You are on page 1of 2

Kumpulan A : Sekolah-sekolah di negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu

Cuti Pertengahan Penggal 1


13 Mac hingga 21 Mac
Cuti Pertengahan Tahun
29 Mei hingga 13 Jun
Cuti Pertengahan Penggal 2
18 September hingga 26 September
Cuti Akhir tahun
20 November hingga 2 Januari 2016
Jumlah Hari Cuti Penggal : 85