Вы находитесь на странице: 1из 4

Shortlist (IIT-KGP) - Consultant -I

S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Name
Ashutosh Kedia
L AshokKumar Reddy
Darak Anmol
Naman Kumar Jain
Debanjan Nandi
Suman Agarwal
Kanika Bansal
Ravi Choudhary
Sana Venkata Vinay
Abhisek Banerjee
Abhinav Gupta
Manoj Dhanuka
Konpal Agrawal
Konduri Venkata Shashank
Souradeep Paul
A S P R K Teja
Pratik Sahoo
Dibyajyoti Mohapatra
Anupam Mohanty
Koustav Mandal
Pritish Kumar Jha
Saif Khan
Saurav
Sourya Mukherjee
Puli Surya Tej Reddy
Srijan Nagar
Jyoti Swaroop Movva
Sanchayan Roy Choudhury
Priyanshu Sekhar Patra
Kaustav Ghosh
Prajit Reddy Muppidi
Bhuratn Gupta
Somasish Ghosh
Abhay Khaitan
Ashwini Kumar
Shubham Agarwal
Aniket Jana
Amrut Tripathy
Pranay Boobna
Jitendra Kumar Chordia
Akash Kyal
Surya Prakash Kabi
Satyadip Chakraborti
Sai Madhav Surabathuni
Navya Potla
Mrinal Mohit
Sayantan Sanyal
Aditya Bikram Bhandari
Shubham Baranwal
Vivek Ranjan Das
Vaibhav Misra
Nishant Aditya
Mohit Gahlawat
Rajesh Dalai
Kartikeya Pradhan
Surbhi Lohia
Ghanore Abhilash Kumar
Devendra Kumar
Sagar S Singhvi Pokarna
Sumit Kumar Mandal
Amrutkar Tushar Madhukar
Rohit Narurkar
Nishchay Nath
Aritra Kar
Vinod Pal
Saurav Suman
Sahil Chhabra
Shevgaonkar Poorva Prashant
Snigdha V Goley
Kalyani U
Sushruta Mishra
Kumar Shivam
Abhishek Kumar Singh

Gender
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Female
Female
Male
Male
Male

Roll Number
10CE33003
10BT30016
10MA20015
11AE10018
10EC35026
11IE10028
11IE10013
10ME33010
10EC34004
11BT10001
10MT30002
11IE10009
11AG10016
10AG3FP03
10AR10043
11ce10063
10EE35011
10MF3IM06
11IM10005
11MT10019
11MT10026
10CY20026
10MI31016
11BT10024
10EC35029
11EE10045
11EE10020
10MF3IM13
11EE10061
11ME10027
10MI32010
11CE10011
10CE31013
10EC35027
10HS20011
11ME10052
11ME10005
10HS20006
11MF10018
10ME31016
11CH10057
10NA30030
11EE10036
11EE10033
10IM30019
11IE10035
11CH10062
11CH10004
11CH10043
11MF10029
11CE10053
10EE35023
10ME31021
11MI10025
09CY2014
10CE33009
10EC34002
11EE10010
10ME32005
10EC32014
10IM30003
10ME32014
11MF10017
11ME10074
10ME31005
11CE10048
10CY20025
10MA20038
11CH10045
10EE35015
11ME10076
11me10032
11ME10078

Branch, Degree
Civil Engineering Department, B.Tech.
Biotechnology, Dual Degree
Mathematics and Computing, Integrated M.Sc
Aerospace Engineering, B.Tech
Electronics and Electrical Communication Engineering, DD
Instrumentation Engineering, B.Tech
Instrumentation Engineering, BTech
Mechanical Engineering, Dual Degree
E&ECE, Dual
Biotechnology, B.tech
Metallurgical and Materials Engineering, Dual Degree
Instrumentation Engineering, B.Tech.
Agricultural and Food Engineering, B.Tech
Agri and Food Engineering and Financial Engineering ,BTech
Architecture and Regional Planning, B.Arch. (Hons.)
civil,B.Tech
Electrical Engineering, Dual Degree
Manufacturing Science and Engineering,Dual Degree
Industrial Engineering, B.Tech
Metallurgical and Materials Engineering, B.Tech(Hons.)
Metallurgical and Materials Engineering, B. Tech
Chemistry, Integrated MSc.
MINING ENGINEERING, DUAL DEGREE
Biotechnology Department, B.Tech
Electronics&Electrical Communication Engineering,Dual Degree
Electrical Engineering, B.Tech
Electrical Enginering, B.tech
Manufacturing Science and Engineering, Dual Degree
ELECTRICAL ENGINEERING, B.Tech
Mechanical Engineering, BTech
Mining, Dual Degree
Civil Engineering, Btech
Civil Engineering, Dual Degree
Electronics and Electrical Communication, Dual Degree
Economics, M.Sc
Mechanical Engineering, B.Tech.
Mechanical Engineering,B.Tech
Economics, Integrated MSc
Manufacturing Science and Engineering, B.tech
Mechanical Engg., Dual Degree
Chemical Engineering, B.Tech
OCEAN ENGINEERING AND NAVAL ARCHITECTURE,DUAL DEGREE
Electrical Engineering, Btech
Electrical Engineering, B.Tech
Industrial and Systems Engineering, B.Tech
Instrumentation Engineering, B.Tech.
Chemical Engineering, B.Tech
Chemical Engineering, B.Tech.
Chemical Engineering, B.Tech.
Manufacturing Science and Engineering, B.Tech
Civil Engineering,B.Tech
ELECTRICAL ENGINEERING, DUAL DEGREE
Mechanical Engineering, Dual Degree
Mining Engineering,B.Tech
Chemistry, Integrated MSc.
Civil Engineering, B. Tech.
Electronics and Electrical Communication Engineering, Dual D
Electrical, B Tech
Mechanical Engineering, Dual Degree
Electronics & Electrical Communication, Dual Degree
Industrial Engineering and Management, Dual Degree
Mechanical Engineering, Dual Degree
Manufacturing Science and Engineering, B.Tech.
Mechanical Engineering, B.Tech
Mechanical Engineering, Dual Degree
Civil Engineering Dept., B.Tech
Chemistry, M.Sc.
Mathematics and Computing, Int MSc
Chemical, B.Tech
Electrical Engineering, Dual
Mechanical Engineering, B-Tech
Mechanical Engineering, B.Tech
Mechanical Engineering, BTech

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Debonil Maity
Anirban Chatterjee
Supratik Chakraborti
Yatham Brahmendra Reddy
Aman Aggarwal
Sai Sidhardh
Shaunak Tripathi
Rakesh Kumar Sarangi
Neelotpal Sahu
Rahul Satyakam
Roopam Attree
Kumar Mayank Jha
Somenath Mondal
Nikhil Agarwal
Suraj Tarenia
Siddharth Pasumarthy
Naman Agrawal
Akshay Tuteja
M Vivek Reddy
Sai Theja Kadaveru
T N D Sai Kiran Athikela
Rajshekhar Das
Krishna Vamsi Chirumamilla
Shivam Yuvraj
Purna Prasanth Kommisetti
Arpit Singhal
Akash Nagar
Krishnateja Killamsetty
Ballipalli Srisai

Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male

10ME32019
10CE33002
11CH10056
11EE10051
10IM30002
10ME33002
10ME32021
11MI10026
10HS20026
10PH20024
10AG32007
11CH10022
11EC10054
11ME10069
10PH20032
10AR10040
10CH30013
10HS20004
10NA30014
11EE10034
11EE10007
11EC10047
11EC10023
11EE10040
11EC10031
11EC10011
11EC10007
11EC10030
10EE35003

Mechanical Engineering, Dual Degree


Civil Engineering, Dual Degree
Chemical Engineering, B.Tech
Electrical Engineering,B.Tech
Industrial Engineering and Management, Dual Degree
Mechanical Engineering, Dual Degree
Mechanical Engineering ,Dual Degree
Mining Engineering, B.Tech
ECONOMICS, INTEGRATED M.SC.
PHYSICS, M.S.C Integrated
Agricultural and Food Engineering, Dual degree
Chemical Engineering, B.Tech(H)
Electronics and Electrical Communication Engineering, B.Tech
Mechanical Engineering, B.Tech
Physics, Integrated M.Sc.
Architecture , B.Arch
Chemical Engineering, Dual Degree
Economics,Integrated MSc
Ocean Engineering & Naval Architecture,Dual Degree
Electrical Engineering,Btech
Electrical Engineering, B.tech
Electronics and Electrical Communication Engg., B.Tech.
Electronics & Electrical Communication Engineering,B.Tech
Electrical Engineering, B Tech
E&ECE,B.Tech
Electronics and Electrical Communication,B.Tech
E&ECE , B. Tech
ECE,BTech
Electrical Engineering, Dual Degree

Waitlist (IIT-KGP) - Consultant -I

S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Name
Nimish Goel
Raghvendra Soni
Ramakanth Reddy Pasnunuru
Sirshendu Misra
Datla Raghavendra Varma
Adimulam Mahesh Babu
Jaya Surya Teja Vuyyuru
Akshay Shahare
Supantha Samanta
Deepika Mallyk
Aryan
Ayush Bajaj
Divya Singh
Akash Gupta
Tanul
Thontepu Sri Kalyan
Aneesh Agarwal
Ankur Singh
Abhishek Kumar
Avishek Bhattacharya
Pratyaksh Karan
Jaya Surya Teja Vuyyuru
Sunkara Susmitha
Rishi Mehan
Aakash Upadhyay
Piyush Kumar
Ravi Kumar Upadhyay
Vishal Dhawan
Arnab Bhattacharyya

Gender
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male

Roll Number
10AG3FP04
11IE10026
10EE35007
10ME32017
10PH20008
10AE30003
11EC10067
10EC35007
10Ma20046
11IE10001
11IE10036
11IE10007
10HS20014
10IM30029
10AE30019
10CE31010
11BT10004
11CE10007
09EC1033
11ME10011
10ME32012
10ME32008
11AG10033
10ch30030
10EC35001
10EX20021
10MA20034
11ME10066
11MT10006

Branch, Degree
Agricultural and Food Engineering, Dual Degree
Instrumentation Engineering, B. Tech
Electrical Engineering, Dual Degree
Mechanical Engineering,Dual Degree
Physics, Integrated M.Sc
Aerospace Engineering, Dual Degree
Electronics and Electrical Communication, BTech.
Electronics and Electrical Communication Engineering, Dual
Mathematics and Computing, Integrated M.Sc.
Instrumentation Engg, B.Tech
INSTRUMENTATION ENGINEERING, B.TECH
Instrumentation Engineering, B. Tech
ECONOMICS, INTEGRATED M.SC.
Industrial & Systems Engineering, Dual Degree
Aerospace Engineering Department, Dual Degree
Civil Engineering, dual degree
Biotechnology, BTech
Civil Engineering,B.Tech.
Electonics and electrical Communication engineering, B.Tech
Mechanical, B.Tech
Mechanical Engineering, Dual Degree
Mechanical Engineering, M.Tech
Agricultural and Food Engineering, B.Tech
Chemical Engineering, Dual
Electronics & Electrical Comm., Dual Degree
Exploration geophysics
Mathematics and Computing, M.Sc.
Mechanical Engineering, BTech
Metallurgical & Materials Engineering, B.Tech

Shortlist (IIT-KGP) - Consultant -II

S.No
1
2
3
4
5
6
7

Name
Kumari Akanksha
Asim Anand
Chinthamreddy Premsai
Pankaj Chaudhuri
Hemant Agarwal
Manish Advani
Sanghamitra Dutta

Gender
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Female

Roll Number
11EE10017
11EC10012
11CS10011
10EC34003
11EC10029
11EC10005
11EC10050

Branch, Degree
Electrical Engineering, B.TECH
Electronics and Electrical Communication Engineering, B.Tech
CSE,B.Tech
ECE, Dual Degree
Electronics and Electrical Communication, B.Tech
Electronics and Electrical Communication Engineering,B.Tech.
ELECTRONICS & ELECTRICAL COMM., B.TECH