Вы находитесь на странице: 1из 4

RUBIN CLEAN NO FRAME

Oprawa nastropowa przeznaczona do pomieszcze czystych.
Bezszczelinowa konstrukcja oprawy gwaran

tuje komfort w utrzymaniu czystosci oprawy.
Surface mounted luminary dedicated for the

clean room.
No-fissure design guarantees comfort of lumi-

nary cleanliness.
,

.


.

Oprawy clean Clean luminaires


Konstrukcja/Features/
Oprawa przeznaczona do montazu nastropowego, do wietwek liniowych T5. Kaseton oprawy
wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biay. cech charakterystyczn oprawy,
jest brak ramki aluminiowej, co pozwala na eliminacj zanieczyszcze, tak bardzo niepodanych w
pomieszczeniach typu CLEAN. Brak widocznych elementw montau przesony z kasetonem oprawy.
Oprawa rekomendowana do: sal operacyjnych, gabinetw zabeigowych oraz oddziaw intensywnej opieki.
Do serwisu oprawy wymagany jest uchwyt do szyb.
Surface mounted luminary for T5 compact fluorescents. Luminary coffer made from steel sheet,
powder coated in white. The characteristic feature of the luminary is no frame what allows to
exclude its contamination so undesirable in clean rooms. There are no visible elements of assembling the shutter with the luminary coffer.
Recommended for: operating and treatment rooms, as well as intesive care units.
For serviving the luminary a handle for glass is needed.


T5. ,
.
, , ,
. () .
,
.
.

Przykad oprawy z rastrem / Luminaire with louvre

Otwieranie oprawy / Opening the luminaire

Oprawy clean Clean luminaires

RUBIN CLEAN NO FRAME

RUBIN CLEAN NO FRAME


65%

Wymiary / Dimensions /

A
B
h
(mm) (mm) (mm)

2x14W
2x24W
2x28W
2x54W
3x28W
3x54W
4x28W
4x54W

574
574
1148
1148
1148
1148
1148
1148

287
287
287
287
574
574
574
574

08

RUBIN CLEAN NO FRAME


RUBIN CLEAN NO FRAME
RUBIN CLEAN NO FRAME
RUBIN CLEAN NO FRAME
RUBIN CLEAN NO FRAME
RUBIN CLEAN NO FRAME
RUBIN CLEAN NO FRAME
RUBIN CLEAN NO FRAME

69
69
69
69
69
69
69
69

2x14W
2x24W
2x28W
2x54W
3x28W
3x54W
4x28W
4x54W

T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5

G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5

Sugerowana barwa wiata: 830/840/940


Suggested colour of the light: 830/840/940
: 830/840/940

Opcje oprawy/Luminaire options/


Przesony / Diffuser/:

Rastry / Louver/ ( ):

SH

szyba hartowana
tempered glass /

PPAR

podwjna parabola
double parabolic louver /

szyba hartowana matowa


tempered mat glass /

PPARM

podwjna parabola mat


mat double parabolic louver /

SL

szyba laminowana
laminated glass /

PPAR LUX SILVER podwjna parabola lux silverlux silver double parabolic louver /

SLM

szyba laminowana matowa


laminated mat glass /

SHM

MicroPRM SH przesona mikropryzmatyczna z szyb hartowanmicro-prismatic diffuser with hardened glass /

PMMA
MicroPRM SL

przesona mikropryzmatyczna z szyb laminowan


micro-prismatic diffuser with laminated glass /
PMMA

SO

szyba hartowana ornamentowa


tempered ornamental glass /

Stateczniki / Electronic control gear /


:
E

statecznik elektroniczny
electronic control gear /

ED

statecznik elektroniczny DIM 1-10V


DIM 1-10V electronic control gear / DIM 1-10V

EDD statecznik elektroniczny DIM DALIDIM DALI electronic control gear / DIM DALI
EDT

statecznik elektroniczny TO UCH DIM


TOUCH DIM electronic control gear / TOUCH DIM

EDS

statecznik elektroniczny DIM DSI


DIM DSI electronic control gear / DIM DSI

UWAGA!!!
Dane techniczne mog ulec zmianie. Data ostatniej aktualizacji 23.12.2013r.
Inne opcje oprawy dostpne na indywidualne zapytanie.
WARNING!
Technical data may be changed. Last updated 23.12.2013.
Other options of the luminaire available on request.
!
.
23.12.2013.
.

Oprawy clean Clean luminaires


Stosowanie opraw owietleniowych firmy LUXIONA POLAND
Oprawy owietleniowe firmy LUXIONA POLAND przeznaczone s do pracy w standardowych warunkach, z wyjtkiem opraw o przeznaczeniu specjalnym. Warunki standardowe charakteryzuje temperatura otoczenia w zakresie -10o C + 25o C, cinienie 960 - 1000 hPa, wilgotno 40 - 60%. S to warunki panujce na przewaajcym terenie strefy europejskiej.
Opraw nie naley stosowa w przypadku, gdy warunki otoczenia mog zagrozi konstrukcji oprawy, powoce lakierniczej lub komponentom elektronicznym umieszczonym w rodku powodujc nieprawidowe dziaanie oprawy. Oprawy s zbadane i zgodne z norm europejsk EN-60598-1
Do czynnikw zagraajcych konstrukcji oprawy mona zaliczy min.: wysok temperatur, wysok wilgotno, zapylenie, obecno w powietrzu substancji chemicznie nieobojtnych (chlor, sl, kwasy,
zasady), wibracje, wstrzsy, naraenie na udar, UV, pole elektromagnetyczne.
Oprawy naley stosowa zgodnie z ich przeznaczeniem. Konieczne jest instalowane opraw zgodnie z instrukcj montaow, wycznie przez osoby posiadajce odpowiednie uprawnienia
The usage of Luxiona Poland luminaries
The luminaries manufactured by Luxiona Poland company are designed to operate in standard conditions, except from those luminaries designed for a special usage. The standard conditions are
characterized by the temperature varying from -10oC to +25oC, pressure varying from 960hPa to 1000hPa, and humidity between 40% and 60%. These are the normal conditions for the most area of
the European zone.
The luminaries shall not be used when the environment conditions are hazardous for its structure and paint, or for the inside electronic components. The luminaries have been tested in accordance with
EN-60598-1 European norms.
The hazardous factors include: high temperature, high humidity, dust, chemically indifferent substances (chlorine, salt, acid, bases), vibrations, impacts, exposure to UV rays and electromagnetic field.
The luminaries shall be operated in accordance with their usage. They shall be installed in reference to the assemble instructions by the qualified persons only.
LUXIONA POLAND
LUXIONA POLAND .
-10o C + 25o C, 960 - 1000 hPa, 40 - 60%. .
, ,
. EN-60598-1.

, , , , (, ,
, ), , , , , .
.
.