Вы находитесь на странице: 1из 1

VELUXZTV (additionnal vent.

kit)
Tile batten
Installation batten
Tiles
VELUXTransverse drainage gutter
Underlayment

5
2

Velux TWR - Sun Tunnel


for Tile Roof

Silver tape

Silver tape
Tape attaching tovapour barrier
Vapour barrier
VERSION

DATUM

5.12.2013

1
2
MASST.:

FORMAT:

BEARBEITET

KONTROLLIERT

Alexandra Moisi
r1170158
DOKUMENTNAME:

OBJEKT NR.

A-A Section