You are on page 1of 6

Lista oficial a ncercrilor efectuate n LPA

Indicele
determinat

Metoda de ncercare
Echipament

Plumb, cadmiu

Volt-ampermetria de inversiune
AVA - 1
Spectrometria de absorbie atomic
Spectrometru de absorbie
atomic SOLAAR-S
Metoda spectrofotometric
Apel PD-303S
Colorimetric
Scal colorimetric standard

Plumb, cadmiu,
cupru, zinc
Arsen
Mercur
Fier

Staniu
Activitatea specific
Cesiu-137
Activitatea specific
Stroniu-90
Activitatea specific
Radiu-226, Toriu232, Potasiu-40,
Activitatea efectiv
Nitrai
-, -, - HCCH
4,4-DDT, 4,4-DDE,
4,4-DDD
Aldrin
Heptaclor
Clorpirifos
(Dursban),
Diazenon
(Bazudin), Fozolon
(Zolone), Dimetoat
(Fosfamid)

Produsul

Carne, produse din


carne, lapte, produse din
lapte, fin, crupe de
gru i produse
prelucrate din ele, zahr,
produse din zahr, fructe,
legume i produse
prelucrate din ele, nuci,
buturi alcoolice i
nealcoolice.
Spectrometria de absorbie atomic Bere, buturi alcoolice,
Spectrometru de absorbie uleiuri, grsimi, unt de
atomic SOLAAR-S vac, oet
Fotocolorimetric
Fotocolorimetru KFK-2
Fotocolorimetric
Conserve din carne,
Fotocolorimetru KFK-2 lapte, legume i fructe
Metoda spectrometric
Produse din carne, lapte,
pete, cereale, produse
Spectrometru GAMMA BETA de patiserie, legume i
tip MKC-AT1315 fructe, oleaginoase,
buturi, materiale
lemnoase, hrtie, etc.
Metoda spectrometric
Materiale de construcie
Spectrometru GAMMA BETA
tip MKC-AT1315
Metoda ionometric
Ionometru de laborator -160
Cromatografia de gaze
Agilent 6890N
Cromatografia de gaze
Agilent 6890N
Cromatografia de gaze
Agilent 6890N
Cromatografia de gaze
Agilent 6890N
Cromatografia de gaze

Agilent 6890N

Legume i fructe
Produse agroalimentare
Produse agroalimentare
Produse agroalimentare
Produse agroalimentare
Produse agroalimentare

Decis

Cromatografia de gaze
Produse agroalimentare
Agilent 6890N
Treflan
Cromatografia de gaze
Produse agroalimentare
Agilent 6890N
Patulin
Cromatografia n strat subire
Sucuri concentrate i
produse de mere i
tomate
Aflatoxine B1, B2, G2, Cromatografia n strat subire
Cereale, boboase, fin,
G1
ceai, cafea, semine
oleaginoase, nuci
Ochratoxina A
Cromatografia n strat subire
Nuci, cafea, stafide
Dezoxinivalenol
Cromatografia n strat subire
Cereale, produse de
(DON)
panificaie, produse de
patiserie, paste finoase
Zearalenon (ZON)
Cromatografia n strat subire
Cereale, produse de
panificaie, produse de
patiserie, paste finoase
Sorbat de potasiu
Metoda titrimetric
Margarin
Benzoat de sodiu
Metoda titrimetric
Margarin, Preserve de
pete
Acid benzoic
Metoda titrimetric
Margarin
Acid sorbic
Metoda titrimetric
Margarin
N-nitrozamine
Cromatografia n strat subire
Bere, carne, produse din
carne (crnai, carne
afumat)
Acetaldehide,
Cromatografia de gaze
Alcool etilic, brandy,
metilacetat,
coniac, vodca
etilacetat, alcool
Agilent 7890 A
metilic, ulei de fuzel,
furfurol
Cafein
Cromatografia de lichide HPLC
Cafea
Agilent 1100
Sorbat de potasiu,
Cromatografia de lichide HPLC
Buturi nealcoolice i
benzoat de sodiu,
slab alcoolice
ciclomat,
acesulifam,
Agilent 1100
aspartam, zaharin,
cofein
NMMAF (numrul de Metoda orizontal
Produse agroalimentare.
microorganisme
Carne i produse din
mezofil-aerobe i
carne, lapte i produse
facultativ anaerobe)
din lapte, ap potabil i
mineral, produse
cosmetice i igienice
Enterococi
mbogirea neselectiv
Ap potabil i mineral,
P.aeruginos
Metoda prin filtrare pe membran produse cosmetice i
igienice
Bacterii coliforme
mbogirea pe medii lichide. Metoda Produse agroalimentare.
E.Coli
orizontal
Carne i produse din
Familia
carne, lapte i produse

Enterobactericea

Metoda prin filtrare pe membran din lapte, ap potabil i


mineral, miez de nuc,
produse cosmetice i
igienice
S.aureus
mbogirea n medii lichide
Carne i produse din
Metoda orizontal carne, lapte i produse
din lapte, produse
cosmetice i igienice
Salmonella
Metoda orizontal.
Produse agroalimentare.
Metoda prin filtrare pe membran
Carne i produse din
carne, lapte i produse
din lapte, ap potabil i
mineral, miez de nuc
Drojdii i mucegaiuri Metoda orizontal.
Produse agroalimentare.
Metoda prin filtrare pe membran
Miez de nuc, ceai,
cafea, bere, buturi
nealcoolice
B.cereus
Metoda orizontal.
Produse agroalimentare.
Proteus
Metoda prin filtrare pe membran
Miez de nuc
Clostridii
Metoda orizontal.
Produse agroalimentare.
sulfitreductoare
Metoda prin filtrare pe membran
Miez de nuc, ceai,
cafea, carne i produse
din carne, ap potabil i
mineral
Microorganisme
Metoda orizontal
Produse lactate
acidolactice
Bifidobacterii
Sterilitatea
mbogirea n medii lichid i solid
Conserve
industrial
L.monocytogenes
Metoda orizontal
Produse lactate, produse
din carne
Bacillus
Dup instruciune
Pine
mesentericus (boala
de cartofi)
Fracia masic de
Metoda fotocolorimetric
Produse de patiserie i
zahr
panificaie, produse
conservate din fructe i
Fotocolorimetru -2 legume
Titrare cu permanganat
Produse de patiserie i
panificaie, produse
lactate, produse
conservate din fructe i
legume, produse vinicole
Titrare direct
Produse conservate din
fructe i legume, produse
vinicole, lichior i vodc,
concentrate
Titrare iodometric

Produse lactate

Fracia masic de
grsimi

Metoda refractometric

Produse de patiserie i
panificaie, produse
lactate, produse
Refractometru ABBE AR3/AR4 conservate din fructe i
Refractometru legume, concentrate
alimentare
Metoda acidulometric
Produse lactate (unt,
(metoda lui Gerber)
conserve, ngheat),
produse din carne,
concentrate alimentare
Metoda gravimetric extractiv
Produse conservate din
fructe i legume ,
produse din carne,
Automatic Soxhelet extractor produse din pete

Fracia masic de
umiditate i
substane uscate

Metoda gravimetric

Metoda areometric

Metoda refractometric

Aciditatea

Alcalinitatea
Fracia masic de
grsime brut
Fracia masic de
proteine
(determinarea
azotului)

Refractometru ABBE AR3/AR4


Refractometru
Metoda titrimetric

Metoda titrimetric
Metoda gravimetric extractiv
Automatic Soxhelet extractor
Metoda titrimetric
Kjedahl Analiser

Produse de patiserie i
panificaie, fin, crupe,
grune, drojdii, ceai,
cafea, paste finoase,
amidon, produse din
carne, produse lactate
Produse conservate din
fructe i legume, buturi
alcoolice
Produse de patiserie,
produse conservate din
fructe i legume, buturi
alcoolice
Produse de patiserie i
panificaie, paste
finoase, amidon, drojdii,
concentrate alimentare,
produse conservate din
fructe i legume. Produse
lactate (unt, conserve,
ngheat), produse din
pete, buturi
nealcoolice, bere,
produse vinicole, vodc,
oet, lichior, maionez
Produse de patiserie,
vodc i rachiu
Semine uleioase,
nutreuri furajere
Nutreuri furajere, soia,
produse lactate, produse
conservate din fructe i
legume, produse din
carne, produse din pete

Fracia masic de
cenu
Fracia masic de
substane extractive
Cloruri

pH

Nitrii
Fosfor

Determinarea
amidonului
Determinarea
extractului

Determinarea
densitii relative a
extractului
Determinarea
alcoolului

Metoda gravimetric
Metoda gravimetric extractiv
Metoda argentometric (metoda lui
Mohr)

Produse lactate (unt,


brnz), produse
conservate din fructe i
legume, produse din
carne i pete,
concentrate alimentare
Metoda pH-metric
Produse lactate, produse
Ionometru de laborator -160 conservate din fructe i
legume, buturi
nealcoolice, cacao,
cafea, produse cosmetice
Metoda fotocolorimetric
Mezeluri i produse din
Fotocolorimetru -2 carne
Metoda fotocolorimetric
Produse din carne,
Fotocolorimetru -2 produse lactate
Metoda spectrofotocolorimetric
Spectrometru PD-303S
Metoda titrimetric
Produse din carne
Metoda refractometric
Lichior, vodc
Refractometru
Metoda gravimetric
Produse vinicole (divin,
brandy, distilat)
Metoda picnometric
Produse vinicole, bere,
produse conservate
Analizator bere
Metoda picnometric
Produse vinicole, bere,
Analizator bere produse conservate
Metoda titrimetric
Produse conservate
Metoda areometric

Determinarea
acizilor volatili

Metoda titrimetric

Determinarea SO2

Metoda titrimetric

Determinarea
acidului sorbic

Fin, produse de
patiserie, cafea, cacao
Ceai, cafea, divin

Produse vinicole, lichior,


votc
Produse vinicole,
produse conservate din
fructe i legume
Produse vinicole,
produse conservate
Produse vinicole

Metoda de cromatografie lichid


HPLC
Agilent 1100
Determinarea fierului Metoda fotocolorimetric
Fotocolorimetru -2
Culoarea
Metoda fotocolorimetric
Bere
Analizator de bere

Not: Pentru efectuarea ncercrilor sunt utilizate urmtoarele tipuri de balane:


- balan de laborator cl. III
- balan analitic de laborator cl. II
- balan de laborator WA-33 cl. II
- balan analitic AGN cl. I