Вы находитесь на странице: 1из 2

Tabel nominal cu elevii clasei a IX-a A care doresc sa parcurga

Curriculum la decizia scolii in limba engleza :


Drama in English sau Sor!elling"
in anul scolar #$%&-#$%'

(r)
Cr)
(umele si prenumele
elevului
Drama in
English
Sor!elling Semnaura
elevului
Semnaura
parinelui
%) *alasz Ailla
# *alea Ioan-Dan
+ *an Ioan
& *ar,o Alina-Elena
' *ere -ober-*ogdan
. *eudean Claudiu-Daniel
/ *oldor 0laviu--azvan
1 Chere2i Ioana-0lorica
3 Chicidea Andrei--azvan
%$ Dan 4aul-Samuel
%% Dirlea 5adalina-Diana
%# 0lorea Se6ania-
0lorenina
%+ 5irza 7olan
%& (ade2de-8rsu -aul-
9abriel
%' (icoara Ioan-Ale:andru
%. 4al Arhur
%/ 4ene, Isvan-Aila
%1 4oor Crisian-Ionu
%3 -ighini Alessia
#$ -us ;lad-;asile
#% Sarmasan 5adalina-
-o:ana
## Tamas Ioan-*ogdan
#+ Taar Tudor
#& Tohazan 5aei-Andrei
COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY"
400604 CLUJ - NAPOCA
B-dul. 21 Dece!"#e 12$ - 1%0& Tel. 0264-4%0'42& ()* 0264-
4%0'%$
e-)#l+ ).,)l#-./clu01/)233.c3& 4e!+ 2556+77444.c3le-#ul-
,)l#-./."3
#' ;aida Daniel-;iorel
#. ;alean Cosmin-Daniel
4ro6esor : 0undianu Iulia Daa: %+)%#)#$%+

Оценить