Вы находитесь на странице: 1из 1

NAMA :

TARIKH :

A) Suaikan jawapan yang BETUL pada pernyataan yang betul dan SALAH pada pernyataan yang salah.
1. Kita perlu menghormati amalan ibadat agama lain .

2.Fatimah dan ibunya membuka kasut sebelum masuk ke masjid.

3.Muthukumaran dan abangnya ketawa dengan kuat semasa berada di kuil.

4. Beribadat bersama keluarga menjamin kehidupan yang lebih bahagia.

5. John mengikut bapanya ke gereja dengan memakai seluar pendek.

B) Pilih dan isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.


6. Malik dan ayahnya ke masjid untuk bersembahyang. Mereka memakai pakaian yang ____________
aurat.
a) membuka
b) menutup
7. Elizabeth dan keluarganya bersembahyang di gereja. Mereka beribadat dengan
____________________.
a) bising
b) senyap
8. Ah Seng selalu ke tokong bersama keluarganya. Dia akan menjaga ________________ tokong.
Sampah dibuang ke dalam tong sampah.
a) keburukan
b) kebersihan
9. Melissa beragama Kristian. Dia dan keluarganya ke _________ untuk beribadat.
a) Masjid
b) gereja
10. Aiman beragama Islam. Dia dan keluarganya ke _____________ untuk beribadat.
a) masjid
b) gereja
11. Lakshmi beragama Hindu. Dia dan keluarganya ke ___________ untuk beribadat.
a) kuil
b) gereja
12. Mei Ling beragama Buddha. Dia dan keluarganya ke ___________untuk beribadat.
a) Tokong
b) Masjid