Вы находитесь на странице: 1из 4

Ulangkaji Sains Tingkatan 1

Sel Sebagai Unit Kehidupan


1) Sel ialah unit paling kepada
semua benda hidup.
2) Sel adalah sperti sebuah kilang
di mana terdapat beribu-ribu
tindakbalas berlaku semua
organisma terus kekal hidup.
3) Setiap sel mempunyai yang
mengandungi DNA.
4) Ciri-ciri nucleus:
bahan paling
dilitupi oleh nukleus
merupakan pusat bagi
sel
mengandungi arahan kimia dalam
bentuk
5) a.

Gambarajah
di atas menunjukkan sel .
b.

Gambarajah di atas
menunjukkan sel .
6) Ciri-ciri sel (5 a):
seperti beg kecil berisi
dan
dilitupi lapisan telus yang dipanggil

membran boleh menjadi
dan permukaanya separa

nukleusnya dipenuhi dengan bahan


seperti agar-agar yang dipanggil

7) Ciri-ciri sel (5 b):


dipenuhi dengan dan
seperti sel
haiwan
mempunyai dinding sel
dan mengandungi organel-organel
yang dikenali sebagai
kloroplas mengandungi
untuk proses fotosintesis
mempunyai yang besar
bagi menyimpan sap sel untuk
mengekalkan kesegaran setiap sel
8) Organisma adalah
organisma yang terdiri daripada hanya satu
sel.
9) Lengkapkan jadual berikut berdasarkan
gambarajah.

Organis
ma

Jenis
organisma
(Haiwan
atau
Tumbuhan)

Nama
organisma

A
B
C
D
E
F

Organisma adalah
organisma yang mempunyai lebih daripada
satu sel.
11) Nyatakan 3 contoh organisma soalan
(10) dalam alam haiwan dan tumbuhan.
Alam
tumbuhan

12) Nyatakan proses-proses hidup yang


dijalani oleh organisma:
makan
mengeluarkan sisa buangan

13) Lengkapkan jadual berikut untuk


membandingkan proses kehidupan yang
dijalani oleh amoeba dan ikan.
Proses
hidupan
Makanan
Bernafas

psedopodiu
m
liang
perkumuhan
belahan
penduaan
ya
bahan kimia
ringan

14) Setiap sel adalah berbeza ,


bentuk dan struktur, untuk
membolehkannya melaksanakan tugastugas tertentu.

10)

Alam haiwan:
tumbuhan:
mamalia
berbunga

melalui
Bergerak
menggunak
an
Organ
perkumuha
n
Cara
membiak
Kebolehan
membesar
Bertindak
balas
terhadap

Amoeba

Ikan
zooplanktons
insang

15) Sel-sel melaksanakan fungsi-fungsi


khusus, yang mana setiap jenis sel hanya
melakukan satu fungsi yang spesifik sahaja.
Ciri ini dikenali sebagai ..
16) Nyatakan jenis-jenis sel yang biasa
dijumpai dalam badan manusia:
sel
sel darah
sel epitelium
sel sperma
sel otot
sel
17) Sekumpulan sel yang mempunyai
bentuk dan struktur yang sama, dan
melaksanakan satu fungsi tertentu sahaja
dipanggil .
18) Tisu berfungsi untuk
melindungi tisu dibawahnya. Ia ditemui di
dinding usus, dinding perut dan pundi
hempedu.
19) Tisu penghubung bertindak untuk
dua tisu, melindungi, dan
menyokong organ-organ dan badan.
adalah contoh tisu ini dalam
bentuk cecair.
20) Tisu adalah tisu yang
ditugaskan untuk menggerakkan bahagianbahagian badan melalui . Ia
dibahagikan kepada otot licin, otot rangka

dan otot jantung. Tisu ini ditemui di dalam


organ-organ berongga seperti perut,
usus kecil, jantung, pundi kencing, dan
vena darah.
21) Tisu adalah sensitif
terhadap rangsangan seperti sakit, panas,
sejuk, sentuhan, dan tekanan.
Fungsinya menyelaraskan aktiviti-aktiviti
badan dengan cara menghantar dan
menerima .
22) Sekumpulan tisu yang berlainan yang
menjalankan proses kehidupan yang
tertentu dipanggil . Contohnya
ialah kulit, perut, paru-paru, jantung,
buah pinggang, dan otak.

Nama sistem:
Fungsi: Menyerap, mengangkut
dan membuang karbon dioksida.

23) Sistem-sistem badan yang utama


adalah seperti dibawah:

Nama sistem:
Fungsi: Mempertahankan tubuh daripada
.
Nama sistem:
Fungsi: Membuang sisa .

Nama sistem:
Fungsi: Menghasilkan

Nama sistem:
Fungsi: Memberi badan dan
perlindungan untuk organ dalaman yang
lembut.

Nama sistem: darah


Fungsi: Mengangkut bahan-bahan
, oksigen, hormon dan lain-lain
ke seluruh badan.

Nama sistem:
Fungsi: Membantu badan.

Nama sistem:
Fungsi: Mengeluarkan yang
mengawal aktiviti badan.

Nama sistem:
Fungsi: Memecahkan makanan
kepada bahan-bahan yang mudah bagi
memudahkan oleh selsel badan.
24) Tubuh manusia adalah ,
dengan pelbagai jenis sel-sel yang
diselaraskan untuk membentuk tisu, organorgan dan sistem.

Nama sistem:
Fungsi: Menyelaras dan mengawal semua
aktiviti badan yang berkaitan dengan
dan tindak balas.