You are on page 1of 2

Tarikh / Hari

Mata Pelajaran /
Kelas
Tema/Tajuk
Masa

7.1.2013 / Isnin
DST Elemen Sains Tahun 3IS
Pengenalan Kepada Sains Kemahiran Saintifik
10.00 11.00 (60 minit)

Bilangan murid
Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

KPS
Aktiviti P&P

EMK
Bahan bantu
Belajar
Penilaian P&P

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3


Pada akhir pengajaran, murid dapat:
-Memerihalkan fizikal pokok bunga di sekeliling kawasan
sekolah
-Mengelaskan warna bunga mengikut warna yang telah
ditetapkan
-Menghitung bilangan bunga yang telah mereka perhatikan
pada pasu bunga.
Komunikasi, memerhati
1. Murid beratur di luar kelas
2. Guru membawa murid ke kawasan sekitar sekolah
3. Guru menunjukkan sepohon pokok bunga dan meminta
murid memerhatikan dan menceritakan fizikal pokok
bunga
4. Guru menunjukkan cara yang betul bagi membuat
pemerhatian ke atas pokok bunga yang lain.
5. Guru meminta murid untuk mengira jumlah bunga yang
telah mereka perhatikan sepanjang aktiviti.
6. Murid melakar pokok bunga yang telah mereka
perhatikan.
Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling,
bersifat kritikal dan analitis
Pokok bunga kertas, pokok bunga raya dan pokok bunga
matahari
Lembaran kerja

Refleksi