You are on page 1of 3

SEJARAH PENUBUHAN

Sekolah
Menengah
Agama
Nahdzah (SMAN) telah diasaskan oleh
Allahyarham Tuan Guru Haji Othman
Al-Yunusi pada tahun 1946. Diawal
penubuhan dikenali sebagai Pondok
Pak Man. Terletak di Bt. 12, Bukit
Besar, 06800 Yan, Kedah.
Secara asasnya, pusat pengajian
ini menerapkan Dwi Kurikulum iaitu
Kurikulum
Agama
(Azhari)
dan
Kebangsaan (KBSM). Didaftarkan di
bawah Enakmen Pentadbiran Agama
Islam Negeri Kedah No 9 Tahun 1962.
PENGASAS DAN PENGETUA
PENGASAS
Diasaskan oleh Tuan Guru Haji
Othman Al Yunusi pada tahun 1946.
PENGETUA
1. Tuan Guru Haji Othman Al
Yunusi
Tahun 1946-1983
2. Ustaz
Haj
Nasir
bin
Haji
Othman.
Tahun 1983-2001
3. Ustaz Haji Adenan bin Haji
Othman
Tahun 2001- sekarang.

FALSAFAH SEKOLAH

Suatu usaha yang berterusan bagi


melahirkan pelajar (generasi) yang
berilmu, beriman dan beramal
berlandaskan ilmu yang selari dengan
tuntutan al-Quran dan al-Hadis.
VISI
SMA Nahdzah unggul menjelang
2016
MISI
Sumber manusia yang utuh bagi
merealisasikan visi sekolah
Mengukuh istiqamah bersama
dalam mengintepretasikan
kurikulum
Amanah dalam mengoptimumkan
perkembangan JERIS pelajar
Nilai keakraban dijalinkan secara
maksimum antara warga sekolah
dan komuniti
NAMA PENTADBIR

HJ ADENAN BIN HJ OTHMAN PCK


PENGETUA

MUAAZ BIN HJ OTHMAN PJK


GPK

MOHD ZAKI BIN HJ AHMAD


PK HEM
PIAGAM PELANGGAN
Kami semua warga SMA al-Nahdzah
akan memberi perkhidmatan dan
pendidikan yang cemerlang dalam
merealisasikan Falsafah Pendidikan
Negara
selaras
dengan
hasrat
membentuk
insan
ke
arah
kecemerlangan dalam menghadapi
arus perubahan dengan semangat
kental selaras dengan tuntutan alQuran
dan
al-Sunnah
dengan
mengamalkan budaya kerja seperti
berikut :
Amanah dan bertanggungjawab
melaksanakan
amanah
yang
dipertanggungjawabkan.
Lancar
dan
rasional
dalam
mengambil dan mengurus sebarang
tindakan.
Niat ikhlas senjata utama dalam
memupuk kemajuan diri.
Akhlak mulia dan budi pekerti luhur
hiasan diri.
Hubungan kekeluargaan melalui
kepimpinan yang berdedikasi.
Damai,
aman
dan
tenteram
pencetus suasana persekitaran.
Zahir dan batin rencana jati diri
semua pelajar.

Amalan mengikut al-Quran dan alSunnah membudayakan kehidupan


seharian.
Hati yang rela dan ikhlas dalam
melahirkan anak bangsa yang
berjasa pada Negara.

# SMA

# STA

STAM

3. Anjuran Kementerian Pelajaran


Malaysia (KPM)
# PMR
# SPM
# STAM

TAHUN
2010
2011
2012

%
48.48
56.30
65.63

GPS
3.60
3.32
3.01

KO KURIKULUM
TAHUN

INFRASTRUKTUR
i.

KURIKULUM
MENENGAH RENDAH
1. Kurikulum Azhari
2. Kurikulum KBSM
MENENGAH ATAS
1. Kurikulum Azhari
2. Kurikulum KBSM
STAM
1. Kurikulum Azhari
2. MUET
PEPERIKSAAN YANG DITAWARKAN
1. Kendalian Sekolah
# Pep. Penggal
# Pep. Akhir Tahun
# Shahadah Thanawi
2. Anjuran Jabatan Hal Ehwal Agma
Islam Kedah (JHEAIK)

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

2011

1 blok pentadbiran
Pejabat
Surau
Dewan
2 blok bilik kelas
3 blok asrama
1 blok KHB
1 Blok Stor Sukan
Padang Permainan
Padang Bolasepak

2012

PENCAPAIAN

PMR
TAHUN
2010
2011
2012
2013

%
68.50
81.63
89.12
89.68

GPS
2.67
2.52
2.50
2.16

%
62.00
59.45
74.00

GPS
5.49
5.60
4.73

SPM
TAHUN
2010
2011
2012

KEPUTUSAN

JOHAN NASYID
JOHAN QIRAAT
KE2 MARHABAN
JOHAN PIDATO
JOHAN B/TAMPAR
MEMANAH
JOHAN PIDATO
JOHAN TILAWAH
JOHAN HAFAZAN
JOHAN QIRAAT
JOHAN
KALIMATUUSOBAH
JOHAN TILAWAH
TAKRAW
LONTAR PELURU
BOLATAMPAR
PINGPONG

PPD
JPN
JPN
JPN
JPN
IPPA/KPM
JPN
PPD
PPD
PPD
PPD
JHEAIK
JHEAIK
PPD
PPD
JHEAIK

SMA NAHDZAH
( SABK )
Batu 12, Bukit Besar 06800,
Yan, Kedah Darul Aman
Tel : 04 -7691055
Fax : 04 -7692341
Email : smanahdzah.ppdkmy@gmail.com