Вы находитесь на странице: 1из 4

Structura PIB pe forme de proprietate

100.0

99.1

98.1
95.8
92.6
90.0

89.5

90.0

86.4

86.4

86.4

85.9

85.6

83.4

83.7

81.8

80.9

81.4
79.1

78.8

80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
9.3

10.0
0.00.9

1.9
0.0

4.1

6.1

0.1

1.3

1997

1998

7.0
3.0

6.4
4.1

9.7

9.7

4.3

3.9

4.4

2001

2002

2003

9.7
6.9

11.7
7.8
5.8

8.6
5.8

13.7

14.7
11.6

12.5

5.4

6.6

6.5

6.1

7.2

4.6

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0.0
1995

1996

1999

2000

Proprietatea Republicii Moldova


2004

Proprietatea strin

2005

2006

Proprietatea ntreprinderilor mixte


STRUCTURA PRODUSULUI INTERN BRUT PE FOR


1995

1996

1997

1998

1999

2000

Proprietatea Republicii Moldova


99.1

98.1

95.8

92.6

90.0

89.5

Proprietatea public

39.1

31.7

30.0

28.4

24.7

25.0

56.0

58.0

56.3

53.3

56.4

59.6

4.0

8.4

9.5

10.9

8.9

4.9

Proprietatea strin

0.0

0.0

0.1

1.3

3.0

4.1

Proprietatea ntreprinderilor mixte


0.9

1.9

4.1

6.1

7.0

6.4

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Proprietatea privat

Proprietatea mixt (public i
privat) fr participare strin

( - )

Total

SULUI INTERN BRUT PE FORME DE PROPRIETATE


()

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

86.4

86.4

85.9

83.4

86.4

85.6

83.7

80.9

81.8

24.0

29.5

30.3

31.4

31.4

29.3

28.8

23.7

23.2

57.0

50.7

51.2

49.3

50.2

51.1

51.3

54.5

56.0

5.4

6.2

4.4

2.7

4.8

5.2

3.6

2.7

2.6

4.3

3.9

4.4

6.9

5.8

5.8

4.6

5.4

6.6

9.3

9.7

9.7

9.7

7.8

8.6

11.7

13.7

11.6

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

%
2010

2011

2012

78.8

81.4

79.1

21.9

19.0

20.7

52.5

59.7

56.4

4.4

2.7

2.0

6.5

6.1

7.2

14.7

12.5

13.7

100.0

100.0

100.0