You are on page 1of 1

Tarikh / Hari

Mata Pelajaran /
Kelas
Tema/Tajuk
Masa
Bilangan murid
Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

KPS
Aktiviti P&P

EMK
Bahan bantu
Belajar
Penilaian P&P

Refleksi

9.1.2013 / Rabu
DST Elemen Sains Tahun 3IS
Pengenalan Kepada Sains Kemahiran Saintifik
10.00 11.00 (60 minit)
21 orang
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3
Pada akhir pengajaran, murid dapat:
-Memerihalkan fizikal pokok bunga di sekeliling kawasan
sekolah
-Menyatakan warna, bau dan permukaan bagi rumput segar
.
Komunikasi, memerhati
1. Murid beratur di luar kelas
2. Guru membawa murid ke padang sekolah
3. Guru menunjukkan sehelai rumput segar dan meminta
murid menyatakan apa yang dapat mereka lihat
4. Murid mencabut sehelai rumput yang segar
5. Murid membuat pemerhatian tentang rumput segar pada
tangan mereka
6. Murid merekod pemerhatian ke dalam buku aktiviti
Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling,
bersifat kritikal dan analitis
Gam, rumput segar

Buku aktiviti