Вы находитесь на странице: 1из 49

9.!!.

-- _ _ '/' " 10 (

II' 111)

' ,

It'IIl<II '1II IlouC/bl', 11 : 1,

1111,1 111

.\OKOAt,

3,90,

" 1'1'/1// /1/ ,

/ CIfIII \1

( 11 ) ! ".

11

1 ')4,

111)

jc JJll 1 I II II II II)<1 Mcl)y ") 1 11


(<"V1,) l<I< I 11 1101(;1111110, 1 (11 , 3, 1),

3.9 1

JJ II(

, I'IHIII ,

/ '11 11 / 1 , j ,
1)(11(1 , J 11/1 jc 110 III C 11
, 1) ,lI) 1'a/lOjc IJII! 1 1 1) 11
1)(11( [J 11/1 I (,{,: 134/, 1,
. '10 IfIljc (lI cl1 I CI1l111111),
jc " 1I01I'Iallll "'1'1111'
.

10 ] ) itll ll,a 11 ,
1/'III '/l9I'/I Y(Y

1illll uj II

, ,

3(,U

, fI

' llfll, 11110 " . " ) , ' 11

(JII O 1111 0 1111 IIlIj c ,

/lfIlIl'lII1 IIJ'III
'1(,

1/'1/{//l9 I:/I 'Y

(Jf

JC

,,

lI) 1 . 1I0 ('

) 11 CIIOMCl ll t lll l Ma 1

" ' 1(, IIIiIJ

..

l' ("
1,) 1f)1J1'
22() 1
"

J 111
11 ',1l' aH 11

1 'JX

, 11 " rcIlIl Clllla'lIt , " , .. R , ,


: )1I' ) .. II " 1' , JJrY l 1I

I 's,

l ' J')
),1)2, '; ,IX

J//J/I, " ' " /, 1 '1.


' .

011 lI'Jl 's I, , 1/'1 (

11

11/' /11/11' /, "


\ 111( , '

'
11 , .
,;,

'''1((

[j

IO(~

J 101. lI:o.I lIl(OP(

, ,{ 110 "kolikoi:', e I (;JI, I(O,\lIIl'O;hI l '


.vII 11111/111 liP II. III, .
. ,
s.: ,
" ,, / '1, *k / '
() I
peliJIa ( IICII. y ll l I'/ I IY 'l'IMe ll lll lY ko/Ih b , hl) isu,
.

je

napI II KYJI O ~I -p '":e). (Il . J .45).

J.I02. uerr
!JUI,'O:ICJ.-u "P";III,',

(I LO.
r(lJ( a .

" IIIIIg li, (;'ICJI.

Auanourxu j e

nexana run. u

lI apIII/IIIII

." p

ueru} . O OIlJI Ii ea uacr. *-11 JC II


MOI ao 011/11 IIpeY-lC r

uacruua _
f P

IIapaJlIII ,\ 11 1, 11 110 IIolnpl) yjc II "I)JJMCp 11'I//OtlC!.il! . r 9


Jia cc o nJlc paJUI

CJlIIIICII, 'lj. JIa je II'IOC I a il JI> II I . HU

lIllJ(r:nyMena ln KOliI cxcIa : ,IH II IliJI, :

(lo lit T/, :

II II0lJ OII"b

uerr CI.ITII) 11'.11\/. Onaj OOJIIII{ 'IOYl h ll lJU je II'


cy I a ucxu 0Jt n.nx IIpCKp ;(ja JlII Ila ciloj lIa'II I1I. Jur uh B,
'III cacnux: IIcja(;II11,\f (ucpouar 110 liCI 10(; rojch uxr) lJ On ,III ~I
: lI:o.I IIKOP(

3.1 OJ. 1:C ~"


/lP /,/);III,',

J. I04.

e ICIIIIIIIJlOM . (Il . J .fi?) 11 1I

111,((/'.1

/lP/I()(,C'/(1I 'III .IIC'/I/lI{II,

reum UIl , j t'/1I III Ila ,

,\I )' II 11, U pOLI.

(" , IIII/lOgO), C'ICJI. '\"((/'0) . I b ta Jla je /l P OMCII Y Y II ' /{li M I.


IIir/lOj , y IIC/{IIM liO MC/{Oj /l PO~fCIIII.

l laci ana/{ -a

alla JIOIIIKIIjo", y JIOII(; Iopnjcxo IlpCMC


lIeKa Jlallll',II X

06 /1j u

(upexm /I MCIIIII I

"-ti- O(;IIona). r lonyrnacu m, je

6 110

cna

I YOIIO CC, 11/10 hc ImnnalJl Mcmlc 'lY 1I111111I1jaJl/l' K II


IIC: 11(' ' (' II.

O'YJt CallpC,\fCIIO ('1I('.'(a). (Il . II 1.4 .)

C~. . .
tcp 'lI.M.'JOIllj C 1I00I1pI)III'<l1I je II y e IC.1.
() CC\l :lIl I Il'Ih:O I CI P'
II ,111.101111

Il 200r..2](, 217,
J
.11111 1I111lC,""III IX KOIICJ PYKIII IJ I
If

IItJ

()II;UCalJ

/11 '

I IIIX

1111

/ // ' /1111 11111"1/11//11, 111'1111 m llll', lIlI l IIII ,J 'I J II I I

(11 I l ' )

1, 1 1(1, 110'1.11 ,111


/ '1/11 ,'1111 , II'I' :! '11/1, 111' )" 11 J/II ' ,

1'11'11 11 0' 1.11 ,11 / 1

I' YI lyl lll 11:1

('

MP I)/( I' IIII:! I II I,III' / II I,IIII I II. /( '111111 l

"pJI(' lIlI(("

i '1111/11111

11 1111:11 11111 11111111111111

'

( /'111//11,1;1/11

/ 11111/11, "1/

/ '1111/11

11

11

11 11' // 111111, '1// // . , 1111 1/ 1(111/1' 10 11111 ' 1, 11 111


1111/(11)1111/

111111111' 111

, 1111 \'111' / 1111111101 1

',1 1,

1;

1 y l l) I,(' II,1I "'1 111 11111 11 1 // 11111' 111 /" III 'I ' JIOI 0 111 111 , 11,1

1,11 ,

1 1I1IIJ II II III II II (' I II II (' ,IJ I II I 'JI II IIIII .

)/1/ '/11// 1/1,11

\ '11

11

11" 1//111, 11/1" '''111 (11 \ . 1)

11 \

' 1\

I ,\ 11

111111 " 1,011, V I1lIlk llll I klI

11111' 1,11 .11111\ 011111.011 ,111 "1\0

1\ tllIl

11 ' MIIII 11 1,1111 Olllllht

\1 11111 V I JI'lkll '111' 10\1

1. 0 11)

1110 1111

111111 1

11 0

1111111

111 1 )

111 1111111111.11 .111111111.1111 .1 1.11\ 1111

II

1'1' 1,11 1, l' 111 111/' 1')


III

1f 1lt'//IlUa. \I~ 1111'11


I

<>J

'
.10

11 f1

0.1 . II\IIIIIlI . [_. .

, diaeonu' IUlV

'.n,

. ., JaBl1
. h
oUJa

\..

ia

. j

.f

Kpaj.

').

11 .
IIIlje jOTO
,

!)

'Jt

t'UI1//U . IIO\lIlIIalIB. je:rlllt~. 1.

. f. :rlUa( ...>. l ) II
IIKeaIlHJo
; -jb lban--jvhanb). H~ J. .
13. ~ ( ) .
[ . '0 [

, .

(~n) ] . . . I
11 .1 . .
;

je

eoj ll

L1~1I

I -,

. 1 ,

jc

3.119.

, , . { . . pisa//b . .
j:rhD;. oaj : j c [

]99: j . :r II[ 1906:3].0


(. I
pisa.ahb). 3.111 je I . j
. : I jc

:lOj . I .' ,

- -.-......,..... .--

,,

\ 12\ . ,..IIIOM,

/1/1//(11'/1 , 1I 11(' / P Y ~II 'JI I , jC 111111lI . ; (' ' , 11 1,1

"'1

Il p lIIICII ' 11IIIC)lCII : I III I I II I

j(/ ( '1;1 ( .

1;1

. 1 11 1<) ,

1 111

., )lo(iIlJCI I JC , lll a COI II II ~ M (1)"1


./"1/111/( /"/(;1'/111"11/"11' /~I/I/O I', ,('j1'll~ItJ1i'

c IIC}IO' ICII

./"1/11'/11

ll /,. (. /(/ , j(') 1111 )110 JC CIIOJY

IlIIIC IIYI ) , , I
( .(I .

I[

(}\ ') . 1 11 il' r ll I

IIII;lJII II I

j('/I

110 1pal lllll llJ 11 ,

'() 17
3,IH(lIi,
1/1' 1'1): 111,' ,

(11 , 3,25)

3,I2S, o.r ",(',1


11,111'/111/(/1, '1' 1111/ 111'. [ , ( PC / IIt. 11
" ( . . o.r.,\IoC r.o), )lOJ la 'lII " Jt PY I)'

11 " 1" (IlI{

, [ I '(),

' IIJ

. ' o.r. r.o, l, l,(!', l ) ,'I I p ll l '

l l l ' l ll ll " pOIIII.(1'II.I, MHa l)! , .u,

PO, I,MII' " ( . 11 pOol.,\I III, ) ,

10 1 7, . 1 R
J.12("

,r,J

111'1/1)('/1. 1(' 1111'1111,

[ , . llll.

IH'(j,I(i

1I1I'11i:1 II I ) . JC : t 0 0/1 (

!or.l,). I'' 1 jc cKpa llc l la.

J tmII
,,"p 'Hor.J,lIm l
Il lfillCIICJIO 11

(j H

ICMlIOP;UI HOJ '1IIa 'le ll ,a.

CYIIIJIIII IJIM 1. 11'1 t cl) y

JJ/l III IJ .

IJ 11.

10 17,

111 11t 11

( 1,1' 11

"" (".1" kr" . "11 1

"1.

lr.

" 1

J 11
'\

'
IklI Vllllall ,C 1, " ~ I Cl' IY l' I, ") I I I

11I))l Y I)I :1 1111 '

I'l' I)';II :1I jl' I COI'" ", )I,1111I1 OJlIIOI':I 1I11I.:a p" IIP ' ,\1'1 111

. Ill'l'IIII CIIII:1'1I1 10 ('IIIII I


~1I1!l' ~ 1110 ":IIIII C""" , " "' 1 I :1I 1) 1 , :l M O) I

:\ 1" 11111:\ j:IC:lIIC III II:lJI IICIIY IIJJ ,' IIOI 1,) .

10 17 1 ,11(11 /1,,\((( '1'1 ,,

1'1 )h'

1,112. 11
/!<'lI/lIhII/""I/(II.

(11 , 1,.1 .)

1.111, .\< ,

/'Imj (1)). 111.0. 0'/"1'\'/1.,

. ,\I I .\J,} . liI 011 <11 111

1)'I )JI,~ II ,C~I llll :lIIOl ) (0 )111


0 1'1111 lI j,'/ l/ 11:\ I(p:lj y) .

1, / .

,lt, t.

11.11"/1/1/(11,

011;'1'1. 1. Ml'II,aJla

IIIIJI, 11'111111111,

IfIIlIIa .

1/1 .(

' 11 0 IlIj . 11 :110(111 1)1

I , I)I;ICOIIIIO, 1I ' lj II :\ Il IO (.:

('JlII '1, )~JI~:\ lI Il ~ ,\ jIlT " .

.1,115. u l;lo\
111/"11/1/(11, ~I YIIII(ll , 11'111111111, jl'JIIIllIIa .
~II) 1 ' 1 "1
I 11
.
,
" ,>\ 110\ ( .
l(,I, ' jC 1111 1 lI a 'lI 111 IIJ!

ilJl' 1'1'11:11 II/j 11


() 11

" .

' l, pa l)C l la ) .

'() ' u l;,I,


'

11,IIIlJI, 1('111111111 , jl'JIJIIIII "

I'aII,~ 1, OI~ j'

(11 '1

('II 1, ()~II~" ll Il ' ')

lII :IIIII:\ II:\ " J:IIIl'I IIO ( IIlIj~

1./ ,1(,..\I,'H'T,I
11.11"/1/11(11 ~IVII

11

h,. 1111

..

'.

i
'

utc ljJ

II ll c a pc ",I Y'JY

4111,

110
l -r .\ l lI l\ . I I \III :I ,

3.14 1. :iiih
, .\ . )' 111 1'11 , , [ '

.\hllhl . ] 11:1
j

11 ) : jc

3.142. Hct1(1111(
, . , (

('(,n I!} . m 111':11 jc (IICQ.


y c('tl1ll)'cj('tll/, yC(''1('lIIl)'Cl/j(''ll!lII,
/10 6('.

jc

KOjOj

. I13 :13 IIct1(11II( ~ ( 111

1706('.'/ l111311 , '!

: .

29.

, (

jc

.. ) .

jc

0110

jc jc
[

3.143 .

19, 2 1-22 Hct ',/ClIII

I .\

, ;10;1.'111.'1'11 , . . { .
. I;\ .I  .

jc

-I! (

BaplljallTc ( . 86: ) .
3. 144 . II .\II.\
1/.11('/111/(11 , )'IIII , .
}060/l,

' I.\'V'l~, . 110.1111.).

[ j
llJJ :

xlljaTa ( >

- -

).'>

'" (:u;.) jc

110 ,

] [ ]

'

2006: 136.

. [ ,'rtI! III. j J
'" PJA: ..J6VA, .111 . Joanncs. illle IIlIIsko. vi Ii km / [van
i:me,11I /j ecllika 11 Jl /kol'll (.1ohann ,Joanncs' . 1\11)
1:!.1

.Juanncs ')." lIajcTaplljH ~ OBaj ) h - Jm'm


krSlite/a . KOjC llj ] : )VN. m. Js . m k.
Poslalojc od gc. "\'\'J, ( 01 '0 Ol/jC\'r. Johanan~Bog dajc) dokj gr . 'jos g/a.vJlo
kao ], lejc O/lIoa nprcs/o lI 'v ; k."ijj '11/0 !lk Jovan (koji .'i<li , ItJ.m 10
. 1 ":\!ll/ j . - Rijec [ , isporc(/i I '\'. 1 nlS. . "
1 ~hlt.
~I~I:\t. 110 ~ . jc J 110 " , 11 3 11. 10 . .
";I3I111j PJA. 1111311 ] Q J8 11 11 ... J
JHuano ( 11. ). 611, ) r\ an.
IlIIII : 111 11:-'1 11<.1 - 11 1111 { .
(1852) : .. 1) ( 11 ) . 2 ".
11 , 11 11 () C~ 611 1
[ , J0 8..1113 . JlHlljC KI1~ P I I 11 Jo mm); 1\."0 . 11.11
1 II,j 11 , (7 ja ll.) " 11.11 (24 JY" . ."
IZS

IItllQII . ] II CI~ . Ill.: ll 2006: 351.

1I ]

jh jc

je 11

llj j 11 )

19. ).


) ].

~I!):
,

'

([1 ,

II

. '1 jI1 60
:

jc

I I

npJ!or oe.u a

1ill.J\lI I

MC~y ~C Q

II , ] IIII ,

j JI
j 110 .
]

"

: 1 .

ICIj U1,

yn j
, .

. II

0\' II lI

3 UJ ~Ilj

] j
11

113

1:

lyj y

j'

- .

114

" )'
v """v IIIljC
. lO
t: \ ' ' II ...1 1)'
.i
lj ll )1
)

'I IIlljII
:
.
.

, '11"

11 .

I111..
.

OCaBpC)IClbYjY I

), .

11

paCTaBJb ~ H or.

. . j~ . llj lf!J

" , ]

.~.IJ. (I.lt (lt), .\0 O.I.I . \0 t. )


11 II

KOjll [

l aj elIllO
OJIBOjCIIO ( ([t). OJIBOj CIIO ,

(liI.\(). .
jClIllO)1 ( U,l ), j

,IIll je

. PaHllje ] II
II 2009 . :
I. . j .

11

.\06t K.I.

.
: , . II II

.. flII III.\f
), 11 II) 13
jCJIlI l1 lIj ~
. ,llIIlIjll
aj 11 ] Ijy

. ]ll ] '

4.1 .3. ~

je [-

1858.

, Nif

. Ibe~IY je IIJ

cKpahellHue, ,
,

] :j, , :rj
]

HcjclIllaKjc 11 11 lllll )( _ j
'111 j lll

j, II . ,
Il'. .r ll .10 CTaBJbajy ~lcl)y .
.

1II'I!I jc 11 .

JlII II,II ~l . )
. ll III . J1)13 "'
lIll , .111 .
a
Bchllll

4 .2. , ,
4.2.1.
4.2. 1. 1. II . 11 1:116

IJ

11

1~6 7J..'l.j 10 IIII l . r~ _Il 9

ll It If I l.II jltlll ;

I.J

IJ

II j )lII, ,

IlIl3.1, ~IaJI j hll ' rj

IJ

IU 11

UJ.

'.

1: J 1].

J/r,

"

~ ~ 1
tJ

.u '

A1'A1,4 ( )

11

, .

10

jep") IC ( 11
~8.'Ie 03lfuj It 13 : _

Jamw nurj.

160.10 I

).

"YCje".

jamr cojll ( ( 01"'


" PO\laHcmr . J[. ';. \ .
.

'

J e'l'aheHa ! j

J~:}~IO, .1 , \' ..itt .

). .\! .1)1 \' ja~~1 00.10; -aj


jC'. 1C3..Ja) eh -:.
.
YCjenn.
.
'YCjen u
1ft.

31t

flnt ,. .13

CPnCXO\t J~If): } [] Jlj ~11.

120
,

C II ' I' II II :I )l IICC I, P :l I '~ II I I M

11'\

1 ~Jl I II' 1" .' 1111

~p l, . IIlI~, "PI.I'~IOM , (pl." t.II(I.II , I I".I,.II I,


II PI;M~PIIM:I 11 110 ,illl,1 111111 (p t.ll (l) l,

111111 ~\'

IIIIJ

1:1 11

J~ ( 11)1:1 0 1111:111)1:111:1) 1111 11 ' 1'1 :111111:1


.
.
CIPOII:ll l j ~ C III"PIIII II II'"\()PO 'CJ Y P~' I I I , I ' J ': 1111
Ihpl,cO . 1 :l " IIC ~I:I CI,p:l IIl IIl" II.:I 11 1, J
( ll)~ll l hllM jc YM~ I IIY"I 1. 111" 1),
'

( 1\1 Jl 'I
'

1 1
,' 1, 1.('1'.011.1, U ,

ct\paI1111\,111.1.:

.1,2,1.3. 1I :I)l p~JIII :I


, !,'.\

1111 0 II II I , 1I:lIIIIICIIII:III" IIIII: ',

,), 11/, (', /,

11,

f){ ), CKp" IIIIII"Jl II

()

II I:IO

.' 11 , , :11, )

4.2,\ ,

] 11"'11111. 11 11'111
, " 1111C" p (, ' ' 1" 1 'IIII '''!J

CII:II, II 11"

11 '111:1)1 P':Jta

0 )1 lj ~ JI: " ' 1'' ' 11

IIIIP IIIIIIIL~ //OII(',(' 1I:I1I:I'II IMII 111,~ 11 10.


KOM61111011aII,CM IIOK"JlCIO IX 11
1I: 1ll1p:lIIOIIIIC IIJ X I : I IJ! Jl:l:l '11

1 11 , 11

4.2,2. ()JI~III
4,2.2.1. , j [ /l ' '1l '//t '/l , ' .
,

171) 1

11110 IIOK:I'lyj C c JleJle l' :I

1I,IIIIIII.:.IIt.I 111.:'1 JC" tI

10\1

JI:

1111 11'1:11 1110 11110' 1111;\ 11.

122
4.2.2.1.2. Ilm llaTo [ [ j0 1l1
]10 j~J1 l1a' I~I I.a J1Bajy 1I 01l 1l ll; [ 1"
821. 101~
I
'\ lI h lIajcl aplljll M ca'ly BallllM I 11
CPIICKOCIIOB~ I ICKO~I. 11 [: IIKY
. . ] 1, 11 ! I
jaKor 1I0IIYl mICIIII Ka. . jc I (
Jlyl1laCllIlKa ll '1 ] : I (
. .

'1

('l~ II 6 11 611!1O .\1.11 1.), , ,

(1 OJlCYClllO ),

11

W(JJ I.,\I. I ( f 11j

W.JJ I.,\(((.) .

4.2.2.1.3. 1'. (,j aT") jc 11 :


1IOI IIplJyjy JII II : To;1'., ~ t.(1'. IJ I., ((,\1'" ~t,I(,\ , R1'.p~

p~~~1'" KM1'., O.~t.TI,. (0;1'.. "t.TI., JJ1':UII~ , ~(1'.1(1 111!

Il IOIIIJ"'1 [ '1 0 ] 110 , 1

( : 11) 11 [

IIIBII11 1991: 14-1 61


4,2.2.1.4. t.I [ 1 '

'\601

11

. 12/13. . '" a ll
Il .,I , , II p.II.!U I. , I p"JJI.IC.IA 11 ( I.I .
. , [ ' ~ { I
. 11 '1 11 II 11

' [ , j IIa'
II ] Illj . ,

" [ ] ] 11001eJ"U,

. 12.11 1 11\1
! (l.JjII JC L., : ) 11

(j~I,'IO. "C'P II CKOC:108CII CKII . . je1HK X II


..JllI.U CIIt'1C\ty 110 11110 IIHJ

11 . 0 11

1110 Ctl\t.O J311

lI.II.jm JC

JtPYK'IlIjy

l! .",.:1I1 1\111..." IIIIltj 110 11:t.. .

11.1'0:11111 JC1I1K" [J .
IJ 6,
.
" h 1980: 191 11 . 8e.1C'1O
je
110

10 '1.1.1.11 HOK3.ICKOI

' IIIJC1 I"

IIpOIlCC

11

11

1I1111J1 . ' 11,

11

. JC

~
1 . 12. , tOl)'11I101II11Y J
1)'11110 It Ki.ICIIIIJI.: (111\11111991: 9}.

,,)\'t

124

4.2.3. tv1 0~ lII

. jc .

\ ' .:t II II
1\1183;11 "'-~l3

11 II II l IOJ IIIIII . 3 :
KaT~OP"ja " . , ]
o~lOryllaa llI HCOPHj CKOf ~
KaTcop"ja .

4.2.3.1. 1I ~I III
4.2.3.1 .1. II " III
\l III jIIIIII, ~1

'0 ,

IJII

)' j" II

IJPILIIIIC.7a. .lIece.,a,

je
11 jenl1lllle j
j

lllll .

, III II IIII ~ .

11

" '1" . jc 11
C//I/a (. . 65, . 3.5). I"U hI .\ ( . . 1 , "'.
jc ll .
)' j l1l l " 0

) : },

.o-j.jo. . j . , -:

IJ.t}m,u,

jlI

II ( 11 ll II)
IIIIII [ ~

. ""}m.. rt}m, " - j .


.

III

(j)ellall~e.lIt}e (6 .I hI). 11

/10 1'.1011.

CIICm,

jc : ' (.

1'''

() ,

1I0~IIIII j :

(~~1 ll\[, . . 8 1, , 3.44) . ] :


: ,

lI J!<):
(~,t1(1I11C)

jc

IIIlllllj jllll
] lljll

KOjOj jc

] (* tll ~ct1111)
11 HCPYMclITaJI jllllll

.,." ( . ,'\ Ph).

jc,

th , I - (~Q:
]) .

- 11// .

jc j,

(, . . 97, , 3.85). ] j
- .';. I
( 11 . ) .

jlIIlII lI jc '1111110.]0

jc

(TII'~K', ),

( ) , 1! - .

1'"'11111111111''' "'l:'-I': l'Ul t' {II .\: , '': . 9 , 1'.


(.'. . .. . . 110. 1. 3.1-13) :1,"'11.1 ,'11'- ,'
1111, ,
II"pIlJolIII II. IloJolH" ,' " II~lIja.la "~" II'? I!~'

.\11".

.,'

t\.IIIII ,Il 011 1l\ II l\ . Ot\:IIIK ~IC()1I ( 111.: 11. ~,, (.\ tl ,

11) I

l't\ II I\;.\ 1I 1 '1I11Il\IIII 11.\1:1',\1\,11' 1I~1~ 1 1 11~\ tI '1' , 1,\11111.11

-1.2,.'.1.-1. :

)J\I! K"

JEJtIIIIII'\

&Jllb, II:~ .\I. 11~lItt, \1. , 1101'\.\0111.,

-,"tll:h.

~O(

110l l0l'\1.

,;.I. (;;:;. :\.I , .t ,I. 11/1I(IM(,I,I.


,\!b,I1iCJ., utmp , Il !,\It.\ , I\~llt.\.\

. \.\ft.(. OI,H

!l.
,\

1'011, :ui1..
1\1I{.bl .

(,,

~tp ~ .

IIO{

&." . . ~ ~

11

~tpOft.b,. ,
nOf\(,\Ot~,

11

11

.\tTh.

f\b,"J.l lb,

l\JI .v

128
.} .}. .\' (UO<ll.).
lI/}// //I1// , ll JC
II.

II~l j

(.IIO}e.II.\'

>

.IIOe. II.\'

>

.110 0. 11)'

~ .1I00II)

] II J II, U

IIII/Il :' lIllll1(m~


j ~' , ( JA J ~ IIJ
14. , II J
.) } jc
jll. } (( ) , jc
, jc
, jc l ] .
[ , jc
( ] ).

, , //
//}

jc

11()

. KOj//. Koja, ]
] -

, (

4.2.3.3.
4.2.3.3 .1. [
, j [ '

j , '!

j ( je ) . jc
J I I '! l I 11
l ( . . 100-10 1, . 3.104. 11 3. 105 ).

130
II

ll

" )

va- .

[ ll I

1/10/1/11 (1/1-,

//- . ) . 11 .\1

h ll l
'}
.

1111 rI0'JJr~

: ,

.
j _ : (cap IlJlI ) 11 ) (
lt( II II 11 ~
JlIIII

" . ~lI ~ K~ ~ lI
~llOj ] (KOjOj jC 11

npOJlCC ltMa .
l.' I<I (

, , I1I l, ( ) 11
i) ll .

( s) j

llj<I I\lI
II II II) . II

jc ll j ~1 , ] m
jc j j j IbCOBIIX ,
, jc .
j , .

4.2.3.6. -

11

] . .
-: 4

11 w(t, .\ .\

11

11 ; .

] (t ),

4.2.3.7.

t , t 4, j

, ]

Koje IIlIje [
ro.\t -
11

. M e~y .
.
1

Beh

. , -j je .

113

30

, IOJjll je .1 , 110 [ .
ILt .13 je . . t

1f\l11q>c~"3. ( 195
] ,.'1Il: j

. cpehe - 11
j 113 ] IntJ

2101

136
3. The Charter offe rs solid material
plwlle/llle., and morp hemi cs .
3.1. The text contains 30 grapheme.' (the old t
fewer ). As il is in other old Cyrillic record~. in The 'h
micandorthographic 'Ystern al a depart In \ anon \
al relation. hip between poken and wriucn langua . I
phoneme = one grapheme" principle. Thc I. pol _
may be summarized in a few taterncnts: one gr ph
than one phoneme In the text. one phoneme i d no .d
one grapheme in the text, one grapheme denotes m
d
neme in the phonological S) stern. onc phon -m
than one grapheme in the graphemic sy. tern, on ra h
ncmic value, In tho c time word wcr also abbr \ I I
cedurelias signalized by a special diacritical mark
atcd place. lcvcrthelcss, this mark \\ a al 0 found ab \'
were notabbreviated at all. which was a cu tom of Id
to .ave spaceand material. in some word ' the len r
vocalic alike, sometimes the syllables too. even the n
old transcript) were superscribed. For similar re ison
times of the Old Church Slavonic CyriII ic alphab I th
turcs. grapheme, joined from clements of two ' phcm
This can be seen in c.~amples from The Chart 'I': III I
I() = 1+ 0. In the 1r:\I1scripls, we also find the ligature n
a free combination of vocalic and consonan ral len rs.
3.2. The vowelsystem of The Charter to th full I
the Slale in the. erbian language in the late 12" ntu
formed bya drastic implifieationof the inherited (Pr I
toryof unils. The Charier. first and forcrno I, t stifi . I
VOW~L : i (high/clo e front vowel). e (mid front \ \ I.
non-tront. labialized), 0 (mid non-front labializ d and
non-front vowel), e(f). Be ides them. The Chart
I
someOlher vOwel : f (front vowel, more open th n i m r
e. a kmdof diphth
id}
.
. -.
ongol and 6 (scmivowel, form by
ass~mllallOn of two ditl'ercnt . emivowcl that c isted I~
pcnod). It J a piau ible hvpoth . th he i
also ri her bv a
. I
at t c 10 nt _
. n IJ (hIgh central non-Iabializ d 0 \\ I

I3X
finned. On the other hand, the known syncretism
neuter gender nouns ( = A =
can SOlllelunc
which case isexemplified. For the Instance )'c '1'/111) H
that il wasa form ofthe nominative case, bill In anotb r I
could bean accusative singular fonn. That would oc un
that the preposition ///1 was elided in the date ~ nnar 0
observed form was USl'tJ (11.1 grtl/IIIIj. The 111. trum 1/11
in thecharterwith its allomorphie -c'1I ending icpu
preserved inSerbianto the present day. The gcnui ,
hood, was confirmed by the cxarnph- .ttrn ( ~tn), \ ith lb
ending (the recent -,i ending appeared a few ccnrun
3.4.1.3. '1he feminine gender nouns wer Con nn d
singular. In the nominativc case nouns of both I.
/111/<:"111/, with its analogical -l/ ending, and /I(1, IIU", With
11 ending, The genitival forms CIL/e and ,~I/I"e \ 'I"
J
ogy- aller the soil declen. ion, as part of the pr c
t
of declension types. The 10 011 J.leVII ha the e. r led,
bclonglllg 10 nouns with the ancient *-i- stem, 1 he a
H)1!", I-:/I.'/'~I ' arc expected form s of nouns of this typ r U
the corresponding phonetic change (denazalizalton . T'hr
with Ihe '(HI ending: "tp()H, ' /{I JI, O" and I/(J I/(' 1.0" conlinn h
the instnllnenlal singular. The ending was formed hy
phonological processes.

V!

3.4.2. TI" , Charter aIrel'S examples o f III cia. S s

words,

.
3.4.2.L The first-person singular pers onal fJlTJlI"WI b
J" (phonelllically r), which is the oldest continnatjon of'fhi
form in the Serbian language. Also, its genitival fonn \I
enclilic fonn .\111 ( U II) were confinned . rhe dati t
P""on pronoun lIIe6t and rellexive pronoun cent ar tb
of the ancielll ending. The dative plural of the 2 -p
SJUb IS the anCient Ionic fonn which functioned and still
r
.
an enchtlc' the fonn
",'
eava tor this plural ca c appeared Jat
15 CCnlury on), while the primary form pre. rv d it n b
I' .
.
The dall\'e plu I
II
ra enc Ille of the 3"'-person pronoun JI~\I
ca y IIUb) appe:.rs twice in The ChaneI' and contiI'm. th tIll

~~~IV~

~t

I~O

' . pronoun was. evidcntlv


frequent in Serbian.
(C/tlo ). Till '

.
of lime it \I as superseded by another demon tran p
0811. 0110. Therelativepronoun "O~lI. soju. "oj~ ha a con
tive plural of masculine gender m combination .' ith 1\
ATlpC (. /1 ). It is the older. non-expanded form (\ ithout a
logical -oj-).
- 3AJ . Among the forms of adje rival word, eu cnn
drawn 10 the geniti\e singular form of the adj cti
in the rt'cell ilrollscript (~I). \I hich is in the a-ca lled
adjectives (longer form). resulting from a cries of an 10 I
in crbian The fact that the two other exemplar; hav th
ceemaeo can be interpreted as a result of Church la ru
thereligiou context.This is confirmed by the adjec tiv I
forms that are found independent of the churc h formul .
Thc examples np..w and np..~~ demon stratc the morph I
tion between definite and indefinite adjectival form in Iii
nominativ e singular. The in trumental forms n ~o~ ~ an Ii:
as (~I(~~) havethe endings that arc equiva lent to noun 0 m
3.4.4. I umbers. both cardinal and ordina l. appear uu
tion of The Charier. The former arc indeclinable: ()
oCll oecelll . The numbers ocsioecem (gra phcma tically
oeaoccemu (graphcmaiically .1~R.l.Ierr/l). have a compoun
which the recent form oeaoecem was made through the eli u
suffixal 'II morpheme). The ordinal number oeecmu (grapli
~~CTbI . in the transcripts ~(~rr/l) is in the acc usa tive sinuc
the ending morpheme was formed bv vowel contraction
cmo (em) here is in the nominative sinau lar form a \\
mucyha (Tiles...) whieh it follow in thedating.
.
3.4.5. everal verb forms were confirmed in The 1
amplcs of theinfinitive have the - TIl ending' 0/11/ 1/1 i)PJICQ
oamu. ingular and plural present tense 'form .\
for all person' . The form npuceiajy (graphcmarically
fies I th
.
J

th o . c ancient -.1' ending for the ]"-pcrson incul r


emaue verbs. while all ((hU~) has the -, t endi ng bel
o-called
athemat'ic \ erbs. Thc latter form .
. t - th t
~
.
indica
ormation of the athernari
.
developed
email verb "jesm

~II\t:II II I12tI(I: ('11:1111\0 "~~IOII .', " J1..:1, ":11f(,1I1


. v IIOIII.:.rbllKYJll III<! ". : (" (''''II/('1111: 1111, U
;\0;1'1<1 YU()I.:II IIKI:. 171 I 9,
1('1111111 JlJH9:1: 11..:111:111\:\ IIIIII" " K P " I IP IKO . I
6:111 )'Jll lll", : (). If('11I0 .'m J m I/' 1.(' t1/1
J/S9 }9S9, Capajollo: AIIYI;\l X, 7 22.
I 'IIII I 1 J9: 1Ic" I.:!! "a 10111111\, ..C 10 1(1.111111. I
IIv tl:ll. 110111:JI,C 11 11<''', : , ",n .
CI/II~"(/ .. ii(///II Ky."'1/1/ J/1i9 }91i9, jI : Il I I
1'0111111. I')H~II: 11 0110,,",11 '0111111 ., 1;lIl I0 1 1" "ll lj ", :
I
.' (iocauo,:o.' mm / J89 /989, CapajcHO.
~" "II I. - ~ ljUIl I' 211117: Jac""lIa p~olllll. I-Icjuop, '11
11m,'HIIc mlll\(', , ClI 1101111 : "\
CToja"o lllll",.
.I 19()3: Ij.mlll/"' l1l m(,l.'(lm (', t I.'
<l I Ill ' 1 1 1 11 I H(.) : 1J }lalllltlll11, l~j('I,'''' 111 .

: Il llj .

T10pl)1I11' 1~~O : T1ol'l) "II. ] IIIIJlII

III(

101 11 1 11 ,
.1

1979:

J m lll.l,'ll' /(' l lli lllm"ll('

('1\11/; .1CJ\CII ' I( 'CKll ti

), 6 (.1.:

..,

go lva),

II , ~1 ..

EPC.I

19 5 : m ll lll l i'lI l /l\ ll ti ml'l/ ~

l\i :/ l'I\II I/('"i , 12 (l\1/l,"' ,

'"
Kn m

: J ( I I II ,

' 196("EtYlllo}ug;ckf' s/"" lIik .\'}"",III.,k)c}, ja :yk,i , Uki17,K

oskoslovenskil ktl li v"d.


I 1~73 : tJ'lII}gik)' s}UI'lIik slm'ki}, j'JZ\'bl.

711j 1, : L:eskoslovensk:\ kdl i v~d.

1 .

",,,,," 26 : . . ,

t!
\l!.\IIllI , : 1I ClI1 1,

11111111 1969: Pavlc Ivic, " zna~cnj tl izr;.1za

IillgUtl SC l"IlIll "

dkutil" XVIII veka". 'iiilJl XII, 11 1111


11111111 '~91 : 1111l1h. . pal 'lOja
: 11 1lllll .'!.1l, 11, II"J ] /JIIU\fJ( m
, 5 74.
11111111 19 : I1 IInlll., .] . ,,",
()().', [ 1I I,'('/IOIIll' 1/, , 63 70,

I I~' :':'
"LJ
V Il::
"
':.-

146
~ 1 1II,. IIIII II,III H5H : ':/l1l} Miklosich, .l 1(l/1I/1II~lI la " '1"6/ 11,
,
s~,blo~, IJIIl~, UIII;/I\//, V,cl1l1ac: ",1 ( ,lIIl.c llnllln '"
.\111"'111 011111, 2004: :l,ll.1 . " //

h.' I.l.!,,~jr1 /11. : u III ~ 11 113


.\1.1:,.'",,111111 1, 1971: ;J'aJ M:,a.lc lloolIl., ,,1 l!j.
j Cl l1l l KC - - raJIocJ~aRat .
", .. [, lIml1J

lt

4, r>corrao, 190-207 .
,\ 1 .1 , I II II II I, 19H'I: . .

] . 11 ", 11/:
60//0 ):1I1110 / /1/9 / 989,

103 (!IUJ"Il : 11
2008, 68-71: j .)
~ 1 ;Ja;l cllo'III IJ 1991: /, ll.1l . ... III
[, ,

11 "' ",

l.1O.7/ljl ' " .1I111.'R // IIII/,

XXXIVII, 11 0011

: ]

2008,78 -79 : ll j .)
11""0111111 ' 1984: .

1{flJIJ

, 161 1

. .

110"" "011111. ' 1904:

. ,

"' Jn,-' 11 -. . ( ,

1889; 2000. 11>,1 l1 l1 : 113 1904 ,


14, 11 .)
1I,,"aKo"lIl. 1912: , CIIO IIC II III / //
" 3 , .,

, . , : .

l~'IlIlI. 1956: ] . .
CPllcl<oxpB a nJcl<o?jCJ/lI<(/ , : .

11 0''''1111 1. 2006: [l J1 001l1. , m .II/lI/n1l8ll11l1(/


] " OC.1Ouu ollpa su oj I.U11J lI .

1-10 811

- 1958: ( IIllii) , "CllceMa .


'1'aM01l1l,1 ", 1

7995.

1989: , .. eoj

II " XIII o"jeKa", : lJ


)'.7I1110 /189-1 989. Capaj~Bo: II , 61-76.
II'"""'I 1940: ", ,Il'" ] :
I<O,
'je'/ll<a, rr: , 11
.

150

(1186,27.

~b If\~l\

~b I)t!pl\

11

.1

UH

r
(

t "

'1/)(

<\ , "

" 8 (( , I\ IfE2;8 ,
1\<\ ,

I'II" ;

/, /; :
, 11

(If<\ ,

'( 8

, 11

if,<\llb

'11f/1 ,

" (1'IIJ , , ,

fI,88

l\8 1.111 IIp ,

1)11 8 ,

! I'

AM ) I,

CF'b ,

(i ,

AI\ 1,1'0

, 11

( COWBb

W I\I1tI l' '

if\1

11 151,

118 /111 ( , 11 ;'; 1, ' / ' 1Ip01l : AKOP

'~'I

.'

;!.'<\ , <\2; 1i iI;IJMlb , I

8I> ','0 /J8 ,

If (1'8

12]5)'

1'111, , 11 15 1,

A8GpOBbIlt1

(1' I

IJ1/1 : 11 15 1, 1',11-:-' : 1 WI, .


, ti\ /J

, 8 /JOIO

i;

I\ 11 /J I~O I)O ~/J : I'PA8

ISl1 11 8Alf 110 1)00 1 ~ I) "' I , ( TPbI'OI)b : ~ 110t~b/"lH ,


l'lt

111f1 :

111,

(fj

"

11

'8

'

.\1:'''10 ,

410

~t\KOI1b

if\bt1l11\0/Jb : 8 ~II A~ /JH A~IO : A~ 11 II h, h BJI,X~ .

\~

&
\'j,
(!!) ~

(1219 - 122 8)
t J<:t\f{"

IJH BC&IJb

" f ~ ttli . IJ1

" " . t\t\"IJ<:flJh ~G [\I IJ "


pEA~ ~ :Z;flJ"~ J<:t\"" IJH " p EA~ ~ )(0

f lJtCTO " ~ rAt rOAt . " HlJ b 11'& 1i !1I\'0


tA . 8C"HI2\ . I\PbIbIJ8 At\ . t G t t\
At\ t\t\ Ht\Ab CphB"HHOlJh 8 rOAt

C8At

At HlihAt At\ . At\ pEA 'kh I\t\h .


APb~HE t, At\ JJ Ht\I(t\~MIE

((t\ht\ . At\ ctJJh 8


ctAtHH

15,

-" ~

!:::::

-.:::

-<

::?

...::
:=:: ::?

-.:::

t:::::

'-'

t:::::

;('1
('1

::?

...

""t

~
::;'\

"""t
...::

::

-.:::

'-'

-< ::?
(-<:

:;:;

\u

'-'

:=::

...::

.:.CI
....
~

...::
"""t
\u

(-

\u

'-'

t:::::

"""t

t:::::

-< ~-.:::

::::::;

...

....

:::

...

\u

:3
~

~~

:=::

\u

-<:

+- -.:::<

-.:::

-.:::

-.:::

"""t

-.:::
-.::: ::? :::.>
:::.>
(.
::: :::
~;G
~
\u
...:: ~ -.:::
::? ::: :::.> =-<~

::?
\u
....

~
::
::? ::: \u
::? :.::: ...:: ...::
=~~ (::
~::c
-.:::
~~

:=::

...::

:::.>

"""t

::

.:.CI

...

2
-.:::

:=:: """t
'-'
-< ...::
:::

...

...

:.:::

\u

-.:::

'"'
~~

:=::

~
-.:::

...

:::.> .....
(N

-.:::

\u

\u

\u

'-'
::

'-'

-.:::
:::.>

\u

\u

"""t -.:::
"""t
\u
...:: :=::

:::.>

\u

'-'

:=::

:::.>

"""t
-

-.:::

--

.,..

:';::

\u

~
\u

\u

'-'

160

(1214 -1217)

I( tiilP , Ij 0[' ' 11 cfro Af;\ , I:i I B1 '

/I'J hClI!ii ' .IIlb,\ptH ( BCtOI1 C!ii '


CBO/llIfI ' II',IbII8 (( , III8 ,\ 1bII0jJ8 '
ifi.llib ,\,lflb,\0t\8 ' fI tlI ,\I.IpR

' 11 BCtfl [U \lt rP.lAbCI\Olj , 8 ~


I1r'\ll( , 11 8 1TbIfbl

f.i

11 8 ~B

ifi l1Jff " ('ifh ' 11

8,

'''!'

(Oh 11( 8 IIII ,\,\ IJIlp ).lf 8 '&1I'I1

0/1 t IIII ,III C1',lpbllIlJflO18 C1',lpbI ~,1KOli


:r.
.... I ~
WI\OPHIA I,I ,I IJO'h 8 BCtXb .lII\' 11(1.1( ,\
& ',.IOR'&llb I1 8 IfO IIR 'IOI.I

& ,IIIII.I

fI

I1 ,\:\ 8'f
,
1101.18 If'& (ICII,II,I ' np.lRllHd

( 11CnI,\

....

( IlpII( 1',\llb 'fIl

08

8,\(

.1,\

C1',IC

I( 1111 I(OflbIjb .1011'8 ( 8 '&1' 11

HfI IlP,11I11I18 11 ,\.1 IIC Ill ,l' R !f

,\ , &110 fl t81l ,\,1 CbllfC


11 II ':' - .;,

. ~
CTO)II ~IU,\uot, .1111 ~
: CTOjll J~J!lIJ,
, CTOjll HJ~J!IIIIJ, :l1l:l) ~1 ~
I

jll llllll t t

, CTOJII IJ!IIt!.l, .1111 ) 11 ,


CTO)II .Il11)1'0 " ~.

cfl

[ ! , ,, "

162

1\

( 1 ~ '+7 -1 2.+9)
h tJ1 . (H~' . rf.\rv . .lr.l . t I(Zh . r.I(" ..\Hh.iOtH . ( U
(hl . ;1\ '.\h ,\.\JJh . 11
(1,

( 1,

;1\\".\ ll h .\.\oc.\.\I\Qllh

fu\.lC.Ih1 . " (0\' :ut .\h\ .

"H(ZO\' .\0\'

J:hIIiCll\' . t.lIi\ 1D ' . 11 ,I.ICt.Il\b .\ Ollbl"H Uh .

ct Iit "

:. ' ' [ \ . ' ( II t.l ( . ' I(


. ' : : :"1 : \' !, . Hi( , :.
1\ .\ll LI HOh ( .\ . ".11\0 (0\' HIJ,\.IH .\ .\t
. ( ,\ rtlI . .\ ;:.\" . .\.\ II ( II.\ .l.\

;J[I)J

IiPn"!.

I,I .\ . IIct(\'h

. 11 .\.\ .

.\.\ ( .\' .\\' IlI .\ (

.\t [(.l ' (I\OlI h .\ IilI .


nC .\\"

. CO(Ii( .

(1,

tlllH ' (

.\\"( . .\\"( ,\ n .\111111.\ .\.\ ( .\

II.lh i\lih . IiH .\( , .\ I .lIO . ti,\ Il "01.10\' ( 11 ( ".\

.\ .\ II " . ( Cn.lh(" r.\( . .\.\ (.\ ( . .\.\ 1I1HtII1 n .\ II


\' . ,\IiO ,I .\ T.\lib 1 ,\1\h . "OllOr tl( (" .\.\ np.lIIIIH.\ . .\.\

LIO\' (( 'ZlI . "tlh . .\0"0\' t 11 (RO(

.\ .\.\ 'IHIIH n .\II\ . : I1 .\.\ [1( II.I 11.\ 11.\( 1, (


h II.lLlh . .\ .\.1 (( " "Pll!lltH.\ lI(I.IO tI
( ( .\II h . cn .\II . 11 .\ Z.\"OHb ..\ lItl .\.\
II

(0\' \'h.l.I( . " (( "(( . (.1"0 .\

HUHOHlih . .\tt " \'(.I .\

. W.\
.

Jhllh tZHlIHOb .\'\.IUII". \ . I( .\

r.\llh nOhIlOc.\.\IIHlib . II.tI" . \ ll

(h h t IIOII" ' .\.\Il .I


\'if,h . ,I.\ .\II" . t Z,\(III\ .
YO.nCHlih

. .\.\hh .l\\I\b . .\ \' .11111.\ 0\'

iT~lih . t.\(.\.\h lI.lhlIh 1I0Hllt1Pb II.II\ .


1h .\h . \'Ii . n lo(
.1.\111,

.\.lh . .I (.\.\111, II.\\Il''b . l\ .\

.\.\t1lih . .I .\ (( \'IJ . .\.\

.\ .\ (

fb (

" ".\ .lIt.\Ot t\ .

. .\.\

tl( po~'

~ \~

(1214 - 121 7)
,I ,I : CT,lrO

4x.I : )

;\~b ~:\I;b : I;tI\ ,\ : ;\ tIJ "h : ~AHb

I; : BE,IHKH : KE~OY : AOYI;~OK'1KOI)O\ : tl\ ~ : I\t :


~I\

: I)

I\hIO

h I\I\jJh

Ilh I\ I\

: :\ FOAE

: H~ AOGTl\b : .11\0 I\I\ ~ 1l,l.I I\,I ~' : Il~ }:I1 ~ : ,1

I\

At : TOYAt : ~ ~M;\M : t n~Ht11 l ) t : H,I~l\b

,11 ~ : ,\ ' IJ : .\ ~Ji : .\.I ,\i\ : .l


( (I\ I\ Bt~HO I 8 n~bBIiI,\'b : ,\ ( .\ Bt~o\rE : (~ \',\ :

( ~ n~tAb I'HE~lJb : Bt~8E (~:\ : A,I ~ n~tAb ,II)


Lt1 HO IJ~ ~ ~ :

IR ~E 11 Ait1 ~,

N1

~
7.

8.

v,

1(>(>

~ \g;

( ] 234/1235)

'1;

I\ h . ' Wh I\ \; t\~I ' Z,IJh . 1\ I\WIII\

11 t\../1 . 11 TPO B ~III1 ~I Z\'" h /vl . W I\ti't\ i t\/vIh . r'OCTlvIL, .


A'!'AIHI'I;/vIh /vI11 . 11 WYllti '!>/vI h . 1-1 /vI 0H/Jb . KtIEZ,~ ~h'Ih1\/vl~ . I'>C\;/vIb it\

/vl . BCOI-I l\llti '!> ptfCI\Ol1 .

W/Jt\M

'!> . ,lh

/vIb . I'!>/vI ep lvlb . GEZ,b

. '\)t\I\OPE W II

" . t\1\0 ~ . ~ l\oi6 I\ . At\ It .\0 "


" . " Bbi ~ , ~ t\I\ npt\BbAt I\" lt\b . '\) ' 11 WL,
" IIE CTBOpi6 fitll \OEr t\PE Z;t\ ,

pi6

t\U /1 , C ~A b

BCtI /I ' ~if~ ~

' "1\0

tl t~ i6 . At\

'..,IE

. AO I\~

fi . t\ !"

W'!> I\"

g'"
.:

..-..00

"

"

t\t\ 1;11\/1 " !; t\f Z;lvlb 1I

'

gl

'1IvI Cl/

:!

;;;

1::::

\7\

1>..

.. 1'>1>

. .t

172

:\

173

1240)

t I:\tI.\Atf(tI,ll:\b IJllcttlO l>iI\IlOl:\b I\p,l"b A.l I:\.I1O

(1:\010 utf ( tftu (1:\ l I:\tI ,IC"O/"tb A8I>P0l:\b


11.I:\ct tl Wl>bI(tfHt rPi(I\OII
11 .J.l1O (8 <\.'1 1:\.1 t111

ffiPbHOl:\t fll
.

A,I ( (11E I:IOp Il

-"'-

II UOr,1 I>P,IT,I npllCl!or,1 I\or.l "101>0 l\t ( ltllO


~
(
I:\b
8 ,\I:Ih 1\010 tll,I ( " tl (11 nOTBOpl1 A.I I\
?:"
1>.1
11 I:\

"

! h ~ ~al1Cij ~ ~ b nO ~IO KII IO I;IIh6 Kri1i1 b GrI;CKII

Il , ll :ll l l1

1 -4

(1 252-1 254)

t wb KHE~~

.\I;8 n t8 KHE~8 ,\8I)POfi

O~ fi . 1; 18fi
\ n 081.1 "~8/\ ,\A

'./ .\MiH/.1

fit, ~

.\ OO~ t

tfi t fi ~.iEI./
~ 11 ~HH .1 fit .1 t

.\ .\ ~

1;

.\ ;.I 8.l.1 I) 8

~ )' 1

.11 .\ '\8 ~ lftKE


H~ )'

11.1

- .l .\ ~

~ ~ /J I; IJ ;t
--

~~)' m .1 IJH 1; lfitK.1 81)


~ .1

,\.1 \ ,\.\ n84J~ .\

.\ ~i.\ ,r

1;

8 . J

.\ l.I ,\.\ 88 ;\ , ,
.\ .1..1 ~ l J. .\.1
MJ.~ n , .\ I; /J t

J. .1. n th Bh~ h.it n

~ IS'th 8
.\ ;\,\ 8 h.\
J..\ ~J. 4J rth 11 I;8

1).\

. t

11 , .\.

~ \~

( 1282)

A<t

1)11 ", !\P,{B.fO

B"kAOI)O BC<tKOI)O\," :

1.,111 : AO\,"GpOLH:lb l\ lIlv1b

B /\MEtIOl)b : ll<11l1v1 1>lvl 1\<11\0 G II Il I,


<11'1, I\i <t : TOI)O\,"/I~ <1 Z;\," 1\;\ 1)/1

1)11 " : ""!; I1\," / "!; <1''

/1/ <1 01 /0

i,l l1 l(1'<t

110

1)11 :

-""-

Z; U\Z; /I
--

AO/Jh : <t 0/111 l I' :

/1 GEl;

: I( lhII
l;<1<1 : ( B(<1 I\Ol)h

: "!;

T II(OY I01 11

h : /I( 110
A/JHTPOBh AI1b : 11 11\1(0 410 : I\'l1S 0 : ( ( AOllh tlCl L1
'(A /(OIIH

t1lS

l1 " : KOYlbII I\OY AOYT I, ZI l I

/JII :

: L; b

/JtCEE : II "
:

I; : l 111;1, 1 :

.....

~Wh u I\t\h JJh

t\U 4U nOUOphCI\H.

'"
1

.. :---~A E'r rJ. r.I."""\. h ~"'~IC4""A ,.... ~"r ' ,-zzo r 7. -I' .,.~ . "-"~r "'. " .. -~ -., -i

~..

\:t:=

...... .4 "1 r ., .~", iL , . '. " ~ 11 ~ ' "JVL,,--,,~ ~ ... .. 11 ~" ff<: ,-L' ." '" "" " ,
t ~...., .I~ #.,. ..... z..
_...
.
. .,
"" ""' 71 " ~(\..
" ~A.I ."~" ~
.'''.L.I. ~rIJ<,{I''l ",r~II -'f '''' .J''VI " ..,. n r '''''' . : '''' D -r D .I'A ~ z.. ~ oI: ''''' ''' ~ .., 0 ",0: -:" , ,
. " (' '.I' '' f 7

.J:!:I u

1'~".lL"I

,~ " ...?

"" D

",41

i1",ft.6

,(. : 1\ 0

, .: 0 .... \'t.

11,.: ~ 'Jf' y" "...." "

~",, :""'LA.'''''',4

,," - ' -' 0

,.

. (! .. ~ ~

0r r. ~""\'"' .,.,. ~'.A"" J..( .... ,?"

<J

,. ..

' <f -:" (:. .:, .

"-"

' ~ . A ~ ,(\. ~ 11-1:f/',rF 4- "'#1 ,.....0 Zpll rAlfT~LII F ""7 zr-:rn ")f)l.J\ I - ., " '"" "~' . , ." Fo'r J (' . " '7 ' F-(J"A
titA(J{,.I~,~"';,t,~r:;',:;",.'i
F- ......n Jr " ~ r ', / h 1"1 "~ -h"- K ~.,.
.. h ..1 "~.I>" ; :~ r r- ," 6 ..."..-,,, (".." ".....
_ _""" .., -r-.

..
....u y"' O'V' . '. lJolJr-.I'1'
',~~ 'iI"
~ ~'U.- "'I. . AAH ""'
;J:~.""'#'
J'VI
{" dIro'-'
.,'~ ~' --.~ ,
j

, .. "{ .

~ ,, -1 (6. ; A ~ '~
-;1"',7"'6 11..If'7/;" r
..,
_
"

.L

It

-. ; JI..A """. r

. ,..

,.J, Ad ~ .

..

t' " :"\,,,'1

=*" Jj4 Z' A

I 1 ~ , "
7

JA~""'rJ.'

./ A~ rr :

~ ' ~' r '" r '"' ~

....

n,.,

~~~t~fJ1jj) ;1';JJjtif7 )~f/i;'


,

\
\

~ ... JlV'JH .... 11,"("' I~

1.

"1'<(' z.., rrL""r !! ~6" h~f' '5 S..,I<i/R ; "" " " . 0: '''' .,. #.11 . .c: ~#r l z, ; ~ ;r
', ~ ,, - ~. .I.~ '~
t.l1o .1 ..1 ('''''' JC.iC-'J.i t--'UDrA..o'l H ~ 1"4*1 Jr r~ 1< .... PD ~
- tA , "("."~ "'l~.) Nd

~ 1~ ~";..;z;r r .,rA .<"~~$~_~T~ .\!...d

"

I CJI

~
.

, .l
- . \l

Y""lla

' 7

Jto:taTa "
\

179

~/, ~: .' 1
;

?".... -

:::;
)

~ ~
O:J

:..::

~
:

"=

s- s

-<

180

18\

( 1282)

"

B'\;AOI)O BC,II\Ol!!)

ll

1)11'0

I\PSbCTO

011

1'' !)I>'f\tIlJ ' " 10 4I


I\p i bC1' B ,1 1>0!10 ' tI "

111 14111 ' 1111 t:l>tl ' tll1ltl ' 11 1\01\ I\!) !) 1,'!
I> I\ ,1 " CbBptll\ MO !)

'

IIE I ~tll>,I ' 1 T~'\;nOBtlTH " ' 1\'1'0

Ii'!; I\ 11II !)~lib ' "


ptHJE IMl\tI ~IIHII E W I\PSbCTB" 011 ' I1 "

111'11 ' 1' 1' 1 I\P~lbCT B !) 1)11'

~ t\ :

t\ t\

J..,I I1

~ \~

12 82)

IO G IJJ 8 ?I\8t\t18

~ IM

AP'I,,~ o

8~ O

A8GpOBrA J..,lb .

. 1-1

AOG l1T KOJ..,lb

J..,II-I l\Ii ~ 8 AOG pOB, I\OJ..,l8 BCtJ..,lb


T"J..,I O

I\ "

" 1'1-1 IJ OrA /" 1-1 I . 1\1'0 1'11 I-I~~


~t~ . P" G01't\l b 1 : 1\t\1\0 ') Oit\b 8,II-I

11

: t\

1' pEA~

1 1' I\t\

IJH Ht IJ M/ ~A ,t\ : " BHA~I I\t\1'

1\t\1\0 ')1-1 W

::J

g
'"
~'

tI1 ~ ,I~I1 t t "

f\t\h.

"

1::1
!::

...,

-:

.01

(1.326.
,f.lJI.J .l b:Ii.1CA-I .

I5C.l I':OO':;

25.

A-1,\1

"P'.1l'

.1

I\ .l.lh

J.S&POIi1cKHOh .

if'.I:i ;]'\81110 J,1'.I1 ,1'.811 10 8 1\.II\I . J,.1 rOJ,E h I 2:EO,IH,1

19JJOH .1 W I, or.l 8 ?I .I I\'P-Il'llH


.1 .1

Z.1

Z.1.t1

H,IH 8

, 8 '1i

.! tIJ,.Ih . .s.1 . l)J J,.1 .1 I\OJ~OH HZ A-10 1 1,81\1E .


..z- ~'i"~
,
...
l,.lh !> I\P.lI5 Z.1.I . J.p"t15O JZI . .! llOpH

?l.I "PJ~lIH

.1...1

Z..I WHOZH .l.ptfiO

Z.I.l.ErlE WK.I.lCTE.lh .

I\PJ~OH W.Jh

ll.I.Hlfb . .1I\ Hll 1\0101 .\; . .1..1 .\.1 U .I .1 (E.I.1 Ko.IlO1 :!

&8.1. . H~ .1..1 I\'.~lI . ! 1\8 .


1) Zl.i I\'.l"lI .l.PtK8 .1..1 I.J H.I:' JZ ..
1\P'Jl"lIH . .1..1
I\PJl"lIH .(. ffi .1 CHIE t\P'Jl"lIH Z.1.1 U.\1 .1 .JJ'i H llUJ l.1 ii' .l.h

.I &'\.Ljlil . .1

1501E15O.I..1 ll,I.I.l.tHb

K.lbLjlEHHtJ U 8.I . - 1\5 . "t . .1 8 &"t

K.I.1.1.01E

H.IHHl\b

10.1

pJHI\O

,\

tJt:Jl JIIII

186

~~

....

'"
~

'"
N"E 3
~

:-

'"
~

<

_~

....

~ ~

= :;

-"

~ :;:

:5 ~

~
-

:z:

-<t

'<:s
t:']

1~

:::r
\,J

+- - ~ -

.,

- .....~

-~
~ -:!

-<

;<:

:;;::

:.:::

.....

::?

:;;:: ::? :~

::?

=
=
=
::?

,.
~

::;

~ ::

:;

::?

:-$

.....

::?
;;

= '";:;

=:

(;-

-<

::

<>
~

::?

-<

tf
=
..;s ;s
<>

::?

1.

"

.. ..

"
_3
2. I I3 > .
J 1. II> 1
.
- ' 2.1.1. J '.'! (1 39)
: :::::.
2.1.1 .1. 1 lIIIl
.
2.1.1.2. ro
'
2.1.2. (1 40)
.
2.1.2.1. CH II 1 II,
.
2.1.2.2 . Jf
,\1l1
36
2.1.3. I I (1 51)
3
2.1.4. > l I ( 1 52)
3
2.1.5. Jlli (1 66)
39
2.1.6 . (1901)

2.1.. IIJbIlHCl I (1906)


.
2.1. . HOBAKO Bl lli(19 12)

2.1.9. J (1926)
.
2.1.10 . (1927)
, .
2.1.11. (192 )
.
2.1.12 . (1929)
.
2.1.13. (195 )
.
2.1.14 . , 1 (1971)
.
2.1.15. (1989)
.
2.1 .15.1 . UJ lilI
> . . . . . . . . . . . .
. .. .

.
2.1.16 . (2009)
2.2. II
.
2.3. II> . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1 .
2.3.1.1. (2009)
:
2. j I II
.
2A.1 . l lli ( 1 5 )
.

: -

,
~

~
~

---

I1
~

.\

.
;()

.~.40

..

\.\

41
4_
3 4:
;.44.

.\

':

;.4:

.1

;.4
_~.4~.

,,\
,-~'~.

3.4
;.4
_~.50 .

..-

.. _.
- ~

.\ ' .

3.53
: .54.

--

~I'

I
~

\. \.

'"'.

11 .
:~

\\ . :
.\

-..

.\

-~

-"

-.\

.\.

~ \

.\11

1I1

-4.

\.\

' .

' .\ ' (1.

(11.1(

1,
' ., ' .

,\0

1..")

~'o ,\t,

1 '! ,

3,'> I

llll(

1,')2
1,\)1,

.1,\1'11

".\

1,'11 .

111,.11,

\ \)

(I,~'I;I,

1%.

11

')7

II0UOI\'I,

1.')"

I(,\I(OP(

1(11) .

11

. )( , t"

1 1 1 1\'0.\1I 1\'Op(

10 UOII.
101 , 1;( 1,
1 I ~I.(!.I
1 1
1 \()(,

h,\OlO'
11

/".I

1 107 T"~'O
.10,'

UII

1' .I,(
110
111
11

IIOU 1 11
11
(11

111 (1'0