Вы находитесь на странице: 1из 1

Predmet

Akademska godina
Smjer
Nastavnik

Finansijska trita i instrumenti


2014/15 Zimski semestar
Finansijski menadment II ciklus I godina
Doc.dr Dafer Alibegovi
PLAN RADA

Sedmica
I
II
III
IV
V

Datum
IC/OL
21-10 In-class
24-10
28-10 In-class
31-10
Online
11-11
14-11
18-11
21-11

VI
VII
VIII
IX
X

2-12
5-12
9-12
12-12
16-12
19-12

Tematska jedinica
Prezentacija silabusa
Meunarodna finansijska trita
Finansijski instrumenti komparativni pregled
Banke, nebankarske finansijske institucije, bankarski sistemi
Bankocentrina finansijska trita

In-class

Finansijski sistem EU i meunarodne finansijske institucije

In-class

Meunarodna trita kapitala


Finansijski nadzor i intervencija
Finansijski derivati
Finansijsko trite u BiH
Integrativni procesi na finansijskim tritima

Online
In-class
In-class
In-class
Online

Vrednovanje, prinos i rizik, meunarodni portfolio menadment


Studentske prezentacije / Rezervni termin
Finansijske krize
Finalni ispit
Dopunska nastava online
Popravni ispit

Оценить