You are on page 1of 32

Documentatia de atribuire a contractului de achizitie:

Servicii de consultanta tehnica pentru procedura de achizitie


a serviciilor de constructie, precum si achizitie servicii de
supraveghere a lucrarilor (dirigintie de santier) la obiectivul de
investitii Construire ateliere/ unitate protejata/ centru de
resurse economie sociala Iasi
Coduri CPV
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
71621000-7 - Servicii de analiza sau consultanta tehnica
(Rev.2)

Achizitor:
Fundatia Alaturi de Voi Romania

Cuprins:
SECIUNEA I Fisa de date a achizitiei
SECIUNEA II Caietul de sarcini
SECIUNEA III Formulare
SECIUNEA IV Contract de prestari servicii

Sectiunea I
Fisa de date a achizitiei
Achizitor: Fundatia ADV Romania
Titlul proiectului POSDRU: Alianta pentru Dezvoltarea Economiei Sociale,
contract nr. POSDRU/84/6.1/S/51204
Calitatea achizitorului in cadrul proiectului
Beneficiar: Fundatia ADV Romania
1. INFORMATII GENERALE
1.1.

Achizitor

Denumire: Fundatia ADV Romania


Adresa: B-dul Chimiei nr. 12, etaj 1, Iasi
Localitate: Iasi
Cod potal: 700293
ara: Romania
Cod unic de nregistrare: 14545164
Tel/fax: 0232/275.568
Persoana de contact: Ionut Leonard Zlate expert achizitii
E-mail: ionut.zlate@alaturidevoi.ro
Adresa de internet: www.alaturidevoi.ro
Mijloace de comunicare: n scris, prin oricare dintre urmtoarele modaliti:
a) prin pot;
b) prin fax;
c) prin e-mail office@alaturidevoi.ro
prin orice combinaie a celor prevzute la lit.a)-c)
1.2. a) Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora):
03.06.2011, orele 10.00.
b) Adresa unde se primesc ofertele:
Iasi, Bulevardul Chimiei nr. 12, etaj 1, cod postal 700293, Iasi.

Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilita in documentatia pentru
ofertanti sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus nu va fi evaluata de achizitor, acestea
fiind pastrate la sediul achizitorului, nedeschise.
2.
2.1.

OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE


Descriere

2.1.1) Denumire contract:


Servicii de consultanta tehnica pentru procedura de achizitie a serviciilor de constructie, precum
si achizitie servicii de supraveghere a lucrarilor (dirigintie de santier) la obiectivul de investitii
Construire ateliere/ unitate protejata/ centru de resurse economie sociala Iasi.
Coduri CPV:
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
71621000-7 - Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)
2.1.2.) Descriere succinta a serviciilor ce vor fi achizitionate:
Rolul serviciilor de dirigintie de santier consta in achizitionarea, supravegherea si receptionarea
lucrarilor de constructii pentru obiectivul Construire ateliere/ unitate protejata/ centru de resurse
economie sociala Iasi. Amplasament comuna Miroslava, sat Uricani, judetul Iasi. Conform
documentatiei depuse de proiectantul lucrarii, perioada de construire a lucrarii este de maxim 6
luni de zile, in timp ce perioada de realizare a achizitiei in vederea desemnarii contructorului nu
dureaza mai mult de 2 luni de zile.
2.1.3) Loc de prestare: Iasi.
2.1.4) Procedura se finalizeaz prin Contract de achiziie (contract de prestari servicii).
2.1.5) Durata contractului de achiziie public: contractul se va derula pe o perioada de
9 (noua) luni de zile incepand de la data atribuirii contractului.
2.1.6) Divizare pe loturi: DA NU X
Se vor depune oferte pentru intregul volum de servicii solicitat. Nu se accept oferte pariale.
2.1.7) Acceptarea ofertelor alternative: DA NU X
3.
3.1.

PROCEDUR
Procedura selectat

Achizitie prin procedura STUDIU AL PIETEI conform punctului 6 din Anexa 1 aferenta
Instructiunii nr. 26 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor
finantate prin POSDRU 2007 2013 emisa de Autoritatea de Management pentru Programul
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
4.

LEGISLATIA APLICATA

Tratatul de instituire a Comunittii Europene, ncheiat la 25 martie 1957, cu modificrile si


completrile ulterioare;

Directiva 2004/18/CE din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a


contractelor de achizitii publice de lucrri, de bunuri si de servicii;

Directiva 2004/17/CE din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a


contractelor de achizitii n sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale;

Ordonanta de Urgent nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a


contractelor de concesiune de lucrri publice si a contractelor de concesiune de servicii,
cu modificrile si completrile ulterioare, denumit n continuare OUG nr.34/2006;

Hotrrea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor


referitoare la atribuirea contractelor de achizitie public din OUG nr.34/2006, cu
modificrile si completrile ulterioare;

Hotrrea Guvernului nr.457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de


gestionare a instrumentelor structurale;

Ordonanta Guvernului nr. 79 din 28 august 2003 privind controlul si recuperarea fondurilor
comunitare, precum si a fondurilor de cofinanare aferente utilizate necorespunztor;

Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului de stabilire a prevederilor generale privind


Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European si Fondul de
Coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1260/1999;

Regulamentul (CE) nr.213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a


Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind
Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) si a Directivelor 2004/17/CE si
2004/18/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului n ceea ce priveste procedurile
de achizitii publice, n ceea ce priveste revizuirea CPV;

5.

Comunicarea Comisiei 2006/C 179/02 privind interpretarea reglementrilor comunitare n


cazul contractelor care nu intra sub incidena, total sau partial, a Directivelor privind
achizitiile publice, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C179/2 din 1.08.2006;

Ghidul COCOF 07/0037/02 pentru determinarea corectiilor financiare care trebuie fcute
asupra cheltuielii cofinantate din fondurile structurale sau din fondul de coeziune pentru
neconformarea cu regulile achizitiei publice;

Prevederile ghidului solicitantului;

Manualul Beneficiarului pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor


Umane 2007-2013, impreuna cu Anexele (11) emis in octombrie 2009,
CCI 2007RO051PO001;

Instructiunea nr. 26 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii


proiectelor finantate prin POSDRU 2007 2013 emisa de Ministerul Muncii, Familiei si
Protectiei Sociale la data de 31.08.2010 impreuna cu anexele sale;

Prevederile contractului de finantare a proiectului INCHEOAT CU Autoritatea de


Management.

INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT


PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE

5.1) Preul cel mai sczut


Observaie:
n cazul n care dou sau mai multe oferte conin, n cadrul propunerii
financiare, acelai pre minim, atunci n vederea atribuirii contractului de achiziie se
va solicita respectivilor ofertani, pentru departajare, o nou propunere financiar n
plic nchis, caz n care contractul va fi atribuit ofertantului a crui nou propunere
financiar are preul cel mai sczut .n situaia n care egalitatea persist,
preedintele comisiei de evaluare va identifica dintre participanii care au formulat
ofertele aflate la egalitate, pe cel care s-a nscris primul la procedur, desemnndu-l
ctigtorul procedurii, cu condiia ncadrrii preului solicitat n valoarea fondurilor
alocate pentru aceast achiziie.
6.

CRITERII DE CALIFICARE CERINTE MINIME DE CALIFICARE

n cazul unei oferte comune, situaia personal i capacitatea de exercitare trebuie


dovedite de fiecare dintre asociai n parte iar cerinele privind situaia economico-financiar i
capacitatea tehnic i/sau profesional vor fi ndeplinite prin cumul, mai puin cerinele care

vizeaz atribuii n executarea viitorului contract care trebuie ndeplinite de acela dintre asociai,
care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atribuii.
In cazul neprezentarii sau neindeplinirii uneia dintre cerintele minime de calificare solicitate
la acest punct, duce la descalificarea ofertantului fara a fi posibila completarea ulterioara a
cerintelor minime de calificare.
6.1) Situaia personal a ofertantului
1. Declaraie privind eligibilitatea completat n conformitate cu Formularul nr. 2 din
Seciunea Formulare n original;
2. Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute de Formularul nr. 3 din
Seciunea Formulare n original;
6.2) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare)

1. Pentru persoane juridice romne:


Certificat constatator, n copie, emis, cu cel mult 30 de zile nainte de data deschiderii
ofertelor de Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul teritorial, din care s rezulte c:
domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;
nu sunt nscrise meniuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura
insolvenei.
Pentru persoane juridice strine:
- documente edificatoare care s dovedeasc o form de nregistrare ca persoan juridic
sau de nregistrare/atestare ori apartenen profesional, n conformitate cu prevederile legale din
ara n care ofertantul este rezident. (documentul se va prezenta n copie, anexndu-se i
traducerea autorizat n limba romn).
2. Autorizatie de Diriginte de santier emisa de Inspectoratul de Stat in Constructii,
valabila pentru perioada de prestare a serviciilor.
6.3) Capacitatea tehnica
1. List a principalelor servicii similare prestate n ultimii 3 ani, coninnd valori,
perioade de prestare, beneficiari, indiferent dac acetia din urm sunt autoriti
contractante sau clieni privai. Se va completa i depune, n original, Formularul 4 din
Seciunea Formulare;
2. Declaraie pe propria rspundere privind proporia n care contractul de servicii
urmeaz s fie ndeplinit de ctre subcontractani i specializarea acestora (daca este
cazul) n original. Se va completa i depune, n original, Formularul 5 din Seciunea
Formulare;
3. Ofertantul va prezenta minim 2 (doua) recomandri din partea unor beneficiari/clieni.

7. PREZENTAREA OFERTEI
7.1) Limba de redactare a ofertei Romn.
7.2) Perioada de valabilitate a ofertei - 90 de zile de la data deschiderii ofertelor.
7.3) Modul de prezentare a ofertei tehnice
Prin propunerea tehnic depus, ofertantul are obligaia de a face dovada
conformitii serviciilor care urmeaz a fi prestate cu cerinele prevzute n Caietul de
sarcini.
Ofertantul trebuie s prezinte:

un comentariu, articol cu articol, al specificaiilor tehnice coninute n Caietul


de sarcini, prin care s se demonstreze corespondena serviciilor prezentate n
propunerea tehnic, cu specificaiile respective;

alte documente solicitate prin Caietul de sarcini;

7.4) Modul de prezentare a ofertei financiare


Ofertantul trebuie s prezinte formularul de ofert indicat n Seciunea
Formulare.
Preul include toate cheltuielile care vor fi angajate de ctre prestator n condiiile de
prestare prevzute de prezenta Fi de date.
Ofertantul va prezenta o anex la formularul de ofert care trebuie s
conin cel puin urmtoarele informaii: preurile unitare (cu maxim 2 zecimale),
perioada de prestare a serviciilor, preul total, T.V.A., precum i orice alte elemente de natur
financiar sau comercial care sunt necesare pentru evaluarea ofertei.
Data pentru care se determin echivalena leu/euro: curs valabil pentru
26.05.2011.
Pretul contractului este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a acestuia.
7.5) Prezentarea ofertei (tehnice si financiare) si a documentelor de
calificare
Depunerea ofertei

Oferta se va depune la sediul achizitorului din Iasi, Bulevardul Chimiei nr. 12,
etaj 1, direct sau prin pot.
Data limit pentru depunerea ofertei si a documentelor ce insotesc oferta:
03.06.2011, ora 10.00.
Modul de prezentare, sigilare i marcare a ofertelor.
Ofertantul trebuie s prezinte un exemplar al ofertei (tehnice i financiare) i al
documentelor de calificare n original i copie. n eventualitatea unei discrepane ntre original i
copii va prevala originalul.
Originalul i copia trebuie s fie tiprite sau scrise cu cerneal neradiabil i vor fi
semnate pe fiecare pagin de reprezentantul/reprezentanii autorizat/autorizai corespunztor s
angajeze ofertantul n contract.
Orice terstur, adugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dac
sunt vizate de ctre persoana/persoanele autorizat/autorizate s semneze oferta.
Ofertantul trebuie s sigileze originalul i copia n plicuri separate, marcnd corespunztor
plicurile cu ORIGINAL i, respectiv, COPIE. Plicurile se vor introduce ntr-un plic exterior,
nchis corespunztor i netransparent.
Plicurile interioare trebuie s fie marcate dup cum urmeaz:
Documentele de calificare, n original i copie, n plicuri nchise i sigilate, pe care se va
scrie denumirea i adresa ofertantului, precum i meniunea: DOCUMENTE DE CALIFICARE
ORIGINAL, respectiv COPIE.
Propunerea tehnic, n original i copie, n plicuri nchise i sigilate, pe care se va scrie
denumirea i adresa ofertantului, precum i meniunea PROPUNERE TEHNIC ORIGINAL,
respectiv COPIE.
Propunerea financiar, n original i copie, n plicuri nchise i sigilate, pe care se va scrie
denumirea i adresa ofertantului, precum i meniunea PROPUNERE FINANCIAR ORIGINAL,
respectiv COPIE.
Plicul exterior trebuie s fie marcat cu adresa achizitorului i cu inscripia A NU SE
DESCHIDE NAINTE DE DATA DE 03.06.2011, ORA 11.00.

7.6) Posibilitatea retragerii sau modificrii ofertei


Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/i documentele care
nsoesc oferta, dup expirarea datei limit pentru depunerea ofertelor, sub
sanciunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului, cu
excepia cazurilor n care acest lucru este solicitat de comisia de evaluare conform
prevederilor legale.
Achizitorul nu-i asum rspunderea pentru ofertele depuse/transmise la o alt
adres dect cea stabilit n anunul sau invitaia de participare. Oferta care este

primit dup expirarea termenului limit pentru depunere, se pastreaza nedeschis la


sediul achizitorului.
7.7) Deschiderea ofertelor
Data, ora i locul deschiderii ofertelor - 03.06.2011 ora 11.00 la sediul achizitorului.
7.8) Clauze specifice contractului
7.8.1) Contract rezervat nu este cazul
7.8.2) Clauze contractuale obligatorii

termen de plat: lunar, pana pe data de 15 ale lunii urmatoare prestarii serviciului,
prin virament bancar in baza facturii fiscale emise de prestator;

modaliti de plat: OP in contul indicat de prestator;

durata contractului de prestari servicii: 9 (noua) luni;

serviciile vor fi receptionate pe baza de Proces verbal de receptie a serviciilor


incheiat dupa prestarea serviciilor intre cele 2 parti;

7.9) Soluionarea contestaiilor


In situatia in care operatorii economici participanti la procedura contesta rezultatul
procedurii, achizitorul va solutiona contestatia respectiva in conformitate cu prevederile prezentei
documentatiei.
Termenul de depunere al contestaiei este de o zi incepand cu ziua urmatoare lurii la
cunotin de ctre contestator despre actul pe care acesta l consider nelegal. Contestaia se
depune la sediul achizitorului din: B-dul Chimiei nr. 12, etaj 1, Iasi, cod postal 700293.
Contestaia va fi soluionat de ctre o comisie desemnat de achizitor, iar decizia va fi
comunicat contestatorului.
6.1.

Precizari finale

Nu se solicita garantie de participare la procedura si nici garantie de buna executie a


contractului.
Date limit recomandat de transmitere a solicitrilor de clarificri: 31.06.2011.
Data limit recomandat de transmitere a rspunsului la clarificri: 01.06.2011.
Plicul cu oferta va fi insotit in exterior de o mputernicirea scris, insostita de o copie a
actului de identitate - (conform Formularul nr. 1 din Seciunea Formulare) n original si daca
este cazul de Acordul de asociere - n original.

Sectiunea II
Caiet de sarcini
Rolul serviciilor de dirigintie de santier consta in achizitionarea, supravegherea si
receptionarea lucrarilor de constructii pentru obiectivul Construire ateliere/ unitate protejata/
centru de resurse economie sociala Iasi. Amplasament comuna Miroslava, sat Uricani, judetul
Iasi. Conform documentatiei depuse de proiectantul lucrarii, perioada de construire a lucrarii este
de maxim 6 luni de zile, in timp ce perioada de realizare a achizitiei in vederea desemnarii
contructorului nu dureaza mai mult de 2 luni de zile.
Dirigintele de santier este, fie persoana fizica autorizata, fie angajat al unei societati comerciale
pe
profil,
calificat
corespunzator
si
autorizat
de
forurile
competente.
Esential pentru beneficiar este aspectul ca, prin natura atributiilor sale, este practic omul care
reprezinta beneficiarul si ii apara interesele fata de executantii lucrarilor de constructii, a
proiectantilor, a furnizorilor de materiale, prestatorilor de servicii cu utilaje, mijloace de transport,
etc.

Rolul dirigintelui de santier este de a asigura calitatea corespunzatoare a lucrarilor de


constructii, optimitzand cheltuielile cu investitiile.

Derularea unei investitii in domeniul constructiilor cuprinde mai multe faze, incepand cu pregatirea
executarii lucrarilor, executarea lucrarilor, receptia lucrarilor pe faze si receptia finala.

In momentul incheierii contractului dintre beneficiar si dirigintele de santier se va tine cont, in mod
obligatoriu, de faptul ca fazele mentionate mai sus cuprind si faze intermediare, motiv pentru care
contractul trebuie sa le stipuleze expres si punctual, astfel stabilindu-se o baza corecta si
concreta a obligatiilor contractuale ce-i revin dirigintelui de santier.

1. Responsabilitatile dirigintilor de santier in faza de pregatire a executarii lucrarii

Verifica existenta autorizatiei de construire si daca aceasta respecta prevederile legale


(legea 50/1991 si legea 453/2001);

Controleaza daca proiectul tehnic este corespunzator autorizatiei de construire si avizelor


aferente;

Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate si corespondenta dintre acestea;

Controleaza daca proiectele au fost verificate in conformitate cu prevederile legale. Din


punct de vedere legal, proiectele intocmite vor fi verificate de personal calificat, atestat
MLPTL indiferent daca este vorba de o constructie definitiva sau provizorie, precum si in
cazul refunctionalizarii, modernizarii sau consolidarii unei cladiri existente. Exceptie fac
numai lucrarile pentru locuinte parter, parter si un etaj si anexele gospodaresti din mediul
rural. Conform legii, investitorul trebuie sa incheie contracte cu acestia, separat fata de
proiectanti, intrucat proiectantul nu are dreptul sa-si verifice singur propria prestatie.

Verifica existenta in proiect a fazelor determinante si a programului de control al


proiectantului;

Participa la pregatirea si desfasurarea procedurii de achizitii pentru desemnarea


executantului lucrarilor de constructii, in calitate de Expert Tehnic Cooptat analiza
proiectului, analiza si recomandari privind intocmirea documentatiei de atribuire, analiza
ofertelor tehnice si intocmirea unui raport pentru fiecare ofertant la procedura, asistenta
tehnica la incheierea contractului de executie lucrari;

Participa alaturi de investitori la elaborarea contractului de executie cu constructorul si


raspunde de introducerea in contract a prevederilor referitoare la calitatea lucrarilor ce
urmeaza a fi executate;

Preda constructorului, pe baza de proces verbal, amplasamentul constructiei, liber de


orice sarcina, precum si bornele de reper. La predarea preluarea amplasamentului
participa si reprezentanti ai proiectantului, precum si in situatii speciale, reprezentanti ai
furnizorilor de utilitati.

Participa impreuna cu proiectantul si executantul la trasarea lucrarilor de constructii;

Preda executantului lucrarilor de constructii terenul destinat organizarii de santier si


verifica valoarea lucrarilor de organizare determinate de proiectant.

2. Responsabilitatile dirigintilor in faza de executare a lucrarilor

Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu contractul, proiectul, cu caietul de


sarcini si cu reglementarile tehnice in vigoare;

Verifica respectarea tehnologiei de executie pentru asigurarea calitatii prevazute in


documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare;

Interzice utilizarea de lucratori neautorizati, acolo unde reglementarile tehnice au


prevederi in acest sens;

Efectueaza verificarile prevazute in normele tehnice si semneaza documentele intocmite


ca urmare a verificarilor facute;

Participa la recepta calitativa a lucrarilor pe categorii de lucrari si semneaza procesele


verbale de receptie calitativa impreuna cu constructorul;

Patricipa la verificarea in fazele determinante si la intocmirea proceselor verbale de lucrari


ascunse;

Are grija ca la fazele determinante, constructorul sa convoace reprezentantul Inspectiei


Teritoriale in Constructii;

Verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate;

Interzice utilizarea materialelor, prefabricatelor si semifabricatelor necorespunzatoare, sau


care nu au certificat de calitate sau agrement tehnic;

Interzice utilizarea de tehnologii fara agrement tehnic;

Urmareste executarea lucrarilor pe toata durata lor, aproband plata numai pentru lurarile
corespunzatoare calitativ;

Daca este cazul, solicita sistarea executiei, demolarea lucrarilor necorespunzatoare si


refacerea lor numai in baza solutiilor elaborate de proiectant;

Transmite proiectantului pentru solutionare, propuneri de solutii privind neconformitatile si


neconcordantele aparute in executie;

Avizeaza dispozitiile de santier emise de proiectant;

Urmareste ca executantul sa respecte masurile dispuse de proiectant sau de alte


persoane abilitate;

Verifica respectarea legii nr. 10/1995;

Verifica respectarea programului de asigurare a calitatii de catre executant;

Verifica, in numele investitorului, valori si deconteaza lucrarile executate;

In baza documentelor de la proiectant si executant completeaza cartea tehnica a


constructiei;

Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si preda terenul pe care au fost


amplasate acestea, proprietarului terenului;

Asigura implementarea de catre beneficiar a unui sistem de asigurare a calitatii in


activitatile necesare realizarii constructiei pentru care a fost angajat;

3. Raspunderile dirigintilor de santier in faza de receptie a lucrarilor


Participa la receptia lucrarilor si intocmeste actele de receptie;
Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie: documentatiile tehnice elaborate de
proiectanti si puse la dispozitia constructorilor, documentele doveditoare pentru activitatea
de urmarire si asigurare a calitatii derulata pe durata executiei lucrarilor, precum si alte
documente si documentatii elaborate in conformitate cu legislatia in vigoare;
Urmareste rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie;
Urmareste intocmirea documentelor de aducere la indeplinire a masurilor cerute de
comisia de receptie;
Preda investitotului actele de receptie, documentatia tehnica si economica, impreuna cu
cartea tehnica a constructiei;

4. Raspunderile dirigintilor de santier in perioada dintre receptia la terminarea


lucrarilor si receptia finala
In aceasta perioada, dirigintele de santier trebuie sa urmareasca rezolvarea remedierilor
prevazute in anexa procesului verbal de receptie, in cel mult 90 de zile.
De asemenea, notifica executantul cu privire la deficientele aparute in perioada de garantie,
deficiente pe care constructorul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa, daca acestea sau
datorat nerespectarii clauzelor contractuale de catre executant. In situatia in care executantul nu
respecta obligatiile contractuale, dirigintele are obligatia sa il someze pentru respectarea
acestora; Dupa executarea lucrarilor de remediere, se efectueaza receptia finala a lucrarilor,
dirigintele de santier predand cartea tehnica a constructiei beneficiarului constructiei si incheindusi astfel activitatea de diriginte de santier.

Nr.
Servicii solicitate
crt.
1.
Consultanta in perioada de pregatire a
inceperii lucrarilor in santier
2.
Serviciul de dirigintie de santier (conform
prevederilor legale) executare si receptie
a lucrarilor

Nr. luni
2
7

Sectiunea III
Formulare
FORMULAR nr. 1
MPUTERNICIRE
Subscrisa ....................., cu sediul
n
...,
nmatriculat la Registrul Comerului sub nr. , CUI , atribut
fiscal
,
reprezentat
legal
prin
...................................
, n calitate ......., mputernicim
prin prezenta pe ............, domiciliat n ...................
.................., identificat cu B.I./C.I. seria , nr.
, CNP ........., eliberat de ......, la

data de ......, avnd funcia de ........., s ne


reprezinte
la
procedura
STUDIU
AL
PIETEI
organizat
de
(achizitor)
.............................................................
n
scopul
atribuirii
contractului
de
...............................................
n ndeplinirea mandatului su, mputernicitul va avea urmtoarele drepturi i obligaii:
1. S semneze toate actele i documentele care eman de la subscrisa n legtur cu
participarea la procedur;
2. S participe n numele subscrisei la procedur i s semneze toate documentele rezultate
pe parcursul i/sau n urma desfurrii procedurii.
3. S rspund solicitrilor de clarificare formulate de ctre comisia de evaluare n timpul
desfurrii procedurii.
4. S depun n numele subscrisei contestaiile cu privire la procedur.
Prin prezenta, mputernicitul nostru este pe deplin autorizat s angajeze rspunderea
subscrisei cu privire la toate actele i faptele ce decurg din participarea la procedur.
Not: mputernicirea va fi nsoit de o copie dup actul de identitate al persoanei mputernicite
(buletin de identitate, carte de identitate, paaport).
Data

Denumirea mandantului
S.C.
reprezentat legal prin
___________________________
(Nume, prenume)
___________________________
(Funcie)
___________________________
(Semntura autorizat i tampila)

FORMULAR nr. 2

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
......................................................................................,

Subsemnatul
reprezentant
mputernicit
al ........................................................................................................................................................
....,
(denumirea/numele si sediul/adres operatorului economic) declar pe propria rspundere, sub
sanciunea excluderii din procedur i a sanciunilor aplicate faptei de fals n acte publice, c nu
ne aflm in situaia urmatoare: respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre
definitiv a unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii
criminale, pentru corupie, fraud i/ sau splare de bani.
De asemenea, declar c la prezenta procedur nu particip n dou sau mai multe asocieri
de operatori economici, nu depun ofert individual i o alta ofert comun, nu depun ofert
individual, fiind nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
neleg c achizitorul procedurii are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraie este valabil pn la data
de ........................................................................

(se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)


Data completrii ......................
___________________________
(Nume, prenume)
___________________________
(Funcie)
___________________________
(Semntura autorizat i tampila)

FORMULAR nr. 3
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAIE
Subsemnatul
......................................................................................,
reprezentant
mputernicit al ..............................................................................................................................,
(denumirea/numele si sediul/adres operatorului economic) n calitate de ofertant la procedura
pentru achiziia de ........................................................................... de ctre ..,
declar pe proprie rspundere c:
a)
nu ne aflm n stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activitile comerciale nu sunt suspendate i nu fac obiectul unui
aranjament cu creditorii. De asemenea, nu suntem ntr-o situaie similar cu cele
anterioare, reglementat prin lege;
a)
nu facem obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre
situaiile prevzute la lit. a);
b)
au fost ndeplinite obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de
asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n
conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n societatea este
stabilit;
c)
ne-am ndeplinit n mod corespunztor obligaiile contractuale asumate n ultimii 2
ani;
d)
nu am fost condamnai, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane
judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greeli n materie profesional.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
neleg c achizitorul are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil
de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.
Data completrii ......................
___________________________
(Nume, prenume)
___________________________
(Funcie)
___________________________
(Semntura autorizat i tampila)

FORMULAR nr. 4
OFERTANTUL
_________________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI

1. Subsemnatul,

reprezentant
imputernicit
al
_______________________________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile
aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg ca
achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din
prezenta declaratie.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane
juridice
sa
furnizeze
informatii
reprezentantilor
autorizati
ai
achizitorului
______________________________________ _________cu privire la orice aspect tehnic si
financiar in
(denumirea
si
adresa
achizitorului)
legatura cu activitatea noastra.
4.Prezenta
declaratie
este
valabila
pana
la
data
de
_________________________________________________ .
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)
Ofertant,. (semnatura&stampila autorizata)

FORMULAR nr. 5
OFERTANT
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND PARTEA/PRILE DIN CONTRACT CARE SUNT NDEPLINITE DE


SUBCONTRACTANI I SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul
......................................................................................,
reprezentant
mputernicit al
...........................................................................................................................................................
..,
(denumirea/numele si sediul/adres operatorului economic)
declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele
prezentate n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
nteleg c achizitorul are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor,
situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii
datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte
persoane
juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai achizitorului cu privire la orice aspect
tehnic i financiar n legtura cu activitatea noastr.
Prezenta declaraie este valabil pn la data de ......
(se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completrii .....................

Ofertant,. (semnatura&stampila autorizata)

FORMULAR nr. 6
Ofertantul ......................................
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
Catre: Fundatia ADV Romania,
B-dul Chimiei nr. 12, etaj 1, Iasi.
Domnilor:
1. Examinand documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, subsemnatii,
reprezentanti ai ofertantului ...................................., ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si
cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam: Servicii de consultanta
tehnica pentru procedura de achizitie a serviciilor de constructie, precum si achizitie
servicii de supraveghere a lucrarilor (dirigintie de santier) la obiectivul de investitii
Construire ateliere/ unitate protejata/ centru de resurse economie sociala Iasi:
Nr.
crt.
1.

2.

Servicii solicitate

Nr.
luni

Pret unitar
(lei, fara
TVA)

Pret unitar
(euro, fara
TVA)

Pret total
(lei, fara
TVA)

Pret total
(euro,
fara TVA)

Consultanta in perioada de
2
pregatire a inceperii lucrarilor in
santier
Serviciul de dirigintie de santier
7
(conform prevederilor legale)
executare si receptie a lucrarilor
Total oferta
, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ....... lei.
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam
serviciile in graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ................. zile,
respectiv pana la data de ....................., si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi
acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Precizam ca:
depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de
oferta separat, marcat in mod clar alternativa;
nu depunem oferta alternativa.

5. Pana la incheierea si semnarea contractluui de achizitie publica aceasta oferta,


impreuna cu comunicarea transmisa de dumnevoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca
fiind castigatoare, vor constitui un contract angajat intre noi.
6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta
oferta pe care o puteti primi.
DATA : .....................
Ofertant, ..
(semntur autorizat)

in calitate de director,
.........................................

legal

autorizat

sa

semnez

Sectiunea IV

oferta

pentru

si

in

numele

Contract de prestari servicii


NR : .../ ........2010

PREAMBUL
n temeiul PROCEDURII, emisa de AMPOSDRU, in Octombrie 2009, pentru atribuirea
contractelor de achiziii de produse, servicii sau lucrri finanate din FSE prin POSDRU 20072013, efectuate de ctre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoriti contractante n
conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, sau nu
ndeplinesc cumulativ condiiile prevazute la art.9 lit.c1 din aceeai ordonan, s-a ncheiat
prezentul contract de prestare de servicii,
ntre:
Art.1.Prile contractante
Fundaia Alturi de Voi Romnia, cu sediul n IASI , Jud Iasi, bvd. Chimiei nr.12 tel/fax
0232/275568, email: office@alaturidevoi.ro, cod fiscal 14545164, cont bancar cod IBAN RO 54
RZBR00000600 12697012 deschis la Raiffeisen Bank Iasi, reprezentata de doamna Angela
Achitei Presedinte, n calitate de achizitor, pe de o parte,
i
S.C. S.R.L. adres ,str. nr. , telefon/fax , numr de nmatriculare ORC , cod
fiscal . cont bancar cod IBAN .. deschis la , reprezentat prin ..- Administrator/Director
General, n calitate de prestator, pe de alt parte.
Art.2. Definiii
2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a. contract - prezentul contract i toate anexele sale;
b. achizitor i prestator - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract;
c. preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru
ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitile a cror prestare face obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, mainile, utilajele, piesele de schimb i orice alte bunuri cuprinse n
anexa/anexele la prezentul contract i pe care prestatorul are obligaia de a le furniza n legtur
cu serviciile prestate conform contractului;
f. fora major - un eveniment mai presus de controlul prilor, care nu se datoreaz greelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului i care face imposibil
executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat
for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;

g. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.


Art.3. Interpretare
3.1 - n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se
specific n mod diferit.
Art.4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se oblig s presteze Servicii de consultanta tehnica pentru procedura de
achizitie a serviciilor de constructie, precum si achizitie servicii de supraveghere a
lucrarilor (dirigintie de santier) la obiectivul de investitii Construire ateliere/ unitate
protejata/ centru de resurse economie sociala Iasi prevazute in Anexa 1, parte integranta din
acest contract, n perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin
prezentul contract, prestri servicii care se fac conform contractului de finantare al ADV Romania
cu numrul de identificare al contractului POSDRU/84/6.1/S/51204 proiect Aliana pentru
Dezvoltarea Economiei Sociale.
4.2 - Achizitorul se oblig s plteasc preul convenit n prezentul contract pentru serviciile
prestate.
Art.5. Valoarea contractului
5.1 - Valoarea contractului este de ..... lei, la care se adauga TVA in valoare de
5.2. - Plata serviciilor prestate se va efectua lunar, pana pe data de 15 ale lunii urmatoare prestarii
serviciului, prin virament bancar in baza facturii fiscale emise de prestator.
Art.6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este de 5 (cinci) luni, ncepnd de la data de .....
6.2 - Prezentul contract nceteaz s produc efecte la data de ....
Art.7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului ncepe la data semnrii contractului.
Art.8. Documentele contractului A
8.1 Documentul anexat contractului este: oferta de depusa de ofertant.
Art.9. Obligaiile principale ale prestatorului
9.1- Prestatorul se oblig s presteze serviciile la standardele i sau performanele prezentate n
propunerea tehnic, anex la contract.

9.2 - Prestatorul se oblig s presteze serviciile n conformitate cu graficul de prestare prezentat


n propunerea tehnic.
9.3 - Prestatorul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror:

a) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual
(brevete, nume, mrci nregistrate etc), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau
utilajele folosite pentru sau n legtur cu produsele achiziionate; i
b) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care
o astfel de nclcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor.
Art.10. Obligaiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se oblig s recepioneze, potrivit clauzelor art. 13, serviciile prestate n
termenul convenit.
Art.11. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor
11.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu reuete s-i execute obligaiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca
penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din preul contractului n valoare de 0,1% din
valoarea contractului pentru fiecare zi de ntrziere.
11.2 - n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite de maxim 30 de zile, atunci acesta are obligaia de a plti ca penaliti o
sum echivalent cu o cot procentual din plata neefectuat n valoare de 0,1% din valoarea
facturii pentru fiecare zi de ntrziere.
11.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod
culpabil i repetat, d dreptul prii lezate de a considera contractul de drept reziliat i de a
pretinde plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a renuna oricnd la contract, printr-o notificare scris,
adresat prestatorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca
aceast anulare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru
prestator. n acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru
partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului.
Art.12. Garania de bun execuie a contractului
12.1 - Prestatorul nu este obligat s constituie garania de bun execuie a contractului.
Art.13. Alte responsabiliti ale prestatorului
13.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a executa serviciile prevzute n contract cu
profesionalismul i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat i n conformitate cu
propunerea sa tehnic.
(2) Prestatorul se oblig s supravegheze prestarea serviciilor, s asigure resursele umane,
materialele, instalaiile, echipamentele i orice alte asemenea, fie de natur provizorie, fie
definitiv, cerute de i pentru contract, n msura n care necesitatea asigurrii acestora este
prevzut n contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract.
13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuia serviciilor n conformitate cu graficul
de prestare convenit. Totodat, este rspunztor att de sigurana tuturor operaiunilor i
metodelor de prestare utilizate, ct i de calificarea personalului folosit pe toat durata
contractului.
Art.14. Alte responsabiliti ale achizitorului

14.1 - Achizitorul se oblig s pun la dispoziia prestatorului orice faciliti i/sau informaii pe
care acesta le-a cerut n propunerea tehnic i pe care le consider necesare ndeplinirii
contractului.
Art.15. Recepie i verificri
15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnic i din caietul de sarcini.
15.2 - Verificrile vor fi efectuate n conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul
are obligaia de a notifica, n scris, prestatorului identitatea reprezentanilor si mputernicii pentru
acest scop. Recepia execuiei prestrilor de servicii se va face pe baz de proces-verbal de
recepie.
Art.16. ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare
16.1 - Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea serviciilor n timpul cel mai scurt posibil de
la primirea ordinului de ncepere a contractului.
16.2 - (1) Serviciile prestate n baza contractului sau, dac este cazul, oricare faz a acestora
prevzut a fi terminat ntr-o perioad stabilit n graficul de prestare trebuie finalizate n
termenul convenit de pri, termen care se calculeaz de la data nceperii prestrii serviciilor.
16.3 - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului prestatorul nu respect graficul de prestare,
acesta are obligaia de a notifica acest lucru, n timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate n graficul de prestare se face cu acordul prilor, prin act
adiional.
16.4 - n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuie,
orice ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti
prestatorului n valoare de 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de ntrziere.
Art.17. Ajustarea preului contractului
17.1 - Pentru serviciile prestate, plile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate n
propunerea financiar, anex la contract.
17.2 - Preul contractului nu se ajusteaz.
Art.18. Amendamente
18.1 - Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor circumstane care lezeaz
interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi prevzute la data ncheierii
contractului.
Art.19. Subcontractani
19.1 - Prestatorul are obligaia, n cazul n care subcontracteaz pri din contract, de a ncheia
contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat contractul cu
achizitorul.
19.2 - (1) Prestatorul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului toate contractele
ncheiate cu subcontractanii desemnai.

(2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, precum i contractele


ncheiate cu acetia se constituie n anexe la contract.
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care ndeplinete
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de prestator de modul n care i ndeplinete
partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor dac acetia nu i
ndeplinesc partea lor din contract.
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a ndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preul contractului i va fi
notificat achizitorului.
Art.20. Cesiunea
20.1 - Prestatorul are obligaia de a nu transfera total sau parial obligaiile sale asumate prin
contract, fr s obin, n prealabil, acordul scris al achizitorului.
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garania sau orice
alte obligaii asumate prin contract.
Art. 21. Fora major
21.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent.
21.2 - Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin
prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.
21.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
21.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri,
imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n
vederea limitrii consecinelor.
21.5 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz ca va aciona o perioad mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a prezentului
contract, fr ca vreuna dintre pri s poat pretind celeilalte daune-interese.
Art.22. Soluionarea litigiilor
22.1 - Achizitorul i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin
tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur
cu ndeplinirea contractului.
22.2 - Dac, dup 15 zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i prestatorul nu reuesc s
rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se
soluioneze de ctre instanele judectoreti din Romnia.
Art.23. Limba care guverneaz contractul
23.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn.
Art.24. Comunicri

24.1 - (1) Orice comunicare dintre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s
fie transmis n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n momentul
primirii.
24.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail, cu
condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.
24.3.Toate notificrile pentru a fi opozabile fa de teri vor fi fcute n scris i trimise la
adresele:
Prestator: .., S.C .. S.R.L, strada ., nr, judetul ., telefon/fax .;
Achizitor : IASI , JUD IASI, B.DUL CHIMIEI NR 12 tel: 0232 275568 ,FAX 0232 275568 ,
email: office@alaturidevoi.ro ;
Art.25. Legea aplicabil contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.
25.2 Acest contract exprim acordul deplin al prilor contractante, cu privire la obiectul i cauzele
formulate n textul su; prezentul contract se completeaz cu reglementrile legale n vigoare.
25.3 Fiecare persoan care semneaz acest contract n numele uneia din pri, declar i
garanteaz c a fost pe deplin mputernicit s semneze acest act i c au fost ntreprinse toate
msurile necesare pentru a autoriza semnarea prezentului contract
Prile au neles s ncheie la sediul achizitorului, astzi, .., prezentul contract n dou
exemplare originale, cte unul pentru fiecare parte. Prin semntur prile atest c se afl n
posesia unui exemplar.

Achizitor,
Fundatia Alaturi de Voi Romania
Presedinte,
Angela Achiei
Director Financiar,
Ana Drelea
Consilier juridic,
Doru nsurelu

Prestator,
S.C .... S.R.L.
Administrator/ Director General,
........

ANEXA 1
Prestatorul se oblig s presteze Servicii de consultanta tehnica pentru procedura de
achizitie a serviciilor de constructie, precum si achizitie servicii de supraveghere a
lucrarilor (dirigintie de santier) la obiectivul de investitii Construire ateliere/ unitate
protejata/ centru de resurse economie sociala Iasi, dup cum urmeaz:

1. Responsabilitatile dirigintilor de santier in faza de pregatire a executarii lucrarii

Verifica existenta autorizatiei de construire si daca aceasta respecta prevederile legale


(legea 50/1991 si legea 453/2001);

Controleaza daca proiectul tehnic este corespunzator autorizatiei de construire si avizelor


aferente;

Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate si corespondenta dintre acestea;

Controleaza daca proiectele au fost verificate in conformitate cu prevederile legale. Din


punct de vedere legal, proiectele intocmite vor fi verificate de personal calificat, atestat
MLPTL indiferent daca este vorba de o constructie definitiva sau provizorie, precum si in
cazul refunctionalizarii, modernizarii sau consolidarii unei cladiri existente. Exceptie fac
numai lucrarile pentru locuinte parter, parter si un etaj si anexele gospodaresti din mediul
rural. Conform legii, investitorul trebuie sa incheie contracte cu acestia, separat fata de
proiectanti, intrucat proiectantul nu are dreptul sa-si verifice singur propria prestatie.

Verifica existenta in proiect a fazelor determinante si a programului de control al


proiectantului;

Participa la pregatirea si desfasurarea procedurii de achizitii pentru desemnarea


executantului lucrarilor de constructii, in calitate de Expert Tehnic Cooptat analiza
proiectului, analiza si recomandari privind intocmirea documentatiei de atribuire, analiza
ofertelor tehnice si intocmirea unui raport pentru fiecare ofertant la procedura, asistenta
tehnica la incheierea contractului de executie lucrari;

Participa alaturi de investitori la elaborarea contractului de executie cu constructorul si


raspunde de introducerea in contract a prevederilor referitoare la calitatea lucrarilor ce
urmeaza a fi executate;

Preda constructorului, pe baza de proces verbal, amplasamentul constructiei, liber de


orice sarcina, precum si bornele de reper. La predarea preluarea amplasamentului
participa si reprezentanti ai proiectantului, precum si in situatii speciale, reprezentanti ai
furnizorilor de utilitati.

Participa impreuna cu proiectantul si executantul la trasarea lucrarilor de constructii;

Preda executantului lucrarilor de constructii terenul destinat organizarii de santier si


verifica valoarea lucrarilor de organizare determinate de proiectant.

2. Responsabilitatile dirigintilor in faza de executare a lucrarilor

Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu contractul, proiectul, cu caietul de


sarcini si cu reglementarile tehnice in vigoare;

Verifica respectarea tehnologiei de executie pentru asigurarea calitatii prevazute in


documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare;

Interzice utilizarea de lucratori neautorizati, acolo unde reglementarile tehnice au


prevederi in acest sens;

Efectueaza verificarile prevazute in normele tehnice si semneaza documentele intocmite


ca urmare a verificarilor facute;

Participa la recepta calitativa a lucrarilor pe categorii de lucrari si semneaza procesele


verbale de receptie calitativa impreuna cu constructorul;

Patricipa la verificarea in fazele determinante si la intocmirea proceselor verbale de lucrari


ascunse;

Are grija ca la fazele determinante, constructorul sa convoace reprezentantul Inspectiei


Teritoriale in Constructii;

Verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate;

Interzice utilizarea materialelor, prefabricatelor si semifabricatelor necorespunzatoare, sau


care nu au certificat de calitate sau agrement tehnic;

Interzice utilizarea de tehnologii fara agrement tehnic;

Urmareste executarea lucrarilor pe toata durata lor, aproband plata numai pentru lurarile
corespunzatoare calitativ;

Daca este cazul, solicita sistarea executiei, demolarea lucrarilor necorespunzatoare si


refacerea lor numai in baza solutiilor elaborate de proiectant;

Transmite proiectantului pentru solutionare, propuneri de solutii privind neconformitatile si


neconcordantele aparute in executie;

Avizeaza dispozitiile de santier emise de proiectant;

Urmareste ca executantul sa respecte masurile dispuse de proiectant sau de alte


persoane abilitate;

Verifica respectarea legii nr. 10/1995;

Verifica respectarea programului de asigurare a calitatii de catre executant;

Verifica, in numele investitorului, valori si deconteaza lucrarile executate;

In baza documentelor de la proiectant si executant completeaza cartea tehnica a


constructiei;

Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si preda terenul pe care au fost


amplasate acestea, proprietarului terenului;

Asigura implementarea de catre beneficiar a unui sistem de asigurare a calitatii in


activitatile necesare realizarii constructiei pentru care a fost angajat;

3. Raspunderile dirigintilor de santier in faza de receptie a lucrarilor


Participa la receptia lucrarilor si intocmeste actele de receptie;
Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie: documentatiile tehnice elaborate de
proiectanti si puse la dispozitia constructorilor, documentele doveditoare pentru activitatea
de urmarire si asigurare a calitatii derulata pe durata executiei lucrarilor, precum si alte
documente si documentatii elaborate in conformitate cu legislatia in vigoare;
Urmareste rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie;
Urmareste intocmirea documentelor de aducere la indeplinire a masurilor cerute de
comisia de receptie;
Preda investitotului actele de receptie, documentatia tehnica si economica, impreuna cu
cartea tehnica a constructiei;

4. Raspunderile dirigintilor de santier in perioada dintre receptia la terminarea


lucrarilor si receptia finala
In aceasta perioada, dirigintele de santier trebuie sa urmareasca rezolvarea remedierilor
prevazute in anexa procesului verbal de receptie, in cel mult 90 de zile.
De asemenea, notifica executantul cu privire la deficientele aparute in perioada de garantie,
deficiente pe care constructorul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa, daca acestea sau
datorat nerespectarii clauzelor contractuale de catre executant. In situatia in care executantul nu
respecta obligatiile contractuale, dirigintele are obligatia sa il someze pentru respectarea
acestora; Dupa executarea lucrarilor de remediere, se efectueaza receptia finala a lucrarilor,
dirigintele de santier predand cartea tehnica a constructiei beneficiarului constructiei si incheindusi astfel activitatea de diriginte de santier.

Nr.
Servicii solicitate
crt.
1.
Consultanta in perioada de pregatire a
inceperii lucrarilor in santier
2.
Serviciul de dirigintie de santier (conform
prevederilor legale) executare si receptie
a lucrarilor

Nr. luni
2
7

Achizitor,
Fundatia Alaturi de Voi Romania
Presedinte,
Angela Achiei

Prestator,
S.C .... S.R.L.
Administrator/ Director General,
........

Director Financiar,
Ana Drelea
Consilier juridic,
Doru nsurelu