Вы находитесь на странице: 1из 48

04

SPIS TRECI
CONTENTS

GWD UDOWY 04.3 - 04.4


FEMUR NAIL 04.3 - 04.4
 04.3 - 04.4
INSTRUMENTARIUM DO GWODZI UDOWYCH 40.5090.000 04.5- 04.9
INSTRUMENT SET FOR FEMUR NAILS 04.5- 04.9
 04.5- 04.9
GWD KRTARZOWY LITY ChFN 04.10 - 04.11
TROCHANTERIC SOLID NAIL ChFN 04.10 - 04.11
C ChFN 04.10 - 04.11
GWD KRTARZOWY KANIULOWANY ChFN 04.12 - 04.13
TROCHANTERIC CANNULATED NAIL ChFN 04.12 - 04.13
ChFN 04.12 - 04.13
INSTRUMENTARIUM DO GWODZI KRTARZOWYCH ChFN 04.14 - 04.17
INSTRUMENTS FOR TROCHANTERIC NAILS ChFN 04.14 - 04.17
ChFN 04.14 - 04.17
GWD PISZCZELOWY 04.18
TIBIA - NAIL 04.18
 04.18
GWD PISZCZELOWY WSTECZNY 04.19
REVERSE TIBIA NAIL 04.19
 04.19
INSTRUMENTARIUM DO GWODZI
RDSZPIKOWYCH PISZCZELOWYCH 04.20 - 04.22
INSTRUMENTS FOR TIBIA NAIL 04.20 - 04.22
 04.20 - 04.22
GWD RAMIENNY Z KOMPRESJ 04.23
COMPRESSION HUMERAL NAIL 04.23
 04.23
GWD RAMIENNY REKONSTRUKCYJNY KRTKI 04.24
RECONSTRUCTION HUMERAL NAIL SHORT 04.24
 04.24
GWD RAMIENNY REKONSTRUKCYJNY DUGI 04.25
RECONSTRUCTION HUMERAL NAIL LONG 04.25
 04.25
INSTRUMENTARIUM DO GWODZI RDSZPIKOWYCH RAMIENNYCH 04.26 - 04.28
INSTRUMENT SET FOR HUMERAL NAILS 04.26 - 04.28
 04.26 - 04.28
GWD DO KOCI PRZEDRAMIENIA, STRZAKOWEJ I OBOJCZYKA 04.29
FOREARM, FIBULA AND CLAVICULAR NAIL 04.29
, 04.29
INSTRUMENTARIUM DO GWODZI DO KOCI PRZEDRAMIENIA,
KOCISTRZAKOWEJ I OBOJCZYKA 04.30 - 04.32
INSTRUMENT SET FOR FOREARM, FIBULAANDCLAVICULARNAILS 04.30-04.32
,
 04.30 - 04.32
ELEMENTY BLOKUJCE 04.33 - 04.34
BLOCKING ELEMENTS 04.33 - 04.34
 04.33 - 04.34
GWD TELESKOPOWY UDOWY 04.35
TELESCOPIC FEMUR NAIL 04.35
 04.35
GWD ANATOMICZNY KRTKI 04.36
ANATOMICAL NAIL SHORT 04.36
 04.36
GWD ANATOMICZNY 04.37
ANATOMICAL NAIL 04.37
 04.37
ELEMENTY BLOKUJCE 04.38
BLOCKING ELEMENTS 04.38
 04.38
INSTRUMENTARIUM DO GWODZI
UDOWYCH ANATOMICZNYCH40.5500.500 04.39-04.42
INSTRUMENT SET FOR ANATOMIC FEMUR NAIL 04.39-04.42
 04.39-04.42
STATYW NA WKRTY BLOKUJCE 40.4684.000 04.43
STAND FOR PROXIMAL AND DISTAL SCREWS 04.43
X X 04.43

ROZWIERTAKI RDSZPIKOWE 04.44


MEDULLARY REAMERS 04.44
 04.44

04

GWD UDOWY
FEMUR NAIL

ruba kompresyjna
Compression screw

Tytan, Titanium,

3.2106.007

ruba zalepiajca M10x1 End cap M10x1 M10x1

lub or

Stal, Steel,

1.2106.007

Stal, Steel,
Tytan, Titanium,

+5

+10

+15

+20

+25

1.2104.300
3.2104.300

1.2104.305
3.2104.305

1.2104.310
3.2104.310

1.2104.315
3.2104.315

1.2104.320
3.2104.320

1.2104.325
3.2104.325

Stal, Steel,

Stal, Steel,

Tytan, Titanium,

Tytan, Titanium,

1.1651.030-110

1.1654.016-100

3.1651.030-110

3.1654.016-100

lub
or

Stal, Steel,

1.1653.025-075

Stal, Steel,

3.1653.025-075

Tytan, Titanium,

Tytan, Titanium,

Stal, Steel,

1.1654.016-100

Tytan, Titanium,

3.1654.016-100

1.1650.060-120
3.1650.060-120

lub
or

Stal, Steel,

1.1652.060-120

Tytan, Titanium,

lewy, left prawy, right


3.1652.060-120

Stal, Steel,

1.1654.016-100

Tytan, Titanium,

3.1654.016-100

Stal, Steel,

1.2109.050-090

Tytan, Titanium,

3.2109.050-090
Stal, Steel,

1.1654.016-100

Stal, Steel,

3.1654.016-100

Tytan, Titanium,

Tytan, Titanium,

1.1654.016-100
3.1654.016-100

lub
or

Stal, Steel,

1.1651.030-110

Tytan, Titanium,

3.1651.030-110

Metoda kompresyjna
compression method

Metoda rekonstrukcyjna
reconstruction method

04.

Metoda wsteczna
reverse method

04

GWD UDOWY
FEMUR NAIL

STAL, Steel,
L
[mm]
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480

819

810

10

11

TYTAN, Titanium,

lewy, left

prawy, right,

lewy, left

1.2855.200
1.2855.220
1.2855.240
1.2855.260
1.2855.280
1.2855.300
1.2855.320
1.2855.340
1.2855.360
1.2855.380
1.2855.400
1.2855.420
1.2855.440
1.2855.460
1.2855.480
1.2857.200
1.2857.220
1.2857.240
1.2857.260
1.2857.280
1.2857.300
1.2857.320
1.2857.340
1.2857.360
1.2857.380
1.2857.400
1.2857.420
1.2857.440
1.2857.460
1.2857.480
1.2859.200
1.2859.220
1.2859.240
1.2859.260
1.2859.280
1.2859.300
1.2859.320
1.2859.340
1.2859.360
1.2859.380
1.2859.400
1.2859.420
1.2859.440
1.2859.460
1.2859.480

1.2854.200
1.2854.220
1.2854.240
1.2854.260
1.2854.280
1.2854.300
1.2854.320
1.2854.340
1.2854.360
1.2854.380
1.2854.400
1.2854.420
1.2854.440
1.2854.460
1.2854.480
1.2856.200
1.2856.220
1.2856.240
1.2856.260
1.2856.280
1.2856.300
1.2856.320
1.2856.340
1.2856.360
1.2856.380
1.2856.400
1.2856.420
1.2856.440
1.2856.460
1.2856.480
1.2858.200
1.2858.220
1.2858.240
1.2858.260
1.2858.280
1.2858.300
1.2858.320
1.2858.340
1.2858.360
1.2858.380
1.2858.400
1.2858.420
1.2858.440
1.2858.460
1.2858.480

3.2855.200
3.2855.220
3.2855.240
3.2855.260
3.2855.280
3.2855.300
3.2855.320
3.2855.340
3.2855.360
3.2855.380
3.2855.400
3.2855.420
3.2855.440
3.2855.460
3.2855.480
3.2857.200
3.2857.220
3.2857.240
3.2857.260
3.2857.280
3.2857.300
3.2857.320
3.2857.340
3.2857.360
3.2857.380
3.2857.400
3.2857.420
3.2857.440
3.2857.460
3.2857.480
3.2859.200
3.2859.220
3.2859.240
3.2859.260
3.2859.280
3.2859.300
3.2859.320
3.2859.340
3.2859.360
3.2859.380
3.2859.400
3.2859.420
3.2859.440
3.2859.460
3.2859.480

STAL, Steel,

prawy, right,
L

[mm]
3.2854.200
3.2854.220
3.2854.240
3.2854.260
3.2854.280
3.2854.300
3.2854.320
3.2854.340
3.2854.360
3.2854.380
3.2854.400
3.2854.420
3.2854.440
3.2854.460
3.2854.480
3.2856.200
3.2856.220
3.2856.240
3.2856.260
3.2856.280
3.2856.300
3.2856.320
3.2856.340
3.2856.360
3.2856.380
3.2856.400
3.2856.420
3.2856.440
3.2856.460
3.2856.480
3.2858.200
3.2858.220
3.2858.240
3.2858.260
3.2858.280
3.2858.300
3.2858.320
3.2858.340
3.2858.360
3.2858.380
3.2858.400
3.2858.420
3.2858.440
3.2858.460
3.2858.480

200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480

12

13

14

TYTAN, Titanium,

lewy, left

prawy, right

lewy, left

prawy, right

1.2861.200
1.2861.220
1.2861.240
1.2861.260
1.2861.280
1.2861.300
1.2861.320
1.2861.340
1.2861.360
1.2861.380
1.2861.400
1.2861.420
1.2861.440
1.2861.460
1.2861.480
1.2863.200
1.2863.220
1.2863.240
1.2863.260
1.2863.280
1.2863.300
1.2863.320
1.2863.340
1.2863.360
1.2863.380
1.2863.400
1.2863.420
1.2863.440
1.2863.460
1.2863.480
1.2865.200
1.2865.220
1.2865.240
1.2865.260
1.2865.280
1.2865.300
1.2865.320
1.2865.340
1.2865.360
1.2865.380
1.2865.400
1.2865.420
1.2865.440
1.2865.460
1.2865.480

1.2860.200
1.2860.220
1.2860.240
1.2860.260
1.2860.280
1.2860.300
1.2860.320
1.2860.340
1.2860.360
1.2860.380
1.2860.400
1.2860.420
1.2860.440
1.2860.460
1.2860.480
1.2862.200
1.2862.220
1.2862.240
1.2862.260
1.2862.280
1.2862.300
1.2862.320
1.2862.340
1.2862.360
1.2862.380
1.2862.400
1.2862.420
1.2862.440
1.2862.460
1.2862.480
1.2864.200
1.2864.220
1.2864.240
1.2864.260
1.2864.280
1.2864.300
1.2864.320
1.2864.340
1.2864.360
1.2864.380
1.2864.400
1.2864.420
1.2864.440
1.2864.460
1.2864.480

3.2861.200
3.2861.220
3.2861.240
3.2861.260
3.2861.280
3.2861.300
3.2861.320
3.2861.340
3.2861.360
3.2861.380
3.2861.400
3.2861.420
3.2861.440
3.2861.460
3.2861.480
3.2863.200
3.2863.220
3.2863.240
3.2863.260
3.2863.280
3.2863.300
3.2863.320
3.2863.340
3.2863.360
3.2863.380
3.2863.400
3.2863.420
3.2863.440
3.2863.460
3.2863.480
3.2865.200
3.2865.220
3.2865.240
3.2865.260
3.2865.280
3.2865.300
3.2865.320
3.2865.340
3.2865.360
3.2865.380
3.2865.400
3.2865.420
3.2865.440
3.2865.460
3.2865.480

3.2860.200
3.2860.220
3.2860.240
3.2860.260
3.2860.280
3.2860.300
3.2860.320
3.2860.340
3.2860.360
3.2860.380
3.2860.400
3.2860.420
3.2860.440
3.2860.460
3.2860.480
3.2862.200
3.2862.220
3.2862.240
3.2862.260
3.2862.280
3.2862.300
3.2862.320
3.2862.340
3.2862.360
3.2862.380
3.2862.400
3.2862.420
3.2862.440
3.2862.460
3.2862.480
3.2864.200
3.2864.220
3.2864.240
3.2864.260
3.2864.280
3.2864.300
3.2864.320
3.2864.340
3.2864.360
3.2864.380
3.2864.400
3.2864.420
3.2864.440
3.2864.460
3.2864.480

1119
STAL, Steel,
L
[mm]

dostpne
available

[mm]

 skok, pitch, 1 mm

8 19

8 19

L [mm] 160 600 160 600


 skok, pitch, 5 mm

200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480

10

TYTAN, Titanium,

lewy, left

prawy, right,

lewy, left

1.2877.200
1.2877.220
1.2877.240
1.2877.260
1.2877.280
1.2877.300
1.2877.320
1.2877.340
1.2877.360
1.2877.380
1.2877.400
1.2877.420
1.2877.440
1.2877.460
1.2877.480
1.2879.200
1.2879.220
1.2879.240
1.2879.260
1.2879.280
1.2879.300
1.2879.320
1.2879.340
1.2879.360
1.2879.380
1.2879.400
1.2879.420
1.2879.440
1.2879.460
1.2879.480
1.2881.200
1.2881.220
1.2881.240
1.2881.260
1.2881.280
1.2881.300
1.2881.320
1.2881.340
1.2881.360
1.2881.380
1.2881.400
1.2881.420
1.2881.440
1.2881.460
1.2881.480

1.2876.200
1.2876.220
1.2876.240
1.2876.260
1.2876.280
1.2876.300
1.2876.320
1.2876.340
1.2876.360
1.2876.380
1.2876.400
1.2876.420
1.2876.440
1.2876.460
1.2876.480
1.2878.200
1.2878.220
1.2878.240
1.2878.260
1.2878.280
1.2878.300
1.2878.320
1.2878.340
1.2878.360
1.2878.380
1.2878.400
1.2878.420
1.2878.440
1.2878.460
1.2878.480
1.2880.200
1.2880.220
1.2880.240
1.2880.260
1.2880.280
1.2880.300
1.2880.320
1.2880.340
1.2880.360
1.2880.380
1.2880.400
1.2880.420
1.2880.440
1.2880.460
1.2880.480

3.2877.200
3.2877.220
3.2877.240
3.2877.260
3.2877.280
3.2877.300
3.2877.320
3.2877.340
3.2877.360
3.2877.380
3.2877.400
3.2877.420
3.2877.440
3.2877.460
3.2877.480
3.2879.200
3.2879.220
3.2879.240
3.2879.260
3.2879.280
3.2879.300
3.2879.320
3.2879.340
3.2879.360
3.2879.380
3.2879.400
3.2879.420
3.2879.440
3.2879.460
3.2879.480
3.2881.200
3.2881.220
3.2881.240
3.2881.260
3.2881.280
3.2881.300
3.2881.320
3.2881.340
3.2881.360
3.2881.380
3.2881.400
3.2881.420
3.2881.440
3.2881.460
3.2881.480

04.

STAL, Steel,

prawy, right,
L

[mm]
3.2876.200
3.2876.220
3.2876.240
3.2876.260
3.2876.280
3.2876.300
3.2876.320
3.2876.340
3.2876.360
3.2876.380
3.2876.400
3.2876.420
3.2876.440
3.2876.460
3.2876.480
3.2878.200
3.2878.220
3.2878.240
3.2878.260
3.2878.280
3.2878.300
3.2878.320
3.2878.340
3.2878.360
3.2878.380
3.2878.400
3.2878.420
3.2878.440
3.2878.460
3.2878.480
3.2880.200
3.2880.220
3.2880.240
3.2880.260
3.2880.280
3.2880.300
3.2880.320
3.2880.340
3.2880.360
3.2880.380
3.2880.400
3.2880.420
3.2880.440
3.2880.460
3.2880.480

200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480

11

12

13

TYTAN, Titanium,

lewy, left

prawy, right

lewy, left

prawy, right

1.2883.200
1.2883.220
1.2883.240
1.2883.260
1.2883.280
1.2883.300
1.2883.320
1.2883.340
1.2883.360
1.2883.380
1.2883.400
1.2883.420
1.2883.440
1.2883.460
1.2883.480
1.2885.200
1.2885.220
1.2885.240
1.2885.260
1.2885.280
1.2885.300
1.2885.320
1.2885.340
1.2885.360
1.2885.380
1.2885.400
1.2885.420
1.2885.440
1.2885.460
1.2885.480
1.2887.200
1.2887.220
1.2887.240
1.2887.260
1.2887.280
1.2887.300
1.2887.320
1.2887.340
1.2887.360
1.2887.380
1.2887.400
1.2887.420
1.2887.440
1.2887.460
1.2887.480

1.2882.200
1.2882.220
1.2882.240
1.2882.260
1.2882.280
1.2882.300
1.2882.320
1.2882.340
1.2882.360
1.2882.380
1.2882.400
1.2882.420
1.2882.440
1.2882.460
1.2882.480
1.2884.200
1.2884.220
1.2884.240
1.2884.260
1.2884.280
1.2884.300
1.2884.320
1.2884.340
1.2884.360
1.2884.380
1.2884.400
1.2884.420
1.2884.440
1.2884.460
1.2884.480
1.2886.200
1.2886.220
1.2886.240
1.2886.260
1.2886.280
1.2886.300
1.2886.320
1.2886.340
1.2886.360
1.2886.380
1.2886.400
1.2886.420
1.2886.440
1.2886.460
1.2886.480

3.2883.200
3.2883.220
3.2883.240
3.2883.260
3.2883.280
3.2883.300
3.2883.320
3.2883.340
3.2883.360
3.2883.380
3.2883.400
3.2883.420
3.2883.440
3.2883.460
3.2883.480
3.2885.200
3.2885.220
3.2885.240
3.2885.260
3.2885.280
3.2885.300
3.2885.320
3.2885.340
3.2885.360
3.2885.380
3.2885.400
3.2885.420
3.2885.440
3.2885.460
3.2885.480
3.2887.200
3.2887.220
3.2887.240
3.2887.260
3.2887.280
3.2887.300
3.2887.320
3.2887.340
3.2887.360
3.2887.380
3.2887.400
3.2887.420
3.2887.440
3.2887.460
3.2887.480

3.2882.200
3.2882.220
3.2882.240
3.2882.260
3.2882.280
3.2882.300
3.2882.320
3.2882.340
3.2882.360
3.2882.380
3.2882.400
3.2882.420
3.2882.440
3.2882.460
3.2882.480
3.2884.200
3.2884.220
3.2884.240
3.2884.260
3.2884.280
3.2884.300
3.2884.320
3.2884.340
3.2884.360
3.2884.380
3.2884.400
3.2884.420
3.2884.440
3.2884.460
3.2884.480
3.2886.200
3.2886.220
3.2886.240
3.2886.260
3.2886.280
3.2886.300
3.2886.320
3.2886.340
3.2886.360
3.2886.380
3.2886.400
3.2886.420
3.2886.440
3.2886.460
3.2886.480

04
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

INSTRUMENTARIUM DO GWODZI UDOWYCH


INSTRUMENT SET FOR FEMUR NAILS

40.5090.000

Nr katalogowy,
Catalogueno., Nazwa
.
40.5091.000
40.5097.000
40.5093.000
40.5094.000
40.5095.000
40.5096.000
40.5098.000
40.3327.000
40.3328.000
40.3329.000
40.3330.000
40.3331.000
40.3332.000
40.3333.000
40.3614.000
40.3615.000
40.3616.000
40.3617.000
40.3696.000
40.1374.000
40.5523.000
40.5507.000
40.3667.000
40.5071.000
40.5526.000
40.1348.000
40.3925.580
40.1351.000
40.3604.000
40.5333.000
40.5330.000
40.2068.350
40.3674.000
40.3675.000
40.3676.000
40.5065.009
40.5065.011
40.5074.000
40.5075.000
40.1387.000
40.1344.000
40.1358.000
40.1354.000
40.3662.000
40.5099.500

Rami celownika
Celownik 135
Celownik dalszy D
ruba czca M10x1 L=55
ruba czca M10x1 L=66
ruba kompresyjna
Miarka dugoci gwodzi
Trokar 9
Prowadnica ochronna 11/9
Prowadnica wierta 9/6,5
Prowadnica wierta 9/4,5
Prowadnica Kirschnera
Miarka dugoci wkrtw rekonstrukcyjnych
Gwd Kirschnera 2,0/380
Prowadnica ochronna 9/6,5
Prowadnica wierta 6,5/3,5
Ustawiak 9/4,5
Trokar 6,5
Prowadnica wierta 6,5/4,5
Miarka dugoci wkrtw
Szydo wygite 8,0
Wbijak - wybijak
Pobijak
cznik M10x1/M12
Klucz S10
Prowadnica rurkowa
Drut prowadzcy 3,0/580
Uchwyt drutu prowadzcego
rubokrt S 3,5
Wierto ze skal 4,5/350
Wierto ze skal 3,5/250
Wierto 6,5/350
Wierto kaniulowane 6,5/300
Wkrtak kaniulowany S 5,0/2,2
Miarka dugoci wkrtw kaniulowanych
Wkadka celujca 9,0
Wkadka celujca 11,0
rubokrt S 3,5
Prowadnik sworznia
Wierto 4,5/250
Celownik D
Prowadnica wierta krtka 7/3,5
Trokar krtki 7
Prowadnica ochronna 11/9
Statyw

Name

Szt.,
Pcs,
.

Arm target
Target 135
Distal target D
Connecting screw M10x1 L=55
Connecting screw M10x1 L=66
Compression screw
Nail length measure
Trocar 9
Protective guide 11/9
Drill guide 9/6.5
Drill guide 9/4.5
Kirschner guide
Reconstruction screw length measure
Kirschner wire 2.0/380
Protective guide 9/6.5
Drill guide 6.5/3.5
Set block 9/4.5
Trocar 6.5
Drill guide 6.5/4.5
Screw length measure
Curved awl 8.0
Impactor-extractor
Mallet
Connector M10x1/M12
Wrench S10
Teflon pipe guide
Guide rod 3.0/580
Handle guide rod
Screwdriver S 3.5
Drill with scale 4.5/350
Drill with scale 3.5/250
Drill 6.5/350
Cannulated drill 6.5/300
Cannulated screwdriver S 5.0/2.2
Reconstruction screw length measure
Insert target 9.0
Insert target 11.0
Screwdriver S 3.5
Bolt guide
Drill 4.5/250
Target D
Drill guide short 7/3.5
Trocar short 7
Protective guide 11/9
Stand


135

M10x1 L=55
M10x1 L=66


9
- 11/9
9/6,5
9/4,5


2,0/380
- 9/6,5
6,5/3,5
9/4,5
6,5
6,5/4,5

8,0
-

M10x1/M12
S10
-
- 3,0/580

S 3,5
c 4,5/350
c 3,5/250
6,5/350
6,5/300
S 5,0/2,2

9,0
11,0
S 3,5

4,5/250

7/3,5
7
- 11/9

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

40.5090.500

04.

04

INSTRUMENTARIUM DO GWODZI UDOWYCH


INSTRUMENT SET FOR FEMUR NAILS

40.5090.000

2. Celownik 135 [40.5097]


Target 135
135
1. Rami celownika [40.5091]
Arm target

3. Celownik dalszy D [40.5093]


Distal target D

5. ruba czca M10x1 L=66
[40.5095]
Connecting
screw
M10x1
L=66
M10x1 L=66

4. ruba czca M10x1 L=55 [40.5094]


Connecting screw M10x1 L=55
M10x1 L=55

6. ruba kompresyjna [40.5517.000]


Compression screw

7. Miarka dugoci gwodzi [40.5098]


Nail length measure

8. Trokar 9 [40.3327]
Trocar 9
a 9

9. Prowadnica ochronna 11/9 [40.3328]


Protective guide 11/9
- 11/9

10. Prowadnica wierta 9/6,5 [40.3329]


Drill guide 9/6.5
9/6,5

11. P
 rowadnica wierta 9/4,5 [40.3330]
Drill guide 9/4.5
9/4,5

12. Prowadnica Kirschnera [40.3331]


Kirschner guide

04.

04

INSTRUMENTARIUM DO GWODZI UDOWYCH


INSTRUMENT SET FOR FEMUR NAILS

40.5090.000

13. Miarka dugoci wkrtw rekonstrukcyjnych [40.3332]


Reconstruction screw length measuring gauge

14. Gwod Kirschnera 2/380 [40.3333]
Kirschner wire 2/380
2/380

15. Prowadnica ochronna 9/6,5 [40.3614]


Protective guide 9/6.5
- 9/6,5

16. Prowadnica wierta 6,5/3,5 [40.3615]


Drill guide 6.5/3.5
6,5/3,5

17. Ustawiak 9/4,5 [40.3616]


Set block 9/4.5
9/4,5

19. Prowadnica wierta 6,5/4,5 [40.3696]


Drill guide 6.5/4.5
6,5/4,5

18. Trokar 6,5 [40.3617]


Trocar 6.5
a 6,5

20. Miarka dugoci wkrtw [40.1374]


Screw length measure

21. Szydo wygite 8,0 [40.5523]


Curved awl 8,0
8,0

22. Wbijak - wybijak [40.5507]


Impactor-extractor
-

04.

04

INSTRUMENTARIUM DO GWODZI UDOWYCH


INSTRUMENT SET FOR FEMUR NAILS

40.5090.000

24. cznik M10x1/M12 [40.5071]


Connector M10x1/M12
M10x1/M12

23. Pobijak [40.3667]


Mallet

25. Klucz S10 [40.5526]


Wrench S10
S10

26. P
 rowadnica rurkowa [40.1348]
Teflon pipe guide
-
27. Drut prowadzcy 3,0/600 [40.3925]
Guide rod 3.0/600
3,0/600

28. U
 chwyt drutu prowadzcego [40.1351]
Handle guide rod

29.
 rubokrt S 3,5 [40.3604]
Screwdriver S 3.5
S 3,5
30. W
 ierto ze skal 4,5/350 [40.5333]
Drill with scale 4.5/350
4,5/350
31. W
 ierto ze skal 3,5/250 [40.5330]
Drill with scale 3.5/250
3,5/250

32. W
 ierto 6,5/350 [40.2068.350]
Drill 6.5/350
6,5/350
33. W
 ierto kaniulowane 6,5/300 [40.3674]
Cannulated drill 6.5/300
6,5/300

04.

04

INSTRUMENTARIUM DO GWODZI UDOWYCH


INSTRUMENT SET FOR FEMUR NAILS

40.5090.000

34. W
 krtak kaniulowany S5,0/2,2 [40.3675]
Cannulated screwdriver S5.0/2.2
S 5,0/2,2
35. M
 iarka dugoci wkrtw kaniulowanych [40.3676]
Reconstruction screw length measuring gauge

37. Wkadka celujaca 11,0 [40.5065.011]


Insertion target 11.0
11,0

36. W
 kadka celujaca 9,0 [40.5065.009]
Insertion target 9.0
9,0
38.
 rubokrt S 3,5 [40.5074]
Screwdriver S 3.5
S 3,5

39. Prowadnik sworznia [40.5075]


Bolt guide

40. W
 ierto 4,5/250 [40.1387]
Drill 4.5/250
4,5/250
41. Celownik D [40.1344]
Target D

42. Prowadnica wierta krtka 7/3,5 [40.1358]
Drill guide short 7/3.5
7/3,5

44. Prowadnica ochronna 11/9 [40.3662]


Protective guide 11/9
- 11/9

43. Trokar 7 [40.1354]


Trocar short 7
7

45. Statyw [40.5099.500]


Stand

04.

GWD KRTARZOWY LITY ChFN


TROCHANTERIC SOLID NAIL ChFN
C
ChFN

04

10

Kolory Colors
11
12 13 14

ruba zalepiajca M12x1,75


End cap M12x1.75
M12x1,75

A
0
+5
+10
+15
+20
+25
+30

Nr katalogowy,
Catalogueno., .
Stal,
TYTAN,
Steel, Titanium,
1.2104.600
3.2104.600
1.2104.605
3.2104.605
1.2104.610
3.2104.610
1.2104.615
3.2104.615
1.2104.620
3.2104.620
1.2104.625
3.2104.625
1.2104.630
3.2104.630

ruba kompresyjna M8x1,25


Compression screw M8x1.25
M8x1,25

dostpne
available

[mm]

Stal, Steel,

1.2106.008

 skok, pitch, 1 mm

3.2106.008

L [mm] 160 600


 skok, pitch, 5 mm

0
-12
0 m, 0
7
0 u 12
, S . ni
al 48 ta 0St .19 , Ti .07
1 ytan 48
9
T
l,

e
te

Tytan, Titanium,

8 19

3.

0
-12
0 m, 0
7
0 u 12
, S . ni
al 47 ta 0St .19 , Ti .07
1 ytan 47
9
T
l,

e
te

3.

0
12
0- ,
t .07 ium 20
S
1
n
,
al 49 ta 0St .19 , Ti .07
1 ytan 49
9
T .1
3

0
12
0- ,
t .07 ium 20
S
1
n
,
al 46 ta 0St .19 , Ti .07
1 ytan 46
T .19
3
,

l
ee

ruba zespalajca kaniulowana 6,5/2,7


Join cannulated screw 6.5/2,7

6,5/2,7

Tytan, Titanium,

1.1657.016-100
3.1657.016-100

lub or

ruba zespalajca 6,5


Join cannulated screw 6.5
6,5

Stal, Steel,

Stal, Steel,

1.1654.016-100
Tytan, Titanium,

3.1654.016-100

1.1654.016-100

Stal, Steel,

1.1654.016-100
Tytan, Titanium,

3.1654.016-100

Tytan, Titanium,

3.1654.016-100
Stal, Steel,

1.1654.016-100
Tytan, Titanium,

3.1654.016-100

ruba zespalajca kaniulowana 11/2,7


Join cannulated screw 11/2,7

11/2,7

ruba zespalajca kaniulowana 11/2,7


Join cannulated screw 11/2,7

11/2,7

Gwintowany otwr blokujcy


Threaded locking hole

.

Nr katalogowy,
Catalogueno., .
Stal,
TYTAN,
Steel, Titanium,
1.1948.070
3.1948.070
1.1948.075
3.1948.075
1.1948.080
3.1948.080
1.1948.085
3.1948.085
1.1948.090
3.1948.090
1.1948.095
3.1948.095
1.1948.100
3.1948.100
1.1948.105
3.1948.105
1.1948.110
3.1948.110
1.1948.115
3.1948.115
1.1948.120
3.1948.120

lub or

Gwintowany otwr blokujcy


Threaded locking hole

.

70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

Stal, Steel,

Tytan, Titanium,

3.1657.016-100

2,7
L

Stal, Steel,

1.1657.016-100

l
ee

L
2,7

L
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

Nr katalogowy,
Catalogueno., .
Stal,
TYTAN,
Steel, Titanium,
1.1947.070
3.1947.070
1.1947.075
3.1947.075
1.1947.080
3.1947.080
1.1947.085
3.1947.085
1.1947.090
3.1947.090
1.1947.095
3.1947.095
1.1947.100
3.1947.100
1.1947.105
3.1947.105
1.1947.110
3.1947.110
1.1947.115
3.1947.115
1.1947.120
3.1947.120

L
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

Nr katalogowy,
Catalogueno., .
Stal,
TYTAN,
Steel, Titanium,
1.1946.070
3.1946.070
1.1946.075
3.1946.075
1.1946.080
3.1946.080
1.1946.085
3.1946.085
1.1946.090
3.1946.090
1.1946.095
3.1946.095
1.1946.100
3.1946.100
1.1946.105
3.1946.105
1.1946.110
3.1946.110
1.1946.115
3.1946.115
1.1946.120
3.1946.120

04.10

2,7
L
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

Nr katalogowy,
Catalogueno., .
Stal,
TYTAN,
Steel, Titanium,
1.1949.070
3.1949.070
1.1949.075
3.1949.075
1.1949.080
3.1949.080
1.1949.085
3.1949.085
1.1949.090
3.1949.090
1.1949.095
3.1949.095
1.1949.100
3.1949.100
1.1949.105
3.1949.105
1.1949.110
3.1949.110
1.1949.115
3.1949.115
1.1949.120
3.1949.120

GWD KRTARZOWY LITY ChFN


TROCHANTERIC SOLID NAIL ChFN
C
ChFN

04

Zalecane
Suggested

Stal, Steel, C

L
10
11
12
200
1.4252.200
1.4253.200
1.4254.200
220
1.4252.220
1.4253.220
1.4254.220
120
240
1.4252.240
1.4253.240
1.4254.240
260*
1.4252.260
1.4253.260
1.4254.260
280*
1.4252.280
1.4253.280
1.4254.280
200
1.4264.200
1.4265.200
1.4266.200
220
1.4264.220
1.4265.220
1.4266.220
125
240
1.4264.240
1.4265.240
1.4266.240
260*
1.4264.260
1.4265.260
1.4266.260
280*
1.4264.280
1.4265.280
1.4266.280
200
1.4276.200
1.4277.200
1.4278.200
220
1.4276.220
1.4277.220
1.4278.220
130
240
1.4276.240
1.4277.240
1.4278.240
260*
1.4276.260
1.4277.260
1.4278.260
280*
1.4276.280
1.4277.280
1.4278.280
200
1.4288.200
1.4289.200
1.4290.200
220
1.4288.220
1.4289.220
1.4290.220
135
240
1.4288.240
1.4289.240
1.4290.240
260*
1.4288.260
1.4289.260
1.4290.260
280*
1.4288.280
1.4289.280
1.4290.280
* zamwienie specjalne special order

Nr katalogowy, Catalogueno., .
13
1.4255.200
1.4255.220
1.4255.240
1.4255.260
1.4255.280
1.4267.200
1.4267.220
1.4267.240
1.4267.260
1.4267.280
1.4279.200
1.4279.220
1.4279.240
1.4279.260
1.4279.280
1.4291.200
1.4291.220
1.4291.240
1.4291.260
1.4291.280

14
1.4256.200
1.4256.220
1.4256.240
1.4256.260
1.4256.280
1.4268.200
1.4268.220
1.4268.240
1.4268.260
1.4268.280
1.4280.200
1.4280.220
1.4280.240
1.4280.260
1.4280.280
1.4292.200
1.4292.220
1.4292.240
1.4292.260
1.4292.280

10
3.4252.200
3.4252.220
3.4252.240
3.4252.260
3.4252.280
3.4264.200
3.4264.220
3.4264.240
3.4264.260
3.4264.280
3.4276.200
3.4276.220
3.4276.240
3.4276.260
3.4276.280
3.4288.200
3.4288.220
3.4288.240
3.4288.260
3.4288.280

Tytan, Titanium, T
12
13
3.4254.200
3.4255.200
3.4254.220
3.4255.220
3.4254.240
3.4255.240
3.4254.260
3.4255.260
3.4254.280
3.4255.280
3.4266.200
3.4267.200
3.4266.220
3.4267.220
3.4266.240
3.4267.240
3.4266.260
3.4267.260
3.4266.280
3.4267.280
3.4278.200
3.4279.200
3.4278.220
3.4279.220
3.4278.240
3.4279.240
3.4278.260
3.4279.260
3.4278.280
3.4279.280
3.4290.200
3.4291.200
3.4290.220
3.4291.220
3.4290.240
3.4291.240
3.4290.260
3.4291.260
3.4290.280
3.4291.280

14
3.4256.200
3.4256.220
3.4256.240
3.4256.260
3.4256.280
3.4268.200
3.4268.220
3.4268.240
3.4268.260
3.4268.280
3.4280.200
3.4280.220
3.4280.240
3.4280.260
3.4280.280
3.4292.200
3.4292.220
3.4292.240
3.4292.260
3.4292.280

Tytan, Titanium, T
12
13
3.4306.340
3.4308.340
3.4306.360
3.4308.360
3.4306.380
3.4308.380
3.4306.400
3.4308.400
3.4306.420
3.4308.420
3.4330.340
3.4332.340
3.4330.360
3.4332.360
3.4330.380
3.4332.380
3.4330.400
3.4332.400
3.4330.420
3.4332.420
3.4354.340
3.4356.340
3.4354.360
3.4356.360
3.4354.380
3.4356.380
3.4354.400
3.4356.400
3.4354.420
3.4356.420
3.4378.340
3.4380.340
3.4378.360
3.4380.360
3.4378.380
3.4380.380
3.4378.400
3.4380.400
3.4378.420
3.4380.420

14
3.4310.340
3.4310.360
3.4310.380
3.4310.400
3.4310.420
3.4334.340
3.4334.360
3.4334.380
3.4334.400
3.4334.420
3.4358.340
3.4358.360
3.4358.380
3.4358.400
3.4358.420
3.4382.340
3.4382.360
3.4382.380
3.4382.400
3.4382.420

Tytan, Titanium, T
12
13
3.4307.340
3.4309.340
3.4307.360
3.4309.360
3.4307.380
3.4309.380
3.4307.400
3.4309.400
3.4307.420
3.4309.420
3.4331.340
3.4333.340
3.4331.360
3.4333.360
3.4331.380
3.4333.380
3.4331.400
3.4333.400
3.4331.420
3.4333.420
3.4355.340
3.4357.340
3.4355.360
3.4357.360
3.4355.380
3.4357.380
3.4355.400
3.4357.400
3.4355.420
3.4357.420
3.4379.340
3.4381.340
3.4379.360
3.4381.360
3.4379.380
3.4381.380
3.4379.400
3.4381.400
3.4379.420
3.4381.420

14
3.4311.340
3.4311.360
3.4311.380
3.4311.400
3.4311.420
3.4335.340
3.4335.360
3.4335.380
3.4335.400
3.4335.420
3.4359.340
3.4359.360
3.4359.380
3.4359.400
3.4359.420
3.4383.340
3.4383.360
3.4383.380
3.4383.400
3.4383.420

11
3.4253.200
3.4253.220
3.4253.240
3.4253.260
3.4253.280
3.4265.200
3.4265.220
3.4265.240
3.4265.260
3.4265.280
3.4277.200
3.4277.220
3.4277.240
3.4277.260
3.4277.280
3.4289.200
3.4289.220
3.4289.240
3.4289.260
3.4289.280

DUGI PRAWY, Right long,

Zalecane
Suggested

120

125

130

135

L
340
360
380
400*
420*
340
360
380
400*
420*
340
360
380
400*
420*
340
360
380
400*
420*

10
1.4302.340
1.4302.360
1.4302.380
1.4302.400
1.4302.420
1.4326.340
1.4326.360
1.4326.380
1.4326.400
1.4326.420
1.4350.340
1.4350.360
1.4350.380
1.4350.400
1.4350.420
1.4374.340
1.4374.360
1.4374.380
1.4374.400
1.4374.420

11
1.4304.340
1.4304.360
1.4304.380
1.4304.400
1.4304.420
1.4328.340
1.4328.360
1.4328.380
1.4328.400
1.4328.420
1.4352.340
1.4352.360
1.4352.380
1.4352.400
1.4352.420
1.4376.340
1.4376.360
1.4376.380
1.4376.400
1.4376.420

Stal, Steel, C
12
1.4306.340
1.4306.360
1.4306.380
1.4306.400
1.4306.420
1.4330.340
1.4330.360
1.4330.380
1.4330.400
1.4330.420
1.4354.340
1.4354.360
1.4354.380
1.4354.400
1.4354.420
1.4378.340
1.4378.360
1.4378.380
1.4378.400
1.4378.420

Nr katalogowy, Catalogueno., .
13
1.4308.340
1.4308.360
1.4308.380
1.4308.400
1.4308.420
1.4332.340
1.4332.360
1.4332.380
1.4332.400
1.4332.420
1.4356.340
1.4356.360
1.4356.380
1.4356.400
1.4356.420
1.4380.340
1.4380.360
1.4380.380
1.4380.400
1.4380.420

14
1.4310.340
1.4310.360
1.4310.380
1.4310.400
1.4310.420
1.4334.340
1.4334.360
1.4334.380
1.4334.400
1.4334.420
1.4358.340
1.4358.360
1.4358.380
1.4358.400
1.4358.420
1.4382.340
1.4382.360
1.4382.380
1.4382.400
1.4382.420

10
3.4302.340
3.4302.360
3.4302.380
3.4302.400
3.4302.420
3.4326.340
3.4326.360
3.4326.380
3.4326.400
3.4326.420
3.4350.340
3.4350.360
3.4350.380
3.4350.400
3.4350.420
3.4374.340
3.4374.360
3.4374.380
3.4374.400
3.4374.420

11
3.4304.340
3.4304.360
3.4304.380
3.4304.400
3.4304.420
3.4328.340
3.4328.360
3.4328.380
3.4328.400
3.4328.420
3.4352.340
3.4352.360
3.4352.380
3.4352.400
3.4352.420
3.4376.340
3.4376.360
3.4376.380
3.4376.400
3.4376.420

DUGI LEWY, Left long,

Zalecane
Suggested

120

125

130

135

L
340
360
380
400*
420*
340
360
380
400*
420*
340
360
380
400*
420*
340
360
380
400*
420*

10
1.4303.340
1.4303.360
1.4303.380
1.4303.400
1.4303.420
1.4327.340
1.4327.360
1.4327.380
1.4327.400
1.4327.420
1.4351.340
1.4351.360
1.4351.380
1.4351.400
1.4351.420
1.4375.340
1.4375.360
1.4375.380
1.4375.400
1.4375.420

11
1.4305.340
1.4305.360
1.4305.380
1.4305.400
1.4305.420
1.4329.340
1.4329.360
1.4329.380
1.4329.400
1.4329.420
1.4353.340
1.4353.360
1.4353.380
1.4353.400
1.4353.420
1.4377.340
1.4377.360
1.4377.380
1.4377.400
1.4377.420

Stal, Steel, C
12
1.4307.340
1.4307.360
1.4307.380
1.4307.400
1.4307.420
1.4331.340
1.4331.360
1.4331.380
1.4331.400
1.4331.420
1.4355.340
1.4355.360
1.4355.380
1.4355.400
1.4355.420
1.4379.340
1.4379.360
1.4379.380
1.4379.400
1.4379.420

Nr katalogowy, Catalogueno., .
13
1.4309.340
1.4309.360
1.4309.380
1.4309.400
1.4309.420
1.4333.340
1.4333.360
1.4333.380
1.4333.400
1.4333.420
1.4357.340
1.4357.360
1.4357.380
1.4357.400
1.4357.420
1.4381.340
1.4381.360
1.4381.380
1.4381.400
1.4381.420

14
1.4311.340
1.4311.360
1.4311.380
1.4311.400
1.4311.420
1.4335.340
1.4335.360
1.4335.380
1.4335.400
1.4335.420
1.4359.340
1.4359.360
1.4359.380
1.4359.400
1.4359.420
1.4383.340
1.4383.360
1.4383.380
1.4383.400
1.4383.420

04.11

10
3.4303.340
3.4303.360
3.4303.380
3.4303.400
3.4303.420
3.4327.340
3.4327.360
3.4327.380
3.4327.400
3.4327.420
3.4351.340
3.4351.360
3.4351.380
3.4351.400
3.4351.420
3.4375.340
3.4375.360
3.4375.380
3.4375.400
3.4375.420

11
3.4305.340
3.4305.360
3.4305.380
3.4305.400
3.4305.420
3.4329.340
3.4329.360
3.4329.380
3.4329.400
3.4329.420
3.4353.340
3.4353.360
3.4353.380
3.4353.400
3.4353.420
3.4377.340
3.4377.360
3.4377.380
3.4377.400
3.4377.420

GWD KRTARZOWY KANIULOWANY


ChFN
TROCHANTERIC CANNULATED NAIL ChFN

ChFN

04

10

Kolory Colors
11
12 13 14

ruba zalepiajca M12x1,75


End cap M12x1.75
M12x1,75


A
0
+5
+10
+15
+20
+25
+30

Nr katalogowy,
Catalogueno., .
Stal,
TYTAN,
Steel, Titanium,
1.2104.600
3.2104.600
1.2104.605
3.2104.605
1.2104.610
3.2104.610
1.2104.615
3.2104.615
1.2104.620
3.2104.620
1.2104.625
3.2104.625
1.2104.630
3.2104.630

dostpne
available

[mm]

Stal, Steel,

1.2106.008

0
12
0- ,
t .07 ium 20
S
1
n
,
al 48 ta 0St .19 , Ti .07
1 ytan 48
9
T .1
3

Tytan, Titanium,

3.2106.008

8 19

 skok, pitch, 1 mm

L [mm] 160 600

 skok, pitch, 5 mm

l
ee

ruba kompresyjna M8x1,25


Compression screw M8x1.25
M8x1,25

0
12
0- ,
t .07 ium 20
S
1
n
,
al 47 ta 0St .19 , Ti .07
1 ytan 47
9
T .1
3
,

l
ee

20
1
0- m, 0
7
.0 niu 12
,
al 949 ita 70t
T
S .1 , .0
1 ytan 49
T .19
3
,

20
-1
70 ium, 20
0
. n -1
,
6
l
a 4 ta 0
St .19 , Ti .07
1 ytan 46
T .19
3
,

el

e
St

Tytan, Titanium,

Tytan, Titanium,

1.1657.016-100
3.1657.016-100

lub or

2,7

ruba zespalajca 6,5


Join cannulated screw 6.5
6,5

Stal, Steel,

Stal, Steel,

Tytan, Titanium,

Tytan, Titanium,

1.1654.016-100

1.1654.016-100

3.1654.016-100
Stal, Steel,

1.1654.016-100
Tytan, Titanium,

3.1654.016-100

3.1654.016-100
Stal, Steel,

1.1654.016-100
Tytan, Titanium,

3.1654.016-100

ruba zespalajca kaniulowana 11/2,7


Join cannulated screw 11/2,7

11/2,7

ruba zespalajca kaniulowana 11/2,7


Join cannulated screw 11/2,7

11/2,7

Gwintowany otwr blokujcy


Threaded locking hole

.

Nr katalogowy,
Catalogueno., .
Stal,
TYTAN,
Steel, Titanium,
1.1948.070
3.1948.070
1.1948.075
3.1948.075
1.1948.080
3.1948.080
1.1948.085
3.1948.085
1.1948.090
3.1948.090
1.1948.095
3.1948.095
1.1948.100
3.1948.100
1.1948.105
3.1948.105
1.1948.110
3.1948.110
1.1948.115
3.1948.115
1.1948.120
3.1948.120

lub or

Gwintowany otwr blokujcy


Threaded locking hole

.

70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

Stal, Steel,

3.1657.016-100

Stal, Steel,

1.1657.016-100

ruba zespalajca kaniulowana 6,5/2,7


Join cannulated screw 6.5/2,7

6,5/2,7

el

e
St

L
2,7

L
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

Nr katalogowy,
Catalogueno., .
Stal,
TYTAN,
Steel, Titanium,
1.1947.070
3.1947.070
1.1947.075
3.1947.075
1.1947.080
3.1947.080
1.1947.085
3.1947.085
1.1947.090
3.1947.090
1.1947.095
3.1947.095
1.1947.100
3.1947.100
1.1947.105
3.1947.105
1.1947.110
3.1947.110
1.1947.115
3.1947.115
1.1947.120
3.1947.120

L
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

Nr katalogowy,
Catalogueno., .
Stal,
TYTAN,
Steel, Titanium,
1.1946.070
3.1946.070
1.1946.075
3.1946.075
1.1946.080
3.1946.080
1.1946.085
3.1946.085
1.1946.090
3.1946.090
1.1946.095
3.1946.095
1.1946.100
3.1946.100
1.1946.105
3.1946.105
1.1946.110
3.1946.110
1.1946.115
3.1946.115
1.1946.120
3.1946.120

04.12

2,7
L
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

Nr katalogowy,
Catalogueno., .
Stal,
TYTAN,
Steel, Titanium,
1.1949.070
3.1949.070
1.1949.075
3.1949.075
1.1949.080
3.1949.080
1.1949.085
3.1949.085
1.1949.090
3.1949.090
1.1949.095
3.1949.095
1.1949.100
3.1949.100
1.1949.105
3.1949.105
1.1949.110
3.1949.110
1.1949.115
3.1949.115
1.1949.120
3.1949.120

04

GWD KRTARZOWY KANIULOWANY ChFN


TROCHANTERIC CANNULATED NAIL ChFN

ChFN

Zalecane
Suggested

Stal, Steel, C

L
10
11
12
200
1.4852.200
1.4853.200
1.4854.200
220
1.4852.220
1.4853.220
1.4854.220
120
240
1.4852.240
1.4853.240
1.4854.240
260*
1.4852.260
1.4853.260
1.4854.260
280*
1.4852.280
1.4853.280
1.4854.280
200
1.4864.200
1.4865.200
1.4866.200
220
1.4864.220
1.4865.220
1.4866.220
125
240
1.4864.240
1.4865.240
1.4866.240
260*
1.4864.260
1.4865.260
1.4866.260
280*
1.4864.280
1.4865.280
1.4866.280
200
1.4876.200
1.4877.200
1.4878.200
220
1.4876.220
1.4877.220
1.4878.220
130
240
1.4876.240
1.4877.240
1.4878.240
260*
1.4876.260
1.4877.260
1.4878.260
280*
1.4876.280
1.4877.280
1.4878.280
200
1.4888.200
1.4889.200
1.4890.200
220
1.4888.220
1.4889.220
1.4890.220
135
240
1.4888.240
1.4889.240
1.4890.240
260*
1.4888.260
1.4889.260
1.4890.260
280*
1.4888.280
1.4889.280
1.4890.280
* zamwienie specjalne special order

Nr katalogowy, Catalogueno., .
13
1.4855.200
1.4855.220
1.4855.240
1.4855.260
1.4855.280
1.4867.200
1.4867.220
1.4867.240
1.4867.260
1.4867.280
1.4879.200
1.4879.220
1.4879.240
1.4879.260
1.4879.280
1.4891.200
1.4891.220
1.4891.240
1.4891.260
1.4891.280

14
1.4856.200
1.4856.220
1.4856.240
1.4856.260
1.4856.280
1.4868.200
1.4868.220
1.4868.240
1.4868.260
1.4868.280
1.4880.200
1.4880.220
1.4880.240
1.4880.260
1.4880.280
1.4892.200
1.4892.220
1.4892.240
1.4892.260
1.4892.280

10
3.4852.200
3.4852.220
3.4852.240
3.4852.260
3.4852.280
3.4864.200
3.4864.220
3.4864.240
3.4864.260
3.4864.280
3.4876.200
3.4876.220
3.4876.240
3.4876.260
3.4876.280
3.4888.200
3.4888.220
3.4888.240
3.4888.260
3.4888.280

Tytan, Titanium, T
12
13
3.4854.200
3.4855.200
3.4854.220
3.4855.220
3.4854.240
3.4855.240
3.4854.260
3.4855.260
3.4854.280
3.4855.280
3.4866.200
3.4867.200
3.4866.220
3.4867.220
3.4866.240
3.4867.240
3.4866.260
3.4867.260
3.4866.280
3.4867.280
3.4878.200
3.4879.200
3.4878.220
3.4879.220
3.4878.240
3.4879.240
3.4878.260
3.4879.260
3.4878.280
3.4879.280
3.4890.200
3.4891.200
3.4890.220
3.4891.220
3.4890.240
3.4891.240
3.4890.260
3.4891.260
3.4890.280
3.4891.280

14
3.4856.200
3.4856.220
3.4856.240
3.4856.260
3.4856.280
3.4868.200
3.4868.220
3.4868.240
3.4868.260
3.4868.280
3.4880.200
3.4880.220
3.4880.240
3.4880.260
3.4880.280
3.4892.200
3.4892.220
3.4892.240
3.4892.260
3.4892.280

Tytan, Titanium, T
12
13
3.4906.340
3.4908.340
3.4906.360
3.4908.360
3.4906.380
3.4908.380
3.4906.400
3.4908.400
3.4906.420
3.4908.420
3.4930.340
3.4932.340
3.4930.360
3.4932.360
3.4930.380
3.4932.380
3.4930.400
3.4932.400
3.4930.420
3.4932.420
3.4954.340
3.4956.340
3.4954.360
3.4956.360
3.4954.380
3.4956.380
3.4954.400
3.4956.400
3.4954.420
3.4956.420
3.4978.340
3.4980.340
3.4978.360
3.4980.360
3.4978.380
3.4980.380
3.4978.400
3.4980.400
3.4978.420
3.4980.420

14
3.4910.340
3.4910.360
3.4910.380
3.4910.400
3.4910.420
3.4934.340
3.4934.360
3.4934.380
3.4934.400
3.4934.420
3.4958.340
3.4958.360
3.4958.380
3.4958.400
3.4958.420
3.4982.340
3.4982.360
3.4982.380
3.4982.400
3.4982.420

Tytan, Titanium, T
12
13
3.4907.340
3.4909.340
3.4907.360
3.4909.360
3.4907.380
3.4909.380
3.4907.400
3.4909.400
3.4907.420
3.4909.420
3.4931.340
3.4933.340
3.4931.360
3.4933.360
3.4931.380
3.4933.380
3.4931.400
3.4933.400
3.4931.420
3.4933.420
3.4955.340
3.4957.340
3.4955.360
3.4957.360
3.4955.380
3.4957.380
3.4955.400
3.4957.400
3.4955.420
3.4957.420
3.4979.340
3.4981.340
3.4979.360
3.4981.360
3.4979.380
3.4981.380
3.4979.400
3.4981.400
3.4979.420
3.4981.420

14
3.4911.340
3.4911.360
3.4911.380
3.4911.400
3.4911.420
3.4935.340
3.4935.360
3.4935.380
3.4935.400
3.4935.420
3.4959.340
3.4959.360
3.4959.380
3.4959.400
3.4959.420
3.4983.340
3.4983.360
3.4983.380
3.4983.400
3.4983.420

11
3.4853.200
3.4853.220
3.4853.240
3.4853.260
3.4853.280
3.4865.200
3.4865.220
3.4865.240
3.4865.260
3.4865.280
3.4877.200
3.4877.220
3.4877.240
3.4877.260
3.4877.280
3.4889.200
3.4889.220
3.4889.240
3.4889.260
3.4889.280

DUGI PRAWY, Right long,

Zalecane
Suggested

120

125

130

135

L
340
360
380
400*
420*
340
360
380
400*
420*
340
360
380
400*
420*
340
360
380
400*
420*

10
1.4902.340
1.4902.360
1.4902.380
1.4902.400
1.4902.420
1.4926.340
1.4926.360
1.4926.380
1.4926.400
1.4926.420
1.4950.340
1.4950.360
1.4950.380
1.4950.400
1.4950.420
1.4974.340
1.4974.360
1.4974.380
1.4974.400
1.4974.420

11
1.4904.340
1.4904.360
1.4904.380
1.4904.400
1.4904.420
1.4928.340
1.4928.360
1.4928.380
1.4928.400
1.4928.420
1.4952.340
1.4952.360
1.4952.380
1.4952.400
1.4952.420
1.4976.340
1.4976.360
1.4976.380
1.4976.400
1.4976.420

Stal, Steel, C
12
1.4906.340
1.4906.360
1.4906.380
1.4906.400
1.4906.420
1.4930.340
1.4930.360
1.4930.380
1.4930.400
1.4930.420
1.4954.340
1.4954.360
1.4954.380
1.4954.400
1.4954.420
1.4978.340
1.4978.360
1.4978.380
1.4978.400
1.4978.420

Nr katalogowy, Catalogueno., .
13
1.4908.340
1.4908.360
1.4908.380
1.4908.400
1.4908.420
1.4932.340
1.4932.360
1.4932.380
1.4932.400
1.4932.420
1.4956.340
1.4956.360
1.4956.380
1.4956.400
1.4956.420
1.4980.340
1.4980.360
1.4980.380
1.4980.400
1.4980.420

14
1.4910.340
1.4910.360
1.4910.380
1.4910.400
1.4910.420
1.4934.340
1.4934.360
1.4934.380
1.4934.400
1.4934.420
1.4958.340
1.4958.360
1.4958.380
1.4958.400
1.4958.420
1.4982.340
1.4982.360
1.4982.380
1.4982.400
1.4982.420

10
3.4902.340
3.4902.360
3.4902.380
3.4902.400
3.4902.420
3.4926.340
3.4926.360
3.4926.380
3.4926.400
3.4926.420
3.4950.340
3.4950.360
3.4950.380
3.4950.400
3.4950.420
3.4974.340
3.4974.360
3.4974.380
3.4974.400
3.4974.420

11
3.4904.340
3.4904.360
3.4904.380
3.4904.400
3.4904.420
3.4928.340
3.4928.360
3.4928.380
3.4928.400
3.4928.420
3.4952.340
3.4952.360
3.4952.380
3.4952.400
3.4952.420
3.4976.340
3.4976.360
3.4976.380
3.4976.400
3.4976.420

DUGI LEWY, Left long,

Zalecane
Suggested

120

125

130

135

L
340
360
380
400*
420*
340
360
380
400*
420*
340
360
380
400*
420*
340
360
380
400*
420*

10
1.4903.340
1.4903.360
1.4903.380
1.4903.400
1.4903.420
1.4927.340
1.4927.360
1.4927.380
1.4927.400
1.4927.420
1.4951.340
1.4951.360
1.4951.380
1.4951.400
1.4951.420
1.4975.340
1.4975.360
1.4975.380
1.4975.400
1.4975.420

11
1.4905.340
1.4905.360
1.4905.380
1.4905.400
1.4905.420
1.4929.340
1.4929.360
1.4929.380
1.4929.400
1.4929.420
1.4953.340
1.4953.360
1.4953.380
1.4953.400
1.4953.420
1.4977.340
1.4977.360
1.4977.380
1.4977.400
1.4977.420

Stal, Steel, C
12
1.4907.340
1.4907.360
1.4907.380
1.4907.400
1.4907.420
1.4931.340
1.4931.360
1.4931.380
1.4931.400
1.4931.420
1.4955.340
1.4955.360
1.4955.380
1.4955.400
1.4955.420
1.4979.340
1.4979.360
1.4979.380
1.4979.400
1.4979.420

Nr katalogowy, Catalogueno., .
13
1.4909.340
1.4909.360
1.4909.380
1.4909.400
1.4909.420
1.4933.340
1.4933.360
1.4933.380
1.4933.400
1.4933.420
1.4957.340
1.4957.360
1.4957.380
1.4957.400
1.4957.420
1.4981.340
1.4981.360
1.4981.380
1.4981.400
1.4981.420

14
1.4911.340
1.4911.360
1.4911.380
1.4911.400
1.4911.420
1.4935.340
1.4935.360
1.4935.380
1.4935.400
1.4935.420
1.4959.340
1.4959.360
1.4959.380
1.4959.400
1.4959.420
1.4983.340
1.4983.360
1.4983.380
1.4983.400
1.4983.420

04.13

10
3.4903.340
3.4903.360
3.4903.380
3.4903.400
3.4903.420
3.4927.340
3.4927.360
3.4927.380
3.4927.400
3.4927.420
3.4951.340
3.4951.360
3.4951.380
3.4951.400
3.4951.420
3.4975.340
3.4975.360
3.4975.380
3.4975.400
3.4975.420

11
3.4905.340
3.4905.360
3.4905.380
3.4905.400
3.4905.420
3.4929.340
3.4929.360
3.4929.380
3.4929.400
3.4929.420
3.4953.340
3.4953.360
3.4953.380
3.4953.400
3.4953.420
3.4977.340
3.4977.360
3.4977.380
3.4977.400
3.4977.420

INSTRUMENTARIUM DO GWODZI
KRTARZOWYCH ChFN
INSTRUMENTS FOR TROCHANTERIC NAILS ChFN

ChFN

04
Lp.

Nr katalogowy,
Catalogueno.,
.

Nazwa

Name

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

40.5541.000
40.5542.000
40.5543.000
40.5546.000
40.5531.000
40.3667.000
40.5526.000
40.5523.000
40.5070.000
40.5532.000
40.5525.000
40.5524.000
40.5530.000
40.4724.000
40.4798.500
40.1351.000
40.5536.000
40.5535.000
40.1348.000
40.4711.000
40.4715.000
40.5544.000
40.5545.000
40.5537.000
40.5538.000
40.3673.580
40.5533.000
40.5339.000
40.4712.000
40.5529.000
40.5528.000
40.5534.000
40.5527.000
40.5547.000
40.4731.000
40.5521.000
40.5549.500

Rami celownika
Celownik 120/130
Celownik 125/135
Celownik dalszy D
Drut prowadzcy 2,8/385
Pobijak
Klucz S10
Szydo wygite 8,0
Wbijak - wybijak
Klucz kompresyjny
rubokrt S 3,5
rubokrt kaniulowany S4/3
Miarka dugoci wkrtw
Miarka dugoci rub kaniulowanych
Miarka dugoci gwodzi
Uchwyt drutu prowadzcego
Tulejka wierta 6,5/3,5
Tuleja ochronna 9/6,5
Prowadnica rurkowa
Prowadnica ochronna 20,0/17,0
Wierto kaniulowane 17,0
Prowadnica do wierta 14/12
Prowadnica ochronna 12/2,8
Prowadnica wierta 9,0/7,0
Prowadnica ochronna 7,0/3
Drut prowadzcy 2,5/580
Ustawiak 9/4,5
Wierto ze skal 3,5/300
Prowadnica 17,0/3
Wierto 6,5
Wierto stopniowe 11/6,5
Trokar 6,5
Trokar 2,8
ruba czca M12x1,75 L-34
cznik wybijaka M12/M12
Wkrtak S10 z pilotem
Statyw

Arm target
Target 120/130
Target 125/135
Distal target D
Guide rod 2,8/385
Mallet
Wrench S10
Curved awl 8,0
Impactor-extractor
Compression wrench
Screwdriver S 3.5
Cannulated screwdriver S4/3
Screw length measure
Cannulated screw length measure
Nail length measure
Handle guide rod
Drill sleeve 6.5/3.5
Protective guide 9/6,5
Teflon pipe guide
Protective guide 20.0/17.0
Cannulated drill 17.0
Drill guide 14/12
Protective guide 12/2.8
Drill guide 9.0/7.0
Protective guide 7.0/3
Guide rod 2.5/580
Set block 9/4,5
Drill with scale 3.5/300
Guide 17.0/3
Cannulated drill 6.5
Cannulated drill 2-gradual 11/6.5
Trocar 6,5
Trocar 2,8
Connecting screw M12x1.75 L-34
Connector M12/M12
Screwdriver S10 with pilot
Stand


120/130
125/135

2,8/385

S10
8,0
-

S 3,5
S4/3
6,5/3,5
9/6,5
-
- 20,0/17,0
17,0
14/12
- 12/2,8
9,0/7,0
- 7,0/3
2,5/580
9/4,5
c 3,5/300
17,0/3
6,5
2-. 11/6,5
6,5
2,8
M12x1,75 L-34
M12/M12
S10

Szt.
Pcs
.
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

40.5520.500

04.14

04

INSTRUMENTARIUM DO GWODZI
KRTARZOWYCH ChFN
INSTRUMENTS FOR TROCHANTERIC NAILS ChFN

ChFN

1. Rami celownika [40.5541.000]


Arm target

2. C
 elownik 120/130 [40.5542.000]
Target 120/130
120/130

3. Celownik 125/135 [40.5543.000]


Target 125/135
125/135

4. C
 elownik dalszy D [40.5546.000]
Distal target D

5. Drut prowadzcy 2,8/385 [40.5531.000]


Guide rod 2,8/385
2,8/385

6. Pobijak [40.3667.000]
Mallet

7. Klucz S10 [40.5526.000]


Wrench S10
S10

8. Szydo wygite 8,0 [40.5523.000]


Curved awl 8,0
8,0

9. Wbijak - wybijak [40.5070.000]


Impactor-extractor
-

10. K
 lucz kompresyjny [40.5532.000]
Compression wrench

11. [ 40.5525.000] rubokrt S 3,5


Screwdriver S 3.5
S 3,5

12.
 rubokrt kaniulowany S4/3 [40.5524.000]
Cannulated screwdriver S4/3
S4/3

04.15

04

INSTRUMENTARIUM DO GWODZI
KRTARZOWYCH ChFN
INSTRUMENTS FOR TROCHANTERIC NAILS ChFN

ChFN

13. Miarka dugoci wkrtw [40.5530.000]


Screw length measure

14. M
 iarka dugoci rub kaniulowanych [40.4724.000]
Cannulated screw length measure

15. Miarka dugoci gwodzi [40.4798.500]


Nail length measure

17. Tulejka wierta 6,5/3,5 [40.5536.000]


Drill sleeve 6.5/3.5
6,5/3,5

16. U
 chwyt drutu prowadzcego [40.1351.000]
Handle guide rod

18. Tuleja ochronna 9/6,5 [40.5535.000]


Protective guide 9/6,5
9/6,5

19. Prowadnica rurkowa [40.1348.000]


Teflon pipe guide
-
21. Wierto kaniulowane 17,0 [40.4715.000]
Cannulated drill 17.0
17,0

22. Prowadnica do wierta 14/12 [40.5544.000]


Drill guide 14/12
14/12

20. P
 rowadnica ochronna 20,0/17,0 [40.4711.000]
Protective guide 20.0/17.0
- 20,0/17,0

23. P
 rowadnica ochronna 12/2,8 [40.5545.000]
Protective guide 12/2.8
- 12/2,8

24. Prowadnica wierta 9,0/7,0 [40.5537.000]


Drill guide 9.0/7.0
9,0/7,0
25. P
 rowadnica ochronna 7,0/3 [40.5538.000]
Protective guide 7.0/3
- 7,0/3

26. Drut prowadzcy 2,5/580 [40.3673.580]


Guide rod 2.5/580
2,5/580

27. U
 stawiak 9/4,5 [40.5533.000]
Set block 9/4,5
9/4,5

04.16

INSTRUMENTARIUM DO GWODZI
KRTARZOWYCH ChFN
INSTRUMENTS FOR TROCHANTERIC NAILS ChFN

ChFN

04

28. Wierto ze skal 3,5/300 [40.5339.000]


Drill with scale 3.5/300
c 3,5/300
29. P
 rowadnica 17,0/3 [40.4712.000]
Guide 17.0/3
17,0/3
30. Wierto 6,5 [40.5529.000]
Cannulated drill 6.5
6,5

31. Wierto stopniowe 11/6,5 [40.5528.000]


Cannulated drill 2-gradual 11/6.5
2-. 11/6,5

32. Trokar 6,5 [40.5534.000]


Trocar 6,5
6,5
33. Trokar 2,8 [40.5527.000]
Trocar 2,8
2,8
34. ruba czca M12x1,75 L-34v [40.5547.000]
Connecting screw M12x1.75 L-34
M12x1,75 L-34
35.
 cznik wybijaka M12x1,75 [40.4731.000]
Connector M12/M12
M12/M12

36. W
 krtak S10 z pilotem [40.5521.000]
Screwdriver S10 with pilot
S10

37. Statyw [40.5549.500]


Stand

04.17

GWD PISZCZELOWY
TIBIA - NAIL

04
ruba zalepiajca M8x1,25
End cap M8x1,25
M8x1,25

A
0
+5
+10
+15
+20
+25
+30

Nr katalogowy, Catalogueno.,
.
STAL,
TYTAN,
Steel, Titanium,
1.2104.100
3.2104.100
1.2104.105
3.2104.105
1.2104.110
3.2104.110
1.2104.115
3.2104.115
1.2104.120
3.2104.120
1.2104.125
3.2104.125
1.2104.130
3.2104.130

Stal, Steel,

1.2106.002

Tytan, Titanium,

3.2106.002

ruba kompresyjna M8x1,25


Compression screw M8x1,25
M8x1,25

Kolory Colors
9
10
11
12

dostpne
available

13

Gwintowane dwa otwory rekonstrukcyjne.


Two threaded reconstrucion holes.
.

Stal, Steel,

Stal, Steel,

1.1654.016 -100

1.1654.016 -100

3.1654.016 -100

Tytan, Titanium,

3.1654.016 -100

Stal, Steel,

1.1654.016 -100

Tytan, Titanium,

Lub, Or,

3.1654.016 -100

Lub, Or,

Stal, Steel,

Stal, Steel,

719

Stal, Steel,

1.1654.016 -100

Tytan, Titanium,

3.1654.016 -100
Stal, Steel,

1.1654.016 -100

Tytan, Titanium,

3.1654.016 -100
lub or

3.1657.016 -100

Tytan, Titanium,

1.1657.016 -100

Tytan, Titanium,

1.1653.025 -075

3.1657.016 -100

3.1653.025 -075

Stal, Steel,

TYTAN,
Titanium,

L
STAL,
[mm] Steel,

270
285
300
315
330
345
360
375
390

1.2624.270
1.2624.285
1.2624.300
1.2624.315
1.2624.330
1.2624.345
1.2624.360
1.2624.375
1.2624.390

3.2624.270
3.2624.285
3.2624.300
3.2624.315
3.2624.330
3.2624.345
3.2624.360
3.2624.375
3.2624.390

270
285
300
315
10 330
345
360
375
390

1.2625.270
1.2625.285
1.2625.300
1.2625.315
1.2625.330
1.2625.345
1.2625.360
1.2625.375
1.2625.390

3.2625.270
3.2625.285
3.2625.300
3.2625.315
3.2625.330
3.2625.345
3.2625.360
3.2625.375
3.2625.390

270
285
300
315
11 330
345
360
375
390

1.2626.270
1.2626.285
1.2626.300
1.2626.315
1.2626.330
1.2626.345
1.2626.360
1.2626.375
1.2626.390

3.2626.270
3.2626.285
3.2626.300
3.2626.315
3.2626.330
3.2626.345
3.2626.360
3.2626.375
3.2626.390

270
285
300
315
12 330
345
360
375
390

1.2627.270
1.2627.285
1.2627.300
1.2627.315
1.2627.330
1.2627.345
1.2627.360
1.2627.375
1.2627.390

3.2627.270
3.2627.285
3.2627.300
3.2627.315
3.2627.330
3.2627.345
3.2627.360
3.2627.375
3.2627.390

3.1654.016 -100

Stal, Steel,

1.1654.016 -100

Tytan, Titanium,

1.2637.240
1.2637.255
1.2637.270
1.2637.285
1.2637.300
1.2637.315
1.2637.330
1.2637.345
1.2637.360
1.2637.375
1.2637.390
1.2637.405
1.2637.420

3.2637.240
3.2637.255
3.2637.270
3.2637.285
3.2637.300
3.2637.315
3.2637.330
3.2637.345
3.2637.360
3.2637.375
3.2637.390
3.2637.405
3.2637.420

240
255
270
285
300
315
330
345
360
375
390
405
420

1.2638.240
1.2638.255
1.2638.270
1.2638.285
1.2638.300
1.2638.315
1.2638.330
1.2638.345
1.2638.360
1.2638.375
1.2638.390
1.2638.405
1.2638.420

3.2638.240
3.2638.255
3.2638.270
3.2638.285
3.2638.300
3.2638.315
3.2638.330
3.2638.345
3.2638.360
3.2638.375
3.2638.390
3.2638.405
3.2638.420

240
255
270
285
300
315
10 330
345
360
375
390
405
420

1.2639.240
1.2639.255
1.2639.270
1.2639.285
1.2639.300
1.2639.315
1.2639.330
1.2639.345
1.2639.360
1.2639.375
1.2639.390
1.2639.405
1.2639.420

3.2639.240
3.2639.255
3.2639.270
3.2639.285
3.2639.300
3.2639.315
3.2639.330
3.2639.345
3.2639.360
3.2639.375
3.2639.390
3.2639.405
3.2639.420

719

1.1654.016 -100

Tytan, Titanium,

3.1654.016 -100
Stal, Steel,

1.1654.016 -100

Tytan, Titanium,

3.1654.016 -100
lub or
Stal, Steel,

1.1657.016 -100

Tytan, Titanium,

3.1657.016 -100

Tytan, Titanium,

3.1657.016 -100

240
255
270
285
300
315
330
345
360
375
390
405
420

Stal, Steel,

1.1657.016 -100

L
STAL,
[mm] Steel,

3.1654.016 -100

Stal, Steel,

Gwintowane otwory blokujce


Threaded locking holes
.

04.18

TYTAN,
Titanium,

3.1653.025 -075

Tytan, Titanium,

Stal, Steel,

1.1657.016 -100

Tytan, Titanium,

Tytan, Titanium,

1.1654.016 -100

7 19

L [mm] 190 600 190 600


 skok, pitch, 5 mm

Tytan, Titanium,

1.1653.025 -075

7 19


Gwintowane dwa otwory rekonstrukcyjne.
Two threaded reconstrucion holes.
.

Stal, Steel,

[mm]

 skok, pitch, 1 mm

Gwintowane otwory blokujce


Threaded locking holes
.

GWD PISZCZELOWY WSTECZNY


REVERSE TIBIA NAIL

04

dostpne
available

Stal, Steel,

1.1654.016-100

[mm]

8 16

 skok, pitch, 1 mm

8 16

L [mm] 130 400 130 400


 skok, pitch, 5 mm

Tytan, Titanium,

3.1654.016 -100

Stal, Steel,

1.1654.016-100

Nr katalogowy, Catalogueno., .

Tytan, Titanium,

3.1654.016 -100

STAL, Steel,

8 16

Stal, Steel,

1.1654.016-100

Tytan, Titanium,

3.1654.016 -100

Stal, Steel,

TYTAN, Titanium,

10

11

12

10

11

12

150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320

1.2482.150
1.2482.160
1.2482.170
1.2482.180
1.2482.190
1.2482.200
1.2482.210
1.2482.220
1.2482.230
1.2482.240
1.2482.250
1.2482.260
1.2482.270
1.2482.280
1.2482.290
1.2482.300
1.2482.310
1.2482.320

1.2483.150
1.2483.160
1.2483.170
1.2483.180
1.2483.190
1.2483.200
1.2483.210
1.2483.220
1.2483.230
1.2483.240
1.2483.250
1.2483.260
1.2483.270
1.2483.280
1.2483.290
1.2483.300
1.2483.310
1.2483.320

1.2484.150
1.2484.160
1.2484.170
1.2484.180
1.2484.190
1.2484.200
1.2484.210
1.2484.220
1.2484.230
1.2484.240
1.2484.250
1.2484.260
1.2484.270
1.2484.280
1.2484.290
1.2484.300
1.2484.310
1.2484.320

3.2482.150
3.2482.160
3.2482.170
3.2482.180
3.2482.190
3.2482.200
3.2482.210
3.2482.220
3.2482.230
3.2482.240
3.2482.250
3.2482.260
3.2482.270
3.2482.280
3.2482.290
3.2482.300
3.2482.310
3.2482.320

3.2483.150
3.2483.160
3.2483.170
3.2483.180
3.2483.190
3.2483.200
3.2483.210
3.2483.220
3.2483.230
3.2483.240
3.2483.250
3.2483.260
3.2483.270
3.2483.280
3.2483.290
3.2483.300
3.2483.310
3.2483.320

3.2484.150
3.2484.160
3.2484.170
3.2484.180
3.2484.190
3.2484.200
3.2484.210
3.2484.220
3.2484.230
3.2484.240
3.2484.250
3.2484.260
3.2484.270
3.2484.280
3.2484.290
3.2484.300
3.2484.310
3.2484.320

1.1654.016-100

Tytan, Titanium,

Stal, Steel,

3.1654.016 -100

1.1654.016-100
Tytan, Titanium,

Stal, Steel,

1.2104.003

Stal, Steel,

3.1654.016 -100

ruba zalepiajca M8x1,25


End cap M8x1,25
M8x1,25

1.1654.016-100

Tytan, Titanium,

3.1654.016 -100

Tytan, Titanium,

3.2104.003

8 16

Nr katalogowy, Catalogueno., .
STAL, Steel,

TYTAN, Titanium,

10

11

12

10

11

12

150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320

1.2492.150
1.2492.160
1.2492.170
1.2492.180
1.2492.190
1.2492.200
1.2492.210
1.2492.220
1.2492.230
1.2492.240
1.2492.250
1.2492.260
1.2492.270
1.2492.280
1.2492.290
1.2492.300
1.2492.310
1.2492.320

1.2493.150
1.2493.160
1.2493.170
1.2493.180
1.2493.190
1.2493.200
1.2493.210
1.2493.220
1.2493.230
1.2493.240
1.2493.250
1.2493.260
1.2493.270
1.2493.280
1.2493.290
1.2493.300
1.2493.310
1.2493.320

1.2493.150
1.2493.160
1.2493.170
1.2493.180
1.2493.190
1.2493.200
1.2493.210
1.2493.220
1.2493.230
1.2493.240
1.2493.250
1.2493.260
1.2493.270
1.2493.280
1.2493.290
1.2493.300
1.2493.310
1.2493.320

3.2492.150
3.2492.160
3.2492.170
3.2492.180
3.2492.190
3.2492.200
3.2492.210
3.2492.220
3.2492.230
3.2492.240
3.2492.250
3.2492.260
3.2492.270
3.2492.280
3.2492.290
3.2492.300
3.2492.310
3.2492.320

3.2493.150
3.2493.160
3.2493.170
3.2493.180
3.2493.190
3.2493.200
3.2493.210
3.2493.220
3.2493.230
3.2493.240
3.2493.250
3.2493.260
3.2493.270
3.2493.280
3.2493.290
3.2493.300
3.2493.310
3.2493.320

3.2493.150
3.2493.160
3.2493.170
3.2493.180
3.2493.190
3.2493.200
3.2493.210
3.2493.220
3.2493.230
3.2493.240
3.2493.250
3.2493.260
3.2493.270
3.2493.280
3.2493.290
3.2493.300
3.2493.310
3.2493.320

Stal, Steel,

1.1654.016-100

Tytan, Titanium,

3.1654.016 -100

Stal, Steel,

1.1654.016-100

Tytan, Titanium,

3.1654.016 -100

Stal, Steel,

1.2104.003

Tytan, Titanium,

3.2104.003

ruba zalepiajca M8x1,25


End cap M8x1,25
M8x1,25

Stosowa z: instrumentarium [40.5000] , celownik ktowy [40.5007.000] - lewy, [40.5007.100] - prawy, ruba czca M8 [40.5008],
celownik D [40.5010].
Use with: instruments [40.5000], angle target [40.5007.000] - left, [40.5007.100] - right, joint screw M8 [40.5008], target D
[40.5010].
: [40.5000], [40.5007.000] - , [40.5007.100] - ,
M8 [40.5008], [40.5010].

04.19

INSTRUMENTARIUM DO GWODZI
RDSZPIKOWYCH PISZCZELOWYCH
INSTRUMENTS FOR TIBIA NAIL

04
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Nr katalogowy
Catalogueno.
.

40.5001.100
40.5002.000
40.5003.000
40.5005.000
40.5009.000
40.5065.000
40.1344.000
40.1351.000
40.1354.000
40.1358.000
40.1361.000
40.1364.000
40.1374.000
40.5330.000
40.1387.000
40.3614.000
40.3615.000
40.3616.000
40.3617.000
40.3619.000
40.3665.000
40.3667.000
40.3669.000
40.3696.000
40.3700.000
40.4799.000
40.4491.000

Nazwa

Name

Szt.

Celownik B
Celownik dalszy D
ruba czca M8
Drut prowadzcy 2,5/500
Celownik rekonstrukcyjny piszczelowy
Wkadka celujca 9,0
Celownik D
Uchwyt drutu prowadzcego
Trokar 7,0
Prowadnica wierta krtka 7/3,5
Klucz nasadowy S 11
Wierto 3,5/150
Wzorzec dugoci wkrtw
Wierto ze skal 3,5/250
Wierto 4,5/250
Prowadnica ochronna 9/6,5
Prowadnica wierta 6,5/3,5
Ustawiak 9/4,5
Trokar 6,5
rubokrt szecioktny S 3,5
Wbijak - wybijak
Pobijak
cznik M8/M16
Prowadnica wierta 6,5/4,5
Prowadnica rurkowa 8/400
Miarka dugoci gwodzi
Statyw

Proximal tibia target B


Distal tibia target D
Connecting screw M8x1.25 spec.
Guide rod 2.5/500
Tibial reconstruction target
Insertion target 9.0
Target D
Handle guide rod
Trocar short 7.0
Drill guide short 7/3,5
Socket wrench S 11
Drill 3,5/150mm
Screw length measure
Drill with scale 3,5/250
Drill 4,5/250
Protective guide 9/6,5
Drill guide 6,5/3,5
Set block 9/4.5
Trocar 6,5
Hexagonal screwdriver 3.5
Impactor-extractor
Mallet
Connector M8/M16
Drill guide 6,5/4,5
Teflon pipe guide 8/400
Nail length measure
StandM8x1,25 .
2,5/500
. .
9,0


7,0
7] 3,5
S11
3,5/150

c 3,5/250
4,5/250
- 9] 6,5
6,5/3,5
9/4,5
6,5
S 3,5
-

M8/M16
6,5/4,5
- 8/400

1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

40.5000.100

Dodatkowe narzdzia [40.5007.000], [40.5010.000], [40.5007.100], [40.5008.000] (do gwodzia piszczelowego wstecznego) mona zamontowa za pomoc zestawu adaptacyjnego [40.5011.000].

Dodatkowe narzdzia i zestaw adaptacyjny nie wystpuj w komplecie z instrumentarium [40.5000.100].

04.20

04

INSTRUMENTARIUM DO GWODZI
RDSZPIKOWYCH PISZCZELOWYCH
INSTRUMENTS FOR TIBIA NAIL

2. Celownik dalszy D [40.5002]


Distal tibia target D

1. Celownik bliszy B [40.5001.100]


Proximal tibia target B

4. Drut prowadzcy 2.5/500 [40.5005]
Guide rod 2.5/500
2,5/500
5. Celownik rekonstrukcyjny [40.5009]
Tibial reconstruction target
.
.

3. ruba czca M8x1.25 spec. [40.5003]


Coneccting screw M8x1.25 spec.
M8x1,25 .

6. Wkadka celujca 9.0 [40.5065.009]


Insertion target 9.0
9,0

9. Trokar 7.0 [40.1354]


Trocar short 7.0
7,0

7. Celownik D [40.1344]
Target D

8. Uchwyt drutu prowadzcego [40.1351]


Handle guide rod

10. P
 rowadnica wierta krtka 7/3,5 [40.1358]
Drill guide short 7/3.5
7/3,5

11. Klucz nasadowy S 11 [40.1361]


Socket wrench S11
S11

12. Wierto 3,5/150mm [40.1364]


Drill 3.5/150
3,5/150
13. Miarka dugoci wkrtw [40.1374]
Screw length measuring gauge

04.21

04

INSTRUMENTARIUM DO GWODZI
RDSZPIKOWYCH PISZCZELOWYCH
INSTRUMENTS FOR TIBIA NAIL

14. Wierto ze skal 3,5/250 [40.5330], Drill with scale 3.5/250, 3,5/250
15. Wierto 4,5/250 [40.1387], Drill 4.5/250, 4,5/250
16. Prowadnica ochronna 9/6,5 [40.3614]
Protective guide 9/ 6.5
- 9/6,5
17. Prowadnica wierta 6,5/3,5 [40.3615]
Drill guide 6.5/3.5
6,5/3,5
18. Ustawiak 9/4.5 [40.3616]
Set block 9/4.5
9/4,5
19. Trokar 6,5 [40.3617]
Trocar 6.5
6,5

20. rubokrt S3.5 [40.3619]


Hexagonal screwdriver 3.5
S 3,5

21. Wbijak-wybijak [40.3665]


Impactor-extractor
-

22. Pobijak [40.3667]


Mallet

23. cznik M8/M16 [40.3669]


Connector M8/M16
M8/M16

24. Prowadnica wierta 6,5/4,5 [40.3696], Drill guide 6.5/4.5, 6,5/4,5


25. Prowadnica rurkowa 8/400 [40.3700], Teflon pipe guide 8/400, - 8/400

26. Miarka dugoci gwodzi [40.4799], Miarka dugoci gwodzi,

27. Statyw [40.4491]


Stand

04.22

04

GWD RAMIENNY Z KOMPRESJ


COMPRESSION HUMERAL NAIL

dostpne
available

ruba zalepiajca M7x1


End cap M7x1
M7x1

Stal, Steel,

1.2106.004

Tytan, Titanium,

[mm]

L [mm] 180 400 180 400

6 13

0
+5
+10
+15
+20
+25
+30

3.2106.004

6 13

 skok, pitch, 5 mm

Stal, Steel,

Stal, Steel,

Stal, Steel,

Tytan, Titanium,

Tytan, Titanium,

Tytan, Titanium,

1.1653.025 -075

1.1653.025 -075

3.1653.025 -075

3.1653.025 -075

3.1653.025 -075

Stal, Steel,

Stal, Steel,

Stal, Steel,

Tytan, Titanium,

Tytan, Titanium,

Tytan, Titanium,

Tytan, Titanium,

1.1654.016 -060

3.1654.016 -060

3.1655.016 -060

Stal, Steel,

1.1655.016 -100

3.1655.016 -100

Stal, Steel,

Tytan, Titanium,

Tytan, Titanium,

Tytan, Titanium,

Stal, Steel,

1.1655.016 -100

1.1654.016 -100

3.1655.016 -100

3.1654.016 -100

L
[mm]
180
200
220
240
260
280
300
320
180
200
220
240
260
280
300
320

813

Stal, Steel,

1.1654.016 -100

Tytan, Titanium,

STAL
TYTAN
Steel, Titanium,
1.2099.180
3.2099.180
1.2099.200
3.2099.200
1.2099.220
3.2099.220
1.2099.240
3.2099.240
1.2099.260
3.2099.260
1.2099.280
3.2099.280
1.2099.300
3.2099.300
1.2099.320
3.2099.320
1.2100.180
3.2100.180
1.2100.200
3.2100.200
1.2100.220
3.2100.220
1.2100.240
3.2100.240
1.2100.260
3.2100.260
1.2100.280
3.2100.280
1.2100.300
3.2100.300
1.2100.320
3.2100.320

813

1.1654.016 -060

1.1655.016 -060

3.1654.016 -060

3.1655.016 -060

1.1653.025 -075

Stal, Steel,

1.1655.016 -060

3.2104.500
3.2104.505
3.2104.510
3.2104.515
3.2104.520
3.2104.525
3.2104.530

Tytan, Titanium,

3.1653.025 -075

1.2104.500
1.2104.505
1.2104.510
1.2104.515
1.2104.520
1.2104.525
1.2104.530

Stal, Steel,

1.1653.025 -075

L
[mm]
180
200
220
240
260
280
300
320
180
200
220
240
260
280
300
320

Nr katalogowy, Catalogueno.,
.
Stal, Steel,
TYTAN, Tita
nium,

STAL
TYTAN
Steel, Titanium,
1.2097.180
3.2097.180
1.2097.200
3.2097.200
1.2097.220
3.2097.220
1.2097.240
3.2097.240
1.2097.260
3.2097.260
1.2097.280
3.2097.280
1.2097.300
3.2097.300
1.2097.320
3.2097.320
1.2098.180
3.2098.180
1.2098.200
3.2098.200
1.2098.220
3.2098.220
1.2098.240
3.2098.240
1.2098.260
3.2098.260
1.2098.280
3.2098.280
1.2098.300
3.2098.300
1.2098.320
3.2098.320

L
[mm]
180
200
220
240
260
280
300
320
180
200
220
240
260
280
300
320

04.23

STAL
TYTAN
Steel, Titanium,
1.2383.180
3.2383.180
1.2383.200
3.2383.200
1.2383.220
3.2383.220
1.2383.240
3.2383.240
1.2383.260
3.2383.260
1.2383.280
3.2383.280
1.2383.300
3.2383.300
1.2383.320
3.2383.320
1.2384.180
3.2384.180
1.2384.200
3.2384.200
1.2384.220
3.2384.220
1.2384.240
3.2384.240
1.2384.260
3.2384.260
1.2384.280
3.2384.280
1.2384.300
3.2384.300
1.2384.320
3.2384.320

 skok, pitch, 1 mm

ruba kompresyjna M7x1


Compression screw M7x1
M7x1

3.1654.016 -100

L
[mm]
180
200
220
240
260
280
300
320
180
200
220
240
260
280
300
320

STAL
TYTAN
Steel, Titanium,
1.2095.180
3.2095.180
1.2095.200
3.2095.200
1.2095.220
3.2095.220
1.2095.240
3.2095.240
1.2095.260
3.2095.260
1.2095.280
3.2095.280
1.2095.300
3.2095.300
1.2095.320
3.2095.320
1.2096.180
3.2096.180
1.2096.200
3.2096.200
1.2096.220
3.2096.220
1.2096.240
3.2096.240
1.2096.260
3.2096.260
1.2096.280
3.2096.280
1.2096.300
3.2096.300
1.2096.320
3.2096.320

04
 skok, pitch, 1 mm

6 14

ruba zalepiajca M7x1


End cap M7x1
M7x1

6 14

L [mm] 150 200 150 200

 skok, pitch, 5 mm

A
0
+5
+10
+15
+20
+25
+30

Gwintowane dwa otwory rekonstrukcyjne.


Two threaded reconstrucion holes.
.

3.2104.200
3.2104.205
3.2104.210
3.2104.215
3.2104.220
3.2104.225
3.2104.230

Stal, Steel,

Stal, Steel,

Stal, Steel,

Tytan, Titanium,

Tytan, Titanium,

Tytan, Titanium,

Tytan, Titanium,

3.1654.016 - 060
5,0

1.2104.200
1.2104.205
1.2104.210
1.2104.215
1.2104.220
1.2104.225
1.2104.230

Stal, Steel,

1.1654.016 - 060
4,5

Nr katalogowy, Catalogueno.,
.
Stal, Steel,
TYTAN, Tita
nium,

1.1654.016 - 060

1.1654.016 - 060

3.1654.016 - 060

3.1654.016 - 060

4,5

Lub, Or,

4,5

Lub, Or,

5,0

5,0

1.1654.016 - 060
4,5

Lub, Or,

3.1654.016 - 060
Lub, Or,

5,0

Stal, Steel,

Stal, Steel,

Stal, Steel,

Stal, Steel,

Tytan, Titanium,

Tytan, Titanium,

Tytan, Titanium,

Tytan, Titanium,

1.1657.026 -100
3.1657.026 -100

1.1657.026 -100

1.1657.026 -100

3.1657.026 -100

3.1657.026 -100

1.1657.026 -100
3.1657.026 -100

814

814

dostpne
available

[mm]

GWD RAMIENNY REKONSTRUKCYJNY KRTKI


RECONSTRUCTION HUMERAL NAIL SHORT

Stal, Steel,

Stal, Steel,

Stal, Steel,

Stal, Steel,

Tytan, Titanium,

Tytan, Titanium,

Tytan, Titanium,

Tytan, Titanium,

1.1655.016 - 060

1.1654.016 - 060

1.1655.016 - 060

3.1655.016 - 060

3.1654.016 - 060

3.1655.016 - 060

Nr katalogowy,
Catalogueno., .

1.1654.016 - 060
3.1654.016 - 060

Nr katalogowy,
Catalogueno., .

Nr katalogowy,
Catalogueno., .

Nr katalogowy,
Catalogueno., .

L
[mm]

STAL
Steel,

TYTAN
Titanium,

L
[mm]

STAL
Steel,

TYTAN
Titanium,

L
[mm]

STAL
Steel,

TYTAN
Titanium,

L
[mm]

STAL
Steel,

TYTAN
Titanium,

150

1.2450.150

3.2450.150

150

1.2454.150

3.2454.150

150

1.2430.150

3.2430.150

150

1.2434.150

3.2434.150

150

1.2452.150

3.2452.150

150

1.2456.150

3.2456.150

150

1.2432.150

3.2432.150

150

1.2436.150

3.2436.150

04.24

04

GWD RAMIENNY REKONSTRUKCYJNY DUGI


RECONSTRUCTION HUMERAL NAIL LONG

ruba zalepiajca M7x1


End cap M7x1
M7x1

dostpne
available

[mm]

6 14

 skok, pitch, 1 mm

6 14

L [mm] 200 400 200 400

 skok, pitch, 5 mm

Gwintowane dwa otwory rekonstrukcyjne.


Two threaded reconstrucion holes.
.

0
+5
+10
+15
+20
+25
+30

Nr katalogowy, Catalogueno.,
.
Stal, Steel,
TYTAN, Tita
nium,

1.2104.200
1.2104.205
1.2104.210
1.2104.215
1.2104.220
1.2104.225
1.2104.230

3.2104.200
3.2104.205
3.2104.210
3.2104.215
3.2104.220
3.2104.225
3.2104.230

ruba zalepiajca M7x1


End cap M7x1
M7x1

Stal, Steel,

Stal, Steel,

Stal, Steel,

Stal, Steel,

Tytan, Titanium,

Tytan, Titanium,

Tytan, Titanium,

Tytan, Titanium,

1.1654.016 - 060

1.1654.016 - 060
3.1654.016 - 060
4,5

4,5

Lub, Or,

5,0

5,0

1.1654.016 - 060

3.1654.016 - 060

1.1654.016 - 060

3.1654.016 - 060
4,5

Lub, Or,

3.1654.016 - 060
4,5

Lub, Or,

5,0

5,0

Lub, Or,

Stal, Steel,

Stal, Steel,

Stal, Steel,

Stal, Steel,

Tytan, Titanium,

Tytan, Titanium,

Tytan, Titanium,

Tytan, Titanium,

1.1657.026 -100

1.1657.026 -100

1.1657.026 -100

3.1657.026 -100

3.1657.026 -100

3.1657.026 -100

3.1657.026 -100

1.1657.026 -100

814

814

Stal, Steel,

Stal, Steel,

Stal, Steel,

Tytan, Titanium,

Tytan, Titanium,

Tytan, Titanium,

Tytan, Titanium,

3.1655.016 - 060

220
240
260
280
300
320
220
240
260
280
300
320

Stal, Steel,

1.1655.016 - 060

L
[mm]

STAL
Steel,
1.2451.220
1.2451.240
1.2451.260
1.2451.280
1.2451.300
1.2451.320
1.2453.220
1.2453.240
1.2453.260
1.2453.280
1.2453.300
1.2453.320

TYTAN
Titanium,

3.2451.220
3.2451.240
3.2451.260
3.2451.280
3.2451.300
3.2451.320
3.2453.220
3.2453.240
3.2453.260
3.2453.280
3.2453.300
3.2453.320

1.1654.016 - 060

1.1655.016 - 060

3.1654.016 - 060

L
[mm]
220
240
260
280
300
320
220
240
260
280
300
320

STAL
Steel,
1.2455.220
1.2455.240
1.2455.260
1.2455.280
1.2455.300
1.2455.320
1.2457.220
1.2457.240
1.2457.260
1.2457.280
1.2457.300
1.2457.320

3.1655.016 - 060

TYTAN
Titanium,

3.2455.220
3.2455.240
3.2455.260
3.2455.280
3.2455.300
3.2455.320
3.2457.220
3.2457.240
3.2457.260
3.2457.280
3.2457.300
3.2457.320

L
[mm]
220
240
260
280
300
320
220
240
260
280
300
320

04.25

STAL
Steel,
1.2431.220
1.2431.240
1.2431.260
1.2431.280
1.2431.300
1.2431.320
1.2433.220
1.2433.240
1.2433.260
1.2433.280
1.2433.300
1.2433.320

TYTAN
Titanium,

3.2431.220
3.2431.240
3.2431.260
3.2431.280
3.2431.300
3.2431.320
3.2433.220
3.2433.240
3.2433.260
3.2433.280
3.2433.300
3.2433.320

1.1654.016 - 060
3.1654.016 - 060

L
[mm]
220
240
260
280
300
320
220
240
260
280
300
320

STAL
Steel,
1.2435.220
1.2435.240
1.2435.260
1.2435.280
1.2435.300
1.2435.320
1.2437.220
1.2437.240
1.2437.260
1.2437.280
1.2437.300
1.2437.320

TYTAN
Titanium,

3.2435.220
3.2435.240
3.2435.260
3.2435.280
3.2435.300
3.2435.320
3.2437.220
3.2437.240
3.2437.260
3.2437.280
3.2437.300
3.2437.320

04
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nr katalogowy
No catalogue
.
40.5030.000
40.5010.000
40.5024.000
40.5023.100
40.5023.000
40.3644.000
40.3645.100
40.3646.100
40.3661.100
40.3697.100
40.3647.000
40.1344.000
40.1354.000
40.1358.000
40.3670.000
40.3665.000
40.3667.000
40.4751.000
40.3619.000
40.3648.000
40.3698.100
40.5025.000
40.1351.000
40.3699.000
40.5332.000
40.5331.200
40.5336.000
40.4799.000
40.5065.009
40.5523.000
40.4492.500

INSTRUMENTARIUM DO GWODZI
RDSZPIKOWYCH RAMIENNYCH
INSTRUMENT SET FOR HUMERAL NAILS

Nazwa

Name

Szt

Celownik bliszy B
Celownik dalszy D
Celownik ktowy
ruba czca M7x1spec. L=95
ruba czca M7x1spec. L=101
Ustawiak
Prowadnica ochronna 9/6,5
Prowadnica wierta 6,5/3,5
Prowadnica wierta 2,8/6,5
Prowadnica wierta 6,5/4,5
Trokar 6,5
Celownik D
Trokar krtki 7
Prowadnica wierta krtka 7/3,5
Prowadnica wierta 7/2,8
Wbijak - wybijak
Pobijak
cznik M7/M16
rubokrt szecioktny S 3,5
Klucz nasadowy S11
Wzorzec dugoci wkrtw
Drut prowadzcy 1,8/500mm
Uchwyt drutu prowadzcego
Prowadnica rurkowa 7/290
Wierto ze skal 2,8/220
Wierto ze skal 3,5/220
Wierto ze skal 4,5/220
Wzorzec dugoci gwodzi
Wkadka celujca
Szydo wygite 8,0
Statyw

Target B
Target D
Angular target
Coneccting screw M7x1 spec.L=95
Coneccting screw M7x1 spec.L=101
Setting pin
Protective guide 9/6.5
Drill guide 6.5/3.5
Drill guide 2.8/6.5
Drill guide 6.5/4.5
Trocar 6.5
Target D
Trocar short 7
Drill guide short 7/3.5
Drill guide 7/2.8
Impector-extractor M10x1/M16
Mallet
Connector M7/M16
Hexagonal screwdriver 3.5
Socket wrench S11
Screw length measuring gauge
Guide rod 1.8/500mm
Holder of guide rod
Teflon pipe guide 7/290
Drill with scale 2.8/220
Drill with scale 3.5/220
Drill with scale 4.5/220
Nail length measuring gauge
Insertion target
Curved awl 8,0
Stand
M7x1. L=95,
M7x1 .L=101,

- 9/6,5
6,5/3,5
2,8/6,5
6,5/4,5
6,5

7
7/3,5
7/2,8
M10x1/M16
,
M7/M16
S 3,5
S11

1,8/500

- 7/290
2,8/220
3,5/220
4,5/220
,

8,0

1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
4
1
1

40.5020.500

04.26

04

INSTRUMENTARIUM DO GWODZI
RDSZPIKOWYCH RAMIENNYCH
INSTRUMENT SET FOR HUMERAL NAILS

1. Celownik bliszy B [40.5030]


Target B

2. Celownik dalszy D [40.5010]


Target D

3. ruba czca M7x1 spec. L=101 [40.5023]


Coneccting screw M7x1 spec.L=101
M7x1. L=101,

4. Celownik ktowy [40.5024]


Angular target

5.
 ruba czca M7 L=95 [40.5023.100]
Coneccting screw M7x1 spec.L=95
M7x1. L=95

6. Ustawiak 2-stopniowy 3,5/4,5 [40.3644]


Setting pin

7. Prowadnica ochronna 9/6,5 [40.3645.100]


Protective guide 9/6.5
- 9/6,5

8. Prowadnica wierta 6,5/3,5 [40.3646.100]


Drill guide 6.5/3.5
6,5/3,5

9. P
 rowadnica wierta 6,5/2,8 [40.3661.100]
Drill guide 2.8/6.5
2,8/6,5

10. Prowadnica wierta 6,5/4,5 [40.3697.100]


Drill guide 6.5/4.5
6,5/4,5

11. Trokar 6,5 [40.3647]


Trocar 6.5
6,5

12. C
 elownik D [40.1344]
Target D

13. Trokar krtki [40.1354]


Trocar short 7
7

14. Prowadnica wierta krtka 7/3,5 [40.1358]


Drill guide short 7/3.5
7/3,5

04.27

04

INSTRUMENTARIUM DO GWODZI
RDSZPIKOWYCH RAMIENNYCH
INSTRUMENT SET FOR HUMERAL NAILS

16. Wbijak - wybijak [40.3665]


Impector-extractor M10x1/M16
M10x1/M16

15. P
 rowadnica wierta 7/2,8 [40.3670]
Drill guide 7/2.8
7/2,8

18. cznik M8/M16 [40.4751]


Connector M7/M16
M7/M16

17. P
 obijak [40.3667]
Mallet

19. rubokrt S3,5 [40.3619]


Hexagonal screwdriver 3.5
S 3,5
20. Klucz S11 [40.3648]
Socket wrench S11
S11

21. M
 iarka dugoci wkrtw [40.3698.100]
Screw length measuring gauge

22. Drut prowadzcy 1,8/500 [40.5025]


Guide rod 1.8/500mm

1,8/500

23. Uchwyt drutu prowadzcego [40.1351]


Holder of guide rod

24. Prowadnica rurkowa 7/290 [40.3699], Teflon pipe guide 7/290, - 7/290

25. Wierto ze skal 2,8/220 [40.5332], Drill with scale 2.8/220, 2,8/220

26. Wierto ze skal 3,5/220 [40.5331], Drill with scale 3.5/220, 3,5/220

27. Wierto ze skal 4,5/220 [40.5336], Drill with scale 4.5/220, 4,5/220

28. Wzorzec dugoci gwodzi [40.4799], Nail length measuring gauge,


04.28

04

INSTRUMENTARIUM DO GWODZI
RDSZPIKOWYCH RAMIENNYCH
INSTRUMENT SET FOR HUMERAL NAILS

29.Wkadka celujca [40.5065.009]


Insertion target

30. Szydo wygite 8,0 [40.5523.000]


Curved awl 8,0
8,0

31. Statyw [40.4492.500]


Stand

04.29

GWD DO KOCI PRZEDRAMIENIA,


STRZAKOWEJ IOBOJCZYKA
FOREARM, FIBULA AND CLAVICULAR NAIL
,

04
ruba zalepiajca M4
End cap M4
M4

ruba kompresyjna M4
Compression screw M4
M4
Stal, Steel,

Nr katalogowy,
Catalogueno., .

Stal, Steel,

1.2104.004

Tytan, Titanium,

3.2104.004

L
[mm]

STAL
Steel,

TYTAN,
Titanium,

4 180

1.2360.180
1.2360.200
1.2360.220
1.2360.240
1.2360.260

3.2360.180
3.2360.200
3.2360.220
3.2360.240
3.2360.260

5 180

1.2361.180
1.2361.200
1.2361.220
1.2361.240
1.2361.260

3.2361.180
3.2361.200
3.2361.220
3.2361.240
3.2361.260

200
220
240
260
200
220
240
260

Stal, Steel,

1.1203.010 - 034
Tytan, Titanium,

3.1203.010 - 034

STAL
L
[mm] Steel,

Tytan, Titanium,

3.2106.006

Stal, Steel,

1.1203.010 - 034
Tytan, Titanium,

3.1203.010 - 034

ruba kompresyjna M4
Compression screw M4
M4
Stal, Steel,

Nr katalogowy,
Catalogueno., .

1.2106.006

1.2106.006

TYTAN,
Titanium,

Tytan, Titanium,

3.2106.006

4 180 1.2102.180 3.2102.180


200
220
240
260

4
5

1.2102.200
1.2102.220
1.2102.240
1.2102.260

3.2102.200
3.2102.220
3.2102.240
3.2102.260

5 180 1.2103.180 3.2103.180


200
220
240
260

1.1203.010 - 034

3.2103.200
3.2103.220
3.2103.240
3.2103.260

Tytan, Titanium,

3.1203.010 - 034

1.2103.200
1.2103.220
1.2103.240
1.2103.260

4
5

Stal, Steel,

Nr katalogowy,
Catalogueno., .

STAL
L
[mm] Steel,

70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180

1.2363.070
1.2363.080
1.2363.090
1.2363.100
1.2363.110
1.2363.120
1.2363.130
1.2363.140
1.2363.150
1.2363.160
1.2363.170
1.2363.180

TYTAN,
Titanium,

3.2363.070
3.2363.080
3.2363.090
3.2363.100
3.2363.110
3.2363.120
3.2363.130
3.2363.140
3.2363.150
3.2363.160
3.2363.170
3.2363.180

3
3,5

3,5 70 1.2364.070 3.2364.070


80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180

Stal, Steel,

1.1203.010 - 034
Tytan, Titanium,

3.1203.010 - 034

dostpne
available

[mm]

L [mm]

 skok, pitch, 1 mm

 skok, pitch, 5 mm

1.2364.080
1.2364.090
1.2364.100
1.2364.110
1.2364.120
1.2364.130
1.2364.140
1.2364.150
1.2364.160
1.2364.170
1.2364.180

3.2364.080
3.2364.090
3.2364.100
3.2364.110
3.2364.120
3.2364.130
3.2364.140
3.2364.150
3.2364.160
3.2364.170
3.2364.180

Stal, Steel,

1.1203.010 - 034
Tytan, Titanium,

3.1203.010 - 034

Stal, Steel,

1.1022.014 -070

36

Tytan, Titanium,

3.1022.014 -070

70 400

04.30

INSTRUMENTARIUM DO GWODZI DO KOCI


PRZEDRAMIENIA, KOCI STRZAKOWEJ I OBOJCZYKA
INSTRUMENT SET FOR FOREARM, FIBULA AND
CLAVICULAR NAILS
,

04
Lp.

Nr katalogowy
No catalogue
.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

40.4585
40.4586
40.4587
40.4588
40.4589
40.4590
40.4591
40.1344
40.4595
40.4596
40.0321
40.4581
40.4511
40.4583
40.4584
40.4597

Nazwa

Name

Celownik bliszy B
ruba mocujca M4
Klucz nasadowy S6
Wbijak-wybijak
Prowadnica ochronna B 7/5
Prowadnica ochronna B Kirschnera 5/2
Miarka dugoci wkrtw
Celownik rczny D
Pobijak
cznik M4
rubokrt S2,5
Wzornik gwodzia
Wyginak
Gwd Kirschnera 2/200
Wierto kaniulowane 6/2
Statyw do instr. do koci drobnych

Proximal target B
Clamping screw M4
Socket wrench S6
Impactor-extractor
Protective guide B 7/5
Protective Kirschner guide B 5 /2
Measura of screw lenght
Manual targeter D
Driver
Connector M4
Screwdriver S2.5
Nail bending template
Nail bender
Kirschner wire 2/200
Cannulated drill 6/2
Stand for small bone instrumets

B
M4
S6
-
- B 7/5
B 5/2

D

M4
S2,5


2/200
6/2

Szt
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
2
3
1
1

40.4580

04.31

04

INSTRUMENTARIUM DO GWODZI DO KOCI


PRZEDRAMIENIA, KOCI STRZAKOWEJ I OBOJCZYKA
INSTRUMENT SET FOR FOREARM, FIBULA AND
CLAVICULAR NAILS
,

2. ruba mocujca M4 [40.4586]


Clamping screw M4
M4
3. Klucz nasadowy S6 [40.4587]
Socket wrench S6
S6
1. Celownik bliszy B [40.4585]
Proximal target B
B
4. Wbijak-wybijak [40.4588]
Impactor-extractor
-

6. Prowadnica B Kirschnera 5/2 [40.4590]


Protective Kirschner guide B 5
B 5/2

5. Prowadnica ochronna 7/5 [40.4589]


Protective guide B 7/5
- B 7/5

8. Celownik D [40.1344]
Manual targeter D
D

7. M
 iarka dugoci wkrtw [40.4591]
Measura of screw lenght

9. Pobijak [40.4595]
Driver

10. cznik M4 [40.4596]


Connector M4
M4

11. rubokrt S2,5 [40.0321]


Screwdriver S2.5
S2,5

12. Wzornik gwodzia [40.4581]


Nail bending template

13. W
 yginak [40.4511]
Nail bender

04.32

04

INSTRUMENTARIUM DO GWODZI DO KOCI


PRZEDRAMIENIA, KOCI STRZAKOWEJ I OBOJCZYKA
INSTRUMENT SET FOR FOREARM, FIBULA AND
CLAVICULAR NAILS
,

14. G
 wod Kirschnera 2/200 [40.4583]
Kirschner wire 2/200
2/200

15. W
 ierto kaniulowane 6/2/150 [40.4584]
Cannulated drill 6/2
6/2

16. Statyw do instr. do koci drobnych [40.4597]


Stand for small bone instrumets

04.33

04

L
[mm]
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70

Wkrt blokujcy 3,5


Distal screw 3.5
3,5

S 3,5

Nr katalogowy,
Catalogueno., .
Stal,
TYTAN,
Steel,
Titanium,

1.1022.008
3.1022.008
1.1022.010
3.1022.010
1.1022.012
3.1022.012
1.1022.014
3.1022.014
1.1022.016
3.1022.016
1.1022.018
3.1022.018
1.1022.020
3.1022.020
1.1022.022
3.1022.022
1.1022.024
3.1022.024
1.1022.026
3.1022.026
1.1022.028
3.1022.028
1.1022.030
3.1022.030
1.1022.032
3.1022.032
1.1022.034
3.1022.034
1.1022.036
3.1022.036
1.1022.038
3.1022.038
1.1022.040
3.1022.040
1.1022.042
3.1022.042
1.1022.044
3.1022.044
1.1022.046
3.1022.046
1.1022.048
3.1022.048
1.1022.050
3.1022.050
1.1022.052
3.1022.052
1.1022.054
3.1022.054
1.1022.056
3.1022.056
1.1022.058
3.1022.058
1.1022.060
3.1022.060
1.1022.062
3.1022.062
1.1022.064
3.1022.064
1.1022.066
3.1022.066
1.1022.068
3.1022.068
1.1022.070
3.1022.070

L
[mm]
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
45
50
55
60

Nr katalogowy,
Catalogueno., .
Stal,
TYTAN,
Steel,
Titanium,

1.1655.016
3.1655.016
1.1655.018
3.1655.018
1.1655.020
3.1655.020
1.1655.022
3.1655.022
1.1655.024
3.1655.024
1.1655.026
3.1655.026
1.1655.028
3.1655.028
1.1655.030
3.1655.030
1.1655.032
3.1655.032
1.1655.034
3.1655.034
1.1655.036
3.1655.036
1.1655.038
3.1655.038
1.1655.040
3.1655.040
1.1655.045
3.1655.045
1.1655.050
3.1655.050
1.1655.055
3.1655.055
1.1655.060
3.1655.060

L
[mm]
16
18
20
22
24
25
26
28
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Nr katalogowy,
Catalogueno., .
Stal,
TYTAN,
Steel,
Titanium,

1.1654.016
3.1654.016
1.1654.018
3.1654.018
1.1654.020
3.1654.020
1.1654.022
3.1654.022
1.1654.024
3.1654.024
1.1654.025
3.1654.025
1.1654.026
3.1654.026
1.1654.028
3.1654.028
1.1654.030
3.1654.030
1.1654.035
3.1654.035
1.1654.040
3.1654.040
1.1654.045
3.1654.045
1.1654.050
3.1654.050
1.1654.055
3.1654.055
1.1654.060
3.1654.060
1.1654.065
3.1654.065
1.1654.070
3.1654.070
1.1654.075
3.1654.075
1.1654.080
3.1654.080
1.1654.085
3.1654.085
1.1654.090
3.1654.090
1.1654.095
3.1654.095
1.1654.100
3.1654.100

S 3,5
Wkrt blokujcy trzonowy 4,5
Proximal screw 4.5

4,5

Wkrt korowy samogwintujcy 2,7


Cortical self - tapping screw 2.7
2,7
S 2,5
L
[mm]
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

Nr katalogowy,
Catalogueno., .
Stal,
TYTAN,
Steel,
Titanium,

1.1203.006
3.1203.006
1.1203.008
3.1203.008
1.1203.010
3.1203.010
1.1203.012
3.1203.012
1.1203.014
3.1203.014
1.1203.016
3.1203.016
1.1203.018
3.1203.018
1.1203.020
3.1203.020
1.1203.022
3.1203.022
1.1203.024
3.1203.024
1.1203.026
3.1203.026
1.1203.028
3.1203.028
1.1203.030
3.1203.030
1.1203.032
3.1203.032
1.1203.034
3.1203.034
1.1203.036
3.1203.036
1.1203.038
3.1203.038
1.1203.040
3.1203.040

L
[mm]

Zakres
Range

Stal,
Steel,

TYTAN,
Titanium,

50
60
70
80
90

50-65 [mm]
60-75 [mm]
70-85 [mm]
80-95 [mm]
90-105 [mm]

1.2109.050
1.2109.060
1.2109.070
1.2109.080
1.2109.090

3.2109.050
3.2109.060
3.2109.070
3.2109.080
3.2109.090

04.34

L1
[mm]

30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

12
16
16
16
18
18
18
20
20
20

Wkrt blokujcy trzonowy 4,5


Proximal screw 4.5
4,5

L
[mm]

Nr katalogowy,
Catalogueno., .
Stal,
TYTAN,
Steel,
Titanium,

1.1656.030
3.1656.030
1.1656.035
3.1656.035
1.1656.040
3.1656.040
1.1656.045
3.1656.045
1.1656.050
3.1656.050
1.1656.055
3.1656.055
1.1656.060
3.1656.060
1.1656.065
3.1656.065
1.1656.070
3.1656.070
1.1656.075
3.1656.075

S 3,5

Komplet Set

Zestaw blokujcy 6,5


Blocking set 6.5
6,5

Wkrt blokujcy 4,5


Distal screw 4.5
4,5

S 3,5

Wkrt blokujcy 1,5/2,7


Distal screw 1.5/2.7

1,5/2,7

S 2,5

ELEMENTY BLOKUJCE
BLOCKING ELEMENTS

L
[mm]

L1
[mm]

25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

12
12
16
16
16
18
18
18
20
20
20
22
22
22

Nr katalogowy,
Catalogueno., .
Stal,
TYTAN,
Steel,
Titanium,

1.1653.025
3.1653.025
1.1653.030
3.1653.030
1.1653.035
3.1653.035
1.1653.040
3.1653.040
1.1653.045
3.1653.045
1.1653.050
3.1653.050
1.1653.055
3.1653.055
1.1653.060
3.1653.060
1.1653.065
3.1653.065
1.1653.070
3.1653.070
1.1653.075
3.1653.075
1.1653.080
3.1653.080
1.1653.085
3.1653.085
1.1653.090
3.1653.090

04

ELEMENTY BLOKUJCE
BLOCKING ELEMENTS

Wkrt blokujcy 5,0


Distal screw 5.0
5,0

S 3,5

Wkrt rekonstrukcyjny 6,5


Reconstructive screw 6.5
6,5
S 5.0

S 3,5

kaniulowany
cannulated

16
18
20
22
24
25
26
28
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

1.1657.016
1.1657.018
1.1657.020
1.1657.022
1.1657.024
1.1657.025
1.1657.026
1.1657.028
1.1657.030
1.1657.035
1.1657.040
1.1657.045
1.1657.050
1.1657.055
1.1657.060
1.1657.065
1.1657.070
1.1657.075
1.1657.080
1.1657.085
1.1657.090
1.1657.095
1.1657.100

3.1657.016
3.1657.018
3.1657.020
3.1657.022
3.1657.024
3.1657.025
3.1657.026
3.1657.028
3.1657.030
3.1657.035
3.1657.040
3.1657.045
3.1657.050
3.1657.055
3.1657.060
3.1657.065
3.1657.070
3.1657.075
3.1657.080
3.1657.085
3.1657.090
3.1657.095
3.1657.100

2,1

Nr katalogowy,
Catalogueno., .
L1
[mm]

Stal,
Steel,

TYTAN,
Titanium,

L
[mm]

L1
[mm]

Stal,
Steel,

TYTAN,
Titanium,

60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32

1.1650.060
1.1650.065
1.1650.070
1.1650.075
1.1650.080
1.1650.085
1.1650.090
1.1650.095
1.1650.100
1.1650.105
1.1650.110
1.1650.115
1.1650.120

3.1650.060
3.1650.065
3.1650.070
3.1650.075
3.1650.080
3.1650.085
3.1650.090
3.1650.095
3.1650.100
3.1650.105
3.1650.110
3.1650.115
3.1650.120

60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32

1.1652.060
1.1652.065
1.1652.070
1.1652.075
1.1652.080
1.1652.085
1.1652.090
1.1652.095
1.1652.100
1.1652.105
1.1652.110
1.1652.115
1.1652.120

3.1652.060
3.1652.065
3.1652.070
3.1652.075
3.1652.080
3.1652.085
3.1652.090
3.1652.095
3.1652.100
3.1652.105
3.1652.110
3.1652.115
3.1652.120

S 3,5

ruba zalepiajca
End cap

Nr katalogowy,
Catalogueno., .
Stal,
Steel,

S 3,5

Wkrt blokujcy 6,5


Distal screw 6.5
6,5

L
[mm]

Stal,
Steel,

TYTAN,
Titanium,

30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110

1.1651.030
1.1651.035
1.1651.040
1.1651.045
1.1651.050
1.1651.055
1.1651.060
1.1651.065
1.1651.070
1.1651.075
1.1651.080
1.1651.085
1.1651.090
1.1651.095
1.1651.100
1.1651.105
1.1651.110

3.1651.030
3.1651.035
3.1651.040
3.1651.045
3.1651.050
3.1651.055
3.1651.060
3.1651.065
3.1651.070
3.1651.075
3.1651.080
3.1651.085
3.1651.090
3.1651.095
3.1651.100
3.1651.105
3.1651.110

ruba kompresyjna
Compression screw

S 5.0

Stal,
Steel,

1.2106.001
1.2106.002
1.2106.004
1.2106.005
1.2106.006

TYTAN,
Titanium,

TYTAN,
Titanium,

1.2104.002
1.2104.003
1.2104.004

3.2104.002 M10x1
3.2104.003 M8x1,25
3.2104.004
M4

+2
+3
+2,5

1.2104.100
1.2104.105
1.2104.110
1.2104.115
1.2104.120
1.2104.125
1.2104.130

3.2104.100
3.2104.105
3.2104.110
3.2104.115 M8x1,25
3.2104.120
3.2104.125
3.2104.130

0
+5
+10
+15
+20
+25
+30

1.2104.200
1.2104.205
1.2104.210
1.2104.215
1.2104.220
1.2104.225
1.2104.230

3.2104.200
3.2104.205
3.2104.210
3.2104.215
3.2104.220
3.2104.225
3.2104.230

M7x1

0
+5
+10
+15
+20
+25
+30

1.2104.500
1.2104.505
1.2104.510
1.2104.515
1.2104.520
1.2104.525
1.2104.530

3.2104.500
3.2104.505
3.2104.510
3.2104.515
3.2104.520
3.2104.525
3.2104.530

M7x1

0
+5
+10
+15
+20
+25
+30

M10x1

0
+5
+10
+15
+20
+25
+30

ruba zalepiajca
End cap

Nr katalogowy,
Catalogueno., .

Nr katalogowy,
Catalogueno., .

3.2106.001 M10x1
3.2106.002 M8x1,25
3.2106.004 M7x1
3.2106.005 M8x1,25
3.2106.006 M4x0,7

Nr katalogowy,
Catalogueno., .

Nr katalogowy,
Catalogueno., .

L
[mm]

TYTAN,
Titanium,

L1

Stal,
Steel,

L
[mm]

L1

Nr katalogowy,
Catalogueno., .

04.35

Stal,
Steel,

TYTAN,
Titanium,

1.2104.300
1.2104.305
1.2104.310
1.2104.315
1.2104.320
1.2104.325
1.2104.330

3.2104.300
3.2104.305
3.2104.310
3.2104.315
3.2104.320
3.2104.325
3.2104.330

04

GWD TELESKOPOWY UDOWY


TELESCOPIC FEMUR NAIL

PZCh

ruba zalepiajca M4
End cap M4
M4
Stal, Steel,

1.2104.004

3,5

Stal, Steel,

1.1203.010 -034

Nr katalogowy,
Catalogueno.,
.
Stal,
L
Steel,
[mm]

Nr katalogowy,
Catalogueno.,
.
Stal,
L
Steel,
[mm]

180

1.2512.180

180

1.2513.180

180

1.2514.180

190

1.2512.190

190

1.2513.190

190

1.2514.190

200

1.2512.200

200

1.2513.200

200

1.2514.200

210

1.2512.210

210

1.2513.210

210

1.2514.210

220

1.2512.220

220

1.2513.220

220

1.2514.220

230

1.2512.230

230

1.2513.230

230

1.2514.230

240

1.2512.240

240

1.2513.240

240

1.2514.240

250

1.2512.250

250

1.2513.250

250

1.2514.250

260

1.2512.260

260

1.2513.260

260

1.2514.260

270

1.2512.270

270

1.2513.270

270

1.2514.270

280

1.2512.280

280

1.2513.280

280

1.2514.280

290

1.2512.290

290

1.2513.290

290

1.2514.290

300

1.2512.300

300

1.2513.300

300

1.2514.300

dostpne
available

[mm]

 skok, pitch, 1 mm

Nr katalogowy,
Catalogueno.,
.
Stal,
L
Steel,
[mm]

4,0

4,5

36

L [mm] 180 350

 skok, pitch, 5 mm

Tuleja teleskopowa udowa


Telescopic femur sleeve
.

3,5

Nr katalogowy,
Catalogueno.,
.
Stal,
L
Steel,
[mm]

Nr katalogowy,
Catalogueno.,
.
Stal,
L
Steel,
[mm]

120

1.2522.120

120

1.2523.120

120

1.2524.120

125

1.2522.125

125

1.2523.125

125

1.2524.125

130

1.2522.130

130

1.2523.130

130

1.2524.130

135

1.2522.135

135

1.2523.135

135

1.2524.135

140

1.2522.140

140

1.2523.140

140

1.2524.140

145

1.2522.145

145

1.2523.145

145

1.2524.145

150

1.2522.150

150

1.2523.150

150

1.2524.150

dostpne
available

[mm]

 skok, pitch, 1 mm

Nr katalogowy,
Catalogueno.,
.
Stal,
L
Steel,
[mm]

4,0

36

L [mm] 100 150

 skok, pitch, 5 mm

4,5

ruba zalepiajca M5
End cap M5
M5
Stal, Steel,

1.2530.000

Stosowa z: instrumentarium [40.4580] , uchwyt z zaciskiem M5 [40.5081], uchwyt M4 [40.5082].


Use with: instruments [40.4580], Holder with clamp M5 [40.5081], holder M4 [40.5082].
: [40.4580], M5 [40.5081], M4 [40.5082].

04.36

04

GWD ANATOMICZNY KRTKI


ANATOMICAL NAIL SHORT

Tytan, Titanium, Tytan, Titanium, Tytan, Titanium, Tytan, Titanium, Tytan, Titanium, Tytan, Titanium,

3.5161.700

3.5161.705

3.5161.710

3.5161.715

3.5161.720

3.5161.725

Tytan, Titanium,

3.5162.000

+5
+10
+15
+20
ruba zalepiajca M10x1,5 End cap M10x1.5 M10x1,5

+25

ruba kompresyjna M10x1,5


Compression screw M10x1,5
M10x1,5

5,0

3.

Ty
ta

51

Tytan, Titanium,

n,

68

3.5159.016-090

Tit
a

.0

lub or

niu

60

Tytan, Titanium,

-1

20

3.5160.016-090

5,5
Gwintowany otwr blokujcy
Threaded locking hole

.

Tytan, Titanium,

60

51

Ty
t

an

68

.0

,T
ita

20

-1

um

3.5159.016-090

ni

5,0

3.

5,0
Tytan, Titanium,

3.5159.016-090
lub or

TYTAN

12

180
200

3.5180.180
3.5180.200

dostpne
available

[mm]

 skok, pitch, 1 mm

3.5179.180
3.5179.200

180
200

.0 um
60 ,
-1
2

11

ni

3.5178.180
3.5178.200

68

180
200

,T
ita

10

3.5160.016-090

5,5

51

Nr katalogowy
Catalogueno.
.

3.

L
[mm]

Ty
ta
n

Tytan, Titanium,

5,0
Tytan, Titanium,

10 12

3.5159.016-090

L [mm] 180 240

 skok, pitch, 5 mm

Kolory Colors
10
11
12

Stosowa z instrumentarium [40.5500].


Use with [40.5500.500] instrument set.
: [40.5500.500].

04.37

04

GWD ANATOMICZNY
ANATOMICAL NAIL

Tytan, Titanium, Tytan, Titanium, Tytan, Titanium, Tytan, Titanium, Tytan, Titanium, Tytan, Titanium,

3.5161.700

3.5161.705

3.5161.710

3.5161.715

3.5161.720

3.5161.725

Tytan, Titanium,

3.5162.000

+5
+10
+15
+20
ruba zalepiajca M10x1,5 End cap M10x1.5 M10x1,5

lewy,
left,

ruba kompresyjna M10x1,5


Compression screw M10x1,5
M10x1,5

5,0

3.

3.5159.016-090

prawy,
right,

Ty
ta

n,

51

Tytan, Titanium,

68

lub or

Tit
a

.0

Tytan, Titanium,

+25

niu

60

-1

3.5160.016-090

20

5,5

3.5110.340
3.5110.360
3.5110.380
3.5110.400
3.5110.420
3.5110.440

3.5109.340
3.5109.360
3.5109.380
3.5109.400
3.5109.420
3.5109.440

20

12

340
360
380
400
420
440

um

3.5108.340
3.5108.360
3.5108.380
3.5108.400
3.5108.420
3.5108.440

-1

3.5107.340
3.5107.360
3.5107.380
3.5107.400
3.5107.420
3.5107.440

5,5

11

340
360
380
400
420
440

ni

3.5106.340
3.5106.360
3.5106.380
3.5106.400
3.5106.420
3.5106.440

60

3.5105.340
3.5105.360
3.5105.380
3.5105.400
3.5105.420
3.5105.440

5,0

10

340
360
380
400
420
440

3.5159.016-090

.0

5,0

,T
ita

prawy
right

3.

51

Ty
t

an

lewy
left

68

L
[mm]

Gwintowany otwr blokujcy


Threaded locking hole

.

Tytan, Titanium,

TYTAN

Tytan, Titanium,

3.

51

Ty
t

an

68

.0

60

ni
,T
ita

3.5160.016-090

-1

um

lub or

Tytan, Titanium,

20

3.5159.016-090

dostpne
available

[mm]

 skok, pitch, 1 mm

10 19

L [mm] 280 600

 skok, pitch, 5 mm

Kolory Colors
11
12 13

14

15

16

19

17

18

Tytan, Titanium,

3.5159.016-090

5,0
5,0

Stosowa z instrumentarium [40.5500.500].


Use with [40.5500.500] instrument set.
: [40.5500.500].

Tytan, Titanium,

3.5159.016-090
lub or

Tytan, Titanium,

3.5160.016-090

5,5

04.38

Gwintowany otwr blokujcy


Threaded locking hole

.

10

04

ELEMENTY BLOKUJCE
BLOCKING ELEMENTS

Wkrt blokujcy 5,0


Distal screw 5.0
5,0

Wkrt blokujcy 5,5


Distal screw 5.5
5,5

L
[mm]

Nr katalogowy
Catalogueno.
.

L
[mm]

Nr katalogowy
Catalogueno.
.

16
18
20
22
24
26
28
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

3.5159.016
3.5159.018
3.5159.020
3.5159.022
3.5159.024
3.5159.026
3.5159.028
3.5159.030
3.5159.035
3.5159.040
3.5159.045
3.5159.050
3.5159.055
3.5159.060
3.5159.065
3.5159.070
3.5159.075
3.5159.080
3.5159.085
3.5159.090

16
18
20
22
24
26
28
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

3.5160.016
3.5160.018
3.5160.020
3.5160.022
3.5160.024
3.5160.026
3.5160.028
3.5160.030
3.5160.035
3.5160.040
3.5160.045
3.5160.050
3.5160.055
3.5160.060
3.5160.065
3.5160.070
3.5160.075
3.5160.080
3.5160.085
3.5160.090

Wkrt rekonstrukcyjny kaniulowany 7,5


Cannulated reconstructive screw 7.5
7,5

L
[mm]

Nr katalogowy
Catalogueno.
.

60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

3.5168.060
3.5168.065
3.5168.070
3.5168.075
3.5168.080
3.5168.085
3.5168.090
3.5168.095
3.5168.100
3.5168.105
3.5168.110
3.5168.115
3.5168.120

04.39

INSTRUMENTARIUM DO GWODZI UDOWYCH


ANATOMICZNYCH
INSTRUMENT SET FOR ANATOMIC FEMUR NAIL

40.5500.000

04
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Nr katalogowy
Catalogueno.
.
40.5501.000
40.5502.000
40.5503.000
40.5504.000
40.5507.000
40.5508.000
40.5509.000
40.3327.000
40.3328.000
40.5510.000
40.5511.000
40.5512.000
40.5513.000
40.5517.000
40.5523.000
40.5526.000
40.1351.000
40.5530.000
40.5531.000
40.3925.580
40.5339.000
40.4798.500
40.5574.000
40.5575.000
40.1344.000
40.1358.000
40.1354.000
40.5534.000
40.4724.000
40.3667.000
40.1348.000
40.5065.009
40.5065.011

34

40.5519.500

Lp.

Nazwa

Name

Rami celownika
Celownik B
Celownik D
ruba czca M10x1,5
Wbijak - wybijak
Prowadnica 9/2,8
Ustawiak 9/5,0
Trokar 9
Prowadnica ochronna 11/9
Prowadnica ochronna 9/7
Prowadnica wierta 7/3,5
cznik M10x1,5/M12
Wierto kaniulowane stopniowe 7,5/2,8
ruba kompresyjna
Szydo wygite 8,0
Klucz S10
Uchwyt drutu prowadzcego
Miarka dugoci wkrtw
Drut prowadzcy 2,8/385
Drut prowadzcy 3,0/580
Wierto ze skal 3,5/300
Wzorzec dugoci gwodzi
rubokrt kaniulowany T30
rubokrt T 25
Celownik D
Prowadnica wierta krtka 7/3,5
Trokar krtki 7
Trokar 6,5
Wzorzec dugoci rub kaniulowanych
Pobijak
Prowadnica rurkowa
Wkadka celujca 9,0
Wkadka celujca 11,0
Statyw instrumentarium gwodzi
anatomicznych

Arm target
Target B
Distal target D
Connecting screw M10x1.5
Impactor-extractor
Guide 9/2.8
Set block 9/5.0
Trocar 9
Protective guide 11/9
Protective guide 9/7
Drill guide 7/3.5
Connector M10x1.5/M12
Gradual cannulated drill 7.5/2.8
Compression screw
Curved awl 8.0
Wrench S10
Handle guide rod
Screw length measure
Guide rod 2.8/385
Guide rod 3.0/580
Drill with scale 3.5/300
Nail length measure
Cannulated screwdriver T30
Screwdriver T25
Target D
Drill guide short 7/3.5
Trocar short 7
Troar 6.5
Cannulated screw length measure
Mallet
Teflon pipe guide
Insertion target 9.0
Insertion target 11.0

Szt.
M10x1,5 L=55
-
9/2,8
9/5,0
9
- 11/9
- 9/7
7/3,5
M10x1,5/M12
7,5/2,8

8,0
S10


2,8/385
- 3,0/580
c 3,5/300

T30
T25

7/3,5
7
6,5

-
9,0
11,0

Stand for instruments anatomic femur nails

1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1

40.5500.500

04.40

04

INSTRUMENTARIUM DO GWODZI UDOWYCH


ANATOMICZNYCH
INSTRUMENT SET FOR ANATOMIC FEMUR NAIL

40.5500.500

1. Rami celownika [40.5501.000]


Arm target

2. Celownik B [40.5502.000]
Target B

3. Celownik D [40.5503.000]
Distal target D

4. ruba czca M10x1,5 [40.5504.000]
Connecting screw M10x1.5
M10x1,5 L=55

5. Wbijak - wybijak [40.5507.000]


Impactor-extractor
-
6. Prowadnica 9/2,8 [40.5508.000]
Guide 9/2.8
9/2,8
7. Ustawiak 9/5,0 [40.5509.000]
Set block 9/5.0
9/5,0
8. Trokar 9 [40.3327.000]
Trocar 9
9
9. Prowadnica ochronna 11/9 [40.3328.000]
Protective guide 11/9
- 11/9
10. Prowadnica ochronna 9/7 [40.5510.000]
Protective guide 9/7
- 9/7
11. Prowadnica wierta 7/3,5 [40.5511.000]
Drill guide 7/3.5
7/3,5
12. cznik M10x1,5/M12 [40.5512.000]
Connector M10x1.5/M12
M10x1,5/M12
04.41

04

INSTRUMENTARIUM DO GWODZI UDOWYCH


ANATOMICZNYCH
INSTRUMENT SET FOR ANATOMIC FEMUR NAIL
()

40.5500.500

13. Wierto kaniulowane stopniowe 7,5/2,8 [40.5513.000]


Gradual cannulated drill 7.5/2.8
7,5/2,8
14. ruba kompresyjna [40.5517.000]
Compression screw

15. Szydo wygite 8,0 [40.5523.000]
Curved awl 8.0
8,0

16. Klucz S10 [40.5526.000]


Wrench S10
S10

17. Uchwyt drutu prowadzcego [40.1351.000]


Handle guide rod

18. Miarka dugoci wkrtw [40.5530.000]


Screw length measure

19. Drut prowadzcy 2,8/385 [40.5531.000]
Guide rod 2.8/385
2,8/385

20. Drut prowadzcy 3,0/580 [40.3925.580]


Guide rod 3.0/580
- 3,0/580

21. Wierto ze skal 3,5/300 [40.5339.000]


Drill with scale 3.5/300
c 3,5/300
22. Wzorzec dugoci gwodzi [40.4798.500]
Nail length measure

23. rubokrt kaniulowany T30 [40.5574.000]
Cannulated screwdriver T30
T30

24. rubokrt T 25 [40.5575.000]


Screwdriver T25
T25
25. Celownik D [40.1344.000]
Target D

04.42

04

INSTRUMENTARIUM DO GWODZI UDOWYCH


ANATOMICZNYCH
INSTRUMENT SET FOR ANATOMIC FEMUR NAIL
()

40.5500.500

26. Prowadnica wierta krtka 7/3,5 [40.1358.000]


Drill guide short 7/3.5
7/3,5

27. Trokar krtki 7 [40.1354.000]


Trocar short 7
7

28. Trokar 6,5 [40.5534.000]


Troar 6.5
6,5
29. Wzorzec dugoci rub kaniulowanych [40.4724.000]
Cannulated screw length measure

30. Pobijak [40.3667.000]


Mallet

31. Prowadnica rurkowa [40.1348.000]


Teflon pipe guide
-

32. Wkadka celujca 9,0 [40.5065.009]


Insertion target 9.0
9,0

33. Wkadka celujca 11,0 [40.5065.011]


Insertion target 11.0
11,0

36. Statyw instrumentarium gwodzi anatomicznych [40.5519.500]


Stand for instruments anatomic femur nails

04.43

04

STATYW NA WKRTY BLOKUJCE


STAND FOR PROXIMAL AND DISTAL SCREWS
X
X
40.4684.000

40.4684.000
Statyw na wkrty blokujce 4,5; 6,5
Stand for proximal and distal screws 4,5; 6,5
x x 4,5; 6,5

04.44

04

ROZWIERTAKI RDSZPIKOWE
MEDULLARY REAMERS

Rozwiertak rdszpikowy gitki Flexible medullary reamers -

Nr katalogowy,
Catalogueno., .

1
6,0 40.3850
6,5 40.3851
7,0 40.3852
7,5 40.3853
8,0 40.3854
8,5 40.3855
9,0 40.3856
9,5 40.3857
10,0 40.3858

2a
40.5103
40.5104
40.4541
40.5105
40.4542
40.5106
40.4543
40.5107
40.4544

Nr katalogowy,
Catalogueno., .

2b
40.5103.100
40.5104.100
40.4541.100
40.5105.100
40.4542.100
40.5106.100
40.4543.100
40.5107.100
40.4544.100

10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5

1
40.3859
40.3860
40.3861
40.3862
40.3863
40.3864
40.3865
40.3866
40.3867

2a
40.5108
40.4545
40.5109
40.4546
40.5110
40.4547
40.5111
40.4548
40.5112

2b
40.5108.100
40.4545.100
40.5109.100
40.4546.100
40.5110.100
40.4547.100
40.5111.100
40.4548.100
40.5112.100

15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
17,5
18,0

Nr katalogowy,
Catalogueno., .
1
40.3868
40.3869
40.3870
40.3871
40.3872
40.3873
40.3874

2a
40.5113
40.5114
40.5115
40.5116
40.5117
40.5118
40.5119

2b
40.5113.100
40.5114.100
40.5115.100
40.5116.100
40.5117.100
40.5118.100
40.5119.100

2a

czoowy
leading

2b

czoowy bez nakrtki


leading whitout nut

[40.3232]
Pokrto
Hand wheel

Drut prowadzcy Guide rod -

L
L [mm]

Nr katalogowy,
Catalogueno.,
.

3,0
3,5
4,0
5,0

600
600
600
600

40.3925
40.3926
40.3927
40.3928

[mm]

Drut prowadzcy Guide rod -

L [mm]

Nr katalogowy,
Catalogueno.,
.

1,8
2,5
3,0

600
500
700

40.4749.600
40.4747.500
40.3929.000

4
5
5
Drut prowadzcy 3,0/1000
Guide rod 3.0/1000
3,0/1000
40.3930

3 mm

[mm]

5 mm

1000 mm

Rozwiertak rdszpikowy z chwytem rcznym


Medullary reamer with T-handle

Nr katalogowy,
Catalogueno.,
.

Nr katalogowy,
Catalogueno.,
.

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
6,0
7,0

40.4550
40.4551
40.4552
40.4553
40.4554
40.3876
40.3877

8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0

40.3878
40.3879
40.3880
40.3881
40.3882
40.3883
40.3884

04.45

Nr katalogowy,
Catalogueno.,
.

15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0

40.3885
40.3886
40.3887
40.3888
40.3889
40.3890

04
Nr katalogowy,
Catalogueno.,
.

1.1022
1.1203
1.1650
1.1651
1.1652
1.1653
1.1654
1.1655
1.1656
1.1657
1.2063
1.2064
1.2065
1.2076
1.2077
1.2078
1.2079
1.2095
1.2096
1.2097
1.2098
1.2099
1.2100
1.2102
1.2103
1.2104
1.2106
1.2109
1.2119
1.2120
1.2121
1.2122
1.2123
1.2124
1.2125
1.2126
1.2127
1.2360
1.2361
1.2369
1.2371
1.2383
1.2384
1.2431
1.2433
1.2435
1.2450
1.2451
1.2452
1.2453
1.2455
1.2457
1.2483
1.2484
1.2492
1.2493
1.2494
1.2512
1.2513
1.2514
1.2522
1.2523
1.2524
1.2530

INDEKS - INDEX -

Strona
Page

04.33, 04.37
04.33, 04.37, 04.39
04.2, 04.38
04.2, 04.17, 04.38
04.2, 04.38
04.2, 04.21, 04.22, 04.27,
04.28, 04.29, 04.37, 04.40,
04.41
04.2, 04.17, 04.21, 04.22,
04.23, 04.27, 04.37
04.27, 04.28, 04.29, 04.37
04.37
04.22, 04.28, 04.29, 04.38
04.21
04.21
04.21
04.21
04.21
04.21
04.21
04.27
04.27
04.27
04.27
04.27
04.27
04.33
04.33
04.2, 04.17, 04.21, 04.22,
04.23, 04.27, 04.28, 04.29,
04.33, 04.38, 04.39
04.2, 04.21, 04.22, 04.27,
04.33, 04.38
04.2, 04.17, 04.37
04.17
04.17
04.17
04.17
04.17
04.17
04.17
04.17
04.17
04.33
04.33
04.17
04.17
04.27
04.27
04.29
04.29
04.29
04.28
04.29
04.28
04.29
04.29
04.29
04.23
04.23
04.23
04.23
04.23
04.39
04.39
04.39
04.39
04.39
04.39
04.39

Nr katalogowy,
Catalogueno.,
.

1.2624
1.2625
1.2626
1.2627
1.2637
1.2638
1.2639
1.2854
1.2855
1.2856
1.2857
1.2858
1.2859
1.2860
1.2861
1.2862
1.2863
1.2864
1.2865
1.2876
1.2877
1.2878
1.2879
1.2880
1.2881
1.2882
1.2883
1.2884
1.2885
1.2886
1.2887
1.4276
1.4277
1.4278
1.4279
1.4280
1.4288
1.4289
1.4290
1.4291
1.4292
1.4302
1.4303
1.4304
1.4305
1.4306
1.4307
1.4308
1.4309
1.4310
1.4311
1.4326
1.4327
1.4328
1.4329
1.4330
1.4331
1.4332
1.4333
1.4334
1.4335
1.4350
1.4351
1.4352
1.4353
1.4354
1.4355
1.4356
1.4357
1.4358

04.22
04.22
04.22
04.22
04.22
04.22
04.22
04.3
04.3, 04.40, 04.41
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10

Strona
Page

Nr katalogowy,
Catalogueno.,
.

1.4359
1.4374
1.4375
1.4376
1.4377
1.4378
1.4379
1.4380
1.4381
1.4382
1.4383
1.4852
1.4853
1.4854
1.4855
1.4856
1.4864
1.4865
1.4866
1.4867
1.4868
1.4876
1.4877
1.4878
1.4879
1.4880
1.4888
1.4889
1.4890
1.4891
1.4892
1.4902
1.4903
1.4904
1.4905
1.4906
1.4907
1.4908
1.4909
1.4910
1.4911
1.4926
1.4927
1.4928
1.4929
1.4930
1.4931
1.4932
1.4933
1.4934
1.4935
1.4950
1.4951
1.4952
1.4953
1.4954
1.4955
1.4957
1.4958
1.4959
1.4974
1.4975
1.4976
1.4977
1.4978
1.4979
1.4980
1.4981
1.4982
1.4983

04.46

04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12

Strona
Page

Nr katalogowy,
Catalogueno.,
.

Strona
Page

3.1022 04.33, 04.37


3.1203 04.33, 04.37
3.1651 04.2, 04.17, 04.38, 04.2,
04.38, 04.40, 04.41
3.1653 04.2, 04.21, 04.22,
04.27, 04.28, 04.29,
04.37
3.1654 04.2, 04.17, 04.21,
04.22, 04.23, 04.27,
04.37
3.1655 04.27, 04.28, 04.29,
04.37
3.1656 04.37
3.1657 04.22, 04.28, 04.29,
04.38
3.2063 04.21
3.2064 04.21
3.2065 04.21
3.2076 04.21
3.2077 04.21
3.2078 04.21
3.2079 04.21
3.2095 04.27
3.2096 04.27
3.2097 04.27
3.2098 04.27
3.2099 04.27
3.2100 04.27
3.2102 04.33
3.2103 04.33
3.2104 04.17, 04.21, 04.22,
04.23, 04.27, 04.28,
04.29, 04.33, 04.38
3.2106 04.21, 04.22, 04.27,
04.33, 04.38, 04.40,
04.41
3.2109 04.2, 04.17, 04.37
3.2119 04.17
3.2120 04.17
3.2121 04.17
3.2122 04.17
3.2123 04.17
3.2124 04.17
3.2125 04.17
3.2126 04.17
3.2127 04.17
3.2360 04.33
3.2361 04.33
3.2363 04.33
3.2364 04.33
3.2369 04.17
3.2371 04.17
3.2383 04.27
3.2384 04.27
3.2431 04.29
3.2433 04.29
3.2435 04.29
3.2437 04.29
3.2450 04.28
3.2451 04.29
3.2452 04.28
3.2453 04.29
3.2455 04.29
3.2457 04.29
3.2482 04.23
3.2483 04.23
3.2484 04.23
3.2492 04.23
3.2493 04.23
3.2494 04.23

04
Nr katalogowy,
Catalogueno.,
.

3.2624
3.2625
3.2626
3.2627
3.2637
3.2638
3.2639
3.2854
3.2855
3.2856
3.2857
3.2858
3.2859
3.2860
3.2861
3.2862
3.2863
3.2864
3.2865
3.2876
3.2877
3.2878
3.2879
3.2880
3.2881
3.2882
3.2883
3.2884
3.2885
3.2886
3.2887
3.4276
3.4277
3.4278
3.4279
3.4280
3.4288
3.4289
3.4290
3.4291
3.4292
3.4302
3.4303
3.4304
3.4305
3.4306
3.4307
3.4308
3.4309
3.4310
3.4311
3.4326
3.4327
3.4328
3.4329
3.4330
3.4331
3.4332
3.4333
3.4334
3.4335
3.4350
3.4351
3.4352
3.4353
3.4354
3.4355
3.4356
3.4357
3.4358

04.22
04.22
04.22
04.22
04.22
04.22
04.22
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.3
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10

INDEKS - INDEX -

Strona
Page

Nr katalogowy,
Catalogueno.,
.

3.4359
3.4374
3.4375
3.4376
3.4377
3.4378
3.4379
3.4380
3.4381
3.4382
3.4383
3.4852
3.4853
3.4854
3.4855
3.4856
3.4864
3.4865
3.4866
3.4867
3.4868
3.4876
3.4877
3.4878
3.4879
3.4880
3.4888
3.4889
3.4890
3.4891
3.4892
3.4902
3.4903
3.4904
3.4905
3.4906
3.4907
3.4908
3.4909
3.4910
3.4911
3.4926
3.4927
3.4928
3.4929
3.4930
3.4931
3.4932
3.4933
3.4934
3.4935
3.4950
3.4951
3.4952
3.4953
3.4954
3.4955
3.4956
3.4957
3.4958
3.4959
3.4974
3.4975
3.4976
3.4977
3.4978
3.4979
3.4980
3.4981
3.4982

04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.10
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
04.12

Strona
Page

Nr katalogowy,
Catalogueno.,
.

Strona
Page

3.4983 04.12
40.0321 04.34
40.1344 04.4, 04.8, 04.18,
04.19, 04.24, 04.25,
04.30, 04.31, 04.34,
04.35, 04.43, 04.45
40.1348 04.4, 04.7, 04.13,
04.15, 04.18, 04.20,
04.43, 04.46
40.1351 04.4, 04.7, 04.13,
04.15, 04.18, 04.20,
04.24, 04.25, 04.30,
04.32, 04.43, 04.45
40.1354 04.4, 04.8, 04.18,
04.20, 04.24, 04.25,
04.30, 04.31, 04.43,
04.46
40.1358 04.4, 04.8, 04.18,
04.20, 04.24, 04.25,
04.30, 04.31, 04.43,
04.46
40.1361 04.18
40.1374 04.4, 04.6, 04.18,
04.19, 04.24, 04.25
40.1387 04.4, 04.8, 04.24, 04.26
40.1389 04.18
40.2068 04.4, 04.7
40.3326 04.18
40.3327 04.4, 04.5, 04.43, 04.44
40.3328 04.4, 04.5, 04.43, 04.44
40.3329 04.4, 04.5
40.3330 04.4, 04.5
40.3331 04.4, 04.5
40.3332 04.4, 04.6
40.3333 04.4, 04.6
40.3604 04.4, 04.7
40.3614 04.4, 04.6, 04.18,
04.19, 04.24, 04.26
40.3615 04.4, 04.6, 04.18,
04.19, 04.24, 04.26
40.3616 04.4, 04.6, 04.18,
04.19, 04.24, 04.26
40.3617 04.4, 04.6, 04.18,
04.19, 04.24, 04.26
40.3619 04.18, 04.30
40.3644 04.30
40.3645 04.30
40.3646 04.30
40.3647 04.30
40.3648 04.30
40.3656 04.18
40.3657 04.18
40.3658 04.18
40.3659 04.18
40.3660 04.18
40.3661 04.30
40.3662 04.4, 04.8, 04.18, 04.19
40.3663 04.18
40.3664 04.18
40.3665 04.18, 04.30
40.3666 04.18
40.3667 04.4, 04.7, 04.13,
04.14, 04.18, 04.19,
04.24, 04.26, 04.30,
04.32, 04.43, 04.46
40.3668 04.18
40.3670 04.30
40.3674 04.4, 04.7
40.3675 04.4, 04.8
40.3676 04.4, 04.8

04.47

Nr katalogowy,
Catalogueno.,
.

Strona
Page

40.3696 04.4, 04.6, 04.18,


04.19, 04.24, 04.26
40.3697 04.30
40.3698 04.30
40.3699 04.30
40.3850 04.48
40.3851 04.48
40.3852 04.48
40.3853 04.48
40.3854 04.48
40.3855 04.48
40.3856 04.48
40.3857 04.48
40.3858 04.48
40.3859 04.48
40.3860 04.48
40.3861 04.48
40.3862 04.48
40.3863 04.48
40.3864 04.48
40.3865 04.48
40.3866 04.48
40.3867 04.48
40.3868 04.48
40.3869 04.48
40.3870 04.48
40.3871 04.48
40.3872 04.48
40.3873 04.48
40.3874 04.48
40.3876 04.48
40.3877 04.48
40.3878 04.48
40.3879 04.48
40.3880 04.48
40.3881 04.48
40.3882 04.48
40.3883 04.48
40.3884 04.48
40.3885 04.48
40.3886 04.48
40.3887 04.48
40.3888 04.48
40.3889 04.48
40.3890 04.48
40.3925 04.4, 04.7, 04.43,
04.45, 04.48
40.3926 04.48
40.3927 04.48
40.3928 04.48
40.3929 04.48
40.4492 04.30
40.4511 04.34
40.4541 04.48
40.4542 04.48
40.4543 04.48
40.4544 04.48
40.4545 04.48
40.4546 04.48
40.4547 04.48
40.4548 04.48
40.4550 04.48
40.4551 04.48
40.4552 04.48
40.4553 04.48
40.4554 04.48
40.4580 04.34, 04.39
40.4581 04.34
40.4583 04.34
40.4584 04.34

04
Nr katalogowy,
Catalogueno.,
.

INDEKS - INDEX -

Strona
Page

40.4585 04.34
40.4586 04.34
40.4587 04.34
40.4588 04.34
40.4589 04.34
40.4590 04.34
40.4591 04.34
40.4595 04.34
40.4596 04.34
40.4597 04.34
40.4684 04.47
40.4712 04.13
40.4749 04.48
40.4751 04.30
40.4798 04.4, 04.5, 04.13,
04.15, 04.43, 04.45
40.4799 04.30
40.5000 04.23, 04.24
40.5007 04.23, 04.24
40.5008 04.23, 04.24
40.5010 04.23, 04.24, 04.30
40.5011 04.24
40.5020 04.30
40.5023 04.30
40.5024 04.30
40.5025 04.30
40.5030 04.30
40.5065 04.4, 04.8, 04.24,
04.25, 04.30, 04.32,
04.43, 04.46
40.5071 04.4, 04.7
40.5074 04.4, 04.8
40.5075 04.4, 04.8
40.5081 04.39
40.5082 04.39
40.5090 04.4, 04.5, 04.6, 04.7,
04.8
40.5091 04.4, 04.5
40.5093 04.4, 04.5
40.5094 04.4, 04.5
40.5095 04.4, 04.5
40.5096 04.4
40.5097 04.4, 04.5
40.5099 04.4, 04.8
40.5103 04.48
40.5104 04.48
40.5105 04.48
40.5106 04.48
40.5107 04.48
40.5108 04.48
40.5109 04.48
40.5110 04.48
40.5111 04.48
40.5112 04.48
40.5113 04.48
40.5114 04.48
40.5115 04.48
40.5116 04.48
40.5117 04.48
40.5118 04.48
40.5119 04.48
40.5330 04.4, 04.7, 04.18,
04.20, 04.24, 04.26
40.5331 04.30
40.5332 04.30
40.5333 04.4, 04.7
40.5334 04.18
40.5335 04.18
40.5337 04.30
40.5507 04.4, 04.6, 04.43, 04.44

Nr katalogowy,
Catalogueno.,
.

Strona
Page

Nr katalogowy,
Catalogueno.,
.

40.5523 04.4, 04.6, 04.13,


04.14, 04.30, 04.43,
04.45
40.5526 04.4, 04.7, 04.13,
04.14, 04.43, 04.45

04.48

Strona
Page

Nr katalogowy,
Catalogueno.,
.

Strona
Page