You are on page 1of 1

LITERATURA, TEME ZA SEMINARSKE RADOVE I ISPITNA PITANJA IZ

PREDMETA IKT U SAOBRAAJU

1. Informacione tehnologike (IT) kao osnova inteligentnih saobraajnih i


transportnih
sistema.
2. IT transportnih sredstava.
3. Inteligentni sistemi (IS) u saobraaju.
4. Informaciono komunikacione tehnologije (IKT).
5. Multimedijalne informacione tehnologije (MIT).
6. Integracija telefonije i raunarstva.
7. IT poslovanje.
8. Inteligentni sistemi (IS) za putnike.
9. Senzori za praenje i regulisanje saobraaja.
10. Upravljanje i identifikacija vozila. Akvizicija podataka.
11. Pozicioniranje objekata.
12. Automatsko voenje vozila i regulisanja saobraaja.
13. Automatizacija operacija.
14. Softver za simulaciju saobraajnih nezgoda.
15. Regulisanje saobraaja pomou raunara.

LITERATURA:
1. Bogojevi D. (2003), Informacione tehnologije: Svet i Jugoslavija,
Saobraajni fakultet,
Beograd.
2. (2006), Strategija za Informaciono drutvo Srbije, www.mtid.sr.gov.yu,
Beograd.
3. (2006), Strategija razvoja sektora telekomunikacija Srbije, 2006-2010.,
www.mtid.sr.gov.yu, Beograd.
4. Softverski alat PC Crash za simulaciju saobraajnih nezgoda.

Predmetni profesor: Doc. dr Dragan Grahovac


e-mail:
dragan.grahovac@hotmail.rs