Вы находитесь на странице: 1из 63

. IX . () ...

1 din 63

<<

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

>>


IX . ()
.

, , ,
:
.
,
, .
, ( ): ()
,
(.) , .. 90- . (.) [128].
. . 863 VIIIIX .,
,
. , (. , .
332), , 1-
, , . 1-
, : 4, 12, 26, 30, 90, 6 ( 4, 6, 12, 24, 30, 90),
, ...,
... ( ),
... (. 424) , 3.
... ( ?),
. ,
- : 6
,
30, .....
3- : , 7
. 12
[129].
(, )
. ,
: 6
12
[130]. , .
, ,
50-, , -
, ,
13.06.2014 13:58

. IX . () ...

2 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

. , ..
,
,
. -
.-. .
; :
15,
.
. ,
, 90 ., ,
, , ,
VIIIIX . , .. ,
,
.. ;
, 1- .
, , ..
[131] . , (. 425)
;
.
: [132];
,
[133], , ,
(),
.
12 .

, ,
, ,
,
,
[134], ,
, . 12 (. , .
240)
. ( 12 )
: ,
;
( )
; 6 ,
() 3; 12
40-;
[135]. 12-
864 IX .
9 ,
, 12 ,

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

3 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

- 4 , .
, ,
,
; (. 426) .
: 83, 84, 86, 68, 112, 110, 120, , 74, 20,
54+5, 7, 40+31, 80, 81+93, 104, 56.
X .
. . 7/67, .
. : 60, 141, 61. I, 8; II, 29; III, 30; IV, 41; V,
50; VI, 6; VII, 65, 69; VIII, 84, 81; IX, 114, 111; X, 150; XI, 110; XII, 120.
. () : 120, 140, 112. : I,
74. 14; II, 29; III, 54; IV, 5; V, 7; VI, 40; VII, 31; VIII, 8; IX, 97; X, 95; XI, 104;
XII, 55 (. 11). .
[136]. ..
. . 868 XIIIXIV .
12 (
), ; 6
, ,
(12- ). : 74, 26, 55, 101, 7, 40,
31, 80, 91, 6, 95, 56 69. ,
. 1-:
, ,
( ) 6-
[137].
. 0-
. . .-. . 222 XII .
, ,
2 [138]. 12
[139].
. 6 . - . 350/984 XII .
( )
( ), ..
, 12.
( ), .
55, 139, 140, 40, 101, 138, 6, 31, 76, 86, 41. ,
(. 427) .
:
, ,
[140]. . .
. Q I. 57 XIIXIII ., . . . 1052
XIIIXIV . ( 12 XIIXIII .)
, 4 ,
, . : 26, 31, 56, 37,

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

4 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

38, 69, 70, 76, 101, . 50 . ,


, ,
, ()
:
( ) .
.
( ),
, ,
20 : ( , ,
(?), , , , ..
. (. , , , ,
), , ;
( , ), :
( ), . -
[141].
, , , ,
; 15 , :
, , ,
,
[142].
, , 40 .
31, 12 , . 37 ( 33) . 50
( , 12- ). (.
428)
.

.. 12
6 12, ,
, ,
;
50 . . ,

. .
( )
- . (. 25)
, 2- , 3- ,
();
, 50- ,
, 12- ,
[143].
. 40-we
, , : 1- 1-
( : , ,
): 2- 2, . 50,
13.06.2014 13:58

. IX . () ...

5 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

, 6 ,
9 (?), ,
, 12 ,
..., : 3-
2 12 : 26, 30, 31, 34, 39, 40,
43, 60, 69, 70, 76, 139 (, 12). 12-
2,

3; 12 , ,
, ,
12 , ...
[144]. (. 429) ,
: , . ,
, .
, ,
,
: ,
. 50, ; 3 :
6 ; ,
, 3 ,
. : , ,
( ) , : ,
, ( ),
45, , 15 , ,
, ; . 50, , 3
, 6 ,
,
, , (),
. , ,
,
[145].
.


.
868 XIIIXIV . -
. 350 XII . , 1-
, : . 50, 66 69,
... ...; : ... (
), , ...( )
, ... ( . ).
, ,
(
). . (. 430)
13.06.2014 13:58

. IX . () ...

6 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...


. : ,
,
, , ,
, (. 868)
(50, 66, 69), .
, ( 38, 920) ,
(. 2, , ,
, ) (
) (
)
. 806 XIII .
,
, , 40-
,
[146].

XIV .
.

- XIII .
( )
; 1- : 40 , :
.
;
: [147].
.
XIVXVI . ( 1491 .,
1652 .) 3- , ,
. :
. 90 ;
,
, 2-
, .
, , , ,
[148]. (. 431)
.

,
, - [149].

. - .
,
, 3- :

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

7 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

. , , ,
6 (?) .
,
; . ,
. . . . ;
, .
, . . ,
3 . 50
[150].
, ,
,
.
- : (
) 2 , ...,
..., , ...
, 50,
[151]. .
,
, -
,
,
, (. , . 425), 50-
, 6 , 40- 12
- . -
. 222 XII .,
,
, , (. 432)
, ,
. 10
; , ,
... ... ,
40. , ,
, (), ,
... , , ,
40 ( ),
12 , 2 ,
, 40 ( ). , ,
, , 40,
, 40 () ...
... , , 12
( .
[152]. .
, . 864 IX

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

8 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

. ( . 863 VIIIIX . , .. ) 2
. 12 ,
9- 2
, ,
. ;
90- (
);
(29, 9. 11. 15), ; . 118 (17-
), ,
. 865 XII .
17- - 9-.

,
-;
.
.
, 4
. ..
(. 433) bre
, (
).
, 3 . 74, 26 55
. .
.- . .-. . 1052 XIIIXIV . (
12)
, .
, , : ,
; .
1- , 2- :
..., ... ... (
). , I:
, , ,
; II: ,
, (= ).
, I: , ,
(= ); II: ,
, ,
. : 1) . .

2) 3)
, , ,
. , ,
, ;
. ,
13.06.2014 13:58

. IX . () ...

9 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

, ,
, ,
, ,
, ,
[153].
, .
2-
,
. , ,
. (. 434)
( )
,

...
... -
... 12 , ...,
,
, ,
.
(. ...)
: (= ) ;
[154]. ,
,
; .
. . ,
,
,
,
,
, [155];
.
XV .. . 350/406 . 166
. . ,
,
( 1- .);
. XVI . 709/409 . 233
.
.

, , IX ., ..
- . 863
VIIIIX . (. , . 332) .
. 103 145,
, (

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

10 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

3, 133 . );
, .
(. 435) ( ,
: ), : ..., ,
.
,
.. ()
( . ,
, . 13751393 .
[156] . XV . [157]. IX .

.
,
. . 868 12,
1052 (XIIIXIV .) .
. .
866 867 (XIII .) : . 868 .
,
:
, - ,
. 12 1052 : ,
...
3 . 863 . 866 868. , .
12 . 1052 12, 30 50 .
:
. ., . 1052, . 868 .; . 876
. . (
); . 866 ... ( .),
..., ... [158].
, , , ...
[159]; . :
, ... ...
: . . (
) (?) (. 436) 1-
[160]; .
, ( ),
... [161];
. :
; (. 1052)
(. . . .); 3
(. 12 .); 33 . :
, (. 1052).
( . , .,
, ) [162], . .
13.06.2014 13:58

. IX . () ...

11 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

( .); .
. .
, ...
( );
, : 3 . 6,
167, 1 . 25, 3146, [163]. ,
;
9 (. 9-
); [164];
- 9
( . . ) [165]; (
) 9 [166]; [167];
( ) 6- .
.

,
, , IV .,
, ,
,
, , (. 437) ,
. (XI .)
,
. , ,
, .. (. , . 229231)
.
. (
V .) : 12 , 9 3
, ;
. : 4 , 4 4 ;
6 ., 9-, 9 [168].
. ( . ,
V .); , ,
, ;
() ,

; , ,
, ;
58 ;
12 12
:
[169].
(. , . 327) .
12 .

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

12 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

IX .
12 [170],

. : ,

,
. ; (. 438)
. (XIII .) [171]. , ,
(. . 425 .)
, :
. 26, 31, 56, 33, 38 , 40, 69, 70, 75, 101,
( 12 .) ( ) .
; , 3
(
1- ., 2- 4 ., 3 6 , 4 8 .)
30 [172].
. , , ,
, ..
.
: , , 3
( 4) 8 ( ),
,
40 . [173]
, :
. , ,
, , 6
, , , ;
, 6 ,
; ,
; , ,
10 , 11 (21- ),
, ;

, , .
.

.
(. 439)
, . (XIII .) -;
,
;
; ,
: , . 50, ,

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

13 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

[174]. XIV .
, (, ),
( ) , ,
[175].
,
(,
, ). ;
... ;
3 , 3 ( .
), 7 2 ; 50 .
; (..
, . praefatio .-.
) 3 , ( 3
), (
, . 3, ); 3
; 4-
; 6
(), ,
( ) ; 9
;
.
3 , (
), 3- )
), , , 2 ,
( 7-, 6 ,
.. 810, .. 2
) 3 (. 440)
. 3, 6 9 ( 3-
... 3 2), 3
( 6- ),
( 3- 3-, 6- 4-, 9 5-),
, 3 , 20 ;
...,
. 1- (. . . 853,
.-. . ): .
9 , , ,
1 2 , . ( 9 )
9 . 6- .
; ,
, 3 , .
, 9 . , 1 . ,
50 . -, .
.

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

14 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

, . . , , ..
.

. .
XIII .; [176]
, 600 300 500 ; (
) 7000 .
,
( . . ) ,
, . XV . [177].
( )
, -, , ,
( ); 12 . .
, 3 ; 1- 3 ,
. 8 ;
2; 2- 3
; 3- (. 441) 3
, ; ,
.
23 , 10 20
5 .
50 . (. ., , . 161). , ,
.
, . (. . , . 345
.) , 10 , 6001000 300600 , 7
[178].
.

, . .
.
, . .
-
6- [179]. XIIIXIV . .
. . 1052 :
. 6, , ,
12, ,
,
(107, 126, 127 121) [180] , ,
, .
..
12- ,

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

15 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

().

: .

IX . , (. , . 356 .),
, :
VIVII . , , .,
, VIII . ,
. , ,
(. 442) . IX .
,
,
, , -.
. X ., ,
XI . [181] ,
- VIII . ( , . 359)
IXXI . [182].
:
.

[183],
[184], [185].
( ..
56 ),
: - ,
, (. 443)
IV .(. , . 308),

. . ,
. . . . . . 11
( . . (IX ., 28 . . , 29 . .
, 1 . (), 29 , 29 .
, 25 . , 27 .
[186]. ,
. . .
- . IX X . .
( 338, 339), 1 . . ., 1 .
( . ), 14 . , 24 . , 15
(.. (, 16 . ,
18 . . , 19 . . , 3 . . , 17 . ,
14 . (.. . , 13 .
) (.. 457 .) , 18
. . , 17 (?) . . [187]. ,

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

16 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

, .
, .. IX ., VII .,

(VI .). , 3: .
25 2; 30 ; 25
; -. 20
, ; . (,
.), , ., ; . , .
, (10 .); (
-. ), ., . , . , (. 444)
[188]. (. 398).
IXX ., - (. ),

., , ., : 3
, 8 (
493 .) [189].


. .,

.
- (. , . 373).
- ,
IV .; , ,
, ;
,
.
- :
. 57
, . .
, ;
, ; 70 ,
; 130
18 -.
.

-
. ( 1- 889 ., II-
1025 ., .. X .),
, . (. 445) . ,
? . .,

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

17 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

. .:
( ,
). ,
. XI . . XIXIII .
,
. . ( ),
, ( 70 ,
) . 800;
350; ( 6),
. VIIIX ., (., , ), ;
16 ., 1 ., 70 .; . 50 ,
(. 7 .).
,
( ),
: -
. ., , (V .),
II (VII .), . , II ( 896
.); 4 , - ;
,
: . 11 ., 16 .; . 17 .,
21 . [190].
.
.
- ( )
XI .,
X ., .. XIII . (. . . . . ).
70, 70 140 :
;
.
; 70 . (
. ( )
( ) , ,
XIXII . (. 446)
. 1295 . . . . 390
.; . , 3 ,
8 ., 4 ., 20 .,
28 ., dvx 3 .; , ,
, . , . ; . 21 ., 4
., 27 .
. XIIXIV .; .
[191].
.

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

18 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...


(. , . 402).
(. ), ;
: 1 , 11 .
., 28 . , 3 . . , 8 .
, 7 ; . _: 30 ., 3
. 14 . . , 19 . . , 39 . . , 17 .
, 29 . , 9 . , 4 . , 1 .
, 28 . ; ; 70 .,
29 ., 14 . , 21 . ;
. 2 ., . . 21 ., . 23 .
.


.
.
XIXII . , ., 16 . . ,
. 15 .; 20 , 26 , . 14 .;
. 13 . . .
. . . . . . . . XII .;
4 . . , 70 ., 5
. , , ; .
, ,
, . . (. , . 402), ,
13 .; ; , 7
. ; 8 . . . (. 447)
,
; , ,
. -
. (. ,
. 400). - . .
. 285/142/1206 XIXII . ,
, , ;
105 ; , . .
. . . . . . 330/380 XII .
: . 160 ;
, 12 , . 2124
. (.. - ), 8 . ., 1 . ., 9
, 2 . -., 18 . , 25 . .
; . . 24 . .
-. . .

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

19 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

333/382, 1398 . 20 . , . ; 5
. 7 . ; 14 .
; ; 34 ,
: . . , , , ,
. , .; . 20 ., .
28 . . 383/905 XV .; ..
; 15 . . ; 23 .
, 14 . ; 56
. . . . 1444/1236 XIV .;
;
, . .
. . . XIIXIV . , .
3.; 14 . 6 ., 4
.. ( ?); .
, dvx/ 26 ., 25 .,
.
.


. .
. . . . 35/491 XIII . . .. 456 XIII .
381 XIIIXIV . 8 . , 14 . ( 12,
) ., 3 . (. 448) . ;
: 1 . ( -
468 .), 4 . . 84 (IV .),
( . ) . , 4 . ,
. (XIII .); : 6 . . , 22 .
. .., 15 . , 29 . , 13
. . , 31 . . , 12 . ; 5 .
.
,
; ., . . . . 328/383 XIV . 6
. , 23 . . , 28 . . .

; 328/383 XIV . , 9 ., . ,
, 2 , , 14 .;
329/384 XIV . .
( ), 678/386 XV . : .
, . , , . , . . .
( ); 336/388 XVI .
,
, . ., . 3 14 . , 28
. .
: . 4 ., .
13.06.2014 13:58

. IX . () ...

20 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

5 .; . 16 ., 31 .; XVI .
15 ., . 14 . (
-. XIV .), . 28 ., . 2 .
. XIVXV .
12 . 15 .
;
XV . ; 14 .
28 ., : 19 .
21 .; .
XIVXV . , . , 27 .
. 6.
- .

-
(. 449) - .
XIII,
. , 1584 .
,
[192]. , . 70
, Missale Breviarium
. : 12-
: , , .
( 8 .). .
: ., . , , .,
., . , . ., . , ,
, (), . , , .
, , ; : 24 .,
26 ., . 1 ., . 9 ., 25 10 .,
19 ., 27 ., . 11 ., c
. 14 ., . 1 ., . 9 .,
. 14 ., . 25 ., 26 .,
29 ., . 1 ., . 3 ., 18
., . 24 ., 26 ., . 21 .,
27 ., 25 ., 12 .,
25 ., . 21 ., 26 ., . 27 ., 2
., 31 . .- ,
, ) 1) (
) ( 8- ) ,
XIII . ; 2) .
2 . ,
XVIII .; 3)
. 40-
, -6 , ,
, , 5 ,

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

21 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

( 1 . ); ) : 1) 1 .
( XVI .); 2) 23 . (.
XVId/)? 3) (Visitatio) . 2 XIII ., .
2 ); ; , .. ,
.- ( XIIXIII .),
Ave Maria ( , )
(. 450) ;
7 . 1571 . (. 1 .); 5) 7 . (
: , , ,
, , , ) 6 . .
( XV ., Stabat mater XIII .); 6) 7
( : , ,
, , , . ,
) 3 . , XVIII .
. ,
,
1198 .; 7) 5 ., ..
, IV .
, ; 8) 16
, , , XIII .; 9)
10 ., ,
; 13
, . ,
, 1
(. VIII .), 2 ( VIII .) .
( ) 8 , .
. 20 . (. V .),
-) 1 . ( XVII .), (..
. ) 22 ., 18 . ( V
.), 25 . ( XIII .), ,
. 18 . [193].
.


.
,
12.
, XI .
, , ..
12. (XIXII .) 14
( ): , .., , ,
, , , , , ,
(. 451) , , ,
[194]. XII .

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

22 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

.. 12 ; XIV .
.. 12 [195]. .
, (=
), 12-. -
21 ,
, ,
. ,
,
, , ,
(
,
, ) [196].
, ,
24 . 29 . -
.. -
: ,
(, : 1-=
); ( .-.
) ..; (, ,
, ), 20 .,
:
( 1- ),
. ( )
:
.: 29
., 26 , 6 .,
, , :
( 30
.
,
, ., .) ,
. (. 452)
, ,
,
( -, 6),
-
,
( , ., 26 ., 8 .
.-.).
( . )
;
(. .). ,
,
, ..
13.06.2014 13:58

. IX . () ...

23 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

:
23 ., 30 . ,
( ) ( )
; ; ,
;
(
), (
) . ..
: ,
; ,
, :
( )
, ( ) ,
...
( ?), ( ) (
); () ,
;
, [197].
(, ),
, .
(. 453)
,
; , .
.

, ,
XXI .
12- : 1 ., 12-, 24 29 ., 29
., . . 13 ., 23 . 8 . : 26 ., 6,
9, 18, 23, 26 ., 8, 13, 14, 16 30 ., 20 ., 7, 20 24 ., 25 39 ., 8
10 , 11 19 ., 8, 20 27 ., 9 ., . . 1, 6, 9, 13, 16, 20, 23
., 6, 12, 25 ., 4, 5, 9, 21 ., 16, 17, 19 27 ., 3 24 ., 9 ., 21 , 8
30 ., 2, 13 25 ., 1 31 .; 26 . ( . .
), 27 ., 25 .
, . , , .
: 2, 3, 5, 7, 15, 24, 28 30 ., 1, 2, 3, 21 24 ., 1, 11 22 , 13 17
., 14, 22, 23, 28, 29, 31 ., 1., 2, 15 24 , 14 ., 1, 11, 15 22 ., 2, 5,
7, 14 24 ., 4 29 , 11 12 ., 2, 3, 9, 17, 24, 27
27 ., 31 ., 19 21 ., 1 12 , 28 .
- .

.-
6 . 4 ,
( ,
13.06.2014 13:58

. IX . () ...

24 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

), , duplicia. duplicia
primae classis, 1- , ,
, octava,
, , , 8 .
8- .., ,
, , 50-, , , ,
, . , 1
; 1-
, : 19 .,
(patronus) (
); (secundaria primaria):
. 2 (duplicia II classis) (. 454) :
, . ( 1- 50-), , (2
.), . (29 .), ,
, , , ( ),
, (20 .); : ,
, . 3 duplicia majora
( ) : , , ,
, , ,
, .: , , . 4
(alia duplicia, )
. 5 6 semiduplicia () simplicia ()
. () : I. 1-
, 1- 40-, 5- 40-, , (in Albis),
50-, ; II: 2, 3 4- , 3 4 40-; III: .
,
:
1- (translatio),
..
(commemoratio) (capitulum) [198].
.


, , ,
, VI . (. , . 364), , 40-,
, . (561600 .),
IX . ( ,
, IX .), ,
,
, , 19, 12,
6 4 , ,
, ;
. ,
,

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

25 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

, , 40 ,
[199].
(. 455) (IX .)
4-we . . - . .
(11431180 .) 14 ;
(XII .)
,
7 [200]. (XIV .)
- . 40 , ..
( )
[201].
.

IX . .
XIV .
XVI
: (),
[202]. (XI .),
1136 .
(XII .). 1- :
, ( I
895925 , II 983996 .)
. . ,
1 ,
(, : ).
- , 2-
() , , .. 8
, ) .. ,
8 ).
[203].
. ,

920 . (. 456)
,
: : ,
,
[204].
.
I (859867 .) : .
: 40 5-,
, :
, 40 .

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

26 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

,
. :
1- 50- , ,
, . . 1085
. ,
. :
, ,
, ,
. ,
, : (..
) , ,
;
[205]. ,
XIXII .
.

. , .
(886911 .) [206]. ,
, ,

(XII .). , ,
()
,
(. 457) ;
, ,
, ,
.
[207].
(XI .) , ,
, ,
,
, , [208].
.

VIVIII
. ,
) , ) ) .
.
( 826 .). [209];
(. .) 40-
(25-) 40- 39 ,
( ),
40-,
;
13.06.2014 13:58

. IX . () ...

27 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

, ;
.. . . ,
, . ( ),
, . . 40-,
.
, (
);
. . . 8 .,
. 4 ., . 8 ., .
.. . 4 . (,
, 2-
);
8 ., 17 27 ., . .., 28 ., 1 ., 9 .
, , (. 458) .
. .
843 ., , . .
8 , , ..
; 1- .
( , .. ) ,
, ,
, (
), . 50-;
, 7 .,
27 180 ,
(. )
. , . .
, . , . , IX .,
, ,
, ,
31 ., 31 . . , .
, . ,
.. .
883 ., , ,
( .,
) ,
, , . ,
..
50-; , . . ,
, 180 .
, .. : .
IX ., , . ,
: . , .
, ,

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

28 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

. , (829824 .), , 8 ., 21 .
, ,
- ., ,
, .., 25 ., 15 ., 13
., .. . . . .
, . , IX ., ( 22 ., 8
28 .), 42 . 6 ., . 12 ., . 24 ., .
12 . , . , , (. 459)
, 6 .,
8 ., 29 ., 20 . , . ,
3, 9, 20 ., 1, 8 ., 20 ., 8 . .
IX ., . , ..
, . ,
. . . . (= )
, , IXX .,
( 6 , ,
, ), . . ;

,
, , . .
VI 916 . , . (
, ), . , 16 .;
, .. : 1,2, 16, 23, 25 ., 8, 11. 14
., 4, 6, 17 ., 1 . 25 ., 11, 24, 29 ., 20, 26 ., 6 . . VII
VIII , VI, 959 .,
. (.. ),
. , , 940 .,
. , , ..
.. [210], 1 .
. , . , X .,
1 , .. .
, XI ., - ,
( ),
(25 ), , . (6070 ),
( 4-) , 1
, 27 30 ., (11 .), 29 .,
( ...);
30 . .
1 . . . , (. 460)
. XI ., . .
( ) .
, , XII .,
(. , . 445) . ,

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

29 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

, XIII .,
( ) [211]. , XIIIXIV ., ..
, ,
, ,
, . , . , .
-, , 12261239 ., .
, 16 ., 11 .
, XIV .,
. , . - (13541376 .
), . , ..
(. , . 414), ,
, ( ),
,
.. (. ). ,
XV ., , .,
50-,
, ;
(.,
. . 1579 .), ;
: 30 ., 17 .,
.
, ;
,
. ,
, ,
,
. . ,
; , XV .
, ,
:
(. 461)
,
. XV . [212]; (. 462)
. XIV . (., .
. . 381), (., . . .
328/383) ; XV .
( );
XVI . .
,
,
, . ,
, (.,
) ,

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

30 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

.
.
425 X . ..
,

[213]. . .
896/428 1311 . , (.
), .
: ,
, ., 2-, 4-,
, , ,
, ;
, 12 .
[214].
.

,
. -
. : (. 463) XI .,
, ..
. (
, XI .); - , .
( . , ..
. ); , ,
. III ( 1462 .), . , .
, . , , ,
. ; . .
(15421564 .) , . ,
. ( 1483 .) 17 .; , .
( 1553 .) ,
30 .; , . IV, .
( 1557 .) 7 . [215]; , . ( 1635 .),
10 .; ( 1675
.), .
, 12 .; . , .
( 1709 .), 4 . [216];
. ( 1736 .), .. , .
I, 27 .
. 30 . ( ..
1741 .).
.

IXXIV . ,

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

31 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

VIVIII . (. , . 338, 371)


( 735 .; Liber hymnorum )
(. , . 369). : ,
. , ( (, . 790 . 3
; , ,
., 807 ., sequentia (
, ) . ; 802 .
. ; , ,
. ( 856 .), ,
, .. 50- ( . .);
III ( 1216 .) 50-; (. 464) (
1274 .) ; (
1306 .) Stabat mater. XV
XIV . [217].
.

,
.
, ,
.
, ., . ,
. IX . .
, ,
,
. , 14
.
. XI .

.
, . ,
,
,
,
IVVI .
, ,
.
,
.
,
.

,
-, .
13.06.2014 13:58

. IX . () ...

32 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

, 100 .

,
: ,
, ,
(. 465) , [218].
: ,
[219].
.
, .

(. , , . 233),
, , [220] ,
, .
[221].
; . ,
[222];
, . ; .
4, . [223];
() [224];
. ;
,

[225];
, , . [226], .
, , [227].
. ,
, , , [228].
( ) ,
, :

, , (
) ,
, ; (. 466)
,
,

; (),

,
. , . . ,
, ..
. [229]

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

33 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

( 60, 69). . .
- ( 828 .) [230];
. .
[231]. .
: 1) , ..
, [232]; .
23 , . , ,
, ,
, (..
); 2) () ,
.. , ,
; 3) ()
; 4) ()
(
); ,
. ,
. . ,
()
, , (
, . , . 215 IVV .),
, . (. 25).
(
.). :
(. 467)
; ,
( 33).
. . 23
. , ,
;
, , (. 24, . 11).
:
(. 30). .
: 9 .
(= 3 ..), 6 (12) ., 3 (9) . ( 27); .
7 . (1 . ), 6 (12 ..),
5 (10 . 7). 40- 1-
(. 14).
, ( .
13). . 4
; . , ,
(. 22. 29).
, :
,

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

34 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

(
, . 34). 40- (
) , 3 . (9 ..) ,
, : , , ,
, ; . . : ;
. ; . ,
, ( 23. 9).

. .
1- ,
, 6 . (12 . .); 6 8 (122) ,
; 8 (2) . : ,
, ( 33). . , : 1-
40- , ;
. . . ,
, , (.
468) , , ;
3 (9 . .)
, ; ,
, (. 25, 26).
, , .
; . , .
:
(), , , ,
, (. 26. . 28).
,
() (. 36).
(. . 39
.) , (. . 32 33 .).
,
50-, ,
, 40-,
, ;
( 28, 29, . 1418).
, -
, XIIXIII .
(. ).
.
(.: , )
(, . . .
), . , - , ,
, ,
9 (.), ,

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

35 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

; (.); ,
(.) , ,
,
,
;
(.
. . 28. . 14). .
,
; ,
, (. 469)
, , ,
. ( 31).
.

- XI . (. , . 413, .
2), ,
;
, , , ,
, , .
: 8 . (2
..); ( .), 7-
5- ( , .), ,
. 9 . (. 2 . .);
6 . (. 11 . .).
50-
.
6 . ( 3).
( ).
: ,
, ,
.
, - .
, ,
; 12 13, 26 ., 8, 14 .,
6, 9 26 .; 1 .; 23 .; 8 24 ( ) ; 24, 29 .; 29
.; : 20 .; 18, 23 26 ; 1, 13 .; 4, 13, 27 .; 17, 20, 25 .; 17,
24 .; 9 .; 8 .; 1, 8, 20, 27 .; 31 .;
( )
(4 ) [233]. (. 470)
- .

(XIXII .),
. (. 471)

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

36 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

, , ., ,
: 281
: 85 .
.
; , -,
,

[234]; (. 215).
(); ,
, (. 266 .).
():
(, . );
, .. , (
) (. 266);
; ;
(); (?) [235];
(=); ; ( ?)
. ( )
(. 225 ., 226). ,
.
( , . 216 .).

( , . 223).

; ,
(. 226 .). :
,
, ; .
, ; 33 ,
, ,

. ;
(
), ;
(. 472) ;
, .
( , . 238 .241).
, , ,
. , ()
. (.
280). . .
4050 , ( . 231 .).
,
;

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

37 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

3
. (
, . 232234 .).
( , . 234);
, .
-
( , . 235 .237).
- ,
; - ,
, ;
,
(
, . 237 .). ,
, :
;

.
,
;
,
.
; ;

( ;
, , , ,
( , . 229231).
6 (. 473)
, -,
( .
, . 215 .) [236].
(
) ,
, ,
8 ,
, , , ;
,
, ,
( . .
241244). . .
;
, . ,
: ()
, , ;

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

38 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

: , ,
; (?)
; .
,
, .
.
; ..

, ; :
. , . ; : ;
. , ;
,
; ( , . 227
.228). ,
, - .

,
, ( (. 474)
, . 229) [237]. ,
( ..
),
,
, - (
, . 219). ,
.
. ,

, (
, . 220221).
, (. 223 j,224) ,
(. . 39 .) :
() , -, ( ),
(. 225).
: () , (..
) (. 245
.249), ,
(. 249250), (. 253),
( ,
, , ,
, .. 2- 7- , .. 3-
. 20- , ,
),
. :

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

39 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

50- 9 . (3 ..) [238]; 50- (. 475) .


7 . (1 ..); ..
. 4 . (. 10 ..), . . . . 7 . (2
..). ()
, :
. ; : ;

, .
(
), (. 246
.247). ,
; ,
; (. 253 254).
, ( ) .
, ,
..; , .
, , , ,
( , , ,
, , ,
, hewt , ,
, . 245 .249). ,
(. 254).
, ,
(. , 2 . .).
, (. 213). (
)
( , ,
, , . 261).
(. 265), (. 261),
(. 273 .);
: ( ) ,
, ,
. (
, . 271 .273). ,
,
( , . 278279; . ).
(. 476) ,
-.
( ... . 196212)
,
. -
,

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

40 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

, ,
( ) (. 196
.201);
( , . 201),
( , . 202), ,
[239] (. 203204)
(. 205211, . . 32 33
.). (, ..
, , .
, ,
[240] (, .211
.). ;
,
(. 213214).
, ,
(. 216): ,
() ;
. [241] .
(
): 8 ., 21 ., 6 .,, 2 ., 25 . (
) 3, 3; 29 ., 6 , . 50- . .
3 2; 14 . 6 . . 3 1 .; 23 .
. 1 1 .;
: 15 . . 10, 10,
. 4, (. 477) . 4, 2; 11 .
. 6, . 8, . 6, . 6; 17 . . 4 + 6 + 3 + 2;
24 . 4 + 4 + 4 ; 27 3 + 3 + 3 + 2 ( , . 244 .).
.


.
,
(. , . 402403).
: ,
.
-
,
.

, - .
,
, .
. , .,
13.06.2014 13:58

. IX . () ...

41 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

- . .
-, ; ,
,
. [242];
, [243].
, :
,
,
; ,
[244].
, . ,
. (. 478)
.

. ,
( ) .
: : ;
, ; 2 3 , 1,
; ,
;

; ,
.
.
. ,
. : ,
, ( ,
), , .. .
[245].

.

,
.
, ., XIII . . . .
. . 35/491 XIII .,
.,

,
, ;
,
, .. , ., (.
479) , . ..

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

42 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

.
. ,
, . ,
,
; .
, , ,
. 6- .
9- :
.
, ,
. , , ;
. ,
... , ;
, , ...
... .
, , ,
; , -
, , ; ,
. . .
; ,
, .
, , ,
, (. .:
, .. ).
. ,
() , ;
(); ,
; ( )
[246], ,
, ; . . 40- : ,
(. 480) 1-
(..) . 6 ( 1- ); 3
2- 6; 6 1- 2 .;
, ;
; 9 1- .
8; ;
() [247].
: 1-
(),
, ,
: () ()
. ,
(), () ,
.
13.06.2014 13:58

. IX . () ...

43 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

(. . .) [248]. , ,

, , ;
, . 50- ( .
. ) , , ,
, -
(
);
( , );
() ,
, , (,
, . .) ,
() [249].


, . .
.
, , ., .
. . . . 391 XIIIXIV . ),
. . . : 1) (. 481)
,
; .
40-, ; 2)
, ,
, , ,
- ,
, ;
;
; , ,
; , , ,
; , :
, ., ;
[250].
:
: , 4 ,
-, 40- , 23
.,
, , ,
, [251].
.
: (. , . 453)
() , . -:

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

44 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

40- , ;
; ,
; :
, . , . , ,
; 40- 9
, ,
; 3 ., 6
. ( . ., . , . 469).
,
. . ; , ,
(. 482)
( . . . . 329/384 XIV . ,
; , . 678/386 XV . :
-, (. ,
. 416).
.

XIIIXIV .
: - ,
( ) .
:

.

. - 8
, ,
, ,
;
. 25
( - ) ;

, , ,
, .
, ,
- ,
.
.
, ;
,
. .

, . . . . .
35/491 ;
, , , ,

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

45 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

. . ,
. . . . 381 XIIIXIV .,
,
.
, . . . . . 456 .. XIII .
(. 483) , 95
: (),
() (. 165).
, . . . . 328/383 329/384 XIV .
( );
(. 189).
.
, .:
, .. , ,
, , .
IXX . (. , . 459), .
,

,
, - ,
-, ,
(), ,
.. ,
(., . . . . . 456 XIII ., .
. 328/383 XIV .). ,
678/386 XV ., : ,
-
, , 1-
, , ..
,
(.. ).
, : .
. , XVI ., ., . . 194
196
( .). . .
.
, ( ,
) , .
.. .

,
. - (. 484) .
. . . 285/142/1206 XIXII .
, ,

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

46 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

, -: , , .

. ,
, ., ( .
- IXX .), (. . . . 381),
, (. . ).
.

,
, .
- IXV .,
( ).
, .
. .
( : .
), 50-, .

, 40- ( . 40-);
.
,
(
, . .
40- , ),
( ) (
.).
- ,
( ), ( . . .
. 333/381 XIV . 906/382 XV .
, .);
, -,
, ;
, -
: ., ,
. - IXX .
(. 485) ,
.
.
, ( .( - , (
28 .) , .,
, , ,
, ,
,
13.06.2014 13:58

. IX . () ...

47 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

, , .
, , [252].
, [253].

, ,
, ,
, ,
, ,
(
).
,
- ,
.
,
,
,
,
, ,
, ,
, . .
,
. . . . .
491/35, . . . ; 456 381 (XIIIXIV .), . :
( .), ,
(= . 1 2 .),
(= . 17 . .), (. 486) (
, = . 9 . .) 1- ( ),
- :
;
; ( , . 479);
, .. (
6, ; 3, ) (
) ; (
. , 9- ,
, ),
50-,
(.. 1- 19 ), (2- 7 .)
(3- 20 .)
( . . . 405 417);
, ,
(. , . 479) ( . . );
40- .
40-; 3, 6 9 ;
;
13.06.2014 13:58

. IX . () ...

48 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

; (
3: , ,
); (
); 1 ( );
1 , ,
, (. , . 480);
( . ., = . 11 .);
(.. , = . 12 . .), ,
,
; (= . 13 . .; . .
);
(= . 10 . .); .,
( . 10 .);
;

(. , . 480) [254]. (. 487) .
, . .
.
; . ., .
. . 381 XIIIXIV .
( . 481) ,
, 40-,
, , ,
, , .
, (=22 .
. .), , , ,
(
), . [255].
. . . . .

, , ,
, , .,
[256]. . . . . . 491/35
, ,
, ,
. (. 172175 ., ). . .
. . 456 XIII . , ,
, ( ), ,
,
, ,
50 . ,
63, 8 ,
; : ..,
. ( ), ,
13.06.2014 13:58

. IX . () ...

49 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

( ) (. 134240). .
, . . ()
(. 712);
..
. . . . . 381 XIIIXIV .
: 50 . , (. 488)
, ,
, , . ,
, , ...
() . (.. ),
( , ,
) (. 177199).

: , [257],
() ( 380, . 260),
( 379, . 242).
.


, XVI .,
- ,
, ,
. . .
1545 . [258], (
) 1577 1603, 1643 . 1577 .
. 5 :
-, , ,
; ,
100, 100,
, ,
. .-. , 10 ,

, ., . . . . . . .
119, . .
. 7: (. 489) :
, -
, , ;
, ,
; , .
; ,
. ( ) , ;
, .
. (..
). ,
13.06.2014 13:58

. IX . () ...

50 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

. ., . . . . 456,
, , 100 94100
, . ,
. :
. , ( .
. , .);
. - ;
: .
; . ;
V, 13 ;
() ; ,
;
75 . . .; ;
; 4 ( .
); ; ;
( ); .
.


. ,
, .
. , . . .
328/383 XIV ., .
: ,
( );
- . .
,
, ,
; . . . . .
. . . 329 (. 490) 384 XIV .; .
. ., .
.-. . . :
.. ,
(, . . , , ,
), ,
. 3247 , .,
, , :
, () ( . ), 1
( ... = 18 . .), (= 31
. .). . . . . . . . 332/385
XIV . . .,
, , (
..) . . .
, 329 (=. 25 .
13.06.2014 13:58

. IX . () ...

51 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

); ;

, , , , 9 .
, ;
. . . . . 678/386 XV . .
.
(.. , . 22
.). ,
. ., ., . . . 336/388 . XVI . .
, , 337/389 1553 . (
335/391 XVII .; ).
.
(. . . . 331/387 1438 .), (. , .
436) , , ( 335/391,
. XVII . . 312), , ,
( , . 562), ( 953/395
XVII . . 279 .), . .,
, ( . 167, 177),
( , , . 379 .).
.


; (. 491)
, ,
. . 1610 .,
. ,
- ()
, .. .-.
- 57 ., 173,
- , 50- 25
., 46, .
, ; . ,
; . .
; (
) . , . .
( .
. )
.
. .
. . . ) , 1633 .
:
, . . .
. 1634 .
( ). (
13.06.2014 13:58

. IX . () ...

52 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

). . 1641 .
1633 .
. 1651 . . . .
. .
1682 .,
.
, -.;
1641 . ( . . . 1373)
, , . . (
) :
,
(. )
. ( 1632 . 4 ),
(.. 1633.,
).
, ., . . . .
321/393, (. 492) : ...
... 1682 ( ,
, . . 337/389, .,
: ,
: , ). 1682 .
,
(.,
) 50
; ,
, , ,
, , . ,
, ,
, . ,
.
,
,
, ,
, ,
[259].
1695 . . : ,
;
1682 . - . 1695
12 (. . 2 ., . 26 ., .
2 ., 26 ., . . 3 .);
1682 . 14
- 27 .
1695 . 1695 . ;
[260].
13.06.2014 13:58

. IX . () ...

53 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...


, ,
. (. 493) (
). , ,
- 1828
.
),
(1851, 1868, 1884 .) . .
. .
,
[261], . .
, -
. ( 6 . 8-)
8 ,
( ),
, 3 ;
75 . . . , 15 .
. . .
. : ..
,
; . ,
, ( . VI .
18351840 . ,
); 29 . .
- ; . 25 .; . 10 .
. 11 . ( 1
. , ). : 1 .
,
( ); 1 .
, , ;
1, 3, 6 9 ;
; .
. ; .
. . 28 .; ;
. , (. 494) .
: ,
, . .
( 30 )
, ,
.

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

54 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

[128]

228, 247.

[129]

. . . . 285/142/1206, . 16 .

[130]

, . 21.

[131]

. . . . 285/142/1206 16 . 10 . 16. 8 . 3.

[132]

. 5.

. 10 . . .
-. .
[133]


. ( 12 ),
1909.
[134]

[135]

. 247.

[136]

, . , 17.

[137]

, 18.

[138]

. , .

[139]

, . . . 276.

[140]

, . . ., 20.

[141]

. . . . Q I 57, . 149191.

[142]

, . . . 7. 21.

[143]

, , 806.

5
(, , . preces .
) 2- :
(
, ),
; 2- , . 112,
, , ,
, ().
. , , 874877.
[144]

[145]

, , 515516, 609.

[146]

. . passim.

[147]

. . . 339.

. . . . 328/383 XIV . . 15 . . 16 .
. . 772 XVI . . 42 ..
[148]

[149]

. . . . 330/380 . 247 . 240,

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

55 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

.
[150]

. . . . 330/380, . 268 .

[151]

., 867.

[152]

, . . . 276.

[153]

, . . . 2530.

[154]

. . . 328/383 . 20 . 23; 329/384, . 30 .

31 .
[155]

, . 4, . 17.

[156]

. . . . 1894 . 2, .

117120.
[157]

. . . . 32.

[158]

, . . ., . .

[159]

, , . 324.

[160]

. . . . . 35/491, . 15 . . . . . 381

. 16.
[161]

. . . 328/383 . 36 .

[162]

. . 33, Migne, Patrol. s. gr. 127, p. 1054.

[163]

. . . . 229/144, . 39.

[164]

, . 233.

[165]

. . . . 205 142/1206, . 20 .

[166]

. . . . 330/380, . 66 .

[167]

. . . . . 35/491, . 15 . . . . .

381, . 16.
. . . . 29 . 202 .
, :
. 50, , 100 , .
[168]

[169]

, . 199 . 200.

[170]

.
-. . . . . 330/380
. 269 ,
.
[171]

. 101 . . , .
50, , 3 . , , , .
[172]

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

56 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

50, 7 ., . ,
, . 1052 . (. , . 427).
[173]

., . . . . 350/406 ( XV .), . 7.

[174]

, . . 296.

. . 1620 .
.
.
.
[175]

.-. XVII . . . .
. . .. 1848 . 134.
[176]

., . .-. 762 XV . . 158; .


. . 336/388 XVI . . 350 .
[177]

[178]

, . 301.

. . . . 330/380, . 248; . . . . .
[179]

[180]

. . . . . 1052, . 111 . 103105.

. . . . 53, . Schols
1823 ., . 19, Erizzo 1861 .
. . . . ,
13 .
[181]

, ., . . IX ., .
. . . 57 IXX ., . X
., . . X ., . . 708 X . (
). . 205 XXI . , .
VIII ., , (.);
, .. VIIVIII ., :
, 26 ., , ., .
, . .
[182]

X .,
() . . . 79 X
., . . 431055 ., . .,
XI . XI . XII .,
XIII . , . . .
. XI ., . . .
. 27 XII ., . . ( () XII
., . XIIXIII ., . .
. . XIII .
[183]

[184]

. XXI .,

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

57 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

. . 43 XI . XII .; . . . . II 1
.
. . .
. . 166 Xi ., . XI .,
XII . (. . . . I, passim).
[185]

, . . . 350 . . (372 .)
. . . .
X ., 14 . , 28 .
, 16 . , 1 . .
[186]

. .
. 1893, I, 177 .
[187]

[188]

. . . . I, 97. Kellner, Heortol. 223.


, -, .,
XII . ( 21 28 ., 6 13 .),
(3 7 , . 9 , 28 .),
(. 31 ., 2 ., . 26 .,
23 .).
[189]

Bolland, Acta sanct. Mart. I, 1668 an. p. 861 sq., Albani 1727 . (
. . . . . I, 278 Kellner,
Heortol. 221.
[190]

[191]

. . . . I, 293. 301. 323. 303 .

[192]

Kellner, Heorologie, 234.

Alt H. Das Kirchenjahr, Berl. 1860, passim. . .


. . 1894, II, passim.
[193]

[194]

. . . . VI 7, . 102. , 907.

[195]

. . . I, 401.

[196]

. .

[197]

. ., . 57, . 489.

[198]

Breviarium romanum, passim.

[199]

Cotelerius, Eccl. graecae monum. III, 126430.

, 3 . . (. ) .
. . . 38, 69.
[200]

Codinus, De off. ecll. et. cueiae, cap. 7. Martene, De ant. eccl. eitib. III, 76.
. . . . . 1907,
52.
[201]

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

58 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

[202]

, , 252 .

[203]

, , 817.

[204]

Martene De ant. eccl. rit. III, 75.

[205]

, . 1, . 156 . . . 53, 67.

[206]

Cotelerius Ecc. gr. mon. III, 435 sq.

[207]

. . . 24.

[208]

. . . 10, . 54 .

[209]

. . .

. , . . II, 390 ..
( ).
[210]

[211]

., . . 1910 .

(., .
. ) ,
, :
. , :
, , ; :
; .
: , ,
; . : ,
, ; . :
, , . :
, ;
. : ,
; . :
, v ; . :
, ,
; ..: :
, ; .:
. ; :
; . ( .
):
, ; .:
, ;
, , ;
: , ,
; : , ,
, , ;
: ... ;
: ,
[212]

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

59 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

; . : ,
, ; :
, ;
: ,
; . :
, ; . :
, ;
: ,
; : ,
; :
, , ;
: ... ,
, , , ... ,
, , . 3,
. , ,
. 1536 .
50-: , ,
, 6 ,
134 ., 9 . (. .
. . , 1864, 252). . 1491 .

, (. 270 . .); (.
163 .) .
[213]

, . . 372 .

. . . .
. . . III, . I. . 1869, 448 .
[214]

[215]

. . . . . 1859, passim.

[216]

. . . . . II, passim.

Schletterer H. Geschichte der geistliche Dichtung Hann. 1869, I, 259 f.


Nickel E., Geschichte der katholischen Kirchenmusik. Bresl. 1908, 157.
[217]

[218]

. . 18.

[219]

. . 1.

[220]

. . . 2.

[221]

. 4148. . 2.

[222]

. . . 18. , . 232.

[223]

. 77. . 18.

[224]

. . .

[225]

. 18.
13.06.2014 13:58

. IX . () ...

60 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

[226]

. 16.

[227]

. 18.

[228]

. 12. 13.

[229]

Migne, Patrol. s. gr. t. 99 col. 17331748.

[230]

Pitra, Juris eccles. hist. et mon. II, 327348.

[231]

. . . ., 112.

[232]

. . . 51.

-
, . , ( 1012
.), ,
.
, ,
. , ,
. ,
, ; ,
, .
-, ,
, .
.
()
: ,
.
, ,
: 100
, .

: , ;
,
. , , ;
, ,
100 .
.
, .
,
. ,
; , . ,
. .
, ; , ,
; , ,
30, 40 60 . -
[233]

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

61 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

, . ,
, .
.
(?). .
;
.
, - .
,
. . ,
- , ;
.
, ,
- ;
. . .
- , . ,
, .
: .
,
? - ,
. . . . . 305 . 478 .
[234]

. . . . 330/380 . 214.

[235]

, . . I, 581.

-
. 1 . . .
[236]

.
- ,
:
- , :
,
. . , .- ,
, , , ;
,
( . . .
, . . 1892, 26).
[237]

. . 456 ., .
. . 285/174/206. . 13 . 7
.
.
[238]

, ,
, .
8 , , . 205 .
[239]

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

62 din 63

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

- ,
. () ;
. (, . . . 144).
[240]

.
.
[241]

. . . 179, 191. . .
, 15.
[242]

[243]

, , 654.

, , 671, 678. .
. .
: . ,
,
-;
. ,
...
, ... , , ...
( ) ,
: ,
; 30 15
: ,
. , 3
,
; 3
,
, ,
. (. . , . 11. Migne Patrol. s. gr. t. 127).
[244]

[245]

, . 46, 5, 16, 15, 24, 28.

. . : ( )
: , , ,
..
[246]

, . . . 323; . . . . . 35491, . 13
.14 ., . . . . . . 381, . 14 .15.
[247]

[248]

, 35, . 16 .; 381, . 17 . 18, . 325.

[249]

35, . 19 .20. . 326.

[250]

. . . . . 381 XIIXVI ., . 19 .22 .

[251]

, . 2223.

[252]

, 796809.

13.06.2014 13:58

. IX . () ...

63 din 63

[253]

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/liturgika/skaballanovich_tolkov...

, 863.

. . . 315326. . . . .
491/35, . 120. . . . 456 . 123.
[254]

[255]

. . . . 381, . 140.

[256]

, . 316.

, .-.
(. ,. 473) . . ., .
1 . ,
, ,
. ;
, (
);
. . .

... (. . . . XVI . 379, . 290, 380, . 22; .
678/386, . 233 . .).
[257]

, () . . .
. 1887, 3.
[258]


,
IV . (, . . . . 9.225)
.. -. .
[259]

[260]

, . . 311 .

, . ,
. - .
.
[261]

<<

>>

13.06.2014 13:58

Оценить