You are on page 1of 21

MENYELAMAT

KECEMASAN
Jabatan Pertahanan Awam
Negeri Johor
Disediakan oleh

Lt(M) Mohd Sanusi bin Deraman

Apabila berlakunya sesebuah malapetaka yang


besar, penglibatan mangsa dalam jumlah yang
ramai dan dalam keadaan yang terancam.
Tindakan yang pantas untuk mengeluarkan
mangsa dari kawasan berbahaya merupakan satu
tindakan terbaik.Menyelamat kecemasan adalah
jalan penyelesaian terbaik dimana ianya dapat
dilakukan dengan MUDAH, PANTAS dan
BERKESAN

Penyelamat

Definisi

Kumpulan atau individu yang


selamat dan berkemampuan
menyelamatkan orang lain dan
harta benda semasa berlaku
bencana atau kecemasan.

Penyelamat Kecemasan
Definisi
Tindakan mengeluarkan
seseorang daripada
keadaan yang bahaya.
Mesti dilakukan dengan
serta-merta untuk
menyelamatkan nyawa
dan harta benda

Pengenalan

Kumpulan diketuai oleh seorang


Pegawai Bertugas atau Ketua
Skuad
Kumpulan atau skuad
Penyelamat biasanya
dianggotai oleh 8 orang
Kelengkapan individu paling
penting bagi seorang
penyelamat ialah tali dan pisau
atau parang.

sambungan
Penyelamat terbahagi 3 kategori utama
iaitu Penyelamat Kelemasan, Penyelamat
Ascending & Descending dan Penyelamat
Teknikal.
Matlamat seorang penyelamat ialah
menyelamat sebanyak nyawa dan harta
benda yang mungkin dalam jangkamasa
yang terhad tanpa mengabaikan
keselamatan diri

Secara Amnya terdapat enam teknik yang digunapakai.Ianya


terbahagi kepada dua mengikut Jumlah Penyelamat.

Seorang Penyelamat
lDukung

Sayang (Darling carry)


lPikul Uncang(Pick A Back)
lHuman Cruth (Gaya Memapah 1)
lRescuer Lift (Dukungan
Penyelamat)
lRescuer Crawl
(Merangkak Penyelamat)

Dua atau lebih penyelamat


lFore

and Aft Method (Teknik


Berekor-ekor)
lGaya memapah 2 orang
lTwo,three & Four Handed Seat
(Duduk diatas dua,tiga dan
empat tangan)

Dukung Sayang
(Darling Carry)

Mengangkat mangsa dengan kaedah memikul sebuah


uncang.Penyelamat hendaklah menundukkan sedikit
badan untuk memikul mangsa.

Membawa mangsa dengan kaedah memapah


mangsa di sisi penyelamat.

Seorang Penyelamat

2 Orang Penyelamat

Mangsa terbaring

Digunakan untuk mengangkat


mangsa yang tidak sedarkan
diri atau mangsa yang tidak
bermaya.

Mangsa
berdiri

Penyelamat berada di sebelah atas mangsa dan tangan mangsa yang diikat
diletakkan diatas leher penyelamat dan penyelamat merangkak membawa
mangsa keluar.Teknik ini digunakan pada mangsa yang tidak sedarkan diri
atau lebih berat dari penyelamat.

Tangan Mangsa Diikat

Teknik ini digunapakai untuk mangsa yang mengalami masalah


untuk berjalan atau pengsan dan digunapakai dengan 2 orang
penyelamat.

Teknik ini digunapakai oleh dua orang penyelamat yang menguruskan mangsa
yang mengalami kecederaan,tidak mampu berjalan dan sedarkan diri.Perbezaan
pada ketiga-tiga teknik ini ialah kedudukan tangan yang berbeza.
Teknik ini sesuai untuk penstabilan mangsa.

Pengetahuan tentang kecemasan adalah


keperluan vital dalam menangani
kecemasan.Penyelamatan boleh jua
dilakukan biarpun tiada peralatan khas
digunakan.

Sekian,
terima kasih
POLITEKNIK JOHOR
BAHRU