Вы находитесь на странице: 1из 204

1

la
2
3
~

36

4
5
6

8
9
10

11
12
13

14

15

, columna vertebralis. . .
, vertebra.
, canalis vertebralis.
. . . .
, corpus vertebrae (vertebrale). . , , .
, fades intervertebralis. ,
. . .
(), apophysis
anularis. ,

.
. . .
, arcus vertebrae (vertebralis).
. . , .
, dieulus ar
cus vertebrae.
. . , .
, lamina
arcus vertebrae (vertebralis).

. . .
(^ neurocentralis.

.
. . .
, foramen in
tervertebral.
,
.

. . , .
, incisura
vertebralis superior.
. . .
, incisura
vertebralis inferior.
. . .
, foramen verte
brate.
.
. . , .
, processus spinosus.
2 - 4
. . , , .
, processus trans
versa. ;, .
, processus costalis.
.
. . .
, processus
articularis (zygapophysis) superior.

. . , , .
, processus
articularis (zygapophysis) inferior.

. . , .

16 , vertebrae cervicales.

(1 - 7). . .
17 , uncus corporis.
,

.

.
. .
18 , fora
men tram. ersarium.
.
. . .
19 , tuberculum anterius.

2-7, ,
. . .
20 , tuberculum posterius.

2-7, ,
. . .
21 , tuberculum caroticum.
. . .
22 , sulcus
n.spinalis.
-7.
. . .
23 , vertebra prominens (). ,

( 70% ). . .
24 , vertebrae thoracicae.

(1 - 12). . .
25 , fovea costalis
superior.
.
. . .
26 , fovea costalis in
ferior.
.
. . .
27 ,
~ fovea costalis processus transversi.

,
. . .
28 , vertebrae
lumbales (lumbares).

(L1 - 5). . .
29 , processus accessorius (vertebrarum lumbalium).

.
. . .
30 , processus mamillaris.
.

. . .

1
2

3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21

22
23

4
, atlas (CI).
. . . .
, massa late
ralis otlantis.
,

. . .
,
facies articularis superior. . .
,
facies articularis inferior. . .
, arcus anterior
atlantis. . .
a, fovea dentis.

,

. . .
, tuberculum terius. . .
, arcus posterior at
lantis. . .
,
sulcus arteriae vertebralis.

. . .
, tuberculum posterius. . . .
, axis (C2) [[Epistrophe
us]]. . . .
, dens.
. . .
, apex dentis.
. . .
,
facies articularis anterior. . .
,
facies articularis posterior. . .
[ ], os sac
rum (sacrale) [vertebrae sacrales I-V].
. , , .
, basis ossis sacri.
. . .
, promontorium.
.

. . .

, ala sacralis.
, .

,
processus articularis superior. . , .
, pars lateralis.


. . , .
, facies
auricularis.
. . .
, tubero
sitas sacralis.
facies auricularis,
. . .

24 , facies pelvica.
. . .
25 , lineae transversae. -

. . .
26 , fo
ramina intervertebralia.
.

. . .
27
, foramina sacralia anteriora (pelvi
ca).
. . , .
28 , fasies dorsalis.
. .
29 ,
crista sacralis mediana.
.

. . .
30 ,
foramina sacralia posteriora.
. . , .
31

, crista sacralis intermedia..
. . .
32
, crista sacralis lateralis.


. . .
33 , cornu sacrale.
,
.
. .
34 , canalis sacralis.
. .
, .
35 , hiatus sacralis.
,
.
S3 - 4.
. . .
36 , apex ossis sacri.

. . , .
37 , os coccygis.
- .
. .
38 , cornu coccygeus.

. . .

6
1

, ossa tho
racis.
2 , (1 - 12) costae (I - ). . .
3 (1 - 7), costae verae (I YTI).
,
. . .
4 (8 - 12), costae spuriae
(YIII - ). ,
. . .
5 ( 1 1 - 12),
costae fluctuantes. He
. . .
6 , cartilage costalis.
. . .
7 , os costale (costa).
. . .
8 , caput costae.
. . .
9 ,
fades articularis capitis costae. . , .
10 , crista capitis cos
tae.
. . .
11 , collum costae.
, . . , .
12 , crista colli costae.
.
. .
13 , corpus costae.
. . , .
14 , tuberculum costae.

. . , .
15 ,
fades articularis tuberculi costae.

. . , .
16 , angulus costae.
. . , .
17 , sulcus costae.
.
,
. . .
17 , costa prima.

. . .
18
, tuberculum m.scaleni anterioris.
,
. . .
19

, sulcus a. subclaviae.

. . .
20 , sul
cus v.subclaviae.

. . .
20 , costa secunda.

. . , .

21

, tuberositas m.serrati anterioris.


.
. . , .
22 [ , costa cervicalis].
, 7.
.
23 , sternum. . , .
24 , manubrium sterni.
,
. . , .
25 , incisura clavicularis.
. . , .
26 , incisura jugularis.
. . .
27 , angulus sterni (sternalis)
[[Ludovici]).
. . , .
28 , synchondroses
sternales. . 29, 30.
29 [ , syn
chondrosis manubriosternalis].
. . , .
30
, synchondrosis xiphosternalis.

. . , .
31 , corpus sterni.
,
. . , .
32 , processus xiphoideus.
. . , .
33 , incisurae costales.

. . , .
34 [ , ossa suprasternalia]. ,
- , episternum.
35 , compages thoracis.
35 , cavitas thoracis.
36 , tura thoracis superior. . .
37 , tura thoracis inferior. . .
38 , sulcus pulmonalis.

.
. . .
39 , arcus costalis.
7 - 1 0 . . .
40 , spatium intercostale.

. . .
41 , angulus infrasternalis. .
. .

8
1
2
3

4
5
6
6
7
8

9
10
11
12
13

14
15
16

17
18
19
20

, ossa cranii.
, os occipitale.
,
. . , , .
, foramen magnum.
,
,
. . , , .
, basion. ,

. . .
, opisthion. ,

. . , .
, pars basilaris.
,
. . , .
, clivus.
. . .

, sulcus sinus petrosi inferioris.
. .
, tuberculum pharyngeum.
.
. . , .
, pars lateralis.
.
. , .
, squama occipitalis.
.
. , , .
, mar go mastoideus. ,
. . .
, margo lambdoideus. ,
. . .
[ , os interpari
etal. ,

.
.
,' condylus occipi
talis.
. . , , .
, canalis condylaris.

. . , , .
, canalis hypoglossi.
.
. . , , .
, fossa condylaris.
.
. .
, tuberculum jugulare.

. . , , .
, incisura jugularis.

. . , .
, processus jugularis.


. . , .
21 , processus intrajugularis.
:
,
- . . .
22 , tuberantia occipitalis externa.

. . .
23 , inion. ,

.
. . .
24 , crista
occipitalis externa.

. . .
25 , linea nuchalis supremo.
.
venter occipitalis
m.epicranii. . .
26 , linea nuchalis
superior.

.
m.trapezius. . .
27 , linea nuchalis
inferior. . . .
27 , planum occipita
le.
protuberancia occi
pitalis externa. . , .
28 , eminentia
cruciformis.
.
. .
29 , tuberantia occipitalis interna.
. . .
30 , [cris
ta occipitalis interna].

. . .
31 ,
sulcus sinus sagittalis superioris. . .
32 , sulcus si
nus transversi. . .
33 , sulcus
sinus sigmoidei.
. . , .
33 , sulcus si
nus occipitalis. . .
34 [ , proces
sus paramastoideus].

.
34 , fossa cerebralis.
. . .
346 , fossa cerebellaris.
. . . .

10
1
2
3
4

5
6
7

8
9
10

11

12

13

14

15
16

17
18

19
20

, os sphenoida
le. ,
. . , , .
, corpus.
. . , .
, jugum sphe
noidale.
. . .
() ,sulcus prechiasmaticus.
.
. .
, sella turcica. ,
.
. . .
, tuberculum sellae.

. . .
[
, processus clinoideus medius].
.
. . .
, fossa hypophysialis. . . .
, dorsum sellae.
. .
, .
,
processus clinoideus posterior.

. . , .
, sulcus caroticus.

.
. . .
, lingula sphenoidalis.

. . .
, crista sphenoidalis.


. . .
, rostrum sphenoi
dale.
.
. . .
, sinus sphenoidalis.
.
. .

, septum intersinuale sphenoidale.

. . .
,
apertura sinus sphenoidalis.
- . . .
, concha sphe
noidalis.
,
.
. . .
, ala minor. . ..
, canalis opticus.

. . .

21 , pro
cessus clinoideus anterior.

. . .
22 , fissura orbitalts superior.
.
. . , , .
23 , ala major. . ,
, .
24 , fades cerebralis.
. . .
25 , fades tempo
ralis. . . , .
26
, fades
maxillaris.
.
. . .
27 , fades orbitalis. . . .
28 , margo zygomaticus.
. . .
29 , margo frontalis.
. . .
30 , margo parietalis.
. . .
31 , margo squamosus.

. . .
32 , crista infratemporalis.


. . , .
33 , foramen rotundum.
-
. .
. , , .
34 , foramen ovale.

.
. . , .
35 [ , foramen venosum].
foramen ova
le. ,
. . ,
.
36 , foramen spinosum.

.
. . , .
37 [ , foramen petrosum\, [[canaliculus innominatus]].

. n.petrosus major.
. , .
38 , spina ossis
sphenoidalis.
. . ,
39 , sulcus tubae
auditoriae (auditivae\


.
. . .

11

12
1
2
3
4

10

11

12

13

14

15
16

, proces
sus pterygoideus. . , .
[
] lamina lateralis [processus pterygoidei]. . , .
[
], lamina medialis [processus
pterygoidei]. . , .
, incisura pterygoidea.

.
os palatinum. . .
, fossa pterygoidea.

.
m.pterygoideus medialis. . , .
, fossa scaphoidea.

.
mjensor veli palatini. . .
, processus vagi
nalis.

. . , .
- , sul
cus palatovaginal.
.
. .
-
, sulcus vomerovaginal.


. . .
, hamulus ptery
goideus.

. . , .
,
sulcus hamuli pterygoidei.

. . .
[[]] , canalis
pterygoideus [[canalis vidii]].

-
.
. . . . 11, . .
- , proce
ssus pterygospinosus.

. . .
, os temporale.
,
.
,
. . , , .
( ),
pars petrosa.
. . .
, margo occipitalis. Co-
. . , .

17 , processus mastoideus.
. . , .
18 , incisura mastoidea.
,
.
m.digastricus. . .
19 , sulcus si
nus sigmoidei. . .
20 , sulcus
a.occipitalis.
, -
. . .
21 , foramen mastoideum.
. .
. , .
22 , canalis facialis.
,

. .
. , , .
23 , geniculum canalis facialis.
,

. . .
24 , canalicu
lus chordae tympani. ,

. .
. ,
25 , apex partis petrosae. .
. , .
26 , canalis caroticus.

.
. . .
27 - , canaliculi
caroticotympanic^.
. ,
. . .
28 - , canalis
musculotubarius.

.
,
. . , .
29 ,
, semicanalis m.tensoris
tympani. . .
30 , semicanalis
tubae auditoriae (auditivae). . .
31 - ,
septum canalis musculotubarii.
,
. . .

13

14
1
2

9
10

11
12
13
14

15

16
17
18
19

, fa
des anterior partis petrosae. . , .
, tegmen rympani.

. . .
, eminentia arcuaia.
.
. . , .

, hiatus canalis
. petrosi majoris.
,
. . , .

, hiatus canalis n.
petrosi minoris.
,
.
. , .
,
sulcus n.petrosi majoris.

. . .
, sul
cus n.petrosi minoris.

. . .
, impresio
trigeminalis.

. . .
, margo supe
rior partis petrosae. . , .

, sulcus sinus petrosi superioris.

. . , .
, fades
posterior partis petrosae. . .

, porus acusticus internus.


. . .
,
meatus acusticus internus. VII,
VIII . . .
, fossa subarcuata.

.
. . .
, aqueductus vestibuli.
,
.

, apertura externa aqueductus ves
tibuli. . .
, margo posterior
partis petrosae. . , .

, sulcus sinus petrosi inferioris.
. .
, incisura jugula
ris.
. . , .

20 , processus intrajugularis.
:
,
IX, X, XI . . , .
21 , canaliculus cochle
ae.
.
22 ,
apertura externa canaliculi cochleae.

. . .
23 , fades
inferior partis petrosae. . .
24 , fossa jugularis.
.

. . .
25 , canaliculus mastoideus. .

. . .
26 , processus
styloideus.
.
. . , , .
27 , foramen
stylomastoideum.

.
.
. .
28 , canaliculus
tympanicus.
.
. . .
29 , fossula petrosa.

.
. . .
30 , cavitas tympanica.
,

.
31 - [[]] ,
fissura petrotympanica [[Glaser]].


,
. . , .
32 - , fissura
petrosquamosa.
, -
,

. . , .
33 - , fissura
tympanosquamosa.
. .
, .
34 - , fissura
tympanomastoidea.

.
. . , .
^\>4

15

1
2

3
4
5
6
7
8

10

11
12
13
14

15
16
17

18

19

16
, pars tympanica.

. . .
, anulus (annulus)
tympanicus.
.
.
. .
, meatus
acusticus externus. . .
, porus
acu-sticus externus. . .
, spina tympa
nica major.
. . .
, spina tympani
ca minor.
. . .
, sulcus tympanicus.

. . .
,incisure tympanica.

.
,

. . .
, va
gina processus styloidei. ,
,

. . .
, pars squamosa.
,
,
. . .
, margo parietalis.

. . .
, incisura parietalis.

. . .
, margo sphenoidalis.
.
. . .
, fades tempora
lis. ,

. . .
,
sulcus arteriae temporalis mediae. . .
, processus zygoma
tics.
. . .
, crista
supramastoidea.
.
. .
a Jove ola suprameaiica (suprameatalis).
.
.
. .
'
( , spina supra-

20
21
22
23
24

25
26
26
266
27
28

29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

meatica].
. . .
, fossa mandibu
lars.
. . .
, fades articularis. - . . .
, tuberculum articula.
. . .
, fades cerebralis.
,
.
, os parietale.
, ,
. .
, .
, fades interna.
. . .
,
sulcus sinus sigmoidei.
. . .
,
sulcus sinus sagittalis superioris. . .

, sulcus arteriae meningeae mediae.
. .
, fades externa.
. .
,
temporalis superior. ,

. . .
,
temporalis inferior. ,

. . .
, tuber parietale.

. . .
, margo occipitalis.
. . , .
, margo squamosus.
. . , .
, margo sagittalis.
.
. , .
, margo frontalis.
. . , .
, angulus frontalis. . . , .
, angulus occipitalis.
. . , .
yr(M,angulus sphenoidalis.
. . , .
, angulus mastoideus.
. . , .
, foramen parietale.

, .
. . ,

<

. -./$

JL

18
1

, os frontale. . , ,
.
2 , squama frontalis. .
, .
3 , fades externa.
. .
4 (
) , tuber frontale (eminentia fron
talis). . .
5 , arcus superciliaris.
.
. , .
6 , glabella.
. . .
[ , sutura frontalis].

.
7 , mar go supra
orbital. . , .
8 /, incisura supraorbitalis /foramen supraorbita
ls .


.
. . , .
9 (), incisura
frontalis (foramen frontale).
.

.
. , .
10 , f a d e s te
mporalis. . .
, .
11 , mar go parietalis.

. . , .
12 , linea temporalis.

. . .
13 , processus zygomati
cs.
. .
, , .
14 , fades interna.
. . .
15 , crista frontalis.

.
. . .
16 ,
sulcus sinus sagittalis superioris.
. . .
17 , foramen caecum.
,

. . .
17 () , sutura
frontalis (metopica).
. . .

18 , pars nasalis.

. . , .
19 , spina nasalis.
. .
, , .
20 , margo nasalis.
.
. . , , .
21 , pars orbitalis.
.
. , , .
22 , fades orbita
lis. . . .
23 [ , spina trochlearis].

,
.
. . .
24 , fovea trochlearis.

,
m.obliquus su
perior. . , .
25
, foramina
ethmoidalia.
. . .
26 , fossa glandulae lacrimalis. ,
.
. . .
27 , incisura ethmoidalis.
. .
. .
28 , sinus frontalis.
.
: - 3 , - 2,5 ,
- - 1,8 .

. . .
29 , apertura sinus frontalis.
,
. . , .
30 , sep
tum intersinuale frontale.
. . .

20
1

3
4

7
8

10

11

12

13
14
15
16

, os ethmoidal.
,
. .
, , , .
,
lamina et foramina cribrosa.


.
. . .
, crista galli.
.
. . , , , .
, ala
cristae galli. ,
crista galli
. . , , , .
, lamina
perpendicularis.

. . , , .
, labyrinthus ethmoidalis. ,

.
, cellulae ethmoidales.
. , .
, infundibulum ethmoidale.


.
,
. . , .
, hiatus semilu
naris. ,

. . .
, bulla
ethmoidalis.
,

. . .
[[]],
lamina orbitalis [[lamina papyracea]].
,

. . .
, foramina ethmoidalia. ,
os frontale.
.
. .
[ , concha
nasalis suprema].
. . . .
, concha
nasalis superior. . , .
, concha
nasalis media. . , , .
, processus cinatus. .


. . , .
17

,
concha nasalis inferior.

. . .
18 , processus lacrimalis.
. . .
19 , processus
maxillaris.

. .
20 , processus ethmo
idalis.
. . .
21 , os lacrimale.

. . .
22 , crista lacri
malis posterior.
, .
. .
23 , sulcus lacrimalis.

. . .
24 , hamulus lacrimalis.

. . .
25 , fossa sacci lacri
malis.
. . .
26 , os nasale.
,
- maxilla. . .
27 , sulcus ethmoidalis.

.

. . .
27 , foramina nasalia.

,
. .
28 , vomer. ,
.
,
,

. . .
29 , ala vomeris.

. . .
30 , sulcus vomeris.
.
. . .
30 , crista choanalis vomeris. ,
. . .
306 , pars cuneiformis vomeris. . .

21

22
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

13

14

15
16

17

18

, ossa faciei.
, maxilla. . ,
.
, corpus maxillae.
,
. . .
, fades orbitalis.
,
. . .
, canalis infraorbitalis.
. . .
,sulcus in
fraorbital.
. . .
, margo infraorbi
tal. ,
. . .
, fades anterior.
. .
, fora
men infraorbital.
.
.
. . .
, / o s s a canina.
, .
,
. . .
, incisura nasalis.
.
. .
, spina na
salis anterior. ,
.

. . , .
, sutura zygomaticomaxillaris.

. . . .
, fades infra
temporal.
,
. . .
, forami
na alveolaria.
. . .
, canales alveolares.
.
. . .
(
) , tuber
maxillare (eminentia maxillaris).
,
. .
.
, fades nasalis.
,

. . .

19 , sulcus lacrimalis.
.
. .
20 , crista conchalis.
. . .
21 , margo lacrimalis.
. . , .
22 , atus maxillaris.
sinus maxillaris. . .
23 [[
- ]], sulcus palatinus
major [[sulcus ptherygopalatinus]].

.
,

. . .
24 , sinus maxil
laris.
.
: -
- 3 , - 2,5 .
1
.
. .
25 , processus fronta
lis. . . .
26 , crista la
crimalis anterior.
. . .
27 , incisura lacrimalis.
.
. . .
28 , crista ethmoidalis.

.
.
. .
29 , processus zy
gomatics.
. . .

23

24
1

2
3

6
7

9
10
11
12
13

14
15

, processus palatinus. ,
.
. , .
, crista nasalis.
.
. . .
[ , os incisivum].
- ().
. .
. .
, canalis incisivus. Co

, - .
. . , .
[ , sutura incisiva].

.


.
. . .
, spinae palatinae.
. . .
, sulci palatini.
pro
cessus palatinus
. ,

. . .
, proces
sus alveolans. ,

. . .
, arcus areola
ris.
. . .
, alveoli dentales.
. . .
, septa
interalveolaria.
. . .
, sep
ta interradicularia.
. . .
, juga alveolaria.
,
. . , .
, foramen incisivum.
. . .
, os palatinum.
. .
, , , .

16 ,

lamina perpendicularis.

. . , , , .
17 , fades nasalis.
,
. . .
18 , facies
maxillaris.
,
-

19

20

21

22
23
24
25

26

27
28

, -
. . .
- , incisura
sphenopalatina.

. . , .
, (
- ), sulcus palatinus
major (sulcus pterygopalatine).

,
n.palatinus major .latina descendens. . , .
, processus ramidalis.
()
. . , , , .
, canales palatini
minores.
. . . .
, crista conchalis.

. . , .
, crista ethmoidalis.

. . , .
, processus orbitalis.
,
. . .
, .
, processus sphenoidalis. .
-
. . , .
, la
mina horizontalis.
. . , , , .
, facies nasalis.
. .

29 /octVj palatina.
. .
, .
30 , foramina pa
latina minora.
. . .
31 , spina nasalis pos
terior. ,
. . ,
, .
32 , crista nasalis.

.
. , , .
33 , crista palatina.

,
. . .

2 X.

25

26

, os zygomaticum. I
I
.
. , .
2 , fades latera
lis. . .
3 , fades temporalis.

. . .
4 , fades orbitalis.
. . , .
5 , processus tempora
lis. ,
,
. . , .
6 , processus frontalis.

. . , .
6 , eminentia orbi
talis.
.
. .
, .
7 [ , tuberculum marginale].
. poralis. . , .
8 , foramen zygomaticoorbitale.
. ,
. . , .
9 , foramen zygomaticofaciale.
.
n.zygomaticus. .
.
10 , foramen zygo
maticotemporal.
.
n.zygomaticus. . .
11 , mandibula. . ,

, .

12 , corpus mandibulae. ,
. . .
13 , basis mandibulae. . . .
14 , symphysis mandibulae (mentalis).
,

. .
15 , protuberantia
mentalis.

. . .
16 , tubercu
lum mentale. ,

. . .
17 , gnation.
.
. . , .

18 , foramen mentale.
.
.
. . .
19 , linea obliqua.

. . .
20 , fossa digastrica.

,
.
m.digastricus (venter ante
rior). . .
21 , spina mentalis.

.
- - . . .
22 - , linea mylohyoidea.
, .
- . .
.
23 [ , torus mandi
bulars]. , .
. . .
24 , fovea sublingualis.

,
- . . .
25 , fovea sub
mandibulars.
,
-
. . .
26 , pars alveolaris.
.
. . .
27 , arcus alveola
ris.
. . .
28 , alveoli dentales.
. . .
29
,
septa interalveolaria.
. . , .
30 , septa interradicularia.
. . .
31 , juga
alveolaria.
,
. . , .

27

28
1

, ramus dibulae. .
. . .
2 , angulus mandibulae.
.
, ( 140)
. . .
3 , gonion.

. . .
4 , tuberositas
masseterica.
.

. . .
5 , tuberositas
pterygoidea.
.

. . .
6 , foramen
mandibulae.
.
. . .
7 , lingula
mandibulae. ,

. - . . .
8 , canalis
mandibulae.
,

.
. . .
9 - , sulcus
mylohyoideus. foramen
mandibulae, .
-

. . .
10 , processus coronoideus.
.
. . .
10 , crista temporalis.

. . .
11 , incisura man
dibulae.
. . .
12 , processus condylaris.
. . .
13 , caput
mandibulae. - . . .
14 , collum
mandibulae.
, . . .
15 , fovea pterygo
idea.

.
. . .
16 , os hyoideum.
. .
17 , corpus ossis
hyoidea. ,
. .
.
18 , cornu minus. . .
19 , cornu majus. . .
20 , cranium. . , , .
20 , cavitas cranii.
21 ( ),
pericranium.

. . .
22 , lamina externa.

. . .
23 , diploe. ,

. . .
24 , canales di
ploid. . . .
25 , lamina interna.

. . .
26
, sulcus sinus sagittalis supe
rior is. . .
27 [[]], foveolae granulares [[Pachioni]].
,
. . .
28 (
), norma verticalis (calvaria).
. . .
29 , bregma.
. . .
30 , , vertex.
,
. . .
31 , occipit. . , .
32 , norma facialis.
. . .
33 ,/. . , .
34 , nasion. ,

. . , .

29

30
1

,
basis cranii interna. ,
. . .
2 ,fossa cra
nii [cranialis] anterior.

. . .
3 , fossa cra
nii (cranialis] media.
os sphenoidale
.
. .
4 , fossa cra
nii [cranialis] posterior.

.
. .
5 , clivus. ,

.

os sphenoidale. . , .
6 , impressiones digitatae (gyrorum).
. . .
7 , sulci venosi.

.
8 , sulci arterioles.
~
.
.. .
9 (), ossa suturalia
[[Wormianae]].
. . .
10 , norma latera
lis. . . .
10 , pterion.
,
. . .
, asterion.
, -
- . . .
11 , fossa temporalis.

. . .
12 , arcus zygomaticus.
processus zygomaticus
.
. .
13 , fossa infratemporalis.


. ,
. . .
14 -
, fossa
pterygopalatina.

,
. . .
15 -
, fissura pterygomaxillaris.


.
- . . , .
16 (

17

18

19

20

21

22
23

24
25

), norma basilaris (basis cranii externa).


. . .
, canalis palatinus major.
. . , .
. . 25, . .
, foramen jugulare.

.
, IX, X, XI
. . , .
- , fissura
sphenopetrosa. *
-
. . , .
-
, fissura
petrooccipitalis.
os occipitale.

. . , .
, foramen lacerum.

os sphenoidale.
-
. . , .
, palatum osseum. . , .
, foramen
palatinum majus.

.
. . , .
, fossa incisiva.
,
. . .

, canalis incisivus.
. .

26 , foramina inci
siva. ,
(). .
27 [ , torus palatinus].

,
.
. . .
28 - , canalis palatovaginalis.

.
-
. . 12.8.
29 - , cana
lis vomerovaginalis.

.
- . . 12.9.
30 - , cana
lis vomerorostralis.
.

31

32
1

, cavitas nasi. . , .

, septum nasi
osseum. , ,

. . . .
136.4.
3 , (
), apertura piriformis (nasalis ante
rior). ,
. . , , .
4 , meatus nasalis
superior.
. . .
5 , meatus nasalis
medius.
. . .
6 , meatus nasalis
inferior.
. . .
7 , canalis naso
lacrimal.
,
. . .
8 - , cessus sphenoethmoidalis. ,

. . .
9 , meatus nasopharyngeus. ,

. . .
10 , choanae. ,
. . .
11 - , foramen
sphenopalatinum.

.
-
. . .
12 , orbita. ,
. . , .
13 , adit us orbitalis.
() .
. .
14 , mar go orbitalis.
15 , mar go supraorbitalis. . .
.
16 , mar go infraorbitalis.
. . .
16 , mar go lateralis.
166 , mar go medialis.
17 , paries superior.
. . .
18 , paries inferior.
. . .
19 , paries lateralis. .
.
20 , paries medialis. .
.
21 ,
foramen ethmoidale anterius.

2

.

. . .
22 ,
foramen ethmoidale posterius.

foramen ethmoidale anterius.

. . .
22 , sulcus lacrimalis.
.
. . . 20. 23
226 , fossa sacci lacri
malis. . . . 20. 25
23 , fissura orbi
talis superior.


.
,
,
, v.ophthalmica superior.
. .
24 , fissura orbi
talis inferior.

.
,
. . .
25 , norma occipi
talis. . . .
25 , .
.
26 , lambda. .
. .
27 , fonticuli cranii.


. . , .
28 , fonticulus anterior.


.
. . , .
29 , fonticulus posterior.

.
. . ,
30 ()
// sphenoidalis (anterolateralis).
,
, .
. . .
31 (), fonticulus mastoideus (postero
lateral). ,
.
. . .

33

34

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

17
18
19
20
21

22

, skeleton ap
pendicular. .
, ossa membri superioris.
, un
guium membri superioris (cingulum pectorale).
, scapula. . , .
() , facies
costalis (anterior). ,
. . .
, fossa subs
capulars.
. . .
, facies posterior.
. . .
, spina scapulae.

. . , .
, fossa supraspinal
(supraspinosa). ,
. . .
,/ infraspinata (infraspinosa). ,
. . .
, acromion.
,
. . , .

a, facies articularis acromii.
. .
.
, angulus acromialis.

. . .
, margo medialis.
,
. . . .
, margo lateralis.
,
. . , .
, margo superior. . ,
.
, incisura scapulae
(scapularis).

.
. . , .
, angulus inferior. . , .
, angulus lateralis. .
, .
, angulus superior. . ,
.
, cavitas glenoidalis.

. . .
, tuberculum infraglenoidale.
.
.
. , .
, tuberculum supraglenoidale.

.

. . .
23 , collum scapulae.

. . , .
24 , processus coracoideus.
incisura scapulae
.
. . , .
25 , clavicula. .
26 , extremitas sternalis.
. . .
27

, facies articularis sternalis.. . .
28
-
, impressio ligamenti costoclavi
cular.

. . .
29 , corpus claviculae (claviculare). . . .
30 ,
sulcus musculi subclavii.

. . .
31 , extremitas acro
mialis. .
. .
31
-
, tuberositas ligamenti coracoclavicularis.

(lig.conoideum et lig. trapezoideum). .
.
32

, facies articularis acromialis.


. . .
33 , tubercu
lum conoideum.

.
. . .
34 , linea trapezoidea.

.
. . .
J

/.#***

KHUSC

**'**

35

2
3
4

5
6

9
10

11
12

13

14
15

16

17
18

36

, pars libera tnembri superioris.
.
, humerus. . ,
.
, caput humeri
(humerale). . , .
, collum anatomi.
(
). . , .
, collum chirurgi.
. . , .
, tuberculum majus.
,
.
. . , .
, tuberculum minus.
,
.
. . .
, sulcus intertubercularis.
.

. . .
, crista tuberculi
majoris.
. . .
, crista tuberculi
minoris.

. . .
, corpus humeri.
. , .

, fades anterior medialis (anteromedialis)^
oicrista tuberculi minoris. . .

, fades anterior lateralis, (anterola
teral) .
crista tuberculi majoris. . .
, fades posteri
or. . .

, sulcus nervi radialls.
,
. .
.
, margo medialis.
,
. . , .
,
crista supracondylaris medialis. . , .
[ , processus
supracondylaris]. 1 %


. . .

19 , margo lateralis.
,

. . , .
20 ,
crista supracondylaris lateralis. . , .
21 , tube
rositas deltoidea.

.
. . , .
22 , condylus hu
meri. ,

, ,

. . , .
23
, capitulum humeri.

. . .
24 , trochlea hu
meri. .
.
. , .
25 , fossa
olecrani.
,

. . .
26 , / coronoidea.
,

,

. . .
27 , fossa radialis.
,
,

. . .
28 , epicondylus
medialis. . . , .
29 , sulcus
nervi ulnaris.
.
. .
30 , epicondylus
lateralis.

-
. . , .

I/

t << I #1

j- h

37

38
1

, radius.
, . . , .
2 , caput radii
(radiate). .
. , .
3 , fovea articularis.

. .
.
4 , circumferentia articularis.
.
. . , .
5 , collum radii.

. . , .
6 , corpus radii. . ,
.
7 , tu
berositas radii. ,
2 .

. . , .
8 , margo interosseus.
.
. . , .
9 , fades poste
rior. . .
10 , fades an
terior. . .
11 , fades
lateralis. . , .
, tuberositas pronatoria.
. ' .nator teres. . .
12 , margo posterior. . .
13 , margo anterior.
. . .
14 , processus styloideus.
.
. . , .
15 , tuberculum dor sale.
,


.
. . .
16 , incisura ulnaris.


. . , .
17 , fades
articularis carpalis.
.

. . .
18 , ulna.
. . , .

19 , olecranon.

.
.
. .
20 , processus coronoideus. ,
. . .
21 , tu
berositas ulnae.

.
. . .
22 , incisura trochlearis.
.
. . .
23 , incisura radialis.


.
.
. .
24 , corpus ulnae. .
, .
25 , fades poste
rior. . .
26 , fades an
terior. . .
27
, fades
medialis. . .
28 , margo interosseus.
. . , .
29 , margo posterior. . .
30 , margo anterior.
. . .
31 , crista m. supi
nators.
. . .
, .
32 , caput ulnae.

. . , .
33 , circumferencia articularis.


. . .
34 , processus
styloideus.

. ,

. . , .

39

40
1
2
3

6
7

10

11

12

13

14

, carpus.
.
. . , , .
, ossa carpi (carpa). . , , .
[ , os centrale].
,
,
.
os scaphoideum. . .
, os schaphoideum {[os
naviculare)].
-.

. . , .
, berculum ossis scaphoidei. ,

.
. . .
, os lunatum.

. . , .
, os triquetrum.

,
.
. . , .
, os pisiforme.


. . . , .
- [[
]}, os trapezium [[os multangulum majus]].
.
1- .
. , .
- , tuberculum ossis trapezii.

,
.
. .
[[
] ] , os trapezoideum [[os multangulum minus]].
.
2- , ,
-. .
, .
, os capitatum.

. 3-
. . , .
, os hamatum.
.
4- 5- ,
. .
, .
, ha
mulus ossis hamaii. -

15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28

29
30
31
32

.
. .
, sulcus carpi. ,

-
, os liamati
- .

(),
. . .
, metacarpus. ,
,
. . , .
I - Y , ossa metacarpi (metacarpalia) [I - Y]. . , .
, basis
metacarpalis. ,
. . , .
, corpus meta
carpals. . , .
, caput me
tacarpal.
. . , .
, os meta
carpal tertium [III]. . . , .
, processus
styloideus.

. . .
( ) , ossa
digitorum (phalanges). . , .
, phalanges. . , .
, phalanx
proximalis. . , .
, phalanx media.
. , .
, phalanx distalis. . . , .
, tube
rositas phalangis distalis.
,
.
. .
, basis phalan
gis.
. . , .
, corpus phalangis. .
, .
( ) , caput
(trochlea) phalangis. . , .
, ossa sesamoidea.
.
. .

11 5> & f/<2 * <?/)


^

i:4 tact/?/

n*tV4~

41

42
1
2

3
4

5
6

9
10
11
12

13
14
15
16
17

18

,
ossa membri inferioris.
(
), cingulum membri inferioris (cingulum pelvicum).
.
, os coxae (pelvicum).
,
. . , , .
, foramen obturatum (obturatorium). ,

. . , .
, acetabulum.
,
. . .
, limbus ace
tabuli (margo acetabularis).

. . .

./

acetabuli (acetabularis). ,
.
. .
,
incisura acetabuli (acetabularis).

.
.
. .

, facies
lunata.
, . . .
, os (ilium,
os iliacum). . , , .
, corpus ossis
. ,
, . . , .

, sulcus
supraacetabularis.

. . .
, ah ossis .
. , .
, linea arcuata.
,
. . .
, crista ilia. . , .
, labium externum.

. . .
, tuberculum ilia
cum.
, 5


. . .
, linea intermedia.

.
. . .

19 , labium internum.
.

. . , .
20 , spi
na iliaca anterior superior.

. .
. , .
21 , spi
na iliaca anterior inferior.


. . , .
22 , spina
iliaca posterior superior.
. . , .
23 , spina
iliaca posterior inferior.
.
. , .
24 , fossa iliaca.

. . .
25 , facies glutealis.
. . . *. ^^
26 , linea glutealis
anterior. ,


. . .
27 , linea glutealis
posterior.
. . .
28 , linea glutealis
inferior.


. . .
29 - ,
facies sacropelvina.
,
. . .
30 , facies auricularis.
. . .
31 , tuberositas
iliaca. .
- .

- /
J V

hk.L
/ f >

Ob

i^ii'

jo k,)l ST

43

44
1
2
3

5
6

8
9
10
11
12

13
14

15

16

17

KOCTVI

, os ischii.

. . , .
, corpus ossis
ischii. ,
. . , .
, ramus ossis
ischii. ,
.

. . , .
, tuber ischiadi (ischiale).
. .
, .
, spina ischiadica (ischialis).
. . .
, incisura
ischiadica (ischialis)' major.

. . .
, incisura
ischiadica (ischialis) minor.
.
. .
, os pubis.

. . , .
, corpus ossis pubis.
. , .
, tuberculum pu.
. . , .
, fa
des symphysialis.
. . .
, crista pubica.

.
. . , .
,
ramus superior ossis pubis.
. . , .
- , eminentia iliopubica [e.iliopectinea].

. . , .
, pecten
ossis pubis.

.
. . , .
, crista obturatoria.
.
-
. . .
, sulcus obturatorius.
. . , .

18

, tuberculum obturatorium anterius.


, . . , .
19 , [tubercu
lum obturatorium posterius].
. . , .
20 ,
ramus inferior ossis pubis.

,

- .
. , .
21 , pelvis.
. . , , , .
21 , cavitas pelvis (pelvica).
22 , arcus pubis.

. . .
23 , angulus subpubicus.
. (
75, - 90 -100).
. .
24 , pelvis major.

, .
25 , pelvis minor.
.
26 , linea terminalis.


. . , , .
27 , apertura pelvis
(pelvica) superior.
. linea
terminalis. . .
28 , apertura pelvis
(pelvica) inferior.
. ,
-
. . .
29 , axis pelvis.
,

. . .
30 , diameter conjugata.

,
11 . . , .
31 , diameter transver
sa.
, 13 . . .
32 , diameter oblique.
-
- -
, 12,5 . . .
33 , inclinatio pelvis.

. . .

45

46
1

,
pars libera membri inferioris.
femur (os fe moris).
. , .
,/wf femoris.
. , .

, fovea capitis femoris.
. . , .
5 , collum femoris.

. . , .
6 , trochanter major.

.
, , . . , .
7 , fossa trochanterica.
. . , .
8 , trochanter minor.
,
. - . . , .
9 [ , trochanter tertius].

.

.
. . .
10 , linea intertrochanterica. .
. .
10 , tuberculum quadraturn.
. . .
11 , Crista intertrochanterica. .
. .
12 , corpus ifssis fe
moris. . , .
13 , linea aspera.

.
. vastus lateralis et medialis, adductor longus, brevis et magnus, a

. . .
[4 , labium laterale. .
.
15 , labium mediate. . .
16 , linea pectinea.
,
.
. . .
17 , tuberosi
tas glutealis.
. . .
18 , fossa intercondylaris. . . .
19 , linea intercondylaris.
. . .
20 , fades
poplitea.
2
3
~
4

linea intercon
dylar. . .
20 ,
linea supracondylars medialis.

condylus medialis. . .
206 ,
linea supracondylars lateralis.

condylus lateralis. . .
21 , condylus media
lis. . , .
22 , epicondylus
medialis.
. . , .
23 , tuberculum
adductorium.
.
. . , .
24 , condylus latera
lis. . , .
25 , epi
condylus lateralis.
. . , .
25 , sulcus popliteus.

. . .
26 , fades
patellaris.
. . .
27 , tibia.
. , .
28 , fades
articularis superior. . , .
29 , condylus media
lis.
. . , .
30 , condylus latera
lis.
. . , .
31

, fades articularis fibularis..

. . , .
32 , area
intercondylaris anterior.


. . , .
33 , area inter
condylaris posterior.


. . .
34 , eminentia intercondylaris.
.

. . , .
35

, tuberculum intercondylar me
diate.

. . , .
36

, tuberculum intercondylar la-

47

48
1
2

3
4
5

6
7
8
9

10
11

12

13

14
15
16
17

18
19

, corpus ti
biae (tibiale). . , .

, tuberositas tibiae.

.
. . .

, fades
medialis. ,
. . , .
, fades posteri
or. . , .
, linea mus
culo solei.


. . .

, fades
lateralis. .
. , .
, margo medialis.
. , , .
, margo anterior. .
, .
, margo interosseus. ,
.
.
. , .
, malleolus media
lis. . , .
, sulcus malleolaris.
.

. . .

, fades articularis malleoli.


. .
, .
, incisura fibularis.
.

. . .
, fades
articularis inferior.
. . , .
, fibula. .
, , .
, caput fi
bulae (fibulare).
. . , .


, fades
articularis capitis fibulae.
. . , .
, apex capitis fibulae.
. . ,
, collum
fibulae. . .

20 , corpus fibulae.
. .
21
, fades
lateralis.
. . , .
22
, fades
medialis.
.
. . , , .
23 , fades poste
rior.
. . , .
24 , crista medialis.
.


. . , .
25 , margo anterior. .
, .
26 , margo interosseus.
.
. . , , .
27 , margo posterior. Ha, . . , .
28
, malleolus
lateralis. . , .
29 , fades
articularis malleoli.

. . , .
30 , fossa mal
leoli lateralis. .
- . . .
30 , sulcus malleolaris.
.
31 , patella.
.
. .
32 , basis patellae.
. . .
33 , apex patellae.
. . .
34 , fades articula
ris.
.
35 , fades anterior.
. .

49

50
1

2
3
4
5
6
7
8

10

11

12

13

14
15

16

17

, tarsus.
. :
, , ,
. . .
, ossa tarsi (tarsalia).
, talus.
,
. . , , .
, caput
tali (talare).
. . , .
, collum tali.
,
. . , .
, corpus tali.
. .
, trochlea tali.

. . .
, fades superior.

. . .
, fa
des malleolaris medialis.
, ,

. . .
,
fades malleolaris lateralis.

. . .

, processus lateralis tali.

. . .

, fades articularis calcanea posteri
or. ,
. . .
, sulcus tali.

.
. .

, fades articularis calcanea media.
. .

, fades articularis calcanea anterior.

. . .
, fa
des articularis naviculars.

. . , .

, processus posterior tali.
.
,

. . , .

18
, sulcus tendinis
. flex. hall, longi.
.
. , .
19 , tuberculum mediale.


. . , .
20 , tuberculum laterale.

. . .
21 [ , os trigonum].

,
.
. . .
22 , calcaneus. . , , .
23 , tuber calcanei.
. . , .
24
, processus medialis tuberis calcanei.
, .
. .
25
, processus lateralis tuberis calcanei.
. . .
26 , tuberculum cal
canei.
.
-
. . .
27 , sustenta
culum tali.
-
.
. . , .
28
, sulcus tendinis
m.flex.hall. longi.
. . .
29 , sulcus
calcanei.

. . , .
30 , sinus tarsi.

, sulcus cal
canei. -- . . ,
.

52
1

7
8

10

11

12
13

, fades articularis talaris


anterior.
. . , .
,
fades articularis talaris media.

. . , .

, fades articularis talaris
posterior.

.
. . , .

, sulcus tendinis
. peronei (fibularis) longi.

. . .
, trochlea nealis (fibularis).

.
,

.
. . .

, fades articularis cuboidea.

. . , .
, os naviculare.

. . , .

, tuberositas ossis navicularis.

,
, .

. . .
, os
cuneiforme mediale.
1- .

. . , .
, os
cuneiforme intermedium. ,
2-
.
. . , .
, os cu
neiforme laterale.
3- .

. . , .
, os cuboideum.
, 4 - 5
. . , .

, sulcus tendinis
. peronei (fibularis) longi.

14

15

16
17
18
19
20
21

22

23
24
25
26
27
28

29
30
31
32


. . .
,
tuberositas ossis cuboidei.
,
, . .
, processus cal
caneus.
.

,

. . .
, metatarsus. ,

. . , .
I - Y , ossa me
tatarsi (metatarsalia) [I - Y]. . .
, basis metatarsalis. ,
. . .
, corpus meta
tarsal. . .
, caput meta
tarsals . , .
,
tuberositas ossis metatarsalis primi (I).

. .
. .
,
tuberositas ossis metatarsalis quinti (Y).

.

. . , .
, ossa digitorum.
. , .
, phalanges.
, phalanx proximalis. . .
, phalanx media. . .
, phalanx distalis.
. . .

, tuberositas phalangis distalis..
. . .
, basis phalangis.
. . .
, corpus phalangis. . .
, caput phalangis. .
.
, ossa sesamoidea.

.

,
.
. .

54
1
2
3
4
5
6

10
11

12
13

14
15

16

17
18

,
, suturae cranii (craniales).
, sutura coronalis.

. . , , .
, sutura sagittalis.

. . .
, sutura lambdoidea.

. . , .
- , sutura cipitomastoidea. . . , .
- , sutura sphe
nofrontal.

.

. . ,, .
- , sutura
sphenoethmoidalis.

os sphenoidale .
. .
- , sutura
sphenosquamosa.

. . , , .
- , sutura sphe
noparietal'^.
os parietale. . , , .
, sutura squamosa.

. . , , .
[ ( ), sutura
frontalis (metopica)}.
,

. . .
- , sutura parietomastoidea.
. . .
[- , sutura
squamosontastoidea].
os
temporale
. . .
- , sutura frontonasalis.

. . .
- , sutura frontoethmoidalis.

. . , .
- moa,sutura frontomaxillaris.

. . , , .
- , sutura frontolacrimalis. . . , , .
- , sutura frontozygomatica.

. . , ,.

19 , sutura zygomaticomaxillaris.

. . , ,.
20 - , sutu
ra ethmoidomaxillaris.


. . , .
21 - , sutura ethmoidolacrimalis.

. . .
22 - , sutura
sphenovomeriana.

.
23 - , sutura sphenozygomatica.

os sphenoidale .
. , .
24 - , su
tura sphenomaxillaris.

. . . .
25 - , sutura temporozygomatica.
os temporale. . .
26 , sutura internasalis.
. . .
27 , sutura nasomaxillaris.
. . .
28 - , sutura lacrimomaxillaris.

. . , , .
29 - , sutura lacrimoconchalis.

.
30 , sutura intermaxillaris.
.
. .
31 - , sutura palatomaxillaris.. . .
32 - , sutura palato
ethmoidal.

. . .
33 , sutura palatina
mediana.
. . .
34 , sutura pala
tina transversa.


. . .

55

56
1

4
5

7
8

9
10

11

12
13
14
15

,
, synchond
roses cranii (craniales).
,
.
-
,
synchondrosis spheno-occipitalis.


. . .
-
,
synchondrosis sphenopetrosa.
os sphenoidale
,
. . .
-
,
synchondrosis petro-occipitalis.

. . .
, syn
chondroses intraoccipitales.
[

, synchondrosis intra-occipitalis poste


rior].

. . .
[
, synchondrosis intraoccipital anteri
or].
,

. . .
-
,
synchondrosis spheno-ethmoidalis.
. . 54.7.
,
, articulationes
columnae vertebralis, thoracis et cranii.
,
.
, sym
physis intervertebralis.
.
, discus interver
tebralis. -. . , .
, anulus fibrosus.

,
. . .
, nucleus pulposus.
. . .
, ligamenta flava.

. ..
cycjoBbi,articulationes
zygapophysiales.
. . .
, ligg. intertran-

~
16
~
17
~
18

19
20

21
~
22

23

24
25
26

27

28

29

30

sversaria.
. ..
, ligg.interspinalia.

. . .
, ligg.supraspinalia.
,
. . .
, lig. nuchae.

. . . .
, lig. longitudinale anterius.
. . .
, lig. longitudinale posterius.

,
. 3
. . .
- , articulatio sacrococcygea.
.
. . .
(
) -
, lig.sacrococcygeum posterius (dorsale) superficial. . .

()
-
,
lig.sacrococcygeum posterius (dorsale) profundum. . .
()
- , tig. sacrococcygeum anterius (ventrale).

-
, lig.sacrococcygeum laterale. . .

,
articulatio atlanto-occipitalis.
.
. . 59, . , .
,
membrana atlanto-occipitalis anterior.

.
. . .
[

, lig. atlanto-occipitale anterius]..
.
,
membrana atlanto-occipitalis posterior.

.
. . .
,
lig.atlanto-occipitale laterale.
,

.

57

58
1

4
5

9
10
11

12

13

14

15

,

, articulatio atlanto-axialis lateralis.


.
. , .

, articulatio atlanto-axialis mediana.

. . .
, ligg. alaria.
,

. . , .
, lig. apicis dentis.

. . , .
, lig. cruciforme atlantis.
.

(6 7). . .
, fasciculi longitudinales.

lig.apicis dentis.
. , .
, lig.transversum
atlantis.

. . , .
, membrana tectoria.


,

. . .
, articulationes thoracis.
- ,
articulationes costovertebrales. . .
, articulatio
capitis costae (costalis).
,
. . .
, lig.
capitis costae radiatum.


. . , .
,
lig. capitis costae intra-articulare.

. . .
- , ar
ticulatio costotransversaria.

. . .
- , lig. costotransversarium.
.
. .

16 - ,
lig.costotransversarium superius.

. . .
17 -
, lig.costotransversarium laterale.


. . .
18 - , lig. lumbo
costal. - ,
.
19 - , foramen
costotransversarium.
-
.
. . ,
20 - , ar
ticulationes sternocostales.
. . .
21 -
, lig.sternocostale intra-articulare.

.

. . .
22 - ,
ligg. sternocostalia radiata. ,

- . . .
23 , membrana sterni.

.
- . . .
24 - , ligg. costoxiphoidea. ,
7-
.
25 , me
mbrana intercostalis externa.
.

. . .
26 , me
mbrana intercostalis interna.


. . .
26 -
, sinchondrosis sternocostal costae
primae.
27 , articula
tiones interchondrales.
- .
. . 7, . .
28 - , ar
ticulationes costochondrales.

.

59

60
1
2
3

5
6
7
8

10

11

12
13

14

15

,

, articulationes synoviales cranii.
-
, articulatio temporomandibularis. .
, , .
, discus articularis.


.
(). . .
, lig. laterale.

.

. . .
, lig. mediate.

. . .
, brana synovialis superior.
. . .
, brana synovialis inferior.
. . .
- ,
lig. sphenomandibulare.

. . .
, lig.stylomandibulare.

. . , .
- , lig.pterygospinale.
,


. . .
, lig.stylohyoideum.

.
. . .

, articulationes cinguli bri superiores (pectoralis). . , , , .
- , lig.
coracoacromiale. ,

. ""
. . .
,
lig. transversum scapulae superius.

. . .
[ ,
lig.transversum scapulae inferius].
,

. . .

16 -

, articulatio acromioclavicularis.\ic. .

17 - ,
lig.acromioclaviculare.
, .
. . .
18 , discus articularis.
,
. . .
19 - , lig.coracoclaviculare.
,
. . .
20 , lig. trapezoideum. -
,
.
- . . .
21 , lig. conoideum.
- .

lig.trapezoideum. . .
22 - , ar
ticulatio sternoclaviculars.
. .
23 , discus articularis.
.
, 1- .
. .
24 - ,
lig. sternoclavicular anterius.

. . .
25 - , tig.
sternoclavicular posterius.
.
26 - , lig.costocla
vicular.
. - . . .
27 , lig.interclaviculare.
. . .
28
, articulationes membri su
periors liberi.
29 , articulatio humeri
(glenohumeralis). . , , .
30 , labrum glenoidale.


. . .
31 - , lig.coracohumerale.


. . ,
32 , ligg.glenohumeralia. ,

. . , .

61

62
1

, articulatio cubiti
(cubiialis).
. . .
2 , articulatio
humeroulnaris.
3 , articulatio
humeroradialis.
4
, articulatio radioulnaris proximalis.
incisura
radialis .
5 , lig.
collaterale ulnare.

. . .
6 , lig.
collaterale radiale.
,
,
-
. . .
7 , lig.
~ anulare radii.
.


. . .
8 , lig. quadratum.
,

.
9 [], syn
desmosis [articulatio] radioulnaris.

.
10 ,
membrana antebrachii interossea.

. . .
11 , chorda obliqua.
tuberositas ulnae
.

. . .
12 , arti
culatio radioulnaris distalis. . .
13 , discus articularis.

.


. . .
14 , recessus
sacciformis.

. . .
15 , articulatio
radiocarpalis.
,
. . .
15 , articulationes
carpi.

16 , articu
lationes intercarpales.

.
. . .
17 , articu
latio mediocarpalis.

. . .
18 , lig. ra
diocarpal, dorsale.

. . .
19 , lig. ra
diocarpal palmare.
.


. . .
20 , lig.
ulnocarpale palmare.
os capiiatum.
. . .
21 , lig. carpi radiatum. ,
os capitatum
. . .
22
, lig.collaterale carpi ulnare.

,

- . . , .
23
, lig. collaterale carpi radiale.

os capitatum. . , .
24 , ligg.
intercarpalia dorsalia.

. . .
25 , ligg.
intercarpalia palmaria.

.
.
. .

64
1
2

.7

10

11
12

13

14

,
, articulationes manus.
. , , .
,
ligg.intercarpalia interossea.

. . .
, ticulatio ossis pisiformis.

. . .
- , lig. pisohamatum.
os
hamati. . .
- , lig. pisometacarpale.


. . .
, canalis carpi (carpalis).


, os pisiforme
- . . .
- , arti
culationes carpometocarpales.


. . .

-
,
ligg. carpometocarpalia dorsalia.
. . .
- ,
ligg. carpometocarpalia palmaria.


. . .
-

, articulatio carpometacar
pal pollicis.
. . , .
, articulationes
intermetacarpales.
. . .
, ligg.metacarpalia dorsalia.

, . . .
, ligg. metacarpalia palmaria.

. . . , ligg. metacarpalia interossea.
,
.

. . .

15 , spatia
interossea metacarpi. . ,.
16 - , ar
ticulationes metacarpophalangeals.


. . .
17 , ligg. collateralia. .
,
- . . .
18 , ligg. palmaria.


.

,

. . . .
92.28.
19 ,
lig. metacarpals transversum profundum.


,

- - . . .
20 , articu
lationes interphalangeales. ,
. . .
21 , ligg. collateralia. . . .
22 , ligg. palmaria.


. . .

65

66


, articulationes cinguli bri inferioris (pelvici).
2 , membana obturatoria.

.
. . , , , .
3 , canalis obturatorius.

.
. . , , .
4 - , articula~ lumbosacralis.
()
. . .
5 - , lig.
iliolumbale.
L4 - 5
. . , .
6 - , lig. sacrotuberale.
,
. . , .
7 , processus
falciformis. -
.
. .
8 - , lig. sacro
spinal. ,
,
- .
. . , .
9 , foramen
sciaticum (ischiadicum) majus.
,
, - - .
,
. . , , .
10 , foramen
sciaticum (ischiadicum) minus.
,
- -
.
, ,
- . . , .

11 -

14

15
16
17
18

19
~
20

21

22
23

24

25

26

, articulatio sacroiliaca.
()
. . .
12 () - , ligg.sacroiliaca anteriora (ventralia). ,
,
S1 - 2
. . , .
13 -
, ligg. sacroiliaca interossea.

27

28


. . .
() - , ligg.sacroiliaca posteriora (dorsalia).

-
. . .
, symphysis . . .
, lig. pubicum
superius.
. . .
, lig. arcuatum pubis.
. . .
, discus interpubicus.
-
.
. . .

, articulationes membri in
ferioris liberi.
, articulatio
coxae (iliofemoralis).
. . , , .
, capsula articularis.

, -
.
-
. . , .
, zona orbicularis.
. . .
- , lig. iliofemorale.
,
.
. , .
- , lig.
ischiofemoral.


.
. . .
- , lig.
pubofemorale.
.
. . .
, labrum acetabulare.


.
. . .

, lig. transversum acetabuli.

.
, lig.
capitis femoris.


. .

68
1
2

6
7
8

10

11

12

13

,
, articulatio genus
[genualis]. . , , , , .
, meniscus lateralis.


.
,
. . , , .
-
, lig. meniscofemoral anterius.


lig.cruciatum
posterius. . . , ,
-
, lig. meniscofemoral posterius.. . , .
, meniscus medialis.


.
,
. . , , .
, lig. transversum genus [genuale].
. . , .
, ligg.
cruciata genus [genualia]. . , .

, lig.cruciatum anterius.

,
.
. . , ,
,
lig. cruciatum posterius.


.
. . , , .

, plica synovialis infrapatellaris.

. . .
, plicae alares. ,
-

. . .
,
lig. collateral fibulare.
. . , , , ,

, lig.collaterale tibiale. . . , , , , .

14 , lig. popliteum obliquum.


.

. . .
15 , lig.
popliteum arcuatum.. . .
16 , lig. patellae.

.

. . .
17
, retinaculum patellae me
diate.
.

. . .
18
, retinaculum patellae laterale.
.

. . .
19 , co
rpus adiposum infrapatellar .
.

.
20 , articulatio
tibiofibularis.

. . .
21
, lig. capitis fibulae anterius.
caput fibulae
. . .
22
, lig.capitis fibulae posterius.

. . , , .
23 [
] , syndesmosis [articulatio] tibiofibu
laris.
.
24 , brana interossea cruris.
. .
, , , .
25 , lig.tibiofibulare anterius.

.
. . .
26 , lig.tibiofibulare posterius.

.
. . .

69

70
1

10
11
12

13

14

15

16

,
, articula
tio talocruralis.
,
. . .
() , lig.
mediate (deltoideum).

. . .
-
, pars ribionavicularis.


. . .
-
,
pars tibiocalcanea.
.
. , .
- , pars tibiotalaris anterior.


. . .
-
, pars tibiotalaris posterior.

. . , .
-
, lig. talofibulare anterius.

. . .
- ,
lig. talofibular posterius.


. , .
- , lig.calcaneofibulare.

. , .
, articulationes intertarseae.
.
, arliculationes pedis.
--
, articulatio talocalcaneonavicularis. ,
. , .
, articulatio
subtalaris (talocalcanea).

. . , , , .
- ,
lig. talocalcaneum later ale.

.
-
. .
- ,
lig. talocalcaneum mediate.


sustentaculum tali. . , .

[ [ ] ] , articulatio
tarsi transversa.

, -
. . .
17 -
,
articulatio calcaneocuboidea.
.
. , .
17 articu
latio cuneocuboidea.

. .
18 , arti
culatio cuneonavicular is.

. ., .
18 arli
culationes intercuneiformes.
19 , ligg.
tarsi interossea. .
20 -
, lig. talocalcaneum interos-seum.

. , .
21

, lig.cuneocuboideum interosseum.

. , .
22

, ligg. intercuneiformia interossea.

. ..
23 , ligg. tarsi
dorsalia.
. (.24 - 31).
24 - , lig.
talonavicular.
os
naviaculare. . , .
25
, ligg. intercuneiformia dorsalia. .
26
, lig. cuneocuboideum dorsale.

. .
27
-
, lig.cuboideonaviculare dorsale.
.
28 , lig. bifurcatum.
V- ,

.
,
(. 29 - 30). .
29 - , lig. calca
neonavicular.

os naviculare. . .
30 - ^ lig. calcaneocuboideum.
. . .
31
, ligg. cuneonavicularia dorsalia.

. . .
31 - ,
lig. calcaneocuboideum dorsale.
- -

,

. . .

71

72

13 , articula
, ligg.
tiones intertarsales.
tarsi plantaria.
. . , .
.
14 , ligg.
2 ,
metatarsalia interossea.
lig. plantare longum. ,
.
,

os cuboideum
. . .
II - V .
.
15 , ligg. me
.
tatarsalia dorsalia.

3
-. . .
, lig. calcaneocuboideum
plantare.
16 , ligg.
. .
metatarsalia plantaria.

4 - . . .
, lig.calcaneonaviculare plan17 , spatare.
tia interossea metatarsi.

,

. , .
.

18 , ar
, .. caput tali
ticulationes metatarsophalangeals. '. .

19 , ligg. collatera . . .
lia. . .
5 i 20 , ligg.plantaria.
, ligg. cuneonavicularia plantaria.

,
.


. . .

6 -
,
, lig. cuboideonavicula -. . .
re plantare.
21

, lig.metatarsale transversum profundum.
.
.

. .
. . .
22 ,
7
articulationes interphalangeales pedis. .
, ligg. intercuneiformia plantaria.
.

23 , ligg.collate
ralia. . .
.
24 , ligg. plantaria.
. . .

8
.
, lig.cuneocuboideum plantare.

. . .
9 -
, articulationes tarsometatarsals.

. . , , .
10 -
, ligg. tarsometatarsal dorsalia. .
.
11 -
, ligg. tarsometatarsalia plantaria.
. .
12 ,
ligg.cuneometatarsalia interossea.


. . .
1

73

74
1

, musculi dorsi.
LI - S4,
.
L1 - 2, 7 - 12. :


,
,
. . , , .
. :
2 , . trapezius. H :
. .
1 - 12 7,
, .
, ,
. : , 13 , . bngissimus
, . : ,
cervicis. : 1 - 6. :
,
2 - 7.
; . .:
-
, . . .
. . .
3 , mtrans\'e14 , . bngissimus
rsus nuchae.
capitis. : - 7. :

.
nusternocleidomastoi
deus. ( 25 %
. :
). . .
;
4 , . latissimus
. . .
dorsi. H : 7 - L5,
. :
15 - , miliocostalis.
. :
.
,
16 - ,
. .: . . .
miliocostalis lumborum. :
5 , . rhombo. : - .
ideus major. : 1 - 4.
: ,
: . :


. . , .
. .: .
17 - , milio. .
costalis thoracis. H:
6 , . rhomboi . : .
deus minor. : 6 - 7. :
:
,

,
. :
. . ,
. .:
. . .
18 - , . 7 , , . leva
costalis cervicis. H: -
tor scapulae. H:
. :
- 4. : .
. 4 - . . .
:
19 , . splenius cervicis.

: - 5. :
. .: .
1 - 2. :
. .
,
8 , . ser
ratus posterior inferior. H:
. . .
11 - 12. : .
: . .: 20 , . splenius ca
pitis. : 4 - . :
. . .

9 , nuser . :
ratus posterior superior. H:
,
- 2. : - .
.
: . :
. , .
. . , .
10 ,
21 , . intertransversarii.
. erector spinae.
. :
. .:
. . .77, . .
.
10 [ , tractus laterale].
22
11 , . bngissimus.
, mm intertransversarii bterales lum
. . .
borum.
12 , . bngissimus
. .:
thoracis. H: ,
. . .77, . .

75

23
, mm intertransversarii mediates
lumborum.
. . .77,
. .
24 rpymjnm inter
transversarii thoracis. .
. . 77, . .
25 , .
intertransversarii posteriores cervicis.

.
. . .77,
. .
26 , pars medialis.
27 , pars bteralis. .:
.
28 ,
mm, intertransversarii anteriores cervicis.

. .:
. .
.77, .
86.9

76.4 _
18

76.3

. .
. .


()

76
1
2
3

8
9
10
11

12

13

14

15

[ , tractus mediate].
, . spinalis.

. ..75, . .
, . spinalis
thoracis. : 11 - L2. :
1 - 11. :
. . .75,
. .
, . spinalis vicis. : - 7. :
2 - 4. :
. . . 75, . .
, nuspinalis ca
pitis.

.
-
.
, . interspinales.
,
. :

. . , .
, . interspi
nales cervicis.

. . .
, . interspi
nales thoracis. . . .
, . in
terspinales lumborum.
. . .
- , . transversospinales.
. . , , .
, . semispinalis.
-
. .
. , .
, . semi
spinalis thoracis. H:
. :
- 6. :
. . .
,
. se
mispinalis cervicis. H:
1 - . : 2 - 5. :
. . .

, .
semispinalis capitis. H:
4 - . :

. :

. . .
, . multifidi.
-

. :
,

16

17

18

19

20

21

22
23
24

25

26

. .
.
-, . rotatores.
-
. ,

,
.

. . , .
, . rotatores cervicis.
: . :

. . .
- , . rotato
res thoracis. H:
. : . .
, .
-
, .
rotatores lumborum. H:
. :
. . , .
- , fascia thoracolumbalis . ,

, -

.
.
: ,
,
. . , .
, fascia nuchae (nuchalis).

.
.
, musculi capitis.
, . suboccipitales.
.
, . rectus
capitis anterior. :
. : .
: . .:
. . ,
,
. rectus capitis posterior major. H:
. :
. :
.
. .: . . . . .79, .
, .
rectus capitis posterior minor. H:
. :
. : .
.: . . . . .
79, . .

77

78
1

5
6

7
8

10
11

12
13
14

, .
rectus capitis lateralis. H:
. :
. :
. .:
1 - 2. . , . . . 77,
. .
, . obli
quus capitis superior. :
. : *>
. :
. .:
- 2. . . . .77, . .
, . obliquus
capitis inferior. H:
. :
. :
. .:
1 - 2. . . ..77,
. .
, . longus capitis.
:
- 6. :
. :
.
.:
1 - 2. . .

, . faciales et masticatorii.
, .. epicranius.
,
. .: . .
.
- , . occipitofrontalis.
. . .
, venter frontalis.
- .
. :
,
. . .
, venter occipitalis.
- .

. :
. . .
- , . temporoparietalis. H:
: . . .
(
), galea aponeurotica (Aponeurosis epicranialis). .

.
, -
. . .
, niprocerus. H:
. : . :
. .: . . .
, mnasalis.
. .: . . .
[[,

15

16

17

18

19

20

21

22

23
24

]], pars transversa [[m. com


pressor naris]]. H: ,
. : .
. .
[[,
]], pars alaris [[. dilatator naris)]. H:
(
). : . . .
, ,
. depressor septi nasi. H:
( ). :
. : .
.: . .
, . orbicularis
oculi.
. :


. .: . . , .
, pars palpebralis.
lig.palpebrale mediate

lig. palpebrale laterale. . .
, pars orbitalis.

.
. . .
, pars lacrimalis.
.
,
.
. . .
, , . gator supercilii. H:
. : .
. .:
. . .
, , . depressor
supercilii. ,
,


. .: . . .
, . auricularis
anterior. H: . :
. .: . . .
, m. auricularis su
perior. : . :
. .: .

25 , m.auricnlaris pos
terior. : . :
. .: .
..
26 , . orbicularis oris.
.
. .:
.
27 , pars marginalis.
.

. . .
28 , pars labialis.
.
,
,
. . , , ,

79

80
1

3
4

10

11

12

13

, [[
]], nudepressor angiili oris
[[triangularis]]. H:
. : . .:
. . .
, .
transversus menu. ,
,
. .: . . .
, . risorius. H:
. : .
.: . . .
, . zygoniaticus
major. H:
. : . .: .
. .
, . zygoniaticus mi
nor. :
. : . .:
. . .
, , .
levator labii superioris [[quadratus labii sup.,
mlevator nasi et labii maxillaris lat.]]. H:
. :
. .:
. . .
,
, . levator labii superioris alaeque nasi [[m. quadratus labii sup., nulev. nasi
et labiimaxillaris med]]. H:
. :
. .: . . .
, ,
depressor labii inferioris [[m. quadr. labii
inf.]]. ,
. :
. : . .:
. . .
, [[]], mlevator anguli oris [[caninus]]. H:
. : . .:
. . .
, modiolus.
,
.
.
, mbuccinator. :
. :
. .:
. . , .
, mentalis. H:
. :
( ).
.: . .
, . masseter.
, .
. .:
. . , .
, pars superficialis. H:
2/3 . :
.
.

14

15

16

17

18

19

20
21

22
23
24
25
26


. . .
, pars profunda H:
2/3 . : .

. . .
, . temporalis. H:
. :
. :

. .: . . .
, .
ptherygoideus lateralis. H:


. :
:

. :
.
. .:
. . .
, .
ptherygoideus medialis. :
. :

.
;
.
.: . . .
- , fascia buccopharyngea. ,

. . .
, fascia masseterica.
.
;
-
. . .
, fascia tidea. . . .
,// temporalis.
.

, .
, lamina su
perficialis.
. . .
, lamina profunda.

. . .
, musculi colli (cervicis).
. , .
, platisma.

. .: . . , .
--
, nusternocleidomastoideus. H: ,
. :
.
,
. .: . . .

82

, . longus colli.

2 .

. :

. .:
. . .
2 , . scalenus
anterior. : - . :
. :
;
.
. .: . 1. . .
3 , . scalenus
medius. : 2 - 7. :
1- ,
. : ,
. .: . 1. . .
4 , . scalenus
posterior. : 4 - .
: . :
, .
.: . 1. . .
5 [ , .
scalenus minimus].
.
: 7. :
.
. . .
6 , . suprahyoidei.
. . .
7 , . digastricus. H:
. :
.
,

. :
. . .
8 , venter anterior.
.
. .:
- . . ,
9 , venter posterior.

. :
. .:
. . ,
10 , . stylohyoideus.
.
rrudigastricus
. :
. .:
. . ,
11 - , . mylohyoideus. H:
. : . :
.
. .: . . , .
12 - , .
geniohyoideus. : . :
. :

13
14

15

16
17
18

19

20

21
22

23

24

25

. .: 1
. . .
, . infrahyoidei.
. .: . .
- , . sternohyoideus. H:
. : . :
. .: . 13,
. .
- , . hyoideus. H:
. : .
,
. :
. .: .
13, . .
, venter superior.

. . .
, venter inferior.

. . .
- , . sternoihyroiaeus. :
. :
. :
. .: . 13, . .
, . thyrohyoideus. H: .
: . :

.: 1
. . .
[,
], [. levator glandulae thyroidea].

.
, fascia cervicalis.

.
, lamina superficialis. - .

, .
.
, lamina
pretrachealis. -

.
. . .
, lamina
prevertebral.
,
- .
,
. .
, vagina carotica.

- ( ,
, ).
. . .

84

, .
, muscidi thoracis. .
: -.
- . .:
[ , . stemalis].
. . , .

.
16 , (4 % ). . .
brana intercostalis externa.

, mpectoralis ma
. . .
jor. ,
(4 - 6). : , ,
17 , .
-
intercostales intemi. . :
, . :
.
: .
. .:
.:
. . .
. . .
18 ,
, pars clavicularis.
membrana intercostalis . interna.
. . .

- , pars sterno . .
ostalis. .
19
.
, . intercostales intimi.
, pars abdominalis.
,

. . .
. . .
20 , . subcostales.
, . pectoralis minor.
,

.
. : - . :
.: . 17. .
. :
21 , . transversus
, .
thoracis.
. .: . 3,.

, . subclavius. H:
.
. :
2- 6- . .: . 17.
. .: . .

22 , fascia thoracica. . .: . . .
.
, fascia pectoralis. 23 , diaphragma [thoraco-abdomina ,
le].
.
.
.
.: . . , .
- , fascia clavipec- 24 , pars lumtoralis.
balis diaphragmatis.
.

. .
. . .
.
25 , crus dextrum. H: . L1
, . serratus an
- 3(4). . .
terior. : - . : 26 , sinistrton. H: . L1
. :
- 2(3). . .
, 27 , pars costalis
,
diaphragmatis. 7- 12-

. . , .
. .: . .
28 , pars stemalis
, , . levadiaphragmatis. . .
tores costarum. ,
, .
. : 29 , hiatus aorticus.
. : .

.:
. . . .
. . .
30 , hiatus oesopha ,
geus. .
, mmlevatores costarum longi.
trunci vagales. . .
,
31 , centrum tendineum.
,
. :
. . .
. . .
32 , foramen
,
venae cavae.
, mmlevatores costarum breves H:
. . .
. : . . .
33 , lig. ar , . incuatum mediate. tercostales externi. -

5
6
7

10

11

12

13

14
15

LI ( L2.).
. . .
34 , lig. arcuatum laterale.
12- .

. . .
35 , lig. arcuatum medianum.
. . .

85

86
1
2

5
6
7
8

10

11

12
13

14

15

16

17

, musculi abdominis.
, nurectus abdominis.
: 5- 7- . :
. : ,
, . . : 7- 12-
. . , .
, intersecnones
tendineae. -

.
. . .
,
vagina m. recti abdominis.

. . .
(
), lamina anterior. . .
(
), lamina posterior. . .
, linea arcuata.

. . .
, . pyramidalis.


.
.: . . .
, nuobliquus extemus abdominis. H:
5- 12- . :
, ,
. :
, ,
. .: 5
- 12- . . , , .
, lig. inguinale (arcus inguinalis).
.

. . , .
, lig. lacunare.
,

. . .
, lig. pectineale.

. . .
, lig. reflexum.
,
.

. . .
, anulus
(annulus) inguinalis superficialis.
.
. . , .
, crus mediale.

,
. . .
, crus later ale.

,
. . .
, fibrae intercrurales.

. . .

18 , .
obliquus intemus abdominis. : ,
. : 10- 12- ,
. :
,
. .: 8- 12- ,
- - . . , .
19 , , . master.
. :
. . .
20 , . transversus
abdominis. H: 712- , - ,
,
. : .
.: 7-12 , -
- . .
21 (
), fah inguinalis (tendo conjuncti
va). ,

. . ,
22 , linea alba.

. . ,
23 , anulus umbilicalis.

. . .
24 , adminiculum lin albae.
. . ,
25 , /
, lig. suspensorium penis/clitoridis.

().
. .
26 ,
lig. fundiforme penis. ,

.
. . .
27 , trigonum lionbale.
.
,
. . .
28 , fascia transversalis.

. . ,
29 , anulus ingui
nalis profundus.
fascia spermatica interna. .

30 , canalis inguinalis.
,
,

, .
(
). .
31 , lig. interfoveolare.

. . ,

32 , . quadra
nts lumborum. H:

. : 12-
. :
,
. .: . 20. . .
33 , linea semilunaris.
-
.
*

87

88
1
2

3
4
5
6

10

11

12

13

14

15

, musculi gei.
, nucoccygeus. :
. :
.
- . .:
. . . . 174.13.
[[
-
, . sacrococcygeus ventralis]].
. . .
[[ -
, nusacrococygeus dorsalis]].
. . .
,
. membri superioris.
, . deltoideus. H:
, , . :
. :
, ,
,
. .:
. . , , .
, nusupraspinatus. H: . :
. : ,
. .: .
. , , , .
, . infraspinatus. :
. :
. : .
.: . . , , .
, . teres minor. H:
. :
. :
. .:
. . , , .
, . teres major.
: . :
. : ,
,
. .:
. . , , .
, . subscapularis.
: . :
. : .
.: . . , ,
, biceps brachii. .
,
. .: - . ..
, caput longum. : . : ,
. . , .
, vagi
na tendinis intertubercularis.

.
..
, caput breve. H:
. :

,
. . , .
16 ,
aponeurosis m. bicipitis brachii (aponeurosis
bicipitalis [[lacertus frbrosus]).

.
. biceps brachii
. . .
17 - , . brachialis. : . :

. : ,
. .: - . . , ,
18 , . brachialis. H:
2/3
. : . :
. .: . . , .
19 , . triceps
brachii. . .:
. . .
20 , caput longum. : :

. :
,
. . , , , .
21 , caput laterale. H:


. : . :
. . , .
22 , caput mediale. H:


. : :
. . , .
23 [[ , aperturae
superior et inferior]]. ,
.

.
24 , m.anconaeus.

. : . :

. :
. .: . . .
25 , . articularis biti.
, . :
.
.: .
26 , pronator teres.
. :
. :
. :
. .:
. . .

27 , caput humerale.
. ,

28 , caput ulnare.
. . .

. .
( )

. .

( )
4 X.

. . ( )

. .

( )

90

, . flexor ca
rpi radialis. :
. : 2-
. : ,
. .: . .
2 , . palmaris
longus. H:
. : . :
;
, 2- 5- - . .:
. .
3 , . flexor
carpi ulnaris. :
,
. : , 5- (
- -
. : .
.: . . .
4 , caput numerate.
.
5 , caput ulnare.
. . .
6 , .
flexor digitorum superficialis. H:
,

. : 2- 5-
. : ,
.

,

. .: . , .
7 , caput humeroulnare.
. . , .
8 , caput radiale.
. . ,
9 , . flexor
digitorum profundus. H:
. : 2- 5
. : ,
. .:
. . , .
10 , .
flexor pollicis longus. H:

. :
. :
, .
.: . . ,
11 , . pronator qudratus. H:
. :
.
: . .:
. . , ,
12 , . brachioradialis.
:
. :
. :

13

14

15

16

17

18

19
20
21

22

23


.
.: . ,
,
. extensor carpi radialis longus. H:

. :
2- . :
, . .:
. , .
, . extensor carpi radialis brevis. H:
.
:
3- . :
. .: . . .
, . extensor digitorum.
:
. : 2- 5- . :
. .: .
. .
, xus intertendineus [[juncturae tendineum]].

. . .
, . extensor digiti mi
nimi. :
. : 5- .
: . .:
. . .
, . exten
sor carpi ulnaris. :

;
. :
. : . .:
. ., .
, caput numerate.
.
, caput ulnare.
. . .
, . supinator. H:
,
, . :
. :
. .:
. . , , .
,
, . abductor pollicis longus. H:


. : 1-
. :
, . .:
. . , , .

, . extensor pollicis brevis. H:

. :
1- . :
- .
.: . , , .

91

24
, mextensor pollicis longus. H:
,
. :
. :
; .
.: . , , .
25 , .
extensor indicis. H: ,
. :
. : 2-
. .: . , .
26 , palmaris
brevis. H:
. : .
.: . .

gg

882

. .

. .

. .

. .

. .

( )
23

. .

( )
24

25

92

,
, nuabductor poUicis brevis. H:

. :
1 . :
. .: . . .
2 , .
flexor pollicis brevis. . :
, 1-
, . :
,
.
: . . .
3 , caput superfidale.
. .:
. . .
4 , caput profundum.

. .: . .
.
5 ,
, . opponens pollicis. H: , . :
. : . .:
. . .
6 ,
, . adductor pollicis. H:
, , 3-
. : ,

. .:
. .:
. . .
7 , caput obliquum.

. . .
8 , caput transversum.
3- . . .
9 , , . abductor
digiti minimi. H: ,
. :

. : ,
. .: . . .
10 , . flexor
digiti minimi brevis. H: .:
5-
. : - . . . .
11 ,
. opponens digiti minimi. :
. : 5- .
:
. .: . . .
12 , . lumbricales.
: .
: 2- 5- . :
,

13

14

15

16
17
18

19

20
21
22

23

24
25
26

2-5- .
.: . . ,
.
, . interossei dorsales. H:
. :
2- 4- . : 2-
4- 3-; 3-
,
,
. .: .
, , .
, . interossei palmares. H: 2, 4, 5-
. : 2, 4, 5-
. : ,
,
,
. .: .
. , .
, fascia axillaris.
,

. .
, fascia deltoidea.
.
, fascia brachii (brachialis).
. . .

, septum intermuscuiare brachii mediale.
.
. . .
*
, septum intermuscuiare brachii loterale.
.
. . .
, fascia antebrachii.
. . .
, fascia dorsalis nus. -
. . .
, retinaculum
extensorum [[lig. carpi dors.]].
,
. .

, lig. metacarpale transversum superficiale.
. . .
, aponeurosis palmaris.
m.palmaris longus.
. .
, fasciculi transversi.
. .
, retinaculum flexorum [[lig. carpi transversum]].
os scaphoideum os trapezium
, - . . .

93

27 , va
ginae fibrosae digitorum manus.
-
. . .
28
, pars anularis vaginae fibrosae.
. . .
29
, pars cruciformis vaginae fibro
sae.
. . .
30
, vaginae synoviales digitorum manus.
.
31 , vinculo tendinum.
(mesotendineuni), .
. .
32 , vinculum bngum.
. . .
33 , vinculum breve.

. . .
34 , chiasma tendinum.

. . .
23

90.26

. .

. .

. .

94
1
2

5
6

8
9

10

11

12

,
. membri inferioris.
- , m. iliop
soas.
. : . :
. . , , .
, . iliac us. H:
. : . .:
. .
.
, . psoas major.
: L1 - 4. :
. .: .
. .
[ , . psoas mi
nor]. : 12 L1. :
. .: . . .
, . gluteus
maximus. H:
, ,
- . : ,
,
. : ,
. .:
. . , ,
^ gluteus medius. H:
. : . :
, ,
. .:
. . , ,
, . gluteus mini
mus. :

. : .
: . . gluteus medius. .:
. . , , .
, aponeurosis gMealis.
. gluteus maximus.
, Jn. tensor
fasciae latae. H:
. : - . : ,
,
. .:
. . , .
, . piriformis. H:
. :
. : ,
. .:
. . , .
, .
obturatorius intemus. H:

.
: . :
, .
.: . . , .
, . gemel

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

lus superior. H: . :

. : . 11. .:
. ,
, mgemellus inferior. H: . :

. : . 11. .:
. . , ,
, . quadratus
femoris. H: . :
. :
. .:
. . , ,
, . sartorius. H:
. :
. : ,
,
. .:
. . ,
, . quadri
ceps femoris. ,
. .:
.
, . rectus femoris. H:
(
)
( ). :
. : , .
. , ,
, .
vastus lateralis. H:
. :
. : . .., .
, .
vastus intermedins.
. : .
: . . , .
, . vas
tus medialis. H:

,
. : . :
. . , .
, . articularis
genus. H:
. :
. : .
.: . .
, . pectineus. H:
. : . :
,
. .:
. . , , ,
, . adductor
longus. : . :
. :
. .:
. . , , ,
, . adductor
brevis. : . :
tin. aspera. : ,
.

.: . . , ,
25 , . adductor
magnus. :
. : lin. as
pera
. : - . .
. .:
.'. ,,, ,
26 , . adductor
minimus.
.
27 , . gracilis. H:
,
. :
. : ,
. .
.

96

, . obturatorius externus. :

. :
. :
. .:
. . .
2 , nubiceps femoris.

, caput fibu
lae. . , , .
3 , caput longum. H:
. :
. : ,
.
. .: . . , .
4 , caput breve. H:
. :
. :
. .:
. . , .
5 , . semitendinostts. H: . :
[pes anserinus]. :
, , .
.: . . , , .
6 , . semimem
branosus. : . :

.
. :
, .
,
.
.: . . , , .
7 , .
tibialis anterior. H:
,
. :
1- . :
,
(supinatio). .:
. . ,
8 , . extensor
digitorum longus. H:
,
. :
2- - 5- . :
,
(pronatio). .:
. . ,
9 , . peroneus
tertius (m. fibularis terrius).
. :
5- . :
. .:
. . .
10 ,
. extensor hallucis longus. H:
, . :
1- . :

11

12

13

14

15
16
17

18

19

20

21

22

23

. .:
. . ,
, . per
oneus bngus I[. fibularis longus]]. :
, . :
,

. :
. .:
. . , , .
, . per
oneus brevis [[. fibularis brevis]]. : 2/3 . :
. :
. .:
. . ..
, . triceps su. ,
. .: .
, . gastrocnemius.
, . :
,
. . , , , .
, caput laterale. H:

. : . , , .
, caput mediate. H:

. : . . , , , .
, . sole us.
. :

. : .
: . . , .
,
arcus tendinis m. solei.
.
, . . .
([]] , tendo
calcaneus [[Achillis]].
,
. . , .
, . plantaris. H:
.
: . .:
. . , .
, . popliteus. H:
. :
.
: .
. , , .
, . tibialis
posterior. H:
, . :
, , 24- . :
. .: .
. , .
, . flexor
digitorum longus. H: .
: 2- 5- . :

,
. .: .
. , .
24
, . flexor hallucis longus. :
. :
. :
, .
.: . . , .
25
, . extensor hallucis brevis. H:
. :
1- . :
. .: . 26. . .
26 , m. extensor
digitorum brevis. H:
. : 2 4- . : . .:
. . .

98

,
. .:
, . abductor hallucis.
. . .
. : -
10 , . lumbricales.
,
: .
. :
: 2 .
5- . : ,
:

. .: . 2. .
5-
, .
. .:
1 , caput mediate.
. . , .
-
11 , . in.
terossei dorsales. H:
. :
16 , caput laterale.
. : .

2
;
, . flexor hallucis brevis. H:


- . .:
. :
. . .
. :
, .
12 , .
.:
interossei plantares. H: 3 . , .
5- . :
. :
3 ,
-
, . adductor hallucis.
, 3- 5-
.
. .: .. . .

13 , fascia lata.
4 , caput obliquum. H: 2 . . .
4- ,
. :
14 - ,
tractus iliotibialis.


. :

. . .
.

5 , caput transversum.
. . .
: 3- 5- -
. : .
15
. , .
, septum intermuscular femoris latera
le.
6 , ,, .

abductor digiti minimi. H:

. :
.
.
: . :
16
.: . .
, septum intermusculare femoris mediale.
, .

,
7 , .

flexor digiti minimi brevis. H: 5-
,
,
- .
. :
. : . .:
17 , canalis adductorius.
. . , .
,
[membrana vas7 [,
toadductoria].
, . opponens digiti minimi].
. . .
milexor digiti minimi brevis. H:
5- .
18 (
.
), hiatus tendineus (adductorius).

8 , . flexor di
gitorum brevis. H:
mMdductor longus.
. :
2- 5- . :
19 , fascia iliaca.


. .:
.
. . , .
,
9 (
. . .
), . qudratus plantae
20

, lacuna musculorum.
(m.flexor accessorius). H: . :
,

- . :

21

22

23

24

99

. - . . .
- , arcus iliopectineus. ,
- .
. . .
, lacuna vasorum.
,
- ,
,
n.genitofemoralis. . .
, trigonum femorale. ,
. .
.
, canalis femoralis.
.

. .
.

. .

. .

100.17

. .
. . (
)
f

100
1

2
3

4
5
6
7

10

11

12

13

14

15


, anulus (armulis) femoralis. ,
,
. . .
, septum femorale.
,
. . .
, hiatus saphenus.
',
,
. . .
, margo falciformis.
,
. . .
, superius.
. . .
, inferius.
. . .
, fascia cribrosa.

, .
. .
, fascia cruris.


. . , , .

, septum intermuscular cruris anterius.

. . .

, septum intermusculare cruris posterior

. . .
()
, retinaculum mm. extensorum su
perius.
,
- . . , .
() ,
retinaculum . fkxorum.

. , , nutibialis
posterior, mflexor digitorum longus, mflexor
hallucis longus. . .
()
, retinaculum mm. extensorum
inferius. Y-
,
.
;
,
-
. . , .

, retinaculum . roneorum (fibularium) superius.
.
. .

, retinaculion . roneorum (fibularium) inferius.

16

17

18
19

20

21
22

23

24

()

. ,

nuperoneus brevis ( )
mperoneus longus. . .
, fascia dorsalis
pedis. ,
()
. . , .
, aponeurosis
plantaris. ,
.
. .
, fasciculi transversi.

. . .

, lig. metatarsal transversum super-ficiale.

. . , .

, vaginae synoviales tendinum
digitorum pedis.
. . .
, vinculo tendinum.
,
. . .

, vaginae fibrosae tendinum


digitorum pedis.
. . .

, pars anularis (annularis) vaginae fibro
sae. .
. .

, pars cruciformis vaginae fibro
sae. . . .

. .

N>-W\H*4~A^^3
-J&J^JoC-J'*'* All J4
. .

- - W^

20

19

. .
(
)

101

102

4
5

5
6

7
8

10

il

12

13

14


, bursae et vaginae synoviales.

, vagina tendinis synovialis rruobliqui superioris.
. .
364.12.
,
, b.m. tensoris veli palatini.

.
, .
subcutanea prominentiae laringealis.

. . .
, b. retrohyoidea.

. . .
, bursa infrahyoidea.
-
. . , .
,
bursae membri superiris.

, b. subtendinea m.trapezii.
.
trapezius . . .
[ , b. sub
cutanea acromialis]. . .
, b. subacromialis.

. .
, .
, b. subdeltoidea.

.
. .
.
[ , . .racobrachialis].


. . .

, b. subtendinea . infraspinati.

. . .

, b. subtendinea . subscapularis.


. .
. .

, b. subtendinea . teretis majoris.

. .
.

, b. subtendinea . latissimi
dorsi.

15
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

. . .
, b.subcutanea
oUcrani.
. . .
[ ,
b.intratendinea olecrani].
,
. . .

, b. subtendinea . tricipitis brachii.

. . .
- , b. bicipitoradialis.

. .
.
[ , b.cubitalis
interossea].

. . .


, vag. tendinum
mm, abductoris longi et extensoris brevis pollicis. - . . .

, vagina tendinum mm. extensorum carpi radialium.
-
. . .

, vagina ten
dinis m.extensoris pollicis longi.
-
. . .
()
, vag.
tendinum mm. extensoris digitorum et exten
soris indicis.
- . .
.

, vag. tendinis m. extensoris digiti mini
mi. -
. . .

, vagina tendinis m. extensoris
carpi ulnaris.
- . .
.

, b. m. extensoris carpi radialis brevis.


.

103

104
1

3
4

4
5

9
10

11

12

13

14


, vag. tendinis . flexoris carpi
radialis.
.
. .
, vag. com
munis . jlexorum.

. . .

, vag. tendinis m. fle
xoris pollicis longi. . .
,
vagg. tendinum digitorum manus.
.
-
. . .
, bursae
membri inferioris.
, bursa subcutanea trochanterica.

. .
.

, bursa trochanterica . glutei ximi.
. . .

, b. trochantericae . glutei medii.


, -
nugluteus medius .
. , .

, b. trochanterica m. glutei minimi.

. . , .
, b. m. piri
formis.
. . .
, b. ischiadica (sciatica) m.
obturatoris intemi.

. . .
, b. subtendinea .
obturatoris intemi.

. . .
,
b. intermusculares mm, gluteorum. -
,

. . .

, . ischiadica (sciatica) m. glutei
maximi.

. . .
[- , b. -

15

16

17
18

19

20

21
22

23
24

ctinea].
,
. . .
, .
subtendinea iliaca.
-
. . .
, .
. bicipitis fimoris superior.

. . .
,
b. subcutanea prepatellaris.
. . .
[ , b. subfascialis prepatellaris] .

. . .
[
, bursa subtendinea prepatellaris].

.
. .
, bursa suprapatellaris.
.

. . .
, .
subcutanea infrapatellaris.
. . .
, .
infrapatellaris profunda.

. . .
, b. subcutanea tuberositas ti
biae. . .

, b. subtendineae m. sartorii.

,
- .
. .

105

106
1

7
8
9

10

11

12

13

&

, b. anserina.
,
.

. . .

, b. subtendinea . bicipitis
femoris inferior.

. . .
, recessus subpopliteus [bursa poplitei]., - .
. .

, b. subtendinea m. gastrocnemii lateralis.

. . .

, b. subtendinea gastrocnemii medialis.

. . , .
, . .
semimembranosi.
. . .
,
b. subcutanea malleoli lateralis. . .
,
b. subcutanea malleoli medialis. . .
, vag. tendinis tibialis
anterioris. () . . .

, vag.
tendinis . extensoris hallucis longi.

- .

.
. , .

, vag. tendinum m.
extensoris digitorum pedis longi.
()
.


. . .

, vag. tendinum m.
flexoris digitorum pedis longi.

- .
. .
-

14

15

16

17

18

19

20

, vag. tendinis . tibialis posterioris.


nutibialis posterior

-
. . .

, vag. tendinis fle
xoris hallucis longi.


. . .

, vag.iendinum mm. peroneorum
(fibularium) communis.

. .
.
, b. subtendinea ti
bialis anterioris.

. . .
, b. subcuta
nea calcanea.
.
. .
[[]]
, b. tendinis calcanei [[Achilles]].

. . .

, vag.
tendinis m. peronei (fibukaris) longi plantaris.
. .
,
vagg. synoviales tendinum digitorum pedis.
. .

107

108
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

19

20

21

22

23


(
), appara
tus digestorius, (systema alimentarium).
, cavitas oris.
, vestibuUan oris.
,
. . , .
, rima oris.
. . .
, labia oris.
, labium superius. ,,.
, phihrum.
. .
.
, tuberculum.

. . .
, labium inferius. , , .
, commissura labiorum.

. . , .
, angulus oris. . .
, .
. . .
[[]], corpus
adiposum buccae [fBichat]].

. . .
, cavitas oris propria. ,
,
. .
, palatum. ,
.
, palatum durum.
. . , .
( ), palatum
molle (velum palatinum). .
. , .
, raphe palati.
,

. . .
, tunica mucosa
oris. .
.
, frenulum labii
superioris.

. . .
, frenulum labii inferioris.

. . .
, gingivae. ,


.
. , .
, margo gingivalis. . ,

24 () , pa
pilla gingivalis (interdentalis). . , .
25 , sulcus gingivalis.

.
. . . 113. .
.
26 , caruncula sublin
gualis.

.
.
. .
27 , plica sublingualis.

.
. .
.
28 ,
papilla ductus parotidei.
. . .
29 , plicae
palatinae transversae.
,
. . .
30 , papilla incisiva.


. . .
31 , glandulae salivatoriae minores.
32 , glL labiales.

. . .
33 , glL buccales.
,
. . .
34 , glL molares. ,

. . .
35 , glL palatinae.
,

. . .
36 , glL linguales.
,
,
. . .
37 [[
()]], gL lingualis
anterior [[gl. apicis linguae Nuhn)]].
.

. . .

109

110
1
2

7
8
9
10

11

12
13
14

15
16
17
18
19
20


, glandulae salivatoriae majores.
, glcmdula sublin
gualis. .
-
. . .
, ductus
sublingualis major. ,


. . .
, ductus
sublinguals minores. 40
,
. . .
, glandula
submandibularis.
.
- . . , .
, ductus sub
mandibularis . ,
-

. . .
, glandula parotidea.

. . .
, pars superficialis.
,
. . .
, pars profunda.
,
. . .
, glandula
parotidea accessoria.
,
. . .
, ductus parotideus.


. . .
, denies. . , , , , .
, corona dentis. ,
. .
, cuspis dentis [[tuberculum]].

( ).
.
, apex cuspidis. .
, tuberculum dentis.
()
. . .
, crista transversalis. . .
.
, crista triangula
ris. . . .
, corona clinica.
, . .
.
, cervix [[collum]] dentis.
. .

21 , radix dentis. ,
. .
22 , apex radicis
dentis. .
23 , radix clinica.
, .
. .
24 (),
facies occlusalis (masticatoria). . ,
25 () ,
[[facialis)]. ,
. . ,
.
25 , facies buccalis.
, .
256 , facies tibialis.
, .
26 , , facies lingualis, palatalis. ,
. . , .
27 , facies
approximalis. ,
. . .
28 ()
, facies mesialis.
,
,
. . .
29 , facies distalis.

, ,
. . .
29 , area contigens.
.
30 , cingulum. ,
.
()
. . .
31 , crista marginalis.
()
,
. . .
32 , margo incisalis. . . .

112
1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11

12

13

14

15

16

17
18
19
20


(), cavitas dentis
(pulparis). ,
. .
, cavitas . . . .
, canalis radicis dentis.

. .
, foramen apicis
dentis.
. . .
, pulpa dentis.
.
,
.
, pulpa coronalis.
, pulpa radicularis.
, papilla dentis.
,
. . .
, dentinum [[substantia ebumea]].
.

( ).
. , .
, enamelum [[substantia adamantina]).

. . , .
, gomphosis.
,

( ).
, periodontium. ,
.
. . .
[[]],periodotium protectoris [[gingiva]]. ,
. .
.
, periodonti
um insertionis. ,
.
(
). . .
( ), desmodontium.
, ,

. . .
, .
, .

. . .
, os alveolare.
. . .
, arcus dentalis supe
rior.
.
, arcus dentalis inferior.
.
, dentes incisivi.

21
22

23

24
25
26
27
28
29
30

31
32

33

34
35

36
37

.

. . .
, dentes canini.
. . .
, , dentes
premolares. ,

. . .
, , denies
molares. ,
.
. .
[ ], dens
serotinus [molaris tertius].
. . .
, dentes decidui.
, dentes permanentes.
, diastema
.
, lingua. . ,
, corpus linguae.
.
, radix linguae. ,
,

. .
, dorsum linguae. .
() ,
pars presukalis (anterior).
. . .115,
. .
() , pars
postsulcalis (posterior).
. . .115, .
.
, facies inferior
linguae. . ,
, plica fimbriata
.

. .
, margo linguae.
. .
, apex linguae. . ,

114
1
2

6
7

8
9

10

11

12

13

14

15


, tunica mucosa
linguae. . .
, frenulum linguae.

.
. . . . 113, . .
, papillae linguales.

,
. . , .
, papillae filiformes.
,
,
,
. . .
, papillae coni. ,

, . . .
, papillae fungiformes.
. . , .
, papillae vallatae. 7 -12
.
,

. . , .
, papillae lentiformes.
. . .
, papillae foliatae.

,

. . , .
, sulcus medianus
linguae. ,
.
. , .
, sulcus terminalis
[["V" linguae]].
.

. . .
, foramen caecum
linguae.
.
- . . .
- , ductus
thyroglossalis. .
,
,
.
, tonsilla lingualis.
(
),
. . , .
, folliculi linguales.
, 1 - 5
,
.
. . .

16 , septum lingualis.

,
. . .
17 , aponeurosis lingualis.
,
.
. .
18 , . linguae (linguales).

.
().
19 - , ntgenioglossus. H: . .:

. :
. . ,
.
20 - , . glosjg, H:
. :

. :
. . .
21 , nucnondroglossus. : . :
, - .
. .
22 , . styloglossus.
: . :
,
:
. . .
23 , . longitudinalis
superior.

.
. .
24 , . longiudinalis inferior.

. . .
25 , . transver
sa linguae.
. : .
: . :
. . .
26 , . verticalis linguae.

. . .

116
1

2
3
4

9
10

11
12
13

14

15

16


, pharinx. 14-16 ,

,
.
. . .
, fauces.
. . .
, isthmus faucium.
- .
( ), palatum
molle (vellum palatinum).
.
, ,
.
. , , .
, uvula palatina.
,
.
. , , .
- , arcus palato
glossus. ,
,
.
. . .
- , arcus palatoharyngeus.

.
. . .
- , plica salpigopalatina ([plica palatotubalis]].
.

. . .
, tonsila palatina.
- . . .
, fossulae tonsil
lar. ,
. .
.
, cryptae tonsillares.
,
. .
, capsula tonsillaris.
.
, plica triangularis.
-
.
. .
, plica semilunaris.

- .
. . .
, fossa tonsillaris.
- -
,
.
. . .
, fossa supratonsillaris. ,
. . .

17 , mrrupalati et faucium.
18 , aponeurosis palatina.
, ,
,
. . .
19 ,
, . levator veli palatini. H:
,

. : .

.
,
. .:
. . .
20 , ,
. tensor veli palatini. :
,
()
. :
,
. :
()
. .:
. . .
21 , . uvulae. H:
. : .
.: . . .
22 - . :
. : . :
,
. .:
. . .
23 - , . palatopharingeus [[nupharyngopalatinus]]. H:
,

. :
:
. .:
. . .
24 , cavitas pharyngis.
25 , fornix pharyngis.
,
. .
26 , pars nasalis
pharyngis. . .

27 () , tonsilla pharyngealis (adenoidea).


. . .
28 , fossulae tonsilares. ,
. .
.
29 , cryptae tonsillares.
,
. . .

117

118
1
2

8
9
10

11
12
13

14

15

16
17


[ , bursa pharyngealis].
.
. . .
,
ostium pharyngeum tubae auditivae (auditoriae). .
. .
, torus tubarius.
ostium pharyngeum tubae auditivae,
. .
.
- , plica salpingopharyngea.
. .
. .
, ,
torus levatorius.
.
. .
, tonsilia tubaria.

.
[[]] ,
recessus pharyngeus [[Rosenmulleri]].

. . .
, pars oralis
pharyngis.
. . . 117, . .
, vallecula epiglottica.

- . .

-
, plica glossoepiglottica mediana.

. . .
- ,
plica glossoepiglottica lateralis.
. . .
, pars laryngea
pharyngis. .
. . 117, . .
, recessus piriformis.


. . .
, plica . 1ryngei.


. . .
-
,
fascia
pharyngobasilaris.
,
. . , , .
, tela submucosa.

. .
, tunica mucosa.


( ) .

18 , glL pharyngis.

.
19 , tunica
muscularis pharyngis. . .
20 , raphe pharyngis.

,
. . .
21 , raphe pterygomandibularis.

.
. . .
22 , . const
rictor pharyngis superior.
,
. .: . . ,.
23 , pars pterygopharyngea. H:
.
. .
24 - , pars buccopharyngea. H: .
. .
25 - , pars mylopharyngea. : - . .
26 , pars glossopharyngea. : . . .
27 , . stylopharyngeus. : . :

,
. .: . .
28 - , . salpingopharyngeus. H:
. : . :
,
. .:
. . .
29 , .
constrictor pharyngis medius.
,
. .: . . .
30 , pars chondropharyngea. :
. . .
31 - , pars ceratopharyngea. :
. . .
32 , . con
strictor pharyngis inferior.
, .
.: . . , .
33 , pars thyropharyngea. :
. . .
34 - , pars cricopharyngea. : . .
34 - , fascia bucco
pharyngeal
.


35 , spatium
peripharyngeum.
. .
36 , spatium
retropharyngeum.

. . .
37
, spatium lateropharyngeum.
.

119

120
1
2

3
4
5
6

10

11

12

13

14
15
16
17

[ , canalis
alimentaris].
oesophagus. 23
- 26 .
6,
10 - 11,
. . , .
, pars cervicalis.
( 6
1). . .
, pars thoracica.
1
( 11). . .
, pars abdominalis.

. . .

,
tunica
adventitia.
,
.
. . .
, tunica muscularis.
: -
- .


, -
. . .
- , tendo cricoesophageus.


. . .
, . nchoesophageus.

. . .
, . pleuroesophageus.

. . .
, tela submucosa.
,

.
, . . .
, tunica mucosa.
,
. . .
,
lamina muscularis mucosae.

. . .
, glL oesophageae.
,
. . .
, gaster (ventriculus).

. . , .
, paries anterior. . .
, paries posterior.

18 , curvatura
gastrica (ventricularis) major.
. . .
19 , curvatura gastri
ca (ventricularis) minor.
. . .
20 , incisura angularis.

. . . .
21 , pars cardiaca.
,
. . .
22 (), ost
ium cardiacum (cardia).
. . .
23 , fundus gastricus (ventricularis).
. . .
23 , fornix gastricus (ventri
cularis).
24 , incisura cardiaca.

. . .
25 , corpus gastricum (ventriculare).
, - . . .
26 , canalis gastricus (ventri
cularis).
,
. . .
27 () ,
pars pibrica.
. .
28
,
antrum
pyloricum. , ;


. . .
29 , canalis pyloricus.
,
2 - 3 . . .

122
1
2
3

4
5
6

7
8
9
10

11

12
13

14

15

16
17

18


, pylorus.
. ,
,
. . .
. . .
19 [[
, ostium pylori, folliculi lymphatici gastrici]}.
.

. . .

. . , .
, tunica serosa.
.
20 , intestinum tenue.
,
,
().
.
. .
21 , tunica serosa.
, tela subserosa.
,

().
. .
^
. .
, tunica muscularis. 22 , tela subserosa.

,
. . , .
. . . , stratum bngitudinale. 23 , tunica muscularis.
,
,

. . .
. . , .
24 , stratum bngitudinale.
, stratum circulare.
. . .
. . , .
25 , stratum circulare.
, . sphincter
. . .
pyloricus.
26 , tela submucosa.
. . .

, fibrae obliquae.
la
. . , .
mina muscularis mucosae
. . . .
, tela submucosa.
27 , tunica mucosa.,
.
.
. . .
28 ,
, tunica mucosa.
lamina muscularis mucosae.

,

. . .
.
. Piic. E.
, plicae gastricae.
, ,
29 [[]], pli
. . .121, .
cae circulares [[Kerckringi]].
,

lamina muscularis mucosae. . 8 .


.
2/3 .
. . .
. , .
, area gastricae.
30 , villi intestinales.


1 - 6 ,
, 0,5 - 1,5 .
.
. .
. .
31 , gll intestinales .
, plicae villosae.


. . .
32
. . , , .
, folliculi lymphatici solitarii.
, foveolae gastricae.
lamina propria . .

.
. . , , .
33
, glandu[[]], folliculi lymphatici aggregati
lae gastricae propriae.
[[Peyer]).
.

. . , .
.
, glandula pylori-

123

124
1

2
3

4
5
6

9
10

11

12

13

14
15

16
17


, duodenum.
25
- 30 - . . .
, pars superior.
. . .
[[
]], ampulla [[bulbus duodeni]].

, . . .
({ , pars descendens.
. . .
(), pars
horisontalis (inferior).
. .
, pars ascendens.

- . . .

, flexura duodeni superior.
,
. . .

, flexura duodeni inferior.

. . .
-! , flexura
duodenojejunal. . .
,
, . suspensorius duodeni.
,
-
. . .

, plica longitudinalis duodeni.

. ductus creaticus . .
.

, papilla duodeni major.
,

ductus choledochus. . .

, papilla duodeni minor.
.
.
. .

[[]],
glcmdidae duodenales [[Brunnerif].
.
, jejunum.
2,5 .
- . .
, .
, ileum.
3,5 . .
.
, intestinum crassum.
,
, 1,5 - 1,8 .
,
.

18 , caecum.
7 .
. . , .
19 , valva ileocaecalis
(yalva ilealis).

. . .
19 , papilla ilealis.
. .
20 , ostium valvae
ilealis.
.
. . .
21 , fre
nulum valvae ilealis.
.
. , .
21 , ost
ium papillae ilealis. ..
22 (), ap
pendix vermiformis.

9 . . , , .
23
, ostium appendicis vermiformis. . .
24
folliculi tymphatici aggregati appendicis vermifo
rmis.
25 , colon.

.
26 , colon
ascendens.
. . .
27 , flexura
coli dextra.
. . .
28 , colon
transversum.
.
,. .
29 , flexura
coli sinistra.


- -

(n.vagus)

. . .
30 , colon
descendens.
colon sigmoideum.
. .
31 , colon sigmoideum. colon de
scendens .
.. .
32 ,
plicae semilunars coli.
.
. .,


33 , haustra (saccu
lations) coli.
. .
, .
34 , appendices epiploi (omentales).
,
. . .

125

126
1
2
3
4

6
7
8

10

11
12

13

14
15
16
17
18

, tunica muscularis.
. . .
, stratum longitudinale.

. . .
, taeniae coli.

1 . . .
, taenia mesocolica.

.

. . .
, taenia omentalis.


;
-
. . .
, taenia libera.

. . .
, stratum circulare.
. . .
, tela submucosa.

la
mina muscularis mucosae
. . .
, tunica mucosa. He

,
,
lamina muscularis mucosae. . .

, lamina muscularis mucosae.lamina propria , ,
. .
, glandulae intestinales.
,
. . .

, folliculi lymphatici solitarii.

. . .
, rectum.

. 15
taeniae
coli. . .
, flexura sacralis.
,
. . .
, flexura perinealis.
,
. .
, ampulla recti.

. . .
, tunica muscularis.
. .
, stratum longitudinale.


. . .
19 , stratum circulare.


. . .
20 , .
sphincter ani intemus.
1 - 2 . .
.
21 - , .
rectococcygeus.
2- 3-
. . .
22 - , .ctourethralis.

. . .
23 ,
plicae rransversales recti.
6
( ).
rectum. . .
24 ()
, canalis analis.
,
. . .
25 () , & (6 - 10),
. . .
26 () , si
nus anales.
. . .
27 () ,
vatvulae anales.
,
. . .
28 - ,
linea anorectalis.
.
,
rectum. .
29 [[ () ,
pecten analis]].
-
,


. .
30 [[- , linea
anocutanea]].
m.sphincter ani internus. . .
31 ,
. sphincter ani externus.


. . , , . 174.14-17.
32 , anus.
,

. . , .

127

128

2
3
4

6
7
8

9
10

11
12
13
14
15

16
17

18


, pancreas.
L1
L2. 13 - 15 . . , .
, caput ncreatis.
. . .
, processus cinatus. ,
. . ,.
, in
cisure! pancreatis.
. . , .
, corpus
pancreatis.
.

. . , .
, facies anterior.
. . .
, facies posterior.
. . .
, facies inferior.
.

. . .
, margo superior.
.
, .
, margo anterior.

(178.5).

.
. .
, margo inferior.
.
. .
, tuber omentale.
,
. . , .
, cauda pan
creatis. .
. . , .
, capsub
pancreatis.

, pars exocrina pancreatis.

.
, lobulus
pancreaticus.
. . .
, ductus
pancreaticus.
,

. .
.

, . sphincter ductus pancreatici.
,

. . . 135, . .
19
, ductus pancreaticus accessorius. Or
(124.13). . .
20

,
(pancreas accessorium).


.
21
, pars endocrina pancreatis.
, 1 . ,
.
22 , hepar.

.

Hjortsjo. . .
23 , facies
diaphragmatica. ,
. . .
24 , pars superior.

. . .
25 , impressio cardia.
. . .
26 , pars anterior.
,
. . .
27 , pars dextra.
,
. . .
28 , pars posterior.
,
. . .
29 , area nuda [[pars
affixa]].

.
..
30 , sulcus venae cavae. . . .
31 , fissufa lig.
venosi.

. . .

///??.

hoj- -f-Jci-fotiMe

1306 - teb^S Caudate

129

130
1
2
3
4
5
6

8
9
10

11

12

13

14

15
16
17
18


, facies visceralis.
, .
, fossa vesicae
biliaris.
. . .
, fissura lig. teretis.

. . .
, lig. teres hepa
tis. ,
. . .
( lig- venosum
[[Arantii]]. ,
. . .
, porta hepatis.

,
,
. . , .
, tuber omentale.


. . ,.
, impressio oesophagea. ,
. . .
, impressio gastrica.

. . .
-
(
) , impressio duodenal is.


. . , .
- , impres
sio colica.

. . .
, impressio renalis.

.
. . .
, impressio
suprarenalis.
. .
.
[ , appendix
fibrosa hepatis].

. . .
, margo inferior.

. . .
, incisura lig.
teretis. .
. , .
, lobi hepatis.
,
.
, lobus hepatis dexter.
,

. . , , .
19 , segmentum anterius.
. , .
20 , segmentum posterius.
. , .
21 , lobus hepatis
sinisterEx. ,

. . , , .
22
,
segmentum
mediate. . , .
23 , pars quadrata.
. . .
24 , segmentum laterale.
. , .
25 , lobus quadratus.
,
. . , .
26 , lobus caudatus.
,
. . , .
27 , procesus papilla
ris. ,
. . , .
28
,
processus
caudatus.
. . , .
29 , tunica serosa.
, .
().
30 , tela subserosa.

.
31 , tunica fibrosa.

.
.
32 [[ , lig.venae cavae]].
.
. .

ItfJ/

/ir,.
i^^.i

I/, ca I?.CL,4

f/cj. /Afeffort
1/4 9''CCL

fet(M

131

132
1
2

3
4
5
6

9
10
11
12
13
14
15

16


, lobuli heparis. 1 - 2
. . .
, psida fibrosa perivascularis.
,

. . .
, . interlobulares.
. . .
, vv. interlobidares.
,
. . .
, vv. centrales.
,
. . .
, ductuli interlobulares. ,
. .
.
, ductuli biliferi.

.
, ductus hepaticus
communis.

ductus cysticus. .
.
, ductus
hepaticus dexter.
. . .
, ramus anterior.
. ..
/
, ramus posterior.
. . .
, ductus
hepaticus sinister.
. . .
, ramus lateralis.
. .
.
, ramus medialis.
.
..
, ductus
lobi caudati dexter.

. . .
, ductus lobi
caudati sinister.

. .

133

134
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

13

14

15

16

17


18 HOC, nasus extemus. .
, vesica biliaris
19 , radix nasi (nasalis).
(fellea). ,
,
8 - 12 . . .
. . ,
, fundus ves. biliaris.
20 , dorsum nasi. .
21 , apex nasi. .
, . . .
, corpus ves.biliaris . 22 , aide nasi.
.
. . .
, collum ves.bi 23 , cartilagines nasi (nasalis).
. . .
liaris. .
. .
24 [ , cartilago nasi
lateralis].
, tunica serosa. ,
. . .
,
, tela subserosa.
cartilago
,
septi nasi. . .
. . .
, tunica muscularis. 25 , cartilago alaris
major. .

. . .
. . .
, tunica mucosa. 26 , crus mediate.


. . , .
. . .
27

, crus laterale.
, plicae muco
. . .
sae. ,
28 , cartilagines ala
res minores.
. . , .
,
, ductus cysticus.
' . . .
,
29 , carti
lagines nasales accessoriae.
.

. .
.
, plica spiralis.
.

30 , cartilago septi
. . .
nasi.

, ductus

choledochus (biliaris).

.
. . .

30 , processus lateralis.
. . .

,

nusphincter ductus choledochi.
. . .
.
31 () , processus
-
posterior (sphenoidalis).
. . .

- , am
os sphenoidale.
pulla hepatopancreatica.
. . .

ductus 32 -
[[]]
pancreaticus. . .
, cartilago vomeronasalis. [[Jacobson]].
,
-
cartilago
( ), . sphincter
septi nasi . . .
ampullae hepatopancreaticae (m. sphincter
ampullae).
33 [[ , pars
(
mobilis sepri nasi]].
). . .
,
.
, glL mucosae
biliares. -

. . .
(
), apparatus respiratorius (systema respiratorium).

135

136
1
2
3
4
5
6
7

9
10
11
12

13

14

15
16

16


, cavitas nasalis. . ,
, .
, nares.
. . , .
, choanae. ,

. . .
, septum nasale.
,
. . .
, pars membranacea.
. . .
, pars ossea.

. . .
-
[[]]
, organum vomeronasale [[Jacobson]j.
,
.
. .
, .
, vestibulum
nasi (nasale). ,
limen nasi.

,
. . , .
, limen nasi. ,

. . , .
, sulcus olfactonus.

. . , .
, concha nasa
lis superior.
. . , .
, concha nas
alis media.
. .
, .
, concha nasalis
inferior. ,

. . , .
[[ , tunica mucosa
nasi]}.

.
, regio respiratona.

regio olfactoria.
, regio olfactoria.
1 ,

lamina cribrosa,
.
. .
.
() , glandulae
nasales. - .

17

18

19

20
21
22
23
23

24
25


.
,
plexus cavernosi concharum.

.
, agger nasi.

.
. .
- , recessus sphenoethmoidalis.


. . .
, meatus nasi
superior.
. .
, meatus nasi medius.

. . .
, atrium
meatus medii.
. . .
, meatus nasi inferior.

. .
, apertura
ductus nasolacrimalis.
,
,
. . 368.23.
, meatus nasopharyngeus.
. . .
[ , ductus incisivus].
,
,
2
. .
. .

138
1
2

6
7
8
9

10

11

12
13
14
15

16

17


, sinus ranasales. . , .
, sinus maxillaris.
.
. . .
, sinus sphenoidalis.

.
,
. .
, sinus frontalis.
,
.
.
. , .
, sinus ethmoidales.

. .
, sinus anteriores.

. . .
, sinus medii.
.
. .
, sinus posteriores.
.
. .
, bulla
ethmoidalis.
,
.
. . .
, infundibulum ethmoi
dal.

,
. . .
, hiatus semilu
naris.
. .
.
, larynx.
. . .
, cartilagines
et articulationes laryngeales.
, cartilago thyroidea.
. .
, .
, prominentia laryngea.
,
.
( ). . ,.
/, lamina dextra/sinistra.
,
. . , .
, incisura
thyroidea superior.

. . , .

18 , incisura
thyroidea inferior.
.
. .
19 , tuberculum
thyroideum superior.

. .
, .
20 , tuberculum
thyroideum inferius.
. . , .
21 , Itnea obliqua.

-,
. . , .
22 , superius.
.
. .
, .
'
23 , inferius.


. . , .
24 [ , foramen thyroi
deum].
tuberculum thyroideum
superius
.
. .
25 , membrana
thyrohyoidea.


. ..
26 ,
lig.thyrohyoideum medianum.
.
. . .
26 ,
corpus adiposum praeepiglotticum.
, -
. . . . .143, . .
27
, lig. thyrohyoideum laterale.

.

. .
28 , cartilago triticea.

. . .

139

140
1

2
3
4

7
7
8

10

11

12
13
14


, carrilago cricoidea.
. . , ,
.
, arcus carrilaginis cricoideae.
. . , .
, lamina
cartilaginis cricoideae. . .
, .

, facies articularis arytenoidea.
,
,
.
. .
,
facies articularis thyroidea.


. . .
, arriculatio cricothyroidea.
.

, ,


. . .

, capsula articularis crycothyroidea. .
.
- , lig. ceratocricoideum. ,
. .

, lig. cricothyroideum medianum.
,

. . ,
.
, lig. cricotracheale.
.
. . , .
, carrilago ary
tenoidea.
.
. , .
, facies articularis.
.

. . .
, basis
cartilaginis arytenoideae. .
. .
, facies
anterolateralis. .
. .
, processus vocalis.
.
. .

15 , crista arcuata.

,
. . .
16 , colliculus.
. ., .
17 , fovea oblonga.

facies anterolateralis.
. ..
18 , fovea triangularis.
.
. .
19 , facies medialis.
. .
20 , facies posterior. .
.
21 , apex
cartilaginis arytenoideae. .
. , .
22 , processus muscularis.

.
. . .
23 , arriculatio
cricoarytenoidea.
.

,

. . .
24

, capsula articularis cricoarytenoidea.,
. . .
25 , lig.
cricoarytenoideum.
, ,

. . .
26 , lig. cricopharyngeum. ,
,


,
. . .
27 [ , carrilago sesamoidea].


. . .
28 [[
]], carrilago comiculata [[Santorini]].

. . , .
29 , tuberculutn corniculatum.

,
. . 142.9.

142
1
2

3
4
5

6
7

8
9
10
11
12

13
14
15

16

17


, cartilago cuneiformis. . .
, tuberculum cuneiforme.
.

. . , .
, epiglottis.
. . , , .
, petiolus epiglottidis.
. . , .
, tubercidum epiglotticum.
. .
.
, cartilago epiglottica.

. . , ,
, lig. thyroepiglotticum.

. . , .
- , lig.
hyoepiglotticum.
. .
, tubercidum comiculatum.
. . , .
, . laryngis. . ,
..
[[ , piglotticus]].
. . 21. . ,
, . cricothyroideus. :
. :

. :

. .:
. .
, pars recta. ,
. . .
, pars obliqua. ,
m.cricothyroideus. . .
, .
cricoarytenoideus posterior. H:

. : . :
. .:
. . , .
[- , nuceratocricoideus]. . :
. :
. .:
. ..

, nucricoarytenoideus lateralis. H:
. :

. : ..: .
18 , . vocalis. :

. :

. :
. .:
. .
19 [[ , .
thyroepiglotticus]]. . . 20. . .
20 , mthyroarytenoideus. H:
. :

. :
. .:
. . ,
20 , pars thyroepiglottica. H.:
. :
. .:
. . . . 11
21 , . tenoideus obliquus. H:
. :
. :

. .:
. . .
21 , pars aryepiglottica.
. :
. :
. : . . 11.
22 , .
arytenoideus transversus. H:
. : .
:
.
.: . . .
23 , cavitas laryngis. .
24 , aditns laryngis.
,

.
. ,
25 , plica
aryepiglottica.


. . , .
26 , incisura
interarytenoidea.
. . .
27 , vestibulum laryngis.
aditus laryngis . .
28 , rima vestibuli. Haxo-


. .
29
[],
plica vestibularis [ventricularis].
^ ,
. .
29 , cavit
as laryngis intermedia.

.

143

144
1

4
5

7
7
8

10

11
12

13

14


[[]],
ventriculus laryngis [[Morgagni]].

. . , , .
, sacculus laryngis
[[appendix ventriculi laryngis]]. ,

, .
. .
, gbttis. ,
,
. . .
, rima glottidis.

. .
, plica vocalis.
.

. . .
, pars intermembranacea.

. . .
, pars intercartilaginea.
. . .
, plica interarytenoidea.
. . .
, cavitas infragbttica.

.
. . .
- , rana fibroelastica laryngis [[membrana elatica laryngis]].

.


. . .
, membrana
quadrangularis.
,
. . , .
, lig. vestibulare.

. . .
(
), elasricus (membrana cricovocalis).

. . .
, lig. vocale.
.
. . .
, tunica mucosa.

.

15
16
.
17

18
19
20
21

22
23
24
25

26

27
28
29
30. . .
, glL laryngeales.
,
. . .
[[
, nodi tymphatici laryngis]]. ,
,
. . .
, trachea.
.
.
. .
, pars cervicalis.

.
, pars thoracica.

.
, cartilagines tracheales.
. .
,3.
, . trachealis. ,

. . 3.
, ligg.
anularia trachealia.
. . .
, paries membranaceus.
. . .
, bifurcatio tracheae
[trachealis]. 4. .
.
, carina tracheae. ,

.
. . .
, tunica mucosa.


. . 3.
, gll. tracheales.

. . 3
, bronchi. .
, arbor bronchialis.
.
( ), bron
chus principalis (dexter et sinister).
. .

145

146
1
2

6
7

10

11
12

13

14


,
bronhi lobares et segmentates. 5
20 . . , .
, bronchus
lobaris superior dexter.

. . , .

( ), bronchus segmentcdis apicalis.
,
.
. , .
( ),
bronchus segmentcdis posterior.
,
. .
, .
(
), bronchus segmentcdis anterior.
,

. . , .
, bron
chus lobaris medius dexter.
. .
(
IV), bronchus segmentalis lateralis.
,
. . ,
.
(
V), bronchus segmentalis medialis.
,

. . , .
, bronchus
lobaris inferior dexter.
,
.
. , .
( VI),
bronchus segmentalis superior.
,
lobus superior. . .
[[

, bronchus segmentalis subapicalis]].


.
()
( V1T), bronchits
segmentalis basalis medialis (cardiacus).
,

. . ,

( VIIT), bronchus segmentalis ba
salis anterior.
,
. . , .

( IX), bronchus segmentalis
basalis lateralis.
,
. . ,.

15

( X), bronchus segmentalis basalis


posterior.
,
. . , .
16 , bronchus
lobaris superior sinister.
. . ,
17 -

( 1+ ), bronchus segmentalis
apicoposterior.
. . , .
18 (
), bronchus segmentalis anterior.

, - . . , .
19 ( IV),
bronchus lingularis superior.
,
. . ,
.
20 ( V),
bronchus lingularis inferior.
-,

. . , .
21 , bronchus
lobaris inferior sinister.
,
4. , .
22 ( VI),
bronchus segmentalis superior.
,
. . .
23 [[

, bronchus segmentalis subapicalis]].


.
24 ()
( VII), bronchus
segmentalis basalis medialis (cardiacus).
,

. .
25
( VIII), bronchus segmentalis basalis
anterior.
, . . , .
26
( IX), bronchus segmentalis
basalis lateralis. ,

. . , .
27

( X), bronchus segmentalis basalis


posterior. ,

. . , .

148
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15

16
17

18

19
20

21


, rami bron
chioles segmentorum.
, tunica muscuiaris.
.
, tela submucosa.

.
, tunica mucosa.

.
, glL bronchioles.
,
.
, pubnones.
. . , , , .
/, pulmo dexter/sinister.
10 %. .
, , , .
, basis pulmonis (pubnonalis). . . , , ,
.
, apex pulmonis (pubnonalis).
. . , , , .
[[ , facies costalis]].
. . , .
[[ , facies media
ns]]. . . , .
, pars vertebralis.
,
. . , .
, facies
mediastinalis.
.
. , .
, impressio cardiaca.
;
. . , .

, facies
diaphragmatica.
, .
. , , , .
, facies interlobaris. .
, margo anterior.


. , , , .
[ ],
incisura cardiaca [pubnonis sinistri].

. . , .
, margo inferior.

. . , , ,
, hilum pubnonis.
(
). . , .
, radix [pediculus] pubnonis.

. .
22 , lingula pubnonis
sinistri.
. . , .
22 , cubnen pubnonis
sinistri. .
23 , lobus superior.
4- .

, -
- 6- .
. , , , .
24 ( ), lobus
medius (pubnonis dextri).
.

.
. , .
25 , lobus inferior.
.


. . , , , .
26 , fissura obliqua.
, ,
- .

- . . , , , .
27 ( ),
fissura horizontalis (pubnonis dextri).
.
. . , .

149

150
1

2
3

4
5
6
7

9
10
11
12

13

14

15

16
17

18


, segmenta
bronchopubnonalia.
.


. . , .
, , pubno dexter,
lobus superior. . .
( I), segme
ntum apicale.
.
. .
( ), segmentum posterius.
. . .
( ), segmentum
cmterius.
. . .
, , pubno dexter,
lobus medius. . .
( IV), segme
ntum lateraie.
, .
. .
( V), segmentum
mediate. . .
.
, , pubno dexter,
lobus inferior. . .
( VI), segmentum superius.
. . .
[[ , segme
ntum subapicale]].
. .
()
( VII), segmentum basale mediate
(cardiacum). He


. . .
( VIII),
segmentum basale anterius.
. .
.
(
IX), segmentum basale lateraie.

. . .
(), seg
mentum basale posterius.
. . .
, , pubno sinister,
lobus superior. . .
- ( 1+),
segmentum basale apicoposterius.
( ),


. . .
( ), segmentum

19

20

21
22

23

24

25

26

27

anterius.
- . .
.
( IV),
segmentum lingulare superius. ,
,
. . .
( V),
segmentum lingulare inferius.

. .
, . Pubno sini
ster, lobus inferior. . .
( VI), segmentum su
perius.
,
. . .
[[ , segment
um subapicale]].
.
.
()
( VII), segmentum basale mediale
(cardiacum).
. . .
( VIII),
segmentum basale anterius.

. . .
(
DC), segmentum basale lateraie.

. . .
(), seg
mentum basale posterius.

. . .

152
1

4
5

7
8

10

11

12

13
14


, bronchioli.
,
.

,
. . .
, bronchioli respiratorii. ,

. .
, ductuli atveolares.
,

. . .
, sacculi atveo
lares.
. . .
, alveoli pulmonis.

, ,
0,1 - 0,9 .
. . ,
, cavitas thoracis
(thoracica). ,
,
- . . , .
, regiones pleuropubnonales.
.
, fascia endothora.

. . .
[[]], membrana suprapleuralis [[SibsonJ].

.
, fascia
phrenicopleuralis.
,
. . .
, cavitas pleuralis.
,
,

. . , .
, pleura. ,
,

.
,
.
; -
,
. . .
, cupula pleurae.

. . .
() , ple
ura visceralis (pulmonale).
. . ,
.

15 , pleura parietalis.
.
. . , .
16 ( ), pars mediastinalis.
,
- . . , .
17 ( ),
pars costalis.
. . , .
18

( ), pars diaphragmatica.
. . .
19 , recessus pie urates.
,
,
.
20 - , re
cessus costodiaphragmaticus.

. . .
21 - , re
cessus costomediastinalis.


. .
. .
22 ,
recessus phrenicomediastinalis.


.
23 , lig. pulmonale.
,. . . . . 149,
. , .
24 , mediastinum.
,
.
,
. . .
25 , mediastinum supe
rior. ,
.
, ,
, , , ,
, .
. .
26 , mediastinum inferius. .
27 , mediastinum anterius.
. . .
28 , mediastinum me
dium. ,
. .
29 , mediastinum posterius.
. ,
,
, ,
. .

153

154
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24


(
), apparatus urogenitalis
(systema urogenitale).
, organa urinaria
, ren (nephros). . , , .
, margo lateralis.
. . .
, margo medialis.
. . .
, hilum renale.

. .
, sinus renalis.
,
. . , .
, facies anterior.
. . , .
, facies posterior.
. . .
, extremitas superior. .
.
, extremitas inferior. . .
, fascia renalis.
,
. .
, corpus
adiposum pararenal.
fascia
transversalis. . .
, capsula adiposa.

. . .
, capsula fibrosa.
,

. . . ,
.
, segmenta renalia.
a. renalis
.
, segm, superius.

. . , .
, segm. anterius superius. . .
, segm anterius inferius. . .
, seg. inferius.

. . , .
, segm posterius. . .
, tubulus renalis.
,
-
- .
.
. .
[[ , tubuli
renales contorti]].
. . .
[[ , tubuli renales re
cti]]. . .

25 , lobi renales.

.

.
26 , cortex rena
lis. 6 ,
, ,
.
.
..
27 , pars convoluta.
,
.
..
28 , pars radiata.
,

. .
29 , lobuli corticales.
.
29 , radii medullares.

.
. . .
30 , medulla renalis.
,

,
,
. . .
31 , pyramides renales.
6 20.
. .
32 , basis pyramidis.

. . .
33 , papillae renales.
,
. . .
34 , area cribrosa.

. . .
35 , foramina papillaria.

.
36 , columnae renales.

,
. . .
37 , corpusculum renale.


. . ,
38 , glomerulus.
,
. . ,
39 [[]], capsula
glomeruli [[Bowman]].

.
.

155

156
1
2
3

7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18

19


, . renales.
, interlobares.
. . .
, . . 20


. . .
21
, aainterlobulares.
22
. . .
(
), arteriola glomerularis afferens (vas afferens). ,
23
. . .
(
), arteriola glomerularis efferens 24
(vas efferens).

. . .
25
, rami capsulares.
, 26
. . .
( ), arte- 27
riolae rectae (vasa recta).

28


. . .
, w. renales.
, w. interlobares. 29
.
. .
, w. arcuatae. 30

. . .
, vv. interlobulars.
. . 31
.
, venulae rectae.

. . .
, venulae stellatae.

. . .
, pelvis renalis.

, .
. .
, calices renales.

. . .
, calices ren
ales majores. -
. . .
, calices renales
minores. Or
,
.
. .
, ureter.

.

. . , .
, pars abdominalis.

.
, pars pelvica.

:.
, tunica adventitia.
,

. . .
, tunica muscularis.
. .
.
, tunica mucosa.

. . .
, vesica urinaria.
300 - 500 . . .
, apex vesicae (vesicalis).
. . .
, corpus vesicae.
. . .
, fundus vesicae.
. ,

,
. . .
, cervix vesicae.
. .
.
, lig.umbilicale mediaruon.
.
. . .
, urachus.
,
.

158
1
2
3
4

9
10

11

12
13

14

15
16
17
18
19


, tunica serosa.
, . . .
, tela subserosa.
. .
.
, tunica muscularis.
.
, , rn.detrusor vesicae. .

,
. . ,
.
- , . pubovesicalis.

. . .
- , .
rectovesical.


. . .
- ,
nurectourethralis.


. . .
, tela submucosa.

.
. . .
, tunica mucosa.
. . .
, trigonum
vesicae. .
tunica mucosa
,
. . .
, plica interureterica.

. . .
, ostium ureteris. . . .

, ostium urethrae internum.

. . .
, uvula vesicae.


. . .

, organa genitalia masculina interna.
, testis (orchis). 5
. . , .
, extremitas superior. . .
, extremitas inferior. . .
, facies lateralis.
. .

20 , facies medialis.
. .
21 , margo anterior.
. . .
22 , margo posterior.
.
. . .
23 , tunica
vaginalis testis. ,
. . 162. 1-6.
24 , tunica albuginea.
.
. .
25 , mediastinum testis.
,


. . .
26 , septula testis.

. . ,
27 , lobuli testis.
. .
,
28 , parenchyma testis.
. . .
29 , tubuli seminiferi contorti. .
.
30 , tubuli seminiferi recti.
. .
31 , rete testis.
,
,

. .
32 , ductuli
efferentes testis.
, rete te
stis . . ,

159

160
1

2
3

8
9
10

11
12

13

14

15

,
epididymis.
.

. . .
, caput epididy
mitis.
. . .
, corpus epididymidis.
,
. .
.
, cauda epididymidis.

.
. .
() , lobuli
(coni) epididymidis.
,

.
. . .
, ductus epididy
midis. ,
5 . ,

, . . .
, ductuli aberrantes.
.

.
[ , ductulus aberrans superior].
.
[ , duetulus aberrans inferior].
. . .
, appendix testis.
,
.
. .
[

,
appendix
epididymidis].
( ). . .
, paradidymis.
.

(
). . .
, ductus deferens.
60

.
, .
. , , , .
, am
pulla ductus deferentis.
,
.
. .

, diverticulum am
pullae.
. . .

16

17

18

19

20

21
22
23

24

25

26

27

28

29

30

31

, tunica adventitia. ,
. . .
, tunica muscularis.
,

. . ,
, tunica mucosa.

,
. . .
, ductus ejaculatorius.
ductus deferens
,

. . .
, vesicula seminalis.
,
12
.
. . , .
, tunica adventitia.
. . .
, tunica muscularis.

. . .
, tunica mucosa.

.
. . .
, ductus excretorius.
,
ductus deferens,
. . .
[[ , funiculus spermaticus]].
,
. . .

, tunicae funiculi spermatid.
. .
. .
! , fascia spermatica externa.
.
. .
, , . ster. ,
.
. .
, ,
fascia cremasterica. ,
. . .

, fascia
spermatica interna [[tunica vaginalis com
munis]].
. . master , ,
, . . .
[ , vestigium
processus vaginalis].
. .

161

162
1

2
3
4

9
10

11
12
13
14
15
16
- 17

18


, tunica va
ginalis testis.
,
. . .
, lamina parietalis [[periorchium]].
. .
, lamina visceralis [[eporchium]]. ,
. . .
, lig.
epididymitis superius.
,
. . .
, lig. epididymidis inferius.
,
. . .
, sinus epididymidis.
.

. . .
[[ , descensus testis]].


.
[[ , gubemaculwn testis]].

.
,
.
[[- , lig.genitoinguinale]].
.
, prostata (glandula prostatica). .


. 30 - 50 - . . , , .
, ba
sis prostatae. ,
. . .
, apex
prostatae. .
. . .
, facies anterior.
. . , .
, facies posterior.
. . .
, facies
inferolateralis. . .
(/), lobus (dexter/sini
ster).
. . , .
, isth
mus prostatae. ,

, .
-
. . .
[ , lobus medius].

19

20
21

22
23

24

25
26
27
28
29
30
31
32

.

,
.
. , .
, capsula
prostatica. .
.
. .
, parenchyma.
.
, ductuli prostatici. 15 30 ,

. . .
, substantia muscularis.
. . .
- , . puboprostaticus.
- () .
[[
]], glandula bulbourethralis [[Cowper]].

. .
, duc
tus gl bulbourethralis. 34 . .

, organa genitalia masculina ex
terna. .
, penis.
,
. .
, radix penis.
. .
, corpus penis.
. .
, crus penis.
,
. .
, dorsum penis.

.
, facies urethralis. .
,
. .

163

164
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12

13

14

15

16
17
18
19
20

, glans penis.

. . , .
, corona glandis.
. . , .
, septum glandis.

. ..
, collum glandis.
. . .
, prepuri penis.
. . .
, frenulum pre>putii.
. . .
, raphe penis.

. , .
, corpus
cavemosum penis. .
. . ,
, .
, corpus
spongiosum penis.
. . , , .
, bulbus penis.
.
. .
, tunica
albuginea corporum cavemosorum.

. .
, tunica
albuginea corporis spongiosi.

. . .
, septum penis
[[septum pectiniforme]].

. . .
, trabeculae
corporum cavemosorum.

. .
, , .
, trabeculae
corporis spongiosi.

. . .
, cavemae porum cavemosorum.
, ,
. . , .
, cavemae corporis
spongiosi. ,
, . . , .
, . helicinae.

. . .
, vv. cavemosae.
.
,

21
22

23
24
25

26

27

28

29
30
31

32

33
34

35
36

fascia penis superficial..
. . .
, fascia
penis profunda.
. . .
, glL preputials.
, ,
,
.

( ), urethra masculina.
. . .
, pars prostatica.
.
. .

(), crista urethralis.

,
. .
, colliculus seminalis.

. . .

,
utriculus
prostaticus.
1 .
. . .
, sinus prostati
cus. ,
.
. .
.
, pars membranacea.

. . .
, pars spongiosa.
. . .

(), fossa navicularis
urethrae.

. . , .
[ , valvula
fossae navicidaris].

.

(), osrium urethrae externum.
. .

(), lacunae urethrales.
,
. .
.

(), glL urethrales.
.
(), du
ctus (canales) paraurethrales.
,

.

165

166
1
2
3

4
-

5
6

8
9
10
11

12
13
14
15

16
17
18

19


, scrotum. ,
,
.
. . .
. , .
, raphe scroti (scrotalis).
20 [[ () , thecafo
lliculi]].
. . .
.
, septum scroti
. . .
(scrotale).
,
21 , theca externa. ,
. . .
,
. . .
, , tunica, muscuius dartos. , 22 , theca interna.


.
.
. . .
. . .

, organa genitalia feminina interna. 23 (
), epithelium fotticulare (stratum
. , , .
granulosum).
, ovarium.
- . .
, 2,5 - 4,5 0,5 - 24 , cumulus oophorus
1 .
(ovifer). ,
. . , .
.
, hilum ovarii.
. . , .
, 25 , ovocytus. . . .
.
26 , corpus luteum.
. .

, facies medialis.
.

.
. . .
. .
, facies lateralis.
27 , corpus albicans.
. . .

, mar go liber.
. . .
,
28 , lig. ovarii
. . , .
proprium [[chorda uteroovarica]].
, margo mesovaricus.
.
.
.
.
. .
. .
29 (), tuba
, extremitas tubaria.
uterina (salpinx). .
10 . . .
, .
30 ,
. .
ostium abdominale tubae uterinae.
, extremitas uterina.
. . .
, . . .
, tunica albuginea. 31 , infundibulum
tubae uterinae. ,

. . .
, . . .
32

, fimbriae tubae.
, stroma ovarii.

.
. . .
.
33 , fimbria ovarica.
.
,
, cortex ova
. . .
rii.
34 , ampulla tubae
. . .
uterinae. 2/3
, medulla
.
ovarii.
. . .
. . .
35 , isthmus tubae
,/uterinae. . . .
lliculi ovarici primarii.
36 , pars uterina.
,
. . .

37 , ostium uteri
. . .
num tubae. .
[[]]
. .
, folliculi ovarici vesiculosi.

168
1
2

3
4

6
7

8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18


, tunica serosa.
, . .
.
, tela subserosa
,
. .
.
, tunica muscularis.

. . .
, tunica mucosa.

.
. . .
, plicae tubariae (tubales).

,

. . .
, uterus [[metra]].
7,5 . . , .
, corpus uteri.
. ,
.
. .
, fundus uteri.
. .
.
/, cornu uteri dextrum/sinistrum.
.

. . . 167,
. .
/, mar go uteri
dexter et sinister.
,
lig. latum uteri. . .
, facies intestinalis.
.
. . .
, cavitas uteri.
. . , .
, facies vesicalis.

. . .
, isthmus uteri.
.
1 . . .
, cervix uteri.
, .
2,5 . . .
, portio
supravaginal cervicis.
. . .
, portio vagi
nalis cervicis.
. . .
, ostium uteri.
.
. . .

19 , labium anterius.
. .
.
20 , labium posterius.
. . .
21 , canalis cervicis uteri.

. . .
22 , plicae palmatae. ,
. . .
23 (), glL cervicales
(uteri).

.
24 ( ),
parametrium.
.
. .
25 ( ),
- paracervix.
.
26 (), tunica
serosa {perimetrium). ,
. . .
27 , tela subserosa.
,
, . . .
28 (), tunica
muscularis (myometrium).
,
. . .
29 (), tunica
mucosa (endometriion).
, .

. . .
30 , glL uterinae.

. . .
31 - , .
rectouterine.
. . .
32 , lig. teres uteri.

.
,
lig. latum uteri,

. . .
33 [[ ,
processus vaginalis peritonei]].

,
.

169

170

, vagina.
10 ,
. . .
2 , fornix vaginae.

. . .
3 , pars anterior. ,
. . .
4 , pars posterior.
.

. . .
5 , pars lateralis.

.
6 , paries anterior.
. . .
7 , paries posterior.
. . .
8 , hymen.
, ,
,
. .
9 , lae hymenales.
,
. . , .
10 , tunica muscularis.

. . .
11 , tunica mucosa.
,
. . .
12 , rugae vaginales.

. . .
13 , columnae rugarum.

,
.
14 , colwnna rugarum
posterior.
. . , .
15 , columna rugarum
anterior.
. . , .
16 , carina urethralis vaginae.
.
. .
, , .
1 , tunica spongiosa

tunica muscularis. . .
17 , .
,
. . .
18 ,
ductus epoophorontis longitudinalis.
,
. . .
19 , ductuli transversi. 1 0 - 2 0 -

20

21

22

23
24
25
26

27
28
29
30

31

32
33

34

35

,
. .
.
, appendices vesiculosae.

, . . .
, paroophoron.

.
. . .
[ ,
ductus deferens vestigialis].

.

, organa genitalia feminina exter. , .
, pudendum femininum. . , .
, mons pubis.
.
.
, labium majus
pudendi. ,
.

. . .
, commissura labiorum anterior.
. . .
, commissura labiorum
posterior.
. . .
, rima pudendi.

. . .
, labium minus puden
di. ,

. . .
, frenulum labiorum
pudendi.
.
.
.
, vestibulum vagi
nae. ,
. . .
, fossa vestibuli vaginae.

. .
, bulbus vestibuli.
,
. ,
,
. . .
[]
, pars intermedia [commissura] bulborunu
.

171

172
1
2

4
5
6
7
8

10

11

12
13
14

15
16

17

18


, ostium vaginae.
. . .
, glL vestibulares minores.

, [[ ]], gL vestibularis major [[rtholini]].


,
.


( ). . .
, clitoris.
.
. . .
, crus clitoridis.
os pubis. . .
, corpus clitoridis.
. . .
, gkms clitoridis.
,
. . .
, frenulum clitoridis.

. .
.
, preputium clito
ridis.
,
. . .
(
/), corpus cavemosum clitoridis
(dextrum/sinistrum).
. .
.
, septum
corporum cavemosorum.

.
, fascia clitoridis.
.

( ), urethra feminina.
2,5 - 4 . . .

(), ostium urethrae
externum. 2 - 3
. . .
, tunica muscularis.

. . .
, tunica spongiosa.

,
. . .
, tunica mucosa.

,

. . .

19

20

21
22
23
24

25
26
27

28

29
30
31

32

33

34

(), glL urethrales.


, .
. .

, lacunae urethrales.
,
glandulae urethrales. . .
[[ , ductus paraurethrales]]. 1 - 2

. . .

(), crista urethralis.
. . .
, mina ontogenetica.
[[ () ,
membranae deciduae]].
. . .

, decidua parietalis.
, ,
. ..

, decidua capsularis.
. . .
,
decidua basalis.
. . .
, placenta.

.
. .
[[ ,
pars uterina]\. ,

. . .
[[ , pars fetalis]].
. . .
, funiculus umbilicalis.
. .
(), mesonephros.
.
. .
[[]] ,
ductus mesonephricus [[Wolff]].
. . . .

[[]]
, ductus paramesonephricus [[Muller]].
.
, . . .
, sinus
urogenitalis primitivus.
.

, - . .

174
1
2
3
4

10

11

12

13

14


, perineum.

.
, raphe perinealis.

.
, musculi perinei
(perineales).
,
centrum tendineum perinei.
(
).
. . .
, diaphragma pelvis.
,
,
. . , .
, , .
levator ani.

,
- .

, ,
. .:

(S 3- 4). . , .
- , .cocygeus.
,
.
. , .
,
(-
), . levator prostatae (. pubovaginalis). . pubococcygeus,

. . .
- , .
puborectalis.
, . . ,.
- , .
iliococcygeus.
. levator ani
- . . , .
[ ,
, arcus tendineus m.
levatoris ani].

m. levator ani. .
, .
- , lig.
anococcygeum.
. .
, .
, . coccygeus.


.
-
. .:
(S 4 - 5). . .
, .

15

16

17
18
19
20

21

22
23
24
25
26

27

28

29

sphincter ani extemus.


.
. .: .
. , .
, pars subcutanea. He
.

. . , .
. . 177, . .
, pars superficialis.
,
. . , .
, pars profunda.
3 - 4.
. , .
, fascia pelvis.
.
.
, f.pelvis parietalis. ,
. . , .
, fascia obturatoria. ,

. . , .
[]]
, fascia pelvis visceralis ([fascia
endopelvina]]. ,
. . .
, f prostatae.
. . .
- , fascia
peritoneoperinealis.
. . 24 - 25.
- , sep
tum rectovesical.
. .
- ,
septum rectovaginale.
.
, fa
scia diaphragmatis pelvis superior.
.
. .
, arcus
tendineus fasciae pelvis. fascia
pelvis
,
.

. . .
-
() , lig. puboprostaticum
(lig. pubovesicale).
(
- ).

. . .
, fa
scia diaphragmatis pelvis inferior.
. levator ani - . . .

176
1

46
5

10

11


[[ , diaphragma genitale]]. -
.
. , , .
, spat
ium perinei profundwn.

.
,
, ,
. . .

, nutransversus perinei profundus.
,
,
. .: . .
..

, . sphincter urethrae.

. .: . . , .

, . compressor urethrae. .
sphincter urethrae,
. . .
, . sphin
cter urethrovaginalis. . compres
sor urethrae . . .

, fascia diaphragmatis urogenitalis supe
rior.
,
- . . .
[
], membrana peri
nei [fascia diaphragmatis urogenitalis inferi
or]. m.
transversus perinei profundus. . .
, lig.
transversum perinei.


. . .

, spatium perinei superficiale.

.
. . .

, . transversus perineisuperficialis.
,
. .:
. . .
- , m.ischiocavemosus.
,

. . , .
- , . bulbospongiosus [[. bulbocavemosus]].

;
corpus spongiosum

.
. .: . . , .

12 ,
fascia perinei superpcialis.

. . .
13 -
,
fossa
ischioanalis. ,
, . obturatorius
internus.
. . , .
14
, corpus adiposum fossae ischioanalis.
15

[[]],
canalis pudendalis [[Alcock]).

.
. . .
16 [[ ]], spatium retropubicum [[spatium praevesicale; cavum
Retzii]].
, - .
. . .
17 , peritoneum.
.
18 [[ , , cavitas abdominalis]).
.
19 ,
cavitas peritonealis.
.
19 , spatium
extraperitoneal. .
20 , spatium retroperitoneale.

.
21 , fascia extraperitonealis. .
22 opzaH,organum extraperitoneale.
.
23 , peritoneum parietale. .
. .
24 , tunica serosa.
.
25 , tela subserosa.

.
26 , peritoneum vi
scerate.
. . .
27 , tunica serosa. . 24
28 , tela subserosa. . 25
29 [[]] , fo
ramen omentale (epiploicum) [[Winslow]].
- . . .
30 , bursa omentalis.
. . .
31 , vestibulum
bursae omentalis.
. . .


32 , recessus
superior omentalis.

. . .
33 , recessus
inferior omentalis.
.

. . .
34 , recessus splenicus
(lienalis).
.
. .
35 , plicae gastropancreancae.


. . .
35 -

plica hepatopancreatica.
.
.

177

178

16 - , lig. ga1 [[ ()
, meseruerium dorsale commune]]. - strosplenicum (gastrolienal).

,
. . .

17 - , lig. gast .
rocolicum.
2 , meseruerium.


.
,
- . . .

18 - , lig.
. . .
phrenicocolicum.
3 , ra

dix mesenterii.
. . .

19 - (L 2 . . .
- ), lig. sple
4 , mesocolon.
norenal (lienorenale, phrenicosplenicum).
,
,
. .
,
5
.
, mesocolon transversum.

. .
. . .
, .
6
20 , ligg. hepatis.
, mesocolon ascendens. 4- 21 , lig. coronarium.


.
.
7
. . .
, mesocolon descendens. 4- 22 (), lig. falciforme

(hepatis).
.
. . .
8
23 , lig. trian, mesocolon sigmoideum.
gulare dextrum.

.
. ..
. . .
9 (- 24 , lig. trianguneHmmca)jnesoappendix [[mesenteriolum]].
lare sinistrum. .
..
. . .
10 , omentum minus. 25 - , lig. hepa
torenale.
.
.
11 - , lig. he.
patogasrricum. 26 , plicae et fossae.
. . .
27 , fascia retinens ros12 - , lig.
tralis. hepatoduodenale.
- . . sus
pensorius duodeni. . . . 124.10.
. 28 ( ,
- ), plica duode . . .
nalis superior (plica duodenojejunalis).
13 [- , lig. hepa .
tocolicum). - - flexura coli

dextra .
. . .
. . .
29 , recessus
14 , omentum majus.
duodenalis superior. plica

duodenalis superior. . .
. 30 (
- ), plica duo
. .
denalis inferior (plica duodenomesocolica).
15 - , lig,
gastrophrenicum.
- . . .
. 31 , recessus
-
duodenalis inferior. plica duo
- . . ,
denalis inferior. . .

32 [ , plica paraduodenalis].
. . .
33 [ , recessi4s
paraduodenalis].
,
. . .
34 [ , recessus
retroduodenalis].
.
duodenum.
.

179

180
1

2
3

4
5

6
7

10

11

12
13

14

15

16

, recessus intersigmoideus.

. . .

,
recessus iliocaecalis superior.
. . .
,
plica caecalis vascularis.

-
. . .

,
recessus ileocaecalis inferior.
. .
, plica ileocae
calis.

. .
, re
cessus rerrocaecalis.
colon ascendens. .
, plicae caecales.

. .
, sulci colici.
.
. .
, reces
sus subphrenici.
lig.fakiforme ,
. ..
, recessus subhepafici.
,
, . ..
- , reces
sus hepatorenalis.
,
. ..
, pe
ritoneum parietale anterius.
, plica um
bilicalis mediana [[plica umbilicalis media]}.

. .
. , .
, fossa supravesical.


. ..
, plica um
bilicalis medialis [[plica umbilicalis latera
lis}).
.

. . , .
, fossa inguinalis medialis.
.

, . .
17 , trigonum inguinale.

,
. . .
18 , plica
umbilicalis lateralis [[plica epigastrica]].
.
. , .
19 , fossa inguinalis lateralis.

. . .
20 , plica
vesicalis transversa.

. . .
21 , fossa paravesicaBs.

. .
22 , peritoneum urogenitale. .
23 [[ , pro
cessus vaginalis peritonei]].
,
,

.
24 , lig. latum uteri.

. .
. .
25 , mesometrium. . .
26 , mesosa
lpinx. . .
27 , mesovarium. . .
28 , , lig. suspensorium ovarii.
.
. .
29 , fossa ovarica.

.
30 - , plica
rectouterina.
. . .
31 -

[[ ]], excavatio rectouterina


[[Douglas]].
,
,
- . . .
32 - , excavatio
vesicouterina.
. .
33 -
,
excavatio rectovesical.
,

.

182
1
2

3
4
5

7
8
9
10
11

12

13
14

15
16
17
18
19


, glandulae endocrinae. ,
.
, glandula thyroidea.
,
.
. . , .
(/), lobus (dexter/sinister).
. . .
, isthmus gl
thyroideae. .
. .
[ , lobus pyramidalis].

. .
. .
, glan
dulae thyroideae accessoriae.
.
, .
, capsula fibrosa.

.
, stroma
. . .
, parenchima.
. . .
, lobuli. ,
. . .
,
glandula parathyroidea superior.
,
.
,
. . .
,
glandula parathyroidea inferior.
,
. . .
, hypophysis (glandula pituitaria).

. . .
( ), ade.nohypophysis (lobus anterior).
,
( ).
. . .
, pars tuberalis.
,
. . .
, pars intermedia
,
. .
, pars distalis. ,
. . .
[[ , pars pharyngea]].
. .
( ), neuro
hypophysis (lobus posterior).
,

20
21
22

23

24
25

26
27
28

29

30
31
32

33
34
35
36
37
38

39

. . .
, infundibulum. ,
. . .
, lobus nervosus.
.
. . .
(
), corpus pineale (glandula pinealis).

. .
(), thymus.
.

. . .
(/), lobus (dexter/sinister).
. .
[
(), noduli thymici accessorii].
.
, lobuli thymi.

. . .

(), cortex thymi.
.

(), medulla thymi.

.
, glandula suprarenalis (adrenalis).
.
. . .
, facies anterior.

, facies posterior.
, facies renalis.
,

. . .
, margo superior.

. . .
, margo medialis.

. .
, hilum. ,
, . .
.
, v. centralis.
. . .
(), cortex
.
. . .
, medulla.
,
.
. . .
, glandulae suprarenales accessoriae.
.

184
1

, pericardium.
.

. . .
2 , pericardium fibrosum.
.
.
3 -
,
ligg. stemopericardiaca.
.
4 , pericardium serosum.

().
(
), -
( ).

.
5 , lamina parietcdis. .
6 [],
lamina visceralis [epicardium].

(lamina propria).
7 , cavitas perica~ rdialis.

.
8 , sinus
transversus pericardii.
,
. . .
9 , smus obliquus
pericardii.
v. cava inferior
, -
. . .
10 , cor.
11 , basis cordis.

, ,
. ,
, .
12 - []
, facies stemocostalis [anterior].
,
. . ,.
13 [],
~ facies diaphragmarica [inferior]. ,
,
. . .
14 , facies pulmonalis.
. . .
15 , mar go dexter.
. . .
16 , apex cordis.
, . . .
,
17 , incisura
apicis cordis.

. . .

18 ,
sulcus interventricularis anterior.

.

. . ,
.
19 , sulcus
interventricularis posterior.
.

. . .
20 , sulcus coronarius.

. . , .
21
[/],
ventriculus [dexter/sinister] cordis.
,
, . . .
22 , septum
interventricuiare.
.

.
23 , pars muscularis.

. . .
24 , pars membrana.

,
.
. . .
25 - ,
septum atrioventriculare.

,


. . .
26 [/], atrium [dextrum/sinistrum] cordis.
. . .
27 , auricula atrialis.

. . , .
28 , septum
interatriale.
.
29 -

(/), ostium atrioventriculare (de


xter/sinister).
. . .
30 , ostium trunci
pulmonalis.
. . .
31 , ostium aortae.
. . , .

186

, trabeculae carneae.
. . .
2 , vortex cordis.

. . .
3
,
mnupapillaris.

.
-
. . , .
4 , cordae tendineae.

- . .
, .
5 /,
trigoruon fibrosum dextrum/sinistrum.

- . . .
6 /, anulus
- fibrosus dexter/sinister.
.
-
. . .
, tendo
infundibuli. ,
. . . . .185,
. .
7 , myocardium.

( ). . , .
7 , systema
conducens cordis. . .
8 - [[
-]], nodus sinuatrialis
[[Keith-Flack]].

.
(), ..
. . .
9 - [[
-]], nodus atrioventricularis
[[Aschojf-Tawara]].


.

nodus atrioventricularis

. - -
. . .
10 - , fasci
culus atrioventricularis.
-
.
. . .
11 [[, , truncus [[His]].
- ,

12

12
13
14
15

16

17

18

19

20
21
22
23
24
25

26

27

.
. . .
(/), crus (dextrum/sini
strum).
,

. . .
, rami subendocardiales.
( ). . .
, endocardium.

().
, atrium dextrum.
. , .
, mnupectinati.

,
. .
. .
, sulcus terminalis.


. . .
, crista terminalis.
,


. . .
, sinus venarum cavarum.
, crista
terminalis,
. . .
, fossa ovalis.
-
,
. . .
, limbus fossae ovalis.
.
. .
[ , foramen ovale].

.
, auricula dextra.
. . .
, ostium
venae cavae superioris. . .
, ostium
venae cavae inferioris. . .
, tuberculum intervenosum.
.
. .
[[
]], valvula venae cavae infe
rioris [[valvula Eustachii]],
.

.
. .
[[
]], valvula sinus coronarii [[valvula

Thebesii]].
. . .
27 . Ostium sinus
coronarii. . .
28 , foramina ve
narum minimarum.

. . .

187

188
1
2

4
5
6
7

10
11
12
13
14

15

16
17
18

, venrriculus dex
ter. . .
-
, ostium atrioventriculare dextrum.

. . .
-
() , valva atrioventricularis dextra (valva tricuspidalis).

. ,. . .
, cuspis anterior. .
, .
, cuspis posterior. . .
, cuspis septalis. . .
, crista supraventricularis. ,

. . .
[], conus
arteriosus [infundibulum]. ,

.
bulbus cordis.
. .
, ostium trunci
pulmonalis. truncus
pulmonalis.
. . .
, valva trunci pul
monalis. . . .
, vcd
vula semilunaris anterior. . .
, valvula
semilunaris dextra. . .
, valvula
semilunaris sinistra. . .
, noduli
valvularum semilunarium.

.

. . .
, lunulae valvularum semilunarium.
,
.
. .
, . pa
pillaris anterior. . . .
, . pa
pillaris posterior. . .
[[
, . papillares septales]].
.
. . .

19 - , trabecula septomarginalis.


. .
.
20 , atrium sinistrum. .
.
21 , auricula sinistra.
,
. . .
21 , musculi pectinati.

. .
22 [
], valvula foraminis ovalis [falx
septi].
.

. . .
23 , ostia venarum
pulmonalium.
. . .
24 , venrriculus sinister.
. .
25 -
, ostium atrioventriculare sinisn-um.

. . .
26 - (
) , [[
]], valva antrioventricularis sinistra
(valvula mitralis), [[valvula bicuspidalis]].
,

. . .
27 , cuspis anterior.
.
. , .
28 , cuspis posterior.
. . ,
.
28 , cuspides commissurales. . . 409.

189

190
1

, ostium aorta*.
, . . .
1 , trabecular cameae.
. . .
2 , valva aortae.
.
. .
3 , valvula
semilunaris posterior. . .
4 , valvula
semilunaris dextra. . .
5 , valvula
semilunaris sinistra. . .
6 , noduli valvularum semilunarium.
.
,

. . .
7 , lunulae valvularum semilunarium. ,
,
. .
.
8 , . papillaris
anterior. . .
9 , . pa
pillaris posterior. . .
10 , arteriae. ,
.
11 , truncus pulmonalis.


. . .
12 , sinus trunci pul
monalis. ,

. . .
13 , bifurcatio
trunci pulmonalis.
. . .
14 , a. pulmonalis
dextra.
. . .
14 , rami lobi superioris.
15 , ramus apicalis.
. ..
16 , ramus po
sterior descendens.
. . .
17 , ramus
anterior descendens.
. . .
18 , ramus an
terior ascendens.
. . .
19 , ramus
posterior ascendens.
. . .
20 , rami lobi medii. . .
21 , ramus lateralis.
. . .

22 , ramus medialis.
. ..
22 , rami lobi inferioris.
23 () ,
ramus superior (apicalis) lobi inferioris.

. . .
24 , pars basalis.
. . .
25 [[]]
, ramus basalis medialis [[cardiacusj].
.
..
26 , ramus basa
lis anterior. . . .
27 , ramus
basalis lateralis.
. . .
28 , ramus basalis
posterior.
. . .
29 , a pulmonalis
sinistra. . .
29 , rami lobi superioris.
30 , ramus apicalis.
-
. . .
31 , ramus an
terior descendens.
. . .
32 , ramus posterior.
-
. . .
33 , ramus an
terior ascendens.
. . .
34 , ramus lingularis.
. . .
35 , ramus lingularis
superior.
. . .
36 , ramus lingularis
interior.
. . .
36 , rami lobi inferioris.
37 , ramus
superior lobi inferioris.
()
. . .
38 , pars basalis.
. . .
39 , ramus
basalis medialis.
. . .
40 , ramus basalis
anterior.
. . .
41 , ramus
basalis lateralis.
. . .
42 , ramus basalis
posterior.
. . .

191

192
1

2
3
4

5
6
7

8
9

9
10
11

12

13

14

15

[[]] , duc
tus arteriosus [[Botalli]).

.
. . .
, tig. arteriosum.

. . .
, aorta.

. . .
, pars as
certains aortae.
.
. .
, bulbus aortae.
.
. . .
, sinus aortae.

. . .
, acoronaria
dextra.
.
. , .
- , rami
atrioventriculares.
.
- .
. .
, rami4s coni
arteriosi.
. . .
- , ramus
nodi sinoatrialis.

- .
55 % . . .
, rami atriales. .
..
, ramus marginalis
dexter.
. . ,
, ra
mus atrialis intermedius.

. . .
, ramus
interventricularis posterior.

. . .

, rami interventriculars septales. Kpo


. . .

-
, ramus nodi atrioventricularis.

-
. . .
[

,
ramus posterolateral dexter]. -

16
17

18
19
20

21

22

22

23
24
25

26

27

27

.
. . .
, a. coronaria
sinistra. ,
. . .
, ra
mus interventricularis anterior.
. .
.
, ramus
coni arteriosi.
. . .
, ramus lateralis. Kpo
. . .

, rami interventriculars septales. Kpo 2/3


. . .
, ramus circumflexus.
acoronaria sinistra
.
. , .
,
ramus atrialis anastomoticus.

. . .
- , rami
atrioventriculares.
, sulcus atrio
ventricularis. . .
, ramus marginalis
sinister.
. . .
,
ramus atrialis intermedius.
. . .
, ra
mus posterior ventriculi sinistri.
.
. . .
[ - ,
ramus nodi sinoatrialis]. 45%
.
. . .
[
-
, ramus nodi atrioventricularis].
- .
. .
, rami atriales. .

193

194
1
2
3
4

10

11

12
13

14

.
, arcus aotrae.


. . .
. . .
, isthmus aortae.
15 , ramus glan

dularis anterior. ,
. . .
,
, 'corpora . . .
ortica. ,
16 , ramus glandu
.
laris posterior. ,
,
, truncus brachiocep . . .
halicus. .

16 , ramus
. . .
glandularis lateralis.
. . .
( , athyroidea
ima). ,
17 ,

pharyngea ascendens.

.
. 10%. . .
,
,
, a carotis commu

nis.
. . .
--
. . . .
18 , a meningea posterior. Ha
, glomus caroticum.
,


"
".
. . .
,
19 , rami pharyngeales. Kpo,
. . .
. ,
,
20 , a. tympa
nica inferior.
. . .
. . .
, sinus caroticus.

.
. . .
, bifurcatio
carotica.
. .
.
, axarotis ex
terna.


.
. .
, a.thyroidea
superior.
.
. . .
, ramus infrahyoideus.

. . .
-- ,
ramus sternocleidomastoideus.Yb\>OKOcna!oK&ei
. . .
, a. laryngea
superior.

. . .
, ramus cricothyroideus.

195

196
1

, alingualis.
.
nuhyoglossus .
. , , .
2 , ramus suprahyoideus.
.
ramus infrakyoideus. . .
3 , a. sublingualis.

- ,
-
. .
4 , rami dorsales lin
guae. .. .
5 , aprofunda linguae.
,
-

,
. .
.
6 [- , truncus lingu/'^. . .
7 , a. facialis.
.

,

. . , , .
8 , a palatina
ascendens. ,

. .


. .
9 , ramus tonsillaris.

. . .
10 , a. submentalis.
- ,
.
. . .
11 , rami glandulares.
.
. .
12 , a labialis inferi
or.
.
,
a labialis inferior
. . .
13 , a labialis su
perior.
.

, atransversa faciei et ainfraorbitalis. . .
13a , ramus septi nasi.

( ). . .

/3

136 , ramus lateralis


nasi. . . .
14 , a. angularis.
,
. . .
15 , a. occipitalis.

.

,
,
. . , .
16 , ramus mastoideus.
.

. . .
17 , ramus auricularis.
-- . . .
18 -- ,
rami stemocleidomastoidei.
. . .
19 [ , ramus meningeus].


. . . .
20 , rami occipitales.
.

. . .
21 , ramus descendens.

. ..
22 , a. auricularis
posterior.
.

,
. . , .
23 , a. stylomastoidea.

, ,
. . .
24 , a tympanica
posterior.

. ..
25 , rami mastoidei.

. . .
26 [ , ramus stapedialis].
.
27 , ramus auricularis.

( )
, . . .
28 , ramus occipitalis.

,
. . .
28 , ramus paroti
de us. . .

ft.. pUtt ' ^ ^ * <icei*Ubu$

197

198
1

,
atemporalis superficialis.
.
-
. . , .
2 , ramus parotideus. .
. .
3 , a. transversa
faciei (facialis).

. . .
4 , rami auriculares
anteriores.
.
. .
5 , azygomati-coorbitalis.
. . .
6 , a. temporalis
media.
. . .
7 , ramus frontalis.
.

,
(
). . .
8 , ramus parietalis.
.

,
. . .
9 , a. maxillaris.

. - ,


- . . ,.
10 , aauricularis
profunda. ,
.
. .
11 , a. tympanica anterior. chorda
tympani -
. . .
12 , a alveolaris inferior.

. canalis mandibulae
. . .
13 , rami demotes.
. . .
13 , rami peridentales.
14 - , ramus
mylohyoideus.
n.mylohioideus
.
a.submentalis. . .
15 , ramus mentalis.

. . . .

16 , . ningea media. .
pterygoideus lat
,
. . , .
17 , ramus accessorius.


, .


ganglion mgeminale.
18 , ramus petrosus.

.

. . .
19 , a. tympanica superior.
n.petrosus minor
. ..
20 , ramus frontalis.

.

. . .
21 , ramus parietalis.

. . .
22 , ramus orbitalis.

. . .
23 [[
]], ramus anastomoricus
[[cum a. lacrimalis]]. . .
23 -
,
apterygomeningea.


. ,
,
, ,
.
24 , a. masseterica.

...
25 ,
temporalis profunda anterior.
. . .
25 , a. temporalis
profundae anterior. . . 409
26 , rami pterygoidei.
.
.
27 , a. buccalis.
.
. . .
28 ,
a. alveolaris superior posterior.

,
. . .
29 , rami dentales.
. . .
29 , rami peridentales.

200
1

4
5
6

7
8
9

9
10

11

12

13

, a. infraorbitalis.
.
,
.
. .
.

, aaalveolares superiores anteriores.
canalis infraorbitalis

. . .
, rami dentales.
. . .
, ramiperidentales.
, a. canalis
pterygoidei.
,

. . , .
, ramuspharyngeus.
, a. palatina
descendens.
. . , .
, apalarina
major.

.
. . .
, palarinae
minores.

. . .
, ramus pharyngeus.
.
- , a spheno
palatine
. . .
,
aa.nasa.les posteriores hterales.
- ,

. . .
, rami septales posteriores. . . .
, arteria carotis
interna.

.

. .
. , .
, pars cervicalis.


. . . , .
, sinus caroricus.

.
. ..
, pars petrosa.
.
..

14 - , aa.ca.roticotympanicae.
. . .
15 , ramus pterygoideus.


. . .
16 , pars cavernosa.


. . .
17 , ramus basalts
tentorii.
.
..
18 , ramus marginalis
tentorii.
. . .
19 , ramus meningeus.

. . .
20 , ramus ganglionis
trigeminalis. . .
21 , rami nervorum. . .
22 , ramus sinus ca
vernosa
. . .
23 , pophysialis inferior.
. . .
24 , pars cerebralis.
,

.


. . .
25 , a. hypophysialis superior.
. . .
26 , ramus clivi. . .

202

, a. ophtalmica.

canalis
opticus . . .
2 , a. centralis
retinae. ,
1
.
. .
3 , a. lacrimalis.
,

. . .
4 [
], ramus
anastomoricus [cum a meningea media].

.
. . .
5 , palpebrales laterales.
. . , .
5 , ra
mus meningeus recurrens.

ramus anastomoticus.
6 , .
ciliares posteriores breves. Or 10 15
,

. . .
7 ,
ciliares posteriores longae.
.

. . , .
8 , . musculares. .
9 , ci
liares anteriores.

. . ,.
10 ,
conjunctivales anteriores.
. . .
11 , .
conjunctivales posteriores.
. . .
12 , episclerales. ,
. .
.
13 , a supraorbital
[[a frontalis lot.]].
. . , .
13 , ramus diploicus.
.
14 , a ethmoidalis posterior.
,

. .
15 , a ethmoidalis anterior.
,

16

166

17

18
19
20

21

22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32


,
. . .
, a me
ningea anterior.

. . .
, rami
septales anteriores.

.
,
rami anteriores laterales.


. . . 201, . .
, palpebrales
mediates. ,
palpebrales laterales
. . , .
, arcus palpebralis supe
rior.
tarsus superior. . .
, arcus palpebralis infe
rior.
tarsus inferior. . .
, a supratrochlearis
[[a frontalis med]].
, .
,
. . , .
, a. dorsalis nasi
(a nasi externa).
.
. . , .
,
choroidea anterior.
.
,


. . , .
,
rami choroidei ventriculi lateralis.
. . , .
,
rami choroidei ventriculi tertii.
. . .

, rami substantiae perforatae anterioris. . . .
, rami tractus
optici. . .
,
rami corporis genicuhti bteralis. . .
, rami capsulae
internae. .
, rami globi pallidi.
, rami caudae
nuclei caudati. .
, rami tuberis cinerei.
. .
, rami nucleorum
hypothalamicorum.

33 , rami substantiae
nigrae. . . .
34 , rami nuclei rubri.
. . .
35 , rami corporis
amygdaloidei.
. . .

203

204
1

4
5

6
7

10
11

12

13

14
15

, a. cerebri
anterior.
16
.
17
" . . .
' , pars
18
precommunicalis.

. . .

( ), centrales anteromediaks
( thahmosrtiatae anteromediaks). 19
.
. . .
, a cent
ralis brevis.
. . .
20
(
) [[]], a centra
lis longa (a. recurrens) [[Heubner]].
,
.
- 21
, nucleus caudatus, 22
. . .
, . municans anterior.
. . .
23

, rami centrales anteromediaks.


. 24
. .
(25
), pars postommunicalis (apericallosa).
municans anterior. . .
-
( - ),
26
frontobasalis medialis (r. orbitofrontalis medialis).
. . .
- , a. calloso27
marginalis.
. . .
,
ramus frontalis anteromedialis. 28

. . .
29
-

, ramus frontalis mediomedialis.30
. . .
, ramus
31
frontalis posteromedialis.
32
. . .
33
, ramus cingularis.
. . .
, aparacentralis. , 34

. .
, aprecunealis.
.
- , aparietooccipitalis. .
. .
, a. cerebri
media.
.. . .
, pars sphenoidalis.

,

. . .

( ), . centraks anterolateraks
( thalamostriatae anterolateraks).

.
, rami mediaks.
nuckus kntiformis
. . .
, rami lateraks.
nuckus kntiformis

. . .
, pars insularis.
,
. . .
, insulares. . . .
-
( - ),
a frontobasalis lateralis (ramus orbitofrontalis
lateralis).

. . , .
, a temporalis
anterior.
.
. , .
, a temporalis
media.

. ., .
, a temporalis
posterior.
. . , .
( ),
pars terminalis (pars corticalis).
.
, asuki
centralis. . , .
, .
suki precentralis. . , .
,
suki postcentral. . , .
,
parietaks anterior et posterior. . . , .
, a gyri angularis. . , .

205

206
1

6
7

8
9

10

11

12

13

14
15

, asubclavia
. . .
, a vertebralis.

,
( - 1).
,


.
. . , , .
, pars prevertebralis.

. . .
()
, pars transversaria (cenncalis).

6 - 1. .
() ,
rami spinales (radiculares).
,
. . .
, rami musculares. . . .
, pars atlantica.

.

. . .
, pars imracranialis.
. .
, ramus
meningeus [anterior].
.

. . , .
, ramus nmgeus [posterior].
.

. . .
, .
spinalis anterior.

,
. . , .
, .
inferior posterior cerebelli.
,
. . , , .

, ramus choroideus ventriculi quarti.

.
, ramus tonsillae cerebelli.
.

, rami medullares medialis et lateralis.

.

16 , .
spinalis posterior. ,
,
.
or
. . , .
17 , a basilaris.
,


.
. , , .
18
, a inferior anterior cerebelli.

. . , .
19 [
], a. labrinthi
[ramus meatus acustici interni].
-
.
. . ,.
20 , . pontis.
. . , .
21 , aamesencephalicae. . .
22 , a superior
cerebelli.

, tento
rium cerebelli. ., .
23 , a cerebri
posterior.
,
2/3
. . . , , .
24 , pars
precommunicalis.

. . .
25
, . centrales posteromediales.

. . .
26 , pars
postcommunicalis.
.
,


. . .
27
, centrales posterolaterales.
,
,
. . .
28 , rami thalamici.
. ..
29 ,
rami choroidei posteriores mediales.
.
. , .
30
, rami choroidei posteriores laterales.

. . , .
31 , rami pedunculares. . .

208
1

2
-

3
4
5
6

7
8
9
10

11
12

13

14

15
16
17

18

() , pars ter
minate (corticalis).


.
, . cipitalis lateralis. ,
,

. . , .
, ramitemporales anteriores. . , .
(,
), rami temporales (intermedii, me
diates). . , .
, rami temporales
posteriores. . , .
, a oc
cipitalis mediaiis.

. . , .
,
ramus corporis callosi dorsalis.
. . .
, ramus parietalis.

. . .
- , ramus parieto-occipitalis.
. . , .
, ramus calcarinus.

. . ,
.
- , ramus occipitotemporalis.
. . , .

[[]], circulus arteriosus cerebri
[[Willisii]].

. . , .
, a carotis
interna.
. . ,
.
, a cere
bri anterior.
.

.
. .
,
communicans anterior.
. . .
,
. centrales anteromediales.
. . .
, a cerebri media.

.
. . .
,

19
20
21
22
23

24

communicans posterior.

a cerebri posterior. . , .
, ramus chiasmaticus.
.
. .
, ra
mus nervi oculomotorii. . .
, ramus thalamicus.
. . , .
, ramus hypothalamicus. . .
, .
, ramus caudae nuclei caudati.
.
. .
, a. cerebri poste
rior.
. . , .

209

210
1

2
3
4
4
5

6
7
8

10

11

12

13

14

15

16

, a thoracica interna [[amammaria interna]].
. . , .
, rami mediastin
als. .
. .
, rami thymici. . .
[ , rami bronchioles].
. .
, rami trahceales.
,
pericardiacophrenica. .
. . .
, rami stemales. . .
, rami perforantes.
-
. . .

, rami mammarii mediates.
,
. . .
[ , ramus costalis lateralis].

. . . .
, rami intercostales anteriores.
.
. .
- ,
muscuiophrenica.
.
-
. . .
, aepigastrica
superior.
,

[[ ]].
. .
, truncus thyrocervicalis.
: ,
. . ,
.
, a. thyroidea inferior.
. scalenus anterior

. . , .
, a laryngealis inferior. ,

. , .
, rami glandulares.

.
-
. . .

17 , ramipharyngeales.
. . , .
18 , ram/ oesophageales.
~ , .
19 , rami tracheales. .
, .
20 , . vicalis ascendens.


.
. . , .
21 , rami spinales.

. . , .
22 , a transversa cervicis (colli). (75 %)
,. 25 % . . , .
23 , ramus superficialis.
truncus thyrocervicalis.

,
. . , .
23 , ramus ascendens.
236 , ramus descendens.
24 (
), ramus profundus (adorsalis scapulae).

(67%). . dorsalis scapulae
,
. . , .
24 [ , a dor
salis scapulae].
.

211

212
1

2
3

5
6

7
8

10
11

12

13

14
15
16
17

, a suprascapularis.

, mscalenus anterior

.
,
. . .
, ramus acromialis.

. . .
- , truncus costocervicalis.

. . .
, a. cervicalis
profunda.
7 1,
. . .
, .
intercostalis supreme.
. . .

, . intercostales posterior
prima et secunda.
. . .
, rami dorsales.
. . .
, rami spinales.

1 - 2 . . .
,
arteriae membri superioris.
, arteria axil
laris. .

.
, .
, rami subscapula
rs. . . .
, . thoracica
superior.
,
. . .
, a. thoracoacromialis.

. .
.
, ramus acromialis.


. . .
, rete acromiale.
. . .
, ramus clavicularis.

. . .
, ramus deltoideus.

. .
, rami pectorales.

18

19
20

21
22

23

24

25

26

27
28

29
30

31

,
. . .
, a. thoracica
lateralis.

. . .

, rami mammarii laterales. . .
, a. subscapularis.

. . subscapu
laris, latissimus dorsi, teres major. . .
, a. thoracodorsalis.
. . .
, , a. cir
cumflexa scapulae.
,
.
.
,
, a. circumflexa anterior humeri.


a. circumflexa posterior humeri.

-
. . .
,
, a. circumflexa posterior humeri.


.
a circumflexa humeri anterior,

. . .
, a. brachialis.
.

sulcus
bicipitalis medialis
. . .
[ ,
brachialis superficialis].
, a brachialis
.
.
, a. profunda brachii.
. .
, ,
. nutriceae (nutrientes) humeri.
.
.
, ramus deltoideus.

. . .
, .
collateralis media.

. . .
,
collateralis radialis.

.

. . .
32
, a collateralis ulnaris superior.
,

. .
33
, a collateralis ulnaris inferior.

,
,

. .

213

214
1

3
4

6
7
-

10
11

12

13
14

, a radialis.
a.brachialis.
,

.
. . .
, a recurrens
radialis.

. .
, ramus carpalis
pabnaris.
.
. . .
, ramus
pabnaris superficialis. ,


. . .
, ramus carpaus
dorsatis.

. . .
, rete carpale dorsale. .
. .
, metacarpales dorsales. ,


. . .
, digitales
dorsales.

. . .
, a princeps pollicis.

.
, .
.

, a radialis indicis.
. . .
, areas pabnaris
profundus.
.

. . .
, meta
carpals palmares.
. . .
, rami perforates.

. . , .
, a ulnaris.
.
,

,

. . .
15 , a recurre
ns ulnaris.
. . .
16 , ramus anterior.


. . .
17 , ramus posterior..
. . .
18 , rete articulare
cubiri.
. . .
19 , a inteross communis. ,
.

. . .
20 , a interossea posterior.

-
. . , .
21 , a interossea recurrens.

. . .
22 , a interossea anterior.


. . .
23 , ,
a comilans nervi mediani. . .
24 , carpalis
palmaris.
. . .
25 , ramus carpalis
dorsalis.
rete carpale dorsale. . , .
26 , ramus pabnaris
profundus. a ulnaris

. . .
27 , arcus pal
maris superficialis.

.
,
a radialis. ..
28
, digitales pabnares communes.
.
..
29 ,
digitales palmares propriae.
,

. . .

216
1

, pars
descendens aortae.
4 .
2 , pars thoracica
aortae. pars descendens aortae
. . ,.
3 , rami bronchioles.
,

.
,

. . .
4 , rami oesophageaies.
. . .
5 , rami pericardiaci.
. . .
6 , rami mediastinales.

. . .
7 ,
phrenicae superiores.

. . .
8 , intercostales posteriores.
3-11 . . , .
9 , ramus dorsalis. . . .
10 , rami spinales.

.
. . .
10 , ramus postcentralis. . . 409
106 , ramus praelaminaris.
. . 409
10 , a. radicularis
posterior. . . 409
, a. radicula
ris anterior. . . 409
10 ,
a medullaris segmentalis. . . 409
11 , ramus cutaneus
medialis. ramus
spinalis.
. . .
12 , ramus
lateralis.
ramus spinalis. . .
13 , ramus collateralis
[[ramus supracostalis]].
,

,
. . , .
14 , ramus cu
taneus lateralis.

. . .
15 , rami

mammarii laterales.

. . .
16 , a. subcostalis.
,

.
17 , ramus dorsalis. . .
IS , ramus spinalis.


. . . .
19 , pars abdomi- nalis aortae.

4- . .
20 ,
phrenica inferior. ,

. . .
21 ,
suprarenales (adrenales) superiores. . .
22 , lumbales.
,
. .
23 , ramus dorsalis. . . .
24 , ramus spinalis.


.
25 , .
sacralis mediana.

. . .
26 , . lum
bales imae.
.
. .
26 , rami
sacrales laterales.

iliaca interna
27 , gbmus coccygeum.. . .
28 , truncus coeliacus.

12 ,

. . .
29 , a. gastrica
sinistra.

. . .
30 , rami oesophageaies.
,
. . .

218

, a. gastro-omentalis dextra.
, a. hepatica

communis. (

ajnesenterica sup.).
.


.
-
,
,

. . , .
. . , .
2 , . 20 , rami gastrici.
. . .
hepatica propria.
21 , rami omentales.
. . , , .
. . .
3 , a. gastrica dextra. 22
, a pancreaticoduodenalis

superior anterior. a gastro
,
duodenalis.
. . .

4 , ramus dexter.
.
.
. , .
. . , .
5 , a. cystica. 23 , rami pancreatici.
. , .
. .
24 , rami duodenales. .
, .
, .
6 , a lobi caudati.
25 , a. splenica (lien. .
alis). ,
7 , a. segmenti

anterioris. . .
, -
8 , a. segmenti

. . .
posterioris. . .
9 , ramus sinister. 26 , rami pancre
atici.
. . , .
.
10 , a. lobi caudari.
. , .
. .
11 , a segmenti 27 , .
pancreatica dorsalis.
medialis. . .

12 , .
,
segmenti lateralis. . .
. . .
12 , ramus intermedius.
28 , a. panc
. . .
reatica inferior.
13 , a gast ,
roduodenalis.


. . .
28 , . - . . , .
pancreatica.
14 [ , a. supraduode
nalis]. a. gastroduodenalis.
. . .
2/3 1/3
29 , a. pan

creatica magna.
. .
,
15
,
, a. pancreaticoduodenalis superior post

erior. pancreas,
. . .

30 , .
caudae pancreatis. . . .

16 , rami pancreatici.
.
.

17 , rami duodenales.
pancreas. . .
18 , . ret31 - ,
roduodenales.
a gastroomentalis (epiploica) sinistra.

-
,
.

, .
- . . , .
19 -
1

32 , ramigastrici.
.
33 , rami omentalis.
. . .
34 , gastricae breves.
. .
.
35 , rami splenici. 5- 6
aJienalis,
. . .
35 , agastrica pos
terior. .
.

-.

219

220
1

, a me
senterial superior.
. 1
,
,
.

. . , .
2
, . pancreaticoduodenalis inferior.

.

. . .
2 , ramus anterior. . . . 219. . .
26 , ramus posterior. . . . 219. . .
3 , aajejunales.
. . .
4 , ileales.
. . .
5 - ,
a. ileocolica.
.
. .
6 , ramus colicus.
. . . .
7 , .
caecalis (cecalis) anterior.

. . .
8 , .
caecalis (cecalis) posterior.
ileum
. . .
9 , .
appendicularis.

.
,
. . .
9 , ramus ile:
alis.

. . .
10 , .
colica dextra.
.
. . .
10
, aflexura dextra. . .
11 , .
colica media.
. . .
, .

marginalis coli [[Drummond]].


.
. .
12 , senterica inferior.
L3 - L4.

, ,
,
rectum. .
12 [] ,
ascendeus [intermesenterica].

. . , .
13 , a. coli
ca sinistra.
. . .
14 - , . sigmoideae.
. . .
15 , . rectalis superior.
,
, ,
,
. . .
16 ,
suprarenalis (adrenalis) media.

. . .
17 , a. renalis.
L 1
,
. . , .
17 , aaxapsulares (perirenales). . .
18 , .
suprarenalis inferior.
. . .
19 , ramus anterior.
,
. . , .
20 , a. seg
ment superioris.
. . .
21
, a.segmenti anterioris superioris. .
.
22
, a segmenti anterioris inferioris.
. . .
23 , a. segme
nti inferioris.
. . .
24 , ramus posterior.
,
. . , .
25 , a. segmenti
posterioris.
. . .
26 , rami ureterici.
. . .

222
1

2
2
3

4
4

5
6

9
10
11

12

13
14

15
16
17

, atesricularis.
L 2,


. . .
, rami ureterici.
. . .
, rami epididymides.
, a. ovarica.
L 2'
lig. suspensorium ovarii.
. .
.
, rami ureterici.
. . .
, rami tubarii (tubaks).


.
, bifurcatio aortae.
L 4,
. . .
, .
communis.
L 4 - ,

. . .
,
interna.


. . .
- , .
iliolumbalis.

. . .
, ramus lumbalis.
. . .
, ramus spinalis.

L 5. . .
, ramus iliacus.

,
. . .
,
sacrales laterales.
a.sacralis mediana.
. . .
, rami spinales.

canalis sacralis. . .
, a. obturatoria.


. . , .
, ramus pubieus.

[[corona mortis]]Pac.B.
, ramus acetabularis.

. . .
, ramus anterior.

18
19

20

21
22
23
24

25

26

26
27

28
29
29

30


,
. . .
, ramus posterior.
. .
, a. glutealis
superior.

. . , .
, ramus superficialis.

.
. . .
, ramus profundus.

. . .
, ramus superior.

m.tensor fasciae latae. . .
, ramus inferior.

. . .
, . glute
alis inferior.

m.gluteus maximus.

,
,
. . , .
,
, a. comitans . ischiadici (sciatici).

.
nischiadicus.
,
. . ,.
, a. umbilicalis.
.

. . .
, pars patens. .
:
, .
ductus deferentis.
,

, .
testicularis . . .
, rami ureterici.
. . .
, vesi
cates superiores.
. . .
, pars occlusa.
,

.
, lig. umbilicale mediale [[laterale]].

. . .

224
1

1
2

2
3

6
7
7
8

10

11
12
13

14

, a. vesicalis inferior.
(
). . .
, rami prostatici.

.
, a. uterina.
.
cer
vix uteri , ,
. . , .
, rami helicini.

. . .
, rami vaginales (aa
azygoi vaginae).
,
. .
. , .
, ramus ovaricus.
lig. ovarii proprium
. a. ovarica
. . .
, ramus tubarius (tubalis).


. . .
, a vaginalis.
ajliaca interna. . .
,
rectalis media.
. . ,
[ , rami vaginales].
. . .
, .
pudenda interna.

for. ischiadicum
minus -
. . , , .
, a. re
ctalis inferior -

. . , .
, a. perinealis.

-
. . , .
, rami scrotales
posteriores. . .
, rami labiales poste
riores. .
. .
, a. urethralis.


.
. .
, .

15
16

17

18
19

20
21

22
23
24
25

26

27

28

29

30

bulbi penis.
,
.
.
(
* " # " vestibuli (vaginae). . .
, .
profunda penis.

. .
, .
dorsalis penis.
.
. . . . 165, . .
, a profunda
clitoridis.
. . .
, a. dorsalis
clitoridis.
. . .
, teriae membri inferioris.
, . externa. a.iliaca communis,
. . .
, a. epigastrica inferior.
,


a.epigastrica superior. . , .
, ramus pubicus. . .
, ramus obturatorius.
[[corona mortis]]. . .
[ ,
a obturatoria accessoria].
.
, a. cremasterica.

. ,
.
, a ligamenri teretis uteri.

. , .
,
, a. circumflexa iliaca
profunda.

. . .
, ramus ascendens.

. - . . .
, a femoralis.

,
. . .

, a epigastrica superficialis.

225

31

32

33
34
35


. . .
,
, a circumfle
xa iliaca superficialis.

. . .
, .
pudendae extemae. ,

. . .
, rami scro
tales anteriores. . .
, rami labiales an
teriores. . .
*
, rami inguinales.
. . .

33; 34

226

la , a. de
scenders genicularis.

lamina vastoadductoria. . , .
16 , ramus saphenus.
. . , .
1 , ramus arricularis.

. .
2 , a profunda
femoris.
,
. . .
3 ,
, a circumflexa femoris medialis.

-
. . .
, ramus superficialis.
. . .
4 , ramus profundus.

,
. . . .
5 , ramus ascendens.
,
.
.
. .
6 , ramus descendens.

. adductor magnus.
. . .
7 , ramus tabularis.

. . .
8 ,
, a circumflexa femoris late
ralis.
. . .
9 , ramus ascendens.
. sartorius et rectus femoris
.
,

. . .
10 , ramus descendens.

. . .
11 , ramus transversus.
,
.
.
12 , . perforates.
.


. . .
12 , . nutrientes

(nutriciae) femoris.
.
43 , a poplilea.


,
. . .
14 , .
superior lateralis genus.


,
. . , .
15 ,
superior medialis genus.


. . .
16 , a. media ge
nus. .

. . .
17 , surales. Kpo
. ..
18
, a inferior lateralis genus.

lig.collaterale fibulare.
. . ,
19 ,
a inferior medialis genus.

lig. collaterale tibiale.
. . , .
20 , rete articulare
genus.
. . .
21 , rete patellare.
. .
22 ,
a tibialis anterior.
,
, m.tibialis anterior
.
. tibialis anterior . extensor
hallucis longus. , , .
23 [
, a recurrens tibialis posterior].
m.popliteus .
. . , .
24
, a. recurrens tibialis anterior.
m.tibialis anterior
. . , .
25
, a malleolaris anterior lateralis.

.
. .
26
, a malleolaris anterior medialis.
m.tibialis anterior
. . .

27 , rete malle
olar laterale.
. . .

227

228
1

, a dorsalis
pedis. .
. extensor halhtcis longus
-
retinaculum . extensorum inferius
,
. . .
2 , .
larsalis lateralis.


.
. . .
3 ,
. tarsales mediates.
. . .
4 [ , a. arcuata].. . .
5 , .
metatarsals dor sales. ,


. . .
6 , .
digitales dorsales.
. .
7 , .
plantaris profunda.
,

. .
8 , .
tibialis posterior.
,

.
, .
9 , , ra
mus circumflexus fibularis [[ramus fibularis]].
. ,

. .
10 , rami
malleolares mediates.

. .
10 , rete lleolare mediate.
. . .
11 , rami calcanei.
. .

, a nutriens (nutricea) tibialis.

. . .
12 a- fibullaris.

. . .
13 , ramus perforans.


,

. .
14 , ramus communicans.
. . .
15 , rami
malleolares laterales.
.
. .
16 , rami calcanei.
. . .
17 , rete calcaneum.
. . .
17
, a. nutriens (nutricia) fibulae. . .
18 ,
a plantaris medialis.

. . abductor haUucis
. flexor digitorum brevis. . .
19 , ramus profundus.

20 , ramus superflcialis.
. abductor hallucis
. .
21 , .
plantaris lateralis.
.,
. .
22 , arcus pla
ntaris profundus.
,

. .
23 ,
metatarsales plantares. ,


. .
24 , rami perforantes.
,

. .
25 , .
digitales plantares communes.

.

. . .
26
, aadigitales plantares propriae.


. .
26 [ , arcus
plantaris superflcialis].

.
.

230
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21

, venae. ,
.
, w. pulmonales.
.
[[ , w. pulmonales
dextrae]]. .
. . , .
, v. pulmonalis dextra superior.
. . ,
.
, ramus apicalis.
(6 - 7). .
, pars intrasegmentalis.
. . .
, pars intersegmentalis.
. .
, ramus anterior.
(9 - 10). . .
, pars intrasegmentalis.
. . .
, pars intersegmentalis.
. . .
, ramus posterior.
(12 - 13). . .
, pars infralobaris.
. .
.
, pars intralobaris [intersegmentalis].
(
) .
. .
, ramus lobi medii.
(15 - 16). .
.
, pars lateralis.

. . .
, pars medialis.
.
. .
, v.
pulmonalis dextra inferior.
. . , .
, ramus superior.
(. 19 20).
. .
, pars intrasegmentalis.
. . .
, pars interse
gmental.

. . .
, v. basalis com
munis.

. . .
22 , v. basalis superior.

. . .
23 , ramus basalis
anterior. (24 25). . .
24 , pars intrasegmentalis.
. . .
25 , pars intersegmentalis.
. .
.
26 , v. basalis inferior.

. . .
27 , w. pulmonales
sinistrae. ,
. . .
28 , pulmo
nalis sinistra superior.
. . , .
29 -
,
ramus
apicoposterior.
(30 - 31). . .
30 , pars intrasegmentalis. . . .
31 , pars intersegmentalis. . . .
32 , ramus anterior.
(33 - 34). . .
33 , pars intrasegmentalis.
. . .
34 , pars intersegmentalis.
. . .

231

232
1

, ramus lingularis.
(2 - 3). . .
2 , pars superior.
. . .
3 , pars inferior.
. . .
4 , v. pubnonalis
sinistra inferior.
. . .
5 , ramus superior.
(6 - 7). . .
6 , pars intrasegmentalis.
.

7 , pars intersegmentalis.
;
-
. .
8 , v. basalis com
munis.
. .
9 , v. basalis su
perior. . .
.
10 , ramus basalis
anterior. (1112). . .
11 , pars intrasegmentalis.
. . .
12 , pars intersegmentalis.
. .

13 , v. basalis infe
rior.
. . .
14 , w. cordis.
. . .
15 , sinus coronarius.
.


. . .
16 , v. int tterventricularis anterior. (? . . .
U 1 , v. coronaria sini
stra.
(-) . . .
17 , v. pos
terior ventriculi sinistri.


. . .
18 , v. obliqua
atrii sinistri.
.

. .
.
19 , plica v. cavae
sinistrae. ,
,
v. obliqua atrii sini
stri (
).
,
. . .
20 ,
v.
interventricularis posterior. - . _
-^ i <?
. . . \]r- ^V
-d '
20 , v. marginalis dextra.'
. .
.
206 , v. coronaria dextra.
,
. 32 %
.
21 , v. cardiaca parva.
,

. . .
22 ,
v. ventriculi dextri anterior.

,

. . .
23 [[]], w. cardiacae minimae [[Thebesii]].

,
.
24 ,
w. atriales dextrae et sinistrae.
. . .
25 , w, ventriculares.
. . .
26 - , w.
atrioventriculares. . .
27 , v. cava supe
rior. . .
28 [
], w. brachiocephalicae [dextra et
sinistra].
.

v. cava superior. . .
29 , vv. thyroideae
inferiores.
, (
) . . .
30 , plexus
thyroideus impar.

. .
31 , v. laryngea
inferior.
. . .

233

234
1
2
3

4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16
17
18
19

, w. thymicae.
. . .
, w. pericardia. . . .
, vv.
pericardiacophrenicae.
.

. . .
, vv. mediastinales. . .
, vv. bronchioles. .
.
, w. tracheales. . .
, w. oesophageales.
. .
, v. vertebralis.
,
. . .
, v. occipitalis.

. -
,
. . .
, v. verte
bralis anterior.

. . .
[ , v. verte
bralis accessoria].

.
7. . .
, ple
xus venosus suboccipital.
. .
.
, v. cervicalis pro
funda.

. . .
, vv. thoracicae
intemae. ,
a. thoracica interna
,

. . .
, w. epigastricae superiores.

,
. . .
, w. subcutaneae abdominis.
. . .
- , vv.
musculophrenicae. -,
. . .
, vv. intercostales anteriores. . . .
, v. inter-

20

21

22

23

24

25
26
27
28
29
30
31
32

costalis suprema.

. . .
, v. intercostalis superior sinistra
( )
. . .
, v. jugularis
interna.

. . . .

, bulbus superior v. jugularis

. . .
, v. aquaeductus co
chleae. ,
. . .

, bulbus inferior v. jugularis .
,
v. subclavia.
, . . .
, plexus pharyngeus
(pharyngealis).
. . .
, vv. pharyngeales.
or . . .
, vv. meningeae.

.
, v. lingualis.
. .
.
, vv. dorsales
linguae.
. . .
,
, v. comitans . hypoglossi. . .
, v. sublingualis.

. . .
, v. profunda lin
guae.

- . .
.

236
1

8
9
10
11
12
13
14

15
16

17

, v. thyroidea
superior.

. . , .
, vv. thyroideae
mediae. ,

. . .
-- , v.
stemocleidomastoidea.


. . .
, v. laryngea
superior.
.
. . .
, v. facialis.
,
a. facialis, glandula submandibularis. . , .
, v. angularis.
,

.

v. ophthalmica superior. . , .
, vv. supratrochlears
[[v. frontalis]].
,
.
. , .
, v. supraorbitalis.

. . .
, vv. palpebrales supe
riors.
. . .
, vv. nasales
externae.
. . .
, vv. palpebrales inferi
ors.
. . .
, v. labialis superior.
.
.
, w. labiales inferio
rs.
. . .
, v. profunda faciei
(facialis).
,

. . , .
, rami parotidei.
. .
, v. palatina externa.

.
. . ,
.
, v. submentalis.

18

19
20

21

22
23

24
25
26
27

28
29
30
31. . .
, v. retromandibularis.

. . , .
, vv. temporales superficiales.
. . .
, v. temporalis me
dia.
.
. .
, v. transversa faciei
(facialis).
.
. .
, w, maxillares.
. . .
, plexus pterygoi
deus.
, ,
mpterygoideus lateralis.

. . .
, vv.
meningeae mediae.
. . .
, vv. temporales profundae.
. . .
, v. canalis
pterygoidei.
. . .
, vv, auriculares
anteriors.
. .
, .
, vv. parotideae. . .
, vv. articulares.
. . .
, vv. tympanicae.
.
, v. stylomastoiden
. . .

237

238
1

2
3
4

6
7
8

10

10

11

12

13

14

, v. jugularis
externa.
,
.
.
. . .
[[ , v. occipitalis]].
. . .
, v. auricularis poste
rior.
. . .
, v. jugularis an
terior.
, --

. . .
, arcus venosus
jugularis.
. . .
, v. suprascapularis.
,
. . .
, w. transversae
cervicis.
. . .
, si
nus durae matris.

.
,
.
. , .
, sinus transversus.

.
. , .
, confluens sinum.

. ,
, ,
. . ,.
, sinus marginalis.


. . .
, sinus occipitalis.

. .
, .
, plexus basilaris.
.
,

. . .
, sinus sigmoideus.

. S-
bulbus
superior venae jugularis. . , .
, sinus sagittalis superior.

. . , .

15 , lacunae laterales.

. . .
16 , sinus sagittalis inferior.

. . .
17 , sinus rectus.

.


. . .
18 , sinus petrosus
inferior.

. . .
19 , w. labyrinthales.

. .
.
20 , sinus petrosus
superior.

. . .
21 , sinus cavemosus.
,
,
.

,

, 1- 2-
. . .
22 , sinus intercavernosi.
. . .
23 - , sinus sphenoparietalis.
.
. . .
24 , vv. diploicae.
.
-
.
25 , v. diploica
frontalis.
.
, . . .
26 , v.
diploica temporalis anterior.

. . .
27 , v.
diploica temporalis posterior.


. . .
28 , v. diplo
ica occipitalis. .
. . .

240
1

5
6

10
11

12
13
14
15
16

,
, vv. emissariae.


17 , v. unci. . .
,
18 , v.

media superftcialis cerebri.
, v. emissaria
2/3 ,
parietalis.


. . .
. .
19 [[.
]] , v. anastomotica superior
, v. emis
[[Trolard]].
saria mastoidea.


.
. . .
. . .
, v.
20

emissaria condylaris.
[[ ]], v. anastomotica inferior

[[Labbe]].. . .
. . .
, v. emissaria
.
occipitalis.
. . .
21 , vv. profun
dae cerebri.
, plexus venosus canalis hypoglossi.
.
22 [[]] , v. basalis

[[Rosenthal]].
. . .
,
,
,
plexus venosus foraminis ovalis.


. . .
. . .
23 , w anteri
,
ores cerebri.
plexus venosus caroticus internus.
. . .
24 , v.
. . .
media profunda cerebri.
, vv.
. . .
portales hypophysialis. 25 , vv. insulares.

.

26 , vv.
. . .
thahmostriatae inferiores.
, vv. cerebri.
,
, ,
.
.

,


. . .
.
27 , v. gyri
, vv.
olfactorii.
superficiales cerebri.
.
, vv. superiores
. .
cerebri. , 28 , v. ve
ntricularis inferior.
.

.
.
, vv. prefrontales.
. .

29 , v. cho . . .
roidea inferior. , vv. fiontales.
,
. .
. . .
.
30 , vv. peduncubres.
, vv. parietales.
. . .
.
. .
, vv. occipitales.
. . .
, vv. inferiores
cerbri.

241

242
1

9
10

11
12
13
14

[[]] , v.
magna cerebri [[Galeni]].


. . , .

, w.
internae cerebri.
,


. , ,
. .
, .
, v. choroidea superior.


,
. . .
(
), v. thalamostriata superior
(v. terminalis).
,
.

. . .

, v. anterior septi pellucidi.


. . . , .

, v. posterior septi pellucidi.

. .
.

, v. medialis atrii ventriculi lateralis.
.

. . .

, v. lateralis atrii ventriculi lateralis .
.

. . .
, vv. nuclei caudati.
. .
, vv, directae laterales.

. . .
, v. po
sterior corporis callosi .
. . , .
,
v. dorsalis corporis callosi.
. . .
, w. trunci encephali.
, v.

15
16

17

18
19

20

21

22

23

24

24
25

26

27
28
29

pontomesencephalica anterior.

.

. . .
, w.pontis.

. . .
, vv. meduUae
oblongalae.


. . .

, v. recessus lateralis ventriculi
quarti.
. . .
, vv. cerebelli.
, v. superior vermis.


. . .
, v. inferior vermis.

. .

, vv. superiores ce
rebelli .

. . .
, w. inferiores cere
belli.
.

. . .
, v. praecentralis cerebelli.
.
. . .
v. petrosa.
,

. . .
, vv. orbitae.
, v. ophtalmica
superior. .

.

. . .
, v. nasofrontal.

- . . .
, vv. eihmoidales. . .
, v. lacrimalis. . .
, vv. vorticosae (w.
choroideae oculi). -
,

. . .

244

16 , ple
xus venosus areolaris.
. . .
17 , w. brachiales.
. . .
18 , w. ulnares.
. . .
19 , w. radiates.
. . .
19 , w. interosseae anteriores.
.
196 , w. interosseae
posteriores.
.
20 . v.
cephalica .

,
sulcus bicipitalis lateralis

. .
, .
21 , v. thoracoacromialis. .
. , .
22 [
, cephalica accessoria].

v. cephalica. . , .
23 , v.
basilica.
.
sulcus bicipitalis medialis
. . , .
24 , v. mediana
cubiti.

. . .
25 , v. mediana
antebrachii. v. cephalica v. ba
silica. . . .
26
, v. mediana cephalica

. . .
27
, v. mediana basilica.

. . .
28 , rete venosum dorsale manus. . .
29 , vv. intercapitulares.

. . , .
30
, arcus venosus pabnaris superftcialis.

. . .
31 , vv. digitales palmares.
. . .
32 , arcus
venosus pabnaris profundus.
.
. , .
33 , vv. meta-

, w. ciliares.

( ). . .
2 , w. ciliares
anteriores.


. . .
2 [ , sinus venosus
sclerae]. . . . 354.30.
3 , w. scleraks.

.
4 , v. centralis
retinae.

. . .
5 , w. episclerales.


. . .
6 , w. palpebrales.
. . .
7 , w. conjunctivales. . .
8 . v. ophtabnica
inferior.
.


. . .
9 , v. subclavia.
-


. . .
10 , w. pectorales.
.
.
11 , v. scapularis
dorsalis.

.
. . .
12 [ , v, thoracoacromialis.
. . .
13 , v. axillaris.

1-
m.teres mayor. . , .
13 , ,
,
, , vv.
subscapularis, circumflexa scapulae, thoracodorsalis, circumflexa posterior humeralis,
circumflexa anterior humeralis.
.
.
14 , v. thoracica
lateralis.
, . . .
, vv. thoracoepigastricae.
.
. . .

245

carpales aorsales.
2 - 5
. . .
34 , vv. metacarpales pabnares.
. . , .

(\

. .
( )

. .

246

. . .
16 , ramus spinalis.

. . .
16 , venae
columnae vertebralis.
17 /
, plexus venosus
vertebrates extemus anterior/posterior.

. . .
18 /
, plexus ve
nosus vertebrates internus anterior/posterior.

()

. . .
19 - , w. basivertebrales.
.

. . .
20 , vv. medullae
spinalis. ,
.
.
20 , vv.
spinales anteriores. ,
.
206 , vv. spina
les posteriores.
.
, v. cava inferior.

.

. . , .
22 , vv. phrenicae inferiores.
. . .
23 , w. lumbaks.

. . , .
24 , vv. hepaticae.
.
25 , vv. hepati
cae dextrae.
. . .
26 , vv. hepa
ticae intermediae.
. . .
27 , vv. hepa
ticae sinistrae.
. . .
28 , w. renaks.
. . .
28 , w. capsulares.
,
,
. . .
29 , suprarenalis (adrenalis) sinistra.
. . .
30 , v. testicularis si
nistra. . .

1
2

5
6
7

8
9
10

11
12

13

14
15

, v. azygos.

.

4 5. . .
, arcus venae azygos.

.
, v.
intercostalis superior dextra.
2-, 3- (4-)

. . .
, v. hemiazygos.

9 - 11
v.
subcostalis. 9 - 10
v. azygos. . .
, v. hemi
azygos accessoria. 4 8 ,
,
.
v. hemiazygos accessoria

,
. . .
, vv. oesophageales.

. . .
, w. bronchioles.
,
. . .
, vv. pericardiales.
,
.
. .
, vv. mediastinales.

. . .
, vv. phrenicae superiores. ,
. . .
, v. lumballs ascendens.
-
, - .

. . , .
, vv. lumbaks.

. . .
, v. subcostalis.
12- .

12, ,

. . ,.
, vv. intercostales posteriores. 4 - 1 1 .

. . .
, ramus dorsalis.
. .
, v. intervenebralis.

31 , v. ovarica sini
stra. . .
32 , v. suprarenalis (adrenalis) dextra.
. . .
33 , v. testicularis dex
tra. . . .
34 . v. ovarica dex
tra. .. .
35 , plexus pampiniformis.
. . .

247

248
1

3
4
5

7
8

10
11
12

13
14
15
16

17
18
19

, vena portae hepatis., .

,
.
. .
, ramus dexter.
,
.
. .
, ramus anterior.

. . .
, ramus posterior.

. . .
, ramus sinister.
,
, ,
. . .
, pars transversa.
,

. . .
, rami caudati. . .
, pars umbilicalis.
lobus hepatis
sinister . .
.
[ , ductus venosus]. ,


. . .
, lig. venosum.

. . .
, rami laterales.

.
, v. umbilicalis si
nistra. ,
,
ductus venosus
. . .
, lig. teres he
patis. ,
. . .
, rami mediales.
pars umbilicalis
. . .
, v. cystica.

. . .
, vv. paraumbilicales.
.

. . .
, v. gastrica sinist
ra. .
. .
, v. gastrica
dextra.
. . .
, v. praepylorica.

. . .
20 , v. mesenterica superior.
,

.
v. splenica,
. . .
21 , vv. jejunales.
. .
.
21 , vv. ileales.

. . .
22 - ,
v. gastro-omentalis (epiploica) dextra.
. . .
23 , vv. pancreaticae.
. .
.
24 , w. creaticoduodenales.
. . .
25 - , v. ileocolica.

. . .
26 , v.
appendicularis.
. . .
27 , v.
colica dextra.
. . .
28 , v.
colica media (intermedia).
.
.
. .
29 , v. splenica.
-
,
, v. mesenterica inferior,
. . .
30 , vv, pancreaticae.
. . .
31 , vv. gastricae breves. . . .
32 - , v.
gastroomentalis (epiploica) sinistra.
. . .
33 , v. mesenteri
ca inferior.
,


. . .
34 , v.
colica sinistra.
. . .
35 , vv. sigmoideae.
. .
.
36 , v. rectalis superior.
. . .
37 , v. ilia communis. -

L 4 -
.
,
. . .
38 , v. sacralis
mediana.
. . .
39 - , v. iliolumbalis.

. . .

9 X.

249

250
1

5
6
7

8
9

10

11

12

13
14

[[]] , v. iliaca interna [[v. hypogastricaj. ,. . , .
, w. glutaeales
superiores.
.

[[ ]],
,

. . .
, vv. glutaeales
inferiores.


[[ ]].
,
.
. , .
, vv. obturatoriae.


, .
. .
, vv. sacrales
laterales.
. . .
, plexi4S
venosus sacralis.
. . .

[[]]
, plexus venosus rectalis [[plexus hemorrhoidalis]].
. . .
, vv, vesicales.

. . .
, ple
xus venosus vesicalis.

()
. . , .
,
plexus venosus prostaricus.
. . .

, v. dorsalis profunda penis.
,

..
. . . . 165. . .
, v.
dorsalis profunda clitoridis. ,

. .
, vv. uterinae.

. . .
, plexus

15

16

17

18
19

20

21

22

23

24

24

25

venosus uterinus.
.

. . .
, plexus
venosus vaginalis.


. . .
, v. pudenda
interna. -

[[
]]. . , , .
, vv.
profundae penis.
.


. . .
, vv. profundae
clitoridis.
. . .
, vv.
rectales mediae.
.

.
. , .
, vv.
rectales inferiores.

.

. . , .
/ , w.
scrotales/labiales posteriores.

. . , .
/
, v. bulbi penis/vestibuli.


()
. . , .
, v. iliaca
externa.


,
v. iliaca communis. . .
, v. epigastrica
inferior.

. . .
( ), ramus pubicus (v. obturatoria
accessorial

. . .
,
, v. circumflexa iliaca profunda.
.
. .

252

2
3

4
5

9
10

11

12

13

, VE
NAE MEMBRIINFERIORIS.
, v. femoralis.


. . .
, vv. pudendae
extemae.
. . .
,
, v. circumflexa iliaca superficialis.
. . .
, v. epigastrica superficialis.
. . .

/, vv. dorsales superfici
alis penis/clitoridis.
,
(),

.
.
. . . . 165. . .
/ , vv.
scrotales/labiales anteriores.
.
.
, v. saphena magna. .
,
,

.

. . , , , .
, v.
saphena accessoria.,
.
v. saphena accessoria .
. .
, v. profunda femoris.
. .
,
, w. circumflexae mediates
femorales.
. . .
,
, w. circumflexae laterales
femorales.
. . .
, vv. perforates.

,

. . .
, poplitea.


,

.
. ..
13 , venae surales.
.
14 , vv. genicurales.
,
. . .
15 , v. saphena
parva.
,
.
. , , , .
16 , vv.
tibiales anteriores.
. . , , .
17 , rete venosum dorsale pedis.
,
v.tibialis anterior. . .
18 , arcus
venosus dorsalis pedis.


. . , , .
19 , vv.
digitales dorsales pedis.
. . .
20 , vv. metatarsales dorsales.

. . , .
21 , vv. tibia
les posteriores.
. . .
22 , vv. fibulares.
.

. . .
23 , rete venosum plantare.

. . .
24 , arcus
venosus pkmtaris.
. . .
25 , w.
metatarsales plantares.
. . .
26 , vv.
digitales plantares. . . .
26 , vv. intercapitularis.
. . .
266 , v, marginalis lateralis.
.
v. saphena parva. . .
26 , v. mar-

ginalis medialis.
.
v. saphena magna. . .
27 , w. perforantes.

,
, .

.

253

254
1
2
3

4
5

7
8

9
10

11

12

13

14

15

, systema
lymphaticum
, vasa lymphatica.
, vas fymphocapillare. ,
, ,

(
). . .
, rete fymphocapiUare.
. . .
, vas lymphaticum.

.

.
. .
, plexus tymphaticus.

. . .
,
vas lymphaticum superficiale.
.
, vas lym
phaticum profundum.
.
.
, trunci tymphatici.
.
/, truncus
lumbaris dexter/ sinister.
,
, , , ,

. . .
, trunci intestinales.

,
. .
.
/
, truncus bronchomediastinalis dexter/
sinister.
.
, - ductus lymphaticus dexter.
. . .
/,
truncus subclavius dexter/sinister.

.
ductus tymphaticus
dexter, - (

). . .
/, truncus
jugularis dexter/sinister.

. .
, ductus limpha-

16

17

18
19
20
21
22

23

24

25
26
27
28

29

tici.
.
(
), ductus tymphaticus
dexter (ductus thoracicus dexter).
,

. . . .
, ductus thoracicus.
cisterna chyli.

,

. . .
, arcus ductus
thoracici.
. . .
, pars cervicalis.
7. . .
, pars thoracica.

1. . .
, pars abdominalis.
L 1.
. .
, cisterna chy
li.
.

. .
, nodus lymphaticus
(tymphonodus). ,

1 - 2,5 . ,
, , ,
.

. .
.
, vas
lymphaticum afferens .
. .
.
, vas
lymphaticum efferens.
. . .
, cortex.
, .
. .
, medulla. ,
. .
, hilum. ,
,

. . .
, nodulus lympha
ticus (lymphonodulus).
,
, ,
.
(
). . .

256
1


14 , nodi tym
, nodi tymphatici regionales.
phatici Unguales. mJiyoglossus.
2 , caput et collum.
,

3 , nodi
2/3 .
tymphatici occipitales.
15 ,
.
nodi tymphatici submentals.
,


.
. . .
, ,
4 , nodi
.
tymphatici mastoidei [[retro-auriculares]].

.
. . .

16

,
, nodi tymphatici submandibulares.

.
.
.
, ,
. .
,
5
, ,
, nodi tymphatici parotidei super 2/3 ,
ficiales.

.
.
.
. . .
. . .
17
6
, nodi tymphatici cervicales anteriores.
, nodi tymphatici parotidei profundi.
18 ( )
.
, nodi tympharici
,
superficiales (jugulares anteriores).
, -
.
, , ,


.
. .
.
.
. . .
19 , nodi
7 ,
tymphatici profundi.
nodi tymphatici prae-auriculares.
.
. . .
19 , nodi
8 ,
tympharici infrahyoidei.
nodi tymphatici infraauriculares.
.
. .
,
9


, nodi tymphatici intraglandu-lares.
.
. . .
. . .
10 , nodi tym
phatici faciales. 20 , nodi
tymphatici praelaryngeales.
.

,
.
,

.
. . .
a facialis
.
21 , nodi
tympharici thyroidei.
11 [ , nodus buccinatorius].
.
.

. .
. . .
12 [ , nodus nasolabial].
22 , no
. . .
di tympharici pretracheales.
13 [ , nodus malaris].
.
.
.
14 [ , nodus mandi
bularis].
. . .
. . .

257


23 , no
di tympharici paratracheales. . .
. (. 22). . .

23 , no
di tympharici retropharingeales.
. . 258.13.

. .

258
1

4
5
6

10
11
12
13

14
15, nodi tymphatici cervicales laterales.
.
:
,
nodi tymphatici superficiales.
.

.

. . . 257, . .
,
nodi tymphatici profundi superiores.

,
.
. .
,
nodi tymphatici laterales.
. . .
, nodi
tymphatici anteriores.
. . .
- , nodus jugulodigastricus.
.
, . . .
,
nodi tymphatici profundi inferiores.


,
.

.
--
, nodus jugulo-omohyoideus.
-
.
. . .
, nodi ty
mphatici laterales.
.
. .
, nodi
tymphatici anteriores.
. . .

, nodi tymphatici supraclaviculars.
. . .
, nodi accessorii.
,
nodi tymphatici retropharyngeales.


. . , .
, membrum superius.

, plexus tymphaticus axillaris.
,
20 - 30
. . .

16
, nodi tymphatici axillares.

. . .
17 , nodi
tymphatici apicales.
.
pectoralis minor
.

.
,
,
. . .
18 , nodi ty
mphatici brachiales.

. . .
19 , nodi
tymphatici subscapulars.
a.subscapularis
,
. . .
20 , nodi tym
phatici pectorales.
. pectorales minor

. . .
21 , nodi
tymphatici centrales.

,
. . .
22 , nodi
tymphatici interpectorales.

.

. . .
23 - (
) , nodi tym
phatici eltopectorales (infraclaviculares).


. . .
24 , nodi
tymphatici brachiales.
.
25 , nodi tym
phatici cubitales. ,

. . .
26 , nodi
tymphatici supratrochleares.

v. basilica. . .
27 ,
nodi tymphatici superficiales.
28 , nodi tym
phatici profundi.
.

260

1
2

, thorax.
() , nodi
lymphoid paramammarii.
. . .
3 ,
nodi lymphatici parasternales.
.
,
,
.

,

. . .
4 , no
di lymphatici intercostales.
.

. . .
5 ,
nodi lymphatici praevertebrales3.

.
. . , .
6
, nodi lymphatici phrenici supe
riors. :
- ,
- .
.
. .
7
, nodi lymphatici prepericardials.
.

.

. . .
8
, nodi lymphatici pericardiales
laterales.
. . .
9
, nodi lymphatici mediastinals anteriores.
.
, .

. . .
10 [ , nodtts ligamenti arteriosi]. .
. .
11
, nodi lymphatici mediastinals
posteriores.
. ,
, , , ,

.

12

13

14

15

16
17

.

:

, nodi lymphatici juxtaoes ophageales pulmonales.
. .
. .

, nodi lymphatici tracheobronchiales.. . .

, nodi lymphatici tracheobron
chiales superiores.
. . .

, nodi lymphatici tracheobron
chiales inferiores.
. . .

, nodi lymphatici paratracheales.
. . .
[ , nodus arcus
venae azygos].
. .
. .

261

262

:
, abdomen: nodi tym
phatici parietales.
.
2
, nodi lympharici lumbales sinistri (lumbares). .
.

,

, ,
, ,
.

.
3
, nodi tymphatici aortici laterales.
. . .
4 ,
nodi lympharici preaorria.
. . .
5 ,
nodi lympharici postaorrici.
. .
6
, nodi lympharici lumbales
(lumbares) intermedii.
.

. . .
7 ,
nodi lympharici lumbales (lumbares) dextri.


.
.
8
, nodi lympharici cavales laterales.
. . .
9
, nodi lympharici precavales.

10
, nodi lympharici postcavales.
. . .
11
, nodi lympharici phrenicae inferiores.

. . , .
12
~ , nodi lympharici epigastrici inferiores.

. . .
13 :
, abdomen: nodi lympharici
viscerales.
14 , noditympharici celiaci.
.
,
, , ,
.


. . ,.
15 [

16

17

18

19
20
21
22

23

24

25

26

27

28

29

/], nodi lympharici gastrici [dextri/


sinistri]. /

.
. . .
[ , anulus
tymphaticus cardiae].

. . . .
-
[/], nodi lympharici
gastro-omentales [dextri/sinistri].
- .
.

, -
. . .
, nodi tympha-rici
pylorici. .

.
[ , nodus suprapyloricus]. . .
, nodi subpylorici\. . . .
[ , nodi retropylorci].
. . .
,
nodi lympharici pancreatici.

.
,
.

, nodi tymphatici pancreatici superiores.

. . , .

, nodi tymphatici pancreatici infe
riores.
. . , .
, nodi
tymphatici splenici (lienales).
.
. . , .

, nodi tymphatici pancreaticoduodenales.


.

, nodi tymphatici
pancreaticoduodenales superiores.

. . .

, nodi tymphatici creaticoduodenales inferiores.

. . .
, nodi tymphatici
hepatici.
- .

.

.


30 , nodus cysticus.
. . .
31 , nodus
foraminalis.
. . .

263

264
1

2
3

5
6
7

10

11

12

13

14
15


, nodi
lymphatici mesenteric!.
100 - 150.
.
.

, nodi lymphatici juxtaintestinales.
.
[]
, nodi lymphatici superiores [ce
ntrales].
. . .
-
, nodi lymphatici ileocolici.

.
. . .

, nodi lymphatici precaecales.
a. caecalis anterior. . .
,
nodi lymphatici retrocaecales.
. . .
,
nodi lymphatici appendiculares.
.
33 - 50%. . .
-
, nodi lymphatici mesocolici.

meso
colon.
.

, nodi fymphatici paracolic!.

. . .
[/
/] , nodi
lymphatici colici [dextriAnedii/sinistri].
,
. . .

, nodi lymphatici mesenterici inferiores.

,
.
nodi lym
phatici preaorrici,
a. mesenterica inferior. . .
,
nodi lymphatici sigmoidei.
.

. . .

, nodi lymphatici rectales su
periores. axectalis
superior
. . .
:
, pelvis: nodi lymphatici
parietales. .

, nodi lymphatici iliaci communes.
no valiaca interna.
,

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
26

27
28

29

,
( ),

.


.
:

, nodi lymphatici iliaci
communes mediates.
.

, nodi lymphatici
iliaci communes intermedii.

. . .

, nodi lymphatici
iliaci communes laterales.
. . .

, nodi lymphatici ili
aci communes subaortic!.
, L 4. . , .

, nodi lymphatici iliaci
communes promontorii.
. . , .

, nodi lymphatici iliaci externi.


, ,
.
.
:

, nodi lym
phatici iliaci externi mediates. . . .

, nodi
lymphatici iliaci externi intermedii.

. . .

, nodi lym
phatici iliaci externi laterales.
. . .
[ , nodus lacunaris medialis].
, . ..
[ , nodus
lacunaris intermedius].
.
. . .
[ , nodus lacu
naris lateralis].
. ..

, nodi
lymphatici iliaci externi interiliaci.

. . .
, nodi lym-


phatici iliaci externi obturatorii.
. . .

266
.1

5
6

8
9

10

11

12

13
14

15

, nodi fympnatici iliaci intemi.


, nodi

tymphatici inguinales superficiales supero
mediales. ,
, , .
. . .

16

.
, nodi

tymphatici inguinales superficiales superolate, nodi tymphatici gluteales superiores.
rales.

, . . .
.
17

. .
, nodi tymphatici inguinales su

perficiales inferiores.
, nodi tymphatici gluteales inferiores.
,


.
.
,

. .
. . .
,
18 ,
nodi tymphatici sacrales.
nodi tymphatici inguinales profundi.
.

. . .
.
:
( )
, pelvis: nodi tymphatici vis
.
cerates., nodi tymphatici paravesicular.
. . .

19
. . .
, nodi tymphatici poplitealessu
perficiales.
, nodi fympnatici prevesiculares.. . .
.
(

)

, nodi tymphatici postvesiculares.
. . .
. . .

20
, nodi tymphatici vesiculares
, nodi tymphatici popliteales profundi.

laterales.
.
. . .
.
, nodi

tymphatici parauterine
. . .
cervix uteri.
. .
21 [ , nodus
tibialis anterior].
,
.
nodi tymphatici paravaginales.
.
,
. . .
22 [ , nodus ti
bialis posterior].
()
, nodi tymphatici pa
.
rarectal (anorectales).
23 [ , nodus fibularis].


, ,
.
. . .
, membrum inferius.

, nodi tymphatici inguina les
superficiales.
,
,
, ,
.

nodi fympnatici iliaci externi.

267

268
1

3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13
14
15

16

17

18
19


, splen (lien).
,

, , , ,
. . , .
[ , splen accessorius].

.
, facies diaphragmatica.
.
, facies visceralis. .
.
, facies rencdis.
,
. . .
, facies gastrica.
, .
. .
, fa
cies colica.
. . .
, extremitas posterior. .
, extremitas anterior.
, mar go superior.

. . .
, margo inferior.
.
.
, hilum splenicum.
.

. . .
, tunica serosa.
, . . .
, tunica fibrosa.
. .
.
, trabeculae splenicae
[lienalis].
,
.
. . .
, pulpa splenica [lienalis].
( , )
( ,
).
. .
, sinus splenica [lienalis].

,
.
. .
, rami splenica [lienales] .
.
, penicilli. ,

20

21
22

23

24

25

26
27
28

29

30

31

32

33


. . .

( ),
folliculi tymphatici splenici [lienalis] (fymphonoduli splenici).
( ).
. . .
, systema nervosum.
, meninges.
(, , )

.
,
dura mater cranialis (encephali) [[pachymeninxJJ. ,
.
.
.,
, falx cerebri.
,

. . .
, tentorium cerebeUi.
,


.
. .
, incisura tentorii.
. . .
, falx cerebeUi. dura
mater cranialis,
. .
, diafragma seUae.

,

. .
, cavitas trigeminalis
(cavum trigeminale). ,
,
. . .
, spatium su
bdurals
.
(, ).
,
dura mater spinalis.

. . .
(
), filum terminate
externum (durale). S2 - 3


2.
()
, spatium epidurales (peridurale).

.

. . .

269

270

,
arachnoidea mater cranialis (encephali).
, , ,


,

. . .
, spatium subarachnoideum.
.

. .
, liquor cerebrospinalis.
2- -
1 .


.
, cisternae subarachnoideae. ,
.
- ()
, cistema cerebeUomedulIaris (magna).

.


. . .

, cistema fossae lateralis cerebri.

, ,
.
. . .
, cistema chiasmatica.

. . .
, cistema interpeduncularis.

.
, ,

. . .
, cistema ambiens.

. ,
,
() . . .
10 , cistema pericaUosa.
. . .
11 - , cistema
pontocerebellaris.
-

. . ,
12 , granulationes arachnoidalis. ,

,


.

10 . . .
13
, arachnoidea mater spinalis. ,
,


,
.
. .
14 , spatium subarachnoideum.
.


. . .
15 , liquor ce
rebrospinal.
.
2- 6- 1 3
.

271

272

, pia
mater cranialis (encephali). ,
,
,

.
2
, tela choroidea ventriculi quarti.
,

.
tenia ventriculi quarti,
. . .
3
, plexus choroideus ventriculi quarti.
,

tela choroidea,
.
. . .
4 , tela
choroidea ventriculi tertii. ,
,
.
. .
5
, plexus choroideus ventriculi tertii.
,
, ,

. foramen
interventriculare
. . .
6
, plexus choroideus ventriculi lateralis.

,

.
. . .
7 , glomus choroideum.


. . .
8 ,
pia mater spinalis.
,

. . .
9 , lig. denticulatum. ,

,

dura mater spinalis.
. .
10 , se
ptum cervicale intermedium.

.

. . ,
11 (
), filum terminate internum (piale).
,

12
13

14

15

16

17

18
19
20
21

22

23
24

.
filum terminate externum. . , .
,
systema nervosum centrale.
.
, medulla spinalis.
(
, ,
).

,

, L1 - 2,

. . , .
, intumescentia cervicalis.
-
.
. . .
41 - , intu
mescentia lumbosacralis.
-
.

. . .
, conus medullaris. Kay
, L1 - 2
. . .
(), filum
terminate (spinate).

. . , .
, ventriculus terminalis.
. . .
/ mediana
anterior.
. .
, sulci4S medianus posterior.
. . .
, sep
tum medianum posterius.
.

. . .
, sulcus
anterolateral.
.
.
, sulcus poste
rolaterals.
. . .
, sulcus
intermedius posterior.
sulcus medianus posterior.
.
.

273

274
1

3
4

9
10

11
12

13


, funiculi medullae
spinalis. ,

,
.
, funiculus anterior.

,
- . . .
, funiculus lateralis.

. . .
, funiculus posterior.

,
- . . .
, segmenta me
dullae spinalis. ,

,
.

.
[1 - 8] =
, segmenta cervicalia [l - 57= pars
cervicalis. 1 - 7

,

7.

7. . .
[1 - 12] =
, segmenta thoracica [l 12] = pars
thoracica.
7 11. . .
[1 - 5] =
, segmenta lumbalia [1 - 5] =
= pars lumbalis.
11 L 1. . .
[1 - 5] =
, segmenta sacralia [1 - 5] = pars
sacralia L 1. . .
[1 - 3] =
, segmenta coccygea [I - 3]
= pars coccygea.
. . .
, sectiones
medullae spinalis. .
, canalis centralis.
.
. . , .
, substantia grisea.

,

,
.
,

. . .

14 , substantia alba.
,

. . .
15 , sub
stantia gelatinosa centralis.
,
.
16 , columnae griseae.

. . .
17 , columna anterior.
. .
18 , cornu anterius.
. . .
19 , nucleus anterolateralis. (4 - 8)
- (L2 - S1)
.
.
. .
20 , nucleus anteromedialis.
. . .
21 , nucleus posterolateralis. -
(5 - 1) (L2 - S2)
.
. . .
22 , nucleus retroposterolateralis. -
(8 - 1) -
(S1 - 3)
. . .
23 , nucleus posteromedialis.
-
(1 - L3)
. , , . .
.
24 , nucleus centralis.
,

. . .
25 , nucleus nervi
accessorii (nuc. accessorius).
(1 - )
.

. . .
26 , nucleus
nervi phrenici (nuc. phrenicus).

- (4 7). . .

275

276
1
~
2
3

4
5
6
7

9
10
11

12

13

14

15

16


, columna posterior.
, ,
-
. . .
, posterius.
. . .
, apex. ,


. . , .
, caput.

. ...
, cervix.
. . .
, basis.
,
. . .
, substantia gelatinosa
. , ,
. . , .
, sub
stantia visceralis secundaria.


. . .
, columna lateralis.

. . .
, comu laterale.

Tl - L2 . . .
(
), columna intermediolateralis (autonomica).

(Tl - L2).


. . , .
[]
, substantia [grisea] intermedia centralis.
,

. . , .
[]
, substantia [gnsea] intermedia late//5.
,
.
1 - L 2
. . , .
[[ -
]] ( ), columna thoracica
(. thbracicus) [[Stilling-Chrke]].

8 - L2 .
. . , .
,
nuclei parasympathici sacrales. S2 4
.
, formatio reticu
laris. ,


. . , .
16 / , commissura grisea anterior/posterior.
/ .
.
17 , substantia alba.
, , .
18 , comissura alba
anterior.
,
.

. . .
18 , comissura alba
posterior. ,

.
19 , funiculus anterior.

,
. . , .
20 , fasciculi
proprii anteriores.

,

( ). . .
21 , fasciculus sulcomarginalis.
.
22 -
() , tractus corticospinalis
(pyramidalis) anterior.
,

. . .
23 - , tractus
vestibulospinalis.
-

. . .
24 - , tractus
reticulospinalis.
,

. . .
25 - ,
tractus spinothalamicus anterior.
.
(
). . .
26 , funiculus lateralis.

. . , .
27 , fasci
culi proprii laterales.
,
.
. .
28 -
() , tractus corticospinalis
(pyramidalis) lateralis.


. . .

277

29 -
[[- 33 , tractus oli]] , tractus rubrospinalis [[Monavospinalis.
kow]].
.
- .


. . .
. . .
30 -- , tractus buworeticulospinalis.
- .
31 -- ,
tractus pontoreticulospinaMs.
.
32 - , tractus
tectospinal.

. ,
lamina tecti,

. .
.

278
1

- , tractus spinotectalis.
,
- lamina tecti.
. .
2 - ,
tractus spinothalamics lateralis.
,
, ,
.

. . .
3 - [[]] , tractus spinocerebellarisanterior [[GowersJ].,
. . .
4 - [[]] , tractus spinocerebellaris posteri
or [[Flechsig]].
.
- .
5 [[]] ,
tractus dorsolateral [[Lissauer]].

.

-

. . .
6 - [[]] , tractus
spinoolivaris [[Helhveg]].

tractus olivospinalis.


7 - , tractus spinoreticularis. .

. . .
8 , funiculus posterior.

. . .
9 , fasciculi proprii
posteriores.
- . . .
10 - , fasci
culus septomarginal.


. . .
11 , fasciculus interfascicularis.
[ ]


. . .

12 [[]] , fasciculus gracilis


llGoll]].

.
,
,


. . .
13 [[]] , fasciculus
cuneatus [[Burdach]].

.


. . .
14 , encephalon.
15 , truncus cephali. ,
.

.
16 , rhombencephal
on.. ,
,
. . .
17 [], medulla
oblongata (bulbus).

.

4-
. . .
18 , fissura mediana
anterior.
.
. . .
19 [ ], pyramis
[medullae oblongatae].
,
.
. .
20 (
), decussatio pyramidwn (dec. pyramidalis anterior
motoria).
,

. . .
21 - , sulcus anteroiateralis.
.
. . .
22 , funiculus lateralis.

. .
23 , oliva. 1,5

.
. . .
24
, fibrae arcuatae externae anteriores.
,


. . . .
25 , sulcus retroolivaris. . . .
26 , area reiroolivaris.
. . .

279

280
1

7
8

9
10
11

12

13

14

15


, sulcus poste rolateralis.
IV . ^ IX, X
XI . 3>. .
, pedunculus
cerebellaris inferior. - ,

(tractus spinoceerebellaris posterior)
. .
, tuberculum trige
minal.
,

. . .
,, fasciculus cuneatus.

,


. . .
, tuberculum
cuneatum.
,
. . .
, fascicular gracilis.
.
,

. . .
, tuberculum gracile.
.

, sulcus medianus
posterior.
.
^
(). . .
, sectiones
medullae oblongatae.
, fiasciculus pyramidalis.
,
. . ,.
- ,
fibrae corticospinaks.

.
- , fibrae rticonucleares.
.
(
), decussatio pyrann idum (dec.motoria).

-
3 - 5
. ..
, fascicuhlus gracilis..
, nucleus gracilis.

. . .
16 , fasciculus cuneatus..
17 , nucleus cuneatus.

. . .
18 , nucleus
cuneatus accessorius.
.

. . .
19 , fibrae
arcuatae intemae.

. . .
20 (~ ), decussatio lemniscorum medialium (dec. sensoria).

. . , .
21 , lemniscus medialis.
2-

{tractus bulbothalamicus)
decussatio lemniscorum media
lium. . , .
22 - , tra
ctus tectospinal.
V .
,
. . .
23 , fasciculus
longitudinalis medialis. ,
, IV, VI,
XI V11I

,
. . .
24 [[]] ,
fasciculus longitudinalis posterior [[Schutz]].
,
,
, ,
, Vn .
. . .
25 ,
tractus spinalis n. trigeminalis.

,
. . , .
26 ,
nucleus spinalis nervi trigemini.
.


. . , .
27 , formatio (substa
ntia) reticularis.
,

281

. 30 , hilum
VII, VIII,
nuclei olivaris inferioris.
X . ..
. . .
28 , nucleus olivaris in 31 ,
ferior. "
nucleus olivaris accessorius medialis.


.
. ..
32 , nucleus
.
olivaris accessorius posterior.
. ..
.
29 , amiculum olivare. ..
, . .
.

282
1

3
4

8
9

10

11

12

13

14

15

, tractus olinucleus vestibularis lateralis.


vospinalis.
(
.
)

. . .
. . .
16 , nuclei cochleares.
- , tractus spinooliva
ris.
( ),

-
(tractus olivocerebellaris). . .
. . .
, tractus olivoce
17 , nucleus cocrebellaris.
hlearis anterior.
. . .

, pedunculus
,
cerebellaris inferior.
. . .
,
18 , nucleus cochle . ,
aris posterior.
,
(IV )
. . , .

,
, nucleus nervi


hypoglossi (nucleus hypoglossalis).
. . .


19 , nucleus commissur . . , .
alis.
.
, nucleus 20 , nucleus ambiguus.
ramedianus posterior.
.
,
IX, X XI
.
. . , .
, nucleus
dorsalis . vagi (nucleus vagalis dorsalis). 21 , nuc
leus salivarius inferior. ,


. . , .
IX . . , .
, nucleus intercalatus.
22 , nuclei arcuati.

nucL dorsalis n.vagi. .

, tractus solitarius.
.
VII, X ,


. . .
. . .
, nucleus solitarius. 23
, fibrae arcuatae externae anteriores.
,
,

,
. . .
,
, nucleus .
solitarius. . .
.
.
24
fibrae arcuatae externae posteriores.
, nuclei vestibulares.


- .
. tractus cuneoce,
rebellaris -
. . .
,
, nucleus
, vestibularis inferior.
,

8. . .
.
. . .
25 , raphe medullae
oblongatae.
, nucleus

vestibularis medialis.

.
. . .

26 , nuclei raphae.

. . .
.

284
1
2

7
8

10
11
12

13

14
15
16

17

, metencephalon. 18 , raphe pontis.


.
.
. .

.
, pons. 19 , fasciculus
. ,
longitudinalis medialis.
,
, , VI, XI
. . , .
VIII
- , sulcus bulbo ,
pontinus.
. . .
.
20 [[]] ,
VI, \ , VIII . /
fasciculus longitudinalis dorsalis [[Schutz]].
, sulcus basilaris.
,

,
,
, ,

, ,
, .
. .
. , .
.
, pedunculus
21 , lemniscus medialis.
cerebellaris medius (pontinus).
.
.
. . .
. . .
, trigonum
pontocerebellar . 22 - , tractus
tectospinalis.
,
,
,

. . .
. . .
, sectiones pontis.
() 23 , formatio reticu
laris. .
, pars anterior (basilaris) pontis.
,
- ,
. . .
.
, fibrae pontis

longitudinales.

,
. . .
.
24 , lemniscus spinalis.
- ,

fibrae corticospinals.
- . . .
. . .
- , fibrae 25 ,
ticonucleares.
tractus spinalis nervi trigeminalis.

V ,
- , fib

rae corticoreticulares.


.
.
. .
- , fibrae co- 26 ()
rticopontinae. ,
, nucleus spinalis (infe

rior) nervi trigeminalis.
. ..

, fibrae pontis
4-
transversae. . . .
. . .
27 , nucleus

, fibrae
pontinus nervi trigeminalis. V
ponto-cerebellares. .
,
..

, nuclei pontis.
. . .
.
28 (- . .
), lemniscus trigeminalis (tractus
.
trigeminothalamicus).
( ),

pars posterior pontis (tegmentum pontis).
,


. . .
. . .


29 ,
tractus mesencephalicus nervi trigeminalis
(tractus mesencephalicus trigeminalis).


.
. . , .
30
, nucleus mesencephalicus nervi trigemi
nalis [nucleus mesencephalicus trigeminalis].
V
. . .

285


286
1

2
3

10

11

12

13

14

,
nucleus motorius nervi trigeminalis [nucleus
motorius trigeminalis].
. . , .
nucleus nervi abducentis [nucleus abducens].
. . , .
, nucleus nervi facia
lis [nucleus facialis]. ,
,
nucL nervi abducenris. . , .
, genu nervi facialis.
,
,

- . . .
, nucleus
salivarius superior.

,
.
. , .
, nucleus lacrimalis.

.
, .
, .
, nucleus olivaris su
perior,,
.
. . .
, rractus olivocochlearis.
,
.
, nuclei vestibulares.
, - .
,
.
. , .
, nu
cleus vestibularis medialis. ,

.
. . , .
,nu
cleus vestibularis lateralis.
(
).
. . , .
, nucleus
vestibularis superior.

. . ,
.
, nuclei cochleares.
VIII
.
IV . . , .
, corpus trapezoideum.
,


, ,
.
. . .
15 , nu
cleus corporis trapezoidei anterior.

. . .
16 , nucleus
corporis trapezoidei posterior.
. . .
17 , lemniscus lateralis.

.
. . .
18 , nuclei lemnisci
lateralis.
.
19 , ventriculus quartus.

. . .
20 , fossa rhomboidea.
. . , .
21 , recessus lateralis.
. .
, .
22 , sulcus medianus.

. . .
23 , eminentia medi
alis.
. . .
24 , colliculus facialis.

.
V nuclnabducentis. . .
25 , sulcus limitans.

. . .
26 , area vestibularis.
.


. . .
27 , fovea superior.
. . .
28 , locus caeruleus.


.
.
. .
29 , fovea inferior.
.
.
30 , striae medullares.

. ,
. . .
31 , trigonum nervi hypoglossi (trig, hypoglossale).
. . .
32 , funiculus separans.
area postrema.
. .
33 , trigo nervi vagi (trig, vagale). trigonum nervi hypoglossi
X . . .
34 , area postrema.
trigo
num nervi vagi.
. . .

287

288
1
2

3
~
4

7
8
9

10

11
12
13
14

15
16
17

,
tegmen
ventriculi quarti. . .
, velum meduUare superius. ,

. . .
,
frenulum veli medularis superioris.
velum medullare
superius . . .
, velum medul
lare inferius.
IV .
. .
.
,
tela choroidea ventriculi quarti.


IV . . .

, plexus choroideus ventriculi quarti.
,

tela choroidea,
.
. . .
, taenia ven
triculi quarti.
IV . .
, obex.
. . .
[[]]
, apertura mediana ven
triculi quarti [[Magendie]].
,
. . .
[[]]
, apertura lateralis
ventriculi quarti [[Luschkae]]. ,
.

. . .
, cerebellum.
.
, folia cerebelli.
,
. . .
, fissura cerebelli.
,
. . .
, vallecula cerebelli.
,
,
. . .
, corpus cerebelli.
,
- .
, vermis cerebelli.
,
. . .
, hemisphaerium cere

belli. . . .
18 , lobus ante
rior cerebelli.
. . , .
19 , lingula ,
.
.
. , .
20 , lobulus centralis.


. . , .
21 , cubnen.
. .
, , .
22 , ala lobuli
centralis.

. . , , .
23 ( ),
lobulus quadrangularis (pars anterior).

. .
, , .
24 , fissura prima.

. . , .
25 , lobus posterior
cerebelli. . . .
26 , declive. ,
. . , .
27 , folium vermis.
,
. . , .
28 , tuber vermis.
.
. , , .
29 , pyramis vermis.

. . , .
30 , fissura secunda.
. . , .
31 , uvula vermis. ,
. . , .
32 (
) ( ), lobulus sim
plex (lobulus quadrangularis) (pars inferoposterior).
. . , ,
.
33 , lobulus
semilunaris superior.
.
. , , .
34 , fissura horizontalis.
.
. . , , .
35 , lobulus se
milunaris inferior.

. . , , .


36 (
), lobulus gracilis (lob. paramedianus).

. . .
37 , lobulus biventer.

. . , .
38 , tonsilla cerebelli.
,
. . , .
39 , fissura posterolateralis.
,
- . . , .

289

290
1

2
3
4

9
10
11
12
13
14

15
16

- , lobus flocculonodularis. ,
archaeocerebeuum.
, nodulus.
,
. . .
, flocculus.

. . .
, pedunculus floccularis.

. .
.
, paraflocculus.
,

.
, archaeocerebellum.
- .
.
. .
, paleocerebellum.
, , ,
, ,
.
archaeocere-bellum. . .
, neocerebellum.
, ,
, ,
,
.
. . .
, sectiones bellares.
, arbor vitae cere.
. . .
, corpus medullare.
. . .
, laminae albae.
.
.
, cortex cerebellaris.
1
. . ,.
, stratum moleculare
(plexiforme).
,
,
.

- .
. .
, stratum
neurium piriformium.
. . .
, stratum granuiosum.
,

,
, . . .
17 , nuclei cerebellaris.
18 , nucleus dentatus.
,
.
. . .
19 , hilum nuclei
dentati. ,

. .
20 , nucleus emboliformis.
. . .
21 , nucleus globosus.

. . .
22 , nucleus fastigii.
. . .
23 , pedunculi cerebellares.

.
24 , peduncu
lus cerebellaris inferior.

- ,
. . .
25 , pedun
culus cerebellaris medius (pontinus). ,
. .
.
26 , pedun
culus cerebellaris superior.
.

. . .
27 , mesencephalon.
- ,
( ).
28 , pedunculus cerebri (cerebralis).
. . .
29 , pars anterior (crus cereb
ri).
. . .
30 , pars posterior.
. (292.10).
.
31 , sulcus oculomotorius.
.
. . .
32 , fossa interpeduncularis. .
. .
33 , sub
stantia perforata interpeduncularis [posterior].
.

. . .

291

292
1
2
3
4
5

8
9

10

11
12

13
14
15
16
17
18

, basis pedunculi
19 , pedunculus cere
cerebri.
bellum superior. ,
. . .
. . .
- , fib20 (
roe corticospinales.
), aquaeductus mesencephali
. . , .
(cerebri).
- , fibrae cortico IV . ., , .
nucleares.
21 , sectiones . . , .
sencephalici. . , , .
- , fibrae corticopontinae. 22 , formatio (subs
tantia) reticularis.
.
.
- - , fibrae

parietotemporopontinae.
,
- ,

.
. . , , .
.
23 - , fibrae
. , .
corticoreticulares.
- , fibrae frontopo
ntinae. - ,
.

1/6 . . , 24 , fas
ciculus longitudinalis medialis.
.
, rv, VI, XI
, substantia nigra.
VIII

, , .. . . , , .
. . , .
25 [[]] ,
, pars compacta.
fasciculus longitudinalis posterior .[[SchutzJ].
, .
,
, pars reticularis.
,
.
, ,

, ,
.
. . .
, tegmentum 26 ,
sencephalicum.
traclus mesencephalicus nervi trigeminalis
,
V ,


. . , .
. . .
, substantia
27
grisea centralis.
, nucleus tractus mesen cepha. . , .
Ucinervi trigemini (nucL mes. trigeminalis).
, tectum mesence . .
phalicum. ,
.
. .
28

, nucleus
, .
nervi oculomotorii (nucleus oculomotorius).
[[]],
.
laminatectalis [[quadrigemina]]. . .
..
, colliculus inferior.
29
.
, nucleus oculomotorius accesson . . .
us (autonomicus).
, colliculus superior.
.
.
(96%)
. . .
, - .
, brachium colli30 , nucleus nervi
culi inferioris.
trochlears (nucleus trochlears).
. . .

, brachium coll . . .
iculi superioris.
31 , nucleus interpedun . . .
cularis. , trigonum lemnisci.

,
. . .
. . .

294

[[]] , nu
cleus interstitialis [[Cajal]].

,
.

,

. . .
2 , nuclei tegmenti (tegmentales).
. .
. .
3 , nucleus ruber.
substantia
grisea centralis.
,

, . .
4 , pars parvocellularis.
. ,

- .
5 , pars magnocellularis. .
,
- .
6 , nucleus endopeduncularis. ,


. , ,
,
.
7 , decussationes te
gmenti (tegmentales).
-, - - . . .
8
, decussatio pedunculorum cerebellarium superiorum.
, .
. .
9 - , fibrae
dentatorubrales.
,
.
10 - [[]] , tractus rubrospinalis [[Monakow]].

,

. ..
11 - , tractus tectobulbaris.

,

12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

22

23
24

25

26

,

.
- , tractus
tectospinalis.
- ,

.
, lemniscus lateralis.

,

. . , .
, lemniscus medialis.
,

. . , , .
, lemniscus spinalis.
- .
. . .
, lemniscus trigeminalis.
,

.
.
, tectum sencephalicum.
,
. . , .
[[]], la
mina tectalis [[quadrigemina]]. . .
, nucleus colliculi
inferioris.

. .
, brachium colliculi
inferioris. (
)
. . .
, commissura colliculorum inferiorum.

. .
[ ]
, strata [grisea et alba] colliculi superioris.
.
. .
, brachium col
liculi superioris.
. . .
, commissura
colliculorum supehorium.
.
. .
(
), decussatio trochlears (decussatio
nervorum trochlearium).
,

. . .
, tractus
tegmentalis centralis.
, .
,
. . , .

296
1

297

, prosencephalon.

.

.
2 , diencephalon.


.
3 , epithalamus.
, ,
.
4 , habenula.

. . , .
5 , sulcus habenulae (habenularis).
(). . .
6 , trigonum habenulae
(habenulare).
.
. .
.
7 , commissura habenularum
(habenularis).
,

. . .
8 () , com
missura epithalamica (posterior).

.

. . .
9 (
), corpus pineale (gkmdula pinealis).
.
,
. . , , .
10 , sectiones epithalamici.
11 ,
nuclei habenulares medialis et lateralis.
.
12 - , tractus habenulointerpeduncularis.
(
). .
13 , commissura habenularum
~. (habenularis). . 7. .
14 , area pretectahs.

. .
, .
15 , nuclei pretectcles.


.
, .

,

.
16 () , ~ missura epithalamica (posterion). . 8. .

.
17 (
), corpus pineale (gkmdula pinealis). .
9. . , , .
18 , organum subfornicale.
.
. . .
19 , organum subcommissurale.

. . .
20 , thalamus dorsalis.
.
21 , adhesio
interthalamica.
. 70 - 85%
. . .
22 , tuberculum
anterius thalamicum.
,
. . .
23 /
, laminae medullares interna/externa.
.
.
,
24 , stria medullaris
thalamica.
.
,
. . , .
25 , pulvinar.
. . .
26 , metathalamus.
,
. . , .
27 , corpus geniculatum mediate.
( ).
. . , .
28 , corpus geniculatum laterale.
.

. . , .
29 , thalamus ventralis (subthaiamus).
.
30 , hypothalamus.
. . .
31 , area preoptica.
lam.terminalis
. ,
,
. . .
32 , chiasma opticum.

. . ,
.
33 , tractus opticus.

-

34

35
36

37
38
39

.
. . .
, radix lateralis.
,

. .
, radix medialis.
.
, corpus mamillare.

,
. . .
, tuber cinereum.
. . .
, infundibulum.
. . .
, neurohypophysis.
, .
. .

298
1

4
5
6

7
8

10

11
12

13

14


, ventriculus tertius.
.

. . , .
, sulcus hypothalamicus.
.
. .
.
, foramen interventriculare.
.
. .
, recessus opticus.

. . .
, recessus infundibuli
(infundibularis).
, . . .
, recessus pinealis. ,
. .
.
, recessus
suprapinealis.
. . .
,
tela choroidea ventriculi tertii.

. . , .
, taenia thalami.
.

. . , .
,
plexus choroideus ventriculi tertii. ,
,
,

.

. . , .
, sectiones
thalamici et metathala . . 409.
[], nucleus
reticulatus [thalami].

.

,

. nucleus reticula
tus,
.
. .
[], nuclei anteriores
[thalami].
.
- .

.
, nucleus anterodorsalis' (anterosuperior).

15
16

17

18

19
20

20

21

22
23

24

25

26

,

(). . .
, nucleus anteroventralis (anteroinferior).
(). . .
, nucleus anteromedialis. ,
. . .
[], nuclei mediani [thalami]. ,

.
.
/ , nuclei paraventriculares anteriores/posteriores.
. ,
(
, , ). .,
,
, nucleus rhomboidalis.

. . .
, nucleus reuniens.

.
28% 14% .
. .
[], nucleus
parataenialis [thalami].
, ,
. ,
.
[], nuclei medialis [thalami].
.

.
, nucleus
medialis dorsalis.
(). . , .
, /
, laminae medullaris interna/externa.
-
,
,
,
.
. . .
()
[], nuclei reticulares (intralaminares
thalami).
.

.
, nucleus
centromedianus. .
. . .
, nucleus para-


centralis.

. . , .
27 , nucleus parafascicularis.
. .
.
28 , nu
cleus centralis lateralis. .
,
29 , nu
cleus centralis medialis.
.

299

300
1

7
8

10
11

12

13

[],
nuclei ventrolaterals [thalami]. .
. .
, nucleus late
ralis posterior.
()
. .
.
, nucleus
lateralis dorsalis.
.

. . .
, nucleus
ventralis anterior. ().
,
,

.
. .
,
nucleus ventralis intermedius.
.
,

( 4, ). . .
, nu
cleus ventralis medialis.

. . .
, nuclei ventrales posteriores.
.
, nu
cleus ventralis posterolateralis.

.
- .
-
. . .
, nucleus
ventralis posteromedialis.
.
. . .
[], nuclei posteriores
[thalami]. .
, nucleipulvinares.
.

,
,
. . .
[
] [ ], nucleus [corpo
ris geniculati] lateralis [pars dorsalis].

. . .
[

14
15

16

17

18

19
20

21
22

23
24

25

26
27

28

] [ ], nucleus [corpo
ris geniculati] medialis [pars dorsalis].
. . .
, sectiones thalami ventralis.
[
], nucleus corporis geniculati
lateralis [pars ventralis].
.

. . .
[
], nucleus corporis geniculati
medialis [pars ventralis]. ,

,
. . .
[ ],
nucleus subthalamicus [corpus Luysii].

.
. . .
[], nuclei
reticulares [thalami].


. . .
, zona incerta.

. . .
, HI 2, nuclei regionum
, HI, 2.
.
zona incerta
. HI

. 2 zona
incerta . . .
, tractus et fa
sciculi thalamici.
, lemniscus lateralis.
,

. .
, lemniscus medialis.
. . .
, lemniscus spinalis.
,
.
. . .
, lemniscus trigeminalis.

,

. . .
\, colliculi inferioris.
. ..
, radiatio acustica.
.
,


. . .
, brachium collicu superioris.


.

. . .
29 [[]) , ra
diatio optica [[Gratiolet]].
.
,

,

( ). . .

301

302
1

6
7
8

9
-

10

11
12

, diariones thalamicae anteriores.


,

()
,
() . . .
,
radiationes thalamicae centrales.

,
,
,

,
- . .
.
, radiatio
nes thalamicae posteriores.
. ,

( )
() ,
. . .
- , tractus dentatothalamicus.

().
. .
, fasciculus thalamicus.

HI. ,

. . .
, fasciculis subthalamicus. . . .
- , fascicu
lus mamillothalamicus.
. . .
, pedunculus thala
micus inferior. (
)

.
, ansa et
fasciculus lenticulares.
nucL lentiformis (
). ,
,
. ,
. .
, ansa etfascicvlus pedunculares.
, .
. , .

, fibrae
intrathalamicae.
.

, fibrae

13
14
15
16
17

18

19

20

21

22

23

24

periventriculares.

()
.
.
, sectiones hypo
thalami.

(), regio (area) hypothalamica dorsalis.
.
, nu
cleus ansae lenticularis.
.
, regio
hypothalamica anterior.

/
, nucleus preopticus mediaUsAateralis.

,
,
. . .
, nucleus supraopticus.
.
,
,
. . .
, nuclei paraventriculares.

.

, ,
. .
.
,
nucleus hypothalamics anterior.
.
,
,
.
,

. . .

, regio hypothalamica intermedia.
.
[[ , nucleus arcuatus]].


,


()
. . .
, nuclei tuberales.
.

. . .

, regio hypothalamica lateralis. -


,
-
.

. . .

303

304
1


, nucleus hypothalamicus ventromedialis.


.

. . .
2 ,
nucleus hypothalamicus dorsomedialis.

. . .
3 , nu
cleus hypothalamicus dorsalis. ,
. (302.14) . .
4 , nucleus
periventricularis posterior.

. . .
5 ( ), nucleus
infundibularis (arcuatus).

.
. . .
6 , regio
(area) hypothalamica posterior.

.
7
, nuclei corporis mamillaris mediales/laterales.
- .

,
. . , .
8 , nucleus
hypothalamicus posterior..
,
. . , .
9 , neurohypophysis.
,
.
. . .
10 , tractus
et fasciculi hypothalamici.
11 , fibrae
periventriculares.
.


. . .
12 [[]) , commissura supraoprica dorsa
lis [[Meynert]].


.

13 [[]]
, commissura supraoprica ventralis
[[Gudden]]. ,


.
14 [[]] ,
fasciculus longitudinalis dorsalis [[Schutz]].

.


. . .
15 - , fa
sciculus mamillotegmentalis.

.
-

. . .
16 - , fa
sciculus mamillothalamicus.
-
().
. .
17 , fornix. ,

. . .
18 , fibrae striae
terminalis.

. . .
19 , fa
sciculus prosencephalies medialis.

.

. . .
20 - , tractus
hypothalamohypophysialis. ,
. . .
21 , fibrae supraopticae.
. . .
22 , fibrae
paraventriculares.
. . .
23 ,
tractus supraopticohypophysialis.

-
.
24 - ,
tractus paraventriculohypophysiaUs.

-
.

306
1

2
3

4
5
6

9
10

11

12

13
14
15
16

17
18


, telencephalon.

,
,
.
, cerebrum.
.
(), cortex ce
rebri (pallium). ,

.
, gyri cerebra
les. 1 .
, sulci cerebrales
.
, lobi cerebrales.

, ,
.
, fissura
longitudinalis cerebralis.
.
. . .
, fissu
ra transversa cerebralis [[fissura lelodiencephalica]].
, -
. . .
, fossa
lateralis cerbralis.
. . .
() , margo superior (superomedialis).

. . .
() ,
rnargo inferior (inferolateralis).

. . .
() ,
rnargo medialis (inferomedialis).

. . .
[[ , fissura limitans]].
.
, hemispherium
cerebralis. . .

, fades superolateralis hemispherii.
. .
, sulcus centralis.

.
. . .
, sulcus lateralis.

, - .
, ramus anterior.

. . .

19 , ramus ascendens.
,
. . .
20 , ramus posterior.
,
. . .
21 , sulci interlobares.

. ,
-
.
22 , lobus frontalis.

. . .
23 , polus frontalis.
. . .
24 , sulcus precentralis.
. . .
25 , gyrus precentralis.

. . .
26 , gyrus frontalis
superior. . .
27 , sulcus frontalis
superior.
. . .
28 , gyrus frontalis
medius. . .
29 , sulcus frontalis
inferior.
. . .
30 , gyrus frontalis
inferior. . .
31 [
], pars opercularis [operculum frontale].
gyrus frontalis inferior,

. .
. .
32 , pars orbitalis.

. . .
33 , pars triangularis.

.
( ). .
.

308
1
2
3

8
9
10

11
12

13

14

15
16
17


, lobus parietalis.
. . .
, suclus postcentralis.
. . .
, gyrus postcentralis.
. . . .
, lobulus parietalis
superior. ,

. . .
, sulcus intraparietalis.

. . .
, lobulus parietalis
inferior.

. . .
- , opercu
lum frontoparietale. ,
.

. . .
, gyrus supramarginalis.
. . .
, gyrus angularis.

. . .
, lobus occipitalis.
,
- . . .
, polus occipitalis.
. . .
, sulcus
occipitalis transversus.

. . .
, sulcus lunatus.


.
.
. .
, incisura preoccipitalis.

.
,

. . .
, lobus temporalis.

. . .
, polus temporalis.
. . .
, sulci
temporales transversi.

18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28

29

30
31


. . .
[[]]
, gyri temporales transversi [[HeschJ]].
2- 4-
.
. .
, gyrus tem
poralis superior. . , .
, operculum tem
poral. ,
. . .
, sulcus tempo
ralis superior.
. . .
, gyrus tem
poralis medius. . , .
, sulcus tem
poralis inferior.
. . .
, gyrus tem
poralis inferior. . .
(), lobus
insularis (insula).
.
,

. . .
, gyri insulae.
, gyri
breves insulae.
. . .
, gyrus
longus insulae.
.
. .
, limen insulae.
,
.

. . .
, sulcus cen
tralis insulae.
. . .
, sulcus circularis insulae.
.
. . .

309

310
1
2
3

5
6
7

10

11
12

13

14

15, facies medialis et inferior hemispherii.
, sulcus corporis
callosi.
. . .
, gyrus cinguli (cingulatum).
sulcus,
corporis callosi. . . .
, isthmus
gyri cinguli (cingulatus).

,
. . .
, sulcus cinguli (cingula
tus).
. . .
, sulcus subparietalis.

. . .
, gyrus fro
ntalis medialis.

. .
.
, lobidus para
central.

. . .
, precuneus^.
- .
.
. .
- , sulcus parieto-occipitalis.

. . .
, cuneus.
- . . .
, sulcus calcarinus.

-
.

. . .
, gyrus dentatus.


.

. . .
(
), sulcus hyppocampi (hyppocampalis). .
. . .
, (- ), gyrus hyppocampi
(parahyppocampalis)
. . , .

16 , uncus. ,
. . , .
17 , gyrus lingualis.
. . , .
18 , sulcus collate
ral'^.
-
. .
. , .
19 , sidcus rhinalis.

. . , .
20 -
, gyrus occipitotemporalis medialis

. . , .
21 - , sulcus oc
cipitotemporalis.

-
,
. . , .
22 -
, gyrus occipitotemporalis lateralis.. . , .
23 , gyrus rectus.
.
. .
24 , sulcus olfactorius.

. .
.
25 , gyri orbitales.

.
..
26 , sulci orbitales.

. . .
26 , rhinencephalon.
27 , bulbus olfacto
rius.
. , ,
,
. . .
28 , tractus olfactorius.


. . .
29 , trigonum olfactorium.
. . .
30
, striae olfactoriae medialis et la
teralis. ,

. . .
31
, gyri olfactorii medialis et lateralis.
,
.

312
1
2

7
8
9
10
11

12

13

14

15
16


, rhinencephalon.

:
, sub
stantia perforata anterior.
,
.
. . .
[[]], stria diagonalis [[Broca]].
,
. . . .
, area subcallosa.


. . .
, gyrus
paraterminalis.

. . .
, corpus calloswn.
,

.
. , , .
, splenium. , ,
. . .
, truncus .
. . .
, genu.
. . .
, rostrum.
,
. . .
, radiano
corporis callosi. ,

. . , .
() , forceps fronta
lis (minor). U- ,
,

. . .
() , for
ceps occipitalis (major). U-
, ,


. . .
, tapetum.
,
,
,
. . .
, indusiion griseum.

.

,
stria longitudinalis medialis.

17

18

19
20

21
22

23

24
25

26

27

28

29

30

. .
. , .
,
stria bngitudinalis lateralis.

,
.
. . , .'
, gyrus fasciolaris.


. . .
,
'lamina
terminalis.
. . , .
, commissura anterior.

.

. . .
, fornix.
. . .
, crus.
, ()
,
, . . .
, corpus. ,
,
.
. . .
, taenia. ,
,
. . .
, columna. .


. . .
, commissura.
,
,

. . .
, septum pellucidum (lucidum). ,

.

. . .

, lamina septi pellidcidi. ,

.
. .
,
\' septi pellucidi.

. .
. .
, septum
precommissurale.

.

314
1

5
6

10

11

12

13
14


, ventriculus lateralis.

.
. . .
, pars centralis.

.
. . .
, foramen interventriculare.
,
. . .
() , cornu frontale (terius).
. : , -
, - ,
-
. . .
() , cornu occipitale
(posterius).
. . .
() , temporale
(inferius).
. . .
, stria terminalis.
,
.

. . .
, lamina affi .

. . .
, fissura choroidea.
,

.

. . .
, taenia choroidea.

.
plexus choroideus. . .

, plexus choroideus ventriculi lateralis.
,
,
.
,
. . .
() ,
bulbus comus occipitalis (posterioris).
,

. . .
, calcar avis.
,
. . .
, eminentia

collateralis.

. ..
15 , trigonum
collateral.


. . .
16 , hippocampus.
,
.
. . .
17 , pes. .
..
18 , alveus.
. . .
19 , fimbria
,
. . .
19 , sectiones telencephali.
20 , archicortex (archipallium).
, ,
,

,
.
21 , paleocortex.
,
.
22 , neocortex.
,
.
22 , mesocortex. He

( ).

315

316
1
2

10
11

12

13


, sectiones telencephali.
, cortex cerebralis.fpallium). 1,5
- 4,5 .
, . . .
, lamina molecularis (plexiformis). .

,
,
,

. . .
, lamina
granulans externa .

,
. . .
, la
mina pyramidalis externa. .

,
. . .
, lamina
granulans interna. .

, .
-
. . .
, la
mina pyramidalis interna (ganglionaris).
. , ,
.
4- 6- ( ), -
- .
. .
, lamina multi
formis. .
.

. . .
, fibrae tangenciales.
,
.
,
stria laminae molecularis (plexiformis).
. . .

, stria laminae granulans externa.

. . .

, stria laminae granularis interna.[[ (Baillarger)]]. . .

, stria laminae pyramidalis in


terna (ganglionaris).

14
15
16

17
18

19

20
21

22
23

24
25

26

27
28
29

30
31

[[
(Baillarger)]]. . .
,
fibrae arcuatae cerebri.
. . .
, cingulum. ,

. . .
, fasciculus
longitudinalis superior.
.
,
bbus temporalis. .
, fasciculus
longitudinalis inferior.
. . .
, fasciculus uncinatus.

. .
, radiatio
corporis callosi. ,

. 312.11-4. . .
, nuclei basales.
, corpus striatum.
,
.
. . .
, nucleus caudatus.
.
telencephalon.
[[ ]], caput [[nu
clei caudati]]. ,

. . , .
[[ ]], corpus [[nuc
lei caudati]]. ,
. . , .
[[ ]], cauda [[nu
clei caudati]].
,
. . .
, nucleus lentiformis (lenticularis).
, -
. . .
, putamen. ,
. . .
, la
mina medullaris lateralis.
. . .
, globus pal
lidas lateralis.
.
. . .
, lamina
medullaris medialis.
. . .
, globus pallidus medialis.
. . .


32 , claustrum.

. .

,1

317

- -

318
1

5
6
7

10
11

12

13


, corpus amygaaloideum. ,
,

.


. . .
, area
amygdaloidea anterior.

.

(). . .
- , pars solateralis.

, ,
,
,
. . .
- []
, pars corticomedialis [olfactoria].

,

. . .
, capsula extre
. . , .
, capsula externa

. . , .
, capsula interna.

,
- .
,

. . .
,
crus anterius capsulae intemae.

. . .
,
radiationes thakonicae anteriores.
,
() ,
()
. . .
- , tractusfrontopo
ntine. ,
. . .
, genu cap
sulae intemae.
.

. . , .
- , tractus corticonuclearis. ,

. . .
,

14
15

16
17

18

19

20
21
22

23

24
25

26
27
28

29

30

crus posterius capsulae intemae.


,
-
. . .
, pars
thalamolentiformis.
. . .
- , fibrae rticospinales.
. ,
,
, ,
. . .
- , fibrae corticorubrales.
. . .
- , fibrae corticoreticulares.

.
.
- , fibrae rticothalamicae.
. . .
- , fibrae thalamoparietales.
,
. . .
,
radiationes thalamicae centrales. (302.2.)
..
, pars sublentiformis.
. . , .
[[]] , diatio optica [[Gratiolet]].

. . , .
, radiatio acustica.


[[]]. . , .
- , fibrae corticotectales.
. . .
- , fibrae temporopontinae. -- ,
. . .
, pars retrolentiformis.
. . , .
, radia
tiones thalamicae posteriores. . .
-- , fasci
culus parieto-occipitopontinus. -- ,
.
..
, corona radiata.
,
. .
.
, commissura anterior. -

31
32
33

34
35

.
. ,
.
, pars anterior.
.
. . .
, pars posterior.
,
. . .
, uroibrae associationes.

. ,
, .
, urofibrae commissurales.
.
, urofibrae projections.
. ,
, , .

319

320

(
), pars peripherica (systema
nervosum periphericum).
.


.
2 , nervi craniales (cephalici). 12 ,
(,


.
,
(
).
3 (I), . olfactorii [I] .
, , 20-

,
os ethmoidale
.
. .
4 (II), nopticus [II].
.


. . , .
5 (III), .
oculomotorius [III]. .

,
.

. . , .
6 , ramus superior. ,
. .
7 , ramus inferior. ,
. .
8 , ganglion ciliare.
2
,
.
.
. .
9 ()
, radix parasympathetica (oculomotoria). HI ,

. . .
10 , . ciliares
breves.

.
. . .
11 , radix sympa
thetica.

,
(
). . .
12 ()

13

14
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

, radix sensoria (nasociliaris).


,
. . .
(TV), . trochlearis
[IV]. .
,
.
. .
, decussatio
nervorum trochlearium.
. .
(V), . trigeminus
[V]. ( 1-
).
.
,
. , .
, radix sen
soria [portio major].
. . .
[[, ]]
, ganglion trigeminale [[semilunare, Gasseri]]. ,


. . .
, radix motoria
[porno minor].
.
. . .
, . ophtalmicus.
.
.
. .
() , ra
mus tentorii (meningeus). ,

. . .
, . lacrimalis.
.
,
. .
..
[
], ramus commimicans [cumn.
zygomatico].
-

. .
.
, . frontalis.

, .
. . . .
. 323, . .
, . supraorbitalis.

, ,
. . .
, ramus lateralis.


. . .
26 , ramus medialis.
. . .
27 , , supratrochlearis.

. .

321

322
1

8
9
10

11

12
13

14


, . nasociliaris.

.
, -
. . .
[
], ramus communicans [cum
ganglio ciliari].
,
.
. .
, . ciliares longi. ,

, .
. .
, . ethmoidalis posterior.


. . .
, . ethmoidalis anterior.
,
.

. . , , .
[
], rami nasales [. ethmoidalis
ant.].
:
, rami nasales
intemi.

. . .
, rami nasales
laterales.
. . .
, rami nasales
mediales.
. . .
, ramus nasalis
extemus.
.
. . .
, nAnfratrochlearis.

.
,
. . .
, rami palpebrales.
. . ..
, . maxillaris.
.

- . . , .
[] , ramus
meningeus [medius].


a.meningea media. . .

15 , rami gqnglionici (ganglionares).


.


,
, . . .
16 , ganglion pterygopalatinum.
-
.


. . , , EL
16 , radix
parasympathetica.

.
166 , radix sym
pathetica.

.
16 , radix sensoria.

.
17 , rami orbitales.
,
,


. . , .
18
, rami nasales posteriores superiores
laterales. 10 ,
-

,
. . .
19
, rami nasales posteriores superiores
mediales. ,
-
. . .
20 , . nasopalatine [[incisivus]].
,. . .
20 , nervus
nasopalatine longus. . . 409.
206 , rami' septales
nasales. . . 409.
20 , nervi
nasopalatini breves. . . 409.
20 , rami
nasales laterales. . . 409.
20 , ra
mi sinus maxillares. . . 409.
21 , nen>us pharyngeus.
. . .
22 , . palatinus maj
or.

323

. 25 , . zygomaticus.

. . .

23 , rami
,
nasales posteriores inferiores.

. . .
, 26 , ramus zygoma
. . .
ticotemporal.
24 , . palatini mino . . .
res. , 27 , ramus cjgoma foramina palatina minora.
ticofacialis.
. . .
.
24 , rami tonsillares.
. .
.

324
1

, . infraorbitalis.
.

, ,
.
, , .
.
2 , nn.alveolares superiores.
.
3 , rami
alveolares superiores posteriores.


.
,
.
. .
4 ,
ramus areolaris superior medius.

,

.
. .
5 ,
rami alveolares superiores anteriores.


. , ,
. . .
6 , plexus dentalis
superior.

. . .
7 , rami demotes supe
riores.
. . .
8 , rami gingivales
superiores. . . .
9 , rami palpebrales inferiores.
foramen infraorbitale
. . .
10 , rami nasales externi.
. . .
11 , rami nasales intemi.
. . .
12 , rami labiales
superiores.
. . .
13 , . mandibularis. .

. ,

. . .
14 ( ),
ramus meningeus (n. spinosus).

a.meiiingea media.

,

. . .
15 , n.massetericus.


. . .
16 , temporalis
profundi.
. . .
17 , . pterygoideus lateralis.
.

. . .
18 ,, pterygoideus medialis.
.
,
. . .
19 , ganglion oticum.
n.mandibularis
.
IX (
n.petrosus minor), -
. . .
20 [
], ramus
communicans [cum nervo pterygoideo mediali).
. . .
21 ,
, . musculi tensoris veli palatini.

. . .
22 ,
, . musculi tensoris
tympani.
. . .
23 , . buccalis. ,

1-
. .
24 - , . auriculotemporalis. ajiieningea media ,


. . .
25
, . meatus acustici externi.

. . .
26 , rami
membranae tympani. .
27 , rami parotidei.
28 [
], rami communicantes [cum n. facialij].
,

. . .


29 , . auriculares anteriores.
. . .
30 , ra
mi temporales superficiales.

. . .

. .

325

326
1

4
5

7
8

10

11
12
13


, . lingualis.

, (


,
. . , , .
, rami isthmi faucium (rami fauciales).
, -
. . .
[
], rami commwicantes [cum
. hypoglosso].
- . . .
[
], ramus communicans [cum
chorda tympani]. . .
, . sublingualis.


,

. . .
, rami linguales.
,

.
. .
, rami ganglionares.
.
. .
, ganglion
submandibulare. ,

.

.


. . .
, n.alveolaris inferior.
,
.
1

foramen mandibulae. . , , .
- ,. mylohyoideus.
,
- ,
. )'
. . , ,
.
, plexus dentalis inferior.
. . .
, rami demales inferiores.
. . .
, rami gingivales
inferiores.

( ,
). .
.
14 , . mentalis.
,

. . .
15 , rami mentales.
. . .
16 , rami labiales.
. . .
16 , rami gingivales. . .
17 , ganglion oricum.
,

.

. . .
18 (VI), . abducens
[VI]. .
,


.


. . .

327

328
1

3
4
5

7
8
9
10

11
12

13

14

15
16


() (\), . facialis (intermediofacialis) [].
( 2- ).
,
VUI
, .

. , , , .
[ ], genicuken [.
facialis].

. . .
, . stapedius. . . .
[
], ramus communicans [cum
plexus tympanico]. . .
[
], ramus communicans [cum nervo
vago].
.
, . auricularis pos
terior.


.
. . .
, ramus occipitalis.
. .
, ramus auricularis.
. .
.
, ramus digastricus.

. . ,
, ramus stylohyoideus. ,

. . .
[ ], ramus communiccans
[cum n. glossopharyngeo]. .
, plexus intraparotideus.


. . .
, rami temporales.

,
. . .
, rami zygomatici.

,
.
. .
, rami buccales.

. . .
, ramus lingualis.
.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

.
, ramus
marginalis mandibularis.
.
. .
, ramus colli (cervicalis).


. . .
, nintermedius.

- .
.

. . .
, ganglion geniculi (geniculatum). ,


. ,

. . .
, chorda tympani.


2/3 .

,
,
- ()
. .
, ganglion pterygopalatinum.
-
.
.


. . .
, . canalis
pterygoidei [radix facialis].

.
,
. . .
, . petrosus major.
,
,


.

. . , .
, . petrosus profundus.

.

. . .
, ganglion
submandibulare.


.

chorda tympani.


. . .
27 ( ), ramus sympatheticus (ad
ganglion submandibulare).
aiacialis.. . .
28 , rami glandulares.

. . .
29 [ , ganglion sublinguale].
. .
. .

329

330
1

2
3
4
5

6
7

9
10
11

12
13

14
15
16

17

(VUT), . vestibulocochlearis [VU1].


.
.
- . . .
, radix vestibu
laris. - 118
. . .
, radix cochkaris.
- . . .
]19
, nervus vestibularis.

. . .
, ganglion vestibular. *20


. . .
, ramus
communicans cochlearis.
721
, pars superior.

,
. . .
--
222
, . utriculoampullaris.
,
()
. . .
- , . utri- 223
cularis.
. . .
224
, . ampullaris
anterior.
. . .
, . am- 225
pullaris lateralis.

. . .
, pars inferior.

226
. . .
, . ampullaris
posterior. - 2
27
.
. .
228
- , . saccularis.
. . .
, nervus cochlearis. - 229

. . .
(
), ganglion cochleare (spirak cochkae). 30

. . .
(IX), .
glossopharyngeus [DC].
( 3- ).
- 331
.

.


,
,
1/3 ( ),
(
)
. .
, ganglion superius [[intracraniale]].
.
. , .
, ganglion inferius [[extracraniale]].
,
. . , .
, n.tympanicus.
,

,
. .
(
), intumescentia tympanica (gan
glion tympanicum).

. . .
, plexus tympanicus.

.
,

. .
, ramus tubarius (tubalis).
. . .
- , . ticotympanici.

. . .
[
], ramus commu
nicans [cum ramo auriculari nervi vagi].

. . .
, rami pharyngeals
(pharyngei). - ,
. .
, ramus
. srylopharyngei. . .
, ramus sinus carotid.
.
. . .
, rami tonsillares.

,
. . .
, rami linguaks.

1/3 , (
,
). . .
, ganglion oticum.
nmandibularis.
( -


) .
. .
32 , n.petrosus
minor. IX .
,

,
-
. . , .
[ ], ramus communicans
[cum ramo meningeo). . .

331

34 [ ], ramus communicans
[ . auriculotemporali].

. . .
35 [
], ramus communicans [cum
chorda tympani].
. . ..

332
1

2
3
4

7
8

10

11

12

13


(X), . vagus [X].
( 4-, 5-
). IX

, -
. ,
. . .
, ganglion superius.

. . .
, ganglion inferius.
,
. . .
, ramus meningeus.


.
. .
, ramus auricularis.
X ,

- .


. . .
[ ], ramus communicans
[ . glossopharyngeo].
. .
.
, rami pharyngeales (pha
ryngei).
. . .
, plexus pharyngeal.

. IX X
,
. . .
, rami
cardiaci cervicales superiores.
.
. . .
, . laryngealis
superior.


. . .
, ramus externus.

,
. . .
, ramus internus.

a.laringea superior

.
(
), .
. .
[
], ramus communicans [cum
. laryngeali recurrenti]. .

14 , rami
cardiaci cervicales inferiores.

, -
. . .
15 , . laryn
gealis recurrens.
,
-
.

,
(
) ,
.

. .
16 , rami tracheales.
. .
17 , rami oesophageales.
. .
17 , rami pharyngeales.

.
18 [[ , . laryngeus
inferior]].

, . . .
19 [[ [
], ramus communicans
[cum ramo laryngeo interno]]. . .
20 , rami cardiaci
thoracici. . .
21 , rami bronchioles.


. . .
22 , plexus pulmonalis.

. ,
. . .
23 , plexus oesopha
geal. .
,

. . .
24 , truncus
vagalis anterior.
.


. . .
25 , truncus va
galis posterior.
.

.
. .
26 , rami gastrici anteriores.

. . .


27 , rami gastrici
posterior es.
. . .
28 , ram/ heparici.
. . .
29 , rami coeliaci.
. . .
30 , rami renales.
. .
.
31 ( XI), . accessorius
[XI]. .

.
IX X
. . .
32 ( ),
radices craniales (pars vagalis)."
,
. accessorius
. . .
33 (
) radices spinales (pars spinalis).

,

1 - .


. . .
34 , truncus . cessorii.
. . .

333

35 , ramus internus.

. . .
36 , ramus externus.
.
--
. . .
37 , rami musculares.
. sternocleidomastoideus
. trapezius. .

334
1

6
7

10

11

116
12


(), . hypoglossus []. .

,


.
m.mylohyoideus
. . .
, rami linguales.

, -
- ,
, . . .
, nervi spinales.
.
. , .
, Jila radicularia
,

. . .
(), radix
anterior (motoria).

. . .
(), radix
posterior (sensoria).
. . .

()
, ganglion spinale (sensorium)


radix anterior.
. . .
, truncus nervi spinalis.


. . , .
, ramus anterior.
.


.
. . .
, ramus posterior. ,
,
,
. . .
, rami communicantes.
. . .
, ramus griseus. ,
,
. . .
, ramus albus. ,
,
. . .
, ramus meningeus.

.
,

13

14
15
16

17

18

19

20

21
22

23

24

25

26,
. . .
, cauda equina.

, ( 1-. 2- )
. . .
, nervi cervicales.

. . .
, rami posteriores.
,
. .
, ramus medialis.

.

. . .
, ramus lateralis.

. .
.
, . suboccipital.
1-
.
,
. .
.
, . occipitalis
major. 2-
.

,

. . .
, . occipitalis
tertius. 3-
.
.
. .
, rami anteriores.
. . .
, plexus cervicalis.


( 1 - 4). .
() , ansa cervi
calis (hypoglossi).

.
. . .
, radix anterior.

-
. . .
, radix posterior.
,
1- 3-
. . .
, ramus thyrohyoideus.
. . .


27 , . occipitalis
minor. .
--
, n.occipitalis mayor. . .
28 , . auricularis magnus. --
. . .

335

29 , ramus posterior.

. .
.
30 , ramus anterior.


. . .

336
1

2
3
4
5

9
10

11

12

12
13


, . transversus col
li. (). - --

.
( ) , . . .
, rami superiores.

. . .
, rami inferiores.
. . .
, . supraclaviculares ( - 4).
. .
,
. supraclaviculars mediates.

(
- ). . .

, . supraclaviculars intermedii.
,

4- . .
.
()
, . supraclaviculars laterales
(posteriores).
,
- . . .
, . phrenicus
( - 5).
,
.
. . , .
, ramus pericardiacus.
. . .
- , rami
phrenicoabdominates.

, -
.

. . .
, .
phrenici accessorii (C5 - 6).
n.subclavius,

. . , .
, plexus brachialis.
(5 - 1),

.
. . .
, radices.
, trunci.

.
14 , truncus superior.
(5 6)
. . .
15 , truncus medius.
( 7). . .
16 , truncus inferior.
8 - 1

. . .
17 , divisiones anteriores.
-.
18 , divisiones posterio
res.
,
,
,
-.
18 , fasciculi.
,
/
.
19 , pars supraclavicularis.
. . .
20 , . dorsalis
scapulae,{C 5).
,
,
m.levator scapulae
, .
. .
21 , . thoracicus longus, (5 - 7).
m.serratus anterior.
. .
22 , . subclavius (C4 6).
. (.
frenici accessorii)
. . .
23 , . suprascapularis
(5 - 6). ,
,


. . .
24 , pars infraclavicularis.

. . .
25 , fasciculus lateralis
(5 - 7).

.
. . .
26 , fasciculus medialis
( 8 - 1).
. . . .
27 , fasciculus posterior (C5 -


1).

. . .
28 , . pectoralis medialis (8 - 1).

. . .
29 , . pectoraiis la
teralis (5 - 7).
. . .

337

338
1

2
3

6
7
8

9
10
11

12

13

14


- , . musculocutaneus (C5 - 7).
, -

.

. . .
, rami musculares.
-,
. . .

, . cutaneus antebrachii lateralis.
- ,


. . .
, .
cutaneus brachii medialis (8 - 1).
-
. . .

, . cutaneus antebrachii medialis
(8 - 1). ,


.
.
. .
, ramus anterior.

. . .
, ramus posterior [[ulnaris]].
2/3
. . , .
, . medianus .

.
. .
, radix medialis (C8 1). . . .
- , radix lateralis (67). .
. .
(),
. interosseus (antebrachii) anterior.


. ,
,
( ),
. . .
, rami musculares. ,
,
. . .
, ramus
pabnaris . mediani.


. . .
[

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

], ramus communicans [ ulnari].


. .
, .
digitales palmares communes.
1- 3-
. .

, ndigitales palmares proprii.
midigitales palmares communes.

(1-, 2-, 3-
4-),

1-, 2-, 3-
4- . . .
, . ulnaris (8 - 1).
.
sulcus bicipitalis
medialis,

.

. .
.
, rami musculares.

.
.
, ramus
dorsalis n. ulnaris.


. . , .
, . digitales
dorsales.
5-, 4-
.

. . .
, ramus
pabnaris nervi ulnaris.
,


. . .
, ramus superficialis.


, . palmaris
brevis. . .
, .
digitales palmares communes.
,
. . .
,
. digitales palmares proprii.

,

. . .
, ramus profundus.

, , 3-,4- -


, . adductor policis

. . .

2 6

(XI ^ *

339

>

t - ** ^/^
," <
)*>OL CW-<C'LV^I ^

340
1

, . radialis (5 - 1).

,
.

,
.

. . , , .
2 , . cutaneus
brachii posterior.
. . .
3
, rucutaneus brachii lateralis inferior.


. . .
4 , . cut
aneus antebrachii posterior.
. .
.
5 , rami musculares. ,
,
. . .
6 , ramus profundus.

(
).
. , .
7 (
), . interosseus (antebrachii) poste
rior. ramt4S profundus,

-

. . .
8 , ramus superficial.

,
,

. , .
9 eetBb, ra
mus communicans ulnaris.
.
. .
10 , . digita
ls dorsales.

(
) . . .
11 , . subscapu
lars.
( )
- ,
. . .
12 , . thoracodorsal
(6 - 8).
,

. . .

13 , . axillaris (C5 6).


,
a.circumflexa humeri
posterior.
. . .
14 , rami musculares.
. .
15
, . cutaneus brachii lateralis superior.
.
. .
16 , . thoracici.
,

. . .
17 , rami posteriores.
,

. . .
18 /

, ramus muscularis lateralis/medialis.


. .
19 , ramus cutaneus
posterior. . .
20 ( ),
rami anteriores (nn. intercostales).
.
. .
21 (/
), ramus cutaneus lateralis (pectoralisJ abdominalis).
, , ,


. . .
22 , rami
mammarii laterales.
-

. . .
23 - , . intercostobrachiales. (
-)

. . .
24 (/
), ramus cutaneus anterior (pectorais/abdominalis).
,

. . .
25 , rami
mammarii mediates.
-

. . .
26 , . subcostalis.
,
.

341

342
1

2
3
4
5

6
7

9
J0

11

12

13

14

15

16


, . lumbales (lumbares).
,

.
, rami posteriores. .
. .
, ramus medialis.

. . .
, ramus lateralis.
. .
.
, rami clunium (glu
teals) superiores.
(L1 - L3),
. . .
, rami anteriores.
. . .

, . sacrales et . coccygeus.

.
, rami posteriores.
.

. . , .
, ramus medialis.

. . , .
, ramus lateralis.

(S1 - S3),
. . , .
, rami clunium
(gluteales) mediales.
(SI - S3).

,. .
, rami anteriores.

. .
,.
-
, plexus lumbosacralis.
,

(L4) . . .
, plexus
lumbalis (lumbaris).

(LI - L4).
- , .
iliohypogastricus (L1 - 12). -

,
,
,
. . .
, ramus cutaneus

17

18

19

20
21

22

23

24

25

26

27

28

lateralis.
. . .
, ramus cutaneus
anterior.


. . .
- , . ilioinguinalis (L1, 12). -

, m.quadratus lumborum ,

, ,
.
. .
, . scro
tals anteriores.
,
. . .
, . labiates an
teriores.
, , . . .
- , . genitofemoralis (LI- L2).

. . .
, ramus genitalis.
. m.crimaster, /
. . .
, ramus femoralis.

,

. . .
, .
cutaneus femoris lateralis (L2 - L3).
- m.psoas major,
,


. ..
, . obturatorius
(L2- L4). -
. psoas major

.
. . .
, ramus anterior.

,

- .
, . gracilis. ..
, ramus cutaneus.
, mm.
adductor longus et gracilis

2/3 . . .
, ramus posterior.
m.obturatorius externus,


.

. . .
29 , rami musculares.
. . .
30 , .
obturatorius accessorius (L3 - - L4).

.
12

343

344
1

2
3
4

5
6

7
8

10

11

12

13

14


, . femoralis (L2 - L4).
- . psoas
major. mjliacus
. . .
, rami musculares. ,
. quadriceps femoris. . .
, rami cutanei teriores.
3/4 . . .
, . saphenus.

.
, ,
membrana vastoadductoria

. v. saphena magna
. .
.
, ramus infrapateUaris. m.sartorius
. . .
,
rami cutanei cruris mediates.

. . .
- , truncus lumbosacralis.
(L4 - L5). . .
, plexus sacralis.
,
(L5 - S3), L4 S4.
,
.
. .
,
. musculi obturatorii interni (L5 - S2).

- ,
.
, . musculi
piriformis (SI - S2).

.
, . musculi
quadrati femoris (L4 - SI).
.
.
, n.gluteus
superior (LA - SI).

,

. , .
piriformis. . .
, . gluteus in
ferior (L5 - S2).

. . .
, .-

taneus femoralis posterior (SI - S3).
. . .
15 , rami clunium
(gluteales) inferiores.

. . .
16 , rami perineales.
m.gluteus
maximus,

.
. . .
16 , . cutaneus perforans.
. . .
17 , . ischiadicus (sciaticus) (L4 - S3).
.


m.glutes maximus
. . .
18 , n.fibularis
communis (L4 - S2).
.


,
, .


. . .
19 , .
cutaneus surae lateralis.


. . , .
20
, ramus commuicans fibularis.
,

,
n.suralis. . .
21 , .
fibularis superficialis.
,

. . , .
22 , rami muscuhres.

23 ,
. cutaneus dorsalis medialis.

,
,
2-, 3-
. . .
24
, . cutaneus dorsalis intermedius. -

345

26 , . fibularis
,
profundus.
. . .
,
25 , . digi
m.tibialis ant. .
tals dorsales pedis.
. , .
3, 4 5- 27 , rami musculares.
,


,
,
. . .
28 ,

II , . digitales
dorsales, hallucis lateralis et digiri secundi me
dialis.
1 2- . . .

346

, . tibialis (L4 S3). .


,
m.solius ,
a.tibialis posterior
,
. . .
2 , rami musculares. ,
,
. .
.
3 , . interosseus
cruris. a.tibialis ant

,
. . .
4 , .
cutaneus surae medialis. n.tibialis
.

v.saphena parva
ramus communicans
fibularis. . , .
5 , . suralis.


. . .
6 ,
. cutaneus dorsalis lateralis.

. . .
7 , rami
cakanei laterales.
. . .
8 , rami cakanei
mediales.
. . .
9 , . plantaris medialis. n.tibialis, , , . . ad
ductor hallucis, flexor hallucis brevis, flexor
digitorum brevis
, . .
.
10
, . digitales plantares communes.
1- 4-

. . .
11
, . digitales plantares proprii.
,

1- 3-
4- .

. . .
12
..

13
14

15

16

17

18

19
20

21
22

23
24

25

26

plantaris lateralis.
n.tibialis.


5- ,
.
mmMbductor digiti minimi et
quadratus plantae. . .
, ramus superflcialis.
. . .
, .
digitales plantares communes.
4-, 5-
, -
,
4-
.
. .

, . digitales plantares proprii.
5-
4- . . .
, ramus profundus.
,
. mm.adductor hallucis, flexor hallucis brevis, 2- 4-
. . .
, . pudendus (S2 - S4).

- . . .
, . tales (anales) inferiores (S3 - S4).
. sphincter ani extemus
. . .
, . perineales.
.
/ ,
. scrotales/labiales posteriores.
/
. . .
, rami musculares.
.
, . dor
salis penis.

. . .
, . dorsalis
clitoridis. . dorsalis penis.
. .
, . coccygeus.
,

4-, 5-
. . .
, plexus coccygeus.
4-, 5-
.
. . .
- , .
anococcygei.
, -

-
. . .

348

()
, (
) , pars autonomica, systema nervorum autonomicum.

,
.
2 (,
) , plexus autonomici (viscera
tes). , ,

.
3 (,
) , ganglia plexuum
autonomicorum (visceralium).
,
.
4 , ple
xus aorticus thoracicus.
.

.

. . .
5 , plexus cardiacus.

arcus aortae,
.

. . .
6 , ganglia cardiaca.


. . .
7 , plexus oesophagealis.
.
8 , rami pulmonales.
3-, 4-

.
. .
9 , plexus pulmonalis.


.


. . .
10 , ple
xus aorticus abdominalis.

,

.

.
11 , plexus coeliacus.


.

. . , .
12 , ganglia coeliaca.
,

13

14

15
16
17

18

19
20

21

22

23
24
25

26

27


. . .
, ganglia aorticorenaUa. a.renalis
.
. .
.
, ganglion mesentericum supenus.

.
. . .
, plexus inter mesentericus.
. . .
, ganglion sentericum inferius.
. . .
, ganglia phrenica.

,
. . .
, plexus hepaticus.

.
. . , .
, plexus splenicus
(lienalis).
. . , .
, plexus gastrici.

,
,

. . .
, plexus pancreaticus.
,
. . .

,
plexus
suprarenalis.


.
. .
, plexus renalis.
ajenalis
. . .
, ganglia renalia.
,
. . .
, plexus uretericus. .
,

. . .
, plexus testicularis.
a.testicularis
.
. .
.
, plexus ovaricus.


. . .


28 , plexus
mesentericus superior.
.

-
. . .

349

350
1

3
4
5

7
8
9

10

11

12

13

14

15


, plexus
mesentericus inferior.

. . .
, plexus
rectalis superior.


.
. . .
, plexus entericus.

.
, plexus subserosus. . . .
-
[[]]
, plexus myentericus [[Auerbach]].

.

. . .
[[]]
, plexus submucosus [[Meissner]].
.
. .
, plexus iliaci.

. . , .
, plexus femoralis.

. . ,

( ), plexus hypogastricus superior (n .presacralis).L5.

. , .
/, . gasrricus dexter/sinister.
. . . , .
, plexus
hypogastricus inferior (plexus pelvicus).

.
. . .
, plexus
rectalis medius.
. . .
, plexus
rectalis inferior.

. .
, plexus prostaticus.
.
.
.
**-.
,

16

17
18

19

20
21

22

23

24

25
26

27

28
29

plexus deferentialis. . .
- , plexus
uterovaginalis.
,
-

.
, ,
. . .
, . vaginalis.
-
. . .
, plexus vesicalis.
,

. .

, . cavernosi penis.

. .
, . ca
vernosi clitoridis.
. . .
, pars sympathica.
(1 - L2)

.
-
-
- .
- .
, truncus sympa
thies.


. . .
, ganglia trunci
sympathici. ,
() .
- () . . .
, rami interganglionares.

,
. . .
, rami communicantes.
. . .
, ganglia intermedia.


. . .
, ganglion cervicale superius. 2,5
2

. .
, . jugularis.

. . .
, . caroticus
intemus.

. . .


30 , plexus
caroticus intemus.
.
,
. . ."
31 , . carotid
externi.
. .

351

352
1
2
3
4
5


, plexus caro
ticus extemus.
. . .
, plexus caroticus
communis.
. . .
- , rami laryngopharyngeales.
. .
, .
cardiacus cervicalis superior.
. . .
, ganglion cervicale medium. ,
6
. . ,
, ganglion vertebrate.


. . .
, .
cardiacus cervicalis meatus.

. . .
() , gan
glion cervicothoraclcum (stellatum). 75 %

1- 2-
. .

, ansa subclavia.
. . .
10 , .
cardiacus cervicalis inferior.
. . .
11 , plexus subclavi. . .
12 , . vertebralis.

. . .
13 , plexus vertebralis.
. . .
14 , ganglia thoracica.

. . , .
15 , rr. cardiaci
tnoracici 2- 4(5)
.
()
. . ,
15 , rami pubnonales
tnoracici. 2- 4-
. .
156 , rami oesophageales.
2- 5- .
16 , . splanchnicus major. 5 9(10)-
. -
,
()
.
. .
17 , ganglion
tnoracicum splanchnicum.

. . .
18 , . splanchnicus minor. 9- 11-

. . .
19 , ramus renalis. .
splanchnicus min. .
.
20 , .
splanchnicus imus.
12-
. . .
21 , ganglia lumbalia (lumbaria).
.
. .
22 , .
splanchnici lumbales (lumbares).
,
L5. .
.
23 , ganglia sacralia.
,
. . .
24 , .
splanchnici sacrales. 2- 4 . .
25 , ganglion impar. ,
,
. .
26 , pars
parasympathica.
, , , VTI, IX X
;
S2 - S4 ,
,
.
-
::
, ,
.
26 , pars cranialis.
27 , . terminalis.
,
( ),


. . .
28 , ganglion terminate.
.
29 , ganglion ciliare.

.

.

( ).
. .
30 , ganglion pterygopalatinum.
- .

.

,
. . .
31 , ganglion oticum.

.
IX (
n.petrosus minor).
( )
. . .
32
,
ganglion
submandibular . -

33
33
34

35

.
VU
( chorda tympani).
(
)
. . .
, ganglion sublinguale.
.
( , pars pelvica).

.
(
), . splanchnici pelvici
(. erigentes).
2- 4-
,
.
. . .
, ganglia pelvica.
.. . 351,
. .

353

354
1

2
3
4

5
6

7
8
9

10
11

12
13

14

15
16


, organa sensoria (sensu). , ,
, ,
.
, organum visus (visuale).
, oculus.
,
, . opticus.

.

, ,

.
, ,
,


. . , ,
, pars intracranialis.
canalis opticus. . .
, pars intracanalicularis.
. .

, pars orbitalis.
, , ,
3 . .
, pars intraocularis.

.
, pars postlaminaris.
,

(
) .
. .
, pars intralaminaris.
. . .
, pars prelaminaris.


. . .
, vagina externa.

. . .
, vagina interna.

.

. . .
, spu
ria intervaginalia.

,

. . .
, bulbus oculi.
, . .
, polus anterior.


. . .

17 , polus posterior.

. . .
18 , aequator.
,

. . .
19 , meridiani. ,


. . .
20 , axis bulbi
extemus. ,
. . .
21 , axis
bulbi intemus.

,
. . .
22 , axis opticus.

.

. . .
23
, tunica fibrosa bulbi.
,
. .
24 , sclera.
,

. . , , .
25 , sulcus sclerae.
.
,
,
. . , , .
26 , limbus.
. . .
27 (
), reticulum trabeculare (lig. pectinaturn) [[spongium iridocorneal]].

.
28 - , pars
comeoscleralis.
, . . .
29 () ,
pars uvealis. ,
. . .
30 [[
]], sinus venosus sclerae [[Schlemm]].
(
) .

. . .
31 , lamina episcleralis.


[[ ]].
32 , substantia
propria sclerae. , -


,
. . , .
33 , lamina fusca
sclerae.

. -
.
. .
34 , lamina cribrosa.

-
. . .
. .

355

356
1

3
4
5
6
7

10

11

12

13


, .
,
1/6
. 0,9
1,2 . . , .
, anulus conjunctivae.

,
. . .
() , limbus corneae.
. .
, vertex corneae.

.
, facies anterior.
. . .
, facies posterior.
.
. .
, epithelium anterius.

,

. . , .
[[]]
, lamina limitans anterior [[Bow
man]].
.
1 0 - 2 0
(). . .
, substantia propria.
(90%
),

,

.


. . .
[[]]
, lamina limitans posterior [[Descemett]].
.

.

,
. . , .
, epithelium posterius.
,
. . ,
.

( ), tunica vasculosa bulbi
(tractus uvealis).
,
,
.
, roidea.
. . .

14 , lamina suprachoroidea.
,
,
, .
. .
15 , spatium
perichoroideale. ,
,
,

. . .
16 , lamina vasculosa.

. . .
17 - , lami
na choroidocapillaris.
,
.


. . .
18 [[]] , complexus
(lamina) basalis [[Bruch]].
2-4 ,
-

. . .
19 , corpus ciliare.

.
,
. ciliaris, .
. .
20 , corona ciliaris.
,
. . .
21 , processus ciliares.
-
0,1 - 0,2 , 1
2 - 3 ,
.

. . .
22 , plicae ciliares.

. . .
23 , orbiculus ciliaris.

,
. . .
24 , . ciliaris.
.

,
.
(

). . .
25

[
], fibrae meridionales
[fibrae bngitudinales].


.

,
. . .
26 , fibrae circulares.
.
. .
27 , fibrae radicles.
,

.
28 , lamina basalis.

,
. . .

357

358
1

2
3

4
5
6

10

11

12

13


, iris. , 10-12
,
,
.


. . .
, margo pupillaris.
,
. . , .
, margo ciliaris.
,
- . . .
, facies anterior.

. . .
, facies posterior.
.
. , .
, anulus iridis
major. ,

, .

. .
.
, anulus iridis minor.
,
.

. . .
, plicae iridis.


. . .
, pupilla.
, .
,

. .
, . sphincter pupillae.
,


. .:
. . .
, dilatator pupillae.
,

. .:
(
) .
, stroma iridis.
,
,
,

. . , .
, epithelium pi
gmentosum.
.

14

15

16

17

18

19

20

21
22

23

24

25

26

, ,
,
. . .
-
[ ], spatia anguli
iridocomealis [Fontana].
.

. .
,
circulus arteriosus iridis major.

,


. . .
,
circulus arteriosus iridis minor.
,


. . .
[ , membrana pupilla
ris]. ,

,
.

, tunica interna bulbi.

.
, retina.
,
.
(pars
optica). . .
, pars optica
retinae.
.
. . .
, pars pigmentosa.
,
. . .
, pars nervosa.
,

. . .
(
) , stratum neuroepitheliale (photosensorium).
.
( ),

. . .
[[ , stratum
ganglionare retinae]].
, ,
. . .
[[ ,
stratum ganglionare n. optici]].
,
,

. . .
, or a serrata.


. . , .
27 , pars ciliaris
retinae.
,
( ),

. ,
,
,
, , -
. . .
28 , pars iridica
retinae.
,

.
,
. .

359

360

comealis.
, discus nervi ,
tici [papilla nervi optici].
. .
3 - 4 .
1,6 .
17 , humor aquosus.
. . .

2 , excavario disci.
1,336. (98%),
,
NaCl (1,4%), .


. . .

3 , macula [[lulea]].
0,2 - 0,3 .
,
( 2 - 4 )
. . .
4 , fovea centralis.
,
.
1-2 . . , .
5 , foveola ,
0,2 - 0,4 .


( 2500 ). . .
6 , vasa
sanguinea retinae.
,
.
7 , circuius vasculosus nervi optici.
,
.
8

/
, arteriola/venula temporalis retinae
superior.
. . .
9 /
, arteriola/venula temporalis retinae
inferior.
. . .
10 /
, arteriola/venula nasalis retinae supe
rior.
. . .
11 /
, arteriola/venula nasalis retinae
inferior.
. . .
12 / , arte
riola/venula macularis superior.
. . .
13 / , arte
riola/venula macularis inferior.
. . .
14 / ,
arteriola/venula medialis retinae.

. . .
14 , camerae bulbi.
15 , camera anterior.

.

. . .
- , angulus irido1

361

362
1

3
4

8
9

10

11

12


, camera posterior.

,
- . .
.
, humor aquosus.

,

,
camera anterior.
, camera vitrea.
. . .
, corpus vitreum.
98% (NaCl),
,

.

. . .
[ , a. hyaloidea]. ,

.


. . .
, canalis hyaloideus.
, ,

,

.

. . .
, fossa hyaloidea

,
. . .
, membrana vitrea.

. . 4. .
, stroma vitreum.

,

.
, humor vitreus.
,

.
, lens.

.
9 - 10 , - 4 . . , ,
.
, substantia lentis.
.
.
1,44 - 1,55. . .
, cortex lentis. ,

13
14

15

16

17
18
19
20
21
22
23

24

25

26

(
),
. . .
, nucleus lentis.

. .
, fibrae lentis.

.
2,5 - 12 10 . . .
, epithelium lentis.
,
.

. . .
, capsula lentis.
15 ,


.
. . .
, polus anterior. . .
, polus posterior. . .
, facies anterior.
,
8,3-10 . . .
, facies posterior.
( 6,5 )
. . .
, axis. ,
. .
, equator. . . .
, radii lentis.
,
,
. .
, zonula ciliaris.
,


,
. . .
, fibrae zonulares.. . .
, spatia zonularia.

. . .

364
1
2
3
4

8
9

10

11

12

13, organa oculi accessories
, musculi bulbi.
, . orbitalis.

. . .
, . rectus superior.
: . :

7 - 8 . :

. .:
. . , ,.
, . rectus inferi
or. : . :
, 6
. :

. .: .
. , , .
, . rectus
medialis. : . :
5,5
. :
. .:
. . , .
, . rectus
lateralis. H:
. : 5,5
. :

. .: . . ,
, .

, lacertus musculi recti late
ralis. . .
, anulus tendineus communis.

.
. . .
, . obliquus superior.
:
. :
(
,
).
:
. .
.
, trochlea. - ,
,

.
. .

, vagina tendinis . obliqui superioris
[[bursa synovialis trochlearisj].

. . .
, . obliquus inferior.
:

14

15

16

17
18

19

20

21

22

23

. :
. :

. .: . . .
, , .
levator palpebrae superioris. H:
,
.

,
. .:
. . , , , .
, lamina superficialis. tarsus superior
,

. ,

. . .
, lamina profunda.

. .
.
, fasciae orbitales.
, periorbita.
,
, .

, -
. . .
, septum orbitale.
,
,
,. . .
, fasciae musculares.

.
.
. .
[[
]], vagina bulbi [[Tenon]].


,
, ,
,

. . .
, spatium
episclerale [[intervaginale]].
,


. . .
, corpus adiposum
orbitae.
,
.
. . , .

366
1

2
3
4
5
6

8
9

10

11
12

13
14
15
16

17

18

19

Op;
, supercilium. ,
,
. .
.
, palpebrae.
, palpebra superior. . .
, palpebra inferior. . .
, facies ante
rior palpebralis. . . .
[ , [[]], plica
palpebronasalis [[epicanthus]].
.
. . .
, facies posterior
palpebralis. ,

. . .
, ( ), rima palpebra
rum.
. . , .
, commissura palpe
bralis lateralis.

. . .
, commissura palpe
bralis mediahs.

. . .
, angulus oculi lat
eralis.
. . .
, angulus oculi me
diahs. ,

- . . .
, limbi palpebrales anteriores.
, . . .
, limbi palpebrales posteriores.
, . . .
, cilia.
,
. . .
, tarsus superior.
10 ,
.


. . , .
, tarsus inferior.
5
.


. . , .
, lig. palpebrale
mediate.

.
. . , .
, raphe palpebralis

20

21

22

23

24

25

26

lateralis. ,
,

. . .
, Ug, palpebrale
laterale.

. . .
[[
]], glandulae tarsales [[Meibom]].
,

.
. ,
.
. .
, nutarsalis su
perior. ,

mlevator palpabrae superioris
. . .
, . tarsalis
inferior. ,

. . ,
, tunica conjunctiva.,
( ),
,
.

,

.
. .
, plica
semilunaris conjunctivae.

. .
, caruncula lacrimalis. *
,

. . .

367

368
1

7
8

9
10

11

12

13


, tunica co
njunctiva bulbaris.
,

,
,

. . .
, conjunctiva palpebrarum.,
.
. .
, fornix co
njunctivae superior.

. .
, fornix co
njunctivae inferior.

. .
, saccus conjunctivalis.

.
. . .
[[]] , gkmdulae
ciliares [[]]. ,
.

. . .
[[]] , gkmdulae se
baceae [[Zeis]].
. . .
, gkmdulae
conjunctivales. - (
),
.
, apparatus lacrimalis.

. . .
, gkmdula lacrimalis.

,
,
.

. . .
, pars orbitalis.
,
,
. . .
, pars palpebralis.
,
. levator palpebrae superioris. . .
, ductuli excretorii
[[gkmdulae lacrimalis]]. Or
,
. .

14 [ , glL lacri
malis accessoriae].
, ,
,
. .
15 , rivus lacrimalis.

,
.
16 , locus lacrimalis.

. . , .
17 , papilla lacrimalis.
,

.
. . .
18 , punctum lacrimale.
,

. . .
19 , canaliculus lacrimalis.

1 . . .
20 , ampulla canaliculi lacrimalis.
. . .
21 , saccus lacrimalis.

1,5 , - 0,5 .
. . .
22 , fornix sacci lacri
malis.
. . .
23 , ductus nasolacrimalis. "
, 1,2 - 2,4 ,

.

,
.
. .
24 , plica lacrimalis.

,
3 - 3,5
. . .

370
1

4
5
6

10
11

12

13


- , ganum vestibulocochleare.
, ,

,

.
, auris interna.
,
,
.
, labyrinthus
membranaceus.
,
,

. . .
, endolympha.
.
, perilytnpha. ,

.
, labyrinthus
vestibularis.
,
.
, ductus endolymphaticus [{aquaeductus vestibuli]].

,

- .
. .
, saccus en
dolymphatic us.


. . .

, ductus utriculosaccularis.

. . . .
, utriculus.
2,5 - 3,5
. . .
, ductus semicirculares. ,
2/3

.
.

,
ductus semicircularis anterior.


. . .
, ductus
semicircularis posterior.
,
.
. .

14 ,
ductus semicircularis lateralis.


. . .
15
, membrana propria ductus semicirculais.

,


. . .
16
, membrana basalis ductus semicircu
laris.
.
.
. .
17 [[ , epithe
lium ductus semicircularis]].

,

. . .
18 , ampullae membranaceae.
.
19 , am
pulla membranacea anterior.


. . .
20 , ampulla
membranacea posterior.

. . .
21 ,
ampulla membranacea lateralis.

.
. .
22 , sulcus ampullaris.

. . .
23 , crista ampullaris.
.

, . . .
24 [[, neuroepithelium]].
. ,
. . .
25 , cupula ,


. . . .
26 , crura membranacea.
.
27 , crus


membranaceum simplex.
,

. . .
28

,
crura membranacea ampullaria.

. . .
29 , crus mem
branaceum commune.

.
. .-.

371

372
1
2
3

9
10

11

12

13

14


, ductus reuniens.

. . .
, sacculus.
, 2 - 3 ,
. . .
, maculae [[staticae]]. ,

. . , .
, ma
cula utriculi.

2,3 - 3 . . .
, macula
sacculi.
, 1,5
.
. .
, statoconia 15 ,


. . .
, membrana statoconiorum.


,
,
. . .
[[, neuroepithelium]].
, ,

,
.
20 - 25
,
. . .
, labirynthus cochlearis. . . .
, spatium
perilymphaticum.
.
.
. , .
, scala vestibuli.

.
().
. .
, scala tympani.


. . .
, aquaeductus coch
leae [[ductus perilymphaticus]].
. . .

, apertura externa aquaeductus coch


leae. ,

15

16
17
18

19

20

21

22

23

24

. .
. 14.22
, ductus cochlearis.
,
,
2 1/2
()
.
. . , , , .
, caecum cupukire.
. . .
, caecum
vestibulare.
, . . .

( ), paries tympanicus
ductus cochlearis (membrana spiralis).

. .
[[]] , organum
spirale [[Corn]].
.

. . .
, lamina basilaris.


.

. . .
( ),
crista spiralis (lig. spirale).

,
. .
, foramina nervosa

,

. . .
,
limbus laminae spiralis osseae.

,
. .
, labium limbi ve
stibulare. ,
.
. .

25 , labium limbi tympanicum. ,


,
.
. ,
26 , membrana tectoria.

,
.

. . ,


27 , dentes acusrici.
,
.

. . .
28 , sulcus
spiralis internus.
. . ,
29 , sulcus
spiralis externus.

. .

373

374
1

4
5

7
8

10
11

12

13


, membrana reticularis.

.
. . .
, vas spirale.

.
. .

( ) [[]], paries vestibularis ductus cochlearis
(membrana vestibularis) [[Reissner]].

3 . . .
,
paries extemus ductus cochlearis.
. . .
, crista basilaris.
,
.
. .
, prominentia spiralis.

,
.
. .
, vas prominens.
.
. .
, stria vascularis.
,
prominentia spiralis, , ,
.
. . .
, ganglion spirale
cochlearis.
,
.
,
-
- . . .
, vasa auris internae. . .
, a. labyrinthina.


,
, -
, ,
. . .
, rami vestibulares.

,
, 1/3
. . .
, ramus cochlearis.

,

. . .

14 , gbmeruli arteriosi cochleae.


,
. . .
15 , w. labyrinthinae.
,


. . .
16 , v. spiralis
modioli.
.
. .
17 , w. vestibulares.

,
.
. . .
18 , v.
aquaeductus vestibuli.
. .
19 , v. aquae
ductus cochleae.

. . .
20 , labyrinthus osseus.
,
. . .
21 , vestibulum.
,
. . .
22 , recessus sphericus.
,
. . .
23 , recessus ellipticus.

,
. . .
24 , crista vestibuli.

. . .
25 , pyramis vestibuli.

. . .

375

376
1

10

11
12

13

14
15


, recessus cochlearis.

.
. . .
, maculae cribrosae.
,
, - .
, macula
cribrosa superior. ,
-- . . .
, macula cri
brosa media.
. , - . . .
, macula cri
brosa inferior.
. ,
. . .
, canales
semicirculares ossei.


. . .
, can
alis semicircularis anterior.. . .
, canalis
semicircularis posterior.
,

. . .
, ca
nalis semicircularis lateralis.


. . .
, ampullae osseae.

,
. . .
, ampulla ossea
anterior.
canalis semicircularis anterior. . .
, ampulla ossea
posterior.
.

. . .
, ampulla
ossea lateralis.
,
. . .
, crura ossea.
.
, crus osseum
commune.

. . .

16 , crus osseum
simplex.
,
. . .
17 , crura
ossea ampullaria.
,

. . .
18 , cochlea. 2 1/2 2 3/4
.
8 - 9 , 4 - 5 . ..
19 , cupula cochlea.
, . . .
20 , basis cochlea.
,
. . .
21 , canalis spiralis
cochleae. ,
- .
. . .
22 , modioli.
.

,
- . . .
23 , basis modioli.
.
. .
24 , lamina modioli.

.
. .
25 , canalis spi
ralis modioli.

. . .
26 , canales
longitudinales modioli.
,
,
. . .

378
1

7
8

9
10

11

12

13

!
, lamina
spiralis ossea
,

.

. . .
, ha
mulus laminae spiralis. ,

.
. .
, , helicotrema.

. ,

,
. . .
, la
mina spiralis secundaria.
,


. ,


. . .
, meatus
acusticus intemus.

, , 1 .
- ,
. . .
, porus
acusticus intemus.
,

. . .
, fundus
meatus acustici intemi.
. . .
, crista transversa.


. . .
, area nervifacialis.
. .
, area cochleae.
,

. .
, tractus
spiralis foraminosus.
. ,

,
- . . .
, area vesti
bularis superior.
. ,
-- . .
.
, area vesti-

14

15
16

17

18

19
20
21

22
23
24

25
26

27

bularis inferior.

. ,
-
. . .
, foramen singulare. . . .
, auris media.
,
.
, cavitas tympanica
(cavum tympani).
,

.

,
-
.
, paries tegmentalis.
(tegmen tympani),
. . .
, recessus
epitympanicus. ,

,
. . .
, pars cupularis.
. . .
, paries jugularis.
,
. . .
, prominentia styloidea.
,
. . .
, paries labyrinthicus.
.
. .
, fenestra vestibuli [[ovalisj]. .
. .
, fossula fenestrae vestibuli.

. . .
, promontorium. ,
.
.
, sulcus promontorii.
.
,
. ..
, subiculum promontorii.

. . .

380
1
2

3
4

7
8
9

10
11

12

13

14
15
16

17


, sinus tympani.
18
.
. .
, fenestra cochlea I [rotunda]].

19
.
. . .
, fossula fenestrae
cochleae. . . .
20
, crista fenestrae
cochleae. .

. . .
21
, processus cochleariformis.
- .

22
nutensor
tympani. . .
,
membrana tympani secundaria.
23

.
[ , adnexa mastoi- 24
dea]. .
, paries mastoideus.
,
. ..
, antrum mastoi25
deum.
.
. . .
, aditus ad antrum.

. . .
, 26
prominentia canalis semicircularis lateralis.


. . .
27
, prominentia
canalis facialis.

. . .
, eminentia
pyramidalis.
, 28

. . .
, fossa incudis.
.
29
. . .
, sinus posterior.

30
. . .

, apertura tympanica
31
canaliculi chordae tympani.

. . .
, cellulae ma32
stoideae.
,

. . .
, cellulae tympanicae.

. . .
, paries car otic us.
,

. . .
, paries membranaceus.
, ,
, . . .
, membrana tym
panica.

9-11 . . , .
[[ ]], pars flaccida [[Schrapnell]].

. . , .
, pars tensa.
,
. . , .
, plica
mallearis anterior.
.

.
. .
, plica ma
llearis posterior.
,

.
. .
, prominentia ma
llearis.
,

. . .
, stria mallearis.
,
,


. . .
, umbo
membranae tympani.
.
.
. .
, stratum cutaneum.
,
. . .
- , anulus fibrocartilagineus.
sulcus tympanicus. . .
, stratum radiatum.


. . .
, stratum circulare.


stramum radiatum. . .
33 , stratum mucosum.
,
"
. . .

381

382
1

2
3

4
5
6
7
8
9

10

11
12
13

14
15
16

17

18
19


, ossicula auditoria (auditus). ,

.
, stapes.
. . , .
, caput stapedis.

. . , .
, crus anterius.
. . , .
, crus posterius.
. . , .
, basis stapedis.
.
. , .
, incus.
. . ,.
, corpus incudis.

. ' .
, crus longum.

. . .
, processus lenticularis.
,

. . .
, crus breve.

. . .
, malleus.
.
. , .
, manubrium mallei.


. . .
, caput mallei.

. . .
, collum mallei.
. .
, processus late
ralis.
, . . .
, processus anterior.
,
-
, - .
. .
, articulationes ossiculorum auditoriorum.
, .
-
,
articulatio incudomallearis.
.
. . .

20 - , arti
culatio incudostapedialis.

. . .
21 -
,
syndesmosis tympanostapedialis.

. . .
22 , ligg. ossiculo
rum auditoriorum.
23 , lig. mallei
anterius.
,
- . . .
24 , lig. mallei
superius.
.
. . , .
25 , lig.
mallei laterale.
. .
.
26 , lig. incu
dis superius.


. . , .
27 , lig. incudis
posterius.

. . , .
28 , membrana stapedialls.
. . .
29 , lig. lare siapediale.
.
, . . .

383

384

, musculi
ossicuhrum auditorium.
.
2 ,
, . tensor tympani.

.
,


. .: . . .
3 , . stapedius.

,


.

,
,
. .:
( . facialis). . .
4
, tunica mucosa cavitatis tympanicae.
()
,
.
5 , plica
mallearis posterior.

.
. . .
6 , plica ma
llearis anterior.

.
,
lig. mallei anterius. . .
7 , plica chordae
tympani.
. . .
7 , cessus membranae tympanicae.
.
8 [
], recessus anterior [membranae
tympani].
. . .
9

[
] [[ ]], re
cessus superior [membranae tympani] [[Prussak]].
,
- ,
. . .
10 [
], recessus posterior [membranae
tympani].
. . .
11 , plica incudialis.

12

13

14

15

16
17
18

19

20
21
22
23
24
25
. . .
, plica stapedialis.

, . sta
pedius . . .
, tuba auditoria (auditiva).
- , 4
.

. . , .
,
ostium tympanicum tubae auditoriae.

, . . .
, pars ossea tubae auditoriae.
() , , 1/3
.
,
, ,
fo
ramen spinosum. . .
, isthmus [tu
bae auditoriae].
. . .
, celMae pneumaticae.
. . .
[ ], pars
cartilaginea [tubae auditoriae].

2,5 . . .
, cartilago tubae
auditoriae.

,

. . .
(), lamina medialis (cartilaginis).
. . .
(), lamina la
teralis (cartilaginis). ,
. . .
, lamina membranacea.
pars cartilaginea. . , .
, tunica mucosa.
,
. . .
, glandulae tubariae.
,
. .
, ost
ium pharyngeum tubae auditoriae.
.
,

, 1
. . .

386
1
2

8
9

10

11
12
13
14
15
16

17

18


, auris externa.

.
, meatus
acusticus extemus. S-
- , 2,4
6 . . .
, porus acu
sticus extemus. . .
, incisure, tympanica.

.

. . . 16.8.
,
meatus acusticus extemus cartilagineus.
1/3
. . .
, cartilago me
atus acustici.
. ,
. .

, incisurae cartilaginis meatus acustici.

,
. . .
, lamina tragi.

,
. . .
, auricula. . , .
(), lobulus auricularis. ,
.
. , , .
, cartilago auri
cularis. ,
.
. .
, helix.
. . , , , .
, crus helicis.
. . , , .
, spina helicis. ,

. . .
, cauda helicis. ,
. . .
, antihelix, [[anthelix]].

. .- , , , .
, fossa triangularis.


. . , .
, crura antihelicis.


. . , .
, scapha.

19
20

21

22

23
24

25
26

27

28

29


. , .
, concha auricularis.
,
. . .
, conchalis.
,
. .
.
, cavitas cavum con
chalis. ,

. . .
, antitragus.
,
. . . , .
, tragus.
.
. .
(), incisura anterior
(auris). ( ) .
. .
, incisura intertragka.
. . , .
[ [[]],
tuberculum auriculare [[Darwin]].
, ,

. . .
.
[ , apex auri
cularis].
(),
, .
. . .
, sulcus
auricularis posterior.
. .
.
[ , tuberculum supratragicum].
. . . .

387

388
1

2
3

10
11

12

13

14
15
16


, isthmus cartilaginis
auricularis. ,


. . .
, incisura lerminalis
auricularis.
. . .
- , fis
sure arttitragoheticina.
,
- .
[[ ,
sulcus anrihelicis transversus]].


. . .
, sulcus cruris
helicis.


. . .
, fossa anrihelicis.

,
.
. .
, eminentia chae.

. . .
, eminentia scaphae.

,
()
. . .
, eminentia
fossae triangularis.

. . .
, ligg. auriularia.
.
, lig.
auriculare anterius.
. .
.
, lig.
auiculare superius.

. . .
, lig.
auriculare posterius.
.
. .
, . auriculares.
, . helicis
major.
. . .
, . helicis minor.

. . .

17 , . tragicus.

. . .
18 ,
. pyramidalis auricularis.

. .
19 , . antitragicus.
,
. . .
20 ,
. ranversus auricularis.


. . .
21 , . liquus auricularis.

. . .
22 [ , . incisurae
helicis].

.
. . .
23 , organum olfactorium
(olfactus).
24
, regio olfactoria tunicae mucosae nasi.
. . , .
25 [[]] ,
glandulae otfactoriae [[Bowman]].

,
,
,
, .
. .
26 organum gustatorium (gustus). .
27 , caliculus gustatorius (gem
ma gustatoria).
.

, .

,

. . .
28 , porus gustatorius.

.
. . .

389

390
1

2
3

5
6

9
10
11

12

13

14


, integumentum commune.
,
: ,
.
1,8
2.
, cutis.
.
, sulci cutis.

. , ,

,
. . .
, cristae cutis.

.
. .
, retinacula cutis.

(). . .
, toruli tactiles.
,

. , ,
. . .
[ , foveola coccygea].
,

. . .
, retinaculum caudate.

.
. . .
, epidermis.
,
30 4 . . .
, stratum comeum.
,
. . . .
, stratum lucidum. ,

.
-
. . .
, stratum granulosum.
1- 5
. .
.
, stratum spinosum.
,

,
. . .
[] , st
ratum basale [cylindricum]. ,
,
.


. . .

15 ( ), dermis ().

,
.
. .
16 , stratum papillare.
,

. . .
17 , papillae.
,
.

, (
) . . , .
18 , stratum reticuiare.
,


. . .
19 , tela subcutanea.

.

. . .
20 , panniculus adiposus.

. . .
21
, corpuscula nervosa terminalia.

.
22 [[ ]], corpuscula bulboidea [[Krause]].

,

.
,
,
. . .
23
[[-]]
, corpuscula lamellosa [[Vater-Pa
cini]]. ,
2 - 3

, .
,
. . .
24 [[]] ,
corpuscula tactus [[Meissner]].
. , ,
0,1 ,

. . .
25 [[ , corpuscula ge
nitalia]]. ,
,
. .
26 [[]] , menisci
tactus [[Merkel]].
, -


.
. . .
27 [[ , corpuscula articular- . .
id]]. -

391

392
1
2

3
4
5
6
I
8
9
10
II
12

13
14
15
16

17
18
19

20
21

22

23


, pili.
.
, lanugo. ,
,
,
.
, capilli.
, supercilia.
, cilia.
, .
, Tragi.
, vibrissae.
, hirci.
, pubes.
, folliculus pili. -
. . .
, papilla pili.

,
. . .
, scapus pili.
. . .
, radix pili. . .
, bulbus pili.
. . .
, , .
arrectores pilorum.
,

. ,
, , , .
(
), ,
, . .:
. . .
, flumina pilorum.
. . .
, vortices pilorum. . .
, cruces pilorum. ,
,
,
,
. . .
, unguis.
.
. , .
, matrix unguis.
,
,
.
,

. . , .
, cristae ma
tricis unguis. ,
.
. .
, sulcus matricis
unguis.
. . .

24 , sinus unguis. ,
. . .
25 , vallum unguis.
,
. . , .
26 , corpus unguis. . , ,
27 , radix unguis. ,
sinus unguis. . .
28 , lunula.
,
.

- ,

. . .
29 , marge occultus.
,
. . .

393

394
1
2
3

6
7

9
10
11

12

13

14
15
16

17


, margo lateralis.
. . .
, margo liber.
. . .
, , rionyx.
,
. . .
, , nychium.
,

. . .
, , hyponichium. ,
,
. . .
, stratum comeum unguis.
. . .
, stratum germinativum unguis.
,
. . .
[[ , retinacula unguis]].
,
. . .
, glandulae cutis.
,
.
[[ , glL glomiformes]].

.
()
, glL sydoriferae merocrina (eccrina).

,
,
.
. .
, porno terminalis.
,
,
. . ,
.
, ductus sudoriferus.

. . , .
, porus sudoriferus.
,
. . .
, glandul
ae circumanales.
.
, glandulae ceruminosae. ,
- , glandulae sebaceae.
,
. . .

18 , mamma. ,
,
.
. .
19 , papilla mammae.


. . .
20 , corpus mammae.

.
21 , glandula mammaria.

. . .
22 () ,
processus lateralis (axillaris).
, .
23 , lobi glandulae
mammariae.
15 20. . .
24 , lobuli glandulae
mammariae.
,
. . .
25 , ductus lactiferi. 15
20 ,
.
1,7 -2,3 . . .
26 , sinus lactiferi.
5 - 8

. . .
27
, areola mammae.
,

,
. . .
28 [[
]], glandulae areolares [[Montgomeri]]. 10 15

. . .
29 , mamma
masculina. .
30 [ , mammae
accessories].
" ".
. .
31 ,
, ligg. suspensoria mammaria

,

. . .

395

396
1
2
3
4

, termini generates.
, verticalis.
, horizontalis.
, medianus.
( ).
5 , coronalis.
(
). . .
6 , sagittalis.
. .
.
7 , dexter.
8 , sinister.
9 , trann'ersalis.

.
10 , medialis.
.
11 , intermedius.
.
12 , lateralis.
.
13 , anterior. .
14 , posterior. .
15 , ventralis.
.
16 , dorsalis.
.
17 , , frontalis. 1.
. 2. ,
(
). . .
18 , occipitalis.
.
19 , superior.
20 , inferior.
21 , cranialis.
.
22 , caudalis.
.
23 , rostralis.
( ).
24 , apicalis.
.
25 , basalis.
,
26 , basilaris.
.
27 , medius.
28 , trans\'ersus.
29 , longitudinalis.
.
30 , , axialis.

.
30 , externus.
306 , internus.
31 , superfcialis.
.
32 , profundus.
33 , proximalis.
. . .

34 . distalis.
. . .
35 , centralis. .
36 , peripheralis.
.
36 Periphericus, .
37 , radialis.
. . .
38 , ulnaris.
. . .
39 , flbtdaris.

. . .
40 , tibialis.


. .
41 , pabnaris.
. ..
42 , volaris. "palmaris". . .
43 , plantaris.

. . .
44 , flexor. - .
45 , extensor. ,
.
46 , regiones et
partes corporis.
47 ,
mediana anterior. .

. . .
48 , sternalis.
. . .
49 , parasternalis. ,
. . .
50 , tinea medioclavicularis.
. . .
51 , linea mammillaris.

. . .
52 ,
axillaris anterior.
. . .
53 , linea axi
llaris media

. . .
54 , linea axil
laris posterior.
. . , .
55 , linea scapularis.

. . .
56 , linea paravertebralis.
.
. . .

398
1

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23


, linea mediana
posterior.

. . .
, planum subcostale. ,

. . .
, planum
transpyloricum. ,


. . .
, planum supracristale. ,

.
L 4.
. .
, planum intertuberculare. ,
.
. .
, planum, interspinale. ,

. . .
, praeaxillaris.
.
, linea postaxillaris.
.
, regiones capitis.
.
, regio frontalis. . .
, regio parietalis.
. . , .
, regio occipitalis.
.
. , .
, regio temporalis.
. .
, .
, regiones faciales.
. . .
, regio orbitalis.
. . .
, regio nasalis.
. . .
, regio oralis.
. . .
, regio mentalis.
. .
, regio infraorbitalis. .
. .
, regio buccalis. . .
, regio zygomarica. . .
, regiones cervicales.
.
, (
), regio cervicalis anterior
(trigonum cervicale anterius).

- .
24 , trigo
num submandibulare.

. . .
25 , trigonwn caroticum.
-- , .
digastricus . . .
26 (-)
, trigonwn musculare (omotracheale).
, -
- . . .
27 , trigonwn
submental*.

nudigastricus. . .
28 --

, regio stemocleidomastoidea.
. . .
29 , fossa supraclavicularis minor. . stemocleidomastoideus. . .
30 (
), regio cervicalis lateralis
(trigonum cervicale posterius).
,
-- . . .
31 -

( ), trigonum
omoclaviculare, (fossa supraclavicularis maj
or). ,
- --
.
.
32 ( ),
regio cervicalis posterior (regio nuchalis).
. .
33 , regiones pectorales.
:
34 , regio presternalis.
. . .
35 , fossa infraclavicularis. -
. . .
36 - , trigo
num clavipectorale.
, .
. .
37 , regio pectoralis.
. . .
38 , regio mammaria.
. . .
39 , regio inframammaria.
regio mammaria. .
.
40 , regio axillaris.
. .
41 , fossa axillaris. . .

400
1
2

8
9
10
11
12
13
14

15
16

17
18
19


, regimes abdominales.
(), regio
hypochondriaca (hypochondrium).
regio pectoralis . . .
(), regio
epigastrica (epigastrium).

regio pectoralis
. . .
, regio lateralis.


. . .
, regio umbilicalis.


. . .
, regio inguinalis.


. . .
(), regio pubi (hypogastrium).


. . .
, regiones dorsales.
.
, regio vertebralis.
.
. .
, regio sacralis.
. . .
, regio scapularis.
. .
, regio infrascapularis.
. . .
, regio lumbaris (lumbalis). . .
[[]] ,
trigonum lumbare [[Petiti]].


.
, regio perinealis.
. .
, regio analis.

,
. . .
, regio urogenitalis.
,
. . .
,
regiones membri superioris.
, regio deltoidea.
. .
, .

20 , brachium.
21 () ,
regio (facies) brachialis anterior. . .
22 ()
, regio (facies) brachialis posterior. . .
23 , cubitus.
24 (
), regio (facies) cubitalis anterior. .
.
25 (),
regio (facies) cubitalis posterior. . .
26 , fossa cubitalis. . .
27 , sulcus cipitalis lateralis (radialis). . .
28 , sulcus cipitalis medialis (ulnaris). . .
29 , antebrachium.
30 ()
, regio (facies) antebrachialis anterior.
. , .
31 ()
, regio (facies) antebrachialis poste
rior. . , .
32 () , margo late
ralis (radialis).
33 () , margo me
dialis (ulnaris).
34 , carpus.
35 , regio carpalis
anterior.
. .
36 , regio carpalis
posterior.
. . .
37 , manus.
38 , dorsum manus. . .
39 , palma manus. . .
40 ( ),
thenar (eminentia thenaris).
41 ( ), hypothenar (eminentia hypothenaris).
42 , metacarpus.
.
43 , digiti.
44 (I ), pollex (digitus
primus (I)).
45 (II ), index (di
gitus secundus (II)).
46 (III ), digitus medius
(tertius (III)).
47 (IV ), digitus
anularis (quartus (IV)).
48 (V ), digitus minimus
(quintus (V)).
49 , facies
digitales ventrales (palmares).
50 , facies di
gitales dorsales.

402
1

, regiones
membri inferioris.
2 , regio glutealis.
. . .
3 , sulcus glutecdis.


. . . .
,
(regio coxalis).
4 ( ), femur (regio
femoralis).
5 () ,
regio (facies) femoralis anterior. . .
6 , trigonum femorale. ,
.
. .
7 () ,
regio (facies) femoralis posterior. . .
8 , genus.
9 , regio genus
anterior. . .
10 , regio genus po
sterior. . .
11 , fossa poplitea. .
12 , crus.
13 () ,
regio (facies) cruralis anterior. . .
14 () ,
regio (facies) cruralis posterior. . .
15 ( ), sura (regio
suralis). . .
16
, regiones talocrurales anterior et
posterior.
17 , pes.
18 (), calx (regio ca
lcaneal. . .
19 ( ), dorsum
(regio dorsalis) pedis. . .
20 ( ),
planta (regio plantaris) pedis. . .
21 () ,
margo lateralis (fibularis) pedis.
22 ()
, margo medialis (tibialis) pedis.
23 , tarsus.
24 , metatarsus.
.
25 , digiti.
26 (I ), hallux (digitus
primus (I)).
27 , , di
giti secundus, tertius, quartus (, , IV).
28 (V ), digitus minimus (quintus (V)).
28a , fa
des digitalis plantaris.
286 , facies di
gitalis dorsalis.

29 ( ), osteologia.
30 , systema skeletale.
31 , pars ossea.
32 (), periosteum.
.
33 , endosteum.
, ,

,
.
34 , substantia corticalis.
,
.
35 , substantia compacta. ,
.
36 () , sub
stantia spongiosa (trabecularis).
,
.
37 , pars cartilaginosa.
.
38 (), perichon
drium. ,

.
39 , skeleton axiale.
.
40 , skeleton appen
dicular. .
41 , os longian. ,
.
42 , os breve. ,
.
43 , os planum. ,
.
44 , os irregulare.
, .
45 , os pneumaticum.

(). , .
46 , epiphysis. .
.
47 , diaphysis.
.
48 , metaphysis.
.
49
,
cartilago
epiphysialis.
.
.

403

404
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26


articulatio sphaeroidea (cotylica). ,
, linea epiphysicdis.
.

27 () ,
. .
articulatio ellipsoiaea (condylaris).
, facies arricularis.

, cavitas medullaris,
. , , medulla osseum
.
flava. .
, medulla osseum 28 , articulatio ginglymus.
. ,
rubra. .
.
, foramen nutriens.
, 29 , articulatio bico
ndylaris.
.
() ,
, canalis nutriens.
- .
.
, .
, centrum ossificationis.
30 , articulatio trochoidea. .
( ).
, .
, centrum
ossificationis primarium. - 31 , articulatio sellaris.
. , ( ).
-
, centrum
.
ossificationis secundarium.
32 [[ , articulatio ovoidalis]].
( ).
.
(
33 , cartilage arricularis.
), artrologia
34 , cavitas arricularis.
, articulationes
fibrosae. 35 , discus arricularis.
.
.
36 , meniscus arricularis.
, syndesmosis.

.
. ,
.
.
, sutura.
, sutura serrata. , 37 , labrum arriculare.
.
.
, sutura squamosa. 38 , sulci arricularis.
39 , membrana fibrosa
,
(stratum fibrosum). .
.
.
, sutura plana.
40 , membrana sy . , novialis (stratum synoviale).
.
, (), schindylesis.


.
- . ,
41 , plica synovialis.
- .
.
, articulatio
42 , villi synoviales.
nes cartilagineae.
43 (), syno
, synchondrosis.
via. .
.
44 , ligamenta.
, symphysis.
45 , ligamenta ext .
racapsularia.
(
. ,
), articulationes synoviales.
.
, .
, articulatio simplex. 46 , ligamenta capsularia.
. ,

.
. , .
47 , ligamenta int , articulatio composita
racapsularis. .
(complexa).
,
. , .
.
, articulatio plana.
.
() ,


1 , myologia. .
2 . , musculus.
3 , caput.
4 , venter.
5 , m. fusiformis..
6 , . quadratus.
7 , . triangularis.
8 , . unipennatus.

.
9 , . bipennatus.

.
10 , . multipennatus.


.
11 , . sphincter.
1 la , . dilator (dilatator).
12 , . orbicularis.
.
13 , . cruciatus.

.
14 [[ , nuarricularis]].
.
15 , . skeleti.

.
16 , . cutaneus.
17 , tendo.
18 , vagina tendinis.
,
.
19 , stratum fibrosum.
,
.
20 stratum synoviale.
,
,
.
20 , va
gina synovialis tendinis.
21 , mesotendineum.
,
.
22 , peritendineum.
.
23 , aponevrosis.
.
23 , epimysium.
.
24 , perimysium.
,
.
25 , endomisium.
.
26 ^
.
26 , fascia superficialis. . . 409.
266 , fascia profunda.
27 , intersecrio tendinea

405

27 , undo intermedius.
28 , arcus tendvneus.
.
29 , trochlea museulans.

. ,

.
30 , bursae sy
noviales.
31 , bursa
[synovialis] subcutanea.
.
32 ,
bursa [synovialis] submuscularis.
.
33 ,
[bursa synovialis] subfascialis.
.
34 ,
bursa [synovialis] subtendinea.
.
35 , splanchnologia.
.
36 nomina generalia.
37 , tunica albuginea.

.
38 , tunica fibrosa.
.
39 , tunica adventicia.
.
40 , tunica mucosa.
.
41 , epitheli
um mucosae.
.
42
, lamina propria mucosae.
,

.
43
, lamina muscularis mucosae.


,

.
44 , tela submucosa

tunica muscularis.
,
.
45 , tunica muscidaris.
.
46 , stratum circulare.
47 , stratum longitudinale.
48 , tunica serosa.
(- )
.

406
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32


.
, tela subserosa.
33 , tunica media
,
.
.
, parenchima. 34 , valva .
35 , valva tymphatica
.
, stroma 36 , valva venosa
.
37 , vas anastomo, glandula.
ticum.
, lob us,
38 , vas capillare.
, lobulus.
39 , vas collaterals
, glandula mucosa.
40 , vas lymphaticum.
, glandula serosa 41 , vas sinusoideum.
.

- , glandula
.
seromucosa ,
42 , vasa vasorum.

.
.
, angiologia 43 , vena
.
44 , vena comitans
- , anasto
45 , vena cutanea
mosis arteriolovenularis (arteriovenosa). 46 , vena emissaria
.

, arteria
.
, arteria nutricia (nutri47 , v. profunda.
ens).
.
.
48 , v. superfwialis.
, arteriola. ,

.
.
, circulus arteriosus. 49 , venula.

.
.
50 ,
, circulus vascidosus.
systema nervosum centrale.
, cisterna
.
.
51 [ ], substa
. ().
ntia grisea [nuclei et columnae).
. Lympha.
.
, nervi vasorum.
.
.
, nodus lymphaticus
52 ( ], substantia
(lymphonodus).
alba [ tract us et fasciculi].
53 (), for (), nodus
mario (substantia) reticularis. He
(folliculus) tymphancus.
,
.

, plexus fymphaticus.
.
, , ,
, plexus vasculosis.
.
, plexus venosus.
, plexus arterio- 54 , substantia gelatinosa
sum.

, rete mirabile.
.
, .
.
, rete vasculosum artericulare. 55 , ependima.
.
.
, rete venosum.
, sinus venosus.
,
.
, tunica externa.
.
, tunica inrima. -

2
3

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

14
15

16
17

18

19
20

(
), pars
periferica (systema nervosum periphericum).

.
, nervus.
, endoneurium.
,

.
, perineurium.
.
, epineurium.
.
()
, neurofibrae qfferentes.
.
()
, neurofibrae efferentes.
.
, neurof
ibrae somaticae.

.
, neuro
fibrae autonomicae (viscerales).
.
, ganglion.
,
.
, capsida ganglii (ganglionica).

.
, stroma ganglii (ganglionicum).
,
.
- (
), ganglia craniospinalia (encephalospinalia sensoria).
:

(
), ganglia spinalia (sensorialis).
.
,
ganglia sensoria neuricum cranialium (gg.encephalka).
.
() ,
ganglia autonomica (visceralia).
.
, neuro
fibrae preganglionics.
,
.
, urofbrae postganglionics.
,
.
, gamglion sympathicum (sympatheticum).
.
, ramus

21

22
23
24

407

communicans alba.
.
, ,
,
.
, ramus
communicans griseus.

. -
.
, ganglion parasympathicum (parasympatneticum). . .
352.28 - 35.
, . spinales.

.
, ple
xus nervorum spinalium.
.
, .

408

, .
, . craniales (21 , dendritum.
phalici).
.
.
.
2 , nuclei nervorum
cranialium (encephalicorum).
3 , nuclei originis.
, ,
, .
4 , nuclei terminarionis.
,
,
- .
5 , . mixtus (. mixitarum neurofibrarum).


.
6 , rami cutanei.
, .
7 , rami articulares.
, .
8 , rami musculares.
, .
9 , . motorius.
,
.

.
10 , . sensorius.
-

.
.
11 , ramus nicans.
188.28; 198.25, 216.10-;
12 ()
298.11 322.20 -
, nervus et ramus autonomici (visce

rates).
- .
.
13 () ,
plexus autonomicus (visceralis). .

.
:
13 , plexus vascularis.
.
216.10 A. radicularis posterior: ,


.
.
14 , plexus 216.10 d A. radicularis anterior: ,
riarteriales.
.
.
15 , . vasorum.
216.10 A. medullaris segmentalis:
.

16 , vasa nervorum. - .
.
298.11
17 , textus nervosus.
-.
18 , , neuron (ne,
urocytus).
.
405.26 Fascia superficialis:
19 , corpus neurale.
, .

.
:
20 (), axon (neuritum).
, (
4> )

. (fascia cremasterica).
1

Вам также может понравиться