You are on page 1of 1

OS RECURSOS QUE VO COMPOR O FUNDEB

A cesta de impostos dos estados, do Distrito Federal e dos municpios


que vo compor o Fundeb envolve vrios tributos: Fundo de Participao dos
Estados (FPE), Fundo de Participao dos Municpios (FPM), Imposto sobre
Circulao de Mercadorias e Servios (ICMS), Imposto sobre Produtos
Industrializados, proporcional as exportaes (IPIexp), Imposto sobre Transmisso Causa Mortis (ITCMD), Imposto sobre Propriedade de Veculos
Automotores (IPVA), Imposto sobre Renda e Proventos incidentes sobre
rendimentos pagos pelos municpios, Imposto sobre Renda e Proventos
incidentes sobre rendimentos pagos pelos estados, cota-parte de 50% do
Imposto Territorial Rural (ITR) devida aos municpios.