Вы находитесь на странице: 1из 664

LOGIQ P5/LOGIQ A5

5137118-145.
. 2.

R1.0.x


General Electric, 2006 .

GE imagination at work


93/42/EEC
.

, , LOGIQ P5/
LOGIQ A5. R1.0.x
LOGIQ P5/LOGIQ A5.

5137118-145. . 2

I-2

. 1

27 2006

. 2

31 2006

. 2

. 2

. 2

10

. 2

. 2

11

. 2

. 2

12

. 2

. 2

13

. 2

. 2

14

. 2

. 2

15

. 2

. 2

16

. 2

. 2

17

. 2

. 2

18

. 2

. 2

. 2

. 2

. ,
, GPC (GE Medical
Systems Global Product Configuration).
, ,
GE 1 800 682 5327 1 262 524 5698
GE
.

5137118-145. . 2

I-3


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i-3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i-3

1. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GE Medical Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

1-2
1-2
1-2
1-3
1-3
1-4
1-4
1-5

. . . . . . . . . . 1-5
. . . . . . . . . . 1-7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1

. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
,

. . . . . . . . . . . . . . .
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

. 2-2
. 2-2
. 2-3
. 2-4
. 2-6
. 2-8
2-10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-21

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5137118-145. . 2

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. 3-2
. 3-2
. 3-2
. 3-3
. 3-4
. 3-4
. 3-7
. 3-8
. 3-9
. 3-9
3-11
3-12
3-13
3-13
3-19

-1

LOGIQ P5/LOGIQ A5.

. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Top/Sub LOGIC P5 . . . . . . . . . . . .
Top/Sub LOGIC A5 . . . . . . . . . . . .
, . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

3-19
3-19
3-20
3-21
3-21
3-21
3-21
3-24
3-24
3-25
3-25
3-26
3-26
3-27
3-27
3-28
3-29
3-30
3-32
3-35
3-35
3-37
3-37

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

. 4-2
. 4-2
. 4-2
4-10
4-18
4-21

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1

B- . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Top/Sub B- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
B- . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auto Optimize ( )
Auto TGC ( ) .
M/D- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CrossBeam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SRI HD ( - ) . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(TGC) . . . . . . . . . . . . . . . .

5137118-145. . 2

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
.
. . . . . . . . . . . . . . . .

5.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

5-2
5-2
5-3
5-3
5-3
5-4
5-5
5-7

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

. 5-8
. 5-9
5-10
5-11
5-13
5-14
5-15
5-16
5-17

-2

LOGIQ P5/LOGIQ A5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reverse () . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B- . . . . . . . . . . . . . . .
LOGIQView. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Top/Sub M- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
M-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( LOGIQ P5). . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .

. . . . . . .
Top/Sub . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(PRF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(PDI) . . . . . . . . . . . . . . . .
Top/Sub (PDI) . . . .
M- ( LOGIQ P5) . . .
M- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5137118-145. . 2

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

5-17
5-18
5-19
5-19
5-20
5-21
5-23
5-23
5-24
5-25
5-25
5-26
5-26
5-28
5-28
5-28
5-28
5-29
5-30
5-30
5-30
5-30
5-31

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

5-33
5-33
5-33
5-34

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

5-35
5-35
5-36
5-36
5-37
5-37
5-38
5-39
5-39
5-40
5-41
5-41
5-42
5-43
5-43
5-44
5-44
5-45
5-45
5-47
5-48
5-48
5-50

-3

LOGIQ P5/LOGIQ A5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
Top/Sub . . . . . . . . . . . . . .
B Pause ( B-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
() .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M/D- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(PW/CF) . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- (CWD) . . . . . . . . . . . . . . .
(3D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3D- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Easy 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Advanced 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Movie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4D ( LOGIQ P5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, 4D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4D-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

5-50
5-52
5-53
5-54
5-55
5-55
5-56
5-56
5-57
5-58
5-59
5-60
5-60
5-61
5-61
5-62
5-62
5-63
5-63
5-64
5-64
5-65
5-65
5-66
5-66
5-67
5-67
5-68
5-68
5-68
5-70
5-70
5-70
5-78
5-80
5-82
5-84
5-84
5-84
5-85
5-92
5-94
5-95

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1

. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Split Screen ( ) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . .

5137118-145. . 2

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

6-2
6-2
6-2
6-4
6-4
6-5

-4

LOGIQ P5/LOGIQ A5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . . . . .
iLinq . . . . . . . . . . . . . . .
iLinq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iLinq . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
F1 . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. 6-5
. 6-5
. 6-5
. 6-7
. 6-7
. 6-7
. 6-7
. 6-8
. 6-9
. 6-9
6-10
6-13
6-16
6-16
6-16
6-23
6-23
6-23
6-24
6-25
6-25
6-26
6-27
6-27
6-27
6-28

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
M&A
.
, . . . . .
B- . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
M- . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B- . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M- . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5137118-145. . 2

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. 7-2
. 7-2
. 7-3
. 7-4
. 7-5
. 7-9
. 7-9
7-15
7-16
7-17
7-26
7-28
7-29
7-29
7-33
7-36
7-37
7-41
7-42
7-42
7-42
7-48
7-50
7-56

-5

LOGIQ P5/LOGIQ A5.

8.

. . . . . . . . . . . . 8-1


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. 8-2
. 8-2
. 8-2
. 8-3
. 8-3
. 8-3
. 8-5
. 8-6
8-10
8-10
8-12
8-13

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EFW
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. 9-2
. 9-2
. 9-2
. 9-3
. 9-7
. 9-7
. 9-7
9-23
9-23
9-26
9-29
9-29
9-32
9-32
9-32
9-39
9-39
9-40
9-44
9-44
9-45
9-49
9-51
9-54
9-54
9-54
9-55
9-59
9-60

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2

5137118-145. . 2

-6

LOGIQ P5/LOGIQ A5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Top/Sub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. 10-2
. 10-3
. 10-3
. 10-3
. 10-6
. 10-6
.10-16
.10-22
.10-34
.10-36
.10-39
.10-42
.10-42
.10-46
.10-46
.10-46
.10-47
.10-48

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-1
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(AT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(PS), (ED)
(MD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(PI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Rl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TAMAX TAMEAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
Top/Sub Worksheet Display ( ).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5137118-145. . 2

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. 11-2
. 11-2
. 11-2
. 11-3
. 11-3
. 11-4
. 11-5
. 11-6
. 11-9
. 11-9
.11-12
.11-13
.11-14
.11-14
.11-15

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.11-15
.11-16
.11-16
.11-16
.11-17
.11-17
.11-18
.11-19
.11-22
.11-23
.11-25
.11-26

-7

LOGIQ P5/LOGIQ A5.

12.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-1

.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B- . . . . . . . . . . . .
Stepper Volume ( )

13. .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

12-2
12-2
12-2
12-3
12-3
12-3
12-9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-1


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

13-2
13-2
13-2
13-3
13-3
13-3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-1

15. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-1

. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Print () . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DICOM- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Save As ( )
Windows. . . . . . . . . . .
- USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data Transfer ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Send To ( )
( DICOM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .

5137118-145. . 2

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

15-2
15-2
15-3
15-3
15-3
15-3
15-3
15-4
15-5
15-5
15-5
15-6
15-8
15-9

.15-10
.15-12
.15-14
.15-18
.15-19
.15-20
.15-21
.15-21
.15-22
.15-22
.15-25
.15-30
.15-30

-8

LOGIQ P5/LOGIQ A5.

. . . . . . . . . . .

.
. . . .

16. .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.15-32
.15-32
.15-32
.15-33

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
System/General Preset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
System/System Imaging Preset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
System/System Measure Preset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
System/Backup and Restore Preset . . . . . . . . . . . . . . . . . .
System/Peripherals Preset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
System/User Defined Key . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
System/About Preset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comments Libraries/Libraries Preset
( /)
Comments Libraries/Comments Preset . . . . . . . . . . . . . . . .
Comments Libraries/Applications Preset . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Body Pattern Libraries/Libraries Preset . . . . . . . . . . . . . . . .
Body Pattern Libraries/Body Patterns . . . . . . . . . . . . . . . . .
Body Pattern Libraries/Applications Preset. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TCPIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Device () . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dataflow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miscellaneous () . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5137118-145. . 2

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. 16-2
. 16-2
. 16-3
. 16-3
. 16-3
. 16-4
.16-10
.16-12
.16-14
.16-24
.16-25
.16-27
.16-28
.16-28
.16-28
.16-29
.16-35
.16-35

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.16-35
.16-37
.16-38
.16-41
.16-41
.16-41
.16-43
.16-44
.16-46
.16-46
.16-48
.16-48
.16-50
.16-50
.16-50
.16-50
.16-51
.16-52
.16-54
.16-63
.16-64
.16-65
.16-67
.16-70
.16-71

-9

LOGIQ P5/LOGIQ A5.

. . . . . . . . .
System Admin .
Logon . . . .
. .
. . . . . . . . . . . .

17.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.16-71
.16-71
.16-72
.16-73
.16-74

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LOGIQ P5/LOGIQ A5 . . . .
LOGIQ P5/LOGIQ A5 . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, LOGIQ P5/LOGIQ A5 .
, LOGIQ P5 . . . . . . . . . .
, LOGIQ P5 . . . . . . . . .
- . . . . .
4D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
.

18. , .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LOGIQ P5
LOGIQ 5
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5137118-145. . 2

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. 17-2
. 17-2
. 17-2
. 17-2
. 17-2
. 17-5
. 17-7
. 17-9
. 17-9
.17-10
.17-11
.17-12
.17-13
.17-14
.17-19
.17-19
.17-20
.17-21
.17-21
.17-22
.17-23
.17-24
.17-25
.17-25
.17-26
.17-26
.17-27
.17-27
.17-29
.17-39
.17-39
.17-40
.17-41
.17-41

. . . . . . . . . . 18-1
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

. 18-2
. 18-2
. 18-7
.18-10
.18-12
.18-12
.18-12

-10

LOGIQ P5/LOGIQ A5.

.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.18-12
.18-13
.18-18
.18-19
.18-19
.18-19
.18-21
.18-22
.18-22
.18-22
.18-23
.18-29

. . . . . . . . . . . . . . . .18-30
. . . . . . . . . . . . . . . .18-31
. . . . . . . . . . . . . . . .18-31

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i-1

5137118-145. . 2

-11


,
,
.

5137118-145. . 2

1-1

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


1.


!

. GE
, ,
.
LOGIQ P5/LOGIQ A5
.
.
.

LOGIQ P5/LOGIQ A5 .

() Online Help
( ) ()
, .
,
, , ,
.

. , ,
,
,
.
.

Advanced Reference Manual (


) ( )
, .

Quick Guide ()
.

,
. (Quick Card)
.


( , , , ,
, , ).

AIUM (American Institute of Ultrasound in Medicine


).

.
(Quick Guide) (Release Notes)

5137118-145. . 2

1-2

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


1.

(Advanced Reference Manual) ..
,
.
LOGIQ P5/LOGIQ A5 ,

.
.
. ,
, ,
. ,
.
,
.

, ,

, .
.
,
.
, ,
,
.
,
.


.

.


LOGIQ P5/LOGIQ A5
.
:

5137118-145. . 2

, .

( ).

1-3

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


1.

( ,
, ).

( ).

-
.

( ).

( ,
, ).


.
, .

LOGIQ P5/LOGIQ A5
,
.


!
.

5137118-145. . 2

1-4

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


1.GE Medical Systems

,
.

http://www.gehealthcare.com

GE Healthcare
Ultrasound Service Engineering
P.O. Box 414
Milwaukee, WI 53201

,
, , ,
: (1) 800-682-5327 (1) 262-524-5698.

http://www.gehealthcare.com/usen/ultrasound/products/probe_care.html
.: (1) 800-437-1171
: (1) 414-721-3865

,
,
.

,
, GE CARES.
.: (1) 800-437-1171
,
.

GE
,
(Response Center).
.: (1) 800-643-6439
,
,
.

, ,
( ),
GE:
.: (1) 800-472-3666
,
,
.

5137118-145. . 2

GE Medical Systems
Ultrasound Service Engineering
9900 Innovation Drive
Wauwatosa, WI 53226
:

.: (1) 800-664-0732

.: (1) 262-524-5698

1-5

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


1.

GE Medical Systems
Ultrasound Service Engineering
9900 Innovation Drive
Wauwatosa, WI 53226
:

.: (1) 262-524-5300

.: (1) 262-524-5698

GE Ultraschall
Deutschland GmbH & Co. KG
Beethovenstrasse 239
Postfach 11 05 60
D-42655 Solingen

.: 0130 81 6370
.: (33) 130.831.300
: (49) 212.28.02.431

GE Ultrasound Asia (Singapore)


Service Department Ultrasound
298 Tiong Bahru Road #15-01/06
Central Plaza
Singapore 169730

.: 65-291 8528
: 65-272-3997

GE Yokogawa Medical Systems


Customer Service Center

.: (81) 426-48-2950
: (81) 426-48-2902

GEME S.A.
Miranda 5237
Buenos Aires 1407

.: (1) 639-1619
: (1) 567-2678

GE GesmbH Medical Systems Austria


Prinz Eugen Strasse 8/8
A-1040 WIEN

.: 0660 8459
: +43 1 505 38 74
: 136314

GE Medical Systems Benelux


Gulkenrodestraat 3
B-2160 WOMMELGEM

.: 0 800 11733
: +32 0 3 320 12 59
: 72722

GE Sistemas Medicos
Av Nove de Julho 5229
~ Paulo SP
01407-907 Sao

.: 0800-122345
: (011) 3067-8298

GE Medical Systems
Fabriksparken 20
DK-2600 GLOSTRUP

.: +45 4348 5400


: +45 4348 5399

GE Medical Systems
738 rue Yves Carmen
F-92658 BOULOGNE CEDEX

.: 05 49 33 71
: +33 1 46 10 01 20

GE Ultraschall
Deutschland GmbH & Co. KG
Beethovenstrasse 239
Postfach 11 05 60
D-42655 Solingen

.: 0130 81 6370
.: (49) 212.28.02.207
: (49) 212.28.02.431

GE Medical Systems Hellas


41, Nikolaou Plastira Street
G-171 21 NEA SMYRNI

.: +30 1 93 24 582
: +30 1 93 58 414

GE Medical Systems Italia


Via Monte Albenza 9
I-20052 MONZA

.: 1678 744 73
: +39 39 73 37 86
: 3333 28

.: 0800 2603

5137118-145. . 2

1-6

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


1.

GE Sistemas Medicos
de Mexico S.A. de C.V.
Rio Lerma #302, 1 y 2 Pisos
.: (5) 228-9600

Colonia Cuauhtemoc
: (5) 211-4631

06500-Mexico,
D.F.

GE Medical Systems Nederland B.V.


Atoomweg 512
NL-3542 AB UTRECHT

.: 06 022 3797
: +31 304 11702

GE Medical Systems Polska


Krzywickiego 34
P-02-078 WARSZAWA

.: +48 2 625 59 62
: +48 2 615 59 66

GE Medical Systems Portuguesa S.A.


Rua Sa da Bandeira, 585
Apartado 4094
P-4002 PORTO CODEX

.: 05 05 33 7313
: +351 2 2084494
: 22804

-
. 5A
123100

.: +7 095 956 7037


: +7 502 220 32 59
: 613020 GEMED SU

~
GE Medical Systems Espana
Hierro 1 Arturo Gimeno
Poligono Industrial I
E-28850 TORREJON DE ARDOZ

.: 900 95 3349
: +34 1 675 3364
: 22384 A/B GEMDE

GE Medical Systems
PO-BOX 1243
S-16428 KISTA

.: 020 795 433


: +46 87 51 30 90
: 12228 CGRSWES

GE Medical Systems (Schweiz) AG


Sternmattweg 1
CH-6010 KRIENS

.: 155 5306
: +41 41 421859

GE Medical Systems Turkiye A.S.


Mevluk Pehliran Sodak
Yilmaz Han, No 24 Kat 1
Gayretteppe
ISTANBUL

.:+90 212 75 5552


: +90 212 211 2571

GE Medical Systems
Coolidge House
352 Buckingham Avenue
SLOUGH
Berkshire SL1 4ER

.: 0800 89 7905
: +44 753 696067


+ 33 1 39 20 0007

GE Healthcare Ultrasound, LTD


65-1, Sangdaewon-dong, Joongwon-Ku, Seongnam-Si,
Gyeonggi-do, 462-120
KOREA

5137118-145. . 2

1-7


, .

5137118-145. . 2

2-1

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


2.

, . , ,
:
!

,
:

,
:


, :

. ,
:

5137118-145. . 2

,
, .

2-2

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


2.:
2.1.


, ,

ISO 7000
0659

, .

, ,

.

.
.

ALARA, . .
.


() .

()


(
) , ,
. .

5137118-145. . 2

2-3

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


2.

.
, . GE Medical Systems .
, .


,
!


, .

.
. , .
.

, . ,
. GE.
.

,
( ), .
, ,
Auto Freeze ( -),
-.
.
, .
.
,
.
. , .
, .

5137118-145. . 2

2-4

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


2.


,
, .
,
, , .
, .


, . ,
. ,

.

,
, .

, . ALARA (As Low As Reasonably Achievable),
, .

, . . Advanced Reference Manual.

.
.

, , .
GE.
,
ALARA, GE. ALARA
, , :
, , , ALARA
.

5137118-145. . 2

2-5

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


2.

,
.
-
, . .
, . .


.

LOGIQ P5/LOGIQ A5.

.
.

5137118-145. . 2

() . -, . , , ,
, ,
,
.
:

. , .
.

, ( ) .

, .

2-6

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


2.

. ,
.


LOGIQ P5/LOGIQ A5.

. .


. .

, .
,
:

, ( ). , .

.
.
, .
.

, , .

,
.
, , ,
. , , FDA 29 1991 .
, .

,
( ), .
, ,
Auto Freeze ( -),
-.
,
.
Auto Freeze, -,
.

5137118-145. . 2

2-7

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


2.


. ( ).

LOGIQ P5/LOGIQ A5 .
.

-, LOGIQ
P5/LOGIQ A5, .

, . .

,
.

- .
- ,
., .
2.2.

.
. c. 2-21.

.
.
(,
, )

IP (IPX8)

5137118-145. . 2

BF (
) IEC 878-02-03


PCG BF

CF,
(
)
IEC 60878-02-06

2-8

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


2.

2.2.

()

! .
,

! .

. -
, . .

. ,


. .

ON:
.
!
.
Standby ():
.
!


. .

, IEC 60878-01-14

, ,

( )

,


.: ,
, , , .

. - ,

5137118-145. . 2

2-9

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


2.

I (*1).

BF (*2) ( , BF).

CF (*3) ( - CF).

.

(IPX0).
: IPX8.
( ): IPX7.
( ): IPX1.
*1. I
, , .
,
.
*2. BF
BF
, .
2.3.

BF

100

500

*3. CF
CF , BF, .
2.4.

CF

10

50


. , .

, .
EN 60601-1-2
1 A,

. , .

5137118-145. . 2

2-10

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


2.

. ,
( , ),
.

,
.

,
.

,
, .

. -
, ,
, .

.
. , 1 A ,
, , .

, FCC
.


. , . ( ) , ,
.

.
, 4.2
Notice upon Installation of Product ( ).
, ,
.
- , , , -

5137118-145. . 2

2-11

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


2.

. .
!

, , ( , ), , GE ( , .), .
- ,
.
, ,
,
, ,
.
(, , ,
), , GE (
VoiceScan), , ,
. .

2.5.

150 80

80800

800 2,5

d = [3,5/V1]
P

d = [3,5/E1]
P

d = [7/E1]
P

: d = (), P = , V1 = -,
, E1 = -

2,6

2,6

5,2

20

5,2

5,2

10,5

100

12,0

12,0

24,0


: , ,
( ), , , (AM, FM) , . , -,
.
-, , .
, , , -.

5137118-145. . 2

2-12

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


2.

1. , GE Medical Systems. . (, ).
2. .
3. , GE Medical Systems.
(. . ).
4.
, .


1. , .
, 18, .
, . .
2. .
.
.
:
a) (, , .);
b) ;
c)

d) (- , ).
3. . - - ,
.
4.
.


,
LOGIQ P5/LOGIQ A5.
LOGIQ P5/LOGIQ A5 ,

:

5137118-145. . 2

- Sony UP-D897 MD.

2-13

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


2.

Sony UP-D23MD.

DVD- Panasonic LQ-MD800/800E/800P.

Mitsubishi HS-MD3000U/3000E.

LOGIQ P5/LOGIQ A5
()
Ethernet , , , IEC/EN 60950.
,
IEC/EN 60950 CE, USB- .
LOGIQ P5/LOGIQ A5
, , , , , IEC/EN 60601-1-1.

:
1.
CE.
2. ,
LOGIQ P5/LOGIQ A5 ,
.
3. ,
.
4. .
5. IEC/EN 60601-1.
6.

IEC/EN 60601-1-2.
, :
1. CE.
2. , .

5137118-145. . 2

2-14

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


2.

3. IEC/EN 60601-1-1
.
!

, ,
, . , , IEC/EN
60601-1-1. , , .


. .
2.6.

- CISPR 11

1
B

-
. - , ,
.
.

5137118-145. . 2

2-15

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


2.

(LOGIQ P5/LOGIQ A5)


. .
2.7.

IEC 61000-4-2,
()

IEC 61000-4-4,

1
SIP/SOP

1 kV SIP/
SOP

IEC 61000-4-5,

< 50T ( > 95 %)


0,5 ;

< 50T ( > 95 %)


0,5 ;

40T ( 60 %) 5
;

40T ( 60 %)
5 ;

70T ( 30 %)
25 ;

70T ( 30 %) 25
;

< 50T ( >95 %)


5

< 50T ( >95 %)


5

IEC 61000-4-8,
(50/60 )

3 /

3 /

IEC 61000-4-6,
-,

3 RMS

3 RMS

150 80

150 80

IEC 61000-4-3,
-,

3 /

3 /

80 2,5

80 2,5

IEC 61000-4-11,
,


,
.
,
30%.

.

, .
. UT .
,
, ,
.

.
.

. .
, . ,
, , . .

5137118-145. . 2

2-16

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


2.

,

. 2.1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

5137118-145. . 2

( - , ).
( - , ).
, ( ).
.
.
.
.
.
- .
.
- .
.
.
.
- .
.
.
.
.
.
DVD-.

2-17

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


2.

, GE
, , .
!

, GE.
. . c. 2-13.

, GE
!

, .
GE
.
, LOGIQ P5/LOGIQ A5, .
1. IEC
.
2. .

, ,
!

. , .


, . .
Advanced Reference Manual. NEMA/AIUM
.


, , : (TI), (MI) (AO).
NEMA/AIUM , AO, ,
.
TI MI . TI ,
0,0, 0,1. MI 00,4
0,01, 0,4 0,1.

5137118-145. . 2

2-18

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


2.

TI
:

(TIS).
.

(TIB). , (,
),
.

(TIC). , (, ),
.

MI , , .

TI Utility > Imaging > B-Mode (


> > B-).
, TI.
0,1, 50 %. , Top/Sub, 10 %.

,
.
. Acoustic Output ( ).
.
. , MI TI, ,
, .

.

,
, .
. . . 5.

5137118-145. . 2

, . , .

2-19

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


2., LOGIQ P5/LOGIQ A5
.
. New Patient (
).
, Power
Output ( ) Top/Sub.

5137118-145. . 2

2-20

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


2.


. 2.2.

()

(1)
(2)

(3)
(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

5137118-145. . 2

2-21

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


2.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

.
. ,

.
.
: , , .
.
-
, .
75 .

:

, ..
( ).
CE , 93/42/EEC.
, .

.

5137118-145. . 2

7.

CISPR. ! LOGIQ P5/


LOGIQ A5 CISPR11, 1,
A .
8. . !
,
.
9. .
10. - . , .
,

.
11. - ()
.
, . ,

.

2-22

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


2.

. 2.3.

()

(7)

China 220V Console

Korea 220V Console

1. /, 120 .
2. //
, 220 .
3. , 120 .
4. , 220 .
5. , 220 .
6. EIAJ.
7. UL.

5137118-145. . 2

2-23,
, , ,
, .

5137118-145. . 2

3-1

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3.

.
. .
.
General Electric, . . . c. 1-5.
LOGIQ P5/LOGIQ A5 ,
. ,
.
. . . c. 18-12.
. ,
, . . .
c. 18-13.
.

, . - , .
:

5
120 . 120 , 3
220-240 . 220/240
5 100 . .


.
:

5137118-145. . 2

5 ,
, .

( , , )
.

, .

3-2

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3.


,
. , , .
3.1.

( 16 )

1030 C

1060 C

4060 C

3085 %,

3090 %,

3090 %,

7001060

7001060

7001060

5137118-145. . 2

3-3

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3..
. 3.1.

LOGIQ P5/LOGIQ A5 ( )

1.
2.
3.
4.

5137118-145. . 2

.
.
.
.

3-4

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3.

. 3.2.

LOGIQ P5/LOGIQ A5 ( )

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

- ().
(LOGIQ P5: 3 ; LOGIQ A5: 2 ).
.
.
DVD-.
.
.

( DVD-)
DVD- ()
.
DVD CD-
, .
!

, DVD- .
.


,
. . . , , , .

5137118-145. . 2

3-5

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3.

. 3.3.

1.


.
!

. ,
.
.

. 3.4.

1.
2.

5137118-145. . 2

.
.

3-6

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3.
, , Insite, Ethernet, , . . . .
!

()
.
.


GE , .


.
GE .

. 3.5.

5137118-145. . 2

3-7

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3.

, , . , , IEC/EN 60601-1-1.

()

().
. 3.6.

, .
. . . 16.41.
.
!

5137118-145. . 2


, . .

3-8

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3., ,
.


1. Power On/Off. . . c. 3-16.
2. .
3. , ( ME, , .).
4. .
5. , .
6. ,
,
.
!

,
, .

.

. 3.7.

a.
.

().
().

7. , .
,
.

5137118-145. . 2

3-9

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3.

. (3) ,
.
8. , , .
9. .
!


.
.
10. .
11. .


1. .
2. . .
10 , .
. - . (>5)

.
!

, .
3. , .
4. .
5.
.
6. .

5137118-145. . 2

75 . , :

, .

3-10

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3.


. ( . . c. 3-9), :
1. ,
LOGIQ P5/LOGIQ A5.
2.
.
3. ,
.
4. , (
75 ) .
5. ,
.
6. , . , . .
. ,
.
!

. .
7.
.
8. ,
.
.
. .
9. , . .
10. ,
.
11. ,
. , .

5137118-145. . 2

3-11

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3.

,
.


.
. 3.8.

1.
2.

5137118-145. . 2

.
.

, , , .

3-12

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3., :
1. , .
2. , .
3. . , ;
.
4.
.
. 3.9.

a.

.
5. .

, .

.

5137118-145. . 2

3-13

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3.


. . . c. 3-2.
,
. .
, , .

. 3.10.

1.
2.

100120 . , 750 .
220240 . , 750 .


2,5 C
30 C, 2,5 C,
.
3.2.

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

140

131

122

113

104

95

86

77

68

59

50

10

15

20

25

30

35

40

41

32

23

14

13

22

31

40

10

12

14

16

18

20

5137118-145. . 2

3-14

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3.

. 3.11.

(Power On/Off),
.
. . .
c. 3-17.

(Power On/Off)

5137118-145. . 2

3-15

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3.


, :

. 3.12.

-
. .

. , .

B-.


, :
1. Power On/Off, . System-Exit (
).
. ,
Power On/Off. Power On/Off Shutdown
( ).
2. Shutdown (
).

5137118-145. . 2

3-16

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3.

,
.
. 60
,
.
3. .
, . .
!

, Power On/Off.
.


. On () . Off
() .
.
:
1. .
2. .
On.
. On,
.
. On , :
1. .
2. .
.

5137118-145. . 2

3-17

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3.

. 3.13.

1.
2.

5137118-145. . 2

.
.

3-18

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3.

. LOGIQ P5/LOGIQ A5
.


. , , ,
(Gain),
(TGC), (Dynamic Range) (Power
Output).
. , , .
, :
1. .
2. , Adjustment (+) ().
, Adjustment ().
- .
, :
1. .
2. , Adjustment (+) ().
, Adjustment ().
- .

5137118-145. . 2

3-19

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3.

. 3.14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

.
.
.
.
Adjustment ().
.
Adjustment (+).

. ,
.
.
.
.

,
.

5137118-145. . 2

3-20

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3.

.
.
. .

, .

, , Preset ( ).

(Power Output) .

.
-.


, , . ,
-.
, :
1. .
2. .
3. , . . .

, , .
. .
4. .
5. .
,
. , , ,
GE.

5137118-145. . 2

3-21

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3.

6. , .
7. , .
!


. , . .


.
:
, .

. , .
. 3.15.

() ()

. , .
!

. , .


. . , .

5137118-145. . 2

3-22

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3.

4D
4D , .
, :
1. 4D ,
.
4D , .
2. 4D .
. 3.16.

4D

a.
.
c.

.
4D.
.

4D

4D ,
. 4D .

4D . 4D
.
4D:
1. 4D . 4D .

. 3.17.

4D

5137118-145. . 2

3-23

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3.

2. 4D . , ,
4D .
. 4D , ,
.
3. , 4D ,
4D .
. 3.18.

4D


, :
1. Application ( ). .
2. Set ().

5137118-145. . 2

3-24

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3.

. 3.19.


.
, :
1. , LOGIQ P5/LOGIQ A5 . , Freeze (-).
2. .
3.
. .


.
.
1. , . ,
Freeze (-).
2. .
3. .
4.
.
5. , .
6.
.

5137118-145. . 2

3-25

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3.

1. .
2. , .
3. , .
4.
.
5. .
6. .

4D
2, , 4D,
.


.
., .
:

5137118-145. . 2

. .
, . .

3-26

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3..
. 3.20.

LOGIQ P5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

5137118-145. . 2

.
.
(TGC).
Reverse ().
.
.
Mode ().
.
.
.
Print ().
.
.
New Patient ( ).
.
End Exam ( ).
, .
.
Active Mode ( ).
Top ().
Sub ().
B-Mode/Gain (-/).
Utility ().
Freeze (-).

3-27

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3.

. 3.21.

LOGIQ A5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

.
.
(TGC).
Reverse ().
.
.
Mode ().
.
.
.
Print ().
.
.
New Patient ( ).
.
End Exam ( ).
, .
.
Active Mode ( ).
Top ().
Sub ().
B-Mode/Gain (-/).
Utility ().
Freeze (-).

- .
Esc

( F1)

( F2)

5137118-145. . 2

3-28

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3.

( F7)

; Shift+Key .

1/ 2
( F8)


( F9)


( F10)


, , .
.
, .
. 3.3

5137118-145. . 2

( )

( )

3-29

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3.

Top/Sub LOGIC P5
Top/Sub .


. 3.22.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Patient (): Patient.


Report (): Top/Sub .
End Exam ( ): Image Management ( ) Top/Sub .
Probe (): .
Active Mode ( ): .
Top:
Top ().
Sub (): ,
.

.
Top/Sub.
,
.
. (, Focus Position ( ) Number ( )),
, , .


, .
.
. 3.23.

Top ()

5137118-145. . 2

3-30

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3.

. 3.24.

Top B-Mode

. 3.25.

Top Cine

. 3.26.

Top Color Flow

. 3.27.

Top M-Mode

. 3.28.

Top PDI

. 3.29.

Top PWD

. 3.30.

Top ECG

. 3.31.

Top Video

. 3.32.

Sub ()

1.
2.
3.
4.

5137118-145. . 2

.
/ .
.
/ .

3-31

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3.

. 3.4


C 1

B-

CF (
)

PWD

CW

PDI

ECG

C 1

CM

Top/Sub LOGIC A5
Top/Sub .

5137118-145. . 2

3-32

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3.


. 3.33.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Patient (): Patient.


Report (): Top/Sub .
End Exam ( ): Image Management ( ) Top/Sub .
Probe (): .
Active Mode ( ): .
Top: Top
().
Sub (): ,
.

.
Top/Sub.
,
.
. (, Focus Position ( ) Number ( )),
, , .


, .
.
. 3.34.

Top ()

. 3.35.

Top B-Mode

5137118-145. . 2

3-33

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3.

. 3.36.

Top Cine

. 3.37.

Top M-Mode

. 3.38.

Top ECG

. 3.39.

Top Video

. 3.40.

Sub ()

1.
2.
3.
4.

.
/ .
.
/ .

. 3.5

B-

5137118-145. . 2


C 1

C 1

ECG

3-34

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3.

,
,
, , ,
-, .
Mode ()
.

L R
.

Auto () :

THI .

Depth () .

Reverse ()
.

Record () (, , , )
.

Freeze (-)
.
Freeze .

Active Mode ( ).

, .
Active Mode ( ) B-Gain.


,
, .

Comment ()
Top/Sub .

Clear () , / .
Clear .

Body Pattern/Ellipse :

5137118-145. . 2

Body Pattern/Ellipse ( /) Top/Sub Body Pattern . , .

3-35

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3.

Body Pattern/Ellipse
Ellipse (), .
Ellipse ()
Set (), , .

Measure () .
Set () (
). Measure Top/Sub .

Zoom () :

Zoom
(Write zoom).

Zoom
(Read zoom).

M/D Cursor ( M/D)


M- ( ) CFM .

Scan Area ( )
-
B-, CFM ,
Zoom.

Set/B Pause (/ B-)


,
(, ).
B Pause ( B-) B- - .

5137118-145. . 2

. .

3-36

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


3.. 3.41.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

, , , .
, .
.
GE: .
.
.
.
.
.
.
.
. .
, .
.
(TGC).
.
.
Top ().
Caps Lock ( ): .
( ), iLinq (
).
21. : Scroll (), M&A ( ), Position (), Size (), Scan Area Width ( ) Tilt ().
22. Sub ().

5137118-145. . 2

3-37


,
.

5137118-145. . 2

4-1

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


4.

.
, :
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .

.
!


. ,

.


Patient () ,
Patient.

New Patient ( ). End Exam ( ). New Patient ( )
, , , ,
. . ,
. ,
, Select All ( ).
.
. ,
Patient View ( ),
Patient Search ( ).
. ,
Exam View ( ),
Exam History ( ).

5137118-145. . 2

4-2

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


4.

Patient ()
. 4.1.

Patient (: OB )

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

.
.
EZ Backup/Move ( /).
.
Exit ().
.
.
.
Patient View ( ).

- .
Patient Entry ( )
Tab , Set ().
Patient :
1. .

Patient () ( ).

Image History ( ) , , .

Active Images ( )
.

Data Transfer ( ) , .

2. .

5137118-145. . 2

New Patient ( ) , .

4-3

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


4.

Register () .

. , Register.

. 4.2.

Details ( ) Detail, . : Indications (), Comments (), Admission Number ( ), Performing Physician's
Telephone Number ( , ),
Referring Physician's Telephone Number ( ,
), Operator Telephone Number ( )
Exam Description ( ).

Detail

3. EZ Backup/Move ( /)
( ) . . . 16.
4.
.
,
.
. 4.3.

Dataflow

5137118-145. . 2

4-4

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


4.

, Dataflow ( ). No Archive ( ) . No Archive Dataflow .


5. Exit () Patient ().
6. . :

Patient ID Number ( );

Last Name ();


First Name ();
Middle Name ().

DOB ( ).

Age ( ).

Sex ().

7. .
: Abdomen ( ), Obstetrics (), Gynecology (), Cardiology
(), Vascular (), Urology (), Small
Parts ( ) Pediatrics ().
.
8. .
() .
, . .

. 4.4.

Images ()
.

Clear () .

Past Exam ( ) , ( ).

Images

5137118-145. . 2

4-5

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


4.

. 4.5.

Input Past Exam ( )

9. Patient View ( ) , .

Search () : Patient ID ( ), Last Name (), First Name (), Birthdate ( ), Sex (), Exam Date
( ), Exam Today ( ),
Accession Number ( ), Exam Description ( ), Exam Date Before (, ), Exam Date Between (, ), Exam Date After (,
).

. Exam Date Between (,


), ,
.

String () .

. Exam Date Between (, ), Search


String ( ) : From ()
To ().

5137118-145. . 2

Clear () .

Show All ( ) , .

Show XX/XX ( XX/XX /


) () . 102 .

Review () .

Resume Exam ( ) ( ).

4-6

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


4.

. 4.6.

Resume Exam

New Exam ( )
.

Delete () .

. Delete
.

Hide () .

Lock/Unlock (/) , . . .
, Lock ().

. 4.7.

, . , ,
.
,
Unlock ().
. 4.8.

Exam View ( ) Exam


History ( ) .

5137118-145. . 2

4-7

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


4.

Disk () ,
. +,
.
. .
c. 4-12.

. 4.9.

Exam View


. ,

.


, :
1. Patient ().
2. New Patient ( ) Patient ().
3. , .
,
.
4. .
5. .
. New Patient (Data Flows) Removable MOD (
) Removable CD ( -).
6. .
.
,
Patient ().
. .
7. Register (). , , .
8. Application ( ),
.
9. .

5137118-145. . 2

4-8

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


4.

10. End Exam ( ) End Current Patient ( ) New Patient ( ),


Store All Images Permanently ( ).


.
1. New Patient ( ), .
2. .
3. .
4. Register ().
5. , .
Resume Exam
( ), .


.
1.
.
2. Set (). .
. 4.10.

3. Print () Set ().


1. Patient ().
2. .
3. New Exam ( ).
4. . .

5137118-145. . 2

4-9

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


4.


,
, :
1. ,
. :
A patient must be selected for permanent storage of image ( ). OK.
2. Patient (), Patient.
3. Patient ID.
4. .
5. Active Images ( ).
6. Permanent Store ( ).1. Patient (). Patient Search ( ).
. 4.11.

Patient Search

2. . .
.
,

. :

5137118-145. . 2

4-10

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


4.

Auto Search ()
Utility > Miscellaneous ( > ).

Show All ( ).

3. .
,
Review ().
,
New Exam ( ).
, Delete ().
. Set
(), .
. 4.12.

,
Resume Exam ( ).
. 4.13.


, :
1. Patient Search ( ).
2. Set ().
3. Review () Exam View
( ).
4. Patient Exam ( ).

5137118-145. . 2

4-11

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


4.

. 4.14.

Patient Exam

5. Exam History ( ) .


1. , ,
.
2. Active Images ( ).
3. Review () . .

5137118-145. . 2

4-12

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


4.

. 4.15.

Active Images

:
1. .
2. Image History ( ).
3. ,
. Active Exam ( ).

5137118-145. . 2

4-13

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


4.

. 4.16.

Image History

4. , .
5. Review ().
( 4 ).
, Image History, .
.
. .

5137118-145. . 2

4-14

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


4.

. 4.17.

Image History ( )

a.
b.
c.
d.

.
B-, .
, .
, ( ).

,
!

,
Patient (), ,
EZ Backup/Move ( /)
Export (). .
1. Ctrl Shift
.
2. Delete ().
.

Set (). .
Delete (). .

5137118-145. . 2

4-15

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


4.

. 4.18.

3. OK, , Cancel (),


.

1. .
2. Delete ().
.

Set (). .
Delete (). .

. 4.19.

3. OK, , Cancel (),


.

1. .
2. Review ().
3. . , .
4. Delete ().
.
5. OK, , Cancel (),
.

1. .
2. Review (). .
3. , , .
4. , Active Images ( ).

5137118-145. . 2

4-16

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


4.

5. Delete
(). .
6. Yes (), , No (),
.


, Patient.
, New Patient ( ) . Exam View ( ).
, New Exam
( ), Patient, , , ,
.
1. Patient (), Patient.
2. .
.

Search () (c : ID (), First Name (), Last Name (), Birthdate ( ),


Sex () Exam Date ( )).

(,
).

3. .
, New Exam ( ). New Exam
( )
Patient, , , , .
4. , Resume
Exam ( ) New Exam ( ).
,
,
.
5. ,
Esc B-Mode (B-).
Preset ( )
.

5137118-145. . 2

4-17

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


4.


Probe ().
,
, . Application .
. 4.20.

,

.
, :
1. Probe () . Probe
().

5137118-145. . 2

4-18

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


4.

. 4.21.

Probe ()

2. Create New Preset ( ). :


. 4.22.

Create New User Application ( )

. ,
,
,
.
3. . Top/Sub Save ().
.
,
.
. 4.23.

Create New User Application ( )

Top/Sub.

5137118-145. . 2

4-19

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


4.

. 4.24.

. (4)
.
4. , Utility > Presets ( > ).
, Save > Overwrite ( > )
( ).
. 4.25.

5137118-145. . 2

4-20

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


4.

.
Reload Factory Defaults ( ),

.
.
, .


.
.

, .

(Power Output) .


End Exam ( ) End Current Patient ( ) New Patient ( ),
Store All Images Permanently ( ).

5137118-145. . 2

4-21


.
: B-, M-,

,
3D-.

5137118-145. . 2

5-1

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

B-

B-
.
. 5.1.

B-

B-
B- :
1. , .
( ).
2. . .
3. , .

5137118-145. . 2

5-2

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

Top/Sub B-
. 5.2.

Top/Sub B-. .

Focus Position ( ) Focus Number ( )

Frequency () Virtual Convex ( )

Dynamic Range ( ) Edge Enhance (


)

Gray Map ( ) Colorize ()

Rotation ( ) Rejection ( )

B-

B-
:
Tissue Harmonics ( ).
, ,
.
B Flow (B-). .
Frequency (). , .
Gray Map ( ).
B-. . , -

5137118-145. . 2

5-3

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

. .
Dynamic Range ( ). , . .
Edge Enhance ( ). .
Frame Average ( ). , .
- .
B Softener ( B-).
.
TGC ( ). TGC
.
Focus Number ( ) Position ( ).
. (
) . , . .
Scan Area ( ). .
,
.

Depth () ,
B-. , .
, .

Depth () .
.
, Depth.


Depth () Utility >
System > General ( ). Utility >
Imaging ( ).

.
.
Depth () : , , New Patient
( ).

5137118-145. . 2

5-4

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

. ,
, , , .


TGC ( ) .


( ).


TI () MI.
.

Gain () B-
, -.

.

.
. TruAccess -. B-
M-,
.
, M- B-.
, Gain ().

5137118-145. . 2

5-5

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.Utility > Imaging ( ).

Gn (). .
, .
.
,
.
Gain () : ,
, New Patient
( ).

,
.


Power Output ( ) . , , . Gain TGC .


.
, ,
.
. ,
.

5137118-145. . 2

5-6

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

, .
^ .

,
Focus Number.
. Focus Position ( ) Focus Number
( ) . , .
, Focus Position.


Focus Utility > System >
General/VoiceScan ( /
VoiceScan).
. .
(Depth % (% ), Number ( )
Number Crossbeam ( Crossbeam))
Utility > Imaging ( ).

Focus zone number ( ) Focus Number (


) , , , .
Focal zone
number : , , New Patient
( ).

Focus
.


.
, .

5137118-145. . 2

5-7

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.


TI () MI.
.

Auto Optimize ( )
Auto TGC (
)

Auto Optimize (Auto)


, B- (
, ATO). Low (), Medium () High () . Low
, High .
B- ( , , -, ),
.
Auto
.
, 5 5 Auto Optimize Adjustment
( ).
Auto . (Velocity Scale)
(PRF), ,
( ). .
Auto TGC ( )

. Auto TGC
B- .
TruAccess Auto TGC
.

Auto On ( ).

5137118-145. . 2

5-8

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.


Auto Utility > Imaging > B-Mode >
Auto Optimize Mode ( B-
).
ATO ( )
Utility > Imaging > B-Mode > Auto Optimize Mode ( B- ).
ATO ( )
Auto TGC ( ),
(ATO + Auto TGC).
ATO: High (), Medium ()
Low ().
CF Auto Optimize (
) 5 5.

Auto Auto TGC : , ,


New Patient ( ).


Gain ().

M/D-

M/D- B-.

M/D-, M/D Cursor.


M/D- .

M- . B-.

5137118-145. . 2

5-9

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

B-

B Flow
.
, B-,
B Flow: , , % , , , , .

B Flow, B Flow.
B Flow ,
-,
. 17.

B Flow (B-)
, :
,
Line Density ( ),
, , Scan Area ( ), Auto.


B Flow ,
, . B Flow .
Digitally Encoded Ultrasound ( ). , .
, . , , , . , . , .
.
, .

.
.

5137118-145. . 2

5-10

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

B Flow , ,
. B Flow , .


B Flow ,
B-.
Line Density ; . B Flow 3DView.


B Flow
.
: Focal Zone Position ( ), Depth (),
Zoom (), Line Density ( ), Scan Area (
), Frequency () Angle steer ( ).
.

CrossBeam

CrossBeam , , . .
CrossBeam , , .

CrossBeam ,
.
CrossBeam, CrossBeam Top/Sub.
, ,
CrossBeam# Top/Sub. Low (),
Mid () High () ( ) Low (),
Mid (), High () Max () ( ).

5137118-145. . 2

5-11

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.


CrossBeam B-:

CrossBeam B-, - .

CrossBeam # ( ).

Focus Number CrossBeam ( ).

Line Density CrossBeam ( ).

Frame Average CrossBeam (


).

CrossBeam Usage ( CrossBeam).


: B (B-), B/CF (B-, ),
B/Dop (B-, ), B/CF/Dop (B-, , ) B/CF/ Dop/CF+Dop (B-,
, , +
).

Utility > Imaging > page


( ).

.
. CrossBeam B-, -
. .

, .
CrossBeam
:

, CrossBeam

Read Zoom

( )

SRI ( -), Line Density ( ), Depth


(), Map (), TGC ( ), Gain (), Edge Enhance ( ), Frame Averaging (
), Compression (), Colorize (), Acoustic Output ( ), Rejection (), Rotation (), B-Softener (
B-), Auto ( ), Reverse (),
Dynamic Range ( ), Biopsy (), LOGIQView,
3D Imaging (3D-).

CrossBeam:

5137118-145. . 2

B-.

M-.

5-12

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

-, ,
.

, , .

SRI HD ( -
)

SRI HD ( - )
, . -
. ,
, , , ,
.., . .
. SRI HD .
SRI HD B-
, - .
. 5.3.

, B-, SRI ()
SRI ()

5137118-145. . 2

5-13

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

SRI HD, SRI HD Top/Sub.


Utility > Imaging > B-Mode,
B Flow Contrast ( B-, B-
).

05 (0 = ).
SRI HD
. , L R.
SRI HD .
; . ,
SRI HD, , .
. ,
SRI HD .

, - .

DEU (Digitally Encoded


Ultrasound ). , , .

, Harmonics ().
. - Multi
frequency ( ) .

5137118-145. . 2

5-14

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

. 17. THI.
. Multi frequency
.
Multi
frequency ( ) : , , New Patient ( ).

. ,
: , , . B- .


().
.


Multi frequency TI
() MI. .

Multi Frequency ( ) , .

, :
1. Frequency ().
2. .
. -
.
.
.
.

5137118-145. . 2

5-15

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

.
Frequency
() : , , New Patient
( ).

, , .


Multi frequency TI
() MI. .

Virtual Convex ( ) .

,
Virtual Convex.

Virtual Convex . B-,


.


Virtual Convex TI
() MI. .
.
,
.

5137118-145. . 2

5-16

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

(TGC)

TGC
. TGC , . ,
. TGC ( ), ( ). TGC .

, .
. .

TGC .
, , .


Utility > System >
System Imaging ( ).

TGC - .

, .

, Scan Area ( ), Width () , , . Scan Area, .

5137118-145. . 2

5-17

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

( ) .

, ,
, ,
.


. ,
.


TI () MI.
.

,
B-, M-, . Tilt ()
.

, ,
Scan Area ( ), Tilt ()
.

,
. .TI () MI.
.

5137118-145. . 2

5-18

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

()

Dynamic Range ( )
- .
. - Dynamic Range Compression ().

,
Dynamic Range.

30120 3 .
.
, .
Dynamic
Range ( )
: , , New Patient ( ) Multi Frequency ( ).

Dynamic Range ( )
. , ,
(, ) .


Dynamic range Realtime ( ),
Freeze (-), CINE () CINE Timeline (), VCR playback ( ).
Gain ().

Reverse ()

180 .

180 , Reverse
().

5137118-145. . 2

5-19

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

180 . .
Reverse : , , New Patient ( ).

.
!


, .

B-,
.

Line Density ( ), , , .

.
. .
. Line
Density ( ) : , ,
New Patient ( ).

,
, .
,
, , .

5137118-145. . 2

5-20

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.


Line density
TI () MI.
.

B-, M- .

, Gray Map ( ).
Map (). .

.
,
. Map () : , , New Patient ( ).
Map
()

5137118-145. . 2

. , , ,
, .

. , , ,
, .

. , , ,
, .


B C.

. ,

F .


s- .
, : , , , , .

5-21

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

Map
()

5137118-145. . 2

S- .
. ,
, : , , ,
, , .

S- .
. ,
, : , , ,
, , .

S- .
. ,
, : , , ,
, , .

S- . . , ,

, , C.

S- .
. ,
, : , , , , , , .

S- . . , , : , , , ,
, , .

, , M.

, , R.

C .

Contrast ()

Contrast ()

Contrast ()

S- . . , ,

S- . . , ,

S- . . , ,

S- .
. ,

S- . . , ,

5-22

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

, , . . . .

, Frame
Average ( ) Top/Sub.

. Frame Average
( ) ,
.
Frame
Average ( ) : , ,
New Patient ( ).

Colorize ()
B- , B-, M- .
.
.
, , ,
, , .
- ,
.
Spectrum Colorize ( )
, Colorize ()
.
Colorize , , .
, Colorize (),
.

5137118-145. . 2

5-23

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

Colorize, :
1. Top/Sub Colorize ().
2. , .
3. Set (), .
Colorize, .

. , M-,
.

, Edge Enhance (
) Top/Sub.

05, 0 = Off (), 5 = High (.). .


,
. : , , New Patient
( ).

Edge Enhance ( ) B- M-,


. , .


; - .

5137118-145. . 2

5-24

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

180 .

, Rotation ().

. . : , , New Patient ( ).

.
!


, .

-.
- .

, , , .

05

- , .

5137118-145. . 2

5-25

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

B-

. : .

Off (), Low (), Medium (), High ()

LOGIQView

LOGIQView
2D-, ,
.
, .
.
LOGIQView
,
. .
LOGIQView :

Multi Image ( )

Timeline ()

B Flow (B-)

Color Flow ( )

PDI ( )

,
, .


LOGIQView , .

LOGIQView
LOGIQView, :

5137118-145. . 2

5-26

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

1. .
LOGIQView , .
2. LOGIQView
3. , L (
).

,
( ). LOGIQView
( , ).
LOGIQView .
4. , L.
5. , R Freeze (-)
( ). LOGIQView, .
6. .
.
5 % .


LOGIQView . .
:


. .

.
.

. .

( ) . .

. .

.


LOGIQView .

5137118-145. . 2

5-27

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

M-

M-
, () .

M- , . .


M- :
1. B-.

B-.
2. M/D Cursor ( M/D-).
3. M/D- ,
M-.
4. M-Mode (-).
5. , , , .
6. Freeze (-), M-.
7. .
8. Freeze (-), .
9. , M-Mode (M-).

5137118-145. . 2

5-28

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

M-
. 5.4.

M-

M-

, ,

-Mode Gain ( M-)

M-

Depth Scale Indicator ( )

Time Scale ( )

: 07. = 1

-Mode Cursor ( M-)

M-

5137118-145. . 2

5-29

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

Top/Sub M-
. 5.5.

Top/Sub M-.
.

Sweep Speed ( ) Full Timeline ( )

Dynamic Range ( ) Edge Enhance (


)

Gray Map ( ) Colorize ()

M-

M-
:
Edge Enhance ( ). .
Sweep Speed ( ). M-.
Dynamic Range ( ). , .

.
M- .
M-.

, Sweep Speed ( ).

.
Sweep
Speed ( ) : , ,
New Patient ( ).
5137118-145. . 2

5-30

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

, .

M-

M- . M- .
. 5.6.

M-

M-, :
1. B-Mode (B-).
2. Freeze (-).
3. M-Mode (-).
4. AnatomicalM Top/Sub Menu.

5137118-145. . 2

5-31

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

Top/Sub
M- B-.

Top/Sub
M- .

,
.

, M- .

M- ,
B- M- ,
.


Packet Size ( ), PRF ( ) ROI size ( ) TI () MI. .

5137118-145. . 2

5-32

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.( LOGIQ P5)

, B- ,
.


:
1. , ,
B-.
2. B-
.
3. .
4. ,
.
5. , Freeze (-).
6. , .
7. , , , .


, :
1. CF (Color Flow ). B- CF. CF,
.

5137118-145. . 2

5-33

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

. 5.7.


CF,
.
, . . , .

,
CF B-Mode.

5137118-145. . 2

5-34

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

:
Line Density ( ).
.
, .
Wall Filter ( ). .
Color Threshold ( ).
( ), .
Frame Average ( ).
.
Packet Size ( ).
.
Scan Area ( ). .
Focus Position ( ).
. ( )
.

Top/Sub

. 5.8.

Top/Sub

5137118-145. . 2

5-35

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.. .

RF ( ) Wall Filter ( )

Color Invert ( ) Packet Size ( )

Color Map ( ) Frame Average ( )

Angle Steer ( ) Threshold ( )

Gain () , .


, .
, .

,
. .
Gain () : ,
, New Patient ( ) Multi Frequency ( ).

, ,
.


.

.

5137118-145. . 2

5-36

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

(PRF)

, PRF/Wall Filter
( / ) ,
PRF, PRF.

.
PRF
: , ,
New Patient ( ).

,
, .


PRF ,
. .


PRF TI () MI.
.


, .

, PRF/Wall Filter ( /
) , Wall Filter, .

, . ().

5137118-145. . 2

5-37

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

Wall Filter . : , , New Patient ( ).

, .


. , Scan Area ( ) (
Size ) , ,
. , Scan Area
( Pos ) , .

. 5 B-.
. : 5 B-.

,
.


, , .


TI
() MI. .

5137118-145. . 2

5-38

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

( )

, :
( ),
( ).
,
-.
.
,
.

, Invert
(Color Invert) ( ( )).

.

Invert () Non-Invert ().


.
Invert
() : ,
, New
Patient ( ).

, .


. , .
.
.

,
Baseline ( ) .

5137118-145. . 2

5-39

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

. PRF . .
Baseline
( ) :
, ,
New Patient ( ).

. .

, .

, Top/Sub Line Density.

, Top/Sub, .
, , , New Patient ( ).

.

,
, .
, , .

5137118-145. . 2

5-40

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.


Line density TI
() MI. .


,
,
. Angle Steer ( ) .

,
Angle Steer ( ).

20 .
Angle Steer :
Probe (), Exam Category ( ), Exam Calcs ( ) New Patient ( ).

,
. .


Angle steer TI
() MI. .

.
.


Color Flow Top/Sub. Map (),
, Set (), .

5137118-145. . 2

5-41

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

(V). ,
.
(VV). ().
.
(P). PDI P7
.

,
.

, .

,
Threshold ( ).

: 0 100 % . , ,
- B-. Color Threshold ( ) Top/Sub.
. : , , New Patient
( ).

- , . .

5137118-145. . 2

5-42

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

,
Frame Average ( ).
Top/Sub.

.
: , , New Patient ( ).


, .
.


. ,
.

, .

Transparency Map ( ),
.

04.

, .

5137118-145. . 2

5-43

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

, .

Spatial Filter ( ),
.

05.

, .

B + PW B + CW B + CF ()

B + PW + CF B + CW + CF ()

B- , CW/PW.
, , . B Pause (B-) .
, M/D Cursor (
M/D-) , Duplex/Triplex .

Duplex/Triplex (/).


Utility >
Imaging > General ( ).

5137118-145. . 2

5-44

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

, Packet Size ( ).


.
: , , New Patient ( ). P.

( ) ( ).. , .


Packet size TI
() MI. .

(PDI)

(PDI) ,
, .

. PDI , .

5137118-145. . 2

5-45

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

. 5.9.

PDI. B-
. CF, .
, PDI .


(P0-P6 P8-P12)
(P7).

PDI , .


PDI : ; ;
100 %; ; .
. PDI
.

5137118-145. . 2

5-46

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

.
P-1. , , PDI, . , (, ).
P-3. ,
, PDI,
.
P-7. .
PDI,
. ,
, .
,
-
.

Top/Sub
(PDI)
. 5.10.

Top/Sub PDI

. ,
.

5137118-145. . 2

5-47

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

M-
( LOGIQ P5)
M-

M- .
M-
. B- M-.
M- , . Color Flow B-
M-.
, M-, M-: , , % , , , , , , , ,
.

M-, M (M-). CF ( ).
CF, M.
M-
,
Top/Sub.

5137118-145. . 2

M- , B M- , .

5-48

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.


Sweep speed ( ), Packet size (
), Frame rate ( ) Resolution (), Zoom
(), PRF ( ) ROI size ( ) TI () MI.
.
. 5.11.

M-

5137118-145. . 2

5-49

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.
,
. -
,
, .

-
- (PW), B-, , , .
.
(, ) . (
) ( ) . X
, Y . Y ,
.
- , : PW- HPRF (High Pulse Repetition Frequency ).
-
B- PW-. , PW-, B- ( ). B-.


-
:
1. , .
2. .
3. Patient (). .
4. , .
5. .
B- . CF, .
6. M/D Cursor, .

5137118-145. . 2

5-50

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

PW. -
,
(B+Doppler). Volume (),
.
.
7. , . ,
. SV Length
( ).
8. - . .
.
9. B-
( ) B Pause ( B-).
10. , . , . ,
.
11. ,
Freeze (-). ,
CINE Timeline (). . . c. 6-7.
12. . . .
13. , .
14. , Freeze.
15. ,
.
16. .


- - , CW PW.
B-.
.
,
. .
B Pause ( B-) B-
.

- ,
PW, - CW.

5137118-145. . 2

5-51

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.


, CF. PW.
B-.
.
,
. .

- ,
CF, PW.


( ).
.
( , ).
,
. .
.
, , . . , . , .
,
.
HPRF (High Pulse Repitition Frequency )
- ( ).
HPRF .
. .
-
.
:

5137118-145. . 2

- .

- .

5-52

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.


. 5.12.

5137118-145. . 2

5-53

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

5.1.

, ,

, PRF,

Wall Filter (
)

, WF,

Doppler Gain ( )*

GN, ()

Sample Volume Depth (


)

( )

Doppler Angle (
) (AC ##)

. .
60, .
, , 80, (***)

Spectral Invert (
)

( (+/)
), INVERT ()

HPRF ( )

HPRF ,
-

Time Scale ( )

Angle Correct ( )

Sample Volume Gate ( )

Doppler Velocity Scale ()

, (/).
10 /, (4,6 5 /).. .

5137118-145. . 2

Frequency () SV Length ( )

PRF ( ) Wall Filter ( )

Angle Correct ( ) Auto Angle ( )

Sweep Speed ( ) Angle Steer ( )

Baseline ( ) Spectral Invert ( )

5-54

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

, , , B-
, .

B- .


Dynamic Range ( ). .
Wall Filter ( ). ,
, .
Sweep Speed ( ). .

Top/Sub
. 5.13.

Top/Sub -

5137118-145. . 2

5-55

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

B Pause ( B-)

, B Pause.
, , .


Update TI ()
MI. .


()


B-.
.

,
.
,
.

50 %
.

5137118-145. . 2

5-56

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.TI () MI.
.

, SV Length
( ) Top/Sub. , .
, .
. .

.
: ,
, New
Patient ( ).


, , . .TI () MI. .

5137118-145. . 2

5-57

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.


. .

,

(HPRF). , HPRF.


HPRF (High Pulse Repetition Frequency ) -
, ,
. . HPRF
, - .
(PRF) .
.
.
.

, PRF
( )
Top/Sub ( PRF Wall Filter
; , PRF Wall Filter). .

. , .
Velocity
Scale ( ) : , ,
New Patient ( ).

- .

5137118-145. . 2

5-58

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.


. ,
. . . .
.


Velocity range TI
() MI. .

, - ,
.
. (
), .

,
.
, Angle Correct ( ). .

090
1.
4560 .
Angle Correct ( )
.
Angle Correct : , , New Patient ( ).

.
.

5137118-145. . 2

5-59

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

, 60 .

, Quick Angle (
).

0 60 .

,
.

, Wall
Filter ( )
Top/Sub ( PRF Wall Filter ; ,
PRF Wall Filter). .


. Top/Sub . Wall Filter : , ,
New Patient ( ).

, .
, ,
.

5137118-145. . 2

5-60

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

Baseline ( ) ,
.
. , Baseline
Top/Sub.
,
.
.
( ) .

12 %, 0 , +100 % , 100 % . Baseline (


) .

: , , New Patient ( ).

. , . , .

M/D-

B-.

,
M/D Cursor ( M/D-). . M/D Cursor .

5137118-145. . 2

5-61

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

,
Volume (). .
!

, .
, .

.
.

, ,
.

, .

, Invert ().
(+) () .
.

Forward () Reverse ().


( , , ). : , ,
New Patient ( ).
.

5137118-145. . 2

5-62

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.


, , .
, .

()

- , . . .


Doppler Mode ( ) Top/Sub.
. , Dynamic Range ( ).

4 . .
: ,
, New Patient (
).


Dynamic range ;
Compression Freeze (-), CINE () CINE Timeline
(). Dynamic range Compression VCR
playback ( ).

( )

-.

5137118-145. . 2

5-63

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

Trace Method ( ).
Spectral Trace ( ) Top/Sub, .
, MAX TRACE (
). .
, MEAN TRACE (
). .


, ( ).

,
( 1 5). , 3, 3 . 5 , 3 5. 3 .

15, -.

, Top/Sub.

0 40.
10 10.

5137118-145. . 2

5-64

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

, .


(PW/CF)

, Dependent
Triplex ( ).
-
.

, PW/CF Ratio (
PW/CF).
.
Dependent Triplex ( ) Utility >
Imaging > PW (
- ).

1 - .
2 -
.
4 -
.

- , .
.

Trace Direction ( ).

5137118-145. . 2

5-65

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

Above (), Below () Both ( ).

: ,
.

Full Timeline ( ).

,
.

B- M-
( )
.

Display Format ( ).

Vertical 1/3, 1/2 2/3 B-Mode ( B-: 1/3, 1/2 2/3


), Horizontal 1/4 1/2 B-Mode ( B-: 1/4
1/2 ) Timeline Only ( ).

5137118-145. . 2

5-66

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

: , , , .

Time Resolution ( ).

13.

Time Resolution ( ) = 3 ()
; Time Resolution =1 () ( ).

, Spectral Aver
( ).

Off (), Low (), Med (), High () Very High ( ).

5137118-145. . 2

5-67

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

, .

Modify Auto Calcs (


), Modify Auto Calcs Top/Sub.

, Modify Auto Calculation,


-.

, Top/Sub.

Live ( ): Auto calculation (


) .

Freeze (-): Auto calculation ( ) Freeze (-).

Off ().

- (CWD)
- ,
,
. - (CWD) .
CWD.
P2D P6D.

-
- (CW),
:

5137118-145. . 2

5-68

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

, CW.

Top/Sub. CW .

CW Top/Sub.
. 5.14.

Top/Sub CWD

. ,
- .

-
- , CW.

5137118-145. . 2

5-69

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

(3D)

. , , .
3D-.

5.2.

3D-

2D-
(, )

3D Acquisition,
Easy 3D, Movie

2D-

(,

3D Acquisition,
Easy 3D, Advanced 3D,
Movie

3D-

Easy 3D

Advanced 3D

3D-
3D-
3D-, :
1. B-. .
2. 3D . .
. Acq Mode
( ) Scan Plane ( ).

.
3. , L (
).
4. , .
() , .
.
5.
.

5137118-145. . 2

5-70

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

.
,
.
6. 3D-, R (
).
. Freeze (-),
3D.

3D-

3D-,
(Gain) B- .

, Colorize ().

,
Zoom ().

. .
,
.


, . , Set () .
. (, , ).
, Set (). .

- -
, . Set ().
, .

5137118-145. . 2

5-71

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

. 5.15.

( ).
Set (). ,
.

5137118-145. . 2

5-72

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

. 5.16.

( )

. ( )
,
.


,
, .
Set (). , .
. . ,
.

5137118-145. . 2

5-73

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

. 5.17.

( ), , . Set ().
, .

5137118-145. . 2

5-74

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

. 5.18.

( )

5137118-145. . 2

5-75

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

3D-
. 5.19.

3D-

5.3.

3D-

3D

: None (), OB Baby Face ( ), Vascular


( ).
None. .
OB Baby Face. . , .

.
Vascular. Advanced 3D Tru 3D.
. .
. B- .

5137118-145. . 2

5-76

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

3D

Acquisition Mode
( )

: Sensorless Parallel (, ), Sensorless Sweep


(, ).
Sensorless Parallel. 3D- ,
. , , 2-4 .
. .
, .
3D, (). = .
Sensorless Sweep. ,
, , .
30 , . ,
60 , . 24 .
, .
. ,

Scane Plane ( )

: Front to Back (), Side to Side ().


Front to Back.
. .
Side to Side.
.

3D

Scan Distance (
)

, .
3D-
. ,
, .
6 , 60

5137118-145. . 2

5-77

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

Easy 3D
. 5.20.

Easy 3D

Easy 3D . .
5.4.

Easy 3D

3D

Reset ()

Utilities (
)

: Average Off ( ), Average Light ( ),


Average Medium ( ) Average Strong ( )

Undo ()

3D-

Auto Movie ()

3D- ,
30 ( , , ). 60
6

Scalpel (
)

, ,
. . Erase inside (
) , . Erase outside
( ) , . , Set ().
, Set .
, Set. , Set.
Undo Last ( ).
Apply ()

5137118-145. . 2

5-78

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

3D

Gray Surface (
)

.
, ,

Texture ()

, .
. .
: Texture Gray Surface,
( )

Render ()

.
, .

Threshold/Opacity
( /)

Threshold ( ) ,
, . Opacity () ,
, Threshold, .
.

Colorize/Contrast
(/)

3D-

Orientation Marker
( )

3D-. : None (), Sagittal ()


Transverse ()

5137118-145. . 2

5-79

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

Advanced 3D
. 5.21.

Advanced 3D

Advanced 3D

5137118-145. . 2

5-80

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

5.5.

Advanced 3D

3D

Tile ()

1, 2, 4 6 . ,

3D Landscape
(3D-)

3D-. B-
3D-.
B-. , Set (). 2D-

Active Data
( )

,
(Active Data). Active Data : Gray Data
( ), Red (), Blue () Green ().

Visible Data
( )

Visible Data ( ) : Gray


Data ( ), Red (), Blue () Green ().
. , B-

Group Plane
( )

: Off (.), Main (), Parallel (), Angular ().


Off. .
Render (),
.
, .
Main. Main ( ) . ,
.
.
.
.
Set (). .
, Set
.
Parallel.
. .
, Tile ().
.
.
Angular. Long Axis Rotation ( ) , (. Define Axis ( ) ).

, .
Set,

5137118-145. . 2

5-81

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

3D
Type 1/2 ( 1/2)

. : Gray Surface ( ), Texture (), Maximum Intensity ( ), Minimum Intensity ( ), Average Intensity ( ) None ().
, Type 1 ( 1) Type 2 ( 2), .
Gray Surface ( ). .
, ,
. Threshold ( ) Opacity ().
Texture (). .
.
. Threshold ( ) Opacity ().
Maximum Intensity ( ). , .
Minimum Intensity ( ).
,
. , ,
, .
Average Intensity ( ). , .
None for Type 2 ( 2).
.

Movie 3D
. 5.22.

Movie 3D

Movie 3D .

5137118-145. . 2

5-82

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

5.6.

Movie 3D (3D-)

3D

Manual ()


. . Define Start ( ).
Define End (
)

Movie 360 Degrees


( 360
)

360
15 , Axis ()

Auto Movie ()

3D- ,
30
( , ,
). 60 6

Axis ()

( Auto Move Movie 360) (X, Y Z)

Movie Speed (
)

3D

Pause ()

. Pause (), ,

5137118-145. . 2

5-83

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

4D ( LOGIQ P5)

4D
3D-.
4D 3D-, . 4D
, .
4D :
5.7.

4D

4D

4D

(3D)

B, 4D

Static 3D

3D-

B, 3D

, 4D
4D :

B-.

- (SRI).

4D :

5137118-145. . 2

5-84

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

4D
2D
, 3D 4D. , .
2D,
3D- 4D-.
3D- . 4D
.
. 5.23.

1.
2.
3.

2D-
2D-

3D-?
3D- , .

( )
( )
, . , , ( ).
.
.

5137118-145. . 2

5-85

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

. 5.24.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5137118-145. . 2

5-86

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

Render View ( )
Render view ( ).
. 5.25.

Render View

5137118-145. . 2

5-87

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.


Sectional view ( )
. 5.26.

Sectional view ( ) ( )


3D-.
: A (), B () C ().
. 5.27.

: AB = , AC = , BC = .

5137118-145. . 2

5-88

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

5.8.


()

AB

AC

BC

V = , H = , N =

2D-.
. ,
A .


,
. A
A, B B,
C C.
. 5.28.

Sectional View

1.
2.
3.

5137118-145. . 2

A ( )
B ( )
C ( )

5-89

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.


4D-
.
, .
Sectional view.
. 5.29.

A .
. 5.30.

B .
. 5.31.

C .

5137118-145. . 2

5-90

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.


. 5.32.

1.
2.
3.

5137118-145. . 2

A
B
C

5-91

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

4D

.
, 3D/4D PW-Mode, CF-Mode M-Mode (
Depth) .
. 5.33.

1. ,
.

1 X.

2 Y.

3 Z.

2. Depth .
3. Scan Area
.
4. L 4D.
5. Freeze R 4D-
-.

5137118-145. . 2

5-92

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

4D
4D. . 4D: Q (), A (
) VR ( ).
4D-. .
. 5.34.

4D

Top/Sub 4D
Top/Sub,
3D/4D.
. 5.35.

Top/Sub 3D/4DTop/Sub
4D

5137118-145. . 2

Top/Sub 4D . . . , , .

5-93

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

5.9.

Top/Sub 4D

SRI (
-)

SRI

Tile ()

1, 2 4 Render view
( Render = On) 1 4
Sectional view ( Render = Off)

Reset Curve (
)

, ,

Direction ()

Visualization ()

Sectional ( ) Render (
). Render view

()

Volume Angle (
)

Quality ()

. Hi2
; Low

4D
Real-Time 4D Static 3D
1. 3D/4D Preset (
).
. 5.36.

Top/Sub Presets Real-time 4D Static 3D

2.
.
.

Static 3D
1. 3D/4D Static 3D,
Preset.

5137118-145. . 2

5-94

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

. 5.37.

Top/Sub Presets Static 3D

2.
.
.

4D-

4D
: Sectional ( ) Render (
).


Sectional
.
. 5.38.

Sectional View

1.
2.
3.

5137118-145. . 2

A
B
C

5-95

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

Render View ( )
. 5.39.

LOGIQ P5/LOGIQ A5 4D-.

Render View Single Tile

. Tile () Single
( ) 4D-. Quad (
) ;
,
.
. 5.40.

Render View Quad Tile

5137118-145. . 2

5-96

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.


4D
.
, .
Sectional view.
. 5.41.

4D

2D-

4D- 2D-. 2D- 4D-.


1. 4D- ,
.
. . 3.
. 4D , Top/Sub 3D.
2. 2D-.
.


3D/4D

3D/4D , :
4D Static 3D.
1. 3D/4D 3D/4D.
3D/4D B Pre ().

. 5.42.

Top/Sub 3D/4D

. 3D/4D
,
, .
,
. OB ( ) Real-Time 4D; Static 3D. , .

5137118-145. . 2

5-97

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

. 5.43.

2. Preset ( ).
. .

1. 4D- ,
.
. . 3.
2. 4D.
3. 2D-.
.
4. 3D/4D. .
4D.
5. , .
, Scan Area ( ). ,
.
6. .
. ,
.
7. 4D L.
.

.
2.

3. 1.
3D/4D L.
. ,
Volume Size Too Big Quality Degraded (
. ).
.
8. Render () On ().
9. Freeze R.
10. .

5137118-145. . 2

5-98

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

4D
4D
3D-. 4D ,
.
4D : Sectional ( ) Render ( ). Sectional
: ( 2D-), () ().
Render 4D-.
4D

2D- 4D 4D-.
4D-:

Frame Average ( ) .

4D:
1. 4D.
2. , . . .
,
.
. . .
3. 4D L. .
4D- .
4D L.
. 5.44.

4D Top/Sub Data Acquisition

4. Render () On ().

5137118-145. . 2

5-99

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

Sectional :
( 2D-), () ().
1. 4D Render On
( Render ). Render Off
Sectional.
2. ,
Ref Image Top/Sub.
,
.

. 5.45.

Top/Sub 4D Data Acquisition Sectional

5.10.

4D Sectional

4D Parameter

SRI ( -)

SRI . : 05
(0 = .). . . - (SRI)

Restore View (
)

Tile ()

: Single (), Dual (), Quad (). 1, 2


4

Visualization ()

Sectional Render. Render view ()

Ref Image ( )

, .
Quad Tile

Orientation Help (
)

.
Sectional

Volume Angle ( )

Quality ()

: Hi2, Hi1, Mid2, Mid1, Low. . Hi2


; Low

Rotate X

Rotate Y

Rotate Z

5137118-145. . 2

5-100

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.


. . , ,
.
1. , . ,
. .
2. Render () On ().

. 5.46.

4D-

. 5.47.

Top/Sub 4D ( ) Render

5137118-145. . 2

5-101

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

5.11.

4D Render

4D

SRI ( -)

SRI . : 05
(0 = .). . . - (SRI)

Restore View ( )

Tile ()

: Single (), Dual (), Quad (). 1, 2


4

Visualization ()

Sectional Render. Render view ()

3D Orient ( 3D)

. :
0, 90, 180 270

Ref Image ( )

, .
Quad
Tile

Volume Angle ( )

Quality ()

: Hi2, Hi1, Mid2, Mid1, Low. . Hi2


; Low

Activate Curve (
)

Reset Curve ( )

, ,

Mix ()

: 0 100 % 2%. Rend Mode 1 Rend Mode 2.

Lower Threshold ( )

: 0 255. , -

Rotate X

Rotate Y

Rotate Z

()

1. Render Setting ( ).

Surface ()
Lower Threshold ( ) ,
.

. 5.48.

Render Setting Grayscale ( ) Color ().

Top/Sub Render Setting ( 4D)

5137118-145. . 2

5-102

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

5.12.

5-12: 4D ( )

4D

Direction ()

, 4D.
. : Up/Down (
), Down Up ( ), Left/Right ( ), Right/Left ( ), Front/Back
( ), Back/Front ( )

Gray Map ( )

Colorize ()

Render Mode (
)

: Gray () Inversion (). Inversion


( )

Render 1/Render 2

render mode 1 render mode 2. .


Render Mode 1 : Surface Smooth ( ), Surface Texture
( ), Transp Max ( ), Transp X-ray ( ), Transp Min ( ). Surface Smooth
, .. 2D-. Surface Texture , ..
2D-. Transp Max.
. . Transp X-Ray
. Trans Min. .
.
Render Mode 2 : Surface Smooth ( ), Transp Max
( ), Light (), Transp X-ray ( ), Transp Min
( ), Gradient Light ( ). Surface Smooth
, .. 2D-. Light
. , , , . Gradient Light
. ,
(, ). Transp Max. . . Transp X-Ray .
Trans Min. .

Transparency ()

: 20250. . ,

Rotate X

Rotate Y

Rotate Z


,
4D. 3D/4D
,
.
Sectional, .

5137118-145. . 2

5-103

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

3D/4D - -

, . Rotary 2 ; . Rotary 3
; .
PW CF 2 3
.
PW CF .

. 5.49.

Rotary 3

. 5.50.

Rotary 3

4D-

, .
Rotary 1
, .
M 1 . M .

5137118-145. . 2

5-104

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

. 5.51.

Rotary 1


Depth ().
A, B C. .
. . c. 5-89.

Zoom ().

, ,
, ( ).


Scan Area ( ). . . .

4D-
4D-, Freeze
(-) R ( Render) Freeze (
Sectional).

4D
Freeze R Top/Sub (Render
Sectional).
. 5.52.

Top/Sub 4D ( ) Render

5137118-145. . 2

5-105

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

. 5.53.

Top/Sub 4D ( ) Sectional


CINE ()

CINE, . CINE .
CINE 4D:
1. Freeze (-).
2. VolCine ( ).

. 5.54.

Top/Sub 4D Volume Cine

5.13.

5-13: 4D

Loop Mode ( )

: One Way ( ), BiDirectional ( ). One Way


( ) . BiDirectional

First ()

Last ()

Run/Stop (/)

Loop Speed ( )

: 10200%, 10%.

Volume by Volume (
)

3. Render
4D CINE L.
Sectional
4D CINE R.
4. 4D Freeze.

5137118-145. . 2

5-106

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

3D Rotation CINE (3D- CINE)


3D Rotation CINE 3D- .
3D- CINE:
1. Freeze (-).
2. 3DRot Cine.
. 5.55.

Top/Sub 3D Rotation

. Run/Stop
Calc
Cine Sequence ( )
, .
5.14.

3D Rotation Cine

Rotational Angle ( )

3D, .
: 30, 45, 60, 90, 180 360

Step Angle ( )

Rotation Axis ( )

, . : X Y

Loop Mode ( )

: One Way ( ), BiDirectional ( ). One Way ( ) . BiDirectional


First ()

Last ()

Run/Stop (/)

Start Angle ( )

.
: 1 X /2. ,

End Angle ( )

.
: /2. ,

Image by Image (
)

5137118-145. . 2

5-107

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

Scalpel ()
Scalpel 3D-.
Scalpel .
1. Scalpel.
. 5.56.

Top/Sub Scalpel

5.15.

Scalpel

Cut Mode (
)

: Inside Contour ( ), Outside Contour ( ), Inside Box


( ), Outside Box ( ), Eraser Big ( ), Eraser Small ( ).
Inside Contour, Outside Contour , . Contour Outside , .
Contour Inside , . Inside Box,
Outside Box , , . Outside Box , . Inside
Box , . Eraser Big, Eraser Small
, .
Full Depth

Cut Depth (
)

: Full (), Define (). Full


. Define Depth ()

Undo Last (
)

Redo ()

Undo All (
)

, Scalpel

Done ()

Scalpel

2. .
3. Set ()
, . Set,
, Set , . .
Undo Last.

Undo All.
.
Scalpel, Static 3D
: Scalpel changes will be lost.
Do you want to continue? ( Scalpel
. ? [/]) [Yes/No]

5137118-145. . 2

5-108

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

Static 3D ( 3D-)

3D-.
Static 3D

1. 4D- ,
.
. . 3.
2. 4D.
3. 2D-.
.
4. 3D/4D.
5. Static 3D. Render () On ().
6. , . ,
Scan Area ( ).
7. .
. ,
.
8. () ; , .
L.
. 3D CW, PW,
M Depth .
. 3D Top/Sub
.
9. . ,
Top/ Sub Render Setting, 3D Rotational
Cine Scalpel.
, R.
10. .
11.
Static 3D.
Top/Sub ,
: Sectional, Render VCI Static.

5137118-145. . 2

5-109

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

Static 3D Render
. 5.57.

Top/Sub 3D ( ) Render

5.16.

3D Render 1

Edit/Accept ROI (/
)

: Edit (), Accept (). Edit ,


. Accept 3D.
, , 3D-,

3D Orient (3D-)

. : 0, 90, 180 270

Static 3D

Sectional
. 5.58.

Top/Sub 3D ( ) Sectional

5.17.

3D Sectional

Orientation Help (
)

, . Sectional

VOCAL

VOCAL ( )
(,
). , Static 3D Real-Time 4D,
VOCAL.
1. Vocal. : Manual (), Contour Detect ( ), SemiAuto Detect ( ) Sphere (). , , Ref Image A, B C. Start ().
2. .
Set (). ,
( ).
, . Back/Next (/),

5137118-145. . 2

5-110

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

(, 30 , Manual 6 ). Calc Volume ( ) ;


. VOCAL
. .
3. . Shell (), , , VOCAL.
Top/Sub VOCAL .
. 5.59.

Top/Sub VOCAL

5.18.

VOCAL Setup Top/Sub

Manual ()

Manual

Contour Detect (
)

Contour Detect

SemiAuto Detect ( )

Semi Automatic Detect .


Structure ()

Structure SemiAuto Detect. :


Hypo (), Cystic () Hyper/Iso ()

Sphere ()

Pole 1 ( 1)

( )

Pole 2 ( 2)

( )

Rotational Step Angle ( )

. : 6, 9, 15 30 .
: 180 /

Ref Image ( )

Start ()

Back/Next (/)

( )

5137118-145. . 2

5-111

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


5.

. 5.60.

Top/Sub Calculate Volume VOCAL

5.19.

Top/Sub Calculate Volume VOCAL

Calc Volume ( )

, VOCAL

Clear ()

Restart Vocal ( Vocal)

, VOCAL

. 5.61.

Top/Sub Edit VOCAL

Shell () ,
, ,
.
5.20.

VOCAL Top/Sub Edit

Shell Off ( )

,
VOCAL

Inside ()

Outside ()

Symmetric ()

, ,
,

Shell Thickness ( )

4D-
4D- ,
2D. 4D- , . .

5137118-145. . 2

: Raw Data ( ).

: DICOM.

5-112
.

.

5137118-145. . 2

6-1

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


6.

. . -.


,
.
. Ml.

, Zoom (). .
, Zoom,
,
B-Mode (B-).

(Read Zoom)
(Write Zoom)
Read
Zoom

Read Zoom ( ), Zoom ().


, .

Write
Zoom

Write Zoom ( ), Zoom ().


Write Zoom , .
.
( ) : Utility > Imaging > B-Mode (
> > B-).
.
.
Read Zoom , -

5137118-145. . 2

6-2

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


6.

Write Zoom ,
.

5137118-145. . 2

Read Zoom ( ),
, Write Zoom ( ).

6-3

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


6.

Split Screen ( )

Split screen, L.
L R.

5137118-145. . 2

6-4

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


6.

, .
-
.
. -, .
.
-.

-
-:
1. Freeze (-). .
. -
, , . :
1. Freeze (-).
. - (
) .
Freeze (-) CINE (),
.

- ()
- .


B-
:

5137118-145. . 2

Map ().

Zoom ().

Rotation ().

Reverse ().

6-5

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


6.

Rejection ().

Compression ().

Gain ().

Angle Correct ( ).

Invert ().

CF.

Threshold ( ).

Dynamic Range ( ).

. -o -
.
Auto Optimize ( ).
B- .

5137118-145. . 2

6-6

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


6.


,
CINE ().
, , ( B-).
CINE Loop () ()
.
. .
.


, :
1. Freeze (-).
2. .


( )
(62:123),
(1,6:3,2 ).

5137118-145. . 2

6-7

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


6.

. 6.1.

CINE ()


Top/Sub:
. 6.2.

Top/Sub CINE ()


Loop Speed ( ) Top/Sub.

B-
B-,
Cine Mode ( ) B Only ( B-).
, Cine Mode ( ) TL Only ( ).
B- , Cine Mode ( ) B/TL(B-/ ).

5137118-145. . 2

6-8

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


6.

.
.
, Comment ()
- . ,
Top/Sub.

- .
, , Clear
() New Patient ( ) ( ) Utility > Comments ( > ).
( ) , .
F7 (Cursor Home) ( ) .
, Cntrl+Alt P.
, Comment ().
Comment .
- .
. ,

.
, ; , Tab.

( ). .
.
. : , ,
-, .
. .
.
.
, Backspace.
, F10 ( ).

5137118-145. . 2

6-9

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


6.

-, Clear ().
, , .
, Tab., B-,
.
,
.
. M- ( ,
).

-
- F2 (Arrow)
(). .
, .

.
Arrow Rotate ( ).

, Arrow Resize ( ). .

Set (),
.
( , ).

-, F2 (Arrow) () Clear ().

. ,
. , , Comment (),
Clear ().

5137118-145. . 2

6-10

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


6.


, F8 (Text1/Text2) ( 1/ 2). Text1.
(HIDE TEXT/
SHOW TEXT), , .


, .
6 . Top/Sub, .
Comment ()
.
Top/Sub .
. . c. 16-35.


()
9 (A, S, D, F, G, H, J, K L), .
. . c. 16-35.

Comment ()
( ).
.

, Enter.

. Text Boundary
( ) Word Wrapping (
), ,
. . . Comments Libraries/
Libraries Preset ( /) c. 16-35.
.
, .

5137118-145. . 2

6-11

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


6.

. 6.3.

1.
2.

.
.


, .
. , .


Set ().

Set
().

Backspace .
.
.
, :

Backspace , .

,
.

, :

Tab (
Tab (Tab = Word)).

. Shift + Tab.

:

F9 (Grab Word) ( ). .

, HIGHLIGHT ().

. ,
Shift + F9 ( ).
:

5137118-145. . 2

Undo ().

6-12

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


6..
.

.
, Body Pattern/
Ellipse ( /). Top/Sub 5
, .
. 30 . . . Body Pattern
Libraries/Applications Preset c. 16-44.
. 6.4.

Top/Sub

Top/Sub. .
, Top/Sub
Move Pattern ( ) Set ().
.

Ellipse ().
, Probe Type ( ) Top/Sub. , .

.
B-, Active Side ( ),
Top/Sub.
, Body Pattern/Ellipse
( /). , .
, ,
Set Top/Sub Scan ().

5137118-145. . 2

6-13

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


6.


( )
10 (Q, W, E, R,T, Y, U, I, O P),
.
. .
c. 16-41.
. 6.5.

5137118-145. . 2

6-14

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


6.

1.

abdom1 ( 1).

38. hand2 ( 2).

75. organ5 ( 5).

2.

abdom2 ( 2).

39. head1 ( 1).

76. pelvis1 ( 1).

3.

abdom3 ( 3).

40. head2 ( 2).

77. pelvis2 ( 2).

4.

abdom4 ( 4).

41. head3 ( 3).

78. thyroid ( ).

5.

arm1 ( 1).

42. head4 ( 4).

79. twin1 ( 1).

6.

arm2 ( 2).

43. head5 ( 5).

80. twin2 ( 2).

7.

arm3 ( 3).

44. heart1 ( 1).

81. twin3 ( 3).

8.

arm4 ( 4).

45. heart2 ( 2).

82. twin4 ( 4).

9.

arm5 ( 5).

46. heart3 ( 3).

83. twin5 ( 5).

10. arm6 ( 6).

47. heart4 ( 4).

84. twin6 ( 6).

11. body1 ( 1).

48. heart5 ( 5).

85. twin7 ( 7).

12. body2 ( 2).

49. heart6 ( 6).

86. twin8 ( 8).

13. body3 ( 3).

50. heart7 ( 7).

87. uro1 ( 1).

14. body4 ( 4).

51. heart8 ( 8).

88. uro2 ( 2).

15. body5 ( 5).

52. Ieg1 ( 1).

89. uro3 ( 3).

16. body6 ( 6).

53. Ieg2 ( 2).

90. uro4 ( 4).

17. breast1 ( 1).

54. Ieg3 ( 3).

91. uro5 ( 5).

18. breast2 ( 2).

55. Ieg4 ( 4).

92. uro6 ( 6).

19. breast3 ( 3).

56. Ieg5 ( 5).

93. uro7 ( 7).

20. chest ( ).

57. Ieg6 ( 6).

94. uro8 ( 8).

21. fetus1 ( 1).

58. Ieg7 ( 7).

95. uterus1 ( 1).

22. fetus2 ( 2).

59. Ieg8 ( 8).

96. uterus2 ( 2).

23. fetus3 ( 3).

60. liver ().

97. uterus3 ( 3).

24. fetus4 ( 4).

61. neck1 ( 1).

98. vet-cat1 ( 1).

25. fetus5 ( 5).

62. neck2 ( 2).

99. vet-cat2 ( 2).

26. fetus6 ( 6).

63. neck3 ( 3).

100. vet-cat3 ( 3).

27. fetus7 ( 7).

64. neck4 ( 4).

101. vet-cow1 ( 1).

28. fetus8 ( 8).

65. ob1 ( 1).

102. vet-cow2 ( 2).

29. fetus9 ( 9).

66. ob2 ( 2).

103. vet-cow3 ( 3).

30. fetusi10 ( 10).

67. ob3 ( 3).

104. vet-dog 1 ( 1).

31. fetus11 ( 11).

68. ob4 ( 4).

105. vet-dog2 ( 2).

32. fetus12 ( 12).

69. ob5 ( 5).

106. vet-dog3 ( 3).

33. fetus13 ( 13).

70. ob6 ( 6).

107. vet-horse1 ( 1).

34. fetus14 ( 14).

71. organ1 ( 1).

108. vet-horse2 ( 2).

35. fetus15 ( 15).

72. organ2 ( 2).

109. vet-horse3 ( 3).

36. fetus16 ( 16).

73. organ3 ( 3).

110. vet-horse4 ( 4).

37. hand1 ( 1).

74. organ4 ( 4).

111. vet-horse5 ( 5).

5137118-145. . 2

6-15

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


6.

iLinq
iLinq
iLinq
GE Online Service Applications Support.
iLinq , , , , , , .

iLinq
iLinq :

Link (), , : Contact GE (


GE), Applications (), Get Mail Messages ( ), Help () Close ().

iLinq,
iLinq.
. 6.6.

iLinq

iLinq
iLinq ,
. GE
, Contact
GE ( GE).

Contact GE
, : ( System Problem)
( Apps Question). , Send to GE ( GE),
.

5137118-145. . 2

6-16

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


6.

. 6.7.

iLinq Contact GE

. Submitter () Phone Number ( ) System Information


( ), Contact GE.
GE iLinq :
, , .

GE
GE (GE CARES, Applications
() Accessories ()) ,

GE, GE Phone Numbers (
GE) Contact GE.

5137118-145. . 2

6-17

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


6.

. 6.8.

iLinq GE Information/Links ( iLinq)

GE, ,
. . .

iLinq
iLinq,
Help () iLinq.
. 6.9.

iLinq

iLinq,
Main Screen ( ).

5137118-145. . 2

6-18

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


6.

Applications
GE , Applications () iLinq.
. 6.10.

Applications iLinq

Applications , Keywords ( ). Search ().


, Clear () .

Applications Top 10 Solutions


10 , Top 10 Solutions (10 ) .
GE TiP-TV GE Accessories.

5137118-145. . 2

6-19

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


6.

GE TiP-TV
GE TiP.
. 6.11.

iLinq TiP-TV

GE Accessories
GE Accessories ( GE).
. 6.12.

iLinq GE Applications

iLinq, Main
Screen ( ).

5137118-145. . 2

6-20

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


6.

Get Mail Messages


GE, Get Mail
Messages ( ) iLinq.
. 6.13.

iLinq Get Mail Messages

. , Save
() . ,
Select All ( ) . ( ),
Delete () .

5137118-145. . 2

6-21

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


6.

Saved Mail Messages


,
Saved Mail ( ) , , .
. 6.14.

iLinq Saved Mail


. , Get New
Mail ( ).

5137118-145. . 2

6-22

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


6.

( ).

( ).


(American Institute of Ultrasound in Medicine AIUM) .


(American Institute of Ultrasound in Medicine AIUM)
( ).

(
F1 ).

.
, Customer
Documentation ( ),
:

, ;

.
( , - ).

F1
F1.
F1 , : , : Hide (), Back
(), Forward (); , : Contents (), Index (), Search
(), Favorites (), , .

5137118-145. . 2

6-23

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


6.

. 6.15.


,
. , (+) MANUAL (). - ,
(+) .
- , (+) . , .
. 6.16.

.
, .

5137118-145. . 2

6-24

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


6.

,
, .
, Back (). ,
Forward ().
. 6.17.


- ,
Search () . Type in the
keyword to find ( ). Select Topic to display ( ) ,
. ,
Display ().

5137118-145. . 2

6-25

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


6.

. 6.18.


.
Favorites ().
, Favorites,
Topics () Add ().
, Favorites.
. 6.19.

5137118-145. . 2

6-26

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


6.


. Index (), ,
.
. 6.20.


. Hide
() . , Show () .
, .
Top/Sub,
.


, (x)
.

5137118-145. . 2

6-27

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


6.

-

, :
1. .
2. - .
3. gedocumentation.html.
4. :
File Name ( ).
, (x)
.
. Adobe Reader,
Adobe http://www.Adobe.com
.

-
:
1. Utility ( ).
Service (). .
2. Select User Level ( ) Operator (). : uls. Okay.
. 6.21.

3. Utilities ( ).

5137118-145. . 2

6-28

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


6.

. 6.22.

Service

4. .
5. Scanner Utilities ( ).

5137118-145. . 2

6-29

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


6.

. 6.23.

Scanner Utility

6. Scanner Documentation Interface ( ).


7. , ,
, .

5137118-145. . 2

6-30

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


6.

. 6.24.

.
Table of Contents () Index ( ).
. -
,
.
, (x) .

5137118-145. . 2

6-31

5137118-145. . 2

7-1

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.


, . , . , , .
, .
, , .

, . :

, :
.


, . .

5137118-145. . 2

. , Obstetrics ()
:

Generic ().

OB-1 (-1).

7-2

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

OB-2/3 (-2/3).

OB-General ( ).

Fetal Heart ( ).

OB/GYN Vessel (/, ).

, . , . . , , .

.
NEW PATIENT ( )
( )

OBSTERICS ()

()
Generic

OB-1

OB-2/3

OB-General

Fetal Heart

()
GS

CRL

BPD

FL

. .
c. 4-2.


. 7.1.

1. Measure ().
.
2. Set (). .
3. Clear (). . , .

5137118-145. . 2

7-3

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

4. Ellipse (). Ellipse ()


.
. Cursor Select ( ),
.
5. . ,
.


( ) ( ). , .
. Cursor Type ( ) Number
(), - .
Cursor Type ( ) Symbol (),

. ,
. ,
. . .
. 7.2.

. .
System/System Measure Preset c. 16-12.


,
. Set (), , ,
Options () Show Caliper Line ( ). Show Caliper Line ,
, . Show
Caliper Line ( ) Options ()
Cursor Line Display ( )
System > System Measure ( > ).


,
Measure (), .
Measure ().
. Measure
. , Measure M--

5137118-145. . 2

7-4

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

7.1.

Measure
( -)

B CF

()

(,
)

TAMAX TAMEAN

. .


, , -,
. Top/Sub
.


,
.
.

.
, ,
,
( ).


, . Obstetrics () ,

. ,
.
. ,
,
, .

5137118-145. . 2

7-5

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

, , -
, :
1. Measure ().
2. , . .
3. Set ().
. , , .
4. Set ().
.


,
.
, :
1. Measure ().
2. Exam category ( ) Top/Sub Set ().
3. .
4. , .
Top/Sub .
5. .
6. , 14.
. .

,
. ,
. ,
Utility ( ) Advanced > Measure
( > ). Advanced () Heart Rate Cycle ( ).
: 1 10. .
,

. .
, Heart Rate Cycle (
). . .
M&A c. 7-26.

5137118-145. . 2

7-6

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

. :
1. Move Results Window ( ) Set ().
Set (), .

. 7.3.

a.
b.

Move Results Window ( ).


Minimize Results Window ( ).

2. Utility > System > System Measure ( > > ). ,


. :

Minimize Results Window ( ) Set ().

Side () Location ()

1. ( )
Set (). Post-assignment
( ).

. 7.4.

2. Side Location.

Post-assignment

. .
,
.

5137118-145. . 2

7-7

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

,
Freeze (-).

( , , )
Measure ().

( ) Clear ().

, ,
, (
), Clear ().

, Cursor Select ( ).
.

. , , .

- , Top/Sub.

. Advanced Reference Manual (


).


, :

5137118-145. . 2

, - Clear () . .

New Patient ( ) .


, ()
.

,
Clear ().

7-8

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.


, . . , . ,
Top/Sub. LOGIQ P5/LOGIQ A5 .
:Measurement & Analysis ( ). ,
:
1. Utility ( ).
Utility ( ).
2. Advanced ().
3. Measure ().
4. Measure ()
Set ().
Measurement & Analysis ( ).

5137118-145. . 2

7-9

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

. 7.5.

Measurement & Analysis

1.
2.
3.

Selection (): , .
Measurement (): () ,
.
: .
Folder () Measurement () Selection ().

. Measure ()
,
.


Measurement & Analysis ( ) ,
. , :
1.
Selection ().
2. Set (). .
3. .
4. Set ().
Selection () .

5137118-145. . 2

7-10

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

. 7.6.


Measurement () Measurement & Analysis (
) :

2D (B-).

MM (-).

Dop ( ).

Selection () .
. 7.7.


- ,
Selection (). Selection () .
,
Top/Sub .

Obstetrics (), .

5137118-145. . 2

7-11

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

. 7.8.

Selection:

Selection () . Folder ()
Measurement & Analysis ( ) .
Selection ()
OB-1.
. 7.9.

Selection: OB-1

Selection ()
BPD. Measurement ()
BPD.

5137118-145. . 2

7-12

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

. 7.10.

Selection: BPD

, :
1. Selection () .
2. Set ().

Folder ()
Measurement & Analysis ( ).

Measurement ()
Measurement & Analysis ( ).

. Available folders
and measurements ( )
Selection ().
Available folders and measurements,
Selection,
Set ().
Selection ().

5137118-145. . 2

7-13

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

. 7.11.

Available folders and measurements


10 - ,
.
1. Hot Key ( ) (Z, X, C,
V, B, N, M, <, > ?) Measure Study ( ) Set ().
2. , Save ().
3. , Enable Hot Key ( ) Key Usage ( )
Utility > System > General preset ( >
> ).
.
Top/Sub Measurement ().


Selection .
, . , (AFI) ( OB)
, . AFI .

5137118-145. . 2

7-14

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

. 7.12.

AFI


Folder () Measurement & Analysis ( )
: .
.

. .

Selection (). , .
.
.


.
. . , :
1. Selection () , .
.
2. Folder () Measurement & Analysis ( ) Auto sequence (). OB/GYN (/)
Umbilical .

5137118-145. . 2

7-15

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

. 7.13.

Measurement & Analysis: Auto sequence

1.
2.

Selection.
Auto sequence.


. , (Head Circumference) ,
. , . ,
.
:

Measurement () Measurement & Analysis ( ) Tool () .


, .

. Tool , .

.
.
Tool ().
.

5137118-145. . 2

7-16

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

. 7.14.

Measurement & Analysis:

1. Tool (): ,
.
.
1. Selection () ,
.
2. Measurement () Add
folder ( ).

5137118-145. . 2

Blank (),
, USERDEFS1. Selection
(). . . 7.15.

,
Insert (), .
, . .

7-17

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

. 7.15.

Add folder ( )

3. Selection ().
Folder () Measurement & Analysis ( )
.
4. , Name
(), Set () .
5.

. 7.16.

. . c. 7-18.

Measurement & Analysis:


, ,
.
1. Selection () , .
2. Measurement () Add
Measurement ( ).
Add Measurement ( ).

5137118-145. . 2

7-18

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

. 7.17.

Add Measurement

3. :


, Use copy of ( )
. , .

. OB () Cardiac ().

,
Insert (), . , . .

, Blank
().

4. OK.

,
, USERDEFM1.


Measurement () .

5. .
. , .

5137118-145. . 2

7-19

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

. 7.18.

Measurement & Analysis:

,
.
. . c. 7-20.

- , :
1. Selection () .
2. ,
Set (). .
. .
c. 7-16.

, :
1. Selection () .
2. ,
Tool () Measurement () Measurement
& Analysis ( ) . , .
. Tool , .
3. , Fetus (, OB),
Location (, Loc) Side ():

5137118-145. . 2

Fetus (): OB , ( ).

7-20

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

Location (): Prox


(), Mid () Dist (),
.

Side (): , .

4. Measurement ()
Parameter ().
Set ().
( Name).
. 7.19.

5. ,
( Name) Set ().
.
6. Tool result ( ) Set ().
Edit Formula ( ).
. 7.20.

Edit Formula

5137118-145. . 2

7-21

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

7. , :
a.

Value Type ( ) .

. :

Formula ().


Operators (), Parameters () Functions (). -
Formula.

8. , Check ().
, Syntax OK! ( OK!).
, Formula
.
9. OK, .
Edit Formula ( ) .
Tool result ( ).

,
, .
7.2.

x1

x1000

x0,0167

x0,00027778

x100

x1,0

x1,0

x57,2958

x63,6620

x100

5137118-145. . 2

()

x1

x10

x1000

x39,37

x39,37

x1

x1

x10

x100

x1000

x39,37

7-22

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

7.2.

()

()
x1

/2

x10

/2

x100

x1000

x39,37

2 ^2

x1

x100

2 ^2

x10 000

^2

x1000

x1 000 000

x1000

x10 000

x100 000

x1 000 000

x264,178

x1056,71

3/

x1

x1000

x1 000 000

x1000

x10 000

x100 000

x1 000 000

/.

x60

3/.

x60 000

3/.

x60 000 000

/.

x60 000

/.

x600 000

/.

x6 000 000

/.

x60 000 000

/2

x1 000 000

. .

x1

x133,322

x0,133322

x0,00133322

. ./

x1

x1

x1000

x35,273962

x2,2046226

. .

x100

5137118-145. . 2

x1550
x1

x1 000 000

7-23

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

, Volume ():
Vol [ 3] = 0,523598*{D1}*{D2}*{D3}
(D1, D2 D3 )
(D1, D2 D3) ,
[].
, 100, 1 000 000.
, 1 000 000.

. ,
,
10 (10^).
, :
efg [g] = 10^(1,5662 0,0108 * {P1} + 0,0468 * {P2} + 0,171 *{D1} + 0,00034 * {P1} *
{P1} 0,003685 * {P2} * {D1})
D1 []: .
P1 []: .
P2 []: .
[]. , , [], :
efw [g] = 10^(1,5662 0,0108 * {P1} * 100 + 0,0468 * {P2} * 100 + 0,171 * {D1} * 100
+ 0,00034 * {P1} * {P1} * 100 * 100 0,003685 * {P2} * {D1} * 100 * 100)
( [],
[].)
. [], 1000.
,
:
efw [g] = 10^(1,5662 0,0108 * {P1} * 100 + 0,0468 * {P2} * 100 + 0,171 * {D1} * 100
+ 0,00034 * {P1} * {P1} * 100 * 100 0,003685 * {P2} * {D1} * 100 * 100)/1000
.


,
.
Measurement () Edit Calc ( ).

5137118-145. . 2

7-24

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

. 7.21.

Edit Calc

Modify User CALC ( ).


. 7.22.

Modify User CALC

User Defined () ,
, OK.
Measure () .

5137118-145. . 2

7-25

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

. 7.23.

Measure

. .
c. 7-20.


. .
.
1. Selection ().
2. Measurement () Delete
measure and study ( ).

M&A
. Advanced () Measurement & Analysis ( ).
1. Utility ( ).
Utility.
2. Advanced ().
3. Measure ().
4. Advanced ().

5137118-145. . 2

7-26

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

. 7.24.

M&A

M&A ( ): .
Parameter (): .
Value (): .
5. M&A category ( ).
Parameters, .
6. Value ().

Doppler Default Method ( ): Aveg.


(.), Max (.), Min (.) Last ().

Heart Rate Cycle ( ): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10.

Start M&A on a Freeze ( -): Off (), On () Caliper ().


Off (): Freeze (-) .
On (): Freeze (-)
Measurement ().
Caliper (): Freeze (-) Measurement ()
.

5137118-145. . 2

Rl Calc Method ( RI): MD ED.

Trace (): Auto () Manual ().

VOL Flow Method ( ): TAMEAN TAMAX.

7-27

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.. Doppler ( ) Measurement & Analysis ( ).
1. Utility ( ).
Utility.
2. Advanced ().
3. Measure ().
4. Doppler ( ).
. 7.25.

M&A

5. M&A category ( ).

.
6. .
7. Modify Calcs ( ) ,
.
8. , Save ().

5137118-145. . 2

7-28

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

,

B-
B- .

. ,

- ( Freeze).


, :
1. Measure (), .
2. .
3. , Set ().
, .
4.
.
( ).
5. , Set ().
.
.

5137118-145. . 2

,
Measure.

,
, Clear ().


, Cursor Select ( ).

, , , ,
Clear ().

7-29

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

( )
. , :
1. Measure ()
.
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
5. Ellipse (), ,
.
6. ,
.
7. , Ellipse .
, Ellipse
.
8. ,
Measure.
9. , Set (). .

,
Clear ().
.

, , Clear.

( )

, :
1. Measure ()
.
2. .
3. , Set (). .
4.
. .
5. , Set (). .

5137118-145. . 2

7-30

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

( ) , ,
Ellipse.

, , Clear ().

,
Clear.

( )

, :
1. Measure ()
.
2.
.
3. , Set (). .
, .
. Clear (),
.
Clear ,
.
4.
Set (). , .
. Clear ,
.
.
, .
5.
Set (), . , .
, Set.
Clear (), , .
. .
. , Measure Key Sequence (
Measure) Utility > Measure > Advanced preset
( > >
).

5137118-145. . 2

7-31

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

1. Cursor Select ( ). , .
,
Edit spline trace ( ).
.
.

. 7.26.

Cursor Select ( ). ( ), , , .

, .
. Clear (),
.
2. Set (). ().
3. Set ().
.
.
. .
. ,
Clear ().
, .
, .
4. Set ().
, .

5137118-145. . 2

7-32

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

TAMAX TAMEAN ( ).

, .

. ,
:
1. B- , .
2. .
3. Freeze (-).

, :
1. Measure (),
.
2. .
3. , Set (). .

TAMAX TAMEAN

Vol Flow Method (


). :
(TAMAX) (TAMEAN).
TAMAX
TAMEAN, :
1. Measure ();
.
2. .
3. , Set ().
4.
, .
. , .
5. , Set ().
.

5137118-145. . 2

Vol Flow Method (


). :
(TAMAX).

7-33

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.


TAMAX, :
1. Measure (),
.
2.
.
3. , Set ().
4. .
5. , Set (). . .
. Auto Trace Both (,
) , .
, .
, Above ( )
Below ( ).

, ,
.
1. . Edit Trace
( ) (Edit Peak ( )
Edit Mean ( )).
. , Edit Trace .
2. Edit Trace ( ). ( ) .
.
. Edit Trace,
Clear (), Scan () Freeze ().
3. Set (), .
.
.
Ellipse ().
. Clear () ,
,
.
. Scan () Freeze
(-), ,
.

5137118-145. . 2

7-34

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

4. Set (), .
. (TAMAX
TAMEAN) , (PS, ED .)
. , Cursor
Select ( ).
. Edit Trace ( ) Cursor
Select ( ) .
5. , Edit Trace ( ).

,
, ()
(/2), :
1. Measure (),
.
2.

3. , Set ().
, .
4. .
5. , Set (). , .


, :
1. Measure () , .
2.
.
3. , Set ().
, .
4. .
5. , Set ().
.

5137118-145. . 2

7-35

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

M-
, M-, :

();

. ,
:
1. B- , .
2. M-.
3. Freeze (-).


M- ,
B-,
.
1. Measure (),
.
2. , , .
3. , Set ().
, .
4. ,
, .
5. , Set ().

.


,
:
1. Measure (),
.
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
5. , Set ().
.

5137118-145. . 2

7-36

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.


, :
1. Measure (),
.
2.
.
3. , Set ().
, .
4. .
5. , Set ().
.


. .

.


, Top/Sub
Worksheet ( ).

5137118-145. . 2

7-37

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

. 7.27.

OB-General

5137118-145. . 2

7-38

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

.
. 7.28.

OB B-

, :

Worksheet ( ).

Esc.

Exit ().

,
.
. 7.29.

Top/Sub:

5137118-145. . 2

7-39

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

-
, , . ,
Expand (). Expand (), .
, Page Change ( ), .


, , :
1. , .
.
2. Set ().
3. .
, , .

, :
1. , .
.
2. :

, Delete Value (
).

, Exclude Value ( ).
.

, Exclude
Value ( ).

, :
1. Examiner's Comments ( ).
Examiner's Comments.
2. .
3. Examiner's Comments ( ), Examiner's Comments.

5137118-145. . 2

7-40

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

, . ,
, . , .


.
1. Clear (). :
. 7.30.

2. , OK.
, Cancel ().


, .
. , LOGIQ P5/
LOGIQ A5 .
Worksheet ( ) Patient Data ( )
Exam History ( ) Exam Information ( ) Meas. Transf. ( ).
. .

5137118-145. . 2

7-41

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

(Generic study).
, , , A/B % . ,
,
. .
, :
1. Measure ().
2. Top/Sub Generic ().
Advanced Reference Manual
( ).

B-
B- :

. 7.31.

% Stenosis (% ).

Volume ().

Angle ().

A/B Ratio ( A/B).

B-

5137118-145. . 2

7-42

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

. ,

- ( Freeze).

%
% , .
. LOGIQ P5/LOGIQ A5
% , .
,
Top/Sub.

. %
.
% , :
1. Generic Top/Sub % Stenosis (% ).
2. %sten(Diam) (% (.)).
.
3. .
.
4. .

% .
. . c. 7-29.
. .
% .

% , :
1. Generic Top/Sub % Stenosis (% ).
2. %sten(Area) (% ()).
.
3. .
. , .
4. Set ().
.
5. .

% .
. .
( ) c. 7-30.

5137118-145. . 2

7-43

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

. . c. 7-29.
. . ( ) c. 7-30.
. !
, Volume
() .

, :
1. Volume ().
2. .
3. Volume ().
.
. , Clear ().

, :
1. .
.
( ).
,
. ,
L R .
2. Volume ().
.
, :
1. .
2. Volume ().
.

5137118-145. . 2

7-44

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

, :
1. .
2. Volume ().
.

,
.

Advanced Reference Manual


( ).
7.3.

( )

( )

, d1 > d2

()

( )

: (d1 , d2 )

()

d1 (d1 , d2 )

. 7.32.

1.
2.
3.
4.
5.

.
.
.
.
.

. .
1. .
2. ( ) Set ().
3. Volume Name ( ).
Name Volume ( ).

5137118-145. . 2

7-45

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

. 7.33.

Volume Name

4. . .
. 7.34.

Volume Name

. (,
Renal Volume ) .

.
1. Generic Top/Sub Angle (). .
2. .
3. , Set
().
.
4. .
5. , Set
(). .
6. .
7. , Set ().
.
. ,
Cursor Select ( ).

A/B
B- A/B .
.
A/B , . , Top/Sub.

5137118-145. . 2

7-46

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

A/B ,
:
1. Generic Top/Sub A/B Ratio ( A/B).
2. ratio(Diam) ( (.).
.
3. ().
.
4. ().

A/B.
. A. B.
. . c. 7-29.

A/B ,
:
1. Generic Top/Sub A/B Ratio ( A/B).
2. ratio(Area) ( ()).
.
3. A .
. , .
.
4. B .

A/B.
. .
( ) c. 7-30.

5137118-145. . 2

7-47

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

M-
. 7.35.

M-

%
. . % c. 7-43.

A/B
M- A/B ,
.
. LOGIQ P5/LOGIQ A5 A/B , .
,
Top/Sub.

. . c. 7-47.

A/B , :
1. A/B.
2. ratio(Time) ( ()).
.
3. A.
4. , Set ().
.
5. B.

5137118-145. . 2

7-48

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

6. , Set ().

A/B.

A/B , :
1. A/B.
2. ratio(Velocity) ( ()).
.
3. A.
4. , Set ().
.
5. B.
6. , Set ().

A/B.

M-,
:
1. Measure ().
HR (). .
2.
.
3. , Set ().
.
4.
( ).
. , .
. 7.36.

, ( )

5. ,
Set ().
. ,
, . .
c. 7-6.

5137118-145. . 2

7-49

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

. 7.37.

(PI).

(Rl).

PS/ED ED/PS.

A/B (A/B Ratio).

. (Max PG).

(Mean PG).

(SV).

().

. ,
.
1. B- , .
2. .
3. Freeze (-).

5137118-145. . 2

7-50

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

(PI)
:
1. PI.
.
2. .
3. , Set ().
.
4. .
5. , Set ().
, , , TAMAX PI.
:
1. PI.
.
2. .
3. , Set ().
.
4. .
5. , Set ().
, , , TAMAX PI.

(Rl)
1. Top/Sub Rl.
.
2. .
3. , Set ().
.
4. .
5. , Set ().
PS, ED Rl.

PS/ED ED/PS
(PS/ED)
(ED/PS), :
1. PS/ED ED/PS.
.

5137118-145. . 2

7-51

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

2. (PS) (ED).
3. , Set ().
.
4. (ED)
(PS).
5. , Set ().
,
PS/ED ED/PS.

A/B
A/B ,
.
. LOGIQ P5/LOGIQ A5 A/B , .
,
Top/Sub.

. . c. 7-49.

. . c. 7-48.

A/B , :
1. A/B.
2. ratio(Acc) ( ()).
.
3. A.
a.

. , Set ().
,
.
.


.
, .

, Set ().
, .

4. B, a.
A/B.

5137118-145. . 2

7-52

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

(PG)
(Max PG), :
1. Doppler Top/Sub
MaxPG.
.
2.

3. , Set ().
.
4. .
5. , Set ().
Vmax
Max PG.
Vmax, Vd.
Max PG

Max PG
,
Max PG Vmax Vd, .

(PG)
(Mean PG),
:
1. Top/Sub MaxPG.
.
2. (Vmax).
3. , Set ().
.
4. Vmax Vd, .
5. , Set ().
TAMAX Mean PG.
Trace Auto (), .
Trace Auto , .
Mean PG

,
Mean PG Top/Sub
.
. Mean PG.
Trace Auto () , .

5137118-145. . 2

7-53

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

. . c. 7-49.
.
(SV
Diam)

SV Diam, :
1. Top/Sub SV ( ).
2. SV Diam.

TAMEAN

(SV TAMEAN)

SV TAMEAN, :
1. Top/Sub SV ( ).
2. SV TAMEAN.

(CO HR)

CO HR, :
1. Top/Sub SV ( ).
2. CO HR.

, :
1. Auto Calcs ( )
, PW Top/Sub Auto Calcs > OFF ( > ).
2. Measure ().
.
.
. ,
, Utility
( ). Measure >
Doppler ( > )
( Auto Calcs
).
, .

,
:
1. PW Top/Sub Auto Calcs >
Frozen Live ( > -
) ,
.
2. Measure ().
, . ,
.

5137118-145. . 2

7-54

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

,
:
1. Top/Sub Modify Auto Calcs ( ).
2. .
3. , :

, Return.

, Save as default ( ).

,
Auto calcs.

, ,
.
1.
. Edit Trace ( ).
. , Edit Trace .
2. Edit Trace ( ). ( ) .
.
. Edit Trace,
Clear (), Scan () Freeze ().
3. Set (), .
.
.
Ellipse ().
. Clear () ,

.
. Scan () Freeze
(-),
.
4. Set (), .
. .
. Edit Trace ( ) Cursor
Select ( ) .
(TAMAX TAMEAN) ,
(PS, ED .) .
, Cursor Select ( ).
5. , Edit Trace ( ).

5137118-145. . 2

7-55

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


7.

5137118-145. . 2

, Cine ().

,
. .

, ,
, ()
( ).

7-56

5137118-145. . 2

8-1

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


8.


, . , . , , .
, .
, , .
Advanced Reference Manual
( ).


. . . c. 4-2.
- , Top/Sub.

5137118-145. . 2

8-2

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


8.

:
. 8.1.

Top/Sub

Generic . . . c. 7-42.

Abdomen ( ).

Renal ().

:
1. Measure ().
2. Top/Sub Menu.
Abdomen ( ) .

B-
Exam Calcs (
) Abdomen ( ). . (, , ) .
B-
:

5137118-145. . 2

% Stenosis (% ).

8-3

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


8.

. 8.2.

Volume ().

Angle ().

Renal Volume ( ).

A/B Ratio ( A/B).

Top/Sub B-

. . B- c. 7-42.


Abdomen Exam Calcs (
). ,
:
1. Aorta Diameter ( ), .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
, .
5. , Set ().
.

5137118-145. . 2

8-4

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


8.


Renal Exam Calcs (
). , :
1. (): .
2. Renal Length ( ),
.
3. .
4. , Set ().
, .
5. .
( ).
6. , Set ().
.

M-
M- :

. 8.3.

% Stenosis (% ).

A/B Ratio ( A/B).

HR ().

Top/Sub M-

. . M- c. 7-48.

5137118-145. . 2

8-5

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


8.Generic Exam Calcs ( )
:

. 8.4.

(PI).

(Rl).

S/D (S/D Ratio).

D/S (D/S Ratio).

A/B (A/B Ratio).

(Max PG).

(Mean PG).

(SV).

(HR).

Top/Sub :

. .
c. 7-50.


, . ,
, :
1. , .

5137118-145. . 2

8-6

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


8.

. 8.5.

Abdomen Exam Calcs ( ) ( )


Abdomen ( )

. 8.6.

( )

2. Show All ( ).
.

5137118-145. . 2

8-7

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


8.

. 8.7.

3. .
. ,

- ( Freeze).

1. Accel ().
.
2. .
3. , Set ().
.
4.

5. , Set ().
, , .

(AT)

1. AT.
.
2. .
3. , Set ().
.
4. .
5. , Set ().
.

5137118-145. . 2

8-8

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


8.


()

. . c. 7-49.

(PS),

(ED) (MD)

,
, :
1. PS, ED MD.
.
2. .
3. , Set ().
, .

(PI)

. . (PI) c. 7-51.

PS/ED
ED/PS

(PS/ED)
(ED/PS), :
1. PS/ED ED/PS.
.
2. (PS) (ED).
3. , Set ().
.
4. (ED)
(PS).
5. , Set ().
,
PS/ED ED/PS.

(Rl)

. . (Rl) c. 7-51.

TAMAX

. . TAMAX TAMEAN
c. 7-33.

5137118-145. . 2

8-9

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


8.


B-
Small Parts ( )
:

Generic (), .

Small Parts ( ), ; .


(Generic)
B- :

. 8.8.

% Stenosis (% ).

Volume ().

Angle ().

A/B Ratio ( A/B).

Top/Sub B-

. . B- c. 7-42.

5137118-145. . 2

8-10

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


8.

,
. , , . () .
, , :
1. Exam Calcs ( ) Small
Parts ( ).
2. Thyroid ( )
3. (): .
4. Thyroid L ( ), Thyroid W (
) Thyroid H ( ).
.
5. .
a.

b. , Set ().
,
, .
c.


.
, .

d. , Set ().
.
6. , 23.
.

5137118-145. . 2

8-11

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


8.

. 8.9.

B-

M-
M- :

5137118-145. . 2

% Stenosis (% ).

A/B Ratio ( A/B).

HR ().

8-12

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


8.

. 8.10.

Top/Sub M-

. . M- c. 7-48.


Exam Calcs ( ) :

5137118-145. . 2

(PI).

(Rl).

S/D (S/D Ratio).

D/S (D/S Ratio).

A/B (A/B Ratio).

(Max PG).

(Mean PG).

(HR).

8-13

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


8.

. 8.11.

Top/Sub

. .
c. 7-50.
Advanced Reference Manual
( ).

5137118-145. . 2

8-14
,

.

5137118-145. . 2

9-1

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9., , , . ,
.
, . , ,
.

, , .


, .

,
.

, ( ) .

, , .LOGIQ P5/LOGIQ A5 , FDA
(
) .
!

,
, .. , .

5137118-145. . 2

9-2

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

, , . .


. Advanced
Reference Manual ( ).
,
, .
1. Patient ().
Patient Data Entry ( ).
2. Patient Data Entry New Patient
( ).
3. , Obstetrics () Set ().
Exam
Information ( ) Patient Data Entry ( ).
4. :

,
.
Patient Data Entry. . .
c. 4-17.

Set (). .

. , Set (). ,
Backspace, .

,
. - ,
Set (). Tab. . 9.1.

. : , . . c. 4-2.

5137118-145. . 2

9-3

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

9.1.

LMP

, //. .
(/)

BBT

EDD LMP

, LMP;
LMP

GA LMP

, LMP;
LMP

Gravida

Para

AB

Ectopic

Fetus #

; : 1; : 14

Accession #

, (DICOM).

Exam Description

Perf Physician

, .

Ref. Physician

, .

Operator

( ), .

. , Detail ()
Set ().
9.2.

Indications

Comments

.
1. Patient Data Entry Scan (), :

Esc.

Patient () Freeze
(-).

B-Mode (B-).
Scan ().

2. , Top/Sub.
3. Measure ().
Top/Sub . . 9.1 (OB-General).

5137118-145. . 2

9-4

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

. 9.1.

(OB-General)


1. , Top/Sub Preset.
Preset ( ).
Obstetrics ()
:

Generic ().

OB-1 (-1).

OB-2/3 (-2/3).

OB-General Fetal Heart ( ).

OB/GYN Vessel (/ ).

2. Top/Sub.

5137118-145. . 2

9-5

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

. 9.2.

Top/Sub

. , Top/Sub,
.

5137118-145. . 2

9-6

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.


, . , . , , .
, .
, , .
, . ,
.
,
. ,
, .
. ,
.
Out of Range ( ) , (OOR), :

, LMP. OOR
.
.

,
. ,
,
.

. Advanced
Reference Manual ( ).

B-
B-,
. .

AS
UM

(AC)

,
, .
1. AC, .
2. , AC, Ellipse
().

5137118-145. . 2

9-7

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

3. .
4. , Set ().
, .
5. .
6. Ellipse (), ,
.

, .

, Ellipse .

, Ellipse
.

Measure ().

7. , Set ().
.

, Clear
() .
.

, , Clear.

1. AC, .
2. , AC, Trace
().
3. .
4. , Set (). .
5.
.
6. , Set ().
.

5137118-145. . 2

( ) , ,
Ellipse
.

, , Clear ().

9-8

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

( )
, Ellipse
().

,
Clear ().

1. AC, .
2. , Spline ().
3. .
4. , Set (). , .
5.
Set (). , .
6.
Set ().
.
. (
Set).
7. , Set ()
.
.

1. AC, .
2. , AC, Caliper
().
3. , :
a.

. , Set ().
,
.
.


.
( ).

, Set ().
. .

4. , a.
.

5137118-145. . 2

( Set) :

9-9

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

Measure ().

,
, Clear ().

, Cursor Select ( ).

, , , , Clear ().

AS
UM


, .
1. BPD, .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
, .
5. , Set ().
.

AS
UM

-
- , .
1. CRL, .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
, .
5. , Set ().
- .

, .

AS
UM


1. FL, .
2. .

5137118-145. . 2

9-10

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

3. , Set ().
, .
4. .
, .
5. , Set ().
.

AS
UM


,
.
, L R. Freeze (-).
1. GS, .
a.

. , Set ().
,
.
.


.
, .

, Set ().
, .

2. , a.
.

AS
UM

(HC)

, , , .
1. HC, .
2. , HC, Ellipse
().
3. .
4. , Set ().
, .
5. .

5137118-145. . 2

9-11

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

6. Ellipse (), ,
.

, .

, Ellipse .

, Ellipse
.


Measure ().

7. , Set ().
.

,
Clear () . .

, , Clear ().

1. HC, .
2. , HC, Trace
().
3. .
4. , Set ().
.
5.
.
6. , Set ().
.

5137118-145. . 2

( ) , , Ellipse .

,
, Clear ().

( ) ,
Ellipse ().

,
Clear ().

9-12

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

1. HC, .
2. , Spline ().
3. .
4. , Set (). , .
5.
Set (). , .
6.
Set ().
.
. (
Set).
7. , Set ()
.
.

1. HC, .
2. , HC, Caliper
().
3. , :
a.

. , Set ().
,
.
.


.
(
).

, Set ().
. .

4. , a
.
.

( Set) :

5137118-145. . 2

Measure ().

9-13

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

,
, Clear ().

, Cursor Select ( ).

,
, ,
, Clear ().

AS
UM

(AFI)
, . .
.
( )
().
, Top/Sub AFI
.
1. AFI.
, AFI-Q1.
2. .
a.

. , Set ().
,
.
.


.
, .

, Set ().
.

3. - .
4. Freeze (-),
Measure ().
AFI.
.
5. , (. 2).

.

5137118-145. . 2

- AFI . -
.

AFI ,
:

9-14

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

AFI.

Measure ().

Top/Sub AFI.

, , .

(0) AFI ( ),
Set ().

A/B
B- A/B .
. . A/B c. 7-46.

. . c. 7-46.

AS
UM

(APTD-TTD)
: .
1. APTD_TTD, .
2. (
).
a.

. , Set ().
,
.
.


.
, .

, Set ().
, .

3. (
), a.

.

AS
UM

(AxT)
: .
1. AxT, .
2. (
).

5137118-145. . 2

9-15

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

a.

. , Set ().
,
.
.


.
, .

, Set ().
, .

3. (
), a.
, AxT.

AS
UM

(CTAR)
, .
1. CTAR, .
2. .
a.

. , Set ().
,
.
.

Ellipse (), , .

, .

, Ellipse
.

, Ellipse ().

, Ellipse .


Measure ().

, Ellipse
().

. , Set ().
.

5137118-145. . 2

9-16

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

3. , a.
.

AS
UM

(EFW)
, .
.
, ,
, ,
.
1. EFW.
.
2. .
.
. .

AS
UM

(FTA)


, ,
.

1. FTA, .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
5. Ellipse (), ,
.

, .

, Ellipse .

, Ellipse
.

Measure ().

6. , Set ().
.

5137118-145. . 2

9-17

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

,
Clear () .
.

, , Clear ().

1. FTA, .
2. .
3. , Set ().
.
4.
.
.
5. , Set ().
.

( ) , , Ellipse .

( ) ,
Ellipse ().

,
, Clear ().

,
Clear ().

1. FTA, .
2. , Spline ().
3. .
4. , Set (). , .
5.
Set (). , .
6.
Set ().

5137118-145. . 2

9-18

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

.
. (
Set).
7. , Set ()
.
.

1. FTA, .
2. , :
a.

. , Set ().
,
.
.


.
(
).

, Set ().
, .

3. , a.
.

Measure ().

,
, Clear ().

, Cursor Select ( ).

,
, ,
, Clear ().

, .

AS
UM


1. Ft, .
2. .
3. , Set ().
, .

5137118-145. . 2

9-19

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

4. .
, .
5. , Set ().
.

, .

AS
UM


1. HL, .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
, .
5. , Set ().
.

AS
UM

-
- ,
.
1. OFD, .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
, .
5. , Set ().
- .

%
B- % .
. . % c. 7-43.

AS
UM

(SL)
, .
1. SL, .
2. .
3. , Set ().

5137118-145. . 2

9-20

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

, .
4. .
, .
5. , Set ().
.

AS
UM


, .
1. TAD, .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
, .
5. , Set ().
.

AS
UM


, .
1. TCD, .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
, .
5. , Set ().
.

AS
UM


,
.
1. ThD, .
2. .
3. , Set ().

5137118-145. . 2

9-21

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

, .
4. .
, .
5. , Set ().
.

AS
UM


, .
1. Tibia, .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
, .
5. , Set ().
.

AS
UM


, .
1. Ulna, .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
, .
5. , Set ().
.

. . c. 7-44.

5137118-145. . 2

9-22

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

M-
M- % , A/B .

%
M- % .
. . % c. 7-43.

A/B
M- A/B ,
. . . A/B c. 7-46.

. . c. 7-49.


, , . OB/GYN (/)
.
OB/GYN Vessel (/ ) :

().

(MCA) ( ).

( ).

( ).

5137118-145. . 2

(PS).

(ED).

(MD).

TAMAX.

(PI).

(Rl).

PS/ED.

ED/PS.

AT.

9-23

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

TAMEAN.

PV.

OB/GYN vessel
OB/GYN Vessel , , , . .
1. , .
. .
2. .

. Top/Sub OB/GYN Vessel.
, . , , :
1. , .
2. Show All ( ).
.
3. .
,
OB/GYN Vessel.

1. Accel ().
.
2.
.
3. , Set ().
.
4.
.
5. , Set ().
.

(AT)
1. AT.
.
2. .

5137118-145. . 2

9-24

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

3. , Set ().
.
4. .
5. , Set ().
.

Fetal Heart ( ) OB/GYN


Vessel (/ ). .
. c. 7-49.

(PS), (ED) (MD)


,
, :
1. PS, ED MD.
.
2. .
3. , Set ().
, .

PS/ED ED/PS
(PS/ED)
(ED/PS), :
1. PS/ED ED/PS.
.
2. (PS) (ED).
3. , Set ().
.
4. (ED)
(PS).
5. , Set ().
,
PS/ED ED/PS.

(PI)
. . (PI) c. 7-51.

(Rl)
. . (Rl) c. 7-51.

5137118-145. . 2

9-25

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

TAMAX
. . TAMAX TAMEAN c. 7-33.


, .
, :
1. Measure ().
2. Worksheet Display ( ).
. 9.3.


:
1. .
2. .
3. ., Patient Data Entry (
).
:

5137118-145. . 2

Fetus No ( ) , .
Fetus ().

9-26

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

CUA/AUA .

(Composite Ultrasound Age CUA)


.

(Average Ultrasound Age AUA)


.

, Select CUA/AUA ( CUA/AUA).


:

FetusPos ( ) .

PLAC .

CUA AUA , .

Value () . -
, (, , ).

m1m3 . ,
.

Method () -
,
, Value (). : average (), maximum (), minimum ()
last (). , :
a.

Method ().

. Set ().
.

Set ().

AGE () , .

Range ()
.

EFW (EFW).
.
, :
a.

Select EFW ( EFW).

. .

5137118-145. . 2

9-27

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

EFW GP , EFWGP ( ). .
, :
a.

Select GP ( GP).

. .

(Cl).
, (OOR). :

,
LMP. OOR .

.

,
. ,
,
.

. . c. 7-37.

5137118-145. . 2

9-28

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

Anatomical Survey ( )
.
. 9.4.

Anatomical Survey

5137118-145. . 2

,
Anatomy ( ) Top/Sub
.

9-29

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

. 9.5.

Top/Sub

.
9.3.

Anatomical Survey

Fetus Pos

PLAC

ANATOMY

:
1. Imaged? ( ?): ,
.
2. Appearance (): Imaged?, , .
9 .
.

BIOPHYSICAL (
)

_ 10- ,
. :

Movement ()

0, 1 2

Tone ()

0, 1 2

Breathing ()

0, 1 2

Fluid ()

0, 1 2

Reactive NST ( )

0, 1 2

COMMENTS ()

Scan (), Exit ().


Top/Sub Worksheet ( ),
, Graph (), OB Graph
( ).

5137118-145. . 2

9-30

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

. ,
Anatomical Survey ( ),
.

5137118-145. . 2

9-31

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

OB Graphs ( ) .
. .
LOGIQ P5/LOGIQ A5 :


. , , ,
.
. , .


.
.


, :
1. Measure ().
2. Graph ().
. 9.6.

Top/Sub B-

5137118-145. . 2

9-32

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

Graph Display ( ), Top/Sub .


.
. 9.7.


. , Patient Data Entry (
). :

: ;

: ;

: .

(
);

, ( )
( ).

,
.

:
a.

Measurement
Type ( ) Set ().
.

5137118-145. . 2

9-33

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

. Set
().
.

Graph Change
( ).


(GA) LMP (CUA).
Select GA ( ). CUA GA (EDD), .


. ,
Single () Quad ().

. 9.8.

.
,
:
1.
Set ().
.
2. Set ().
.
Graph Change ( ).
, Save ().

5137118-145. . 2

9-34

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.


-
.
1. Graph Display ( )
.
2. Plot Both ( ).
-
.
. 9.9.

: FL

, .

, , , ,
.
1.
Patient Data Entry ( ) Exam
Information (Obstetrics) ( ()) Past
Exam ( ).
Input Past Exam ( ).
. . 9.10.
2. .
3. 2 ,
Next ().
4.
Exit to Save ( ).
. ,
Plot Both ( ). .

5137118-145. . 2

9-35

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

. 9.10.

Input Past Exam, . 1

. 9.11.

Input Past Exam, . 2

GA (LMP) LMP,
Patient Data Entry. , :

. , .
a.

5137118-145. . 2

, . , Set ().

9-36

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

, GA .
. , Set ().
.

OK.
:

GA (LMP) GA (GA) .

GA.

EDD (LMP)
EDD (GA), GA.

LMP .

FetusPos ( ) .

PLAC .


,
:

Exit ().

Top/Sub Graph Display ( ).


. .
, :
1. Measure ().
2. Graph ().
3. Bar ( ).

5137118-145. . 2

9-37

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

. 9.12.


-.

x .

5137118-145. . 2

9-38

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

: , , ,
ASUM. Top/Sub ,
ASUM. . .
System/General Preset c. 16-4.
. 9.13.

Top/Sub

5137118-145. . 2

9-39

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

. 9.14.

Top/Sub ASUM

. ASUM :

ASUM: AC, BPD CRL.

ASUM 2001: AC, BPD, CRL, FL, HC, HL OFD.


LOGIQ P5/LOGIQ A5
.
.


,
Patient Data Entry ( ).
. 9.15.

Fetus # ( ) 1. ,
:
1. Fetus Number
Set (). .

5137118-145. . 2

9-40

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

2. Set ().
.
3. Yes ().


, ,
, A, B, C D. , . A/3
A 3.
.
Patient Data ( ) . Fetus Pos PLAC 23 .
. 9.16.

Patient Data


, :

. 9.17.

Fetus ().

.
. ,
, . -
, .

5137118-145. . 2

9-41

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.


.
Graph Display ( ).

. 9.18.

, :

Fetus ().

FetusNo ( )
Patient Data.
Set ().

,
Fetus Compare ( ).

, .


.
Worksheet Display ( ), Fetus
Compare ( ).

.

5137118-145. . 2

9-42

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

. 9.19.


, .
, :
1. Graph Display ( ).
2. Fetus Compare ( ).
3. Plot Both ( ).
.
.
. 9.20.

,
, .

5137118-145. . 2

9-43

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.


, Measurement & Analysis
( ). , :
1. Top/Sub Utility ( ),
M&A ( ).
2. (Exam Category)
. Obstetrics ().
, Obstetrics , ,
. , Obstetrics (), OB-2/3. OB-2/3
, .
3. OB Table ( ). .
. 9.21.

4. OB Table settings ( )
. .

5137118-145. . 2

Study (): ,
.

New/Edit (/): ,
New Table ( ). -

9-44

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

,
Edit Table ( ).
. .

: , (17), .
. .
c. 9-45.
,
.

Tool Type (): : ().

Measure Name ( ): ,
Top/Sub.

Author Name ( ): .

Table Type ( ): , :
Fetal Age ( ) Fetal Growth ( ).

Measure Type ( ): , BPD,


(EFW).

.
EFW.
. :
Table Format ( ), Table Unit (
), SD/GP Range ( SD/GP) Graph Range ( ).
.
5.
Edit Table ( ) Set ().
Edit ().
. -
, Edit .


Tool Type ( ):

5137118-145. . 2

: 2D Caliper (2D-).

(): 2D Ellipse (2D-), 2D Trace (2D-),


2D Caliper (2D-).

9-45

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

1
9.4.

1 ( (Hadlock))

1: SD

. (SD)

1SD

1SD

[]
GA [##]
. [##]
. [##]

. (SD)

2
9.5.

2 ( )

2: SD

. (SD)

1SD

1SD

[]
GA [##]
SD: ()

. (SD)

3
9.6.

3 ( )

3: SD

. (SD)

1SD

1SD

[]
GA [##]
SD: sd=(mvpv)/sd

. (SD)

5137118-145. . 2

9-46

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

4
9.7.

4 ( )

4: 595%

. (SD)

5%:95%

5%:95%

[]
GA [##]
GP [%]
GP . ,
GP

. (SD)

5%:95%

5%:95%

5
9.8.

5 ( )

5: 595%

. (SD)

1SD

5%:95%

[]
GA [##]
GP [%]
GP . ,
GP

5137118-145. . 2

1SD

5%:95%

9-47

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

6
9.9.

6 ( )

6: 1090%

. (SD)

1090%

1090%

[]
GA [##]
GP [%]
GP . ,
GP

. (SD)

1090%

1090%

7
9.10.

7 ( )

7: 1090%

. (SD)

1SD

10%:90%

[]
GA [##]
GP [%]
GP . ,
GP

5137118-145. . 2

1SD

10%:90%

9-48

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.


, OB Table Edit ( ), : Fetal Age ( ) Fetal Growth ( ).


OB Table Edit
:
. 9.22.

OB Table Edit:

1.
Parameters ().
MEAS (.).
MEAN () SD ().
. , , .
. , , .
.
, Exit to Save ( ) Set (). , Cancel () Set.

5137118-145. . 2

9-49

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.


OB Table Edit :
. 9.23.

OB Table Edit:

1. .
. , , .
. , , .
.
2. , Exit to Save ( ) Set ). , Cancel () Set.
. ,
Top/Sub. . . c. 7-9.

5137118-145. . 2

9-50

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.


EFW
EFW
(EFW) .
1. Utility -> Measure -> OB Table ( >
> ).
2. Edit Table ( ).

. 9.24.

New/Edit (/): New Table ( ).

OB Table Template ( ): .

Tool Type ( ): Weight ( ).

Measure Name ( ): .

Author Name ( ): .

Table Type ( ): Fetal Age ( ).

OB Table

3.

5137118-145. . 2

Exit To Save ( ).

9-51

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

. 9.25.

OB Table Editor

EFW
1. M&A ( ) Edit Calc ( ). Modify User
CALC ( ).
[, EFW (User)(Pegasus)] OK.
. 9.26.

Modify User CALC

2. Calculated () EFW.

5137118-145. . 2

9-52

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

. 9.27.

M&A

3. EDIT FORMULA ( ). OK.


. 9.28.

EDIT FORMULA

. ,
:

5137118-145. . 2

EFW , {} *100.

EFW , /1000,
: 10^(1,56{AC[Hadlock]} * 100 + 0,08 * {FL[Hadlock]} * 100)/1000

9-53

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

Gynecology () :

Generic (). . . . c. 7-42.

General Gynecology ( ).
, , .

OB/GYN Vessel (/ ). : , ,
, , ,
.

. Advanced
Reference Manual ( )., ,
.
. .
c. 9-3.
.
1. Patient Data Entry Scan (), :

Esc.

Patient () Freeze
(-).

B-Mode (B-).
Scan ().

2. , Top/Sub.
3. Measure ().
Top/Sub .

5137118-145. . 2

9-54

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

B-
B- . :

. 9.29.

, .

, .


,
.

1. , Side ().
2. Follicle (), .
3. .
4. , Set ().
, .
5. .
, .
6. , Set ().

5137118-145. . 2

9-55

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

7. Clear ().
.

1. , Side ().
2. Follicle (), .
3. , :
a.

. , Set ().
,
.
.


.
, .

, Set ().
, .

4. , a.
5. Clear ().
.

1. , Side ().
2. Follicle (), .
3. , :
a.

. , Set ().
,
.
.


.
, .

, Set ().
.
.

4. , a.

.

5137118-145. . 2

9-56

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

(Endo)
, .
1. Endo, .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
, .
5. , Set ().
.

,
, . ,
.
, ,
.
, , :
1. .
2. , Side ().
3. OV, OV L, OV W OV H.
4. .
a.

. , Set ().
,
, .
.


.
, .

, Set ().
. .

5. , 34.
,
.

5137118-145. . 2

9-57

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

,
. ,
,
.
, , :
1. .
2. UT, UT L, UT W UT H.
.
3. .
a.

. , Set ().
,
.
.


.
, .

, Set ().
. .

4. , 23.
.

5137118-145. . 2

9-58

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9.

M-
M-
M-. % , A/B .
. . M- c. 9-23.
. 9.30.

M-

5137118-145. . 2

9-59

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


9..
: , , , , , .
: ,
, , , TAMAX, , , , PS/ED ED/PS .
. .
c. 9-23.
. 9.31.

5137118-145. . 2

9-60

10

5137118-145. . 2

10-1

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.


, . , . , , .
, .
, , .


. . . c. 4-2.
- , Top/Sub.

5137118-145. . 2

10-2

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

:
Generic () Cardiac ().

Generic
(Generic study).
, , , A/B % .
. . c. 7-42. , Cardiac ().

Cardiac .


- ,
Top/Sub.
. ,
.
10.1.

5137118-145. . 2

% STIVS

Acc

AccT

ALS

Ann

Ao

AR

Asc

ASD

AV

AV Cusp

AVA

AV-A

BSA

Cl

CO

Dec

DecT

10-3

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

10.1.

5137118-145. . 2

()

Desc

Dur

EdV

EF

EPSS

EsV

ET

FS

FV

FVI

HR

()

IVRT

IVS

LA

LAA

LAD

LPA

LV

LVA

LVID

LVL

LVM

LVPW

ML

MPA

MR

MV

MVcf

MVO

OT

PA

PAP

PDA

PEP

PFO

PG

PHT

PI

PISA

PR

PV

PV-A

PVein

10-4

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

10.1.

()

PW

Qp

CO

Qs

CO

RA

RAA

Rad

RAD

RPA

RV

RVA

RVAW

RVD

RVID

RVL

RVOT

SI

ST

SV

SVI

TA

TAML

TR

TV

TVA

Vcf

Vel

VET

Vmax

Vmean

VSD

VTI

, :

(Ao Root Diam).

, (LVPWd).

, , Top/Sub
Ao Diam.

5137118-145. . 2

10-5

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.


.
, , .
:

: B-, M-,
. ,
, ,
.

, , : , .

, ,
: , ,
. ,
, ,
, .

,
, B-, M-.
,
B-, M-.
. ( ED/ES ( / ) ES/ED)
Top/Sub.

B-

B-.

(Ao Diam).

(Ao Arch Diam).

(Ao Asc).

(Ao Desc Diam).

(Ao Isthmus).

ST- (Ao st juncf).

1. , .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .

5137118-145. . 2

10-6

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

, .
5. , Set ().
.


B-.

(Ao Diam).

(AV Cusp).

(AV Diam).

1. , .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
, .
5. , Set ().
.

, (AVA Planimetry).

(Trans AVA(d), Trans AVA(s))

1. , .
2. .
3. , Set (). .
4. . .
5. , Set ().
.B-.

(LA/Ao Ratio).

1. LA/Ao Ratio, .
2. , :
a.

5137118-145. . 2

10-7

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

. , Set ().
,
.
.


.
, .

, Set ().
. .

3. , a.
.

(LA Diam).

(LA Major).

(LA Minor).

1. , .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
, .
5. , Set ().
.

(LAA(d)).

(LAA(s)).

1. , .
2. .
3. , Set (). .
4. . .
5. , Set ().
.

5137118-145. . 2

, , :

(LAEDV A2C) (LAEDV A4C).

(LAESV A2C) (LAESV A4C).

10-8

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

1. , .
2. .
3. , Set (). .
4. . .
5. , Set ().
6.
.
7. , Set ().
.


B-.
. ()
. ,
Top/Sub.

5137118-145. . 2

(LVPWd).

(LVPWs).

, :

(LVIDd).

(LVIDs).

, :

(LVIDct).

(LVIDs).

(LVIDd).

(LVIDs).

(LVLd).

(LVLs).

(LVOT Diam).

(LVPWd).

(LVPWs).

(LV Major).

(LV Minor).

10-9

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

1. , .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
, .
5. , Set ().
.

(LVOT Diam).

, :

(LVA (d)).

(LVA (s)).

, :

(LVA (d)).

(LVA (s)).

, :

(LVA (d)).

(LVA (s)).

L, (LVA (d)).

, :

(LVAepi (d)).

(LVAepi (s)).

1. , .
2. .
3. , Set (). .
4. . .
5. , Set ().
.

5137118-145. . 2

, .

10-10

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

1. .
.
2. .
3. , Set ().
.
4. .
5. , Set ().
.

(LVPWd).

(LVPWs).

.
.

1. , .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
, .
5. , Set ().
.

5137118-145. . 2

, (LVIDs).

, (LVIDs).

(LVPWs).

, (LVIDs
).

(LVIDs).

, (LVIDs).

, (LVIDs).

, , ,
(LVIDd, LVIDs).

, , ,
(LVIDd, LVIDs).

10-11

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

, , , .

, , , (LVAd, LVAs).

(LVPWd).

(LVPWd).

(LVd).

(LVs).

:

(IVSd, IVSs).

(LVIDs, LVIDd).

(LVPWs, LVPWd).B-.

(MV Ann Diam).

E (EPSS).

1. , .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
, .
5. , Set ().
.

5137118-145. . 2

10-12

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

(MVA By PHT).

1. , .

, (MVA Planimetry).

2. .
3. , Set (). .
4. . .
5. , Set ().
.B-.

(PV Ann Diam).

(Pulmonic Diam).

1. , .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
, .
5. , Set ().
.B-.

, (RA Major).

, (RA Minor).

1. , .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
, .

5137118-145. . 2

10-13

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

5. , Set ().
.

(RA Area).

, , (RAAd).

, , ,
(RAAs).

1. , .
2. .
3. , Set (). .
4. . .
5. , Set ().
.B-.

(LPA Area).

(RPA Area).

1. , .
2. .
3. , Set (). .
4. . .
5. , Set ().
.

5137118-145. . 2

(RVIDd).

(RVIDs).

, (RV Major).

, (RV Minor).

(RVAWd).

(RVAWs).

(RVOT Diam).

(LPA).

(MPA).

(RPA).

10-14

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

1. , .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
, .
5. , Set ().
.

B-:

(IVSd).

(IVSs).

(IVC).

(MPA Diam).

(Systemic Diam).

(PDA Diam).

(PFO Diam).

, (PEd).

(VSD Diam).

(ASD Diam).

1. , .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
, .
5. , Set ().
.

5137118-145. . 2

(IVS).

(IVSs).

.

10-15

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.


B-.

(TV Ann Diam).

(TV Area).

1. , .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
, .
5. , Set ().
.

M-

M-:
(Ao Root Diam).

1. , .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
, .
5. , Set ().
.M-.

5137118-145. . 2

(AV Cusp).

10-16

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

1. , .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
, .
5. , Set ().
.M-.
(LA Diam).

1. , .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
, .
5. , Set ().
.


()

(LA/Ao).

1. LA/Ao, .
2. , :
a.

. , Set ().
,
.
.


.
, .

, Set ().
. .

5137118-145. . 2

10-17

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

3. , a.
.M-.

, :

(LVIDd).

(LVIDs).

, :

(LVIDd).

(LVIDs).

(LVIDd).

(LVIDs).

(LVPWd).

(LVPWs).

1. , .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
, .
5. , Set ().
.

, .

(LVET).

(LVPEP).

(Vcf).

1. .
.
2. .
3. , Set ().
.

5137118-145. . 2

10-18

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

4. .
5. , Set ().
.

(LV Study)
:

(IVSd, IVSs).

(LVIDd, LVIDs).

(LVPWd, LVPWs).M-.

E (EPSS).

1. , .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
, .
5. , Set ().
.

(D-E Excursion).

D-E (D-E Slope).

E-F (E-F Slope).

1. , .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
.
5. , Set ().
.

5137118-145. . 2

10-19

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.M-.

(RVIDd).

(RVIDs).

(RVAWd).

(RVAWs).

1. , .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
, .
5. , Set ().
.

(RVET).

(RVPEP).

1. .
.
2. .
3. , Set ().
.
4. .
5. , Set ().
.

5137118-145. . 2


(RV study) :

(RVIDd, RVIDs).

10-20

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.M-.

QRS- (Q-to-PV close).

1. .
.
2. .
3. , Set ().
.
4. .
5. , Set ().
.

M-:

(IVSd).

(IVSs).

(PEd).

1. , .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
, .
5. , Set ().
.

5137118-145. . 2

(IVS).

(LVD LVS/LVD x 100).

10-21

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.


M-.
QRS- (Q-to-TV close).

1. .
.
2. .
3. , Set ().
.
4. .
5. , Set ().
.


(Al Trace).


(Al Vmax).

(Al Trace).


(Al Trace).


(Al Trace).

(AV Trace).

(AV Trace).

(AV Trace).

(AV Trace).

1. , .
2. .
3. , Set (). .
4. . .

5137118-145. . 2

10-22

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

5. , Set ().
.
6. .
7. , Set ().
.

(AR Vmax).


(AR Vmax/AI Vmax).


(ARend Vmax/Alend Vmax).

(AV Vmax).

E (AV Vmax).

(Coarc Pre-Ducf).

(Coarc Post-Duct).

1. ,
.
2. .
3. , Set ().
.


(AR PHT).

(AV Trace).

(AV Trace).

1. , .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
.
5. , Set ().
.

5137118-145. . 2

(AV AccT).

(Al PHT).

(AVET).

10-23

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

1. .
.
2. .
3. , Set ().
.
4. .
5. , Set ().
.

(AVET).

PHT.


(LVOT maxPG).

(LVOT Vmax).

1. ,
.
2. .
3. , Set ().
.


(LVOT Trace).

(LVOT Trace).


(LVOT Trace).


(LVOT Trace).

1. , .
2. .
3. , Set (). .
4. . .
5. , Set ().
.
6. .

5137118-145. . 2

10-24

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

7. , Set ().
.

(LVOT Trace).

(LVET).

1. .
.
2. .
3. , Set ().
.
4. .
5. , Set ().
.
:

(AVA Planimetry,
AV Trace).

(AVA Planimetry,
AV Trace).

..
. E/A Auto/Manual (/) Top/Sub.

5137118-145. . 2

(MV Trace).

(MV Trace).


(MR Trace).


(MR Trace).


(MR Trace).

(MV Trace).

(MV Trace).

(MV Trace).

(MV Trace).

10-25

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

1. , .
2. .
3. , Set (). .
4. . .
5. , Set ().
.
6. .
7. , Set ().
.


(MR Vmax).

(MV Vmax).

(MR Vmax).

(MV Vmax).

A (MV A Velocity).

E (MV E Velocity).

1. ,
.
2. .
3. , Set ().
.

PHT (MV PHT).

(MV DecT).

(MV PHT).

(MV AccT).

1. , .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
.
5. , Set ().
.

5137118-145. . 2

10-26

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

E A (A-C D-E) (MV E/A Ratio).

1. MV E/A Ratio, .
2. , :
a.

. , Set ().
,
.
.


.
, .

, Set ().
. .

3. , a.
.

(MV AccT).

(MV DecT).

1. , .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
.
5. , Set ().
.

(MV Trace).

A (MV A Dur).

(MV Trace).

1. .
.
2. .
3. , Set ().
.

5137118-145. . 2

10-27

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

4. .
5. , Set ().
.

(MV Trace).

.

(MV Vmax).

(PI Vmax).

(PR Trace).

(PV Vmax).

(PR Trace).

(PR Vmax).


(PRend Vmax).

(PV Vmax).

(PV Trace).

1. ,
.
2. .
3. , Set ().
.

5137118-145. . 2

(PV Trace).


(PR Trace).

(PV Trace).

(PR Trace).


(PR Trace).


(PR Trace).

(PV Trace).

(PV Trace).

(PV Trace).

10-28

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

1. , .
2. .
3. , Set (). .
4. . .
5. , Set ().
.
6. .
7. , Set ().
.

(PR PHT).

(PV AccT).

1. , .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
.
5. , Set ().
.

(PV AccT).

(PVET).

(PVPEP).

QRS- (Q-to-PV close).

1. .
.
2. .
3. , Set ().
.
4. .
5. , Set ().
.

5137118-145. . 2

10-29

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

(PV AccT,
PVET).

(PVPEP, PVET).


(RVOT Vmax).

(RVOT Vmax).

(RVOT Vmax).

1. ,
.
2. .
3. , Set ().
.

(RVOT Trace).


(RVOT Trace).

1. , .
2. .
3. , Set (). .
4. . .
5. , Set ().
.
6. .
7. , Set ().
.

(PV Trace).

1. .
.
2. .
3. , Set ().
.

5137118-145. . 2

10-30

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

4. .
5. , Set ().
.
:

(RVOT Trace).

(RVOT Trace).

.

(PV Vmax).

A () (P Vein A).

(P Vein D).

(P Vein S).

(PDA Diastolic).

(PDA Systolic).

(VSD Vmax).

(ASD Vmax).

1. ,
.
2. .
3. , Set ().
.

(Pulmonic VTI).

(Systemic VTI).

1. , .
2. .
3. , Set (). .
4. . .
5. , Set ().
.

5137118-145. . 2

10-31

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

6. .
7. , Set ().
.

A (P Vein A Dur).

(IVRT).

(IVCT).

1. .
.
2. .
3. , Set ().
.
4. .
5. , Set ().
.

S/D (P Vein D, P Vein S).


(VSD Vmax).

(Qp/Qs).


(TR Vmax).

(TV Vmax).

(TR Vmax).

(TV Vmax).

A (TV A Velocity).

E (TV E Velocity).

1. ,
.
2. .
3. , Set ().
.

5137118-145. . 2

10-32

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.


(TR Trace).

(TR Trace).


(TR Trace).


(TR Trace).

(TV Trace).

(TV Trace).

(TV Trace).

(TV Trace).

1. , .
2. .
3. , Set (). .
4. . .
5. , Set ().
.
6. .
7. , Set ().
.

(TV TTP).

(TCO).

A (TV A Dur).

QRS- (Q-to-TV close).

1. .
.
2. .
3. , Set ().
.
4. .
5. , Set ().
.

5137118-145. . 2

(TV PHT).

10-33

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

1. , .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
.
5. , Set ().
.

(TV Trace).

E A
(TV E/A Velocity).

:
(PISA AR).

: (PISA AR).

1. , .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
, .
5. , Set ().
.

5137118-145. . 2

10-34

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

: (PISA AR)

:
(PISA AR)

1. , .
2. .
3. , Set (). .
4. . .
5. , Set ().
.
6. .
7. , Set ().
.

: (PISA AR).

1. ,
.
2. .
3. , Set ().
.

:
(PISA MR).

: (PISA MR).

1. , .
2. .
3. , Set ().
, .
4. .
, .
5. , Set ().
.

5137118-145. . 2

10-35

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

: (PISA MR).

1. , .
2. .
3. , Set (). .
4. . .
5. , Set ().
.
6. .
7. , Set ().
.

: (PISA MR).

1. ,
.
2. .
3. , Set ().
.


,
, .
, . .

5137118-145. . 2

(Ao Diam, LVOT Vmax, AV Vmax).


(Ao Diam, LVOT Vmax, AV Vmax).

(AVA Planimetry,
AV Trace).

10-36

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

(AVA Planimetry,
AV Trace, HR).

VTI (Ao Diam,


LVOT Vmax, AV Trace).

(LVIDd, LVIDs, HR).

(LVIDd, LVIDs, HR).

, , - (LVAd, LVAs, HR).

, ,
() (LVAd, LVAs, HR).

, ,
- (LVAd, LVAs, HR).

, ,
() (LVAd, LVAs, HR).

, ,
- (LVAd, LVAs).

, ,
() (LVAd, LVAs).

, ,
- (LVAd, LVAs).

, ,
() (LVAd, LVAs).

,
, - (LVAd, LVAs).

,
, () (LVIDd, LVIDs, LVAd, LVAs).

,
, - (LVAd, LVAs).

,
, () (LVIDd, LVIDs, LVAd, LVAs).

, ,
-:

5137118-145. . 2

(LVAd).

(LVAs).

, , -:

(LVAd).

(LVAs).

10-37

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

, , (LVAd,
LVAs, 2CH, 4CH).

, , (LVAd, LVAs, 2CH, 4CH).

, , :
(LVAd, 2CH, 4CH).

(LVAs, 2CH, 4CH).

, , - (LVSd, LVSs ).

,
, - (LVSd, LVSs ).

, , :

(LVAd).

(LVAs).

, ,
:

(LVAd).

(LVAs).

, , , :

(LVAd).

(LVAs).

(AVA Planimetry,
AV Trace).

(MVA Planimetry,
MV Trace).

(MVA Planimetry,
MV Trace, HR).

5137118-145. . 2

10-38

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

(PV Planimetry, PV Trace).

(PV Planimetry, PV
Trace, HR).

(RV Planimetry, RV
Trace, HR).

(TV Planimetry,
TV Trace, HR).


.
, Top/Sub Worksheet Display (
). . . 10.1.
. . 10.1
2D Measurements ( 2D-), Cube/Teichholz
( /). . . , RV/LV (/ ).

5137118-145. . 2

10-39

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

. 10.1.

: 1

, , Page Change ( ).
2 3 . 10.2 10.3.
,
Worksheet Display ( ) Esc.
. 10.2.

: 2

5137118-145. . 2

10-40

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

,
:

Parameter () , .

Value () . -
, (, , ).

m1m6 .
, .

Method () -
,
, Value (). : average (), maximum (), minimum ()
last (). , :
a.

Method ().

. Set ().
.

Set ().

. .
c. 7-37.
. 10.3.

: 3

5137118-145. . 2

10-41

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.


LOGIQ P5/LOGIQ A5
. . , .
, Top/Sub. LOGIQ P5/LOGIQ A5
.
. .
c. 7-9.
,
Utility
( ).


B-
- :

5137118-145. . 2

().

(d).

(s).

R-R.

VF Diam ().

10-42

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

. 10.4.

B-

-
M- :

5137118-145. . 2

LV Study ( ).

LA/Ao.

RV Study ( ).

D-E.

10-43

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

. 10.5.

M-

5137118-145. . 2

SD Auto Calcs.

VSD Vmax.

E/A .

PHT.

10-44

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

. 10.6.

5137118-145. . 2

10-45

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

LOGIQ P5/LOGIQ A5 . .
. M- .

.
!

.
.

,
LOGIQ P5/LOGIQ A5,
.


, :

. -.

,
.

5137118-145. . 2

10-46

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

. 10.7.

1.
2.
3.

LA:
RA:
RL:

.
M- .
, Top/Sub.
. 10.8.

1.
2.

5137118-145. . 2

10-47

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

Top/Sub
Top/Sub .
, Top/Sub .
. 10.9.

Top/Sub

.
B-
(
M-).

116.

.
. Timer Trigger ( ) ,
ECG Trigger ( ) None
().

On () Off ().

.
R- Delay Time (
).

ECG Trigger ( ),
Delay Time.
ECG Trig 1 ( 1) ( ) R-
.
ECG Trig 2 ( 2) R- .
ECG Trig 1 ECG Trig 2 . ( Both) Trig 2
Trig 1.
. , None (),
Timer Trigger ( ) .

Value ()

5137118-145. . 2

None (), Trig1 ( 1), Trig2 ( 2), Both ( ).

10-48

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


10.

: ECG Trigger ( )
: ECG Trig1 ECG Trig2, Delay Time ( ) R-Delay .
( Both) ECG Trig1 ECG Trig2 .

.
Timer Trigger ( ):
.

0,1010,00.

ECG Gain/Position (/ )

Gain ()
Position (). Gain.

Gain (): 0,000,23.


Position (): 0,00100,00.

5137118-145. . 2

10-49

11

5137118-145. . 2

11-1

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


11.


, . , . , , .
, .
, , .


. . . c. 4-2.
- , Top/Sub.

5137118-145. . 2

11-2

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


11.

:
. 11.1.

Top/Sub

Generic . . c. 7-42.

LEA ( ).

LEV ( ).

TCD ( ).

UEA ( ).

UEV ( ).

:
Measure () .
.
. . .
c. 7-9.

5137118-145. . 2

11-3

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


11.

Auto Vascular Calculation (


) Top/Sub, , .
Auto Vascular Calculation , .

B-
. 11.2.

Top/Sub B-

. ,

- ( Freeze).

%
. . % c. 7-43.

. . c. 7-44.

A/B
. . A/B c. 7-46.

5137118-145. . 2

11-4

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


11.

M-
. 11.3.

Top/Sub M-

. ,

- ( Freeze).

%
. . % c. 7-43.

A/B
. . A/B c. 7-46.

. . c. 7-49.

5137118-145. . 2

11-5

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


11.


. 11.4.

Top/Sub (D-)

, .
, .

Vessel location
( )

,
:

(Prox);

(Mid);

(Dist).

. , . , .
Side Rt/Lt (/
)

.
( ), Top/Sub.

Modify Auto Calcs


( )

Modify Calculation ( ), .
Auto Vascular Calculation ( ). , .

5137118-145. . 2

11-6

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


11.

Save as Default ( ),

.
Auto Calcs ( ) Live ( ), Frozen (-) Off ().

Live , .

Frozen (-) , Freeze (-).

Off ().

Return (), Top/Sub.


PV, .
PV, .
. 11.5.

( 1)


- Top/Sub,
. . , .
11.1.

5137118-145. . 2

ACA

AComA

ATA

11-7

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


11.

11.1.

5137118-145. . 2

ATV

Axill

Axill V

BA

Ba V

Br V

CCA

Ceph V

CFV

CHA

Com Femoral

CIA

CIV

Com Iliac A

DFA

DFV

Dors Pedis

DPA

Dorsalis Pedis

ECA

EIA

EIV

FV

GSV

ICA

( )

ICA

( )

IJV

IMA

Inn

IVC

LSV

MCA

Mcub V

Mid Hep V

MRA

PCA

PComA

Peron

POP

PTA

PTV

RA

SMA

11-8

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


11.

11.1.

SMV

SUBC

SUBC V

SFA

TCD

TIPS

UA

VERT


LOGIQ P5/LOGIQ A5 . , - . .
, .
, .
, ,
. . . , , .
, M&A Result ( )
-.
M&A Result Window, .
, . . , .

Auto Vascular Calculation


( )
, Auto Calc Top/Sub
Live ( , )
Freeze ( -).

5137118-145. . 2

11-9

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


11.

Auto Vascular, Off ().

Auto Vascular Calculation


( )

Trace Method ( ) Top/Sub


Max () Mean ().

Trace Detection
Trace Detection ( ) ,
, (
).

,
Positive (), Negative () Both ( ).


a.

Top/Sub Modify Calcs ( ).


Modify Calculation.

. Auto Vascular
Calculation ( ).
: PS, ED, MD, HR, TAMAX,
PI, Rl, Accel, PS/ED, ED/PS, AT, Volume Flow, PV.
,
Save As Default ( ).


1. .
2. Freeze (-).
3. Auto Calculations ( Live Frozen) Top/
Sub.
.
.
4. Measure (), Measurement.
5. (Prox, Mid Dist) ( ).
6. Top/Sub .
. .

5137118-145. . 2

11-10

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


11.

. 11.6.

. , Cancel
Transfer ( ) Top/Sub.
. c. 11-6.
, ,
(
, ).
, . .
, :

, .

.
.
-.

, Cycle Select ( ).

5137118-145. . 2

C Cursor Select .

11-11

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


11.


Auto Doppler Calculation (
) , .
1. Measure ().
,
Modify Calculation ( ).
2. (Prox, Mid Dist) ( ).
3. .
Measurement ().
. 11.7.

Measurement

4. , , .
:

5137118-145. . 2

(PS).

(ED).

(MD).

TAMAX.

TAMEAN

(PI).

(Rl).

S/D.

D/S.

11-12

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


11.

(Accel).

(AT).

(PV)


,
. ,
, :
1. , .
2. Show All ( ).
. 11.8.

ICA

.
3. .

5137118-145. . 2

11-13

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


11.

. 11.9.

. ,

- ( Freeze).

1. Accel ().
.
2. .
3. , Set ().
.
4. .
5. , Set ().
, .

(AT)
1. AT.
.
2. .

5137118-145. . 2

11-14

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


11.

3. , Set ().
.
4. .
5. , Set ().
.

. . c. 7-49.

(PS), (ED)
(MD)
,
, :
1. PS, ED MD.
.
2. .
3. , Set ().
, .

ED/PS PS/ED
(ED/PS)
(PS/ED), :
1. ED/PS PS/ED.
.
2. (ED) (PS).
3. , Set ().
.
4. (PS)
(ED).
5. , Set ().
,
ED/PS PS/ED.

5137118-145. . 2

11-15

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


11.

(PI)
. . (PI) c. 7-51.

(Rl)
. . (Rl) c. 7-51.

TAMAX TAMEAN
. . TAMAX TAMEAN c. 7-33.

5137118-145. . 2

11-16

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


11.

,
. ,
, .
.

1. Measure ().
2. Worksheet Display ( ).
.
. 11.10.

.
. .
, , . ,
.

5137118-145. . 2

11-17

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


11.

(
), .

, . ,
, . , .

Top/Sub Worksheet Display


( )
1. Worksheet Display ( ):
.
2. Vessel Worksheet ( ):
Vessel Worksheet Vessel Summary ( ).
3. Vessel Summary ( ):
Vessel Summary Vessel Worksheet.
4. Examiner's Comment ( ):
Examiner's comment ( ). . . c. 11-22.
5. Generic Worksheet ( ): .

(, ).
6. Delete Value ( ):
( ). . .
c. 11-19.
7. Exclude Value ( ): . . . c. 11-19.
8. Intravessel Ratio ( ): Intravessel Ratio Calculation ( ).
. .
c. 11-23.
9. Page Change ( ):
,
Page Change.

5137118-145. . 2

11-18

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


11.


, :
1. Top/Sub
Worksheet Display ( ).
2. ,
.
.
3. .
, , ,
.

, .
. 11.11.

.
Set (),
.
, :
( ) Delete Value ( ). () . PS ED Rl,
PS Rl.
1. Top/Sub
Worksheet ( ).

5137118-145. . 2

11-19

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


11.

2. ,
.
.
3. Delete Value ( ).

:
1. Rl 4 ,
3 .

PS

0,500

0,600

0,700

ED

0,100

0,200

0,300

Rl

0,800

0,667

0,571

1. PS 3.
2. 3, 1 , .

PS

0,400

0,500

0,700

ED

0,000

0,100

0,300

Rl

1,000

0,800

0,571

, .
Exclude Value ( ), , . , , , .
1. Top/Sub
Worksheet Display ( ).
2. ,
.
.
3. Exclude Value ( ).
4.
, .
5. , Exclude
Value ( ).

5137118-145. . 2

11-20

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


11.

. 11.12.

, .
.
.
, .
1. Method () Set
().
2. . Set (). .

5137118-145. . 2

11-21

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


11.

. 11.13.


, :
1. Examiner's Comments ( ).
Examiner's Comments.
2. .
3. Examiner's Comments ( ),
Examiner's Comments.

5137118-145. . 2

11-22

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


11.

. 11.14.

Examiner's comment

. Examiner's Comments ( ), -
. Set ().
..
1. Intravessel (), .

5137118-145. . 2

11-23

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


11.

. 11.15.

Intravessel

2. .
.
. 11.16.

3. .
.
. 11.17.

Vessel Summary (
), Save () Set ().
, Clear
() Set ().
, Cancel () Set ().
. Vessel Summary.

5137118-145. . 2

11-24

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


11.


Vessel Summary ,
. .
, Top/Sub Vessel Summary ( ).
. 11.18.

1. ( ),
. .
, ,
. 11.19. .
. 11.19.

2. .
3. .
(, ICA/CCA).
().
4. .
.

5137118-145. . 2

11-25

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


11.

5. . ICA/CCA:
ICA/CCA ICA CCA .


ICA/CCA
(CCA) (, ).
.
ICA/CCA , .
. , . : Ante (), Retr
() Abs ().
, .
Set (). ( , Ante, Retr Abs). .
( ).


- ( RAR RENAL/AORTIC) .
,
( , ) . .
,
.


( ). (
(stenotic/pre)).
. ,
.


, . , BAA , Image Archive ( ) .

5137118-145. . 2

11-26

12

5137118-145. . 2

12-1

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


12.


, . , . , , .
, .
, , .


. . . c. 4-2.
- , Top/Sub.
,
.
, , .

5137118-145. . 2

12-2

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


12.

Generic . . . c. 7-42.

B-.

M-
. . . M c. 7-36.

. . .
c. 7-50.

:
1. Exam Calcs ( ).
Urology () .
2. , .

B-
B- :

A/B

. . B- c. 7-29.
(Urology Exam Calcs) ( , ),
.
Urology Exam Calcs.
Top/Sub.

5137118-145. . 2

12-3

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


12.

. 12.1.

Top/Sub Urology Exam Calcs B-Mode

. Top/Sub
Bladder ( ), Prostate Vol ( ), Renal
Vol ( ) Bladder Vol ( ),
Utility > Measure screen (
> Measure).

5137118-145. . 2

12-4

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


12.


.
. .
. 12.2.

Top/Sub Bladder Volume

, :
1. .
2. Bladder ( ),
.
3. .
.
4. , 2 3.
.

5137118-145. . 2

12-5

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


12.


.
. .
. 12.3.

, :
1. .
2. Prostate (),
.
3. .
.
4. , 2 3.
.

5137118-145. . 2

12-6

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


12.

PSA ( )
PSA ( ) PPSA ( ) Urology Patient ( ) PSAD ( ) PPSA .
Worksheet ( ).
. 12.4.

Urology Patient

. 12.5.

PSAD: (PSAD) : PSAD = PSA/


PPSA: (PPSA) : PPSA = x PPSA

5137118-145. . 2

12-7

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


12.

. 12.6.

: m1, m2
m3, Avg., Max., Min. Last.

PSA PPSA .

Urology

5137118-145. . 2

12-8

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


12.


.
. .
. 12.7.

Top/Sub Renal Volume

, :
1. .
2. Renal (), .
3. .
.
4. , 2 3.
.

Stepper Volume
( )
STVOL ( ) ,
,
.

5137118-145. . 2

12-9

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


12.

.
n n+1 (An+An+1)d/2.
:
V = d [ ([A1+A2]/2) + ([A2+A3]/2) + .... + ([(An-1)+An]/2)].
, :
V = d [ (5/6)A1+A2+A3+....+(5/6)AN].
: Ellipse (), Trace (), Caliper (), Circle
(), Spline ().
. 12.8.

Stepper Volume


.
. .
.
, .(47 C).

5137118-145. . 2

12-10

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


12.

. 12.9.

18 11.

.
. 12.10.


B6 L6.

. 12.11.

5137118-145. . 2

12-11

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


12.

,
, . . .
. 12.12.

II

STVOL ( )
STVOL ( ) .
STVOL
Utility > System > System Measure ( >
> ). : 5 2,5 .
. 12.13.

STVOL

5137118-145. . 2

12-12

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


12.

Stepper Volume:
1. .
2. Freeze (-).
3. Measure ().
4. Top/Sub STVOL;
.
. 12.14.

Top/Sub Urology

5. STVOL.
6. STVOL STVOL
.
. 12.15.

STVOL

7. 5 6. Stepper Volume,
STVOL Done.

5137118-145. . 2

12-13

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


12.

. 12.16.

STVOL done

. ,
STVOL 50.
8. 57.

. 12.17.

Stepper volume, Measure.


Worksheet Display ( ).

STVOL

5137118-145. . 2

12-14

13

5137118-145. . 2

13-1

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


13.


, . , . , , .
, .
, , .


. . . c. 4-2.
- , Top/Sub.
,
.
, , .

5137118-145. . 2

13-2

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


13.

Generic (). Generic () . . . c. 7-42.

(PedHip):

B-.

M-
. . . M- c. 7-48.


.
. . c. 7-50.

B-
. 13.1.

Top/Sub B-

5137118-145. . 2

13-3

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


13.

% .

A/B.

. . B- c. 7-42.

. , .
, ,
.
:1
1. .
2. .
3.
osileum .
() 1 3 (osseous convexity). () 1 2
, .

. 13.2.

5137118-145. . 2

a.

d.

b.

e.

c.

f.

: R GRAF, Journal of Pediatric Orthopedics, 4: 735740 (1984)

13-4

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


13.


()

,
:
1. Top/Sub () right () left () HIP ().
.
2. .
.
3. , Ellipse () Hip ().
4. , Set ().
.
5. , .
6. , Ellipse () Hip ().
7. , Set (). .
8. .
9. , Ellipse () Hip ().
10. , Set ().
( ).

Alpha
HIP

Alpha HIP
.
(Alpha HIP), :
1. Top/Sub () right () left ()
Alpha HIP ( ).
.
2. .
.
3. , Ellipse () Hip ().
4. , Set ().
.
5. .
6. , Ellipse () Hip ().
7. , Set ().
() .

5137118-145. . 2

13-5

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


13.

d:D

d:D . , :
1. Top/Sub () right () left () d:D Ratio ( d:D).
.
2. . .
3. , Ellipse () Hip ().
4. , Set ().
5. , .
.
6. , Ellipse ().
7. , ,
Set ().
d:D .

5137118-145. . 2

13-6

14

5137118-145. . 2

14-1

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


14.

5137118-145. . 2

14-2

15

5137118-145. . 2

15-1

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


15.

, ,
( ):

, .

. .

DICOM P1.

( ) P2 DICOM-.

DICOM- F4 ( ).

Patient
().

.
.
, , DICOM . . ( .) . (, ).

. . .

. DICOM ,

.

, .

GE Medical Systems
. GE Medical Systems
.

.
.

5137118-145. . 2

15-2

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


15.


(, .) . . 16.
DICOM-, . 16.


. . 16.

Print ()
Print
. . 16.


. 16.

DICOM-
() DICOM- F4. C
DICOM- , ,
. ,
, .

5137118-145. . 2

15-3

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


15.

15.1.

Hold ()

. Resend ( ) Send-To (),

Pending ( )

(), Active Pending.


Append ()

.
1: .
( New Patient End Current Patient).
2: 3x3, 8 .
( New Patient
End Current Patient)

Active ()

( )

Success ()

Failed ()

. . Retry () Delete ()

Done ()


,
, . . 16.
. . 16.

5137118-145. . 2

15-4

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


15.. . 4.

, .

. .
,
(, ).
, , . , - (, DICOM .). 1, .
, . (12 ) ( ).
Active Images ( ) Analyze (), New
Patient ( ).

5137118-145. . 2

15-5

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


15.

. 15.1.


1. ( Set)
.
2. , .
3. .


, .
1. ( Set)
.
2. ,
.
3. Set (), .


, :
1. Freeze (-).
2. .

5137118-145. . 2

15-6

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


15.

3. Print ().
, .


, . .
.
:
(. ).

1. Freeze (-).
2. .
3. .
4. Print ().
. ( ) Preview
Loop before store ( , . . 16).

Preview Loop before store ( ) :


1. Print ().
2. ,
.

Preview Loop before store ( ) :


1. Print ().
2. .
3. .
4. Print ().
.

5137118-145. . 2

15-7

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


15..
: (1), (2),
/ (3) Menu () (4).
. 15.2.


,
Active Images Page ( ).

,
Review ().
.
, L / R. : . - .

, :
1. .
2. Image History ( ).
3. .
4. .
5. Review ().

()
.
1. , ,
Set (), .
2. Set.

/
, . ,
.

5137118-145. . 2

15-8

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


15.

Menu ()
Menu () Set ().
:

Save As ( ).

Image Properties ( ).

Cancel ().

Save As ( ):
RawDicom (.dcm), Dicom (.dcm), AVI (.avi), Jpeg (jpg) SR. , :
1. .
2. (.dcm, .avi, jpg SR).
3. .
. Image only ( ), ; Secondary capture ( ),
.

Save As

,
.


EZBackup/
Move

. .Export/Import

( ) .


CD-R DVD-R, CD-RW
( ), DVD-RAM, DVD+R -. CD-R 16x .


F3.
.
finalize. .

5137118-145. . 2

15-9

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


15.

, ,
finalize .

Save As ( )

Windows
. , :
.
1. : . Utility > Connectivity > Removable Media ( ). .
. Format (), .
2. Set ().
-.
3. , , , Set.
.
4. Menu () .
System Menu ( ).
. .avi Menu.
5. Save As ( ). SAVE AS.
. 15.3.

Save As

5137118-145. . 2

15-10

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


15.

: (/), () (*).
6. Save in archive ( ): .
7. File name .
. DICOM RawDICOM
, DICOM.
8. Store (): Image only ( )
Secondary capture ( ).

Image only:

Secondary capture: , , . DICOM RawDICOM.

9. Compression (): .
10. Quality (): ( 10100).
.
11. Save as type ( ): :

RawDICOM: GE raw DICOM.

DICOM
DICOM.

AVI: AVI.

JPEG: jpeg.

12. Save ().


13. , F3, .
14. finalize . , Yes (). , No ().
.
. 15.4.

Finalize CD-ROM

5137118-145. . 2

15-11

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


15.


,
JPEG, Save As ( )
(Save As Type) AVI.
AVI.
15.2.

Image Only
( )

Secondary Capture
( )

(
)

. , .. ,

( )

- USB
- USB .
!

- USB Eject () (F3) USB, .


. USB Flash USB-,
LOGIQ P5/LOGIQ A5.

Save As ( )
- USB
- USB,
:
1. USB Flash USB-, DVD.
2. , .
3. Menu () .
Save As ( ).
USB Drive.
4. : Image only ( )
Secondary Capture ( ), Type of compression ( ),
Quality () (Raw Dicom, Dicom,
AVI, Jpeg SR).
5. Save (). Eject () (F3). , USB Drive.
6. - USB USB.

5137118-145. . 2

15-12

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


15.


- USB , :
1. USB Flash USB-, DVD.
2. Utility> Backup/Restore (
/).
USB Drive.
3.
, 16.
4. Eject () (F3).
-, USB Drive.
5. - USB USB.

- USB
- USB, :
1. USB Flash USB-, DVD.
2. Utility > Connectivity > Removable Media ( ).
3. Removable Media ( )
USB Drive.
4. - USB.
5. Format ().

EZBackup/Move ( /)
EZBackup/Move . 16.

5137118-145. . 2

15-13

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


15.

Data Transfer ( )
Exam Data Transfer ( )
.

. 15.5.

Import ()

Export ()

Worklist ( )

Q/R (/)

Exam Data Transfer

( Back Up/Retrieve)
, .
. ,
. .
.
. .
.
DVD, Removable CD Archive ( -).

5137118-145. . 2

15-14

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


15.

.
.
. ,

.
. .
,
Unlock All ( ) Utility
> Admin > Logon (
).

,
:
1. . Yes/OK (/OK)
.
2. Patient () Data Transfer
( ).
3. Data Transfer ( ).
Export ().
4. Transfer From ( ) Local
Archive-Int.HD ( )
, .
5. Transfer From ( ) ( )
, .
, Windows.
, , ..., ... Shift + Set ().
, , ...,
... Ctrl + Set
(). ...
Ctrl + Set . .
Search ()
.
Select All (
).
.
.
,
,
.
6. Transfer To ( ).
7. Transfer ().
.

5137118-145. . 2

15-15

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


15.

8. F3, .
.
.
DICOM Raw DICOM
.

,
.
1. .
2. Patient () Data Transfer ( ).
3. Data Transfer ( ). Import
().
4. Transfer From ( ).
5. Transfer From ( ) ,
, .
6. , .
7. Transfer ().
.
8. . ,
.
9. F3, .
. Import EZBack up EZ Move.
.
, Raw Data.

( DICOM )
. Query/Retrieve (/)
,
.

1. Patient () Data Transfer ( ). Data Transfer ( ).


2. Q/R (/). Transfer To (
) ,
.
. Transfer To
Local Archive Int. HD ( ).
3. Query/Retrieve (/)
Transfer From ( ).

5137118-145. . 2

15-16

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


15.

. Utility (
). .
4. Transfer From ( ) Query
(). .
5. , .
. ,
Query ().

1. , .
2. Transfer (). Query/
Retrieve (/). .

(
)
1. Patient () Data Transfer ( ). Data Transfer ( ).
2. Worklist ( ). Transfer To (
) ,
.
. Transfer To
Local Archive Int. HD ( ).
3. , .
Refresh (), , Transfer From ( ).
.
Utility ( ).
.
. Utility ( ) .
,
.
4. , .
5. Transfer ().
.

5137118-145. . 2

15-17

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


15.

Send To ( )
( DICOM)
1. Review ().
Patient Exam ( ).
. 15.6.

Patient Exam

2. , , Send to ( ).
.
Local Archive Int. HD ( ).
Send To ( ).
3. OK.
. 15.7.

Send To

5137118-145. . 2

15-18

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


15.

. -
Utility ( ).
.

.
( EZBackup/ Move), .
1. .
. Utility > Connectivity
> Removable Media (
). .
2. .
Ok. , .
. 15.8.

Format Successful

3. Utility ( ). System () Backup/Restore ( /).


4. . Backup ( )
Patient Archive ( ), Report Archive ( ) User Defined Configuration ( ). Backup.

5137118-145. . 2

15-19

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


15.

. 15.9.

System/Backup/Restore Preset

. detailed ()
. .
. 16.
5. Ok .
.
. 15.10.

5137118-145. . 2

: (/), (-) (*).

15-20

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


15.

Sony UP-D897

Sony UP-D23MD

HP Inkjet 1000

HP Inkjet 1200

USB-
(Service), :
1. USB, ( Service).
2. , . . Basic Service Manual ( ).
3. Utility > System
> Peripherals ( ). Default
Printer ( ).
4. Utility > Connectivity
> Buttons ( ).
, Destinations ( ) . Add ().
5. , . , .
6. , .
.
.
Utility > System > Peripherals ( )
Print Full Screen ( ).
.
.
, Utility > System >
Peripherals Enable Video Invert ( ) Standard Printer ( ).
. , - ( *.inf).

5137118-145. . 2

15-21

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


15.


.
, Utility > Connectivity > Buttons (
) Video Capture Device (
).


USB.
:

. 15.11.

HP Inkjet 1000

HP Inkjet 1200
.


. LOGIQ P5
LOGIQ A5 ;
.
1. USB.
2. Utility > Connectivity > Service ( ). Standard Print ( ).

5137118-145. . 2

15-22

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


15.

. 15.12.

Service

3. Printer ()
Properties ().
. .
4. Properties () :

Rows () = 3

Columns () = 2

Orientation () = Portrait ()

Right Margin ( , ) = 10

5. Name () .
. Button ().
6. Save () Button
().
. 15.13.

Button

7. (Print1, Print2 ..)


Physical Print Buttons ( ).
8. MyComputer >>,
Printflow View ( ).
9. Standard Print ( ) Active Image ( )
Active Image Printer ( ).
10. Save ().

5137118-145. . 2

15-23

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


15.

. 1 ,
2x3 ,
.


, :
1. Utility > System > Peripherals (
) Setup () Printers ().
2. Name ().
3. Set (). Set as
Default Printer ( ) Set.
. 15.14.

4. Save ().
5. , Report () Print ().

5137118-145. . 2

15-24

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


15.


Utility > System
> Peripherals ( ).
: Sony UP-D897
UP-D23.
.
N-up . Utility->System->Peripherals (
).

( LOGIQ P5 LOGIQ A5)


: 1) , 2)
( ).
!

LOGIQ P5 LOGIQ A5 USB


.
LOGIQ
P5 LOGIQ A5.
:
1. Utility > Connectivity > Service ( ). Standard Print ( ). Printer () Properties (). UP-897 (Portrait) .
2. Name () .
Button (). Printer () Properties () . Save ().
3. Button ().
(Print1, Print2 ..) Physical Print Buttons ( ). MyComputer
>>, Printflow View (
). Save ().


Sony UP-D21

Sony UP-D21.
1. Utility > System > Peripherals ( ). Printers
(). UP-D21,
( Set) Properties
(). Printing Preferences (
) .
2. Layout () Landscape
().

5137118-145. . 2

15-25

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


15.

. , Utility
> Connectivity > Standard Print ( ),
.
3. Paper ()
Paper Size ( ) UPC-21L.
4. Gray Balance ( ).
A B Gray Balance 5.
5. Graphics (). Color Adjust ( ) Gamma Select ( -). Gamma 3. Color Adjust ( ) Lightness ().
Light () 3, Dark ()
0, Sharpness () 7,
Gamma 6. Apply ().
OK.
6. Apply ().
OK.
7. Save (), Exit ().
Sony UP-D23

Sony UP-D23.
1. Utility > System > Peripherals ( ). Printers
(). UP-D23,
( Set) Properties
(). Printing Preferences (
) .
2. Landscape ().
. , Utility
> Connectivity > Standard Print ( ),
.
3. Paper ()
Paper Size ( ) UPC-21L.
4. Gray Balance ( ).
A B Gray Balance 5.
5. Graphics (). Color Adjust ( ) Gamma Select ( -). Gamma 3. Color Adjust ( ) Lightness ().
Gamma 3. Apply (). OK.
6. Apply ().
OK.
7. Save (), Exit ().

5137118-145. . 2

15-26

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


15.


Sony UP-D897

Sony UP-D897.
1. Utility > System > Peripherals ( ). Printers
(). UP-D897,
( Set) Properties
(). Printing Preferences (
) .
2. Layout () Portrait
().
.
Utility > Connectivity > Standard Print (
) .
3. Advanced ()
Layout (). Paper Size ( ) 1980x1280. Density Adjust ( ). Properties ().
Gamma SOFT (TONE3) (, 3).
Dark () 0, Light () 0,
Sharpness () 7. Save
(). . Save ().
OK. Apply (). OK.
4. Properties () Sharing ( ). , Do not share this printer (
).
5. Ports (). USB Sony
UP-D897. Enable bidirectional support ( ).
6. Advanced (). : Always Available (
), Priority 1 ( 1), Sony UP-D897,
Spool print documents so program finishes printing faster ( ), Start printing immediately
( ), Print spooled documents first ( ) Enable advanced printing features (
). OK.
7. Security (). .
8. OK.
9. Save () Exit ().


Mitsubishi P91DW

5137118-145. . 2

Mitsubishi P91DW.
1. Utility > System > Peripherals ( ). Printers
(). Mitsubishi P91DW,
( Set)
Properties (). Printing Preferences
( ) .

15-27

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


15.

2. Paper () Image Size


( ) 1024768,
, Scaling () 100 %.
. , Utility >
Connectivity > Standard Print (
),
.
3. Option ()
Sharpness () Hard ().
Overwrite Front Panel Setting ( ) Front Panel Setting ( ).
Printer Gamma (- ) r=4
Buzzer Sounds ( ).
OK. Option () Apply
().
4. Image Adjust ( ) Adjust (). Brightness
() Contrast () 0.
Apply (), OK, .
5. Properties () Sharing ( ) ( )
.
6. ,
Ports (). USB Mitsubishi P91D.
7. Advanced (). : Always
Available ( ), Priority 1 ( 1),
Mitsubishi P91 Spool directly to the printer (
).
8. Security (). .
9. Device Settings ( ).
.

Video Capture
Standard Print ( ) Active
Images ( ) Patient (). Standard Print Utility > Connectivity -> Button
( ).

5137118-145. . 2

15-28

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


15.

. 15.15.

, :
1. , , Active Images
( ). (1)
2x3 .
2. Standard Print ( ).
. - ,
,
.
. ,
. .
Active Images ( ), :

5137118-145. . 2

Standard Print ( )
Utility > Connectivity > Button (
).

Active Images Page ( )


Standard Print ( ).

15-29

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


15.
LOGIQ P5 LOGIQ A5
OB, GYN Vascular .
. LOGIQ P5 LOGIQ A5
: Viewpoint, Sonultra CustomLab.

LOGIQ P5 LOGIQ A5
RS232C RS232C ( 9-,
) USB.
. LOGIQ P5 LOGIQ A5
.


, .
1. , .
2. Worksheet ( )
Meas. Transf. ( ).
. 15.16.

OB Worksheet

5137118-145. . 2

15-30

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


15.

3. . . .
. , , . .
. , ,
, .

5137118-145. . 2

15-31

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


15.


, :
1. Top/ Sub Utility -> System -> Peripherals ( ).
2. VCR ().
3.

Save (), Exit ().

4. LOGIQ P5/LOGIQ A5, .


!

. , LOGIQ P5/LOGIQ A5
.


,
VCR (). Top/Sub.
. 15.17.

Top/Sub VCR

5137118-145. . 2

15-32

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


15.

15.3.

1. .
2. Record ().
3. MIC

Pause ()

Record ()

Stop ()

Rewind ( )

Play ()

Pause ()

Play ()

Stop ()

MIC ON/OFF (/ )

Volume () ,

Fast Forward ( )

Fast Reverse ( )

.
Search Forward/Reverse ( /),

Search Speed ( ) ,

Search end of last exam (

Counter Reset ( )

Eject ()

Video Source ( ).
VCR (): .
Printer (): (UP-2900MD UP-51MD). .
Off ():

. :
video () .
video (),
.


, Video Source ( ) Top/Sub B-Mode (B-).

5137118-145. . 2

15-33

16

5137118-145. . 2

16-1

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

Preset ( ) :

System presets ( c ). , , .

Imaging presets ( ).
.

Comment library presets ( ).


.

Body Pattern library presets (


).
.

Application and User Defined presets (


).
.

Test patterns ( ). .

Connectivity Setup ( ).
, .

Measurement and Analysis presets ( ). , , .

System Administration presets ( ). : .

3D/4D. 4D 3D.

Service (). Service ().

Search (). (
Measure (), Reports () Service () ).

, Utility ( ) Top/Sub.

5137118-145. . 2

16-2

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

System presets ( ) :

General () Location (), Date/Time (/


), Patient Info ( ), Key Usage ( ) Utility ( ).

System Imaging ( ) CINE


Loop Store ( ), Cardiac (), Biopsy
Guides ( ) Image Control and Display (
).

System Measure ( ) Measurement


(), Cursor () Results Window ( ).

Backup/Restore ( /) Backup
( ), Media (), EZBackup/Move, Detailed Restore
of User Defined ( ).

Peripherals ( ) Video Settings


( ), VCR (), Print (
), Store ( ) Setup ().

User Defined Keys ( )


.

About ( ) , .


, :
1. Utility ( ).
2. Top/Sub System (). System
().
3. ,
.
4. .
5. , Save (). , Exit (). , .
. ,
.

5137118-145. . 2

16-3

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

System/General Preset
System/General ,
.
. 16.1.

System/General Preset

16.1.

Location ()

Hospital ()

Department ()

Language ()

Units ()

Regional options (
)

Russian/Greek (/)

16.2.

Date and Time ( )

Time Format ( )

: 12 Hr (12-) AM/PM 24 Hr (24-)

Date Format ( )

: //, // //

Default Century ( )

Date/Time (/)

, Date/Time Properties ( /),


, ,

16.3.

General User Interface ( )

Color Level (requires reboot) (


, )

System Color ( )

5137118-145. . 2

16-4

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

16.4.

Configuration Application ( )

Obstetrics (
)

Obstetrics ()
Patient () Application ()

Gynecology (
)

Gynecology ()
Patient () Application ()

Cardiology ()

Cardiology ()
Patient () Application ()

Urology ()

Urology ()
Patient () Application ()

Pediatrics ()

Pediatrics ()
Patient () Application ()

Small Parts (
)

Small Parts (
) Patient () Application ()

16.5.

Patient Information ( )

Anonymous patient
( )

Title Bar Font Size (reboot)


(
(
))

: ,
. ,

16.6.

Key Usage ( )

CineRun Trackball control


(
)

Frame by Frame () Loop Speed ( ).


Frame by Frame . Loop Speed .
, , .

Program Key Mapping (


)

Set (Pointer (), Set ()


Freeze (-)). Set Select

Reverse Rotary (
)

Focus Position (
), Depth (), Steer ( ) Baseline ( )

Enable Hot Key (


)

, -

Trackball ()

. , Mouse Properties (
): faster (), slower (), snap-to default ( )

5137118-145. . 2

16-5

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

16.7.

Utility ( )

Prompt for Save on Cancel or


Exit (
)

Utility Font Size ()

Utility ( ): Small (),


Medium () Large ()

, ,
.

.
, .
1. Utility> System> General ( ) . , .
2. Regional Options ( ),
Language (), Details (),
Installed Services ( ) Add (), Keyboard layout/IME
( /IME) United States-International ( ). OK,
Default input language ( ) English (United States) United States International ( ( ) , ), Apply () OK.
. 16.2.

International ()

5137118-145. . 2

16-6

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

3. Advanced () Language for non-Unicode programs ( ,


). Apply (). Yes (), ,
, No (),
. Save ()
Utility ( ).
. 16.3.

4. . .
5. , Ctrl+Shift
. Alt GR + .

5137118-145. . 2

16-7

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.. 16.4.

1. Utility> System> General ( ) Russian () Greek ().


, .

2. Regional Options ( ),
Standards and Formats ( )
Russian () Greek (). Location ()
: Russian () Greek (). Apply ().
. 16.5.

Regional Options ( )

3. Language (), Details (),


Installed Services ( )
Russian () Greek (). Default input language ( ) Russian > Russian ( () Greek > Greek ( ()), Apply
(). OK.
4. Advanced () : Russian
() Greek () Language for nonUnicode programs ( , ). Apply (). Yes (), , ,
No (), .
Save () Utility ( ).

5137118-145. . 2

16-8

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

. 16.6.

5. . .
6. ( ) , Alt+Shift.
7. , Apply ().
OK.
. .
.
. 16.7.

5137118-145. . 2

16-9

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

.
. 16.8.

System/System Imaging Preset


System/System Imaging , , .
. 16.9.

System/System Imaging Preset

16.8.

Time span (no ECG) [s] (


, , )

( ).
3 ( 77 - 97 )

Preview loop before store ( )

5137118-145. . 2

16-10

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

16.9.

Time before heart cycle [ms] (


, )

Time after heart cycle [ms] (


, )

Time span of systole [ms] (


)

16.10.

Show Center Line (


)

Show Outer Lines ( )

Enable 0.5 cm markers (


0,5 )

0,5

Show Biopsy Mark on CFM


Simultaneous Mode (
)

Biopsy Mark Type (


)

: Dot (), Polyline ()

16.11.

Image Control and Display ( )

Horizontal Scale (
)

TGC Display (
TGC)

(TGC)

PW Velocity Units in cm/s (


PW)

Split screen full height display of


linear images (
)

,
,

Use full height in Zoom on linear


images (
)

Increase display image size (


)

. B- .

Auto Invert on Linear Steer ( )

, ASO

5137118-145. . 2

16-11

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

Auto Invert on ASO (ASO)

ASO

Audio Volume ( )

Auto Freeze (15 minutes) ( 15 )

- 15

Image Parameter Size (reboot


required) ( ,
)

: small (), medium () large ().

Show Clipboard (
)

System/System Measure Preset


System/System Measure , .
.
. 16.10.

System/System Measure Preset

16.12.

Repeat Measurement ( )

: Off (), Repeat (), DefaultMeas ( )

OB Type ( )

: USA (), Europe (), Tokyo


( ), Osaka ( ) ASUM ( )

EFW GP

EFW-GP (Estimated Fetal Weight-Growth Percentile


)

CUA/AUA for Hadlock (CUA/AUA


)

: CUA (Composite Ultrasound Age ) AUA (Average Ultrasound Age )

Hadlock Table Type ( )

: Hadlock 82 Hadlock 84

5137118-145. . 2

16-12

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

EFW Formula (Europe) (


, )

(EFW) :
(Shepard), (Merz), (Hadlock), (German), (Rich)

EFW Formula (Tokyo) (


,
)

(EFW)

Add 1 week to EDD ( 1)

OB Graph Display ( - : Single ( ) Quad


)
( )
OB Graph Single Display (
)

, :
Last Meas ( ) EFW ( )

Fix Caliper by Print key (


Print)

, Print Set ()

Stepper Volume Increment (


Stepper Volume)

5 2,5

16.13.

Cursor ()

Cursor Type ( )

Cursor Size ( )

: 12x12 9x9

Cursor Line Display (


)

, Set () . ,
Set ()

Cursor Ellipse Cross Line Display


(
)

D Manual Trace Cross Line


Display ( D-,
)

Cursor Position ( )

: 1st Cursor (1- ), 2nd Cursor (2- ) Image Center


( )

Color When Set (reboot) (


Set, )

: white (), yellow (), , bright red (-) , orange ()

16.14.

Result Window Mode Depend


(
)

Result Window Position X


[0-1024] (
X
[0-1024])

,
. X ( )

5137118-145. . 2

16-13

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

Result Window Position Y


[0-768] (
Y
[0-768])

,
. Y ( )

Result Window Location 2D


(
2D)

: Left-Bottom ( ), Left-Top (
), Right-Bottom ( ) Right-Top ( )

Result Window Location-Timeline


(
)

: Left-Bottom ( ), Left-Top ( ),
Right-Bottom ( ) Right-Top ( )

Result Window Format (


)

: Wide () Narrow ()

Font Color (reboot) (


, )

: White (), Off White (), Yellow (), Bright Red (-) Orange () ( )

Font Size Default Resolution


(For CRT) (
, )

: small (), medium () large () ( )

System/Backup and Restore Preset


,
, . .

.
-, DVD, -
USB USB-.
-.
!

. 16.11.

GE Medical Systems
.

System/Backup/Restore Preset

5137118-145. . 2

16-14

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

16.15.

Backup ( )

Patient Archive ( )

User Defined Configuration


( )

( iLinq )

Backup (
)

16.16.

Media ()

Media ()

16.17.

EZBackup/Move ( /)

Reminder Dialog Interval days


(
Reminder
()

,
EZBackup/Move ( /)
( )

Enable Reminder Dialog


(
Reminder)

, Reminder ()
EZBackup/Move

Backup files older than in days


( ,

)


. 0 (),
,

Move files after backup ( )

Media ()

Media capacity for estimate


(MB) (
, )

16.18.

Restore ()

Patient Archive ( )

User Defined Configuration


( )

( iLinq ).
! LOGIQ P5/LOGIQ A5.

Restore ()

5137118-145. . 2

16-15

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

Detailed ( ) .
. , ,
Restore ().
16.19.

Detailed Restore ( )

Imaging Presets (
)

Connectivity Configuration
( )

Measurement Configuration
( )

Comment/Body Pattern Library


(
)

All Others ( )

, Detailed Restore ( ). ,
System Preset ( )

Restore ()

3D/4D

3D/4D

:
,
, , ,
. , , ,
.
.
!

EZBackup
( ), Save As ( ) Export () .
Patient ()
, EZBackup/Backup ( ) Export () .
.
.

5137118-145. . 2

16-16

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

:
1. .
. . .
.
2. Utility ( ).
3. System ().
4. Backup/Restore ( /). Backup/Restore.
5. Backup ( ) Patient Archive (
).
6. Media () CD (-).
7. Backup ( ).
. Backup/Restore .

EZBackup/Move ( /)
EZBackup/EZMove
( , ) .. ,
.
, , , 500 , 2,5 , 5 -, 200 -.
,
10 .
,
. . , 10
.
. , . . .
,
.

5137118-145. . 2

EZBackup/EZMove DVD-RAM.

16-17

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

EZBackup/EZMove .
- EZBackup/
EZMove .
EZBackup/
EZMove ( USB-),
.
1. EZBackup/EZMove USB-.
. EZBackup
Utility > Admin > Logon ( ) Unlock All (
).
2. EZBackup/Move Utility > System >
Backup/Restore ( /
).
3. EZBackup/Move,
Patient () EZBackup
. EZBackup/Move.

. 16.12.

EZBackup/Move

5137118-145. . 2

16-18

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

. EZBackup/Move 20 (
).

, .
4. , EZBackup/Move, Next ().
. EZBackup/
Move .
.
. EZBackup/Move . , ,

, EZBackup/Move .
. EZBackup/EZMove , ,

.
. ,
, .
EZBackup/Move ,
.
5. EZBackup/
Move, 2. . ,
. (
), . Next ().
. 16.13.

EZBackup/Move, 2

5137118-145. . 2

16-19

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

6. . Next
().
. ,
. ,
OK.
7. .
, . OK.
. 16.14.

. , Insert Media ( ), LOGIQ P5/


LOGIQ A5,
.
. EZBackup/Move .
.

16.20.

EZBackup/Move

Older than __ Days


( __
)

Media Label (
) Scanner ID
(
)

.
. .
!

.
8. . Finish ().

5137118-145. . 2

16-20

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

. 16.15.

EZBackup/Move, 4

9. EZBackup/Move () .
. EZBackup .
!


, . , .

Patient () Import ().
1. Patient () ( ,
).
2. , Patient ().
3. .
. ,
.
. ,
,
, .
. ,
Import ()
, . , , .

. .

5137118-145. . 2

16-21

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

:
!

. .
, , .
1.
.
2. Utility ( ).
3. System ().
4. Backup/Restore ( /). Backup/Restore.
5. Restore () Patient Archive ( ).
6. Media () Backup/Restore ( ).
7. Restore ().
.
Backup/Restore .

:

( ) LOGIQ P5/LOGIQ A5 ( ).


.
1.
LOGIQ P5/LOGIQ A5, .
2.
LOGIQ P5/LOGIQ A5 ( ;
,
Detailed Restore ( )).

5137118-145. . 2

16-22

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

:
!


,
Patient Archive ( ) .
1. .
2. Utility ( ).
3. System ().
4. Backup/Restore ( /). Backup/Restore.
5. Backup ( ) User Defined
Configuration ( ).
6. Media () .
7. Backup ( ).
. Backup/Restore .
8. F3, .

:
!


.
.
,
.

,
Patient Archive ( )
.
1. .
2. Utility ( ).
3. System ().
4. Backup/Restore ( /). Backup/Restore.
5. Restore ()
, :

5137118-145. . 2

User Defined Configuration ( ).

16-23

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

Detailed Restore ( )
:

Imaging Presets ( )

Connectivity Configuration ( )

Measurement Configuration ( )

3D/4D ( 3D/4D)

Comment/Body Pattern Library (


)

All Others ( )

6. Media () .
7. Restore ().
.
System/Backup/Restore (/ /) . .

System/Peripherals Preset
System/Peripherals
.
. 16.16.

System/Peripherals Preset

16.21.

Format ()

: PAL NTSC

16.22.

: Composite () S-Video

no VCR ( )

: Print and Store


Options ( ), Utility >
Connectivity > Miscellaneous setup (
).

5137118-145. . 2

16-24

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

: Removable Media ( ),
Utility > Connectivity > Removable Media ( ).
16.23.

Printers ()

, USB , . Windows. . Windows


,
( -).
. Basic Service Manual ( ). ,

Print Full Screen (


)

Enable Video Invert (


)

,
,

System/User Defined Key


. 16.17.

User Defined Key Preset

5137118-145. . 2

16-25

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

16.24.

User Defined Key 1 ( 1)

User Defined Key 2 ( 2)

Biopsy Guide ( )

User Defined Key 3 ( 3)

Active Images Page ( )

User Defined Key 4 ( 4)

Auto Calc On/Off (/ )

User Defined Key 5 ( 5)

Save Image As ( )

Measurement Selection ( )

Auto Trace On/Off (/ )


DVD Format ( DVD-)

User Defined Key 6 ( 6)

Range Focus On/Off (/ )

Hot Key 1 (
1)

OB Graph Display On/Off (/ )

Hot Key 2 (
2)

X Beam ( )

Hot Key 3 (
3)

Print3 ( 3)

Hot Key 4 (
4)

ECG Display On/Off (/ )

Meas. all Clear ( )

Auto TGC ( )

Print4 ( 4)

Hot Key 5 (
5)
Hot Key 6 (
6)
Hot Key 7 (
7)
Hot Key 8 (
8)
Hot Key 9 (
9)
Hot Key 0 (
0)

5137118-145. . 2

16-26

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

System/About Preset
System/About .
. 16.18.

System About Preset

16.25.

Software Version ( )

Software Part Number (.


)

Build View ( )

Build Date (
)

16.26.

Image Part Number (.


)

Image Date (
)

16.27.

Patents ()

Patents ()

5137118-145. . 2

16-27

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

Imaging () :

B- (B)

(CF)

(PDI)

M- (M)

M- (AMM)

- (PW)

- (CW)

(HAR)

B- (BF)

B-

TruAgent Detection

General ( )


, :
1. Utility ( ).
2. Presets ( ).
Imaging ().
Imaging.
3. Preset ( ) .
4. Probe () .
5. .
.
, (, Abdomen ). ,
.
6. - , :

5137118-145. . 2

16-28

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

7. ,
Save ().
.
, , .
.
. ,
, Reload Factory Defaults
( ). .
5 .


B-
. 16.19.

B-

5137118-145. . 2

16-29

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.


. 16.20.

(PDI)
. 16.21.

-
. 16.22.

M-

5137118-145. . 2

16-30

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

M- (AMM)
. 16.23.

M-

- (PW)
. 16.24.

5137118-145. . 2

16-31

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

- (CW)
. 16.25.


. 16.26.

5137118-145. . 2

16-32

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

B-
. 16.27.

B-

B-
. 16.28.

B-

5137118-145. . 2

16-33

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

TruAgent Detection
. 16.29.

TruAgent Detection

. 16.30.

, , ,
.

1. ,
Utility > Imaging > General ( ).
2. Preset ( )
.

1. , Utility > Imaging > General (


).
2. Probe () .

5137118-145. . 2

16-34

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

Comment ()
.

Comments Libraries/Libraries Preset


( /
)
Libraries () . , .
, Comment ().
. 26 .
. 16.31.

Comment Libraries Preset

5137118-145. . 2

16-35

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

16.28.

Libraries ()

Library ()

Left () Right
()

Hot Key ( )

-
( )

User Defined Library ( )

Copy from Existing (


)


1. Library () .
. , Top/Sub.
2. , - , Set ()
:

Copy from Existing ( ) Set ().

3. , Save ().


9 - ,

.
1. Hot Key ( ) (A, S, D,
F, G, H, J, K L).
2. Set ().
3. Library () (
), Set ().
4. , Save ().
5. Enable Hot Key ( ) Key Usage ( )
Utility > System > General preset (
).
. Top/Sub Comment ().

5137118-145. . 2

16-36

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.


1. User Defined Library ( ) Create ().
.
2. , 2.
3. , Save ().


1. , .
2. Delete ().
3. , Save ().

Comments Libraries/Comments Preset


Comment ()
.
. 16.32.

Comment/Comments Preset

16.29.

Text ()

Text Font Size (


)

: ,

Text color ( )

Text Boundary ( )

: Group Move ( ) Word Wrapping ( )

Enable Type Over Mode ( )

. ,
,

5137118-145. . 2

16-37

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

16.30.

Arrow ()

Arrow Length ( )

Arrow Size ( )

Keep Arrow Size (


)

;
Rotate Arrow ( ) Top/Sub Comment
()

16.31.

General ( )

Retain while entering or leaving


timeline mode (

)

TextOverlay in Multiple Image

, F8 . ,

Erase When the image is


unfrozen (
)

Show Tool Tip ( )

Erase When the probe or application is changed (


)

, , Save ().

Comments Libraries/Applications Preset


Comments Libraries/Applications ( /) Applications preset (
). Applications preset ,
. , .
. 16.33.

Applications/Comments (/)
Comments Libraries ( ),
Top/Sub Applications ().

5137118-145. . 2

16-38

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

. 16.34.

Applications/Comments Preset

16.32.

Preset (
)

Select Library ( )

,
1. Preset ( ) .
2. Select Library ( ) , .
. ,
. , More () Top/Sub.
3. , Save ().


, Comment ()
. Top/Sub, .

5137118-145. . 2

16-39

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

. 16.35.

Top/Sub OB 2/3

5137118-145. . 2

16-40

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

Body patterns ( )
, .

Body Pattern Libraries/Libraries Preset


Body Patterns Libraries ( )
. ,
.
, .

.
. 16.36.

Body Patterns Libraries Preset

16.33.

Body Patterns Libraries ( )

Library ()

Left (), Middle


() Right ()

Hot Key ( )

10 -

5137118-145. . 2

16-41

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

Body Pattern Image ( )

User Defined Library ( )

Copy from Existing (


)


1. Library () .
.
, Top/Sub.
2. , - , Set () :

Copy from Existing (


) Set ().

. Top/Sub
Copy from Existing
.
3. , Save ().


10 - ,

.
1. Hot Key ( ) (Q, W, E,
R, T, Y, U, I, O P).
2. Set ().
3. Library () ,
Set ().
4. , Save ().
5. Enable Hot Key ( ) Key Usage ( )
Utility > System > General preset ( ).
. Top/Sub Body Patterns (
).

5137118-145. . 2

16-42

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.


1. New Library ( )
Create ().
.
2. , 2.
3. , Save ().

Body Pattern Libraries/Body Patterns


Body Patterns ( ) ,
.
. 16.37.

Body Patterns General Preset

16.34.

Body Patterns

Erase When the probe is


changed (
)

Erase When the image is


unfrozen (
)

, -

Copy to active side in multiple


image (
)

, B-

Body pattern background (


)

: Transparent () Opaque ()

, ,
Save ().

5137118-145. . 2

16-43

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

Body Pattern Libraries/Applications Preset


Body Patterns Libraries/Applications ( /) Applications Preset ( ). Body Patterns Applications ( /) , . ,
.
. 16.38.

Applications/Body Patterns (/ )
Body Pattern Libraries ( ), Top/Sub Applications ().
. 16.39.

Body Patterns Applications Preset

16.35.

Application ()

Select Library ( )

,
1. Preset () .
2. Select Library ( ),
.
.
, .
, More
() Top/Sub.
3. , Save ().

5137118-145. . 2

16-44

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

,
. Top/Sub .
. 16.40.

Top/Sub Body Patterns Small Parts

5137118-145. . 2

16-45

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

Application Settings ( ) .
, Comments () Body Patterns (
), .
. 16.41.

Application Settings Preset

16.36.

Preset ( )

Preset (
)

, .
, , . . . ,
c. 4-18

16.37.

Image Control & Display ( )

Show kHz scale (


)

, ,

Show Doppler Rate ( )

,
/

Frozen Dual Carry Over (


-)


Freeze (-)

Anatomical Angle Correction


( )

5137118-145. . 2

16-46

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

Join Dual Image for Linear


( , )

, ,

16.38.

Patient Info ( )

Titlebar Line 1 ( 2 )

Titlebar Line 2 ( 2 )

16.39.

Comments ()

Active function at Freeze


(
-)

: None (), Body Pattern ( ) Comments (). Body Pattern Comment, -


16.40.

Image Store ( )

Single frame (live store) ( ( ))

, .
,

Number of heart cycles ( )

. ( .)

16.41.

Left ()

Middle ()

Right ()

16.42.

Show ECG Tab (


ECG)

Top/Sub ECG

5137118-145. . 2

16-47

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

: Gray Bars ( ), Color Bars ( ), Resolution (), Text (), Brightness


Calibration ( ), Brightness Calibration 2 ( 2),
White (), Gray (), Red (), Green () Blue ().
. 16.42.


, :
1. Top/Sub Utility ( ) Test Patterns ( ).
Brightness Calibration Brightness Calibration 2.
, .

5137118-145. . 2

16-48

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

. 16.43.

2. Brightness/Contrast (/) .
3. 100.
, . ,
.
. .

5137118-145. . 2

16-49

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

Connectivity ( ) .
Connectivity. .


DICOM
( ) ( , ).
. DICOM , , .
.
LOGIQworks.


.
1. TCPIP: Internet Protocol.
2. Device (): .
3. Service ():
(, DICOM: , ,
) . , , DICOM.
4. Dataflow ( ): .
,
, .
5. Button (): ( ) Print ()
.
6. Removable Media ( ):
( DICOM, )
DICOM.

5137118-145. . 2

16-50

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

7. Miscellaneous (): , , ,
Patient ().
, Tcpip.
.
.
.
!

, Utility ( ),
LOGIQ P5/LOGIQ A5 ( ). , ,
TCPIP .

TCPIP
TCPIP .
1. Computer Name ( ) .
2. IP
:

DHCP.

IP (IP-Address) ( IP
), (Subnet Mask) (Default Gateway) ( ).

. DHCP. , IP-
DICOM.
3. Save settings ( ).
4. .
. TCPIP
. . IP- LOGIQ P5/LOGIQ A5
.

5137118-145. . 2

16-51

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

. 16.44.

Connectivity TCPIP Preset

16.43.

Computer Name ( )

Computer Name ( )

( )

16.44.

IP settings ( IP)

Enable DHCP ( DHCP)

IP-

IP-Address (IP-)

IP- . . IP Internet
Protocol ( IP). IP-

Subnet Mask ( )

. .
IP-, ,

Default Gateway (
)

. , ,
, .

Device ()
, :
1. Add ().
2. Name () .
3. IP- IP Address.

5137118-145. . 2

16-52

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

. 16.45.

Connectivity Device Preset

5137118-145. . 2

16-53

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

16.45.

Device ()

Add/Remove (/)

, Add (). , Remove ()

Ping ()

Ping,

Properties (): Name


()

Properties ():
IP-Address (IP-)

IP-

, :
1. .
2. Ping. , . , . IP- .


(
).
. 16.46.

Connectivity Services Preset

Services ( ) :
1. Destination Device ( ): . .
2. Service Type to Add ( , ): . , ,
.
3. Service Parameters ( ):
, Services. . DICOM Print.

5137118-145. . 2

16-54

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.


1. Service ( ).
Add ().
2. . Save
().
3. .


1. . Remove
().
2. Save ().


.
16.46.

Service Parameters ( ): Common Service Parameters (


)

Name ()

AE Title ( )

Port Number ( )

Maximum Retries ( )

Max #

Retry Interval (sec) (


, )

( )

Timeout ( )

.
.

5137118-145. . 2

DICOM

DICOM-

DICOM

/ DICOM

DICOM

DICOM

Echo Database V3.0

16-55

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

DICOM Image Storage


DICOM- , PACS.
. 16.47.

DICOM

16.47.

DICOM Image Storage

Allow Multiframe (
)

Allow raw data (


)

, TruAccess ( ) DICOM. , DICOM

Compression ()

: None (), RLE JPEG

Quality % ( )

1 100 % Lossless ( ).
,

Max Framerate (.
)

: Full (), 25 30

Color Support (
)

: Mixed (), Gray () Color ()

Reopen per image ()

Enable Structured Reporting


( )

5137118-145. . 2

16-56

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

DICOM-
DICOM Performed Procedure ( DICOM-) , .
. 16.48.

DICOM

DICOM
DICOM Print ( DICOM) DICOM-.
. 16.49.

DICOM

5137118-145. . 2

16-57

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

16.48.

Format ()

(: 1,1; 1,2; 1,3 7,5).


Priority ()

: High (), Medium () Low ()

Medium ()

: Clear Film ( ), Paper () Blue Film ( )

Copies ()

Orientation ()

: Portrait ( ) Landscape ( )

Film Size ( )

Film Destination ( )

: Magazine () ; Processor ( )

Magnification ()

: Replicate ()
; Bilinear ()
; Cubic ()
; None ()

Smoothing Type ( )

Trim ()

, : Yes ()
No ()

Min Density (. )

Max Density (. )

Border ()

: Black () White ()

Empty Image ( )

: Black () White ()

Color ()

: Color () Grey (- )

Configuration Information
( )

, -

Film Session Label (


)

5137118-145. . 2

16-58

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

DICOM Query/Retrieve Service


DICOM Query/Retrieve (/ DICOM) , .
. PACS
Query/Retrieve .
.
. 16.50.

/ DICOM

16.49.

DICOM Query/Retrieve Service (/ DICOM)

Max. Result (. )

Search Criteria (
)

Search Criteria ( ),

16.50.

Search Criteria ( ) DICOM Query/Retrieve

Select Search Criteria to Add


(
)

, . : Patient Name (... ), Patient ID (


), Modality ( ), Scheduled Procedure Start Date (
), Start Time ( ) End Time ( )

Tags (at least one) (:


, )

Properties (): Value


()

Selected Tag ( ): , Select Tag


( ) Referring Physician's Name (... ),
Value () ...

Properties (): Don't


Use ( )

:
, Don't Use Add to List ( )

Add ()

Remove ()

Clear ()

5137118-145. . 2

16-59

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

DICOM Storage Commitment


DICOM Storage Commitment (
DICOM) PACS , .
. 16.51.

DICOM

16.51.

DICOM Storage Commitment

Associated Storage ( )

DICOM Worklist
DICOM Worklist ( DICOM) ,
.
. 16.52.

DICOM

5137118-145. . 2

16-60

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

16.52.

DICOM Worklist

Max. Result (. )

Search Criteria (
)

Search Criteria ( ),

16.53.

Search Criteria ( ) DICOM Worklist

Select Search Criteria to Add


(
)

, . : Patient Name (... ), Patient ID (


), Modality ( ), Scheduled Procedure Start Date (
), Start Time ( ) End Time ( )

Tags (at least one) (:


, )

Properties (): Value


()

Selected Tag ( ): , Select Tag


( ) Referring Physician's Name (... ),
Value () ...

Properties (): Don't


Use ( )

:
, Don't Use Add to List ( )

Add ()

Remove ()

Clear ()

/
Measure/Transfer (/) .
. 16.53.

5137118-145. . 2

16-61

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

Standard Print
. 16.54.

16.54.

Standard Print

Printer ()

Rows ()

: 15

Columns ()

: 15

Orientation ()

: Landscape () Portrait ()

Top Margin (mm) ( , )

(0 51 )

Bottom Margin (mm) (


, )

(0 51 )

Left Margin ( )

(0 51 )

Right Margin ( )

(0 51 )


. 16.55.

16.55.

Video Capture

Color ()

: Color (), BW (/), VCR Record/Pause (: /


, Ext1 Ext2

5137118-145. . 2

16-62

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.


, :
Standard Print ( ) Video Capture Device ( ).
. Standard Print USB
Ethernet (, Sony UP-D23MD).
. Video Capture Device ( ) ,
( , : , - , VCR Record/Pause, EXT1 EXT2).
Utility > Connectivity > Button (
) Print ()
. Available Input/Outputs ( -) , . , () , Printflow View (
).
Standard Print ( ) New Patient Active Images ( ).
. ,
Utility > Connectivity > Service (
) Service Type to Add ( ) Add (). Properties () , Properties
.

Dataflow
. - , . Dataflow ( ) . ,
.
.
. , Query/Retrieve (/)
.
Hidden (),
Patient ().
. Dataflow ( ),
.

5137118-145. . 2

16-63

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

. 16.56.

Dataflow Preset

16.56.

Dataflow

Name ()

Direct Store ( )

( )

Hidden ()

, Patient ()
Dataflow ( )

Default Dataflow ( )

Utility > Connectivity >


Button ( ).
.
, .
Available Input/Outputs ( -) , . .
.
.
. DICOM (, PACS DICOM).
DICOM-
.
.
DICOM
.
( )
. ,
ALI, Kodak Access Cemax, ,
. Utility ( )

5137118-145. . 2

16-64

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

DICOM.
. 16.57.

Button Preset

16.57.

Format ()

RawDICOM, DICOM M&A

Image Frames ( )

Single () ( DICOM- ), Multiple () (


DICOM- ) , PACS , Secondary Capture ( )
( DICOM- )

Compression ()

None ()

Active Images Page (


)

Windows

Single Association (
)

DICOM.


Removable Media ( )
:

5137118-145. . 2

DICOM .

, .

, .

( CD DVD USB).

16-65

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

. 16.58.

Removable Media Preset

16.58.

Tools ()

Verify ()

DICOM DICOM.
.
, .
,

Format ()

Quick Format (DVD) (


DVD-)

, DVD-.
DVD- . DVD-

Media ()

Label ()

( )


1. Media ().
2. Label () . .
:
\/:;.,*<>|+=[]
3. Format (). OK
Cancel ().
4. . OK, .
. Quick Format ( ),
( DVD- ).


1. Media ().
2. Verify ().

5137118-145. . 2

16-66

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

Miscellaneous ()
Miscellaneous () ,
. , , ,
.
. 16.59.

Miscellaneous Preset

16.59.

Patient/Exam (/)

Use birthdate (
)

Patient information ( ) : , . , ( birth date ( ) )

Auto search for patient ( )

Search/Create Patient (/ ): ,
,
. ,
. ,

Automatic generation of
patient ID (

)

Search/Create Patient (/ ): ,
. . ,

Request acknowledge of End


Exam action (
)

Auto Archiving Patient Data


(
)

After [End Current Exam], go to:


( [
] )

: Worklist ( ) Patient ()

Keep Search String ()

Worklist Auto Query ( )

5137118-145. . 2

16-67

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

Show BBT ( BBT)

,
Patient ()

Warn Image Store without


Patient (

)

, Print ()

Warn Register to No Archive


( No
Archive)

,
No Archive.


,
.
1. .
2. Set ().
3. ( ) .

Print and Store Options ( )


16.60.

Print and Store Options ( )

P[1-4] Key Sound (


P[1-4])

None (), Click (), Chimes (), Ding (), Ding-Dong (-)
Whoosh ()

Dicom Store with Title Bar


( Dicom
)

Store Dual as Dicom Only


(

Dicom)

, DICOM ( ), Raw DICOM

Store Multiframe for Sec


Capture Loops (
)

:
- ; ( ).
-;
.
:
( ).
. Secondary capture (
) Image Frames ( ) Utility > Connectivity >
Button ( )

Review Screen ( ): View Images as Raw


Data (
)

Enable Smart Capture Area


(
)

5137118-145. . 2

16-68

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

Store 2D Loop with Timeline


Data ( 2D
)

Patient List Print (


)

5137118-145. . 2

16-69

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

. 7 .

5137118-145. . 2

16-70

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

Admin () :

System Administration ( )
, .

Logon ( ) .

System Admin
System Admin ( )
, .
. 16.60.

Administrative System Admin Preset

16.61.

Product ()

HW Number ( )

System Serial Number ( )

SW Option Key ( )

Enter New Option Key ( )

, ,
Add ()

Installed Option Keys (


)

Remove ()

, SW Option Key ( ) Remove ()

Status ()

5137118-145. . 2

16-71

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

Logon
Logon ( ) .
. 16.61.

Administrative Logon Preset

16.62.

Logon ( )

Connectivity Maintenance
( )

5137118-145. . 2

16-72

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.


Service ( ), Service.

5137118-145. . 2

16-73

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


16.

Search (), .
:
1. Search ().
2. . , Turn on Zone
Matching Filter zone.
. 16.62.

3. , . .
.
Measure (), Reports () Service (
).

5137118-145. . 2

16-74

17, ,
,

.

5137118-145. . 2

17-1

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.

,
. .


(. . 17.1).
, , .
. 17.1.

()

1.

5137118-145. . 2

17-2

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.

- -.

( ).

GE.


,
; .

. ;
.
. 17.2.

GEMS-Am GEMS-E GEMS-A

,
SEPTEMBER 2005 ( 2005)

. 17.3.

5137118-145. . 2

17-3

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.

. 17.4.

GEMS-Am GEMS-E GEMS-A

,
SEPTEMBER 2005 ( 2005)

. 17.5.

1.

5137118-145. . 2

17-4

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.


LOGIQ P5/LOGIQ A5
17-1.

3.5C

3.5CS

4C

8C

E8C

8L

9L

X
X

3S

5S

7S

17-2.

()

10

12

i739

t739

X
X

5137118-145. . 2

17-5

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.

10

12

i739

t739

3S

5S

P2D

P6D

7S

17-3.

()

ERB

BE9C

4D3C-L
X

5137118-145. . 2

17-6

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.


LOGIQ P5/LOGIQ A5
17-4.

3.5C

3.5CS

4C

8C

E8C

9L

X
X

B-

8L

LOGIQ View

Easy 3D

Advanced 3D

M-

M-

Tru Access

12

i739

t739

3S

5S

7S

17-5.

()

10

B-

LOGIQ View

Easy 3D

Advanced 3D

M-

M-

Tru Access

17-6.

()

ERB

BE9C

P2D

P6D

4D3C-L

B-

LOGIQ View

5137118-145. . 2

17-7

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.

ERB

BE9C

P2D

P6D

4D3C-L

Easy 3D

Advanced 3D

M-

M-

Tru Access

5137118-145. . 2

17-8

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.


17-7.

3.5C

3,5

3,3

2,5

3.5CS

3,5

3,3

2,0

4C

2,9

3.3

2,0

8C

6,5

5,0

4,0

E8C

6,5

5,0

4,0

BE9C/BE9CS

6,8

5,0

4,0

ERB

7,0

6.67

5,0

8L

6,2

5,0

4,0

9L

5,5

5,0

4,0

6,67

5,0

8,8

6,67

5,0

i739

6,5

6,67

5,0

t739

6,5

6,67

5,0

3S

2,0

2,0

1,67

5S

3,0

3,3

2,5

7S

7,0

5,0

4,0

4D3C-L

3,5

3,3

2,0

10
6,5
12

17-8.

(- )

P2D

P6D


, , , , . . c. 3-21.

5137118-145. . 2

17-9

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.

, , . - , .
, ,
GE.
.
.


,
.
!

17-9.

, C

1030

10 60

10 60

, %

3085,

3090,

3090,

7001060

7001060

7001060

5137118-145. . 2

17-10

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.

,
. .
,
. .
.

5137118-145. . 2

,
,
, .

- ,
. . . . . - .


. , ,
.

, , . , ,
. , , .

. , , , GE.

, .
.

GE .
.

17-11

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.

, .


. .

.
, . , . ,
.
. . , ,
.
.
, .
. . .
. .

, . .
FDA 29 1991 , .

. . , , .

5137118-145. . 2

17-12

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.

.
, .


.
!

(,
Cidex).
. ,
. .
(, Cidex). .
.
, .
. .
(, Cidex). .
.
,
.
. .
. . .,
. , ,
.
,

.
,
. .
.
, .
, -

5137118-145. . 2

17-13

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.

, .

. , , FDA. . . 18.

,
. . ,
.
, , , . - .

() LOGIQ P5/LOGIQ A5. .

:
1. , .
2. . ,
, ,
. (, ).


.
. .
3. ,
.

5137118-145. . 2

17-14

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.

4. .
!

. 17.6.

, , ,
, ,
, , .
. ,
.

1.
2.
3.

5137118-145. . 2

17-15

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.

17-10.

.
. ,
.

! .
,

! .

o
o
,
. . ,

, . .

; , . ,

5137118-145. . 2

17-16

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.

,
. :
http://www.gehealthcare.com/usen/ultrasound/products/
probe_care.html

:

Cidex OPA

Cidex ( P5D P8D)

Cidex Plus 8C, 4DE7C, 4D8C,


4D3C-L 4D16L.
Sporox II i739, t739, 9L, 10L, 12L, 8C E8C.
Pera Safe i739, t739, 9L, 10L, 12L, E8C 4D3C-L.

:

Ster Bac Blu ( P5D P8D)

Sani-Cloth HB ()

T-Spray T-Spray II 7L, i/t739, 9L, 10L, 12L, M7C, M12L,


4S, E8C, P5D, P8D, 4DE7C, 4D8C, 4D3C-L, 4D10L 4D16L.
Virex II 256 7L, i/t739, 9L, 10L, 12L, M7C, M12L E8C.
!

. , .
()
LOGIQ P5/LOGIQ A5. .
, .

.
1. .
, .
2. , . , (
, ).

5137118-145. . 2

17-17

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.


-
.
, .
3.
.
.

-


-
.
.
. :
http://www.cdc.gov/ncidod/hip/sterile/cjd.htm.


.
.

.
.

,
.

5137118-145. . 2

, , , .

, .

60C.

, , . .

17-18

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.

(), . .

, .

.
.

, :

, , ;

Aloe Vera;

- ( -) - ( );


,
.
17-11.

5137118-145. . 2

17-19

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.GE Medical Systems , , ,
.
( ),
.
, .
, , .

5137118-145. . 2

17-20

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.

LOGIQ P5/LOGIQ A5 :

5137118-145. . 2

. M.

. , , C;
E.

. L; I
T.

. S;
(TEE) B;
"T".

- .
-
P.

4D.
4D 4D.

17-21

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.

,
LOGIQ P5/LOGIQ A5
17-12.

3.5C


3.5CS

4C

8C

E8C

BE9C/ BE9CS

5137118-145. . 2

17-22

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.

ERB

, LOGIQ P5
17-13.

8L


,

B-

9L,

B-

10L

,

B-


12L

,

B-

5137118-145. . 2

17-23

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.

i739

t739

,

B-

, LOGIQ P5
17-14.

3S

,

B-

5S

,

B-

7S

,

B-

5137118-145. . 2

17-24

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.

17-15.

P2D

P6D

4D
17-16.
;
4D3C-L

4D

3D/4D

5137118-145. . 2

17-25

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.

-.
"", .
.
. .

,
,
.

. .

, .


, .

,
, .
. .
c. 17-11.

5137118-145. . 2

17-26

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.Biopsy Kit ( ) Top/Sub B-Mode
(B-).
. 17.7.

Top/Sub B-Mode

Biopsy Kit .
LOGIQ P5/LOGIQ A5
, .
.

5137118-145. . 2

17-27

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.

. 17.8.

10L

, . :

1 .

5 .

,
.

, , .
. o
. . 16.10.
, , :

5137118-145. . 2

- .

. .

17-28

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.

17-17.


MBX1

MBX2

MBX3

4,0

6,0

10,0

8L

1,5

3,0

4,0

9L

4,0

5,5

7,0

2,0

4,0

6,0

3S

4,2

5,5

8,0

5S

4,2

5,5

8,0

t739

2,0

4,0

6,0

4D3C-L

7,5

7,2

6,8

3.5C

7,0

3.5CS

7,0

4C
E8C

13,2

10L

2,0

12L

1,5

BE9C

2,4

BE9CS

1,8

MBX4

6,4


.
, , , , .
,
.
. Civco Ultrapro Ultrapro II, Ultrapro II.


,
, .
,
, , ( , ) .
.
!

. .


1. : .

5137118-145. . 2

17-29

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.

2. ,
, () .
. 17.9.

a.
.

3. . ( ).
4. .
5. . , .
. 17.10.

6. .
. 17.11.

a.

7. c ().
, -.

5137118-145. . 2

17-30

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.

. 17.12.

8. ,
.
. 17.13.

, .(
).
1. .
, .
A1A3,
.
2. :
.

. 17.14.

3. ,
, () .

5137118-145. . 2

17-31

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.

. 17.15.

a.
.

4. . ( ).
5. ,
.
(MBX1, MBX2 MBX3),
.
. 17.16.

a.

6. ,
.
. 17.17.

a.

, ,
.
.
7. .
8. . , .

5137118-145. . 2

17-32

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.

. 17.18.

9. .
. 17.19.

a.

10. ,
. .
. 17.20.

11. ().
, -.
. 17.21.

12. ,
.

5137118-145. . 2

17-33

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.

. 17.22.

, .


.
. 17.23.

a.
.
.

, .
.
, ,
.


E8C TR5 ( Civco 5) E8C-RU ( E8C []).
. 17.24.

TR5

5137118-145. . 2

17-34

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.

. 17.25.

E8C ()

.
16G .
E8C

E8C :
1. .
2.
.

. 17.26.

a.
.
.

3. .
. .

:
1. . .
. ,
.
.
2. (

).
. .
3.
.
4. .

5137118-145. . 2

17-35

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.

. 17.27.

E8C

a.
.
.

5. , .
E8C

1.
.

.
,
.

. 17.28.

Civco 5

. 17.29.

E8C ()

a.

2. .
3. ,
.
!

5137118-145. . 2

E8C_RU Top/Sub E8C.


( ). .

17-36

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.

BE9C

. , , ,
.
1. , . . 17.30.
. 17.30.

BE9C

a.
b.
c.


( ).
( ).
( )

2.
( a . 17.31).
. 17.31.

a.

3. ( a . 17.32).
4.
( . 17.32).
5.
( . 17.32).

5137118-145. . 2

17-37

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.

.
.
!

. 17.32.

.
,
.

6. .
!

, . E8C/BE9C
() ,
.
.
16G .

5137118-145. . 2

E8C BE9C . .

17-38

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.

. 17.33.

BE9C

1.
2.


, :

, (47C).

, .


.
1. , .
2. Top/Sub B-Mode
(B-). , .

5137118-145. . 2

17-39

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.

. 17.34.

Top/Sub B-Mode

3. , .
.
.
.
4. .
, .


, .
.
. .
. c. 17-14.
,
.
!

5137118-145. . 2

(UP, UP2
UP2+) , ,
.

17-40

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


17.


, , . . . c. 17-29. ,
, .
. .
!


. .
.
1. .
2. , , .. .
3.
.
4. .

. 17.35.

5. .
.
.

5137118-145. . 2

17-41

18

,
,
.

5137118-145. . 2

18-1

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


18. ,


LOGIQ P5
18.1.

: 1350 , 1410

: 430

: 990
: 75

: 430


: - , ,

: 840900

, ,

, ,

. : 125 . .

: ~100120 ~220240

15
(): : 40 , 90 .
: +90

: 50/60
: . 750

5137118-145. . 2

18-2

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


18. ,

18.2.

(4D)

( , )

ACE ( )

B-

M-

- (PW)

(PRF)

(CFM)

(PDI)

(3D, 4D)

DICOM

()

[B/D; B/CFM (PDI);


B/M; B + CFM/M;
(B + CFM (PDI)/D); Dual B (B/B); B(/)/B + CFM (PDI)]

[B/M; B/D; B + CFM


(PDI)/M; B + CFM (PDI)/D; 3D- ( );
3D- ( )
B-
M-
D-
[ B/D- ; ; Top/Bottom
( ) Side/Side ( ); : 1/3, 1/2, 2/3, 1/4, 1/2
-;
:

Insite

DVD-

-

, S-VHS

5137118-145. . 2

18-3

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


18. ,

18.3.

B/M- ( ; ;
B M-; )

Smart Zoom (
):

D- ( ; ; D-)

Smart Zoom

(CFM) ( , CFM)

( B/M
CFM)

()

B/M- (;
(TGC); ; ; ; ;
; ;
; M-)

()

D- (; ; ; ;
; ; )

( CFM;
CFM; MTI; ; ; CFM; CFM;
; )

: 4 , :

( )

: 030 [: 0-1 (); : 030 ]


[18 ; : 8 ]
[CDA/CDF ( / )]

R-


: DICOM

256

5137118-145. . 2

18-4

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


18. ,

18.4.

B-

-
(PI)
(Rl)

5137118-145. . 2

18-5

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


18. ,

18.5.

3.5C (: , /, , )

8L: (: , ,
)

3.5CS (: , , )

9L: (: , , )

4C (: , , , , )

10L (: , , , )

8C (: , )

AMA 12L (: ,
, ,
)

E8C (:
, , )
BE9C (: )
ERB (: )
3S (:
, )
5S (:
, )
7S (:
, ,
)

18.6.

i739 (: ,
, , )
t739 (:
)
P2D (: )
P6D (: )
4D3C-L (: , )

Video In ( ; S-Video)

Audio Stereo In

Video Out (RGB; SVGA; ;


/ ; S-Video)

, USB-, Ethernet VGA-;


(5)]

Audio Stereo Out

5137118-145. . 2

18-6

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


18. ,

LOGIQ 5
18.7.

: 1350 , 1410

: 430

: 990
: 75

: 430


: - , ,
.

: 840900

, ,

, ,

. : 125 . . .

: ~100120 ~220240

15
(): : 40 , 90 .
: +90

: 50/60
: . 750

5137118-145. . 2

18-7

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


18. ,

18.8.

( , )


B-
-
(3D)

[B/M; Dual B]
[B/M; 3D ()]
[ B/D- ; ; Top/Bottom
( ) Side/Side ( ); : 1/3, 1/2, 2/3, 1/4, 1/2 -; :
DICOM
()

Insite

DVD-

-

, S-VHS

5137118-145. . 2

18-8

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


18. ,

18.9.

B/M- ( ; ;
B M-; )

Smart Zoom (
):

Smart Zoom

B/M- (;
(TGC); ; ; ; ;
; ;
; M-)

( B/M
CFM)

R-

: 4 , :

: 030 [: 01 (); : 030 ]

[18 ; : 8 ]

[CDA/CDF ( / )]

256

()
()

: DICOM


( )

18.10.

B-

5137118-145. . 2

18-9

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


18. ,

18.11.

3.5C (: , , , , )

7S (: , , )

3.5CS (: , , )

8L (: , ,
)

4C (: , , , , )
8C (: , )
E8C (:
, , )
BE9C (:
)
ERB (: )
3S (:
, )
5S (:
, )

9L (: , , )
10L (: , , , )
AMA 12L (: ,
, ,
)
i739 (: ,
, , )
t739 (:
)
P2D (: )
P6D (: )

18.12.

Video In ( ; S-Video)

Audio Stereo In

Video Out (RGB; SVGA; ;


/ ; S-Video

, USB-, Ethernet VGA-;


(5)

Audio Stereo Out,
.
. , .
, , (QA), , .
, , , ,
. ,
. ,

5137118-145. . 2

18-10

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


18. ,

, 1540 /.
, ,
( ). ,
, .
18.13.

5 % 1

5 % 1

5 % 2

5 % 4

5 % 4

5 % 1

( )

10% 1

5 % 1

5 % 1

( )

5 % 1 2

5 % 1 2

5 % 10

M-

5 % 1 /

0 100 /

10 % 1 /

100 130 /

5 % 1 /

50 %

060

5%

6080

12%


.
!


.
, ,
, .
.
, .

5137118-145. . 2

18-11

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


18. ,

. . 10
LOGIQ P5/LOGIQ A5.

.


.
. .

.
..
:

5137118-145. . 2

18-12

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


18. ,


- :
1. . .
. . c. 3-16.


:
1.
.
2. , .
3. , , .
. .

, . .
( ),
(,
). .
. ,
.


, :
1.
.
2. .
3. , . , , .
.
, ,
.
. ,
Cidex,
.
. Tspray
Sani Wipes.

5137118-145. . 2

18-13

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


18. ,


:
1.
.
2. ,
.

:
1. . .
2. .
. - ,
.
1. .
. .
.


. , , .

. -.

,
.

1. .
2. .
3. ,
.

5137118-145. . 2

18-14

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


18. ,

. 18.1.

a..

4. .
. 18.2.

a..
.

5.
.
6.
.
!

5137118-145. . 2

,
-
( ).

. ,
.

18-15

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


18. ,

. 18.3.

a..
.

7.
.
!

. 18.4.

, - (
).
. , .

a..
.

8. .
9. .
.

5137118-145. . 2

18-16

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


18. ,

. 18.5.

a..
.
.

10. , ,
, .
. 18.6.

a.

5137118-145. . 2

18-17

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


18. ,

. 18.7.

a.

( )


:
1. . .
2. .
3. , .
. : ,
,
.
( .) .
:
1. ( ).
. .


. .

5137118-145. . 2

18-18

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


18. ,

,
, .
.

.
,
.
,
, .

. . c. 18-12.


, ,
. :

, , .
.

5137118-145. . 2

18-19

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


18. ,


.

. 400 . .
.
:

, .


, .
, .
, ,
.

. .
RMI 403GS. GE, .
,
,
.

5137118-145. . 2

18-20

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


18. ,

. 18.8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


. .
- .
.
.
.
, , .

5137118-145. . 2

18-21

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


18. ,


. , .
, ,
, . ,
.
. , .
,
, .

,
,

.
.
. , .
, . .
. ,
.


.
. , , .
.
.

.

5137118-145. . 2

18-22

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


18. ,

1. . - .
2. ,
. , , .
3.
, .
4. TGC ()
.
5. .


. ,
.
.
.
, .

. . . 18.8.

, .
.

, , .
.

,
:
1. ,
, . ,

.
2. Freeze (-), ,

. .
3.
.

5137118-145. . 2

18-23

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


18. ,

4. Freeze (-), ,

.
5. ,
.
1,50 %, .

,
, .
. . 18.8.

, .
, , .

,
, . .


:
1. . ,
.
2. Freeze (-), ,

. .
3.
.
4. Freeze (-), ,

.
5. ,
.

3 3 % ( ,
), .

,
, , .

. . . 18.8.
.

5137118-145. . 2

18-24

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


18. ,. .

,
:
1. ,
, .
2. , .
3. Freeze (-), .
4. .
.
5.
.
6. Freeze (-), ,
.
7. ,
.
.
-
.

, , , ,
. . .
. 18.8.
, .
, .
,
.. .

, :
1. .
2. , .

5137118-145. . 2

18-25

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


18. ,

3. Freeze (-), ,
. .
4.
.
5. Freeze (-), ,
.
6. ,
.

("1 ). . , .

, . . . 18.8.
:

. .

. , .

, :
1. TGC
() .
2. ,
.
3. ,
.
4. ,
.
5. , .

5137118-145. . 2

18-26

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


18. ,

1 (1 ), .

, ,
. . . 18.8.

, .
.

,
.

, :
1. TGC
() .
2. ,
.
3. .
4. , ,
() , - . ,
TGC ,
.
5. ,
, .
,
.


. . . 18.8.
, .
.

5137118-145. . 2

18-27

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


18. ,

, :
1.

TGC
() . 54 .

2. ,
.
3.
.
4. ,
. ,
TGC
,
.
5. ,
, .
,
.

,
. . . 18.8.

, , .

1. ,
.
2. .
3. .
4. ,
, .
, .
. ,
,
.
.
,
.

5137118-145. . 2

18-28

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


18. ,

, .

, ;


:
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .

5137118-145. . 2

18-29

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


18. ,18.14.

( 1)

(TGC)

18.15.

( 2)

?
/


()

()

5137118-145. . 2

18-30

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


18. ,

GE .
, ,
, GE
.
.


18.16.

Sony, UP-D23MD

- Sony, UP-D897MD

HP Business Inkjet 1000/1200

DVD- Panasonic, LQ-MD800/800P/800E

Mitsubishi HS-MD3000/3000E/3000U

18.17.

TV-

18.18.

3.5C

3.5CS

4C

8C

E8C

BE9C

ERB

8L

5137118-145. . 2

18-31

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


18. ,

9L

10L

12L

3S

5S

7S

i739

t739

4D3C-L

P2D

P6D

5137118-145. . 2

18-32

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


18. ,

18.19.

Thermasonic

(250 )

Aquasonic 100

5-
250 (12 . )

250 (12 . )
1 (4,54 )
1 (4,54 )


18.20.

Cidex

16 1 (4,54 )
4 1 (11,35 )
2 2,5 (11,35 )


18.21.

20 .

20 .

20 .

12 .

(2,5 3,5)

20 .


18.22.

5137118-145. . 2

18-33

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


18. ,


18.23.

300 .

300 .

500 .

1000 .

5137118-145. . 2

18-34

% , 9-19
M-, 9-21
, 7-42

A
A, 9-14
AFI, .
ALARA, 2-3
Alpha Hip, , 13-5
AUA
, 9-25

C
CUA
, 9-25

E
EZBackup/Move, 16-17

P
Plot Both, , 9-33

R
Read Zoom, , 6-2

T
TAD ( ), 9-19
TAMAX/TAMEAN,
, 7-33
, 7-33
TCD ( ), 9-20
TGC, , 5-9

, .

, 11-9
, 11-9

5137118-145. . 2

, 5-48

, 3-17
, , 7-15

, 16-65

, 16-64
, 4-3
, 17-13

, 2-20
,
, 9-2
, 9-2
, 9-2

-, 9-6
, 9-21
-, 9-21
,
, 9-9
, 9-9
, 9-20
, 9-18
, 9-19
, 9-18
- , 9-19
(AFI), 9-13
, 9-15
B/GYN vessel, 9-22
- , 9-9
, 9-10
(AC), 9-6

(APTD-TTD), 9-14
, 9-10
, 9-16
, 9-20
, 9-19
, 9-20
, 9-14
, 9-15

, 9-5
, 9-30
, 9-39

i-1

LOGIQ P5/LOGIQ A5.

, 9-6
, 9-32
, 9-3
, 9-2
, 9-30
, 9-3, 9-34
, 9-36

, 9-38
-
, 5-21
, 5-21
, 5-21

,
, 5-44
, 5-27

, 17-7
,
17-10
, 2-6
, 2-3, 2-4, 2-6, 2-28, 17-6,
17-7, 17-9
, 17-12
, 2-7
, 2-4
, 2-4
, 2-4
, 2-4
, ALARA, 2-5
, 2-5
, 2-6
, , 2-2
, 2-8
, 2-2
, 2-10
, 2-6
, 2-4
, 2-7
(BPD), 9-9
, , 3-8
, 5-43

, , 11-2
, , 11-13
,
, 11-14
, 11-15
, 11-15

5137118-145. . 2


(D/S), 11-15

(S/D), 11-15
, 11-15
, 11-14
, 11-7

, 15-31
, 15-31
, 18-9
-
, 16-27
, 5-2
, 5-2
, 5-3
, 5-2
,
5-3
-
, 16-29
-
, 5-34
, 16-29
, 5-18
, 5-18
, 5-20
, 5-18
,
5-19

, 16-28
, , 5-9

, 18-14
c, 18-14
, 18-15
, 18-14

, 9-25
, 5-15
, , 5-48

, 7-35
-, 7-36
,
-, 7-37
, 3-14
(AT)
B/GYN vessel, 8-9,
9-23

i-2

LOGIQ P5/LOGIQ A5.

(AT), ,
11-14
,
, 16-40
,
7-15
DICOM-,
16-50

, 9-53
-, 9-54
, 9-59
-, 9-58
, 9-57
, 9-54
, 9-56
, 9-53
, 9-56
, -, 7-36
, , 5-4
, ,
16-27
,
, 16-32
, 16-27
, 16-37, 16-39,
16-40
, 16-45
, 16-3
, , 16-3
, 16-10
, 16-12
, 16-25
, 16-3
, 16-4
, 16-24
,
16-14
,
B-, 16-28
M-, 16-29
- (PW), 16-29
- , 16-30
, 16-30
, 16-30
, 16-28
(PDI),
16-29

, 4-16
, , 4-17

5137118-145. . 2

, , 16-2
,
, 5-44


, 15-29

, 3-21
, 17-13
, 4-19
, 3-22
, 17-10
, 17-3
, 17-16
, 17-17
, 17-6
, 17-7
, 3-21, 17-2
, 17-2
, 3-22
, 17-14
, 3-20

3S, 17-17
7S, 17-17
, 3-22
, 17-6
, 17-15
, 17-6
, 3-22
, 17-9
, 17-2
, 17-10
,
, 3-31

, 3-5
, 3-19
, , 3-19
,
B-, 5-11
, 5-45
, , 13-4
(FL), , 9-9
, 9-20
, ,
, 9-21
(HL), , 9-18
(SL), , 9-19
(Ft), , 9-18
, 18-25

, 7-49

i-3

LOGIQ P5/LOGIQ A5.

, -
, 5-37
, 5-36
, 16-29
, 5-35
, 5-35
, 5-39
, 5-35
,
5-39
, , 7-33
,
B-/ , 5-30

, , 15-18

, , 1-4

, 4-10
, 4-14
- (OFD), , 9-19
, , 5-12
!, , 2-2
!, 2-2
, , 2-2
, . ,

, , 3-31

, 16-65

, 5-48
, 7-24
, , 7-30,
7-31
, , 7-30
-, , 7-43
, , 7-29
, , 9-54
-
, 9-6
, 9-54
-,
% , 7-42
, 7-43
/, 7-45
, 7-45

5137118-145. . 2

-, ,
7-29

/, 9-21
, 9-59
,
TAMAX/TAMEAN, 7-33
, 7-35
, 7-33
,
(Rl), 7-50
(PG), 7-52
PS/ED ED/PS, 7-50
/, 7-51
(PI), 7-50
(PG), 7-52
, 7-53
B/GYN vessel, 8-9, 9-22
, 8-9, 9-23
, 8-6, 9-22
, 8-9, 9-23
, 8-9, 9-23

(D/S), 8-9, 9-24
, 8-9, 9-23
, 8-9, 9-23
, 9-23
-, 9-21
, 9-21
, 9-58
-, , 7-36
% , 7-47
, 7-37
, 7-36
, 7-36
/, 7-47
, 7-48
, 9-57

, 7-31
, 7-30
, 7-30

, 7-31
, 7-30
, 7-30
, 9-21
% (M-), 9-21
% , 9-19
, 9-6
AFI, 9-13
,
, 7-15
,
7-6
, 7-5

i-4

LOGIQ P5/LOGIQ A5.

, 7-17
, 7-16
, 7-4
, 7-5
, 7-8, 7-26
, , 7-4
, 7-41
, ,
-
( ), 7-31
(), 7-30
(), 7-30
, 7-29
,
AxT, 9-14
, 9-9
, 9-9
, 9-20
, 9-21
, 9-18
, 9-19
, 9-18
- , 9-19
(AFI), 9-13
, 9-15
- , 9-9
, 9-10
, 9-6

(APTD-TTD), 9-14
, 9-19
, 9-10
, 9-16
, 9-20
, 9-20
, 9-15

, 15-5
, 4-12
, 15-9
, 15-5
, 4-20
, 6-12
Body Patterns, 16-38
(AFI), , 9-13
(Rl),
, 7-50
, , 3-31
, , 11-22
, 17-3

, 16-43
, 16-43

5137118-145. . 2

, 9-2
, 7-17
, 7-41
, 7-2
, 7-2
, 7-15
, 4-14, 7-26

B-, 8-3
M-, 8-5
, 8-2

, 15-33

, 4-11

, 8-11
, 9-23
, , 3-31

, 8-3, 9-5
B/GYN vessel, 9-21, 9-22
, 10-3

,
16-43
(CTAR), 9-25
, , 5-30

, 15-8
, 15-6
, 15-6

, 3-24

, 16-58
, , 3-12
, . TGC, 5-9
(ED)
Abdomen, 8-9
B/GYN vessel, 9-23
, 11-15

, 3-12
, 3-9
, 3-11

, 1-5

i-5

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


, 1-5
, 1-5
, , 3-18
, 18-16
, 18-18
, 18-16
, 18-25
, 18-19
, 18-19
, 18-18
,
18-16
18-16
, 18-17
,
, 5-41
, 5-41
- (CRL), , 9-9
, 18-8
, 9-30
, 9-31
, 9-40
, 9-31
, 9-31
, 9-32
M/D-,
B-, 5-7
, 5-44

,
10-41
(MD)
, OB/GYN
vessel, 8-9, 9-23
, 11-15
, 9-38
, 9-39
, 9-40
, 9-41
, 18-8
, 3-19
, 3-18
, 3-19

,
B-, 5-9
, 5-24

, 16-58
, 16-45
, 16-45
CPIP, 16-46

DICOM-, 16-50
, 16-49
, 17-9
, , 1-5
, 7-41, 10-3

, 16-31
, , 12-4
, 5-31
, , 12-6
, , 12-5
dmin
Logon, 16-67
System Admin, 16-64
Users, 16-65

, , 7-52
, , 7-2
,
, 6-2

, 6-2
, 6-2
,
16-37

, 16-38
,
16-39
, 16-32, 16-34
, 16-10
,
16-12
, 16-14

, 9-26

5137118-145. . 2

, , 5-10
, , 5-47
, 9-3
-
, 5-49
, 5-69
, 16-30
, 5-49

, 4-8

i-6

LOGIQ P5/LOGIQ A5.


, 7-6
, 16-58
, 9-26
, 12-3
, 16-65
, 7-5
, 3-31
, , 3-31
(HC), 9-10
, , 9-6
, 17-12
, 17-12
, 17-7
, 17-6
,
, 2-4
, 2-7
, 2-6
, 2-5, 2-6
, 2-6
, 2-6

B-, 5-2
M-, 5-18
- ,
5-35
, 5-22

, 16-64
, 7-3
d:D, , 13-6
PS/ED ED/PS, 7-50
/B
-, 9-21
,
7-51
-, 7-47
, 7-45
(D/S)
Abdomen, 8-9
B/GYN vessel, 9-23
(S/D)
, 11-15
, 7-50
B/GYN vessel, 8-9,
9-23
S/ED ED/PS, , 7-50
W/CF, , 5-46
, 5-15


, 16-48

5137118-145. . 2

, , 3-15
-, , 5-40
,
, 13-4
d:D, 13-6
Alpha Hip, 13-5

, 13-2
, 13-3
, 5-11
, , 4-3

(APTD-TTD), 9-14
, , 3-8
, 3-9
, 3-12
, 3-10
, 3-10
, 3-12
, , 6-11
-, 6-4

, 3-6
, 3-7
,
, 15-23
(PS)
, 11-15
B/GYN vessel, 8-9,
9-23
, 3-13
, 3-17
, 3-16
,
3-15
, 3-14
, 3-9

, 9-39
, 9-25
(GS), 9-10
,
B-, 5-12
, 5-28

(FTA), , 9-16

, 3-2
, 15-29
, , 5-14
,
(AFI), 9-13
, , 7-18

, 7-24

, 6-8

i-7

LOGIQ P5/LOGIQ A5.

, 6-11
, 6-10
(ThD), 9-20
(TAD), 9-19
(TCD), 9-20
,
, 5-42
, , 5-29
, , 3-8
, 1-4

, 9-33

, 16-41
, .

, 1-5
, 1-5
, 3-7
, 3-6

, , 15-21
, , 15-20
, 16-60

(AxT), 9-14
, , 5-30
, 1-4
CPIP
, 16-46

, 16-67
, 16-67

, 9-26
(PI),
, 7-50

, 18-13
, 3-23

P

, 3-6

, 9-24
, 7-39
, 7-37
,
9-24
AUA, 9-25
CUA, 9-25
, 9-41

5137118-145. . 2

,
9-25
, 9-26, 10-41
, 9-26
, 9-26
, 9-26
, 9-25

, 11-21
, 11-16
, 11-18
, 11-23
, 11-25
, 3-29
, ,
3-19
, 7-3
, 5-14
(EFW), 9-15

, 6-6
, 6-6
, 6-7
, 6-7

, 5-7
, 16-30
, . EZBackup/Move

, 9-26

C

, 9-34
, 9-3
, 9-25

, 18-2
, ,
11-23
, 2-3

, 3-14
, 3-16
, 3-3
,
3-2
, 16-64
LOGIQ
, 1-4

, 16-64

i-8

LOGIQ P5/LOGIQ A5.

, , 5-20
, ,
7-33
iLinq
, 6-23
pplications,
6-19
, 6-18
, 6-16

, 6-17
Accessories, 6-20
Get Mail Messages, 6-20
Saved Mail Message, 6-21
TiP-TV, 6-20
Top 10 Solutions, 6-19

, 16-64
, 16-48
, 5-45
, .
, -

, 4-8
, 4-9
, 9-40
,
, 7-52
, , 17-11
, , 15-27
, 9-30, 9-35

, 16-60
, 16-60

, 2-8
(Endo),
, 9-56

, 3-12

, 18-5
, 18-6

, 17-6
, 3-3

, 9-33
, 9-41
,
B-/ , 5-30

, -, 7-45
, 7-8

, 15-7
, 15-8
, 15-8

, 12-4
, 12-6
, 12-5
, , 12-2
,
B-, 5-5
, 5-25
, 9-23
, , 11-14
, , 8-9
,
B-, 5-13
, 5-29
, , 5-48

GE, 2-18
GE, 2-18

, 18-7
, 18-7
, 18-8
, 18-9
, 18-8
, 18-14
, 18-12
, 18-8
, 18-13
, 18-8

, 18-17
,
, 5-43
, 5-26
, , 5-6
, .
, 16-60

, 18-2
Utility, , 7-9, 7-26, 7-28, 9-43


M-, 5-34
, 5-22

5137118-145. . 2

i-9

LOGIQ P5/LOGIQ A5.

, 5-23
, 5-22
, 5-22
, 5-24
,
5-25
, 5-31

(RF),
, 5-41
, 5-25
, , 5-8
, 17-9

B/GYN vessel, 9-23


,
7-53
-, 7-48
, 5-46

, 7-9, 7-26, 7-28, 9-43


atient
, 4-3
, 4-3
, 3-2
(), 2-10

, 3-24
, 3-21
, 3-23
, 3-24
, 3-29
, 3-29
, 3-30
, 3-28
, 3-28
, , 6-5
, 18-8
( ), 2-10
, 5-31
, 16-29

, , 8-11

, , 9-56
, , 3-18

Measurement & Analysis


, 7-11

5137118-145. . 2

i-10