You are on page 1of 4

1.

: ) --, - -,
--, --. ) --, -j-, -e-, --. ) --, -j-, --, --.
2. : ,

-a
-(jat) -en(jat)
-ja -i
-dui
-u -7vi
-cr6k7vi
-i
-i
-kosti
-r
-i
-materi
3. @ ver@ - :
_________________________________________________
4. : _______vezana________, _____slobodna__________,
______anaforska___________.
5. ^^^6am[ _____nominativ jednine (valjda)_______________
(, ), _______ __ ( ).
6. 3.:
*na, *po, *kn, *za, *o, *ot, *sn, *vn.
7. , - _____pravila
sandhi______.
8. @brov[[ ________________ ( ),
________________________________ (, , ).
9. [ [ 6sego , __________ ( ),
6sego ____muki, jednina, nominativ___________ (, , ),
___glagol________ (), _____________ (, ,
).
10. [ _____skraeni oblik glagola jesam____________ (
), : _____________je________.
11. 3. yti? _______Iest6______
12. 7 _____neodraen________ , ___mukog_______ ,
____________nominativ jednine_______ (, ).
13. yi : _________________.
14. [7[ : ) ; ) ; ) .
15. ] : ___()6____________.
1. Koje su bile imenike osnove na vokal? ; -jo ; -a ; -ja ; -i (kratko) ; -u (dugo) ; -u
(kratko)
2. Koji spomenik poinje: u ime oca i sina... ? PKB :D
3. Kako je ova reenica iz Povelje Kulina bana glasila na staroslovenskom? U ime wca
i sna i stago dha
4. U kom su padeu: ime______nominativ_________, oca __________genitiv_____,
sina___________genitiv_____ ?
5. Imenica ljubav nekad se menjala po kojim osnovama? U dugo
6. Imenica mati i ki nekad su pripadale kojim osnovama? R
7. N.jed. je mon6, kako glasi L. jed? Moni
8. N. jed. je K6I kako glasi N. mn?
9. Instrumental od k6to je (jat)m6
10. Broj 2 u srednjem rodu kako glasi (zaokrui) 7() / ()
11. Prosirenje ov imale su samo imenice: zaokrui u dugo osnove

12. Genitiv od BOGAT je BOGATA (zaokrui)


13. Prisezaju tebe knee Krvau. Glagol vreme, rod, broj ,
. Tebe vrsta rei , pade . Knee Krvau pade

14. Znajonti je particip prezenta aktiva. Danas je ovo glag. pril. Sadanji
.15. Glagolske osnove do 10. v.
16. Sinkretizam D I L od 17/18. v.
17. Zamenica jejen je fonetskim putem dala ___u_______, to je danas njen enklitiki
oblik, a danas naglaeni oblik glasi______________.
18. Glave, nastavak e dobijen je : analoki prema mekoj promeni (zaokrui)
19. vsem pade, broj?
1.Nominativ.mn.zamenice koji?
2.Lokativ.jd.zamenice ko?
3.D.mn.i genitiv jd.broja 5? ( )
4.Nesto vezano za komparativ prideva zenskog roda.
5.Jesam u 3.licu mnozine? 7
6.Sta su enklitike? ,

7.Komparativ prideva drag? ()
8.3.lice mn.glagola biti u prezentu? 7
9.Dubrovcane-rod, broj I padez? ,
10.Izbaciti uljeza pa dati nastavci za sva tri roda? ??
11.Sin6m7-padez?
12.Voljov-padez,broj,vrsta reci?
13.Jaz znam-nesto vezano za sandhi. ,
14.Sta je supletivizam?
15.Sil_,glav_ treba da se dopise E.
16.Prepoznavanje neke enklitike.
17.Men pitajes I ten molim kako glase danas?
18.Enkliticki oblici zamenice dobijeni su?
19.Zaokruzivanje atematskih vokala.
20.Par reci, napisati osnove.
21.Vsego-nesto vezano za metatezu
1. Osnove za muski rod 2. Bile su neke reci pa napisati za svaku rec kojoj grupi
osnova pripada. 3. Tabela i treba da se napisu osnove za zenski rod u prvoj koloni, u
drugoj nastavke za instrumental jednine zenskog roda i u trecu kolonu primeri. 4.
Kako su se dalje razvijale reci koje pripadaju: a) dugo a osnovama; b) dugo ja
osnovama; c) dugo u osnovama. 5. Iz povelje bana Kulina dubrovcane je napisana u
nominativu mnozine. 6. Imenica c6st6nikov6 stoji u genitivu mnozine i nastavak je: a)
primaran; b) sekundaran. Msm da je sekundaran ali nisam siguran... 7.Genitiv jednine
imenice sile u povelji je dobijen analogijom prema mekoj varijanti. 8. Jednakost
D=I=L se desila u 17/18.veku. 9.Imenica brady danas glasi....
1. Koje su bile imenike osnove na vokal?
2. Koji spomenik poinje: u ime oca i sina... ?
3. Kako je ova reenica iz Povelje Kulina bana glasila na staroslovenskom?
4. U kom su padeu: ime_______________, oca _______________, sina________________ ?
5. Imenica ljubav nekad se menjala po kojim osnovama? U dugo
6. Imenica mati i ki nekad su pripadale kojim osnovama? R
7. N.jed. je mon6, kako glasi L. jed? moni
8. N. jed. je K6I kako glasi N. mn?
9. Instrumental od k6to je ce(jat)m6
10. Broj 2 u srednjem rodu kako glasi (zaokrui)

11. Prosirenje ov imale su samo imenice: zaokrui u dugo osnove


12. Genitiv od BOGAT je BOGATA (zaokrui)
13. Prisezaju tebe knee Krvau. Glagol vreme, rod, broj. Tebe vrsta rei, pade.
Knee Krvau pade
14. Znajonti je particip prezenta aktiva. Danas je ovo glag. pril. sadanji.
15. Glagolske osnove do 10. v. ?????????????
16. Sinkretizam D I L od 17/18. v.
17. Zamenica jejen je fonetskim putem dala __________, to je danas njen enklitiki
oblik, a danas naglaeni oblik glasi______________.
18. Glave, nastavak e dobijen je : analoki prema mekoj promeni (zaokrui)
19. vsem pade, broj?
1. da se navedu vokalske osnove 2. u ime oca i sina koji su padei u povelji 3.
moni(od mu) koji je pade 4. useenije glave, ovo e jel nasleeno iz psl ili preuzeto
5. D=I=L u kom je veku ostvaren sinkretizam 6. koje imenice su imale infiks ov 7.
mati i ki kojim osnovama pripadaju 8. kako je dobijeno verov u povelji
1. Imenice zenskog roda imale su koje samoglasnicke osnove?2.Popunite obrazac za
genitiv jednine zenskog roda, osnova, nastavak i primer3. genitiv jednine imenice
s@na dobijen je analogijom prema o kratko osnovama, fonetskim putem ili je
nasledjen iz prasl., 4. Imenica ljubav pripadala je u dugo osnovama, 6. KOje imenice,
nekad u dugo i r osnovama pripadale, prisle su a dugo osnovANA, kako glase u
savremenom srpskom?? Mati, kci, ljubav,6. vrste dvojine,7. nom. jd. glasio je zena, a
daviv jd. zene, kako je u savremenom dobijeno zeni ?
11. ?
__________________________________
12. ?
_______________________________________
13. N ?
_________________________________________
14.
*
15. : )
)
16. , _____________________
17. : ) vhogo
b) vhego
v) vhogo
18. : )
)
19 .. . , : )
)
)
20. _________________________________, :
) ) )
3 tipa deklinacija koje smo nasledili iz praslovenskog, sunus podeliti na crte; sta je
supletivizam, imenica krv koje osnove, mati i kci koje osnove, sina kako je dobijeno,
ja u dativu, pisah siju knjigu povoljov.. koji je to spomenik, napisati cirilicom imenice,
koji je glago u pitanju, u kom su padezu imenice, novi u srednjem rodu pa kako glasi
u genitivu, zamenica siju u kom je padezu i rodu, drazsi koji je padez, stepen, rod...,
tipovi glagola i u kojim licima se razlikuju, imenica u kratko u kojim padezima ima
nastavak ov, kako danas moze izgledati novinativ jednine tj. napisati imenice sa tim
nastavcima,ja i ti pa u akuzativu kako glasi, jego je dalo, inicijalni i finalni .., tobojon

sta je dalo i napisati analogijom prema cemu, D=I ostvareno prvobitno u jednini,
dvojini, mnozin

1)imenica S6ina dobijena je a)analoski, fonoloski ili je nasledjena iz


praslovenske ...(ja mislim da je analoski ali ti mi potvrdi ako sam u pravu , zatim....
2)u kom padezu su imenice u kratke osnove imale nastavak OV?
3)AKO JE nominativ jedn. az9 i t6i AKUZATIV JEDN. JE __________
4)ako je nominativ MEN6 kako glasi dativ ________
5)u praslovenskom glagoli mogu biti___________________, arazlikuju se u __________
(lice i broj)
6)ako je nominativ NOVAJE genitiv je a) nova b) novajego c) novaj,,,,(kako je vec bilo
ponudjeno trece)
7)imenica krv je pripadala kojoj osnovi?
8)tobojon je s.j. fonetski glasila ____________, a ugledala se _________________, i danas
glasi ___________________
9)navesti za svaki nastavak primer u muskom rodu u savremenom jeziku ______, ____,
________ (koji su nastavci)
10)n.j.s.r. (nesto je na testu ovako bilo dato za komparativ prideva i trazila se
pridevska zamenica, kako je trebalo to da se odradi na osnovu prideva draz6si)
11)zamenica jejen ima inicijalne i finalne promene. One su uslovljene
________________________, _______________________.