 sin 3x = 2, sin 3x = 1 , 3x = (1)n+1 + n, n Z,
2
6

x = (1)n+1 + n , n Z.
18
3

www.legionr.ru

273

1062

) : x = + 2n ,
18
3

2n
+ +
, n Z.
x=
18
3
3
h

2; 5 .
2
2 6 + 2n < 5 ; 36 6 2 + 12n < 45;
18
3
2
38 6 12n < 47; 2 2 6 n < 2 11 . n, 12
12
.
2 6 + + 2n < 5 ; 36 6 1 + 6 + 12n < 45;
18
3
3
2
29 6 12n < 38; 2 5 6 n < 3 2 . n = 3
12
12
x = + + 2 = 43 .
18
3
18
: ) (1)n+1 + n , n Z; ) 43 .
18
3
18

5 x > 0,

5 x 6= 1, x 3 ; 5 1 5 1; 5 .
1062. :
2
2 2
2
2

x 3 > 0;
2

8 cos2 x + 2 sin x 7 = 0,
8 sin2 x 2 sin x 1 = 0,

log 5 x x 3 = 0;
x 3 = 1;
2
2
2

1 sin x 1 = 0,
8
sin
x
+

4
2

x = 3 + 2 ;
2

www.legionr.ru

274

1063

1
k
x = (1) arcsin 4 + k, k Z,

x = (1) 6 + k, k Z,

x = 3 + 2 .
2

x = (1)k arcsin 1 + k, x = (1)k + k, k Z


4
6

x = 3 + 2 , 3 ; 5 .
2
2 2

x = 2 + arcsin 1 = 2 arcsin 1 , x = 2 + x = 3 + 2 .
4
4
6
2
,
2 arcsin 1 ; 13 ; 3 + 2 , 5 1.
4 6
2
2
: 2 arcsin 1 ; 13 ; 3 + 2 .
4 6
2
2
1063. ) (5 sin x + 4 cos x 4) ln(x 7) = 0

5 cos2 x 4 cos x 1 = 0,
5 sin2 x + 4 cos x 4 = 0,

x > 7,

x 7 > 0,
x = 8;
x 7 = 1;

1 (cos x 1) = 0,
5
cos
x
+

x > 7,
x = 8;

x = arccos 5 + 2k, k Z,

x = 2k, k Z,
x > 7,
x = 8;

1) 2k > 7 (k Z) k > 1.

2) arccos 1 + 2n > 7 (n Z)
5

1
3 arccos n = 1 arccos 1 + 2n n > 1.
5
5
, 8;

www.legionr.ru

275

1064

3 arccos 1 ; 2k, arccos 1 + 2k, k Z, k > 1.


5
5
h
i
) x = 8 3 ; 3 . 3 < 7,
2
2

x = arccos 1 + 2k x = 2k, k Z ,
5
[7; 3]. 3 arccos 1 .
5

, , i
h
3 ; 3 , 8 3 arccos 1 .
2
5

: ) 8; 3 arccos 1 , 2k, 2k arccos 1 , k Z, k > 1;


5
5
) 8; 3 arccos 1 .
5

1064.
)

3 cos2 x 2 sin x 2 =
= 0; 33 sin2 x2 sin x2 = 0; 3 sin2 x+2 sin x1 = 0, sin x = 1
sin x = 1 . sin x = 1 x = 3 + 2n, n Z.
3
2
sin x = 1 x = (1)k arcsin 1 + k, k Z.
3
3
, 3 + 2n, n Z,
2
(1)k arcsin 1 + k, k Z.
3
) , h
i
5 ; 7 .
2 2

x = 3 + 2n, n Z 5 6 3 + 2n 6 7 ; 6 2n 6 2;
2
2
2
2
1 6 n 6 1. n Z, n = 1 x = 7 .
2
2

x = (1)k arcsin 1 + k, k Z
3

www.legionr.ru

276

1065

5 6 (1)k arcsin 1 + k 6 7 ;
2
3
2
5 (1)k arcsin 1 6 k 6 7 (1)k arcsin 1 ;
2
3
2
3
5 (1)k arcsin 1 6 k 6 7 (1)k arcsin 1 .
2

3
2

3
k Z 0 < arcsin 1 < , k = 3 x = 3 arcsin 1 .
3
2
3
: ) 3 +2k, (1)k arcsin 1 +k, k Z; ) 7 , 3arcsin 1 .
2
3
2
3
1065.
)

2 sin2 x + cos x 1 = 0; 2 2 cos2 x + cos x 1 = 0; 2 cos2 x cos x 1 = 0,


cos x = 1 cos x = 1 . cos x = 1
2
x = 2n, n Z. cos x = 1 x = 2 + 2k,
2
3
k Z. , 2n, n Z,
2 + 2k, k Z.
3
) , [4; 5].
x = 2n, n Z 4 6 2n 6 5; 2 6 n 6 2,5.
n Z, n = 2 x = 4.
x = 2 + 2k, k Z 4 6 2 + 2k 6 5;
3
3

2 6 k + 1 6 5 ; 1 2 6 k 6 2 1 . k Z, k = 2 x = 14 .
3
2 3
6
3
x = 2 + 2k, k Z 4 6 2 + 2k 6 5;
3
3
2 6 k 1 6 5 ; 2 1 6 k 6 2 5 . k Z,
3
2 3
6
[4; 5].
: ) 2n, n Z; 2 + 2k, k Z; ) 4, 14 .
3
3
1066. ) 4162 sin x cos x 916sin x cos x +2 = 0. 16sin x cos x = y, y > 0,

www.legionr.ru

277

1067

4y 2 9y + 2 = 0; y1,2 = 9

81 4 4 2 = 9 7 ; y = 1 ; y = 2.
1
8
8
4 2

1. 16sin x cos x = 1 ; sin x cos x = 1 ; 2 sin x cos x = 1; sin 2x = 1;


4
2
2x = + 2k; x = + k, k Z.
2
4
2. 16sin x cos x = 2; sin x cos x = 1 ; 2 sin x cos x = 1 ; sin 2x = 1 ;
4
2
2
2x = + 2k 2x = 5 + 2k; x = + k x = 5 + k, k Z.
6
6
12
12
i
h
) , ; 2 .
5

1: 6 + k 6 2 1 6 1 + k 6 2 3 6 k 6 13 k = 0,
4
5
4
5
4
20
k Z x = .
4
2: 6 + k 6 2 1 6 1 + k 6 2 13 6 k 6 19 k = 1
12
5
12
5
12
60
k = 0, k Z x = 11 x = .
12
12
6 5 + k 6 2 17 6 k 6 1 k = 1, k Z
12
5
12
60
x = 7 .
12

h
i
, ; 2 11 , 7 ,
5
12
12

.
4 12

: ) + k, + k, 5 + k, k Z;
4
12
12
) 11 , 7 , , .
12
12
4 12
1067. ) 3 92 cos 2x 28 9cos 2x + 9 = 0. 9cos 2x = y, y > 0,

3y 2 28y + 9 = 0; y1,2 = 14 196 3 9 = 14 13 ; y1 = 1 ; y2 = 9.


3
3
3

www.legionr.ru

278

1068

1. 9cos 2x = 1 ; cos 2x = 1 ; 2x = 2 + 2k; x = + k, k Z.


3
2
3
3
cos 2x
2. 9
= 9; cos 2x = 1; 2x = 2k; x = k, k Z.
, x = k , k Z.
3
4
k
5
<
<
, k Z 4 < k < 5 ,
)
3
3
12
3
3
12
k Z 4 < k < 5 , k Z k = 3, k = 2, k = 1, k = 0, k = 1.
4

4 ; 5 , 2 , , 0 .
3 12
3
3
3

: ) k , k Z; ) , 2 , , 0, .
3
3
3
3
1068. SO SABC, H M
, K BC (. . 205). HN

. 205.
M N , M N H .
M H k SO AM = M S, M H 4ASO.

AH = HO = 1 AO = 1 AB 3 = 1 (AO , 2
2 3
2
r

2
AS AH 2 = 39 .
4ABC). M H =
2
2
1
1
OK = AO = (OK ,
2
2

www.legionr.ru

279

1069

4ABC). , HK = HO + OK = 1.

1 BC
3 .
=
, BN
=
3
3
N K = BK BN
=

BC
=
BN = 3 3 = 3 . 4HKN :
2
2
3
6

39
HN =
N K 2 + HK 2 =
. , 4M HN
6
, tg M N H = M H = 3; M N H = arctg 3.
HN
: arctg 3.
1069. H N , SO , M BC (. . 206). N CH .

. 206.
4AN H 4ASO (
A), N H = AN = 1 N H = SO .
SO
AS
2
2
AO = 2 AM (O 4ABC),
3

www.legionr.ru

280

AO = 2 AC 2 M C 2 = 1. N H = 1 SO = 1 AS 2 AO 2 = 7 .
3
2
2
2
1070

AN H ASO , HO = 1 AO = 1 .
2
2
CO = AO = 1. 4AOC , AO OC 4ABC, AOC = HOC = 120 .
HOC :

1
1
1
2
2
2
= 7;
CH = HO +CO 2HOCOcos HOC = +12 1
4
2
2
4

CH = 7 . tg N CH = N H = 1; N CH = 45 .
2
CH
: 45 .
1070. 207 P M N .

. 207.
P N ABC P M N ,

www.legionr.ru

1071

281

P M N BD, ABC,
P N k BD.
AC BD , P N k BD, AC P N .
H M .
AM P N , M AC
.
, ,
SAC ,
= 60 , . M A
6
,
M AC = .
6
: .
6
1071. M SE (. . 208), H
M . O
. SE
OE, H OE.

. 208.

4SOE: SO = SE 2 OE 2 = 4 1 = 3. (OE = 1,

www.legionr.ru

1072

282

, 1).
4EM H 4ESO ( E).

M H = EM = M H = 3 ; EH = EM = 1 = EH = HO = 1 .
SO
SE
2 HO
MS
2
OK 4EOD. 4EOD 1 =

OK = 3 . OL = 3 , OL 4AOB.
2
2

AB k ED = K, O, L , KL = 3.
H HN OK.
HN k EK,

KN = EH = 1 = KN = OK = 3 ,
NO
HO
2
4

3
3
3
=
.
N L = KL KN = 3
4
4
H HT AB.

3
3.
HT LN = HT = LN =
4
M T H
( M H AB, M H HT , HT k AE, M T ABM ).

4 = 2.
tg M T H = M H = 3 .
TH
2 3 3
3
: 2 .
3
1072. M SD (. . 209), DM = M S = 1.
SABCD , SO ABC, O
ABCD.
4ADB

BD = AB 2 + AD 2 = 2, DO = BD = 1 .
2
2
M M H ABC. DO DS ABC, H DO.
DH = DM = 1 ( M H k OS HO
MS
ABCD).
3 .
1 ; BH = HO + OB =
DH = DO =
2
2 2
2 2

www.legionr.ru

283

1073

. 209.
H HK AB. HK k AD,
BHK = BDA () 4BHK 4BDA ( ).
HK = BH ; HK = AD BH = 1
3 1 = 3 .
AD
BD
BD
4
2 2
2
4SOD
r
r

SO = SD2 OD2 = 4 1 = 7 ;
2
2
r
1
M H 4SDO = M H = SO = 7 .
8
2
4M HK :
r

M K = M H 2 + HK 2 = 7 + 3 = 23 .
8
4
4
r
r
sin M KH = M H = 7 4 = 14 .
8
23
MK
23
,
M K ABM , HK k AD, M H AB, M H HK.
r
14 .
:
23
1073. .
AB = BC = AC = DH = 1.
K KM ABC. AH
AD ABC, M AH. KHA

www.legionr.ru

284

1074

. 210.
. AH ABC

, AH = 3 .
3
KM 4HAD ( AK = KD KM k DH
KM ABC DH ABC). KM = DH = 1 ;
2
2

AH
3
MH =
=
.
2
6
6 = 3, , KHM = 60 .
tg KHM = KM =
MH
2 3
: 60 .
1074. SH . AC = BD = 2, AH = AC = 1
2
( H ABCD).
K KM ABCD. : KM k SH;
AS ABC AH
M AH.

4ASH : AS = AH 2 + HS 2 = 2.
4AKM 4ASH ( A).
AM = KM = AK = 1 (.. K AS 1 : 2).
AH
SH
AS
3
AM = AH = 1 ; KM = SH = 1 ; M H = AH M A = 1 1 = 2 .
3
3
3
3
3
3
KHM 4KHM :

www.legionr.ru

285

1075

K
B
C
H
M
A

D
. 211.

tg KHM = KM = 1 , KHM = arctg 1 .


MH
2
2
: arctg 1 .
2
1075. 1) CN , AB,
AN = N B ( M ABC , . . 212).
SABC , S
ABC O N C. , OC SC
ABC. SN C ABC.

C
O

N
B

. 212.
2) N N K SC. N K .

www.legionr.ru

286

1076

3)

N CB
N C = BC 2 N B 2 = 16 4 = 2 3.
4) , SN = N C N K
N SC SK = KC = 2.

5)

N
CK

N
K
=
N C 2 KC 2 =

= 12 4 = 2 2.

: 2 2.
1076. , , ABCDEF
, O , SO (. . 213).
BE k AF , SEB . cos SEB = OE . SE
,
OE = EF = 3. cos SEB = 3 = 0,6. SEB = arccos 0,6.
5

. 213.
: arccos 0,6.
1077. a, O
(. . 214). SABC , S M
ABC, A N . O SM O AN , OM = ON = r. r a. SH AH SBC ABC.

SH = a 3 , SN = a 3 , M H = a 3 , SM = SH 2 M H 2 = a 6 .
2
3
6
3
4SON 4SM H, OSN = M SH SN O = SM H

www.legionr.ru

287

1078

SN = ON , r = a 6 . , SM
MH
12
SABC. 4SKH (.
. 215) (SH SK ) KH = a 2
a. P N . 4SP N 4SKH , ,
P N = SN = 2 , P N = a . ,
KH
SH
3
3
, , ,

R = a 6 , r = 1.
12
R

N
C

O
A

M
B
. 214.

. 215.
: 1.
1078. a, O
(. . 216). SABC

www.legionr.ru

288

1079

, S
M ABC, A
N . O SM O AN , AO = OS = R.

R a. SH AH. SH = a 3 , SN = a 3 ,
2
3

M H = a 3 , SM = SH 2 M H 2 = a 6 . 4SON 4SM H,
6
3

OSN = M SH SN O = SM H SO = SN , R = a 6 .
SH
SM
4
,
SABC. 4SKH (. . 217) (SH SK ) KH = a 2
a. P N . 4SP N 4SKH
, P N = SN = 2 , P N = a .
KH
SH
3
3
, , ,

a
6 , R = 9.
, r =
36
r

N
C

O
A

M
B
. 216.

: 9.
1079. , 4ABC O
4ABC (. . 218). AK

4ABC, AK = 3 3 AO = 2 AK = 2 3. 3

AOP : P O = P A2 OA2 = 28 12 = 4

www.legionr.ru

289

1080

. 217.
2 = 1 , ,
N O = 1 P O = 2. tg OAN =
2
2 3
3
OAN = 30 .

. 218.
: 30 .
1080. , 4ABC O
4ABC (. . 219). BK

4ABC, BK = 3 3 BO = 2 BK = 2 3. P O = 108,
3

N O = 1 P O = 2 3 tg BN O = 23 = 1, ,
3
2 3
BN O = 45 .
: 45 .
1081. a SABC, AB = a (. . 220). AH SC,
3
, BH SC.

www.legionr.ru

290

1081

. 219.
s

SK 4ASC, SK =

2
a2 a = a 35 .
36
6

SCA = ,

sin = SK = a 35 = 35 .
SC
6a
6

sin = AH AH = AC sin = a 35 = a 35 = BH.


AC
3
6
18
AHB =
.
4ABH:
AB 2 = AH 2 + BH 2 2 AB BH cos ; AB 2 = 2AH 2 (1 cos );
a2 = 2 a2 35 (1 cos ); 18 = 1 cos cos = 1 18 = 17 ;
9
182
35
35
35
= arccos 17 .
35

. 220.

www.legionr.ru

291

1082

. 221.
: arccos 17 .
35

1082. AB = 4, BD = 4 2 , BF = DF ,
BF D = 60 , ,
4BF D .

F D = BF = BD = 4 2, F D 4SDC (. . 221).

F D = 1 2SD 2 + 2DC 2 SC 2 , SC = SD, F D = 1 32 + SD 2 ;


2
2

4 2 = 1 32 + SD 2 ; SD = 96 = 4 6.
2

4SOD: SO = SD2 OD2 = 96 8 = 88 = 2 22.

: 2 22.
1083. 1. SA = SB = SC = AB = BC = AC = a.
SM = M N = N B = a (. . 222).
3
2
2
2
CM 2 = SC 2 + SM 2 2SC SM cos 60 = a2 + a a = 7a ;
9
3
9

CM = CN = 7 a.
3

2. HM = HN = CM 2 CH 2 = 19 a.
6
3. 4HM N
19 + 19 1
2
2
2
36 36 9
HM
+
HN

M
N
= 34 = 17 .
=
cos M HN =
2HM HN
38
19
19
2
36

4. (AM\
C, AN C) = arccos 17 .
19

www.legionr.ru

292

1084

. 222.
: arccos 17 .
19
1084. 1) SA = SB = SC = SD = AB = BC = CD = AD = a,
SM = M N = N C = a (. . 223).
3

2
DM 2 = SD2 + SM 2 2SD SM cos 60 = 7a ; DM = DN = 7 a.
9
3
2) M M 0 kAD, M 0 SB. M M 0 = a .
3
AM 0 M D M H1 (. . 224), HG
.
0

H1 D = AD M M = a ; HG = M H1 = DM 2 H1 D2 =
2
3
0
N N kAD, RH N H2 AN 0 N D.
0
N N 0 = 2 a (. . 225); H2 D = AD N N = a ;
3
2
6
s

p
RH = N H2 = DN 2 DH22 = 7 1 a = 3 a.
9 36
2

2 a.
3

a
3,
3) SL BCS (. . 226): SL =
2

GR = 1 SL = a 3 .
3
6
2
2
2
4) 4GHR, , cos GHR = GH + RH GR =
2GH RH

= 2 2 . (AM\
D, AN D) = arccos 2 2 .
3
3

www.legionr.ru

293

1085

. 223.

. 224.

. 225.

: arccos 2 2 .
3
1085. R . 4 R3 = 36, R = 3.
3
O , a , h . (. . 227).

www.legionr.ru

294

1086

. 226.

. 227.

OBH , BH = a = OB 2 OH 2 =

= R2 OH 2 = 2 2, S = 6 1 a a 3 = 3a 3 = 12 3,
2
2
2
V = 1 h S .
3

:
h = R+OH = 4 V = 16 3,

h = R OH =2 V= 8 3.
: 8 3; 16 3.
1086. R , 4 R3 = 36, R = 3.
3
O , H , r . A
,
4OHA r 2 = HA2 = R2 1,

r = 2 2 (. 228).

www.legionr.ru

1087

295

. 228.

S = 8 1 r2 sin 45 = 16 2.
2
O ,

R + 1 V = 64 2 , R 1 V = 32 2 .
3
3

: 32 2 ; 64 2 .
3
3
1087. ABCD (. . 229).
AB , CD.
: K AB, C1 D1 k CD,
, AB C1 D1 .
, CD AB.
.


, , 4 2. , , , ,

1 4 2 = 2.
2
2
: 2.
1088. ABCD (. 230).
AB , CD. , : K AB, K C1 D1 ||CD,
, AB C1 D1 , . , CD
AB. . , ,

www.legionr.ru

296

1089

. 229.
. , ,

2
=
6
2,

3

6 2 2 = 12 .

. 230.
: 12.
1089. (. . 231)
BK AC.
B(2; 0; 0), C(2; 0; 0). OA2 = AC 2 OC 2 = 42 22 = 12,

A(0; 2 3; 0). OS1 = 1 AO = 2 3 ;


3
3
s

SS1 = SA2 S1 A2 = 42 4 3 = 4 2 ;
3
3

S 0; 2 3 ; 4 2 , K 0; 3 ; 2 2 ,
3
3
3
3

o
n

BK 2; 3 ; 2 2 , AC {2; 2 3; 0}.
3
3

www.legionr.ru

297

1090

. 231.

| BK AC |
.
, cos =
|BK| |AC|

BK AC= 2 2 3 2 3 + 0 = 4 2 3 = 2,
3
3
s
s
2 2
3 + 2 2 = 4 + 1 + 8 = 7;
|BK| = 22 +
3
3 3
3

|AC| = 4; cos = 2 = 7 ; = arccos 7 .


14
14
4 7

: arccos 7 .
14
1090.
SABCD 1,
, AC = 2 ABCD. BS
K (. . 232), SK = KB, AK CK.
SAB SCB , AK SB,
CK SB, , AKC .

. 232.

www.legionr.ru

298

1091

AKC
AC 2 = AK 2 + KC 2 2AK KC cos AKC,
2
2
2
cos AKC = AK + KC AC ,
2AK KC

3
.
AK = KC =
2
2 2
3 +
3 (2)2
2
2
cos AKC =
= 1 . ,

3
2 3 3
2
2

AKC = arccos 1 = arccos 1 .


3
3

: arccos 1 .
3
1091. , , ABCD , SO . BE OK (. . 233).
SO ABC SO AC, AC BD
ABCD AC DSB AC BE BE AKC, ,
BE .

SOB

SO
=
SB 2 OB 2 =
s

2
2
= 2 . KF k SO, SO BD KF BD,
= 1
2
2

SK = BK, OF = 1 OB = 2 KF = 1 SO = 2 .
2
4
2
4

KF O tg KOF = KF = 1,
OF
KOF = 45 . BEO

BE

; BE = OB sin 45 = 2 2 = 0,5.
sin BOE =
OB
2
2
: 0,5.
1092. M K AD BC (.
. 234).
KH ASD. KM AD,
HM AD; HM 4ASD, S HM .
M O = 1 M K = 1 AB = 2. 4SOM 2
2

www.legionr.ru

299

1093

. 233.

. 234.
, SM O = 45 . 4KHM

KH = M K sin KM H = 4 2 .
2

: 2 2.
1093. M K AD BC (.
. 235).
KH ASD. KM AD,
HM AD.
HK 30 4KHM , HK = 1 KM =
2
= 1 AB = 1,5.
2
: 1,5.
1094. B

www.legionr.ru

1095

300

. 235.
ABC SABC, K SP ASC (. . 236).

3 . SO
2
, BKSP , tg KBP =
3
SABC, S ABC.
VSABC = 1 SABC SO. SABC
3
, BP 4ABC BP = BA sin 60 = 6.
SABC = 1 BP AC = 12 3. BP 4ABC,
2
OP = 1 BP = 2. 4BKP 4SOP ( ). , OSP =
3

= KBP . tg OSP = OP = 2 3 . SO = 3, , SO
3

, VSABC = 1 12 3 3 = 12.
3
: 12.

1095. a, a = 2. M N
DC AB , DO M H ,
ABC (. . 237).

4ABC N C = a 3 .
2
DO k M H DM = M C HC = 1 OC, 2

N H = 2 N C = a 3 ; OC = a 3 , CN
3
3
3

www.legionr.ru

301

1096

. 236.
ABC O 2 : 1, C.

a
1
2 = a .
1
2
2

DC OC =
M H = DO =
2
2
6
2 3

2
2
4N
r N M = N H + M H =
rM H
2
2
2
= a + a = 3a = a = 1.
3
6
6
2

. 237.
: 1.

1096. AC ABCD, AC = AB 2 = 4 2,

AO = 1 AC = 2 2. 4AOS SO = 16 8 =
2

= 2 2. ABS = 60 , ABS .
KSB = ABS = 60 SK AB SB. BS = BK = 4, 4SBK
60 ,, 4SBK

www.legionr.ru

302

1097

SK = SB = BK = 4, SO ABC, , SO AB, AB k SK,


SO SK. OK

OSK. OK = SO2 + SK 2 = 24 = 2 6.

. 238.

: 2 6.
1097. SO SABC, AR ABC (. . 239).

. 239.

AR = 3 AB = 3 3. , AR = SK, ,
2
AR k SK , , ARKS (. . 240)
.

AR 4ABC, AO = 2 AR = 2 3.
3
KM k SO ( M AR), OSKM . SO ABC, , SO AR,
OSKM . 4AOS

www.legionr.ru

303

1098

. 240.
2
SO2 = AS 2 AO 2 = 36 12 = 24; KM 2 = SO2 ; AK 2 = AM 2 + KM
=
2
2
2
2
= (AR+RM ) +KM = (AR+AO) +KM = 75+24 = 99; AK = 3 11.

: 3 11.

1098. 1. ABD
(. . 241).
BD = AB 2 + AD 2 = 122 + 162 = 20.
2. A AK B1 D1 ;
AK B1 D1 . KH ABD. KH A1 B1 D1 ,
A1 B1 D1 k ABD. , AKH -

B1

C1

K
D1

A1

. 241.
BDD1 AB1 D1 .
3. 4ABD AH: SABD = 1 BD AH = 10AH;
2
SABD = 1 AB AD = 1 12 16 = 96; 10AH = 96; AH = 48 .
2
2
5
4. 4AKH :
tg AKH = AH = 48 = 16 . , AKH = arctg 16 .
KH
59
15
15
: arctg 16 .
15

www.legionr.ru

304

1100

1099. 1. A BD;
AK BD (. . 242).
AK A1 K . AK BD, A1 K BD . AKA1
ABD A1 BD.

. 242.

2. 4ABD , BD = AB 2 + AD 2 = 5.
3. 4ABD AK: SABD = 1 BD AK, SABD = 1 AB AD;
2
2
BD AK = AB AD; AK = AB AD = 3 4 = 12 .
BD
5
5
4. 4AA1 K : tg AKA1 = A1 A = 3,75;
AK
AKA1 = arctg 3,75.
: arctg 3,75.
1100. ABCDA1 B1 C1 D1 ,
CAA1 = BDD1 = 90 . 4CAA1 4BDD1 :
AC = AA1 ctg ACA1 = CC1 ctg ACA1 = 1 2 = 2.
BD = DD1 ctg DBD1 = CC1 ctg DBD1 = 1 4 = 4.
SABCD = 1 AC BD = 1 2 4 = 4.
2
2
V = SABCD CC1 = 4 1 = 4.
: 4.
1101. ABCDA1 B1 C1 D1 ,
CAA1 = BDD1 = 90 . 4CAA1 4BDD1 :
AC = AA1 ctg ACA1 = CC1 ctg ACA1 = 2 3 = 6.

www.legionr.ru

305

1102

BD = DD1 ctg DBD1 = CC1 ctg DBB1 = 2 4 = 8.

2
2
: AB 2 = AC + BD = 32 +42 = 25; AB = 5.
2
2
PABCD = 4AB = 20. : S. = CC1 PABCD = 2 20 = 40.
: 40.
1102. BE AD (. . 243), F E AD F EB .
AB = a, F B = a . ABE = = , BE = a .
2
2
6
3
2
tg F EB = 1, F EB = .
4

. 243.
: .
4
1103. CC1 ABCD CD AD, C1 D AD (
). C1 DC (.
. 244).

AC1 = 2 5; AB = BC = 2.

AC12 = AB 2 + BC 2 + CC12 , 20 = 4 + 4 + CC12 ; CC12 = 12; CC1 = 2 3.

4DC1 C : tg C1 DC = CC1 = 2 3 = 3.
CD
2

www.legionr.ru

306

1104

. 244.
C1 DC = arctg

3 = .
3

: .
3
1104. DD1 A1 B1 C1 D1 D1 C1 B1 C1 , DC1 B1 C1
( ).
DC1 D1 (. . 245).

. 245.

B1 D = 21. 4B1 DC1 :


2
2
2
DC12 = B
1 D B1 C1 = 21 3 = 12.
DC1 = 2 3.

3 = 3,
4DC1 D1 : cos DC1 D1 = C1 D1 ; cos DC1 D1 =
C1 D
2
2 3

www.legionr.ru

307

1105

DC1 D1 = .
6
: .
6
1105. S = 4BC CC1 (. . 246).

B1

D1

A1

60

A
. 246.

SABCD = SAB1 C1 D cos HDK = 5 3 cos 60 = 5 3 .


2

SABCD = BC DH, BC = SABCD = 5 3 .


DH
2DH

tg HDK = KH , KH = DH tg 60 = DH 3.
DH

S = 4 5 3 DH 3 = 30.
2DH
: 30.
1106. V = SABCD BB1 (. . 247).
B1 AD DB1 A = 30 , , AD = 1 DB1 ,
2

DB1 = p
6 2. BB1 D
2
BB1 = DB12 BD
2= 6 (BD = 6 ).
, V = (3 2) 6 = 108.
: 108.

www.legionr.ru

308

1107

. 247.
1107. 4ABC AB 2 = BC 2 +AC 2 (. . 248).
, , , BCA = 90 .
cos A = AC = 3 .
AB
5

. 248.

AN = BN , AN = 2,5. CM = 1 CC1 = 6.
2
4CN A:

www.legionr.ru

309

1108

CN 2 = AC 2 + AN 2 2 AC AN cos A = 9 + 6,25 2 3 2,5 3 = 6,25.


5
4M CN .
,

M
CN
=
90
.

M
N
=
CN 2 + M C 2 =

= 6,25 + 6 = 3,5.
: 3,5.
1108. a , , M AB. a CM1 (.
. 249).

. 249.
ABCA1 B1 C1 , CC1 ABC.
AM ABC, AM CC1 .
CM AM ABC.
, AM CC1 . , AM M M1 C, , , AM CM1 .
CM1 k a, AM a.
AM M M1 C, AM a a k M M1 C, AM
a CC1 . , AM = 1 AB = 5.
2
: 5.
1109. CH DE HH1 k CC1 . CC1 (ABC), ,
HH1 (ABC), CH1 , CH .
CH1 ED (. . 250).
E1 D1 k ED, CH1 E1 D1 , , CH1
.

www.legionr.ru

310

1110

. 250.
ABCDEF , CDE = 120 ,
CDH = 60 .
CHD:

sin D = CH , CH = CD sin D = 5 3 .
CD
2

CHH
:
1
s

p
2
CH1 = CH 2 + HH1 = 75 + 25 = 5 7 .
4
2

: 5 7 .
2
1110. 1. BH DC HH1 k BB1 , BB1 (ABC), ,
HH1 (ABC), BH1 , BH .
BH1 DC (. . 251).

. 251.
D1 C1 k DC, BH1 D1 C1 , , BH1
.

www.legionr.ru

311

1111

2. 4BHC H = 90 , BCH = 180 BCD. BCD = 120 ,


ABCDEF , BCH = 180 120 = 60 .

sin BCH = BH , BH = BC sin BCH = 7 sin 60 = 7 3 .


BC
2
3. 4BHH1 , H = 90 : s
2

p
7 3
BH1 = BH 2 + HH12 =
+ 72 = 7 7 .
2
2

: 7 7 .
2
1111. 1)
AEF (. . 252).
ABCDEF , F = 120 ,
AF = F E, , F EA = F AE = 30 .
AED = F ED F EA =
= 120 30 = 90 .
E1
D1

F1

C1
A1

B1
E

C
A

B
. 252.

2) EE1 F EA EE1 EA
EE1 AE1 EE1 D. EE1 E1 D1 , AE1
.
3) AEF
AE 2 = F E 2 +F A2 2F
E F Acos F EA = 236236cos 120 = 363.
, AE = 6 3.
4)
p
AEE1
AE1 = AE 2 + EE12 = 36 3 + 36 = 12.
: 12.
1112. , , ABCD . BD AD1 . BC1 k AD1 ,

www.legionr.ru

312

1113

C1 BD (. . 253). 4BC1 D BC1 = DC1


p
, ,
4BC1 D

. BC1 = DC1 =
BC 2 + CC12 = 42 + 32 = 5. BD = 4 2
ABCD.

. 253.
O BD.

BOC1 cos C1 BO = OB = 2 2 ; C1 BO = arccos 2 2 .


BC1
5
5

: arccos 2 2 .
5
1113. KL 4AA1 C1 KLkAC1 . , KM kAB,
KLM AC1 B . , BB1 kCC1 ,
AC1 B BB1
(. . 254). BB1 ABC,
AC1 B BB1 AC1 B ABC.
CH AB. C1 C ABC, C1 H AB. C1 HC

AC1 B ABC. : CH = 4 3 = 2 3
2

4.

4HCC1 : C1 H = CC12 + CH 2 = 12 + 16 = 2 7.

4
2
CC
7.
1

=
=
sin C1 HC =
C1 H
7
2 7

: 2 7 .
7

www.legionr.ru

313

1114

. 254.
1114. AKM (. . 255). A AH. SAKM = 1 AH M K. A1 B1 C1
2
A1 M K , B1 A1 C1 A1 M = A1 B1 ,
A1 K
A 1 C1

M K = A1 M = 1 M K = 3 .
B 1 C1
A1 B1
3
3

. 255.
AH. A1 L A1 B1 C1 . A1 LN A (. . 256). A1 L = 3 , A1 H = A1 L = 1 .
2
3
2
AH 2 = AA21 + A1 H 2 2AA1 A1 H cos 150 =

= 3 + 1 + 2 3 1 3 = 13 + 3 = 19 , AH = 19 .
4
2 2
4
2
4
2
, SAKM = 1
2

19 3 = 57 .
2
3
12
www.legionr.ru

314

1115

A1

30
A

N
. 256.

57 .
12

1115. , B1 F1 k EC (. . 257).
, , B1 DF1 ED1 C,
EC.
AA1 D1 DEC, HM D, M
AA1 D1 D , B1 DF1 ED1 C. AA1 D1 D (.
. 258). EDC EDC = 120
, DCH = 30 DH = DC = 4
2
30 4DHC.

. 257.
A1 K = 4. A1 D1 = 2A1 B1 = 16 , .
KD1 = A1 D1 A1 K = 12. 4HDD1
p

4KDD1 : HD1 = HD2 + DD12 = 42 + 32 = 5;


www.legionr.ru

1116

315

. 258.
p

KD = KD12 + DD12 = 122 + 32 = 3 17.


4HDM 4D1 KM (HDM = D1 KM DHM = KD1 M
). M D = M H = HD .
KM
M D1
KD1

HD = 4 = 1 , HM = HD1 = 5 , DM = KD = 3 17 .
KD1
12
3
4
4
4
4
4HM D:
HD2 = HM 2 +
M D2 2 HM
M D cos HM D;
2
2
3
5
5
17
3
17 cos HM D;
2
+
2
4 =
4
4
4
4

13 .
256 = 25 + 153 30 17 cos HM D; cos HM D =
5 17
, HM D .
, 13 .
cos(180 HM D) =
5 17
13 .

5 17
1116. , B1 F1 k CE k C1 E1 (. . 259).
, , CEB1
AE1 C1 , EC.
AA1 D1 D EC, AN M , N
CEB1 , AE1 C1 AA1 D1 D, M EC AD.
4EDC : EDC = 120 , DCM = 30 DM = DC = 4
2
30 4DCM .
:

www.legionr.ru

316

1116

A1 K = D1 L = 4. , A1 D1 = AD = 2AB = 16
, . AM = AD DM = 12,
KL = A1 D1 A1 K LD1 = 8.

260).
AA1 D1 D (. .
2 + M L2 =
AM
122 + 52 = 13; 4M LK:
4AM
L:
AL
=

2
2
2
2
M K = KL + M L = 8 + 5 = 89. 4AN M 4LN K
(N AM = N LK N M A = N KL ).
AN = M N = AM = 12 = 3 . AN = 3 AL = 3 13 = 39 ;
NL
NK
KL
8
2
5
5
5

M N = 3 KM = 3 89.
5
5
4AN M :
AM 2 = AN 2 + M N 2 2 AN M N cos AN M ;
2
2

122 = 3 132 + 3 89 2 3 13 3 89 cos AN M ;


5
5
5
5

.
400 = 169 + 89 26 89 cos AN M ; cos AN M = 71
13 89
, AN M .
, .
cos(180 AN M ) = 71
13 89

. 259.

www.legionr.ru

317

1117

. 260.
:

71
.
13 89

1117. A1 B CB1 ,
: ABC
AA2 = AA1 (. . 261). A1 B CB1
A1 B C2 B, C2 B k CB1 ( ). A1 BC2
, ABC a.

. 261.

1) 4AA1 C: A1 C = AC = 2a 3 ; AA1 = AC = a 3 .
sin 60
3
tg 60
3
r
p
2
2) 4A1 A2 C2 : A1 C2 = (2AA1 )2 + (A2 C2 )2 = 4a 3 + a2 =
9
r
r

2
a
21
7a
7
=a
=
.
=
3
3
3
3) 4A1 C2 B A1 C22 = A1 B 2 + C2 B 2

2
2
2
2A1 B C2 B cos ; 21a = 4a 3 + 4a 3 2 2a 3 2a 3 cos ,
9
9
9
3
3

www.legionr.ru

318

1118

7a2 = 8a2 8a2 cos ; cos = 1 . = arccos 1 , = arccos 0,125.


3
3
3
8
8
: arccos 0,125.
1118. BC1 AA1 C1 C (. . 262). 4ABC BK. C1 C ABC, BK CK, C1 K BK. BK KC, BK C1 K,
BK AA1 C1 C.

. 262.
1) ABC , ABC AA1 C1 C.

2) 4BKC BK = AB sin BCK = 4 3 = 2 3.


2
3) 4C
CB

p1

BC1 = C1 C 2 + BC 2 = 128 + 16 = 144 = 12.


r

3
3
BK
2
3
4) sin BC1 K =
=
=
. cos BC1 K = 1
= 33 .
36
C1 B
12
6
6

: 33 .
6
1119. 1. KLP D1 , P L k KD1
(. . 263).
p

2. 4KA1 D1 KD1 = A1 K 2 + A1 D12 = 4 2.

3. 4LB1 P 4KA1 D1 P L = B1 L P L = B1 L KD1 = 3 2.


KD1
A1 K
A1 K
4. BC = A1 D1 = 4, A1 K = 4 4A1 KD1 . 4A1 KD1 4B1 LP B1 L = B1 P A1 D1 P B1 = A1 KLB1 ,

www.legionr.ru

319

1120

. 263.
, D1 P = KL KLP D1 .P H D1 K, D1 H = 1 (D1 K P L) = 1 4 2 3 2 = 2 .
2
2
2
p

2
2
4P D1 C1 P D1 = D1 C1 + P C1 = 5.
p
4P HD1 P H = P D12 D1 H 2 = 3 .
2

5. SKLP D1 = 1 (KD1 + P L) P H = 10,5.


2
: 10,5.

1120. 4ABA1 AA1 = 62 + 92 = 3 13 (. . 264). BH AA1 ; BH = AB A1 B = 6 9 = 18 . 4AHB


AA1
3 13
13

AH 2 = AB 2 BH 2 = 81 324 = 729 ; AH = 27 . 4A1 B1 C1


13
13
13

B1 C1 = 92 + 122 = 15; A1 K 4A1 B1 C1 A1 K =


= A1 B1 A1 C1 = 9 12 = 36 . 3-
B 1 C1
15
5
A1 B A1 B1 C1 A1 K rB1 C1 BKr B1 C1 .
2
4A1 B1 K: B1 K = 92 36 = 729 = 27 .
5
25
5
r
2 r

4BB1 K: BK = (3 13)2 27 = 117 25 729 = 6 61.


5
25
5
BN CC1 . SBB1 C1 C = B1 C1 BK = CC1 BN ,

www.legionr.ru

320

1121

. 264.
r

B
C

BK
15

6
61
1
1

BN =
=
= 6 61 .
13
CC1
5 3 13
4BN C: CN 2 = BC 2 BN 2 = 152 36 61 = 729 ; CN = 27 =
13
13
13
= AH, HN = AC = 12. BH AA1 BN CC1 ,
BH BB1 BN BB1 , HBN . 4HBN : HN 2 =
= BH 2 + BN 2 2 BH BN cos HBN ;

144 = 324 + 2196 216 61 cos HBN ; cos HBN = 3 ;


13
13
13
61

HBN = arccos 3 = arccos 3 61 .


61
61

: arccos 3 61 .
61
1121. CC1 D1 D , A1 B1 CD
. ( ) . HK CD, 3-x C1 K CD
= C1 KH (. . 265).
ABCD , CH = AC = 3; DH = BD = 4;
2
2

CH DH; CD = CH 2 + HD2 = 5; HK CD = CH HD;


www.legionr.ru

321

1122

. 265.
HK = 3 4 = 12 ; tg = C1 H = 3 5 = 5 .
5
5
HK
12
4
B1 M , M Q CD. B1 M HC1 , M H k B1 C1 M H = B1 C1 , , M BCH (. . 266). M H CD P . 4M QP 4HKP (
MQ
)
= M P = 3; M Q = 3HK = 36 .
HK
HP
5
3- B1 Q CD = B1 QM ;
tg = B1 M = 3 5 = 5 .
MQ
36
12
tg tg
tg( ) =
=
1 + tg tg

5 5
4 12

= 5 12 5 4 = 40 .
48 + 5 5
73
1+ 5 5
4 12

= arctg 40 .
73
: arctg 40 .
73


1122. cos , P O CA1 .
a, a > 0. a = 10,
.
D (. . 267). O(0; 0; 2),

www.legionr.ru

322

1123

. 266.

z
D1

C1

A1
O
D
x

B1
C
P

y
B

. 267.

P (5; 5; 0), P O(5; 5; 2), A1 (10; 0; 10), C(0; 10; 0), CA1 (10; 10; 10),


2.
1 PO =
cos = CA

9
|CA1 | |P O|

: 2 .
9
1123. , . 268.

. 268.

www.legionr.ru

323

1124

K(10; 0; 4), M (0; 7; 10), KM (10; 7; 6);

B(10; 10; 0), D1 (0; 0; 10), BD1 (10; 10; 10).KM BD1
. cos = =
|KM | |BD1 |
9
(10) (10) + 7 (10) + 6 10
p
=
.
=p
555
102 + 72 + 62 102 + 102 + 102
: 9 .
555

1124. P K k BD, BD AA1 C1 P K AA1 C1 ,


C1 K C1 P AA1 C1 KC1 P
(. . 269).

. 269.
sin KC1 P = KP .
C1 P
a.

KP = 1 BD = 1 a 2 = a 2 ; C1 P = CC12 + CP 2 =
4
4
4

www.legionr.ru

324

2
= a2 + a = a 5 , sin KC1 P = a 2 2 = 2 = 10 .
4
2
10
4a 5
2 5

: 10 .
10
1125. KQ k BD, BD AA1 C1 KQ AA1 C1 ,
C1 K C1 Q AA1 C1 KC1 Q
KQ
(. . 270). sin KC1 Q =
.
C1 Q
1125

B1

1
D1

A1

K
A

. 270.
a.
s

p
2
1
a
2
2
2
KQ = BD =
, C1 Q = C1 C + CQ = a2 + a2 + a = 3a ,
4
4
4
2

sin KC1 Q = a 2 2 = 2 .
4 3a
6

2
:
.
6
1126. (. . 271),

p 4A1 B1 D1 :
B1 A21 + A1 D12 = 6, AB1 = AD1 = 6 B 1 D1 =
6,
2

6 3 = 9 3.
4

: 9 3.
1127. ,

www.legionr.ru

325

1128

. 271.
, .
.
, 6 = 2 3. ABCDEF
3
, O (. . 272).

. 272.
V = 2VEABCD = 2 EO SABCD =
3

= 2 1 EF 1 AC BD = 1 (2 3 )3 = 4 3.
3 2
2
6

: 4 3.
1128. , , .

www.legionr.ru

326

1129

.
, x. ABCDEF ,
O (. . 273). AC = BD = EF = x.

. 273.
V = 2VEABCD = 2 EO SABCD =
3
= 2 1 EF 1 AC BD = 1 x3 . V = 4,5, 1 x3 = 4,5;
3 2
2
6
6
3
2
2
x = 27; x = 3. 6x = 6 3 = 54.
: 54.
1129. a = AB = AC = BC.
2 OC = 2 a = a (. . 274).
2

. 274.

www.legionr.ru

327

1130

BM B 0 a,
A a 2a, , BM B 0
. , 180 .
: 180 .
1130. r (c. . 275). 1 (2r) = r. , BO = r
2
2
. , 4ABC .
60 .

. 275.
: 60 .
1131. O , R = OA = 24 = 12,
2

AB
AC =
= 8 (. . 276). OC = OA2 AC 2 = 144 64 = 80.
2
OS , , OC OS , OC AB, SC AB, , OCS .
r
tg OCS = 125 = 1,25.
80
: 1,25.
1132. O , R = OA = 26 = 13,
2

AC = AB = 12 (. . 277). OC = OA2 AC 2 = 169 144 = 5.


2
OS = R tg OKS = 13 8 = 104.
OS , OC CS

www.legionr.ru

328

1132

. 276.

. 277.

www.legionr.ru

329

1133

, , OC AB, CS AB, , OCS .


tg OCS = 104 = 20,8.
5
: 20,8.
1133. O (. . 278).
4 5, OO1 = 3 ( 4COO1 ).
AB CD AB = CD. AOB
COD 4COD 4AOB, . HOH1
. HOH1 = 2HOO1 . tg HOO1 = O1 H = O1 H =
OO1
3

2 CH 2
16

4
O
C
3
2
1
=
=
=
.
3
3
3

HOH1 = 2 arctg 2 3 .
3

. 278.

: 2 arctg 2 3 .
3
1134. AB BC
, AB = BC, ABC = 90 , AB = r 2 = 3 2 (r
).
AOB BOC
AOB COB,
OB. AHC (. . 279).
ON COB,

www.legionr.ru

330

1135

. 279.
CB; CH , OB (. . 280).

OC = 16 + 9 = 5; sin OBC = CH = ON ; CH = CB ON =
BC
OB
OB
r

3 2 25 9
2
= 3 2 ON =
= 3 2 41 = 3 41 .
5
5
5
5 2

. 280.
AHC = 2O1 HC; sin O1 HC = O1 C = 3 5 = 5 ;
CH
3 41
41
O1 HC = arcsin 5 ; AHC = 2 arcsin 5 .
41
41
: 2 arcsin 5 .
41
1135. O , CH , C (.
. 281). HO AB CO AB, AB CHO.

www.legionr.ru

331

1136

, COH ABC
ABH. BO = 1 AB = 1 10 = 5. COB
2
2

CO = CB 2 OB 2 = 132 52 = 12. cos COH = OH = 5 .


CO
12

. 281.
: 5 .
12
1136. O , CH , C (.
. 282). HO AB CO AB, AB CHO. , COH
ABC ABH . r. COB CO 2 = CB 2 OB 2 = 412 r2 . 4CHO
HO = cos COH; r
= 0,225;
CO
412 r2

40r = 9 412 r2 ; 402 r2 + 92 r2 = 92 412 ; 412 r2 = 92 412 ; r = 9.

. 282.

www.legionr.ru

332

1137

: 9.
1137. 1. AK ABC, A BC (. . 283). 4ABC (AB = AC = 10) A, B, C ,
O ABC O1 ABC O1 AK. ,
AO OAK.

. 283.
2. 4ABC (. . 284). l AC L = l AC. AL = LC,
O1 l, 4ALO1 .

. 284.
4AO1 L 4KAC (A , ALO1 = AKC = 90 ).
AK = AC
AL
AO1

www.legionr.ru

333

1138

AO1 = AC AL = r
AK

AC 1 AC
10 1 10
2
2
25
2 = r

2 = 4 .
AC 2 BC
102 12
2
2

3. 4AOO1 cos O1 AO = AO1 = 25 = 1 . AO


4 12,5
2
, OAK = O1 AO = 60 .
: 60 .
1138. O1 O ABC (. . 285).
AO ABC OAO1 .

. 285.
AO = BO = CO = OD ( A, B, C, D ), AO1 = BO1 = CO1 = DO1 . , O1
ABCD.

. 286.

www.legionr.ru

334

1139

O2 AD, BK AD, AB = BC = CD = x
(. . 286). 4ABK AK = AB cos BAK = x cos 60 = x .
2
, AK

AD BC
2

2AO2 x , ,
2

2AO2 x = x ; AO = x. , ABCO , O C = x;
2
2
2
2
2
BO2 DC , BO2 = x. , O1 = O2 .
AD = AO. AO = 2x. 4OAO1 (. . 285)
cos OAO1 = AO1 = x = 1 ; OAO1 = 60 .
AO
2x
2
: 60 .
1139. T (. . 287).
, OA
, . , O ,
OT ,
. , OAT .

. 287.

OA, OA2 = 16; OA = 4 .

T A2 = 12; T A = 2 3 .

3 .
4OAT cos OAT = T A =
OA
2
OAT = 30 .