Вы находитесь на странице: 1из 129

Cross Section Data Setting

Plot Gambar Cross Section


Cross section No. :
1
s/d
Cross Section No. :
3

Scale
Scale Vertical :

100

Scale Horizontal :

100

Jarak Koordinat dan Sheet


Jarak Koordinat X :
400

Gambar/lembar :

Jarak Koordinat Y :

Sheet/lembar :

140

Frame dan Form Drawing


Frame Drawing :
F:\ProgramVB6\CrossLong\Frame_Cross.dwg
Form Drawing :

F:\ProgramVB6\CrossLong\Form_Cross.dwg

DataPlan sheet
Location : Sample Irrigation Project
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Patok
Pr-4
Pr-5
Pr-6
BM-1
Pr-8
Pr-9
Pr-10
CP-1
Pr-12

Distance
(m)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

X
1186
1202
1229
1252
1280
1310
1350
1380
1420

Y
2253
2242
2220
2210
2205
2220
2240
2260
2280

Z
52.840
52.390
52.510
52.840
52.390
49.510
49.840
49.390
46.510

Degree
45.00
90.00
80.00
75.00
90.00
100.00
90.00
110.00
90.00

BETA
Minute
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Second
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

Cross Section Data Sheet


Project Name : Air Lakitan Irrigation
No.

Name

Pr4

Pr5

Pr6

Pr7

Pr8

Pr9

Pr10

Pr11

Pr12

10

Elv. Min
52.500
Datum
47
Elv. Min
50.530
Datum
47
Elv. Min
51.777
Datum
47
Elv. Min
52.500
Datum
45
Elv. Min
48.480
Datum
45
Elv. Min
48.550
Datum
45
Elv. Min
49.500
Datum
45
Elv. Min
45.980
Datum
45
Elv. Min
46.050
Datum
45
Elv. Min
0.000
Datum

11

Elv. Min
0.000
Datum

12

Elv. Min
0.000
Datum

No:
X
Y
Remark
7
X
Y
Remark
6
X
Y
Remark
4
X
Y
Remark
7
X
Y
Remark
6
X
Y
Remark
4
X
Y
Remark
7
X
Y
Remark
6
X
Y
Remark
4
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0

1
-25.00
52.790

2
-13.00
52.760

3
0.00
52.640
P

4
10.00
52.500

5
21.00
52.627

-22.00
50.540

-10.00
50.530

0.00
52.190
P

11.00
52.480

22.00
52.518

-25.00
52.550

-8.00
52.310
P

12.00
51.777

26.00
52.400

-25.00
52.790

-13.00
52.760

0.00
52.640
P

10.00
52.500

21.00
52.627

-22.00
52.540

-10.00
52.530

0.00
52.190
P

11.00
50.480

22.00
49.518

-25.00
48.550

-8.00
49.310
P

12.00
51.777

26.00
52.400

-25.00
49.790

-13.00
49.760

0.00
49.640
P

10.00
49.500

21.00
49.627

-22.00
52.540

-10.00
52.530

0.00
49.190
P

11.00
47.480

22.00
46.518

-25.00
46.050

-8.00
46.310
P

12.00
51.777

26.00
52.400

13

Elv. Min
0.000
Datum

14

Elv. Min
0.000
Datum

15

Elv. Min
0.000
Datum

16

Elv. Min
0.000
Datum

17

Elv. Min
0.000
Datum

18

Elv. Min
0.000
Datum

19

Elv. Min
0.000
Datum

20

Elv. Min
0.000
Datum

21

Elv. Min
0.000
Datum

22

Elv. Min
0.000
Datum

23

Elv. Min
0.000
Datum

24

Elv. Min
0.000
Datum

25

Elv. Min
0.000
Datum

X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0

26

Elv. Min
0.000
Datum

27

Elv. Min
0.000
Datum

28

Elv. Min
0.000
Datum

29

Elv. Min
0.000
Datum

30

Elv. Min
0.000
Datum

31

Elv. Min
0.000
Datum

32

Elv. Min
0.000
Datum

33

Elv. Min
0.000
Datum

34

Elv. Min
0.000
Datum

35

Elv. Min
0.000
Datum

36

Elv. Min
0.000
Datum

37

Elv. Min
0.000
Datum

38

Elv. Min
0.000
Datum

X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0

39

Elv. Min
0.000
Datum

40

Elv. Min
0.000
Datum

41

Elv. Min
0.000
Datum

42

Elv. Min
0.000
Datum

43

Elv. Min
0.000
Datum

44

Elv. Min
0.000
Datum

45

Elv. Min
0.000
Datum

46

Elv. Min
0.000
Datum

47

Elv. Min
0.000
Datum

48

Elv. Min
0.000
Datum

49

Elv. Min
0.000
Datum

50

Elv. Min
0.000
Datum

51

Elv. Min
0.000
Datum

X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0

52

Elv. Min
0.000
Datum

53

Elv. Min
0.000
Datum

54

Elv. Min
0.000
Datum

55

Elv. Min
0.000
Datum

56

Elv. Min
0.000
Datum

57

Elv. Min
0.000
Datum

58

Elv. Min
0.000
Datum

59

Elv. Min
0.000
Datum

60

Elv. Min
0.000
Datum

61

Elv. Min
0.000
Datum

62

Elv. Min
0.000
Datum

63

Elv. Min
0.000
Datum

64

Elv. Min
0.000
Datum

X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0

65

Elv. Min
0.000
Datum

66

Elv. Min
0.000
Datum

67

Elv. Min
0.000
Datum

68

Elv. Min
0.000
Datum

69

Elv. Min
0.000
Datum

70

Elv. Min
0.000
Datum

71

Elv. Min
0.000
Datum

72

Elv. Min
0.000
Datum

73

Elv. Min
0.000
Datum

74

Elv. Min
0.000
Datum

75

Elv. Min
0.000
Datum

76

Elv. Min
0.000
Datum

77

Elv. Min
0.000
Datum

X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0

78

Elv. Min
0.000
Datum

79

Elv. Min
0.000
Datum

80

Elv. Min
0.000
Datum

81

Elv. Min
0.000
Datum

82

Elv. Min
0.000
Datum

83

Elv. Min
0.000
Datum

84

Elv. Min
0.000
Datum

85

Elv. Min
0.000
Datum

86

Elv. Min
0.000
Datum

87

Elv. Min
0.000
Datum

88

Elv. Min
0.000
Datum

89

Elv. Min
0.000
Datum

90

Elv. Min
0.000
Datum

X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0

91

Elv. Min
0.000
Datum

92

Elv. Min
0.000
Datum

93

Elv. Min
0.000
Datum

94

Elv. Min
0.000
Datum

95

Elv. Min
0.000
Datum

96

Elv. Min
0.000
Datum

97

Elv. Min
0.000
Datum

98

Elv. Min
0.000
Datum

99

Elv. Min
0.000
Datum

100

Elv. Min
0.000
Datum

X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0

6
32.00
52.650

7
41.00
52.580

31.00
52.480

32.00
52.650

41.00
52.580

31.00
48.480

32.00
49.650

31.00
45.980

41.00
49.580

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

DESIGN DATA OF CANAL


Project :
Cross
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Cross
Name
Pr4
Pr5
Pr6
Pr7
Pr8
Pr9
Pr10
Pr11
Pr12

Note : Untuk Draft Design


Distance
(m)
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

El. Bed
(m)
48.867
48.862
48.859
46.000
46.000
46.000
49.000
46.000
46.000

El. M.A
(m)
51.150
51.140
51.120
47.500
47.500
47.500
50.500
47.500
47.500

El. Dike/Tanggul
Ki (m)
Ka (m)
52.149
52.149
52.144
52.144
52.141
52.141
48.100
48.100
48.100
48.100
48.100
48.100
51.100
51.100
48.100
48.100
48.100
48.100

El. Side drain/Canal

Ki (m)
51.649
50.036
51.641
47.600
47.600
47.600
49.232
45.772

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

: Untuk Draft Design

Note : Untuk Design

El. Side drain/Canal

Ka (m)
51.649
51.644
51.503
47.600
47.600
47.600
49.003
47.600

Titik potong OGL


Tki
Tka
1
4
1
4
1
3
1
4
1
4
1
3
2
4
1
4
1
3

Titik temu kiri


Txki
Tyki
190.6015
547.7485
164.6889
385.3711
193.6689
264.6011
221.8296
567.6704
224.1785
425.3215
267.8378
251.6622
264.6849
537.4644
239.1910
425.3090
260.4470
222.4951

Titik temu kanan


Txka
Tyka
567.6621
546.0121
566.8692
405.1692
566.6039
260.7339
536.1483
565.6483
501.6569
401.1569
529.5866
279.0866
497.6467
535.2037
473.9171
373.5829
529.5866
279.0866

Titik temu muka air


TA
5
6
5
7
7
5
6
5
6

Titik temu muka air


TB
9
10
9
11
11
9
10
9
10

Cut(1)/Fill(2)
Ki
Ka
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1

DIMENSION OF DESIGN
Project :
Cross
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Cross
Name
Pr4
Pr5
Pr6
Pr7
Pr8
Pr9
Pr10
Pr11
Pr12

Note : Untuk Design


Side Drain/Canal
Ki
Ka
2
11
2
12
2
12
4
13
4
13
2
11
2
13
2

12

Ki
5
6
5
7
7
5
6
5
6

Tanggul
Ka
9
10
9
11
11
9
10
9
10

Bed Canal
Ki
Ka
6
8
7
9
6
8
8
10
8
10
6
8
7
9
6
8
7
9

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

DESIGN DATA OF CANAL


Project :
Cross
No.
1

Cross
Name
Pr4

Pr5

Pr6

Pr7

Pr8

Pr9

Pr10

Pr11

Pr12

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

No.
X
Y
13
X
Y
14
X
Y
14
X
Y
17
X
Y
15
X
Y
15
X
Y
15
X
Y
11
X
Y
16
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X

Input Data Design


1
2
6.04
7.19
52.790
51.649

3
7.69
51.649

4
8.19
52.149

5
12.19
52.149

6
18.75
48.867

7
25.00
48.867

8
31.25
48.867

9
37.81
52.149

10
41.81
52.149

11
42.31
51.649

12
42.81
51.649

13
43.79
52.627

14

15

3.47
50.540

3.97
50.036

4.47
50.036

4.97
50.536

8.19
52.144

12.19
52.144

18.75
48.862

25.00
48.862

31.25
48.862

37.81
52.144

41.81
52.144

42.31
51.644

42.81
51.644

43.69
52.518

6.28
52.550

7.19
51.641

7.69
51.641

8.19
52.141

12.19
52.141

18.75
48.859

25.00
48.859

31.25
48.859

37.81
52.141

41.81
52.141

42.09
52.003

42.59
51.503

43.09
51.503

43.59
52.000

9.183
52.767

10.850
51.100

11.850
51.100

15.350
47.600

15.850
47.600

16.350
48.100

19.350
48.100

22.500
46.000

25.000
46.000

27.500
46.000

30.650
48.100

33.650
48.100

34.150
47.600

34.650
47.600

38.150
51.100

9.418
52.532

10.850
51.100

11.850
51.100

15.350
47.600

15.850
47.600

16.350
48.100

19.350
48.100

22.500
46.000

25.000
46.000

27.500
46.000

30.650
48.100

33.650
48.100

34.150
47.600

34.650
47.600

37.166
50.116

13.784
49.166

15.350
47.600

15.850
47.600

16.350
48.100

19.350
48.100

22.500
46.000

25.000
46.000

27.500
46.000

30.650
48.100

33.650
48.100

34.150
47.600

34.650
47.600

38.150
51.100

39.150
51.100

39.959
51.909

13.468
49.746

13.982
49.232

14.482
49.232

14.982
49.732

16.350
51.100

19.350
51.100

22.500
49.000

25.000
49.000

27.500
49.000

30.650
51.100

33.650
51.100

35.247
49.503

35.747
49.003

36.247
49.003

36.765
49.520

10.919
52.531

12.350
51.100

13.350
51.100

16.350
48.100

19.350
48.100

22.500
46.000

25.000
46.000

27.500
46.000

30.650
48.100

33.650
48.100

34.392
47.358

13.045
46.250

13.522
45.772

14.022
45.772

14.522
46.272

16.350
48.100

19.350
48.100

22.500
46.000

25.000
46.000

27.500
46.000

30.650
48.100

33.650
48.100

34.150
47.600

34.650
47.600

38.150
51.100

39.150
51.100

16

39.150
51.100

39.959
51.909

17

40.615
52.565

18

19

20

21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X

100

Y
0
X
Y
0

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Area Calculation
Location : Sample Irrigation Project

No.

Station

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pr4
Pr5
Pr6
Pr7
Pr8
Pr9
Pr10
Pr11
Pr12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pr4
Pr5
Pr6
Pr7
Pr8
Pr9
Pr10
Pr11
Pr12

Distance
(m)

Area No. :

Area
Stripping
Excavation
Embankment
2
2
(m )
(m )
(m2)
0.000
81.837
0.000
1.926
63.727
12.845
1.000
64.052
2.094
0.000
133.782
0.000
0.000
102.044
0.000
0.000
70.898
0.000
2.674
4.812
16.994
0.818
40.340
2.558
1.236
41.941
8.200

0.000
1.926
1.000
0.000
0.000
0.000
2.674
0.818
1.236

81.837
63.727
64.051
133.782
102.044
70.898
4.812
40.340
41.941

0.000
12.845
2.094
0.000
0.000
0.000
16.994
2.558
8.200

Soding
(m)
4.868
8.686
5.475
2.563
2.563
2.563
7.156
3.812
5.348

4.872
8.668
5.380
2.563
2.563
2.563
7.156
3.812
5.348

Stripping
(m3)

Volume
Excavation Embankment
(m3)
(m3)

Soding
(m2)

Design Data Sheet


No.

Name

Pr4

Data

Jum. Data
2

Pr5
Jum. Data

Pr6
Jum. Data

4
Jum. Data
5
Jum. Data
6
Jum. Data
7
Jum. Data
8
Jum. Data
9
Jum. Data
10
Jum. Data
11
Jum. Data
12
Jum. Data
13
Jum. Data
14
Jum. Data
15
Jum. Data
16
Jum. Data

No:
X
Y
13
X
Y
14
X
Y
14
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0

1
6.060
52.775

2
7.186
51.649

3
7.686
51.649

4
8.186
52.149

5
12.186
52.149

3.469
50.537

3.970
50.036

4.470
50.036

4.970
50.536

8.186
52.144

6.367
52.460

7.186
51.641

7.686
51.641

8.186
52.141

12.186
52.141

17
Jum. Data
18
Jum. Data
19
Jum. Data
20
Jum. Data
21
Jum. Data
22
Jum. Data
23
Jum. Data
24
Jum. Data
25
Jum. Data
26
Jum. Data
27
Jum. Data
28
Jum. Data
29
Jum. Data
30
Jum. Data
31
Jum. Data
32
Jum. Data
33
Jum. Data

X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X

34
Jum. Data
35
Jum. Data
36
Jum. Data
37
Jum. Data
38
Jum. Data
39
Jum. Data
40
Jum. Data
41
Jum. Data
42
Jum. Data
43
Jum. Data
44
Jum. Data
45
Jum. Data
46
Jum. Data
47
Jum. Data
48
Jum. Data
49
Jum. Data
50
Jum. Data
51

Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y

Jum. Data
52
Jum. Data
53
Jum. Data
54
Jum. Data
55
Jum. Data
56
Jum. Data
57
Jum. Data
58
Jum. Data
59
Jum. Data
60
Jum. Data
61
Jum. Data
62
Jum. Data
63
Jum. Data
64
Jum. Data
65
Jum. Data
66
Jum. Data
67
Jum. Data
68
Jum. Data

0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0

69
Jum. Data
70
Jum. Data
71
Jum. Data
72
Jum. Data
73
Jum. Data
74
Jum. Data
75
Jum. Data
76
Jum. Data
77
Jum. Data
78
Jum. Data
79
Jum. Data
80
Jum. Data
81
Jum. Data
82
Jum. Data
83
Jum. Data
84
Jum. Data
85
Jum. Data

X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X

86
Jum. Data
87
Jum. Data
88
Jum. Data
89
Jum. Data
90
Jum. Data
91
Jum. Data
92
Jum. Data
93
Jum. Data
94
Jum. Data
95
Jum. Data
96
Jum. Data
97
Jum. Data
98
Jum. Data
99
Jum. Data
100
Jum. Data

Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0
X
Y
0

6
18.750
48.867

7
25.000
48.867

8
31.250
48.867

9
37.814
52.149

10
41.814
52.149

11
42.314
51.649

12
42.814
51.649

13
43.766
52.601

14

12.186
52.144

18.750
48.862

25.000
48.862

31.250
48.862

37.814
52.144

41.814
52.144

42.314
51.644

42.814
51.644

43.687
52.517

18.750
48.859

25.000
48.859

31.250
48.859

37.814
52.141

41.814
52.141

42.090
52.003

42.590
51.503

43.090
51.503

43.660
52.073

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Cross Section Data Sheet


Project Name : Sample Irrigation
No.

Name

Pr4

Pr5

Pr6

Pr7

Pr8

Pr9

Pr10

Pr11

Pr12

10

Elv. Min
52.500
Datum
47
Elv. Min
50.530
Datum
47
Elv. Min
51.777
Datum
47
Elv. Min
52.500
Datum
45
Elv. Min
48.480
Datum
45
Elv. Min
48.550
Datum
45
Elv. Min
49.500
Datum
45
Elv. Min
45.980
Datum
45
Elv. Min
46.050
Datum
45
Elv. Min
0.000
Datum

11

Elv. Min
0.000
Datum

12

Elv. Min
0.000
Datum

No:
X
Y
Remark
7
X
Y
Remark
6
X
Y
Remark
4
X
Y
Remark
7
X
Y
Remark
6
X
Y
Remark
4
X
Y
Remark
7
X
Y
Remark
6
X
Y
Remark
4
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0

1
0.00
52.790

2
12.00
52.760

3
25.00
52.640
P

4
35.00
52.500

5
46.00
52.627

0.00
50.540

12.00
50.530

22.00
52.190
P

33.00
52.480

44.00
52.518

0.00
52.550

17.00
52.310
P

37.00
51.777

51.00
52.400

0.00
52.790

12.00
52.760

25.00
52.640
P

35.00
52.500

46.00
52.627

0.00
52.540

12.00
52.530

22.00
52.190
P

33.00
50.480

44.00
49.518

0.00
48.550

17.00
49.310
P

37.00
51.777

51.00
52.400

0.00
49.790

12.00
49.760

25.00
49.640
P

35.00
49.500

46.00
49.627

0.00
52.540

12.00
52.530

22.00
49.190
P

33.00
47.480

44.00
46.518

0.00
46.050

17.00
46.310
P

37.00
51.777

51.00
52.400

13

Elv. Min
0.000
Datum

14

Elv. Min
0.000
Datum

15

Elv. Min
0.000
Datum

16

Elv. Min
0.000
Datum

17

Elv. Min
0.000
Datum

18

Elv. Min
0.000
Datum

19

Elv. Min
0.000
Datum

20

Elv. Min
0.000
Datum

21

Elv. Min
0.000
Datum

22

Elv. Min
0.000
Datum

23

Elv. Min
0.000
Datum

24

Elv. Min
0.000
Datum

25

Elv. Min
0.000
Datum

X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0

26

Elv. Min
0.000
Datum

27

Elv. Min
0.000
Datum

28

Elv. Min
0.000
Datum

29

Elv. Min
0.000
Datum

30

Elv. Min
0.000
Datum

31

Elv. Min
0.000
Datum

32

Elv. Min
0.000
Datum

33

Elv. Min
0.000
Datum

34

Elv. Min
0.000
Datum

35

Elv. Min
0.000
Datum

36

Elv. Min
0.000
Datum

37

Elv. Min
0.000
Datum

38

Elv. Min
0.000
Datum

X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0

39

Elv. Min
0.000
Datum

40

Elv. Min
0.000
Datum

41

Elv. Min
0.000
Datum

42

Elv. Min
0.000
Datum

43

Elv. Min
0.000
Datum

44

Elv. Min
0.000
Datum

45

Elv. Min
0.000
Datum

46

Elv. Min
0.000
Datum

47

Elv. Min
0.000
Datum

48

Elv. Min
0.000
Datum

49

Elv. Min
0.000
Datum

50

Elv. Min
0.000
Datum

51

Elv. Min
0.000
Datum

X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0

52

Elv. Min
0.000
Datum

53

Elv. Min
0.000
Datum

54

Elv. Min
0.000
Datum

55

Elv. Min
0.000
Datum

56

Elv. Min
0.000
Datum

57

Elv. Min
0.000
Datum

58

Elv. Min
0.000
Datum

59

Elv. Min
0.000
Datum

60

Elv. Min
0.000
Datum

61

Elv. Min
0.000
Datum

62

Elv. Min
0.000
Datum

63

Elv. Min
0.000
Datum

64

Elv. Min
0.000
Datum

X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0

65

Elv. Min
0.000
Datum

66

Elv. Min
0.000
Datum

67

Elv. Min
0.000
Datum

68

Elv. Min
0.000
Datum

69

Elv. Min
0.000
Datum

70

Elv. Min
0.000
Datum

71

Elv. Min
0.000
Datum

72

Elv. Min
0.000
Datum

73

Elv. Min
0.000
Datum

74

Elv. Min
0.000
Datum

75

Elv. Min
0.000
Datum

76

Elv. Min
0.000
Datum

77

Elv. Min
0.000
Datum

X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0

78

Elv. Min
0.000
Datum

79

Elv. Min
0.000
Datum

80

Elv. Min
0.000
Datum

81

Elv. Min
0.000
Datum

82

Elv. Min
0.000
Datum

83

Elv. Min
0.000
Datum

84

Elv. Min
0.000
Datum

85

Elv. Min
0.000
Datum

86

Elv. Min
0.000
Datum

87

Elv. Min
0.000
Datum

88

Elv. Min
0.000
Datum

89

Elv. Min
0.000
Datum

90

Elv. Min
0.000
Datum

X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0

91

Elv. Min
0.000
Datum

92

Elv. Min
0.000
Datum

93

Elv. Min
0.000
Datum

94

Elv. Min
0.000
Datum

95

Elv. Min
0.000
Datum

96

Elv. Min
0.000
Datum

97

Elv. Min
0.000
Datum

98

Elv. Min
0.000
Datum

99

Elv. Min
0.000
Datum

100

Elv. Min
0.000
Datum

X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0
X
Y
Remark
0

No. Gambar :
6
57.00
52.650

7
66.00
52.580

53.00
52.480

57.00
52.650

66.00
52.580

53.00
48.480

57.00
49.650

53.00
45.980

66.00
49.580

1
8

1
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Оценить