You are on page 1of 8

Opi i gospodarski podaci

Slubeni naziv

eka Republika

Glavni grad

Prag

Povrina

78.866 km

Broj stanovnika

10.249.216

Slubeni jezik

eki

Dravno ureenje

parlamentarna republika

Predsjednik

Milo Zeman

Predsjednik Vlade Bohuslav Sobotka


Vremenska zona

UTC +1

Valuta (teaj)

CZK

Kreditni rejting:

Moody's A1, Standard & Poor's AA-, Fitch A+

lanstvo u meunarodnim gospodarskim organizacijama: EU, WTO, IBRD, IMF,


EBRD, FAO, OECD, ILO.

Makroekonomski pokazatelji

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

BDP, tekue cijene (mlrd


CZK)

3.848,4

3.759,0

3.790,9

3.823,4

3.845,9

3.883,8

BDP-PPS po stanovniku
(CZK)

368.986

358.288

360.444

364.249

365.955

369.507

Realni rast BDP-a (%)

3,1

-4,5

2,5

1,8

-1,0

-0,9

Izvoz robe ( mlrd )

99,246

80,992

100,318

117,056

122,244

121,51

Uvoz robe (mlrd )

96,532

75,322

95,544

109,288

110,078

107,97

Inflacija (%)

6,3

1,0

1,5

1,9

3,3

1,4

Nezaposlenost (%)

4,11

6,10

6,96

6,70

6,76

7,68

Izravna strana ulaganja


(mlrd USD)

6.5

2.8

6.1

5.3

4.4

n/a

Izvor: ZSO

Aurirano: Zagreb, 22.1.2015.

GOSPODARSKA INFORMACIJA

Struktura BDP-a u 2013. godini: poljoprivreda 2,4 %, industrija 37,3 % i usluge


60,3%.
Najvanije industrije: proizvodnja motornih vozila i auto-dijelova, strojeva i opreme
za prijevoz, tekstila, stakla, oruja, i prehrambena industrija u kojoj se istie
proizvodnja piva.
Izvor: CIA The World Factbook

Porezi

Vrsta poreza

Stopa poreza

Porez na dobit

19%

Porez na dobit po odbitku

25%

Porez na dohodak od kapitala

15%

Porez na dohodak

19%

Porez na dodanu vrijednost PDV

15% / 21%

Porez na promet nekretnina

4%

Osnovna stopa poreza na dodanu vrijednost je 21% i plaa se na veinu roba i


usluga, dok je preferencijalna stopa 15% uvedena u 1/2012. (hrana i lijekovi). Stopa
poreza na dobit je sniena s 20% na 19%, a 2008. uvedena je jedinstvena stopa
poreza na dohodak od 15%, koja obuhvaa i doprinose za zdravstveno i mirovinsko
osiguranje.
Podaci navedeni u ovom dokumentu se temelje na propisima lokalnih poreznih jurisdikcija koji su bili
na snazi za vrijeme pisanja ovog dokumenta. Dokument ne odraava naknadne promjene koje su
eventualno nastupile u navedenom poreznom zakonodavstvu. Podaci navedeni u ovom dokumentu su
informativne i openite prirode, budui da zbog kompleksnosti sustava oporezivanja specifinosti
(primjenjive olakice, osloboenja i slino) nisu posebno analizirani u ovom dokumentu.

Zakonska regulativa vezana uz ulaganja


Zakon o obrtu (ivnostensk zkon - . 455/1991 Sb.:
http://zakony.centrum.cz/zivnostensky-zakon )
Trgovaki zakonik (Obchodn zkonk . 513/1991 Sb.:
http://zakony.centrum.cz/obchodni-zakonik )
Zakon o javnoj nabavi (Zkon o veejnch zakzkch - . 137/2006 Sb.:
http://zakony.centrum.cz/zakon-o-verejnych-zakazkach )
Devizni zakon R:
http://www.cnb.cz/en/legislation/acts/download/foreign_exchange_act.pdf
Aurirano: Zagreb, 22.1.2015.

GOSPODARSKA INFORMACIJA

Zakon o investicijskim drutvima i investicijskim fondovima:


http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/regulace/kapitalovy-trh/investicnifondy/2013/zakon-o-investicnich-spolecnostech-psp-12384
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-informace/organizacnistruktura/mezinarodni-vztahy-a-financni-politika-sekce-07/samost-odd-9006-mezinarochr-investic-a
Vanjskotrgovinska razmjena
U milijardama

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

IZVOZ

99,81

80,98

100,31

117,05

121,86

121,51

UVOZ

n/a

75,31

95,53

109,28

109,53

107,97

RAZLIKA

99,80

5,679

4,77

7,76

12,33

13,97

Izvor: ZSO

Najznaajnije zemlje izvoza u 2013. godini: Njemaka 31%, Slovaka 7,8%,


Poljska 5,6%, Francuska 5,5% i UK 5%
Najznaajnije zemlje uvoza u 2013. godini: Njemaka 28%, Austrija 6,4 %,
Slovaka 5,9%, Kina 5,7% i Rusija 5.5%.
Najznaajniji izvozni proizvodi u 2013. godini: automobili 10%, dijelovi za strojeve
i vozila 6,8 %, digitalni disk 6,0 %, monitori i projektori, 1,8 %, elektrina energija 1,6
%.
Najznaajniji uvozni proizvodi u 2013. godini: automobili 10%, dijelovi za strojeve
i vozila 7,9 %, digitalni disk drive 7,8 %,i nafta i naftni derivati 3,8 %.
Aktualno stanje u ekom gospodarstvu
eka Republika ima stabilnu i uspjenu trinu ekonomiju. Za njezin gospodarski rast
znaajne su visoke razine izravnih stranih ulaganja, visoka razina domae potronje i
orijentiranost na izvoz. eka je uspjena u privlaenju izravnih stranih ulaganja,
ponajvie u automobilskoj industriji i elektronici, i nalazi se na prvom mjestu meu
zemljama srednje i istone Europe po ostvarenim FDI per capita (9.495 ).
Vie od treine zemljita pogodno je za poljoprivredno iskoritavanje no poljoprivreda
sudjeluje amo s 1.8% u BDP-a i zapoljava 3.1% radne snage. Uzgaja se: eerna
repa, penica, jeam, krumpir, voe i povre, hmelj i vinova loza. Proizvodni sektor
sudjeluje 39.6% u BDP-a, i uglavnom je u privatnom vlasnitvu, a zapoljava 38.6%
radne snage. Najjaa je automobilska industrija. Osim kode (Volkswagen Group),
prisutni su Toyota i PSA (Peugeot-Citroen), a znaajno mjesto zauzima i proizvodnja
strojeva i opreme za prijevoz. Usluge sudjeluju s 58.6% u BDP-a i zapoljavaju oko
58.3% radne snage, a najznaajniji je turizam.
Aurirano: Zagreb, 22.1.2015.

GOSPODARSKA INFORMACIJA

eko gospodarstvo je u zadnje vrijeme pokazalo svoju stabilnu stranu i uspjelo je


izbjei najgore posljedice ekonomske i financijske krize u EU. Zavretak 2014. godine
obiljeila je odluka eke narodne banke o devalvaciji CZK tj. odreivanju teaja u
odnosu na euro u omjeru 27:1 to je izazvalo brojne kontroverze, a o eventualnim
povoljnim uincima je jo prerano suditi.
eka industrija za sada ne strahuje od mogueg pada proizvodnje poradi
zaotravanja EU sankcija Rusiji. S obzirom na analizu ekog izvoza u Rusiju, koja
govori o tome da bi pad ruskog BDP-a od 1,5%, prouzroio pad ekog BDP-a
izmeu 0,1 i 0,2%, recesijski udar se ne oekuje do razine pada ruskog BDP-a od
8%. esi najvie strahuju od mogueg embarga na uvoz europskih automobila u
Rusiju, s obzirom da taj sektor pokriva gotovo etvrtinu ekog izvoza u Rusiju.
Znaajnije ugroeni mogli bi biti i eki izvoznici strojeva i strojne opreme u Rusiju.
eka nije zabrinuta zbog uvoenja ruskih sankcija na poljoprivredne i prehrambene
proizvode, budui ovaj segment u ekom izvozu u Rusku federaciju ini svega 0.4%
te se stoga procjenjuje da sankcije nee prouzroiti znaajnije tete ekom
gospodarstvu.
Na listi konkurentnosti prema Svjetskom ekonomskom forumu (WEB), eka je
skoila za 9 mjesta i nalazi se na 37. mjestu od 144 drava (Slovaka, zanimljivo, se
nalazi tek na 75. mjestu)

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom


Robna razmjena
U milijunima

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

I.-X. 2014.

IZVOZ

80,3

80,0

93,9

105,1

103,4

133,9

UVOZ

303,3

288,7

314,1

291,8

366,4

333,1

RAZLIKA

-223,0

-208,7

-220,2

-186.7

-263,0

-200,3

Izvor: DZS RH

Aurirano: Zagreb, 22.1.2015.

GOSPODARSKA INFORMACIJA

Struktura izvoza RH 2013. 2014.

OZNAKA SMTK I NAZIV ROBE


1. 351 Elektrina energija
2. 771 Elektrini pogonski strojevi i dijelovi
3. 542 Lijekovi
4. 612 Proizvodi od koe i umjetne koe, nesp.
5. 699 Proizvodi od obinih kovina, nesp.
6. 684 Aluminij
7. 061 eer, melase i med
8. 574 Poliacetali i ostali polieteri; poliesteri, u primarnim oblicima
9. 749 Neelektrini dijelovi i pribor za strojeve, nesp.
10. 248 Drvo jednostavno obraeno
11. 694 avli, vijci i slini proizvodi od eljeza, elika, bakra ili aluminija
12. 098 Jestivi proizvodi i preraevine, nesp.
13. 292 Biljne sirove tvari, nesp.
14. 247 Drvo neobraeno ili grubo obraeno
15. 821 Namjetaj i dijelovi
Ostalo
U K U P N O:

1-9, 2013.
1-9, 2014.
% Indeks
20 039 942 24 064 294 20,20 120,1
12 211 090 24 062 005 20,20 197,1
2 670 348
7 689 103
6,45 287,9
6 927 081
6 877 668
5,77
99,3
2 888 140
4 896 711
4,11 169,5
4 840 013
3 972 620
3,33
82,1
1 567 211
3 508 508
2,94 223,9
6 825 770
3 388 603
2,84
49,6
2 228 265
3 263 387
2,74 146,5
884 083
1 705 305
1,43 192,9
1 632 013
1 695 895
1,42 103,9
1 584 569
1 692 709
1,42 106,8
188 628
1 582 562
1,33 839,0
2 334 043
1 550 186
1,30
66,4
2 017 094
1 411 220
1,18
70,0
22 312 935 27 775 416 23,31 124,5
91 151 225 119 136 192 100,00 130,7

Izvor: DZS RH

Struktura uvoza RH 2013. 2014.

OZNAKA SMTK I NAZIV ROBE


1. 351 Elektrina energija
2. 764 Telekomunikacijska oprema, dijelovi i pribor, nesp.
3. 554 Sapuni, pripravci za ienje
4. 781 Putniki automobili
5. 642 Papir i karton, rezani; proizvodi od papira i kartona
6. 001 ive ivotinje
7. 778 Elektrini strojevi i aparati, nesp.
8. 752 Strojevi za automatsku obradu podataka i jedinice
9. 553 Parfumerijski, kozmetiki i toaletni pripravci, osim sapuna
10. 772 Oprema za elektrine krugove
11. 851 Obua
12. 676 ipke, profili, fazonski elik
13. 022 Mlijeko, vrhnje i mlijeni proizvodi, osim maslaca i sira
14. 761 Televizijski prijamnici, video monitori i projektori
15. 571 Polimeri etilena, u primarnim oblicima
Ostalo
U K U P N O:

1-9, 2013.
60 910 333
9 634 277
14 033 581
21 480 904
7 336 300
5 993 422
6 877 234
4 707 376
5 440 778
2 851 058
2 345 155
5 593 551
10 601 514
5 166 899
3 920 273
117 944 015
284 836 670

1-9, 2014.
44 646 355
15 736 885
13 578 487
11 512 824
8 117 923
7 503 486
7 373 146
7 142 682
6 739 719
6 442 020
5 837 980
5 749 895
5 548 627
4 955 137
4 731 558
139 993 141
295 609 865

%
15,10
5,32
4,59
3,89
2,75
2,54
2,49
2,42
2,28
2,18
1,97
1,95
1,88
1,68
1,60
47,36
100,00

Indeks
73,3
163,3
96,8
53,6
110,7
125,2
107,2
151,7
123,9
226,0
248,9
102,8
52,3
95,9
120,7
118,7
103,8

Izvor: DZS RH

Aurirano: Zagreb, 22.1.2015.

GOSPODARSKA INFORMACIJA

Hrvatske tvrtke registrirane na ekom tritu


1. Astra International Prag,
2. Belupo s.r.o. Prag,
3. Croatia Trade Prag,
4. uro akovi Brno,
5. Foliaplast s.r.o. Prag,
6. HTZ Prag,
7. Integra spol s.r.o. Prag,
8. Konar-Kones Prag,
9. Kra CZ Prag,
10. Podravka Largis Luhaovice ,
11. . . Montaa - Prag.
eke tvrtke registrirane u RH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dravna agencija Czech Trade


Metrostav,
Subterra,
OHL S,
Zakldn staveb,
Kooperace Hrotovice,
Kopos,
Sinclair,
JTH
Meunarodni ugovori iz podruja gospodarstva

o Memorandum o suradnji izmeu Ministarstva gospodarstva, rada i


poduzetnitva RH i Ministarstva industrije i trgovine R (datum
potpisivanja: 6.9.2005.; stupanje na snagu: 6.9.2005.)
o Sporazum izmeu Vlade RH i Vlade R o suradnji na podruju turizma (datum potpisivanja: 6.9.2005.; objava u NN-MU: 4/2007.; stupanje na snagu:
27.8.2007.; objava stupanja na snagu 7/2007.)
o Ugovor izmeu Vlade RH i Vlade R o meunarodnom cestovnom
prometu - (datum potpisivanja: 6.3.2001.; objava u NN 2/2005.; stupanje na
snagu: 7.4.2005.)
o Sporazum o zranom prometu izmeu Vlade RH i Vlade R - (datum
potpisivanja: 22.1. 1999.; privremena primjena 22.1.1999.; objava u NN
MU:2/2000.; stupanje na snagu: 1.3.2000.; objava stupanja na snagu 04/00.)
o Ugovor izmeu RH i R o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
porezima na dohodak i na imovinu - (datum potpisivanja: 22.1. 1999.;
objava u NN-MU: 08/99.; stupanje na snagu: 28. 121999.; objava stupanja na
snagu 06/01.)
o Sporazum Ministarstva poljoprivrede i umarstva RH i Ministarstva
poljoprivrede R o suradnji u podruju poljoprivrede, prehrambene
industrije i umarstva (datum potpisivanja: 3.12.1998.; stupanje na snagu:
3.12.1988.)
Aurirano: Zagreb, 22.1.2015.

GOSPODARSKA INFORMACIJA

o Ugovor izmeu RH i R o sukcesiji dvostranih ugovora - (datum


potpisivanja:4.4.1997.; stupanje na snagu:4.4.1997.)
o Ugovor izmeu RH i R o poticanju i uzajamnoj zatiti ulaganja (datum
potpisivanja: 5.3.1996.; objava u NN-MU: 06/97.; stupanje na
snagu:15.5.1997.; objava stupanja na snagu 7/2004.)
Vanije institucije iz podruja gospodarstva
Ministarstvo industrije i trgovine R - www.mpo.cz
Ministarstvo financija R www.mfcr.cz
eka narodna banka www.cnb.cz
Czech Export Bank www.ceb.cz
Czech Trade www.czechtrade.cz
Czechinvest www.czechinvest.org
Gospodarska Komora R www.komora.cz
Bilateralna gospodarska udruenja
Suradnji na razini gradova i upanija: Junomoravskaj regija - Grad Vir s Gradom
Oslavani, Grad Pag s Gradom Slavkovom i na upanijskoj razini Grad Brno i Zadar,
Bjelovarsko-bilogorska upanije i Plze.
Vaniji sajmovi
HOLIDAY WORLD, Prag, 19.-22. veljaa 2015., http://www.holidayworld.cz
VINO&DELIKATESY, Prag, 21.-23. travanj 2015., http://www.vinodelikatesy.cz
SALIMA Brno - Meunarodni sajam prehrane, 22.-25.travnja 2015., www.bvv.cz
Sajam graditeljstva, Brno, 22.-25.travnja 2015., http://www.bvv.cz/ibf/
Javni natjeaji i ostale poslovne prilike
Javni natjeaji - http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/usisvz/
- http://www.komora.cz/sluzby/obchodni-prilezitosti/

Najava dogaanja
Poslovni forumi u ekoj u 2015. g.
1) Strojarski forum 2015, Prag, 11.-12.03.2015.
Struni forum o strunom obrazovanju, ekom izvozu u inozemstvo, te
drugim vanim pitanjima vezanim za eko strojarstvo.
Aurirano: Zagreb, 22.1.2015.

GOSPODARSKA INFORMACIJA

2) Dani proizvodnje topline i energetike, Hradec Krlov, 21.-23.04.2015.


Najvea konferencija u podruju energetike i proizvodnje topline u ekoj
Republici (lanjske godine sa 900 sudionika), profesionalni forum za
predstavnike toplana, industrijskih i tehnolokih tvrtki, gradova i opina,
ministarstava, visokih kola i strunjake.
3) Meunarodna izloba vodoprivrede VODOVODI KANALIZACIJA, Prag,
19.-21.05.2015
Meunarodna izloba i struni skup koji se odrava jednom u dvije godine,
ovogodinje teme su prilike u novom programskom razdoblju za subvencije
EU, nove tehnologije u podruju okolia i vodoprivrede, gospodarenje
kinicom i pitkom vodom, poplave i sue.

Aurirano: Zagreb, 22.1.2015.

GOSPODARSKA INFORMACIJA