You are on page 1of 1

Informacijsko opismenjavanje korisnika knjinice Filozofskoga fakulteta u Osijeku

IZLAZNA ANKETA

1. Molimo navedite:
Tema seminarskoga rada: ___________________________________________________
Kolegij: __________________________________________________________________
Godina studija: ____________________________________________________________

2. Molimo navedite mjesto pronalaska i broj koritenih izvora u seminarskom radu!


Mjesto pronalaska
Knjinica FFOS-a

Broj izvora
Druga knjinica/e?

Druga knjinica/e (molimo


upiite naziv knjinice na
praznu crtu pored tablice)
Internet

____________________________

Posudba od
prijatelja/rodbine/i sl.
Neto drugo? to?
(Molimo, dopiite!)
3. Molimo procijenite u kojoj ste mjeri, prilikom pisanja seminarskog rada, u pronalaenju
literature koristili pomo/preporuku knjiniara i profesora-mentora, odnosno u kojoj ste
mjeri to odradili samostalno!
(Primjerice: pomo knjiniara (50%) + preporuke mentora (30%) + samostalno (20%) = 100%)
Knjiniar
Mentor
Samostalno
= 100 %
4. Koliko ste zadovoljni s literaturom koju Vam je knjinica preporuila za izradu
seminarskoga rada?
(5 potpuno zadovoljan/na, 4-zadovoljan/na, 3-niti zadovoljan/na niti nezadovoljan/na, 2nezadovoljan/na, 1-potpuno nezadovoljan/na)

3
Hvala na suradnji!