Вы находитесь на странице: 1из 1

'Giarymol' IM SRL

unitatea

'Giarymol' IM SRL
unitatea

Formular interdepartamental tipizat nr. -1


-1

COD FISCAL (. )

COD FISCAL (. )
Aprobat prin hotarirea D.S. al Republicii
Moldova nr. 08 din 12 aprilie a 1995
12 1995., 08
Cod CDUM

DISPOZITIE DE INCASARE Nr. 232Nr. document

Cont
Data intocmirii coresponde

nt

Simbol
de evidente
analitica

Summa

COD FISCAL (. )
001
Incasata de la

numele, prenumele

la dispozitie de incasare nr. 232Incasat de la "IP telefonie"

COD FISCAL (. )

Baza: Venit de la prestarea serviciilor


:
Cincizeci si patru lei 00 bani
suma in litere

., .

Baza:
Venit de la prestarea serviciilor
:
Cincizeci si patru lei 00 bani
suma in litere

Anexa:
:

Contabil-sef

CHITANTA

A incasat casierul

L. S.
. .

Contabil-sef

A incasat casierul