You are on page 1of 2

KONTRAK LATIHAN

BAHASA MALAYSIA
TAHUN 1
2015
TEMA
KELUARGA KITA
HIDUP
BERMASYARAKAT
BERSIH DAN
SIHAT AMALAN
KITA
KESELAMATAN

SEMANGAT
MUHIBAH
NEGARAKU UNIK
MALAYSIA TANAH
AIRKU
BUMIKU BERJASA
ALAM SEKITAR
SAINS DAN
TEKNOLOGI

TOPIK
AKTIVITI KELUARGA KIM HO
LAWATAN KELUARGA
KELUARGAKU DI SARAWAK
HARI MESRA TAMAN BESTARI
PERPUSTAKAAN AWAM TAMAN
HARMONI
PROGRAM PIBG
BERSIH DAN SIHAT
MARI BERSENAM
SEDAP DAN BERKHASIAT
UTAMAKAN KESELAMATAN
JAGA KESELAMATAN
KESELAMATAN DI PUSAT BELIBELAH
HALAMAN INDAH
SALING MEMBANTU
BEKERJASAMA AMALAN MULIA
PERMAINAN RAKYAT
MAKANAN RAKYAT
TARIAN TRADISIONAL
WARISAN NEGARA
MALAYSIA BERJAYA
ANAK MALAYSIA
PERTANIAN
PENTERNAKAN
PENGUSAHA JAYA
SAYANGI ALAM
HARGAI ALAM DAN SUMBERNYA
MESRA ALAM
MANUSIA SEMAKIN MAJU
MELAWAT KE PAMERAN
PROJEK SAINS SAYA

SOALAN
OBJEKTIF STRUKTUR
10
1
10
1
10
1
10
1
10
1
10
10
10
10
10
10
10

1
1
1
1
1
1
1

10
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
15
15
15

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

KONTRAK LATIHAN
BAHASA MALAYSIA
TAHUN 3
2013
TEMA

TOPIK

KELUARGA KITA

AKTIVITI KELUARGA KIM HO


LAWATAN KELUARGA

SOALAN
OBJEKTIF STRUKTUR
10
1
10
1

HIDUP
BERMASYARAKAT
BERSIH DAN
SIHAT AMALAN
KITA
KESELAMATAN

SEMANGAT
MUHIBAH
NEGARAKU UNIK
MALAYSIA TANAH
AIRKU
BUMIKU BERJASA
ALAM SEKITAR
SAINS DAN
TEKNOLOGI

KELUARGAKU DI SARAWAK
HARI MESRA TAMAN BESTARI
PERPUSTAKAAN AWAM TAMAN
HARMONI
PROGRAM PIBG
BERSIH DAN SIHAT
MARI BERSENAM
SEDAP DAN BERKHASIAT
UTAMAKAN KESELAMATAN
JAGA KESELAMATAN
KESELAMATAN DI PUSAT BELIBELAH
HALAMAN INDAH
SALING MEMBANTU
BEKERJASAMA AMALAN MULIA
PERMAINAN RAKYAT
MAKANAN RAKYAT
TARIAN TRADISIONAL
WARISAN NEGARA
MALAYSIA BERJAYA
ANAK MALAYSIA
PERTANIAN
PENTERNAKAN
PENGUSAHA JAYA
SAYANGI ALAM
HARGAI ALAM DAN SUMBERNYA
MESRA ALAM
MANUSIA SEMAKIN MAJU
MELAWAT KE PAMERAN
PROJEK SAINS SAYA

10
10
10

1
1
1

10
10
10
10
10
10
10

1
1
1
1
1
1
1

10
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
15
15
15

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1