You are on page 1of 30

ANUGERAH REMAJA PERDANA

RAKAN MUDA

Disediakan oleh :
Unit Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda
Cawangan Gaya Hidup
Bahagian Pembangunan Rakan Muda
Jabatan Belia dan Sukan Negara
Kementerian Belia dan Sukan Malaysia
Updated : 1 Mac 2011

1956 : Program ini diperkenalkan di United Kingdom


dengan nama The Duke of Edinburghs Award
1988 : Badan Anugerah Antarabangsa telah dibentuk
Anugerah ini telah dilaksanakan di 129 buah negara dengan
penyertaan seramai lebih dari 6 Juta remaja seluruh dunia
Perangkaan seramai 200,000 remaja yang mendaftar setiap
hari di seluruh dunia
Pelaksanaan Anugerah ini terbahagi kepada 4 zon dunia
iaitu Eropah,Mediterranean dan Negara Arab, Asia Pasifik,
Afrika dan Amerika
Di Malaysia, dari tahun 2003-2010 seramai 23,566 orang
telah menerima pentauliahan Emas,Perak dan Gangsa

NEGARA DI
BAWAH ASIA
PACIFIC
1.Malaysia
2. Australia
3. Fiji
4. Hong Kong
5. India
6. Macau
7. New Zealand
8. Pakistan
9. Singapore
10.Sri Lanka
11.Bangladesh
12.Republic of Korea
13.Indonesia

Singapura - National Youth Achievement Award


Lesotho - The Prince Mohato Award
Bahamas - The Gevernor Generals Youth Award
Hong Kong - The Hong Kong Award for Young People
German - Das Internationale Jugendprogramm
Turki - Genclik Odulu Dernegi
Nigeria - Nigerian National Youth Award

STRUKTUR ORGANISASI DI PERINGKAT ANTARABANGSA

FORUM ANTARABANGSA
PEMEGANG
AMANAH
ANTARABANGSA

MAJLIS
ANTARABANGSA

SETIAUSAHA AGUNG
JAWATANKUASA
INDUK

SEKRETARIAT
ANTARABANGSA

BADAN
SEDUNIA

MAJLIS
PERLAKSANAAN
DAN
PENTADBIRAN

SEKRETARIAT ANTARABANGSA
BADAN BERKUASA ANUGERAH (NAA)

PENGERUSI KEBANGSAAN :
KETUA PENGARAH
JABATAN BELIA DAN SUKAN NEGARA
KEM. BELIA DAN SUKAN MALAYSIA
PENGARAH KEBANGSAAN :
TIM. KETUA PENGARAH
BAH. PEMBANGUNAN RAKAN MUDA
PENGARAH OPERASI KEBANGSAAN :
PENGARAH
CAWANGAN GAYA HIDUP
BAHAGIAN PEMBANGUNAN RAKAN MUDA
(UNIT ANUGERAH REMAJA PERDANA
RAKAN MUDA)
JABATAN BELIA DAN SUKAN NEGERI
BADAN OPERASI ANUGERAH (B.O.)
PEMIMPIN ANUGERAH
JURULATIH

MENTOR
PESERTA

PENILAI

FALSAFAH PROGRAM
ANUGERAH

Bukan satu pertandingan


Terbuka untuk semua remaja berumur 14-25
tahun
Kesukarelaan
Fleksibel
Seimbang
Progresif
Fokus kepada satu matlamat
Jangkamasa panjang
Menyeronokkan

KOMPONEN ANUGERAH
KHIDMAT
MASYARAKAT

KEMAHIRAN

PENJELAJAHAN
LASAK

REKREASI
FIZIKAL

PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN
Peserta berumur diantara 14 hingga 25 tahun
3 peringkat Anugerah :Gangsa
(14 tahun)
Perak
(15 tahun)
Emas
(16 tahun)

* Umur pada tarikh lahir peserta


4 komponen di semua peringkat Anugerah :Khidmat Masyarakat
Kemahiran
Rekreasi Fizikal
Penjelajahan Lasak
* Projek Penempatan untuk Peserta Tahap Emas

Tempoh masa minima


6 bulan bagi Gangsa
12 bulan bagi Perak penyertaan terus
(6 bulan - pemegang Gangsa)
18 bulan bagi Emas penyertaan terus
(12 bulan - pemegang Perak)

Tahap Anugerah

Khidmat
Masyarakat

Kemahiran

Rekreasi
Fizikal

GANGSA

PERAK

EMAS

Tambahan
Peserta perlu memilih salah
1 jenis komponen sama ada
Khidmat Masyarakat,
Kemahiran atau Rekreasi
Fizikal untuk dilaksanakan
dalam tempoh 3 bulan lagi

Penjelajahan
Lasak

3 bulan
(15 jam)

3 bulan
(15 jam)

3 bulan
(15 jam)

6 bulan
(30 jam)

6 bulan
(30 jam)

6 bulan
(30 jam)

Bukan pemegang Gangsa


perlu memilih salah 1 jenis
komponen sama ada
Khidmat Masyarakat,
Kemahiran atau Rekreasi
Fizikal untuk dilaksanakan
dalam tempoh 6 bulan lagi

3 hari
+
2 malam

12 bulan
(60 jam)

12 bulan
(60 jam)

12 bulan
(60 jam)

Bukan pemegang Perak


perlu memilih salah 1 jenis
komponen sama ada
Khidmat Masyarakat,
Kemahiran atau Rekreasi
Fizikal untuk dilaksanakan
dalam tempoh 6 bulan lagi

4 hari
+
3 malam

2 hari
+
1 malam

Tambahan Projek Penempatan selama 5 hari , 4 malam

STATISTIK PENYERTAAN ARPRM BAGI TAHUN 2002 2010

TAHUN

BILANGAN PESERTA

2002 2006

10,743

2007

3,245

2008

9,419

2009

11,467

2010

11,714

JUMLAH

46,588

STATISTIK PENYERTAAN ARPRM 2010


BIL

NEGERI

TAHAP ANUGERAH
GANGS
A

PERAK

EMAS

JUMLA
H

KELANTAN

1,291

938

2,234

JOHOR

1,426

182

69

1,677

TERENGGANU

584

339

28

951

W.P.KUALA LUMPUR

787

89

29

905

KEDAH

640

280

27

947

SELANGOR

649

159

80

888

NEGERI SEMBILAN

650

102

18

770

SARAWAK

684

686

SABAH

430

204

639

10

MELAKA

410

140

82

632

11

PULAU PINANG

375

118

24

632

12

W.P. LABUAN

344

349

13

PAHANG

188

54

35

277

14

PERLIS

117

13

130

15

PERAK

82

30

112

STATISTIK PENYERTAAN ARPRM TAHUN 2010

7,765 ORANG PESERTA


ARPRM TELAH
DITAULIAHKAN PADA
TAHUN 2010

EMAS
30 ORANG

PERAK
1,856
ORANG
GANGSA
5,879 ORANG

STATISTIK PENTAULIAHAN ARPRM 2010


BIL NEGERI

TAHAP ANUGERAH
GANGSA

PERAK

EMAS

JUMLAH

1,244

445

1,689

KELANTAN

JOHOR

872

148

1,022

TERENGGANU

189

148

337

W.P.KUALA LUMPUR

360

93

453

KEDAH

640

280

920

SELANGOR

600

150

750

NEGERI SEMBILAN

540

133

673

SARAWAK

232

232

SABAH

133

14

147

10

MELAKA

410

195

27

632

11

PULAU PINANG

98

67

166

12

W.P. LABUAN

13

PAHANG

343

170

513

14

PERLIS

117

13

130

15

PERAK

82

82

5,866

1,856

30

7,752

JUMLAH

Statistik Pentauliahan ARPRM Tahun 2010

2000

1689

1500
920

232

166

147

130

82

WP Labuan

WPKL

Pahang

Melaka

N.Sembilan

Selangor

Kedah

Johor

Kelantan

337

Perak

453

Perlis

513

Sabah

632

P.Pinang

500

673

Sarawak

750

Terengganu

1022

1000

Jumlah Peserta

Statistik Pentauliahan ARPRM Tahun 2010 (Mengikut Tahap)

PASPORT PESERTA

DIARI PESERTA