Вы находитесь на странице: 1из 2

Curriculum vitae

Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Stranica 1 / 2


LINE INFORMACIJE Albina Tanki


Haremska bb, 76 254 Vukovci, BiH
035/867-152 061/649-576
albinatankic@yahoo.com


Spol | Datum roenja 31.05.1989. | Dravljanstvo BiH


OBRAZOVANJE I
OSPOSOBLJAVANJE
RADNO ISKUSTVO

ELJENO RADNO MJESTO
/ZVANJE

Ekonomista oblast finansija i raunovodstva
Decembar 2012. - Master Studij
II ciklus Bolonjskog procesa (60 ECTS)

Smjer: Raunovodstvo i revizija
Ekonomski fakultet, Univerzitet u Tuzli

2008.-2012. Bachelor Ekonomije
I ciklus Bolonjskog procesa (240 ECTS)

Smjer: Raunovodstvo i poslovne finansije
Srebrene plakete Univerziteta za uspjeh tokom studija
Ekonomski fakultet, Univerzitet u Tuzli

2004.-2008.

Gimnazija
Opi smjer

Gimnazija Mustafa Novali Gradaac

01.11.2012.-31.10.2013. Raunovoa
Pripravnik-volonter
Hidra Co d.o.o. Gradaac
Poslovi u oblasti raunovodstva (knjienja ulaznih i izlaznih rauna, kontrola i planiranje trokova,
praenje, analiza i kontrola svih obaveza kompanije prema dobavljaima i bankama, odreivanje
iznosa i prioriteta plaanja, analiza i kontrola dospjelih potraivanja, mjeseni izvjetaji)
Usluna djelatnostCurriculum vitae Albina Tanki
Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Stranica 2 / 2
LINE VJETINEDobro vladanje Microsoft Office alatima (Word, Excel- kalkulacije i PowerPoint)
Dobro poznavanje raunovodstvenog programa PANTHEON
Osnovno poznavanje aplikacija grafikog dizajna (Adobe Illustrator, PhotoShop)

PRILOZI


Materinski jezik Bosanski


Ostali jezici
RAZUMIJEVANJE GOVOR PISANJE
Sluanje itanje Govorna interakcija Govorna produkcija

Engleski C2 C2 C1 C1 C2


Njemaki B1 C1 B2 B2 C1Stepeni: A1/2: Poetnik - B1/2: Samostalni korisnik - C1/2 Iskusni korisnik
Zajedniki europski referentni okvir za jezike
Komunikacijske vjetine Timski duh, sposobnost prilagoavanju, dobre komunikacijske vjetine steene tokom volontiranja,
rada na raznim projektima te aktivnostima na popisu stanovnitva 2013.

Raunarske vjetine
Vozaka dozvola B
Kopija diplome
Uvjerenje o radnom iskustvu
Uvjerenje o zavrenoj obuci rada na raunaru