Вы находитесь на странице: 1из 507

***

.
, .
.
,
.
, . ,
.,
, .

5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

1.

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4. Deva Puja ( )
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.11.1
6.11.2
6.11.3
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.16.1
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.
6.20.1.
6.21.

2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7. ,
3.8.
4.
4.1.
4.2. ,
4.3. ,
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

http://www.e-puzzle.ru

2006


To Swami Atmananda Saraswati of Indore, With love & Om.
.
.
, .
.
,
.
, . ,
.
,
, .
, .
, , ,
. , ,
, , .. , .
.
, ,
, .
, ,
Vasisthas Yoga by Swami Venkatesananda, State University of New York Press, 1993.
,
.

(), ,
. , .
,
,
.
.
, , - copyleft ,
.
, , ,
list691035@mail.ru
.
!

,
.
2

http://www.e-puzzle.ru

. ,
. . , , -
, .
. ,
-
.
,
. ,
. , .
. ,
, , . .
, .
, ,
.
. -
.
.


, ,
, Divine Life
Society, . , .
,
.
. -
, , ,
, ,
. , :
, ;
,
.
, , ,

.
,
,
, .

http://www.e-puzzle.ru


.

. . ,
.
, , , .
( ) , :
,
. , ,
.

.
, .
.
. .
. , .
.
*

.
, - .
. .
, ,
, -
.
, ,
,
,
.
, :
, , , .
, , ,
, .
, , .
:
, , , ,
, -
.

http://www.e-puzzle.ru

,
, .
:
.
, ; - ,
.

Yatah sarvani bhutani pratibhanti sthitani ca


Yatrai vo pasamam yanti tasmai satyamane namah
Jnata jnanam tatha jneyam drasta darsano drsyabhuh
Karta hetuh kriya yasmat tasmai jnaptyatmane namah
Sphuranti sikara yasmad anandasya mbare vanau
Sarvesam jivanam tasmai brahmanandatmane namah
,
,
.
,
, ; ,
; , .
, ,
.

1.
, , :
, ,
?
:
, , -
. ,
,
. : ,
. , .
, . ,
, .
: , , ,
, ,
? ,
, ? , .
:

http://www.e-puzzle.ru

, , .
.
, .
, : -
. ,
.
. : ,

, ,
. .

.
- . :
? ,
.
:
( ) ,
, , ,
. , ,
,
( ).
.
, , .
, .
,
.
:
, .
, .
, : ,
, ( ).
. , .
,
. : ,
, . ,
, , ,
.
, ,
. : ,
, .
:
, , ,
. , ,
. ,
, .
6

http://www.e-puzzle.ru

. ,
.
, , -
, .
. ,
. ,
. , , ,
.
, .. ,
.
,
, .
, ,
-. ,
.
, ,
.
. ,
.
:
, ,
. .
, .
. , .

. ,
. , , ,
, .
. ,
, .
, .
, . :
, !
. , ,
, , ,
. ,
? , , ,
. , .
:
.
:
,
. , -

http://www.e-puzzle.ru

. -
!
. .
, .
.
.
, , .
, . ,
.
,
: ,
. , .
, ,
. . ,
,
, , ,
? , .
. ? ,
, , .
, .
. ,
, . ,
. .
,
.
:
,
. , ,
. ,
, ,
.
:
, , .
.
. .
,
. , ! ,
, , .
: , .
. .
. . , ,
. .
: , ,
!
,
8

http://www.e-puzzle.ru

! , , , .
, . , ,
. , . ,
: ,
?
.
:
, . ,
, .
.
:
.
. , ,
, . ,
: , ?
. .
:
. ,
. .
, . :
?
, , , !
,
.
. ,
. ,
! . ,
, !
, , ,
. , , .
? , ? ?
, , .
:
, , , .
,
. , ,
,
. , .
. ,
. ,
. , ,
.
, .
. , .
, , ,
.
. -, 9

http://www.e-puzzle.ru

, , ;
. ;
, , ;
; , , - .
.
. , , .
:
, , ,
. .
. , ,
( ),
. , !
, . ,
. -, .
, . ,
, - , -.
, ; , .
, . ,
, ,
. , , .
, .
, ,
. , ,
. ,
.
. ,
, . , ,
. , ,
, .
, .
, .
, . ,
.
:
,
.
, .
,
, .
, , ,
. . , ,
-, .
, .
, , -
.
, , .

10

http://www.e-puzzle.ru

, ;
, ; , ;
. , ,
. ,
, . ,
, , , , . ,
,
. !
.
, .
, .
:
, , , . ,
, , ,
. ,
.
, ,
, ,
. , ?
. , ,
, .
- , ()
, -,
, ,
. , ,
, .
( ), ,
, . ,
. , , .
, . .
, .
?
, ,
. . , , ?
.
,
? !
, .
, , , .
, , !
, !
:
, ,
, . , , ,
, , , ,
. , . ,
11

http://www.e-puzzle.ru

, , ,
, ,
.
, , ,
.
. .
!
, ,
,
. , ,
, .
, ?
. - ,
. , .
, , , .
, ,
.
, ,
, . :
, , , .
.
, , -
? , ,
, .
:
, .
,
, . . ,
, .
,
. .
, ,
.
, , ,
. ,
. , . ,
, .
. ,
. ,
.
, , , ,
. .
, .
12

http://www.e-puzzle.ru

.
.
, ,
.
, .
,
, . ,
, , .
:
. ,
, , , ,
. , , , - .
, , ,
, ,
, , . , ,
. ;
, .
, ,
, !
, . , ,
, ,
.
,
. ,
, - , ,
.
, , , .
,
. ,
. .
, .
, ! , ,
, , -
.
:
,
, .
. ,
. ,
.
, , ,
. . ,
, , . ,
13

http://www.e-puzzle.ru

. , ,
.
, !
, .
- , - , , - , .
. ,
.
, ,
, .
, ,
, !
,
.
, , ; ,
. ,
. , .
, ,
,
. , .
:
, , ,
, .
, ,
. , ,
.
, .
, ,
? , ,
. , .
, ,
, . ,
, .
, , ,
. ,
. .
. . . ,
. ,
. .
, . ,
. , ?
, , , ,
, , , -
? ,
, . .
14

http://www.e-puzzle.ru

:
, , ,
. ,
. . ,
, ,
. , ,
, .
, , -
, , - ,
. ,
, . ,
,
, !
,
, , - .
.
, , , ,
, - , - .
, ,
. ,
.
, . ,
,
.
, ,
, , , -
. , .
! !
:
! , , -
. , , ; , ,
; ;
. .
,
.
. , ,
. . :
?
, , , .
, , , ,
?
, ?
, .
15

http://www.e-puzzle.ru

- . , ,
, , .
, .
:
, ,
. , , . ,
, , . ,
. ,
.
, , , - ,
? ,
, ? ,
? , , -
?
, , ?
, ? ?
, , .
, .
, , , ,
? ,
? , ? ,
- ,
, , .
? ,
?
, ? ,
? , ,
.
:
, .
:
.
, .
. ,
, , - .
? , , ,
, , , , , ,
, , ,
. ,
.
, ! ,
. , .
. , ,
! . ,
, , , .
16

http://www.e-puzzle.ru

:
, , , ,
. , ,
, .
:
, ,
.
2.
2.1.
:
, , , ,
. , -
. ,
.
:
! , , , ,
.
:
, . ,
, , .
,
. ,
, .
.
: ,
? ,
: , ?,
. : ,
, , .
.
. ,
, .
.
. ,
: , ? ,
, , .
: , , ,
, -
.
.
:
, .
,
17

http://www.e-puzzle.ru

. , ,
, . ,
,
. , , ,
.
, ,
.
:
. , ,
.
:
, ,
, .
:
, , .
, , .
, ,
, .
, , ; ,
, . ,
,
. .
, ,
, .
. .
, .
.
,
, ..
2.2.
:
, , ,
, .
.
, , ,
.
- , -
, . , ,
, .
, , - , ,
,
. , ,
- .

18

http://www.e-puzzle.ru


. . ,
. ,
.
, , .
, ,
, , .
, . , ,
, .
. ,
, , .
, .
, , , -
. ,
.
,
? - ,
.
:
.
:
, , , - ,
. , : , !
, , , . ,
, - , .
, .
, ,
.
, (
), , .
,
, .
, - - , ,
( )
; , ,
.
, , - ,
.
. ,
. , , ,
.
- ,
( - ) -
.
19

http://www.e-puzzle.ru


, ,
. .
, ,
.
:
, , , .
,
.
,
. . ,
,
.
, . :
, ,
. ,
; , ,
. -
, - .
, , ,
.
,
.
, -
.
, , , -
- - ? ,
, .
.
- , .
, , ,
? . ?
, , , , .
:
, . , ,
.
:
,
, .
. ,
, .
, .
,
, . ,
20

http://www.e-puzzle.ru

, - .

, , !
, , ,
,
.
:
,
, ?
:
, .
, . ,
, . , ,
. , .
, ,
.
, . , .
, .
, .
.
:
, ,
,
, .
, .
,
, , ,
. .
, .
, ,
.
, ,
. ,
.
, ,
. , ,
.
, , . ,
, .
, .
. , .
, , .
, , .
, ,
, . :
21

http://www.e-puzzle.ru

, , , ,
.
, , .
:
, -
. , ,
, . , ,
;
, . ,
. , ,
, .
, ,
, , ,
. , , .
,
.
,
. , .
.
, .
, , .
.
, ,
. , , ,
.
, ,
. , ,
, .
, , .
.
, . -,
, .
, , , .
:
, ,
, .
,
. ,
, .
, ,
.
, (),
, , , !
,
,
22

http://www.e-puzzle.ru

,
, ,
.
. ,
. ,
, .
. ,
,
, , , .
-, -.

, , -.
, , .
, -. ,
, . ,
( ),
, , .
:
, ,
. , ,
. ,
,
() - . , ,
.

. !
, , ,
. , ,
.
,
; , .
, ,
-, .
, , , ,
, .
-
, .
-.
-. ,
-. , ,
, . .
, .
-, , -
. -, . ,
-, .
23

http://www.e-puzzle.ru

, , , , , ,
, . ,
, , -
. , , ,
, , -
.
:
( ) ,
, .
,
.
, ,
. , , ,
, - .
, . ,
, .
.
, ,
. .
, , , ,
, , ,
, . ,
.
, , .
, , ,
, .
. ,
. , , ,
. ? : ?
?, - .
,
, ,
.
, -
.
:
, , - . ,
, ,
, ,
.
? ,
, ;
, .

24

http://www.e-puzzle.ru

, . .
, , .
, , , -
. ,
. , ,
, .
.
, , .

,
. , ,
.
, , -
.
, , - .
. . -
. , - :
. .
,
, , -
. , , .
:
, .
, , . , ,
. ,
, .
, , , ,
, ,
.
32000 . , ,
. .
1500 .
, , 1000 .
.
, 7000 .
, ,
,
, .
, 3000 .
.
, 5000 . ,
, .

25

http://www.e-puzzle.ru

, , 14500 .
,
, .
, , ,
, . ,
. , . .
:
, , ,
. ,
, ,
. , ,
, .
, , ,
.
, .

, , .
,
. , (
), , , .
, . ,
,
, ,
, .
, ,
. , ,
. ,
. , ,
, .
, , , ,
.
. ,
. ,
. .
.
:
: .
, ,
. ,
, .

, .
, ,
, .
, .
26

http://www.e-puzzle.ru

, -
, .
,

. , , , ,
.
, ,
(, ). , ,
.
.
, (
, ) .
, - - ,
. , -!
, , ,
. ,
, , .
!
3.
:
. ,
; ,
. , , ,
, .

, - , ,
.., - .
. , -
. , ,
( ,
),
.
, ,
. ,
, .
: ,
.
, ,
,
,
. ,

. , ,
. ,
, .
.
27

http://www.e-puzzle.ru

, ,
, ,
. ,
, . ,
.
3.1.
:
( ).
. ,
, .
, , . ,
, ! ,
, , : ,
, .
: , , !
, . ,
.
, ,
. .
: ,
. , .
, .
, .
, ,
, , .
, . ,
, .
, ! ,
, .
,
. ,
. , ,
, .
, .
, ,
. -
:
. , .
:
, , .
. ,
.
:
28

http://www.e-puzzle.ru

, .
, - .
, ,
, , .
, . ,
, , , .
,
,
.
, , .
, . ,
, . ,
,
, . , (
), , .
. ,
. , ,
. , , ,
, .
, - , - ,
,
.
. ,
. , , ,
. . ,
. ,
.
, .
. , . -
?!
:
,
.
. .
:
, , , , .
:
, .
, , . ,
, . , , ,
; , .
, ( ), , , ,
. , ,
.

29

http://www.e-puzzle.ru

,
, , .
, .
,
. ,
, ,
, , .. ,
.
:
, , .
, ; ?
:
, , , , !
.. ..
. ,
, , ; ,
(). , ,
, .
:
! ? , .
:
,
. , , ,
, , , .
, - ..,
, . , , ,
. ,
; ,
.
, .
, .
. ,
. () ,
. . .
.
.
, , ,
. , ,
; ,
, .
,
, ,
. , ,
, .

30

http://www.e-puzzle.ru

.
, ,
!
.
.
:
?
:
, , ,
. , . .
:
, , - -
?
:
, , , , .
.
. ,
( ),
.
,
.
. ,
.
:
, , .
:
, ,
. - . ,
.
.
:
,
?
:
, ,
. ,
.
, .
:
, , ,
?
:
31

http://www.e-puzzle.ru

, , -
. ,
.
. , , ; , ,
. , ,
, - .
,
, , ,
. .
:
?
:
, , ,
. , ;
. ,
. . ,
, , , .
, ,
. , .
, , , .
, , ,
. , , ,
, , , .
. , ,
.
:
?
:
, , , ,
. , , ..
, . ,
?
, , ,
, , ,
, , , , .
. ,
. , - .
, , -
.
, ,
. ; ,
, , , , .
, , , , . ,

32

http://www.e-puzzle.ru

, .
, , .
, , ,
, - , ,
, . ,
. , , ,
.
, .
, , , , , , , ,
! , ,
, , .
:
, , , ?
!
:
, . .
, ,
, ,
. , ,
. , .
, , .
. - , ,
, ; -, ,
, .
, , ,
. , .
, .
, ,
. , , ;
. ,
, .
,
. ;
, .
, , ,
. , , .
, , , ,
.
:
, , ?
:

33

http://www.e-puzzle.ru

, ?
, . ,
. ,
.
: , ?
, , ? ,
, . , ,
, .
,
.
. , ?
, , ,
, ,
.
, .
, , ,
, , .
:
, , ,
? , , , ,
, , .
, , . ,
, , . ,
!
:
, .
.
:
, , ,
, .
,
( , )
( ) .
. , - ,
, (
) ,
.
.
. ,
, ,
. ,
, .
. , ,
, .
34

http://www.e-puzzle.ru

, .
. ,
..
.
,
, , .
,
. ,
; - , ,
,
, .
:
,
; - ,
. .. , ,
, . ,
.
, . ,
, .
,
.
. .
,
, .
, .
, ,
. .
, ,
. , , .
, .
-
;
. ,
, , , ,
. ,
, .
,
, , . ,
, ,
, , .
.
:
, , ( )
.

35

http://www.e-puzzle.ru

, .
, .
, , ,
,
.
,
, ,
, .
, .
( ), , , , -
,
. , , ,

. , , ,
, ,
.
,
, , - .
- , , - - , -
,
.
.
, .
, ,
.
, , . ,
, .
, .
, .
:
, , ,
, , ,
, . ,
, , ,
.
, ,
, .
, ,
, . ,
, ,
.
:
, , , ,
, , , . , ,
, .
-,
36

http://www.e-puzzle.ru

.
, .
,
, , .
:
, ,
- ?
:
, , , .
! , , .
, - .
; , ,
, .
. , .
:

( ) ().
()
, .

, .
,
, . ,
, .
, ;
, .
, , ,
( ). .
, -
, ( ).
, .
, ( )
, , .
. , ,
. ,
, .
, , .
!
,
. , , ,
. ,
.
.. .

37

http://www.e-puzzle.ru

:
, , , ,
. , , . .
, . , ,
.
,
.
, , .
, .
, , .
, -,
, .
; , ,
.
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, - . , ,
. , , ,
, ,
, . .
, , , .., , ,
.
, , ,
, ,
, .
( , ).
3.1.
:
,
, ( ),
, .
, ,
. , ,
; , , ,
. ,
.
- .
, , . ,
.
, .
, . ,
. , .
. ,

38

http://www.e-puzzle.ru

.
. .
. ,
. . ,
, .
, . ,
, , , ,
. ,
.
.
, , .
:
.
. ,
, .
:
. , ,
? ,
, . .
: ,
,
, !
:
, - . ,
, ,
. , , .
, ,
. , ,
, , . ,
, .
,
- . ,
. :
, : 1. ,
2. , .
.
. , , .
. , .
:
, , . .
( . , ,
. ,
: )
39

http://www.e-puzzle.ru

, ? , , - .
: , , ?
:
, ,
.
.
, ( , ),
, .
,
, . ,
. ,
, ,
.
:
. ,
. .
, , , ,
, , .
, ,
. , ,
, . , .
, ,
.
. ,
, , , .
, .
:
, , :
,
, .
, , .
? .
.
:
, , . ,
, .

, ?
:
, ?
:
, . ,
.
:
40

http://www.e-puzzle.ru

?
, . ,
, () ,
- . ?
.
, ,
.
.
. ,
.
, - .
, , ,
. .
. .
, .
, . .
. .
:
(
, , ). ,
,
, ,
. , : ,
.
?
.
, .
.
, -
,
. , ,
, ,
.
( ).
.
, - , - -
, . - ,
, .
:
, . ,
, ,
, .
:

41

http://www.e-puzzle.ru

, , . ,
,
. , .
. , , ,
, !
:
, , , .
.
.
, . ,
.
:
, , , ,
. ?
:
, ,
. ,
, .
, , ,
, , -
..
.
. ,
. .
,
, , ,

. , , , ( ) .
, ,
.
, , ,
, .
. ,
.
, .
.
, .
. ,
.
:
, ,
() ?
:
, .
() ,
42

http://www.e-puzzle.ru

. , -
: , - ,
,
, . , ,
, !
- ,
- , .
.
:
, .
.
.
:
, .
. ,
. .
, .
, . :
. , ,
. , .
.
. , ,
.
,
. , ! ,
, . .
:
, , , ,
, , .
, ,
, .
,
. , ;
, .
, ,
, - . , ,
,
.
.
. ?
, , ,
.
, ,
. ,

. ,
, .
43

http://www.e-puzzle.ru

( . ,
, .)
:
,
. . - ,
, .
. , , , .
:
,
. .
, . ,
. .
,
.
, , ,
, .
( ),
, , ,
, ,
, , , , .
, .
, ,
. , , ,
.
:
, . . -
. ,
. :
. .
, .
,
! : , ,
.
.
:
.
: ,
, . ,
, . . ,
, . ( )!
. ,
.

44

http://www.e-puzzle.ru

, ,
. , .
:
,
?
:
, , ,
. ,
. . , ,
, , ?
, ,
.
:
, .
. , :
, , , , ,
. , .
: , , ,
? :
; .
, ,
, . ,
, , .
:
! ;
, ! , ,
.
:
, ,
. ,
, ..
, .
, , ,
, .
.
:
! ,
800 . . , , , ,
, - ,
, , , , , .
.
,
, .
:
,
?
45

http://www.e-puzzle.ru

:
, , ?
. ,
. ,
, .
,
. .
, .
. .
- , ,
. : ,
. ,
. ,
, .
,
. ,
: , . -
. . -
, ,
. , ,
.
, . ,
, - ,
. .
. !
:
, .
, , .
, . :
, ,
. , ,
, .
, , ,
, .
, , .
, , .
, ,
. ,

, , .
:
, ..
?
:
, ,
, , .
46

http://www.e-puzzle.ru

, , ,
, , ,
, , ,
, .
. ,
.
. , ,
, .
:
, ,
. .
, .
, ,
. ,
, ,
.
:
, ,
?
:
, , ,
, ,
, - . ,
, ,
. , , , - .
, , ,
( , ), . ,
, , ,
, .
, , ,
. ( , , ..,
).
, , .
, , , .
:
, ,
?
:
, , ,
. , ,
, . , ,
.

47

http://www.e-puzzle.ru

,
, . , ,
. , ,
,
. ().
, , , ?
, , - , ,
.
() ().
, ,
.
, .
.
, . ,
, ,
. ,
.
, , , , ,

. ,
,
.
:
, , ,
, ,
, - .
,
. , ,
.
,
, (, , , ), ,
. .
. ,
, .
,
.. ,
. , (),
.
, .
, , ; , ,
, ,
! ,
, , - ! .
, , .

48

http://www.e-puzzle.ru

.
, . , ,
,
; , , . ,
, ,
. . ,
, .
:
, , ,
. . ,
. , . ,
, ,
.
, , ,
, ,
, , ,
. . ,
, .
:
, , , ,
, , , ,
?
:
, ,
. , , .
, ,
, . , , , ,
, , ,
, , , ,
,
.
,
. , . ,
, ,
? ( : ,
?) ,
. , .
:
, ,
, .
, , , ,
, , , -
.
- . , , , . ,
, , , , ,
49

http://www.e-puzzle.ru


, . , ,
, . ,
, - , , , ,
, .
. , ,
.
.
:
, , , ,
?
:
, .
, .
. ,
, , ,
.
,
, .
, :
. , . .
: , , ,
. , ,
. .
:
, .
,
. , .
:
, ,
. .
, , .
, , .
. ,
. , ,
.
. , ,
. .
:
. : ,
. .
: ,
, .
50

http://www.e-puzzle.ru

, ,
. : , ?
, . ?
, .
, ?
:
, , .
.
, . , ,
, .
- , .
, ,
, , , .
, , , !
, ,
. , , ,
.
, - , ,
. , .
, -- ,
( , . .).
.
. , ,
- . . ,
, .
. .
, . .
:
, .
, .
, ,
, .
:
, ,
.
:
, . , ,
?
:
, .
,
. , ,
. ,
- .
. ,
51

http://www.e-puzzle.ru

,
, .
:
,
. ,
, .
, , ,
.
:
, , , ,
?
:
, ,
. , , ,
. , ,
. .
, .
,
. .
:
, , .
, .
, ,
. ,
.
, , ,
, , .
, . -
. , -
.
:
. ,
.
.
- .
, .
:
, , , ,
, . .
,
. , .
, .

52

http://www.e-puzzle.ru

, . , , ,
. , .
,
, , ,
.
, , ,
.
:
,
?
:
, . ,
, .
. .
, ,
, . ,
,
.
:
, , ,
. . ,
-. .
, , .
.
, .
, , . ,
.
, ,
.
, .
,
. , , .
, , -
. - , ,
. : ,
. . .
: , ?
:
, . , ..
, ,
, .
, .

53

http://www.e-puzzle.ru

,
, - ,
. ,
. .
: , . ,
. -
, .
:
, , , ,
. , ,
, .
:
, , .
, , ?
, ?
:
, , ,
.
.
. ,
,
,
.
,
,
.
.
, .

? , - ?
, , .
, , ,
,
. ,
, , .
, .
, .
,
.
:
,
, , .
,
, , . ,

54

http://www.e-puzzle.ru

, ,
. .
: , ,
, ?
:
, , ,
().
.
, , ,
.
,
. . .

. ,
, , , ..
, . , ,
. .
, .
, .
. ?
, . ,
? ,
.
:
, ,
.
:
,
. , , ,
.
, , , . ,
.
, ,
.
, ,
, , .
. ,
, , -.
,
, , .
, - , ,
, . ,
. , .

55

http://www.e-puzzle.ru


, .
.
,
, .
.
.
.

.
, ,
,
- .
:

. , .
, , ,
.
, .
, .. :
( ) ( )
( ) .., .
, ,
,
. .
. ,
, -.
:
, , .
:
, , .
, ,
, .
, , .
.
.
. , ,
..
, .
. , ,
, ,
. ,
56

http://www.e-puzzle.ru

,
. ,
.
. , , ,
, . ,
, , ,
. ,
, .
- ,
, , ,
, !
, ,
,
.
, ,
. , .
, .
, , .
.

, .
:
, ,
. !
:
,
, - . .
. ,
, .
, ,

.
, ,
, . ,
,
, !
:
, -
, ?
:
, ,
, . :
, . ( ) - (
), - .
57

http://www.e-puzzle.ru

, ,
. , .
,
. .
,
, .
. ,
, . . ,
, , .
, .
:
,
,
.
:
,
, .
, , .
,
? ,
( , , !),
. , ,
.
,
. ,
, .
, .
, , ? ,
!
:
, ?
:
, , !
, .
, ,
, .
, .
. ,
.
:

.
:
58

http://www.e-puzzle.ru

, , , , -
?
:
, .
. .
. , .
.
, .
, ,
. . ,
.
, .
: , .
:
, .
, ,
. , . ,
, .
.
. .
: , ?
:
, . ,
, . ,
. ,
.
, .
, , .
:
, .
. , .
.
, .
.
, ,
, .
, , .
.
, , , , ?
, , , .
, . , ,
, !
59

http://www.e-puzzle.ru

:
, ! , ,
. ,
, .
. -?
:
, ,
. , .
, .
.
, .
. ,
. . ,
, , .
:
, ,
. ,
, ,
.. , . ,
, ,
, , .
, .
. ,
, . , ,
.
, .
, ,
, , , .
.
.
,
, .
:
, ?
:
,
, . , .

. ,
, .
,
. .

. ,
! ,
.
60

http://www.e-puzzle.ru

:
, ,
, ?
:
, -
, . -
, .
, ,
. ;
, ,
. ,
,
.

. .
, ,
.
,
.
.
, .
.

, -
. , ,
, ,
. ,
. .
, ,
. .
:
, ,
: ,
,
.
, , ,
, .
, , -
.
.
. , ,
.
, ,
- ; ,
.
, , :
61

http://www.e-puzzle.ru

.
.
, , ,
, ,
.
. , ;
, , ,
.
, .
, , , .
.
?!
, :
- - . ,
, ,
( ).
:
, , !
,
?
:
, ,
,
, .
. ( )
( ), ( ), ( ),
( ), ( ),
( ), ( ).
.
: , .
, , .
, .
,
, - ( ,
). .
, , , ,
, . - ,
, .
, .
- ,
.
; , ,
.

62

http://www.e-puzzle.ru

, , ,
. ,
, !
-
. ,
, . .
:

,
?
:
,
. , ,
,
.
,
. .
,
.
, .
.
.
, ,
, ,
, ,
. ,
, .
, , ,
, , ..
, ,
(, , , ).
, . ,
- ,
- - , - , - ..
,
. , , , ,
.
() , !
- , .
, . , , ,
, , , ,
.
:
, .
, ;
63

http://www.e-puzzle.ru

. ,
.
; ,
.
? , , , (
, ,
. .).
, .
, .
, ,
. , ,
. ,
, . .
- , !
, - ..
. .
,
, -.
. ,
, . , ,
?
, ;
, . ,
; ,
. , ,
, . .
:
, ; -
, - . ,
, , ..
, ,
;
. . ,
, .
, ,
() (..
, ). ,
, .
, , ,
, , , ,
.
:
, .
64

http://www.e-puzzle.ru

:
.
,
, .
. ,
. ,
, , , .. -
,
, ,
! .
:
, ,
?
:
, , !
.

. - , : , .
. , , .
3.2.
:
, , , .
.
, , .
.
:
, , .
- .
, ,
, . , , ,
, ,
.
,
. ,
. , ,
. .
,
, ,
.
. , - , -
(), (
. .).
65

http://www.e-puzzle.ru

- . ,
, .
:
-. , ,
.
. ,
, , .
( ).
:
, ,
. , ,
.
- ().
,
. , !
! .

, - , ,
, .
, ,
, ,
- , .
, .
, .
,
.
, . , - ,
.
, .
, ,
(). ,
. , , ,
.
, - .
:
, ,
, , , , ,
, , ,
, ,
, , , ,
, , , ..
(), ,
, .
66

http://www.e-puzzle.ru

, ,
.
, . ,
, .
,
, . ,
( ). . ,
, . ,
. , , ,
?
, ,
, .
, .
( , .
).
:
,
,
.
, :
, , ?
, . , . ,
. , , . ,
! , , ,
. ,
, .
, , ,
. , ,
.
, , ? ,
. ,
? - ,
.
,
. , .
, , .
, .

. .
, , , ,
.
.
.
.
.
67

http://www.e-puzzle.ru

, :
,
, .
. ,
.
, . -
,
, . ,
?
, .. ,
. ,
, .
.
, -
? , .
, . ,
, .
, ,
. , , .
:
, ,
.
, -
.
:
, , , .
.. , . () ,
.
. , . .
, ,
:
, .
! ,
. , , ,
.
, ,
.
, - .
- .
! ,
,
. ,
, , .
68

http://www.e-puzzle.ru

( ,
). : ,
. ? ,
, -, .
: , .
, ,
. ,

.
.
:
,
,
. , .
. , , , .
: ? ? ,
, . ,
, - . . ,
, , .
, , : ,
. ,
. ,
, . .
, . ,
. .
. ,

. ,
- .
, : ,
. .
, !

. , , .
, , -
, , . - .
, .
.
:
,
. : , ! ?
, .

69

http://www.e-puzzle.ru

: , ? , ,
.
, ,
, . ,
, : , ?
, ,
.
,
, . ,
, ,
. , .
, , ,
. ,
.
. ,
, ,
. ,
, .
, ,
? : - ,
,
-.
, . : ,
! ,
. -,
. ,
. .
:
, ,
, ?
, ? ,
; , ; , ;
, ,
; , ,
; ,
; ;
, ; ,

; ,
; ;
; ,

?
, ;
, ,
; (,
); , ;

70

http://www.e-puzzle.ru

, , ,
?
,
, ; , ,
, ?
, , .
.
, .
, ,
, .
:
, ! ,
.
, ,
. .
,
.
, , ,
. - , , .
; , .
, , .
, .
,
. , -
, . .
, , ,
, , ! ,

. , -
.
, ,
,
. .. , ,
.. -, . - ,
, , !
, , ,
, - , .
, , ,
.

. , , , ?
,
, .
:
71

http://www.e-puzzle.ru

, , ,
. ,
; ,
, . , - , ,
.

, - , . ,
, , . , ,
. , ,
, .
, , ,
, , ,
, .
, , .

, .
, .
, ?
,
, , .
, , ,
, , . ,
, ,
, . , .
.
, , ,
. , , .
, .
, .
,
.
:
, .
.
:
, , ,
. ,
,
.
. ,
, .
, .
, . ,
, , .
, , ,
. , , ,
72

http://www.e-puzzle.ru

, ,
, .
, .
. - .
,
, ! , .
, , ,
, - .
, .
, ,
, . , , ,
.
,
.
. ,
, , - .
:
- .
. , (),
? .
.

(
), , , ,
, .
, , ,
. ,
, , .
,
, .
, , ().
, . ,
, ,
- , .
,
, , . ,
, , ,
, .
, ,
. , , ,
, ,
, .
, .
, , ,
,
.
:
73

http://www.e-puzzle.ru

, ,

. , , ,
. ,
,
; , , .
, .
, , ( )
(, ), . (,
) , .
. ,
: , .
, , ,
. , -
; (),
(), ().
. ,
: ,
. , -
, () .
, ,
: , ,
, ?
, ,
. , .
, , .
-.
, - ,
, , . !
,
: , .
:
,
. : , .
. ,
, , , ,
. , , .
:
, .
. ,
. :
. ( ). , ,
, ?
:

. . .
. .
,
, . , ,
74

http://www.e-puzzle.ru

, .
.
, .
:
, .
. , ,
. .
.
.
. .
.
.
, .
:
, . ,
, . ,
. , ( ,
, ) ,
, .
, , . ,
, .
:
, , -
-?
:
, .
, , , ,
. .
- , - ,
. , ,
.
, , . ,
, ;
. .
-. .
, .
( ) , , ,
. ,
. ,
. -
,
; . ,
. ,
- .
75

http://www.e-puzzle.ru

3.3.
:
,
. .
:
, . ,
. ,
, , .
, , .
,
. .
.
, , ,
.
,
, , ,
. ,
.
, , , .
. ,
, .
, , .
, : ,
? ,
.
.
:
, , .
,
, . , , ..
, .
:
, , ,
. , .
, .
. ,
.
, ,
. , ,
.

76

http://www.e-puzzle.ru

, .
, , .
.
. : ,
,
? , ,
. , ,
, .
, .
: , . : ,
. : ,
. .
. , . - .
. . . .
. . .
, . ,
, , .
-, -...
. -,
.
, , ,
. . ,
, . - ,
, .
( .
.) :
, , ,
? ?
:
, , . ,
-. ? ,
.
, , ,
,
. ,
. ,
?
-, .
, .
,
, . , ,
, .
,
.
77

http://www.e-puzzle.ru

:
, , .
, , , . ,
, ! ,
, .
, ; , ,
. - .
3.4.
- , . .
, .
, .
.
,
. .
,
. ,
, , .
:
, . .
. , .
, .
-, , ,
. , , ,
... ,
. , , ,
, . ,
.
:
,
. , :
, . ,
. ,
. .
, , , ,
. -
.
.
.
, .
. !
, .

. , ,

78

http://www.e-puzzle.ru

, . ,
, , !
:
, ,
. . ,
, ,
. ,
. - , ,
! .
, .
. .
.
:
()
, .
, ,
. ,
, .
, ,
. ,
, .
, .
, , .
, , ,
, , . -
- , ! ,
, , -
. , ;
, - , .
, , , -
, , , .
, , ,
; , , ,
.
.
, , -
- , .
, . , ,
. , ,
. , ,
. .
, ,
, .
, . ,
.
:

79

http://www.e-puzzle.ru

, ?
, . ,
, , !
:
, , ,
. ,
. , . ,
, , ,
, ,
. , , ,
. ,
. ,
.
; ,
. , ,
. , ,
. . ,
, , .
, , .

.
, , ,
, - ,
.
, .
.
, ,
. , .
,
!
.
:
,
.
,
.
, .

, .
, .
, ,
. , ,
, , -
-, .
(,
, ..), . -
80

http://www.e-puzzle.ru


, .
, ,
, .
- . ,
.

().

.
- , .
, - (
) ,
- ..,
. .
, , ,
, . ,
.
:
, , ,
.
.
.
. (). ,
, ,
.
,
.
, ().
, ,
( ).
, , .
, ().
, , ,
.
, ,
(). .
, ( ).
, ( ).
, ,
; , .
( , , , ,
,
, . ).
81

http://www.e-puzzle.ru


, . ,

, ,
. , , .
, .
:
, ,
, .
,
! -

- .
, -
. , ,
, , ,
. ,
. ,
!
, ,
.
,
.
:
, , .
, .

. , , ,
. ,
?
:
, , ,
, .
. ,
,
.
. , ,
. ,
, . ,
, , .
, .
:
- , .
, .
, .
, .
82

http://www.e-puzzle.ru

, , . , ,
. , .
.
, ;
. , , , ,
, , , , , , ,
, , , ,
;
, .
, ( )
.
, ,
, - . ,
, .
,
. ,

.
,
- , - ,
.
- , .
,
, . ,
, .
,
, .
, .
, .
, ().
, ; , ,
.
:
, ,
. , , , .
.. ,
? . ,
,
; .
, ,
, . ,
, , ,
.
:
, ?
, ?

83

http://www.e-puzzle.ru

:
, ,
,
. ,
, , ,
, .
, ,
. ,
( ..). ,
. ,
.
, .
, ,
.
.
3.5.
:
, , ,
, , .
.
, .
, . :
, , ,
.
- . .
, , , ,
. , ,
, . ,
, . ,
, . .
, , ,
. : ?. , ,
, .
.
, , ,
. ,
, , . ,
. ,
. ,
. .
, : ,
. ,
. .
:

84

http://www.e-puzzle.ru

, - ,
- ! . ,
. .
, . , ,
.
.
.
, .
, , , ..,
. , ,
.
,
, . .
- ,

. ,
, , .

. ,
, , .
!
, .
,
.
. ,
, . - ,
.

, . , -
, , ,
.
:
() , :
, ,
. .
().
, , ,
.
: .
.
. , ,
, - ( ) .
, . - , ,
, , ; , ,
, .

85

http://www.e-puzzle.ru

;
, , ,
. , , ,
( ) . ,
. , ,
- .
.
, ,
. ,
. , ,
, . ,
, , , . ,
. , , , -
, ? , , ,
.
:
, , -, .
, ! ?
:
, .
. , , ,
, ,
, .
3.6. ,
:
. .
,
.
, , , .
, . ,
. .
. .
. , ,
. ,
.
, , .
. ,
.
. , .
. ,
. , .
.
, . , ,
. . . , ,
.
86

http://www.e-puzzle.ru

.
, , .
, , .
, . , ;
; ; ,
.
:
, , ;
, , . ,
.
, ? ,
, . , ,
, , ,
.
. . ,
? , - ,
? ,
. , ?
, , .
.
, -
, ?
, .
, . ,
. , . ,
-, .
- , ,
. , ,
. -
. , ,
- . ,
.
. ,
. .
. , .
.
3.7.
:
,
.
, ..
, , .
.
, .
87

http://www.e-puzzle.ru

, ,
. , ,
; , ,
, , .
, , ,

. , , .
,
, , , : -
.
, !
, ,
, .
, . , ,
. , , , ,
.
. ,
, . :
- ! ,
.
.
.
, . .
, .
:
.
, . ,
: ? :
, , - . ?
, ,
.., , , .
, , , ,
.
, ,
: , ?
. , . ,
, . ,
:
, ,
, .
. , ,
, . .
. ,

88

http://www.e-puzzle.ru

. , , .
. .
, .
, .
. , . :
, . .
,
. , .
, .
, .
, .
:
. ,
. .
. ,
, .
. , ,
. .
, . .
, ,
. ,
. , .
, .
. , ,
. , .
,
. . ,
, , , .
. ,
, .
. ,
. , . .
. .
. ,
. .
, , . ,
, .
:
- . ,
, , .
.
, . ,
, .
89

http://www.e-puzzle.ru

,
. , . , , , . : ,
!, : .
. ,
. , .
,
.
( , ). :
, ,
, . , -
. ,
, , .
.
?
, .
. .
:
, .
, .
, .
:
,
.
, ( ) . -
.
,
, .
,
, . ,
, ,
. ,
, .
, , ,
, ,
. .
, ,
( ).
. , ? .
, , , . ,
, , , , .

90

http://www.e-puzzle.ru

, , , ,
, . , , -
(, ) !
. .
.
, , .
,
. , . , ,
, .
:
, ,
, , ,
?
, , .
- , , .
, , .
, .
;
, , . ,
.
, , ,
, .
, . .
, , .
,
, . ,
, ! ,
, , ; , , .
, , - , ,
; , ,
.. ,
,
.
, ,
. ,
, .
.
:
,
,
. (
), . , ,
91

http://www.e-puzzle.ru

- .
,
, .
,
.
, ,
. ,
, . ,
, , ,
! ,
, .
,
- , , !
?
, ,
- -.
. ,
, , .
,
.
, , -.
? , , ?
, , .
. - ;
, . .
, , , - .
:
, .
;
, , , .
, .
:
, , ,
?
:
, , .
, , ,
, - . ,
, ,
.
, ,
, .
, ,
; ,
.
92

http://www.e-puzzle.ru

,
, .
, .
,
.
, , .
, , .
, , .

( )
. ,
.
.
:
( )
, ,
, .
, .
; - (
). , , ,
, , .
, - , , ?
, , ? ,
? , , . ,
. , ,
, .
( ), !
, ?
;
, ! (
) ,
, . ,
. , , .
. , .
, . -
, .
, , .
, , , ,
, . ,
. - , ;
, ( ) .
, ,
,
.
:
93

http://www.e-puzzle.ru

, -
, , ,
. , -.
.
- - ,
, .

, ,
. ,
- , .
- , , . ,
, , ,
. , -
- ,
. , .
, . ,
, - !
, , ,
, , , .
, .
.
,
.

, ,
.
:
, , . ,
!
. ,
, ,
?
:
, , .
:
, , , ,
.
-,
. , ,
, -.
,
. , .
:

94

http://www.e-puzzle.ru

, , , -.
- ()?
:
, , ,
, , - .
, . ,
( ), ,
. ,
. ,
, .
, , ,
, .
, .
, .
, .
, - -
. , .
,
.
, , , ,
.
:
,
;
, .
, ; , ,
. , , , .
, ,
, . , ,
! , , , -
, .
- .
.
.
- .
, , ..
, , ? , , , ..
, .
, , .
. ,
, . ,
. , ,
? , , , .

95

http://www.e-puzzle.ru

, , ,
,
? , ;
.
, ! -
, (
), . , ,
, ,
. !
:
! ,
, ,
, . , ,
. , , .
:
, , - .
, . ,
,
.
,
, , ,
. , , -
. ( )
, , .
, , - ,
, -,
.
, .
,
. , , , , , ..,
. ,
, .
, .
. :
. .
, , ,
.
, . ,
, ,
, . , ,
.
:
, , ,
, , .
, ,

96

http://www.e-puzzle.ru

, .
. .
,
, .
, (
), ,
. ,
, .
:
, , ?
:
, ,
. . -
; - .
- , ,
, .
, -,
, , ,
, , . ,

. -
. ,
.
.
, .
, .
.
.
:
, . ,
. ,
, ,
, ,
, .
?
, - .
( ) .
, , .
,
.
,
.
,
, , ,
.
97

http://www.e-puzzle.ru

, , , -
, , .
, . ,
.
, , , - .
. .
.
,
, , , ,
.
, .
, ,
.
:
,
,
, .
:
, ?
:
, , .
, .
, .
, ,
. , .
, !
, , .
,
.
,
.
. , ,
, , , , , ,
, , , -, , ,
, . ,
, - . , , ,
. .
. . , .
, , . ,
, . ,
, , , ,
. , ,
, , .

98

http://www.e-puzzle.ru

:
:
, , , .
. ,
. .
, :
, . ,
. ? , .
, , !
, , ,
. ,
.
,
. ,
.
:
, .
?
:
, , ! , , -
: ,
. - ,
. ,
, . ,
- . -

. ,
! , ,
.
:
,
.., , , .
, ,
. , ,
. .
, ,
, . ,
,
. , ,
. , ;
, , .
,
, , ,
?
, .
-
99

http://www.e-puzzle.ru

, . ,
, . ,
, , ..
, , .
, , ,
.
,
, .
, , .
,
,
, .
,
.
:
,
-
. , ,
. , , .
, ,
.
.
, . ,
, .
, ,
- ,
. . ,
, ,
, , .
, , ,
. , , ,
. ,
. .
, , ,
.
, - , , ,
, .
, ,
. , .
, , ,
. .
, , .
, , , -
. ,
, , , !

100

http://www.e-puzzle.ru

. , ,
, .
:

. ,
.
. . ,
.
.
. .
.
, , , , ,
, .
.
, ,
, . ,
. , ,
, , , . ,
,
. ,
, . ,
, .
,
, , . ()
, ; ,
, .
, ..,
. , . ,
, , . , ,
, .
. ,
.

4.
:
, ,
.
, .
, ; ,
.
, .
, . ,
. ,
, .
:

101

http://www.e-puzzle.ru

,
,
?
:
, ,
, ! ,
. , , .
, -
, . ,
? ,
, ?
?
- ? -,
, ? , ?
- ( )
? , ,
. , ()
. ,
- , , ,
, , .
:
,
, -
. ,
, - ,
.
,
, , .
- .
,
, . ,
, . ,
, -
.
,
. , ,
, , . ,
, ,
( ), ,
. , , ?
, ( ),
.
.
, .
, ,
, , , , . ,
102

http://www.e-puzzle.ru

,
, ( )
, . , , ,
: ,
! , ,
, .
, .
:
,
. .
, ,
, .
, ,
. ,
, !
, , -
. , ,
, .
4.1.
:
, ?
:
, , .
. . ,
.
-, .
. ,
. ,
. , .
, .
. , ,
. ,
. .
, , , .
,
. .
:
.
, , -
. ,
!
, , , . .
, . : ,
. , .
103

http://www.e-puzzle.ru

. ,
. , .
, .
.
. ,
, , ,
. . ,
. .
, , .
-
, .
. , ,
, , .
, .
. ,
, .
, .
, , .
. , ..
,
.
:
, .
, . ,
. , ,
,
.
( ) .
. .
. .
, , .
:
, , , ?
, , ,
! , ,
- .
!
! -
!
, ,
, . , , ,
, / .
, , , , ,
, . : , .

104

http://www.e-puzzle.ru

, , , , ,
, .
, , , .
, , , .
. .
, .
.
:
, , .
, . . ,
. . , ,
,
.
, ? ,
, , . ,
, , , ?
, .
, ,
! ,
, , .
.
.
, .
,
. ,
, . , ,
.
, , -
. .
, , ,
. . ,
. .
, , , , , ,
-, , , , -
, , ,
, , , , , -,
.
.
:
, ,
. ,
. , .
, :
, , ,
. , , ,

105

http://www.e-puzzle.ru

. ,
, .
, , , . ,
, . ,
, .
, ,
, .
, .
, ,
.
:
, , ,
, . ,
. ,
, .
,
.
(, ) ,
, , . ,
, .
:
(
, , , ..). , ,
, ,
.
, ,
.
, , , . , , ,
. , , . ,
. , , . ,
!
, . ..
,
.
, .
- . .
, .
, .
,
. ,
.
,
.
, , .
106

http://www.e-puzzle.ru

, . , , .
, ! , ,
, , -
.

, .

, , , ,
. ,
, ,
.
:
, ,
, : , .
( )
.
, ,
. ,
, , , .
, ,
, , ,
, , , -
, ,
.
,
.
, , , ,
, .
,
, ,
.
, ,
. , , ,
.
, , .
,
, -, .
, , , .
, ... ,
.
:
, .
, , .
.
107

http://www.e-puzzle.ru

,
, , ,
. ,
,
. , ,
, !
, .
: .
.
, . :
, , !
, ,
, , .
, . , , .
: , !, -
, , .
:
,
, . ,
. , , ,
, , , .
, , . , ,
.
:
, , .
, : , ,
, . ,
, . !
. .
, .
, ,
. ,
. , , ,
, .
:
, , ,
, ?
:
, ,
, , . ,
, ,
, .
, .
( ) ?
, , ,
108

http://www.e-puzzle.ru

. , ,
, .
, . ,
, ,
, . ,
, . , ,
, , ,
. ,
. ,
, , , ,
.
:
, ,
:
! ,
.
. , ,
.
, .
,
, . ,
.
, ,
.. , .
, , ,
. , , , .
,
. .
, -
.
. ,
. ,
,
.
, -
.
:
, ,
..?
:
, ;
. ,
. , . ,
, .
109

http://www.e-puzzle.ru


, . , ,
. ,
. .
, .
, , , - .
, ,
. .
, . ,
, .
, , .
. ,
.
, ; , !
, , .
.
:
?
:
, ,
.
,
.
:
, , , -
.
.
, , .

. . , ,
,
. .
,
. , ;
, .
, .
, .
-
. () ,
, ,
.
,
. (

, ). , (
110

http://www.e-puzzle.ru

), , , ,
.
.. , ,
. ,
. , -.
,
, .
?
:
, , , -
() , () .
- ; ..
, , , .
, , ,
, .
, , ,
.
, () , ;
, .
, ;
, ! ,
.
, , .
, .
. . , ,
, (
), .
, ,
, - . ,
. ()
! , () ,
() . ,
, , , ,
! .
,
, ,
, .
.
:
-
. ,
, .
, , ,
, .

111

http://www.e-puzzle.ru

,
.
, ,
. , ,
, ,
. , ,
.
,
(, , ..).
, .
. , , ( )
, ,
.
, ,
. - , ,
. ,
. ,
.
, , , ,
. ,

, . ,
. , .
.
, ,
, (), ,
.
:
, , ,
.
, .
,
. , ,
-, . , ,
. , .
, ,
, , .
:
, ,
. , ,
?
:
, , ; , , . , ,
112

http://www.e-puzzle.ru

,
. , .
, ,
.
.
. - , ,
.
,
. ,
. , ,
, , , .
,
.
. ,
. .
, .
:

. , .
, , -
.
:
, - ?
:
, ,
, , .
, , , .
, -.
, , , ,
, , ,
, .
.
. ,
.
, , ,
,
. , , ,
. ,
, .
, . ,
.. , .
, .
, .
113

http://www.e-puzzle.ru

, . - , .
- ,
. , , ; ,
, . , ,
, .
:
, -, ,
-, ,
.
. . ,
(-), .
, ().
,
. ,
. , ,
. ,
.
,
,
, .
, , ,
. , ,
. ,
, .
, . , ,
, , .
, - ,
, , .
, .
,
, . ,
, , ,
() (), .
,
. , .
:
,
, , , .
,
, , .
, ,
, , .

114

http://www.e-puzzle.ru

, , ,
, .
, ,
, .
, , ,
, .
, , , , , ,
, .
,
, , , .
, , , .
,
, .
,
, .
, , , , ..
, .
-, -? -
, .
, - , ,
, ,
, .
:
, , ,
, ,
. ,
, .
,
. ,
, ,
.
. ,
, .
,
. , ,
.
,
. , ,
, ,
.
115

http://www.e-puzzle.ru

, ,
, , ,
.
, , , ,

. , - , ,
, , , ,
. , , ,
.
.
. , ,
; , ,
.

.
4.2. ,
:
, , ,
, . , ,
. .
, .

. , ,
, , .

, , - .
, -. ,
, , .
.
. ,
, ,
. .
, ,
. , . ,
, , . ,
. ,
- , .
,
- . , ,
, ,
.
. ,
116

http://www.e-puzzle.ru

,
. , .
:
, ,
. . ,
, . ,
.
, .
. , ,
.
:
, . .
,
. - ,
.
.
.
, () ,
, . . ,
() ,
, .
, - ,
. , , ,
, .
, .
, , ;
. ; ,
. , , .
. , ,
. .. ,
. .
:
, .
.
, .
.
, -
. ,
,
.
,
, , .
. ,
.
117

http://www.e-puzzle.ru

.
, .
. ,
, .
. .

, , .
, , .
?, - , , . ,
.

. , ,
.
. , . ,
,
, .
:
, . ,
- ,
. . ,
, , ,
, . ,
, .
, , -
. ,
, .
:
, , ,
. , ?
:
, , ,
, . , , . ,
, , -
, !
( )
, , ,
. ,
, , .
, ,
, .
.
, , .
, .
118

http://www.e-puzzle.ru

, , .. ,
. ,
; , . ,
, .
. , ,
.
:
, , ,
?
:
,
, .
.
, .
. .
.
, .
- ,
.
.
,
. , . ,
;
. .
, ,
. .
- .
, , , , -
.
.
, ,
, , ,
. ,
, ( ) , .
:
, , , ,
,
. , ,
,
. , ,
.

119

http://www.e-puzzle.ru

, ? ,
, . , ,
.
.
. ,
, ,
.
, , ,
, ?
, , .
.
, ,
.
. , ,
. , .
. .
. .
. . ,
, , ,
, .
:
, .
. ,
, .
, , -
,
-.
, . ,
?
,
; ,
. .
. ,
, , .
-,
.
,
, ,
. , ,
,
.
-- ,
. ,
.
, , 120

http://www.e-puzzle.ru

, .
,
.
:
, ;
, .
, ,
. , .
, , ,

, .
,
( , , ..)?
.
, .
, -. , ,
, .
, -
, .
, -
, . ,
, , .
,
, , - .
, ,

, . ,
, , - .
.
, ,
.
.
- , .
4.3. ,
:
, , , , ,
, - .
,
, .
, .
, ,
. , .

121

http://www.e-puzzle.ru

. ,
, . ,
. , ,
, ,
, , ;

. ,
. , - .
, , .
, , ,
, .
, , ,
. ,
, ,
. ,
, . -
; ,
- . .
, , ;
, , . ,
. ,
.
:
, , ,
.
( )
.
. ,
; .
.

. .
, ,
, , ,
. .
, , .
, , ,
.
( ), .
,
. ,
.
. .
. . , .
,
122

http://www.e-puzzle.ru

, . ,
,
, .
,
,
.
, ,
, , . , ,
.
:
, , ,
. .
.
, . ,
, . , ;
, .
.
, , .
. , ,
. ,
, .
, ,
, .
, .
- , ,
.
,
! , ,
, . , ,
, .
, ,
! ,
, ,
.
, , , ,
, , , ; ,
. -.
, - ,
, ;
, .
:
; , ,
.
123

http://www.e-puzzle.ru

:
, ,
; ,
.
, , , , .
, ,
, , . ,
,
, . ,
,
. ,
.
, , ,
( ) ,
- .
, .
.
, ; ,
, . , ,
, . ,
; , ;
, ; , ; ,
. .
. -
, ,
.
:
, .
,
,
. , ;
, . ,
, , , - .
, ,
() . -
, ( ) .
.
, , , ,
, , , . ,
. .
, ,
. , ,
.
, , - ?
.
124

http://www.e-puzzle.ru

( )
, . - , -
, , , , .
, .
, . .
.
, ? ,
? ? ,
, . , ,
.
. , , !
:
, (, ),
, , , - ; ,
, . ? ,
, , -;
, .
, .
() .
, , ,
, .
, - ;
.
, ,
, .
, ,
, .
, .
, , -
, , . ,
.
, .
,
, -, , ,
, - .
, .
( )
, ,
. .
, . , ,
, .
.
. .
:
, ,
. ( , ,
, , ) . ,
125

http://www.e-puzzle.ru

,
-

;
,
.
:
, ,
, . ?
:
, ,
, . ,
, .
, . , .
,
, .
- .
, . ,
:
, . ,
. :
, , .
.
, ,
.
, , -
. . ,
, . ,
.
. , -
.
, -
. .
:
,

. , .
,
. ,
.

.

.

, .

126

http://www.e-puzzle.ru

, ,
.
, . .
, ,
.
, , ,
. , !
,
, , - .
, .
, , ,
. ,
. , ; .
, , ,
, , , ,
.
:
?
:
, . ,
. ..
. ,
, .
, .
.
, .
.
.
, () ,
() , ! ,
, .
() ,
, . ,
, , , .
.
, . , ,
, - . ,
.
-. -
. ,
. , , ,
, .
, , , . ,
127

http://www.e-puzzle.ru

. -. ,
, !
.
:
,
. , ,
.
, .
.
,
, .
.
. ,
, , ,
. ,
.

. ,
. , .
, .
. , ,
..,
.

.
, ,
. ,
, , . , , ,
. , .
, , ,
, , , -
.
:

.
.
, .
, .
. . ,
, , .
, . ,
.
, ,
. , .
128

http://www.e-puzzle.ru

, , .
, , .
, .
, . , .
, . ,
, .
, .
, ,
, ,
.
.
, ,
, .

, . ,
,
. ,
.
:
, . ,
. ,
, . , ,
, .
,
.
,
.
, ,
, .
, , -,
. ,
.
, - ,
. .
. , ,
. ,
, - . , - ,
.
-
. ,
. , ,
. ,
, , .

129

http://www.e-puzzle.ru

, ,
.
. ,
, . ,
- ,
, ,
.
, ,
-.
:
, ,
. , ,
. .
, , - .
, ( ) ;
, , ,
. , .
, ,
. , .
, ;
, ,
.
, -,
. , , ,
. - ,
( ).
, .
, -?
, ? ?
, ;
, , . ,
?
, , , ?
? , ?
, , ,
( ). , ,
( ). , ,
, , , , .
( , ).
:
, , , , ..
, , , ,
. , , ,
. ,
130

http://www.e-puzzle.ru

,
.
, ,
, .
.
, -
- , .
, , ,
, ,
, . ,
-,
, ,
.

; , , .
,
, , .
( ,
), ,
.
, ; , . , ,
, ,
-.
-.
, .
-, , .
:
, , , ,
!
, .
, , ,
. ,
, , . ,
. - , - ,
. ,
. .
( , )
. .
, , , -
, .
, ;
, , , ,
, .
,
.
131

http://www.e-puzzle.ru

, , , .
? - .
- . , .
.
. ; ,
. -
, .
,
. , ,
, .

.
4.4.
:
, , ,
. , ,
, , , .
,
,
, - .
, , , , , .
. ,
, . ,
, ,
.
, , ,
. - ,
, :
! , ?
?
, , . -
,
, . .
.
.
. ,
. .. ,
.
, . ,
. ! . ,
,
. ,
.
, .
132

http://www.e-puzzle.ru

:
.
- .
-
, . ,
, . , ,
.
, .
, . ,
.
- , , .
. ,
, . ,
.
, .
: , . ? :
. ,
, . ,
, . .
. , , ?
. : .
, . .
.
: . , ,
, - ?
. -.
:

.
:
, , . -
, . ,
, .
, , .
, , , . ,
.
,
, . .
, .
, ,
. , ,
.
. ,
, . ,
133

http://www.e-puzzle.ru

. . .
. ,
. . ,
.
, (
), ( ).
, .
, ,
. , , .
: ? . , .
, , , , , : ,
.
:
, . ,
, , ,
. , .
,
. , , , ,
. , , ,
, .
,
. , , , .
,
, .
, , .
,
,
.
,
, .
( ),
( , ),
( ). ,
.
,
, , ,
. , ,
, .
? , , , .
, , -
.
:
, , (, , ),
.

134

http://www.e-puzzle.ru

:
,
, . .
, . ,
. .
. , .
, !
(
). !
, , , . ,
.
.
. - .
. , .
, , .
, .
,
. , , , .
- , , ,
. , .
.
, ,
. ,
, . ,
; , , .
,
, ,
. , ,
, . .
:
, .
, .
. , ,
, !
, , ,
. , ,
. ,
, . , ,
, .
, ,
.
?
, ,
! , ,
, .

135

http://www.e-puzzle.ru

. , , ,
. ,
. ,
- -
. 1.
, 2. .
, .
, -
- . , , ,
, , ,
- , . .
:
,
?
:
, ,
. .
, .
, ,
.
.
, , - ;
. , . ,
, .
, ..
( ) .
. . ,
, . ,
. ,
. ,
,
. , . ,
, - ,
.
!
, -. . ,
! ,
, - . !
, -.
, .
.
4.5.
:
, , , ,
. . .

136

http://www.e-puzzle.ru

. , .
.
:
? ? ? ?
. .
. . ,
, . , , ,
, , -. ,
, . . ,
. . .
.
. .
. -, .
.
:
, , ,
, ? ,
, , , -
, .
, .
:
, ,
?
:
, , ,
- .
, .
,
, .
, . ,
.
, .
-
.
.
, :
. ,
. - . ,
.
, , ,
-. ,
. .
,
. , ,
137

http://www.e-puzzle.ru

, . ,
.
:
, ,
, .
,
; , , ,
.
.
, .
, .
. ,
, .
.
.
, ,
, . ,
, - ,
.
!
, , - ;
. , ,
, . .
.
, .
.

: , ?
. ,
, .
, , ,
.
:
,
.
.
.
, .
. .
. ,
,
. .
, , , ,
, , .

138

http://www.e-puzzle.ru

, , , ,
, ,
. , .
, .
, .
, ,
.
.
.
, . ,
, , ,
, , , -.
, !
5.
:
( , -, )
.
, .
, .
, ,
. .
,
. .
.
, , , . .
:
? ?
, ?
? ( )
? , , ?
?
,
?
,
, . ,
,
.
, ?
, ?
? ?
?

139

http://www.e-puzzle.ru

, ? , ,
- ,
.
:
, ,
.
.
. ,
.
(, ,
) .
, :
, .
, , .
,
. , .
, , .., .
.
, , , ,
. ,
.
:
, ?
? , ,
? ,
? , .
:
, , .
, , .
. , ,
? , ,
.
, , , .
:
,
.
()
() , .
, , . ,
() () ,
,
.
, , , . ,
, .
140

http://www.e-puzzle.ru

, , ,
. , , - ?
, .
, , .
, . ,
,
. ,
(), . ,
.
, ,
. ,
, -.
, ,
. ,
, , , .
, , ,
. ;
.
:
, .
, , ,
. , : ,
, , ,
! ,
. ,
, .
,
- -, .
, ,
. ,
, . ,
, , ,
. . ,
, . ,
.
.
. , . , -
, , .
. , , ,
, . , .
, ,
. , . .
. , - . ,
. , , .
, .
. . .
, .
, .
141

http://www.e-puzzle.ru

:
, ,
, , . , ,
, .
, ,
, , .
,
, , .
, , ,
, -
.
, , ()
(). .
. , - , , ,
, - .
, , ,
. .
.
, .
, -.
, .
, ,
. ,
.
, .
. , ,
. , ,
. -
, .
, .
.
5.1.
:
, , ,
. , , .
, .
.
, -
.
:
, , ,
.
142

http://www.e-puzzle.ru

, ,
-
.
, , ; ,

.
, , ,
, .
, ,
, , .
, , ,
.
, , ,
, - !
,
.
, . ,
, .
, .
:
, .
, . ,
, :
, , .
, ! .
? , , ,
! ,
. !
, , ,
? , ? ,
, . ,
, ? ,
, , , ,
!
, ,
. , ,
, ?
, , , , . ,
! , ,
. , ?
, , . ,
143

http://www.e-puzzle.ru

, ,
.., - .
? ,
? , ,
?
, .
.
:
, , ,
- -. ,
, - .
, .
, .
, , , -
, , .
, .
, ,
?
, .
, - , , ?
, .
!
, .
? , ,
, !
, .
, .
, , ,
.
, .
, .
.
! .
. . . (),
.
-.
:
, ,
: , .
, ,
.
, , :
? ,
. .
.
144

http://www.e-puzzle.ru

, ,
.
, ,
! , .
, .
, , . :
,
? ,
? . ,
. ,
?
, , , .
, , , ! ,
. .
, ,
,
. ,
.
, .
:
, ,
, .
,
,
, . ,
, ,
. ,
, :
! .
.
, . , ,
. ,
. .
.

. , .
, , .
,
. , ,

. , , , -
? ,
? , .
.
.
:

145

http://www.e-puzzle.ru

,
, , .
. , .
-, , , .
. - ,
, .
, , .
, ,
, .
.
.
-. ,
, .
, ,
.
, ,
, .
, .
, . , ,
,
. ;
, .
:
,
( ). , ,
. ,
, .
, . ,
.
,
. ,
-.
, ,
. ,
, .
,
. ,
, .
.
, ,
.

. ,
, .
146

http://www.e-puzzle.ru

; .
,
, , .
, ,
. ( )
, ; , ,
. , , ,
, , ( ).
,
, , ,
.
:
, , .
, , .
,
. ,
,
. , ,
. .

, -
. , ( ), ,
;
- , .
, , ,
, .
,
,
.
, -, -
, . ,
,
.
- -, . , ,
, .
, -.
,
. , ,
, ,
. , ,
.
, , , ,
.
:
, ,
. ,
( ). ,
, , .
147

http://www.e-puzzle.ru

, ,
, ?
( ),
? , ,
, .
, , , ,
, , , , , ,

,
,
,
,
, , ,
, ,
.
,
. ,
, .
, , ,
, ,
.
. ,
.
,
. , ,
.
, ,
. , ,
, .
,
, .
:
, , . - ,
, , .
,
. , ,
,
, . ,
, ,
, , . ,
, ,
.
, , ,

-. ,
.
, . ,
, -
. ,
?

148

http://www.e-puzzle.ru

,
. ( )
. ,
.
.
.
, .
. ,
,
, -.
, , .
;
.
:
,
, , ,
. ,
, . - ,
.
, .
- ,
, , .
?
? , , ?
, - ?
, , -
.

, . ,
, .
,
( , ),
. , , ..
, ,
. , , ,
. ,
. -
, . ,

-.
,
. ,
, , ,
.
:
, , ;
, .

149

http://www.e-puzzle.ru

, .
,
, .
, , ,
, ,
. ,
- -; ,
. : ,
( )
,
.
,
. ,
; ,
.
,
, . , ,
.
;
, ! , - ,
. ,
, - -
. ?
, ? , ,
, , - ,
, . -
, , .
:
, - !
, , - !
, , ,
. . , ,
, ,
. , , , , -
, , . ,
, , .
, ,
, ?
;
. ,
, -
.
, ,
,
, .
.
150

http://www.e-puzzle.ru

, .
, .
;
.
. ,
- , .
.
- , ,
, . ,
! , .
:
, ,

. , ,
? ,
?
? , ?
,
? , ,
?
, : ,
. , , ,
! , ,
- , ,
. ?

, , -
? , ,
.
?
, , ?
,
! , - ,
,
.
, .
,
, , -
? ;
, .
, ,
, .
!
:
,
. , , - ,
, . ,
151

http://www.e-puzzle.ru

, , ,
. ,
. ,
,
.
, , - ?
, , .
, . , ,
, .
,
, - . ,
-, - .
, . , , .
, ,
. , .
,
. , , ;
, -.
, , ,
() . , , , , . ,
, , ,
. , ..,
, . , ;
,
. , ,
. , ;
, ?
:
, ,
, , .
. , ,
, .
, .
, , .
, . ,
, , , ,
, .
,
.
. - ,
, .
,
.
, ,
- , - .

152

http://www.e-puzzle.ru

, ,
.
, - , -
, , , -
.
. ,
.
, , , .
. , ,
, - .
,
. . .
. .
:
, ,
. , ,
, ,
, . ( ), (
..) . , , ?
:
! ,
,
. .
,
, , .
. ,
, . ,
, , ,
, .
.
,
,
.
,
, . ,
, .
. ,
, . ,
.
, ,
, , ,
.
( , . .)

153

http://www.e-puzzle.ru

:
, ;
, .
, ,
. ,
, .
, ,
. , ,
, ;
, ,
, - . , ,
, , .
.
, . , , .
, .
, , .
, . ,
.
1) ,
, 2) , , 3)
, 4)
- , .
, .
, , ,
.
, ,
.
, , , , , , , ..
; .
, ,
;
. (
), (
). ,
.
:
,
, . ,
,
, ,
. ,
.
, ,
. , ,
, ; .
. , , ,
. , .
. ;
154

http://www.e-puzzle.ru

, .
, .
,
.
.
,
.
, ,
. , ,
. ,
, , .
, ,
, .
, , . ,
, .
, , .
. ,
, ? -
, ,
, .
:
, , - ,
. , ,
? , ,
, .
, . , ,
, !
, - , -
- ; ,
, . ,
, - ,
. ,
, . ,
, , ,
. , .
; , -
, .
, . , ,
. , !
, .
, ? ,
! . ,
, - , , - . ,
, - , , , .
, .
. , , . ,
155

http://www.e-puzzle.ru

, . , , , , ,
. -
, -
. , ,
. , ,
, , -
.
5.2.
:
, .
.
. .
. , .
, , ,
.
(
) , ,
. , ,
.
- ,
. , , ,
. .
:
, ?
.
, ,
, .
,
! , , .
. .
! , ,
?
, , .
, . , .
, !
: , .., ,
. , .
:
, , , ..
, . ,
! - , , -
! ,
?

156

http://www.e-puzzle.ru

, , , ..,
? , , ,
, - , ,
.
, ,
. ?
, ,
, , -, ,
, . ?
, , .
, , . , ,
. .
.
, . , , , ,
, , . ,
, .
,
. .
? , .
, .
, ?
.
, . ,
! , ,
, . ,
, ,
, , .
:
, .
, .
, .
, .
, ,
.
, , , .
, , .
, . ,
, .
,
, .
, . ,
, ,
.
, .

157

http://www.e-puzzle.ru

, , , ,
.
, ,
.
, .
( ), -
. ,
. , ,
.
5.3.
:
, , , .
, , .
:
- .
, , ,
; , ,
, , , ,
, , ,
.
, , .
, , , ,
. ,
. .
:
,
( , )? ?
- , ?
, , ? , , ,
.
, ?
?
: , ,
. : ,
? ? ?
, , ,
? ,
. , , ! ,
, .
:
, , ,
. , , , , , , , ,
158

http://www.e-puzzle.ru

, , , ,
, , . ,
. , , , .
. . ,
, , , , .
- ,
; , ,
. .
:
, ? ?
, , .
:
, ,
. , , ,
, , . ,
, . ,
.
. .
.
.
, .
, !
.
,
. , .
,
. , .
, , .
, , ,
,
.
:
, ?
:
, , ,
. , ,
, . , ,
, ,
. ,
; , . ,
, , , !
, ; ,
. ,
.
, ,

159

http://www.e-puzzle.ru

. ,
.
, ! , , . ,
, .
, , . ,
. , , .
:
, ,
.
:
, , ,
.
() .
, , ,
, . ,
. -
. ,
.
, .
.
:
.
; , .
, - , ,
.
, . ,

,
.
, ,
, . , (
), , .
, ,
.
,
, ,
, . , ,
, ,
, , ,
.
, , , ,
, , !
:
, ?
160

http://www.e-puzzle.ru

:
, - ,
. ,
. ,
.
,
,
, .
, ,
. ,
, ,
.
:
.
,
.
.
.
.
, ,
,
. ,
.
. ,
, .
, . ,
.
, -, , ,
, , , .
,
.
.
. , .
.
,
.
.
, . ,
. ! ,
!
, ,
. .
, .
:

161

http://www.e-puzzle.ru

, , .
, .
, .
,
.
.
,
. - ,
?
! . ?
? .
:
, , .
, ,
. .
, . .
: ,
. , . ?
? ? , !
: , , .
, ,
. , .
, , ,
.
, , .
,
. , .
, .
, :
, , . ,
.
,
. ,
. , ?
, , , ,
, , , , ,
. -
, - . ,
, .
,
? , , ,
?
. , , ,
,

162

http://www.e-puzzle.ru

? , , !
.
- , .
, .
, ,
,
. , .
, , , .
, .
, . ,
. ,
.
:
, ,
. ,
, (,
), ,
, ,
. .
:
( )
, . ,
. , .
:
, , ,
. .
, , ,
. ,
.
, . ,
.
, .
, .
, , .
, , :
, .
, ?
.
, , ,
:
. ,
. , - ?
? , ? -,
, .
, -, , -,
163

http://www.e-puzzle.ru

. , , , .
, ! , ,
, , , .
? , .
. , ,
- . , ?
, ,
.
:
,
. , ,
, , ,
.
- .
.
. ,
, ,
.
, ,
( ) ,
, . ,
,
. , .
- .
,
, ,
. ,
.
, . , ,
. .
, , ,
, .
, .
, , .
? . , - .
, , . ,
. ,
, . ,
. .

.
. ,
. .
- ,

164

http://www.e-puzzle.ru

,
.
5.4.
:
, ,
.
- .
. ,
, .
-, , ,
.
, . ,
-.
. .
. , .
, .
, . .
, ,
. ,
.
:
. ,
. ,
, . ,
, . ,
, , ;
! , ,
, , .
, .
, . - ,
, .
- . ,
. - , ,
.
:
,
.
, , ,
, .
. ,
( ).
,
. ,
. , ,
165

http://www.e-puzzle.ru

. , ,
, - .
, , , , .
. . ,
, , .
, . , . ,
, . .
. , ,
, . .
. ? .. ,
, , . , ,
. ,
.
. ,
, ,
.
:
, ,
. , ,
, .
, .
, , .
. , .
. ,
.
, !
!
.
:
, ? .
, . ,
,
? , - , -.
. ,
. ,
, . ,
- .
:
, . .
.
, .
, . ,
. .

166

http://www.e-puzzle.ru

:
, , .
.
, .
- .
, .
, . .
, . ,
, .
:
, , ,
,
, , ,
, . , ,
, ,
, .. ..
:
, .
, , .
:
, . ,
, .
:
. , ,
, ,
.
:
, .
, .
:
: ,
. , , ,
.
, , ,
, . , -
, . , ,
, , ,
. ,
- .
, , .
, ,
. , .
.
. , .
167

http://www.e-puzzle.ru

:
,
. . ,
, . ,
, , .
, .
- .
,
, , , . -
, , . -
.
, ,
.
, ,
, .
, . ,
, . ,
, - ,
.
. , ,
.
, , :
.
.
-
, . ,
, ,
.
:
, , , ,
. ,
. , ,
. , ,
, .
, , . , - ,
, , , . . ,
, ,
. ,
. ,
, ,
. , ,
.
, ,
. - , ,
.
168

http://www.e-puzzle.ru

. - , ,
, . ,
. ,
, .
, , .
, ,
.
, , .
, ;
. , ,
.
:
,
, , ?
, ?
, , ? ,
, .
,
. ;
, , .
, ,
,
. , . ,
. .
, .
, .
,
! , ,
?
. , , .
- .
?
, .

, ?
, , .
, , ,
, ,
,
.
, ,
, , .
:
,
. , ,
, .
, , , . ,
, ,
169

http://www.e-puzzle.ru

, ,
.
,
, ,
; , , , ( ,
), .
(,
), ,
. ,
, .
, , ,
, .
- ,
. , ,
. . . -
, ,
.
, ,

. ,
, ?
! ,
! !
, , , ,
. . , , ,
, .
, , ,
, -
, .
:
, . ,
, . , , ,
, .
,
. , , , , ,
, , . , , ,
, - , .
,
. ,
, , .
,
, , .
, ,
.

170

http://www.e-puzzle.ru

, ,
. , ,
. , ,
. ,
, . ,
, .
, .
, .
, ,
,
. , , ,
, , . ,
, ,
. ,
, ,
.
, , ,
. .
:
. .
. .
. . . .
,
.
, ,
.
. . , , .
, , , ,
.
? ,
, , ,
. ,
?
?
, ,
, .
, , ,
, - ? ,
,
? - -,
- -, - -, - ?
, ,
, ; ,
, . ,
-. , .
,
.
171

http://www.e-puzzle.ru

,
. , ,
. - .
, . , , , ,
, , .
:
,
. .
, , , , ,
. ,
.
- .
, ,
.
- .
, - ,
. ,
, , . ,
, .
,
, , , ? ,
, ,
, !
, -,
.
, . ,
- , . ,
, . ,
, , .
, , , .
, , ,
.
, ,
. ,
.
, . ,
- .
, ! ,
, , ,
, ,
. ,
!
:
- , .
! , , . , ,
- , , !
172

http://www.e-puzzle.ru

, , ,
, , -
? , ,
?
.
, . , ,
, , , - .
, , . ,
, , , -
,
. , ,
, .
, . , ,
, . ,
. . , -
, , , .
,
. , ,
, , .
-, .
. .
, , , ,
, ?
, ,
? ,
, ? -
, ,
? ,
? , ,
, ? , ,
, , ,
!
:
, ;
. ,
. - , . , ,
, . , , (
) , .
, , , .
, ,
, .
( ) ,
, .
, ,
( ).
, () , ,
. , - , -
, .
173

http://www.e-puzzle.ru

,
. ,
, , ,
.
, , ,
, !
, ,
, . ,
, , . ,
, , , ,
, - , .
, ,
. , , , ,
.
, , ,
, ;
. , , ,
.
:
, ,
. ,
? ? .
, , , ,
. , ,
, .
, .
,
. ,
, - ,
. , ,
.
, , , , ,
, , , .
, .
, . ,
, . ,
. -.
, !
, , - .
, - ,
.
,
, , ,
. , .
, .
,
174

http://www.e-puzzle.ru

. ,
, ! .
. ,
.
, .
:
, ,
, - ,
. ,
,
. ,
, -
?

? ,
?
,
, ! , ,
,
, .
, , ! , ,
, ,
, - ,
, ,
.
, , ,
. , . ,
. , . , ,
. , . ,
. , .
, , , .
, , , .
.
. . -. .
. , . , ,
, , , ?
.
:
, ,
, , .
, , .
. , .
. , .
. , .
. ,
175

http://www.e-puzzle.ru

. , ,
.

. , ,
, . . ,
.
, . ,
:
- , ,
. ,
- . ,
, ,
!
, , . ,
,
. -
. - ,

, .
.
, - . ,
, .
. - ,
. ,
. .
:
, .
, - .
: , , !, .
, , .
, .
.
. . .
.
:
, , - , .
, - .
,
. ,
.

? , , ,
?
. .
.
176

http://www.e-puzzle.ru

, , , ,
, .., ,
, ,
, .
!
, -
. , , ,
, ,
-. , ,
,
. ,
, .
:
,
, .
, !
.
, .. , .
, .. ,
. ,
, , .. ,
,
.
. ?
. , ,
, ? ,
,
. -.
,
, -.
, , , ,
.
, ,
, - .
, ,
!
, .
, .
.
, ?
- . ( )
, .
, , , !
, ,
, , .
-,
177

http://www.e-puzzle.ru

; ,
. , ,
, .
:
, . ,
, -.
, , .
, , , ,
.
, - , ? , ?
? .
, , -
. , , ,
. , , , , .
,
. , -
. , ,
?
?
,
, .
, . ,
.
:
, ,
. ( )
, . ,
, , .
: ,
,
. . ,
, ? ,
. ,
, -.
:
, . ,
,
.
, , ,
. , ,
, .
,
. ,
, .
:
178

http://www.e-puzzle.ru

, ,
, , ?

:
, .
, ( ,
, -), ,
. ,
.

, ;
, ,
. ,
.
.
,
, . ,
. -
, -.
, -
. ,
-. ,
.
:
, , .
,
?
:
, ,
, .
, - .
. , ,
-, - -.
- - ,
, ,
.
- ,
, .
, - ,
.

-.
.
, ,
? ,
,
179

http://www.e-puzzle.ru

? ,
. . ,
,
,
.
, ,
, .
,
-, - .
, - ,
. ,
? - ,
, -. , -
, , -
, , .
:
, ,
? , , -
, .
, - .
. ,
, ,
. ,
,
. ,
, . ,
, ,
-. ,
.

,
. ,
, ,
, . ,
,
!
- , -
,
. ,
, .
, ,
, .
.
( ),
( )
. .
5.5.
180

http://www.e-puzzle.ru

:
, ,
, , .
, .
, . .
.
. ,
. ,
, .
, ,
.
: , , ,
.
: ,
.
, , . .
,
.
, .
, . ,
.
, ,
. , , . ,
, .
.
, ,
. ?,
.
, .
, . ,
.
:
, , , , ,
. .
. .
, . .
. . .
, , ,
. .
, .

181

http://www.e-puzzle.ru

. . .
, . ,
. .
, ,
. .
, .
. , , ,
. , .
, .
.
.
. !
.
.
. .
. .
!
.
, ,
.
:
,
. .
, -.
, . ,
.
! ,
, ? ,
, ? ,
, , .
.
, ,
, . ,
.
, , ,
.
.
, . ,
!
: , ,
, . , .
.
182

http://www.e-puzzle.ru

, ,
. ,
.
: , - !
. . ,
. , ,
, .
( . .)
:
, .
. .
? ? ? , - ,
. , ,
, , .
: , , !
, ,
. , :
? : , ! ,
. . .
, . , ,
, .
, .
. .
.
: , ,
! , . ,
. ,
, , , -
, .
, . ,
, . .
,
. , , .
: , . ,
. ,
. ,
, . ?
? , .
:
,
, , , ..
. ,
. , ,

183

http://www.e-puzzle.ru

, , , ,
.
, ,
! ,
, , , ,
! , , ,
! , - . ,
. , .
.
. :
, , , ?
:
! , :
, , .
,
, . ,
, , . ,
, , .
, . ,
, , ,
.
, ,
, ?
, ,
. , !
, , , ,
, , , ,
! , .
.
. , , , , -
!
:
, ..
. ,
. : -
, . , .
:
, ,
, - ,
, , -
. ,
, ! :
. :
,
. .

184

http://www.e-puzzle.ru

.
. .
.
. : ,
. , , ?
:
, .
,
. . ,
, , . ,
, .
, .
- , ,
. - , ,
, . ,
.
,
.
, . ,
.
- .
, .
:

. . ,
, ? ,
, ?
, ? , ,
.
:
,
?
:
, , ,
.
. ,
, , .
; , ,
.
,
. , ,
, ,
. , ;
185

http://www.e-puzzle.ru

, ;
, . , ,
, , ,
, , .
,
,
-. , ,
, -, .
,
,
, .
, .
, ,
.
:
, ,
-,
. , ,
, ; , . ,
, , .
, ,
, , ,
.
, ,
,
.
.

.
; .
, , (, ..),
, . ,
, , . ,
. -
, , ,
, . ,
, -.
,
, - , . , ,
. ,
, .
, ,
. ,
, .
:
,
, .
186

http://www.e-puzzle.ru

-,
. - ,
, -,
, , -
, .
.
-,
. ,
-, .
, , ,
.
- . ,
,
, ,
.
- (, ) , , ,
, , .
, , . , -
.
, . ,
. , . , ,
.
,
-. ( ,
, ,
) .
, ( , , , ,
, ..), .
. , ,
, , ,
, , , ,
, .
:
, , , .
, ,
, ,
.
, .
, , .
, ,
, ; ,
,
. , !
.
, , .
, , , ,
187

http://www.e-puzzle.ru

, ; - ,
, , , . ,
.
, . ,
, - .
-, ,
, ..
, ,
, .
, . ,
(, ..); ,
. , -.
,
.
,
. .
, , .
5.6.
:
, ,
, . ,
. ,
.
, , .
, ,
. - .
, . ,
, . ,
, .
, , :
, , ,
?
? ,
, ?
?
, ,
? ?
, ? ?

?
, ? ,
, , ?

188

http://www.e-puzzle.ru

, . .
, , .
. ,
. ,
. ,
.
,
, .
:
.
,
.
:
, ?
, . ,
, , ,
, . ,
, . ,
. , ,
.
, , ,
, , ,
, , , ,
.
, , (
, , , , )
, ?
, ,
. , ,
,
. , ,
, .
, ,
, ! , ,
. . ,
! ,
; , - .
, ,
, .
:
,
( , , wood-apple, - ,
, . .).
, - , -
. , .

189

http://www.e-puzzle.ru

,
.
, ,
, . ?
, .
, , ,
, , . , ,
, .
, , , .. ?
, ,
? , , , , ,
? , , , ,
, . - - -
, .
, , , ,
! . ,
, , , ,
. , , -
. ,
- ? ( ..) , ,
, ,
..? ,
. , ,

. , , .

. ,
. , ,

.
:
,
, .
, ,
- .
, -
. , .
,
, ,
. , , ,
. ,
. ,
. ,
, ,
.
, ,
? , , ,
190

http://www.e-puzzle.ru

, -
?
, ?
- ,
.., ?
, , ,
. , , , -
? , ,
, ,
? , ,
. , , -
(, , , ) ,
? ,
, -,
?
, , , ,
. ,
,
? , ,

.
:

. ,
. , ,
, .

, . ,
-, .
,
. , ,
, . ,
,
. -
. ,
.
-
, ? ,
,
. ,
, ,
.
.
, ,
; -
- , ?

191

http://www.e-puzzle.ru

, ,
, , ,
. , ,
, . , ,
, , ,
, . , ,
- .. .
-,
, . ,
, ,
.
:
, ,
, ,
. ,
. , , -
.
,
. ,
, ! ,
, , , !
, ?
, (
) . , -,
, ,
, ,
, .
, ,
: ,
. , . - , . ,
, . , ,
!
-, , , ,
. . .
. , ,
. ,
. , ( ),
, , , , ,
, , , ,
, .
, ,
, .
, , ,
.
:

192

http://www.e-puzzle.ru

, .
.
. ,
, .

. ,
. , , ,
. , ,
. . (
, , ).
, ,
, .
, , .
.
, .
. , , ,
.
. .
, .
:
.
,
-. , , .
. , , .
. ,
. .
, . .
, .
.
. ,
- ,
, ,
.
, .
. , ,
. .
.
, .
, .
, -. . ,
, . ,
, . , ,
- .
. , , .
, .
. , .
, , .
193

http://www.e-puzzle.ru

, ,
. ,
, .
, , .
, :
-
,
, . ,
, , , -
. () ()
, - .
, , ,
. , , ,
-;
. ,
. , .
.
.
, .
, , , .
, .
.
, .
.
, ,
. .
- , , .
,
.
, .
, .
:
, , , .
,
, . ,
,
.
:
, , -, ,
; , ().
, ?
:
, () ,
,
. ,
194

http://www.e-puzzle.ru

, ,
. , . ,
, , ; ,
, , ,
. ,
, . ,
, , .
, .
-
: . ,
, .
,
. .
, , , , ,
, , ,
.
, ,
. ,
, . ,
. , ,
. ,
.
:
,
, . , ,
,
, ,
. , ,
, .
, ,
. , , , .
, , . , ,
, , ,
, . ,
, , . , , , , , .
, .
, ,
, ,
. , , ,
, .
, , , , , , .
( ),
.

195

http://www.e-puzzle.ru

, , ,
, , , ,
,
,
, . .
, ,
. ,
.
, .
, .
, , .
.
:
, ,
.
,
. ,
. ,
, - , , ,
, , - .
, ( )
, ,
.., . ,
, , ,
. ,
, - ..
,
,
..
, - ,
, -
, , . , ,
, -
( ..). , , .
,
.. .
,
!
, ..
, -
, . , ,
, ! ,
. ,
( ).
, .
5.7.

196

http://www.e-puzzle.ru

:
, , .
. ,
(). . ,
, .
, , , .
, , .
: - . .
, , ,
. . , ,
, . , .
, . ,
: , ,
, . ,
.
:
,
, ,
.
. : ,
? ,
.
. ,
, . ,
.
. ,
.
, ,
.
.
, .
, .
,
, , .
, .
.
, :
, ? , . ,
.
. . , .
. ,
..
. ,
, .
, . ,
,
197

http://www.e-puzzle.ru

. , , .

.
, ? .
- . , .
, , .
, , , .
, . , , ,
.
.
-, .
. , .
.
.
,
.
,
. , , ,
. .
.
! , ,
, , . , ,
? .
, ? , ,
, !
:
.
, ,
. , ,
, ,
, ,
, . ,
, , .
,
. . ,
.
:
! ?
:
,
. .
, .
.
, ,
, .
198

http://www.e-puzzle.ru

. ,
. .
, , .
. :
,
. ,
? ?
?
:
?
, .
? .
, .
.
:
, , , , ,
. ,
, ?
:
,
, ? ,
, ? .
, . ,
, , .
, ,
, !
, , ,
, ,
. ,
.
, .
,
.
, , .
- -? - , ?
- , ?
?
:
, , . ,
. , , .
:
, , .
, , , .
, , . ,
,
199

http://www.e-puzzle.ru

. , .
, , ,
. . ,
.
:

, . ,
.
,
, . ,
, ,
.
-
, .
, , , -
. , -
. , - ,
, .
.
, - , .
.
, -. ,
.
, .
, -.
, .
. ,
. , ..
, , , , ,
- ,
.
, , ,
-. ,
-. -
. ,
.
, -.
, , - ,
.
5.8.
:
, ,
, -
, . ,
. .

200

http://www.e-puzzle.ru

, .
,
. . .
. ,
, . .
.
, , , .
, . -
, , ..,
.
.
:
, ! ,
, . ?
?
? ?
:
, . ,
, ,
, ?
, ? ,
, ,
?
,
, , , ,

. . ,
.
. , ,
-, !
.
, ,
.
:

, . , , ,
, .
. ,
. , ,
.
.
, , ? ,
.
, . -
, , .
, ,

201

http://www.e-puzzle.ru

(, , ),
, , .
,
, , , ,
. ,
, . , ,
, . , ,
, .
, - .
, , , , , , , , , - ! -
.
, , ,
. .
, ,
. ,
; , .
,
. ,
( , ).
( )
. ,
, , .
, .
.
:
, , ;
?
:

. ,
, . ,
: , ?,
. , ,
, , .
,
, .
( !).
. .
: 1) ,
, , ; 2) , ,
, , ; 3) , , ; 4)
, , ; 5) ,
; 6) ,
; 7) , ,
; 8) , ; 9)
, ; 10) ,

202

http://www.e-puzzle.ru

, .
.
( , -)
().
, , .
, , ,
, , ,
. ,
, -, ,
.
( , -
.., , . -
. ,
, samsaktti, .
,
. ).
:
, , ..,
.

. - . ,
,
-.
, ,
,
.

. - ,
, . ,

- . - .
, , ,
.
, , --
.
, - .
,
.. , ,
.
. -
. ,
, . ,
, -.
. , ,
. (
) , , -
( ) .
203

http://www.e-puzzle.ru

, , ,
. - .
( , ,
, samsangam,
. . .
).
:
, , ,
, . ,
, , - .
, , .
, , , ,
, . , , .
,
. ,
, , , - ,
, , , .
, ,
.
,
, .
,
, - , , .

. , ,
.
,
.
. ,
. .
. -,
, .
, .
,
,
. ,
,
. ,
. ,
.
,
. .
.
.
:
, , , .
204

http://www.e-puzzle.ru

. .
, .
.
, ,
. , , .
, , .
, - -
. , ,
. ,
! , ,
.
,
, . ,
. , ,
, - ; .
- ?
; .
,
, - ,
. , ,
.
, .
,
.
( ), , ,
, -
.
.., , .
- , , .
, , , .
, -
, , ,
. ,
, . , -
. ,
, .
:
, , ?
, .
:
, . , ,
, , . ,
. .
, ..

. ,
, ,
.
205

http://www.e-puzzle.ru

, . - ,
. ,
. - ,
. .. , . ,
. , .
, ,
.

.
, ,
, - ? , ,
, . .
, ,
. , , , ,
.
- . ,
, ,
. ,
, ( )
. , ,
, .
( ,
).
:
, , , , .
, ,
, . , ,
,
. ,
, ,
: .
?
, - - ,
, ,
, .
. ,
, .
,
. . ,
, , ,
.
, ,
, - ? ,
, ! .
, - .
206

http://www.e-puzzle.ru

,
.
-. . .
,
, , - , .
,
, , .
, .
(- ),
. ,
.
, ,
. ,
, , .
,
.
:
, , ,
-.
:
. . ,
, . . .
. . , .. , , . .
- ?
, .
,
.
, :
. , ,
. , ,
, .
- , -
. . ,
, , , , ,
.
, - , . ,
. , ,
; - ..,
, . ;
, -
.
, , -
? , ?
. - , .
,
207

http://www.e-puzzle.ru

. , , ;
,
. .
-,
.
, , .
.
:
, , , .
, , , .
, ,
, , .
, ,
. , ,
. , ,
, .
, .
, ,
.
, , , ,
, . ,
. ,
. , ,
. , ,
, , , .
,
.

, ?,
. ,
. , ,
. .
. ,
, , .
, ,
. ,
, -. , ,
, . ,
, . ,
, - ,
, . ,
.
, ,
. , ,
, , .
:
, ,
, ,
208

http://www.e-puzzle.ru

.
, . , ?
- , ,
, ? ,
, .
,
,
. ,
. , .
, .
.
.
, ,
, .
. ,
, .
, ,
, .
, , , , ,
, , , -,
, . , ?
,
; , ,
(, ..). ,
. ,
, ,
.
(
).
, ,
; , ; , ,
. , , ,
, - .
:
, .
. ; ;
; , ; - ,
, ( ), ;
, , ,
(, ); ,
, .
, .
, , ,
. , ,
. ,
.
209

http://www.e-puzzle.ru

. ()
. . ,
. , , ,
!
! , , , .
, , , . ,
, , .
, -
.
, , .
. , ,
; , ,
. .
, -
, , .
.
- ,
, . .
, , ,
. , , ,
-, -. ,
, .
:
, , ,
- .
.
, . ,
,
. , , ,
. , ,
. ,
, .
, , ,
, .
, ,
- . ,
, ; , .
, , , . , .
, ,
. .
.
. , ,
, .
. ,
; .
, .
, .

210

http://www.e-puzzle.ru

, ; ,
. , . ,
. , ,
, ,
. .
, , .
, ,
, , . ,
. ,
, , ,
. , .
:
, ,
. - ,
. , ,
, .
. ,
.
, : - ,
; ,
.
, .
. , , ,
. ;
- .
, .
, ;
. ,
. ,
,
()
.
,
, , ,
, .
, , , - .
, ,
30 (12 ) , ,
..
.
:
, ?
:
, , : ,
. , ,
211

http://www.e-puzzle.ru

!
. , .
, , .
, , !
, , ,
.
, ,
. ,
. ,
,
.
, ,
. , ,
.

. .
, , . ; ;
; ; ,
! , , .
, - , .
, ,
, - .
, . -
( ); ,
, , , .
, , .
, ,
, - ?
:
.
: , .. , - ,
.
. ,
, .
! ,
. ,
. , . !

, ?
, ? ,
,
? , , ,
, : , -
. , ;
- , !
, -
; . ,
212

http://www.e-puzzle.ru

, ,
. ,
. ,
? , .
, . , , . ,
, . , .
. , , ,
, .
, , .. ,
. ; ; ,
, , - - -.
. .
! , , , ! ,
, ! .
. . .
! , ,
, , - !
:
, , :
()
, ? . ,
-, ,
. , , ,
.
. . , ,
- . , .
,
. .
, ?
, .
, , ,
. , ,
,
, .
. ,
. ,
.
, ?
, ;
. ;
, , .
,
. - ,
, .

213

http://www.e-puzzle.ru

,
, ,
.
, -
.
5.9.
:
, , , .
. -
, , ,
, , .
, , .
,
:
! , ,
. ( )
, . , ,
, , , .
, .
,
. ,
? ,
? . ,
, ,
. ,
. , . ,
.
, . ,
, , ..
. , , .
, . ,
? , , -
- , ,
. , ,
. , -
. ? ,
-? ,
, . ,
?
:
, , - ,
. , , -
? ,
. , , ,
. ,
. , , , , .
214

http://www.e-puzzle.ru

, , .
, .
, .
, .
, .
, , ?
, , , . ,

. ,
, ! , ,
! , .
- , .
, , , , . ,
, . , ,
, . ,
? . ,
. , !
, . , .
?
, ,
.
, . , , ,
. .
,
, , ,
, , .
:
, , ,
. , , -
! , - ,
, , ,
,
.
, , .
. . ,
. . ,
. ,
, . -,
.
, , .
, .
, ,
. , , . ,
, ,
. ,
- .

215

http://www.e-puzzle.ru

,
, .
. , - .
, ?
- , - .
, ,
, .
. ,
. , , ,
. ,
. ! ,
. , ,
, .
, , . , ,
, . , ,
, , . ,
. ,
.
:
, ,
. ,
. .
, . , .
, ,
. , . ,
, .
, .
. .
, .
:
, , , ?
:
, .
, , .
, . - ,
. , .
, .
:
, , ,
!
:
, ,

! .. ,
, !
:
216

http://www.e-puzzle.ru

,
?
:
, , !
, , - !
, , .
, . ,
.
:
, , .
:
, , , ,
. ,
. ,
, ,
. , .
, : ,
.
. ? , ,
? , , . , -,
, . , ,
, .
.
, .
.
, ,
. , , .
, . .
, .
,
. , .
, , , ,
.
:
,
. : ,
. ( ),
.
, . ,
, .
, , .
. .
, : , , ,
! .
217

http://www.e-puzzle.ru

: ! ,
. ! .
. -
, ,
.
.
! , ,

- ? : ,
, , ..
, ,
!
,
, , .
? , ,
, , ,
.
, .
, ,
. ,
.
,
.
:
,
. , .
:
, . , .
. , ,
. , , -
, .
, , .
, .
. ,
. ! -,
.
! , ,
. ! ,
, , . , .
! ,
. , . ,
.
, , . ,
. , ,
, . .
218

http://www.e-puzzle.ru

, . ,
, . ,
. ,
, . , ,
. , ,
- . , , .

.
. .
.
:
,
, .
,
. ,
. , .
, .
. ,
. . ,
. ,
.
. .
.
, , ,
- -, . ,
. ,
.
, , , , , ,
, , , ..
. ,
, , .
,
.
, , .
. , , ,
.
, , .
-. ,
.
, ,
. , . ,
?
:

219

http://www.e-puzzle.ru

, ,
?
:
, .
, ,
, , . (,
) , -.
.
-, , . ,
, , ,
; .
, , ( )
, . -
. ,
. , ,
.., - ,
. , ;
-. - ,
- ? , ,
.
:
,
? ?
:
, -
; , .
, .
,
, ,
. .
, , ..,
. .. , .
.. , .
. , ,
, - ; ..,
, , . , ,
.
:

,
..
:
, ?
:
, . ,
. , ,
220

http://www.e-puzzle.ru

. ,
. -,
, . .
, ,
. , - -
.
, . ,
. .
, .
, , .
, , - .
, , , , ,
, .
. , ,
.
, ,
. ..
,
, .. ,
.
, , ,
. .
, , ,
, , , ,
. . ,
, .
:
, ,
..?
:
, ,
. , ,
,
.
, . ,
, .
, , ,
: - ( ) - .
,
. , ,
, , .
.
. ,
.

221

http://www.e-puzzle.ru

, ,
, - , . ,
, , .
, -
,
.
, ,
.
, (
), .
, ..
,
,
.
:

,
.
,
. , , ,
. . -
,
. . ,
, .
, () ,
.
,
, .
, , . ,
? , -
-, , , ,
, , , , -.
, ,
, (
,
), . , ()
, . ,
.
(
), , .

. , -
. , - ,
.
, ; .
, .

222

http://www.e-puzzle.ru


, .
, . ,
( ) , ,
.
:
, ( )
,
, .
, , .
,
. , ,
; , - ,
.
, , ,
. , , .
, .
? , , ,
. , , ,
, .
, , . ,
, . .
.
:
, , ?
?
:
, ,
, ,
, .
, ,
, - -.
, ,
, .
,
, , -
. , .
, .
. , ,
.
:
, ,
.

. , ,
223

http://www.e-puzzle.ru

. , . ,
( ),
, - . ,
, , , .

. , .
. , ,
- . ,
, .
, , -
. .
, , ,
-, - .
. , ,
. .

, , -
. . .
,
. ,
, .
; ,
. , ,
. .
. ; .
. , , , .
, ,
, .
. ,
.
:
, , ,
?
:
, ,
.
(
), . ,
, .
, ,
, .
,
.
(, , ..), .
, , . ,
224

http://www.e-puzzle.ru

, , ;
, , . ,
, , .
- , ,
, -.
, ,
.
, , . ,
,
, .
,
, .
,
. , ,
, ,
, , .
.
, . ,
,
.
, , ,
. - . , ,
. , , .
:
-,
. -
.
, .
, - ,
, . ,
, .
, .
-
. , , .
. , ,
. ,
. ,
, , ,
. -,
. ,
, .
, .
,
, , .
, ,
. .
, .
225

http://www.e-puzzle.ru

. , ,
. ,
, .
. , ,
, ,
.
, ,
, - , . ,
. , , , ,
, . , (,
) , .
.
, .
, , .
:
, , , ?
:
, ,
,
, ,
,
. , ,
, ..
, .
, ,
, .
, , ,
. ,
, , , .
,
, , .
, ,
, . ,
, .
- ,
.
, , ,
. ,
, , .
, , ,
, , . ,
, ,
. ,
.
,
.

226

http://www.e-puzzle.ru

, , - . .
( ,
. . ,
.
.
, - . ).
6. .
:
, : ,
, . ,
, ;
, ,
. , , ,
,
.
,
. .
, :
:
, , .
, .
-. , , ,
, ,
?
, ,
, . ,
, . , ,
. ,
,
, .
, ,
, , ,
. , .
, .
,
.
:
,
.
.
,
. .
227

http://www.e-puzzle.ru

. ,
.
. , .
.
:
, , , ,
-? ,
.
( )
( ),
.
,
.

,
. -
. , ,
? ,
.
, , ,
. ,
. ,
.
, ,
, ,
..
, ,
, ..
:

, ,
, ,
.
, ..
. ,
, - , , ,
, .
, ,
, ,
.
, ? ,
,
, ..
-,
, . , .
228

http://www.e-puzzle.ru

, ,
, ().
, - . -

. , ,
. , ,
. ()
.
, .
? ,
, , .
(, ) , ,
, . ?
, , .
.
. , , - , ,
- . , ,
.
:
, ,
.
, , .
.
? (
)
, , , , ?
, , ,
, .
. .
, , , ,
. . ,
.
, ,

( ). , ,
, . -
, , ,
. , ,
.
, , ,
. , , ,
. , ,
, ; ,
, , . ,
, , .
,
. ,
, .
229

http://www.e-puzzle.ru

, ,
. ,
.
:
, , , ,
, -
? , , , (
) , - .
, , ,
.
.
, , ,
. , , , ,
, .
, , - ,
, , ,
. , ,
. ,
, .
, , , ,
?
:
, , , ,
. .
, , .
. . ,
, , .
, . , .
--. ,
, . - ,
. , .
, ,
.
:
, , .
. ,
. . , ,
, .
, ,
, . , ,
- , ,
, . , ,
, ,
.

230

http://www.e-puzzle.ru

,
. . ,
, . , ,
, , , , :
. ( ) ?
, .
, ?
, ? , , ,
. - ,
.
, , ,
;
. , ,
. ,
, , ,
, , .
, ,
.
, - ,

.
, .
:
, ,
,
. ,
, .
, ,
, .
( ) ,
,
, - ! ,
, - -,
.
, ,
, . -,
, , !
. , ,
.
,
- . , .
, , , ,
.
. , ,
- , ?
231

http://www.e-puzzle.ru

, .
. ,
, . ,
, ? , .
. .
.
:
()
.
, .
. ,
, ,
, .
.
, ,
. , ,
, .
,
. , ,
, . ,
,
.
,
.
() , , ,
. , ,
.
( ), - , ,
, .
, , ,
,
. ,
. , ,
.
.
, .
:
, , , -
, .
, , ..,
, -
, ..
- ,
, ( ,
, ) .
232

http://www.e-puzzle.ru


.

. ,
- ,
.
,
, .
, ,
.
, ,
, .
( ) , ,
.

. , ,
, .
.
, .
.
,
.
.
:
,
- .
,
( ) , .
, ,
, , ,
. , ,
.
,
,
. ,

( ). ,
,
. -
, .
. .
.. ,
, .

233

http://www.e-puzzle.ru

, -,
, , . ,
, .
, ,

, , ,
, . ,

, . (),
, .
:
, , , ,
. ,
, , .
(
!), - .
.
. . .
, , , , ..
, . (
. ).
. . . .
. . .
. . ,
.
. ,
, , .
,
. ,
, ! , .
- ?
, , .
, , , , (
),
.
:
, ,
. .
, . ,
, .
, ;
, . ,
, , .
, ;
, .

234

http://www.e-puzzle.ru


. - - ,
- . .
.
, . ,
.
. .
. .
, .
, , ,
, . , ,
, .
, ( ),
. , .
, ,
.
, ,
, , , , . ,
, . , .
:
, ,
. , .
:
--
, ,
. . , . ,
, , . ,
, , , . ,
. , .
(, ) ,
.. , . , .
.
, , , ,
. (), ()
() . ,
. , . ,
, , ,
.
-! ,
, , .
.
.
!
, , .
235

http://www.e-puzzle.ru

. , , ,
, -, , ! , ,
, .
, .
. ,
.
, .
:

. .
,
, ,
. , - ,
. , !
-, .
, .
, .
- , , .
.
, , .
, , ,
, , .
:
, , ,
, .
:
, , ,
-.
, .
:
,
, , !
:
,
! ,
, ,
.
,
. ,
,
.
:

, ,
,
. , .
236

http://www.e-puzzle.ru

, .. , - ,
( , ) , .
-, , ,
;
, ( ,
) . . , ,
, , , , , ,
.
, ,
; ,
.
.
, .
,
, , ,
. ,
,
. ,
.
, , .
, , , ..?,
. , , . ,
, , , , ,
. - -- ,
, . , ,
- ,
. . ,
, ,
; , ,
.
6.1.
:
, ,
( ).
, ,
, . - .
, , , ,
.
, , ,
, , . ,
, , . ,
, . , .
, , .
:
, , -, ?

237

http://www.e-puzzle.ru

:
, . , ,
.
, , ,
. , ,
, , ,
, , ,
. - ,
- .
, ,
. , , ,
?
, ,
. .
? ,
, ?
, . , !
:
. . ,
, . ,
, ?
, ,
, ?
, ! (
), , , .
, ! - -,
.

. .
, -
. ,
, ,
, , .
, , , .
, !
. -
. , ,
.
,
. ,
. , , ,
, , ,
.
. , , , ,
,
. ,
, ,
238

http://www.e-puzzle.ru

..
, .
:
, . ,
. , ,
, .
, . ,
, ,
.
, , ,
. , ,
, , ,
.
, ,
, . , ,
, .
, - ,
. , , - .
. -
, .
,
, , , .
? , ,
. , . , -
. , , ,
, - . , , , , , ,
, - . , ,
, , , - . ,
, , , , - .
, ,
, - .
, ,
, , , .
:
- , , ,
- , , , , ,
, . , .
, , ,
, , .
, .
, ,
. , .
, ,
, ,
. ,
, , . 239

http://www.e-puzzle.ru


.
, ,
.., , , .
, .
, ,
(, , ..).
, ,
, , , .
, ,
, , .
, ,
, ,
.
, ,
, , , ,
. ,
. , ,
, .
:
, .
, , . ,
, ,
.
, ,
, , ,
,
, , .
, ,
, , .
, ,
, , ,
. ,
, .
, , , , ,
. ,
, , , ,
.
, .
,
. , ,
, . ,
, ,
. , ,
. , ,
.

240

http://www.e-puzzle.ru

. .
. ,
.
:
, .

. ,
. , , ,
, , ,
-
, ,
. ,
. .
. ,
.

, -,
.
, , ,
. ,
.
, .
.
, , ,
. . ,
?
:
. .
, . ,
. , , ,
() .
:
, . -
. - ,
. ,
. , .
- , . ,
() , -
. .
6.2.
:
, ,
. , . ,
. , , . , :
241

http://www.e-puzzle.ru

, .
. ,
. , .
, . - ,
, .
. .
, . , ,
.
.
, .
. , ,
. , ,
, . .
, , ,
. , ,
. .
,
. , .
.
. , . .
. .
:
. .
, .
:
,
. , . ,
, .
, . ,
,
. ? , ,
. . , ,
.
: ,
, , ,
. , .
? , ?
? - ?
?
:
.. , .
. , , ,
, .
242

http://www.e-puzzle.ru

, , .
. ,
. , .
. , .
, .
:
, ,
. , ,
, .
, . ,
, - .
. .
, .
, , , .. .
. , ,
.
, , ,
. . ,
- . .
, .
, ,
. , , .
, , .
, , ,
, .
.
:
, ,
, . ,
. ,
. .
, ,
.
. , ,
. , , , .
: - ,
, , . , .
21 . 21
. , .
. ,
.

243

http://www.e-puzzle.ru

: , ,
? , ,
.
: , , , .
.
: ,
, . .
, . ,
.
. , .
.

.
:
, .
:
, ?
:
, , , ,
.
, , .
:
, , ,
?
:
, ,
.
.
, ,
. , , ,
, , , .
. .
, , .
, .
, . ,
.
, .
, , -, , .
.
, ,
.

244

http://www.e-puzzle.ru

, ,
, .
, . ,
, , ,
.
:
, ,
, . ,
,
. .
, ,
. , ,
, .
:
, ?
:
, , ,
. ,
.
, -
( , - ).
, , ( , -
). ,
- ( ) .
, .
, .
:
, ?
:
,
, , .
, . , ,
. ,
.
:
, . ,
. , ,
.
:
, , ,
. .
, , , .
.

245

http://www.e-puzzle.ru

, .
.
. , ,
. ,
. .
, , .
! , , .
(
). , ,
.
, ; ,
. , ,
, .
, . ,
.
.
. , .
,
, .
:
, , ,
. , ,
. , , ,
.
, , .
. ,
. .
, ,
. .
, .
. ,
. - , . , , ,
. , .
. .. ,
, .
, , .
, . , , .
. -
, -
.
, .
, , .
246

http://www.e-puzzle.ru

:
, , ?
:
, ,
. ,
.
, ,
. ,
,
, , ,
,
.
, ,
, .
. ,
. , ,
. ,
, , .
. .
, , ,
.
, , .
, , .
, , , ,
.
.
,
.
, , ,
, , ,
.
:
, , .
,
, , .
. , .
,
. ,
. .
.
, ,
, , ,
247

http://www.e-puzzle.ru

. , ,
, , ,
, ,
. , , .

.
:
,
,
, .
, ,
.
, , ,
.
(
. .).
, ,
. , ,
, , ,
, .
, , ,
. ,
, ,
.
.
:

, .
, , , .
, ,
, .
.
.
, , .
, ,
, .
,
, .
, , ;
-, , , -,
.
, ,
. ( ,
, , , )
? ?
248

http://www.e-puzzle.ru

, , .
, , - . -
. , .. ,
, .
, , , ..
( ). ,
, ,
- , ,
, , .
, , , ,
. , ,
. .
:
: .
. . .
. .
.
, , , ,
,
. .
.
, : ,
, .
:
, , , . ,
, , ,
, .
,
.. , , ,
?
:
, , , !
, , .
, . ,
; , ..
, , .
, ;
, . ,
. , .
,
.., ; .
. .
, ?
, .. ? ,
, ,
?
249

http://www.e-puzzle.ru

, ? , ,
, .
, .
:
, - , ,
, . ,
, , ,
. ,
. ,
, , .
, , -
. , ;
- .
, ,
.
, ;
. ,
,
. ; ,
. ,
; ,
. , .
; , ,
, . ,
, ?
( ), .

. ? ,
( )
, . , , ,
. , ,
. , ,
. , ,
.
:
, ,
? ,
, ,
? , ,
, ?
, , , -
?
, , .
. ? ,
,
, .

250

http://www.e-puzzle.ru

, , ,
, . , ,
. , , , ,
, . ,
.
. ,
, - . ,
, . , ,
, , .
, .
.
, , , ,
. , ,
, . , ,
, .
. ,
, . ,
, . - - -
, ;
?
,
. , .
, . ,
, , .
.
, , .
,
.
:
, -.
, .
, . ,
. ,
, , .
( ), , ,
. ,
. ,
,
.
. .
, .
, ,
.
, , .
, , -
! . 251

http://www.e-puzzle.ru

, .
, , ,
, .
, .
?
, .
() ;
.
, , ,
. .
, ; ,
, . ,
. ,
, .
:
, ,
, - , , ,
. , , :
, . . ,
, , .
, , , ,
, .
( ),
, ( ) ;
, , .
, ,
. , ,
, , ,
.
, , ,
, .
, ,
, . ,
( ) , , .
, , ,
. ,
! , ,
, () .
, , , ,
, .
,
, . ,
, . ,
, . ,
.
252

http://www.e-puzzle.ru

.
, !
:
,
, .
. , .
, , ,
. , , ,
, . ,
, .
,
, .
, (
).
, ,
.., .
. ,
(), , ,
.
, , .
. . , ,
, , ,
. .
. , , . ,
, ,
. , , ,
, .
, .
, . ,
,
. , ,
. -,
- , .
,
. , ,
: , ,
.
6.3.
:
, .
, . ,
.
. .
, .
253

http://www.e-puzzle.ru

.
. , ,
. , .
.
.
. : , ?
, ?
: , , ,
, .
, .
, . ,
. ,
?
:
, ? , , ,
, , , .
, ,
, . ,
, .
- , .
,
. , ,
. , , .
, , ,
. ,
.
( : ,

).
:
,
, , .
, , , ,
.
.
, , ,
. ,
, ? , , ,
, , . ,
, , , .

,
. .
,
254

http://www.e-puzzle.ru

. , , , ,
.
:

. , ,
. .
,
. - -, ,
, .
, ,
.
, , . ,
, - , ,
, , .
, , ,
. ,
, , ,
. ,
, . , .
, ,
. , , , .
. , ,
.
, ,
. - , , ,
. ,
. .
,
. , , , ,
. ,
.
:
- , - , -
.., .
, , -, -
. , , ,
, , , .
(, , , ..)
, .
, ,
, .
, , ,
. ,
, . ,
, .

255

http://www.e-puzzle.ru

,
.
,
. .
, ,
, . ,
,
. .

. ,
.
. , .
. ,
, . .
:
: , -
? , , ?
:
, ,
. , , , - .
- ,
. ,
.
, ,
. ,
, ,
.
.. ,
. ,
, , ,
, ,
, . ,
.
,
,
. (),
, ,
- . , , ,
. , , ,
, , . ,
.
, , !
.
!
, .
256

http://www.e-puzzle.ru

:
( ), ,
, , . , , ,
, , , - -
, - , .
. -
, , .
, ,
, , . ,
, , ,
.
, ,
, . -
. .
, .
, - .
, .

. ,
. , .
, , ,
.
,
! , !
, ,
. , ,
, . ,
, , .
, ,
. .
,
, . ,
, -
, , !
:
,
,
, , . ,
,
-.
, .
( ) ,
. - ,
.
, .
( ) !
257

http://www.e-puzzle.ru

(, ) .
- .
. , .
, .
, ,
, ! ,
. ,
, ,
, , ,
. . .. ,
( ), .
, . ,
. , , ,
. , ,
.
:
.
, ,
. , .
, , ,
.
, .
! , ,
. , ,
, . ,
, ,
. , , .
, , ,
. , ,
, .
.
, ,
. , , ,
, . , ,
. - , ,
. ,
.
.
,
, :
.. ,
. ,
, -
! . . ,
, ,
.
258

http://www.e-puzzle.ru

,
? , , . -
, , , , , .
, ,
. , , .
, .
.

.
, , .
, , .
.
. , .
( ) , ,
. , ,
!
, ,
? ,
. ,
. .
, , .
, . ,
.
:
,
, ,
. - ,
. - - ,
. .
, .
,
,
. ,
.
.
. .
.
. , , ,
, .

. ,
, .
(, )
.

259

http://www.e-puzzle.ru

. ,
, .. .
.
, . .
, , .
. . , ,
. , ,
. .
( : ,
).
6.4. Deva Puja
( )
, , :
, .
, . , ?
. , ,
. , - , , .
!
.
. , , . ,
, . , .
, .
, , .
, , ,
. , , ,
.
.
, .
, , , , , .
. ,

.
. ,
. ,
.
, , ,
, , .
. ,
, , .
. , ,
.
:

260

http://www.e-puzzle.ru

, , , -, ,
. ,
, . ,
,
. ,
,
.
, .
.
.
. .
.
, , ,
. , ,
.
, , .

, .
,
.
, . ,
. .
, .
, . ,
, - , .
, . , .

. , .
, , ,
.
:
, , ..
, . . ,
,
, .
, , ,
.
,
- . (,
) , ,
-.
, , , - .
:
, ?
:
261

http://www.e-puzzle.ru

, ,
, , ( ), .
. , ,
.
, - , ,
, .
,
. (
). , ,
..
. ,
: , .
, ,
, , ,
. ,
,
. ( )
().
:
, .
, .. ,
.
-, , .
.
. ? ,
, , , ,
, ; ,
, , , ,
, ,
, , , , .
, , , ,
. , , ,
, , , .
.
,
. ,
. ,
-.
,
. , , , , , ,
, , ,
. .
, , ,
, -, ,
.
, . ,
, ,
262

http://www.e-puzzle.ru

. ,
, . ,
. ,
. , . ,
, , .
, .
:
,
.
, , .
,
. -,
, , , , ,
, ,
, .
, .
, , -,
-.
: ,
, , ,
, ,
, . ,
, , , ,
. .
, , , ,
, .
. , , ,
. , ,
, , .
. ,
. . ,
, ,
.
:
, .
, . ,
.
.
. , .
, ,
, - .
, , , ,
.
. ,
, .
, , ,
, (
263

http://www.e-puzzle.ru

). , ,
. , ,
. ,
, ,
. , ,
, .
, .
. ,
, .
, ,
.
, ,
.
, , , ;
, , , , .
, , ,
.
:
,
. (
, ). ,
, .
, , , .
.

, ,
. . ,
, , .
,
, , .
, ,
. ,
, ,
,
. , ,
, , ,
, .
, ,
, , ,
. ,
.
, ,
. ,
, , .
, ,
, .
. ,
. , , .
264

http://www.e-puzzle.ru

(, ) ,
, , .
:
,
, . ,
, .
, ,
. , ,
, , , -
, ,
. .
. ,
, , ,

. , ,
, , ,
. ,
, .
, , .
, ,
, . ,
. , .
( , , ,
, : )
.
, - , ,
.
( ,
?, : )
,
,
, ().
,
- .
:
, , . ,
, . ,
, , . ,
,
, . ,
.
, . , -
. , ,
. , ,
265

http://www.e-puzzle.ru

, , . ,

-, .
, ,
. ,
. - , ,
.
, ,
, - ,
, , . , ,
, , , . - ,
, (, ,
) . ,
, , , .. ,
, .
, .,
.
, . ,

. ,
( ).
:
.
,
. .
.
, .
,
, (, , , , ),
.
, .
- .
, . -
, ,
.
, .
, .
- , , ,
. , ,
.
, .
. - ,
.
, !
266

http://www.e-puzzle.ru

, ,
? ?
, , ,
, . ,
. ,
; , . ,
.
, , .
,
, !
:
,
,
. ,
.
, .., ,
. ,
.
, , ,
, , .
, .

, , .
, ,
.
, , ,
. ,
. . ,
, .
, , ,
, .
,
-
.
, .
,
. ,
, ,
, , . ,
, , .
:
, , , ,
. ,
.
:

267

http://www.e-puzzle.ru

, -
. ,
? -, -
, . ,
, , .
, , .
, , .
, , , ,
, .
- -
,
. , ,
, .
, .
( ),
, .
. , ,
,
. .
. .
, ,
. ,
? , ,
.
:
, . ,
. .
. . , ,
( ). .
:
, , , ,
. , , .
. ,
, ? , ,
. , ,
.
,
, , .
-, .
, -,
. , . ,
-.
,
, ,
268

http://www.e-puzzle.ru

. , ,
. , ,
, .
( ),
. ( ),
.
,
. (),
. -,
.
- ,
, , -.
. . ,
-, , .
, !
-, - .
, ,
, .
6.5.
( , ,
. .)
:
, , , .
,
, .
, . ,
, . ,
.
.
, .
, . , ,
. , ,
. , ,
, , .
.
, .
, .
, ,
, .
(, ) ! ,
, ,
. ,
, , , ,
, -, -, -, , ,

269

http://www.e-puzzle.ru

, , , .
, .
, ,
. ! .
, . ,
. , .
6.6.
:
, , .
.
, ,
, , .
. , , ,
. , ,
. . ,
.
, ;
. .
,
, . ,
-
.
, ,
. ,
- , ,
. , .
, , ,
.
, ,
. ,
, , .
, , ,
. ,

. , .
-. , , ,
.
.
:
, (
) ,
. ,
, ?
, - .
(, , ), .

270

http://www.e-puzzle.ru

,
.
,
.
. ,
. .
,
, .
.
, .
, ,
, .
, , ..,
.
. , ,
. ,
, .
. ,
, .

.
, .
?
:
.. ,
. , , .
, .
,
. .
,
. ,
, ( ).
. , ,
.
.

( ).
.
, .
, .
( ). . ,
. .
, , ,
, , , ,
, , . , , - ,
271

http://www.e-puzzle.ru

, , , .
,
, .
, . .. , . , , ,
, . ..,
.
, .
, ;
, , .
:
,
, ?
:
, , ;
.
,
, . ,
.
, . ,
. , . , - .
, !
.
:
, ?
:
, ,
.
, , . ,
, .
:
!
:
, . ,
, ..
.
. -
, ,
. .
. , ,
.
, , .
, . , ,
272

http://www.e-puzzle.ru

, .
,
(), , . ,
, . ,
.
:
, , , , .
, , .
. .
. .
, , , .
, ,
?
:
, ,
.
. , .
,
, .
.
. . .
, .
, , ,
.
. ,
.. , ,
. , , -.
, . , -
, .
, ( )
. ,
, , !
, , .
, ,
, . ,
( ) ,

. --.
:
( )
,
.
, , .
,
, . ,
.
. , , ,
.
273

http://www.e-puzzle.ru

, , .
. . ,
, .
, .
. ,
, !
,
..

, , , .
,
, . ,
, , .
, , . .
, .
, .
, ,
.
, .

. , .
. .. ,
, .
:
, ,
. ,
(), ().
, . .. ,
, .
,
, , , .
,
, .
(), .
,
, .

,
. ,
, .. ,
. , .
. ,
, , . ,
, ,
274

http://www.e-puzzle.ru

, .
, - .
( ) .
() .
, ,
() ,
. -- .
, . ,
, , .
.
, , .
,
,
.
.
6.7.
:
, () ,
.
, .
.
, .
, ,
, ,
. , ,
.
,
. , ,
. . ,
,
, .
, ,
. . ,
.
. ,
.
, ,
. ,
. ,
.
. ,
, .
.
: ,
, . , , ,
. , ,

275

http://www.e-puzzle.ru

? , , , ,
. !
:
, , .
, . ,
, ,
. . -
, , . ,
,
.
, , , .
? ,
, .
, .
, -. , ,
, . ,
, , ,
, , , .
, , ,
, . ,
, , .
, .
. ! ,
,
.
, .
. , ,
. .
, , . ,
, - .

.
, , , ,
.
:
, .
, . ,
. , ,
. ,
! ,
- . ,
() () .
? ,
?
, ,
(sanyasa). .

276

http://www.e-puzzle.ru


, , .
, , , ,
. , , ,
. , .
, . ,
.. , , .
- , .. ,
.
, , .
, .
, . ,
, .
,
.
, , ,
.
,
, , .
:
, ,
. , , .
, .

, ,
. ,
, .
,
.
,
.
, , ,
, , ..? , ,
, ,
.
, ,
. ,
. ,
.
, , , , ,
, .
, ,
, ,
, .
277

http://www.e-puzzle.ru

?
? , ,
. ,
, , -,
( ), .
:
, . ,
.
, , , -
. , ,
.
. , ,
. ,
? .. ,
.
! ,
, . , .
, .., - , ..
. , ? ,
, .
, .., ..
.
, .
, , , ,
. . .
. , ,
. . ,
, .
, . ,
, .
, , ,
. .
, ( ,
). , , .
, . .
, -
. , ,
. , ,
, , . ,
, .
:
,
.
, . , .
! .
, . , , ,
278

http://www.e-puzzle.ru

, .
, , ,
. , .
, . . ,
, , ,
, .
:
, ?
:
,
(, , , ), .
( ,
..), , . ,
, .
, , .
, .
, ,
.
,
, ,
. .
, .
, .
, ,
-. ,
,
? , ,
, . ,
, , - .
:
, .
, .
,
, , .
, . .
. ,
.

. () ,
, . . ,
, , ,
. .
! ,
, , . ,
, .

279

http://www.e-puzzle.ru

, . ?
, , .
, , ..
, , . .
.
, .
. , .
, , ,
.
, ,
.
, .. ,
.
,
. , ,
, .
.
:
,
. . , ,
(), , ,
. , ,
. .
,
. , , ,
.
,
. ,
. ,
-,
. , ,
, .
:
. ,
. . , .
:
, .
. .
. . .
, . ,
. , ,
, , , - ?!
:
, ,
: , .

280

http://www.e-puzzle.ru

, , . (
. .)
:
, , ,
, -
. .
, , , ,
. , ,
.
() . , .
? , , .
(
), , .
.
, , () .
, . !
, , , ,
!
, .
, .
.
! .
.
, , .
. , .
!
- , .
,
! , () .
.
. ,
, .
?
:
, .
( , ),
, .
, . ,
. , ,
, .
:
, ,
?

281

http://www.e-puzzle.ru

:
, , , , ,
,
. , , ,
.
- , , ,
, , , ,
, , , , ,
, , , ,
. .
. - . .
. .
. . - ,
, .
, .
, ( ,
). ,
,
.
:
,
.
:
, , , , ,
, .
?
:
,
! ,
. ,
. , -
. , ,
.
. , , .
, - , ( ),
.
, , .
, .
. ,
() , .
, .
, , .
, .
, , ,

282

http://www.e-puzzle.ru

. ,
, .
, ,
! , ,
, .
,
.
:
, , , ,
.
6.8.
:
, . ,
, .
, , , -
. , ,
. ,
, .
. . ,
, . ,
, . ,
, .
, , .
, .
, , , .
. .
.
!
.
. .
- .
. ,
, .
, , ,
. .
-
. . , !
.
: ! ,
, ! ,
, , ,
. ,
.
283

http://www.e-puzzle.ru

- , .
.
.
, , .
, . ,
. - ,
, , , !
, , . - , ,
. , , .
, ,
, , .
, ,
. , .
,
. ,
. , , ,
, .
, .
, .
.
: , ,
, .
, ,
! ,
. , , . .
.
, .
.
:
, , ,
. , , .
, .
. ,
, .
. , , ,
. , , . ,
- .
. ,
, .
. .
- , ,
, , .
,
.
. ,
284

http://www.e-puzzle.ru

, ,
,
.
, .
, .
, . ,
? , , - ,
!
:
. ,
, .
,
. ,
. ,
.
:
, ?
?
:
, - !
, , . ,
, ,
.
, , .
-
, -. . ,
, , ,
( ).
, . ,
. , ,
, ; ,
, .
-, - ( ).
( ) .
,
, . ,
, , .

,
, .
, .
:
, ,
, (
) , .

285

http://www.e-puzzle.ru

.
, . , ,
, -
,
! ( . ,
, - . ).
, , ,
. ( ), ,
, . ,
. ,
, ,
.
, .
, , ,
.
.
, .
,
! ,
. , .
, . ,
,
. ,
.
:
! , , ,
, . , ,
- ?
:
. ( ).
:
, ! .
, . ,
. - ?
.
, . , , ,
, . .
, . .
, .
,
, , ,
. , ,
. ,
, .

286

http://www.e-puzzle.ru

, . ,
, , , . ,
. ,
, .
.
, .
, . ,
. ,
, !
? .
, ,
. ,
, .

, ,
. !
:
, , ,
.
:
,
.
. ,
, , . ,
.
( , )
. ,
.
.
. ( ) ,
, . ,
. - ,
, . ,
, .
,
. ,
.
. ,
, .

. .
, ?
,
! .. ,
; .. - .
287

http://www.e-puzzle.ru

, , , , ,
.
. ,
. , .
: , , !
, , , .
, , .
:
,
, .
:
, ,
. ?
:
, , .
.
( ) . ,
, , ( , ),
- . ,
, .
1) , 2) , 3)
, 4) . ,
. , , ,
.
. . ,
, , ,
.
.
, , ,
, , . ; ,
, .
, . - .
. , ,
. , , , ,
, -, , , -
, , -
. , ,
?
:
, ?
:
. ,
, .
, .

288

http://www.e-puzzle.ru

:
, , ,
, ?
:
,
.
, ,
, . , ,
, ,
.
, , ,
( -
), !
(, ) .
, , ,
. , .
, ,
. .
, ,
-. ..
-. , .
, , .
.

. .
:
, ,
! !
:
, ,
, .
( , ,
) , ,
. ,
.
- ,
. , -. , .
. -
.
. () .
; ,
. . (, )
.
,
, .
289

http://www.e-puzzle.ru

, , .
, .
,
. (, )
, .
. () .
, .
, ,
. , -
! , ;
.
, ,
- .
, .
( ) .
;
(). .
6.9.
:
, , - ,
() ,

-. .. ,
, , . ,
, .
. .
, .
, .
:
, , .
. , .
. .
, ?
?
, , . ?
, (
, ,
.. , . .). ,
, ?
?
, ? . ,
, !
:
! ,
. , .
, , ,
290

http://www.e-puzzle.ru

, , ,
,
, . ,
, .
, ! .
- .
:
,
,
( ) .
,
, ,
.
,
, , ,
. - , ,
, , .. , ,
, .. , - .
,
, ,
.
,
, , .. ,
. ,
.
, ,
.
:
, .
.
, , ,
. ,
, .
, !
, . ,
. ,
,
, .
6.10.
, :
- .
.

291

http://www.e-puzzle.ru

, .
, .
.
.
.
. :
. .
.
, , ,
. :
, ,
?
:
, ,
,
, . ?
, , , .
:
, , .. .
- ?
:
!
, , ,
, ,
! , .
:
, ?
:
.
, ..
, , ,
!
:
,
.
, .
. ,
.
.
.
, . , ,
. : , ,
! .

292

http://www.e-puzzle.ru

,
: ?
, ? , !
, , .
, ,
.
.
. ,
, . .
,
. . .
, , ,
.
,
. ,
, .
,
. , ,
.
6.11.
:
, , . ,
. . , .
, - .
:
, ,
?
:
, .
. ,
, , , .
, .
, .
.
. , , . .

.
, .
. .
. ,
. .
,
. ,

293

http://www.e-puzzle.ru

. , ,
.

. . ,
,
!
:
,
. . ,
. , , , ,
. ,
. , ?, -
, .
, -
. -. . -
.
-, :
?
? , , , .
- .
. ,
. , .
, ,
. ,
. ,
, .
, ,
.
-! , - ,
, .
, - ,
, .
, ,
, . ,
, -
.
, .
:
, :
, . .
, .
. , ,
. ,
, .

294

http://www.e-puzzle.ru

- , ..
().
, - ( ).
, .
, . ,
- ,
! .
.
.
, .
, . ,
. . ,
.
. . ,
, .
, , .
, () , (),
. ,
? ? ?
( ), , ,
( ) .
, , , .
. , .
:
,
.
. ,
. .
. .
,
, ! -.
, :
, . ,
. , .
? , -, ?
:
, - . ,
. . - .
. - ,
. , . .
, , .
. . ,
, ..
.

295

http://www.e-puzzle.ru

. .
. . , , ; ,
. . , ,
. , . . ,
,
.
, :
, , . - ,
?

!
, .
, , , .. ,
- , - . ,
- - , !
, .
, .
:
, . : ,
, , . .
, .
,
(), .
, , ,
. ,
, , .
, ,
, , .
. , ,
.
,
, - ,
.
:
, , .
,
.
, .
.
, ,
, , ,
. ,
- , .
, ,
, . .
296

http://www.e-puzzle.ru

,
, .
. ,
. .
, ,
, , ..
.
,
. .
(), .
, ,
, .
, .
.
, , ,
.
, .
(), , .
, .
:
?
?
:
, . ,
. , ,
. ,
, , .
,
, .
. .
, ,
.
- , , ,
, .
, ,
, , . ,
, . - , - .
.
, . ,
? - .
, ,

297

http://www.e-puzzle.ru

. ,
.
,
, ..
, ,
. .
, , -
, , ,
. , ,
.
.
:
, .
, - , , ,
, , , (
) , .
, , , ,
. - . ,
, ,
, . ,
, , ,
. (),
, , .
:
?
? , .
:
. ,
. ,
. ,
. , . ,
- .
-
, , .
, .

, .
,
, .
() , . ,
, . , ,
, .
:
.
, .
298

http://www.e-puzzle.ru

. .

. ( ), ,
, - , ,
. -
. ,
, ,
, . .
:
, ,
.
:
, .
, .
().
, .
, , ,
. .
,
.
.
, .
, ..
.
, . , .
(),
, .
() ,
. - .
.

, ,
.
:
?
:
,
. , .
. , ,
, .
,
, .
, , ,
. .. , , ,
( ) .

299

http://www.e-puzzle.ru

, ;
.
:
,
.
. , ,
, . , (
) , .
. , ,
. , .
, , () ( ).
, . (),
, , .
. ,
, .
, , . ,
. , ,
. .
.
:
, .
, .
, .. , .
, , , ,
. , ( ), ()
, . ,
. , ,
. .
,
.
.
, .
, , , , ,
, . ,
.
. -,
. .
. , , , .
, .
, .
, .
,
, .
300

http://www.e-puzzle.ru

, ,
. ,
. , ,
- , .
:
,
.
, ,
. , , , ,
.
.
, ,
, . - .
.
:

, , ?
:
:
. ,
. , !
...
6.11.1
. , ,
( ). .
, , ,
.. ,
, . ,
! . ,
, .
, ? ,
! ,
-, - ! -
, - . ,
! , !
,
! ,
!
:
, .
, .
, ,
. . .
.

301

http://www.e-puzzle.ru

:
,
. , , ,
. .
, (
), , .
, .
:
, ,
. , .
. ,
!
.
:
, . , !
, .
.
:
, ,
. .
, .
,
, , , , ,
, . .
.
, .
. .
, .
:
, .
.
. . ,
,
. , ,
. , ,
.
, .
. , , .
.
, ,
. ,
, .
. , ,
. .
, : , , ,
. ! , ,
, . ,
302

http://www.e-puzzle.ru

, . , ,
...
, , .
.
. ,
,
, .
, , ,
, , .
: , !
, .
. .
.
:
, ,
,
. .
. ,
. .
:
! .
, .
: , , !
. ,
, . ,
. , ;
. , ,
?
() :
.
.
.
, .
.
.
:
, ,
, , -
, ?
() :
, , , ,
. , ,
, .
, , ( ..) .
.

303

http://www.e-puzzle.ru

,
( ). , .
,
. , ,
, . ,
, .
, , .
( ) ,
( ), .
( :
?, : )
, () , ..
. ,
, .
-. .
,
. ,
, .

. ,
, . , ,
, ,
. , ,
, .
, ,
,
, .
( ,
, : )
, .
.
.
( , , : )
, .
, .
, . ,
, , .
.
() :
.
- .
- ,
.
( , : )
.
. , .

304

http://www.e-puzzle.ru

.
. .
, -.
, . , , ,
. , .
, .
( , ).
:
, ,
!
, .
:
.
? ? , ,
.
:
, , . .
, .
, . .
. ,
, . ,
, . .
, , ,
. .
, .
() :
,
? :
, ,
, . ,
, . ,
,
.

. , ,
, .
, ,
.
, .
, , !
. ,
- , .
, ; ,
-. , , .

305

http://www.e-puzzle.ru

, , , , .
? , ,
? ?,
? ?
?
? , ,
.
:
, . . , .
, , , , , .
() :
, , .
,
, . ( , : )
, , .
6.11.2
() :
,
. , ,
. ,
. .
, .
, !
, - ,
, .
.
? ?
? , ? ,
! ,
. , ,
, .
, ? , -
, ,
, .
?
, .
, . , , .
, ! ,
. ,
, , , . ,
. .
, .
, . ,
, , , ..
. .

306

http://www.e-puzzle.ru

, ,
. ,
!
6.11.3
() :
, , , .
.
. , ,
. - .
, ,
. ,
. . ,
,
. .
, .
. .
, .
! . , . .
.
- .
.
.
, . .

. -
.
, . ,
. , ,
.
:
, !
() :
, , !
, .
, .
. ?
, , .
, , . , ,
. , -
.
. , .
, , , ,
?
307

http://www.e-puzzle.ru

, .
(, ) . -
, , - ? ,
, . ,
. ,
, - .
, , ,
.
( ) ,
( ). -
. ,
,
. , , ,
.
. ,
, ,
. , , , ,
, , .
, ,
!
.
() :
.
. ,
, ,
. , , .
, ,
, .
, .
, ,
. , ,
.
, .
, , ,
.
, . , ,

. . , ,
, .
, ,
.
. , ,
,
.
308

http://www.e-puzzle.ru

, ,
?
. , ,
. ,
?
:
, , . ,
?
() :
, , , , ,
, , !
- , ,
. ,
.
:
,
, . ( , ).
, ,
, :
, , . . (
, , ).
!
() :
, . ? - -,
, . ,
.
:
, , ..
:
, . ,
, , .
, .
, .
.
: ,
. .
, , , .
:
, .
, , . , .
, .

309

http://www.e-puzzle.ru

:
, , ,
. .
, ,
. . . .
. , , .
, ?
() :
, . ,
! , , , .
, ,
.
, :
, ,
, , .. ,
.
,
:
, ?
, .
, . . ,
. .
. ,
. , -, !
, ,
, ,
. , , .
, , .
:
, , ,
, .
:
, , , , ?
:
! , , ,
, . , , , .
, , , .
,
!
, ,
, ,
-. , .
, (, , ..),
. - ,
, .. .
310

http://www.e-puzzle.ru

, .
. .
, , ,
. ,
. , ,
, . ,
. , /,
. , .
/, .
, . .
. ! , .
,
.
. , , ,
, .
, .
:
, , ,
.
- () :
(, , ) .
. , , , ,
, , ,
. , ,
.
.
. , - , ,
, , .
, , , ;
- , . ,
, .
, .
. , ,
. ,
.
.
.
,
. - , , .
. .
. .
, , ,
,
. .
, , .

311

http://www.e-puzzle.ru

?
?. ,
, .
:
, .
, . ,
, -, .
:
, , , -
?
:
, , .
, , , !
:
.
, ,
. .
.
:
, , . ,
, , .
:
, !
. , .
,
, ()?
:
, , , ? ,
.
:
, ,
, .. ,
? ,
. , ,
, ?
:
,
. , .
?
:
, , .
, ,
! ,
312

http://www.e-puzzle.ru

( ..) .
.
:
,
?
:

, !
, ,
. ,
, .
. , .. -
.
. ,
?
, .
, .
:
, - ,
?
:
, ,
, , -.
, , , .
, , .
, . , ,
. , , .
, , ,
.
, ?
, , ( ). .
, .
:
. , -
, -.
, . . ,
.
:
,
(), : , . ,
, , ,
. ,

313

http://www.e-puzzle.ru

, --.
, , :
,
, ?
:
, . , . ,
, , ,
, . ,
. .
. ,
. , ,
!
, , , - ,
, . ,
, , . -
, -
, .
.
.
- , .
. . . , ,
- .
, , .
.
, . ,
. . .
, , .
, .
. ?
:
, , ,
. ,
, . . .
. .

, .
?
. .
:
,
. , ,
.
:

314

http://www.e-puzzle.ru

, !
.
, .
, . ,
, . - ,
, .
.
. ,
, , .
. ..
, , . , ,
.
, .
, ,
.
.
:
,
. , ,
. .
, ,
. ,
. .
:
, , , . ,
?
:
, , ,
. , .
, , , .
, .
,
. ,
, .
, - .
- ,
?
. ?
.
, .
. ,
, , .
.
, ! .
.. , . , .
, ,
315

http://www.e-puzzle.ru

. ,
.
:
, , , ,
.
:
, , . ,
, .
, .
, ? ,
, . .
?
.
, . ,
. , .
, !
. , ,
, .
, .
. ,
. , , ? ,
, ,
! .
?
,
. . .
, ,
. , , ,
. ,
, -
. ,
( , , ). ,
, .
, ,
. ,
. .
:
. , .
. , . . ,
, .
:
, ? , ,
, . ,
, - .
, , , .

316

http://www.e-puzzle.ru

. , .
!
, .
. . , ,
- , . () . . ,
.
, . .
, ,
. , .
, ?
( ), .
. , ,
, .
.
, ,
, .
, .
, .
, .
, . ,
, .
( ) , ,
, .
:
, ,
, !
:
, . ,
? , , - . ,
- ? ,
. -, .
, .
.
, .
. ,
, . . .
, ,
.

. ,
, . ,
, ?
. ?
, , .
317

http://www.e-puzzle.ru

, -
. ,
, , , ,
.
, ,
... . .
, , , . ,
, , , .
. .
. , , ,
. . , ,
, .
() :
, , ,
, .
:
, . ,
?
:
,
,
. ,
.
,
, .
.
( ) .
, - . ,
, , ,
, . .
, ,
.
:
?
?
:
, . ?
, ,
. ,
. ,
. , .
, .
, .
:

318

http://www.e-puzzle.ru

- .
, .
. ,
. .
, ?
. ? ,
-,
- . , , !
, .
? ,
.
. .

, .
- . .
. -?
, , ..
. , ,
. ,
,
.
. , ,
. . , ,
:
, . !
:
, ,
. ,
, .
:
,
, ,

. , ,
, , . :
, ?

. , , , .
.
, . . ,
. : ,
. ? , ?
, !

319

http://www.e-puzzle.ru

, :
, - , ? ,
, . ,
, . ,
.
:
, , ,
?
:
, , , ,
. , ,
. , ,
, -
,
, . , ,
, .
. - ,
, . ,
. .
:
,
. ,
. , ,
, .
( ), .
. , :
. , , ,
, - ?
() .
,
. .
, . .
: , , !
, !
:
, , .
, . ,
, .
:
,
, . , !
:
?
?
?

320

http://www.e-puzzle.ru

:
, , . ,
. , , ,
, , , , ,
. , .
:
, , .
, .

. .
, .
, .
, .
, () : ,
. . , .
?
, .
, . ,
, -
! - , ,
? ,
. , : ,
, . .
. . ,
.
. , : ,
?
.
:
, , ,
, - . , , ,
. , ,
, - , . ,
. ,
,
. , .
:
, , , .
, ,
. ,
.
, .
, , .
, , .
. ,
. .
, : ,
321

http://www.e-puzzle.ru

. , .
, .
, .
:
, . , ,
. ,
, . , ,
! , ,
!
:
, .
. .
. ,
: , , .
. , , . ,
. , ,
!
: , , .
. , , .
: . .
?
, . ,
.
:
, () : ,
. .
. , , .
, .
. , .
? .
, , , .
: , .
, , , .
. , .
: , , .
.
. ,
.
. .
: , . . ,
. , .
, : , .
, , , .
.
322

http://www.e-puzzle.ru

,
.
. ,
. .
. ,
,
. , (
). ,
. ... .
:
, .
. , , () ,
.
. .

.
, :
, . ,
, .
, ,
, , .
, . :
, , , ?
: , , .
. ,
. , ,
, .
, , ,
. . : ,
, ! , . , ,
. ,
! . , - , , , ,
. . . :
, .
, .
:
, : ,
. ,
. ,
.
.
, .
, .
323

http://www.e-puzzle.ru

.
, .
.
. .
. .
. .
, .
, . . : ,
.
.
. : , ? ,
. .
, , .
, !
: ! .
. ,
. , . :
, . ,
, . , ,
.
.
:
, , ? ?
!
:
, .
.
.., . ,
, . ,
, . , , ,
. , .
:
, ,
. .
, , .
, , .
:
, !
! , ,
. ,
. .
. ? ,
, - . , - ,
, , , , , , , , .
.
324

http://www.e-puzzle.ru

, . , .
:
, .
:
, ,
. , .
. !
:

, !
:
, ,
. , , ,
.
:
, , . .
. . ,
. ,
, . .
. ,
! , ,
. , , .
.
:
, ?
:
. , . ,
, .
:
, .
. . ,
, , .
, . , , - ! ,
.
:
?
:
, , .
, .
, .
, .

325

http://www.e-puzzle.ru

.
:
.
.
.
, . ,
, .
,
. ,
. , .
, ,
, . ,
, ,
. , ,
. .
.
, , . ,
. , .
. , .
:
, , , ,
.
6.12.
:
, . -, ,
.
: . , ,
?
:
,
!
:
, , .
. .
, : ,
, .
?
.
, ,
. , , : ,
. !

326

http://www.e-puzzle.ru

: , .
. , .
. ,
, ! , :
, , .
? ,
, . , .
, : , ,
. : , , , .
. , !, . : , ,
, , ! , - ,
. , .
, - . ,
, ? , , !
, . ,
, -.
, !
:
, .
. , .
. . ,
, , ? ,
? , ,
, .
,
. , .
, !
:
.
. . , ,
? ,
?
6.13.
:
, ! ,
. . -
: ,
. . , ,
. , ,
. . :
! ? , , !
,
. , . ,
, . ,
.

327

http://www.e-puzzle.ru

, . ,
, . , .
. ,
.
, . ,
. - ,
, , . ,
. , .
, , . .
. .
. , .
:
,
. , ,
. , , ,
.
- , - ,
. - ,
, , .
, , , .
, , .
, , .
, , . .
, .
. , ,
.
, ,
. ! , ,
( ), .
. , .

, .
, ,
. ,
!
, , , , .
, .
. .
, .
6.14.
:
. . ,
!
,
. -.
328

http://www.e-puzzle.ru

: , . , ,
, ?
:
. . ,
.
, ,
, ,
, , ,
, - .
, ,
, ,
, ,
, .
, , , ,
,
, ,
, - .
, ,
; ,
, .
, , , ,
.
, , ,
, , , ,
, .., , ,
, ,
, - .
:
, . , ,
.
:
, . ,
?
:
, , ,
.
( ) , .
. ,
. . .
, , .
, ,
. .
, ,
. ( ),
, .
329

http://www.e-puzzle.ru

, -,
. (
) (,
) ( ?), ( ?)
( ?).
6.15.
:
, , , :
, , ,
, ? .
, , , :
. ?
?
: , - , , !
, .
-, . - ,
, , , -
. , . , .
, , !
.
:
,
.
. ,
.
, ,
.
,
. -
. , - ,
, . ,
, , , , ,
, !.
. .
. ,
.
, , .
, , - ,
. ,
. , ,
. , , ,
.
. .
.
. .
330

http://www.e-puzzle.ru

, . -
,
. , ,
, .
. . ,
. .
, . ,
- . ,
. . . ( , ,
, .
).
:
,
. , ,
. , ,
, , .
, . ,
, , , , , . ,
, , .

. , ,
. , , -
, !
, .
, , ,
, -, , .
,
. ! -,

. ,
, ;
. ,
, . ,
, .
, , , - .
- , .
. ? , ,
, ! , .
, , !
, , ,
.
, -, ,
, , , - ,
. ,
. ,
.
. , ,

331

http://www.e-puzzle.ru

. ,
.
:
, .
, .
:
, ?
:
, ,
, ? - .
.
. .
. , , , ,
.
.
. , ,
(), .
. ,
.
.

, . - ,
, , .
, .
.
. .
. .
(). .
. ,
. .
. ,
. . ,
.
:
, , ,
, .
:
, - ,
, .
. .
( ). ,
, ,
. ,
, .

332

http://www.e-puzzle.ru

, , ,
! . -, ,
: , - . ,
? : - ,
. . ,
, . , , .
. !
. .
, , , .
, . ,
, , .
, ,
. , , ,
. .
, ,
, , . ,
.
, . ,
, . , , ;
! ( )
, ,
. .
:
?
:
. :
? , -
. . ,

. : ? .
.
?, -
. ,
. ,
. . , ,
. . .
. .
. .
,
(, ). ,
. , .
, , .
.
,
.
.
333

http://www.e-puzzle.ru

. .
, , ,
.
. , , , .
, , ,
. , .
.
:
,
, . ,
, , , ,
, .
. .
, , , ,
. .
. , ,
-.
, ,
.
, .
, .
:
, ,
, ? , ,
, ?
:
, - - .
. ,
. .
,
, .
.
,
. . ,
.
, .
, ,
. ,
, ,
.
.
:
, ,
. ,
, .

334

http://www.e-puzzle.ru

, .
. ,
, .
, , .
, , .
. .
(, ( ),
). , , ,
, , .
.
. , , - .
. ,
. ,
, . . , .
. - .
. - , (,
), , , , ..
,
.
, !
. .
. .
. ,
. ,
. ,
. .
. ,
! , .
, . , , .
( , ,
, . , , ,
. . ).
:
,
. , .
-.
:
! , ,
. , ,
? .
:
. .
.
, .
, .
335

http://www.e-puzzle.ru

, .
. , ,
, . - ,
, , .
,
,
.
,
. , ,
, .
. , ,
. -
.
- , ..
,
.
, . , ,
?
, , ,
? , ( )
. ,
.
:
, ,
. , .
.
, .
? ( ..) ,
.
, , . ,
, . ,
, . -,
. .
, , .
,
.
. .
(). ,
.
,
.
!
, .
, .
,
! , .
336

http://www.e-puzzle.ru

.., ?
! , ,
, .
:
, , . , ,
, .
.
:
, , . ,
.
:
, ;
,
. . ,
. .
, .
..
.
, , .
, ,
.
. ( ..)
, . .. ,
. () , .
. .

, , , .
, , , ,
, ,
, , ,
( ). , ,
. , , .
, , ,
. ,
, .
, .
, , ,
. , , ,
(), - () -
. . . ,
,
.
. , , , .
. (, ),
. .

337

http://www.e-puzzle.ru

:
, .
, . , , ,
.., , ,
, . , ,
,
, .
, , , , ,
, , ,
, ,
-. . .
, .
, .
, , .
:
, , ,
.
:
, ,
. , . - ?
:
,
.
, . ,
() , , ,
,
, ,
, ,
. , .
, , .
. .
. .
:
, , :
, , . ,
. ,
, , . ,
,
. , , ,
,
.
.
: , , . :
. ,
338

http://www.e-puzzle.ru

. -, ,
. ,
. , . ,
. , ,
.
: , !
. ,
. . .
.
.
. : ,
. . ,
: ! , .
.
.
, .
.
.
:
, .
?
:
,
. ? .
, . ,
, (, ).
(), .
. , .
, , . ,
, , - .
, ,
, ,
. :
. ? !
, - ,
.
. .
, ,
.
, . ,
. ,
, .
, , .
, .
, . ,
339

http://www.e-puzzle.ru

, , , - .
, .
, - .
, . , .
- , .
, .
:
,
. ,
? ,
.
:
, ,
?
:
, , . ,
?
:
, , , ,
. , . ,
. ().
. ,
, , .
, ,
, ,
. ,
. , ,
. ,
.
:
, , , ?
, ,
. , ?

.
. .
, (),
. ,
;
. , , ,
. , , ,
.
:
, , , ,
, ()
?

340

http://www.e-puzzle.ru

:
, , , , ,
. .
, , .
. .
.
, ,
. , (, ) ,
. , ,
(), , , .
,
. , , ,
, .
, .
, . . ,
, ,
. , , ,
. , , ,
. ,
.
.
?
,
. (
) ,
( -
- . .). , ,
, , .
, .
, . ,
. ,
.
:
, , .
, .
, .
, , . , ,
, , . ,
, .
?
.
, . ?
, , , .
, .
. .

341

http://www.e-puzzle.ru

, ,
.
. .
. (, , ..)
, . ,
, . .
,
. . ,

. () , .
, , ,
.
, , , ,
.
, .
(). - ,
. .
, . , ?
, , .
, , , , .
:
() . .
. () -
(), , .
,
.. ( )
, . ,
.
. , ,
. , , , ,
, .
, ,
. ,
, . ()
. , ,
. , , ,
. , ,
. ,
-, .
.
.
,
. , .
6.16.
:

342

http://www.e-puzzle.ru

, ,
. ,
, .
. ,
.
:
.
, ,
. ,
, . , .
, :
,
. .
:
, , ,
, . ,
. , .
, , -
. , .
.
. .
, , , , .
?
. -
, - - ?
. , , ,
.
,
, .
, , .
, , .
, .
. ,
.
,
,
, . ,
. .
. . .
. , .
, . ,
, .
, . .
, .
.
:
343

http://www.e-puzzle.ru

, .
, , . .
, .
, , - .
, . , ,
, , - ,
. .
, ,
. .
, ,
.
,
. ,
, ,
.
, . ?
, ,
. . .
, .
,
.

. ,
, ? ,
, ,
.
, ,
. . ,
. , .
, . ,
, - . , ,
,
.
:
, ,
. .
, .
, ,
, .
, () , ,
. ,
.
.
, .
. ,
, , .
344

http://www.e-puzzle.ru

, ,
, .
. ,
. ,
. .
. ,
, .
. . ,
.
, , , ,
. . , , .
, ,
, .
( ), .
, ,
. .
.
. , , -
, , , .
.
:
,
, .
, ,
, . ,
,
.
,
,
.
. , -, -
. , , .
, ,
, , -, .
,
,
, -
. ,
? , ,
, , . ,
.
, , - , ,
() . ,
. ,
. , () .
, .
,
345

http://www.e-puzzle.ru

. ,
, ,
. .
.. .
. ,
. ,
, , , , .
, .
:
. ,
, , ,
. ,
, , , ,
( ) ,
. , ,
. , ,
.
, .
, ,
. , , ,
. ,
.
. ,
. , .
,
. ,
.
, . ,
, . (
, , ,
.) , ,
, , .. - , .
- .
, .
, :

. .
, , .

. ,
, .
.
:
, , .
. ,
.

. , ,
346

http://www.e-puzzle.ru

, . , ,
, .
6.16.1
, , ,
.
- - , .
, .
. ,
, . ,
. ,
,
.
.
, .
, , . ,
, . ,
. . ,
, , ,
, , .
. .
, ,
, .
, , . ,
. ,
.
. ,
.
. , ,
.
:
, ,
.
. ,
. .
: ,
. . ,
. , , , ,
, , , ,
, , , ,
, ,
, ,
, - .
, .
, .
, .
347

http://www.e-puzzle.ru

, , , , , , , ,
, -. ,
. ,
, . ,
, .
, ,
.
- ,
. ( )
, , .
, , , -
, .
, .
, ,
, .
:
,
, , .
- , .
, ,
. ,
. . . .
. .
.
. - , . -
, .
, . -
. ,
, .
, .
. -
, .
, , . -
-. .
. , ,
, . , , ,
. .
,
. , , , .
, .
:

348

http://www.e-puzzle.ru

, .
.
.
:
, , .
. , ,
.
:
, ,
( ), .

. - ,
, , ,
. , ,
. () ( ) ,
(-, )
(). -, ,
,
, , .
, .
.
, .
, .
(, ) , . ,
,
. ( )
(), , .
.
.
. , .
() , ,
. , ,
. . ,
.
. (
, ), , ,
,
. ,
, . ,
, , .
,
, . ,
-
, .
:
, ,
, . ,
.
349

http://www.e-puzzle.ru

,
. ,
. ,
, , .
, .

,
( )
. ,
, .
..
,
.
,
, .
, . (
, ), (
, ) ,
. ,
, , , -
.
, , ,
, .
, .
, ,
. .
, (
) ; , , .
, , .
, , ,
.
:
, , , ,
.
:
, ,
.
. ,
, .
, .
, .
. ().
, , .
, .
, .
, .

350

http://www.e-puzzle.ru

- ,
, , ,
. ,
, .
, .
,
. ,
. - , ,
.
, , , ,
. ( ) ,
, ( ).
, , .
, -. . .
.
, , ,
, , , ,
, , ,
.
.

. , ,
. ,
. .
, .
:
( , ..).
,
. , , ,
, .
, ,
.
, .
( ) ,
.
, , .
, ,
.
.
, . ,
. ,
. .
, .
, .
,
,
351

http://www.e-puzzle.ru

. ,
, .

.
, (
), -. -? , , ,
.
.
. ,
-.
-,
. , ,
. ()
.
. (, )
, .
:
(), ( )
, -
, . ,
. .
, .
,
.

. , .
,
. ?
.

, , .
, , ,
, .
, ,
. , ,
, .. ,
,
, . , ,
, -,
. , ,
.
, ,
, , .
. , ,
. , .
.
, ,
352

http://www.e-puzzle.ru

, , ,
. ,
; ,
.
, .
, . ;
, .
, ; , , , .
.
:
,
, .
(--), , ()
, , ,
. , ,
, . ,
.
, ,
,
. , ,
.
-,
- -. , ,
, ,
.
, ,
. , .
, , , ,
, .
, ,
. , , , ,
, , . ,
, ,
. , , ,
, . ,
, , . ,
, .
, , ,
, , , , . -
, - ,
. (
), . ,
, , ,
.
6.17.
:
353

http://www.e-puzzle.ru

, , ,
, .
- .
, , ,
. , : ,
, .
.
, : ,
, !
, , ,
. .
() ,
. . ,
, ,
. , .
.
, : , ? ,
. ?
. , , ,
, ?
, .
,
, . , .
, .
. , . ,
. , .
:
, . . .
, -
. .
, , . , ,
. ?
:
, , ,
.
, .

.
. , , ,
. ,

. ,
, .
. ,
, , ()
. ,
, , -
354

http://www.e-puzzle.ru

. ,

.
- , ,
, ,
. , ,
. ,
, .
.
. - ,
.
, , ,
. .
, , ,
.
.
:
, ( ..)
.
( ) .
,
.
.
, , ,
. , - , ,
( ). , ,
. ,
, , .
, , ,
. ,
. ,
. , ,
, ! ,
, - ,
. -, (),
.
,
. , , .
( ) ,
, , ,
.
, , .
. . ?
,
. , , ? .
.
355

http://www.e-puzzle.ru

. -, ,
, .
:
,
, ,
. .
,
. - ,
.
.
, , .

, , .
, ,
, . -
, ,
, . ,
. ,
, .
, ,
. .
, ,
!
. , , ,
?!
.
. , . ..
,
. ,
. ,
. , , ,
, . ,
, ?
,
. ,
, . ,
.
:
, , , ,
. ?
, .
. - , .
. (), ()
.
.
, .
? , ( ),
356

http://www.e-puzzle.ru

: .
, .
:
,
().
:
() , ,
. , ,
, .
.
().
.
, () ,
.
, ,
(, ) , .
: ( ..)
. , ,
, , .
, () , ,
.
, , -
. .
( ) .
.
. , ,
. ,
.
:
, ,
. , ,
, , ,
,
.
.., ,
. ,
. ,
. .
. . . .
, , ,
, , .
,
(-). - , ,
. -, ,
. , -, ,
-. ,
.
357

http://www.e-puzzle.ru

. -,
. ,
, , -
. ,
. ,
-,
, .
, , .
:
, ,
? ( , .
. , ):
, ? ,
.
:
, , ,
.
:
.
,
.
. ,
. ,
( , )
, .
, ,
. ,
, . ,
, ,
, .
, .
, .
?
, .
:
, .
, , .
:
, ,
. .
. . , .
. .. , ,
. - ,
, .
, , , ,
.
358

http://www.e-puzzle.ru

,
.
! ,
. ( ) ,
, , ,
. . . ,
, . .
:
.
, .
- . ,
.. ,
. .
, , ?
? ,
. ,
- ( ). ..
, .
, , ,
. !
.
. . -
, . ,
. -
. . , .
, ..
, . ,
.
, ,
;
. , ,
, , . ..
, , -, ,
, , , -.
. .
. , ,
( ).
.
.
:
;
.
!
. ,
. ,
, .
;
359

http://www.e-puzzle.ru

, .
, .
, , ,
-, - .
. ,
, - .
, , ,
. ,
. , ,
,
. , -
, . ,
, ,
,
. (
, , ) .
.
, ,
( );
. .
, , . ,
, , , .. ,
() .
:
,
, . ,
- ,
. , , ,
. , , :
, .
. ?
(). . .
.
, .
, ,
. .
, .
, -
. , , ().
, .
( ), , . .
,
. .
, ,
? , ,
, .

360

http://www.e-puzzle.ru

, , ,
. , , ( )
, .
. , ,
.
:
, .
, ,
. ,
, .
.
, , - !
, .
, . .
, , .
, .
( ). .
, ..
.
, . ,
, . , ,
. .
, ,
. ,
. , ? ?
.
. :
?, ?, ?,
?, . ,
- , .
.
, .
, .
, .
() ,
.
:
,
. ,
, .
,
.
,
, , .
,
. ,
361

http://www.e-puzzle.ru

; .
, . ,
, ,
. , .
, .
,
, , .
, ,
. - . ,
, .
,
. , ,
. ,
() -
. ,
.
, .
.
, ;
, ! , ,
.. . ,
, .
, .
( ) .
:
, , ; ,
, . .
.
, .
, .
, ?
, , . .
. .. , ,
. . ,
. ,
, ,
.
, . ; , .
, , - ,
. , ,
. , ,
.., , .
(
). ,
, , , . ,
? .. ,
362

http://www.e-puzzle.ru

. .
, ,
, .
,
. , ()
() . ;
, .
. ,
.
:
, ,
. ,
, . ,
, ; ,
. , ,
.
, , ,
, , ,
, , ,
, , , - ,
, , ,
- , .
-
. , ,
. . , .
. ,
- , .
,
.
, ,
.
. .
;
.
, . ,
. , , ,
, ,
, .
(-)
. , ,
.
:
, ,
. .. , , ,
, , . ..,
. ,
363

http://www.e-puzzle.ru


.
. , , ,
. ,
. ,
,
.
, , , ,
, , .
- ,
.
; , ,
.
. ,
!
, .
, .
, ;
. ;
.
? ! - ,
,
? , , ,
-.
, , .
; ,
. ,
.
:
. ,
.
-, , .
? , ; .
? , .
, () .
? ?
, , !
,
, .. .
, , ; ,
. ,
, .
, ;
, .
- ,
. -
. ? ,
364

http://www.e-puzzle.ru

, . ,
. ?
:
,
! ?
:
, . , ,
- ,
, . , ,
. ? , , ;
.
:
- - ,
. .
.
. ,
? , ,

.
, ,
.
, ,
. .
-, -.
: , , , .
, , .
, ,
, . .
, ,
, , , .
.
, ,
- . . ,
. , .
, , ,
, , .
, , .
. , .
, , ,
, . , ,
, , ,
. ,
.
, .
365

http://www.e-puzzle.ru

:
, - ,
,
( ..).
, - .
. , .. , () ( ),
. (, ..)
, .
, , , ,
, .
. ,
, , ,

. ,
.
,
, , .
,
, , ,
. .
, ,
. . ..
, ,
.
.
.
, , , ,
. ,
, . , .
?
:
, .
,
, .
, , .
.
,
.
. .. , ,
, . . ,
,
. (, ..).
, , .. .
, . , ,

366

http://www.e-puzzle.ru

. .. , , ,
, .
,
. , , ,
.
, .
.
,
? . , ..
.
, .

; ,
. .
. , , -
. , , -. ..
, .
:
,
. .
, (
), .
.
, , ?
- . ,
, , .
, ,
, . ,
. ,
( ) ( )
. , ,
, , . ,
.
, . ,
, . ,
, , ,
. ,
, , ,
-.
(, ..)
(, ..).
. -,
.
, .
,
367

http://www.e-puzzle.ru

, .
, . , ;
. .. ,
. .
, . , ..
, , , .
:
, , ,
. , ,
, , .
, ,
.
, ,
, , .
.
, . - , ,
; , , . -
- ,
. ,
. , .
, , ,
, .
- ,
. ?
, , ,
. , ,
; , , , .
, .
, ,
,
.
, , ,
. ,
, , .
, .
, . .
:
.
, .
, . ,
, ;
, .
, .
.
. -
368

http://www.e-puzzle.ru

, - -
; .
,
.
, (.. ),
. ,
, . ,
,
. ,
, ; ,
. , ,
,
, - .
.
, - .
, , .. ,
. ,
. ?
, , , , ,
. ;
, ..,
.
, , .
,
, , .
:
, , .
, , ,
. .
.
, ,
.
, .
, ,
, . ,
, ,
. , ..
, . -,
.
. -.
. , ,
, ? , ,
.
. ,
? .
. , .

369

http://www.e-puzzle.ru

. . ,
, , .
! , .
, , , .
.
. ,
.
-. -,
, .
- , . ,
, .
:
,
. , .
.. ,
, ,
, .
() ,
, .
, ,
,
. , , .
, . . ,
. , ,
- . , ,
.
, (, ,
..). , .
.
, , .
. ,
, . ,
, () , -
.
, .
. - . -,
. ,
, .
, , , , ,
. , ,
. (
), .

. , .

370

http://www.e-puzzle.ru

:
, , .
, -
. . ,
, . ,
, ( ) ,
.
, .
, ,
. ,
,
. ,
,
.
,
. , ,
, , .., .
, ,
.
, , ,
, .
, , , -
.
, .
. . ,
.
, .
, . ,
. ,
. , , ,
, , , , , ..
, , .
:
,
.
, .
, , ,
, , .
. , ,
. . ,
, ,
.
, .
.
, , .. ,
371

http://www.e-puzzle.ru

. .. .
. .
. .

. , ,
. ,
, , , .
, .
,
.
. . ,
. . .
- ,
( ) .
,
, .
:
, () .
, .
- .
, .
, - .
, - ,
. , :
! .., ,
.
. ,
, , .
, .
.
, .., ,
, . ,
, , ,
. , ,
, .
, -
, .. ,
(), .
, ().
, . ,
,
.
() . , ,
, , . ,
, ;
. .
. ?
. ,
.
372

http://www.e-puzzle.ru

:
,
.
, . , , , .
. , , ,
.
, .
, .
, .
! ,
. .
, ,
. , ,
. .
, . ,
, -
!
. , . ,
, .
-, .
.
.
, .
. 1)
, 2) , 3) .
, .
, .
, . .
. , .
. .
, ,
. ,
.
:
, ,
,
. -, .
. , (-),
. .
, .
,
. ,
; .
, ,
, , .
, .

373

http://www.e-puzzle.ru

,
, ,
?
, - ,
, .
. (
), . ,
, . ..
, .
, ?
, ?
,
. , ,
.
. .
.
, .., ;
, , .. ,
.
:

, . ,
. , ,
( ),
. .
, ,
. ,
. ,
. ,
.
, .
,
.
. .
,
.
. ,
. ,
. .
, .
, .
.

. . , ,
, , .
, , .
. ,
374

http://www.e-puzzle.ru

, . .
, ,
, .
:
,
,
, .
, . , ,
, ,
.
. , .
!
, ,
. , , ,
, .
, ( ),
.
, -, .
.
. .

. , ,
, .
.
. ,
. , ,
, , .
. . , , ..
. , , ,
.
, ,
. , ,
.
( ) ,
. .
, ,
.
:
() ,
, .
. , ..
, , .
, - , .
, , .
.

375

http://www.e-puzzle.ru

, . .
, , , .
,
, . , , .
.

. ,
.
.
. .
-,
.
-
. . , ,
; ,
. , .
- ,
. (,
) ,
, .
, , ,
,
. -
, ,
.
. , ,
..
:
, ,
,
, , ,
,
.
, - ,
. , , ,
, . ,
. . - , ,
.
. .. ,
.
.
, - , ; ,
, . ,
- , .
- , - ,
, ,
376

http://www.e-puzzle.ru

. .
- , ,
. , ,
.
, ,
, , .
, ,
. ,
(-),
.
, ,
, .
,

.
, . ,
,
.
:
,
?
:
, . ,
.
,
.
:
, ..
, ..?
:
, .
, , .
, .
, .
, . ,
,
, . .
, .
, ?
, , ,
; .
, , , .
, . ,
.
, . ,
377

http://www.e-puzzle.ru

, ,
.
, . ,
.
. .
, , ,
. -
.
:
,
! ,
, ,
. ,
! , .
, , .
. .
, , ,
.
. ? -
, , ,
.
. ..
, . .
, ,
. - .
. , ,
.
.
, , . -
.
, , , , , .
, . ,
.
(), .
. -,
.
- , .
, ..
, ..,
. , , , .
,
. , ,
, .
:
, ,
. , , .. ,
378

http://www.e-puzzle.ru

. , ,
. , .
, , , .
. !
, , .
, . . , , .
, , , .. .
( ).
, . , ..
. , , ,
, , . , ,
, .
() () .
, ,
, , .
, -.
:
, . ,
?
:
,
.
, ? ,
, ,
. ,
. ,
, .
() , .
:
.. ,
, , , ,
, , .
,
, , , .
,
. ,
.
, , , ,
. , ,
.. , .
,
.

379

http://www.e-puzzle.ru

,
(, ).
, , ,
. -
, . ,
.
- .
( ). .
- , , .
. ,
. , .
. ,
.
, . , ,
, .
, , . ,
, . ,
, .
:
,
. , , . , ,
. , , ,
.
6.18.
, , , .
. ,
() :
.
. , ? , -,
,
, .
?
. , ,
. ,
.. ,
. , .
, , .
, -,
. .
.
. , . ,
, ,
. ,
, .
380

http://www.e-puzzle.ru

, . -
,
. , ,
.
:
, , , ?
:
, , ,
. , , .
, .
, , ,
, .
, ,
; , .
, .
,
. ,
, . ( ),
, ,
. , ?
, .
. ,
. .. , , ,

-, , ,
.
. , ,
. ,
. , ;
, . ,
?
, , ,
. . ,
, , .
. , , , .
, . ,
; .
:
, , , ,
.
. .
, .
. ,
, , , , , ..,
,
. , . ,
381

http://www.e-puzzle.ru

, .
, , ,
. . ,
. , ,
, , .., , .
, , .
, . - ,
- ? , ,
. , .
. ,
. , .
, . ,
, .
, ,
, , , .
.
, .
, . ,
,
, ,
. ,
. .
:
.
, .
, : , ,
, . .
. , , ,
.
.
, .
, , , .
, .
. , ,
.
- , ,
, .
, ,
, , .
, . ,
.
, - , - -,
- -, - ,
, . ,
- , . ,
, . . ,
.
, ,
382

http://www.e-puzzle.ru

. - , ,
, ,
. , ,
, , , . ,
, , , .
.
:
, (),
, . - .
, , ,
, , , ,
, , - ,
. ,
. .
,
, .
, .
:
..
, ?
:
, .
() .
. , ,
? ..
. ,
. ,
, . , . , ,
; .
.
, .. .
, . ,
, , , ,
. ,
. , .
, , .
.
:
, , ?
:
. .
, . , ,
. ,
. ,
. . ,
, , ,
.
383

http://www.e-puzzle.ru

, :
, .
. , (
) ,
. - ,
, . ,
. - : ?, :
, .
, , , , , .
.
, ;
, , -.
, .
, .
,
. ,
, () ,
. -
? , .
?
.
:
, ?
:
, , , .
, ,
. , ,
. , ,
. : , ,
.
, ,
, . ,
, .

. , .
, , .
.
. ,
, . , . ,
, . ,
, .
- ,
. , ,
, . ,
, .

384

http://www.e-puzzle.ru

() ,
, .
, , ,
.
, ,
, . ,
, , .. ad infinitum.
, .
, , .
. , ,
?
, , :
, , , , .
. - ,
, . ,
, , ,
.
, - .
. . .
-
. .
. .
. , .
, . -
, .
, . ,
. , .
, , . ,
. -.
, , .
,
, .
, . . ,
, . ,
. , ,
- , . ,
, .
:
,
. ,
, ,
. ? - , , , ,
, .
,
.

385

http://www.e-puzzle.ru

, , .
. , , -
. , .
, . ,
, .
, ,
. ,
, .
,
.
, , .
.
, .
, , .
. . ,
.
, .
, ,
. ,
.
, ,
. .
. ,
. , ,
. , .
, , :
, .
, , , ,
, , ,
. ,
(
! . ).
:
.
, . ,
, , ,
?
:
, , , , ,
. ,
, , .
, .
- , -
.
.

386

http://www.e-puzzle.ru

,
,
.
.
.
, ,
.
- .
.
, - .
, .
.
.

, .
.
:
,
.
.
.
- .
, . ,
, , . ,
, , , ,
. , ,
.
, .
, , ,
, . ,
.
, .
, . -
.
. ( ) , -
. ,
, - . ,
( ..) . ,
, .
.
. ,
,
, ,
. . -
!
,
( ).
387

http://www.e-puzzle.ru

:
,
. -
. ,
, !
- .
,
.
. , ,
.
. ,
.
, . ,
, .
,
. ,
? ,
, - ?
, ?

( , ),
. ,
. , ,
, , , ,
. , , , ,
.
, () .
- . ,

. ?
:
. .
. : ,
. . .
, . . .
, , ,
. , , ,
: , ,
. . . .
.
, , .
, , , ..
. .
. .
388

http://www.e-puzzle.ru

: ,
, .
? ,
. , ,
, , , ?
:
, , , . ,
. , , .
, . .
, . , .
, - ,
. ,
. - , . ,
, ,
, , .
, ,
. , ,
.
:
. .
,
. , ,
.
, .
.
. -
. ,
. , ,
, . , ,
.
.
,
, , . ,

. , , , .
, ,
.
(-
) , ,
.

. , . , ,
, , , .. , .
, ,
. . ,
, . .
389

http://www.e-puzzle.ru

, . . ,
, .
.
, , , (

), ,
.
:
,
. .
. .
( )
. .
, .
, ,
, .
. .
,
, , ,
.
.
. .
.
. . -
, , . -
. - ,
, .
, . ,
. . ,
. .
. , .
, .
- .
- , . .
, .
:

, . ,
.
.
. .
, . ,
, , .
.
, . -
, ,
. . - ,
390

http://www.e-puzzle.ru

, ,
, .
. .
, , ,
. ,
.
, .
.
, ,
. .. ,
. .
.
:
, , ,
.
? , ,
, , .
.
. .
:
.
, , ?
:
, , , ,
. .
, .
, ..
.
, , ,
, .
. ,
, ;
, .
-,
, ,
.
.
.
. , , .
, , , .
, ,
? , .
, .
. , .
391

http://www.e-puzzle.ru

,
.
:
, , .
. , , .
:
, .
, . . ,
, -
. , ,
.
, ,
, .
( ) , .
. ,
, , .
, .
, .
, , ,
, , , . ,
, .
, ; ; ,
, ; ,
; , , ;
; , ,
. , .
-
.
, , ; ,
, . ,
, ,
.
, ;
. , , .
, .
:
, ,
. ,
, , .
,

,
,
,
,
.. .. .
.
, ,
. ,
! .
, ,
.. , .
392

http://www.e-puzzle.ru

-, , , , .
, , ;
, .
. ,
. , .
, , , .
. ,
,
, , ,
. ,
,
( ).
, , ,
. , , ,
. , , ,
. .
, .
,
, .
:
: - ,
, . ,
.
. ,
. , .
, .
, . .
. , , ,
, , ,
, .
.. , . ..
, , , , ,
. , .
. ,
, , - : ,
, .
, . -
; , . (),
: ,
.
:
, ?
:
, , .
,
393

http://www.e-puzzle.ru

. ,
, ,
, , .
:
, . ,
. ,
, . .
. .
-.
. .
. , .
. ,
, . , .
, .
--, , .
. ,
, . ,
, ,

, .
, - ,
, .
. ,
, .
,
.
. : ,
, , .
:
, ,
, - .
.
, , . ,
, , ,
. .
.
.
.
? . ,
.
, , .
, .
. .
. .
394

http://www.e-puzzle.ru

, , . .
.
,
. , ,
. .
.
:
.
. ,
.
, ,
. , .
, -, . , ,
, . .
.
, .
.
, .
, , ( )
. , ,
, , .
:
, , ,
, . .
.
, ,
, , ,
, , .
.
, .
, .
.. . ,
. , ,
. -
, . , -
. ,
,
.
, , , ,
, .
! , , ,
. , ,
. ,
395

http://www.e-puzzle.ru

, .
, ?
, , ,
, .
- . -
. ;
( ), .
:
,
, , .
.
.
.
, . .
, . .
. ,
. , .
: .
:
?
:
, , , .
. .
. .. ,
. ,
. .
.
, .

. .
,
, , . ,
, . ( ,
) (, )
. , .
:
, .
, .
, ( ),
. , .

, , ,
, , - ,

396

http://www.e-puzzle.ru

, (), .
, .
:
, ?
:
( )
. ,
.
.
.
-.
:
, ?
:
.. - (
).
:
, , -.
:
, - ,
. , , , ,
. ?
, .
. , ,
; , ,
; , ,
. , , , .
:
, , .

. , .
, . ,
() .
. , .
. ,
. . ,
- , .
, . .
, ,
. ,
, . ,
, . ,
, .

397

http://www.e-puzzle.ru

, . .
, .
, . ,
.
, . ,
. (,
). , , .
, , , , .
. ,
. .
.
, .
- , .
, . , ,
.
:
? ,
, . .
, ,
, .
.
, , .
. ,
.
, , . -
.
, . , ,
, .
. ,
.
,
. , . ,
, , , .
, .
, ,
. , -
. .
,
. , ,
.
. .
, . .
:

398

http://www.e-puzzle.ru

, ?
?
:
, , .
, .
, , - , ,
. ,
; , .
, ,
, :
- .
? -
? - ?
? ,
, .
, . ,
, -.
, .
, ,
. ,
, , ,
.
, , , , , , ,
, , , ,
, , , , --, ,
, , ,
, , , , ,
, , ,
( , ,
). , , ,
, , . ,
.
:
, , - ;
. .
, . ,
; , .
.
, , ,
; .
. - ,
.
. ,
, , .
, , .
.
. .
399

http://www.e-puzzle.ru

.
. - .
.
, . ,
. - .
.
:
,
?
:
, - . ,
, . , ,
,
. ,
, .., .. ,
, , , . ,
. .
:
.
.
() ; ;
, . .
. , ,
. ,
. -
, . ..
, .
.. , . ..
, . ,
. , . ,
. ,
. ,
.
. .. ( ) , . ..
,
, ( ).
.. , .
, .
. ..
, . , ,
.
. ,
. ,
,
. ,
.
.
400

http://www.e-puzzle.ru

:
-, (
- ), . .. .
, ,
, , , ,
, .
:
, ,
?
:
, ,
, . ,
, , , - ..,
.
, , -
. , ,
, , ,
. :
, , ,
. - ( ) ,
. .
, , -,
. ,
,
. , ,
, , , .
, ,
. ,
, . ,
,
.
:
, .
, . , ,
, .
, .
, ,
, .
, .
, (
), . ,
. ,
, .
, , .
.

401

http://www.e-puzzle.ru

:
, , , ?
:
, , ..
. ,
, . ,
. ,
.
.. , ()
. ,
( ). , .
,
, , , ,
. , ;
. , .
, .
.
, .
, . , ?
:
, , ,
, .
, , .
. , ,
. ,
. ,
. . .
.
, , ,
. .
, .
,
.
, .
.
.
. ,
.
,
, ,
, , ,
, ,
. ,
. ,
, , .
402

http://www.e-puzzle.ru

:
, , ?
:
, .
, , , .
. -
.
:
() ,
, , ,
. , ,
; ,
.
.
, ,
.
, . ,
, , ,
. .
. ,
.
. .
, ,
, . ,
,
, .
, . .
() , .
. ... . , , , ,
, (), ;
, , , , ,
. , .
,
, , ,
.
-. .
, ..
, .
:
,
. ()
.
. ,
, . ,
403

http://www.e-puzzle.ru

, ,
, ..
, . . ..
,
, . - ,
. , .
, , - , .
, , , .
. ,
. . ,
. , . , ,
, . . ( ..)
. . ,
. , .
, .
,
. ,
, -.
, , . . ,
,
. (
). , () ,
. ,
( ), .
, , ,
. , .., - , .
:
, , ..
, ,
, , , ,
, , ,
. , .
:
,
?
:
, , , ,
. .
.
, , ,
. , , , ;
- , .
, ,
. ; - ,
. , , ,
404

http://www.e-puzzle.ru

. ,
,
, .
.
. , ,
, . ,
, , . , ;
, .
,
. .
, , . ,
,
, . ,
, - .
:
.
, , , - . ,
, .
( );
. , .
, -. ,
. . , - ?
, , , , ,
. ,
?
,
. , ; ,
. , .
.
. .
, . -.
,
. , ,
. , - .
, .
, ,
.
, . ,
.
. , .
, .
, , . .
:
, .
,
405

http://www.e-puzzle.ru

. ,
, , .
, .
. . ,
.
.., ,
, ,
, .
. .
, , , , (
), , . , ,
. ,
, , .
:
, , ?
:
,
, .
( ..), . , ,
.
, , ,
. , ,
..? .
, .
. ,
. ,
, .
,
, -. ,
, . .
:
.
, . ,
. - ,
. , .
, .
, , ,
.
. .
. ,
. .
, .
. ,
, , , (
), . .

406

http://www.e-puzzle.ru

, .
.., .
, ,
.
, ,
, . .
( ) ,
. . ,
, .
, ,
, .
. . .
. - ,
, , .
, .
,
. ,
, . , (
).
6.19.
:
, .
. . ,
. . ,
- , .
- . ,
, :
, . ,
. . ,
, , .
, .
,
. , ,
, . ,
. , .
. .
, . ,
, . , ,
, .
, .
, : , ? ? ?
, - ?
, :
, , , . , ,
, - . ,
407

http://www.e-puzzle.ru

. .
, ? ,
.
. ,
, , - ,
, . .
, . ,
.
, .
:
, - ,
, . ,
. ? ?
, , ,
. ?
? ,
. , ,
?
, ,
. . ,
, .
, .
, ,
, .
, ,
.
. . . , !
. ,
, , .
, .
, ,
. ,
. , .
, .
. , , . ,
, , , .
. .
, , , , . .
:
: , ,
. ,
.
.
. , , .
408

http://www.e-puzzle.ru

:
, ,
?
:
, ,
. .
, , .
, . ,
, , ,
. , ,
, .
:
, ?
:
, , ,
. , . ,
, , . ,
, . ,
, ,
.

.
. .
:
, ? ?
:
, . ,
. , , ,
.
:
, , ,
. ,
. .
. ,
. , .
, . , .
, -. , , ,
, . ,
, , , .
, .
(), ()
.
.
.
409

http://www.e-puzzle.ru

, , .
.
,
, ,
( ).
, .
, , - .
. , , , ,
, ( ).
. ,
, , ;
, , , .
, . ,
. , , .
- - .
, ,
, .
. , . ,
, .
, .
.
:
, . .
, . :
; .
. .
. , ,
, , . ,
. , ,
, . , ,
, .
.
,
. , .
, ,
, , .
, .
, .
, .
, ,
, .
-
, . , ,
, .
, .
, .

410

http://www.e-puzzle.ru

, ( ),
. , , ,
. ,
. .
(),
. ,
. ! .
.
( ).
:
, .
;
. . .
,
. , , - ,
.
, .
, ; , .
, , .
.
, .
. , ,
, ,
, . ,
. , , ,
, , , .
, ?
,
, . , ( ). ,
, ,
. , .
, , ,
, . , . ,
, , .
, ,
.
, . ,
, ? .
. ( )
. ,
. ,
.
. , ,
. , .
:
.. ,
. ,
411

http://www.e-puzzle.ru

. ,
. , ,
. ,
. ( , )
; ().
, . ,
, ( ).
. ,
, ,
.
, , ,
, , ,
. , ,
, . ,
, . , ,
, , ,
. , , ,
, ,
,
. , ,
.
, , ,
, ,
( ) .
, ,
. , , ,
, . , ..
, , , .
,
- . ,
-, , , . ,
, ,
, , .
, ,
, .
:
, .
. ,
,
. , .
.
:
. ,
, ?
:
, .
-, , . ,
.
412

http://www.e-puzzle.ru

, . ,
. ;
, . -
. -
. .
. - ,
. ?
, .
, . ,
.
. , ,
, , .
(, , ..),
(, , ), (, ,
..), (, , ), ( ..),
.
, . ,
.
:
, - , .., -
, .
, .
. ,
. ,
. ,
.
.
, .
, .
. , ( ). ,
. .
. .
, .
. ,
, , .
.
.
,
, . ,
, .
. ,
, . ,
, ,
, .
, ;
. , ,
. ,
413

http://www.e-puzzle.ru

. , . ,
,
- .
.
. .
, .
:
, , .
, , ?
:
.
.
. -
, , .
.
. , ,
, .
,
.
, , . .
,
. ,
. (), ,
. ( ),
, , , ,
, .
,
.
( ..)
. .
, , ..,
. .
. .
, -.
, .
? , . ,
.

. -.
, . ,
, ; , .
, , , -
, . ,
!
:

414

http://www.e-puzzle.ru

, , , .. ,
, , .
?
:
, ,
. , ,
(.. , . .).
, ,
. , , ,
. , . , ,
(), .
, .
, . ,
, ,
, .
, ,
.
, ,
.
, , .
, ; ,
, ( ,
). (..
). .
, ;
, . ,
. , -
(),
. , .
, .
, .
, ,
.
:
, , ,
. , . ,
, .
, ?
:
, , .
, ? ?
, .
, ( ),
( ).
, . ,
, , , . ,
415

http://www.e-puzzle.ru

. , ,
. - . ,
, ,
, .
, , ( ),
.
-
, . , ,
, ( ), .
. , , , ,
. , , , .
, ,
. ,
.
, .
,
(, , ). , -
. , , ,
() .
, .
:
. , ?
, ?
, .
, ,
, . , .
, . ,
.
( )
, , ,
, . , , , , , , ,
, .. . ,
(.. ,
).
.
, , ? ,
. . .
? ( )
() , .
,
, - . , ,
, ,
.
. ,
, , .
: , , , , ,
416

http://www.e-puzzle.ru

: , , . ,
, .
.
? , , , .
. ? , ,
, . -
, , .
:
, ?
:
;
, .
, , ,
() . ,
,
. . ,
; , , . .
, . .
, . , -.
.
.
, .
, ,
.
:
, ,
( , , - ).
?
:
, .
, .
. .
,
. . ,
, , , -
, .
, .., ,
.., . , , ,
. - .
.
. .
, .
, .
, .., ,
- . , ,
. , ,

417

http://www.e-puzzle.ru

. .
.
:
, .
? - .
, . - ,
, ,
! , , ,
? .
, , ,
.
, , .
. ,
, , .
.
; -
.

. , , ,
. , -
, .
, , . ,
. ,
.
,
, , -. ,
. , ,
.
? .
.
. ,
? , ,
-. , ,
. ,
.
, , .
:
,
. , , , . ,
, , ,
. , . , .
,
( ).
, .
, -.
418

http://www.e-puzzle.ru

(-, ,
, ). ,
, , , ,
.
, -
? ()
? ?
. ,
, .
, , ,
, ? ,
, .
, . ,
, , .
; ()
( ).
, ; ,
. ?
.
, .
, . , ,
. ,
, , ,
. , ,
? ? ? ?
? ? -
,
? ? ! .
:

. . ,
. , .
. ? ,
, .
? , , ,
. ,
. , .
, , .
, .
. , , ,
, .
, .
, - , ,
. . -,
, , - .
, , .
( ).

419

http://www.e-puzzle.ru

. ,
- -. ,
, .
, . , ,
. ,
. ,
. , , ,
, , - .
. ,
.
.
, ,
. , . ,
, . , (
?). . ,
.
:

, . , ,
, .
, ,
. ,
, . ,
, . ,
, ,
. , , ,
, .
, ,
, . , ,
, , , .
, ; ,
. , , ,
, . ,
. ,
.
, , ,
, .
, , , . ,
, .
.
, . , ,
. ,
? ,
. , .. , , .
, , ?! ,
? .
, , ,
, , . ,
420

http://www.e-puzzle.ru

, , ,
, .
, ,
. ,
.
6.20.
:
, .
, , , ,
. , - , ,
. ? ? ,
.
, ?
. , ,
, , .
. , ,
. .
.
.
, . -
, .
. .
: , . ,
, . , , . ,
, , .
. , , ,
.
, ,
. .
. .
. : ,
, . .
: .
. , .
. .
. . ,
.
, . .
:
.
: ,
,
. , ,
. , , ,
421

http://www.e-puzzle.ru

, - .
.
, ,
.
. : ,

. . ,
, . , .
, ,
. , ,
.

.
, ,
. , ,
, ,
.
. .
, , ,
. .
, . ,
, ,
, .
.
, , .
.
:
.
, .
: .
.
.
. .
. ,
. ,
.
.
- .
.
, .
.
- .
, .
:

422

http://www.e-puzzle.ru

( ) .
. ,
, . ,
, , .
.
. (
.
.) ( , , .
.)
:
. . :
, . ,
, ,
.
.
:
, ,
?
:
, ,
.
, , , ,
. ,
. , ,
.
, , ;
, , . ,
, .
, ,
. , -,
, .
, .
() - -.
.
, ,
, ,
. , ,
, .
, , ,
, , .
, , ,
. .
, . ,
, . , ,
.
.
423

http://www.e-puzzle.ru

:
, , , ,
. , ,
. , , ,
. , , ,
. , ,
.
:
- , ? ,
.
:
, ,
.
, ,
. ,
. , ,
; .
, ? , ,
, , .
, ,
. ,
(); . ,
. , , .
, , - .
, ?
. ,
. , ,
. , , ;
, .
- . ,
, .
:
, ..?
:

.
, - .
,
. -. , ,
, .
.
.
? , ,
,

424

http://www.e-puzzle.ru

, . ,
, - .
. ,
, .
.
. , ,
, .
,
.
, .. ,
,
. , ,
, , .
, ,
, .
.
,
, . ,
. , , .
, , , , ,
. ,
. , , ,
.
:
.
, , , ,
. ,
.
, .
. , :
, ? ,
, , . , ,
-?
,
. , ,
. ,
. .
, ;
, .
, ? ,
. , .
, ,
. ,
, , .
-,
425

http://www.e-puzzle.ru

. -,
, .
, , .
,
.
, , , , , ..
,
.
, . , ,
, .
, .
:
, .
. - , .
, ,
. .
,
, .
, ,
, .
. - ,
, .
, .

. ,
. .
,
.
,
.
,
. , .
.
. , ,
, .
,
, .
, , . ,
. ,
. , , ,
. .
:
, , , ,
.
426

http://www.e-puzzle.ru

:
,
, . ,
, , ,
. ,
, . ,
, ( ),
.
,
. ,
,
. ,
, , . ..
, .
.
, , -
. .. , , -
. ,
. , ,
. ,
.
, ,
- .
, , ,
.
, ; -
, - . , , . , ,
. ? ,
, , .
.
:
, , ,
. , .
, ?
, .
,
.
, .
. ,
. ,
.
, ,
.

427

http://www.e-puzzle.ru

, .
. , .
, .
,
, .
, .
, .
, . -
. . ,
, , ,
. , .
,
.
,
. ,
? , - .
. ,
. , , .

, ?
. , ,
, ,
.
:

, ,
. .
, ,
.
:
,
?
:

. , .
, - , ,
. , ,
. , .
,
, , .
, ,
. - ,
. ,
, .

428

http://www.e-puzzle.ru

, , ,
. , . -
.
. (
) .
. ,
,
. ,
. , ,
, . ,
, .
.
, .
:
, ,
?
:
, . ,
, - , , -
. ,
. , ,
, .
, (..
, , , ..).
, .
, ,
. ,
. , , ,
. ,
.
, , ,
. , , .
, , . ,
, ,
.
:
, .
?
:
, ,
, .
, , . ,
- . ,
, . , ,
, . , .

429

http://www.e-puzzle.ru

:
,
. . ,
, !
:
,
?
:
, .
, .
, , ,
. ,
.
:
,
, . . .
, .
.
: , , ,
.
, .
,
. . , .
() .
. .
, .
.
, .
.
: , .
. . .
. : ,
, .
.
, , ,
,
.
:
, . ,
. ,
.
, .

. ,
. . ,
430

http://www.e-puzzle.ru

, , ,
.
. .
, , .
, .
.
, , ,
. .
, . ..
, . (
) , . ,
,
. , ,
. .. , -
? ,
.
, ,
.
,
. ,
. , ,
, , .
, .
, , ,
. , ,
.
:
.
.
. -
, . .
, . ,
, -
.
. .
, .
. , .
. (
). . ,
. .
(). .
, , , , .
.
. ,
- . ,
.

431

http://www.e-puzzle.ru

. , .
, .
, , ,
. ,
. ,
.
. , ,
... , .
:
. ,
. , , :
. ,
. , . ,
. .
, , ,
, .
.
,
. - , - , .
,
.
, .
. , ,
. - ,
.
, .
, -
, - ,
. ,
, ,
. ,
, .
, ,
, . , ,
.
() :
, .
, .
,
, . ,
, , , ,
, . .
, . ,
. ,
. ,
432

http://www.e-puzzle.ru

: .
, ,
.
.
, . .
. .
.
. . .
, , , ,
, , !
, ,
. , , .
: , , ,
.
, ,
. :
, , ,

.
() :
, . .
. .
.
: , . ,
. ,
.
, .
. , ,
. . .
, .
, .
, . , ,
, .
:
, ,
?
:
- . : ,
, , ? .
( ) :
:
, . .
. ,
433

http://www.e-puzzle.ru

, .
. .
.
.
6.20.1.
:
, ?
:
. , .
.
, .
.
, , .
,
.
, . .
, :
, . , .
. ,
. .
. .
, .. ,
,
. .
.
( , :
: .
, , ,
. , -
, - .)
. . ..
, .
. ,
, - :
? .
:
, , ,
.
:
. .
:
. ,
. :
, , , , ?
434

http://www.e-puzzle.ru

:
. ,
. .
, .
. ,
. .
.
, . ,
, . ,
. , , ,
. .
, ,
.
. .
. . .
. ,
. . ,
. , ,
.
:
, , , ,
, , . ,
. : ,
, ? :
. ,
. ,
, .
, , , , -
. ()
, , .
, . ,
.
, .
, . ,
. ,
. ,
. ,
.
, .
, , , , .
, ,
.
: ?, . - :
? - , - .
( ) ,

435

http://www.e-puzzle.ru

.
, . .
().
, - .
, . -
, , .
,
, - .
:
.
, .
. .
. - ,
, .
.
. ,
.
, .
. .
,
.
.
. ,
. - ,
- , .

( ), .
. ,
.
:
, .
?
:
, .
, , . .. -
, . , .. ,
, . , ..
, .

, . ,
.
, .
:
, .
( ) ,
436

http://www.e-puzzle.ru

. .
- , .
, , . -
, () ,
.
, .. -
. -.
- . -
.
.
,
, . ,
, , ,
. ( ) ,
-.
,
.
. .
, , , ,
. ,
. - , . ,
. .., ,
.
.., , ,
.
, ,
- , .
:
, .
. , ,
.
:
, .. .
. .
. .
, . ,
. .
- , .
.
, ,
. .
, . , .
, ,
.
, :
? .
437

http://www.e-puzzle.ru

, .
. , ,
.
. . - ,
.
. (, ) , ,
. .
, - - ?
?
:
, ?
?
:
. ,
. , , . ,
, -
. , , . .
, . .
,
. . ,
. ,
. .
, -
. ,
, .
. .
. :
, ..
. , ,
. , . .

. . ,
.
. ,
. ,
. .
, .. ,
. .
, .
, , . ,
, . , ,
, . ,
. .
, , .
. .
438

http://www.e-puzzle.ru

:
, .
, , .
, .. , ,
. . .
, ,
. , , ?
:
, .
? ?
:
, .
. .
,
. ,
, .
, .
, , , ,
, ? .

. ,
. , ,
.
, , ,
, .
(
).
, , .
, , ,
. .
,
. , ,
.
:
, , ?
:
, , -
. ,
. ,
.
. ,
. ,
, .
, . ,

439

http://www.e-puzzle.ru

( , , ..),
.
. . ,
.
,
. ,
, , .

. ,
. , , ? ,
, , -
.
, , ,
. , .
, , ,
, - , .
, ? ,
.
, , .
, , , .
,
. . ,
, ,
? : ,
.
:
, ,
. -,
,
, , ,
.
, , .
, .
.
,
, .
,
. ,
. ,
. ,
, . - ,
, .
, ,
( ), .

440

http://www.e-puzzle.ru

,
, .
, ,
,
.
, .
, ,
, .
, , , ,
.. ,
. , ,
,
. ,
.
:
, ,
, ?
:
, ,
, - , .
.
, ,
. , ,
. ,
. .. , .
,
. ,
. ,
.
, ;
, ;
, . ,
. .
.
, . ,
. ,
, .
, ,
, . ..
, , , ,
, . ,
- -, -, -
-, !
, ;
. - ,
. , .

441

http://www.e-puzzle.ru

:
,
. , .
, , ,
, .
. , ,
. ,
, ,
, , .
.
,
.
. . , . .
.. , --.
, .., ,
, .
, ,
, ,
. ,
, .
,
. , , ,
. , , ,
, .
. , ,
, ,
.
, , , ,
. - .
, ,
. ,
, , . ,
. , , ,
. ,
, . , ?
, , , -
. . ,
.
:
.
, ?
. .
- .

. , ,
. . ,
,
, .
.

442

http://www.e-puzzle.ru

- ,
, . ,
, , , .
, , .
- .
,
. ( )
, - . .
, .
, , ,
.
. ,
.
, ,
. , , ,
,
, .
, ?
,
, ,
.
,
, .
:

. , ,
. , ,
. ,
, ,
. , ,
. , , .
, , ,
, .
, , .
. ,
, .
:
, ?
, , ?
:
, .
, ,
.
, .
, , ,
, . ,
, .
443

http://www.e-puzzle.ru

,
. , , ..
.
, .
() , ,
.
, .
,
. ,
, ,
. , ,
- , .

, . ,
, .
:
,
, .
,
. ,
. , ,
. , ,
, . , ,
, , ,
, .

.
, .
,
. , , ,
, , ,
, , , ,
.
,
, . ,
, ,
. ,
, ,
. , ,
, , , ..
.
:
,
. . , .
, ,
. ,
.
444

http://www.e-puzzle.ru

, . ,
, , .
,
, .
:
, ,
.
:
, ,
, . ,
. ,
. , , ,
, .
. . ?
, , .

.
, , ,
. , , . ,
, - , , , ,
. ,
, , ,
.
:
, ,
, ,
, . ? .
, , .
, . , .
, ,
. ,
. ,
.
, .
. , , , ,
. , , .
, , , .
. , ,
, .
. -
, ,
.
, ,
, . , ,
, . ,
445

http://www.e-puzzle.ru

. , ,
. ,
, . , ,
,
.
. , ,
.
:
, , . ,
- , . , !
, .
, .
?
:
, , .
- , , .
. ,
, , .
, .
, ,
.
, , , , ?
, ,
. ,
, , .
-, ,
. , , , ,
.
,
. ,
, .
, , ,
. ,
.
, , ,
. .
,
, - . ,
. , ,
, , .
, ,
.
. . ,
, , . ,
,
.

446

http://www.e-puzzle.ru

:
, , ,
, ,
. . ,
: ,
, . ?
, , .
:
, , . , ,
? . .
. , - -
, . ,
- ,
.
,
. .
.
, ,
. , ,
.
. , ,
.
, ,
, ,
. , , ,
. ,
. , .
.
, .
.
, , ,
, , ,
?
. .
, , . ,
.
:
, . .
, . .
:
, , , ,
. , ,
, ?
:

447

http://www.e-puzzle.ru

. .
, : , -
, , .
, .
, , .
? .
,
? . ,
. , ;
.
, : , ,
, , . , :
? -. , , ,
. : , , .
.
, . , .
: , . , ,
? ?
: , ,
. , .
, . ,
. , .
.
( , :
,
, ).
:
, ,
.
, . ,
.
. . , .
, , ,
. , , ,
, ..
, .
:
, .
:
, - .
, ?
, .
. , , , ,
! , ,
- . , ;
, .

448

http://www.e-puzzle.ru

, , ?
, ?
:
:
?
:
, , . .
, , , .
. .
.
. , .
, .
, .
. .
. ,
. .
.
-, . . , .
, .
:
, .
. , .
, . , , .
,
, ? , . ,
, , , ,
. , . ,
, . , .
. , .
,
? , , ?
? ,
, . ,
, . , ,
, .
? ?
,
. ,
, . , . , , ..
, . ,
, . ,
. , . ,
. , , .

449

http://www.e-puzzle.ru

:
!
:
, .
, . ,
. .
:
, ,
. -
. , ,
. , ,
. . :
? , , - . :
, .
. ,
-, . ,
,
.
. , .
, . ,
: ?
:
, , , ,
. .
,
, , .
. .
, -,
. .
.
, .
. ,
. :
, , - .
.
? , :
, , .
. .
.
, . .
.
:
, .
, -
450

http://www.e-puzzle.ru

. .
, , .
, .
,
. ,
, .
, .
.
: ?
. .
, .
. , .
, .
, . ,
. ,
, .
. .
:
, , .
?
:
, , .
. , ,
. . , .
, , . ,
, . ,
, .
.
:
, .
:
, .
. : , .
, .
, , ...
, , , . -
. ,
. , :
: , , .
: , ?
: ,
.
. : ,
, . ,
?
451

http://www.e-puzzle.ru

:
, . : ,
?
: , .
, . , ,
.
. , . :
? ,
, ?
:
. ,
. , ,
. ,
, .
:
: ,
? : . -,
, .., .

.
. , ,
. ,
. , , ,
().
: ? :
, , ,
.
.
, .
, .
, .
. ,
. , . , . - ,
, .
: ? :
, .
.
. , ,
.
,
. . ,
.
:

452

http://www.e-puzzle.ru

.
. , .
.
,
, , .
,
. , , ,
, . , ,
. .

.
, , . ,
, . .
, . ,
.
. , .
, .
.
() :
, .
, , .
.
, ,
. ,
. . ,
: , . -
, , . ,
: , . ,
.
:
. ,
. , ,
, . ,
.
.
() :
, .
. .
, .
. , ,
.
, -.
:
, ?
453

http://www.e-puzzle.ru

() :
, ,
, , .
: , , , .
, ,
, . ,
. , ,
, , .
, ? -
, . ,
, , - .
, . ,
, ,
. , ,
- - .
,
,
? , , ,
.
() :
, ,
. ,
. -
.

, .
, ! ,
, .
. - ,
. ,
; , .
, . , , .
, ?
, . ,
, . ,
. , ,
!
, ,
.
, , .
, . , , , ,
. ,
, .
, , ,
, .

. .
454

http://www.e-puzzle.ru

. .
.
, .
, ,
. , ,
, .
, ,
,
.
:
()
.
:
, , .
. .
, , .
(
). , , .
, . -
, . ,
, ,
.
, . ,
, , ; ,
, ,
, . , - ,
, , (
), ,
.
. , .. , .
.
,
. - ? , ,
, .
, , , .
, . ,
, ,
. ,
, .
, , ,
. , ;
, .

, , ,
, , ,
.

455

http://www.e-puzzle.ru

:
,
.
?
:

. ,
. ,
, ; , , ,
.
; . ,
?
, . ,
. , , .
(
) ? , ,
. -
! .
.
, ?
, , ,
, . ,
.
. : , ,
, : , ,
. , ,
. ,
, . ,
.
,
? , ? ,
, ! ,
. ,
, . ,
. . ,
, , -
. .
, , .
:

, - , , ,
. ,
. ,
, (), .
.
- . ,
, . .. ,
456

http://www.e-puzzle.ru

, ,
, . , ,
. ,
, , , .
,
. ,
.
, , , .
, ,
, (, ).
, ,
. , - .
: , ,
. ,
. ,
, . .
, ? ,
- . ,
, , . , ,
,
.
, ,
.
:
, ,
?
:
, .
() -
( ) .
, . ,
.
, . ()
. ,
!
,
.
, .
,
( . .).
-.
,
. ,
, , ,
. ,
.
457

http://www.e-puzzle.ru

,
.
. , .
, .
, (
) ,
? ,
. ,
.., ,
.
.
:
, ,
, , , ,
-. , , , , .

, ,
.. ,
, . -
. ; ,
.

, , .
( ) ,
,
, . ,
, ,
. , ,
. , ,
, . ,
, , -
. ,
.
, .
, ,
. ( ,
, , ,
. . ).
. ,
, , .
, ,
. , , :
. , ,
. ,
.

458

http://www.e-puzzle.ru

:
( )
, . ,
, , .
, . ,
() , - ,
. .
. , .
. , ,
, .
. , ,
. , , .
.
, ,
..
, ,
. , ,
. ,
.
, . ,
. ,
, .
, .
. ,
. ,
, . .
, , .
, .
,
, , .
, .
, , . , .
:
,
, .
, .
, -
. . (),
, . ()
, .
? , , , , ,
. , ,
, ,
-.
- - .
-. . ,
, . ,
. . , .
. -.
459

http://www.e-puzzle.ru

, .
.
. , ,
, , . , .
, .
:
, , ?
:
. .. ,
, .
.
. ,
, ,
. , , , , , ,
. ?
, .
:
-, .. .
. ,
. - ,
, , . ,
, .
, .
, .
, , .
, .
, . , ,
.
:
,
, .
:
,
( ).
, ,
. , ,
, . ,
, , , ,
. , , ,
, , . , , ,
.

, .
.., , .
460

http://www.e-puzzle.ru

. ,
, ? ,
, .
..
, , - .
, .
? .
:

,
( ).
, .
, , ,
, .
- , , ..
,
.. ,
,
.
, , , ,
.
, . :
?, ,
. ?
,
.. ()
, ..
.
.
.
, , . - ,
? ,
. ,
, ?
.
( , ,
); , .. .
, .
, , ; ..
, .

. , .
,
. (), ,
( ).
:

461

http://www.e-puzzle.ru

,
; ,
. ,
.
, . ,
, .
:
, (), .
, , , , - ,
?
:
, , .
, .
, , .. ,
. , .
, .. , . ,
, , -
.
, , , . ..
, , .
, : ,
. . ,
, , . - -. .
. . , .
, , , . , .
... .
() , .
.
. . ,
, .. . , ,
; , , ,
. , ,
.
:
, , . ,
, , .
, , ,
.
:
,
.
:
.. , ,
. .
. ,
, , .
462

http://www.e-puzzle.ru

- , ,
, -. , .
, ,
, .
, ,
, . ..
, . ,
. .
,
, .
. , . .
. ,
. .
. .
. . ,
. ,
. , , ,
. ,
. - ,
. ,
; , .
.
:
, , ,
?
:
, , - ,
. ,
. , , .
. . .
.. , .
.
, . , ,
.
.
, .
.
. ,
, , ,
-.
.
. ,
. , .
, -, ,
. , ,
, .

463

http://www.e-puzzle.ru

, , .
.
, , ,
. .
, . ( ).
( )
.
. ,
,
, , ,
. .
, ,
. , ,
,
, , .
. .
:
. , , ,
, . , ,
. .. , , .
.

. , ?
, . -
, .
, ,
,
. ,
.., ,
, , , ,
. , ,
, .
, .
, , ().
, .
. , ,
. ,
. ,
, , , .
;
, , .
, ,
.
- , - ,
, .
, , .

464

http://www.e-puzzle.ru

, . ,
. , ,
( ) ( ).
:
? , ,
( ) .
.
, .
, .
, , ,
.

. , , .
, , .
, , , . ..
- , ,
?
,
, , . .. ;
, .
, . , .. , .
, , ,
. , ,
, . .

( ),
. , ,
.
,
, .
, , ,
, .
, -. ,
. , .
? ,
, , , .
, .
:
, .
, , , . ..
, .
, .
, , . ,
.
:
465

http://www.e-puzzle.ru

, , (, , ,
) .
:
,
- . ,
? ,
, .
, ,
. , .
? .. ,
.
. .
, , .
, .
, .
, ,
( , ).
. ,
.
, , ,
, , ?
.
. , ,
. ,
. , ,
( ). .
, . , ,
. , .
:

?

:
,
. ,
..
,
. ,
,
. ,
, , .
, , .
,
, .
, , - , .
-.
, ,
.
466

http://www.e-puzzle.ru

, , , , ,
. , .
.. . ,
, - . ,
, ,
.
, ,
, .
. . .
,
, ,
. , , .
,
. , , ,
,
.
:
.
. ,
. .
, - ? ,
, ;
.
, ,
.
. ,
. , , ,

?
,
, ; ,
, .
. ,
, ,
? , ,
, -, .
, .
-, .
, , .
.
, , .
, , ,
. ,
. , ,
. .

467

http://www.e-puzzle.ru


, ,
, , ,
.
. , .
- ,
.
:
, , . ,
, .
,
. , ,
. ?
. . ,
..
, ,
, , .
, ,
.
.
, . .
.
, , .
. ,
.
.
. , ,
. .
. ,
, , .
.
.
.
, .
.
, . ,
. , ,
, . ,
, . ,
, .
.
, , ,
. .
:
,
, .
, ; ,
468

http://www.e-puzzle.ru

. ,
,
.

, ,
.
.., .
.
. , .
,
,
.
.
,
,
. , .

. , ,
( ), ,
. ,
, ,
.
,
, . , ,
, .
, , ,
.
. -
(, )
, . .
. ,
, - ,
.
, . ,
. , , - ,
- , ,
, - .
( ).
:
,
, ?
:
, .
, .
.
,
, ,

469

http://www.e-puzzle.ru

. , ,
(, ), , .

? ,
. , .
: ?
:
, , ,
, . , (
), , .
(, ).
,
. ,
.
, ,
. .
, , ,
. ,
.
, ,
, , , . ,
,
, .
, . ,
, .
. ,
, .
, , .
, ?
:
.
?
:
, .
, .
, - .
- ,
, . ,
, , ?
:
, , .
?
:

?
470

http://www.e-puzzle.ru

- , - . ,
, . .
, .. .
, .
, .
, .
. ,
?
, . ,
, ?
(), ,
. , , .
,
. , . -
, , , , , - ,
, .
, , , ..
- .
. .
,
.
:
, , .
, . ,
, ...
.
? ,
? ,
,
?
:
,
, , .
:
.
?
:
,
. - .
:
, ?
.
:
471

http://www.e-puzzle.ru

, .
.
. ,
. , , ,
, .. .
. .
. , , ,
, .
:
. . , ,
. .
. , ,
, .
, .
. , ,
. ,
. , ,
, . .
. , .. .
? ,
, , , .
, .
, , ()
, , .
, ?
, .
.
, .
, . .
.
. , .
, , . ,
, ,
,
? ,
, , .
:
,
(). , , .
, ..? ,
- . ,
, ,
.
, ? ,
, , .
, . .
472

http://www.e-puzzle.ru

.
, .
, . , .
, .
, .
,
. ,
. , . ,
. .
, ,
.
-
, . , .
, , . (,
), (, ) ()
, .
- ,
, ,
.
.
6.21.
:
, , - . .
. , ,
, . , :
, . ?
:
, . ,
. . .
.
.
.
, . . :
, , .
.
: ? :
.
.
:
. . ,
. .
.
. . .
.
:
473

http://www.e-puzzle.ru

, .
, .
. , .
, . :
, .
, .
, . , :
, .
, .
.
:

. .
: , . .
. ,
, .
. , .
, .
,
, .
, ,
. , , ,
. : , ?
. ,
, . ,
. :
, -! ,
, : ? ,
? ? ?
. : , , .
.
?
,
.
, :
.
:
? - .
, ,
. .
.
.
:
, . -
, , .
, , , .
. .
474

http://www.e-puzzle.ru

. .
, , ,
. . .
. , ,
. . .
. . .
( : ,
? ) :
, !
, ,
. ...
, , . .
. :
, , ,
, . ,
- . :
, .
, ,
. , . .
.
,
. -,
, . ,
. , , :
. ,
.
, .
:
, , ? ,
, - ? -
, , ?
:
, ! .
. .
, .
(, , ) .
. ,
. , , ,
.
: , ,
! : , ,
!
: , . :
, ,
, - . ,
.
475

http://www.e-puzzle.ru

: , , - .
, .
, . ?
. .
: , .
.
: , . . ,
, .
:
: ,
, : .
. ,
, ,
. .
. ,
, , .
. , . .
. ,
, ,
. .
: ,
. ,
, .
: , - .
, , ? :
,
. ,
, ?
,
. , .
, , .
, ,
, .
, .
.
:
?
:
, , .
.
:
,
?
476

http://www.e-puzzle.ru

:
, ,
, . ,
. , , , .
, .
.
, , . ,
, .
, , , ,
. . , , ,
.
, .
. , , ,
, -,
,
. ,
? , ,
.
, . , .
, , , .

. , , , -
.
:
, .
, ?
:
,
. , ,
, .
, .

, ?
, . ,
. , , , ,
.
, .
,
.
:
, .
.
, .
.
.
477

http://www.e-puzzle.ru

- . , .
. . .
. . :
. .
, .
, . . . .
. , .
. , .
.
:
.
.
:
, .
:
. ,
. . .

. .
, ,
. , .
.
:
, . ,
.
.
, . , ,
, .
, .
, .
. , ..,
. , .
, . .
- . . ,
, .
, ,
.
,
. , ,
. ,
, ,
- .
,
.
:
478

http://www.e-puzzle.ru

,
, .
, . ,
, .
,

. , ,
.
, , , . ,
, , ..,
. ,
,
.
, , , , ,
. ,
. .
. ,
, , .
. . ,
, .
. ,
.
.
.
. ,
, , ,
. ,
.
, ,
, ,
.
, ,
. , ..
:
, (, )
, , ,
.
, .
;
( ) . ,
, .
, . , ,
.
, , .
- -
, .
:
479

http://www.e-puzzle.ru

, ?
:
,
. .
, , , ,
, . , ()
. .
,

.
- .
, ,
, , , .
,
. , . ,
,
. ,
.
, , , ,
.
:

? ,
, ?
:

( ,
). , , .
,
. , , .
,
.
, , , .. ,
,
. ,
.
.

.
. , ,
.
.., .
,
. , -
, . ,
.
. , ,
480

http://www.e-puzzle.ru

. . ,
, .
:
, .
-
. ,
, .
, , , ,
.

. ,
. .. ,
, .
.
, .. .
, .
. ()
. .
.
. , (
) ().
.
. ,
.
, , ,
. ,
, .
, .
, .
.. ,
, .
, , , , , , ,
, , , ,
, , , (, ,
, ). - ,
.
:
,
, , - . ,
, ,
, .
. ..
, . ..
, . .. ,
. .. ,
481

http://www.e-puzzle.ru

. .. , . ..
, . .. ,
. .. , . ..
(), ,
. .
, .
. .
, , ,
. ,
, .
, ,
, .
, , .. , .
, .
. , .
. - ,
, ,
.
,
, .., , ,
.., , ,
, .. ,
, , .
, .
:
, (
, ), ,
. . ,
. , ,
.

, .. , ,
.
. , - , ,
, ,
. ,
, .
. ,
(,
), .
, .
, .
, , .
.
. , , .
, ,
482

http://www.e-puzzle.ru

. , ,
.
,
.
,
. - ,
. .
. .
:
,
.

:
, ?
:
, .
, , .
:
,
?
:
. ,
. , .
:
, ?
?
:
. ()
.
.
:
,
?
:
- , -, ,
- . , , .
:
, .., ,
, ?
:
..
. .
483

http://www.e-puzzle.ru

:
, . ,
?
:
, ,
, ,
.
:
, , .. ,
?
:
, .
, ,
.
:
, ,
. ?
:
, . -
. .
:
,
,
.
:
-
?
:
,
. , .
.
:
, , .
, , , .
:
, , , ?
:
, , .
?
. .

484

http://www.e-puzzle.ru

:
! , ,
. ? ?
:
, .
.
:

. ?
:
- , .
.
:
, ?
?
:
- , .
?
.
:
,
,?
:
, - , . (, )
.
:
, , .
?
:
, (?).
.
:
, - .
?
:
-
, . ,
() .
:
(, ) -?
.
485

http://www.e-puzzle.ru

:
. , ..
, .
:
,
?
:
, .
, .
:
, , ,
, ?
:
, , , ()
. , .
:
,
?
:
,
. , , , .
:
,
.
?
:
-.
.
:
,
(, ) ,
.
:
, , ,
.
:
,
?
:

486

http://www.e-puzzle.ru

.
, . .. , , .
:
. , ,
?
:
.
. .
:
, , .
. ?
:
, , ,
, , ,
.
:
?
-?
:
.
, , .
:
, ?
?
:

,
.
:
?
:
, , .
.
:

?
:
,
,
( ). .

487

http://www.e-puzzle.ru

:
?
:

, , .
:
,
?
:
?
, , , .
:
, ?
:
, . ,
. - .
:
?
:
, .
.
:
!
:
, , ,
.
:
?
?
:
.
, .
:
?
:
, , .
:
, -
.
488

http://www.e-puzzle.ru

:
?
:
- , ,
.
:
, , ,
?
:
, . , ,
(). , ?
:
, ,
.
:
, ?
:
: ,
?
:

. .
:
. .
:
, .
:
. .
:
, ,
.
:
,
. , ,
, .
:
( ,
) .

489

http://www.e-puzzle.ru

:
, ,
, , ?
:
. . ..
,
. , ,
. .
(, ),
. , .

() . , , ,
. .
, ,
. , ,
-
. - ,
. .. , ,
.
, , .
, .
; , , .
:
, , ,
. ,
. , , .
, .
, ,
. ,
, , , .
, ,
,
- ? , .
, , , ,
, , . .
: ?,
, - . ,
. , , .
- ,
; , .
,
, .

490

http://www.e-puzzle.ru

,
. , , , ,
, .
, ,
.
.
, . , ,
, .
. .
:
, ,
?
. , ,
, . () ,
, .
, , -
. ,
, .
,
, .., ,
.
, , .
, .
, , -.
.
. , . ,
, -.
, , ,
, , .
. . . .
. . , .
.
.
.
.
. ?
. ,
. ,
.
, .
, .
:
, .
,
. , ,
. ,
491

http://www.e-puzzle.ru

, , ,
.
-
. , , .
.
, .
, .
, .
, - . ,
,
, - ,
, . ,
, .
, , ,
.
,
. .
, .
. ,
, , .
, .
, ,
. , ,
.
, ,
,
.
.
:
, , . .
, , ,
.
. , ,
, , -
. , ,
. .
, , , , ,
.
:
.
? ?
.
. ,
, .
, .

492

http://www.e-puzzle.ru

,
.. - .
.
, . -
? . , .
, , , , , , ,
. . , ,
,
. ,
. .
(),
. . ,
, . ,
. () .
:
, ,
?
:
, .
. , , , ,
. .. ,
, , . ,
, . , ()
, , ,
. , ,
, .
, ,
. , ..
, , ,
.
, , , , ,
. , , .
.
, . ,
, .
, .
. , , ;
- . .
( ,
) . , ,
. , ,
-
( ). ,
.

493

http://www.e-puzzle.ru

, ,
.
:
, , , - .
? ,
? , , -
.
:
, , . , .
, , -.
.
. ,
. , ,
.
.
, , . ,
, , ,
, , .
.
, , (
). , .
, .
. ,
, .
. - ,
. , ,
- . , , . ,
, .
:
(
?), ,
. ,
, .
, .
,
. , .
.., ,
, , ,
. ,
, .
, , ,
.
. , , , ,
494

http://www.e-puzzle.ru

-. , ,
, , .
, .
( ) .
, ,
. , .
() ,
. .
, ,
, ( ) , . ,
,
, , - .
:
-, , .
.
.
, . ,
, .
, ,
,
. .
.
. . ,
, .
,
. , ,
, , , , , ?
, ,
. , ,
. , ,
( ) - .
, - , .
,
.
( ,
,
, , , , , ,
, , .. 1.
2. ,
. . ).
,
.
, , .

495

http://www.e-puzzle.ru

:
-,
?
:
.
.
.
, , , .
- ? - - ,
? ,
, . , ,
, .
, .
, ,
. , .
. ,
, , . ,
, . ,
, .
.
.
, . ,
.
, ,
.
, ,
. ,
. , ,
. , . ,
, , .
, , . .
:
, .
.
.
.
:
,
. ,
.
:
, , .
. , ,
. , .
.
496

http://www.e-puzzle.ru

:
, . . ,
.
:
, ? .
, . ,
, , .
.
, :
, , ,
?
:
, , .
. , .
. , .
, : ,
. ,
. . .
.
, .
.
:
, ?
? ?
:
, , .
. .
. .
, ,
, , . , ,
. , , ,
.
, , , ,
, .
- , , ,
-, . .
. . ,
, , , ,
. , ,
, ,
.
:
497

http://www.e-puzzle.ru

, , ,
, .
.
, , :
, , . ,
, .
. . ,
. ,
. , ,
.
:
, , , .
,
.
. ,
.
. .
. .
, , ,
. .
, , ?
, , ?
:
, , ..
, .
. , ,
.
, .
, . .
( , ..).
, ,
. ,
, .
, ,
.
. , ..
.
, , ,
.
.
:
,
?
:
498

http://www.e-puzzle.ru

,
. ().
. , ,
.
. -
, .
:
, . ,
. , ,
.
:
, , ,
, . ,
.
,
. , ,
. .
, ,
, - ,
, .
. ,
. , ,
.
, . ,
-. , , , , ..,
.
:
, , ,
, .
, .
, . .
. . , :
,
? ? , -
. , ,
? ? ?
.
, . ?
, , ?
, .
,
.
, -
. , .
499

http://www.e-puzzle.ru

, ? ,
?
, ?
?
, - - . , ?
, - ,
? ,
, ,
, ?

?
:
, . , .
, ..
, . -
-, , . .
. - ,
.
.
, . ? .. ,
, .
, ,
, - ,
, .
. ,
- , . -
, ?
. , ,
.
, ,
.
, .
,
. .
. ,
, . , ,
, .
.
,
,
.
:

500

http://www.e-puzzle.ru

, .
. -
, , .
.. ,
, . ,
,
. ,
, ,
. , ,
. .
.. ,
.
. , ..
, , .
, . -
, , , .
, ,
. (
) ,
.
, .., ,
, .
, .
-
, . ,
.
:
, -
. .

. ,
. ,
, .
, .
,
. , ,
, .
, , .
.. , .
, (,
) , (,
) , . .
, .
?
:
501

http://www.e-puzzle.ru

?
:
?
; ,
, . ,
. , -
, , - . ,
; .
, ,
; ..
, . ,
; , .
, ,
.
:
, ,
.
.
. -
. ,
. ,
, . ,
- ?
.. .
.. ,
.
.
:
, ?
:
, , . .
,
. , ,
, , . , , .
.
.
() ,
. , , .
.
, .
, .
-. .
, . ,

. .
.
502

http://www.e-puzzle.ru

, ,
. , ,
, .
:
, , , , ?
:
, ,
. , , .
, .
.
, .
,
.
, .
,
.
- - ,
. , .
, .
. ,
.
, , ,
.
,
, . ,
; , .
.
. ,
. .
? . .
.
:
,
. ,
.
. , ,
, .
:
, , .
:
, , . ,
, - ,
. ..
( ), .
, .
503

http://www.e-puzzle.ru

,
,
.
, , , .
, , ,
. ,
. ,
, ,
.
:
, ?
:
,
, - ,
. ,
. , ,
. , , ,
, -. , ,
.
:
, , .
.
.
:
, , , ,
.
:
, ( ) ,
, .
, , .
, ,
. ,
, . ?
, ,
.
:
, ,
?
:
, . ,
, . ,
, . ?
, ? ,
, , ?
, , , ,
504

http://www.e-puzzle.ru

. ,
? , ,
.
:
?
:

. ,
.
, , , ,
. ,
.
:
- (..
). - ,
?
:
. , .
, , .
. ,
. .
?
, , ,
. .
. ( ) .
, ,
, ,
.
, , , ,
, , . , , , ,
, , , , ,
. , . , ,
.
, ; ,
, ; , ,
; , , ;
, , .
, , .
, , . ,
.
, .
, , , ,
. , .
.

505

http://www.e-puzzle.ru

, . , .
, .
.
:
,
. . .
:
. .
,
.
:
, ,
. , .
. .
, . , .
,
?
:
,
.
:
.
:
, , .
.
:
.
, , :
, . , .
.
. . ,
, , .
, ,
.
.

.
:
,
. , .
, . , ,
-. , ,
506

http://www.e-puzzle.ru

,
. .
, ,
, , - ,
,
.
:
, . , .
:
, .
:
. . ,
.
:
. .
:
, , , .
.
:
. ?
:
. . .
:
. , - ,
, .
:
, .
,
. , .
. .
, . , .
, ,
, . .

www.e-puzzle.ru

507

http://www.e-puzzle.ru