Вы находитесь на странице: 1из 3

Tugasan Menulis karangan

Soalan: Anda telah melanjutkan pelajaran dalam tingkatan 1 di salah


sebuah sekolah di daerah Batu Pahat.
Ceritakan pengalaman anda setelah sebulan bersekolah di sekolah
tersebut.
Panjang karangan anda hendaklah lebih daripada 120 patah perkataan.
Antara pengalaman yang boleh diceritakan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Perasaan anda ketika mula-mula bersekolah di sekolah menengah


Berkenalan dengan rakan-rakan yang baru
Kemudahan dan keindahan sekolah baru
Berkenalan dengan guru-guru yang baru
Perbezaan antara sekolah menengah dan semasa di sekolah rendah
Pengalaman-pengalaman lain yang menarik untuk diceritakan.
Tulis karangan anda selengkapnya.

Gambar di bawah menunujukkan usaha-usaha untuk menjaga keindahan


alam sekitar. Lengkapkan karangan berikut dengan perkataan yang
sesuai.

Memang tidak ., menjaga . merupakan


tanggungjawab semua. Justeru, kita perlu . untuk menjaga
kebersihan alam sekitar .kesejahteraan hidup.
Usaha pertama ialah .sampah ke dalam tong sampah.
Sekiranya kita membuang sampah ke dalam ., pastilah alam
sekitar akan .dan kesihatan kita terjamin kerana
.perosak seperti lalat, .atau nyamuk yang boleh
membawa pelbagai penyakit tidak dapat .. Manakala orang
yang membuang sampah merata-rata boleh dikenakan .sebagai
pengajaran,
Selain itu, usaha mengadakan .juga dapat menjamin
keindahan alam sekitar. Masyarakat boleh mengadakan .pada
pada hari cuti .. Jika kita mengadakan aktiviti ., bukan

sahaja alam sekitar .malah hubungan .juga dapat


dipererat.
Seterusnya, .pokok di kawasan persekitaran seperti taman
perumahan atau taman .juga dapat mengindahkan alam
sekitar. Antara pokok yang boleh ditanam ialah pokok kelapa, pokok
rambutan, dan .. Udara juga menjadi .kerana tumbuhtumbuhan menyerap .dan membebaskan ..
Kesimpulannya, semua pihak hendaklah .menjaga
keindahan alam sekitar supaya .akan sentiasa bersih bak kata
pepatah berat sama ., ringan sama .

Оценить