Вы находитесь на странице: 1из 65

, Royallib.ru: http://royallib.

r
: http://royallib.ru/author/deyl_karnegi.html

: http://royallib.ru/book/deyl_karnegi/kak_priobresti_druzey_i_
!1976 .
- 1

..

,

1. , ,
, .
2. .
3. .
4. .
5. , ,
.
6. ,

.
7. .
8. , ,
.
9. .
10. ,
.
11.
.
12.
.
,

. , ,

,
- 2

? . ,

, , , ,

25000 .
, ,

, , .

" " ,

" , , -
- 3

,
?

, ,

" " -


?
?

. , .
? . , - , ,

- - - , "- "
- 4

, ,
, ?

- , -

, , , ,
?

", - , , - - , ,
, ,
! ,


- 5

, , ,

"- " , ""

, :

- '.

, ,
, , . "
- 6

, .
- . ,

- -.

, ,

,
96 ,

,
- 7

- .

, ,

, ,

,
- 8

, .

600 , , ,

, ,

, ,

,
, ,
- 9

, - .

, , 25- ,

, , , ,

- .
? , ,

? ? .

. ,
- 10

, ". .

, ,

, , , ,

, ,

, .
, , , ,
, , ,

( : 1842-1910 -
- 11
19- ) ,
.
,


.

, , ? ,

, . ,

1912 , -

, , ,

, . ,

, , , ,
- 12

, , 15% , ,

, -

. . . ,

, , ,
- 13

, ,

, ,

, , -

, ,

"

,
. , ,

, ,

, , .
- 14

: , 314

, ,

, ,

,
? , ,

, , , ,
- 15
.
, -, ,

" , , -

, " "!

", - . , , -

" , - , - , ". (
- .

, , . , ,
, , .
1

1.1 , !

7 1931 - ,

.
- 16

(: - ) .

, ,

? ,

, " " - .
? ,

" , " "

"" - , -

-.
- 17

, , ,

: " ,
.

1908 , , ,

, ? , .

. ( -
- 18
, 1921

, , -

: , .
, . .

, , ,

15 1865 ,

,
: "

?
- 19

, , ,

( ) , , "

, : " ,

- , , , .

1863 . 4 ,
- 20


? , .

. " ?! - . -

. ,

" , , ,

, , ?

- - , ,

, , , ,

, -
- 21

, - ,

- , , ,
" , - , - ."

, , .
- .

" , - , -

. , : "

, , , . , ,

, ,
- 22

" , - - ,

, .
.

" , - , ,

, , . ,
: " , ".
?
1.2 .
- - .

, "" ,

, - ,

? ,

, , .

? . , ,
:
1. .
2..
3..
4. , .
5. .
6. .
7. .
8.
- 23

, ,

: " , ". (
, ,

, . .

. "
- 24
, , ,

,
, ,

,
- 25

. , ,
?

.
" , .
, ,

? , . : "

, . .

, ,

,
- 26

" , ,

. ? . -

" , - , -

, ,

, , -
- 27

, ,

, ,

, " ", : "

, , .

, , : " !
, . ,

, ,

" , - -

, , ,

, " " .
- 28

. . , ,

? . , -
-.
! ! ! . .

V .

" , - , -

, - , 95% ,

: " , , -

,
1.3 , - ,
- .

. , ,
?
- 29

- (- 1916-1922). -
, ? - -. . , ,

, - - .

, , .
- . ,
,
, ,

. - "
- 30

, ,

: .

, ,

, , . . "

, - - , ,

- ,

, ,

. " ,
- 31

, ,

, ""

, ,
, , , ,

, , , ,
?

, , - ,


, .

, ,

? , ,
"- , , .
- :

. (
- 32


, .

. ,
- 33

, , ,

,
, .
". ", 28 ,
, -.
- !

- ,

, -


. ...,.

, - , ". ",

, .
. , , , :
- , : ".
", 28 , , -.

- : 14 .
- 34

, ,

, , , ,

, ,
. , .
. ..., .

, .
,

-, , ,
, , .
- 35

: " "

. ,

. : ", ,

, " " ,

- ? ,

? .
: " ( )

- ? ,
- 36
,

, .

, , , "

? , .

:
, , , , ,

? -, , ,

, : "
, : " ,
: " ".

, ,
, ,

, , "
- 37

" ? ?" - . ", ! !

, . . , -, ,

, . ,

, " -

? ,

: " . ,
, .

1. ,

? : , ,

?
- 38

2. ,

3. , , .

4. ( ) ;

5. ,

,
, , , ,

6. : " -,

, , . ,
- 39

, , , , .

, .

7. , -

8. -

" ,

: " ?

. ,

-, , , , .

-, ,
- 40

9. ,
, :

1. ,

. 2. ,

. 4. . 5.

. 7. , -
,

. 8.
, ,

, . 9. ,
.
- 41
2

2.1 , .

, , ?

- , - ,
, .

, . .

, , ,

, - . , . ,

"- " ,

: - "". "". "". 3990 500

, ,

, , , , :

, ?
_______________________________________________
- 42

, , : "

, , , "

: ", -,

- ,

- . ,
? , ,
- 43

, , ,

. , , : "

, , : "

- .

"- , ?

? -

, .
- 44

" , - , - ,

, .

. ,
- 45

, ,

, , , ,

, -,
, . ?

, .
?
, .

. , -,
- 46

. ,

.
" , , , - ,

, , ,

, ,
.
. . - ,
, .

. ,

" ,

, , ,
- 47

: " , ,

: "

, ,

, , , . -, ,
, , 1- :
!

,
- 48
2.2 .

-. , ,

, , .

, . , ,

, , . ,
"" , , "": " .

. ,

? . .

- ,


, , .
( )
- 49

, - . .

" ", - ,

, ,
, : " , !" .

, . , .

, ,

, . ,

. .
, , , .

.
,

? ? .
- 50

, , .

, , , -

, , ,

" , , - ,

, ,

. , ,

- .
, "- ",
- 51

, ,

, :

- . - ,
- , ,

, , ,

, .
, , , .
,
.
, ,
, .
,
.
- ,
,
.
, , ,
, ,
,
.
- 52
, ,
- , ,
, ,
, ?
, ,

.
, , 2- :
!
2.3 , !

1898 , -, .

() ,

. : "

. .

. ,
- 53
, , ,
1932

, ,

,
?

, , .

, .
, , .

, ,
- 54
. "

, .

, , ,
" ?" - .

, ,

. " , - , -

( - 1860-1941 . - ,
, .
- 55
, .

, , , . .

: . ..

, , : "
, , ,

, : ",
- 56
, , , .

, ,

: " -
,

, , , ,
" , " ", - , ".
, , 3- :

,
2.4 .

. .
- 57

" , , , , ,

,
! ! . ."

. ,

? . . ,

, , ,

? ! ? - . ,

, " ". "

, ,
- 58
? ,

, , ?

, , . . ,
, , , ,

. " , -

, - ,
-, , .

-, ,

-, , : "

.
. " ,
- 59

. ,
, . ,

: - ,
, " "

" , .

, , ,

, ,

, , . . ,
- 60

" , - . -
, ,

. ,

,
, ,

,
- 61

- " ",

. - "

, .

. , , ,

, .

, ,
- 62

, .

, , ,

? , , . , ,

, , . ",

, , .

, ,

, , , .
, , 4- :
. .
2.5 .

, ,
- 63

, ,

, ,

" , -
" - . , ,
" ", - . . .

, , ., -

" - , - . -

, , , ,

, , , -
, , -

" : ", ,

, - ,
- 64

, , ,

- - .

" , - - , - ,

, ,

" , , - , - , ,

! ,
, , 5- :
.
2.6 .

, , ,
- 65

, .
- , ! - ,

, , . " , -

, , , . ,

, : "

?! ?!!

, . - .

. ,


- , :
" , , ".
- 66

, ? ,

, ,
? ? ? : .

, .

, : "

, ,

, ,

, , ,
, : " ...", " ...",

. - - "",
: ,
- 67

, , ,
.

. .
.

? , ,
, ? . ,

? -, .
.

, -

: " , , -

, ,

: ", ,

, - -

- ., -
- 68
. , .

" 1890 , ?" . ", -

, ,

" , - - ., - . ,

" , , - . - . ,

"! - . - , ,

" ,

"! - . - , , ,

, ,

, , ,

, ,
- 69

, - . . -, -

" " ",

: ", . . ,

. " , - , -

, .

, , : " ?" - ", - .

, , : ",

, "", ,

, ,
, : " ,
.

- , , -
- 70

" , , - - . - ,

: " , ?
", - , - . ,

, , ,

, : " ,

90000 . , -
- - .
- 71

- -.
, .

, ,
, ? . -

. .
- 72

: " , - , , :
- .

. ,


1: .
2: !
3: ,
.

4: .
.
5: .
6:
.
- 73
3

3.1 ,

( - . .)

, , .

, .

, , - .

, : ", ,
, , , , ,

, .
- 74
. , , ,


, , .

. , , , ,

" " ( ... - ) ,

- .

, ,

- ' - "

" : "? ? .
- 75

. . , ,

, , , , ,

, , , - .

: " ,
, , : ,

" " (, . ,
" ,
,
, , ,
, , ,
".

, , ,

-, , ,

: ",
? ,

,
- 76
,

, , .
.

, ,
: " , ".
, , ,

" "? , - -. ,

, . , ,

" ! ! - . -

" , , - -

", , - ,
1 :
- .

- 77
3.2 .

, ,

, 55- ,

, , , , ,

: " ". ,

- .

- - , ,

" , , , ,

: " , , "

, , ,

, ,
, , - ,
- 78

. . , , -

, , , ,

. ,
, ? ,

,
, , , , ?
, - . , : "

- . , , - ,
" , - - ., -

- .

, , , ,

" , -
- 79

, -, ,

, ,

. , ,

, .

? .

,
- 80

, " " -

, ,

, - . ,

, ,
" , - , -
,

( , ) ,
- 81
-

. . -, 114 -
"

, , . " -

, , , , : ", -

"", , ,

,
- 82

, . ,
, , , ".

, ,

.. - - - ,

- , .
" .

, ,

, ,
, , ,
- 83

,
,

,
, .

: " ". (

, , ,

2200
, , 2- :
. , .
3.3 , .

-,
- 84

. ,

" ? -

" a, , , - , - ,

", , ! , .

. .

. , ,

", , - . - ,
", , - , - - ".
", ", - .
" ?" - .
", . -, , - . -

, , ,
, . ,

, , , , .

,
- 85

, ,

, , , ,

. , , , meto,

" , ,

" , ,

. " , ,

. , , ,
" , , -

"! ! - . ".

" . ,
- 86

- -

, ,

, , , -

, , . .
.

, ,
- 87

, .

, -
, - ,

, ? , ,

: " , , ,

, ,
, .
3.4 .

, , ,

" , - , - ,
- 88

, . -,

, ,

. , .

, ,
" , - . -

,
?

, . , ,
- 89

, , ,

" ,

. : " ,

, . , ,

, -
, , -,

, ,

. . , . ,
- 90

, , - ,
, . .

. . 1
, : " - ?"

" , ,

. ,

" , - . -
- 91

, . , ,

, : ", . .

: " , .
", , , . , ".

. .

, .
, : " ?
. .

, ,

, ,

-,
- 92

, , .

, ,

. , .

, , . , , -,

, , -
" " .,
...
, .
.

11- ,
- 93
, .

" " ,

,

..,
.
, . 600
, 4-:
.
3.5 .

, ,

: ", ". ,

" , - "

" "".
- 94

, ,

. "",
, , ,

. ,

" , , "",

", " , -

" , , - , -
, ,

, ,
", - , - ,
- 95
", ", - .

" , - , -
"".

, ,

" " ,

.
" , - , - ?"
", , ".

, .

" , , - , - :
. "".

", - , - .
: " ?"
" 75- ", - .

", - , - , 75- , 72
- 96

. , ,
"".
" , - , - ,
" , , ", - . ,

, ,

, " ", , ,

? , ? , !

, , ,

, : "

, ,
, 5 :
", ".
3.6 .

, ,
- 97

, . .

, .

? . ,

..., ,

, : ",

" ", - .

. .
" ?" -

" . - , - . -
, , ,
- 98

" , - ,

" , - , - , .
" ".

. " , ?" -

" , - , - ,

" ?" -

" . , , ,

" , , - , - ,

! . . , , !
.

, ,
. ".

"- "
- 99
-, .

: " ,

? , ,
, : " , , .

. . .

", , , - . - ,
- 100

. 5 !
, - , 6:
.
3.7 .

, , ,

: , ,

" , - , - ,

, -. ,

. , .
150 , .
, .

, , : "
- 101
, ,

-, .
.
,

, .

. , ,

, .

-
"" ( )
- 102

. , ,

"" , : " . .

"" . - ,
", ?" - . ? .

, , . ,
" .

" , , - .,

, . ,

" , , ,
- 103

, : " , "? , .

, ,
, .

- .

, .
, , 7:
, .

- ,

", , ,
3.8 ,

, . . .

.
.

: " , , ?
- 104
, - . "
( ), ,

, , , ,

? - .

, , ,
- 105

, . ? ,

! .

, - ,

" ,
, .

.
3.9 ,
, , ,

? . . : " .

, , , ,
- 106

, ,
, , . ,

, " " . ,

. .
: -, .

: ( , , ):

: . .

: , . . , .

: , ! ! .
- 107

: , .

: , , .

: , , . , ,

, , ,

, - , -

, ,

, ,
- 108

, . , ,

. , , .

- ,

: ", . , ,

, .

7.30 , ,

" " . : "

, , , ,
- 109
, , 9:
.
3.10 ,

,
, , ,

, , ,
. ,

. .
? . , ,

" , - , , 250 , ,

, , ,

. .
- 110

. , - -

, , .

.- ,

.., , ,
, , : ", ,

, . , ,

, , ,

, , , ,
!
- 111
3.11 . ?

" "

. , ,

" " -
..............................................
-, . - -

" , -? - ,

, , . " , -

, ? ,

. . ,

" , - . , "
! , .
- 112
, .
, , ,
!

1 - -

2 - . ,
3 - , .
4 - .
5 - ", ".
6 - .
7 - , .
8 - .
9 - .
10 - !
11 - , .
12 - !
- 113
4
, ,


4.1 ,

, , , - -

, , , .

, , ; - 1896 ,

" , , , - -, -
. - ;

( ,

26 1863 ,
- 113

. ,
, , , ,

, , . ,
" , - ".
! !
, .

" . ,

, , , , . ,
, , . ,

, , , ,

, .

, , ,

, , ,

, , , ,

, -, . ,
- 114
.. " " . - ,

" "

. ! . .

" , ?" - ,

", - , -

" , - , - , .

: " . , ,
, , . ,

, " ",

, , 1
.
- 115
4.2

.
8 1887 , , .

. , .

, ,
, .
4.3 .

, , -

, , ,
- 116

, , : ", ,

, ,
, , :

1909 .

. , ,

", , - , - , -
, , .

" , - , - ,
- 117
, , .

" , , - , -

: . .

, , . ,

, , :

, , ,

, , ,
, , .
4.4 .

, .

, : " " "


- 118

, : " , ,

, , ,
, .
4.5 .

:
.

! , !

" - . ", -

: " ".
.

.
- 119

(, , ). ,

? , . .

, , ,

1912 , ,

, : " -
.

", , - , . - , , ". ,
, 5:
.
4.6 .

.
. .

, , ,

- 120
.. ,

- - - , ,

, , .

, , , , ,
, . ,

,
, , , ,

, . . , ,
- 121

, , ,

" , , .

, , ,

, "
4.7 .

, n 175 -,

. ,

" , - , " ", -


, , - ,

". "

" - . "-",
- 122

. - , ,

, , ,

, ,
, , ,
"-" , .

, .., , , ,
? . , .
" , , - , -
: " , ".
- , , , - ,

" , - - ,

, ,
, .
- 123
4.8 , .

, , ,

, , , .

, , , , ,

, , - ,

: , ,

; , ,

" , ? , - . -

, , , ,

, . , .
- 124

, ,

1922 ,
, .
, .

, , ,

. , ,
4.9 , ,
.

1915 .

" , , , -

" , ,

, ? , , ,

, , ,

, -
- 125

, - .
, .

" " : ",

. , " " - ,

, ,

" , , "

.., -,
.. , , , ,
- 126

, , ,

? . ,

- - ;

. , ,
, , .

, , .
1 - .
2 - , .
3 - , , .
4 - , .
5 - .

6 - , "

7 - , .

8 - . , ,
9 - , , .
- 127
4.10 , .

, , . , , -

, . , ,
, " " ?
, , .

, .

, ,

, , 42% ;

? : "

. ,
.
.
, .
!
?

( .
- 128
. ,

, ,

( , , : ", .

1600 , , , , ,

, , ,
, , ,

( : " , ".

, : 1) , , ,.
.

(, "" "". ,

, ? "" ,

,
- 129

: , , .

. , ,
. (),

,
, . .
? . ? ,

, , .

. ! ! ,

: " ,

, , ,

, ( ),

, , - ,
- 130
, , , ...

, , ,

", , - , . - ,

" , - . -

. ,

; ,

"", - , .
" , , - , -

, .

,
- 131

50% ... .

. , -

, , ,

22 , 40-,
-
.
217, .
, -.
!
?
, ,
- .
, , ,

, ,

, ;
, . !

.
.

. , , ,
- 132

, , ,

: , ,

- 133
5

,
.
5.1
.

, , , , , ,

, , , .

, , ,

, , , ,
?

. .. " .

" , , , ,

. , . ,
- 134

, - ,

, .

, , , .

. .

, , , -
, .

, , ,

, ,

, .
- 135

, 82- ,

, . .
", ". , .
. . , , .
, . . ,

, . ,

: ,
", , - . ,

, , -

, , .
, , 75
- 136

, - , ,

, , ? , .

, .

.
,

, 11 -

, :
5.2 .

" , - , -

. 35- .

, , ? ,

, , , , .
- 137
. , :

. ,

, , ,
.

, .
, :

" , - , - -, - ".
, .
, . ,

: ", -
, . .

, " ": "


, , 2:
.
- 138
5.3 ,
.

, , -,
" ,
".

, , .

. -

- , -
, , 3:
!

, , , .

" " - , ,

- 139

. .

.

, : , , .

, : , ,

. , ,
. , , ,

, , ,

, ,

, ,
, , . ,

, , ,
- 140

, , . ,

, . , ,
5.4 .

" , , - , -

, , ,
,
.

! , ,

, , ,

. ,

- 141

? ,

, , ,

, , .
" , - , - , - .

, - , (
, ,
.
5.5 .

. , ,

, , ?

. ,
- 142

? , :

, -

, 40000 2000

, , ,
.
, - . ,
" , ,
, - "

" ; , ,
, , 5:
.
- 143
5.6 ,

. , ,
?

" , - , -

- , . , ,

: " ,

: " , ,

", - , - ,
, .

, " ", ,

. ? ,

, , . ,

- , " ".

", ". , -
- 144
, , , , .

, , ? , ,

: "

, ,

, ,
, , 6:
.
5.7 !


,
- 145

, .

.. .
,
? : "


1. .
2. , .
3. .

4. , .

, , ,

" , - . , - -

. ,
- 146
!

: " ,

" , - - , - ;

, - ,

", - , -
" , ?"
" , - - , -
:
" ", . ,
" ", ,
" ", .
, , , 7:
.

? ?

- : " .

,
1 - !!!
2 - .
3 - .
4 - .
- 147
5 - .

6 - .
7 - .
.............................

1933 " "1. ; ,
2. - ?

3. , , ,

4. ,
5. ?

6. ,

7. ,

8.
9. ?

10. , , , ,

1. ,

2. ,

3. , , , , ,

4. ,

5. ,
- 148
?

6. ,

7. , , , ,
8. ?

9. ,

10. , , ,

, . .

, "
, 386, 4- , -
( - )

, ,

, - -, -,

, , 50, 4
- 149

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
, . . . . 1
? . . . 3
. . . . . . . . . . . . . 3
. . . . . . . . . . . 11
1
. . . . . . . . . . . 15

1.1 , ! . . . . 15 1.2
- . . . . . . . . . . . . 28
2
. . . . . . . . . . 41

2.1 , . . . . 41 2.2
3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 3.1 , .
. . . . . . . 93 3.6 . 96 3.7
4
, ,

. . . . . . . . . . . 113 4.1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 4.2
- 150

4.9 , ,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 4.10 ,
5
,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 5.1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 5.2 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 5.4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

, Royallib.ru: http://royallib.r

: http://royallib.ru/comment/deyl_karnegi/kak_priobresti_druzey_i_okaza
: http://royallib.ru/author/deyl_karnegi.html

Вам также может понравиться