Вы находитесь на странице: 1из 45

Liliana Madelska

Liliana Madelska

55,00 z z VAT
ISBN 97883-242-1762-5

www.universitas.com.pl

9 788324 217625

universitas

PODRCZNIK DO NAUKI
JZYKA POLSKIEGO
DLA CUDZOZIEMC W

Liliana Madelska

Krakw

Copyright by Liliana Madelska and Towarzystwo Autorw


i Wydawcw Prac Naukowych UNIVERSITAS, Krakw 2012

ISBN 9788324218219
TAiWPN UNIVERSITAS

Projekt okadki i stron tytuowych


Sepielak

Przekad
Olga Leshkova

www.universitas.com.pl

1. ...................................................
2. .................................
.2. ...............................................
3. , : WYMOWA I ORTOGRAFIA.......
3.1. ......................................................
3.2. ..................................................
3.3. .............................................
3.4. ...................................................
3.5. ............................................
3.6. ...............................................
X.3. ...............................................
4. : CZASOWNIK.............................................
4.1. ...........................
4.2. : ............................
4.3. : .........................
4.4. ..........................................
4.5. ..............................................
4.6. ..............................................
4.7. ...........................................
4.8. ........................
4.9. ..................................
4.10. .................................
4. 11. ...................................
4.12. .......................................
4.13. - .............
4.14 : ...........................
4.15. ...................................
. 4. ..............................................
5. : RZECZOWNIK............................
5.1. : .............................................
5.2. : ...............
5.3. : ...............................................
5.4. : ......................
5.5. : ..............................
5.6. : .............................
5.7. ....................
5.8. ......................
5.9. : ................................

Praktyczna gramatyka.indb 5

9
11
17
19
19
28
31
39
40
43
47
61
61
70
73
77
83
87
92
97
103
108
112
114
118
120
124
164
191
191
196
200
203
206
218
228
231
232

2012-06-19 19:55:56

5.10. ?......................... 234


X.5. .............................................. 237
6. : PRZYMIOTNIK ............................. 248
6.1. .................................................. 248
6.2. ........................... 256
6.3. () ........................ 262
6.4. .......................... 264
.6. .............................................. 267
7. : ZAIMEK......................................... 276
7.1. ........................................... 276
7.2. ........................................ 280
7.3. ................................ 283
7.4. .................................... 291
7.5. ................................... 294
7.6. ,
............................................... 296
7.7. nikt, nic, aden.................... 301
.7. .............................................. 303
8. : LICZEBNIKI ...................................... 311
8.1. ............................... 311
8.3.
: ................. 314
8.4. , .............. 315
8.5. ................................... 318
8.6. :
................................................. 320
8.7. :
? ............................................... 326
8.8. :
? ............................................... 328
8.9. , .... 329
8.10. - ............. 331
8.11. ............................... 334
8.12. : .................................. 336
8.13. ...................................... 338
.8. .............................................. 341
9. : PRZYSWEK .......................................... 349
.9. ............................................... 357
10. : PRZYIMEK............................................ 359
10.1. ................................ 359
10.2. ............................ 367
.10 .............................................. 369
11. : SPJNIK ................................................ 371
11.1 ...................................... 371

Praktyczna gramatyka.indb 6

2012-06-19 19:55:56

11.2. .................................................... 375


11.3. ......................... 377
.11. ............................................. 380
12. A: PARTYKUA .......................................... 381
X.12. ............................................. 386
13. : WYKRZYKNIK .................................... 388
X.13. ............................................. 392
14. : IMIESOWY........................ 393
14.1. .......................... 393
14.2. ... 395
14.3. ................................... 398
14.4. ............................. 400
14.5. : ....................... 401
14.6. ....................................... 402
.14. ............................................. 406
15. ........................................... 411
X.15. ............................................. 412
16. ............................................... 414
Q()....................................................... 419
Q.1. .................................................. 419
Q.2. ................................. 419
Q.3. , ............................. 420
Q.4. : Czasownik ........................................... 428
Q.5. : rzeczownik................................. 436
Q.6. : przymiotnik ................................. 437
Q.7. : zaimek....................................... 437
Q.8. : liczebniki ..................................... 439
Q.11. : spjnik.............................................. 439
Q.12. : partykua.......................................... 440
Q.14. : imiesowy......................... 441
Q.16. ............................................ 443
Q.17. - ................................. 450
() ............................. 450
....................................................... 454

Praktyczna gramatyka.indb 7

2012-06-19 19:55:56

Praktyczna gramatyka.indb 8

2012-06-19 19:55:57

1 |

. , .

, .
,
, ,
, , , , , , , , , ,

. .1, , ,
.1. , ,
.
, , ,
, . , , ,
, .
; ,
. ,
, ; ,
, .
, ; M K .

1.

Praktyczna gramatyka.indb 9

2012-06-19 19:55:57

(Madelska 2008):
, , ,
, .

, ,
. ()
.
lilianamadelska.com

10

Praktyczna gramatyka.indb 10

1.

2012-06-19 19:55:57

2 |

? ?
.
( )
:
, , , , ,
. ,
,
;
, ,
;
, , 1 (Odkrywamy jzyk polski)
.
: , .
, . , ,
.
, . , , , ,

. , ; , ,
-,
. , , : ,
Madelska 2007, 2008 a; 2008 b.

2.

Praktyczna gramatyka.indb 11

11

2012-06-19 19:55:57

2, ,
, , , hotel, parking, komputer.
, , 3.


( )
, .
. , , ,
,
.
(, , ).
, .
.
, ,
,
. , , , ,
.
, , , , , ,
4.
, :
Zgkowa 1983, Kurzowa i Zgkowa 1993, Mizerski 2000, Madelska 2004.
3
, , , , .. . ., 1988; .. .
. 2006; .., .. / . , 2001;
: Bartnick i Satkiewicz 1990 Foland-Kugler 2006, , : Bartnicka i inni
2004, Bielec 2008, Kotyczka 1976, Laskowski 1972, Lewicki 2002.
4
, .
.
,
. .
2

12

Praktyczna gramatyka.indb 12

2.

2012-06-19 19:55:57


, .
, , ; .
,
, .
.
: ; , , ,
, .
: Hurra! , , ,
(. www.hurra.edu.pl).
, , Uczymy si polskiego5, 6,
7, , - 8.
. Uczmy si polskiego: (2006) DVD (2007).
, , 30
, ,

.
Universitas (www.universitas.com.

5
Bartnicka B. i in. . Warszawa, 1999.
...
6
.., .., .. . Pozna,
1998.
7
.. / . ., 2002; ..
/ . ., 2005; .. / . ., 2009.
8
.. . , 1988.

2.

Praktyczna gramatyka.indb 13

13

2012-06-19 19:55:57

pl): .
: . Polish Explorer. Jzyk polski. 1997 (The Rosetta
Stone
Language Library. Fairfield

Language Technologies).
GrampolP 2000 ( )9.
:
. , , , (),
, , ,
( ), ,
.
: , , . ,
, . DVD , ,
. , . , , .
, :
; , -.
:
, , , ( )
.
,
. ,
,

9
, , Tewi (1998), : -
-. , .

14

Praktyczna gramatyka.indb 14

2.

2012-06-19 19:55:57

.
, , ,
, , .
: , , , , ,
.
. , , , .
,
, ,
() , , : czas (= ),
rodzina (= ), uroda (= ).

, ( ), .
, .
. , , ,
, . , ,

(..), , , .
, (..), (nie chc mleka, nie lubi
szkoy).
, ,
(..), , .

2.

Praktyczna gramatyka.indb 15

15

2012-06-19 19:55:57

(..), , ,
lubi, kocha uwielbia, .
interesuj si
(..), .
(..) ,
(mwi o, opowiada o, plotkowa o),
.
,
, ,
, -, .
- , , , (),
(),
() ( dziecko ) , , ,
, . , .

16

Praktyczna gramatyka.indb 16

2.

2012-06-19 19:55:57

.2. |

, X.2.a.
, Q () Q.2.a.
.
2.
X.2.a.

?

(
komputer)
( kapusta, cebula, rka, morze, chodzi)?
( o DVD
) , ?
?
,
?
?
?
-?
- ?
? ,
?

X.2.

Praktyczna gramatyka.indb 17

17

2012-06-19 19:55:57

- ?
?
?
- ?
, ,
?
,

?

18

Praktyczna gramatyka.indb 18

X.2.

2012-06-19 19:55:57

3 | , :
wymowa i ortografia

3.1.
, , , ,
, . 1, .
3.1.a.
, , .
3.1.a.

dyskutowa

discuss

diskutieren

discuter

informowa

inform

informieren

informer

eksportowa

export

exportieren

exporter

uniwersytet

university

Universitt

universit

gara

garage

Garage

garage

komputer

computer

Computer

ordinateur

komunikacja

communication Kommunikation communication

socjalizm

socialism

Sozialismus

socialisme

misja

mission

Mission

mission

,
.
1

3. , : WYMOWA IORTOGRAFIA

Praktyczna gramatyka.indb 19

19

2012-06-19 19:55:57

akwarium

aquarium

Aquarium

aquarium

dinsy

jeans

Jeans

jeans

dungla

jungle

Dschungel

jungle

dentelmen

gentleman

Gentleman

gentleman

filozofia

philosophy

Philosophie

philosophie

wirus

virus

Virus

virus

hotel

hotel

Hotel

htel

interesujcy

interesting

interessant

intressant

fantastyczny

phantastic

fantastisch

fantastique

elegancki

elegant

elegant

lgant

, , ,
, .
, telephone / tlpho

ne, ph,
) Telephone/
Telefone, telefon.
i

: ,
i, y j. (J), s,
c, z () ,

)
i
, ., Twoja misja to pilnowa misia; po pierwszym akcie kup akcje; kup frezje
i pamitaj o frezie. , c [k], k (cp. komputer).

, , , komunikacja. ,
,
., Anna [an:a].
x, v, q(u) ks, w, k(u), x, v, q(u) , , Quo vadis, requiem, video
( rekwiem, video), TVN ( [tefauen]
), Volkswagen, Express).

20

3. , : WYMOWA IORTOGRAFIA

Praktyczna gramatyka.indb 20

2012-06-19 19:55:58

[ ], d, g,
j (. dungla, dentelmen). g
[g] [ ], garage;
[ ] . , , , , , (
Lipisk 1999).
,
: 45
24-26 . , cz, dz,
: , .
3.1..
. ,
. ( )
, ).
,
, - ,
,
,
, ,
.
( , ,

), : , , .

3. , : WYMOWA IORTOGRAFIA

Praktyczna gramatyka.indb 21

21

2012-06-19 19:55:58

3.1..

(.) (.)

.
2
IPA

Aa

Aa

mama, brat, . [],


aktor
; . ,
,

oni id

[ ],

bon

Bb

Bb

bar, bank,
kobra

. []
(, , )

Cc

ts

centrum,
cena

. []

, ,

pi

. [] , ;

Dd

Dd

data, dom

. []
(, )

Ee

Ee

element,
metro,
miecz

[]
,
; . .

.
(, , )

mski

[ ],

vin

Ff

Ff

faks, fokus

. []
(, )

Gg

Gg

grupa

. []
(, )

2
IPA (International
Phonetic Alphabet), . Kara i Madejowa 1977. ,
.

22

3. , : WYMOWA IORTOGRAFIA

Praktyczna gramatyka.indb 22

2012-06-19 19:55:58

(.) (.)

IPA

Hh

Hh

hotel

. []
(, )

Ii

Ii

idealista,
ich, pia

. [] (,
, , );

Jj

Jj

ja, jajko,
jod, zjazd

. [ j]
(, , , )

Kk

Kk

kawa, kot,
mak

. [ ]
(, , )

Ll

Ll

lekcja, pole, .. ,
lampa,

balon
. ; . [l]
, . [] (,
) , .
[] (, ),
;
. .
cole

azienka,
awka, st

.
; .
. wine, what

Mm

Mm

moment,
mama,
astronom

. []
(, , )

Nn

Nn

numer,
nora, plan

. []
(, , )

taczy,
ko

, .
[];
;
. .
gnocchi

3. , : WYMOWA IORTOGRAFIA

Praktyczna gramatyka.indb 23

23

2012-06-19 19:55:58

(.) (.)

IPA

Oo

Oo

okno,
organizacja

., [] , ,
;
(cp. , )

gra, bl,
ogrek

[],
u

Pp

Pp

pan, pole,
plan

. []
(, , )

Rr

Rr

referat

. []
(, , , )

Ss

Ss

system, sl

. []
(, )

roda

.
[] (, )

Tt

Tt

test, tort,
kot

. []
(, , )

Uu

Uu

puls, ucho

. [y]
(, )

Ww

Ww

wanna, w, . []
zabawa
(, , )

Yy

Yy

my

Zz

Zz

zapis, zupa, . []
(, )

le

ona, poar . []
(, )

24

. [],
.[ ]
,
[]

.
;
[];

3. , : WYMOWA IORTOGRAFIA

Praktyczna gramatyka.indb 24

2012-06-19 19:55:58

(.) (.)

IPA

ch

ch

charakter

h i ch ,
, .
. Loch Ness

ci

ci

ciocia

i ci

cz

cz

czekolada

.
;
;
..

dz

dz

rodzaj

.
; ; .. ,

dzi

dzi

dziecko

dwik

d dzi ; /ci

dentelmen cz; . . gentleman

ni

ni

nic

ni

rz

rz

rzecz

rz

si

si

siedem

si

sz

sz

szal

. []
(, , )

zi

zi

zima

zi

3. , : WYMOWA IORTOGRAFIA

Praktyczna gramatyka.indb 25

25

2012-06-19 19:55:59

,
. . , .
,
, . ,
. ,
,
,
, , ,
. , - , .
, , , . , rz
[ ] u [u], , rz , -
, , , rz,
, , .:
rz

morze

moe

grzyb

mija

rzeka

ona

rycerz

baga

-, -, - prze-, przy- : przejcie , przepikny , przerwa , przyroda , przepisa , przypisa , przysta


.
u : ,
- ,
[u], [o]:

26

3. , : WYMOWA IORTOGRAFIA

Praktyczna gramatyka.indb 26

2012-06-19 19:55:59

gruby

. 3

ogrd

buka

bl

sutan

sl

kura

gra

mu

ml

burza

ra

pusty

pny

, [s, z, t, d]
, , , , d,
, siwy, sito, kosi, zima, zielony, ma, cichy, pi, cienki,
cie, dzie, dziki, dziewczyna4;
: id / idziesz /; kot / o kocie
/ ; gos / o gosie / ; koza / kozie / ; krtki /
krciutki /.
,
- , , , ,
,
: soma, wrota, mleko, ptno,
gos, wos, kos, grd, mrz, zoto,
srebro, brzeg, brzoza, rodek.

, - 5, , obiad, las,
lato, miara, wiara, piasek, ciao, ciasto, anio, koci, siostra .
3
, ,
. , , , ,
, , . , gruby = , ogrd = , st = , krzeso = , zapomnie = .
4
. (. ), , , , , , , , , , (. ).
5
, ( *) , ( *) ; . / /, , ,
.. ..: miasto : miecie, wiara : wierze, lato : lecie .

3. , : WYMOWA IORTOGRAFIA

Praktyczna gramatyka.indb 27

27

2012-06-19 19:55:59

3.2.
, ,
. ( , , , ) . , ,
. , , , ,
( ) ,
, , .
3.2.1.
3.2..

p f
b w

t
d
s
z
c
dz

sz
rz,
cz
drz,
d

k
g
ch, h

,
.
(
, ), .
3.2.. ,
( ), .

28

3. , : WYMOWA IORTOGRAFIA

Praktyczna gramatyka.indb 28

2012-06-19 19:55:59

, , ,
() , , , d, sz, , cz, d. , , ( ,
, , , , , , ).
() , , , .


()6

-
()

()

pb

()

.-
()

-.
()

-
()

-
()

.-

3.2.. ( )67

td
fv

sz

-
()

kg

()7

: l:,
r

()

, .
.

6
7

3. , : WYMOWA IORTOGRAFIA

Praktyczna gramatyka.indb 29

29

2012-06-19 19:55:59

3.2.2.

; 3.2..
3.2.. 8

i [i]

y[]

u [u]

e[ ]

o[ ]

[ ]

[ ]

a [a]


, , ,

,
, [ ] (

](
, []) [
[],

[]).
[] e []. ,
,
, ,
, ,

3.2.3.

.
w [v] [w].

.
- -
.
(

).

,
.
8

30

3. , : WYMOWA IORTOGRAFIA

Praktyczna gramatyka.indb 30

2012-06-19 19:55:59

.
, ,
:

,
Chrzszcz brzmi w trzcinie.
,

), .

3.3.

,
.

, ; ,
, .

. 9.
(
2-3 ), ;
- , , -,
.
,
. , szyny : siny, ,
() sz
() ; ,
- .

, , . (.. ),
.
9

3. , : WYMOWA IORTOGRAFIA

Praktyczna gramatyka.indb 31

31

2012-06-19 19:56:00

10 (
3.3..).
,
, , Kasia kasza kasa kasza Kasia,

, ,

, :

,
, Kasia,
- Kaszja (
Kasia kasza). , :

.
.,

- ,

) ;
- ,
.
(,
Lilia Lila, [l]

);


, . Madelska 2010.

, :
:
:
:

.
Styczek 1982;
, ,
., tom : dom .
10

32

3. , : WYMOWA IORTOGRAFIA

Praktyczna gramatyka.indb 32

2012-06-19 19:56:00

.
3.2.a., : s, z, c, dz , , , d, sz, , cz, d, , 1. , 2. 3.
. (
, ) ,
. , ,
, /, ,
, , , . ,
, , sz,
, .
, .

3.3.a.,
, ,
.

3. , : WYMOWA IORTOGRAFIA

Praktyczna gramatyka.indb 33

33

2012-06-19 19:56:00

3.3..

11

. . 12

. .
kasa : kasza : Kasia
prosz : prosi
(w) barze : bazie
wiee : wiezie


!
uczesz : uciesz
leczy : leci
pacz : pac
zaczyna si : zacina
si
puszczy : puci

szyny : siny
(w) Rzymie :
(w) zimie
burza : buzia

kos : kosz : ko
wiesz : wie

czapki : ciapki
czyha : cicha
czy : ci
czwartek : wiartek
szczera : ciera

lecz : le
gracz : gra
miecz : mie
wieszcz : wie


. :
.

pacy : paci

cenie : cienie
cao : ciao

pa : pac

uszy : uczy
grozi : grodzi

szyja : czyja
siao : ciao

:
grasz : gracz
dziaasz : dziaacz

- oczyma : otrzyma demy : drzemy


rozpacza : rozpatrza czy ma : trzyma

13
czy : trzy
czysta : trzysta
Czech : trzech

wypacz : wypatrz :
rozpacz : rozpatrz +

, ,
,
.
12
.
13
+ , ; ,
. + /
, , .
, , ,
.
11

34

3. , : WYMOWA IORTOGRAFIA

Praktyczna gramatyka.indb 34

2012-06-19 19:56:00

misie : misje
akcie : akcje
podjli : podzieli
zdjli : zdzieli
Lila : lilia
bale : balie

.
stek : ciek
zdycha : dzicha
cis : cis (.)

.
list : li
jest : je

( : s; : )

kasa : kasza : Kasia


prosz : prosi

ciapki : czapki

oczyma : otrzyma

czy : trzy
leczy : leci

szyny : siny

kos : ko : kosz

3. , : WYMOWA IORTOGRAFIA

Praktyczna gramatyka.indb 35

35

2012-06-19 19:56:01

kody : koty
(o) rogu : (o)
roku
przebada :
przepada

buka : pka
gra : kura
dom : tom

____

koza : kosa
wiea : wiesza
duy : duszy

uka : szuka
yj : szyj
sioo : zioo

____

____

(na) nodze : noce demu : czemu


budziki : buciki dziao : ciao
siedzi : sieci
dzie : cie

budziki : buciki

demu : czemu

kody : koty
koza : kosa

dziao : ciao

36

dom : tom

3. , : WYMOWA IORTOGRAFIA

Praktyczna gramatyka.indb 36

2012-06-19 19:56:02

.
.
szczura : szura
mieszczanie :
szczyty : szyty
mieszanie
cina : sina
niszczy : niszy
koci : kosi
proci : prosi
goci : Gosi
paszczy : paszy

podany : poddany
pana : panna
z lasem : z lassem

leki : lekki
piem : piwem
:
lay : lawy

umyam : umywam
! byam : bywam
yy : ywy

mia : mya : mea
wije : wyje : wieje
bi : by
:
puka : pka
14
koki : koki

14

.
paszcz : pacz
wieszcz : wiesz
ple : ple
nie : nie
usi : usid
i : id
ko : ko
jed : jed : jedz

+ :

___

___

ata : wata
d : wd
o : wo
am : wam
j : wuj
___

___

ono : ono
owi : owi

podany : poddany

ata : wata

grubi : gruby : grube


nowi : nowy : nowe
mi : my : me
da nam : da nam

wije : wyje : wieje

ywy : yy

dar : da

puka : pka ( ) , , , .
14

3. , : WYMOWA IORTOGRAFIA

Praktyczna gramatyka.indb 37

37

2012-06-19 19:56:02

r15

karta : kata
warta : wata

kosa : ksa
- proszki : prki
16 te : t

. .

___

zator : za to
dar : da

r
,

___

drogo : drog
pisze : pisz17

.
3.5..

drogo : drog

karta : kata

proszki : prki

, , ,
,
, , , adna : adne : adni : adny. ,
, .

15
r ( ) r. , , , , r,
, ., katar : kata.
16
- -e -, .
17
,
; .

38

3. , : WYMOWA IORTOGRAFIA

Praktyczna gramatyka.indb 38

2012-06-19 19:56:03

3.4.
( ), , Macie sownik? Nie, nie mamy sownika
(= ? , ).
, , ,
( , , ).
(, ) ,
, ., dla ciebie dla mnie; nie
czytaj nie pisz (= ; ). 3.4..
.
3.4..
.

czterysta

gramatyka

PKP (Polskie Koleje


Pastwowe)

chciaybycie

siedemset

uniwersytet

USA

robilimy

dziewiset

fizyka

UE (Unia
Europejska)

robilibymy

. , , ,
-sta -set ( ).
. (), -ika -yka,
( ), ., matematyka.
. ,
, ., PKP ( pekape).
. , , : chodzilimy, chodziycie;
, ., robibym, robiaby, ,
, ., robilibymy, robiybycie. , : bymy, bycie .

3. , : WYMOWA IORTOGRAFIA

Praktyczna gramatyka.indb 39

39

2012-06-19 19:56:03

,
(
, , ,
, , , , ).

3.5.
, 18.
, , , ,
.
, ,
. , ,
. ,
,
;
.
, .
i .
3.5.. i
.

.
(IPA)

.
ile

inny

il

inn

. ( + )

siostra

ciocia

zima

stra

ima

. +(j)+i

nosi

moi

stoi

n i

m ji

st ji

. i i, , , ile
inny.
. ( -i
) i ; siostra , *ostra ( , , , d, ).

marzn r i z [],
mar-zn.
18

40

3. , : WYMOWA IORTOGRAFIA

Praktyczna gramatyka.indb 40

2012-06-19 19:56:03

. -i , i
() , ., zima, nosi.
. -i , -ji,
j . (
-j , ., mj : moi; stj : stoi).
, ,
,
.
3.5..

w domu

v d mu

podgrza

p dg a

w sali

f sali

podpisa

p tpisa

od brata

d brata

odwaga

dvaga

od syna

t s na

odpowied

tp vje
.

t g b

chleb

xl p

jak rzeka

jag

lekarz

l ka

w Rzymie

objazd

bjast

trzy grzyby

ka
mj

+ . , . , , , . ,
, ., podpisa [p tpisa ], , ,
, ., odwaga [ dvaga].
.

rz, /
; , rz
sz[ ], ., trzy grzyby [t g b ]. -

3. , : WYMOWA IORTOGRAFIA

Praktyczna gramatyka.indb 41

41

2012-06-19 19:56:03

w,
kwiat [kfjat], twj [tfuj], Moskwa [moskfa], . rz w
rz w , jak rzeka [jag eka], jak woda [jag v da].
.

( ),
, .

3.5.. , , . .

3.5.. H :

19

20

(oni) id

id

(ja) id

id / id

zby

z mb

/ + m + p/ b

implozja, imbecyl /
,

wwz

v vus

/ +f/v

informacja, inwalida /
,

mdry

m ndr

/ +n+t/d

intonacja, indukcja, /
,

wsy

v s

/ +s/z

instytut /

rce

rn e

/ +n+

ksiyc

/ + /

inkasowa, ingerowa /

Wgry

v gr

/ ++k/g

inkognito, ingredient/
,

wcha

v xa

/ +x

inhalator

incydent /

- , -
. , , , i .
20
. Kara i Madejowa 1977.
19

42

3. , : WYMOWA IORTOGRAFIA

Praktyczna gramatyka.indb 42

2012-06-19 19:56:03


, ., Ewa pisze (= ) (ja) pisz ( ) . , , ,
- , , .
, , . ( ) , .
, [m, n, ] .
: [] -k -g, ., bank ingerencja , , , .
, , . .
, . 21.

3.6.
, , , ., bogat-y mczyzn-a:
bogac-i mczyn-i.
,
. 3.6.. , . ,
(. 3.2..)? ?

21

Lipisk 1999.

3. , : WYMOWA IORTOGRAFIA

Praktyczna gramatyka.indb 43

43

2012-06-19 19:56:03

3.6.. : , ,
./
..

..
..
.. (+ )

..

..

. .
+ 22

akomy

akomi

sabo

sabiej

sklep

sklepie

p, b, m

pi, bi, mi

ciekawy

ciekawi

wawo

wawiej

szafa

szafie

f, w

fi, wi

bogaty

bogaci

zimno

zimniej

weekend

weeken
dzie

t, d, n

ci, dzi, ni

ysy

ysi

bardzo

bardziej

kasa

kasie

s, dz

si, dzi

may

mali

mio

milej

maso

male

stary

starzy

staro

starzej

teatr

teatrze

rz

duy
lepszy

duzi
lepsi

sz,

si, zi

wysoki

wysocy

szybko

szybciej

drogi

drodzy

dugo

duej

droga

drodze

guchy

gusi

cicho

ciszej

mucha

musze

k
g
ch

c / ci
dz /
si / sz

sekretarka sekretarce

i :
, . 3.6..
3.6.. t, i

t [t]

/ ci [t ]

i [i]

, . . , -(i)e, .,
malarz : malarzu, ; . 5.5.5.
22

44

3. , : WYMOWA IORTOGRAFIA

Praktyczna gramatyka.indb 44

2012-06-19 19:56:04