You are on page 1of 3

CC THU TP.

H CH MINH

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

CHI CCTHU QUN 12


S:

/TB-CCT

c lp T do - Hnh phc
Qun 12, Ngy

thng 11 nm 2014

THNG BO
Knh gi: Cng Ty TNHH..
Cn c Thng t s 119/2014/TT-BTC ca B Ti chnh ngy 25/8/2014 sa i, b
sung mt s iu v thu gi tr gia tng, thu thu nhp c nhn, thu thu nhp doanh nghip,
qun l thu.
Cn c Thng t s 151/2014/TT-BTC ca B Ti chnh ngy 10/10/2014 hng dn thi
hnh Ngh nh s 91/2014/N-CP ngy 01/10/2014 ca Chnh ph v vic sa i, b sung
mt s iu ti cc Ngh nh v thu.
Chi cc thu thng bo n cc doanh nghip trn a bn Qun 12 mt s ni dung lu
nh sau:
1.

Khai thu GTGT theo qu

Khai thu GTGT theo qu p dng i vi ngi np thu gi tr gia tng c tng doanh
thu bn hng ha v cung cp dch v ca nm trc lin k t 50 t ng tr xung.
Vic thc hin khai thu theo qu hay theo thng c n nh trn nm dng lch v
n nh theo chu k 3 nm. Ring chu k n nh u tin c xc nh tnh k t ngy
01/10/2014 n ht ngy 31/12/2016
- Trng hp doanh nghip mi thnh lp nm 2014 th thc hin khai thu GTGT theo
qu k t qu 4/2014 n ht nm 2015. Doanh nghip cn c doanh thu ca nm 2015 xc
nh cho 3 nm tip theo thc hin khai thu theo thng hay qu.
- Trng hp doanh nghip c doanh thu nm 2013 khng 12 thng dng lch th
k khai theo qu t ngy 1/10/2014. T nm 2015 s xc nh li chu k khai thu mi da trn
doanh thu nm 2014
- Trng hp Doanh nghip c doanh thu nm 2013 ( 12 thng) di 50 t th thc
hin khai thu GTGT theo qu t ngy 1/10/2014 n ht nm 2016. T nm 2017 s xc nh
li chu k khai thu mi da trn doanh thu ca nm 2016.
- i vi cc doanh nghip p dng khai thu theo qu trc thi im Thng t ny
c hiu lc thi hnh th chu k n nh u tin c tnh n ht ngy 31/12/2016.
Trng hp ngi np thu iu kin v thuc i tng khai thu GTGT theo qu
mun chuyn sang khai thu theo thng th gi thng bo (theo Mu s 07/GTGT ban hnh
km theo Thng t 151//2014/TT-BTC) cho c quan thu qun l trc tip chm nht l cng

vi thi hn np t khai thu GTGT ca thng u tin ca nm bt u khai thu GTGT theo
thng (i vi k khai thu thng 10/2014 chm nht l ngy 20/11/2014)
2.

Chuyn i phng php tnh thu GTGT

Trng hp doanh nghip, hp tc x thnh lp nm 2014 v doanh nghip, hp tc


x thnh lp trc nm 2014 ang p dng phng php trc tip c thc hin y
ch k ton, ha n, chng t theo quy nh ca php lut v k ton, ha n chng t,
c doanh thu t bn hng ha, cung ng dch v t 1 t ng tr ln th DN chuyn sang p
dng phng php khu tr t ngy 1/1/2015 v cho hai nm 2015 v 2016. Trng hp
doanh thu xc nh cha n 1 t ng th DN thuc trng hp ng k t nguyn p dng
phng php khu tr. Nu DN tip tc ng k t nguyn p dng phng php khu tr th
DN tip tc p dng phng php khu tr trong 2 nm 2015 v 2016. DN phi gi Thng bo
v vic p dng phng php tnh thu GTGT ti c quan thu trc ngy 20/12/2014.
Doanh thu t bn hng ha, cung ng dch v hng nm c xc nh theo Khon 2
iu 12 Thng t 219/2013/TT-BTC ca B Ti chnh ngy 31/12/2014.
3.

Khai thu TNDN

Cn c kt qu sn xut, kinh doanh, ngi np thu thc hin tm np s thu thu


nhp doanh nghip ca qu chm nht vo ngy th ba mi ca qu tip theo qu pht sinh
ngha v thu;
Doanh nghip khng phi np t khai thu thu nhp doanh nghip tm tnh hng
qu k t qu 4/2014. Cui nm doanh nghip thc hin np t khai quyt ton thu
TNDN
Trng hp tng s thu tm np trong k tnh thu thp hn s thu thu nhp doanh
nghip phi np theo quyt ton t 20% tr ln th doanh nghip phi np tin chm np i
vi phn chnh lch t 20% tr ln gia s thu tm np vi s thu phi np theo quyt ton
tnh t ngy tip sau ngy cui cng ca thi hn np thu qu bn ca doanh nghip n
ngy thc np s thu cn thiu so vi s quyt ton.
ngh doanh nghip tham kho thm cc ni dung hng dn ti Thng t
151/2014/TT-BTC v Thng t 119/2014/TT-BTC bit thm chi tit./.
KT. CHI CC TRNG
P.CHI CC TRNG

Th Xun Mai