Вы находитесь на странице: 1из 520

Copyright & A K-C

Copyright & A K-C

..

,
.-.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Copyright & A K-C

..

5-,

cmepeomunuoe

Pealtel/oal/o r i/II
rt
l/ ,
110 1/nt
uconaeAtL), l/

<< m
))

))

Copyright & A K-C

551.49
26.35
64


: 1.2.1253-03,
30 2003 .
( 29.124-94). -
i
77.99.60.953.012634.ll.08

..

64

: .

5- ., .

.: >),
,

2009. -

519

.: . (

)
ISBN 978-5-98672-124-8 ( .)

ISBN 978-5-7418-0570-1
: -
, ~m !! ,
- , r
. , ll
~m

i ll,
, t
- .

551.49
26.35

ISBN 978-5-98672-124-8
ISBN 978-5-7418-0570-1

.. ,

2005, 2009

)),

2009
,

2005, 2009

2005, 2009

Copyright & A K-C

.....

. ..

. .

......................................................................... 17


( )

1.

.................................................... 28

1.1.

. - ..........................................

28
1.1.1. .................. 28
1.1.2. ............................. 31
1.1.3. ........................... 33
1.1.4.
.................................................... 34
1.1.5.
.................................................... 3 7
1.1.6. ................................. 43

1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

.......................................... 46

..............................................................

46


.................

48


..........................................

52
5

Copyright & A K-C

1.3.

m ( ) ............................. 54

1.4.

1.5.

...................... 61
1.4.1. ........................... 61
1.4.2. ........................................ 63

........................................................ 71
1.5.1. ............................................... 71
1.5.2. ................................... 7
1.5.3. .................... 80

1.5.4.
....................................

1.5 .5.

( )

1.6.

............................... 86

1. 7.

84

......................................... 8 8

......................................... 95
................................................. 102

2.
............................. 1 04

2.1.
2.2.


.....................................

105




..............................................................

114

......

114

2.2.1.

Copyright & A K-C

2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.


................................................

11 7


................................................

119

2.3.

......................................... 121

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

................................................ 123


........................................

125

....................................

125


.........................................................

127
2.4. .............................. 131
2.5. ........................................................ 141
2.5.1.
................... 141
2.5.2.
................................................ 143
................................................. 149

3.1.

3.
......................

151

() ....................................................

152

3.1.1.
3.1.2.

()

...................... 152

() ..................

155
7

Copyright & A K-C

3.1.3.
3.1.4.

...................................................

() ............

3.1.5.
3.1.6.
3 .1. 7.

158
160

- () .............................

161

- ............................................

163

()

3.2.

() ....................................................

168

..............................................

168

...........................................................

170



.................................................................

174

...............................................................

18 2

3.2.1.
3.2.2.
3.3.
3.4.
3.5.

.............................

3.5.1.
3.5.2.

193

................................................. 193

- ...................................

......................... 165

198
................................................. 202

Copyright & A K-C

4.

.................

4.1.

204

.................................

4.1.1.
4.1.2.

4.2.
4.3.

.............. 206

4.1.3.

.......................................... 214


.......................................

221

.............................................

224

.....................................................................

232

- .................................

23 2

...................................

234

4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.



..................................

239
................................................. 244

5. ............

5.1.

206

246

, -

..... 246

Copyright & A K-C

5.2.

....................................................................... 251
5. 2.1.
....... 251
5.2.2. ........................ 254
5.2.3. ...................... 256

5.3.

r
-

..................................................

5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.

263
11-1 - .......... 264
11-2-
.......................................................... 267
III-1 ..................................... 271
III-2- ................................................... 273
r ........................................................

275


--

5.4.

..... 277

- ............

5.4.1.

5.4.2.

..... 280

5.4.3.

10

282

5.4.4.

280

................................................... 283

- ..........................................................

284

Copyright & A K-C

5.4.5. .............................................................

5.5.

287

.........................................

288

5.5.1.

........................................ 289
5.5.2. ....... 295
................................................. 301

6.
.............

6.1.

6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.

304

......... 306


............................

306
....... 308

,
- ............

314



() .........................................

322
6. 2. - ............. 3 24
6.2.1. ........................................................ 324
6.2.2. .......................................... 3 28
6.3. - ................................. 331
6.3 .1. ....................... 331
6.3.2. ......... 335
6.4. ............................................... 33 7
11

Copyright & A K-C

.4.1. '13. : ........ 337


.4.2. ...................

338

.4.3. ...............

34 7

.5. .........

350

.5 .1. -

.5.2.

....................................... 350
................ 353

. . ............................................

355

..1. ........................................ 35

..2.

.......................................... 359
. 7. - ............. 361
. 7 .1. ........................ 31
. 7 .2. .................................................. 34
.8.
............... 38

.8.1.
............................. 39

.8.2.
.9.

12

............................... 373

....................................

3 78

.9.1. .........................................

3 78

.9.2. ...................................................

381

Copyright & A K-C

6.9.3.



....................................................

383
................................................. 390

( )

7.

7 .1.

................................. 392

.........................................

393
7.1.1. ....... 393
7.1.2. ........... 396
7.1.3.
................................. 398
7.1.4. ............................ 404
7 .1.5. ........ 405

7 .2.

.......................................................... 409
7. 2.1. ................................ 409
7.2.2.
..............................................................

7.2.3.

411

.......................................... 412
13

Copyright & A K-C

7.2.4.

.......................................... 41 7
7.3. - .............. 419
7.3 .1. .................................................... 420
7.3.2. ............................................ 422
7 .3.3. ......... 426
7.3.4. ................................ 431
7 .4. .................. 434
7 .4.1. ..................................... 434
7 .4.2. ....... 436
7.4.3.
........................................... 43 7
7.5.
.............................................................. 44 2

7.5 .1.
7.5.2.
7.5.3.

8.

................... 444
................................... 445
........................... 447

8 .1.

14

......................................................... 451

.............................................. 451

Copyright & A K-C

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.
8.1.4.
8.2.

.................................... 454

........................ 455

............ 458

.......

460

............................

460

8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.3.

.................................. 452

................

462

....................................................

465

8.3.1.

............................................................... 466

........................................................ 466
8.3.2. .......... 467
8.3.3. ....................................... 470
8.3.4. ................................... 472
8.4.

.........................

474

...............................

4 7

8.4.1.
8.4.2.

....................................................

4 79

15

Copyright & A K-C

8.4.3.

.................................... 486
.......................................................................... 492

........................................ .497
........................................................... 506

.......................................................................... 51 0

............................. 513

................................................... 516

16

Copyright & A K-C

<< ()


; -
, -
,


( ).

,
-

-.
.
-,

,
-
.

,

.
<< ,
, -
,

;
-
.

, ,

:

? ,
,

-
;

17

Copyright & A K-C

[JJ

( ,
,

~);
~


(
);

[IJ

(
,

) ;

J:IJ

( ,
,
);


,

..);


,
, .;

,
(
,

18

Copyright & A K-C

..);

, (

,
);

[2]

(
,

);

j1oj

( ,
~ );

l!...!J

j12j

(
,

,
,
,

lr);

13

,
,

);

j14j

.
,

, ,
,
,

19

Copyright & A K-C

,
.


, ,


, ..
. ,i

,

. ,

<<>>: ,

, .
, , ,
,

,
,

; ,
, . ,

<<>>

. -,
-
, - (.
. 8). -,

- ; -

20

Copyright & A K-C

. -,

. , , ,
- , ,


. (
185 . ),
., .., ..

[8, 22]

[32,

3,


..-

43] .

[27], .. .. [1], ..
[10].

.. [15] -
.

,
.
,

, ..

[5],

.. [7], .., .. [14],


.. [20], .. [22, 23, 34], .
[], . [13], . [31], . [42].

..
, ..-, ..,

.. . 70-
.. [34],
;
[35].
.. .. [7]. -

21

Copyright & A K-C

. [37], . [40],
. . [41].

,

.
,

- ,
,

,
,

,
( ),
,
..

[24].

[32, 36, 43],

, ( ).

[8, 22, 29],


. :
-
,

- ,

.

22

Copyright & A K-C

OJ

, .

,
,
. r ,


I , r
m.

,
,

(
) .

.
,

- ,
.

-,
( )
::

, .

, , ,
:

, ,

.0

-
, .

, , -

23

Copyright & A K-C

,

.

;
,

(

*), .

( )
. ,

.

,

- ,

,

,

,
:


,
.

24

Copyright & A K-C

) . ,



.
,

- .

-, - , ,

(,
)
;

. ,

:


. (1-

6) ,
.., .., ..
, ...

,

. ,

,

. ,

,
,

. r

25

Copyright & A K-C

:
,


-
.

,

<<>> ,
,
. ,

,

,
.
, nn

,
( ),
-

.
.


; ,

( -)

,
( i ,


, ).


-
. ,


. ,

, ,

26

Copyright & A K-C

. ,
,
.

, <<
>>, <<
>>, << > .
,

, ,

<< >>
-

. ,
,
,


- .

,

<< >>. , ,
,
, .

- .-

1969

1995

..

.
..,
.., .. ..,

, ..,

I..l .. ,
.

27

Copyright & A K-C


( )

~:

~
ili
:~


.
.

,
,

1.1.

,
-

1.1.1.

,
.

, . ,
,

, ,
.

.

. ,
.

,
?

28

Copyright & A K-C

,
.
V
, ~ V
:
~v

=-

0.1)

- .

= 8

= 2 1 0

,
.


,
.

. 10
33% 30 .
, 1 (100

) ,

, 1 .

,
, ..

,
, .
.
(. 1.1); ,
.
,

n . ,
, ,

, .
,
m.

. ,
, .. ,

29

Copyright & A K-C

. .

----~--------------~--8

1. 1.

,
, .
:

~ ~ ~~

2 -

, J~

- 2

=
- ;
un
n

~ n, 1 1

.
=~n-+
I1m

(
;r.> );

LJ

(1.2)

'r

mp

30

=fmp =u

,...

'

(1.2)

Copyright & A K-C

f mp

( -rmp) -

(
)

f.l

- .

. f.l.

.r

8.

8=0 C,f.l=0,00178 ; 8= 10Cf.l- =0,00131


() = 20 f.l = 0,001 .
, .. , ,
.

1.1.2.

,

hP:

=pghp'

g -

(1.3)

( ll);

= 1 /,
- 1,02+1,03 /,
3
- 1,2+1 ,3 /
. ,
, r ero ?

0.3)
z. J}f.

=gfo Pp(z)dz.

(l.3a)

,
(1.1):

(1.4)
0 - .

31

Copyright & A K-C

,
,

,
.

. G,
(. 1.2); ?
, ,
(:
).

G
.

1.2.

,
,

=pgz,

(1.5)

;5; h.;

h.

,
:

2/(

h =-/( pgr.'
.

32

(1.6)

Copyright & A K-C

1.1.3.

- ,
(. 1.3).

( !), . ,


hP,

(1.3):
h

= pg
__!!_

(1.7)

hP
, ,
,
;

, ..
z
. ,

=h +z =_!!_
pg +z

(1.8)

hP.


, ,
.

33

Copyright & A K-C

~
1
1
1

_j_M

1.3.

, .

1.1.4.

,
:

[!]

[IJ

tlJ

;
)

4l (
m);
~ ,
.

,
, ..

,
.

34

Copyright & A K-C

(.

1.4) ,

. ,

'

, ..
.

( ),
,

,
, ,

. ,

6 = const,

. , ,
, ..
.

_-:~

--t--. .1-+.

J
1'111

L
.

_1_ _

_1

1.4.

35

Copyright & A K-C

6 V
, ,

6v

6 V (6=6 V),

6v

= const.


.
-

,
:

;rv =MOY.g-R =pgO VH =pg V +z)

v
(1.9)

:rv =

=2pu26

(1.10)

. g

+z

u2

+2g =const

(1.11)

1( 2g)

( 1.11)
hu

(. .

1.4),

= hP + z + h
, ,
. (1.11),
, ,

36

Copyright & A K-C

, ..
(. . 1.4).
.
( ,

). ,

1000 /2. , h
(1000:86400) 1(2 9,8) = 0,01 , .. ~
.

1.1.5.


, ..

u2
1

hpi

u2
2

+ zi + 2g > hp2 + z2 + 2g '

(1.12)
2.

1 ,
-

( ! .

4)

(1.12)

(1.12)

..

,
, ,
.

. 1.5? ?
( 1 2) V

37

Copyright & A K-C

- - - - -J---------t

/
. 1.5. "~ ~
~

JUi

(. 1.6).
r .

gI!!.H, = r -
; !!!.= 1 -2
Amp f mp

l;

Amp = fmp [

u,

du

=- 1-l" dr 2rbl;

(1.2)
(1.13)

Q
2r,

38

Copyright & A K-C

du/ dr <. , Amp = gt1H,


2

:rrpr bgt1H

du
= -#'dr

'lrbl.

(1.14)

l1
1

1
1

::rl

1
1

M__L
.

1.6.

--

.-

1,

:
-

1=

, 1

l, ..

1:1

= - 1-.
-pg1rdr

= 'lp,du

(1.15)

,
r.

39

Copyright & A K-C

1.7.

, , ..
ulr = R =. ,

-pgl f 0 rdr = 2, fu(r)du.

(1.16)

(1.17)
..
(.

1. 7),

(.. r

=0):
(1.17)

Q
, .

1.7:
R

1 pg/R4

Q = 2f0 urdr =pgl ! 0 (R -rjrdr =

11-

(1.18)

(1.18)

- -.

_ Q _ 1 pglR 2
ucp- R8
11'
40

(1.19)

Copyright & A K-C

..

.

:

fmp

(pgnr

=fmp
)

,, '

(1.20)

..
mp'

.
- ,

1 >,
.. -
. , ,
,

!'J.H ~ !'J. >. ,


,
.

, ,

-r0 ,

(1.2)

(1.21)

1-rl > l-r0 1,

-r-

(.

1.8). 2 , 1 > 2
F,
, pg(H 1

H2 )nR~

.
F ,
, - fc
"r0 2nR l. -

fc < F,
fc = F.

41

Copyright & A K-C

--- --- --- -!--

i'l
1

1~

~---------------~

1.8.

2-ro
pgR'

I =-

(1.22)

- , ..
, .

, 'f

/=

= 10 -4 [4 ].

210-6
R

!_ . R = 1 =
10- ( , ,
) /- 0,02, .. .
,

1~

15 0 'f0 , ,

42

[4 ].

Copyright & A K-C

1.1.6.

,
.

u ~ /f)u
, ,

(1.19).

_ ,

ucp

-vl

(.

1.9,

///).

,
1 (. . 1.9)
, ..

-,
1

, ..

-, .
,
1, .

, , -

(1.20) 1 -

,
///,

r.

111

. - . 1.9. /
1 = f( ) - 1

43

Copyright & A K-C

//,

. ,

,
.
,


, .


. <<

, . ,

, ,
>>

[30].

0.2),
[ 17 ]:

i =
#

( +#) 1 ~ ~ 1'

0.23)

. r~l

n .



.
,

Re =
44

2pu R

(1.24)

Copyright & A K-C

Re, , ,

,
.

2200.

.
1 1000 /?

[I]

~;
2
3

;
()

,

;

,
1:
.
- ,

( ) .

,
, ,


. ,

45

Copyright & A K-C

1.2.


,
( ) ,
).
. , ,
(),

1.2.1.


.
f-

:

(),


(.

1.3 1.5).


.
,

.

%) :

35-50;

1.

46

40-60;
5-20;

Copyright & A K-C

1-2%,

,
. ,

(,
, );

,

0,1-1

0,1-1

.
.

( ,

) , -

(rn-

). ,

rn

r-, (~) : =
= n~, .., , 4-6
, .

, ,

,
(

).

[20].
.
,

: = (I ~ n)"
, -

.
,
, , -

47

Copyright & A K-C

26 48%,
, 70%. ,
,

,
.
3

. 1
( ) . ,
~ 0,2 ,
1 . , ,
,
.

,

.

.
( )
,

1.2.2.

, .

;
-

--

[18],

--

48

Copyright & A K-C

. ,
,
.

,
1-1 ,
. ,
,

,

60-70 [18].

.


W..

W ~

),

W .
.
, W .
,

( ).

: ;
, ,
(.. ,

49

Copyright & A K-C

. ,

.
( )
,

. ,



: ,

[22] .

11

(
,

, ,
: <<>>

).

-
; ,

.

,
- .

,

1.1

(.. ,
).
-

50

, .

Copyright & A K-C

,
.

h .
(. 1.1 0):
,

(. 6.8).
.
?


,
(- ) .
r

(. 1.11) '.
' ,
,

().

r

r -

- h
,

'.

<

t---------i-:-:---=-__;;"..

Wn

1.10.

( ~, ), Jt

; , r
t
.

51

Copyright & A K-C

(
).

1.2.3.

,

,
.
, ,
, ,

,
~~~-

. ,


,
, ,

1-

1. 1 1. <<:

2 -

40] ,

>>
, ,

,
,

52

[6,

<<

7-1

Copyright & A K-C

,
,
() .
n n
n nn n

. n, n nn , n
n , n

, n nn , n
n , n
[38 ).

,
( ) , ,
, .

, n n
n n n
. , ,
n n

,
n
n

no

n. ,

n n

.
.
n n (), n
, n nn

no

, n nn

n , n
nn n n

n n.
n,

[28, 45 ). , ,
: n ,

, n -

53

Copyright & A K-C

,
.

1.3. (
)

;
-
- .
, .. ,
, .
.
?

, ,

. , ,
, ,

,
, .

. G
1lm-

-+'

(1.25)

, ()

, ;

(
- . 1.2).

,
(.
1.2.3).

54

Copyright & A K-C

.
(. 1.12).

~
1 1
?

.
. ,
. ,

,

(,

?), , . 1. 12.
,

,

, :

()
.
(
, ..)
,
() .
. . 1.13 ;
r (2) r ,
(1). ,
r

? , ?

1.13.

1..

55

Copyright & A K-C

,
(,): ,

, ,
.

hP -

=ro hp'

(1.26)


(.

1.14)

2
3

z.

G'

!1 n ,

-!1

G =
'--"n z(l-n)

aG =l!z(l-n)

z(l-)

. ,

=Gc -G =(l!n -!1 0)(1-n)z=yz,

(1.27)
~.
3

, !1 = 2,7 10 / ; n = 0,4,
4

n
..
10 /. ,

50% =
4

n
2,7 ( 1- 0,4) + 1 0,4 0,5-1, 8 10 /. ,

. ,

.

,
(. 1.15).

4,

3 =0

!1

S,

(,

56

Copyright & A K-C

).
,
, -
.

..

. .
.

.
. ..

..

. .1'

. 1.14. , UJU/.


( 1Pn 1 =
= 1an 1, an- ). ,

.
, , :
, ,

, ;
,

,
( ).
(. 5.3) , .

(
) , , n
:

57

Copyright & A K-C

( 1 1 = 1 1),

: Pn

= + . , 3 ,


'

3 = lpnl - lp 1 = -.

(1.28)

,.--.. .__ /""'-... ""-'w

ffi
.

03

;)

1.15. ,

w. anop/JI (

1-

2-

).

3-

4-

(1.28)
.
, , ..
, -

58

Copyright & A K-C

()
( ,
..),
.

15


4 (.

. 1.15 ). S
( )
(,
,

, , , ,
).

(1.28)

/). an ::::::

l:!..a3 ::::::- !J.a

=. S

(1.29).
, 1
, 1

.
, ,
.
,

. ,
~ 150
5000 ,
12 [44 ].

( ).

,
(. 1.16)
.

, . , ,
,
,
(..

)
r .

59

Copyright & A K-C

. 1. 16.
:

1-

2-


(. 1.2.2).
,

(. 1.1.2):

(1.30)


(0 :S z :S h") ;

h"

- (
).

(1.28),


, = h".

, - .

: ,
,

. ,
(1.6) R = , 1 (

60

Copyright & A K-C

) h 16 .
h , ,

- -


-,

,
, ,


[36].

1.4.


,
, ,

.
.

DJ


. ,

( ,
).

, -
- .

1.4.1.

,
;

1 (. 1.1 7).

, 61

Copyright & A K-C

AV
AVO
fl = =

1/.

(1.31)

, ,
, ,
(

V0 =

AV

-->.

. -
?


( )
. fl,

<<>>

( )
. <<

,
,

n: -

: ri _

: ,

: ......... .

11v . .

ll-

...!

J.s_

(<< , , ,
)

.
, ,

. 1.17.

62

fl

Copyright & A K-C


: 0,25+0,3 -
; 0,15+0,2 - -
; 0,5+0,1 - ,

0,01-0,02

).

,
,

<<
>> ,

(.

6.8).

.
,

, ,

, ( )
, ,

:

(
- ). ,

, ,

- . ,
5 6,
,
.

1.4.2.

,
.

63

Copyright & A K-C

. ,

, , ,

, ..

. ,
. , ,
, ?

1.1.1, 1.3 ,

[36, 43]:

,
- ,
(. 1.3);


1.1.1).

(.

- ,
.
.
(
) ,
(. 1.18).
G 0 n ;

dG = dy0 (n )+ d (n )
(1.32)

..

:.:;:.

1dH 1 = - dH,

1.1 8.

64

1.3,

Copyright & A K-C

da"
-da
d H = - = - -3

Yo

da3

da"

(1.33)

-
,
dH

dy0

.i

(1.1)

da"

(1.34)


.,

.

,
,
, :

dE

= d'
= (

n)

(.

1.2.1).

(1.35)

)L

= f (),
(. 1.19);

. -

( - 1 )

1+

'

= 10-

"


. 1.19.
- ( 1) :'
(2) :

+10- 2;

65

Copyright & A K-C

10- 3+10- 4 - 1 ,


- .

n )
r. ] d(n)
dE = d ( 1 - n = (1 - n) = (1 - )' (1.36)

-
,

(1 - n)

(
).

dG

(1.32)- (1.36),

=~ (_.!._+)
da

(1.37)

V.P, ~? ~
V, ,

dV0

ndV0

v0

n V

dG

0 =

d -

dH.

(1

+ da=7J dH,

(1.38)

*
7J,

7J* = 1
+. (

+ ) =

-ro [-;, + (1 -

n)a,] .

(1.39)

[36],

,
.
(dH < 0)

, ..

, 7J* 1dHI; 66

Copyright & A K-C

rJ * 1dH 1,

dV01

(1.40)

f-l * =rJ*

(1.41)


(. 1.31))

.
, , f-l, f-l

* -

, _Ij' 1] , (, ) .

( 1.39)
,
, -
.
8 ,

;

,

rJ* (- 1 ): (0,5+5) 10- 4 -;


10-4+ 10- 3 - ; 10-5+10- 6 -
(

, ). ,
(,
)
-
.
, -

67

Copyright & A K-C

, .. ,* <<,.
,
- ,

, . , ,

, <<

, .

'


.
-

.:--~-.
,
, ..

. . : ... , , , .

(.

1.20).
- lj i -
1 + 1 ,

;

.
,

,
, ,
.

.
,
:

0,005 , - 0,03 ;
15 , 30 .

( )

. 1.20.
200 .




:
(,

1 -

2-

- .
1J ; 4 -

68

)
3 -

30 ;

(
)

Copyright & A K-C

.
;

(
) . ,
, ,

. ,
( -)
(3 = 1dH 1)


.
(. . 1.19)

(
).
,

,

.

, , ,
.

,
?
,

; dan

(1.28)

an,

=dP'

(1.42)
,
(

dh)


, ..

(1.43)

69

Copyright & A K-C

dh

dh
d- dPa
da3
=
==
dP/Yo
dPa
d +da3

[42 ]:

1
1 +dajda3

0.44)
V
(V =
0

nm)

da

dVo

=- -=-

vo

0.35)

d(nm)

'

0.36),

1-n

da = --
da =--
da
n

0.45)

(1.46)
..

,
. , 0,8 .& =0,05

- 1 IBE 1< 0,01, ~ (:l00+300


) $
0,002 - = 0,5
1 1> , 1. , ,
2 , ,

, .

, ,
,

(1.34)

(1.35)

5.3 ,

-
.

70

Copyright & A K-C


.
.

5,

1.5.

1.5.1.

<<>>

,
(
).
.
l (1),
,

Q.
:

v =_Q_

n-

'

(1.47)

- (.

1.1.5) v,

=.

v v

< < v',

.
, v .
,

(' = n> ,
, .

,
:

,

. , -

71

Copyright & A K-C

n <<
n

,
n - [ 17 ],
n
:

n n .
, n
(n)
n, -
n : n

. n, , n
, , n

. (.
1.1)
- .

-,
.
n ,

1.1,
:

/j.[, ;
, ()

jj.H
7S:[

. ,

1.1.4,

, n,

0.20)
fmp =-

/j.

-zs:r'

(1.48)

g;

1mp

, n
.

-, ,

jj.H
( ) .
--z;;r

, ,
[29].

72

(1.48)

Copyright & A K-C

-, , ,
,
~ ,

1 -

Q=

-s

Q- N

(1.18):

n gr: 11
f.l

-N,

(1.49)

Q = v n (.
(1.47)), N =~,
(nrnJ

:
g f1H
V = f.l -,

(1.50)

r2

sn

,
, .

(1856 .),

~ +1
(.

1. 21):

~=kI,

(1.51)

- ;

k -

,
, -
- .

~ =v

(1.52)

,
v,

73

Copyright & A K-C

(1.47),

(1.53)
.
,

v =lim Q

-+&'

0-

. 1.21. -

L-

(1.51)

= -kii'

(1.54)

v =-k

vy

= -k

v =-k
z

(1.55)

( , , z ) =

const,

0
,

v=
74

- k grad ,

(1.56)

Copyright & A K-C

gradH -

- , .. _. J2J!

r ,

(1.56)

z.

v = grad ( - k )
, <

( 16 ].

(1.57)

=- k

k,

k , ky, kz, :

vx =- kx. ; vy =- ky. ; vz =- kz

az:.

(1.58)

v =-

ko'Pg
# '

(1.59)

k0

, r

(6, 10, 36 ],

ero q;,

r r , .
, 0.59) (1.50),

,
.

11 11
,
.

15

Copyright & A K-C

[46]

. -
( ), ,
1%.


. ,

(
) .
,
,

( )
,

.
,

v ~~
:

'l

V--

12,

.1.

(1.60)


Im, ( ) n =

/ Im,

(1.53)

v =-

z g
12, Im

(1.60)

(1.59)
. ,
;

,

[6, 36 ].

1.5.2.

76

Copyright & A K-C

k0 ,

,_
.

k,

() ,
;

(/, /).
k0

, .

(1.59)

r,
, (1.59) (1.50);

(1.53)

(1.61)

),
, :

ko =-2'

0.61)

- , .


(1.61) r r .
,

, (1.61). ,
r

(1.59)

(1.60)

(1.62)

(1.62)

[28 ]:

, 1/k ( 1/ko)
.

77

Copyright & A K-C

={3nb 2'

(1.62)

{3 .

'I.

: 1 2 ,
, 0,1 1
0,001

1 /.

(1.54)

(1.59)
k k0

k=

1'-

(1.63)


,
.
,

0,001

( 20)

1 2
,

0,86 /

( ).


: N 1

/ ( ), N 1 / (
); N , 1 / ; N
0,01 / ( ), N 0,001 ( (
); N 10- (
) N ( 1-1 0) / (~
) N 10 / (
).

, (.

1.4)


. , , , -

78

Copyright & A K-C

, ,

. ,

[!]


-
.

,
,

, , .
,

, , -

.

60-80:

(. 1.2),

~ .

LiJ

. ,
( , )
(.

(1.63)).

, ,

:
.
,

(. 1.2)
[ 18] . (
, NaCl -

79

Copyright & A K-C

)
[ 11] . ,

.


:
,
.

, ,

. 5, ,

.

1.5.3.

,
; .

OJ

[27 ],

(.

1.1.6):

Re = 0,15n +0,23

dP-

vd

f S R =7+9 '

(1.64)

() .

v-10/R=,2.

n .. 0,4, d 1

(1.64)
, , , ,

, , ,

,
.

80

Copyright & A K-C

, , -
, ,

.,
(

) ;


.
, ()

(1.64)

Re=

[36 ]:

vV!Cp
,./

10
._2 ifRep=1+12.

n '

(1.64)


, ,

[34]
(1.65)

~ = ] ;

-.

11 k,

(1.65) .

,
,

).

81

Copyright & A K-C

[IJ

, ,



: ,

.
.
, ,
,

v
f

dva

dv/ dt
dv()- v

dv

=pn "Yt = dt

0.66)

v 1

[16]

v. l_ v

.v- v

v.v

---- -t +l t -t + va l- t + .67>

,
0.67), , :

dv =v
dt
t

0.67)

k !

f =i = - "i

0.68)

, , r
,

f mp'

0.48). 0.48) 0.68),

f: =~)./=/!:.. (ln/)

fmp

82

g 1 af

dt

0.69)

Copyright & A K-C

k/ g ( 10- 4 ), ,

,
, .

(, ..),

, .

. , 1.1.5

.
,

,
, ..

;
(.

1.2),

v=

I '

{ (

- k /- /

:1 ~

1 .
/';?, /

(1.70)

~ / (.

1.22).

, ..
. , ,
,

, , ,
, , /

()
. , (
) -

83

Copyright & A K-C

60-

800,

-3

410

1.2.2).

(.

.J

. 1.22.
- (

1.2.3) :

~.

~ ,
,

1.5.4.

1.5.4.

, ,


( .).
,
, ,
, , ,

. ,

84

Copyright & A K-C

,
.

,
, .
.
Q -v

t0

(,

0C(t)

..)

(.

1.23).

, , -

v ~ ,
,
v, , , ;
Cmax v, Cmax <
0
, ,
, ,

.

,
,

-
. [33]
:

,

,

.
:
,

. 1.23.
:

-l

1 - ; 2 -
3 -

85

Copyright & A K-C

(
). v ...

v/ n, ,
<< .

,
. ,

,
[33 ].
,
,

.
:

, ,

. , ,
. ,
, (
) -
- . ,
.
,
,


- .


,
- ,

; ,

(.
.

6).

1.5.5.

( )

, , ,


,
: ,

86

Copyright & A K-C

;
,

1
=/ (1.71)

(1.71)

(1.48),

5
. 1.24.
:

1 - ; 2 - npoiCJJiC; 3 4 - ,
; 5 - /.
1;

. . 1.24
.
: )

- ,

6)

I mt
(. 1.3)? (,
[ 18 ]) .

,
, ,


.

, , ,
(.

8.1).
87

Copyright & A K-C

1.6.

-
,

, , <<
>).

! r ;

2
( ,
);

).

- (..,
..) (
[ 3 4 ] ) .

- ,

, ,

-,

, ,
- , ;

[I]

m , .. _
r.

88

Copyright & A K-C

-
Q;


- ,

( )

; ,

( , ,
);

(
, ..),
, ,


,
;

[IJ

-
,
;


-
;

, ,

- ,
.

89

Copyright & A K-C

[]] ~

:

,

.

,
( )

.
:

[IJ
[I]

) ;


, ;

m .

m
,..

;
( )

,
.


m
,

, -

. ,

(),
().

90

Copyright & A K-C

, (
)
.


,
.
,

. ,


, ().

,

),
(,
). ,
,
() .
(),

, ,
() .
( )

-
().

, ,

(..
). ,
,
() ,
(,

). ,
-

91

Copyright & A K-C

.
()
.

- - .
,

( 1- 4+ 1- 6 / ).

,
,
(
). ,

,

.

, ,
-

() ,

.
, ,

(, ,
..).
, ,

,

, -

92

Copyright & A K-C

-
,
-

. , ,

.
, ,


. , ,


, - .


,

.

[IJ

; -

opoflax


,

, ,

. -

93

Copyright & A K-C

, .
:


- , , ..;

[IJ

, ..

Lii ;
3

,
,


). ,

,

.


, ,

.. . .

),

() , ,



, , n, n

94

Copyright & A K-C

,
.

,
.
-_r-
[7, 34] ,

.
,
, , ,

,
.
, ,


;


, .

1.7.


. ,


.

. ,
, -

, ,
, .

95

Copyright & A K-C

- ,
()

. , ,

.
, , ,

. , ,
,
,


;
.

( <<->>),

n , n-k, k -
(, ,
..), . ,

k =53.

[34 ]. ,

.
1.1, : 1) R,
~ [L]; 2) ,
[1L ]; 3) ,
,, [/ (L )]. ,

=f(R,p,,u).

(1.72)

(R, , ,,

), - (,

L,

),

-
,

(1. 72)

96

Copyright & A K-C

(1.72)

, , {3, - .

, {3,
:

) ,
= (L) . ()f
L . LT

0.73)

= 1, {3 = -1, , = -1, ( 1. 72) :

=-/.

0.74)

2R

-2-R'

(.

1.6)

0.75)

,
:

72 2 R2

2 pR

= Re

2pllRl

#1

( ,
m).

[ ] :

, , ,

( );

[IJ

.. ,

97

Copyright & A K-C

-
(
, ,

-
).


,
,
,
.


, , ,

. ,

, ,
.

, <<>> . ,

,
( ,
,
); , , .

,
,
. ,

.
-

,
..

98

Copyright & A K-C

[6, 7, 14] ,

(
) ,

) .

1-l
,

(, ,
,

,
).


. ,

(),

.
:

Q = k -- l

(1.76)

1=
1 ~

~
", --

1"'

(1.77)

-,
;

- ;

- , -

...

99

Copyright & A K-C

m
( );
- ,

l.

(aQ =

~),

(" = ~), (~~ = ~ ~)


l

(,= l. =

v/). -

I =" ( ~~ . ~ U

aQ

(1.76)

aQ

(1.77),

li=1

(1. 78)

, (1. 78) - .
,
,

.
,

= .

(1.79)
~ max = - mln -
,

100

Copyright & A K-C

()

1:1 ..

- = 1:1
-Hmin
- = - min = ----=='---1:1 . - in - min '

(1.80)


=in + 1:1 ,

!1

= (

-Hmin)

(1.81)

(1.80),

-
aQ (. (1. 78)).

(1.81).

.
, (
)
, ,


.

,

(.

2.2).

).

(.

3.5).
101

Copyright & A K-C

, .
;
, ,

L
,
,

.
,

(,
.),
. ,

,

,
.

, ,

[}]

~ , , ?

L.!J

?

~ ?

@J
? >>;
?

[!!

[IJ

?
.
-? ?

? ?
. ?

102

Copyright & A K-C

?
?

[f]

[!J

[2]

. ?

iOl

? ?

~, ?
.

L!.!J

.
?

?
?

[!]]

<<
ero ?

;
?

>>?

- -
?

[!]

, <<

?
.
?
@ r- .
17 <<
>> ( ).
?
>>?

103

Copyright & A K-C

il

:-:


- <<?, <<?>>,

- <<?>>.

.

,

(<< >>);
,

t) , , z, t (
) ,
(, ,

z,

.
,
(.
2.4), .. << >>


(, ,

z,

t):

(
, m ,
..).
.
,
?


, ,

104

Copyright & A K-C

2.1.

i-


, ,

,
, ,

, ,
..
,
,
,

,
.


,
,

. ~ ,
, ,

(
, ..),

,
90-95%. ,
( ,

) , ,
,

.


(. 1.2.2),

, , ,


,

: -

1.6.

105

Copyright & A K-C


, -
.
,

).
. (.

1.2.2).
, ,

.

() . , ,

(.

5.3).


, ,

(.

6.8)

( - )
.

,

()
,
( ) .
,
,
.

( ,

); ~

. .

2.1

, <<CJ>> ,

n,

r .

106

Copyright & A K-C

~ . ,

,

,
.

) , (
) - ,

;
) ,
-
,
, -

~~:~~~~~~~~~== ~ _:_ ~_;;~-~ -~ ;):~:_.~ / 7/>~:<.~-~

. : . : : . : : : : .................. .

;
,

, ----r-----------:...-n,.,-,.-",...,...--J-
- 1 1 1 'J 7 7 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 1 1 1 , 1

()

ll/7717 7777 7 7 7 717 77 J 71177

c:.::::::J ~

1---l.

EZZa .3

~"

c::::::J

. 2.1.
, ()
. (6):
1 - ( k - 10 / ); 2 - !

() - (k- 0,01 / cym); - (k- 104 - ; 5 -

/ cym);

107

Copyright & A K-C

=-- - -- -__ ---- ---__---

- - -
_:: -.-- ~
::::... -

-~-

----~

.:

._..

.: ._.._.

-- -

~ - -.::. -..::: -0
---- ==-......_-;::

..

~
.-:: ..: ::.:- ....

. 2.2.

,

.
. ........... ........... .. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71 1 / 1 / I / / I / J I I J / / 1 / 1 1 / I
,

);

() ,
(
. .

2.2

= 0).

. . 1
,
( ,
). , ,
,

. , ,
. 2.
, (
),

. , . 2,
.

()
,

, .

;
,
,
(.. ,


),
;

108

Copyright & A K-C

,
.


( ) f1 :
1 (
);

[}] ;
[}]


).

),

r :

, .. ,

[ff

~, .. ~

() ,

[}] ,

( ) .


( )
,

; -

()
.


, -

109

Copyright & A K-C

;

,
.

,

-

-,

,
- , -
.

. 2., (
)
.

, ..

: =

f( , t). . 2., (

)
, .


: = f( r, t).
. 2.4, ,

: = f( , ,

t);

. 2.4,

,
: = f( , z, t).

-
0.56). - gradH <' ' z )

H(x,y,z) = cost, "


. , (1.56),
v,

, - ,
.

110

Copyright & A K-C

. ,
.

..

'

'

'

~'

)(

rl

2.3.

)(

..;

111

Copyright & A K-C

....

')(

11

11

1 1

1: 1
1

1 1
'q;

;:.-.

1
>

1 1

1' 1 1

\
\
\

112

Copyright & A K-C


(
) ,

2.5.

:

.

, . ,
= f( , , z, t),
-
,
.
,

(,
) :

(
) ,


, :

, .. =/( , ,

z).

2.5.

1 -

2 -

113

Copyright & A K-C


, ,

2.2.

2.4.

2.2.1.


, ,
(

. 1),
- - .

, , ,

).
,

.

,

.

(1.34),

( 1.35),

= const n = const.

,
( )

,
.
-

114

Copyright & A K-C

-
dx,

dy, dz

(. 2.6,)


dt.

~0~-------------

d ' =pvx dy dz dt,


v -
~

pvx

(pv )

2.6.

"

, , :

dx

- ; - f! UJimpau.

:::::0::::~:, ~:: r ~:x2l

dx;

1
r ~ ~
(pvx)

d '' = pvx

dx dy dz dt.

dMx=dM/-dMx''=-

(pv )

dxdydzdt. ( 2 .1)

,
:

115

Copyright & A K-C

_
dM--

[ (pvx)

(pvy)

(pvz)]
z

dxdydt. ( 2.2)

, dM
( dM ),

( dM ). ,
, d =pn dx dy dz,

r. ,

(~

dM

dt :

= ~ tn) dx dy dz dt

(2.2)

(2.3),

(2.3)

(pvx)

(pvy)

(pvz)

+ z

(pn) _
-

+ t

(2.4)

. ,

,

dx dy

(. . 2.6,).

( vx)

( vy)

( )

-,

(2.5)

- ;

( ,
,

116

z)

Copyright & A K-C

. ,


( ,

).

(..
)
,

() ;

: = f( , ,

z, t).

, ()
(. 1.6)
.


, ,
;
2.1 ,
,

.

2.2.2.
, ,
, ..

n =,


. , , ,

(2.4)

vx
)
v ~
< < , .... ,

(2.6)
117

Copyright & A K-C

(1.58), ~
:

(kx )
+ (ky )
+ (kz )
Z
= . (2. 7)

az

(kx

= ky = kz = k = st), (2.7)
V2H =,
2

(2.8)

V2 =-2 + - -2 +-2 - r


.
(2.8),
,
.


,
:

(, ):

V2H = + .
2

2'

(2.9)

1}]

(2.10)

V2 H =!._.~
r

(r ).
r

(2.11)

118

r:

Copyright & A K-C


. ,


: =/( , ,

z).

).
m

, ,

, ,
,
.


,
, ..
.

2.2.3.

, ,
, .. ( 1.34)
(1.35). - ,
(vx, vy, vz) -

*l

(_; ~; ~;
~ :
(. V ) - V
-

V
-

+ V lP_ -

(2.12)

..


(1.38),

; ,
0

n,

, (.
1.5).

119

Copyright & A K-C

dM0

=YJaH,

(2.13)

d(p n) =pYJ *,

(2.13)

..

(,n)

=pYft

(2.13)

(2.13,)

(2.12)

(2.4),

vx

vy

vz

+ + z + YJ t - '

(2.14)

/ (kx ~~) + (ky ~) + z (kz ~~) =J*~


(2.15)

VH =~*~,

(2.16)

=-"

YJ
(2.16),

(2.17)

, .

,
,

,
.. = (, , z, t)
. ,

.
<<>>

120

Copyright & A K-C

-
() ,
,
-

k . , =-*
rJ

) . [36] ~ ;
2
2

(L

1): 1, 1. ,

, -

= 10 / , rJ *= 10-4 -

, *= 10 5 21,


1
2
3

0,001 /, rJ*= 10- - *= 1 /.

, ~

v' ~ t. ,

, .

2.2.4.

,

-

- . 2.4) .,

1. 7 ,

,
.

121

Copyright & A K-C

(2. 7)

_ (

ll!._) +_
( .J!_) +_ (

.J!_) -
z

(2.18)

U - ;
- ;

, , z - .

..

(2.18)

-~.~ :~)+ -~.~ :~) ='

(2.18)

- .

(2.15)

,

:

_
( j_JJ_)
+-
(~)
+-
(~)
=C.El!_


z
z z
t
(2.19)

: Clr]

*
t
~ at = 1 .

. , (2.15)
(2.19)
, (1.78):

" at = 1

Clr] a'f

122

(2.19)

Copyright & A K-C

~ :

L!J

(. 2.4).

,
-
,

.

, ,
,


-
.

2.3.

2.2.

, ,
, (

).

; , ,

vz
z

= ( -

2.5).

,
.

123

Copyright & A K-C

2.3.1.

(2.5)

:

( ) +
( ) = '

(2.20)

= = = const
2

V2H = + =
2
2

(2.20)

(2.21)
(, ,
) (


).
,

(2.15),

_L ( ) +__ ( ) _

f.l *= 7J ~

- f.l t '

(2.22)

J
(.

1.4).

V2H
*

=2 + 2 =.!
2

*t'

(.

(2.22)

2.17),

124

Copyright & A K-C

=-*

(2.23)

f.l

2.3.2.

n n n

2. 7,

' .

,

( ),
:

.
, -

~~~~;:::::::~::~::::~.~:::::~::::::

);

( )

.. ,
, ,

[23]:
d1 =O,llln,t,

(2.24)

d2 =O,lf,
(

,t

(2.24)

kp ,t = (mlmp) ,t).

=;

; ,

125

Copyright & A K-C

k/ kP

----

--- - -- -- --- -- ---- /--_ --

2. 7.

.......
.:):::

::)::"

"

.. ,
, ,
:

IP =

'-

(2.25)

.
,
, .. m

' . ,
.

126

Copyright & A K-C

,
,

'-

=k - -

(2.26)

- ;

En

(2.5)

- (pmv)
+(pmv)
+

()
t

- =.
n

(2.27)

. ,
(2. 22)

2 2
2 + 2
=

' -
2

=* t

(2.28)

vTm/kP - ~ ()
,

. ~
,
, .

. ,

( ) ,
(.
. 2. 7) ()
, ('

) 25 5 , kJJ = 10- 4
/, = 10 . ,
3
100000 1.

2.3.3.

127

Copyright & A K-C

, (.

2.8)

,
. u

at'

,= - (~~)'
,

(2.29)

,
,

( )
.

(2.5)

x(phvx)+ y(phvy)+

n h) _
.
t
-+.(2.30)

. . . ;z;

-.

2.8.

JC n.

n.

128

(2. 20)

Copyright & A K-C

~
(k h ) + __
(k h ) + = 11- *t + 11- ht ,

(2.31)
11- ' 17 *h -

= Zp + h 1cos , ,
,

ah

t =t , 11-

>> 11- *(.

1.4), 11- * (_~~) .


~ J

, ;

= h, (2.31)

(
h)
(
h)
h
kx h + ky h + = /1- t . (2.32)

h (,

, z, t) ,


, ..

(, ,
,
).
;


. ,

k h =

(k h)

);
, ,
(.

2.5.2).

(2.31)

129

Copyright & A K-C

(
)
(
)

, + , + =p,at' (2.33)
= -
(2.22).

-f h ~ ~, hep -

; , = h 2 /2,
u (

-):

__

(k .!!:)
__ (k .!!:)
+

- J!:_ .!!:
+ - hep t (2.33)


, , ,
(.

2.5).

(2.34)

=--,

(2.35)

vz +.f =_!
k t'

(2.36)

(2.37)
,

130

Copyright & A K-C

(2.22) .
,
,
;

!l >> fl,

(2.35)

(2.23)

, ~ /,'i (

!l !l

).

(
)

, ,
.
,
,

(2.38)

-.h

... k h2

(2.38)

-, ,

. , ,

, (.
1.6) , ..
.

2.4.

1.6,

; ,

, (
) . ,
cnaraeoro,

,
, .

131

Copyright & A K-C

~
, ,

-
<;
.

,
.
,

()
,


, m .
.

, ..
.

(

)
:

(, , z, t) lr == (, , z, )= f (, , z). (2.39)
,
.

(, z) ,
(

,
m, -

mm ).
, m -


..

132

Copyright & A K-C

..

, ,

-- --- ----

. ,
-


. 2.9,

fi

=--=-=t-=- ~~---- =

.............................

. ... ....::r::-._ .._ .._ . .-. _- ..__ __ ___-_

. .

. .................... .
. ............... - .... .

; ; =
.

- . . . .

11117

/11/11/1/ll

. 2.9.
()
:
()

, ,

, ,

vn

, -

; ,

()

= '

(2.40)

. ,

2. 9 ,

( )

133

Copyright & A K-C


. , ,
,

() --
:

= f (, , z, t)

(2.41)

11
( -- ) .
,

,
()

; , ,
,
;
,

.
. 2.9,
. ,
<< >>, ,

( )
( - ,

).
, ,
, (
) ,
,


. ,

V =.

(2.42)

. ( ),

.

, ,
( ).

134

Copyright & A K-C

, ..

H=z.

(2.43)

. 2.10,
( )

.
Qc, ,

=k / =2 km () =2 ()
l

'

(2.44)
/ -
;

- , .

, :

( ) =

Qc

(2.45)


, , .

2.1 ,

(1) (2).

(
),

( ).

vn 1

vn2 ,

, ,

135

Copyright & A K-C

(2.46)
.

..

..

..

..

. . . . . . . . .

"

~~~~~~~~-r~-~-r~~~~-r~~-r~~~~----1

----11--2-rc

........ ..... .. .. .. .
..
"J

...........

;J:

2.10.

() , -

(6)

,
(2.46)

136

Copyright & A K-C

. 2. 11. .

( 1 2
).
. m
,

(.

2.11)-
tg01
k1
tg{}2 = k2.

01 02-

(2.47)

. .

2.12

3.

4.

1,

: ) ,

; ) ?

, , ,

(
).

.
,
,
.

1 -
(2.41)). ,

(.

, (. 2.13,-) - ,

137

Copyright & A K-C

,
; - ,
(,
..). 1

. . ..

.
. ..

~-.

...

...

"7' ~-.

2.12.

11 -
~j u
u

(.
(2.40)) ,
,

(.

(2.45));

Qc

[IJ

111 -

, -
:

138

Copyright & A K-C

(~~), =, +fi,

f3

][-----

~---. . ... . .. . . .

~[

-:--

.....

'""':'""

:2 .

. . . .
7

........

_;:;::_ ..

. . . ....
. . .

:::. ~:.\

!.......

. ....... .
~..
.;_<~~:~
-:-:~
. . . . . . . '-------'"" . . . . . . . .

-......

--..;

. . .

(2.48)

-- - - --~

/}
.

111711111

2.1 3.

--

...........

:....::::::::::.. :-......:..:::::

,.......

1.

;;;;;;;;;;

, (~ ~), ,

(2.48)

(.

2.3).

(. . 2. 7)
(. 2.14),
(

> kn.
, ,
,

,

v =-k
n

()n

. -

--k
n

mn

(2.49)

139

Copyright & A K-C

fl;-

).

-... 7..~~...... .. ..
-

~-

--~ ~=- -~..~~..~.~.~


~-.":R--:..........
..
.

~~

:.;::-- -,--;

.. . .... ........
... .. . ... .. .... .........
......... ..........~~:.~.
'1': !...
....... ..........
...................
...............

. ..~.

~:

77777???

7?

7??

. 2.14.
111

kn

(2.48)

-knHP

= km n ,{3 = km n
,

, ,
,
, :

, ,
() .
. ,

(2.26)

(. .

2. 7), = ~'

[!]

-k
f3 = mP. k

IV
(2.46) (2.46)

,
(. 2.2.4)

, -

140

Copyright & A K-C


(.

1. 7).

~,


, , (2.48),
.

,

: -

(2.43).

,
,

2.5.

(2.43) .

2.5.1.

. 2.15. ,

( ), .. ,

, , .

11
.

141

Copyright & A K-C

ll
1
1
1

1
1
1

. 2. 15.
,
:

- ..
I;

IL!IO.Cme,

IL!IO.cme,

omiCpnwo ; - ..

..

IL!IO.cme,

. i;

IL!IO.Cme,

..

, ,
(
).

.

:
,

; ,

. -
, [27] ,


1 1
. ,

142

Copyright & A K-C

1 1 >

1 1 > h .

(2.50)
(2.50)

lxl >vkJkz , lxl >hvk/kz,


kx

kz -

(2.51)

. k/kz

(2.51),

(2. 7))

; :

z~=-

= _~

vkx

_____

= _rr:-;

vky

YE;

,
,

.
:

( ); ,

, , ,
.

, ,

(
)
- .

2.5.2.


, -

143

Copyright & A K-C


; ..
[15].
1.
(. 2.16,) - ,
(2.22).

J/Uiilltlifli!
. . .
.
.
. .

1 . 1.

1.

. . .

't 't

i i) i

. .

fliitliitt/
..
. .
.
.. ...

,.._, ,.,_ . ......, .


't , )

:-... .

-. -. -.-.

.................

..:-...:...~..:..:- . .~-;. . ..--:


. ..
.
.............
.. . .. .. . . .. . ' '

.............

>7> 7

;;;; 7 7 7 7 7 7 >

.: - :-: ............:_. r :.:-.-:


......

.."
<"

,..

...... .

-~

t:flj

......_ .~..:...-:- ..:._ "7" .__-.

'1-.....: .

. ... ... . ... . . ..... .


. . . . . . . . . . . . ., .

/777

)')'

777 7

77

I<!Jfl@.
. . ..
. [.
. .l' . ..
. . ; . . . ...
. 7'

? )' /

7 7

7 7 7 77

2. 16. .
2. (. 2.16,)

, (n) ,

. , ,
,

, , , ,
(

144

Copyright & A K-C

11

q =~
.LJ q.1
i=J

11

11

i=J

i=J

=L k..I
=IL 1..
1
1

(2.52)


,
:

(2.53)
. (. .
2.16,),

,
.


. . 2.16,
1 11. 1

(2.54)

1I
1

TJJ= k,. ,.+ k 8 ~

(2.54)

k,. > > k 8 ,

1:1 8

= ~ -

~1 ( ,.)

(2.54) (2.54)
1
, .. k,. ,. >> k 8 ~ > k 8 ~ ,

(2.55)
, ,
,

: ,
11
,
.

,

, -
,

145

Copyright & A K-C

(
).

4.0
(. . 2.16,);
(2.32),
~

(2.32) =

h /2 (

-r).


(2.38).

5.

. ,

(. . 2.16,). -
(. . 2.16,).
,
(2.52)

dhh

i=I

UXO

q=

L k;lf'tI=I f k (z)dz=-_f k (z)dz,

(2.56)

h, .

drpl
q= dx '

(2.57)

f/J =

f (h- z) k (z) dz.

(2.58)

(2.56)

(2.57)

f/J
z,

()

d f/J
dx

146

[.!!_
j (h- z) k (z) dz] 5/
= !f_j (h- z) k (z) dz =
dh

ux
0

Copyright & A K-C

(2.59)

[ 16 ]:

fx 1 [h(x)] = ~ 1/1

[IJ

(2.60)

h ,

~ J f(z, h) dz = f(h, h) + J ;~ dz.

(2.61)

(2.57)

(2.58),

- (. .
2.16,). ,
.

'
() ,

(2.57)

q
,

d
d
=kmax =(),

(2.62)

1 5
-+

(2.63)

,
:

(2.63)

, -

h.

1 5

147

Copyright & A K-C

,
.

,
1
( 5 ),

. ,
,

: ) (. .

2. 7),

(2.28),

(. . 2.8),
~
(2.31) , t =.

,
- . ,
,

_i_

( ) +__
(
) = ~__.
(~
) +



+ v; . (v; )

(2.64)

(2.20) (2.22)
()
:

1-

-~

1-

(2.65)

(2.64),

(2.65)

_i_ ( ) +__ ( )

-~.

= 2 + 2
' 2

' 2

(2.66)

' ',
, (', '),
, (2.65),
(, ).
- .

148

Copyright & A K-C

, , ,

, .

[IJ

[IJ

,
? ,

,
.
,
~ .


? (
):

(, ) ~~, t); [ (, ) ~~, t)


[}]

J.

~ ?

?

? , ,

[!]

~?

l2J

,

. ,
?
.

[!]

149

Copyright & A K-C

?
?

[!Q]

: )


, )
, )
?

6>>
?
?

[ill

? ,
~ .

~
: )

, )
, )

?

: ) , )
? .

. - - ,
,
?

<kx> ky> ,

1 2.
?
.

150

Copyright & A K-C

1
~

(. .

4).

.
,


.
(, ).
(
)

.

,
- .

4 ,


, .


,
,
, , .
,

: ,

151

Copyright & A K-C

.
,
-
,

. 3, . 4,

. ,
(
<< >>

) ,
, , ;

,
.


.
,
- ,
.

3.1.

()


. , ,


-
.

3.1.1.

()

. 3.1 ,
. ( 1 ) ,
152

Copyright & A K-C

( 2 ),

. L

, ..

d,

,
, .. = ().

(2.8):
2

d H

--2=0.

(3.1)

dx

(0, L),

() = 2 ;

(3.1)

H(L) =

(3.2)

(3.2)

.
().
:

[J

d (dH)
dx
dx =, dH
dx

= cl' cl -

[I)

Qf
J dH = 1 dx; () =
+ 2 -

dH = 1 dx

= 1

~j;

1 2 :

2 = 1 0 + 2
1 =C 1 L + 2

(3.2)

'

153

Copyright & A K-C

-~-

j)

j_~j j_l~ !_
.l L

- -

-- --- - h,
-

--

- -_-_li, ,---- - - --

, , ,

, /L,

, , , ,

- ---

"

,,'

3. 1. () (6) .

6.

cl 2
:

154

Copyright & A K-C

()

Hl -Hz

+ 2 ,

(3.3)

..

1 L;

()/= ( 1 - 2)


(3.3):
q

=k

dH

(J)-

dx

= k . Hl

-Hz

Hl -Hz
= .____.:.
____----=.

(3.4)

.. .

( ).
(3.3) (3.4) .

.L

=
;; (
),
- (.

2.5.2).
. ,
, : 1) ; 2)
?
.
.

(3.4),

1 2 /2 3 , 1 , 2 2 ,.-
1-1. 2-3.

3.1.2.


()

(. .

3.1 ,);
.

(2.32),

.!1_ (k
dx

dh)
+ _kE = 0 .
dx

(3.5)
155

Copyright & A K-C

()

= h2;

h (L)

= h1

(3.6)

[!]

[I]

d 1h dh)
~ dx

= - ._k dx '

dh

h dx = - k + cl

[}]

k dx + cl dx;

h dh = }f
2

+ 1 + 2 21 h L- - k '2


h2
2

2=;

[IJ

=I2+

h12_ h~

2L

h\.x)=-kx~

(h~ L- hi +
L) x+h22 ,

3 .7)

.. ;

[IJ
q(x) =

156

kh dx
dh = k_1_ (h = k (- ~ + h~ - hi + L) =
2 dx
J
2
k
L
k
:&..

Copyright & A K-C

(3.8)
.. ,

= (
).
. ,
?
? .

(. . 2.16,):

h(x) = -;;2 +
q(x) =

(hi -L ~ + 2EL)
+~;

hi L-~ + (L2 -) .

(3. 7)

(3.8)

(3.9)
(3.10)

(3.10)

.
. ?

(3.9)

(3.10)

(3.4)

(3.3)

, (2.38).

.
, , -

157

Copyright & A K-C

h( L/2).

: ,

(3.8)

k?
(3.10)


.
u

(3. 7)

(
, .. ,
). -

, -
.

3.1.3.

h(x) = h 2

(3.10)

h2 =

vx/L =, h =, ..

,
- ,

.

h 2 ; . . 3.2

,
. ,
, (. 2.4),


. ,
( ) . .
3. 2 .

- .
(
-
- . 2.1),
, , (

). , -, -

158

Copyright & A K-C

. ,
?

1
1
~"'~~l"'t----- ----"""1
.

3.2.

1-

2-

,
,

(. 2.5).
,
.
:

(2.43).

3.2

1,

- h8 = ',
,
:
H(z) =z.

(3.11)

,
.

159

Copyright & A K-C

, 0

h (0 ) , ..
(3.9) h
(, ,
(2.50),
).
,

h2

h 2 + h,

, , ),

.
,

.
, ..

[32]:

(3.10)

3.1.4.

(}

, .

3.3,


(3.3) (3.4):

lfJ

lfJ1 - lfJ2

q=
lfJl lfJ 2

(2.63)

+q;2;

(3.12)

lfJ1 - lfJ2

(3.13)

,
(2.58),

lfJ = ~

(h- z;)k; (z; -

i =!
i- ,

160

[0, h]).

Copyright & A K-C

--

.---<f----~
... .......-.:-:~...........
.,..._., _.._,."""""""'. ~_:::.
-.._,...-

.....

- --___-

. "___/

......._...

--:

~-

3.3.

-. -- ...

_..._,. _ __,,

.
.
.
. .........., .
__,.
. ............

.........----+'"' . . . . . . . . .

- --.--

--~

hp

h h 2

(2.58)

q;l q; =f(h);
q (3.13);
q; () = q xj + ({Jz
xj (0< xj < L);
[Ij q;(xj) q; = f (h)
h ()

3.1.5.
=

-
()

(. 3.4) (k
2
0). .

q;/ =j (h -x)k(z)dx=f (h -z)kdz+

161

Copyright & A K-C

+J (h-z) Odz=kh-krrJ;

(3.14)

h2

h2

lfJ/' ~l (h -z)kdz=kh-k'i =k'i.


1

(3.15)

q=

lfJ/(L) -qJ/'(0) k~ - k 1'2- k


L
=
L

hi12

k ('lhl - ) - ;,;;

= -----"------:::-:---....::.
2L

(3.16)

.. -

(3.10)

h 1 -+(2h 1 -).
2

(3.17)

. 3.4. - .



(
1) .

162

(3.2)

Copyright & A K-C

q' =

(3.10)

l-z ;

q"

k (m 2- h 2 )
2
2l
q' = q"


,
l, (3.16).

,

.
:

, .

.

3.1.6.

, .. .
(. 3.5). i-ro

;/).;

qi =

[.
1

!).;- .

:

f).l

!12

!'!.

q = T l - [ - = T 2 - [ - = ... =Tn-[1
2
n

163

Copyright & A K-C

(3.18)

3.5.

q=Tp

, n

n [.

=L_!_
i = 1 ;

(3.19)

, n
,

l ip --.P.zj
1

(3.20)

, ,
.
.
. .
k n '

fi:
164

Copyright & A K-C

k =

L
=

(/k;)

(3.19)

; k;-
.

kP =

L (k; /),

;=

(2.53)

3.1.7.


()


(.

(2.32),
3.6),

..!!.... lkh dH) =


dx ~

dx

(3.21)

'


, .

. . .~
.(2) . . . ~ . .

. . .J:-~-/
...
/ ' ..
:;~\~ ~.

..

}; .-< .. .'\ .

-.

3.6.

------

1 -

2 -


- Jt ,

165

Copyright & A K-C

() = ~1 + z) = l(x) + z) = l(x) + ix,

z6

(3.21)

i = sin .

~ [kh (~~ + 1)] = '

(3.22)

kh (~~ + i) = const = q.
,

, . ,

. h = const
.

q =kh

h0

i '

(3.24)

, ,
(3.21).

h (dhldx)

+ ih = ih0

!l!!!L_i

l-t] -~dx,

166

t]2 =

h~ t]:

t]

Copyright & A K-C

(3.25)

17 ()

, = L 17

hi

= 171 = h'
2

h0 (3.24).
(3.25), ..
, , 17 < 1,
17 > 1, ..
( )
(. 3. 7):

[!]

(. . 3. 7 ,),
(1'J < 1);
(. . 3.7,),
<17 > 1).
(i < 0)

(. . 3.7,).

~
---~-~~t:~

. . - . ....;..
..~-~-~.. -.=
_-.-...........-:"__.-..
~~
.
... -...
'

(h 1 +~) /2

H2)/L:
q =kmep ! =k

1 ..

(h1 -~)( 1
2L

-2 )

--

(3.26)

.: __

.___ _.- ...~.:~ .... :

-_

....

...

---

..

. . 7.
/Ul

167

Copyright & A K-C

3.2.

()

3.2.1.

3.8

Qc

. 3.8. ~

.
.
? , ,
?


, ..
( r).
(2.20), (2.11)

_!!:_ ( dH) =
dr
dr
'

H=H(r).

168

(3.27)

(2.45)

Copyright & A K-C

(R ) =;

dH 1
=
d
r=r

Qc

'

(3.28)

[[] (3.27) :

dH

d =CI;

:
dH = d

dH =

ln

+ 2

[}] :

H0 =C 1 InR+C2 ;

1 =&;

= -~lnR

Qc

2'

1 2 :
()

Qc

=--In-+H0 2
R

(3.29)

(
). ,

Qc

= 2 ln R +'

(3.30)

.. ( )

Qc
Qc
Qc
()
= 2 ln - 2 ln + = 2 ln +

(3.3 1)

169

Copyright & A K-C

,
;

(3.27),

(3.28).

, ,

Sc = 0

2 (0 - )

ln (R/rc)

(3.30)

2S

= ln (R/rc)

'

(3.32)

- - .

.
.

(2.38)

k (hg- h;)
Qc = ln (Rg lrc)

(3.33)

,
. ,

(. 3.1.3).

.
.

.
,
r R?

3.2.2.

Qc
(. 3.9).

170

Copyright & A K-C

(
)

. ,

,

.
,
,

, .

3.9.


(.

2.3),

(2.28),

(3.34)
,
(2.11) ,

~
(r dH)
+(-) =.
r dr
dr

(3.35)
171

Copyright & A K-C

S' = lf' -

d'ls +! dS _ S' =
dr 2 r dr
2

(3.36)

'

..
, .

s(r) =

10

0 -

[ 16 ]:

cl '/ (/)+ ; (/)'

(3.37)


(1 0

, - ).

[[]

<

l0

(x)-+oo

()-+

-+;

112

0 () -+ln ~

-+;

-+ ,

05+{),1

' () .... - ~ ....

00 '

< 0,05+0, 1 .

r-+oo

='

dS 1
dr r=r

= 2r
Qc

(3.38)

.
.

r -+ / (rl) -+ :

-. ,
1

()= ; K0 (rl),

dS _
d [0 (/)] .d('{) _;. d [~(/)]
d -2 d(rl)
-
d(rl)

172

Copyright & A K-C

J ,

< 0,05+0,1,

[ (/)]

d(l)

lr =rc-- (. -

),
r r

Qc

Cz = 2

S(r) =

2 ~~ .(~).

0 ()

(3.39)

(/<

0,05+0,1),

S() =~ ln 1,12
2nT

(3.40)

r, r ?
. (. .
= 10 .. 30 ,

3.9),

,
S "" 152 S - 105 .

. 10 /.

~:

L!J

r ;

;
r
mP- 1 .

,
_.

173

Copyright & A K-C

, ,
, .

3.3.

. ,
,

,
,

() ,
.

__ ( ) + __ ( ) + r =

(3.41)

2.3

: ,

(
).
1 (, ) 2 (, ) - ,

. ,
3 (, )= 1 (, )+ 2 (, )
( ).

.

.
(, ).
(3.41):

174

Copyright & A K-C

( ) + ( )
-

+=.

, ,
(, ), n

n (3.4\):

( ) ( )
+ -- +(.;) =0.
n , n:

_i_ (S) +_l_ (S) =

'

(3.42)

(3.43)

(3.43)

n n n n
l)il n

. n

: n
, n,

n
. n,

n ,
( n , ,
).

,
,
:

,
, ,

. ,

.
.

, ..

175

Copyright & A K-C

(3.41), ,

(3 .3 1).

(3.31)

1
n
(, ) = L Qc1 1n r1 +,

2 1f

(3.44)

- i- ,
;

i=!

="" .
LJ
i =!

-, .

(3.44)

.

. ,
, ,

(3.44)

; ,
(

, .. Qci >). , ,
,
.

(3.39)

(3.45)
,

(~)=2~ [(~) +~(;)J +~'


2 ' : -

2 -z- = 1,

< ... ,
):

176

1-

Copyright & A K-C

(,)=+/;/ [(~) +(;) -(;) - (~1]

l.46>

(3.44), (3.45)
Qci > ,
.

.
:
,
, .

(3.44)

. .
. 3.10, ,
Qc .
,
: = 0 = const.
, ,
(3.44).

(. . 3.10,):

0 2/
.
Qc, (,
, Q
-Qc). ,

(3.44):

(, )= - 2 ;~ (ln -ln ')+ 2

177

Copyright & A K-C

J/

3.10.

" i 1:

i .;

.i .;

1 - mi

2
:

Qc

rc

2 = - 2nT ln 2/ - r

rc << 21,
:

Qc

(, )= + 2 nT ln

2lr

-,:-:rr

(3.47)

, ',

(r = r'), (, )= + 2 ;~ ln; 1 =
= const = 0

( -

).

, :

2nT
Qc

(3.47)

ln (2//rc)

(3.48)

(3.48)
3.10,6).

(. .

178

(0 - )

Copyright & A K-C

' , 0 ,

,
' (.
. 3.10,). ,
,

(
~ 0),
.
.
(3.48) .

- Qe,
:


',
(
). (
)
.
.

?
?
- -

(-)

. , (.

2nT(H0

3.11)

-)


,
(3.32) :

2nT

Qe =

(0 - )

ln (RirJ

'

R m

(3.50)

. -

179

Copyright & A K-C

R =Ra,

R = (R;:- r;:

/ Rg,

t 1
R=2l..

R,

. 3.1 1. ,

(3.50)

, ;
r
r0 ( r0 ,
), (3.50)
. ,

d
d > 2r0

, , r

, ( ,

).
, .
.

- r
(2.45) , - .

180

"'

),

Copyright & A K-C

r
( r

S)

r-rc

= ( r
)

r-rc

- ( r)

r-rc

~ - (r)
!1\

r-rc

r <---; ~ le,

~~ )

r --rc

(, , , -


).
, -

(3.51)
, .

,
, .. = =
,

He-Hc=Sc=Sl +S2+ ... +S;+Sn,

const.
(3.52)

S;

i- .
,

<< ,
. ,
, (3.52) n
, S. (3.44),
u
1

Qci'

,

;
(, ,
(2.32)).

181

Copyright & A K-C

3.4.


()
.
,
:

=!:J.

Q'

(3.53)


( ).

,
(. 1.6):
!:J. /). U,
- /, ,
(3.53) ,
R.

. ,
,
(3.2),

(3.54)

- , ..

,
,

.

(3.32)

(3.54)

182

Copyright & A K-C

Ra
L=-In-.
2 7

(3.55)


,
,
,

,
.

, , (. 3.12)
(

),
l = (. 2.5)
, ..
, ,

l.

,
,
,

. , (3.54),
L
L ,
L (. . 3.12)
L
L ;

> (. 2.5)
,
. ,
(. .

2.14)

L, / kn,
, kn -
. ,

(2.49)
m

183

Copyright & A K-C

(3.56)

3. 12.

~L
,
.
.

( )

1 2 (

, ), f
[34 ]:

1 -

~L- - (2 -xl) -xl'


2

184

Copyright & A K-C

_(/

- - -,--4-

~
1

3. 13.

,
.


(.

3.13).

, ,
Qc.

1 1 ~
1

[/)]
1 [Hz(x)], , , ,
1 () , 2 ()
.

--,

--

--

~ ,2 2
-,-

(3.44),
~
(2)
-,,2 ..

= v

185

Copyright & A K-C

r n () =
1
( = >, ,
rc:

>>

=- 2 ~~ [ln + ln (aJ+ ... + ln(n )1

fi

1 n.

l+

limzfi (1
n-+oo 1
, ,

-+

~\)
nJC

=shz=ez- e-z
2

(3.57)

nx

=----

(3.58)

.: .., .. , ,

. .; ,

186

1971.

Copyright & A K-C

2 (0 ) - 1 fx 0 )
() ( )- .

2 0

' ' = _:. 2 ( ) '


, (3.2), Q' g

Q' =2

R(x

)-

, Qc < Q ', ..

Qc'Xo

2() -> 2.
,

(3.59)

(3.57)

(3.58)

(3.60)
- >..,..
0 -~.

..

>
_,

, >, () = () = () = cost, ..
2
1
, , = = cost -
0
, .

(,) =~ [lny+ln(a-y) +

+ In(a+ )+ ... + In(na- )+ In(na+ )]


_ ?
-21n

Q[1 -

+=

y7'(n )1

+,

187

Copyright & A K-C

r,O

i\ -

\. 'YJ-

-+

+ 'JJrT
Qc
In

..

!!1.) .

sm

(3.61)

/2

(,)d

r,O i\ -
'
\. 'YJ = =
/2

Qc

=+ 'JJrT In r

+
(3.62)

dc-

cff2

[ 16 ]:

cff2

/2

f In sin dy =f In sin z dz =f ln sin z dz


'
Jrr/a
Jrr/a

=(

- 2 In2) = - 2 1n2.

(0, ), ..
, . 3.14.

, - ~
(, ) . U u

(3.63)
, ,
,

(3.4)

Qc =()-
2

188

'

(3.64)

Copyright & A K-C

>

( )

Qc

= + 2:r

(3.57)

(:r

(3.58)

Qc

+ ln :r d = + 2
(3.65)

q
2

Qc
=2

(3.64)

() -

() -

= + ~ ln = ~ + ~ ln ~
:r

:rdc

:r

:rdc

(3.66)

. . 14.

L!J

> ),

Qc

- =!!= "'- 1n -dc;


~'

-~

(3.67)

+ 1:1 ,
189

Copyright & A K-C

D..x = - l n n nd'

(3.68)

, ,

i rn

(.

nT

ndc

(3.54)

!:1=-1n

(3.66)):
(3.69)

,

, .

[34];

..

1951 ., ..
...

!:1

1 1 < .

1:1

!IJI

1:1

).
.
(.

3.15).
:

Qc
q=a;

190

Copyright & A K-C

qp

q =

3.1 5. .. . . . .

QJ

!f (3.62)

, r Q-



. .

3.16 ,

(
). :

(
),
, .

, .
, .
() ,

(
). (. 3.3)
, .
[6

'1Jr [H(r) - 1

Qc = ln (4!)- l (4!)-!() ,
= ( )

(3.70)

;
~ ;

191

Copyright & A K-C

t()

- ,
.

tx
1

(_ 1

L L L.

L.Lf1

~1
1

7
.

3.16.

7/< 7

7 7

7 7
/"';

~:

r
7.>17 l ~

, ~
.
(2.50).

=. (3.32~
( ):

QI =

'1JrT [H(r)- H(r0 )]


lri(rl)
'

(3. 70)

'1JrT[H(r0 ) - ]
Q = Qc = ln (4/)- o1n4- !(5)
2

, Q .. Q.2
1
( ), q (3. 70)
0

192

Copyright & A K-C

21rT IH(r)- 1

Qc =

ln

(/)+; '

(3.71)

~= (i-1) ln~~-it().
= 1 ( ) ~ = , (3.71)

(3.32). , ~
,

.
,

(3.72)

:

(. 2.5)
.


. (

8.2 8.3).

3.5.

3.5.1.

- ,

1. 7.
(. ),

~-) -

193

Copyright & A K-C

=~=~,
~

(3.73)

;
.

. ,
. 78)

(3.74)
. ,
(. 3.17).
,
({> = 0,5).

1 2

CD .

, ,

~<.= (

l = 1,
=

0). ,

,
:

[14, 34].

. ,
(. . 3.17 ,),
(. 3.18,). ,

,
(. 3.18,).
d , , ,

~ .
R ,

194

= R,

=R -

Copyright & A K-C

(, , =

' = k -

; .

1.7).

(3.54)

J! ' .

!}. ...

, .

~-

3.17.

() () -

(. .

3.17).

m -

!!J.L. = ~~ (1 -),
I!J.L, J! (.l.54)
I!J.L= 1 11, !!J..

11

,
, .

195

Copyright & A K-C

1'1

const

'

3.4),

(.

; / } / / 1 1 17171717 J

3.18.

- ,

() -

(6),

1 -

(-

). -

!1L
(3.69) (3.68).


.


,
.
(0,5+ 1 ), (

196

d!.

Copyright & A K-C

(3 .3 2)),

[ 14]

d!

= 'l:: ln d

(3.75)

,
,

Rc = ---- -

, :

1
=

d: (.

dc
(3.72)). ARc

, .
,

,

:

(3.76)
!- ,
.


,
, ,

,
.
.


?
, 3.3.

197

Copyright & A K-C

[34 ]. ,
, ,

.
, ()

. ,
(..
),

, (.
3.3). ,
,

(.

3.3).

, , ,

.

( ,
, , ).

3.5.2.

3.4

, ,

,

1'1 1'1 (. 3.19 ,).
,

(3.54)

198

1'1

= L\y;

(3. 77)

Copyright & A K-C

~ ~
.

=;

(3.77)

. 3.19,.

Rx RY

=R; =R,

(3.78)

- .

tJ'

t.'

.'

-t--

t.

+-

-t-

t-6)(

'

l)'

1 1

~7>

t,

t..

l ~

-~--

1
1

--

~~

--41

-1

. 3.19. ()
()

199

Copyright & A K-C

__ }_
/
1

"'

""' ----.-

kx

ky).

J.C

1>

f--JC-

, '

. 3.20.
-

()

(6)


, ,

[34].

, ,

(.

.-

200

3.20),

(3.32)

Qc
L\x
=--ln'l

'

(3.79)

Copyright & A K-C


,
(

3.4)

; -
Qe
Qe-4T ~ ~, i-=4" (3.80)
, ,

,
:

(3.81)

,
, :

1 ( 1

~ = "12; = 2n ln---,:;- 0 25

(3.82)


, ,

.
q (3.81).
,
, ,

(
(8.2).


. ,

201

Copyright & A K-C

(,
).


,
,. , , :

() :

,
(,
,

( 8.3);

l
' ,
(. 7.2).

, , , ,


? ,

?

2l (3.9), (3.10) (3.3)


(3.'<tr


(. (2.38)).

,
, ?

202

Copyright & A K-C

[I]

.
,
.

sl
~ ?
?
?
?

[]]

3.2

?
?

.
?
.

[IJ

- ?

- , m
,

~?

L!J

?

~ ? ?

l1J
[IQ]

? (
~ ?

L!.!J

?
?
,

3.1.1, 3.1.2., 3.1.6, 3.2.1.


?

, .

?
~ ?
~

?

?
.

203

Copyright & A K-C

, .

3,

( - )
. ,
,
, (
)

,

,
(. 2.3).
.

,
. . 4.1
. (
, l)

- (''),
(): (
)

, - '' (

).

.
(

2),

..

,
.
,
,

. ( 3)
.
,

204

0)?

Copyright & A K-C

:.~:..:...:.4_

: . J , , .

,.J'

.
.

''(

,.,,
,

.
.

..
.

4. 1. z

. ,
.

,
(

) (
) ,
: = f( , , t).

,
( ) >

( ) .

(2.22)

(2.33),

,
.
,

, ,
-.

,
r ( ,

t) H(r, t)
,
(

,
).

.
, r (.
r .

2.3)

205

Copyright & A K-C

4.1.

4.1.1.

(
)

,
. 4.2. (
). ,

/ ).

t =

(- ) -

1!1 .

- -
t > .

(2.22),

(4.1)

*-

;
=(, t);

= 0):

(O,t) = () + t1H 0 (t >).

(4.2)

,
,

(,

t) =

-+ .

(4.3)


(.

(,) = ().

206

2.4)

( >)

t = 0:

(4.4)

Copyright & A K-C

1.

1-

4.2.

rw ;

2-

rw

(4.1)- (4.4)

.
, :

(,t) =

H(x,t)- ),

(4.5)

t.

2(11.) = t ( ).
.

-------1 ? ,

(4.6)
(4.1)

(4.6)

AH(O,t) =

; H(rYJ,t) =; (,) =.

(4.6):

207

Copyright & A K-C

(4.6)

!!t.H(O,f) = 1; !).(rxJ,f) =; l!t.H(x,O) =

<4.7>

~, !).
t, L
L : I:!H= f( , t). - (. 1. 7),
~: 11,

, !!!.= f(), -
, .
, -

(.Ax!Va"'f ) n, n -.

, ,


, :

, .

(4.6)- (4. 7l.n

: = /(2 "'t)
(4.6), :
!).: !).(). t
:

(6. ) = OJ.
d (/).) dl
= (JJ.
d (6.11) dt
(2 ..["(?7
) =
dt
=

-7JJ. (6.11) 4t va* t =- 2t dl (!).);

( )

(!).) = 7JJ. (6. ) dx = 7JJ. (!).) dx 2 Va*t, =


1

= 2*

7{!).) =_i_ [_i_(!).)J


2

=-1- d [ d

2v.2fdA di

208

d1 (!).);
=-1_ _i_
2v.2fx

[d (!).)]=
Ldi

(!).)] _i_ =-1_ _{! (!).)

4a*t d2

Copyright & A K-C

(4;6),

d !~)+ 2 (~) =0,

(4.8)

~ .. =

= (!1.);

+2

=0-

d = -2d.

In = -:

~, :

-Jx [~()] =-

:
'1 100

~()
=

-i dz,

z (

).

00 r -+ , ,
(4. 7), !1. -+ 00 =. -

...

~ () = -

00

;
dz.

(4.9)

~
- , .. ... .

(4.7)

209

Copyright & A K-C

D.fh-

00

f -

dz.

vn/2 [16 ]. ,

Vii

=---,

2D.H 0

(4.9)

D.H

00

D.O= Vii {

-l-

dz.

(4.10)

,
.

(.
erfc:

2 00 -lerfc ()= Vii{


dz.
,

1),

(4.11)

erfc(oo) =0, erfc(O) =1.

LI.H

(4.12)

~ LI.H'I?rfc (z v-:' t) .

(4.12)


. , ,

(.

4.3),

, D.H~t)

() ,
,

210

(t 1

::5

::5

t2 )

Copyright & A K-C

!'!.= /),.~erfc (2 ./ t) + I'!.Hf erfc (2V'a (t _ t.))


(4.13)

H"ft)

(. 3.3) :
, t > t 1

t= t 1

,

.

4.3.

tn-J :5 t :5 tn

I'!.H(x,t)

=J,I'!.,"erfc [2 Ja (tx- t, _,)] .

(4.14)

. ,

q (x,t) =- =- (l!t.H)- =

=- I'!.H"/x [eifc (2 v: t)J - q,

qe -

(4.15)

,
.

d ( 2 ) -:l- )
1
i (f )= (f ) = v{
dz 2 'la* t =

11 1111

-rn JJ

3.3.

211

Copyright & A K-C

\iii7t7

-?

'

0
2
q(x,t)= !:J.H - !(4 *
J-q.

\iii7t7

. ,

(4.16),

(
)?

(3.4)

(4.16)

, .. =,

l!H

= v* t.

(4. 17>
(3.4)

(4.17)
,

(4.18)
t),
,
() ,

,
(
L).
,
,

, ;
, (3.53), (t)- t)/

, .

. t)
( -

). , ,
,

~ t). : , - t), ..

212

Copyright & A K-C

Vir

,t =2

!:J.H 20%

!:J.Je
. (4.12) , ,
,

~
. ?
(

).

(2.38)

(2.38). ,

,
(4.12) (4.16)
,

(2.35).

,

.

,

100 ,

30

.
.

(4.14)

(
).

,
-

213

Copyright & A K-C

/'1L( 3.4
). r

, r :

(4.14)

1'1

1'1 ,
.

I!!L

1'1L

4.1.2.


rc (. 4.4).
, ..

.
,

(2. 22)

(2.11) ,

( )

r r r =

(4.19)

H(r, t).

H(r,O)

=0 ;

(4.20)

(4.21)

.

214

Copyright & A K-C

4.4. .

'fJ =

4.1.1, -

72
---;j;
4 t

'fJ

(4.19), -

[H:H(rJ)]. t
'f/ (4.19)

(4.22)
.

(4.19).
=

:
: ln =
.

dH 1d 'fJ

=-1 ;rzdrJ.

-ln 'fJ - 'fJ + ln 1 ,


dH

(4.22)

=rrci

-
., drJ.

'fJ .

(4.21)

215

Copyright & A K-C

0 -H(YJ)

-z

= -1 f

_-dz.

YJ

(4.23)

. ,
r ,

Ei ( --rJ) = -

Ei:

-z

_- dz.
YJ z

(4.24)


(.

2).

H(r,t)

=0 -C

Ei (

l4

).
(4.25)

,
1
r .

Q, =2Jtr

~ ~~), =r, =-2Jtr r, ,{:, [Ei (4 :: ,)]},=,, =


=-

'}J(/'rc

1 {ddYJ [ Ei (- YJ)%;] }r = r

-2: r
1

2r )
- -=
(- --rJ
n
4 * t r =r
't

-4
1

-(?_(4
* J

r~/(4 * t)

t,

[- r~l(4 * t)] t
3 2
. , r -10 -10 /
1 . ~
1 %. ,

Qc

c1=-.vr

216

(4.26)

Copyright & A K-C

(4.25)

(r,t) = + ;: ; (- :t) ,
4

(4.27)

, ,
,
Qc.
S( r, )
0 ,

Qc
(
r )
S(r,t) =- 4 Ei - 4* t

Qc
=4
W (J)'

(4.28)

,z

1J = --:---;-:4 '
t

W = -; ( -J) '

[47]. ,

(
,

,- 3.3).
,

,z

1J

= --*- < 0,05+0, 1 '


4

(4.29)

- 1 ( - 1J) (0,56/1]),

ln

=~ln 2,25 * t
4.7l

r2

(4.30)

r 1 r 2 ,
S 1 S2 11 S ,

(4.29),

Qc
'z
11S = - - l n 2.7lT
r1 '

(4.31)
217

Copyright & A K-C

3.2
. , ,
(4.29),

, ..

. ,

,
,
,

(4.28), (4.30)

(4.31)

(. . 5).
,
,
. ,
,

,
.

3.3

.
(. 4.5)

r .
(.

3.3).

Qc

t0 ~ , u : t0

(
-Qc). , ,
(..

> t)

Qc (
r )
S = 41ff - 4* t

218

Qc
+ 41ff
; [ - 4 *(t- to)] (4.32)

Copyright & A K-C

---

4.5.

t' = t - t0

t0 ,

tt'

<0,1'

(4.33)

~:~(-____!!___)=
-.(-~)
4 * t
4 *
1

(4.32)

10

!). S(t') =

S'(t0 )

S(t0

+ t') =

QcT Ei (4

-+-) ,
4

t'

(4.34)
.. ,

(4.33), 1:1 S'


. 1:1 S
,
, t', , -
. ,

, (4.29)
ln (2,25 * tlr ~ -Jn (2,25 * tofr ~ = ln (tlt0 ) = ln (1
t' lt ) = t' lt :

219

Copyright & A K-C

. , ,
, ,

(4.34),

(4.29).
r

(4.34),

,
. , (= )

!iS = Qc l 2,25 * t'


4: n
,2

(4.35)

(
, .) .

'l:n:T Sc

Q-

'l:n:T Sc

---=~

- l ~+ -l
n

[42]

\iii":7"

(4.36)

,
Sc :

(4.37)
t
1t)

(2, 25

S / t) 1Qc = /( t),
( )
(. . 5).

(4.36), ,
(3.32)

R(t)

220

=v

1r

*t

+'=

v * t .

(4.38)

Copyright & A K-C

R( t)
, , ,

(. 4.1.1).
, ,

(. (4.18)),
(. (4.38)) .
,

( - )

(4.38),

R( t) .

4.1.3.

q
. ,

(. 3.3).
q
,
(4.28)
,

(., ,

4.1.2).

3.3.
(
)

(. 3.4).
, ,

( )
. ,

221

Copyright & A K-C

,
, (. 3.4).
,

(3.71)

n, (3.32),
n n (4.36)
:

Q -

1JrT Sc

----;;==;F-~
4

c-InYa t +~

(4.39)

rc
~ , (3. 71).

, ,
,

. (.
(

4.3)

) ,
.
() .


, -

.
,

( ,
) . ,

(,
) ,
,
.
()

[1].
(.

4.6)

n, (

, )

222

Copyright & A K-C

[,

( l, t). , ,

(t).

,
.

, ,

,
(
) (


. 4.6.
L

l = 0).

(4.38)

, , ,

t R( t;> . 4.6).
1
R( t) CD.
(t;>
[0, R( t.) ],


Q(t.) t 1 ,
(3.53), :
.

(4.40)

!1H(t;)-

R( t;).

([ = 0)

,
(.

3.4),

,
(. 3.4)
. (4.38),

223

Copyright & A K-C

t >--.'

(4.41)

t-

, ,

,
(.

4.2.

4.3)

4.1

.
,

.

- ,
, ,

,
.

t,
-,

[ 16] .

F( ;, t) -
; .

L 1 [F(x;,t)]

1 00

=-f
tp

[16]

F(x.t)e-tltPdt=:P(x.),
1,

(4.42)

F( ;, t) ,

( ;>
F -

r,

pyrnx .

224

Copyright & A K-C

tP -


. ,
: F( ;, t)
'F( ;), (
, F' () -
F( ;, t) ).
F'(x;), , ,

F( ;, t).
[16].

L 1:
L/ F1 + F2 ) ... Li F1) + L/ F2 ) = F 1 + F2 -

~ ;

Li

)= (- const)

L 1 {D (F(x;, ()]} ... D{L1 (F(x;, t)]} = DF<x;) ( D r r , r


4l L 1 (F' ( ;, t) ) - ~1 / tp) 'F(x;J - F( ;, t) 1t _ -


~ .
,
(4.42) .

.
(2.22), (2.33) ,
S( , , t),

:
S

7ft= D(S)'

D( S)

(4.43)

S).
(4.43)
- (4.42), -:

225

Copyright & A K-C

L 1 [S(x,y,t)] = tP

00

f S(x,y,t) -tlt dt =,.)?1' (, ). ( .4 )


4 4

L 1

(4.43)

'SitP - S lr == D ('S).

(4.45)

~ , ,

S( , , t)

t _ 0 =,

(4.46)

.

(4.46)

-. ,
~

,
-

() -

'S.

[16].


(. 4.1)
. r (4.19)

1__4_ (rdS)

r dr

dr

--J-s=o.

tP

( 4 .4?)

{[1#)r=rc =-::/;
226

S'

j,-+oo=O.

(4.48)

Copyright & A K-C


( ),

3.2.2.

{?

!()=-
'l

~ [ v'( 1/

tp) ]

:.r::'7j
* '
(V tp ~[ v'1 1 ( tp]

(4.49)

0 1 -

1 ~ < 0,1 1 [ v' 1/('~ tp] =,

= (V)!/:t; (4.49)

J,

S() =~ (v}: 1

(4.50)

S:

{?

2J

s(r,f) =- Ei ( - - . ,

(4.28).

(
) m,

,
:

[22]

s (t) =0,9 (- SI + 136 S2

! 1 S2 S3 -

156

S) ,

<4.51>


, :

tP

= 2,89 t;
1

tP

= 3 tP 1;
2

tP

= 5 tP 1
3

(4.52)

t - .


.
(4.50). (4.51), :

227

Copyright & A K-C

2 TS
(r,t) = 9 [- (1 ' 18 .)+ 5 ,333 0 (2 , 03 .)Qc
- 3,2 (2,63 .)]
. = r/(2

va:"t).

:
(4.46) (
),

S( , , tP)

S( ,

t).


(
) :

. , ,
,
(. . 5),

S .

S,
S( t).
,
-

(4.44),

[23]:
n

f S(t) (- tltp) dt = 0 S(O) + L Ak S(tk) .

k=l

(4.53)
"
.

228

Copyright & A K-C

- tk
xk--

tp

..

0,091

0,335

0,403
0,332

1,128

2,396

, 138

4,167

0,0316

6,487

0,0398

9,428

0,(3)264

13,102

0,(5)836

17,696

0,(6)106

tP

(,

),
- ,

tP , t
tP
t,

(4.53)
S(t). (4,53)
- .

S(t)

t ~ t1> , (4.53)

=f j s(t) -t/rP dt = -tltP ~ Ak s(t1 + tk).

tk = t-

tk/tp.

k=I

(4.53)

t1. tl tp

S(t)
.

, (4.44)
t .

, t .!, ..
/ exp(-t/ t ) .
/, (4.44)

229

Copyright & A K-C

t0

t
~

,
.

(4.54)

tmln -
, tp

(4.55)
,
tmln , 1t
0
S

.
, ,
Q ( t).

t)

Q/

?'\

\.!

=t1 Q)J Qc ( t) -tlt dt .

(4.56)

(4.50)

(4.57)
r<

0,1+0,2

~=-1-l 1,12
t?c 'J n Xr '

(4.57)

(4.58)
S

230

Copyright & A K-C

(4.59)
,
, (4.57) ,
.

5.

,
. ,

, ,
.
.

,
.
. ,

( )

(3.56)

(. .

2.14).

(4.6)

-,

iX~R) __
1 ~R=O
tp

dx2

(4.60)


[ 16 ]

~H=CI (-

v:tJ

+Czexp

(v:tJ .

(4.61)

!). 1-+ 00 =, 2 =. 1

( = ),
(.

(3.56)):

- (~)

= ~ -~

15.L

'

(4.62)

231

Copyright & A K-C

-!!!t. !!!t.
( ) ( )

. ,

!:1, :

!:1 =

!:1

1 + !:1L

Yat;

(- _)
tP

<4.63)

, r

!:1 11 ' ~~;~

7s:R

ln

L ,

,
= ctg .
, ~ , fi
!i.L : = ln (1 + !!!t.Liv t ).
, .
t ,
- ~
. (, )

?:!1
X1f:. =
2

2 - 1

_-:- tP

, !:1

!!!t.L

tP.

4.3.

4.3.1.



- ,

, , .
q
,

.. 40- .

232

Copyright & A K-C

,
, ..

-
;, ;, tk.
( , , t) :
( ;, ; tk)
.

~
,

, . ,

,
L ; ( s

x;S L)

/j. ,

t
tk(Os tks t) /). t,

(;1 tk):

l : : : (;, tk) - (; _
x;,tk

1,

dx

l : : : (;, tk) - (;, tk _

( Xi.fk

tk) ::::: (; + 1, tk) - (;, tk)


dx
'
(4.64)
1) :::::

(;, tk + 1) - (;, tk)


/j. f

/j. (

(4.65)

2
2

x;,tk

:::::

1
1
X;,fk- X[-1tk :::::
dx

[ (x;+1,tk)- (x;,tk)] //).

[ (x;,tk)- (x;-Ptk)] //).

dx

dx

(x;+Ptk) - 2 (x;,tk)

(d )

+ H(x;-Ptk)
(4.66)

233

Copyright & A K-C

: (;, tk) =;~ /~-



i
(Os iS V1!1x

k-
(0 s k s 1!1 tl t). ,
, (4.1) i, k
- :

k
* H i+I

k+k
- 2 i
;-J

(1!1)2

.k-k.-1

= ---=-____,.---=-1

1!1t

(4.67)

.
:

H ;k-

1!1

;-1

+1 1!1

k-1

*Hi

k
- ;

1!1 t

=#

'(4.67)

(.

4. 7 ,).

1,

( i

i-

i + 1 i,
,
( i - 1/2; i+ 1/2),

(i

+ 1/2)

11 2)

. , (4.67) -

4.3.2.

(4.67) ,
,

#*

/'- 1 - H;k
/'. - H;k
* H;k_ :- 1
T;-I
1!1
+ Ti+I
1!1
= #;
1!1 t
1!1 '
(4.676)

234

Copyright & A K-C

. - t:.kJJt

--- -

t =-(k+i)LJ.t

. ~ . . ~- ...., . . ..
. . ~
'"" . :::t: . i . .. .
" ",. . .1 .

...-.:

.....

L -1.
k-f

k-1

k-f

ui.

Ul-t

Ui+J

i+l

i,

L-1

. 4. 7.
:

u,':,Ri.-1 Uf Rt+t ti',


-

;. 1 i+I

. -

i+(i- 1) i+(i+l);

/'- 1

;-I

H;k

(3.54)\ :

/'-

;+1

H;k

=.. (J).
1

H;k_

:- 1

L1

(4.68)

- i + 1/2
i - 112, i (; = 1);

#;* -

235

Copyright & A K-C

""'
J-

j=l

j=

(n

= 2).

(4.68)

k-1

=# * (J) - --- : - - At

1,2 ,

(4.68)

'

, .

4. 7.

, ,
i- , :
k
;-1

1+1

----+
R;-1

R;+I

r.k-1

,-

+ ,

Rt.1

'=

(4.69)

( u
. 4.7). (4.69):
k
j-1

k
i

-=---

Rj-1

k
i+l -

k
i

R;+I

r.k-1

j - uj-

= ----=:---

Rt.1

(4.70)

~-

2:n

i=

"- ~-

=---

Ri

(4.70)

Rt

3.5. 2,
, (4.70) (4.70)
(4.68) (4.68)

, :

At

aRt =-;-,

f.l

(4. 71)

(J)

Rt

ik

236

Copyright & A K-C

H;k k,


R,.

'
u;-I

(k-1).

R,. -

[IJ

'

U;0 , ;0 ,

U/,

/
t 1

= 1 t;

U/

U? ..

,
( (4.68)

4.8.

n = 4).


.
, ,

. ,

, -

237

Copyright & A K-C

, ,
(.

1. 7).

RR-, ,

- (R).
R-,
:

- (),
( ).
:

L
j=I

~
1
Ri

=C-

t'

(4.72)

, (4.70),
.

(4. 68)

# t,

f..l * =# , t =at t,

(4.73)

(
).

at, # ,
, :

(4.74)

RR- R

( RR-)

.

238

Copyright & A K-C



( 8.3);


, , [7, 14]. ,

[19, 20, 40, 48].

4.3.3.


(4.1) - :

k+t

-;

11t

* k;+t -

2 k; + k;-t
(11) 2

(4. 75)


: (0, t) = = const, (L , t) = = const

(, 0) = R( ) (. 4.8).
-

:=; ~ =; H;0 =R;


(i>),

i = , i-ML/ 11 ); k =

(=

k+t

(4.75)

k * 11 t ( k
k
k )
=;+ ()2 H;+t - 2 ;+ H;-t '
u

(4.75)

k-
. k = i = 1,

(4.75) 11
(.. = 1 /1)
(.. t = 1/1 t):

239

Copyright & A K-C

t =+ * t (_ 2 + ~
1

()2

* At

=111 +--2(112 -2111 +) .


()

i (i = 2~
1), m

3, ... ,

; .

(4.75)

k = 1

;~ (..
t = 2 t),

(4. 75) ;~
, ..
N- ,
tN (N t =

t.>.

- ,

(4. 75) ,

, .

, --

(4.75)

(.. ,

. 4.7 ).
,
t -

H;k ~+ 1 , m

:

H k+l _ k

i
i
----,----,---=

dt

240

~+1

* 1+1

_ 2 ~+1 + ~+1
1
1-1
(Axi

(4.76)

Copyright & A K-C

(.. ,

. 4.7).
. ,
(. 4.3.2).

, (4.75),
(4.76)
7+ 1 / :
7+ 1
, ,; (4.76)
i= 1, 2, ... , -1 k+l-
.
, (4. 76),
.
, ,

(4. 7Sa) , .

, , ,

, .

-
. ,
- ,
.
. 4.9


(. 4.1.1) .
( )

(4.12)).

, ,
!). t :
<()> -

, H;k , ---'"+1 __1:+1



;".
.
0

241

Copyright & A K-C

(,

).

, ,

, , ,
,
() -
.
( - )
, .,,

. 4.9. ,
,

.
, , (
(4.76)) (

),

1!1 t.

(4.75)

, J

* !!J.t <!
(!!J.xi - 2'

(4.77)

4.9.

1 - ;

2 - ,

IW ;

,
, .

242

Copyright & A K-C

(4.75)

,
~ ~
,

(4.76)

t.

(4.77)

~f. ,

( ~)
( ,
,

).

(4.77) , ,

.

, - -.

(4.1),

.k+l -.k
1

~t

= *

(1 _ )

k+1
1

(4.75)

(4.76):

2 k. + k+1
1

(~xi

1
1
1
~+
- 2 ~+
+ ~+
]
1+1
1
1-1

(~xi

(0

'

(4.78)

~ ~ 1).

(4.78)
1 , =
- , -
, -.

,
, .
, ~

0,5

(4.78)

( (4. 76)),
( :;t:. 1)
, (4.76) ( ,

,

.
243

Copyright & A K-C

.
-

L\x, -

.

, (.

4.3.2). (., i,
(4.68)), ,


, ..
. ,

2500-3000.

, ,
-

. , , ,

9 <<>>

r
ero

.
?

[IJ


( ).

?
r r
~ ?

LiJ

,
.

r .

, , - ,

rrr.

244

Copyright & A K-C

,
? ,
?

?
~ ?

L!J

?
?

,
, (..
).
?

7l

r .

.
?

sl
f- ?
,
?

[!]

-?

?
?
?

[!QJ

?
? << >> >>?

.

[!]

RR- R-.
?
?
?

245

Copyright & A K-C

ili

*
~-

1
~=

, -

,
-

. , ,
,

(. 1 2);

-
.

5.1.

,
-


,
,
-


,
() .

-

, .

2.

,
,
( ),
(
-

246

Copyright & A K-C

).

.

L\ L.
. ,

1)

()
(.

,
1.5); 2)


(. 2.3); 3)

(. 1.4); 4)
(.
2.3); 5)
(. 2.3);

6) 6L (. 3.4); 7)


(. 3.3).

,
. , , ,

,

( .. ).


<<>>,

<< >>,
- .

I ,
, , r
,

.
- ()
(, ),

- ().

,

- , ..,
,
- ().

247

Copyright & A K-C

,
<<- >>
(), ,
, -

.


() .


. ,
,
.

.
.
, , ,

,
:
;
,

(,


- (.

7. 2) , -

,
,

, ,

,
.
,


(, - ).

248

Copyright & A K-C

- ,
,
(.
7.1):
( )

,

( , -
),

(,

). , ,
- . ,



-
- ,
,

Qc

= const

(4.28),

(4.30). ,

.
, - S( lt),


(
() ' (
r =). ,
S = /(lnt)

r)

, , ,
.

(4.30),

249

Copyright & A K-C

(.

5.1);

Qc
tga=A=4T'

(5.1)

, ,
:

=Aln 2,25 *
r2

(5.2)


, .
, , .

,
.
, , ,

,
- ,
.

,
; -

, -

Ln t

. 5.1. - .

250

Copyright & A K-C

5.2.

5.2.1.

.
,
,

( )

. ,

(

), :

.


, ,

. rpa
,

(

), .. .
,
<<>>
:

[IJ

251

Copyright & A K-C

,
;

, ~
;
[] . ,

n n

, n, n

.
n <<>> n
, n nn

( n
nafyl) n.

n n

n,
n n n

n (.
1.4).

n , n
n

: n ,
n

n , nn

. n
n n

n (.
3.2). ,

n n n
n

n
n (n l0- 3 -l0- 4 /).

n n -

- ,

252

Copyright & A K-C

.

()
. (
)
() ,

(.

(2.49).

,

. ,

.
,

.
,

,
,
, .. . , ,

,
(.

4.1).

,
,

(
). ,

: ,
,

) ,
,

, .

253

Copyright & A K-C

. ,
(.

4.12).


()
, ,

.

5.2.2.

(.

1.2),

: ,

,
.

10-20 (),
.
,
, ,

.
,

254

Copyright & A K-C

. ,

,
(

, ,
,
).


:
,
.

- .
-, -

,

,
. -,

,
,

. -, ,

,
.

,
.


( )
:


. -

255

Copyright & A K-C

,
, .. ,

.


(.. - .

1.4.2),
,
[22].


.
: ,
(.

3.4),

( )

,
, ..
,

. ,

..


.
-
.

,
(-~)

,
.

5.3 5.4.

5.2.3.

-

,
-

256

Copyright & A K-C

cx"j ~ [23] .
1
.
,
:

- cxeall -1, - ..



);

11 -2,

11 -2 -
,
,

11 -2 -

(,
- . 1.4) .

l , cxekrirlll; (

) - 111 -1

111 - 2 .
,

1 ,


. ,
t S (t),
S -

11-* S (.

1.4).

,
.

257

Copyright & A K-C


, .
}

,
.

11- 1


,
,

(. 5. 2) .
,

,


(. 2.3.2 3.2.2).

--:- ----::-- ~ ~ --. ::::-""7----.:.

'-..

1 ..
1

5.2.

.
?
,

?
?
.

258

Copyright & A K-C

,
,
:

.
, ..

. ,
11-1

(.
. 5.2).
11 -2

( II-2a)

( 11- 2) .
II-2a ,

(.

5.3).

. -

,
?

(2.51)

259

Copyright & A K-C

) , ,
,
(. 2.3.2) (
).


- .

. :


( ) ,

-- --

5.3.

---

11-2,
,
, -

260

Copyright & A K-C



.

,

(.

5.4).

,

,

6 ,

, 6

() ,

, .

~~---- _________

5. 4.

_ _.__
-il'j<

- 111.

,
,

.
261

Copyright & A K-C

.
(.

5.5),

() (..
::5;

k).

k0

,
,
,

(
),

1.--,r---

111 '
.1,1

'
-

'

1 ' . '
1
1 1 1'
1

F-11
.

5.5.

'

1 1

'

//1111/ 1 1

1-44-- --*12

--1 3

1 - no.JIQeue ; 2 - no.JIQeue
J - anopiiI C.JIQ

262

Copyright & A K-C


(. 2.5.2).
, ,

(.

1.2).

, ,

.

5.3.


,
,
,
(. 5.2) .
, ,

( ,
,

),

S (lnt)
(. 5.1),
. ,

( 5.4),
,
. ,
,


. , ,
(
) ,

263

Copyright & A K-C


(. . 5.1).

( 1),
-
,

5.3.1.

5.2.

11-1 -

. 5.2 (
) ,

,
(. 5.6) , ..
( 1).

,

.

t 2 t'3

i '1
i 1

1\

\ 1i

1:

1\

1\1

11

1~1

"

~ f. ,

""' ""

2).

.
,

5.6.

Ui

264

..

Copyright & A K-C

.
,
Qc,
( ).


<<>> :

,
,

,
("\ = + ')
(: = .* + . ' ) -
.
, 2,

1.

( (5.1)
(5.2)),

#: 2
: , S 3a

(.40).

,
, <<>>

, .. .

- 2
. 5.6. , , ,

265

Copyright & A K-C

(4.18),

t2 --

m2

------.- '

(5.3)

(
2

1+ 1 1) . ,
,

[23],
t1 ' ( t 1' < t2 ),

(5.4)

kP

11; -

#*


( 2 . 5.6),
, , ,

1.

. , -
(, )

: 1) 1 (. . 5.6) (
), 2

(. . 5.1);

2) t1< t < t /
3) ,

,
tk

266

< t2.

Copyright & A K-C

5.3.2.

11-2 -

II- 2),

5.7.

(1) -

1 , - -

, (2) ;.
.

,
,
, .
, , , ,
,
.

, -

s,,

--'\

\'\"\

11
1

'

:1.

5. 7.

( 1'1.Sj_ - ; 1'152 - 11 ;

S - )

. ,
? (. . 5.7).

267

Copyright & A K-C

5.8

S, : 2 = 106 2 /, 1 == 100
2
/, /( 1 ~2 ) ==0,9. , ~:
, ,

. ,

- ,
, .
,

- .
(5.1), , ,
.
[23 ], ,
, .. -

(.

tl

= 2,~r

(4.29)):

(5.5)

al

,
, (5.1) = +
1
2 -

= 1*11 n'!.T21
-~.

Qc ,

.
, ,
,


(. 2 . 5.8).
(

11- 2)

.

.

268

Copyright & A K-C

-2

-1

. 5.8. ~
:

1 - ,

J;

..;

J -

fl.llllcme; 4 -

2 -
fl.llllcme

(. 5.9)
1,

(.

t1,

1.4).

5.9):
269

Copyright & A K-C

)
(

) -

~t -

t,

i,

5.9. ,

t'1__ -


(
)

(
).
3,

. t2 ,

m ; :

mz

tz

=----.- .

(5.6)

,
u

m6

,

,
( Il-1).
-

(. .

270

5.4).

Copyright & A K-C

1.

1 3? 2.

? 3. ,
1 ,
?

4.

( )
,

,

5.3.3.

111-1

II-2a)?

,
(. .

5.5),

f.l * u

=f.l

*S

t (

1 . 5.10);

t 1
.
,

,

f.l S' (
2 . 5.10).
.

1.

(2.47)

,
. 2.

.

,

, , ,

271

Copyright & A K-C

(5.7)

(S - S') 1

( ,

S'

s
/

/
/

/
/

tt
.

5. 10.

1-

~ 1010

CJWe; 11 -

~ 10 ypoiUI

II
S'

t
S
at'
*
# = Jl + Jl

. ( 3 . 5.10,
272

Copyright & A K-C

1). t2
,

(5. 7),

+.

*'

, #

-k-.

[23]

t2

= 10-k-.

(5.8)

l. t 2

- ? ,

3 ? 2.
.,
2
? 3. ,
?

5.3.4.

III-2 -


. (

) ,

(
!) ,
,


(
,

1/3h0 [23]).

.
-,

,
( 5-10

) , . -,
-

273

Copyright & A K-C

6.8

): ,
,

<<>> .
,

.
111-1

111-2
. ,

t 2 , ,
, ,

.
. ,

t < t2 ;

? (

III-1).
,
, ,

,
.

()

<<>>
. ,
(,

).


, , ,

, (.
1.2.2), ~ (),
( ).

274

Copyright & A K-C

5.3.5.

[!]


(
R (t) -. 5.11-
. ,
D ,

,
.

- , .

S (S - ) -

, (. 1.4)
, .
,

.
, ,

1R.
[23] ,
,

, , ,

R/ > 3+5.

. 1.
, 500 ,
? 2.

R <<

), -

?
( ).

[!!]


(.

1.4):

, ()
. ,

275

Copyright & A K-C

, ,

, ,
( r
).

(l

. 5. 1 1. , / ~ ~ ~
~~

,
(, ,

1.4,
t ).

IIIII

( ) (

) .
.

. . 5.12
Qc

,
(r-

276

Copyright & A K-C

. ,

-
(
)

---D

0~-----------~

,

,

. 5.12.

[23].

5.3.6.

liJ

. 5.13,.
( 1),
, . 2


(3.47).

.

.
(. 3.4), ,

!!.L,

!!.L
. -

277

Copyright & A K-C

,
,
(. 3.4 4.2).

6zt

trz t

. 5.1 3. ,
:

6 - J

,.

5.13 ,.


n ,

, ,

, , .
. ,
(.

4.1.2).

t (. . 5.13,)
1
,
(,
..) << :

t1

: . ,

278

Copyright & A K-C

- .


- ;


, ,
.

,
,

.

. . 5.14
. , ..
,
,

(??).

r, , ,
(. 5.4).
, ,
- .
, , .

<<
(k << k).

5.14,

U')

"'

,../"'

... ...

--

.
.

5.14.

..

{j

279

Copyright & A K-C

,
,
:

( ,
) ,


() .

. ,

(.

5.2.2).

, .

, ,
,

. ,

,

,

5.4.


- -

5.4.1.

3.4

, ,
,
.
. , ,

, :
n (. 2.5.1),

; .

280

Copyright & A K-C

.
.

. 5.15 ,
( ), . 5.15,6.


.

(. . 5.15,),

, ,
.
,

( 1

+ 2 ) 1 1

. , , ,

, (.
5.1) ,

-- --

--

",...-

---

' ji '

. 5. 15. :
- ! ; - . ;.

,
,

281

Copyright & A K-C

.
.

, , ,

: , ,
q

. , ,
,

-
-


(. 5.1).
, , ,

,
, 5.3.
, ,
.
, ,
, ,
.

5.4.2.

:

.

, ,
, (.
(2.50), (2.51))
(.

5.4.1).

, , ,
, .

, n n

282

Copyright & A K-C

5.4.1

(. .

5.15).


, - ,

,
.

, ,
(. 5.3.2),

.


.

5.4.3.

, Q.& const,

. , ,

,
(. , 5.3.5,
11). .

,
.

,
,
V : ,

dV

dt

2 Sc

= t ,

. -

283

Copyright & A K-C

tv

Qc )

sc

t). ,

(5.9)
..

).

,
,

5.4.4.

n -

(
).
( -
).
(
). -
.


( rk)
" (. 5.16,).
3.2.1 (.
3 .1.5), :

Qc

2nTk(Sc-Sk)
ln (r,/rk)

Sc Sk-

2nTSk

= ln (Rirk)'

284

(5.10)

Copyright & A K-C

Tl!
.

5.16.

-:

(5.11)
.. ,
,

, ,
,

... 10 , k'"' 20 , R- 40 , - 0, 1.

L\ S- 56%, ..
-.

.
,

(3.32)

< -),


- [23].

5-10

50-100

285

Copyright & A K-C


.
, -

(. . 5.16,):
1,
.

[23]

,2

tl

= (20+30) --4

(5.12)

ak

.

: -
- -

,
<<>> (. (4.33)).

, -,

:

,

5.16,) ,

(. .

(5.2)

.
.
(

(5.11)). " " =


( + "), -

).
(. 3.4), ,
" , . - :

r = rk (rrkc] /k.

(5.13)

, ,
-

, n
n .

286

Copyright & A K-C

5.4.5.

: ,

S ? : ,

=nr; S.

,

,

..

. ,

,
,

tn

. ,

, ,

1%

[23]
(J)

tn

= (15+20)

i.

(5.14)

.
?

,
, ,

tn

,
(. 5.4.4).

,

[23 ].

287

Copyright & A K-C

,
. r ~~

,
r ypyroro
(, ).

, ,

: -,

, -,

-

. , -


,
.

5.5.

<>!
;

. ,

,
,

. ,
, ,

(. 5.2). ,
,


.

1 ( ).

288

Copyright & A K-C

5.5.1.


,
.

( ),

( .)

(<<>>)
, (
).

(
, , ,
)
.
,

.

,

(4.28).

= r 21(4a*t):

lgS=lg_Q_+lgW
4:r
'
1

= lg (4 *) + lg~t 2
(5.15)

(5.15)

, ,

lgW, lg(l/ )

, -

- .

289

Copyright & A K-C

lgS, lg(t/r2 ),
.

( J

- lg(4a
~ . 5.1 7.
0

lg _( Q,T ,

),

, *.

)>='

:t,O~f/)

0,5

. 5. 17. :

:. ::

, ,

5.1

. , ,
( ,

4.1.2).

, .. -

290

Copyright & A K-C

(4.29). , ,

. (4.30),

- S - lgr,
,
(. (4.29)),
(4.3 1). ,

S -

lg(t/ r 2 ).


,
, ,
,
(,

).
,
, (.
4.2).


S tP
(.

(4.53)

(4.53)),

S =f( tP).

~ , ,
S tP (., , (4.57),


(.

(4.56)

(4.57)).


,

. ,
,

,
,

, ,
;

291

Copyright & A K-C

<<>>
.


. ,

, ,

, ,
, ,

, , , , ,

(, ,

..).

-

(
).


, ,
(
),
. , S
(ln t)

(. 5.5.2).


( ) .
U


,
-

292

Copyright & A K-C

(
).

.


.

- .
- .
,


(. 5.3)
(. 5.4)

,

[!]

..

(4.3 1),

IL'I-

0,37 Qc
S(r 1) - S(r2)

lg

r2

~'

(5.16)

(5.16) (3.47);

[IJ

IL'I

-
IL'I);

[IJ

() (


(. 5.4.1 5.4.2).

293

Copyright & A K-C


) ;

[iJ

(4.29) ,
1 2 ( ,
);

,
;

,
;

[1]

. ,
, .

,
.


( ) .

,
.
(
) ,
.

,
( )
.

294

Copyright & A K-C

. -
-
? ?
. ,
(5.16) (4.30),

, *; , ,


? (

(. 4.1.2),
, (4.31) (4.30)
).


, ,
,
.

(,
).
, ,
,

1%,

.

,

5-10% -

5.5.2.


,

.
,
, -, , -

, , .

295

Copyright & A K-C

, ,

, -,
.

,
-

,
.


,
. ,

,

,

,

R

. , ,
, ,

, ,

(.

7.1).


, ,

,
. ,

. , ,
,
,


.
-

296

Copyright & A K-C



. ,

( ) ,

5.2.



. ,


(
).

.


.

, . ,

()
.

1.

( )

? ( ,
. 2.

,
?

,

.

297

Copyright & A K-C

- S =/ 1(lg ),
- :s =f (lg t)


rn

---~-

.
t;t

.

5.18. -
:

1 - . rw. ; 2 -

. ; J - -

. ; 4 -

. - .

. 5.18 -

.

(

3),

( 4) .. ,

(. 5.3 5.4),
rn.

. 5.3

5.4,

2, 3 4 . 5.18,
. ,
3 4 >>
2.

,

. ,

,

298

Copyright & A K-C

,
.

,
,
,
,

. , ,

: 5.3 5.4 ,

. ,
(. 5.5.1)
,

( , -
,
. 5.4).
,

~:

L!J


( S-

lg(t/r));

- -

-
,

(.

5.5.1).

[23 ].

u.

1200

40 .
2
, - 750 /.

299

Copyright & A K-C

___l_

..
2

~.

(. 5.19)

= .-!

---

300 ,

11.

(1-3)

30

13

12

20

10
11 L.......--....:.........L-.;,.....,o_-_.__--::'0 ;" t
-4
-.3
-2
-1
':!

).

,

q: ,

, /: '- 90,
. 5. 19. "= 800 , "'= 3700.

11

1 ( t < 1 ),
- ( )

. ''
(

1 2 ).

2,

, ''' ,

3
rr (. 5.3.4),
.

, ,
, r

.

-
,

. ,
, (.
7 .1) .

300

Copyright & A K-C

OJ

?
w ?

2
?

? ()?

l
il

?
?

( ).

?
?

[]]

? ?

, ,

~ ?

l2J

,
?

[!]

11-1

: )

? )
,

; ,
?

[2]

II-2a

: )

, - ?
) (
)
?

301

Copyright & A K-C

[!QJ

II-26

: )


, , ? 6) <<n

? )

[!}]

III-1

: )
<<n

? )
<<
? ) <<n

~ , ?
~

III : )

? )
III-2 111-1? ) (
, ,
)? )

<< ,
.

[!]

f!

?
?

<< >>
?

, ?
(

..i
~
,

.

, ,

302

Copyright & A K-C

[!21

( )
?

?
?

[!]]


? ?

[2J

?
~- ?

.
.

?
?

? ,
, ,
,

, ,
- (

- )?

. ,
, ,

)
.

303

Copyright & A K-C

;;

t,

:::


,

.

.
:

;
;

rnii ;

(, ).

.
( )

, ,

[34].

, .. ,

, ,

304

Copyright & A K-C


,
,
.

,
( ). ,

, ,

; , , ,

( ,

).

,

,

(
, 60%- 40%- ).


(
) ,
.

.
-

, ,
, (.
6.8 6.9).

- -

305

Copyright & A K-C

, ,
.
-,
-

- ,
.- -
,

(,
).

6. 1.

6.1.1.


, ,

(
). ,


(.

1.5 .1).


()
(

) , ..
,

v,u.,
(1 ..53).
,
(.
1.2.1), (1.53) :

_ v _ kI

va----,

(6.1)

(
).

306

Copyright & A K-C

. , ,
n ,

. ,

38

30%

v,

( ,

).
40% [21].
,
.


<<>> ,

(~) (
)

,
(). ,

- (6.1),

~:0~~~~~=~~]: /::~EJ~J:WtfJJ/

- 0

, ..


.
. _6. 1. .

307

Copyright & A K-C



(. .l,). , ,
, :
, ,

-
(. . 6.1,).

6.1.2.

[6, 42].

(. 6.2,). <<>

.
.
, , .

v ;
( ):

q- v -- k [ - zp(x)]

_
d - k [- zp(x)]

:
d ,

! - , .

_ ~
_ :
_
:
---+z
---+z
- (--+z
-z ) +

"

+ zP

gp,

=:- zP !:1,

.
(.
3.1.3).

308

Copyright & A K-C

Pnp -

- =
- Pnp
- up =
Pnp
Pnp

. 6.2.

()
()

, =

:=

const,

, ,

dH~P _

_dzp
dx - -~ dx

=-

dz
k ( - zp) ~j5

309

Copyright & A K-C

zfJ

kf dx = -t!pJ ( -zp)dzP,
.. :

zP = -

v2 -

q xl(k ~P'J

(6.2)

[],

, ..
<<>> .
.
(. . 6.1 ,). ,

hc t!p

=hnp' hc hnp -

. ,

(
).
(
, ).

(6.2)

zP =

<<>>

l = k t!p = t!p
2q
2/0
2

10 -

'

(6.3)


<<>>.

1,03 / , ~= 0,03, <<3

>>
, ..
.

.
?

(6.2)

.
,

310

Copyright & A K-C

(.

1.3):
-

, .

,

( ,
, - . (6.8).


,
, .

,
( 1.59),
,
( :F- const).
, -

~ ~

= Pnp'

/) + 75 z .
= ___::__

0 ; , 0

--

/) + z '
Pnp g
___::__

Pnp

J, ( / )
3
( / )

[ 12 ]:

= +. '

(6.4)

.= 0,65+0,1.

~ ~ ( - )
(2.8) (
) .
,
(,

-Pnp'

: - = .z),

,
,
. , (1.59),

311

Copyright & A K-C

konp

' _
n -

koc '

n '

(6.5)

fk
k

~~=~
#

k0

;
.

'

(6.5)

- ,
,

,
(
) .

(
) , , ,
.

, ,
<<>> ,


, .. ,
(
) .


<<>>

l (t) = 1J

v!). (Tln) t ,

t -

1J

- ,

[34]:
(6.6)

1J = 1,6.

,
.

312

Copyright & A K-C


. ,
,

,

[34]

kz~P

v =--

'

(6.7)

kz

dp

- ,
( (6.7)

(6.1)).
.

200 / = 0,2
/ 3 5 ,

10-3 / 40%
, 0,2 , .
,
?
, 10 ?
,

,
?

. ,
,

,

() ,


,
.

,
( ,

[ 12]), , 313

Copyright & A K-C

,
. ~

6.1.3.

[6, 12, 13, 34] .

~, -

.
-
()

() -
.
-
, , ,
.

.

, ,

N0

N0

=!(),

(6.8)

(
).

N 0 () = ,

(6.8)

N0

<<->>.
n ,
, n n
n ( ) .

314

n n ...

Copyright & A K-C

= ,

, ,

: ,
N(c, t),

N 0 ()

.
,

:

t = [

- (N)] ,

(6.9)

/ N)

N (t)

- (6.8), );
- , -
.

, , ,

, ..

.

.
, .

(6.8), (6.9)

, .1!~

: [dN(tYdt]

+ (a!K)N\..t) =. , -

N(O) = , ..
,

315

Copyright & A K-C

. , t/
N(t)

> 4

N = 2%, ..

2% 8 if (0 "" ) t > tc =
4/. , = 100 - 1 = 10
tc = 10 .

,
. ,
,


, .. , (,
,

!).

(
- , Q).
,

: ()

, ()- 0
, .
(. 6.3)
0

dl,
dt. , ,

c0 Qdt, c0 Qdt.
dl (~ n dl (
- , ~ = 0 - ~ ,


, (6.8), ~N

dl (~N

= 0 - 0 ).
Q

dt

=~n dl

=.

+ ~N dl.

dl = v =
dt

316

vn -

+ ~NI~c)

+ ~NI~c'

(6.10)

Copyright & A K-C

L
.

6. 3.

(6.1).

vn = v,

va

, ,

vn

(6.1),
n

(6.11)


. ,

n3 >> 1.

. ,
, ,

200

4 / .
, 4 3 ( = 20) ,

1!1tc

, , ..

1!1 t (z

).

317

Copyright & A K-C

,

.

,

.


, (

[21]) <<>>
(N0 )

(;)- .

(6.8).

,
(6.8),

,
. ,

(6.1 0) , ,

- {i-)
, o-

l:iNo.

ci

.
, vni

v = ~ ( 1 + 1:1N0 J 1 ) .
n
11!( t) (vn/ s
1:1 l( t) < vt) .

,
:


,
(<<>>) .

318

Copyright & A K-C

~ ~

+, Mg"+, Na+, +.

, .

6.4,

[21 ],

( , ) ,

-
.

,
.


Nl r-o= !1.Nc .
,
, ,
, < vPt,
N = (v -

). f

!1. l(t) [vPt

:S

!1. l(t)
.

:S vt, v = v/ n -

, vP,
:

!1Nc vP w1 t

= n ( - 0) (v -

vp)

w1 t,

( 0 -

),

:S vPt, - ,

!11( t) .

v =

v
.
n + !1.Nc !(_ 0 )

319

Copyright & A K-C

Ci,<C(Na~H"?, =S/11

(.

1'-.J

C;_<Ctf.1.~
311D

2011

{(J(/

(000

~000

.3000

. 6.4.
- ;w -
( 1- ;w)

IIOOO

Copyright & A K-C

,
(6.1 0) ,

n =n +

~N

(.lla)


( ) ,

. ,

,

,

.
, , ,
,

-
. ,
, , ,


. .

(
) ,

, ()
: ... + yk) , yk ~
,
( , )

(). ,
6.1.3,
-

(6.10).

v~c1 dt

= (n ~ + ~c)1 dl,

~= ()- ( )~ ~- 0 - 0 vn= dl/dt= vln 3 ,


321

Copyright & A K-C

(6.11)
yk = ( )

(6.11);

yk >> 1

v"'

v/ n.

,

. , ,


( ) . ,
,

6.1.4.


()

, , ,

( )
. -
( , ),

l4l r "
, ;m
(. 6.5), (
,

*> ( ).

[34 ]:

dt

Qc (- c )dt = -nr~ l dc,


0

- .
0

, Qc'
v ( = 2r /):

, , .

322

Copyright & A K-C

Qc = 2 ~ r l v ,
~ - (. .

6.5),

(-, .

5.4).

~~

___
~

6.5.

__.,.

____

-~- 2,
-
[21, 34 ].
,

__!!_ =- ili dt.


-


, , v:
_1lr

0 -

-2Ft ln - -0.
""S~

1t-o "" 0 ,

(6.12)

lg [ ( - ) 1 ( -)] t
0
, , ,
.

(6.12)

-,

. ,
v

323

Copyright & A K-C

, ~.

6.2.

- .

6.2.1.


.
. r
?

,
,

QD

Jrt

(6.13)

D Jrt

,
(
-

to-s

2 /).

D Jrt' , .

, , ,

-
-

,
..
,

.

324

Copyright & A K-C

<<>>

r-------r"'-.---- -,

- 0~--------,------""+---

Ln,

- . 6.6.

(.

6.6),

,
(.. ).


. , ,
(. 6.7)
,
va,

, t= L/ va
, L, -

.
,

( ),

, ,
,

, (6.13) ,
D

DiJ'

v 325

Copyright & A K-C

D

v:

D= 1 v,

~1

Al

..

-if>

(6.14)

1 ,


. 6. 7.
.


1
,

( , 1
,

[21, 41]).

D=D..+D=D..+ 1 v,

(6.15)

( )
.
,
, ,

(6.16)

,

(6.16) ,

. ,

326

Copyright & A K-C


(.

1.5.4).

,
(
),
. -
(6.16),

D', , (6.15),
D' =D. +d 1'v'

d1'

(6.17)

, ,
.

,
.
,


.
. 6.8 [21],
.

(6.15) (6.17)
-

d 3 ).

, vd,

0,0001

21 ,
, vd,

,
[21] . ,

, , ,
.

327

Copyright & A K-C


-
.

ci}

6.2.2.

[34]

6.9

.
,

60

"0,750,

, ,

1
1

1
/()().

1
1

_ .;0$0~D.;:Jo ,

),

.

1}0 :..: _-_:-- -0.,050


. q ,

15

. 6.8. ,~
,
(6.13) = 1. ~
~ ~ : 1 - rw.e,
u

(- )

. .. .

t - 1,39

rwc.e ;

, .

t- 4,16

0 -

1; -

D.(-9

= -

( -

- .

.. .

(
. )

328

OL

. UCJ/Jl

1 0

, """"17

2-

).

Copyright & A K-C

6.9.


( r ),

-t

n-

nmc =

D (- 0 )

r .

d
__ =

- ft
0
-

dt,

__

=-- =

- 0

t)

,
<

0,02,

tp-

DM

(6.18)

, ,

. r, /-

329

Copyright & A K-C

, m

. r' ,

,
( 1,03 / 3 ), -
? (6. 7)

5
5
(6.13)
-03D
2
, kz -k -I- /
, =100-
,

, , . -to-

1,

n.

. ,
( ,

),

- ,
.

, (
) ,
. , , ,

6.9, ,

( ),

.
,

(, ).

n
m ,

. ,
, ,

3.1!

J .


,
.

330

. r .

Copyright & A K-C

6.3.

,
,

( ).

: <<
, ,

6.3.1.

- >>

(. 6.10,).
() .

(q' = q,

( , t) -

- ) -

(q/' = - D

; ~ - ):

qc = qc ,

+ qc "

q- D

(6.19)
dx:

.
qc
qc dt - Lqc - dx dt

(n ) dx dt , ( .ZO)
= t
6

dx [ ,
nmdx, n
n3 (6.11)] dt, -
,

331

Copyright & A K-C

dt.
(6.19) qc,
-

( ,

t):

nt +v =D z

(6.21)

. 6.10. ()
(6)

(,) = 0 ( >) ;
(O,t) = 0
(t >) ;
(,) =~

(6.22)

332

Copyright & A K-C

ra~e 1 ()
[- (, t) =


-
-=-

- 0

(6.23)

:
2

n~+vc=Dc
t

(,) =
(O,t) = 1

(6.24)

( >) ;
(t >);

(,) =.

(6.25)

[37],
(.
4.1), (. 4.2):

= 0,5

(erjc ~ + (erjc ~ 1)

(6.26)

= - (v tln) . = + (v tln) . = v ( ~ ~)
.,

2D t

erjc (z) -

7n

' "1

2 D t 7 n ' .,

'


(.

4.1).

'tJ
(6.26) ,

03

-f

[34] .
=

0,5 erjc ~.

(6.27)
(6.27)

. 6.9,. :
,

111 -

1 -

333

Copyright & A K-C

II -

, 1,
, .

, (D
0).
, xn, (6.1),

vt

xn =
,

(6.28)

( > =0,5erfc (0) =0,5, ..


.
:

(6.27),

, , ,

xn.
!! xn , -

=1 -

, -

= 8%,

= (

+ !!xn) = 0,08,

(6.27)
~
1,0.

. ,

erfc Z,

+6xn -(vln)t

=10
2vDt/n
''
6 = 2 vD tln ,

(6.29)

6 xn
<<>>. (6.15),

(6.29)

!!xn = 2 VDln

+ d1 xn = 2 V(Dlv + d1)

xn = 2 V (D/n) xn
(6.29)

(6.30)


(. (6.26)), xn
rn .

334

Copyright & A K-C

vxn
Pe=--

(6.31)

(6.30)

xn-

( )

(6.31)

xn

xn

vPe

11!"'"""7-

--=~=2v/

(6.32)

= 1 %, :

d1 < 0,0001 xn.

(6.32)

, ..
,

, .. ..
. ,

. ..;
(

6.3.2.


(6.27) .

335

Copyright & A K-C

(.

[34 ]

4.1).

t0 ,

- 1

. r r
. 6.11. , 1

- 1
- 1 (
1


t = 0), 1" -
1
= -1, t - t . 1

1" 3 , t > t0

~x-(vlv)t)] -05 [ x-(vlv)(t-fo)


] .

.
'erfi 2v(D/n)t
'erfi 2v(n!)(t-fo)

_c=OS

(6.33)

1-------

1'

,
-

~-~-~~--~---

1
1

-1

<

),

, ).

1'

(6.33),
. 6.ll,a.

(6.33),

, r

~-

~ ~' (t

xmax,

O,~taY,

. 6. 11.

- 11; -
(1 1 -
1

.
( , t)

6.11,

336

Copyright & A K-C

, ,

n'< n,

( )

( ), , u

= ' ,u

6.4.

6.4.1.


, ,
,
, ,

.
, ..

..
,


- ,

,
, -

~;
~
- - (
) ,

( ),
.
,

, 11

. , -

11

).

337

Copyright & A K-C


, , .



()


( ).
,

(.

6.3),

, ,
-
(),

(). ,
,
, , ,
- ,
. m,

.
, , ,
,

6.4.2.

(.

6.12).

,
, .. -
.

338

Copyright & A K-C

.._

--

.....

-- -

-_..._'
J)f"'.no

"'" " " "

----

-~----~--~----~~~~~~~--~

1.
1

t , -.-----;;.

iJ ~ ~.m

1-

6. 12.

. CJW;

2-

J~., CJW; illl. :

- ; 4- ; NN - ..,
. J1 ;
; .

5-

;w


, -

0 (, z, t)
2 0 (, z, t)

t
=D...,
2
z

'

(6.34)

(6.21) v -0 (D-D ).
. (6.~4)
(4.1). ,
, -

- 1, , . 4.1,
. ( 6.34)

(, z, t) = erjc [2 v(D: 1 )

J'

(6.35)

, ..
. , IJ (4.18),
D ...,! 0 ,
,
:

339

Copyright & A K-C

(6.36)
,
, z/t) ::5; m
0

*=

t'

DM t

< 0,3.

(2+3) 10-5 2 /, 0

::::=

(6.37)
D

0,4,

(6.38)
(

), ..


. ()


(. . 6.2)

[37]:

c(x,t) =

erfc( 2 ~ v V~to~to
, ( < ~ t),
t- t
0)

v -

(6.39)

= /

v.
(6.39)
t0

r ( )
2.
(6.39)
, ,

(6.19)

, .. Dm(clx), . ,

340

() .

Copyright & A K-C

, dx
, (. (6.1 3)):

q/"=-D...,(dxl)~~ lz=o
,

(6.21),

mndt+mvx=D..., z

z=o

(4.42),

-~-+mv =D...,~

z=o

(6.34)

2-

d 0

=D...,--2.
z

lz=o=; lz-oo=lz=m =,

[ 16 ]:

-- ( vtP) .
=

- z

D...,

~
z

- -;z=o=-c,;-;;-;

At

mn+
tP

-+ d = .
~ v dx
J~)

341

Copyright & A K-C

l = 0 =
= l ...,. 00 = ~ , :
-

- 0 [(- - - 1

vtp

- -
~.
tP

] .

[ 16 ] -

(6.39).
.
(6.39)

(. . 6.12): "",1 ;
0,2; '"'0 0,5; D - g
10-5 2 /; v-0,5 '7.

.r.o

+'0

60

.,.


: ( t) 40
() t70

(
,

(6.37)).


6.1,. ,
, ,

,
. 6.1 3. ~ ~ -

~
~~

( , 6 - , ..

()

L 1 1F(~ t -a)J = -altp F(~t) reL 1 -

- (.

342

4.2).

Copyright & A K-C

, (.

6.3).
,

(. .

6.12)


.
.

vn*

(6.40)

n ( )

n * =n

+ 0 -.

(6.41)

[34] ,

(6.27),
(. 6.3).
D- D -
,

=
2

2 D/tt [1 + !( 0 n 0)]

(6.42)

2 /1 xn ,
(6.29)

, 11

n:

11 xn*ii*
= 2 J -;;* t .

(6.43)

, D
D; , -

343

Copyright & A K-C

. ,

,
,

.

[21]:

D t

: =

n
( + )

> 10 .
'

vt
- ---;f

<

(6.44)


-
, . ,
, ,

( > 0,5),

:

.

(6.44))

6.1,. . 6.13,, ,

(. . 6.10,).
,

,
.


, ,
. , ,


(. 2.5).


, , -

344

Copyright & A K-C


>>

. ,
(
d1),
.

,
,

,
:
,



(.
6.14).

jl

[21]:

<<>> ,

v/ n 1 v2 / n2 );
,

,

.

tn
,
(. . 6.12): ,

(
0,5),
(6.39),
to'

(t/ t0 = 1 +,

).

345

Copyright & A K-C

.tf.

..

<:::;,
"'J

5" ,

z
. 6. 14. (
):

- . . :
0,5 - . ; /u -

. .. uJ/

.. .,

. ;
:

r mJt
tn = l4no .
2

(6.45)

( ).

(6.45) ,
.
,

~ -

(D. = 2,10- 2 /; n = n0 = 0,4) = 0,02


tn = 100 m 2 (), ..

tn .

,
(. . 6.14) (6.45)
tn. ,


, (6.45)
D .
D',
(6.17). , ,

, ,
'

tn

- ,

, , ,

- , -

346

Copyright & A K-C

vl !+ v2 2
vn =! nl + 2 n2.

(6.46)

. (6.46), ,
( = 0,5)
, , , . 6.14
t > 10 .

, , ,

(.

6.1.2),

. ,

6.1.2.

6.4.3.

,
-
:

(. .

5.4).

6.4.2
, : n -

,
0

0
6 6
,
:

-

347

Copyright & A K-C

V0

6 -

(.

6.4.2)

, ,

6 V6 1 6 = 1/ S 6 , S 6 -
(
6 = 2/ s6, 6 =
6/ S6 (6.39)

- :

(, t) =

(6.4 7)

S6
2v

erfc -

t-

(6.47)

lv

(6.37) .

(6.37)

= 0,5 6 ; (6.37) :
D. t
'f = - -2 < 0,015+0,02

m0

6.48)

, ,
(

=0,1+0,4):
(6.49)

( ),
(6.47),

6 .

-r S6 :
'f6

s; . t

< 0,3+0,5 .

(6.50)

, r r (6.47)
r - (. r

348

(6.39)).

Copyright & A K-C


,
(. 6.4.2).
, (6.27), D

(6.42), *

2 =

2,

. (6.44),

=
n

S 2D t

> 10
'

vt

:5-.

(6.51)

, ,
- ,

, , .

,

,
, .. .
,
.
,

,
,

. ,


, i .

,
, , ,
,
.

.
, , -

349

Copyright & A K-C

, . ,
,

(. 7.3).


m 8.4.

6.5.

6.5.1.

m,

,
. , ,

. ,

, ,
(.

(6.13)):
(}

Q(J

= - (J) i '

(6.52)

Q(J-

;
;

(}

1 ( ).
.

(6. 21) -r
-

r . ,
,

350

Copyright & A K-C

. n
r '

(}

(}

2(}

t + v = 2'

(}-

(6.53)

(}

2(}

= 2 ,

(6.54)

(6.55)
- .
.
?

(6.11)

, (6.21)
-
, .

(6.54),

, :

) ;

) ()
;

<<

D ,
D(f


(- -

351

Copyright & A K-C

)
i .

ai

.1

= ;

<<>>

ni

D ./ i, 1

(6.21)
).

(6.53)

v = (..

. , ,

( = 0,5+3,5
1 ( )

( 8

= 4,2 106 / ( ), =

(3+3, 7) 10 6

/ ( ),

Do

0,01+0,08 /,
- 0,02+0,1 2 /; -
<<>> .


.
(, )

(.

6.31)

,
.
<<>>
,
.

.

( )?

352

Copyright & A K-C

6.5.2.

.
n,

(.

6.15).

n 81
80 n ,
(
) v. , v

[39 ].

. 6'1

. 1
,......,

...........

"___

i,...._.,

............

..--.; ---.....

"""'-"
r--...-

1
~/

'"'""'-

---

"..-...._

...._..

......__

.....--__.

_...-._..

----

7 1 1 1 1 1

1 1

. 6.1 5.

n . ,
(6.54),
:

CVd8

--- (Ji

d8
dz

d 28

= -dz
2.

(6.56)

353

Copyright & A K-C

d0

( vz) .

dz=CI ---

vz)
(} = cl (--+~ '
1 2

(} 1z

= = 0;

(} 1z =

= 01

(}z- 00

v zi) -1

(} = 01 - 00 = ( v m!li) -

(6.57)

(6.57):

6.15 ,

: (. 6.15)
, - . v
(6.57), ,
,

0,01

-
10- 4+-10- 5 /. , , ,

,

.

<<>> ,
.


(, ).

,
,
.
.

354

Copyright & A K-C

,
( , 1

/ ),
(
, 10 ) , , m
(6.1):

v=nov =-v

(6.58)

, , /=

v
v'

0,7,

= 0,7 v' ,

(6.58)

.
,

15

200 .

( ) .

,
()
.

6.6.

,
- (
),

,
(.

6.1.3).

,
, - ,


, -

355

Copyright & A K-C

.
-.

,
- - .

,

.
, -
,

, ,
()
(. 6.1.2).

,
. ,

,

,
( ) ,

, ,
(
). .

- .
:
,

6.6.1.

0,01-0,1

/.


(. 6.16),

(6.31))

(
50-100.



.
v.

(6.33)-

356

(6.27) -

Copyright & A K-C

c(t).

-.

1.

--

(.
6.1.1).

,
- . 6.16. -

.
:
1 - l ; 2 -

(6.27)

.; - ; 4-

- iJl

~ v't + t (. 6.17).
~(t) erfc ~.

(t).

~ v't = L- v tln
2 vD/n

(L--

(6.59)

),

t11

(6.60)
357

Copyright & A K-C

1,0

1.
(

.....

01--,..__~......._

-1
-2
-.J

10

. 6. 17. ()
()


D.

.

tmax:

(6.33)
V

n=

(tmax - 0,5 t0 )
L

(6.61)

D (6.33).
, , ,

(.

6.3).

(,
)

.
n3
- (6.11) -
. , ,

(.

6.1.3),

[21].

, -

358

Copyright & A K-C

(.

6.18).

. 6.18.

:

1 - .l ( olt ); 2
- ~tl .l,
~t ; -
( nouapUJI(L,uO ), ~t

, L,

~t

40

6.6.2.

80 120 t, MUH


. ,

,

. ,

,
:
.
,

. ,

( ,
t) = , (6.26).
,

III :

1\
(,t) 1
\(x,tJD
-- v '

(6.62)

(6.62)?

[21 ].
(.

(6.19)).

, ,
(.

6.1.3).

359

Copyright & A K-C

n n
n - nn (v - 0),
.
, nn
, n

n.
n ,

n
. n n

, n ( V,
n),
n n n n
0

n, n

n .
n n
n , , , n.
, , :

-vt- -D.(f !=

=Q
6,

, n

n n ;

cefl,
l

t)

n ;
n .

Q -6
n . , n
n ,

n ,
nn, n n

; n
n (. 6.34):

n=D. l2;
n n n
.
n (

m):

lt = =; clt = =; i/-+ =cll =/2 =; 1/ = =

360

nn- (.
n n -

4.2)

Copyright & A K-C

.
:

= 1 +a'IC

~
V,.

[ 16 ):

=c0 ecCt erfc(avt).


2 t

< 0,1

=0 (l -2 ) Vtl.

(t- ~) + t,

rp

= 1r v t2g ~nr_
2

(6.63)


(6.48) (6.49)

; ,

( ) .

6.7.

6.7.1.

.
,

) , -

361

Copyright & A K-C

,

. , ,

,
.
,
.


, ,

.
,
-

.
,
. ,
, ,
,

, , (-

).
.

, , ( 1 2) ,
. 6.19. k k
1
2
, .
(n) .
<< , m ,

. <<>>
1 t = Ln/v ,
1
1

n,

v , ,
1
,
.

n, r

k , _.
1
kc - ( k 1m 1 + k 2 m2 )/ ( 1 +
m 2 ). ,

362

Copyright & A K-C

(6.64)
1/3. ,
. (6.64) ,
( 1 << >

k / k 2
(n 1 2 ).

.'~).

6.19.

,
, ,
,
n- .


. ,
, ,

(. 6.1.1).
, , -

(.

363

Copyright & A K-C

6.3),

, , -

.

- ()
- .

- .
,

.
,
.


.

6.7.2.

,
.
,
. , , ,



-
.
: ,


,
(
, ).


(.

6.4).

,
.
,

, -

364

Copyright & A K-C

,
.

, (
).
. ,
,
, .
(4.18)

t).



rr :
1

rn -

' - ~

,
.

<<~>.
, , ,

,
(, - )

365

Copyright & A K-C

.
,
,


, - .

,
..

(
)

. ,

:r( (["

, d - ).

(.

6.1.4).

,
()


.

,

(. 6.3 6.4)
(. 6.5) -
.
,
. ,

, .. ,

(6.27).

, -

366

Copyright & A K-C

(.

6.6),

v()

v =2

v() =~
'

(6.65)

(
Q )

;
- .

-
(.

6.4),

(6.49).
(6.47), , v - vP
(6.65).


,
,

.
, ,

(. . 7 .3.2).

(
) , r m

.

,

, ,

367

Copyright & A K-C

7.3.

, ,
-

. , ,
,

.
.

6.8.

. :

lj ;

[!]

<<>>


(
,


).


, ,

. , , ,
,

. ,

368

Copyright & A K-C

6.8.1.

~ , ,

.
, .. ,
,
,

.
,
, ,

:
, - ,
(,
, ,

).

(
), ,
~\Jji,

(
)

-
-
(, )

(, ).

,
,
.

JVI, ,
.

369

Copyright & A K-C

.
-

, ,

,
,

',
-

. 6.20. - .
: _
1 - ; 2 - r ..l

[6]
(. 6.20), '


,
(

).
.
?

'
( )

.
, ,
,

(
).

, ,

,

370

Copyright & A K-C

, (,
, 5 ,
- 5 ).
. ,
, ,
.
, ,
,

. , ,
.
. 6.20.

, , ,
. 6.20,

; ,
.

. - ,
,
( 0,45) (0, 7+0,8),
,

.
, , ?

N ( 1+ 100) <<>>
( 10 - ,

3

105). ,
,
, 1 .

) ;
'1' (W) . 6.21 [6]. ,
'1' (W) . ,

; (

) (-

371

Copyright & A K-C

), n

(.
6.22).

,

,

6.21.

. ,

1 - ; 2 -

( ,

).

V/

~~~~

6.22.

( 1)

. -

(2)


. -

372

Copyright & A K-C

,
. 6.20,


: ,
(
)

.

, ,
().
,

, , m (1.8),

= -

+z .

1 = =

(6.66)
zg (zg-

). ,

,
,
('= z - zg, ..
:~
zg). ,

.
,
.

6.8.2.

,
m

( 1.54):

, n rn
n.

373

Copyright & A K-C

v=-k(W)a,

(6.67)

, , k (W)
, .
.
. ,
.
. ,
(. 6.23).
- (. 1.1.5),
[27]

Q=

f: 1 [(R L g) (R L 3 g) + 4 R~In (RIR 0 )].

W-

=w(W-2)

- 2 (1 -

F/ ln (1 - W) =

Q lw=l

= W(n =3,5)

).

. 6.23. :
,

374

k = k<w"~ (6.68)

Copyright & A K-C

0
-


(!! ),
W

W-W0
W=W-W:'
n

W
W

- ;
- ;

W: -,

(..

k = 0).

(6.68)

3+4,

()
n .
,

(
)

k.
:

,
.


k ( W)

:
, 20% ( 1
0,8)

k( W)

.
(6.66),
(6.67)
:

375

Copyright & A K-C

liJ'

( z,
) .


k(W)

1)1, ,.,((
.

k ('). k (')

6.24. . . 24

- []

.-

[6]

' u

.
-

[34] :
(.70)

4,

2.

(.9)

. ,
' [ W( , , z, t)] :
'

l=

376

'W

Wd'P

awaz=az dW'

Copyright & A K-C

' (W) (
)

'1'' w u
ud'P
dW.
(6.69),
,

- :
W

vx = - Dw (W)

vy

= -Dw(W)

vz

= -Dw(W)-z -k (W)

(6.71)

D =-k d'P =k d'Pw


dW
dw

(6.72)

,
, .

(6.71)

(6.13)

, , .

,
.

~
u

1Jw = dd w
'

I )
(.

1.4.2):

k
Dw = 1Jw -

,
<< >> .

k( W)

1Jw (w) ,

Dw(W) ,

377

Copyright & A K-C

.
.

D ( W)
k( W) ' (-), ~, , -

' (-).

u

D ( W)
w

r-

r)
[6 ].

(6.71)

,
.

6.9.

6.9.1.

[25] .

dz

2.2,

dt

vz dt - [vz

W dt dz ,
+ vzz dzJ= t

vz

z +t =.

(6.73)


(. 71) ( ) ;

378

Copyright & A K-C

w= __ [n

z,

(W)
w

w] + k (W)

(6. 74)

(6.74)

, k Dw
.
,


:
- ,

. 2 (
) ,



(.. ,
9

).

(6.74)

, , , ..

. , ,
:
,


() , ,

- ( -) .

, , ,

( z) v.z:~ z,


W (6.68).

, ,
, , (, ).

379

Copyright & A K-C

, (vz =- v~,

(6.71),

Dw (W)

=az- + k (W) = vz

(6.75)

(W =

= const),

..

k (W)

= v~.

(6.75)

v~c
k (W) W.

, vz

[25 ]:

(6.76)

w:0 -

w; ::s; W ::s;

W;

, -

(=

0,04+0,08

).

(6.76)

Dw(w)~ -k(U1 =a(W- ~).

(6.77)

,
, : = z, W= W, W-

.
-

380

Copyright & A K-C

),
,


()

vz-

v:

vz

vz

= w - w: .
11

(6. 78)

() ,

- .

6.9.2.


() ,

[),
. ,
. . 6.25

[25] .
,
(.. 1 vz 1

= k 1 = k (W)), -

W0
W (

W < W 11 , .. ).

381

Copyright & A K-C


dl
dt, -

(W - W0 ) dl = k dt,
,

(6.78)

- dl- k (W)
vt = dt - W - W:

(6. 79)


k, ,

(6.68)'

= ko

ln
l(w-w:
Wn - ; .
( .80)

. 6.25.

.)

(W0

<<

Wn),

v =----

wn (dko)J/n"

, ,
[25] :

n =3

(6.81)

(.

vt=~n ~

6.8.2),

(6.82)

382

Copyright & A K-C

, , ,

, .

, ,
(.
(6. 74), <<

>>
( -

6.3).


(. 6.9.3).

(6.74),


,
. ,
, - ,
,

k( W) DJ W).

,
(, ,

6.9.3.

,
r' ,


..


,
(6.82), -

383

Copyright & A K-C


. ,
[21 ].

,
, .. -

. ,


( ).

,
:

, ,
;

[}]

[IJ

,

( ) .
~.

OJ

, (
. 6.26,).

.

.

.

(.
).

. , ,

, ,

(. 6.26,6).

384

Copyright & A K-C

.
r

,

.

.:.:.-.:.
:s? :..... .... :.'. .:;:<:Y~I
. . . . ~. .~ -

. .

... :
. . .. : . .
...... : ,' .... . . '
. . .

+----------=+
..... .
\ . ..
. ..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.' . . .
...
.' '.

:--:----:--:---:--:-,---:--i.

/.

/8

1 ~/
/

'

~ ffl~!"r{ i
~~~

./

...........-.

1
8

:rt f FHj'-~ ~

~~

r-',...--l,...--l,...--1

,...--1,...--1

,...--l,...--l,...--1,...--l,...--1,...--1,...--lr-'~,...--l,...--l,...--1,...--1,...--l

6.26. :

- ;

rcon.ercc;

1-

385

Copyright & A K-C

.
?

(, ?). ,
:
) (

,

, 6.9.2);
) - (,
);
) , ,
,

,
<< .

.
?
?


. ,
,

,
,

(. ),

-
. , ,

,

, << .

.
?

.
(. . 6.26,).
,
?

386

Copyright & A K-C


?
?
- (
)? ,

(. 6.27)

h
min

?

,
; :

hm;o =, (~: -1)


----------------

- -- -- -- -- -- -- --

f----

--.. f - - -

---------------------

u ~

'.

'

~
'

'' ''

~
~

',

',

''

kc
'

:k~

. 6.27.

" (. )
:

(6.83)
387

Copyright & A K-C

'

(6.83),

6.25.

W0 ?
~!f_ ,

'1' (w), .

hk (1

=hk). -

.
.


( ).


, ,

, - .

.
.
, ,
,
.

4l , (.
6.9.2:-'tt ,

.
,

( )
.
m .m
, (

~. 74)) .
~



. ,
- [21 ].


( ) .

388

Copyright & A K-C

,
~ .

l!J

, .

. () , ,
,

() .

,
:

) ,
, (,

);
)
,

;
,

(
);
) ,

,

;

)
-
,
;

) -
.
,


,
. ,
<<>> , ..
[21 ].

, ,
,

389

Copyright & A K-C

. ,

- .

[IJ

?
.

[IJ

l.iJ

?
~ ?
I .

, .
?

? ?

41

)?

[IJ

? ,

.

[!]

[IJ

- ?

?

[!]

?
?

390

Copyright & A K-C

[2]

( ), ( )

,
.
?

[!QJ

>> <<

?
(

-) ?

?

[ill


?

, ?

~ ?
~

?

[!]

?
-
? ,
;

[!}]

it!. ( )?

16
( ,
)

391

Copyright & A K-C

i n
~~t

(n1 )

ili
~

~
t1

~
~=

.
,

-
.
,

(,
, -)

. , .

8,

,
-

(
):

, -

392

Copyright & A K-C


.

~
.

. , ,

, .

, ,

.

7.1.

,
-
() .

,
(

) . 5
. ,
1~ ,

. , ,

- -

(), -
() 7.2.

7.1.1.

-
(, , ).

, ,

7.1

t .

, .

5.

5.

393

Copyright & A K-C

m
.
m

, ,

,
(- ,
..).

,

( , ,

) -
.

, ,

-.
,

- ,
, - .


.
,

( )

(.

5.4). ,

,
.

.
,
,

.
,

( ) .
,
,

I!J. Qi

.
( )
.


() .

394

Copyright & A K-C


, , , ,
, 5.3,
,

(4.30)

(4.37)

(7 .1)

pacxoi\Q; i-
.= k. ; (

nzl k;

\l; ; :

_Q;
;- Qc '

{1:

(7.2)

, ,
- ,
,
-
, .

,
(, )

,
.


,
, .
-, ,

, (.
5.4). -,
,

.
5.3, ,

395

Copyright & A K-C

(.

5.5).



.

.

,
, ,
.
, ,

,
r
. :

DJ

(.

5.2);
,

(i\ L)

111 (.

3.4).

- (
)
.

, , (.

5.2),

- (.

5.4)


(. 5.5).
-

...

-

. -
-,
. -
(.

5.4).

7.1.2.



, -,

(. . 5).
, -

396

Copyright & A K-C

>>
.

.

.
( ,
);

,

( ,
..);
m n

(,
).


( ) .
,

( , 5.3 5.4,
) ,
, , ,
.


(n)
n

(.

5.3.6)

( ,

).
,
,


( ,

4.1).


,
m .


- ,

, , .
,
,

(.

6.1.4)

397

Copyright & A K-C

,
. , ,
()
(, ) ,
(.
8.1.1).

,
.
( )
(. 5.2),

.

q (.

5.5).

, .

,

.

, :


, .
,
,
(. 5.5).

,
. roro , ,

J,
i:I .

7.1.3.

,
,

n r

n.

398

Copyright & A K-C

.
, .


,
(.

5.4).



(),
.

. ~ - (.
5.4)

. ( 20 ),

( ),
.



, .

- .
, ,
,
(. 5.4).
,
,
,
.

,
,

, ,

,
.

, ,

, , 20 .

,


. ,
, -

399

Copyright & A K-C


r -
r ( ,
r ,
..).

,
,

.

[23]
, 5.2.

1 (.

5.2).

r r
, ,

r .

r1

, (

) .
,

).
, ,

<

,
(.

5.4).

11-1 (. 5.2). r
r . 7.1 [23 ].
,

1,

r:


() ,
.


, ypy

,
. r
- ,
.

roro

, r
, ,

( ) 10- 4

/ ,

400

5 .

Copyright & A K-C

.]{..
..

. .. ....

_-1. '-

..

.. . .
---

~-

!11-.......__

........_

..

-.r . -~--~ .

1 _l - - - "

..........

--

.,..

. 7.1. IC}'Cma :

11

13

1- lJlJ; 11- ; 111- ; Q- ,m{VI ; _ - _ /J! / lJlJ IIJ/ac; - 1 - 11 _2 - IIJ/ac;


111 _1 - ll/- 2 - IIJ/ac

Copyright & A K-C

. ~

kp""'
=

10- / , m 0
* -4 -1
rJp"" 10

(5.3)).

mP, ..

l, ,
l< (l/4-1/5)mP (

).

(. ).

11-2

(.

5.2). 5.4

, ,


,
,
.

,
( )
.
,

( )
,


.

-
,

.
.

, , ,

5.3,
,
.
- ,

:

.

402

Copyright & A K-C

111-1

(.

5.2).

7.2 [23 ],

1 2 -<<>> /
1
2

. <<>>
( 1 ),

. ,


1", .

7.2.

Q - ; - QQ ; 1 , 2 , 1
- -
1

11

111-2 (. 5.2).

. 7.3 [23 ]. 1
r1=0,5h0 ,
.

1 2

=h

2 -8

.
(n

).

403

Copyright & A K-C

, 3 4 3 - 2h0 4 ""

<0,4+0,5)h0 ,

4h0

.

;

r.
.

7.3.

ICJCa -

- /I! ;

7.1.4.

1 , 2

11

.-6

, ,
( ,
), , ,

, .

, -

404

Copyright & A K-C

,

, , .


().

, ,

.
,

, . ,
,
,
( ).

, ,

, .
.

,
.

, ,
, :

,

.

7.1.5.

. 5 , ,
, .
,

,
-: 1)
,
; 2) ; 3)

(. 5.3).
,

,
, -

405

Copyright & A K-C

,
(. 5.5).

0,5-2 (
,
):

. ,

,
: 1)
(. (5.12)); 2)

(. 5.2); 3)

.

-.


.


,
. ,

,
.
,

.
,
[3]

(7.3)
t (4.29)
.

~ S =
.
,
, ,

f [lg(t/r')]

, ,
.

406

Copyright & A K-C



..
,

(.

[JJ

5.3):


, ,
( ,

);

,
- 10-20
;

f3l
ffiit

10-15 ,

( );

[!]

,
, ,

. ,


-
-

.

:

,
.

(,

S + lgt).

, ,

407

Copyright & A K-C


,
(. 5.3).


, J;! ~

,
1-2 ( )
.
.

, -
, .

,

.


, , :

[JJ

S( t), Q( t1
(lgt), S [lg(t/,.-t) );
S/Qc -

();

QJ

[I]

Q/t).


,
,
.

,

(. 1.4).

.

,
,

408

Copyright & A K-C

7.2.

7.2.1.

(. .

5)

- -

.
-
, m
m.
.

-
<),

()


.

, , :

,
. , ,
(. 5.1)
(, ,
)
.


(. . 5), ,
:


.
, -

,

r .

409

Copyright & A K-C


,
,
.
(.

5.1).


.
:

il ,
~ )

, ..
;
;

[IJ

).
,

.

.

JDi peeiDf

( I );

[IJ



( )
;
.

, ,
.

(,
. 3.3, 3.4 4.1).

410

Copyright & A K-C

7.2.2.

r, -

r , r

r , -
- r
, . ,
, , , ero
r

(2.22)

*= (s)
/(V2s) = (s) 1 [__ (s) +_ (S) J
t

t

'

(7.4)

s)

s)

; ( ~ ~)
0

soro. (~~ ('~~


S

= f (, ) =

q; (, )

( -

). , ,

S( , , t) ~ ,
[16 ], . , ,
r ,

* .
r

, , ,
.


, ero
r

7 .2.3).


r r ,

, ,

.

411

Copyright & A K-C

.
,

. ,
,

m

.

.



,
[ 14 ],
.

(
) . ,

(.

4.3)

Rx RY,
, R ,
1
:

R/ Rx,

,
. ,

R-,

,
(.

4.3).

:
( ,
)
(.

7.2.4).

7.2.3.

412

Copyright & A K-C

).

, *
:

Qlti

;=!

=f s(x, , t) '

(7.5)

()

St;

i-

n -

t;

(7.5).


[32 ]. ,

(2.22) ,

R,

L Q;ln-

';

2 : (Hk- 0 )

'

(7.6>

i- ;
R (
);

; ,
R > (1 ,5+2,0)r;.
. , (7.6)
(3.32)
(. 3.3).

413

Copyright & A K-C

,
:

=az
[L(l)
]

fl (l)
(l)

(4.1)

'

(7.7)

l - (
) .

QJI
11 12

___
1

[2

QJI (to)
dl
(/2. t0 ) - (l1 , t0 ) 1 (lj '
1

(7.8)

;
, -

t0
(7 .8) , ,

(7. 7)

dl

-;;;'\
(J) \.')

[l 1, 12 ].

(3.54).

,
,
.

,
, ,

, .



- .

,
,
, .

,

.

414

Copyright & A K-C


,

,

.
, , - (.
4.2).

(. 2.3)

"'..os
=._ (S) +__ (S) -~s
t

mp

(7.9)

-.

(.

4.2),

._
(s)
+__
(s)
= (~+~) s.

ltp
mp

(7.10)

)
(7.9) (4.44).

(7.10)

, . ,
(7 .1 0) ,

.


Rm - f [( , ) ] (. 3.5),
-
.
<< Rtp
(7 .1 0) ,

(7.11)

(7.11)
(. 4.3.2).

(4. 71)

415

Copyright & A K-C

- .
,

t"" .

S/t)


( -

!;

(.

4.2),

;.
Rtp ,

U1,

k/

f,

( - ) .
,

k/ mp.

, ,

k/ :

ll *= t (

aRtp !:1

!:__]
mP '

(7.12)

,
- .

[!]

(7 .1 0) -

21
(7.1~ ,

l !( , ), ~ S( , , t),
l:i
.
S( , , t)

416

Copyright & A K-C

, (
,

) (

) , !(, )
, .
S( , , t)
(

),
, .
,

() ,

.
.

. , ,

( t = 0). , ,

7.2.4.

[23]

. , ,

, .

.

,
. ,
.

,
:

- . ,

,
, - .

417

Copyright & A K-C

,
, ,

. ,
.,

,

.

, ,
.
,

,
.
,
, ,

,
,
, , ,
(
).

,

,
.
,
, .

, ,
,

. ,
,
<< .

:

[!]

, (

); ,
,
,
;

418

Copyright & A K-C

2l
&r;
[}]
-
,
, ;

[Ij


. ,
,

, .. ,
. ,

[}]

..

,
-
.
(
,
,
, ).

7.3. n- *


.

,
- ,


, -

...

419

Copyright & A K-C

(. .

6).


- - () !J - (. 7.4) .

7.3.1.

6. 7,
[21 ].

(. . 6), ,

- ,
- :
, ,
(. 6.3). ,


( ),

,

-,

.
:
. ,
.
,
( -).

, ).

: , ,
,

. ,
,
.

, 6. 7
. , ,


- , -

, ,
, (
, ),
.

420

Copyright & A K-C

, :

,
,

- .
,
, ,

() .

/ ~- ,

(, , ,

).
,
(. 6. 7)
(, , )
, ,

.
, .
,
-

(. 6.1 6.2),
,
( , ,
, ) ,

. ,

,

:
. ,

-

. ,


:
(. 6.4.2)
, 6.7.

421

Copyright & A K-C

,
.

,
.

,
,
.

7.3.2.


(.

6. 7).

( )
,

(.

6.3).

,
, , , , -

(6.31),

0. > 10+20 (r-

1
). ,
,

(6.27) -
( (6.65)). ,
-

q tcp

n=-1'C

422

q
r

,2 '

(q-

(7.13)

Q/ );

Copyright & A K-C

tcp

.. ,S.
.

(7.13)?

r :

q 1max

n=--z
nr

(7.13)

tmax .

(7 .1 )

.
r
(. 6. 7):
,

(, . . .I,)
,
. n
,


[21 ]. ,
(

d 1), ,
. r,

(7.13) (7.13).

r
-

(6.47)

c=z<(t, fo) =erfc~.

(7.14)

~
<-

s VDM to

; t0 =
2n Yt=t;;

( - , ; )

s6 -

<t

), r
(. 6. 7)
. ,

r , -

423

Copyright & A K-C

. ,

(7.14)

[21 ),

<S/D > 1- 2 - ) :
(. 7 .3.3)

(7.14)- ,
,
20% .

(

), (7.14)
( )
:

2 2

rS 6 Dno

--=-___:.;.::~>1.

qn

(7.15)



,
(7.15).

~-~~. (7 .14).

tP

q tp
n=--

nr2'

(7.16)

qJ-

(7 .17)

.
, ,
[21)

424

Copyright & A K-C

-=05/g 2 qvt=t,:

'

r s VD.

'

(7 .18)

t0 = ?/ q,
, 1 0,5. (7.18)
t = tCD' ~ = 0,5,

sJ D " = 0,04 (~j

;,, ,

(7 .19)

(7 .18)

,
.
, ,
, (

. ,
, .

. cy-

ndc

=~ dc -

; ~ -

(. 6.1.4),

: , ..

dc (

~
,

. ,
[21 ],

,
.
.
, -
.

"!.

(7.19)

(7.18)

tcp

t ,
0

425

Copyright & A K-C

[21 ].

,

,
.

[v- q/ (2.7rr) ],
(6.12)

1n
(

0 - 0) -I
-

(7.20)

(7.20)

, ,

,
( , )
.

7.3.3.

,
(),
, , ,

. ,
.

[!]

,

.
, ,

( )

,
,
, .

426

Copyright & A K-C

, ,

[}]



. ,

(,
), ,
, -

- .
(
r . )
(. f..>.
, r mi/ m 6 (m 6 -
) rmt/ d1,

[]

(. .l), , , .

:
,

, . ,
-
,

( ,


).

, ,
.

[!]


. ,

427

Copyright & A K-C

f9l
6i

(, , ),

: ()


,

(. 6.1.4),
.

[Q]

(. 7 .3.2), ,
.

[!]

,
,
(.

6.6).


.
,
,
(.
,

6.3

6.4).

. ,

(6.37), (6.45), (6.49), (7 .15)

,
,
.

(. 7.3.2)

, -

.
max -

n
n n.

428

Copyright & A K-C


, . ,

q
Vo

(q-

; v0

;
).

=0,03 -

0,05-

. ,
. v

).

(
u

max

,
-

-
,

. ,

(., , 8.4.2),
:
,
.

, , ,
( ),
. ,
Q (. 6.3),

d 1,

(. 7 .3.4).
,
,

(.

7.3.2).


( ).

,
( ) .

,

429

Copyright & A K-C

, ,

- :
.

,

(
) (. 6.5).
,

- ( ,

6.5 - ),
-

s.

,


( ),

, ,
.
(. 6.1.3) (. 6.3
6.4).

,
r ( ,

7 .3.1).

. ,

r
;
,


,
.

(.

430

7.4).

Copyright & A K-C

7.3.4.

r r r
, r -

( r >.
r


1 2, 15 20 .

, r ,

(ero
20 ). ,
.
r

0,2 /.

v0

- (
-) r

(>.

, r Qc = 225 3 1
( q""
... 75 1).

Q/

1 2,
, . 7.4,.
-
(

0,5)
:
ero

...

.
,
r (
).

(7.14).

~-2+t (. . 7 .4,),
, , r ,
.
,
tp tg qJ (. (7.16) (7.17)),

431

Copyright & A K-C

tp.

tg ~. - 1

slD n(),
-1

0,65

4,35

0,003

4,3

1,70

2.22

0,004

2,8

r
'tO

4
10

16

10

'

tl~

"

. 7.4. 01
()

(6):
1-

XliOp-uo;

2-

(D- 5 10-5 2 /)
( 0 =

0,45).

sJ


D 0
s6 , 4 - 1 ,

6 6/S 6 1,5 .
,
(.

7 .3.2)
0,005 d1 =- 1 .

, , -

432

Copyright & A K-C

k;

=-
~

- (k;

n. -

i- ).

NaCI

, .

: Qc =51
/, = 30 ,
= 10 .

; ,

( 1 =

), ( 2 =

),

(tmaxl

= 10 tmax~ = 40

), .
,
:
, -
.

,
:

nlr

nlr

1 = Q tmaxl ' 2 = Q tmax2 '

t (

30

/).

, 1 =4 103 /,

= 1 1 0 3 / . , d1 -

433

Copyright & A K-C

k;

**

7 .4.

7.4.1.



. ,

(),





. ,

: - ,
, - ,


(.

5.1).

.


.



(. 7 .5),
- -

. -

, .
.

434

...

Copyright & A K-C

()


- - ,
,
. ,

,
. ,
,

, ,

, ,

.
,

,

, ,

. -
-
,

(, ),

.
(-
) ,

,
( ,

), : -
,
, , ,

(. 2.5.1); -,

- )
-
,

435

Copyright & A K-C

. ,
,


r (
r ).

ero

,
r
- .
,
,
.

7.4.2.

n n n
wn


,
, :

r (r)

[IJ

r
r ;

r. , ,

,
, (.
6.9.3).
r
, ,

( )

<<
( ) r
(. 5.4.5). r
r
.
- r

2.3.2).

436

[21 ],

(.

Copyright & A K-C

( ,

6.5.2

).



,
, ,
,

(.

3.4).

, ,

.

,


.

.
.
- (. 6.1)


. - -

6.5).

7.4.3.

,
, ,

437

Copyright & A K-C

.
, .
, ,
, ,
,

<<

. ,

,


,

.
,
- -

,

.

.


(. 6.4). ,
,

,
,

. ,
,
, .


.


,

-
. ,
,
,

-
.
- m qe

438

Copyright & A K-C

q0 -

.
:

[!]

, ..


(q 0 qe);

-)

(q

<< qe).

,
,

,

. ,
,



. ,
,
- .


, .
,

(. 6.3 6.4),
.
(), ,

, .

, .

,
, .

, :

OJ

-,
, (,

, q
ero R, .

439

Copyright & A K-C

);

, ..

(
)
,
(. 6.1.2). ,



.

,
:

[}]

, -

;

[}]

- ,

,

[!]

-
,

.
,
,
,

440

Copyright & A K-C

,
.


:
, ,
,
,
-

.
,

, ,
, - .


.
n,

,
, ,
, .

, ,
,
,

.

,
- ,
.
,

.
, -
, , .
, , , ,

Eh

.

. -

,
11
.

441

Copyright & A K-C

,
,
.
,
,

. ,

,
[21 ], , ,

.
,
,
.

-
, , .
,


, .
(. 7 .5) -
,

( - ).


,

,

(
),
.

7 .5.


()
, -

442

Copyright & A K-C


.
,

()

. ,

rrc

.
,

2.+

) rh,

..

:: .

...... ''

30

. 7.5. ~ ,
~ ( 1) ~ 11

(2)

,
-,

, . , ,

. ,

, -

443

Copyright & A K-C

, ,
- m

: ,

7.5.1.

- ,

,
, - , , m

,
.
:

m (
, ) .

,
.
,
(-)
,


, .

.
.

- ,
-. ,
,
,
.

,
.

,
;
;

444

Copyright & A K-C

, ;

(.

8.1.4).

,

,
.


,

,
( -)

t
( )
.

. -,


. -, (
, ..),
,

, ,
(

, - . 5.3).
,
, ,

.
,
, ,
(.
7.2) (. 7.4).

.

7.5.2.

. ,

,

445

Copyright & A K-C

. r ,

, ,

, ,
. r,
,
, ero .

. -
.



(. 5.2).


(. . 5

7 .1),

(
, ).
( ,
r )

. r ,
(

, 'lr )

.
r
( ),
,

,
.

( .

7 .1).

,
r

: ,
.

, ,
r ,

r ,

ero

.
,

, ,
[23].

446

Copyright & A K-C

,
.

,
.

7.5.3.

, , r
- r. r ,


( ) ,
r r r
r

. ,

r :

. , r ,
r ,

r
(.

8.1).

r r ,

.
, -
,
r ,
r . ,
r,
(. 8.2),
, ,

ero

, ,
. ,
, : r,
<<>>,
,
.

447

Copyright & A K-C


. , ,
,

, >>
(
)

.

. ,
,
, ,
,

.
,
.
,
<<, >>
.

7.6

,

. ,

, ,

100 2 /.

400 - 70 2 1.

, , ,


,
(. .

7 .6,).

- , ,
s

.
,
,
-

(. .

7.6,).

,
,

448

Copyright & A K-C

.
,
;

( . 7.6,).

@~

,-.:-_, ---,..." -""" 1--12.


..........

"....._,.

~~

:-:-J-"':"t"-~r.-:-rc=--, J't

. 7.6. :
- I ; - - ; 1 . ; 2 - ; 3 ; 4 - ; .5 - 60 I J( . :

1-

2-

(j rr;

449

Copyright & A K-C

, , ,
.
, ,

(. . 7 .6,);
.
,

'i' ( )

, , (..

) .
,
,
.

,
,

.
- ,

.


.
.
, ,
,
, (-


). , ,
,
.

. ,

,

450

400 ) .

Copyright & A K-C

1
~

1 -

*ili
li

. 7
,
, m

-
.
, ,
r -

m [9, 26 ],
.
r- r- ,
, -

(,

7).

,
8.4 - 6.4.

8.3 .

4,

, , ,


- .

8.1.



, m

, r -m

, r m
.
r
,

,
r ( ),

[22 ].

451

Copyright & A K-C


( ).

.
:
) ,
;

) ,
;

) ,
.

,
- , . ,

.
- ,

8.1.1.

,

,
. ,
,
,

,
.
,

(. 1.3). ,

, , ,

.

.


() ,
1.3,
.


. , -

452

Copyright & A K-C

r .l\,

;
,
.
r r
,

- r r
[9] (. . 1.20).
( = 15 , = 0,0045

- 1 ) 200 ,

3 .
(= 30 , = 0,03

-l), . ,
, ;

, 2-3 . 3 ,
,
.

,
(r
) ,
,

. ,
, 111
(. 1.5). ,
S,

"" S/ 111 , -

(
30-40 );

,
r - 70 (= 200: 70
3 ).

,
r

r :
, ..
,

. r

, ,
, .


n ( 11-1).

5.3

453

Copyright & A K-C

8.1.2.

n ,
n

: r
r ,

(. 1.3), ,
r
0
0 I (. 1.5, 0.71)).

=y

,
(. 8.1).

0

,
. ,
r , 1 = ( 0

> 1,

=(-)s-(-)
0

'

(8.1)


(.

1.3).

,
,

=r( -)

(8.2)


, ,

.
r
, r
.

r ,

, ,

( ). ,

r

r . m
r ,

454

Copyright & A K-C



(. 8.3.3).

/(

8. 1.

8.1.3.



.
[22 ].


(. 8 .2). -

G,

F8 ,

Fmp

455

Copyright & A K-C

; ,

~ >?;.:~-':,5
.
..
..

.. .
. .. .

(, ?)

, ,


r :

CVn - Fn - ) tgp = "Gr - F&r


(8.3)

f'

8.2.

.:

, r

1 1 =0 1 ,
{8 cos an -!)

an -

1G- F8 1 =8 ,

tgp =8 sin an ,

(8.4)

, r .

, r

an

,
.

(.

8.3). ,

, .
, ero
, ,

lon

[22 ], l0n r

q0 ,

, ,
.

r

. , r
r (. 8.4)
ABCD

(8.5)

456

Copyright & A K-C

D;

!_

BD;

r
CD.
....

~.

...

.
;

"

.::

. .. ..

"'

..

't ..... : :

. ....

.......
~.

. ..

(.",

.:

...

'..

. . ". ...'. :
.. ,.. ....
.., .
.......
.
.. ,., ... :
..

,/

'

1.

1-

8. 3.

.. -. . .

..... ...

.il/l ;

2-

ti.

8.4.

457

Copyright & A K-C

,
:

( 2 'rc)
= Yn +

'

(8.6)

Yn

, .

,
.

8.1.4.

(. 8.5). ( )
, -
,
(), ,

( 6 . 8.5). ~
,

,
.
() ,
.

458

8.5.

Copyright & A K-C

, ,

,
: ,
~
, ,
,
r
. ,
() r r
. ,

; [9 ].

il ,
'i ,
, ,

. , ,
,
. , , r
, ,

r .

()
r

r. ,

.
r <<
. r :
r
, ;

[I)

. ,
, . 8.6 [9]

Q z.

459

Copyright & A K-C

~------------------~


,
.

(.

5.4),


. 8.6. ~ / ,
~ JCapoma-
a, ~
.

1 - ; 2-

.;

4-

8.2.

. ,

,
.

8.2.1.

(.

8.1.2)

, .
,
,

. (.

460

Copyright & A K-C

8.3.3),

.
(.

3.4).


,
(. 8.7, )
(. 8. 7 ,), ..
. 3.4 (
(3.62)) ,
()
,

.

(
) .

k .. ' '$ ' '

: :... ...... ~ ~--...

. . ' : .: . : . .-.....:

.:_....r-:-""7

/.

'

'

/ ' . ' ...... .

~-

>:~ ~ -:

-. -..

""."' . . ', . .
. . . . ' . .. .. . . . . . . .

8.7.

lJl;

lJl;

ll

( l)

, m

[9 ], ,

( )


, -

461

Copyright & A K-C

(. 8.1.2). (. .

8. 7 ,)


,
(.
8.1.2). ,
, ,

, ()
100-150
.

, (. . 8.6, ),

,

- >>
.

8.2.2.

[9 ].


(.

8.1.3). ,
,

.
( )

,

[9 ]. ,

lon , 8.1.3,

qD.
(. . 8.7, ), 8.2.1,
,
r;D.
,
(. . 8. 7 ,).
, (. 3.4)

q ...

q, + q2

462

Q/ , q1 -

Copyright & A K-C

(8.7)
- ;
- ;
-
;

- (

-0>.
(3.62)
q2 = ifl <ifl- ,

),

(8.8)

L-

(.

8.3.3).


.
,

,
~ :

L!J

(.

[I/

8.3.3);

(
);

[I]

Rk.

, .

R k. ,
1
;

.
1

Rk. =
1

- ; ;

- ; ;- -

);

463

Copyright & A K-C

[iJ

Rk.:
1

Q =
;

i -2

--=---=-....::.

aRk; '

2 - ;
- ;

Rk.:
1

(8.9)

(3.62)
(3.54).



. 11 ( <Qc ... cost)
, (.
(3.62))

Qc

> 2 .7r ln .7r d .

(8.10)

(8.10) ,
.

,
(. 8.8).

, n ,

, =
:

. 11 12
1
2 naln .7r d S r ?1ii:,
k

i = sin ,

;
. .

464

(8.11)

8.8.

Copyright & A K-C

. 8.8. u "I

*.

. (8.11) ,

.

8.2.3.

,
,
,
.
, (..

11 ),

S 0 (.
(. 3.3), :

4.1)

So(t) = - 4? ; - - . - '

n ( rg ]
4 t

r0

(8.12)

;
.

(8.12)

t.

, -

465

Copyright & A K-C

,
, ..

. ,
(8.12)

S / S S S >:

s,(~=-4~ [,(- j,) ~~:,(- 4 :~,)] <S.IJ

S -

(
);

r,

ri

, t
(8.13) S/t) ~ S t > t
( 1 ).
,

,
: ,
, .

8.3.

,q

8.3.1.

, -

( ,

- . 8.1),
(. 8.2),

(. 8.4).

, ,


,
, ..
.


(, , ,

466

...

Copyright & A K-C

m ),
.
,

,
, . ,

- ( )

(
) .
(. 2.3).

, ,

[!]

,
;

[IJ

,
,

,
,
,

,
,
( ).

,
-

(. 7.2)
.


(. 8.1).
,

,
(. 8.2).

8.3.2.


, -

467

Copyright & A K-C

,
,

.

- () ,

.
,

[!]

( ,

- );

I , () ;

l (
~ ,
(.
3.3);

[I]

< -

);

[!]

(
- . 3.1. 7);

( )

: ,
.
,
,

(
, ).
.

[!]

,
, ,
,
. -

468

Copyright & A K-C

(4.29). ,


r 0

R,

t ~(* -0 ?1:*
(.

4.38).

, .


,
(. 2.4),-
(. 2.3.2); ,
,
(. 3.4 3.5).

, ,
,
. ,
,
( ) ,

(. 3.1);
-

(.
3.1).
(. 2.3.2);


( ) ,
(. 2.5).
, -

(.

41

2.5).

W)
.

(. 3.4 3.5)
,

469

Copyright & A K-C

(34 ],

.


(. 3.1.6)

.

8.3.3.


, , ,

,
.

,
(

, -, ),

(3.50),
R r0 (.
(3.50)). ,
, (4.38)
R( t) < R (R - ),

>>
(4.36). ~ ~

r0

, ,

( ).

.
, .


().


-
(. 3.1) -
r (. 8.9):

Bk

LP

470

= n (Bll.) '
1

(8.14)

Copyright & A K-C

- ;
- ;

r!J./ l;) -
.

. (8.14)
(. 3.4 3.5)

-

1 1

1
1 4


(.

4.1.3),

[!]

8.9.

- 1 - numaUJJ; 2 -
( ; - JHUJI ; 4 - JHUJI
)

(4.36);

t > R"2/( *)

, ,
. ,
4.1 (. . 4.6),

, ,

, (
) ( (8.14)) , ,
-

471

Copyright & A K-C

8.3.4.

(4.40)

(3.4).

,
,
,

.

,

,
.

, (.

3.3),

<<
( - . 8.3.3)
(3.50),
3.3.


, ,
(. 4.3):
-
1 (. 3.3).

.
, -

[9 ].


,
(. 8.3.3).
( ),

, , nn
n n : n
n.

472

Copyright & A K-C

, ,
. ,

.
,

.

,
.
, ,

, ,
,

.

(2.32), (. 2.3.3)
,
,

.
(. 4.3.2)
(.

4.3.3),

()

Rrx J

. , '~
<<)> (
),

R Ry ,

.1

(3.77)

(3.78):

11.
1

k; l1y; h;

'

(8.15)

(8.16)

k; - i- ;
h; - i-

Rx R

,
h;.
,
-

473

Copyright & A K-C

-
. ,
:

n
n, n

n n
.
n

n n,

n n (.
8.1 0). n
n [9] n
Rxi n n h;
(. (8.15)).
n

> R 1 R- nn

n
:

n ~;=

L\xl. n
(4.70) (4.71) = 1L\ (8.15)

1, ~; =~ hfP =h~P (h~P- n

n );

( .

7).

8.10

, n

(. . 8.10).

n n , n
,

, n
.

8.4.

n n
n n ,

n n (
, , n).

474

Copyright & A K-C

H(t}

mQx Jill!!~:::---0,9
0,8
0.7
0,6

o.s
D.lt
0.3

0.2
0,/

.!.
L.

1,0
0,6

0.2

.......

O,i

O..l

o.s

0,1

0,9

''

1.3 t,S

..............

sin.J.tf,L.)

. 8.10. .
/. ,
:
- .I . ; - ; - .II
..

415

Copyright & A K-C

8.4.1.

n n n

[I]

,
, ,


, -
:

, ,

;

[I]

(. 6.1),
(
) ,
;

50%- ,
<< ;


6.2),

(.

50%;

[Ij

, ,
(. 6.1);
,

476

Copyright & A K-C

,
.
, ,
,

- ,
,

- .

,

.
. ,

, ( ,


, - . 6.1).
,

, 11

(., , [10]),

, ,
( ) ,
:

, -
. ,

,
, ,
,

: ,
,

. , ,
, - ,

( !)
-

(. 6.3) () .
, -

. 6, :
.

477

Copyright & A K-C

,
,

, , ,

(. 6.3)
(. 6.4);

, .
, :

[[}
- -

(.
6.3), , 1

QJ

()

- ,
(,

).


( ) - .


,

( - ) ;
, ,



( ) -
(.

6.4).
, ,
-
( ,
).

,

478

Copyright & A K-C

: JW,
, ( ,
)
.

, ( - ) -


. ,


.
,

( ,
).
,
,

,
. , ,
,


(.

8.4.2.

7 .4.3).

,
(

),
.

. (

)


.
,

,

. -

479

Copyright & A K-C

(.

6.4),

6.3

8.11;

[21 ].

- , -

() ,
,

,
.


(. . 8.11),

. ,
, 1 ... 0,02,
.= 10 , = 35 ,

: f."" 2,5 /,

kn = 15 /.

( :

= 1).
,
(

3 ),

(0,t)

[!]


(nn = 0,4) (n .=
0,005), - ,
v .

, v ,


( )
- ,

(. .

480

8.11 ,).

Copyright & A K-C

r
, r

.
,

-
.
.

+ + + + + + ++- ... + ... + + ... ~

++ +

.j.

+ + + +

~~

CJ2
[ --1.3
~t
35

CIJ

8.1 1.

. ( 1) - ( 11) (),
() () :
- .; 2 - ; J 4 - pyorcpcmDJIJiecrcue ; 5 - r
; 6 - r; 7 - ;
8- r c=O,S; 9

1 -

481

Copyright & A K-C

(6.48).

- ~f

(m 6 =0,5-2 ; n 6 =0,45; D= 5 10-

/), ,


(
(6.47)) .

,
. , 100
= 0,5
.

= 0,5
nn = 0,4;
1

/(v=kl/ =

15 0,02/0,4 =0,75/). 100

= 0,5
.
(. . 8.11, ).
( - ),

,
(. 6.4.3),

, ..
v

0,1

( v

=kl/ n 6 -=2,5

0,02/0,45 =0,11

/). ,

,
J> (6.51);

- .

: qfq

= kf(k>"" (15 35)/(2,5 10)=

,
,

20,

! =

knl1nn, !-
0,5).

( =

()
,
(. 6.2.1)
. r,
,
(.

2.5.1).

482

Copyright & A K-C

nn = 0,35, .. ,
,

=kn 1 tlnn = 15 0,02 t/0,35 =0,8 t, ~-

( )

( ),

, , .
,

300 /. ,
,
:
(.

(6.11)),

~.

10 .


(. 6.3).
; 6.4.3,
2

J ;

: (36 S 10-5 )

= 1,4 J<

= v ,_.,(D. sl) = (2,5 0,102)

mJ:

/); , m 6 = 2

, CO.IJiiCHO

(6.29),
14 Vt, .
, t - . , t = 1600 .=
560 , . ,
: 211xn

= 4 V1 ,4 4 t/0,45 =

,
= 0,5,
,

0,5

(. .

8.11).

,
- . ,

(6.4 7) , 1
= 0,01

50 , =
15 .
.

0,5 -

. , ,
( ,
)


( ) ,

483

Copyright & A K-C

,
.

, :
r r
(
kP- (2,5 10) 1(15 35) ... 0,05). r,
<<>>

>>
.

, , ,
.
,

( )

SJ;

m 6 (

m (

6

SJ,

rr

( )

- (,
).

- *.

-
,
,
. ,

20-25

). ,
, 6

.
1 0,02;
r (1 < 0,01)
2-3 .
r


r ,

. r

, ,
<<r -

484

[21],

Copyright & A K-C

(
, , )

,
.

. ,

, ,

) . ,

,
( , )

.

:

,
~ ;

_ ,

( )
.


.
7 .4.3.
,
,

,

(q0 >> qe- . 7.4.3),



,
,
.
,
(

), ,

,
.

485

Copyright & A K-C

J" ,

8.4.3.

[20, 21 ].


. ,
:

OJ

;
(
) ;
-

[!]


(. 4.3.2).

[20 ],
,

.
,



.
(. 4.3.2),
(6.21) - ,
(4.69)
. ,
4.3.2, ,
, i-

..,

,
mm. .

486

Copyright & A K-C

if + ~

k+1- :

r.

k+1

k +l

k+l

v.

- 1- ;

k+J

(8.17)

(
). ,
()

(8 .17)

lc+J k+l

C:j + 1 ;
, ,

,
,u. _~

(" = k 11 t = ( k+ 1 )11 t.
(

)
. ,
-
-

, 17+ 1
, .


. ,

,
,

,
(.
6.3). , ,
- (. 6.5):
, ((
>> (.. ),

,
.


- (. 4.3.3),

(L:\ ; =

const

=11

-
, , ,

n D,

(6.21).

n, ; n

n .

487

Copyright & A K-C

, 4.3 (., ,
. 4.7), -

(4.75)

(6.21):

(8.18)

(8.19)

k i -

;
;
.

) k+I
( v i

=v

k+ 1 k+l
C;+I -;

k+I

=v

k+ 1

- C;-I

(8.20)
(

4.3.3);

>> (
) , ,
.
( <<
). , (8.18) (8.19),
- (6.21)

k+I_ k+I= Dl1t (k+t_ 2 k+I+ k+I)+v!1t(k+I_ k+I)


;
n (f1x)2 ;-!
;
C;+I
C;-I
;

(8.21)
(8.21)
:

;-_ ;k + (t).k f1t +


1

488

2
(

k (!1ti
2 +
i

)k (!1t) 3

.
+ '

(8.22)

Copyright & A K-C

3 )k @..:.+
3
k
( 2 ~k 2 2 ( ~
~+l= ,~+ ._
+
3
6
... ( t ) At+ 2 .@1L+

, +1

,
:

(8.24)
,

DP, :

= D + v
2

(1 + v

t) .

(8.25)

..

DP , \i
.
(8.25) ,
(D = 0) <<

D;

( ).

(. 7.3).
. 8.12, n - 0,3

v x~ID =50,
<(, ()> ( =
~/, ~- ) (N)
,

(/x:f= , 95). ,

. , ,

, ,
.

489

Copyright & A K-C

> 5-1

= L/ l!x,
L -

20


(. .

8.12).
10

r.

2.0

3,0

lJI'f

N(N > 50+100),

. 8. 12.

l!(x,t)

!1 ;5; (O,l-I0,2)

J ~.
(8.26)

D = 1 v, :

/1x;5;(0,1-I0,2)~.

(8.27)

,

1 ,

:
.

, , ,
(. 4.3.3)
[21 ]:

v!1t<

nxx - 1
490

<8.28>

Copyright & A K-C

,
:

(8.29)
.. ,

(.

(8.25)). ,

v 1:1 t - 1

Jllt==~~'f---."..-'1:
(8.30)


.
,

- -

11.5

(.

8.13).

. 8.1 3.

.

, : = - ; = 0,5 - t-;
= 1 - r,; - t ( D
- -0,01 /t:ym; v-0,1 /; -0,/; t-JOcym;
, ~ - 1 ; ~t = 0,25 cym)
,

( )
(. (8.27)).

(
),

,
.

491

Copyright & A K-C

, , ,

,
,
,

. ,

<<>> ,
,

.


(, , )

-

.

,
,

-
. ,
-
,
q

.
, ..
,
:

,
(

,
, ..).
-

~
, .

492

Copyright & A K-C

- , ,
,
,

, -

. ,


,
- ,
() ,
()

.
,
- ,

; ,

( ).


(.

7 .5):

, <<

>>
().
,

- -

).

,

. -

493

Copyright & A K-C

, ,
, .
, -

.
,

,
,

.
,

,

.

*,
,

- :

OJ

~~;

2

,
!;

, :

494

Copyright & A K-C

)
,
..,

)
,

1J ;

4 ( ,
)
(,
.);

[I]

- ~

[]] :~

, ..
.

,
,
;

[IJ

,
,

,
;

[I]

, -

495

Copyright & A K-C

,,;
6

.
.
r r

(r r>> ), .

.
(,
),

.
r r r ( r
) .-
(<(>> ) (

). r .
,

- ,
.

r ,

,

r ,

,

,
, .

496

Copyright & A K-C

t-ta > n

.l

,- [1.~], - , L - ,
- (, / ( ).
.2

. 3

G-Y,0 V
(J)

z, z ,

KCTP.SS
,

87

, -
.
()
.
.104


.
.134

- .

. ,
, ,
,

. ,

497

Copyright & A K-C

.137

vn
v. vr-

= vn2 ,
1

Vf'

~
tgu

Vt:

=~.
tgu

. ,

tgI

vri
vr2

ki

ti7L = - = k; g 2

, - ( 1 = 2 )

f'f - ~-"i"").

KCTP.I37
)
; ) .
.

150

9)

' -

(.

(2.46)).

:
, . ,

,
.

150

10)

) , ) , ) .
, ) .
.

150

11 :

12)

) , ) , ) .

CTP.IS5

1) ;

2)

,
.

498

Copyright & A K-C

173

,
( ).

CTP.I79


. - .

.212

1 = 2 ,

lx1-x2 1.

214

245

(2.45)

6)

Qc

Qcm / Sc- ,
.

.258

(En)

(2.26).

(') , En , -

(2.26) -

= const.
, , ,

;
w:!.

(4.18),

vic ;% t = mp,

r
,

apz:- v -

499

Copyright & A K-C

.286

_ Sc- Sk _ Sc __ Sc [
Tk _ln (R!rk)]
Qc - Qc l!t.S- Qc 1 + lri(r/rc)

kk

= +k =

-I.

'

sc -sk
S
=6.S.

(5.13)

(3.32), Qc

2s

ln (Rlrc)' .. n :

~: =2;Tln ~ ~:(' ]=2;Tln~+2;1<: =+,


.287

, ..

.

.295

(5.16)
.
(
)

,
.

297

2).

(. . 2.5.1 . 2.15,).
, ..
,
.

.298

: ) 2
; ) 3 ,

- ( ); )
4 - --

500

Copyright & A K-C

, ,

(. .
.

301

5.3.3).

8)

- ,
; )

, ( >
( 36 . 5.6);

, .
.

303

19).

,
- , v ,
>> )>
;

- ,
..
.

303

:ZI)

,
(
).
.

310

. , ,

zp

-hc

% =%, (% +hc)Pnp = (H%+hc)Pc t=0 =0,


:() = ()

= ~(), hc 1:1 = hnp

. 6.2,.
.

310

, , (.

.1.4).

501

Copyright & A K-C

.I

(
)

0,2

1:= -0,215 = -

0,04. ()

If= l:!t.p =p..t (. (6.4)), .. If: +, 14.

/z =0,1.

. ,
, .
CTP.IS

N(f) = k (1 - - tlk)
.317

200

1:1 tc = 4 ~ 20 = 1000 ; kl

Ll:!t.tc
=--,
L-
v

(6. 7),
(

):

qcp

kz

l!.p , 1/2


;
u

qD

.... (-)

At
5

QDAt

....

=-.

10- /()
_1 -s!.
()
< qcp -210
0,03 ,
100

502

Copyright & A K-C

.46

(6.39)

0,5

erfc : = v ..; t="t

=0,48 =0,5

( r

2 ).
2

4 0 D

2 2

= tn -

to

22

= 4
D

Jlt

to

=--;
v
22

; tn

= ( 1 +) 4
D

Jlt

22

= 4

Jlt

.47

(q- v 1m 1 + v2 m 2 >
r, ( = 1 1 +

22).
.59

r ( = 0)
( v) (

).

r , r

, ~ dc (. 6.1.4), -

~- 2. r ,
r ,

2 :r ,

pa-

:rr
7r..

.71

(r
) .
.81

,
5 r.

503

Copyright & A K-C

.386

( ) , r

- ero

().
.386

1) r
, R
<Qc = R 2kc>, : R 1

2)

/i. ,
. 3)

, .

kc

hmin +

= kn

4)

( r ).

.388

KCTP.40:Z

8 .

KCTP.4:Z3
,
, .

CTP.4:Z9

v=

S =

Qc

22Sa*t
' 2 ,
r

r = 2 rmax . -=
v

-k-

2r~
q

=2:.

.465

8.8,

() r r

, =

i 12 (3.62) = , r

!1k

r -

504

- =
11

(8.11).

Copyright & A K-C

.471

(3.54), =~ -
k

l~
n
[.
n [.

=f ~. = ~1

,l/;,,

~.

qi = const = ; <~;-
l

).

505

Copyright & A K-C

1. .., ..
. .,
, 1953.

2.

.., .., ..

. ., ,

1972.
3.

.., .., ..

. ., ,

1973.

.. . .,
, 1973.

4.

S.

.., ..


. ., ,

1972.

6.

., ., . -
. ., , 1971.

7. .. . ., , 1988.
8. .., . .
. .,
, 1948.

9.
. .. 1 ., , 1976.
1.

1 .., .., ..
, .. 1 ., , 1977.

11. ..
. ., , 1976.
12. .., .., ..
. ., ,

1972.
506

Copyright & A K-C

13. .
. ., , 1969.
14. .., ..
. ., , 1970.
15. .. ,
2- . .-., , 1943.
16. ., . . .,
, 1978.
.., .., ..

17.

, .

2.

., ,

1963.

18. ..
. ., , 1975.
19. .., .., ..
. ., , 1988.
20. .. -
. ., , 1974.
.., .., ..

21.


. ., ,

1988.

22. .., ..
. ., , 1974.
.., ..

23.

- . .,
,

1978.

24. .., .. , .,
, 1967.
25.

. .

., - ,

1973.

26. ..
. ., , 1985.
27. - ..
1952.

. ., ,

501

Copyright & A K-C

28. ..
. ., , 1966.
29. . . .,
, 1961.
30. ., ., .
. ., , 1976, . 1.
31.
1981.

. . ., ,

32. .. . .,
, 1956.
33. ..
. ., , 1960.
.. . ., -
, 1979.

34.

.., .., ..
: 2- . .,
, 1975.

35.

36.

..

. ., ,

1959.

37. Bear J. Dynamics of Fluids in Porous Media. N. ., 1972.

38. Beavers G.S., Spaow .., Rodenz D.E. Influence of


bead size on the flow characteristics.- Trans. ASME, 1973,
40, N 3, . 655-660
39.Bredehoeft J .D., Papadopulos I.S. Rates of vertical
groundwater movement estimated from the earth's thermal
profile. - Water Resources Res, 1965, vol, 1, N 2, . 325328.
40. Domenico .. Concepts and models in groundwater
hydrology. N.Y., 1972.
41. Freeze R.A.,
York, 1970.

J.A. Groundwater. Ottawa, New

42. Hantush M.S. Hydraulics of Wells. Hydroscience, 1964, vol. 1, . 201-291.


508

Advances in

Copyright & A K-C

43. Jacob
Aquifer. 574-586.

..

On the Flow of Matter in Elastic Artesian


Trans. Amer. Geophys. Union, 1940, pt. II, .

44. Lofgren B.F. Land Subsidence Due to Groundwater


Withdrawal, Arvin-Maricopaarea.- Geol. Surv. Prof. Paper
437-D, 1975.
45. Louis . Etude des ecoulements d'eau dans les roches
fissures et de leurs influences sur stabllite des massif rocheux.
- Bull. Direction Etudes et Recherches, Ser. , 1968, N 3, .
5-131.
46. Stark .. Numerical Solution of the Navier-Stokes
Equations. - The Use of Analog and Digital Computers.
AIHS Pul., 81, v. 2, 1968, . 53-78.
47. Theis Ch. V. The relation between the lowering of the
piezometric surface.- Trans. Amer. Geophys. Union, 1935,
vol. 16. pt. 2, . 519-524.
48. Walton W. Groundwater resources evaluation. McGrawHill , 1970.

509

Copyright & A K-C

>!(

erfcA

0,25
1,000

er/cA

0,724

0,50

0,480 . 0,75

0,01

0,989

0,26

0,713

0,51

0,471

0,76

0,02

0;977

0,27

0,703

0,52

0,462

0,03

0,966

0,28

0,692

0,53

0,453

.. 0,00

erfcA

erfcA

.29

1,00

1,157

0,282

1,05

0,138

0,77

0,276

1,10

0.120

0,78

0,270

1,15

0,104

erfcA

0,04

0,955

0.29

0,682

0.54

0,445

0,79

0,05

0,944

0,30

0,671

0,55

0,437

0,80

0,06

0,933

0,31

0,661

0,58

0,428

erfcA

0;264

1,20

0,090

0,258
o,8t . 0,252

1,25

0,088

1,

0,066

0,07

0,921

0,32

0,651

0,57

0,420

0,82

0,246

1,35

0,056

0,08

0,910

0,641

0,58

0,412

0,83

0,240

1,40

,48

0,09

0,899

0,34

0,631

0,59

0,404

0,84

0,235

1,45

0,040

0,10

0,887

0,35

0,621

0,60

0,396

0,85

0,229

1,50

0,036

, 11

0,876

0,36

0,611

0,61

0,388

0,86

0,224

1,60

0,024

0,12

0,865

0,37

0,601

.~

0,381

0,87

0.219

1,70

0,016

0,13

0,854

0,38

0,591

0,63

0,373

0,88

0,213

1,80

0,011

0,14

0,843

. 0,39

0,581

0,64

0,365

0,89

0,208

1,90

0,()07

, 15

0,832

0,40

0,572

0,65

0,358

0,90

0,203

2,00

0,005

0,16

0,829

0,41

0.562

0,66 . 0,351

0,91

0,198

2.,10

0,003

0,17

0,810

0,42

0,552

0,67

0,343

0,92

0,193

2,20

0,002

0,18

0,799

0,43

0,543

0,68

0,336

0,93

0,188

2.30

0,001

2,40

, 19

0,789

0,44

0,534

0,69

0,329

0,94

0,184

0,20

0,777

0,45

0,524

0,70

0,322

0,95

0,179

0,21

0,766

0,46

0,515

0,71

0,315

0,96

0,175
0,170

0,22

0,756

0,47

0,506

0,72

0,309

0,97

0,23

0,745

0,48

0,497

0,98

0,166

0,24

0,734

0,49

0,488

0,73
0,302
0,74 . 0,295

0,99

, 161

510

0,001
0,000

Copyright & A K-C

-; (-)

-;(-)

,5

0,794

1,823

0,36

0.775

1,737

();37

0,755

-;(-)

-;(-)

0,001

6,332

0,095

1,870

0,002

5,639

0,10

0,003

5,235

0,11

0,004

4,958

0,12

1,660

0,38

0,737

0,005

4,726

0,13

1,589

0,39

0,719

1,524

0,40

0,702

0,006
0,007

0,14

4,544
4,392

0,15
0,16

1~465

0,41

0,686

1,409

0,42

0,670

0,009

4,259
4,142 ...

0,17

1,358

0,43

0,640

0,01

4,038

0,18

1,310

0,44

0,635

0,015

3,637

0,19

1,265

0,45

0,625

0,008

0,20

1,223

0,46

0,611

0,21

1,183

0,47

0,598

2,959

0,22

1,145

0,48

0,585

2,810

,23

1,110

0,49

0,572
0,560

0,02

3.355

0,025

3,137

0,03
0,035

0,04

2.681

0,24

1,076

0,50

0,045

2,568

0,25

1,044

0,51

0,548

1,014

0,52

0,536

0,05

2,468

0,26

/0,055

2,378

0.27

0,985

0,53

0,525

0,06

2,295

0,28

0,957

0,54

0,514
0,503

0,065

2,220

0,29

0,931

0,55

O,D1

2,151

0,30

0,906

0,56

0,493

0,075

2.087

0,31

0,882

0,57

0,483

0,08

2.027

0,858

0,58

0,473

0,085

1,971

0,32
. 0,33

0,836

0,59

0,464

0,34

0,815

0,60

0,454

0,09

1,919

511

Copyright & A K-C

-i(-)

-i(-)

0,61

0,445

0,89

0,265 .

5,5 ..

6,4 1-4

0,62

0,437

0,90

0,260

6,0

3,4"10-4

0,63

0,428

0,91

0,256

0,64
0,65

0,420

0,92

0,251

0,412

0,93

0,247
0,243

0,66

0,404

0,94

0,67

0,396

0,95

0.239

0,68

0,388

0,96

0,235

0;69

0,381

0,97

0,231

0,70

0,374

0,98

0,227

0.71

0,367

0,99

0,223

0,72

0,360

1,00

0,219

0,73 ..

0;353

1.1

0,189

0,74

0,347

1,2

0,158

0,75

0,340

1,3

0,135
, 116

0,100.

0,76

0,334

1,4

0,77

0,328

1,5

0,78

0,322

1,6

0,79

0;316

. .:1,7

0,80

0.311

1,8

0,81 >

0;305

1.9 ..

0,82

0,300

2.0

0,83

0,294 ..

0,84

0,289

0,85

512

-i(-)

2;5

..

0,086
..

.....

0,075

0,065
56.

..

0,049

o.02s

3,0

0,013

3,5

0,007

0,86

0,284 .
0,279

4,0

0,0038

0,87

0,274 .

4,5

0,0021

0,88

0,269

5,0

0,0011

. ...

Copyright & A K-C

()

D.

n*

()

h
h/(

ko


()
()

513

Copyright & A K-C


; -

(); rr

( )

-
r


()

- (, )

Yo=pg

1J*

,,

f)
~

514

Copyright & A K-C

()

fl

fl*

flp

r () r

r () r

alf

an

( r

515

Copyright & A K-C

294
99

132

134

93

99

()


l 33

99

370
87

49
379
49
91, 368

374

50

nt

107
107
270
370
33
33
36
29

83

42

3 14

278

276
l 07
106

39

324

325

288
325

r 440

48


277

68
l 08

51

422

50

311

57

516

249

244

3
248
248

34

377

Copyright & A K-C


41

343

29
74

236
28
324
105

325
324

63

47

76

121
314
65
352

325

105

() ~

254


131

247
109

425

314
314

380

417

377

36

232

413

65

11

69

179

459

315
329

374

163

~
182

304

377

377
124
31
62
326

222

224

3 13

350

248

50

338


410

129


( ) 220

224

43

470

n- 224
128

66

67

77


224

44

338
202

97

97

97
98
29

517

Copyright & A K-C

36

33
41


()

88

11
11
n 175
n 174

55

28

159
77

132

53

224

,
n 180

135
144

326

335
() n

127

424

355

246
306
350
92, 125

ll 3
237

340
217

, n

30

83

91

214
337

73
73

108

236

415

48


306

46

36

190

317

257

256

109
3 1

233

56

518

218

205

n,

286

221

395
394

249

289

289

330


n 58

369

56

57

307
147

52

47

182

Copyright & A K-C

250

291
289
105

,
,
-

129
72
114
114
132
132
132
-

291

118

367

240

237

,343
338

468

71

11

261
260, 267

()

r-

244
242
241
242
240
- 243
95, 442

179
172

45

( )

248

305


30

30

418

47

40

157
32
218

&

11
180

70

43

456

234

167

167
36

172
129
114

315

519

Copyright & A K-C

::. 11


.. 11
n n
- ..
..
. n ..

16.03.2009. 6090116.
N~ 1. Times.
. . . . 33,0. 500 . 699
))

- 11
))

N~ ))
115088 , . , 24

119991

, -1, ,

(( )),

;
. (495) 236-97-80;
.l (495) 737-32-65

(495) 956-90-40;

6,