You are on page 1of 19

MNGMNTUL SIGURRILR

D VI. STUDIU D Z L ING


GRUP

UPRINS:
INTRDUR...........................................................................................................3
PITLUL I. SPT TRTI I MTDLGI PRIVIND
SIGURRIL D VI....................................................................................................5
1.1. Nsitt i ndiiil priii sigurrilr......................................................5
1.2. nptul d sigurr.........................................................................................7
1.3. prii i vlui sigurrilr d vi n Rmni..........................................8
1.4. ninutul i smnifii sigurrilr d vi.................................................11
1.4.1. rtristiil sigurrilr d vi...........................................................14
1.4.2. Prtiulriti l mngmntul n sigurri.............................................15
PITLUL II. STUDIU D Z PRIVIND NHIR, DRULR I
FINLIZR NTRTLR D SIGURRI D VI.................................18
2.1. Przntr gnrl sitii ING Grup.....................................................18
2.1.1. ING Bnk Rmni.....................................................................................19
2.1.2. ING sigurri d Vi...............................................................................20
2.1.3. Rspunsul ING l riz finnir..............................................................21
2.2. Prdus d sigurri d vi frit d ING.....................................................22
3.2.1. ndiii privind nhir ntrtlr d sigurri d vi d l ING...24
3.2.2. Studiu d z: mpri ntr plnul d prti Prudnt i Mrtn.. .26

INTRDUR
Un spt snil n vi i vlui mului, n din l mi vhi timpuri l-
nstituit grij f d viitr, tm mbint u prui i nlpiun u sigurn unui
luru mplinit. sigurr d vi rprzint frm inglbil d prti finnir
mului n zul prdurii unui idnt, uni bli, invliditii su dsului.
Spul lurrii st d prznt mngmntul tivitii d sigurr n drul ING
sigurri. Lurr st struturt p tri pitl n r sunt przntt lmntl
snil i fundmntl, trti i prti, l sigurrilr d vi, prum i aspecte
privind managementul acestora.
pitlul 1 fr infrmii gnrl u privitr l sigurri. Printr l mi
imprtnt drin l mnilr s numr: un tri dnt l pnsinr, umulr unui
..
pitlul l dil uprind infrmii

dspr ING sigurri d vi. st

sitt st lidr p pi rmns d sigurri i st d smn mi putrni


pitlizt mpni din st sgmnt, upnd primul l i din puntul d vdr l
trgrii d ni lini. n st pitl sunt frit infrmii dspr prdusl frit d
sitt ING, rtristiil str i s przint nliz mprtiv ntr du plnuri
d prti, vntjl str, prum i luzl ntrtul i vlui sitii d-
lungul pridi uprins ntr 2008 i 2013.
l d-l tril pitl nlizz mngmntul tivitii d sigurri din drul
ING sigurri d Vi. Dtl flsit pntru nliz rlizt sunt xtrs din rprtl
nul d dsfurr tivitii, prum i din munitl d prs, publit d tr
sitt

PITLUL I. SPT TRTI I MTDLGI


PRIVIND SIGURRIL D VI

1.1. Nsitt i ndiiil priii sigurrilr


i

mtril.

stbilt stfl, lgtur strns ntr mni i ntur, s nstitui numit rprturi d
intrndiinr, lgtur prmnnt, n rlizr ri, mul st nvit s-i dptz
tivitt l ntur nnjurtr.
Prgrsl inrgistrt d stiin i thni, u ntribuit l rtr nmi i
sil, l uurr munii i l sprir ntinu prdutivitii. n numit mprjurri
ns, st prgrs pt prv idnt, pt s ftz pitt d mun su hir
vi mnilr. mnii nu pt prvd ttul i nu inttdun vnimntl durg xt
um u fst prvzut, fi s rfr l vi indivizilr, prsnlr, fi privs
drul nturl su si-nmi n r vluz. sigurril s-u nsut din nvi
impris d prti bunurilr mului mptriv frlr distrutiv l nturii.
frm i mnismul
tul d funinr l stui srviiu finnir st rzulttul unui prs mplx i
ndlungt d trnsfrmri i dptri l ndiiil i rtristiil divrslr pi,
njunturi istri, pliti, sil i nmi 1.
Dzvltr sitii st mrt d frtul i strdni mnilr pntru prpri lr
prpir i pntru prpri lr prr n f unr vnimnt r l pt prilit xistn i
dvnir. Vi mnilr nu st nttdun snin. Indifrnt t grij s rd vitrii
prblmlr su prtjrii bunurilr niidt, nimni nu pt fi sigur d sus. D nu r
ngtiv (lmiti l nturii,
idnt, pirdr su mirr pitii d mun n urm unr bli su btrnii)
impli trum psihi su pirdri finnir smnifitiv, stfl sigurr prut din
nvi d prti mului n f unr pril i pntru gsir sluiilr dvt d
nlturr lr. l mi vhi frm d sigurr sunt ntlnit n n ntihitt i dtz
d ir 6500 d ni. n f str pril nvi mnilr d s prtj ndus l
slidrizr stui n prsul d prvnir ftlr vnimntlr (risuril din
1

Bisu, ., sigurril d vi l dbutul milniului III, d. Di, luj-Np, 2005, pg. 10

sigurri). D- lungul timpului, sitt nrt s gss mijl fiint d


prvnir i limitr nsinlr str vnimnt, ns xprin n rt
dsfurr lr nu pt fi n ttlitt prvzut su stpt2.
u prut stfl 2 mdliti:
) slidrizr n f vnimntlr pr n vi uni muniti i s bzz p
ntribui firui individ u sum mii, sub frm unr tizii n vdr rrii unui fnd
bns utilizt l jutrr lr indivizi r u sufrit prjudiii gnrt d vnimntl
r u mtivt unir munitii; prinipiil munitii d ris i mutulitii u rprzntt
bz nptului d slidritt, t i lui d sigurr;
b) , prsnl np
i runs prtunitt prvnirii i nlturr p bz mutulitii prjudiiilr gnrt
d prdur str pril viitr, prbbil, psibil dr nsigur.
Sitt umn st n prmnn bligt s gss mtd fiint d prr,
prvnir i mpnsr pgublr priinuit d risuri. 3 st mtd u unsut mr
vritt i pt fi sistmtizt n tri tgrii: msuri d prvnir, msuri d sistn i
msuri d prvdr.
Prvnir st l dinti mijl d prti, prmind pril suprimr risurilr,
dr vnd rrri un ft rdil, mi ls n zul risurilr d tstrf su d fr
mjr. st r n vdr nstituir unui fnd d prti su sigurr l nivl
individul i sigur prti rl mptriv divrslr risuri, numi d st sufiint d
mr, luru gru d rlizt.
sistn st iun ntrprins d rgnizi utrizt, vnd ft rprr
dunlr, tuni nd risul s- prdus dj. ftl sistni sunt ds prtil i d
surt durt, frind, din st punt d vdr, prti limitt.
Prvdr st prpri prsnlr mnint, implind rr n prznt unr
rsurs r s fi utilizt pntru nvi viitr. st mi fiint frm d prti i
pt fi rlizt n mi mult vrint. Prtiipr prsnlr l nstituir fndurilr d
sigurr prpriu-zis nu s f dzintrst.
nttdun xist un intrs l str lgt fi d prti sntii i viii, su
mptriv prjudiiilr r l-r put ft prpritt, fi d rspundr p r
prt f d prjudiir prin

2
3

Kisi, R., sigurri i rsigurri, d. Plirm (Univ. tfn l Mr), Suv, 2007, pg. 5
Drghii, M., sigurtrul-grnt l plii, d. . H. Bk, Buurti, 2009, pg. 11

fptl lr, viii, intgritii rprl su bunurilr ltr prsn. i intrsi d


nstituir i pi d utilizr fndurilr d prti ltuis munitt d ris.

1.2. nptul d sigurr


frm d sigurr dup
prr svnilr, s ntlns u du milnii nint ri nstr n lgil lui Hmmurbi,
r prvd nhir unr nlgri ntr prtiipni l rvn mril u privir l
s suprt lbrnd unul din i n drum d p urm turilr tlhrti, jfurilr,
furturilr.
n sns lingvisti, vrbul sigur nsmn d grni pntru nfptuir unui
luru,

ir

prin

substntivul

sigurr

nlg:

Grntr,

punr

sigurn nrdinr, prmisiun frm, msur d prvdr lut d i intrsi pntru


rtir prsnlr fizi n zul diminurii su l pirdrii pitii d mun dtrt
unr bli, idnt sigurr
st tt un sistm d trnsfr d ris, t i mbinr risurilr. Prin mbinr unui
numr mr d uniti d xpunr ntr-un grup, sigurtrul pt stim prbbilitt d
dun lgt d vnimntl nsigur u un grd rznbil d xtitt pntru grup
ntrg, mprind stfl dun, n md gl, l tt grupul.... prsn i pt trnsfrm
risul uni psibil dun mri tr sigurtr prin plt uni prim, trnsfrmnd stfl
inrtitudin uni psibil dun mri ntr- rtitudin unui st nul mi rdus, dr
fix4.
sigurr xprim n prinipl prti finnir pntru pirdril sufrit d
mni su mpnii dtrt unr divrs risuri5. rdul d vin st primul prinipiu d
bz r prmit rlizr unui ntrt ntr sigurt i sigurtr, prin r sigurtul
bnfiiz d prti pntru risuril p r i l- sumt sigurtrul. sigurtrul
printr-un ntrt d sigurr s blig s plts ntrvlr dunlr n zul
prdurii unui din risuril sumt.
Un lt prinipiu p r l r sigurr st prinipiul mutulitii prin r fir
sigurt ntribui u sum d bni, numit prim d sigurr, l rr fndului d
sigurr din r sigurtrul pr dunl sufrit d siguri. ntrtul nhit ntr
un sigurt i sigurtr st dnumit ntrt d sigurr su pli d sigurr. Sub spt

4
5

Bnntt, ., Diinr d sigurri, d. Tri, Buurti, 2002, pg. 57


Drghii, M., sigurtrul grnt l plii, d. . H. Bk, Buurti, 2009, pg. 13

juridi

rtristiil

unui

ntrt.
Mtdl d sigurr s-u dzvltt dt u nvil d prti xistnt l un
mmnt dt pntru mni i fril lr. sigurr mpnsz finnir ftl nfst
l unui vnimnt viitr i inrt i prdur. sigurr pt fi privit sub mi mult
spt, fi l d rdin juridi, nmi su finnir.
sptul juridi l sigurrilr st dt n primul rnd d ntrtul d sigurr r
nstitui lg prilr su lg prpriu-zis, prin r sigurtul s blig s plts
sitii d sigurr prim, ir n zul n r s prdu risul, sigurtrul trbui s
, sigurr impli nstituir
n ndiii spifi fndului d sigurr, vidniindu-s sptl:
) fndul d sigurr s nstitui sub frm bns;
b) fndul d sigurr s nstitui dsntrlizt l nivlul firi siti d
sigurr p bz primlr d sigurr nst. st impli rlii nmi ntr pri:
prin fluxuril bnti p r l prsupun nsr primlr d sigurr i pi prin plt
dspgubirilr frnt.
Sub spt finnir, sigurr rprzint un intrmdir finnir ntr prsnl
fizi sigurt r plts lnt prim d sigurr i prsnl fizi/juridi r u
nvi d rsurs finnir suplimntr.

1.3. prii i vlui sigurrilr d vi n Rmni


n zill nstr, sigurr st prput industri mplx, r rgult
r fr mr vritt d prdus i srviii r vin n sprijinul indivizilr, fmiliilr i
rgniziilr n prblml d ris. Ttui, sigurril nu u fst mru mplit. Mtd
inipint d sigurr u fst utilizt d- lungul mi multr sl. n timp, thniil d
distributi risului s-u dzvltt trptt pn l frm lr tul.
vluti sigurrilr s- prdus n prll u lgisltii, ntbilittii si
frmlr d mrt. mnii d fri u nvtt s flss thniil d sigurr pntru
misr risuril inrnt n tivitt lr, s um u nvtt s flss ntrtl
pntru stbili ru dispusi s
pt mr prt din risuril p r l ntmpinu, bzndu-s l nvi p sprijinul
fnnir l fmilii, su l munittii rligis. rtr grdului d mplxitt l vitii
7

mdrn i- dtrmint s ut prtti mptriv risului n rndul mnismlr d


sigurr frml.
u tt l mi mult surs indi fptul sigurril n Rmni u dbutt l
sfritul slului l XIX-l, frm prmrgtr l str, um r fi prti rlizt
p bz mutul, u prut n slul l IV-l n Trnsilvni, fiind rgnizt n siii
mutul i d ntrjutrr. Brsll d msrii din Trnsilvni s rgnizu n siii
mutul pntru stingr inndiilr i pntru sigurril d vi6.
Mirl rist susin l mi vhi frm l sigurrilr d vi, prut n
din ntihitt, sunt indmniziil d ds pntru prir hltuililr d nmrmntr
i sigurr n Rmni s-
dsfurt p fundlul fnmnului d ntrlizr, migrr i xpnsiun pitlului n
sigurri.
n nul 1871, nd lut ntr prim sitt d sigurri n vh Rmni,
dnumit Di, u un pitl d 3 milin d li, intrsul strnit n rndul ppulii fst
dsbit. Di vut ntribui nsmnt n prsul d mdrnizr Rmnii.
n 1930, nd u nput s s prti tt tipuril d sigurri, prin Lg Nr. 216
sigurrilr s- nfiint fiiul pntru suprvghr ntrprindrilr privt r nhiu
sigurri i rsigurri, fiiu r funin p lng Ministrul d Industri i mr7.
n nul 1942, dt u prii lgii r rrgniz tivitt d sigurr, Rgi
utnm sigurrilr d Stt (R...S.) nput s prti tt tgriil d sigurri
i din mnplul supr sigurrii bunurilr d stt i munl.
Rgi prst numi srviii publi i nu bin prfit, stfl priml d sigurr
ru sub nivlul primlr prtit d sitil privt d sigurri. n nul 1949 R...S.
s- trnsfrmt n sitt mril d stt i sigurri. n nul 1948, urmr
ninlizrii, sitil d sigurr u trut n prpritt sttului u tt tivl i
psivl lr, ir instituiil publi d sigurri u intrt d smn n nil struturi l
nmii plnifit.
n nul 1952 s- rt, u pitl intgrl rmns, dministri sigurrilr d Stt
- DS, institui spilizt n tivitt d sigurr, d rsigurr i d misrit d
vri, r i dsfur tivitt sub ndur gnrl Ministrului Finnlr. dt
u d sigurr/rsigurr.

6
7

Ptrsu, ., Mrkting n sigurri, d. Urnus, Buurti, 2005, pg. 23


Bistrinu, G., sigurri i Rsigurri, d. Univrsitr, Buurti, 2006, pg. 201

Dup rvlui din 1989 u prut imprtnt shimbri lgisltiv r u ndus


trptt l nlturr mnplului sttului, l prii multr siti d sigurr i l
stbilir limtului nurnil p pi sigurrilr din Rmni.
Prsul nput prin Htrr d Guvrn nr. 1279 din 8 dmbri 1990 privind
nfiinr unr siti mril p iuni n dmniul sigurrilr, r prvd
npnd u dt d 1 inuri 1991, s pt r siti d sigurr siti mril
p iuni. dministri sigurrilr d Stt i- ntt tivitt, tivul i psivul fiind
prlut d tr sitil sigurr Rmns S.., str S.. i gni rm S..,
nfiint prin prvdril lii Htrri.
, mnisig, mnisig
Lif, sibn, Unit Grup WS, str, rdf, Gnrli, BR sigurri, IG Lif, IG
Rmni.
Frm prpndrnt d instituinlizr tivitilr d sigurr fst
tntinlr su siiilr mutul d suprviuir, nt sigurril mdrn mptriv
risului d ds u ptruns rltiv gru n tt strturil sitii rmnti.
n prznt, s nstt nvi rsnd sigurrilr d vi, printr r mi

1.4. ninutul i smnifii sigurrilr d vi


Fir prsn fizi su juridi r nvi d prti n ndiiil uni nmii
inrt. sigurr d vi st mdlitt d n prtj finnir, p ni su fmili
nstr, n zul prdurii unui idnt, uni bli, invliditii su dsului.
sigurr d vi nstitui un t individul d prvdr, un ntrt d suritt
prsnl su fmilil r intrvin ntr prsn fizi i sitt d sigurri, vnd
sp: rr ndiiilr d xistn uni fmilii pntru zul n r susintrul
mtril l sti fmilii r dispr; rr unr ndiii nrml d xistn pntru viitr,
unui mmbru d fiind
ntrtul n virtut rui sitt d sigurri s ngjz n shimbul unr prim d
sigurr nst d l prsn fizi-sigurt, s plts subsriitrului nsui su unui
tr - bnfiir d sigurr, sum dtrmint, n zul dsului ri suprviuirii lui
pst vrst prizt prin ntrt.
sigurril d vi u un grd d mplxitt ridit, tt prin ntur risurilr, t i
prin frml i thniil d rlizr lr. n sn, sigurr d vi s bzz p
9

nhir unui ntrt d sigurr (pli d sigurr), prin r sigurtrul s blig s


plts bnfiirului sigurrii numit sum d bni, n shimbul plii d tr
ntrtntul sigurrii uni prim d sigurr8.
Sum d bni r st pltit d tr sigurtr l prdur risului sigurt su l
nhir sigurrii s numt sum sigurt. tuni nd st st rdt ntr-
singur trn s nsidr sigurr st d pitl, ir suml sigurt pltit pridi
sunt prprii sistmului sigurrilr d rnt (nuiti).
Prim d d sigurt.
ntrtul d sigurr s nhi n frm sris (prin mpltr uni dlrii d
sigurr). Dup nliz rspunsurilr, sigurtrul st d rd u nhir ntrtului,
rdtr ntrtului n frm sris i nmnr unui xmplr sigurtului. ntrtul d
sigurr s nsidr nhit prin plt primi d sigurr i mitr plii.
ntr ntrtului d sigurr s rlizz n urmtrl mduri: mdul
binuit d ntr l nstitui jungr l trmn, di xpirr pridi pntru r
fst nhit; ntrtul ntz i prin prdur vnimntului sigurt. Dr, xist i
mduri mi puin uzul um r fi: dnunr, rzilir i nulr ntrtului.
Dnunr s f d tr sigurtr, d sigurtul nu munit, n sris,
mdifiril intrvnit n ursul ntrtului n lgtur u dtl lut n nsidrr l
nhir ntrtului. Rzilir nsmn dsfr pntru un timp ntrtului, dtrit
nxutrii bligii uni din pri din uz r i s pt imput. ftl prdus d
ntrt pn l rzilir rmn vlbil.
Nulitt ntrtului pt fi uzt d dlrii inxt su inmplt fut d
sigurt, su d lips intrsului sigurbil din prt ntrtntului, n mmntul nhirii
stui. D- lungul timpului, sigurril u fst lsifit dup mi mult ritrii. n
prznt, Lg Nr. 403 din 2004 pntru mdifir si mpltr Lgii Nr. 32 din 2000
privind sitil d sigurr i suprvghr sigurrilr f nu lsifir
sigurrilr d vi, d dt st p ls9.
lsl d sigurri d vi sunt:

8
9

I.
II.
III.

sigurri d vi, nuiti i sigurri d vi suplimntr;


sigurri d stri, sigurri d ntr;
sigurri d vi i nuiti r sunt lgt d fnduri d invstiii - tip unit-

IV.

link;
sigurri prmnnt d sntt.

Ngru, T., Prti sigurrilr mril, d. Wltrs Kluwr, Buurti, 2010, pg. 70
Tnssu, P., sigurri mril mdrn, d. . H. Bk, Buurti, 2007, pg. 70

10

Tbl 1.1. mpri ntr sigurril d vi i l nn-vi


sigurri d vi

sigurri nn-vi

S sigur risul d ds prir S sigur lt risuri, u xpi risului d


prinipl;

ds n prir prinipl;

Dsul st vnimnt sigur; mmntul Prdur risului sigurt, vnimnt,


prdurii lui st inrt;

st inrt, prbbil, psibil;

Spul: prti finnir fmilii su Spul: mpnsr pirdrilr mtril


dpndnilr

(pt

fi

mbint

u su

psibilitt nmisirii su invstiii);

finnir

gnrt

prdur

vnimntului sigurt, rsptiv mninr

vlur risului (undrwriting) s f l situii

ptrimnil

finnir

vrst d intrr n ris, n prinipiu, sigurtului;


indifrnt d mdifir lui p prursul vlur risului s f n mmntul
rlii ntrtul;

nhirii ntrtului n funi d ntrg

n ntrtul d sigurr d vi xist prid d xpunr;


bligtriu tri pri implit: sigurtul, n ntrtul d sigurr xist d rgul
sigurtrul

bnfiirul;

unri numi du pri: sigurtul i sigurtrul;

ntrtntul sigurrii st lt prsn unri, pr i bnfiirul r nsz


dt sigurtul;

Nu

sunt

ntrvlr dspgubirii;
ntrt

indmnizi Sunt

(dspgubir);

ntrt

indmnizi

(dspgubir);

Stbilir sumi sigurt s dtrmin n Limit dspgubirii nu pt dpi vlr


funi d nvi d prti i psibilitil bunului n mmntul prdurii risului;
finnir l sigurtului;

xist nptul d "suprsigurr", dr nu

Nu xist nptul d "suprsigurr";

s pt;

Bnfiirul plii st tr prsn n Bnfiirul dspgubirii st, d bii,


zul dsului sigurtului;

i prsn u sigurtul;

Sunt ntrt p trmn mdiu su lung (d Sunt ntrt p trmn surt (pn l 12
bii minimum 3-5 ni, pn l 35-40 d ni luni, rnnibil);
su hir mi mult);

Priml d sigurr s plts p durt

Priml d sigurr s plts p tt rdus ntrtului;


durt ntrtului, gnrnd pridi nsri sigurtrul v trbui s s prup
pntru sigurtr;

prmnnt d gsir d ni fri, dtrit

Prtfliul sigurtrului r un rtr durti rdus ntrtlr;


11

rltiv stbil p prid ndlungt;

S stbils rzrv thni pntru rr

S stbils rzrv mtmti pntru fndului d sigurr din r s vr plti


rr fndului sigurrilr d vi din r indmniziil;
s plts suml sigurt;

Risul st rltiv nstnt p ntrg

xpunr l ris st n sdr pntru durt ntrtului;


sigurtr d- lungul ntrtului dtrit Rsigurr s nhi pntru i
rrii rzrvlr mtmti;

vlr p tt durt ntrtului d

Rsigurr s nhi pntru sum xpus sigurr/rsigurr; sum xpus risului


risului r sd n fir n dtrit st rltiv nstnt.
rrii rzrvlr mtmti; sum xpus
risului sd pridi.
(Surs: Kisi, R., sigurri i rsigurri, d. Plirm (Univ. tfn l Mr),
Suv, 2007, pg 39)

1.4.1. rtristiil sigurrilr d vi


S pt vidni fptul sigurril d vi ndplins du funii xtrm d
pris: funi d prti finnir i funi d nmisir/invstir.
Pntru ntrr ftl finnir ngtiv gnrt d bl su d un
idnt, sigurr d vi fr lr r din un stfl d prdus -numit prti
finnir: un fnd substnil r r du spuri prinipl, i num:

prir hltuililr gnrt d spitlizr, intrvnii hirurgil su


divrs trtmnt, r nu pt fi suprtt din rsursl finnir l

sigurtului su fmilii stui;


nluir vnitului r dispr urmr uni inpiti d mun su
ds, numit prid d timp, stfl nt stndrdul d vi l prsni
ftt d ris su l fmilii s s pstrz nshimbt pn l idntifir
unr sluii vibil d rdrsr finnir.

numit plnuri.
Printr l mi imprtnt drin s numr: un tri dnt l pnsinr,
umulr unui fnd r s fi utilizt pntru susinr finnir studiilr piilr,
nmisir uni numit sum d bni n spul hiziinrii uni luin, dmrrii uni
fri. n st ntxt, l tipuri d sigurri d vi r nin i un lmnt
invstiinl, rprzint frt bun mdlitt d nmisir/invstir bnilr.
12

lmntl gnrl l mnismului sigurrilr d vi sunt rtrizt prin


rtr fulttiv i s rlizz u prsn uprins ntr numit limit d vrst, p
durt d sigurr gl su nu, u durt plii primlr d sigurr xprimt n ni
ntrgi, prid d sigurr i prid d plt primlr d sigurr s fl n rli
u sum sigurt, r r un plfn minim l prid d sigurr d pst 10 ni.
Prsnl u invliditt prmnnt mi mr d 50 % nu sunt primit n
sigurr, ir prin ntrt s sigur singur prsn, dr xist i xpii, n zul
sigurrilr fmilil.
Nvnd rtr rprtr, sigurr d vi nu r rstriii bnti sigurril
d

bunuri.

luzl

suplimntr s in nt i d dmniul n r st i dsfr tivitt.


Un spt imprtnt n privt sigurril d vi l rprzint fptul l
mmntul nhirii plii trbui s xist un intrs sigurbil ntr ntrtntul sigurrii,
sigurt i bnfiirul sigurrii. n zul n r st rli nu pt fi vrifit,
sigurr st nul d drpt.

1.4.2. Prtiulriti l mngmntul n sigurri


Mngmntul risului st lum ntrstlr. Pt fi nbuls su pris. Pt
fi dfinit n sns rstrns, gru d dfinit su pt fi suns n limbjul prpriu l
sigurrilr. stfl dfint mngmntul risului un unsut spilist n dmniu, Jim
Bnnistr, dfinii prin r nu pt dt s fr imgin supr unui dmniu
uprinztr i xtrm d intrsnt, u vst plibilitt n sigurri i rsigurri.
Mngmntul risului rprzint un rspuns lgi l vulnrbilitt i mplxitt
lumii mdrn d stzi. l fr mijll nsr pntru nlgr i puntul d prnir
pntru

13

PITLUL II. STUDIU D Z PRIVIND NHIR,


DRULR I FINLIZR NTRTLR D
SIGURRI D VI

2.1. Przntr gnrl sitii ING Grup


Grupul ING fst nstituit n 1991 prin fuziun dintr Ntinl-Ndrlndn i
grupul NMB PstBnk. nul 1991 rprzntt nu numi fuziun lr du grupuri, i i
ntr unui putrni nurnt p pi intrninl srviiilr finnir. D fpt,
tinr st dr prnt, pntru , n rlitt, riginil sl s ntr n timp l
jumtt slului trut (1845 sigurril i 1881 tivitt bnr), tuni nd
sigurril i bnil u nput s din un rl imprtnt n strul finnir lndz.
Ninl-Ndrlndn r i l l mmnt mi putrni sitt d sigurri
din lnd. xprin i litt srviiilr, tt n sfr sigurrilr d vi, t i n sfr
sigurrilr nn-vi ru dj grntt d i prp 150 d ni d tivitt lr du
mpnii fndtr Ndrlndn (fndt n 1845) i Ninl Lvnsvrzkring Bnk
(fndt n 1863). P d lt prt, grupul NMB PstBnk r frmt din NMB Bnk i
PstBnk-lidr n dmniul tivitilr bnr pntru lini instituinli, intrninli i
pntru lini d 4 mrti 1991
pr n md fiil unul din l mi mri i putrni grupuri finnir din lum, l rui
simbl dvnit lul prtliu.
Dtrit nivlului d dzvltr nmi lndi, nurni putrni p pi
ninl, prum i impsibilitii xtindrii nlimitt tivitii grupului n drul
ninl, pntrr p lt pi prut nsin firs.
Grupul ING rprzint stfl mbini uni priunilr d sigurri, tiviti
bnr i invstiii, vnd spul dlrt d frii linilr srviii finnir intgrt.
st strtgi fst iniit n lnd, ir ultrir fst xtins n tt ril n r fst
psibil i s- nsidrt pt fi prfitbil.

2.1.1. ING Bnk Rmni

14

ING Bnk Rmni st prt ING Grup, institui finnir intrninl d


rigin lndz r fr srviii bnr, d sigurri i d mngmnt l tivlr unui
numr d pst 85 d milin d lini, mpnii su instituii din 50 d ri.
ING Bnk st prim institui finnir intrninl r dshis suursl n
Rmni, dup 1989. bn univrsl, ING Bnk fr stzi gm mplt d
prdus i srviii, n drul
xpnsiunii intrninl ING Bnk, Rmni fst nsidrt pi n dzvltr u
ptnil ridit, fiind du r mrim din urp ntrl. Ptrundr p st
pi fst plnifit i stbilit u mult timp nint li imprtni invstitri strini s
fi prgtii pntru st ps.
Istri mpnii n Rmni nput n tmbri 1994, nd ING lnst
priunil bnr, fiind prim bn strin r dshis dup 1989 suursl frind
srviii mplt. D tuni, suursl din Buurti dpit tt tptril n
privt numrul d lini i dzvltr frilr. Numrul ngjilr rsut d l 14 l
pst 300, ir bz d lini uprind 90% din numrul mpniilr multininl r
tivz p pi, prum i imprtnt siti mixt i mjritt mpniilr uthtn
r dsfr tiviti xtrn. Prinipl prupr ING Bnk Rmni st s fr
linilr si srviii d nrdr, fiint i flxibil p pi imprft, ds difiil.
ING Bnk st stzi lidr d nntstt p pi rmns vnd z suursl i
dsfurnd tiviti bnr tt pntru prsn fizi, t i pntru prsn juridi.
Srviiil pntru prsn juridi inlud rdr d mprumuturi, ftur d pli i
sh mngmnt.
st srviii sunt sprijinit d tr l mi mri priuni d p pil
finnir: mrilizr i distribuir d prdus finnir um r fi shimbul vlutr,
pi mntr i drivtivl. Srviiil pntru prsn fizi, lnst rnt, inlud
dpzit, priuni d nt urnt, shimb vlutr i rduri mrin xprss.
n nul 2013, ING Bnk
v tiv d 2,8 milird ur i binut un vnit nt d 695 milin d li. n nimbri
2013, ING Bnk Rmni s situ n tpul primlr 5 bni d p pi din sgmntul
rprt bnking, n lsmntul primilr 3 brkri d p pi d pitl, n tp 5 bni
privind numrul d rduri d dbit i rdit dinut i n tp 10 bni dup vlr
tivlr gstint.

15

n fbruri 2013 ING Bnk v 35 d suursl bnr pntru mpnii i 184 d


uniti pntru prsn fizi i nrgistrt un vnit nt d 672 milin li, u 3% mi mi

2.1.2. ING sigurri d Vi


ING sigurri d vi s fl printr i mi imprtni prtiipni p pi
finnir din urp i st unul dintr i mi imprtni furnizri mndili d srviii
finnir intgrt, mbinnd srviiil bnr, d sigurri i d mngmntul l
invstiiilr. n lnd, ING sigurri d vi st lidrul d pi n dmniil sigurrilr
d d Grupul ING. L dt,
primul ps l dzvltrii Grupului ING n Rmni fuss dj rlizt, prin lnsr n 1994
ING Bnk, prim bn strin n Rmni.
n 1999 ING Ndrlndn dvnit lidrul pii sigurrilr d vi din Rmni, u
un vlum l primlr brut subsris n 2002 d prp 79,3 mil ur i t d pi d
59,4%. u un pitl sil d 450,4 milird li (hivlntul 28,8 milin USD), ING
sigurri d Vi st mi putrni pitlizt mpni d p pi sigurrilr,
upnd primul l i din puntul d vdr l trgrii d ni lini. L sfritul nului
2004, ING Ndrlndn dvnit ING sigurri d Vi.
ING sigurri d Vi Rmni binut, n 2006, un prfit brut d 14 milin d
ur, u 40% pst l din nul prdnt, p fndul vnsului primlr brut subsris d
lini u 14

2.1.3. Rspunsul ING l riz finnir


ING nunt juns l un rd u guvrnul lndz pntru rt pitlul i
r stfl brir putrni mptriv ndiiilr d pi i nmi tul. ING v
mit titluri subrdnt fr drpt d vt n vlr d 10 milird ur pntru sttul lndz.
st trnzi v rt inditrul r Tir-1 privind dvr pitlului l
prximtiv 8%, v frtifi fr d sigurri i v rdu rprtul dtrii/pitl l
grupului l prximtiv 10%.
Invstii guvrnului lndz n ING sigur fptul ING ntinu s-i nslidz
stndrdl nlt rgnizi prudnt i sigur fr srviii n dmniil: bnr, d
sigurri d vi, invstiii i pnsii.

16

.
Plfnul d grntr dpzitlr nu s shimb, fir lint prsn fizi su
IMM r grntt un plfn d 100.000 ur. st st vlbil pntru tt dpzitl i
nturil urnt dshis l ING, indifrnt d mnd, nfrm dizii Bnii ntrl
lndz. ING Bnk Rmni, vnd sttut d suursl ING Bnk N.V u sdiul n
lnd, pli rgulil stbilit d tr Bn ntrl lndz. ING rd n ntinur
rdit n li ndiii i pn um.

2.2. Prdus d sigurri d vi frit d ING


Prdusl u r ING Ndrlndn ptruns p pi rmns d sigurri d
vi s mprt n du mri tgrii: prdus trdiinl i prdus d tip Unit Linkd.
ING uprind urmtrl sigurri trdiinl:

sigurri privind prti finnir: SMRT, Prudnt, Mrtn; Sunt l


mi iftin prdus d sigurr, ns, l sfritul pridi d plt primlr
d

ut

dinl d prti finnir i vr s nmiss numit sum d bni.


st sigurri grntz sum sigurt l sfritul ntrtului i, n plus,
i fr psibilitt d bin rndmnt suprir prin intrmdiul
prtiiprii l prfit.
ING fr i sigurri unit-linkd. st sunt prdus r mbin rtristiil
sigurrilr d vi u l l unr prdus d invstii, rsptiv prti frit d
pli d sigurr d vi u bnfiiil unr invstiii dministrt n spul xlusiv l
sigurrii. S pt pt pntru:

Plnul d nmisir pntru pii (GntT pntru pil);


Plnuri d sigurr u mpnnt d Pnsii (GnT pntru Pnsi);
Plnuri d sigurr u mpnnt d Invstitii (GnT pntru Invstiti,

pitl).
grd ridit d ris
(r u n mpnn titluri u vnituri vribil su invstiii p pi d

pitl); l st fnduri u s dr linii sitii d sigurri.


Prti - ri prdus Unit Linkd nin sigurr d vi nhit p
prid d timp ls d lint; sum sigurt stbilit l nhir
ntrtului st grntt p ntrg durt prtii ls, indifrnt d

17

vlr umult (n unituri) ntului tu. st sum sigurt pt fi


mdifit l rr rind p durt ntrtului.
n zul lgrii unui prdus d tip Unit Linkd, pruril rspunztr
prgrmlr d invstiii ls pt s rs su s sd d l zi l lt.
st imprtnt d tiut prdusl Unit Linkd sunt nput stfl nt s nfr
rtr p trmn lung invstiiilr. P prursul ntrgii durt ntrtului, linii u
drptul i psibilitt d s impli n md tiv n lr p prgrm d invstiii
primlr pltit n drul ntrtului.
Difrn ntr prdusl Unit Linkd i sigurril Trdiinl nst n fptul
risul invstiinl st gstint n md difrit. n zul prduslr Unit Linkd, prin plt
ntribuiilr sl v trdiinl sigurtrul st l i sum risul invstiii.

2.2.1. ndiii privind nhir ntrtlr d sigurri d vi d l ING


sigurr d vi st un ngjmnt p trmn lung r trbui susinut p
ntrg prid ntrtul pntru put bnfii d vlr rt sumlr
invstit. Nvil firui dintr ni sunt difrit, d nu xist sum stndrd. Ttui,
xist rgul gnrl r rmnd sum sigurt s rprzint d 6-8 ri vnitul nt
nul.
Pntru dtrmin mi xt sum nsr, trbui lut n nsidrr:

vlr mprumuturilr n dsfurr: rdit iptr i/su ut, lsing


t.

Durt p r s nhi pli d sigurr dpind d mi muli ftri:

vrst lintului i prtnrului su d vi;


vrst piilr;
durt p r sunt ngjt bligiil finnir;
prid pn l mmntul pnsinrii.

Dumnt nsr pntru mitr plii d sigurr sunt:

rr d sigurr mpltt i smnt d rprzntnii ntrtntului

(prsn juridi r litt d ngjtr);


frt smnt i tmpilt d rprzntnii lgli i ntrtntului;
pii l dumntlr d idntifir l ntrtntului, smnt i
tmpilt d rprzntnii ntrtntului pntru nfrmitt u riginlul:

- rtifitul d nrgistrr l Rgistrul mrului;

18

- tul nstitutiv, sttutul mpnii;

n plus, pntru sigurril nminl st nsr trnsmitr dtliilr d


idntifir mmbrilr grupului sigurt. Dup primir tuturr str
sigurr,

pt

did rzilir ntrtului. nint d lu st dizi xist

ltrntivl:
trnsfrmr ntrtului ntr-un ntrt libr d plt primlr su
ntrrupr p prid dtrmint plii primlr d sigurr - n st

z nu mi st nsr plt primlr d sigurr;


rdur nivlului primlr i/su l sumi sigurt;
n zul n r lintul r nvi d bni, s pt rliz rsumprr
pril n l d rsumprr ttl ntrtului, d st luru st
psibil.

S pt rpun n vigr un ntrt rzilit su un ntrt libr d plt primlr


n mxim 1 n d l dt rzilirii su trnsfrmrii n ntrt libr d plt primlr.
Rpunr n vigr s v f l fl l nhir unui nu ntrt d sigurr:
prir risului prdurii vnimntului sigurt v fi rpus n vigr, u ft numi
pntru viitr, npnd u r 0:00 zili lndristi imdit urmtr dti hitrii
intgrl tuturr sumlr dtrt i prim d sigurr.
D rpunr s f dup mi mult d 6 luni d l dt rzilirii/trnsfrmrii n
ntrt libr d plt primlr, s v ftu nu vlur risului. S v pt
rpunr ntrtului d risuril prit su ndiiil d rdr sigurrii nu s-u
mdifit sinr drpturilr
rzultt din pli.

19