Вы находитесь на странице: 1из 80

Cuprins

INTRODUCERE
I. NOIUNI DESPRE CENTRALE TERMOELECTRICE
I.1. Prezentarea general a unei centrale termelectrice
I.!. Prezentarea gru"ului #e $$% M&
I.$. De'crierea in'tala(iei #e alimentare cu cr)une a
cazanului *en'n #e 1%$+t,-
I... De'crierea circuitului gazelr #e ar#ere la cazanul
*en'n #e 1%$+t,-
II. IMPACTUL CTE ASUPRA MEDIULUI
II.1. N(iuni generale "ri/in# "luarea me#iului
II.!. Im"actul "luan(ilr energetici a'u"ra 0actrilr #e
me#iu
III. MOTI1AIA CONCEPERII SISTEMULUI DE
MONITORI2ARE CONTINU3 A EMISIILOR LA CO4
III.1. E/aluarea "rin calcul a emi'iilr la c5
III.!. Nece'itatea im"lementrii 'i'temului #e mnitrizare
cntinu a emi'iilr la c5
I1. SISTEM DE MONITORI2ARE CONTINU3 A EMISIILOR
6N 7A2ELE ARSE E1ACUATE LA CO4
I1.1. N(iuni generale #e'"re 'i'tem
I1.!. Structura -ar#8are a 'i'temului
I1.$. S0t8are9ul 'i'temului
1. M3SURI 4I PROPUNERI PRI1IND MODERNI2AREA
INSTALAIILOR TE:NOLO7ICE 4I DE
AUTOMATI2ARE PENTRU REDUCEREA EMISIILOR
POLUANTE LA CO4
1I. CONCLU2II
*I*LIO7RA;IE
!
.
.
1%
1!
1.
1<
1<
!%
!+
!+
$+
.%
.%
.!
=.
=>
<>
<?
1
INTRODUCERE
Una #intre cele mai im"rtante "r)leme ale e"cii m#erne re"rezint
"luarea atm'0eric. Ace't 0enmen@ eAtrem #e cm"leA@ a #e/enit )iectul #e
intere' al mai multr rganiza(ii interna(inale@ #earece@ cn'ecin(ele "lurii
atm'0erice 'e 0ac re'im(ite "e'te -tarele (rilr.
6n general 'e "ate /r)i #e "luare reginal@ care cn't Bn
cntaminarea atm'0erei "rin #e5euri 'au 'u)"r#u'e lic-i#e@ 'li#e 'au gaza'e
care "un Bn "ericl 'ntatea amenilr@ "lantelr 5i animalelr 'au "t ataca
materiale@ "t re#uce /izi)ilitatea 'au "t "r/ca mir'uri #ezagrea)ile. La
'car "lanetar@ eliminarea 'au acumularea Bn atm'0er a anumitr "r#u'e@ #uc
la cn'ecin(e ire"ara)ile a'u"ra ec-ili)rului natural al "laneteiC #i'trugerea
'tratului #e zn 5i Bnclzirea gl)al a atm'0erei. Rezultatele 'unt #eDa
/izi)ileC "e #e "arte@ 'u"ra0a(a PmEntului e'te 'u"u' Bn m# cn'tant
ra#ia(iilr ultra/ilete care nu mai 'unt 0iltrate 'u0icient #e "tura #e zn 5i care
'unt eAtrem #e #untare /ie(ii@ 5i "e #e alt "arte@ Bnclzirea atm'0erei
"r#uce 'c-im)ri climatice im"rtante. 6n ace'te cn#i(ii@ maDritatea (rilr
in#u'triale au emi' Bn ultimele #ecenii@ anumite legi "ri/itare la ni/elurile
maAime a#mi'i)ile #e "luare atm'0eric. A't0el@ eAi't "recu"are 0arte
inten' "entru amelirarea miDlacelr #e 0iltrare eAi'tente 'au "entru g'irea
unr 'lu(ii ni@ mai e0iciente 5i mai "u(in c'ti'itare.
Cn'umul #e energie e'te 'ur' maDr #e "luare atm'0eric. Ace'ta
cntri)uie la "e'te ?%F #in emi'iile #e )iAi# #e 'ul0 #in UE@ la a"ra"e
ttalitatea emi'iilr #e Aizi aztici@ la a"ra"e Dumtate #in emi'iile #e cm"u5i
rganici /latili 0r metan 5i la a"rAimati/ >+F #in "articule. M'urile luate
"entru re#ucerea "lurii atm'0erice #in 'ectrul energetic au #u' la 'c#erea
emi'iilr #e )iAi# #e 'ul0 5i Aizi aztici. O cntri)u(ie im"rtant a a/ut9
trecerea #e la utilizarea cr)unelui la utilizarea gazului natural@ cre5terea
e0icien(ei "r#ucerii #e electricitate cu aDutrul cm)u'ti)ililr 0'ili@ "recum 5i
"rcentul tt mai mare al 'ur'elr #e energie nuclear 5i regenera)il.
Acti/it(ile antr"ice cu "n#erea cea mai im"rtant Bn generarea
gazelr cu e0ect #e 'er 'unt "rce'ele #e cm)u'tie.
Ni/elul emi'iilr gazelr re'"n'a)ile #e "r#ucerea e0ectului #e 'er a
'czut "En Bn 1??>G1???@ cm"arati/ cu ni/elul Bnregi'trat Bnainte #e 1??%@ ca
urmare@ Bn "rinci"al@ a re#ucerii acti/it(ii ecnmice la 'cara Bntregii (ri@ #ar Bn
inter/alul !%%%G!%%$ ten#in(a a 0't #e cre5tere@ ca urmare Bn "rinci"al a
cre5terii cn'umurilr #e cm)u'ti)ili 0'ili Bn 'ectrul termenergetic.
Pr#uc(ia #e energie electric Bn termcentrale a 'czut Bn anul !%%+
cm"arati/ cu anul !%%. cu cca. $F@ 0a"t ce 'e re0lecta 'i Bn ni/elul emi'iilr #e
gaze cu e0ect #e 'er.
Emi'iile #e CO
!
"r/enite #in ar#eri Bn energetica 5i in#u'trii #e
tran'0rmare re"rezint cca. ?%F #in ttalul emi'iilr #e CO
!
e'timate la ni/el
na(inal.
!
De5i emi'iile #e gaze cu e0ect #e 'er "r#u'e #e 'ectrul energetic au
'czut 0a( #e anul #e )az 1?>?@ "r#ucerea #e energie rmEne "rinci"ala 'ur'
#e emi'ii #e 7:7 Hgaze cu e0ect #e 'erI. 6n cn'ecin(@ ace't 'ectr nece'it
in/e'ti(ii 'u)'tan(iale "entru re#ucerea emi'iilr #e 7:7 'i a altr "luan(i
rezulta(i #in "r#ucerea #e energie@ cum ar 0i SO
!
@ NO
A
@ "ul)eri.
Circa >%F #in gru"urile termenergetice #in (ara na'tr au 0't in'talate
Bn "eria#a 1?<%91?>%@ #e"5in#u95i "ractic #urata #e /ia( nrmat. MaDritatea
ca"acita(ilr termenergetice nu 'unt ec-i"ate cu in'tala(ii "er0rmante "entru
re#ucerea emi'iilr@ Bn 0elul ace'ta emi'iile #e NO
J
5i SO
!
'ituEn#u9'e "e'te
/alrile maAime acce"tate Bn UE.
6n ultimii ani au 0't m#ernizate,rete-nlgizate unele centralele
termelectrice cu ca"acitate #e a"rAimati/ 1%F #in "uterea in'talat.
Pentru a 'e i#enti0ica 5i e/alua im"actul "ten(ial cauzat #e 0unc(inarea
unei centrale termelectrice HCTEI e'te nece'ar 'u"ra/eg-erea emi'iilr la CTE
cu a"arate 5i in'tala(ii care ' "at m'ura Bn gazele #e ar#ere H0umI u'cate 'au
ume#e urmtarele elementeC
9 #e)itul Ha" 'au a)urI Kt,-LM
9 emi'ia #e "ra0 Kmg,Nm
$
LM
9 emi'ia #e SO
!
Kmg,Nm
$
LM
9 emi'ia #e NO
A
Kmg,Nm
$
LM
9 emi'ia #e CO Kmg,Nm
$
LM
9 cncentra(ia #e CO
!
KFLM
9 cncentra(ia #e O
!
KFL.
O#at cu a#erarea RmEniei la Uniunea Eur"ean@ e'te nece'ar ca Bn
'ectrul energetic ' 0ie re'"ectate reglementrile re0eritare la "rtec(ia
me#iului@ la 0unc(inarea cu /alri ale emi'iilr "luante 'u) /alrile limit
a#mi'i)ile.
Ace'te #ezi#erate cn#uc 5i la utilizarea unr ec-i"amente #e
autmatizare@ ac-izi(ie #e #ate 5i mnitrizare "er0rmante@ care ' 0ere atEt
#ate Bn tim" real #e'"re emi'iile "luante la c5urile centralelr termelectrice@
cEt 5i "'i)ilitatea 'tcrii ace'tr #ate "entru analize ulteriare.
O)iecti/ul ace'tui "riect e'te acela #e a lrgi '0era #e cun5tin(e
re0eritare la 'i'temele #e analiz cntinu a emi'iilr la c5@ a nece'it(ii
utilizrii ace'tr 'i'teme 5i a "er0rman(elr ace'tr 'i'teme.
$
Capitolul I
NOIUNI DESPRE CENTRALE TERMOELECTRICE
1.1. Noiuni generale despre centrale teroelectrice
O central electric 'er/e5te la tran'0rmarea energiei )rute@ eAi'tent Bn
natur@ Bn energie electric. 6n cazul Bn care "e calea tran'0rmrii 'e genereaz
5i energie termic@ atunci 'e /r)e5te #e'"re central "e a)ur HtermcentralI.
6ntr9 termcentral@ energia )rut ce 'e g'e5te Bn cm)u'ti)ilii 0'ili e'te
tran'0rmat Bn energie termic Bn cazanul HgeneratrulI #e a)ur. Acea't energie
termic e'te a"i cn#u' '"re tur)in Bm"reun cu 'u"rtul G a)urM Bn tur)in
are lc tran'0rmarea energiei Bn energie mecanic@ Bn generatrul electric a/En#
lc ultima tran'0rmare@ tran'0rmarea energiei mecanice Bn energie electric
H0igura 1.1I.
Cazan #e a)ur
Energie
)rutN
Energie
termicN
Tur)inN7eneratr electric
Energie
mecanicN
Energie
electricN
G
;igura 1.1 Sc-ema unei termcentrale
De multe ri "r#u'ul urmrit nu e'te energia electric@ ci 'e #re5te #ar
)(inerea #e energie termic@ a/En# #e a 0ace cu centrale termice. 6n ace'te
centrale 'e )(ine a)urul nece'ar "entru Bnclzire@ iar Bn centralele termice
in#u'triale 'e )(ine a)urul nece'ar anumitr "rce'e in#u'triale H#e eAem"lu Bn
in#u'tria c-imicI@ generEn#u9'e Bn "aralel 5i energie electric H#ar ca "r#u'
'ecun#arI@ a/En# #e a 0ace cu CET9uri Hcentrale electrice #e term0icareI.
Se "ate 0ace #eci "rim cla'i0icare a termcentralelr 5i anumeC
9 CTE Hcentrale termelectriceI G 'e "r#uce numai energie electricM
9 CT Hcentrale termiceI G 'e "r#uce numai energie termic Hcl#urIM
9 CET Hcentrale electrice #e term0icareI G 'e "r#uce atEt energie termic@
cEt 5i energie electric.
Se "t 0ace 5i alte cla'i0icri ale termcentralelr@ ca #e eAem"lu Bn 0unc(ie #e
cm)u'ti)ilul utilizatM 'e "t #e'e)i cm)u'ti)ili 0'ili 'au cm)u'ti)ili
nucleari. Cm)u'ti)ilii 0'ili "t 0i 'lizi Hcr)uni@ 5i'turi@ etc.I@ lic-izi H"curI
'au gaz5i Hgaze naturale 'au gaze #e 0urnalI. Se "t 0l'i 5i cm)ina(ii ale
ace'tr cm)u'ti)ili@ unul 0iin# cm)u'ti)il #e )az@ iar cellalt 0iin# 0l'it ca
'u"rt. Du" cum 'e /a /e#ea Bn ca"itlele urmtare@ #e'e)it im"rtan(
"entru autmatizare au caracteri'ticile ace'tr cm)u'ti)ili.
.
!"!"!" Principiul constructi# al unei terocentrale
Se /r "rezenta cEte/a 'c-eme "rinci"iale "ri/in# cn'truc(ia unei
termcentrale@ atEt cEt e'te nece'ar "entru "rezentarea 'i'temelr #e
autmatizare.
Se "t #e'e)i #u 'c-eme #e )azC 'c-ema )lc 'au 'c-ema cu
re"artizare "e )ar clectare.
1.1.1.1 Schema bloc
Sc-ema uzual actual e'te 'c-ema )lc. A5a cum 'e )'er/ #in 0igura
1.!@ cazanul #e a)ur@ tur)ina 5i generatrul@ Bm"reun cu tate in'tala(iile
auAiliare 0rmeaz unitate 5i anume un )lc #e central.
1. Cazan #e a)ur.
!. Tur)inN.
$. 7eneratr 'incrn.
.. Cn#en'atr.
+. Pm"N #e cn#en'at.
=. POP.
<. Degazr.
>. Pm"N #e alimentare.
?. PIP.
1%. Tran'0rmatr #e )lc.
11. Tran'0rmatr "entru
'er/icii "r"rii
4
8
5 6
7
8
1
9
2
5 6
7
1
9
2
4
G
3
11
10
G
11
3
10
;igura 1.!. Princi"iul cn'tructi/ al unui )lc #e central
Cn'umul "r"riu al 0iecrui )lc energetic e'te 'e"arat a't0el BncEt
0iecare )lc "ate 0i eA"latat in#e"en#ent #e celelalte.
6n cazul unr )lcuri #e mare "utere@ unitatea #e )lc e'te 0rmat #in
#u cazane #e a)ur 5i tur)in.
Sc-ema )lc 0er Bn' unele a/antaDe@ care nu /r 0i #i'cutate aici. Se /r
"uncta numai a/antaDele ce au in0luen( a'u"ra 'i'temelr #e reglare autmat.
Mai BntEi /m #i'cuta #e'"re "r)lema 'u"raBnclzirii interme#iare@
#earece Bn 'c-ema )lc eAi't legtur clar Bntre tur)in 5i 'u"raBnclzitrul
+
interme#iar@ 'e re#uc #eranDamentele 5i a't0el reglarea autmat a tem"eraturii
a)urului interme#iar #e/ine mai u5ar.
De a'emenea 5i reglarea autmat a #e)itului #e a" #e alimentare e'te
in0luen(at 0a/ra)il #atrit 0a"tului c "m"ele #e alimentare a"ar(in unui
'ingur cazan "utEn#u9'e a't0el inter/eni a'u"ra tura(iei ace'tr "m"e@ re#ucEn#
la minimum "ier#erile Bn /entilele #e reglare a #e)itului #e a" #e alimentare
Hace'te a'"ecte /r 0i #i'cutate Bn #etaliu la "rezentarea #i0eritelr )ucle #e
reglare autmat ce ec-i"eaz un )lc energeticI.
Un al treilea a/antaD al 'c-emei )lc /a 0i e/i#en(iat la "rezentarea reglrii
autmate a 'arcinii )lcului@ realizEn#u9'e re"artizare a unui 'ingur cazan #e
a)ur la tur)in.
1.1.1.2. Schema cu bar colectoare
O 'lu(ie mai /ec-e a 0't re"artizarea "e )ar clectare H0igura 1.$I a
a)urului Bn centrale. Acea't re"artizare '9a mti/at "rin 'iguran(a re#u' Bn
eA"latare a cazanelr #e a)ur H5i #atrit li"'ei unr 'i'teme #e autmatizare
"er0rmanteI.
1. Cazan #e a)ur.
!. Tur)inN.
$. 7eneratr 'incrn.
.. Cn#en'atr.
+. Pm"N #e cn#en'at.
=. POP.
<. Degazr.
>. Pm"N #e alimentare.
?. PIP.
1%. Tran'0rmatr #e )lc.
11. Tran'0rmatr "entru
'er/icii "r"rii
9
9
86
8
1
6
5
7
4
2
1
2
5
7
4
11
G
10
3
G
11
10
3
;igura 1.$. Princi"iul cn'tructi/ al unei centrale cu )ar clectare
Caracteri'tic ace'tei 'c-eme #e 0unc(inare cu )ar clectare e'te 0a"tul
c tate cazanele #e a)ur genereaz a)urul "e )ar clectare #e a)ur@ iar
alimentarea cu a" a 0iecrui cazan #e a)ur 'e 0ace #e "e )ar clectare
"entru a"a #e alimentare.
Pe lEng #i/er'e #eza/antaDe Hc'turi '"eci0ice mai ri#icate ale in'tala(iei@
"ericl #e mur#rire a a"ei #e alimentareI a"ar 5i #eza/antaDe te-nice legate #e
=
"r)lematica autmatizrii. A5a cum '9a men(inat la "unctul 1.1.1.1.@ "r)leme
#e'e)ite a"ar la reglarea autmat a 'arcinii@ Bn#e'e)i "ri/in# Bncrcarea
#i0erit a cazanelr 5i "artici"area "rcentual cre'"unztare la m#i0icrile
#e 'arcin. 6n ciu#a #eza/antaDelr enumerate@ acea't re"artizare "e )ar
clectare 'e reg'e5te la centralele cu 0unc(inare #e ti" Pin'ulQ 5i la centralele
in#u'triale care a'igur a)ur #e "rce'.
6n cazul centralelr #e ti" Pin'ulQ Hcentrale care nu 'unt cnectate la re(ea
5i alimenteaz numai anumi(i cn'umatriI e'te "'i)il "unerea la #i'"zi(ie a
"uterii "rintr9 )ar clectare. 6n cazul Bn care un cazan ie'e #in 0unc(iune@ 0ie
celelalte cazane #e a)ur /r "relua 'arcina nece'ar@ 0ie 'e /a "rni un cazan #e
rezer/.
La CET9urile in#u'triale@ cazanele #e a)ur li/reaz a)urul "e cn#uct
clectare@ #e un#e 'e 0ace re"artizarea '"re cn'umatri.
1. Cazan #e a)ur IP
!. Tur)inN cu cntra"re'iune
$. Cazan #e a)ur OP
.. Tur)inN cu cn#en'atie
33
1
G
4
2
G
4
G
;igura 1... Princi"iul cn'tructi/ al unei in'tala(ii cu clectr "entru a)ur
6n ace't cnteAt tre)uie'c men(inate in'tala(iile auAiliare.
Sc-ema #e mai 'u' H0igura 1..I 'e 0l'e5te atunci cEn# 'e #re5te
cre5terea e0icien(ei unei in'tala(ii #e OP HDa' "re'iuneI eAi'tent@ mai /ec-e.
Du" cum 'e )'er/@ a)urul #e IP HBnalt "re'iuneI 'e #e'tin#e Bntr9 tur)in cu
cntra"re'iune 5i e'te 0urnizat re(elei #e a)ur #e Da' "re'iune.
De a'emenea@ 5i Bn CT 'e reg'e'c cn#ucte clectare #e a)ur "entru
li/rarea energiei termice.
!"!"$" Pre%entarea sc&eei 'loc
6n 0igura 1.+ e'te "rezentat 'c-ema )lc@ 'c-em ce cu"rin#e 5i
in'tala(ie "entru #e'ul0urarea gazelr #e ar#ere.
<
;igura 1.+. Sc-ema )lc
>
Cr)unele ''it #e la 'ta(ia #e cnca'are e'te #e"zitat Bn )uncrul #e
un#e cu aDutrul )enzii tran'"rtare e'te intr#u' Bn mara #e cr)une.
De)itul #e cr)une intr#u' Bn mar #e"in#e #e /iteza )enzii 5i #e
gr'imea 'tratului "e )an#@ mrimi care 'e "t regla. Cr)unele a'"irat Bn
mar #at cu gazele #e ar#ere #in 0car e'te mcinat 0in #u" care e'te re0ulat
Bn zna arztrului un#e e'te ar' Bn "rezen(a aerului #e ar#ere intr#u' "rin
interme#iul unei cla"ete #e reglare a #e)itului #e aer. Prin ar#ere 'e #ez/lt
anumit cantitate #e energie termic ce e'te tran'mi' (e/ilr #in cazan "rin
ra#ia(ie.
Prin (e/i circul 0lui#ul #e lucru Ha"aI care aDunge la tem"eratura #e
/a"rizare. 6n tam)ur /a"rii #e a" 'unt 'e"ara(i 5i trec mai #e"arte Bn in'tala(ia
#e 'u"raBnclzire. A)urul 'u"raBnclzit e'te intr#u' Bn cr"ul #e Bnalt "re'iune
al tur)inei.
Du" ie5irea #in cr"ul #e Bnalt "re'iune a)urul e'te intr#u' Bn circuitul
#e 'u"raBnclzire interme#iar un#e i 'e cre5te #in nu tem"eratura 5i a"i e'te
intr#u' Bn cr"ul #e me#ie "re'iune al tur)inei.
6n 0car@ #atrit ar#erii@ iau na5tere gaze #e ar#ere a crr tem"eratur
"ate 0i #e "e'te 1%%%
%
C. Ace'te gaze@ Bn #rumul lr ctre e/acuare@ P'"alQ
(e/ile 'c-im)tarelr #e cl#ur 5i le tran'0er ace'tra energie termic "rin
cn/ec(ie. Du" tran'0erul #e cl#ur ctre circuitul a"9a)ur@ gazele #e ar#ere
"arcurg "reBnclzitrul #e aer un#e ce#eaz cl#ur aerului #e ar#ere.
6n 0iltrele mecanice 'e re(in "articulele 'li#e #in gazele #e ar#ere "rin
0iltrare mecanic H0iltrare gr'ierI@ iar Bn 0iltrele electr'tatice ace'te "articule
'unt re(inute "rin inizare Bn cEm" electr'tatic H0iltrare 0inI.
1entilatrul #e gaze H'u0lantaI a'"ir gazele #e ar#ere care 'unt cn#u'e la
in'tala(ia #e #e'ul0urare.
Aerul nece'ar ar#erii e'te 0urnizat cu aDutrul /entilatrului #e aer.
Cazanul cu circula(ie 0r(at nu #i0er #e cel cu circula(ie natural #ecEt
"rin 0a"tul c eAi't "m" mntat Bn circuitul 0rmat #e (e/ile #e c)rEre@
(e/ile #e 0ier)ere 5i tam)ur@ care 0r(eaz circula(ia a"ei@ realizEn#u9'e a't0el
/a"rizare mai inten'.
Cazanul cu 'tr)atere 0r(at nu are tam)ur 5i (e/i #e c)rEre. La ace't
ti" #e cazan a"a #e alimentare trece #irect "rin (e/ile 0ier)tare "e "arcur'ul
crra 'e /a"rizeaz cm"let@ circuitul ulterir 0iin# 'imilar cu cel #e la
cazanele cu circula(ie natural.
Du" cum 'e cuna5te@ "uterea mecanic #ez/ltat #e tur)in e'te
"r"r(inal cu "r#u'ul #intre #e)itul #e a)ur ce trece "rin tur)in 5i c#erea
#e ental"ie a a)urului Bn tur)in H#i0eren(a #intre ental"ia a)urului la intrarea Bn
tur)in 5i ental"ia a)urului la cn#en'atrI.
6n cazul Bn care 'e #re5te /aria(ia "uterii tur)inei@ e'te nece'ar a m#i0ica
#e)itul #e a)ur ce trece "rin acea'ta. Pe 'curt@ "rce'ele ce 'e #e'05ar Bn
ca#rul cazanului #e a)ur 'unt #e'cri'e a't0elC "entru )(inerea unui anumit #e)it
#e a)ur la anumi(i "arametrii@ e'te nece'ar a intr#uce Bn cazan anumit
cantitate #e a" 5i e'te nece'ar ar#erea unei anumite cantit(i #e cm)u'ti)il.
Pentru ar#erea cantit(ii #e cm)u'ti)il e'te nece'ar a 0i intr#u' anumit
?
cantitate #e aer Hcu aDutrul /entilatarelr #e aerI "entru a a/ea ar#ere cEt mai
)un Ha"r"iat #e ar#erea cm"letI.
!"$" Pre%entare grupului de (() M* de la CTE Ro#inari
CTE R/inari a 0't "re/zut cu ! gru"uri #e !%% M& Hgru"urile 1 5i !I
5i cu . gru"uri #e $$% M& Hgru"urile $@ .@ + 5i =I.
7ru"urile #e !%% M& au 0't 'ca'e #in 0unc(iune 5i ca'ate@ 0a"t "entru
care nu /m in'i'ta a'u"ra ace'tra.
7ru"ul #e $$% M& in'talat la CTE R/inari e'te alctuit #in a5a numita
'c-em )lc care Bn'eamn legtura #irect "e "arte #e a)ur #intre cazan 5i
tur)in@ care 'e a"lic #e regul la gru"urile #e cn#en'a(ie cu 'u"raBnclzire
interme#iar H0ig.1.=I. Acea'ta 'c-em 'e caracterizeaz "rin 'im"litate #ar are
#eza/antaDul c an'am)lul cazan9tur)in e'te a0ectat #e in#i'"ni)ilitatea relati/
mai mare a cazanului.
A"a #e alimentare are #e a'emenea un tra'eu unic Bntre tur)ina 5i cazanul
aceluia5i )lc@ "m"ele #e a" #e alimentare a'"irEn# #in rezer/rul
#egazrului. Pe circuitul a"ei Bntre tur)ina 5i cazan 'e g'e'c "reBnclzitarele
#in circuitul regenerati/ #i'"u'e #e a'emenea "e un 'ingur 0ir.
;igura 1.=. 7ru" #e $$% M& #e cn#en'a(ie cu 'u"raBnclzire interme#iar
H'im"li0icatI.
Dimen'inarea unui gru" #e cn#en'a(ie 'e 0ace re'"ectEn# criteriul
ecnmicit(ii a't0el BncEt "entru anumita "utere electric la generatr /r
cre'"un#e la "riectarea )lcului limite "reci'e "entru "arametrii a)urului /iu
5i a)urului 'u"raBnclzit interme#iar@ "recum 5i "entru numrul #e
"reBnclzitare #in circuitul regenerati/. 6n cazul #e 0a( H$$% M&I limitele
"re'cri'e 'untC
9 "re'iune a)ur /iu Bntre 1.% )ar 5i !.% )arM
9 tem"eratura a)ur /iu +.%RCM
1%
9 tem"eratura a)ur 'u"raBnclzit interme#iar +.%RCM
9 numr "reBnclzitare "entru a"a #e alimentareC <.
Cazanul e'te cu 'tr)atere 0r(at unic H*en'nI@ #e ti" turn@ eAecutat 'u)
licen( *a)ccS 5i 0l'e5te #re"t cm)u'ti)il lignitul #e R/inari.
Datele nminale "rinci"ale ale cazanului 'untC
9 a)ur #e Bnalt "re'iuneC
#e)itC 1%$+ t,-M
tem"eraturC +.% HT+,91%I RCM
"re'iuneC 1?1 )ar.
9 a)ur #e me#ie "re'iuneC
#e)itC ?<. t,-M
tem"eratur la intrarea Bn SIC $.> RCM
tem"eratur la ie5irea #in SIC +.% RC
"re'iune la intrarea Bn SIC .?@! )arM
"re'iune la ie5irea #in SIC .<@! )ar.
9 a" #e alimentareC
tem"eratur la intrarea Bn ecnmizrC !=% RCM
"re'iune la intrarea Bn ecnmizrC !.+ )ar.
9 tem"eratur gaze ar#ere #u" PARC 1.% RCM
9 ran#amentC >+@?F.
Caracteri'ticile lignitului #e R/inari H#ate #e "riectI 'untC
9 cn(inutul #e car)nC C
i
U !1@? V 1>@$ FM
9 cn(inutul #e -i#rgenC :
i
U !@% V 1@< FM
9 cn(inutul #e 'ul0 cm)u'ti)ilC S
c
i
U %@> V %@< FM
9 cn(inutul #e azt T AigenC N
i
T O
i
U 1%@$ V >@> FM
9 umi#itate ttalC &
t
i
U !1@? V 1>@$ FM
9 cenu5C A
i
U !. V !+@+ FM
9 "utere calri0ic in0eriarC 1>%% V 1.%% Scal,Sg.
Tur)ina cu a)ur e'te #e ti" ;IC G $$% M&@ tur)in cu cn#en'a(ie cu
'ingur 'u"raBnclzire interme#iar. Tur)ina e'te #e ti"ul Pcu ac(iuneQ cn'truit
'u) licen( Rateau9Sc-nei#er.
Tur)ina e'te cm"u' #in . cr"uri "e linie #e ar)ri 5i cu un 'ingur
cn#en'atrC cr"ul #e Bnalt "re'iune CIP@ cr"ul #e me#ie "re'iune CMP 5i
#u cr"uri #e Da' "re'iune COP19!@ COP$9..
7eneratrul electric e'te #e ti" Al'tm@ a/En# urmtarele caracteri'ticiC
9 "uterea maAim cntinuC $$% M&M
9 "uterea ecnmicC $1+ M&M
9 "uterea #e 'u"ra'arcinC $.+ M&M
9 tura(iaC $%%% rt,min.
11
!"(" Descrierea instalaiei de alientare cu c+r'une a
ca%anului ,enson de !)(- t.&
Cr)unele cnca'at e'te a#u' "rin interme#iul in'tala(iei #e )enzi
tran'"rtare #in central la )uncrul #e cr)une al 0iecrei mri.
6n 0igura 1.< e'te "rezentat 'c-ema #e alimentare cu cr)une a cazanului
#e 1%$+ t,- "rin interme#iul mrii 1@ 'c-ema 0iin# i#entic "entru celelalte +
mri H!V=I.
*uncrul mrii e'te "re/zut cu 'emnalizatare #e ni/el cu /i)ra(ii "entru
a in#ica ni/elul #e cr)une #in )uncr.
Din )uncrul mrii cr)unele aDunge "e )an#a tran'"rtare care Bl #uce
Bn 'e"aratrul mrii. 6n 0unc(ie #e /iteza )enzii 5i #e Bnl(imea 'tratului #e
cr)une #e "e )an#@ Bn mar /a intra un anumit #e)it #e cr)une. 6nl(imea
'tratului "e )an# e'te 0iAat "rin interme#iul unui P"lugQ@ a't0el BncEt /aria(ia
#e)itului #e cr)une la mar e'te #at #e /aria(ia /itezei )enzii tran'"rtare@
*an#a tran'"rtare e'te antrenat #e un mtr "rin interme#iul a unui
/ariatr #e tura(ie 5i a unui re#uctr. 1ariatrul #e tura(ie re"rezint elementul #e
eAecu(ie "entru reglarea #e)itului #e cm)u'ti)il la mar.
Tura(ia #e ie5ire #in /ariatrul alimentatrului #e cr)une "ate 0i
m#i0icat cntinuu Bn #meniul $+%V1+$% rt,min. "e 0iecare mar nu
tre)uie ' 'e #e"5ea'c /alarea #e 1%+ t,- "entru #e)itul #e cr)une@ "entru a
"re/eni 'u"raBncrcarea mrii.
Mrile 'unt #e ti" D7S91%% 0iin# mri cm)inateC cu cicane 5i
/entilatr. Mara e'te antrenat #e un mtr "rin interme#iul unei cu"le
-i#raulice care "ermite /aria(ia tura(iei rtrului mrii.
6n 'e"aratrul mrii@ "e lEng cr)une@ 'unt intr#u'e gaze #e ar#ere care
aDut la u'carea cr)unelui 5i aerul "rimar. Aerul "rimar e'te cel care 'er/e5te la
tran'"rtul cr)unelui mcinat "En la arztrul #e la 0carul cazanului.
La arztr e'te intr#u' 5i aerul 'ecun#ar@ aer nece'ar cm)u'tiei.
;unc(inarea "tim a mrii e'te "'i)il "entru tem"eratur Bn
'e"aratr cu"rin' Bntre 1!% 5i 1>%
%
C. De"5irea /alrii #e !!%
%
C "entru
tem"eratura #in 'e"aratrul mrii #uce la "rirea ace'teia "rin 'emnal #e
"rtec(ie.
Cla"eta #e aer rece 5i cla"eta "entru aerul "rimar 'er/e'c la reglarea
autmat a tem"eraturii Bn 'e"aratrul mrii.
Ame'tecul cr)une mcinat G aer "rimar G gaze #e ar#ere e'te tran'"rtat
la arztr cu aDutrul unei tu)ulaturi ce e'te "re/zut cu cla"et Bn re0ularea
mrii. Acea't cla"et@ alturi #e 5i)rii #e izlare #in a'"ira(ia mrii@ "ermite
izlarea mrii Bn cazul eAecutrii #e lucrri #e Bntre(inere 5i re"ara(ii cu cazanul
Bn 0unc(iune.
6n 0igura 1.<. agregatele 0igurate cu cularea r5ie 'unt Bn 0unc(iune H'au
#e'c-i'e G cazul cla"etelrI@ iar cele cu culare /er#e 'unt "rite H'au Bnc-i'e G
cazul cla"etelrI.
1!
;igura 1.<. Sc-ema #e alimentare cu cr)une a cazanului
1$
M#ul #e am"la'are a mrilr #e cr)une Bn Durul cazanului #e 1%$+ t,-
e'te "rezentat Bn 0igura 1.>.
;igura 1.>. Am"la'area mrilr
!"/" Descrierea circuitului ga%elor de ardere la ca%anul
,enson de !)(-t.&
Circuitul gazelr #e ar#ere #e la cazanul nr. $ R/inari e'te "rezentat Bn
0igura 1.?.
6n 0carul cazanului 'e intr#uc cm)u'ti)ilul 5i aerul #e ar#ere. 6n urma
ar#erii rezult gazele #e ar#ere care 'e /r #e"la'a Bn zna cn/ecti/ a
cazanului #e ar#ere@ 'tr)tEn# 'c-im)tarele #e cl#ur Bn r#inea #in 0igur.
De"la'area gazelr #e ar#ere e'te a'igurat #e cele #u /entilatare #e
gaze #e ar#ere.
6n 0igura 1.? '9au 0l'it urmtarele nta(iiC
9 S$ G 'u"raBnclzitr #e Bnalt "re'iune $M
9 Si! G 'u"raBnclzitr interme#iar !M
9 S! G 'u"raBnclzitr #e Bnalt "re'iune !M
9 Si1 G 'u"raBnclzitr interme#iar 1M
9 ECO G ecnmizrM
9 E;1@ E;! G electr0iltrele 1 5i !M
9 171@ 17! G /entilatarele #e gaze #e ar'e 1 5i !.
1.
;igura 1.?. Circuitul gazelr #e ar#ere la gru"ul nr. $ R/inari
1+
Pe Bntregul tra'eu al gazelr #e ar#ere 'e g'e'c am"la'ate tra#uctare #e
m'ur a tem"eraturii@ 'emnalele "r/enite #e la ace'te tra#uctare 0iin# a0i5ate
"e gra0icul care re# circuitul gazelr #e ar#ere.
La ie5irea #in cazanul #e a)ur H#u" ecnmizrI 'e g'e'c 'i'temele #e
m'urare a cn(inutului #e Aigen Bn gazele #e ar#ere #u" ECO H'tEnga 5i
#rea"taI@ 'emnale care 'unt 0l'ite la reglarea autmat a aerului #e ar#ere.
A"i gazele #e ar#ere intr Bn cele #u "reBnclzitare #e aer rtati/e PAR@ "e
0igur 0iin# re"rezentate mtarele #e ac(inare a ace'tr "reBnclzitare
HN:1%,!%D%%1,!I.
La ni/elul electr0iltrelr are lc #e'"r0uirea gazelr #e ar#ere "rin
inizare Bn curent cntinuu. Particulele 'li#e Hcenu5a antrenat Bn gazele #e
ar#ereI 'e #e"un "e electrzii #in electr0iltre@ care 'unt "eri#ic 'cutura(i@ iar
acea't cenu5 e'te clectat 5i e/acuat.
La ie5irea #in electr0iltre 'e g'e'c "acimetre "entru m'urarea
cncentra(iei #e "ra0 Bn gazele #e ar#ere.
7azele #e ar#ere 'unt a"i a'"irate #e cele #u /entilatare #e gaze #e
ar#ere 5i #irec(inate '"re c5ul #e 0um.
6n 0igura 1.= NR1%,!%S%%1 'unt a"aratele #irectare ale /entilatarelr #e
gaze@ iar NR1%,!%S%%! 'unt cla"etele "e re0ularea /entilatarelr #e gaze #e
ar#ere.
6ntre cla"etele re0ulare 17 5i c5 'e g'e'c "rizele #e "rele/are a gazelr
#e ar#ere "entru 'i'temul #e mnitrizare cntinu a emi'iilr #in gazele ar'e
e/acuate la c5.
1=
Capitolul II
IMPACTUL CTE ASUPRA MEDIULUI
$"!" Noiuni generale pri#ind poluarea ediului
Pluarea "re'u"une intr#ucerea #irect 'au in#irect@ ca rezultat al unei
acti/it(i #e'05urate #e m@ #e 'u)'tan(e@ /i)ra(ii@ cl#ur 5i zgmt Bn aer@ a"
'au 'l@ care "t a#uce "reDu#icii 'nt(ii umane 'au calit(ii me#iului.
Pluant e'te cn'i#erat rice 'u)'tan( 'li#@ lic-i#@ gaza' 'au 'u)
0rm #e /a"ri@ 'u) 0rm #e energie Hra#ia(ie electrmagnetic@ inizant@
termic@ 0nic 'au /i)ra(iiI@ care intr#u' Bn me#iu m#i0ic ec-ili)rul
cn'tituen(ilr ace'tuia 5i rgani'melr 5i a#uce #aune )unurilr materiale.
EAi't mai multe 0eluri #e "luareC
Pluare 0izicC e'te generat #e #i/er'e ra#ia(ii@ Bn#e'e)i #e cele nucleare
acci#entale@ cea termic@ zgmte 5i in0ra'unete.
Pluare )ilgicC creat #e cntaminri micr)ilgice@ ca urmare a
intr#ucerii a)uzi/e 'au acci#entale a unr '"ecii 'au /ariet(i #e '"ecii
Pluare c-imicC 0arte #i/er'@ "ate 0i "r/cat #e "r#u'e naturale@
minerale 'au rganice@ "recum 5i #e 'u)'tan(e #e 'intez@ ineAi'tente@
ini(ial Bn natur. Se "r#uce cuC
9 #eri/a(i ai car)nului 5i -i#rcar)uri lic-i#e
9 #eri/a(i ai 'ul0ului 5i aztului
9 #eri/a(i ai metalelr grele HP)@ CrI
9 #eri/a(i ai 0lurului
9 materii "la'tice
9 "e'tici#e
9 materii rganice 0ermente'ci)ile.
Poluarea solului
Slul re"rezint acel 'trat /iu #e la 'u"ra0a(a lit'0erei care "ermite
na5terea ec'i'temelr /egetale 5i 0ace legtura Bntre lit'0er 5i )i'0er. Slul
e'te un 'i'tem 'trategic al )i'0erei care@ Bn limite 0arte largi@ cntri)uie la
#ezintAicarea ace'teia @ "rin 'i'temele #e )i#egra#are 0arte multi"le "e care
le "une la #i'"zi(ia ei.
Ca"acitatea 'lului #e a "relungi nAele 'ciet(ii umane e'te limitat@ iar
a)uzurile creeaz #ezec-ili)re 5i 0unc(inalitatea e'te greu #e re"arat.
Pluarea 'lului cn't Bn acele ac(iuni antr"ice care@ #e regul cn#uc la
#ereglarea 0unc(inalit(ii nrmale a ace'tuia ca 'u"rt 5i me#iu #e /ia( Bn
ca#rul #i0eritelr ec'i'teme.
Dereglrile 'lului 'e mani0e't #i0eritC
#ereglri 0iziceC 0enmene #e cm"actare@ generatare@ generate #e lucrri
ale 'lului@ 'tricarea 'tructurii 'lului .
1<
#ereglri c-imiceC 'unt generate Bn#e'e)i #e "luarea 'lului cu metale
grele@ #i0erite "e'tici#e 5i Bngr5minte@ m#i0icarea "-9ului 'lului.
#ereglri )ilgiceC generat #e "luarea 'lului cu germeni #e )li
tran'mi'i)ile "lantelr 5i animalelr.
#ereglri ra#iacti/eC 'lurile ca"teaz 0arte u5r "luarea ra#iacti/ "e
care le tran'mit cu u5urin( "lantelr 5i animalelr "entru "eria# lung
#e tim".
Poluarea apei
O #at cu "rezen(a circuitului a"ei Bn natur@ '9a artat 5i cantitatea #e a"
#e care #i'"une "laneta. Nu tat a"a e'te #i'"ni)il utilit(ii umane 5i
nece'it(ii ec'i'temului natural 'au antr"ic. Am "utea '"une c@ #e5i a"a e'te
re'ur' regeneratare@ ea e'te in'u0icient "lanetei 5i #e/ine #in ce Bn ce mai
re'tricti/.
Nu tat a"a #i'"ni)il "ate 0i #in cauza numera'elr re'tric(ii@ #in
care "luarea e'te una #intre ele. EAi't mai multe 0eluri #e "luare a a"elr@ Bn
0unc(ie #e 'u)'tan(ele #izl/ate 'au a0late Bn 'tare #e #i'"unere. S nu uitm c
a"a e'te cel mai )un 'l/ent 5i #i'"er'at eAi'tent Bn natur. Din ace't "unct #e
/e#ere@ #i'tingemC
9 "luare rganicC atunci cEn# a"ele au 0't "ertur)ate cu #e/er'ri #e 'u)'tan(e
rganice a"ar(inEn# #minant a cEte $ categrii 5i anumeC gluci#e@ "rteine@
li"i#e.
;arte "luant e'te@ #in ace't "unct #e /e#ere@ in#u'tria #e celulz@ #ar 5i
marile ra5e@ zte-nia 5i in#u'tria aluminiului. AtEt Bn 'ta(iile #e e"urare@ cEt 5i
Bn emi'0era natural 'u)'tan(ele rganice 'unt #e'cm"u'e )ilgic "En la
minerale@ rezultEn# 'u)'tan(e 'im"le @ #in care ele B5i "'treaz e0. tAic. Ace'tea
'untC
0enli@ amine@ amniac@ etc.
"luarea anrganic a"are ca rezultat al #egra#rii 'u)'tan(e@ care "r/ine
#in "luarea rganic@ #ar 5i ca urmare a #e/er'rii unr in#u'trii
'"eci0ice ca 0a)ricile #e "relucrare anrganicHaci# aztic@ aci# 'ul0uric@
aci# car)nic@ 'ruri ale ace'traI
"luarea )ilgic 'e #atreaz "rezen(ei micrrgani'melr "atgene@
care g'e'c cn#i(ii 0a/ra)ile Bn a"ele cal#e 'au Bn a"ele "luate cu
materiale rganice.
Poluarea atmosferei
Atm'0era@ #enumit a#e'ea ceanul aerian@ e'te un ame'tec #e gaze@
#enumit aer. Prin 'ur'ele #e "luare 'e Bn(eleg acele lcuri #e "r/enien( a
agen(ilr nci/i.
Se #e'e)e'cC
surse de poluare artificialeC care 'unt cele mai numera'e C Bntre"rin#eri
in#u'triale@ miDlacele 5i cile #e tran'"rt 5i 'i'temele #e Bnclzire.
Ace'te 'ur'e #e "luare re"rezint cele mai im"rtante 'ur'e #e "luare.
1>
surse de poluare naturale: 'unt re"rezentate #e 'l@ #e ctre emana(iile
/ulcanice@ "lante 5i unele 0enmene ale naturii. Ace'te 'ur'e #e "luare
'unt Bn general mai "u(in im"rtante 0ie@ #in cauza rarit(ii 0enmenelr@
0ie #atrit emana(iilr Bn cantit(i re#u'e.
Se /r)e5te #e'"re "luarea atm'0erica atunci cEn# una 'au mai multe
'u)'tan(e 'au ame'tecuri #e 'u)'tan(e "luante 'unt "rezente Bn atm'0er Bn
cantit(i 'au "e "eria# care "t 0i "ericula'e "entru ameni@ animale 'au
"lante 5i cntri)uie la "unerea Bn "ericl 'au /tmarea acti/it(ii 'au )un'trii
"er'anelrQ HOrganiza(ia Mn#ial a Snt(ii O.M.S.I
Printre "lurile atm'0erice naturale 'e numra "lenul "lantelr 'i
0lrilr care "r/ac alergii.
Su)'tan(ele "luante #in atm'0er 'unt 'u)'tan(e gaza'e@ lic-i#e 'au
'li#e.
7azele 'unt 'u)'tan(e care@ Bn cn#i(ii nrmale Htem"eratur@ "re'iuneI
'unt Bn 'tare gaza'@ lic-e0iin#u9'e la tem"eratur Da' Hcn#en'areI@ #e eA.C
CO
!
@ SO
!
@ znul.
1a"rii 'unt gaze care 'e cn#en'eaz Bn cn#i(ii nrmale@ #e eA.C /a"rii
#e a".
Ceata, fumul, praful 'unt "articule 0arte 0ine #e materii Haer'lI #e un
#iametru #e %@%%191%% m.
Cea(a e'te 0rmat #in "icturi #e mrime /aria)il. Dac #iametrul lr nu
#e"5e5te 1% m 'e nume'c mist Hcea( 0inI@ iar #ac e'te mai mare@ 'e nume'c
fog Hcea( #ea'I. Cu/Entul smog e'te 0rmat "rnin# #e la #u cu/inte
engleze5ti smoke 5i fog.
;umul e'te un ame'tec #e "articule 'li#e 5i cli#ale cu "icturi lic-i#e.
Pra0ul "r/ine #in #i/iziunea materiei 0ine Bn "articule a"ra"e cli#ale
#e 1%91%% nm.
Emi'iile 'unt 'u)'tan(e eli)erate Bn atm'0er #e ctre uzine. Ace'te
'u)'tan(e 'e r'"En#e'c "retutin#eni@ cazEn# #in nu 'u) 0rma #e "articule 5i
mai 0ine #ecEt "luarea atm'0erica m'ura)ila in lcurile #e emi'ie.
;iAarea unei /alri limit 'e 0n#eaz "e criteriile calit(ilr aerului@ a
"arametrilr m'ura(i@ a crr inter"retare /ariaz #e la (ar la alta. Mrala 5i
legea interzic eA"erimentrile "e m. Cun5tin(ele #)En#ite Bn mmentul
eA"erimentrii "e animale "ermit re'"ectarea marDelr #e 'ecuritate Bn mmentul
0iArii /alrilr limit "entru a nu "une Bn "ericl 'ntatea mului.
Nu 'e "t cuna5te "ericlele "ten(iale "rnin# #ar #e la cncentra(iiC
"t eAi'ta e0ecte "e termen lung "r/enin# #in 0enmenele #e cumulare a
cm"lementarit(ii #intre mai multe 'u)'tan(e.
6n rela(ia #intre eA"unerea 'u)'tan(elr nci/e la lcul #e munc 'i
a0ec(iuni@ #e eA. cancerul@ "neumcniza@ muta(iile 'unt a#e'ea #emn'trate
a)ia #u" cEte/a #ecenii mai tErziu 'au #e ctre genera(iile urmtare.
Prce'ele #e "r#uc(ie in#u'trial 'i "r#uc(ia #e energie 'unt "rinci"alele
'ur'e ale "lurii atm'0erice antr"gene. Prce'ele #e "r#uc(ie in#u'trial
eli)ereaz emi'iile@ care 'e re#e"un Bn cazul Bn care nu eAi'ta 0iltre "entru
1?
e"urarea gazelr rezi#uale. Su)'tan(ele '"eci0ice 'unt atunci eli)erate 'i "t
"r/ca lcal cata'tr0e.
6n mmentul "rce'ului #e cm)u'tie@ 'u)'tan(ele gaza'e@ lic-i#e 5i
'li#e 'unt eli)erate Bn atm'0er #e 0urnale. In 0unc(ie #e Bnl(imea 0urnalelr 5i
#e cn#i(iile atm'0erice@ gazele #e e5a"ament "r/enin# #in 0care 'i #in
circula(ie 'e "r"ag lcal 'au la #i'tante me#ii. Su)'tan(ele "r/enin# #e la
uzine 'e "r"ag in 0unc(ie #e m#ul Bn care 'unt tran'"rtate@ "e #i'tante mari.
Smogul 9 znul@ Ai#ul #e azt 'i -i#rcar)urile 'unt 'u)'tan(e Bnc-i'e
H"recur'areI ale 'mgului 0tc-imic Hti" L' Angele'I. El 'e 0rmeaz
#ea'u"ra marilr ra5e cu circula(ie inten'. 6nc #e la "rimele re ale zilei@
aerul 'e Bm)g(e5te Bn Ai# #e azt NO 'i NO
!
Bntr9un ame'tec #e numera'e
-i#rcar)uri Halcaline@ armaticeI@ "r/enin# #in gaze #e e5a"ament ale
/e-iculelr 'i uzinelr.
Pentru cre5terea aci#it(ii aerului 'unt re'"n'a)ili SO
!
@ Aizii #e azt
NO
A
5i aci#ul clr-i#ric :Cl. :Cl e'te eli)erat #e cm)u'tia P1C Bn mmentul
incinerrii #e5eurilr. Ace't gaz 'e #izl/a Bn a"a@ tran'0rmEn#u9'e Bn aci#
clr-i#ric. Su)'tan(ele nci/e "t ac(ina #irect a'u"ra materialelr 5i 0iin(elr
'u) 0rma "lurii H"li aci#eI.
De"recierea "#urilr e'te #eterminat #e climat@ errile 'il/iculturii@
ciu"erci@ )acterii@ #ar Bnainte #e tate@ #e emi'ii. Martea ar)rilr e'te
cn'ecin( a a'cierii cm"leAe a mai multr cauze care 'unt Bn interac(iune
unele cu altele. Pagu)ele "r/in #in emi'ii 5i ele 'unt am"li0icateM #e eAem"lu@
anii 0arte Bn'ri(i@ cEn# emi'iile 'unt cauzate #e #e"unerile u'cate.
$"$" Ipactul poluanilor energetici asupra 0actorilor de
ediu
Cn/er'ia energiei "rimare Bn energie util e'te Bn'(it #e m#i0icarea
'trii materiei cu eli)erare #e cm"nente nci/e@ a/En# un im"act negati/
a'u"ra me#iului. Datrit cm"leAit(ii cn'truc(iilr@ in'tala(iilr 5i a "rce'elr
te-nlgice@ a caracteri'ticilr materiilr "rime Hcm)u'ti)ililrI@ a cantit(ilr
#e #e5euri rezultate@ a 'u"ra0e(elr cu"ate #e #e"zitele #e zgur 5i cenu5@
termcentralele au un im"act negati/ a'u"ra tuturr 0actrilr #e me#iu Ha"@
aer@ 'l@ "ei'aDI.
Cele mai 'emni0icati/e e0ecte negati/e ale centralelr termelectrice
a'u"ra me#iului 'untC
9 emi'iile Bn aer G cele care /r 0i tratate Bn '"ecial Bn "rezenta lucrare G
"luan(i gaz5i@ SO
!
@ NO
A
@ CO@ CO
!
@ "ra0@ urme #e metale tAiceM
9 emi'ii #e a"e rezi#ualeC
o a"a #e rcire care cntri)uie la "luarea termic a rece"trilr
naturaliM
o a"a uzat menaDerM
!%
o a"e uzate "r/enite #e la lim"ezirea 0iltrelr@ #in #ecantare@ 'ta(ia
#e #e'crcare "cur 5i acci#ental #e la )azinele #e neutralizare.
9 emi'iile #e zgmtM
9 emi'ii #e rezi#uuri 'li#eM
9 im"act /izual Hcn'truc(ii Bnalte@ e'taca#e@ linii electrice@ etc.I.
6n/eli5ul gaz' al Terrei e'te im"licat Bntr9un 0enmen maDr@ #enumit
We0ectul #e 'erQ@ cn'tEn# Bn #ereglarea 'c-im)ului ra#iati/ #e cl#ur a
PmEntului cu '"a(iul c'mic.
Emi'iile #e 'u)'tan(e aci#i0iante@ "recur'ri ai znului@ gazele cu e0ect
#e 'er 'i metalele grele@ cn#uc la Bnclzire e/i#ent a tr"'0erei@ 0a"t care
#etermin e0ecte #eza'trua'e a'u"ra me#iului #e /ia( tere'tru@ marin 'i aerian.
Dereglarea 'c-im)ului ra#iati/ #e cl#ura a PmEntului cu '"a(iul
inter"lanetar #etermin ceea ce 'e nume5te e0ectul #e 'er@ 0enmen ce 'e
mani0e't tt mai accentuat Bn ultimii ani.
7azele cu e0ect #e 'er 'untC CO
!
@ C:
.
@ N
!
O@ "recum 'i P;C@ :;C@ 'i
S;=. Sectarele Bn care '9au e'timat emi'iile #e gaze cu e0ect #e 'er 'untC
'ectrul energetic@ "rce'ele in#u'triale@ #e5euri@ utilizarea 'l/en(ilr@
agricultura@ re'"ira(ia enteric.
Pluarea aerului 'e #atreaz Bn "r"r(ie #e +%F #iAi#ului #e car)n.
Men(inerea relati/ cn'tanta a unei cantit(i #e CO
!
@ a'igur cn#i(ii "time
"entru #ez/ltarea /ie(ii. O cre5tere 0arte mare a cncentra(iei #e CO
!
ar a/ea
e0ecte #e/a'tatare.
Emi'iile #e C:
.
inter/in Bn generarea e0ectului #e 'er. Ace'tea "r/in
#inC ar#eri Bn energetic 5i in#u'trii #e tran'0rmare@ in'tala(ii #e ar#ere
nein#u'triale@ agricultur@ tran'"rt rutier.
$"$"!" Principalii poluani produ1i de ca%anele de a'ur prin eisiile
la co1
Princi"alii "luan(i "r#u5i #e cazanele #e a)ur 'untC "ul)erile@ Aizii #e
'ul0 HSO
A
I@ Aizii #e azt HNO
A
I@ Aizii #e car)n HCO
A
I@ -i#rcar)urile@ la care
'e a#aug 5i energia termic.
Pul)erile eliminate #e cazanele #e a)ur 'unt cenu5a z)urtare H"rin c5ul
#e 0umI@ "ra0ul #e cenu5 Hantrenat #e /Ent #in -al#ele #e cenu5 #e"zitat 5i
"ra0ul #e cr)une Hantrenat #e /Ent #in -al#ele #e cr)une@ "recum 5i "e tim"ul
tran'"rtului 5i "re"arrii ace'tuia.
Oxizii de sulf 'unt SO
!
5i SO
$
. Din 'ul0ul cm)u'ti)il ?+F 'e tran'0rm
Bn SO
!
@ iar re'tul #e +F Bn SO
$
. 6n'@ SO
!
"ate trece Bn SO
$
@ atEt Bn 0lacr@ #ac
eAi't mult Aigen Bn eAce'@ cEt 5i "e tra'eul gazelr #e ar#ere@ Bn "rezen(a unr
catalizatri G Aizii #e /ana#iu Hmai ale'I 5i #e 0ier HBn mic m'urI. E/acuat Bn
atm'0er@ SO
!
Bm"reun cu Aigenul@ 'u) ac(iunea razelr ultra/ilete U1@ #
na5tere an-i#ri#ei 'ul0urice
!SO
!
T O
!
TU1 !SO
$
!1
care 'e cm)in cu /a"rii #e a" #in atm'0er rezultEn# aci# 'ul0uricC
SO
$
T :
!
O :
!
SO
.
6n zilele ce(a'e 'au 0arte ume#e@ gra#ul #e tran'0rmare Bn aci# 'ul0uric
aDunge "En la 1+@<F.
Oxizii de azot G ?+F mnAi# HNOI 5i +F #iAi# HNO
!
I G 'e "r#uc la
tem"eraturi #e "e'te 1!!$X H>+%
%
CI. 6n atm'0er@ Bm"reun cu Aigenul 5i 'u)
ac(iunea razelr U1@ NO trece relati/ u5r Bn NO
!
@ care Bn anumite cn#i(ii
reac(ineaz cu a"a 5i 0rmeaz aci#ul aztic.
!NO T O
!
TU1 !NO
!
NO
!
T :
!
O :NO
$
6n ultimul tim"@ 'tu#ierea "rtAi#ului #e azt HN
!
OI 'e )ucur #e
aten(ie #e'e)it. N
!
O e'te un gaz 'ta)il care 'e #e'cm"une a)ia la tem"eraturi
#e "e'te ><$X H=%%
%
CI Bn N
!
5i O
!
. 6n tr"'0er@ "tura in0eriar a atm'0erei@
#eci "En la cca. 1% Sm #ea'u"ra "mEntului@ N
!
O 'e cm"rt ca un gaz inert.
EA"erimental '9a #/e#it c m'urile "rimare 5i 'ecun#are a"licate in#u'trial
"entru 'c#erea emi'iei #e NO
A
Bn gazele #e ar#ere 'unt Bn'(ite #e "r#ucerea
unr emi'ii 'ecun#are ne#rite@ ca CO@ N
!
O@ N:
$
. Ace't 0enmen a#uce
cntri)u(ie #e "En la 1%F la cre5terea anual a cncentra(iei #e N
!
O Bn
tr"'0er Hcca. %@!FI.
Oxizii de carbon G #in gazele #e ar#ere 'e "r#uc "rin ar#erea cm"let
HCO
!
I 'au incm"let HCOI a car)nului #in cm)u'ti)il.
Hidrocarburile #in gazele #e ar#ere 'unt@ #e a'emenea@ rezultatul ar#erii
incm"lete.
$"$"$" E0ectele noci#e ale poluanilor produ1i de ca%anele de a'ur
prin eisiile la co1
Dioxidul de sulf re"rezint 'u)'tan( tAic@ ce atrage aten(ia "rin mir'
5i "rin ac(iunea iritant a'u"ra muca'elr@ "r/cEn# '"a'm 5i cntrac(ia
mu5c-ilr cilr re'"iratrii 'u"eriare. 6n cncentra(ii ri#icate@ SO
!
"r/ac
irita(ie 5i 'enza(ie #e ar'ur a'u"ra muca'elr re'"iratrii 5i cnDucti/ale@ tu'e@
tul)urri ale re'"ira(iei@ '"a'm gltic@ 'enza(ie #e 'u0care@ etc.
Prezen(a Aizilr #e 'ul0 Bn me#iul am)iant 'e mani0e't atEt "rin leziuni
#irecte ale "lantelr@ cEt 5i "rin m#i0icarea cm"zi(iei a"ei 5i 'lului. A't0el@ Bn
cncentra(ie mare@ SO
!
#i'truge clr0ila #in 0runze@ ac(iunea 'a am"li0icEn#u9'e
"rin 'inergi'm cu NO
!
.
OAizii #e 'ul0@ re'"ecti/ acizii 'ul0ur' 5i 'ul0uric care rezult "rin
-i#ratarea ace'tra@ #etermin 0enmene #e crziune@ #eclrarea materialelr
!!
clrate@ re#ucerea ela'ticit(ii 5i rezi'ten(ei unr cm"u5i rganici Hamine@
"limeri@ teAtile@ etc.I@ unr materiale #e cn'truc(ie 5i unr ti"uri #e ca)luri
electrice.
OAizii #e 'ul0@ alturi #e cei #e azt@ 'unt a'tzi cn'i#era(i "rinci"ala
cauz a "lilr aci#e@ care #i'trug "#urile "e 'u"ra0e(e BngriDrtr #e mari.
M#i0icrile Bn cm"zi(ia a"ei 5i 'lului au ca rezultat tul)urri #e #ez/ltare
ale "lantelr@ 'c#ere a "r#uc(iei #e ma' lemna'@ re'"ecti/ a "r#uc(iei 5i
calit(ii 0ructelr@ cu Bntregul crtegiu #e cn'ecin(e ecnmice 5i #e alt natur@
ultimele mani0e'tate "rin lan(ul tr0ic "lant G animal G m.
Prin agre'i/itatea lr@ oxizii de azot i acidul azotic 'unt eAtrem #e
"ericul5i "entru mecani'mul )ilgic uman. Ei atac muca'ele cilr
re'"iratrii@ tran'0rm Ai-emgl)ina Bn meta-emgl)in@ ceea ce "ate #uce
la "aralizii@ 'l)e'c rgani'mul uman@ 'en'i)ilizEn#u9l 0arte mult 0a( #e
in0ec(iile )acterieneM acea't in0luen( e'te mai e/i#ent a'u"ra 'nt(ii c"iilr.
TAicitatea Aizilr #e azt cre5te 0arte mult "rin 'inergi'm cu alte 'u)'tan(e
tAice 5i anume cu Aizii #e 'ul0.
C-iar Bn cncentra(ii 0arte mici@ aci#ul aztic 0rmat "rin reac(ia NO
!
cu
a"a@ #etermin a"ari(ia mai multr ti"uri #e crziune. Aci#ul aztic atac
cn'truc(iile metalice@ "r/cEn# #i'trugerea lr. 6m"reun cu #i0eri(i catini
"rezen(i Bn atm'0er@ aci#ul aztic 0rmeaz azta(i@ care au ac(iune crzi/
a'u"ra cu"rului@ alamei@ aluminiului@ nic-elului@ etc.@ #i'trugEn# re(ele electrice
5i tele0nice.
Caracterul "uternic Ai#ant 5i nitrurant al Aizilr #e azt 5i aci#ului
aztic e'te "rinci"ala cauz a #i'trugerii #e ctre ace5tia a ma'elr "la'tice@
lacurilr@ /"'elelr@ utilizate ca materiale #e "rtec(ie la in'tala(iile 5i
cn'truc(iile in#u'triale.
Ac(iunea NO
A
a'u"ra unr materiale '"eciale #e cn'truc(ie #in gru"a
car)na(ilr@ ca #e eAem"lu marmura@ e'te eAtrem #e inten'. A't0el@ Aizii #e
azt "trun# Bn micr0i'uri un#e 0rmeaz nitra(i@ care "rin cri'talizare mre'c
0i'urile@ "r/cEn# #i'trugerea cn'truc(iei.
Protoxidul de azot HN
!
OI "rezint un #u)lu e0ect nci/. 6ntEi 'e aminte5te
cntri)u(ia 'a la "r#ucerea e0ectului #e 'erC N
!
O a)'ar)e '"ectre
caracteri'tice Bn #meniul razelr ultra/ilete emi'e #e "mEnt. S"ectrul N
!
O Bn
#meniul 1=V1> m 'e 'u"ra"une "e'te '"ectrul #e a)'r)(ie al CO
!
. 6n
general@ cntri)u(ia N
!
O la Bnclzirea atm'0erei e'te #e cca. .F. Al #ilea 5i cel
mai nci/ e0ect al N
!
O e'te cntri)u(ia 'a la #i'trugerea "turii "rtectare #e
zn #in 'trat'0er Ha0lat la 1%V.+ Sm #ea'u"ra "mEntuluiI. N
!
O 0ace "arte
#in categria gazelr inerte Bn tr"'0er Hcca. 1! Sm #e la 'u"ra0a(a "mEntuluiI
#ar nci/e Bn 'trat'0er #atrit e0ectului 'u catalitic Bn ca#rul unr reac(ii
0tc-imiceM 'e #ez/lt Bn ace't 0el ra#icali acti/i care atac znul. ;enmenul
e'te "uternic accentuat #e 0a"tul c #urata #e /ia( a N
!
O e'te #e'e)it #e mare
H"En la 1>% #e aniI.
Dioxidul de carbon e'te tAic numai Bn cncentra(ii 0arte mari H"e'te
+%%% ""mI. CO
!
in0luen(eaz clima "rin e0ectul #e 'er creat a'u"ra "mEntului@
cntri)u(ia care9i re/ine 0iin# a"reciat la cca. +%F. PEn Bn "rezent nu eAi't
!$
'lu(ii te-nic9ecnmice #e cm)atere a emi'iilr #e CO
!
. Singura 'lu(ie
0eza)il e'te accentuarea cre5terii e0icien(ei la "r#ucerea@ tran'0rmarea 5i
utilizarea energiei termice@ 'au la eA"latarea energiei nucleare 'au a altr 0rme
#e energie necn/en(inale. Prce'ul #e a'imilare clr0ilian H0t'intezaI
0l'e5te CO
!
#En# na5tere la gluci#e 5i Aigen.
=CO
!
T =:
!
O T lumin C
=
:
1!
O
=
T =O
!
.
Oxidul de carbon CO e'te caracterizat "rintr9 r'"En#ire mare@ atEt Bn
me#iul in#u'trial@ cEt 5i Bn me#iul ur)an. CO "trun#e Bn 'Enge #atrit
"r"riet(ilr 'ale 0izic9c-imiceC #en'itate a"r"iat #e cea a aerului@
#i0uzi)ilitate mare 5i a0initate ri#icat a -emgl)inei "entru CO H#e !1% ri mai
mare #ecEt "entru O
!
I. E0ectul "rinci"al e'te intAica(iaC "rimele 'emne 'unt
ce0aleea@ )'eala 5i ame(ealaM alte 'im"tme 'unt anAeria@ grea(a@ a"atia@
in'mnia@ tul)urrile #e memrie 5i #e "er'nalitate.
Clorul i fluorul reac(ineaz@ #e a'emenea@ cu /a"rii #e a" #in aer
0rmEn# aci# clr-i#ric@ re'"ecti/ 0lur-i#ric. Ace'te "r#u'e@ Bn cazul Bn care
#e"5e'c cncentra(iile limit@ #e/in un #e'e)it "ericl@ care "t #a na5tere la
calamit(i #e mari "r"r(ii. Clrul are ac(iune nci/ #atrit "r"riet(ii 'ale
iritante. El ac(ineaz@ #e )icei@ Bm"reun 'au "rin interme#iul aci#ului
clr-i#ric@ care 'e "rezint 0ie Bn 'tare lic-i#@ 0ie Bn 'tare #e /a"ri. Ace5tia
eAercit ac(iune "uternic iritant a'u"ra muca'elr@ "utEn# "r/ca
-emragii@ )rn-'"a'm marcant 'au e#em "ulmnar. ;lurul cntri)uie la
#i'trugerea 'tratului #e zn al "mEntului.
Cenua zburtoare@ eliminat "rin c5ul #e 0um al in'tala(iilr #e ar#ere@
"ra0ul #e cenu5 0in antrenat #e /Ent #in -al#ele #e #e"zitare a cenu5ii 5i "ra0ul
#e cr)une "r/enit #in -al#ele #e cr)une 'au #in tran'"rtul 5i "re"ararea
ace'tuia@ cn'tituie Bm"reun nA 'li#@ care 'e g'e5te 5i 'u) 0rm #e
aer'li. 6n cazul Bn care cenu5a are un cn(inut 0arte re#u' #e metale grele HCr@
Ni@ C#@ A'@ P)I aer'lii 0rma(i 'unt netAici. Su) a'"ect nci/@ ace5tia "rezint
im"rtan( atunci cEn# "articulele au #imen'iuni mari. 6n ace't caz ele "t irita
muca'ele culare 5i cele ale cilr re'"iratrii. Cenu5ile mur#re'c 5i
#egra#eaz me#iul am)iant@ 'e #e"un "e /egeta(ie@ cl#iri@ 'trzi@ #En# un a'"ect
ne"lcut.
Aer'lii tAici cn'tituie categria "luan(ilr care au cele mai nci/e
e0ecte. Cenu5ile cn(in Bn' rareri metale grele. Aer'lii tAici 'unt cn'titui(i
#in -i#rcar)urile "liciclice armatice@ rezultate ca "r#u'e ale ar#erii
incm"lete 5i im"er0ecte a cm)u'ti)ililr. Ace'te -i#rcar)uri 'e cn#en'eaz
'u) "icturi 0arte 0ine 5i "lute'c Bn aer. A'emenea aer'li 'unt 0arte
"ericul5i@ #atrit ac(iunii cancerigene a -i#rcar)urilr.
!.
Capitolul III
MOTI2AIA CONCEPERII SISTEMULUI DE
MONITORI3ARE CONTINU4 A EMISIILOR LA CO5
("!" E#aluarea prin calcul a eisiilor la co1
("!"!" Calculul coponentelor ga%elor de ardere 6n ca%ul arderii
teoretice 7coplete8 a co'usti'ilului
6n urma "r)elr #e "er0rman( eAecutate #e ctre ICEMENER7 SA la
gru"ul nr. $ #e la CTE R/inari Bn anul !%%=@ '9au 'ta)ilit urmtarele /alri
me#ii "entru cm"zi(ia lignitului #e R/inari ce alimenteaz cazanele
)lcurilr energeticeC
9 cn(inutul #e car)nC C
i
U !$@1+ FM
9 cn(inutul #e -i#rgenC :
i
U !@1< FM
9 cn(inutul #e 'ul0 cm)u'ti)ilC S
c
i
U %@?$ FM
9 cn(inutul AigenC O
i
U ?@$=FM
9 cn(inutul #e aztC N
i
U %@= FM
9 umi#itate ttalC &
t
i
U .$@<> FM
9 cenu5C A
i
U !%@%1 F.
Pr)ele #e "er0rman( '9au eAecutat la #i0erite 'arcini@ 0unc(inEn#u9'e
cu cr)une@ 0r a"rt #e gaz 'au "cur
La "riectare@ ar#erea 'e cn'i#er cm"let Henergia c-imic a
cm)u'ti)ilului a 0't tran'0rmat integral in cl#urI. Pentru acea'ta@ aerul ca
me#iu Ai#ant@ e'te in eAce'. Ar#erea cu aer 'tec-imetric HeAce' aer U 1I@
"arta #enumirea #e ar#ere teretica H#e un#e 5i #enumirea #e /lum teretic #e
aer 5i #e gaze #e ar#ereI.
Pentru cm)u'ti)ilii 'lizi 5i lic-izi@ volumul teoretic de oxigen nece'ar
ar#erii e'teC
1
]
1

,
_


+
>
$
1!
.1 @ !!
min
S O
H C !
O
.?.> @ %
>
%%?$ @ % %?$= @ %
%!1< @ % $ !$1+ @ %
1!
.1 @ !!
min

1
]
1

,
_


+
O
!
KNm
$
,SgL.
Cn'i#erEn# un ce0icient #e eAce' #e aer la c5 U1@+!@ 'e "ate calcula
volumul de aer nece'ar ar#eriiC
!1 @ %
min O
a
!
!
+>1. @ $
!1 @ %
.?.> @ %
+! @ 1
a
!
KNm
$
,SgL.
!+
Volumul de dioxid de carbon rezultat:

.$!$ @ % !$1+ @ %
1!
.1 @ !!
1!
.1 @ !!
!
C !
CO KNm
$
,SgL.
Volumul de dioxid de sulf rezultat:

%%=+ @ % %%?$ @ %
$!
.1 @ !!
$!
.1 @ !!
!
S !
SO KNm
$
,SgL.
Volumul de oxigen liber::

( ) ( ) !+<! @ % .?.> @ % 1 +! @ 1 1
min !

O O
! !
KNm
$
,SgL.
Volumul azot rezultat:
min !
!1 @ %
<? @ %
!>
.1 @ !!
O "
! " ! +
>$.1 @ ! .?.> @ % +! @ 1
!1 @ %
<? @ %
%%= @ %
!>
.1 @ !!
!
+
"
!
KNm
$
,SgL.
Volumul de vapori de ap rezultat:

%
%
!
!
1%%% 1>
.1 @ !!
!
.1 @ !!
O H
a a
t O H
d !
# H !


+ +
@ un#eC
9
a
%
U 1@!?$ Sg,m
$
G #en'itatea aerului Bn cn#i(ii nrmaleM
9 # U 1% g,Sg aer u'cat G cn(inutul #e umi#itate a aeruluiM
9
:!O
%
U %@>%. Sg,m
$
G #en'itatea /a"rilr #e a".
>.+= @ %
>%. @ % 1%%%
1% !?$ @ 1 +>1. @ $
.$<> @ %
1>
.1 @ !!
%!1< @ %
!
.1 @ !!
!


+ +
O H
!
KNm
$
,SgL.
Volumul total al gazelor de ardere rezultate "rin ar#erea a 1 Sg #e
cm)u'ti)il e'teC
O H " O SO CO gt
! ! ! ! ! !
! ! ! ! !
+ + + +
$<+< @ . >.+= @ % >$.1 @ ! !+<! @ % %%=+ @ % .$!$ @ % + + + +
gt
!
KNm
$
,SgL.
Dac 'e cn'i#er c 0rac(iunea #e cenu5 antrenat #e gazele #e ar#ere
e'te A U %@?+@ iar Y U %@???+ e'te ran#amentul electr0iltrelr Hran#ament
#eterminat Bn urma "r)elr #e "er0rman( eAecutate #e ctre ICEMENER7
SA la gru"ul nr. $ #e la CTE R/inari Bn anul !%%= IZ atunci cantitatea #e cenu5
z)urtare H"ul)eriI 'e calculeaz cu rela(iaC
!=
M
"
U AAH19YI U %@!%%1%@?+%@%%%+ U %@%%%%?+ KSg,SgL.
Pentru a #etermina cncentra(ia #e "ra0 #in gazele #e ar#ere Bn mg,Nm
$
'e
e0ectueaz calcululC
<1 @ !1
$<+< @ .
%%%%?+ @ %
1%
1%
=
=

gt
p
p
!
$
c
Kmg,Nm
$
L.
Pentru a #etermina cncentra(ia #e SO
!
#in gazele #e ar#ere Bn mg,Nm
$
'e
e0ectueaz calcululC
.!.! 1%
$<+< @ .
>++ @ ! %%=+ @ %
1%
= =
%
! !

gt
SO SO
p
!
!
c

Kmg,Nm
$
L.
Du" cum 'e )'er/@ #intre "luan(ii ce 'e urmre'c a 'e mnitriza
HCO@ "ra0@ SO
!
@ NO
A
I "rin calcul cn'i#erEn# ar#erea teretic@ 'e "t #etermina
numai emi'iile #e "ra0 5i #e #iAi# #e 'ul0.
("!"$" Calculul arderii 6n e9ploatare
3.1.2.1. tilizarea metodei grafo!analitice
6n realitate@ ar#erea cm)u'ti)ililr nu e'te cm"let@ 0a"t care genereaz
'i 0rmarea #e mnAi# #e car)n.
Ar#erea incm"let are #u cm"nenteC
9 ar#ere incm"let #in "unct #e /e#ere c-imicM
9 ar#ere incm"let #in "unct #e /e#ere mecanicM
Cm"nentele "rce'ului #e ar#ere@ tre)uie ' re'"ecte rela(ia cun'cut
'u) numele #e ecua(ia ar#erii@ care "entru cm"nentele m'urate RO
!
@ CO@ O
!
5i N
!
)(inut "rin calcul@ are 0rmaC
un#e caracteri'tica cm)u'ti)ilului are 0rmaC
O "rima a"lica(ie a ecua(iei ar#erii@ cn't Bn /eri0icarea cn(inutului #e
Ai# #e car)n Bn gazele #e ar#ere HCOI@ #earece ace'ta 'e #etermin cu erri
mai mari #ecEt cm"nentele #iAi# #e car)n HCO
!
I 5i Aigen HO
!
I.
Ecua(ia ar#erii "ate 0i eA"rimata 5i 'u) 0rmaC
!<
Re"rezentat gra0ic@ ecua(ia ar#erii re"rezint #rea"t@ Bn 'i'temul #e
cr#nateC O
!
9 a)'ci'a 5i CO
!
9 r#nata. S9a 0rmat a5a9numitul triung-i al
ar#erii H0ig.$.1I@ #elimitat #e #rea"ta ar#erii cm"lete *C.
;igura $.1. Triung-iul ar#erii.
Daca 'e intr#uce cn#i(ia ar#erii cm"lete@ CO U % Bn ecua(ia ar#erii@ 'e
)(ine ecua(ia ar#erii cm"leteC
Dre"tele #e Ai# #e car)n cn'tant@ 'unt "aralele cu #rea"ta *C@ lucru
e/i#en(iat #e rela(iaC
Pentru calculul gra09analitic@ 'egmentul *A@ "ate 0i #i/izat "entru
#meniu CO U % la CO U CO
maA
.
Drea"ta CD@ caracterizeaz #meniul in care ar#erea e'te 'tec-imetric.
Acea'ta #rea"ta Bm"arte triung-iul A*C Bn #ua #menii 5i anumeC triung-iul
CD* Bn care ar#erea e'te cu eAce' #e aer 5i triung-iul ACD Bn care e'te cu
#e0icit #e aer. Cr#nata "unctului D@ 'e #etermina cu rela(iaC
Dre"tele #e eAce' #e aer cn'tant 'unt "aralele cu #rea"ta CD. Pentru
#eterminare gra09analitic@ 'egmentul C*@ caracterizat Bn "unctul * "rin 1,U%
5i Bn "unctul C "rin 1,U1@ 'e #i/i#e Bntr9 'car. Dre"tele "aralele cu #rea"ta
!>
CD a ar#erii 'tec-imetrice@ /r "ermite #eterminarea /alrii 1, "e cale
gra0ic@ #e un#e rezult /alarea real a eAce'ului #e aer.
6n "unctele A@ *@ C 5i D mrimile O
!
@ RO
!
@ CO /r a/ea urmtarele
/alriC
O
$
RO
$
CO
A % %
+

=%+ @ %
!1
maA
CO
, !1 % %
C %
+

1
!1
maA
!
%O
%
D
I 1%+ @ 1 H !
!1
+
%
I 1%+ @ 1 H !
!1
+
6n 0igura $.! 'e "rezint triung-iul ar#erii cn'truit "entru un lignit #in
)azinul R/inari. Pentru un "unct M@ caracterizat "rin O! U = F 5i CO! U 1$ F@
'9a eAem"li0icat a"licarea met#elr gra09analitice #e #eterminare a
cn(inutului #e Ai# #e car)n #in gazele #e ar#ere 5i a eAce'ului #e aer.
;igura $.!. Triung-iul ar#erii "entru un lignit #in )azinul R/inari
6n cazul cm"zi(iei #eterminate "entru lignitul #e R/inari@ 'e )5in
rezultateleC
( ) ( )
1%$1 @ %
?$ @ % $<+ @ % 1+ @ !$
= @ % %$> @ % $= @ ? 1!+ @ % 1< @ ! $< @ !
$<+ @ %
%$> @ % 1!+ @ % $< @ !

+
+

+
+

S C
" O H

!?

%$< @ 1?
1%$1 @ 1
!1
1
!1
maA
!

+

%O
F
=+= @ !?
<%>1 @ %
!1
=%+ @ %
!1
maA

+

CO
F.
1alarea O
!
cre'"unztare "unctului D e'teC
=? @ >
I 1%$1 @ % 1%+ @ 1 H !
!1

+
F.
Tran'"unEn# #atele calculate Bn EAcel 'e )(ine triung-iul ar#erii "entru
lignitul 0l'it la CTE R/inari.
;igura $.$. Triung-iul ar#erii "entru cr)unele #e la CTE R/inari
3.1.2.2. "xemplu de calcul a emisiei de oxizi de azot
Dintre "luan(ii energetici@ un "ericl real "entru 'tratul #e zn Bl
re"rezint Aizii #e azt HNO
A
I@ care au un "ten(ial ri#icat #e #i'trugere a
ace'tuia. Calculul emi'iei #e Aizi #e azt@ care cn't Bn #eterminarea #e)itului
ma'ic 5i re'"ecti/ a cncentra(iei ma'ice@ re'"ecti/ /lumice ec-i/alate Bn NO
!
@
6n cazul cm)u'ti)ililr 'lizi@ #e)itul ma'ic #e Aizi #e azt NO
A

!
.
"O m
'e
calculeaz cu rela(iaC
!
!
$
.
1%
"O
i
i
"O & 'H m

@ un#eC
$%
CO
% !?@=+=
!
"O
&
KSg,7OL G emi'ia ttal #e Aizi #e azt e/aluat cu rela(iaC
C
"O
(
"O "O
& & &
! ! !
+
@ Bn careC
(
"O
&
!
KSg,7OL G emi'ia #e NO
A
termici genera(i #e Ai#area aztului #in
aerul nece'ar ar#erii la tem"eraturi ri#icate H"e'te 1+%%
%
CIM
C
"O
&
!
KSg,7OL G emi'ia #e NO
A
termici genera(i #e aztul #in cm)u'ti)il.
fl
f
f
(
(
"O
(
e &
fl

1
1% .+ @ %
=.+%%
1=
!

@ Bn careC
T
0l
KXL G tem"eratura 0lcriiM

0
G ce0icientul #e eAce' #e aer Bn 0car.
Tem"eratura 0lcrii 'e 'ta)ile5te cu rela(iaC
go gt fl
( ( ( ?!+ @ %
@ un#eC
T
gt
KXL G tem"eratura teretic a gazelr #e ar#ereM
T
g
KXL G tem"eratura gazelr #e ar#ere la ie5irea #in camera #e ar#ere.
Ce0icientul #e eAce' #e aer 'e calculeaz cu rela(iaC

0
U
"
T
0
@ @ Bn careC

"
G ce0icientul #e eAce' #e aer intr#u' Bn m# rganizat Bn 0carM

0
G in0iltra(ia #e aer 0al' Bn 0car.
) r p "
C
"O
* &

< @ %
!
@ Bn careC
J
N
KSg,7OL G cn(inutul #e azt ra"rtatM
i
i
i
"
H
"
*
1%

.
N
i
KFL G "artici"area ma'ic a aztului Bn cm)u'ti)il.

G ce0icient #e in0luen( a eAce'ului #e aer@ #eterminat 0unc(ie #e ti"ul


arztrului 'i #e ce0icientul eAce'ului #e aer Bn arztr@ cu rela(ii em"iriceM

"
G ce0icient #e in0luen( a "r"r(iei #e aer "rimar@ #eterminat 0unc(ie
#e acea'ta "r"r(ie #e aer "rimar Bn arztr@ cu rela(ii em"iriceM

r
G ce0icient #e in0luen( a gra#ului #e recirculare@ #eterminat 0unc(ie #e
ace'ta "rin rela(ii em"iriceM

G ce0icient #e in0luen( a tem"eraturii 0lcrii@ #eterminat 0unc(ie #e


acea'ta cu rela(ii em"iriceM

8
G ce0icient #e in0luenta a ame'tecrii Deturilr@ #eterminat 0unc(ie #e
ti"ul arztrului 'i #e ra"rtul #intre /iteza aerului 'ecun#ar 'i cea a ame'tecului
$1
#e aer "rimar cu "ra0ul #e cr)une@ #eterminat 0unc(ie #e ace'tea cu rela(ii
em"irice.
Cncentra(ia ma'ic #e Aizi #e azt C
NO!
Kmg,Nm
$
L 'e #etermin cu
rela(iaC
c
gt
i
i "O
"O
!
H &
C

[ H
1%
!
!
$

@ un#eC
c
gt
!

[ H KNm
$
,SgL G cantitatea ttal a gazelr #e ar#ere "entru ce0icientul
#e eAce' #e aer
c
U
0
.
Cele #u ti"uri #e emi'ii #e Aizi #e azt 5i #eci emi'ia ttal 'e "t
#etermina 5i cu aDutrul nmgramelr eAi'tente Bn literatura #e '"ecialitate@
tra'ate "e )aza ace'tr rela(ii em"irice "entru #i0eritele ti"uri #e arztare H0ant@
tur)inareI.
Pentru a "'tra unitatea eA"re'iei cncentra(iilr nAelr "e )az #e azt
HC
i
I@ 'e )i5nuie5te tran'0rmarea ace'tra Bn cncentra(ie ec-i/alata #e NO
!
H
i e"O
C
!
I@ care a"i 'e ra"rteaz la cn(inutul nrmat #e Aigen H/alarea #e
re0erin(I O
*
KFL Bn gazele #e ar#ere.
i
"O
i i e"O
$
$
C C
!
!

@ un#eC
M
NO!
KSg,SmlL G ma'a mlecular a #iAi#ului #e aztM
M
i
KSg,SmlL G ma'a mlecular a celrlal(i Aizi #e azt HNO@ N
!
O@ etc.I.
$
$
'
'
C
t
O
O
C
+

1+ @ !<$
1+ @ !<$
!1
!1
@ un#eC
O
M
KFL G /alarea m'urat a Aigenului Bn gazele #e ar#ere H0umIM
t K
%
CL G tem"eratura la care 'Ta m'urat cncentra(iaM
O
M
Kmg,Nm
$
L G /alarea m'urat a cncentra(iei #e Aizi #e azt.
Pentru 'erie #e m'urtri eA"erimentale /izEn# 0rmarea Aizilr #e
azt Bn "rce'ul #e ar#ere@ Bn urma crra '9au #eterminat cncentra(iile ace'tra
la anumita tem"eratur 5i "entru un anumit cn(inut #e O
!
@ #u" eA"rimarea
cncentra(iei ttale ec-i/alate Bn NO
!
5i ra"rtarea la alta /alare #e re0erin( a
Aigenului@ e'te intere'ant #e urmrit /aria(ia ace'tei cncentra(ii Bn 0unc(ie #e
tem"eratur. A5a #u" cum 'e cn'tat #in 0igura $..@ cncentra(ia #e Aizi #e
azt cre'te cu tem"eratura la care 'e 0ace m'urarea 5i cu /alarea cncentra(iei
Aigenului #e re0erin(.
$!
;igura $... Cncentra(ia ma'ic@ re'"ecti/ /lumic #e Aizi #e azt
ec-i/alat Bn NO
!
eA"rimata Bn 0unc(ie #e tem"eratur
Hal)a'tru ""m 9 .F O
!
M /er#e ""m 9 =F O
!
M r5u Kmg,Nm
$
L 9 =F O
!
I.
Du" cum 'e "ate )'er/a@ calculul cncentra(iei #e NO
A
#in gazele #e
ar#ere e'te 0arte #i0icil@ 0iin# nece'ar a 'e cuna5te 'erie #e mrimi '"eci0ice@
0rmarea #e Aizi #e azt 0iin# #e"en#ent #e tem"eratur.
3.1.2.3. #alculul emisiei de noxe pe baza factorilor de emisie
Met#a #e calcul 'e )azeaz "e cn'umul #e cm)u'ti)ili 5i "e 0actrii #e
emi'ie.
Cantitatea #e "luant e/acuat Bn atm'0er Hemi'iaI 'e #etermin cu
0rmula C
E U * . :
i
G e @ Bn careC
E 9 cantitatea #e "luant e/acuat Bn atm'0er Bntr9 anumit "eria# #e
tim" KSgL.
* 9 cantitatea #e cm)u'ti)il cn'umat Bn "eria#a re'"ecti/ KSgL.
:
i
9 "uterea calri0ic in0eriar a cm)u'ti)ilului K SO,SgL
e 9 0actrul #e emi'ie KSg,SgL
$$
;actrul #e emi'ie@ re"rezint cantitatea #e "luant e/acuat Bn atm'0er@
ra"rtat la unitatea #e cl#ur intr#u' #at cu cm)u'ti)ilul Bn cazan.
Pentru #i/er5i "luan(i@ 0actrii #e emi'ie 'e #etermin eA"erimental 5i
ace5tia #e"in# #e caracteri'ticile cm)u'ti)ililr 0l'i(i@ #e ti"ul cn'tructi/ al
in'tala(iilr #e ar#ere 5i #e "uterea termic a ace'tra. Ei "t 0i crecta(i #e la an
la an Bn 0unc(ie #e 'c-im)area cm"zi(iei c-imice 5i a te-nlgiilr #e ar#ere.
Pentru calculul 0actrului #e emi'ie #e )iAi# #e 'ul0 HSO
!
I 'e 0l'e5te
0rmulaC
un#eC e
SO!
9 0actrul #e emi'ie "entru SO
!
KSg,SOLM
m
SO!
9 ma'a mlecular a SO
!
U =..
m
S
9 ma'a mlecular a S U $!.
S 9 cn(inutul #e 'ul0 al cm)u'ti)ilului@ #eterminat ca /alare
me#ie@ "e )aza analizei c-imice elementare "e lturi 5i eA"rimat Bn
"rcente #e ma' HFI.
r 9 gra#ul #e re(inere a 'ul0ului Bn zgur 5i cenu5.
Pentru calculul emi'iei #e Aizi #e NO
A
'e utilizeaz 0actri #e emi'ie
rezulta(i #in m'urtri@ la care '9a a"licat crec(ia #e Aigen@ cu men(iunea c
/alrile 'unt cm"ara)ile cu cele utilizate Bn (rile Cmunit(ii Eur"ene.
E
NOA
U * . :i . e
NOA
;actrul #e emi'ie "entru "ul)eri 'e calculeaz cu rela(iaC
Bn careC A 9 cn(inutul #e cenu5 Bn cr)une KFL
A 9 gra#ul #e re(inere a cenu5ii Bn 0car@ Bn "rcente #e ma' KFL
Y 9 ran#amentul in'tala(iei #e re(inere a cenu5ii z)urtare KFL
Du" cum 'e )'er/@ 5i acea't met# "re'u"une 'tu#ii a"r0un#ate 5i
e0ectuarea #e m'urtri 5i #eterminri "entru #i0eri(ii "arametrii ce inter/in Bn
calculul emi'iilr #e nAe.
("$" Necesitatea ipleent+rii sisteului de onitori%are
continu+ a eisiilor la co1
Du" cum '9a )'er/at #in 'u)ca"itlul anterir@ #eterminarea "e cale
analitic H"rin calculI a emi'iilr "luante e'te 0arte #i0icil. S9a )'er/at c
"rin calcul 'e "t )(ine rezultate relati/ eAacte numai "entru anumite
cm"nente ale gazelr #e ar#ere emi'e la c5.
$.
Un 0actr #eterminant Bl re"rezint calitatea cr)unelui. O)'er/a(iile
e0ectuate a'u"ra 0unc(inrii #e #urat a unui gru" energetic au rele/at 0a"tul c
/alrile emi'iilr "t #i0eri 'emni0icati/ #e cele )(inute "rin calcule. Acea'ta 'e
#atreaz 0a"tului c nu 'e "ate 0ace analiz n9line a cm"zi(iei
cm)u'ti)ilului 5i "e )aza unui algritm #e calcul ' 'e emit #ate re0eritare la
emi'iile "luante. Calitatea cr)unelui Hcm"zi(ia "rcentual a ace'tuiaI
/ariaz #e'eri Huneri #e la r la rI@ in0luen(En# 5i emi'iile la c5. Prin
urmare@ "entru analiz cEt mai eAact@ 'e im"une #eterminarea "rin m'urtri
a emi'iilr "luante.
$egisla%ia care reglementeaz activitatea instala%iilor mari de ardere
6n 'c"ul a#errii RmEniei la Uniunea Eur"ean@ '9a tran'"u' Bn
legi'la(ia na(inal mare "arte a ac\ui'9ului cmunitar #e me#iu. A't0el@
acti/itatea IMA Hin'tala(ii mari #e ar#ereI e'te reglementat #e urmtarele acte
nrmati/eC
aI Legea nr. !<1,!%%$ care rati0ic Prtclul #e la 7t-en)urg a'u"ra
"lurii atm'0erice tran'0rntaliere "e #i'tan(e lungi@ re0eritr la
re#ucerea aci#i0ierii@ eutr0izrii 5i ni/elului #e zn tr"'0eric.
Pla0anele #e emi'ii@ a0erente anului !%1%@ angaDate #e RmEnia 'unt #e
?1> Siltne "entru SO! 5i .$< Siltne "entru NO
A
@ #in care a"rtul
in'tala(iilr mari #e ar#ere HIMAI e'te "rgnzat a 0i #e $=@=F H$$=
SiltneI "entru #iAi#ul #e 'ul0 HSO!I 5i !=@%>F H11. SiltneI "entru
Aizii #e azt HNO
A
I.
)I :7 nr. +.1,!%%$ "ri/in# 'ta)ilirea unr m'uri "entru limitarea emi'iilr
Bn aer le anumitr "luan(i "r/eni(i #in in'tala(iile mari #e ar#ere@
m#i0icat 5i cm"letat "rin :7 nr. $!!,!%%+@ "rin care 'e tran'"un
"re/e#erile Directi/ei nr. !%%1,>%,CE. Directi/a nr. !%%1,>%,CE "re/e#e
la articlul .H$I "'i)ilitatea 'tatelr #e a "ta@ Bn /e#erea re#ucerii
'emni0icati/e a emi'iilr #e "luan(i@ Bntre urmtarele #ua /arianteC
re'"ectarea /alrilr limit #e emi'ie@ "entru #iAi# #e 'ul0 HSO!I@
Aizi #e azt HNO
A
I 5i "ul)eri@ "re/zute Bn "artea A a aneAelr III9
1II #in Directi/@ #e ctre 0iecare IMA eAi'tentM
ela)rarea unui Plan Na(inal #e Re#ucere a Emi'iilr #e #iAi# #e
'ul0 HSO
!
I@ Aizi #e azt HNO
A
I 5i "ul)eri "r/enite #in IMA
eAi'tente.
RmEnia a "tat "entru a"licarea "rimei /ariante cn'tEn# Bn re'"ectarea
#e ctre 0iecare IMA eAi'tent@ cn0rm Directi/ei nr. !%%1,>%,CE HIMA
eAi'tent ti" I 'i IMA nu9ti" II@ cn0rm :7 nr. +.1,!%%$@ m#i0icat 5i
cm"letat "rin :7 nr. $!!,!%%+I@ a /alrilr limit #e emi'ie H1LEI.
Cn0rmarea ace'tra cu 1LE nu e'te "'i)il Bnce"En# cu #ata #e 1 ianuarie
!%%>@ a5a cum "re/e#e Directi/a@ 'itua(ie Bn care '9au 'licitat "eria#e #e
tranzi(ie Bn /e#erea cn0rmrii cu 1LE@ cu"rin'e Bntre 1 ianuarie !%%> 5i $1
#ecem)rie !%1$ 5i 1 ianuarie !%1= 9 $1 #ecem)rie !%1<M
$+
Peria#ele #e tranzi(ie acr#ate '9au cncretizat Bn ela)rarea #e ctre
0iecare "eratr IMA eAi'tent 9 ti" I 5i nu 9 ti" II a "rgramelr #e re#ucere
"rgre'i/ a emi'iilr@ care ' "ermit cn0rmarea eta"izat la /alrile limit #e
emi'ie "re/zute #e :7 nr. +.1,!%%$@ m#i0icat 5i cm"letat "rin :7 nr.
$!!,!%%+M
cI Or#inul cmun nr. <1!,!%%$ al Mini'trului Agriculturii@ P#urilr@ A"elr
5i Me#iului@ nr. 1??,!%%$ al Mini'trului Ecnmiei 5i Cmer(ului 5i nr.
1!=,!%%. al Mini'trului A#mini'tra(iei 5i Internelr@ care a"r) W7-i#ul
"ri/in# ela)rarea "r"unerilr #e "rgrame #e re#ucere "rgre'i/ a
emi'iilr anuale #e #iAi# #e 'ul0 HSO
!
I@ Aizi #e azt HNO
A
I 5i "ul)eri
"r/enite #in in'tala(iile mari #e ar#ereQM
#I OU7 nr. $.,!%%! "ri/in# "re/enirea@ re#ucerea 5i cntrlul integrat al
"lurii@ a"r)at cu m#i0icri "rin Legea nr. =.+,!%%! "rin care 'e
tran'"un "re/e#erile Directi/ei nr. ?=,=1,CE "ri/in# "re/enirea 5i
cntrlul integrat al "lurii 9 IPPC. 6n cnteAtul Bn care in'tala(iile mari
#e ar#ere HIMAI 'unt Bn ttalitate in'tala(ii IPPC@ cn0rm "re/e#erilr
art. +@ ace'te in'tala(ii tre)uie ' Bn#e"linea'c@ "En la #ata #e $%
ctm)rie !%%<@ cerin(ele Directi/ei nr. ?=,=1,CE@ altele #ecEt cele
'ta)ilite "entru #iAi# #e 'ul0 HSO
!
I@ Aizi #e azt HNO
A
I 5i "ul)eri
"re/zute #e Directi/a nr. !%%1,>%,CEM
eI Or#inul MAPAM nr. >1>,!%%$ "entru a"r)area "rce#urii #e emitere a
autriza(iei integrate #e me#iuM
0I OU7 nr. !.$,!%%! "ri/in# Prtec(ia atm'0erei@ a"r)at 5i m#i0icat
"rin Legea nr. =++,!%%1@ "rin care 'e tran'"un "re/e#erile Directi/ei nr.
?=,=!,CE "ri/in# e/aluarea 5i managementul calit(ii aeruluiM "rinci"alele
)iecti/e ale ace'tui act nrmati/ 'untC
men(inerea calit(ii aerului BncnDurtr Bn znele Bn care 'e
Bnca#reaz Bn limitele "re/zute #e nrmele Bn /igare "entru
in#icatrii #e calitate 'au Bm)unt(irea ace'teia Bn znele Bn care nu
'e Bnca#reaz Bn limitele "re/zute #e nrmele Bn /igare "entru
in#icatrii #e calitateM
a#"tarea m'urilr nece'are Bn 'c"ul limitrii@ "En la eliminare@
a e0ectelr negati/e a'u"ra me#iului@ Bn cnteAt tran'0rntalier.
gI Or#inul MAPM nr. +?!,!%%! "entru a"r)area Nrmati/ului "ri/in#
'ta)ilirea /alrilr limit@ a /alrilr #e "rag 5i a criteriilr 5i met#elr
#e e/aluare a #iAi#ului #e 'ul0@ #iAi#ului #e azt 5i Aizilr #e azt@
"ul)erilr Bn 'u'"en'ie HPM1% 5i PM!@+I@ "lum)ului@ )enzenului@
mnAi#ului #e car)n 5i znului Bn aerul BncnDurtr@ "rin care 'e
tran'"un "re/e#erile Directi/ei nr. ??,$%,CE "ri/in# /alrile limit "entru
#iAi# #e 'ul0 HSO
!
I@ Aizi #e azt HNO
A
I@ materii Bn 'u'"en'ie 5i "lum) Bn
$=
aerul atm'0ericM Prin Or#inul nr. +?!,!%%! 'unt "re/zute )liga(ii
re0eritare laC
mnitrizarea 5i e/aluarea calit(ii aeruluiM
in0rmarea "u)licului "ri/in# calitatea aerului BncnDurtrM
ela)rarea #e "lanuri 5i "rgrame #e ge'tinare a calit(ii aerului Bn
/e#erea atingerii /alrilr limit intr9un tim" 'ta)ilitM
-I :7 nr. 1.!,!%%$ "ri/in# limitarea cn(inutului #e 'ul0 #in cm)u'ti)ilii
lic-izi@ m#i0icat 5i cm"letat "rin :7 nr. +?>,!%%.@ "rin care 'e
tran'"un "re/e#erile Directi/ei nr. ??,$!,CE@ cn0rm creia Bnce"En# cu
1 ianuarie !%%< cn(inutul maAim #e 'ul0 Bn "cur tre)uie ' 0ie #e
1@%%F #in greutateM
:trErea #e 7u/ern nr. +.1 #in !%%$ #e0ine5te in'tala(iile mari #e ar#ere@
"recum 5i cla'i0icarea ace'traC
9 instala%ie mare de ardere G rice ec-i"ament te-nic Bn care cm)u'ti)ilii
'unt Ai#a(i Bn 'c"ul utilizrii energiei termice a't0el "r#u'e@ a crui
"utere termic nminal e'te egal cu 'au mai mare #e +% M&M
9 instala%ie mare de ardere existent ! tip & 9 rice in'tala(ie mare #e ar#ere
"entru care a 0't acr#at autriza(ie #e cn'truc(ie 'au@ Bn li"'a unei
a't0el #e "rce#uri@ autriza(ie #e eA"latare "En la #ata #e 1 iulie1?><M
9 instala%ie mare de ardere nou ! tip && 9 rice in'tala(ie mare #e ar#ere
"entru care a 0't acr#at autriza(ie #e cn'truc(ie 'au@ Bn li"'a unei
a't0el #e "rce#uri@ autriza(ie #e eA"latare ri care a 0't autrizat
'au 'u"u' "rce#urii #e autrizare #e ctre autritatea "u)lic
cm"etent "entru "rtec(ia me#iului Bnce"En# cu #ata #e 1 iulie 1?>< 5i
"En la #ata #e !< niem)rie !%%!@ cu cn#i(ia ca acea't in'tala(ie ' 0i
0't "u' Bn 0unc(iune "En la #ata #e !< niem)rie !%%$M
9 instala%ie mare de ardere nou ! tip &&& 9 rice in'tala(ie mare #e ar#ere
'u"u' "rce#urii #e autrizare integrat #e ctre autritatea "u)lic
cm"etent "entru "rtec(ia me#iului Bnce"En# cu #ata #e !< niem)rie
!%%!@ "recum 5i rice in'tala(ie mare #e ar#ere "entru care a 0't acr#at
autriza(ie #e cn'truc(ie 'au@ Bn li"'a unei a't0el #e "rce#uri@
autriza(ie #e eA"latare ri care a 0't autrizat 'au 'u"u' "rce#urii
#e autrizare #e ctre autritatea "u)lic cm"etent "entru "rtec(ia
me#iului Bnce"En# cu #ata #e 1 iulie 1?>< 5i "En la #ata #e !< niem)rie
!%%! 5i care nu a 0't "u' Bn 0unc(iune "En la #ata #e !< niem)rie
!%%$M
6n AneAa nr.!@ 'ec(iunea A #in re'"ecti/ul act nrmati/ 'unt "re/zute
"rce#uri "entru m'urarea 5i e/aluarea emi'iilr #e #iAi# #e 'ul0@ Aizi #e
azt 5i "ul)eri "r/enite #in in'tala(iile mari #e ar#ereC PPentru in'tala(iile mari
#e ar#ere eAi'tente 9 ti" I 5i in'tala(iile mari #e ar#ere ni 9 ti" II a/En# "utere
termic nminal mai mare #e $%% M&@ 'u"u'e "re/e#erilr art. + alin. H1I #in
$<
-trEre@ cncentra(iile #e #iAi# #e 'ul0@ Aizi #e azt 5i "ul)eri 'e
mnitrizeaz Bn 0luA cntinuu.
7ru"ul nr. $ #e la CTE R/inari e'te in'tala(ie mare #e ar#ere #e ti" IC
are "utere termic #e >?< M& 5i e'te Bn eA"latare Bnainte #e 1?><. AnalizEn#
legi'la(ia Bn /igare@ "recum 5i tate a'"ectele re0eritare la calculul emi'iilr la
c5@ 'e im"une im"lementarea unui 'i'tem cm"leA@ "er0rmant #e m'urare 5i
mnitrizare a emi'iilr la c5ul #e 0um al cazanului #e a)ur.
De a'emenea@ :7 nr. +.1,!%%$ "ri/in# 'ta)ilirea unr m'uri "entru
limitarea emi'iilr Bn aer le anumitr "luan(i "r/eni(i #in in'tala(iile mari #e
ar#ere@ m#i0icat 5i cm"letat "rin :7 nr. $!!,!%%+@ 'ta)ile5te 5i /alrile
maAime a#mi'i)ile ale emi'iilr "luante la c5urile centralelr termelectrice.
1alrile maAime ale emi'iilr #e SO
!
Bn atm'0er HeA"rimate Bn mg,Nm
$
la un cn(inut #e =F O
!
Bn gazele rezi#ualeI "entru ar#erea cm)u'ti)ililr
'lizi@ Bn cazul in'tala(iilr mari #e ar#ere #e ti" I 'untC
Puterea termic nminal
P KM&tL
1alrile limit #e emi'ie "entru SO
!
Kmg,Nm
$
L
+% P 1%%
!%%%
1%% P +%%
+%% , !.%% G .]P
P +%%
.%%
1alrile maAime ale emi'iilr #e NO
A
Bn atm'0er m'urate ca #iAi# #e
azt HeA"rimate Bn mg,Nm
$
la un cn(inut #e =F O
!
Bn gazele rezi#ualeI "entru
ar#erea cm)u'ti)ililr 'lizi@ Bn cazul in'tala(iilr mari #e ar#ere #e ti" I 'untC
Puterea termic nminal
P KM&tL
1alrile limit #e emi'ie "entru NO
A
Kmg,Nm
$
L
+% P +%%
=%%
P +%%
+%% ^
!%% ^^
^ 9 "En la $1 #ecem)rie !%1+ /alarea limit #e emi'ie e'te #e =%%
mg,Nm
$
"entru in'tala(iile mari #e ar#ere ti" I 5i II cu "utere termic
"e'te +%% M&@ a crr utilitate anual Hcalculat ca me#ie "e + aniI nu
#e"5e5te !%%% #e re@ Bnce"En# cu anul !%%>.
1alarea limit #e emi'ie e'te #e .+% mg,Nm
$
"entru in'tala(iile mari #e
ar#ere ti" I 5i II cu "utere termic "e'te +%% M&@ a crr utilitate anual
Hcalculat ca me#ie "e + aniI nu #e"5e5te 1+%% #e re@ Bnce"En# cu anul
!%1=.
^^ 9 /alri limit a"lica)ile #e la 1 ianuarie !%1=.
1alrile maAime ale emi'iilr #e "ul)eri Bn atm'0er HeA"rimate Bn
mg,Nm
$
la un cn(inut #e =F O
!
Bn gazele rezi#ualeI "entru ar#erea
$>
cm)u'ti)ililr 'lizi@ Bn cazul in'tala(iilr mari #e ar#ere #e ti" I 'unt 'ta)ilite
#e actele nrmati/e amintite anterir #u" cum urmeazC
Puterea termic nminal
P KM&tL
1alrile limit #e emi'ie "entru "ul)eri
Kmg,Nm
$
L
P +%%
1%%
P +%%
+% ^
^ /alarea limit #e 1%% mg,Nm
$
e'te a"licat in'tala(iilr #e ar#ere cu
"uteri termice "e'te +%% M& care utilizeaz cm)u'ti)il 'li# cu "uterea
calri0ic in0eriar 'u) +>%% SO,Sg@ cu umi#itate mai mare #e .+F Bn
greutate@ cu un cn(inut cm)inat #e umi#itate 5i cenu5 mai mare #e =%F
Bn greutate 5i cu un cn(inut #e Ai# #e calciu mai mare #e 1%F.
Capitolul I2
SISTEM DE MONITORI3ARE CONTINU4 A EMISIILOR :N
;A3ELE ARSE E2ACUATE LA CO5
/"!" Pre%entare general+ a sisteului
$?
Pentru mnitrizarea cntinu a emi'iilr "luante la c5 #e la )lcul nr. $
CTE R/inari@ '9a "tat "entru un 'i'tem integrat 0urnizat #e 0irma DURA7.
Si'temul #e mnitrizare cntinu a emi'iilr Bn gazele #e ar#ere e/acuate
la c5 li/rat #e DURA7 e'te un an'am)lu #e management al #atelr care
Bn#e"line5te cerin(ele legale actuale ale Uniunii Eur"ene "ri/in# mnitrizarea
emi'iilr. Si'temul a'igur clectarea@ ar-i/area "e termen lung 5i /izualizarea
#atelr #in #i0erite zne te-nlgice.
6ntregul 'i'tem lucreaz 'u) 'i'temul #e "erare Micr'0t &in#8' JP@
e'te ca"a)il #e a lucra Bntr9 re(ea 5i #e(ine tate caracteri'ticile '0t8are ale
'lu(iilr te-nice cun'cute "entru a a'igura ca"a)ilitatea #e intercneAiune.
Si'temul 'e "rezint Bntr9un an'am)lu m#ular a't0el BncEt "ate 0i utilizat
"entru #i0erite a"lica(ii '"eci0ice.
Structura #e an'am)lu a 'i'temului #e mnitrizare cntinu a emi'iilr Bn
gazele #e ar#ere e/acuate la c5 e'te re#at Bn 0igura ..1.
Du" cum 'e )'er/ #in 0igur@ 'i'temul are #u cm"nente
"rinci"aleC
9 :ar#8are G an'am)lul tuturr cm"nentelr 0izice Htra#uctare@
analizare #e gaze@ calculatr #e emi'ii@ 'ta(ii #e lucru@ 'er/erul
'i'temului@ unitatea #e cmunica(iiIM
9 S0t8are G "ac-etul #e "rgrame Ha"lica(iiI nece'ar "entru ac-izi(ie@
'tcare@ ti"rire@ /izualizare a #atelr m'urate@ "rgrame #e mentenan(@
telecmunica(ii@ etc.
Ti"lgia cm"nentelr -ar#8are DURA7 e'te re#at Bn ta)elul
urmtrC
Ta)elul ..1.
C# Caracteri'tici
D9MS !>+91% Calculatr #e emi'ii "entru maAim . cm"nente
D9MS !>+ Calculatr #e emi'ii "entru maAim $! cm"nente
D9MS +%% Calculatr #e emi'ii "entru maAim =. cm"nente
D9:S +%% XE Unitate #e cmunica(ii #e #ate
D9EMS !%%% S& Sta(ii #e lucru ale 'i'temului
D9EMS !%%% Ser/er Ser/erul 'i'temului
Dintre "ac-etele #e "rgrame 0urnizate cu 'i'temul@ cea mai im"rtant
e'te a"lica(ia &in9D9E1A@ a"lica(ie care "ermite /izualizarea emi'iilr@
calculului /alrilr me#ii rare 'au me#ii zilnice "entru #i0eritele cm"nente
mnitrizate #in gazele #e ar#ere.
De a'emenea 'e reg'e'c "ac-ete #e "rgrame "entru tran'mi'ia #atelr@
in'trumente "entru a"lica(ii 5i utilit(i@ etc.
.%
;igura ..1. Structura #e an'am)lu a 'i'temului #e mnitrizare cntinu a
emi'iilr Bn gazele #e ar#ere e/acuate la c5
Sta(ia #e lucru e'te un PC@ cu 'i'tem #e "erare &in#8' JP 5i a"lica(ia
&in D9E1A@ care a'igur tran'0erul #e #ate Bntre 'i'temul #e ac-izi(ie HanalizI
5i rganizeaz #atele ac-izi(inate@ inclu'i/ ar-i/area "e termen lung Bn
cncr#an( cu reglementrile 0iciale.
Tate #atele "rezente Bn 'i'tem 5unt 'tcate "e me#ii #e 'tcare a't0el
BncEt ' 'e a'igure 'tcarea "e "eria# #e minimum + ani.
.1
De la ni/elul 'ta(iei #e lucru 'e realizeaz 5i 'incrnizarea cea'ului@ "rin
interme#iul unei antene 7PS.
Ser/erul 'i'temului "ate 0i utilizat ca unitate #e )acS9u" 5i a'igur
/izualizarea #atelr "e 'ta(ii #e lucru 'u"limentare cnectate Bn re(ea.
/"$" Structura &ard<are a sisteului
Si'temul #e mnitrizare cntinu a emi'iilr la c5 HCEMS G Bn lim)a
englezI #e la )lcul nr. $ are Bn cm"nen( un #ula" #e analiz mntat Bn
cilin#rul c5ului #e 0um la cta 11! m@ )utelii #e gaz #e cali)rare HetalnI
am"la'ate Bn ca)ina #e la cta 11! m@ calculatrul #e emi'ii H'ta(ia #e lucruI@
am"la'at Bn camera #e inginerie a gru"ului $.
Calculatrul #e emi'ii e'te cnectat "rintr9 )ucl RS .>+ la unitatea #e
cmunicare D9MS XE am"la'at Bn #ula"ul #e analiz. La ni/elul camerei #e
inginerie 'e g'e5te un cn/ertr #e inter0a( RS .>+ G RS !$!.
;igura ..!. Sc-ema #e "rinci"iu "entru "rele/area
"r)elr #in gazele #e ar#ere
Dula"ul #e la cta 11! e'te ec-i"at cu analizrul #e gaze "entru analiza
cn(inutului #e O
!
@ CO@ SO
!
5i NO
A
Bn gazele e/acuate la c5 "e cele #u canale
#e e/acuare@ m'urtarea 0cEn#u9'e alternati/ "rin cmutarea autmat a
O! CO NO SO!
O! CO NO SO!
Analizr #e gaze
CO4
c
5
7aze ar'e #e la 17
7aze ar'e #e la 17
.!
"r)ei. Sc-ema #e "rinci"iu "entru "rele/area "r)elr #in gazele #e ar#ere e'te
re#at Bn 0igura ..!.
/"$"!" Dulapul de anali%+ CEMS
1e#erea #e an'am)lu a #ula"ului #e analiz cntinu a emi'iilr Bn gazele
#e ar#ere e'te re#at Bn 0igura ..$.
Du" cum 'e )'er/ #in 0igur@ #ula"ul CEMS cn(ine urmtareleC
9 'canner "entru gaz etalnM
9 #e)itmetreM
9 0iltru #e "ra0M
9 cn/ertr #e NO
A
M
9 "m"e #e gazM
9 rcitr #e gaz etalnM
9 'enzr #e umi#itateM
9 /entile cu 'leni#M
9 regulatare #e tem"eraturM
9 LED9uri #e 'emnalizareM
9 Analizrul N7A !%%% MLT !..M care inclu#e 5i un autmat "rgrama)il.
Ace't 'i'tem #e analiz a gazului e'te #e'tinat "entru m'urarea cntinu
a "atru cm"nente ale gazelr #e ar#ere@ "rin cmutarea alternati/ a "r)elr
#e gaz.
Cmutarea "r)elr #e gaz 'e realizeaz "rin interme#iul /entilelr cu
'leni#. Tim"ul #e m'urare "entru 0iecare "r) Bn "arte e'te 'etat la
a"rAimati/ 1+ minute. Ace't inter/al "ate 0i re#u' "rin "rgramare.
Pentru analiza "r)elr@ ace'tea tre)uie "re"rce'ate "entru ca Bn analizr
' nu 0ie umi#itate 'au aer'li. Pentru acea't "re"arare 'e 0l'e'c 0iltre #e
"ra0 5i 'enzri #e umi#itate. ;iltrul "ate re(ine "articule "En la #imen'iunea #e
%@! m.
Cn(inutul #e "ra0 m'urat Bnainte #e "rele/area "r)elr #e gaze #e
ar#ere nu tre)uie ' #e"5ea'c 1%% mg,Nm
$
.
Cn#uctele #e la "rizele "entru "rele/area "r)elr "En la analizrul #e
gaz 'unt Bnclzite "entru a nu "ermite 'c#erea tem"eraturii gazelr 'u)
tem"eratura "unctului #e ru.
Dula"ul #e analiz e'te cnectat la $ )utelii cu gaz etalnC
9 alimentare cu gaz PzerQ HN
!
IM
9 alimentare cu O
!
,SO
!
,COM
9 alimentare cu gaz NO.
.$
;igura ..$. Dula"ul CEMS
..
4i Bn #ula"ul CEMS legturile #e la "r) "En la analizr 'unt Bnclzite
"En la a"rAimati/ 1>%
%
C@ iar Bntre 'canerul #e gaz 5i cn/ertr la a"rAimati/
1<%
%
C. cn/ertrul e'te term'tatat la a"rAimati/ $.%
%
C@ iar analizrul MLT
!..M e'te 5i el term'tatat la a"rAimati/ ++
%
C.
Pie'a "rinci"al a #ula"ului CEMS e'te analizrul N7A !%%% MLT !..M.
Analizarele N7A !%%% 'eria MLT 0er analiz multicm"nente@ multi9
met#. 6ntr9un analizr "t 0i cm)inate #i0erite met#e #e m'urare.
MLT1 'i MLT$ 'unt "riectate ' m'are "En la maA. $ cm"nente #e
gazM MLT!@ MLT. 'i MLT+ 'unt "riectate "entru a m'ura "En la +
cm"nente #e gaz HincluzEn# cEte un canal ne0tmetricI. MLT + nu e'te
/er'iune 'tan#ar# Wtem"eratura BnaltQ Hin general "ana la 1+%
%
C@ 5i Bn 0unc(ie #e
met#a #e analiz "ana la 1>%
%
CI "entru a"lica(ii '"eciale.
Analizrul #e gaz N7A !%%% MLT 1 ULCO e'te "riectat '"ecial "entru a
m'ura ni/elul 0arte 'czut al mnAi#ului #e car)n. Analizrul e'te ec-i"at
cu un al #ilea re"er "tic care inclu#e un an'am)lu multi#etectr H)lcul
MDAI "entru 'u"rimarea tran'/er'ala a inter0erentei Bn a"lica(iile autmtare
'i a"lica(iile #e gaz cm)u'ti)il. M'urarea /a"rilr #e a"a 'i a )iAi#ului #e
car)n e'te 0l'it "entru cm"en'area intern a inter0eren(ei tran'/er'ale
a'igurEn# a't0el ca 5i 'tan#ar# un canal ultra 'czut #e CO 'i CO
!
. Acea'ta
'lu(ie e'te "riectat "entru mtare aut HEmi'iile mtrului cu cm)u'tie
interna@ ICEEI 'i Si'temele #e mnitrizare cntinua a emi'iilr HCEMSI. Un
canal 'u"limentar CO
-ig-
e'te #i'"ni)il "(inal la a"lica(iile #e mtare aut.
Nile 'tan#ar#e #e calitate "entru m'urarea "urit(ii gazului nece'it
m'urare a CO ultra 'czut #ar nu cla'i0icare 'i cm"en'are tran'/er'ala atEt
#e #inamica. A5a#ar nu 'e 0l'e5te al #ilea re"er HMDAI@ ci "ate 0i
im"lementat un alt canal@ #e eA. "entru )iAi# #e car)n ultra 'czut HULCO
!
I.
Tate cm"nentele MLT! 'unt incr"rate intr9 carca'a #e "rtec(ie
cn0rm cla'ei #e "rtec(ie IP=+ #in 'tan#ar# G DIN Ha"rA. NEMA .,.JI.
Acea'ta carca'a e'te ec-i"at cu un "u"itru 0rntal.
Cm"nentele electrnice 'i 0tmetrul,'enzrii "t 0i mnta(i in carca'e
'e"arate.
MLT ! N; e'te /er'iune '"eciala a analizrului MLT! cu PurDare 2
"entru m'urarea gazelr nein0lama)ile in zne "ericula'e Hcn0rm CSA9
C,US "entru EA zna ! nr# americanaI.
Analizrul N7A !%% MLT m'ar cntinuu "En la + cm"nente ale
gazelr utilizEn# cm)ina(ie #e "rinci"ii #e m'urareC in0rar5u nn9#i'"er'i/
HNDIRI@ ultra/ilet HU1I@ '"ectr'c"ie Bn #meniul /izi)il H1ISI@ electrc-imic
'au "aramagnetic. De a'emenea@ utilizEn# MLT ca 5i inter0a(@ 'e "t m'ura
cn(inutul ttal #e -i#rcar)uri T:C Hanalizr cu inizareI 5i cn(inutul #e Aizi
#e azt NO
A
Hanalizr cu c-emilumini'cen( 9 CLDI.
Si'temul "ate m'ura #i0eritele cm"nente ale gazelr #e ar#ere@ Bn
ta)elul ..! 0iin# re#ate 'c-ematic cre'"n#en(a #intre cm"nentul /eri0icat 5i
"rinci"iul #e m'ur.
.+
Ta)elul ..!.
Cm"nent Princi"iul #e m'ur
MnAi# #e car)n CO Raze in0rar5ii HIRI
DiAi# #e car)n CO
!
Raze in0rar5ii HIRI
DiAi# #e 'ul0 SO
!
Raze ultra/ilete HU1I
MnAi# #e azt NO Raze in0rar5ii HIRI
OAizi #e azt NO
A
C-emilumini'cen( HCLDI
OAigen O
!
Paramagnetic
Electrc-imic
Cn(inut ttal #e -i#rcar)uri T:C Inizare
Analizrul e'te re"rezentat 'c-ematic Bn 0igura ....
;igura .... Re"rezentarea 'c-ematic a analizrului N7A !%% MLT
Du" cum 'e )'er/ Bn 0igur@ analizrul e'te cnectat la analizarele #e
NO
A
5i #e cn(inut ttal #e -i#rcar)uri. M'ura #e "ra0 e'te 0urnizat #e un
"acimetru@ iar 'i'temul "ate 0i cnectat la un calculatr "entru ac-izi(ia
#atelr. De a'emenea@ cntrlerul 'i'temului #e mnitrizare "ate 0i
intercnectat cu 'i'temul #e in'trumenta(ie #in central.
6n 0igura ..+ e'te re#at 'tructura -ar#8are a analizrului N7A !%%%
MLT.
.=
;igura ..+. Structura -ar#8are a analizrului
.<
6n 0igura ..+ 'e )'er/ c Bn ca#rul 'i'temului eAi't re(ea intern@ iar la
acea't re(ea "t 0i ata5ate #i0erite analizare@ 0iecare cu anumite "rinci"ii #e
m'ur Bn 0unc(ie #e cm"nentul a crui cncentra(ie 'e #re5te a 0i
#eterminat. Pe 0iecare )lc #e analiz e'te re"rezentat 5i "rinci"iul #e m'urare.
6n cele ce urmeaz /r 0i #e'cri'e "rinci"iile #e m'urare "entru
cm"nentele #in gazele #e ar#ere emi'e la c5 ce 'e mnitrizeaz cntinuu
HAizi #e azt@ Aizi #e 'ul0@ mnAi# #e car)n@ "ul)eriI.
Autmatul "rgrama)il HPLC G Prgramma)le Lgic CntrllerI e'te #e
ti"ul Siemen' LO7O 1!,!. RC cu eAten'ii "entru intrri,ie5iri analgice 5i
#igitale H0igura ..=I@ un#e DM 'unt m#ule #igitale@ iar AM 'unt m#ule
analgice. M#ul #e am"la'are a PLC LO7O e'te re#at Bn 0igura ..<.
;igura ..=. PLC Siemen' LO7O 1!,!. RC
;igura ..<. M# #e am"la'are a PLC Siemen' LO7O 1!,!.

Si'temul e'te "re/zut cu m#ule #e intrare,ie5ire 'tan#ar# HSIO G
Stan#ar# In"ut',Out"ut'I. Sc-ema )lc #e intercneAiune a ace'tr m#ule
intrare,ie5ire cu micr"rce'rul cntrlerului e'te re#at Bn 0igura ..>.
.>
;igura ..>. Structura cntrlerului
Cntrlerul 'i'temului #e mnitrizare "rime5te in0rma(ii analgice 5i
#igitale #e la 'enzri 5i Bn 0unc(ie #e algritmii im"lementa(i 'e emit 'emnale #e
ie5ire analgice H"entru alte 'i'temeI 5i #igitale H'emnalizri 5i 'emnale #e
cman# "e relee #e ie5ire "entru cman#a /entilelr cu 'leni#I.
Semnalele #e m'ur 0urnizate #e analizrul #e gaze 'untC
9 O
!
Bn gaze ar'e 'tEnga , #rea"taC %V!+F .V!% mAM
9 CO Bn gaze ar'e 'tEnga , #rea"taC %V+%% mg,Nm
$
.V!% mAM
9 NO
A
Bn gaze ar'e 'tEnga , #rea"taC %V=%%,1%%% mg,Nm
$
.V!% mAM
9 SO
!
Bn gaze ar'e 'tEnga , #rea"taC %V1=%%,1%%%% mg,Nm
$
.V!% mA.
Pentru NO
A
5i "entru SO
!
@ "e acela5i canal #e ie5ire@ 'e 0urnizeaz
'emnalul analgic "entru #u #menii.
De eAem"lu@ "entru NO
A
@ #a c /alarea e'te cu"rin' Bntre %V=%%
mg,Nm
$
@ atunci ace't #meniu /a 0i cn/ertit Bn 'emnal uni0icat .V!% mA.
Dac /alarea #e"5e5te =%% mg,Nm
$
@ atunci #meniul %V1%%% mg,Nm
$
/a 0i
cn/ertit Bn .V!% mA. Simultan 'e /a emite 5i un 'emnal lgic care in0rmeaz
a'u"ra 0a"tului c 'untem "e cel #e al #ilea #meniu #e m'ur H"entru
"relucrarea Bn DCSI.
6n m# analgic cu NO
A
@ 5i "entru SO
!
'unt #u #menii #e m'ur@
cn/er'ia realizEn#u9'e 0ie %V1=%%mg,Nm
$
.V!% mA H"rimul #meniuI@
0ie %V1%%%% mg,Nm
$
.V!% mA Hcel #e al #ilea #meniuI.
M'urarea cn(inutului #e Aigen #in gazele #e ar#ere e'te nece'ar
BntrucEt emi'iile "luante 'unt ec-i/alate "entru un cn(inut #e Aigen #e =F Bn
gazele #e ar#ere.
M'urarea cn(inutului #e Aigen "ate 0i 0cut "e )aza "rinci"iului
"aramagnetic Hmagnet9mecanicI 'au "e )aza "rinci"iului electrc-imic H
celul gal/anicI
.?
La m'urarea "aramagnetic@ #eterminarea cncentra(iei #e O
!
'e )azeaz
"e "rinci"iul "aramagnetic H"rinci"iul magnet9mecanicI.
Du '0ere #e cuar( um"lute cu azt HN
!
e'te #iamagneticI 'unt aranDate
'u) 0rma #e -altere 5i 'unt 'u'"en#ate li)er "entru a 'e rti "e )an#a 'u)(ire
#e "latin Bntr9 celul.
O mic glin#@ care re0lect raz #e lumin "r/enit #e la 'ur' #e
lumin ctre un 0t#etectr@ e'te mntat "e acea'ta )an#. Un magnet
"ermanent@ '"ecial cn0igurat "entru a "r#uce un cEm" magnetic "uternic
0arte etergen Bn celula #e analiz@ e'te mntat la eAterirul "eretelui.
CEn# mleculele #e Aigen "trun# Bn celul@ "aramagneti'mul lr le /a
0ace 'a 0ie atra'e ctre regiunea cu cel mai "uternic cEm" magnetic. Mleculele
#e O
!
eAercit a't0el #i0erite 0r(e care "r#uc un mment #e tr'iune care
ac(ineaz a'u"ra cm"zi(iei '0erei@ iar W-altereleQ 'u'"en#ate@ Bm"reun cu
glin#a mntat "e )an#a #e 'u'(inere@ /r 0i rtite #in "zi(ia #e ec-ili)ru.
Oglin#a /a re0lecta atunci raz inci#ental lumina' Bn'"re 0t#etectr
care "r#uce Bn 'ine ten'iune electric. Semnalul electric e'te am"li0icat 5i
trimi' Bna"i ctre ))in cn#uctare la W-altereQ 0r(En# '0erele 'u'"en#ate
'a re/in la "zi(ia #e ec-ili)ru.
Curentul nece'ar "entru a genera mmentul #e tr'iune "entru re'taurare
"entru a rea#uce W-altereleQ la "zi(ia #e ec-ili)ru e'te m'ur #irect a
cncentra(iei #e O
!
#in ame'tecul #e gaz.
Celula #e analiz cm"let cn't #intr9 camer #e analiz@ un magnet
"ermanent@ cm"nentele electrnice #e "rce' 5i un 'enzr #e tem"eratur.
Celula #e analiz "aramagnetic e'te re#at Bn 0igura ..?.
;igura ..?. Celula #e analiz "aramagnetic
+%
La m'urtarea electrc-imic@ #eterminarea cncentra(iilr #e O
!
'e
)azeaz "e "rinci"iul unei celule gal/anice. Structura "rinci"al a 'enzrului #e
Aigen e'te re#ata in 0igura ..1%.
;igura ..1%. Senzrul electrc-imic #e Aigen
Senzrul #e Aigen incr"reaz celul #e Aigen #in "lum),aur cu un
an# #e "lum) H1I 'i un cat# #e aur H!I@ 0l'in# un electrlit aci# '"eci0ic.
Pentru a e/ita ca umi#itatea ' #eterireze electr#ul #e aur@ 'e intr#uce 0aie
#in )urete Bn zna "urDat.
Mleculele #e Aigen #i0uzeaz "rintr9 mem)rana #e te0ln H.I Bn celula
electrc-imic 5i 'unt re#u'e la cat#ul #e aur. Din acea'ta reac(ie rezult a".
Pe an#ul #e "lum) 'e 0rmeaz Ai# care e'te tran'0erat Bn electrlit. An#ul #e
"lum) e'te regenerat cntinuu@ iar "ten(ialul electr#ului rmEne ne'c-im)at
"entru "eria#a Bn#elungat. Rata #e #i0uzie 'i #eci inter/alul #e r'"un' Ht
?%
I
al 'enzrului e'te #e"en#ent #e gr'imea mem)ranei #e te0ln.
Structura celulei gal/anice "entru m'urarea cn(inutului #e Aigen 5i
reac(iile care au lc 'unt "rezentate Bn 0igura ..11.
Curentul electric #intre electrzi e'te "r"rtinal cu cncentratia #e O
!
#in ame'tecul #e gaz care tre)uie ma'urat. Semnalele 'unt ma'urate ca ten'iuni
terminale ale rezi'trului H=I 'i ale termi'trului H+I "entru cm"en'area
tem"eraturii.
Sc-im)area ten'iunilr #e ie'ire Hm1I a 'enzrului H11I re"rezint
cncentratia #e Aigen.
+1
;igura ..1%. Structura celulei gal/anice "entru m'urarea cn(inutului #e Aigen
Pentru m'urarea cncentra(iilr #e mnAi# #e car)n CO 5i #e #iAi#
#e 'ul0 SO
!
'e 0l'e'c razele in0rar5ii IR@ re'"ecti/ ultra/ilete.
La "rinci"iul #e m'urarea cu IR@ e0ectul #e m'urare #at #e a)'r)(ia
ra#ia(iei in0rar5ii 'e #atreaz gazului m'urat. Lungimile #e un# '"eci0ice ale
)enzilr #e a)'r)(ie caracterizeaz ti"ul #e gaz Bn tim" ce "uterea #e a)'r)(ie
re"rezint un element #e ra"rtare Hm'urareI a cncentra(iei cm"nentei
m'urate. Din cauza unei rti a m#ulatrului #e rta(ie@ inten'it(ile #e ra#ia(ie
care "r/in #in zna #e m'urare 5i #e re0erin( a celulei #e analiz "r#uc
'emnale "eri#ice #e 'c-im)are Bn #etectr.
Am"litu#inea 'emnalului #etectrului alterneaz a't0el Bntre /alrile
#e"en#ente #e cncentra(ie 'i /alrile in#e"en#ente #e cncentra(ie. Di0eren(a
#intre cele #u e'te m'ur 'igur a cncentra(iei cm"nentei gazului
a)'r)ant.
An'am)lul 0tmetrului e'te re#at Bn 0igura ..11@ Bn care #i'tingemC
1. Sur'a IR cu re0lectr
!. Sur'a 1IS,U1 cu re0lectr
$. 7eneratr 0tau#i
.. Antrenare cu curent tur)inar
+. Celula #e 0iltrare cu "erete #e #i/izare Hcanal IRI
=. Celula #e 0iltrare cu "erete #e #i/izare Hcanal U1I
<. Celula #e analiz
>. 2na #e m'urare
?. 2na #e re0erin(
+!
1%.Celula #e 0iltrare 0r "erete #e #i/izare H"entru m'urarea I;C cu
0iltre "ticeI
11. ;erea'tr
1!.Detectr "neumatic 'au "irelectric
1$.Detectr 'emicn#uctr 1IS,U1
1..Pream"li0icatr
;igura ..11.Princi"iul #e m'urare "entru IR , U1
Pentru m'urare@ ))in #e Bnclzire 'electeaz #in 'ur'a #e lumin
ra#ia(ia in0rar5ie nece'ar H1I. Acea'ta ra#ia(ie trece "rin generatrul 0tau#i
H'emnalul #e lumina "entru generatrul 0tau#i H$I.
Datrit 0rmei '"eciale a generatrului 0tau#i@ ra#ia(ia IR trece "rintr9
celul #e 0iltrare H+I 5i aDunge la zna #e m'urare H>I 'i la zna #e re0erin(
+$
H?I a celulei #e analiza H<I H'e"arate la miDlc Bn #ua Dumt(i "rintr9un "erete
intern #e 'e"arareI cu inten'itate egal. Celula #e 0iltrare H+I ecraneaz znele
#e ra#ia(ii inter0erente #in '"ectrul #e ra#ia(ii.
6n '"atele ace'tei celule #e analiz ra#ia(ia trece "rintr9 a #ua celul #e
0iltrare H1%I ctre #etectrul #e gaz H1!I@ care cm"ar inten'it(ile ra#ia(iei IR
#in zna #e m'urare 5i #in zna #e re0erin( 5i le tran'0rm Bntr9un 'emnal #e
ten'iune alternati/.
Detectrul H0igura ..1!I cn't #intr9 camer #e a)'r)(ie um"lut cu
gaz 5i camer #e cm"en'are care 'unt cnectate lalalt "rintr9un canal #e
0luA. 6n "rinci"al@ #etectrul e'te um"lut cu un gaz acti/ in0rar5u "entru a 0i
m'urat 5i e'te 'en'i)il numai la ace't gaz #i'tinct cu '"ectrul 'u caracteri'tic
#e a)'r)(ie. Camera #e a)'r)(ie e'te etan5at cu 0erea'tr tran'"arent
"entru ra#ia(ia in0rar5ie H#e )icei 0lurur #e calciuI.
CEn# ra#ia(ia IR trece "rin zna #e m'urare a celulei #e analiz Bn
#etectr@ "arte e'te a)'r)it in 0unc(ie #e cncentra(ia #e gaz. 7azul #in
camera #e a)'r)(ie 'e rce5te@ "re'iunea gazului #in camera #e a)'r)(ie e'te
re#u' 5i "arte #in gazul #in camera #e cm"en'are trece "rin canalul #e #e)it
Bn camera #e a)'r)(ie.
;igura ..1!. Detectrul #e gaz
CEn# ra#ia(ia IR trece "rin zna #e re0erin( a celulei #e analiz Bn
#etectr@ nu a"are "rea)'r)(ia. A't0el gazul #in interirul camerei #e a)'r)(ie
e'te Bnclzit@ 'e eAtin#e@ iar "arte #in el trece "rin canalul #e #e)it Bn camera #e
cm"en'are.
+.
7emetria canalului #e #e)it e'te "riectat a't0el BncEt 'a nu 'tEnDenea'c
0luAul #e gaz "rin re'tric(ie. Din cauza ra#ia(iei generatrului 0tau#i@
#i0eritele inten'it(i ale ra#ia(iei cn#uc la im"ul'uri #e #e)it re"etate "eri#ic Bn
#etectr.
Senzrul #e micr#e)it e/alueaz ace't #e)it 5i Bl tran'0rm Bn ten'iuni
electrice. Cm"nentele electrnice care urmeaz e/alueaz 'emnalele 5i le
tran'0rm Bn 0rmatul #e a0i5are cre'"unztr.
6n a0ar #e 'im"la 'iren #e lumin@ generatrul 0tau#i are 'tructur
'"ecial "entru zna #e m'urare 5i "entru zna #e re0erin(@ care 'imuleaz
a)'r)(ie Bn celula #e analiz. Ace't 'emnal #e a)'r)(ie e'te eliminat #e
'emnalul #e m'urare nrmal 5i 'e /a 0l'i "entru cntrlul autmat al
'en'i)ilit(ii. Rezultatul e'te 'ta)ilitate Bnalt "e termen lung.
Celula #e analiz ne#i/izat e'te iluminat alternati/ cu lumin 0iltrat
cncentrat Bntr9unul #in cele #ua inter/ale '"ectrale 'e"arate ale lungimii #e
un#. Una #intre ace'te #u )enzi #e lungime #e un# 'e"arate '"ectral e'te
alea' "entru a cinci#e cu )an# #e a)'r)(ie a gazului m'tr@ iar cealalt
e'te alea' a't0el BncEt nici unul #in cn'tituen(ii gazului care 'e "recnizeaz c
'e BntElne'c Bn "ractic@ nu 'e a)'r) nicieri in )an#a.
M'urarea a)'r)(iei Bn marDa '"ectral U1 'e )azeaz "e acela5i
"rinci"iu ca 5i m'urarea IR.
O lam" cu #e'crcare lumini'centa H!I e'te 0l'it ca 'ur' #e ra#ia(ie.
Ra#ia(ia U1 trece "rin m#ulatr H$I 5i celula #e 0iltrare H=I Bn celula #e analiz
cu 'ec(iune #ual H<I.
O a #ua celul #e 0iltrare H=I e'te in'talat #u" celula #e analiz.
;t#etectrul H1$I care urmeaz tran'0rm inten'it(ile ra#ia(iei "ul'atrii #in
zna #e m'urare H>I 5i #e re0erin( H?I a celulei #e analiz@ Bn ten'iuni electrice.
Dearece lam"a cu #e'crcare lumini'cent are ne/ie #e tem"eratur
'"eci0ic 'i men(inuta la un ni/el cEt mai cn'tant cu "utin(@ lam"a U1 are un
term'tat "En la circa ++
%
C "entru MLT1 'au lam"a e'te Bnca'trat in me#iul cu
term'tat HMLT !,$,.I.
Semnalele #e m'ur a cn(inutului #e "ra0 Bn gazele #e ar#ere #u"
electr0iltre 'unt 0urnizate #e in'tala(ia #e m'ur a0erent electr0iltrelr.
Acea't in'tala(ie e'te re"rezentat #e analizrul #e "articule SC=%% H0igurile
..1$ a 5i )I. Analizrul e'te "riectat "entru a mnitriza cu "recizie 5i a
Bnregi'tra emi'iile #e "articule.
SC=%% 0er largi 0acilit(i #e mnitrizare 5i e'te ca"a)il ' realizeze
calcule cm"leAe@ tate 0unc(iile 0iin# acce'ate 5i "erate cu aDutrul unr ta'te
#e cntrl. A"aratul "ate 0i cali)rat "entru a a0i5a emi'iile #e "articule Bn
cncentra(ii ma'ice Hmg,m
$
I.
Analizrul SC=%% cn(ine trei cm"nente "rinci"aleC
9 unitatea #e tran'mi'ieM
9 unitatea #e rece"(ieM
9 unitatea #e cntrl.
++
;igura ..1$.a Structura 'i'temului SC=%% cn0igurat "e un 'ingur canal
Si'temul "ate 0i cn0igurat "e un 'ingur canal #e m'urare 'au "En la .
canale #e m'urare. Pentru canalele !V. 'e utilizeaz un m#ul #e eAten'ie. 6n
0igura ..1$.a e'te "rezentat 'i'temul cn0igurat "e un 'ingur canal@ iar Bn 0igura
..1$.) 'i'temul cn0igurat "e . canale.
Denumirea #e opacimetru "r/ine #e la "rinci"iul #e m'urareC SC=%%
0l'e5te "rinci"iul 'cintila(iei "tice@ mnitrizEn# /aria(ia luminii rece"(inate
#intr9 raz tran'mi' "rin gazele #e ar#ere. Acea't /aria(ie e'te #eterminat #e
"acitatea gazelr #e ar#ere H"rezen(a "articulelr Bn gazele #e ar#ere
mnitrizateI. Acea't met# e'te e0icient #earece m'urtrile nu 'unt
a0ectate #e #e"unerile #e "ra0 #e "e lentilele a"aratului. R'"un'ul a"aratului
e'te #eci #irect crelat cu cncentra(ia #e "articule #in gazele #e ar#ere.
Unit(ile #e tran'mi'ie 5i rece"(ie 'unt mntate #e9 "arte 5i #e alta a
tra'eului "e care e'te realizat mnitrizarea emi'iilr #e "articule@ a't0el BncEt
raza #e lumin emi' #e unitatea #e tran'mi'ie ' aDung "e unitatea #e rece"(ie
H0igura ..1.I.
+=
;igura ..1$.) Structura 'i'temului SC=%% cn0igurat "e "atru canale
;igura ..1.. Unit(ile #e tran'mi'ie 5i rece"(ie
+<
Unit(ile #e tran'mi'ie 5i rece"(ie 'unt mntate cu aDutrul unr 0lan5e.
Emi(trul e'te "zi(inat cu aDutrul unei unit(i #e aliniere care "ermite
reglarea #irec(iei razei #e lumin a ace'tuia. Am)ele unit(i 'unt "re/zute cu
0itinguri #e "urDare cu aer in'trumental.
6n 0igura ..1..@ nta(iile au urmtarele 'emni0ica(iiC
1. ;lan5
!. ;iting "urDare aer
$. Cr" interme#iar HBncr"reaz #i0uzr aer #e "urDareI
.. Carca'a
+. Pre'etu" ca)lu
Unitatea #e cntrl H0igura ..1+I cn(ine micr"rce'rul 5i circuitul #e
memrie "entru 'tcarea /alrilr m'urate. O"erarea 'i'temului 'e realizeaz
"rin interme#iul unr meniuri ce 'unt a0i5ate Bn m# teAtual 'au gra0ic "e ecran.
Mrimile 'unt acce'ate 5i 'electate "rin 0l'irea ta'telr 'ge(i 5i meniu.
;igura ..1+. Unitatea #e cntrl
6n 0igura ..1+ nta(iile au urmtarele 'emni0ica(iiC
1. Di'"laY
!. Ta'te 'ge(i
$. Ta'ta meniu #rea"ta
.. Ta'ta meniu 'tEnga
+. Ta'ta a0i5are ni/el emi'ii
=. Le# alarm Hr5uI
<. Le# alimentare electric H/er#eI.
+>
Un a0i5aD cu cri'tale lic-i#e 5i #u ta'te meniu a'igur citirea
al0anumeric a #atelr ac-izi(inate. Sunt a#ugate #u LED9uri H/er#e "entru
"rezen( ten'iune #e alimentare@ iar r5u "entru alarmeI.
Ta'tele meniu 'unt 0l'ite Bn general "entru acce'ul la meniurile
memrate. Ta'tele meniu 'e g'e'c 'u) ecran 5i aleg@ #in ca#rul unui ecran@
cmenzile ce a"ar Bn D'ul imaginii Bn #u c'u(e@ cre'"unztare ace'tr
ta'te.
Cea mai cmun utilizare a ta'tei #in #rea"ta H#ar nu eAclu'i/I e'te Bn
cneAiune cu 0unc(ia #e 'electare HSELECTI.
Cea mai cmun utilizare a ta'tei #in 'tEnga H#ar nu eAclu'i/I e'te Bn
cneAiune cu 0unc(ia #e a)an#nare H_UITI.
SC=%% are "atru ta'te 'ge(iC HTI@ H9I@ L HLe0t U 'tEngaI@ R HRig-t U
#rea"taI. Ace'te ta'te 'unt 0l'ite "entru Bnca#rarea "(iunilr #in meniu 'au
"entru 'c-im)area /alrilr unr "arametrii. De"inzEn# #e 0unc(ia 'electat@
'etarea in'trumentului "ate 0i m#i0icat "rin 'electarea /alrilr #e ctre
utilizatr@ cu un 'et cm"let #e litere@ ci0re 5i caractere.
6n rice mment@ a"'En# ta'ta LE1EL 'e /a "utea /izualiza ni/elul
emi'iei #e "articule.
Unitatea #e cntrl 'e "ate cnecta la un calculatr PC "rintr9un "rt
'erial.
M#ulul #e eAten'ie e'te un #i'"ziti/ care inter0a(eaz 'emnalele
'enzrilr "tici #e "e canalele #e m'ur !@ $ 5i . 0a( #e unitatea #e cntrl.
E'te "re/zut cu ie5iri izlate .V!% mA "entru 0iecare canal 5i cu intrri
auAiliare "e 0iecare canal. M#ulul e'te cn'truit a't0el BncEt ' 'e mnteze la cel
mult un metru #i'tan( 0a( #e unitatea #e cntrl.
Dula"ul #e analiz al 'i'temului #e mnitrizare cntinu a emi'iilr
"luante la c5 inclu#e un rcitr Bn #u tre"te a gazului etaln "entru a "re/eni
cn#en'area gazelr Bn cn#uctele #in #ula". Ace't 'i'tem re#uce "unctul #e
ru la a"rAimati/ +
%
C. Cn#en'atul e'te eAtra' cu "m" 5i e/acuat #in
#ula".
Senzrul #e umi#itate 'e'izeaz rice urm #e cn#en'at Bn gaz. Pm"a
#e gaz /a 0i "rit autmat Bn cazul Bn care 'enzrul a #e"i'tat umi#itate Bn gaz.
Un 0iltru a)'r)ant '"ecial e'te utilizat "entru a "rteDa circuitele #e gaz
Bm"tri/a ac(iunii agre'i/e a SO
$
'au ac(iunii a altr cn'tituen(i agre'i/i. Ace't
0iltru cn(ine un tu) #e 'ticl um"lut cu cm"zi(ie "e )az #e )rnz 5i zinc
care re(ine elementele agre'i/e.
Tem"eratura circuitelr #e gaz e'te men(inut #e regulatarele #e
tem"eratur 5i e'te mnitrizat a't0el BncEt 'e emit alarme H"rin a"rin#erea unr
LED9uriI "entru tem"eraturi 'czute 'au ri#icate H0igura ..1=I.
6n cazul unr tem"eraturi 'czute@ analizrul nu /a tre)ui ' m'are
"entru a 'e "re/eni cn#en'a(ia intern. 6n ace't caz@ "m"a #e gaz 'e /a "ri
autmat@ 5i 'e /a genera 5i 'emnalul PCEMS #e0ectQ.
La ni/elul cn/ertrului #e NO
A
'e realizeaz cn/er'ia catalitic a NO
!
Bn NO #u" reac(iaC
!NO
!
!NO T O
!
+?
;igura ..1=. Regulatr #e tem"eratur
Pentru a #e"la'a ec-ili)rul reac(iei '"re #rea"ta e'te nece'ar un a"rt #e
energie relati/ ri#icat H#e eAem"lu cre5terea tem"eraturiiI. Cn/er'ia NO
!
Bn NO
'e realizeaz Bn ra"rt #e 1%%F la tem"eraturi #e "e'te =%%
%
C.
Utilizarea unui catalizatr "e )az #e car)n 5i mli)#en re#uce
cn'i#era)il energia #e acti/are a reac(iei #e mai 'u'@ a'igurEn#u9'e rat a
cn/er'iei NO
!
Bn NO #e ??F la tem"eraturi 'u) .%%
%
C.
Sc-ema #e "rinci"iu a ace'tui cn/ertr e'te re#at Bn 0igura ..1<.
;igura ..1>. Sc-ema cn/ertrului #e NO
A
6n 0igurile ..1? a 5i ) 'unt re#ate 'c-emele #e cneAiuni ale #ula"ului
CEMS "entru 'emnale analgice. 6n 0igura ..1$.a 'unt "rezentate 'emnalele ce
ie' #in analizr. Pe 'emnalele Bn mA 'unt Bn'eriate 'e"aratare gal/anice "entru
tran'mi'ia mrimilr 5i ctre DCS. 6n 0igura ..1$.) e'te "rezentat 'c-ema #e
cneAiuni la PLC H"rimele . 'emnale #e la analizr@ iar urmtarele . #e la
DCSI. Se "ate )'er/a@ #e a'emenea@ 5i legtura RS.>+ cu 'ta(ia #e "erare.
=%
;igura ..1?.a. Sc-ema #e cneAiuni la analizr
=1
;igura ..1?.). Sc-ema #e cneAiuni la PLC
=!
/"$"$" Sc&i' de senale CEMS = DCS
*lcul nr. $ #e la CE R/inari e'te "re/zut cu un 'i'tem #i'tri)uit #e
cntrl DCS "entru realizarea tuturr 0unc(iilr #e cman#@ cntrl@ "rtec(ie@
ar-i/are #e #ate@ etc. Din ace'te cn'i#erente@ a 0't nece'ar un 0luA #e 'emnale
Bntre 'i'temul #i'tri)uit #e cn#ucere 5i #ula"ul #e analiz CEMS Hanalizrului
0iin#u9i nece'are 'emnalele #e m'ur "ra0 #u" electr0iltre 5i tem"eratur gaze
ar#ere la c5I.
Semnalele nece'are a 0i 'c-im)ate Bntre 'i'temul #e mnitrizare a
emi'iilr la c5 5i 'i'temul #i'tri)uit #e cntrl 'untC
A. Semnale analgice G tate 'emnalele analgice inter'c-im)ate 'unt Bn
#meniul .V!% mA.
aI 'emnale analgice #e la CEMS la DCSC
9 O
!
Bn gaze ar'e 'tEnga , #rea"taC %V!+F .V!% mAM
9 CO Bn gaze ar'e 'tEnga , #rea"taC %V+%% mg,Nm
$
.V!% mAM
9 NO
A
Bn gaze ar'e 'tEnga , #rea"taC %V=%%,1%%% mg,Nm
$
.V!% mAM
9 SO
!
Bn gaze ar'e 'tEnga , #rea"taC %V1=%%,1%%%% mg,Nm
$
.V!% mA.
)I 'emnale analgice #e la DCS la CEMSC
9 Tem"eratur gaze ar'e la c5 'tEnga %V$%%
%
C .V!% mAM
9 Tem"eratur gaze ar'e la c5 #rea"ta %V$%%
%
C .V!% mAM
9 Cncentra(ie "ra0 #u" E; 'tEnga %V1%% mg,Nm
$
.V!% mAM
9 Cncentra(ie "ra0 #u" E; #rea"ta %V1%% mg,Nm
$
.V!% mA.
*. Semnale lgice G tate 'emnalele lgice inter'c-im)ate 'unt 0urnizate 'u)
0rm #e cntact 0r "ten(ial.
aI 'emnale lgice #e la CEMS la DCSC
9 171 "rnitM
9 17! "rnitM
9 M'ur "ra0 #u" E; 'tEnga G OXM
9 M'ur "ra0 #u" E; #rea"ta G OX.
)I 'emnale lgice #e la DCS la CEMSC
9 Stare cmutare "r)a 1 G ONM
9 Stare cmutare "r)a ! G ONM
9 CEMS #e0ectM
9 De0ect alimentare #ula" CEMSM
9 Dmeniul ! NO
A
G acti/M
9 Dmeniul ! SO
!
G acti/.
=$
/"$"(" Staia de lucru
Sta(ia #e lucru e'te un PC cu 'i'temul #e "erare Micr'0t &in#8' JP
5i e'te 'ituat Bn camera #e inginerie gru"ului nr. $.
Cmunica(ie Bntre #ula"ul #e analiz HCEMSI 5i 'ta(ia #e "erare e'te
realizat "rin ca)lu UTP 5i unitatea #e cmunicare D9MS +%% XE. La ni/elul
camerei #e inginerie 'e g'e5te un cn/ertr RS .>+ , RS !$!.
/"(" So0t<are>ul sisteului
A"lica(ia #e )az in'talat "e 'ta(ia #e "erare e'te &in D9E1A@ al crei
ecran "rinci"al e'te "rezentat Bn 0igura ..!1.
Du" cum 'e )'er/@ ecranul 'e "rezint 'u) 0rma unui ta)el cu #u
clane H"entru m'urtrile 'tEnga , #rea"taI 5i trei linii H"entru a0i5area
/alrilr in'tantanee@ /alrilr me#ii "entru Dumtate #e r 5i /alrilr me#ii
zilniceI. A0i5area e'te re#at "rin )argra0uri rizntale.
6n "rima linie 'unt a0i5ate /alrile in'tantanee "entruC cncentra(ie NO
!
Kmg,Nm
$
LM cncentra(ie CO Kmg,Nm
$
LM cncentra(ie SO
!
Kmg,Nm
$
LM cncentra(ie
"ra0 Kmg,Nm
$
LM cncentra(ie O
!
KFLM tem"eratur gaze ar'e la c5 K
%
CL.
6n linia a #ua 5i a treia 'unt "rezentate /alrile me#ii "entru Dumtate
#e r@ re'"ecti/ /alrile me#ii zilnice "entru NO
!
@ CO@ SO
!
5i "ra0. Ultimul
)argra0 Hcu cularea magentaI re"rezint tim"ul 'cur' #e Bnc-eierea ultimei
Dumt(i #e r@ re'"ecti/ ultimei zile. Ora #e re0erin( e'te ra zer a Eur"ei
centrale. Sincrnizarea cea'ului 'e realizeaz "rin interme#iul unei antene 7PS.
De la ni/elul 'ta(iei #e lucru 'e "ate realiza 5i cn0igurarea PLC9ului
a0lat Bn #ula"ul CEMS H"rin legtura #e cmunica(ieI. 6n 0igura ..!% e'te
"rezentat alcarea 'emnalelr analgice.
;igura ..!%. Alcarea 'emnalelr analgice
=.
;igura ..!1. A"lica(ia &in D9E1A
=+
A"lica(ia &in D9E1A ti"re5te autmat@ la ra %.%%@ un ta)el cu /alrile
me#ii "entru 0iecare Dumtate #e r 5i cu /alrile me#ii zilnice "entru ziua
Bnc-eiat H0igura ..!!I.
;igura ..!!. EAem"lu #e ta)el cu /alrile emi'iilr la c5
==
6n 0igura ..!$. e'te "rezentat un ta)el cu /alrile me#ii zilnice Bn cur'ul
unei luni.
;igura ..!$. Ta)el cu /alrile me#ii zilnice Bn cur'ul unei luni
=<
Capitolul 2
M4SURI 5I PROPUNERI PRI2IND MODERNI3AREA
INSTALAIILOR TE?NOLO;ICE 5I DE AUTOMATI3ARE
PENTRU REDUCEREA
EMISIILOR POLUANTE LA CO5
Pentru a minimaliza emi'iile #e nAe@ met#a cea mai cn/ena)il "entru
centralele termelectrice cu cr)une e'te aceea #e a cre5te ran#amentul gl)al al
gru"urilr termenergetice Hcre5terea e0icien(ei #uce la 'c#erea cn'umului #e
cm)u'ti)ilI.
EAi'ta mai multe categrii #i0erite #e te-nlgii care cre'c e0icien(a 5i
re#uc emi'iile la centralele termelectrice cu cr)une.
9 te-nlgii a/an'ate #e utilizare a cr)unelui.
9 te-nlgii #e "re9ar#ere "entru a re#uce emi'iile #e nAe.
9 te-nlgii "'t9ar#ere "entru a re#uce emi'iile #e nAe.
Te-nlgia cea mai #e' BntElnit la cazanele #e a)ur e'te ar#erea
cm)u'ti)ilului "ul/erizat. Una #in te-nlgiile a/an'ate #e utilizare a
cr)unelui e'te ar#erea ace'tuia Bn 'trat 0lui#izat. Ar#erea Bn 'trat 0lui#izat
"re'u"une a 'e 'u'"en#a cm)u'ti)ili 'lizi in Deturi #e aer rientate Bn 'u' Bn
tim"ul "rce'ului #e ar#ere. Rezultatul e'te un ame'tec tur)ulent #e gaze 5i
'li#e. Ac(iunea #e ame'tecare@ 0arte a'emntare )ar)trii unui 0lui#@
a'igura mai mare e0icienta a reac(iilr c-imice 'i a tran'0erului #e cl#ur.
Te-nlgia a a"rut Bn urma e0rturilr #e"u'e "entru a g'i un "rce' #e ar#ere
ca"a)il ' cntrleze emi'iile "luante 0r #i'"ziti/e eAterne #e cntrl al
emi'iei. Cm)u'ti)ilul e'te ar' la tem"eraturi #e <=% "ana la ?$%
%
C@ mult 'u)
"ragul la care 'e 0rmeaz NO
A
@ gazele #e ar#ere 'unt "u'e in cntact cu un
a#'r)ant c-imic #e 'ul0@ ca #e eAem"lu /ar 'au #lmit@ Bn 0elul ace'ta@ mai
mult #e ?+F #in "luan(ii #e 'ul0 #in cr)une "t 0i ca"ta(i Bn interirul
cazanului #e ctre a#'r)ant.
Te-nlgiile #e "recm)u'tie im"lic Bn "rinci"al cur(irea cr)unelui #e
im"urit(ile 'electate Hcenu5@ 'ul0 5i umi#itateI Bnainte #e a aDunge Bn 0car.
Cur(irea cn/en(inal a cr)unelui e'te realizat Bn "rinci"al "rin 'e"ararea
gra/ita(inal #e cm"nentele inerte Hcenu5I 5i 'ul0 Bnaintea "ul/erizrii
cr)unelui. 6n#e"rtarea cenu5ii "ate aDunge la =%F@ ttalul 'ul0ului eliminat
e'te #e la 1% "En la .%F. Met#ele a/an'ate #e cur(are ale cr)unelui cu"rin#C
cur(area 0izic a/an'at H0lta(ie cu '"umare a/an'at@ electr'tatic G am)ele
0ac 'e"ara(ia )azEn#u9'e "e e0ectul #e 'u"ra0a(IM tratament in 0aza a"a' H)i9
"rce'are@ 'c-im)uri #e iniIM aglmerare 'electi/M tratament Bn 0aza rganic.
Te-nlgiile #e "recm)u'tie nu 'unt a"lica)ile la CTE #e mare "utere.
Te-nlgiile "'t9ar#ere "entru re#ucerea emi'iile #e nAe "re'u"un
utilizarea unr in'tala(ii '"eci0ice "e tra'eul gazelr #e ar#ere e/acuate
=>
Helectr0iltre@ in'tala(ii "entru #e'ul0urarea gazelr #e ar#ere 'au "entru
re#ucerea Aizilr #e aztI.
Metode pentru controlul coninutului NO
9
de co'ustie
6n general@ eAi't "atru ti"uri #e cntrl al emi'iilr #e NOA@ "r/enit #in
ar#ereC
9 cntrlul 0rmarii mnAi#ului #e azt "rin m#i0icarea cn#i(iilr
"erati/e ale ar#eriiM
9 cntrlul 0rmarii NO
A
"rin m#i0icarea utilaDelrM
9 cntrlul 0rmarii NO
A
"rin 'c-im)area cm)u'ti)ililrM
9 cntrlul emi'iilr #e NO
A
"rin tratarea gazelr ar'e Bn cn#uctele #e 0um.
Dearece "rimele trei a)r#ri im"lic re#ucerea 0rmarii NO
A
@ e
im"rtant Bn(elegerea mecani'melr #e )az #u" care are lc "r#ucerea 5i
care 'e "rezint 'u) trei Pm#ele #i'tincteWC
9 Aizi #e azt termici 'au Pt-ermal NO
A
WM
9 Aizi #e azt ra"izi 'au P"rm"t NO
A
WM
9 Aizi #e azt #e cm)u'ti)il 'au P0uel NO
A
W.
OAizii #e azt termici HPt-ermalW NO
A
I'unt cei care "t 0i re#u'i "rin
te-nici #e cntrl ale ar#erii. 6n cazul arztarelr cu aer in'u0lat@ 'e /a 'tu#ia
mecani'mul 0rmarii ace'tui ti" #e Aizi@ care re"rezint "ana la <+F #in ttalul
Aizilr #e azt.
Cncentra(ia NO
A
9 numi(i Pt-ermalW rezult #in cm)ina(ia@ #atrit
cl#urii@ a Aigenului 'i aztului mleculari "rezen(i Bn atm'0er 5i a crr
0rmare e #atrat tem"eraturii@ #e care #e"in#e Bn m# eA"nen(ial. 1iteza #e
0rmare a NO
A
G termici e'te #e"en#ent #e tem"eratura lcal a 0lcrii 5i Bn
mai mic m'ur@ #e cncentra(ia lcal #e Aigen 5i@ #e a'emenea@ #e"en#ent
#e tim"ul Bn care mleculele #e N
!
'i O
!
rmEn Bn zna #e 0lacr. Cntrlul
ra"rtului cm)u'ti)il G aer Bn regiunea 0lcrii e'te #eci critic "entru re#ucerea
emi'iilr.
A)r#rile teretice care "t 0i realizate "entru re#ucerea NO
A
'unt
urmtareleC
9 re#ucerea cncentra(iei lcale #e azt la tem"eratura maAimM
9 re#ucerea cncentra(iei lcale #e Aigen la tem"eratura maAimM
9 re#ucerea tim"ului #e rezi#enta la tem"eratura maAimaM
9 re#ucerea tem"eraturii maAime.
Dearece re#ucerea cncentra(iei #e azt e eAtrem #e #i0icil@ maDritatea
te-nicilr #e cntrl urmre'c celelalte trei #irec(ii rama'e. Cn'tructrii #e
arztare cu emi'ii re#u'e #e NO
A
atrag aten(ia@ Bn '"ecial a'u"ra eAce'ului #e
aer 'i tem"eraturii maAime a 0lcrii.
Du" cum 'e 5tie@ "entru tate "rce'ele cn/en(inale #e cm)u'tie 'e
cere un anumit eAce' #e aer "entru a 'e a'igura ca tate mleculele #e
cm)u'ti)il ' 0ie Ai#ateC Bn a)r#area "u' in #i'cu(ie 'e 0urnizeaz arztrului
cantitate #e aer Bn eAce' minr 0a( #e nrmalM in0eriara cncentra(ie #e
Aigen )(inut Bn cn'ecin( /a re#uce Ai#area aztului Bn NO
A
.
=?
Limitele care 0iAeaz minimul #e eAce' #e aer nece'ar #eri/ #in cre5terea
emi'iilr #e mnAi# #e car)n 'i 0um@ "recum 'i #in re#ucerea 'ta)ilit(ii
0lcrii.
6n cn'ecin(@ met#ele )azate "e re#ucerea aerului Bn eAce'@ cer Bn m#
tra#i(inal mare aten(ie a "eratruluiM #ac a"licarea lr e cntinu@ ele
nece'it cn'tant mnitrizare a Aigenului 5i@ #e "re0erat@ a mnAi#ului #e
car)n@ #e un cntrl "reci' al #e)itului #e aer 5i cm)u'ti)il 5i@ Bn '0Er5it@ #e
in'trumenta(ie a#ec/at "entru reglarea #e)itului #e aer la /aria(ia 'arcinii.
Din "unct #e /e#ere a autmatizrii gru"urilr energetice@ "entru in'tala(ii
#eDa eAi'tente@ 'lu(ia /ia)il e'te aceea #e a im"lementa 'tructuri a/an'ate #e
cn#ucere a "rce'elr@ #e ti"ul 'i'temelr #i'tri)uite #e cntrl DCS
HDi'tri)ute# Cntrl SY'temI@ utilizarea "ac-etelr '0t #e "timizare a
cm)u'tiei@ utilizarea #e 'i'teme eA"ert 5i re(ele neurale.
Slu(iile #e management al cm)u'tiei "re'u"un utilizarea unr
tra#uctare #e m'ur "er0rmante@ PinteligenteQ HBn te-nlgie ;iel#9*u' 'au cu
"rtcl :ARTI "entru m'urarea #e)itelr #e cr)une "ul/erizat "entru 0iecare
arztr 5i analizare "entru cn(inutul #e car)n #in cenu5. Ace'te tra#uctare
"ermit cntrlul ra"rtului aer9cm)u'ti)il "entru 0iecare arztr Bn "arte@ a't0el
BncEt ' 'e )(in un ra"rt "tim Bntre re#ucerea eAce'ului #e aer 5i calitatea
ar#erii.
Utilizarea unr m#ele "re#icti/e 5i a 'i'temelr eA"ert cn#uc la un
maAim al e0icien(ei 5i la re#ucerea emi'iilr "luante.
Managementul cm)u'tiei au e0ect Bn '"ecial a'u"ra emi'iilr #e Aizi #e
azt NO
A
5i mnAi# #e car)n CO.
6n 0igura +.1 'e "rezint 'lu(ia #e "timizare a ar#erii utilizEn# 'i'teme
a/an'ate #e autmatizare@ a5a numitele 'i'teme eA"ert. Ace'te 'i'teme eA"ert
'unt a"licate P"e'teQ 'i'teme #e cntrl #eDa im"lementate 'au #at cu
#ez/ltarea 'tructurilr DCS 5i cn(in m#ele numerice ale in'tala(iilr 'u"u'e
autmatizrii.
Du" cum 'e )'er/@ eAi't #i0erite ni/eluri #e autmatizareC
9 cntrlul 'tic-imetriei ar#erii@ atEt in#i/i#ual "entru 0iecare arztr Bn
"arte@ cEt 5i gl)alM
9 un cntrler "re#icti/ cm"u' #inC
o un m#el neural al cazanului H'u) 0rma unui )iect cu mrimi #e
intrare@ #e ie5ire 5i "ertur)atareIM
o un ni/el #e "timizare Bn tim" real@ ni/el care "rime5te 'arcinile ce
tre)uie a 0i eAecutate@ in0rma(ii #e la m#elul cazanului@ iar "e
)aza unr itera(ii 0urnizeaz 'emnale #e re0erin( "timizate.
Structura cntrlerului "re#icti/ e'te re#at Bn 0igura +.!.
M#elul neural al cazanului H0igura +.$I 0l'e5te urmtare ti"uri #e
/aria)ileC
9 /aria)ile cman#ateM
9 /aria)ile "ertur)atare #in "rce'M
9 /aria)ile cntrlate.
<%
;igura +.1 Slu(ia #e "timizare a ar#erii utilizEn# 'i'teme eA"ert
;igura +.!. Cntrler "re#icti/
<1
;igura +.$. M#elul cazanului "entru "timizarea ar#erii
Pentru realizarea m#elului cazanului 'e 0l'e'c "ac-ete '0t '"eci0ice
care urmre'c 5i ac-izi(ineaz #ate #in "rce' Bn #i0erite 'itua(ii 0unc(inale ale
cazanului #e a)ur@ a't0el BncEt ' 'e )(in un m#el "tim.
Re0erin(ele "timizate 0erite #e cntrlerul "re#icti/ caut ' a#uc
0unc(inarea cazanului cEt mai a"ra"e #e m#elul creat.
6n general@ met#ele #e re#ucere a cn(inutului #e NO
A
"rin cntrlul
ar#erii Hre#ucerea eAce'ului #e aer@ 'c#erea tem"eraturii 0lcriiI au 5i in0luen(e
a'u"ra ran#amentului gl)al al cazanului #e a)ur. Si'temele #e cntrl a/an'ate
"ermit 'electarea #i0eritr regimuri #e 0unc(inareC
9 cu emi'ii minime #e NO
A
M
9 cu ran#ament maAimM
9 cu ra"rt "tim Bntre emi'iile #e NO
A
5i ran#ament.
Reducerea eisiilor de pul'eri la co1
M'urtrile 5i 'tu#iile #e e/aluare a im"actului au e/i#en(iat c la
termcentralele "e cr)une la care nu '9au m#ernizat electr0iltrele 'e "r#uc
#e"5iri ale nrmelr #e emi'ii la "ul)eri.
Pentru re#ucerea emi'iilr #e "ul)eri 'e im"une #eci m#ernizarea 'au
Bnlcuirea electr0iltrelr ne"er0rmante.
Princi"alele m'uri a"licate la m#ernizarea electr0iltrelr a/En# ca 'c"
cre5terea ran#amentului #e #e'"r0uire electr'tatic cu"rin#C
9 cre5terea #i'tantei #intre electrzii #e acela5i 0el #e la !+%V$%% mm la
$+%V.%% mmM
9 a'imilarea electrzilr #e #e"unere cun'cu(i 'u) 'im)lul CS1M
9 a'imilarea unui nu ti" #e electrzi #e emi'ie "entru ten'iuni
<!
ri#icate cre'"unztare cre5terii #i'tantei #intre electrzii #e acela5i 0elM
9 trecerea a"ra"e generalizata #e la ten'iunea #e /Er0 #e <> S1 la ten'iunea
#e /Er0 #e 111 S1M
9 #tarea ec-i"amentelr #e Bnalt ten'iune cu 'i'teme #e "ul'are a/En# ca
e0ect re#ucerea cn'umului #e energie electric 5i cre5terea
"er0rman(elr #e #e'"r0uireM
9 integrarea autmatelr "rgrama)ileM
9 cntrlul ni/elului #e "ra0 Bn )uncreM
9 ni 'lu(ii cn'tructi/e care "ermit men(inerea Bn tim" a centraDului
ec-i"amentului interirM
9 im"lementarea micr"rce'arelr in ec-i"amentele #e Bnalt ten'iuneM
9 mic5rarea tur)ulen(ei in electr0iltre 5i crearea unui "r0il #e /iteze Bn
zna acti/ a electr0iltrului care ' nu cn#uc la reantrenri #e "ra0@ la
zne #e 'tagnare a gazului cu "ra0 'au la zne #e clire a cEm"ului
electr'tatic@ "rin ec-i"area canalelr #e gaze@ a racr#urilr #e intrare 5i
ie5ire #in electr0iltru 5i a electr0iltrului cu 'i'teme #e uni0rmizare 5i #e
#iriDare a curgerii gazelrM
9 utilizarea unui 'i'tem cm"leA #e mnitrizare 'i reglaD a
0unc(inrii electr0iltrelrM
9 'cuturarea e0icient a electrzilr #e emi'ie 5i #e"unere "rin 'i'teme #e
'cuturare m#erne@ 0ia)ilitate ri#icat 5i cn'umuri energetice re#u'e.
;igura +... In'tala(ie #e 0iltrare electr'tatic
<$
La cn'truc(ia electr0iltrelr 'e /a acr#a im"rtan( #e'e)it crerii
unui "r0il #e /iteze Bn zna acti/ a electr0iltrului@ care ' nu cn#uc la
reantrenri #e "ra0 #e "e electrzii #e #e"unere 5i )uncre@ la zne #e 'tagnare a
gazelr cu "ra0 'au la zne #e clire a cEm"ului electr'tatic. Realizarea
ace'tr )iecti/e im"une ec-i"area a#ec/at a canalelr #e gaze #in amnte
electr0iltru@ a electr0iltrului 'i a racr#urilr #e intrare 5i ie5ire #in electr0iltru
cu 'i'teme #e uni0rmizare@ 5i #e #iriDare a curgerii@ a crr cn0igura(ie 5i lc #e
am"la'are 'e /a 'ta)ili "rin 'tu#iu "e m#ele 0izice 5i,'au numerice H'e im"une
#eci m#elarea numeric a 0iltrelr electr'taticeI.
Reducerea eisiilor de o9i%i de sul0
Din analizele 5i 'tu#iile e0ectuate rezult c 0unc(inarea centralelr
termelectrice@ )azat "e ar#erea cm)u'ti)ililr 0'ili@ cn#uce la e/acuarea Bn
atm'0er a unr /lume im"rtante #e acizi gaz5i #e 'ul0.
Re(inerea SO
!
"ate a/ea lc Bn tate 0azele 0l'irii cm)u'ti)ilului@
Bnce"En# cu "regtirea lui Bnaintea ar#erii@ Bn tim"ul ar#erii 5i #u" ar#ere H"rin
ac(iuni a'u"ra gazelr #e ar#ereI.
6n cr)une@ 'ul0ul "ate 0i "rezent 'u) trei 0rmeC
9 'ul0 rganicM
9 ra#ical 'ul0atM
9 "iritaM
Sul0ul rganic@ care 0ace "arte integral #in #iagrama ;e9C 5i care nu
"ate 0i eAtra' "rin 'egregare 0izic #irect@ re"rezint $% 9 <%F #in ttalul #e
'ul0. 6n general@ ra"rtul 'ul0 rganic,'ul0 ttal e'te mai ri#icat la cm)u'ti)ilul
cu cn(inut 'czut #e 'ul0 5i 'ca#e cu cre5terea cn(inutului #e 'ul0. Cn(inutul
#e 'ul0 #in ra#icalul 'ul0at e'te Bn general in0erir H%@%+FI.
Pirita@ Bn cr)une@ 'e a0l 'u) 0rm #e "articule #i'crete 5i c-iar
micr'c"ice. E'te un mineral greu@ cu #en'itate #e a"rAimati/ +@ Bn tim" ce
cr)unele are #en'itate maAim #e numai %@>Sg,#m$. Cn(inutul Bn "irit a
cr)unelui "ate 0i u5r re#u' "rin re#ucerea granula(iei urmat #e 'e"arare
gra/ita(inal. 6n general@ cantitatea #e "irit re(inut cre5te "e m'ur ce
cr)unele e'te mcinat Bn "articule cEt mai 0ine 5i #en'itatea la care 'e "r#uce
'e"ararea 'ca#e.
Particulele #e cr)une@ cu cn(inut re#u' #e "irit 5i #e "articule #e
cenu5@ /r c#ea cu "articulele minerale "ure. De aici rezult un "r#u' mai
curat #ar cu "ier#eri mai ri#icate #e energie 'au #e cl#ur. CEn# ace'te
"articule 'unt 0arte 0ine@ met#a #e 'egregare gra/imetric #e/ine mai "u(in
renta)il.
Rezi#uurile 'li#e #in e"urarea cr)unelui "t 0i gr'iere 'au 0ine 5i 'unt
cm"u'e #in #e5euri #e cr)une@ ar#ezie@ 5i'turi #e cr)une 5i #e "irit 5i argil.
O met# #e a 'c"a #e ace'te #e5euri ale cr)unelui )rut e'te #e"zitarea Bn
'trat "e teren netezit@ cm"actare@ ac"erire cu "mEnt 5i a"i re"lantare. Ace'te
met#e 'unt menite ' Bm"ie#ice a"rin#erea '"ntan 5i in0iltrarea a"ei.
Rezi#uurile 0ine 'unt #e )icei #e/er'ate Bn )azine #e #ecantare 'u) 0rm
#e nri 'au #e'-i#ratate 5i a#ugate la grma#a #e rezi#uuri gr'iere.
<.
O alt "'i)ilitate #e limitare a emi'iei@ #ar numai "En la Dumtate #in
cea natural@ 'e "ate )(ine "rin in'u0larea #e a#iti/i Bn 0car@ Bn tim"ul ar#erii@
0ie 'u) 0rm #e "ra0 #e #lmit inDectat cu "ra0ul #e cr)une@ 0ie 'u) 0rma
unr emul'ii #e "articule Bn -i#rcar)uri@ #zate Bn cm)u'ti)ilul lic-i#.
Una #in "'i)ilit(ile #e re#ucere a #iAi#ului #e 'ul0 re"rezint
inDectarea #e calcar Bn 0car. Pu#ra #e calcar e'te inDectat Bn 0car un#e e
calcinat Bn CaO care reac(ineaz cu SO
!
rezultEn# CaSO
.
.
Pr#u'ul #e'ul0urrii 5i a#iti/ul care nu a reac(inat 'unt clectate Bn
"reci"itatr Bm"reun cu aerul #e cm)u'tie. Met#a a a/ut cele mai )une
rezultate #earece calcarul e'te inDectat la tem"eratur 0a/ra)il 5i acl 'e
a0l "re'iune 'u0icient #atrat aerului #e la "artea 'u"eriar a arztrului@
"entru a #i'tri)ui )ine a#iti/ul. ;unc(ie #e 'arcina cazanului@ e0icien(a re#ucerii
atinge /alri #e +% 9 <%F.
A/antaDele inDec(iei cu calcar 'untC "rce' 'im"lu@ realizare ra"i#@ c'tul
'czut al in/e'ti(iei@ cn'um mic #e energie@ #i'"ni)ilitatea in'tala(iei ri#icat.
Deza/antaDele met#ei 'untC gra# #e #e'ul0urare limitat@ ten#in(a #e
zguri0icare Bn 0car@ mani"ularea #i0icil a cenu5ii.
Nrmele 0arte 'e/ere #e emi'ie im"un nea"rat 0l'irea unr in'tala(ii
c-imice #e #e'ul0urare a gazelr@ la tate cazurile #e ar#ere a cr)unelui Bn
cazane cu 0care cla'ice 'au a "curii cu cn(inut ri#icat #e 'ul0.
6n ultimele #u #ecenii au 0't #ez/ltate mai multe "rce#ee #e
#e'ul0urare 5i anumeC
9 "rce#eul ume#@ Bn care 'e intr#uce ca agent acti/ 'lu(ie #e -i#rAi#
#e calciu 5i car)nat #e '#iu@ )(inEn# ca #e5euri nmluri
nerecu"era)ile 'au cel mult cu "'i)ilitate #e eAtrac(ie #e gi"'M
9 "rce#eul 'emiu'cat@ Bn care 'e intr#uce ca agent acti/ 'lu(ie
cncentrat #e amniac 'au -i#rAi# #e calciu@ Bn 0iltru a/En# lc
e/a"rarea cm"let a a"ei. Pr#u'ele 'ul0atice 'unt recu"erate Bn 'tare
u'cat@ "ermi(En# reintr#ucerea lr Bn circuitul ecnmic.
9 "rce#eul catalitic@ cu "r#ucere #e 'ul0 a"licat la tem"eratur ri#icat a
gazelr #e ar#ere.
Cea mai larg utilizare in#u'trial are "rce'ul ume#.
Prin '"larea 'au umi#i0icarea aerului 'e )(ine rcire a gazelr "En la
+%V=%
%
C@ la "rce#eul ume# 5i la <%91%%
%
C@ la cel 'emiu'cat. 6n ace'te
cn#i(ii ri#icarea "enei #e 0um 'e limiteaz 5i #i'"er'ia e'te #eza/antaDat.
E0ectul #e re#ucere a cantit(ii #e SO
!
Bn atm'0er rmEne Bn ace't caz ' 'e
re'imt numai "e an'am)lul teritriului@ la #i'tan(e mari.
C)rErea tem"eraturii 'u) tem"eratura "unctului #e ru aci#@ atrage
crziuni inacce"ta)ile 'u) a'"ectul 0ia)ilit(ii tra'eului #e gaze@ mti/ "entru
care e'te nece'ar Bnclzirea gazelr@ 0ie cu a)ur@ 0ie regenerati/@ 0ie cu ame'tec
#e gaze 0ier)in(i@ 0ie "rin cl#ura )(inut #in ar#erea #e cm)u'ti)il
'u"limentar.
In'tala(iile #e #e'ul0urare u'cat 5i 'emiu'cat 'unt utilizate mai rar "e
"lan mn#ial@ Bn '"ecial "entru centralele mici@ 5i a"are Bn "lu' "ericlul
intAicrii cu amniac Bn cn#i(iile re#ucerii emi'iei #e SO
!
.
<+
Princi"ala caracteri'tic a #e'ul0urrii ume#e e'te re#ucerea 'imultan a
SO
!
5i "r#ucerea #e gi"' Bn acela5i reci"ient@ 5i #e a'emenea cntrlul
alimentrii cu calcar@ ceea ce e'te e'en(ial "entru a Bn/inge 0luctua(iile 'ul0ului
cn(inut Bn cm)u'ti)il@ 5i Bn '"ecial Bn lignit.
Sc-ema unei a't0el #e in'tala(ii e'te "rezentat Bn 0igura +.+.
;igura +.+ "rezint 'c-ema unei in'tala(ii m#erne #e #e'ul0urare a
gazelr #e ar#ere cu Ai#are integrat@ 0l'in# calcar #re"t a)'r)ant. 7azele
#e
ar#ere 'unt rcite Bn ti"ul "rce'ului "En la .% G +%
%
C. Realizarea unei )une
#i'"er'ii la e/acuarea Bn atm'0er "rin interme#iul unui c5 im"lic
tem"eratur a gazelr #e ar#ere #e cel "u(in >%
%
C@ 0iin# nece'ar Bn unele cazuri
reBnclzirea ace'tra. Ace't lucru "ate 0i realizat "rin interme#iul unui
'c-im)tr #e cl#ur Bn care gazele #e ar#ere 0iltrate 'e Bnclze'c "e 'eama
gazelr #e ar#ere care intr Bn in'tala(ia #e #e'ul0urare. 6n cn0igura(iile
m#erne@ Bn care gazele #e ar#ere 'unt e/acuate "rin interme#iul unui turn #e
rcire@ nu mai e'te nece'ara a't0el #e reBnclzire.
Pr#u5ii #e reac(ie clecta(i la )aza turnului 'unt e/acua(i cu aDutrul unei
"m"e. Prin #e'-i#ratarea ace'tr cm"u5i rezulta gi"' #e calitate 0arte )un
care "ate 0i utilizat Bn in#u'tria materialelr #e cn'truc(ie.
A"a rezi#uala e/acuata #in ciclu tre)uie tratat #atrit cn(inutului 'u
ri#icat #e ini 5i #e metale. 6n 'c-em 'e "ate "re/e#ea 'i un /entilatr #e aer
care ' a'igure Aigenul nece'ar reac(iilr.
;igura +.+. In'tala(ie #e #e'ul0urare ume# a gazelr #e ar#ere
<=
In'talarea ec-i"amentelr nece'it un '"a(iu #e'tul #e mare Bn central. La
centralele eAi'tente@ care nu au 'u0icient '"a(iu@ "t 0i nece'are in/e'ti(ii
'u"limentare Bn 'i'temele #e cn#ucte 5i teren@ ceea ce "ate #uce la c'turi
'u"limentare 'e'iza)ile.
A/antaDul in'tala(iilr #e #e'ul0urare ume# e'te acela c re#uce "ractic la
zer 5i emi'iile #e "ul)eri.
Ace'te in'tala(ii #e #e'ul0urare nece'it 'i'teme #e autmatizare
"er0rmante "entru cntrlul "rce'elr ce au lc.
6n 0igurile +.= 5i +.< 'unt "rezentate #u eAem"le #e circuite #e gaze #e
ar#ere ec-i"ate cu in'tala(ii #e re#ucere a emi'iilr "luan(ilr.
;igura +.=. Circuit de gaze de ardere cu evacuare n atmosfer
prin intermediul coului de fum
;igura +.=. Circuit de gaze de ardere cu evacuare n atmosfer
prin intermediul turnului de rcire
<<
CONCLU3II
Si'temul #e mnitrizare cntinu a emi'iilr Bn gazele #e ar#ere #e la
)lcul nr. $ al CE R/inari Bn#e"line5te tate cn#i(iile cerute #e reglementrile
na(inale Bn /igare G :trErea #e 7u/ern +.1,!%%$ "ri/in# 'ta)ilirea unr
m'uri "entru limitarea emi'iilr Bn aer a le anumitr "luan(i "r/eni(i #in
in'tala(iile mai #e ar#ere@ :trErea #e 7u/ern $!!,!%%+ "entru m#i0icarea 5i
cm"letarea :trErii #e 7u/ern +.1,!%%$ G reglementri cn0rme cu
Directi/a nr. !%%1,>%,CE "ri/in# limitarea emi'iilr anumi(i "luan(i Bn
atm'0er "r/eni(i #in in'tala(iile mari #e ar#ere@ "u)licat Bn Ournalul O0icial
al Cmunit(ilr Eur"ene nr. L $%?,!%%1.
Si'temul utilizeaz met#e m#erne@ #e ultim genera(ie@ "entru
m'urarea cncentra(iilr #e "luan(i #in gazele #e ar#ere e/acuate la c5ul
cazanului #e a)ur.
Din analiza in0rma(iilr 0urnizate #e ace't 'i'tem 'e )'er/ /alri
ri#icate ale emi'iei #e SO
!
@ cu mult "e'te limitele "ermi'e #e legi'la(ia Bn
/igare. Prin urmare@ e'te nece'ar a 0i Bntre"rin'e m'uri "entru re#ucerea
emi'iei #e SO
!
@ "entru cn0rmarea cu /alrile limit #e emi'ie.
7ru"ul nr. $ re'"ect /alrile limit #e emi'ie "entru NO
A
a"lica)ile "En
la $1 #ecem)rie !%1+. Pentru "er'"ecti/@ e'te nece'ar a 'e Bntre"rin#e m'uri
#e re#ucere a emi'iilr #e NO
A
.
Utilizarea la gru"ul nr. $ a unr electr0iltre "er0rmante@ ni@ cu
#imen'iuni ce/a mai mari #ecEt la celelalte gru"uri ale CTE R/inari@ cn#uce
la )(inerea unr emi'ii re#u'e #e "ul)eri Bn atm'0er@ care 'ati'0ac Bn ttalitate
cerin(ele "ri/in# 'ta)ilirea unr m'uri "entru limitarea emi'iilr Bn aer a le
anumitr "luan(i "r/eni(i #in in'tala(iile mai #e ar#ere.
Cn(inutul #e Aigen Bn gazele #e ar#ere Hm'urat la c5I >V11F e'te cu
mult mai mare #ecEt #u" ECO@ #atrit in0iltra(iilr #e aer Bn circuit@ Bn '"ecial
Bn zna "reBnclzitarelr #e aer rtati/e.
Cm"leAitatea "r)lemelr #e emi'ii "luante nece'it 'tu#ii a"r0un#ate@
Bn 0unc(ie #e ti"ul centralei 5i ti"ul #e cm)u'ti)il. Tate mrimile mnitrizate
'unt "ertur)ate Bn general #e #i 0actri im"rtan(iC
9 'arcina cazanuluiM
9 calitatea cr)unelui.
Re'"ectarea nrmelr #e "rtec(ie a me#iului im"un in/e'ti(ii
'u"limentare@ atEt Bn ceea ce "ri/e5te in'tala(iile te-nlgice H0l'irea #e
in'tala(ii #e ar#ere m#erne@ in'tala(ii 'u"limentare #e 0iltrare@ #e'ul0urare@ etc.I@
cEt mai ale' Bn "ri/in(a 'i'temelr #e autmatizareC 'i'teme #i'tri)uite #e
cntrl@ 'i'teme eA"ert@ care nece'it in'trumenta(ie a#ec/at@ inteligent 5i
elemente "rimare 5i #e eAecu(ie ca"a)ile ' r'"un# la cerin(ele ace'tr 'i'teme
#e autmatizare.
<>
,I,LIO;RA@IE
1Bntru@ Matei
DURA7
Emer'n Prce''
Management
Racceanu@ Cri'tinel
7u/ernul RmEniei
^^^
^^^
Prce'e in#u'triale autmatizate G Crai/a@ E#itura
Uni/er'itaria@ 1??=.
Manual #e utilizare a 'i'temului #e mnitrizare
cntinu a emi'iilr la c5
O/atin 7ra"-ic
PEmi'iile #e nAe ale centralelr termelectriceQ@
Uni/er'itatea `Cn'tantin *rEncu5i` TErgu Oiu
:OT3RaRE nr.+.1 #in 1< mai !%%$
"ri/in# 'ta)ilirea unr m'uri "entru limitarea emi'iilr
Bn aer ale anumitr "luan(i "r/eni(i #in in'tala(ii mari
#e ar#ere
:OT3RaRE nr.$!! #in 1. a"rilie !%%+
"entru m#i0icarea 5i cm"letarea :trErii 7u/ernului
nr. +.1,!%%$ "ri/in# 'ta)ilirea unr m'uri "entru
limitarea emi'iilr Bn aer ale anumitr "luan(i "r/eni(i
#in in'tala(ii mari #e ar#ere
Or#inul MAPM nr.+?!,!+.%=.!%%! "entru a"r)area
Nrmati/ului "ri/in# 'ta)ilirea /alrilr limit@ a
/alrilr #e "rag 5i a criteriilr 5i met#elr #e e/aluare
a #iAi#ului #e 'ul0@ #iAi#ului #e azt 5i Aizilr #e
azt@ "ul)erilr Bn 'u'"en'ie HPM 1% 5i PM !@+ I@
"lum)ului@ )enzenului@ mnAi#ului #e car)n 5i
znului Bn aerul BncnDurtr 9 "u)licat in Mnitrul
O0icial nr. <=+,!1.1%.!%%!
In'truc(iuni #e eA"latare a cazanului #e 1%$+ t,- #e la
CTE R/inari
PCn0rt@ e0icien(@ cn'er/area energiei 5i "rtec(ia
me#iuluiQ G a JIII9a Cn0erin( a ;acult(ii #e in'tala(ii
cu "artici"are interna(inal
<?
^^^
ICEMENER7
^^^
Petcu, Andreia
Pre/e#erile #in Tratatul #e a#erare la UEC Ca".1.9
Energie@ Ca".=9 Cncurenta@ Ca". !19Dez/ltare
reginala 5i in'trumente 'tructurale@ Ca". !!9Prtectia
Me#iuluiM
In'truc(iuni #e /eri0icare Bn cn#i(ii #e eA"latare a
"er0rman(elr in'tala(iilr #e autmatizare #in CTE
Prgramul Na(inal #e Re#ucere a Emi'iilr #e #iAi#
#e 'ul0 HSO
!
I@ Aizi #e azt HNO
A
I 5i "ul)eri "r/enite
#in in'tala(iile mari #e ar#ere
Tehnologii pentru reducerea emisiilor de
metale grele provenite din instalaiile mari
de ardere, niversitatea !Politehnic din
"ucureti, #acultatea de $nergetica
>%